K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************"

Transkript

1 REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique Sydafrika og Mozambique Faktisk hjemrejse den PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tabt ferie i forbindelse med forsinket hjemkomst grundet strejke hos flyselskabet samt manglende beredskab, der medførte urimelig forsinkelse af hjemrejsen på en uge. Yderligere erstatning af 1 x tabt arbejdsfortjeneste, 3 x tabt ferie svarende til, at i alt ,70 kr. bliver tilbagebetalt. Flyselskabet har inden ankenævnsbehandling tilbagebetalt klagerens udgifter til forplejning og mobiltelefon. SAGEN INDBRAGT 31. januar 2006 ******************************

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 24. november 2004 en safarirejse til Sydafrika og Mozambique for 4 personer for perioden fra fredag den 8. juli til søndag den 24. juli 2005 med indkvartering i dobbeltværelse på Safari Lodge, Sydafrika i perioden juli 2005 og indkvartering i dobbeltværelse på Beach Lodge, Mozambique i perioden juli Begge med fuld pension. På grund af arbejdskonflikt hos kabinepersonalet hos flyselskabet blev klagerens hjemrejse til Danmark forsinket, og klageren ankom som følge heraf først til København fredag den 29. juli I rejseplanen er hjemrejsen bl.a. beskrevet således: Dato: Fra: Til: Afg. Kl.: Ank. Kl.: 22. juli 05 Thonga Richards Bay juli 05 Richards Bay Johannesburg, Indenrigs juli 05 Johannesburg, Indenrigs London Heathrow I juli 05 London Heathrow III København, Kastrup Af bureauets Generelle aftalebetingelser fremgår bl.a. følgende: Den tekniske arrangørs ansvar Bureauet er i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejserne i henhold til programmet/prislisten. Bureauet er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. alle hændelser, som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge (aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig m.m.) Flyrejsen: Bureauet benytter udelukkende rutefly og anerkendte luftfartsselskaber med høj international sikkerhed og standard. Bureauet optræder alene som agent for de benyttede luftfartsselskaber, og Bureauets ansvar for mangler, samt person- og tingskader er således begrænset til det ansvar vore leverandører har iht. den internationale lovgivning og bestemmelser om rejse med rutefly (Warszawa Konventionen) Klageren gør gældende, at det kan godt være, at man ikke kan gøre for, at der bliver strejke men man kan have et beredskab der gør, at generne og ventetiden bliver så kort som muligt og det gjorde ingen af parterne. Klageren har nærmere begrundet sin klage i brev af 23. august 2005 til det indklagede bureau og gør yderligere gældende:

3 3 Men... når det så er sagt, så blev glæden ved den gode tur overskygget af vores uge i Johannesburg. I kan jo ikke gøre for, at der blev strejke men vi synes ikke, at I håndterede den godt nok. Vi var i kontakt med jer efter et par dage først fremskaffede vi bureauets private mobilnr., da vi var så uheldige, at strejken startede en fredag. Vi fik at vide, at vi ikke måtte arrangere rejse hjem selv og så få den refunderet af flyselskabet. Det var for risikabelt, da vi ikke ville få pengene igen. Da vi fortalte, at vi kunne komme hjem over Dubai vi havde selv skaffet reservationer sagde I, at det måtte vi endelig ikke gøre. Men vi erfarede, at det faktisk var sådan andre strandede rejsende gjorde (med hjælp fra deres rejsebureauer i deres respektive lande) og fik den sidste dag på det sidste hotel bekræftet, at det skulle "vi da bare have gjort". Vi fik flere gange at vide af jer at I da troede, at vi var kommet af sted dagen før men I tjekkede ikke op på, om vi faktisk kom af sted på trods af, at I havde både vores mobilnumre og hotelnumre og faxnumre, som vi troligt gav jer, hver gang vi flyttede. Vi var faktisk nogle af de strandede gæster, som blev længst tid i Johannesburg. Vi synes, at I kunne have gjort mere for at skaffe os reservationer gennem andre flyselskaber og så have sørget for, at flyselskabet betalte. Det skete for mange af de andre gæster. Det var 7 forfærdelige dage alle havde vi arbejde at skulle tilbage til, familie som ventede os og vi kunne ikke gøre noget som helst, fordi vi både af flyselskabet og fra jeres side fik at vide "at nu skulle vi af sted i aften" og "I må ikke forlade hotellet". Vi kunne (bortset fra et par timer, hvor vi bare måtte væk og tog en taxa rundt i Johannesburg) blot vente på hotellerne med pakket kuffert og tale med andre ulykkelige strandede gæster. Og hjælpen fra flyselskabet var helt utilstrækkelig. Vi er klar over, at det kan være svært at sidde på et kontor i Danmark og være helt med på alt, hvad der foregår i Sydafrika men vi syntes, at vi orienterede jer så godt vi kunne og havde forventet et bedre beredskab fra bureauet s side, når sådan noget sker. I brev af 23. august 2005 til det indklagede flyselskabet gør klageren yderligere gældende: Flyrejsen til og fra Sydafrika skulle være foregået med et flyselskab, - hjemturen en uge efter beregnet foregik med et andet flyselskab. Undertegnede anmoder hermed om erstatning for diverse udgifter i forbindelse med i alt 7 dages ufrivilligt ophold på 3 forskellige hoteller i Johannesburg og 1 dag i London p.gr.a strejke hos flyselskabet og p.gr.a. flyselskabet s dårlige håndtering af situationen. Vi landede fredag d. 22. juli om aftenen i Johannesburg forsinket fra Richards Bay p.gr.a. strejken. Vi kom først fra Johannesburg torsdag d. 28. juli om aftenen og var i København fredag d. 29. juli om aftenen efter at være landet i London fredag morgen. I den uge vi var i Johannesburg blev vi flyttet til 3 forskellige hoteller og informationen fra flyselskabet var utrolig mangelfuld i starten af opholdet var der slet ingen information. Vi blev gennet ind i busser uden registrering og først på 4. dag fik vi kontakt med en person fra flyselskabet som i øvrigt ikke kunne hjælpe os og slet ikke var rustet til opgaven. Først på det sidste hotel, som vi blev flyttet til, mødte vi personale fra flyselskabet, som havde en computer ellers var alt foregået ved at vi utallige gange havde udfyldt håndskrevne lister. En af dagene skulle vi 4 eller 5 gange lave nye håndskrevne lister! Vi fik at vide, at vi var

4 4 strandet på det mest uheldige tidspunkt nemlig da strejken startede, og vi var blevet glemt (!) da man i starten ikke registrerede passagerer, som blev kørt på hoteller. Vi er dybt chokerede over den måde et stort flyselskab som flyselskabet taklede strejken på der var overhovedet ikke noget beredskab, og en ellers dejlig ferie blev overskygget af en forfærdelig uge, hvor vi ikke kunne foretage os noget som helst fornuftigt, da vi konstant blev lovet "at nu skulle vi snart afsted og vi måtte ikke forlade hotellet og kufferterne skulle stå pakkede". Det var dybt frustrerende og oplevelsen sidder i os alle stadigvæk. Vores arbejdspladser har naturligvis måttet trække os i løn for en ekstra uges ferie. Denne har vi opgjort på vores udgiftsbilag som 5 dage ud af de 21 normale antal arbejdsdage for juli. Vi har fået betalt mad og soft drinks bortset fra den første aften på hotel (som ikke kunne servere mad), hvor vi ikke havde drømt om, at vi skulle være i Johannesburg i en uge. Vi ankom ved 24-tiden til det første hotel uden at have fået noget som helst at drikke eller spise men kan huske, at vi brugte ca. 150 kr. pr. person på et nærliggende spisested, som var det eneste der var åbent, da vi tørstige og sultne blev anbragt på hotellet. Vi var nødt til at købe lidt undertøj og t-shirts, da alt var "brugt op" på vores ferie. Vi fik ikke nogen "lommepenge" til diverse småudgifter, og vil mene, at det må være rimeligt med diæter, som vi kender dem i Danmark, når man er væk hjemmefra. Vi har sat dette til 200 rand pr. person pr. dag. Vi har vedlagt kopier af diverse regninger (der hvor vi fik en kvittering) fra vores ufrivillige ophold, inklusive kopier af resterne af vores flybilletter. Vi har brugt mange penge på mobiltelefoni dels samtaler, dels sms. Vi skulle i kontakt med familie, vores arbejdspladser og vores rejsebureau. Vedlagt regning fra TDC mobil. I brev af 30. januar 2006 til Ankenævnet gør klageren yderligere gældende: Desuden har jeg vedlagt nogle flyafgange, som vi printede ud, mens vi var "indespærret" i Johannesburg. Vi lejede nettet på et af hotellerne og søgte på ledige flyafgange. Det var vist på det 1. hotel vi var på, hvor der var netadgang altså dagen efter vi skulle være fløjet til København. Jeg kan se, at de er dateret d med ledige afgange d De afgange, som vi fandt var ledige gav vi videre til bureauet pr. telefon og til flyselskabets repræsentant, da de kom tilstede og der er da flere buizness class billetter ledige men det ville man åbenbart ikke ofre på os og så er der nogle ledige på økonomi også... Det beviser synes jeg, at hvis man gjorde noget aktivt, så kunne det være lykkedes. Vi havde jo skaffet reservationer via Dubai gennem vores norske rejsefæller, men dem fik vi ikke lov til at bruge (hvis vi altså ikke ville betale selv).

5 5 Flyselskabet har inden ankenævnsbehandlingen refunderet klagerens udgifter til forplejning og mobiltelefon, men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. Klageren kræver yderligere erstatning af 1 x tabt arbejdsfortjeneste, 3 x tabt ferie svarende til, at i alt ,70 bliver tilbagebetalt. Bureauet gør i brev af 6. september 2005 til klageren bl.a. gældende: Ingen mindre end vi kan være mere ulykkelige over, at rejsen derfor fik en så uheldig og dårligt håndteret afslutning, hvilket i Jeres tilfælde blev resultatet af den uventede og meget lange strejke hos flyselskabet. Vi kan kun beklage på det dybeste. Juridisk set hører strejker under begrebet "force majeure", som den tekniske arrangør (bureauet) iht. Pakkerejselovgivningen ikke kan drages til ansvar for. Se venligst vore Generelle Aftalebetingelser. Forsikringsselskaber dækker ligeledes heller ikke i disse tilfælde. Men det er bestemt ikke det samme, som at vi i bureauet ikke har gjort vort alleryderste for at forsøge at afbøde situation og få Jer hjem så hurtigt som overhovedet muligt. At vi ikke lykkedes med en hurtigere hjemrejse end tilfældet blev, skal vi kun beklage på det dybeste men vi kan garantere Jer for, at vi har gjort alt, hvad vi overhovedet fra vor side har kunnet gøre for at hjælpe Jer. I har på intet tidspunkt været glemt! Vi er derfor desto mere kede af at erfare, at I har oplevet det sådan. På trods af 30 års virke i rejsebranchen har hverken jeg personligt eller bureauet på noget tidspunkt før oplevet en strejke over flere dage, og jeg/vi havde derfor ingen erfaringer fra tidligere lignende situationer at kunne trække på. Derfor disponerede vi ud fra vort bedste skøn i takt med situationens udvikling. Ingen af os havde fantasi til at forestille os hverken længden eller effekten af den opståede situation. Samtlige medarbejdere på kontoret såvel i Danmark som på lodgen i Sydafrika lagde i den pågældende uge alle andre opgaver bort og koncentrerede sig udelukkende om at hjælpe de af vore gæster, som blev berørt af strejken. Både med hjemrejser og efterfølgende udrejser. Vort kontor har været tilgængeligt for Jer 24 timer i døgnet via ejerens private mobiltelefon. Vi var dagligt i kontakt med en eller flere fra Jeres lille "hold" på 8 strandede gæster i Johannesburg for at orientere om den seneste udvikling, sikre os at I var blevet vel indkvarteret og ikke led nød. Flere gange dagligt var vi såvel mundtligt som skriftligt i kontakt med flyselskabet for at presse ombooking på andre flyog rejseruter igennem til vore gæster. I Jeres tilfælde var vi lovet hjemrejse fra Cape Town på et tidligere tidspunkt vi er stadig uvidende om; hvorfor dette arrangement ikke kom igennem. Bureauet er ikke et billetudstedende rejsebureau men fungerer som en lille turarrangør. Flyselskabet har været vor udvalgte og eneste samarbejdspartner på flysiden siden åbningen i november '98 både med hensyn til reservationer af flysæder, billet-udstedelse samt varetagelse af samtlige flyrejser for vore mere end 5000 gæster. Vi har de sidste to år været flyselskabets største kunde i Danmark. Set ud fra det synspunkt samt, at vi ikke har samarbejdsaftaler med andre flyselskaber vurderede vi, at vi ville kunne opnå største effekt ved at lægge direkte pres på flyselskabet. Vi må så blot beklageligvis konstatere, at vort daglige pres og skriftlige anmodninger om straks at ombooke vore strandede gæster ikke

6 6 lykkedes før torsdag den 28. juli. Sammenlignet med store globale rejsebureaugiganter som f.eks. Kuoni har vort firma imidlertid desværre kun ringe gennemslagskraft. Helt så simpelt som blot at finde et andet rejsealternativ, er det heller ikke. For at få sine udgifter dækket ind, skal ændret rejserute og/eller benyttelse af andet luftfartsselskab anerkendes af flyselskabet ved en såkaldt "endorsering" i flybilletten. De nævnte alternative rejseruter kunne ligeledes have resulteret i, at I atter var "strandet" men denne gang evt. i Dubai eller i anden transferby i et ukendt tidsrum, og hvor indkvartering og fortæring ikke ville være blevet tilbudt. Derfor rådet fra flyselskabet videregivet til Jer. Men vi kan garantere for, at vi herfra dagligt har gjort alt, hvad som stod i vor magt for, at I skulle komme hjem hurtigst muligt. Flyselskabet gør i brev af 26. september 2005 til klageren bl.a. gældende: Efter at have gennemgået Deres udgifter, er der en del af udgifterne der vil blive dækket. Jeg skal dog bede Dem om at fremvise de originale kvitteringer samt deres originale billet kopi, som det også nævnes i brevet fra bureauet. Beklageligvis kan vi ikke dække udgifterne i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste. Klageren gør i brev af 31. oktober 2005 til bureauet yderligere gældende: Vi kan ikke forstå, at man ikke får dækket en uges mistet ferie og mener, at I fortsat skal prøve at få flyselskabet til at dække dette også. Jeg er nu blevet trukket for den uge i juli, hvor jeg skulle have været på arbejde (men sad fast i Johannesburg). Jeg er først blevet trukket nu da jeg havde bedt min flinke arbejdsgiver om at vente med at trække lønnen til oktober. Jeg har vedlagt kopi af min lønseddel fra Dataløn, så I nu har den dokumenterede udgift. Jeg forventer nu, at I / flyselskabet betaler de udgifter, som vi har haft. Bureauet har i brev af 8. november 2005 besvaret ovenstående brev fra klageren og anfører bl.a.: Som rejsearrangør er vi i en strejkesituation medansvarlige for at holde vore gæster udgiftsfrie i forbindelse med indkvartering, fortæring, taxakørsel m.m. Refundering af tabt arbejdsfortjeneste indgår imidlertid ikke i denne sammenhæng, hvilket blev bekræftet af Rejseankenævnet ved telefonisk henvendelse til nævnet den 26. juli d.å., hvor vi netop søgte nærmere information om begrebet strejke, idet vi ikke før har oplevet at være i en sådan situation.

7 7 I brev af 16. januar 2006 til bureauet gør klageren bl.a. yderligere gældende: Vi har ikke fået betalt alle de udgifter, som er direkte forbundet med strejken hos flyselskabet, og som vi har sendt brev om. Vi har i tidligere korrespondance klaget over behandlingen i Johannesburg og manglende betaling for udgifter. Både I og flyselskabet har skriftligt meddelt os, at I ikke har tænkt jer at erstatte 1 uges tabt arbejdsfortjeneste / mistet ferie, hvilket vi har klaget over. Og med de beløb, som flyselskabet nu har sat ind på vores konti, kan vi se, at man åbenbart ikke har tænkt sig at dække, hvad vi mener, vi har krav på. Bureauet har i brev af 20. januar 2006 besvaret ovennævnte brev fra klageren og anfører bl.a.: Vi har fra flyselskabet modtaget oplysninger om, at selskabet udover at sørge for indkvartering og transport i Johannesburg under selve strejken nu ligeledes har refunderet Jer alle dokumenterede omkostninger (med undtagelse af en pakke cigaretter) samt den fremsendte mobilregning hvorfor vi står lidt undrende overfor Jeres information om, at I ikke har modtaget betaling for alle de udgifter, som er direkte forbundet med strejken. Selvfølgelig skal vi som rejsearrangør i en strejkesituation være vore gæster behjælpelige på alle mulige måder og er ligeledes medansvarlige for at holde vore gæster udgiftsfrie i forbindelse med indkvartering, fortæring, taxakørsel m.m. Dette mener vi at have imødekommet ved konstant at have presset på flyselskabet for at få dem til at refundere de dokumenterede udgifter.' Men tab af arbejdsfortjeneste indgår ikke i denne sammenhæng,.. Vi ser os desværre derfor ikke i stand til at imødekomme dette krav. I brev af 14. februar 2006 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: Der er ikke meget yderligere at tilføje til sagen, end hvad allerede kan udredes af den udvekslede korrespondance. Dog vil vi gerne fremhæve følgende punkter: 1) Som nævnt i vort brev af 6. september til kunden lagde samtlige medarbejdere her på kontoret i Fredensborg såvel som det administrative personale i Lodge alt til side i den pågældende uge for at hjælpe såvel vore 8 strandede gæster som det nye hold gæster på vej til Sydafrika. Begge kontorer var tilgængelige 24 timer døgnet rundt. Kunden havde blot behøvet at tage kontakt til vor safari lodge for at få ejerens telefon-nummer eller komme i kontakt med det ledende personale. Samtlige rejsedeltagere får naturligvis telefonnummer udleveret til Lodge sammen med afrejsedokumenterne, ligesom dette telefonnummer står anført på vore kuffertmærkater.

8 8 2) Bureauets ejer var dagligt i kontakt med vore 8 strandede gæster. Selvom der var tale om individuelle rejsende, havde disse 8 gæster tilbragt rejsens forudgående 14 dage sammen og var således blevet et "fasttømret" lille selskab, som havde kontakt med hinanden under hele strejkeperioden. Der blev derfor ikke ringet rundt til hver enkelt deltager i selskabet hver eneste gang men der var kontakt med selskabet mindst en gang om dagen her fra kontoret. Vi fulgte således konstant med og var hele tiden orienteret om, at gæsterne alle var vel indkvarteret på gode førsteklasses hoteller, og under omstændighederne alle havde det godt. 3) Vort firma var flere gange dagligt i telefonisk såvel som skriftlig kontakt med flyselskabets kontor her i Danmark, hvor vi gjorde alt, hvad der stod i vor magt for at lægge pres på flyselskabet for at få vore strandede gæster hjem. Vor safari lodge i Sydafrika gjorde også, hvad de kunne derfra. Vi modtog flere gange besked om, at der nu var fundet en løsning for vore gæster men måtte beklageligvis konstatere, at disse oplysninger ikke holdt stik, når vi atter var i kontakt med gæsterne. Vi har desværre aldrig fået oplyst, hvorfor kunderne ikke kom hjem via Cape Town et par dage tidligere som oplyst, men vi er klar over, at tingene i Johannesburg desværre har været temmelig kaotiske og meget dårligt organiseret af flyselskabet på stedet. Her kan vi kun medgive vore gæster, at selskabet ikke handlede situationen særligt professionelt eller struktureret. 4) Som anført i vort brev af 6. september i 5. afsnit vurderede vi, at vore chancer for at skaffe de strandede gæster hjem hurtigst muligt var ved at lægge størst mulige pres direkte på flyselskabets kontor her i Danmark. Set ud fra det synspunkt, at bureauet ikke er et billetudstedende rejsebureau; at vi ikke har eget reservationssystem; at vi ikke har samarbejdsaftaler med andre tour-operatører men udelukkende samarbejder med flyselskabet omkring vore flybilletter. Således måtte forventes størst mulige effekt ved at lægge presset her. Som flyselskabets største kunde i Danmark og med mere end 6000 solgte billetter via selskabet - forventede vi at få den bedste og nødvendige assistance herfra. Tusindvis af gæster fra hele verden var jo strandet i Johannesburg Lufthavn og samtlige fly mod Europa fyldt op til randen. Vi må så beklageligvis konstatere, at vore konstante mundtlige som skriftlige anmodninger om straks at få vore strandede gæster ombooked på andre selskaber/ruter først lykkedes den 28. juli. Det er vi naturligvis kede af. 5) Det er korrekt, at kunden selv havde skaffet mulighed for at flyve til Dubai. At benytte dette alternativ blev vi imidlertid kraftigt frarådet af salgschefen fra flyselskabets kontor i København, idet gæsterne da ikke ville kunne garanteres videre transport til København og ikke ville modtage hotelophold/forplejning, såfremt de strandede her eller andet steds undervejs. Denne besked videregav vi til kunderne. Vi beklager ikke at kunne fremsende rejsekatalog og prisliste omhandlende den pågældende rejse, idet der var tale om et specialoplæg, som ikke er programført. Kundens efterfølgende ophold på Beach Lodge nær Richards Bay var et forsøgsoplæg. I af 3. februar 2006 til Ankenævnet gør flyselskabet yderligere gældende:

9 9 Unfortunately we do not pay for loss of time or any other financial loss, we only refund hotel, meals and transport cost incurred during the strike. The reasons being that the company can not be held responsible for sub-sequential losses, this is mentioned in the conditions of carriage. Klageren har i brev af 13. februar 2006 kommenteret ovenstående breve fra bureauet og flyselskabet og anfører bl.a.: Da vi endelig sent om aftenen (klokken var vel ca. 21) ankom til Johannesburg efter forsinkelse fra vores mellemlanding i Richardsbay, hvor strejken allerede var i gang, var lufthavnen et stort kaos. Ingen kunne fortælle noget vi blev bedt om at stille os i en kø, der var så lang som hele lufthavnen. Da vi havde stået der i ca. 1 2 timer kom der nogle mennesker og gennede alle ud i nogle busser som holdt udenfor lufthavnen. Der var ingen, der sagde, hvilken bus vi skulle stige op i, så det var helt tilfældigt. Vi gik op i en bus som blev fyldt og efter at have siddet der i ca. 1 time kørte chaufføren vi blev ikke registreret på nogen måde. Vi spurgte, hvor vi skulle hen og chaufføren sagde, at han vist skulle til et hotel ca. 1 times kørsel derfra. Det blev nu en noget længere tur, men endelig ankom vi til et hotel, hvor chaufføren gik ind. På hotellet anede man ikke noget om vores ankomst, men de var nu kvikke nok på hotellet og fik i løbet at rimelig tid indkvarteret os. Klokken var vel da ca Hotellet havde ingen mulighed for at sørge for mad til os vi havde ikke fået vådt eller tørt siden vi forlod Richardsbay. Vi fik at vide, at der var en døgnåben grill-bar ca. 15 min. gang derfra. Det var nu ½ times gang i et ikke særligt behageligt kvarter og vi hyrede en taxa, da vi skulle tilbage. Vi fik lidt mad (ingen kvittering vi vidste jo ikke hvor galt det skulle gå endnu så det betalte vi selv sammen med taxaen). Vi gik i seng på hotellet og regnede med at komme af sted dagen efter. Personalet på hotellet var flinke, men kunne ikke få kontakt til flyselskabet og det kunne vi heller ikke. En gruppe af forskellig nationalitet tog til lufthavnen for at prøve at finde nogle personaler men alt var kaos og de kom hjem til hotellet med uforrettet sag. Vi forsøgte i vores lille gruppe (bestående af os 4 og en norsk familie) at gå på nettet på hotellet for at lede efter ledige flyafgange i andre luftselskaber. Vi fandt nogle (udskriften fra nettet er sendt til jer), hvilket vi ringede og fortalte bureauet da vi kom i kontakt med dem (det var weekend og vi fik via familie i Danmark fat i private telefonnumre til bureauets ejer). Bureauets svar til os var at afvente flyselskabet vi måtte endelig ikke gøre noget selv, da vi så ikke kunne være sikre på at få betalt. Vi blev på hotellet med pakkede kufferter men stadig ingen personer fra flyselskabet og hotellet kunne ikke fortælle os noget. Vi måtte bare vente. Vi ventede hele dag 2 stadig intet vi overnattede endnu engang uden nogen form for besked men dagen efter havde hotellet ikke plads til os længere. Vi kontaktede bureauet flere gange (vi så ikke noget til flyselskabet ) også for at fortælle, at nu havde andre af de strandede gæster fundet hjemtransport med hjælp fra deres rejseselskaber i deres respektive lande. Det var både amerikanere, andre danskere, hollændere, franskmænd m.fl. og vores norske venner (som også rejste gennem bureauet) kontaktede et norsk rejsebureau som faktisk skaffede os reservationer til en hjemtur over Dubai. Dette kontaktede vi bureauet og fortalte men de fastholdt, at vi ikke måtte gøre noget uden om flyselskabet, da de så ikke kunne love, at vi ville

10 10 få refunderet udgifterne. Og vi havde ikke råd til at betale for endnu en flyrejse. Så vi ventede... og ventede indtil hotellet på en eller anden måde fik kontakt til nogle fra flyselskabet, og hotellet sagde, at de fik at vide, at vi var blevet "glemt" ingen fra flyselskabet vidste, at vi var der!! Da hotellet ikke havde plads til os længere blev al vores bagage sat udenfor og en lille bus med anhænger kom og skulle køre os "et eller andet sted hen". Der var ikke plads til alle på en gang, så bussen skulle køre 3 gange. Vi tilbød at vente til sidst, da der var flere familier med mindre børn og flere ældre mennesker, som vi synes skulle først. Så vi sad uden for hotellet med vores kufferter og ventede i mange timer på, at det blev vores tur. Chaufføren på den lille bus fortalte os, at da første hold blev kørt til et nyt hotel så var der heller ikke plads der, og der skulle skaffes et andet hotel. Så ventetiden var igen lang og vi havde stadig ikke set noget til flyselskabet. Da vi endelig kom til hotel nr. 2, fik vi af hotelpersonalet at vide, at der ville komme en repræsentant fra flyselskabet. Det skete nu ikke før dagen efter. På 2. dag på hotel nr. 2 kom der i løbet af dagen en repræsentant fra flyselskabet. Han blev naturligvis "overfaldet" den stakkels mand! Han havde intet med. Ingen computer, så han kunne komme på nettet intet. Han var ansat i fuel-divisionen og havde absolut ikke forstand på at få folk med en flyver. Flere og flere af vores rejsefæller kom hjem gennem deres respektive rejsebureauer. Men ikke os. Vi var i kontakt med bureauet flere gange mobilforbindelsen var ikke god, så vi ringede naturligvis - også for at give dem vores nye opholdssteder hotellernes fax- og tlf.numre. Vi bad bureauet kontakte os, så de kunne fortælle, hvad der foregik vi fik jo ikke noget at vide dernede. Vi fortalte også den enlige repræsentant fra flyselskabet, at vi havde skaffet en reservation hjem via Dubai men det kunne han ikke fortælle, om vi måtte. Og til sidst var den chance jo også passeret da flyet skulle flyve. Så vi fik ikke noget ud af, at der endelig kom en repræsentant han måtte til sidst gemme sig på et hotelværelse, da han ikke kunne svare på nogle spørgsmål. Han skaffede så sent om aftenen en anden fra flyselskabet og hun blev ved med at fortælle, at vi kom hjem samme aften, så vi måtte ikke forlade hotellet ikke engang for at spise. Så vi fik bragt pizzaer til hotellet. Men kom ikke af sted. Hun kunne også fortælle os, at vi var blevet glemt på det første hotel. De vidste simpelt hen ikke, at vi var der! Vi udfyldte til gengæld ca. 5 gange håndskrevne lister med hvem vi var hvem som rejste sammen hvor vi ville hen hvor vi kunne flyve til for at komme videre osv. Vi hjalp de gamle og dem, som ikke kunne tale engelsk. Men uanset hvor mange lister de fik (vi skrev på listerne, at vi "bare ville til en eller anden større by i Europa" og videre derfra) så kom vi heller ikke af sted den aften til trods for at vi blev lovet det. Dagen efter var der heller ikke mere plads på det hotel og vi blev flyttet endnu engang. Nu var vi kun en mindre gruppe tilbage af forskellig nationalitet resten var kommet af sted med hjælp fra deres rejsearrangører. Men når vi kontaktede bureauet (det var ikke omvendt mere end en enkelt gang eller to, selv om vi bad om, at holdt kontakt med os) fik vi stadig at vide, at vi skulle afvente, hvad flyselskabet fandt ud af. Det var vores opfattelse hvilket vi også fortalte bureauet at de ikke gjorde nok for os, at de ikke pressede nok på over for flyselskabet. Vi blev fragtet til det 3. hotel og blev indlogeret. Herfra kontaktede vi også bureauet og fortalte hvor vi nu var så de altid kunne få fat i os og vi var rigtigt mange gange i receptionen, da Bureauet lovede os at ringe eller faxe. Men vi hørte intet. Nu dukkede der et par repræsentanter fra flyselskabet op og de havde en computer! Vi fik igen at vide, at vi skulle blive på hotellet for "vi kom helt sikkert af sted i aften"! Men nej endnu en overnatning. Vi spurgte flyselskabet om vi kunne gå en lille tur og de sagde ja, da der i hvert fald ikke

11 11 skete noget før om eftermiddagen men da vi var ude lidt (vi skiftedes med vores venner til at blive på hotellet) blev vi pludselig ringet op, at nu skulle vi af sted. Vi (klageren og undertegnede) var de eneste som fik en reservation vi måtte efterlade vores gode venner, som vi rejste sammen med. Vi fik at vide, at flyselskabet nu havde plads til os via London med et andet flyselskab og derfra til København og vi skulle blot vise den seddel vi fik af dem. Da vi nåede i lufthavnen var vi de første i køen til check in og her skiftedes vi til at holde pladsen, men belært at flyselskabets manglende kompetence stolede vi ikke på, at det brev vi havde med var i orden. Hvilket også viste sig at være rigtigt. Hvis jeg ikke havde stillet mig i kø ved det andet flyselskabs kontor og havde fået ordnet papirerne, så var vi aldrig kommet af sted! Men endelig vi kom af sted med det andet flyselskab til London og landede tidligt om morgenen, hvor vi vandrede til flyselskabets kontor for at høre, om alt var i orden til den sidste tur til København. Her var en lang kø og vi ventede og ventede og da vi endelig kom frem, - ja så var den sidste flytur ikke reserveret, som de havde lovet os på hotellet. Næh vi skulle blive en nat i London!! Så kunne vi ligesom ikke mere. Vi sagde, at vi ikke flyttede os fra skranken, før de havde klaret det. Vi kontaktede bureauet, som ikke havde ringet til os "da de troede, at vi var kommet hjem"! bureauet kontaktede flyselskabet i København, som talte med flyselskabet i London og de ville ikke betale for en opgradering af vores flysæder! Vi var naturligvis rasende. Vi havde spildt en uge af vores tid, vi havde set mange andre komme hjem det var helt utilgiveligt. I mellemtiden var vores venner kommet med et andet fly fra Johannesburg og vi skiftedes til at blive ved skranken og løbe gennem flere lufthavnsbygninger i London for at prøve at skaffe os en billet med et andet flyselskab. Det lykkedes os at gøre det, som flyselskabet og bureauet ikke kunne klare vi fik en billet hjem med et andet flyselskab tilbage til flyselskabets skranke for at få et stempel og så hjem. Så mine kommentarer til flyselskabet (og bureauet) er at det kan godt være, at man ikke kan gøre for, at der bliver strejke men man kan have et beredskab der gør, at generne og ventetiden bliver så kort som muligt og det gjorde ingen af parterne. Vi oplevede en inkompetence fra flyselskabets side der var helt utrolig og som gjorde, at vores ellers så dejlige rejse "for livet" til Sydafrika blev overskygget af en uges helvede. Ankenævnets afgørelse Ankenævnet lægger til grund, at klagerens planlagte hjemrejse fra Johannesburg fredag den 22. juli 2005 blev annulleret på grund af strejken som følge af en arbejdskonflikt hos kabinepersonalet hos flyselskabet, der var det indklagede bureaus underleverandør. Ifølge 22, stk. 1, jf. 17, stk. 1, nr. 4, i lov om pakkerejser er bureauet ikke erstatningsansvarlig over for den rejsende, såfremt der foreligger force-majeure, eller en force-majeure lignende situation er årsag til, at den rejsende har lidt et økonomisk tab.

12 12 Da den opståede strejke beror på en arbejdskonflikt hos underleverandørens kabinepersonale, foreligger der ikke et tilfælde af force majeure, der er omfattet af ansvarsfrihedsgrundene i ovennævnte lovbestemmelse. Bureauet er således erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab som følge heraf. Da kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er dokumenteret alene for klageren K, finder Ankenævnet, at klageren på denne baggrund er berettiget til erstatning af udelukkende i alt 6.684,79 kr. Ankenævnet finder, at hjemrejsens afvikling har været behæftet med sådanne mangler, at klageren er berettiget til et nedslag i rejsens pris. Ankenævnet har herved lagt til grund, at bureauet og dets underleverandør har undladt at yde klagerne den fornødne service ved hurtigst muligt at sørge for at finde alternativ hjemrejse eventuelt med et andet flyselskab, hvilket medførte, at klageren blev påført en lang række ulemper ved bl.a. indkvartering på 3 forskellige hoteller og med betydelig usikkerhed om, hvordan og hvornår hjemrejsen kunne effektueres, og hvorved klageren først ankom til København om aftenen fredag den 29. juli dage senere end oprindeligt aftalt. Det bemærkes herved, at bureauet/arrangøren hæfter for sine underleverandørers fejl, herunder flyselskabet, selv om bureauet/arrangøren intet selvstændigt kan bebrejdes ved den opståede mangel. Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering til i alt kr. Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes 24. Da bureauet er tilsluttet Ankenævnet, fastsættes sagsomkostningsbeløbet til kr. (sagskategori 1) Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra dato, har Forbrugerstyrelsen i medfør af forbruger klagelovens 17, stk. 4, udpantningsret herfor. Det bemærkes, at Ankenævnets afgørelse ikke er til hinder for, at bureauet kan fremsætte et eventuelt regreskrav over for flyselskabet. Som følge heraf b e s t e m m e s : Bureauet skal inden 30 dage fra dato betale ,79 kr. til klageren. Endvidere skal bureauet inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på kr. til Ankenævnet. Klagegebyret på 275,00 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 204/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 204/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Mauritius. 18.03. -28.03.2004. Faktisk afrejse fra Kastrup 19.03.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0193 afsagt den 21. maj 2015 ****************************** KLAGER KHS (12 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Hekla Travel A/S Hekla Travel A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 59/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: London, 28.11.-30.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.870 kr. Klagerne blev indkvarteret på et andet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0041 afsagt den 18. december 2013 ****************************** KLAGER MA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Maspalomas,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0222 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER ES (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 268/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Bulgarien. 1.6-8.6.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 7.058 kr. (inkl. værelsestillæg) Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0176 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KSM (2 voksne/2 børn) v/ MM SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0103 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER CE (4 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0105 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alicante, Spanien. 14.12.-21.12.2009 PRIS I alt 9.400 kr. KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0234 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Petra, Lesbos. 18.7.-25.7.2010 Faktisk hjemrejse 26.7.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 13.622 kr.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0063 afsagt den 4. juni 2009 ****************************** KLAGER HHR (1 pers.) v/advokat RS 1005 København K SALGSBUREAU ARRANGØR Atlantik Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2009/0169 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Palermo, Sicilien. 13.7.-27.7.2009 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 10.636 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 95/03. afsagt den ****************************** I alt kr. 18.092,- inkl. afbestillingsforsikringer (800 kr.

K E N D E L S E. i sag nr. 95/03. afsagt den ****************************** I alt kr. 18.092,- inkl. afbestillingsforsikringer (800 kr. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 95/03 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 18.12. 25.12.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 18.092,- inkl. afbestillingsforsikringer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0328 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER JF (3 personer) Vodskovvej 48 9310 Vodskov SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 87/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 87/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 87/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Maria Alm, Østrig, 23.1. 1.2.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 39.686,- inkl. børnerabatter,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2008/0165 afsagt den 27. august 2009 ****************************** REJSEMÅL Sprogrejse XXX International, Malta. 8.7.-21.7.2008 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0070 afsagt den 28. september 2010 ****************************** KLAGER LS (1 person) 7870 Roslev SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0330 afsagt den 25. august 2011 ****************************** KLAGER SRJ (8 personer) 2720 Vanløse SALGSBUREAU ARRANGØR DFDS A/S DFDS A/S REJSEMÅL

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 359/04. afsagt den ****************************** Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004.

K E N D E L S E. i sag nr. 359/04. afsagt den ****************************** Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 359/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: Mexico (rundrejse). 10.11.-25.11.2004 samt på egen hånd til 30.11.2004.

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 395/2007 afsagt den 17. november 2008 ****************************** KLAGER S G D (2 personer) 3140 Ålsgårde SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0253 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER CCO (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL Menorca,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 197/06. afsagt den 15. februar 2007 ****************************** REJSEMÅL Puerto Rico, Gran Canaria. 25.3.2006 1.4.

K E N D E L S E. i sag nr. 197/06. afsagt den 15. februar 2007 ****************************** REJSEMÅL Puerto Rico, Gran Canaria. 25.3.2006 1.4. REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 197/06 afsagt den 15. februar 2007 ****************************** REJSEMÅL Puerto Rico, Gran Canaria. 25.3.2006 1.4.2006 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 11.300

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0234 afsagt den 19. maj 2014 ****************************** KLAGER HKA (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Hurghada,

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0160 afsagt den 9. oktober 2012 ****************************** KLAGER WOR (2 personer) v/ advokat HK SALGSBUREAU ARRANGØR Albatros Travel A/S Albatros

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0303 afsagt den ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV High School USA. 17.8.2010-2. juni 2011 (faktiske hjemrejse 6.9.2010)

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 220/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Frankrig (Normandiet- Bretagne). 03.06. 10.06.2004.

K E N D E L S E. i sag nr. 220/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Frankrig (Normandiet- Bretagne). 03.06. 10.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 220/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Frankrig (Normandiet- Bretagne). 03.06. 10.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.940 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0205 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER LB (2 voksne/ 2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S

Læs mere

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0170 Klageren: XX 5874 Hesselager Indklagede: DSB Klagen vedrører: Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2012/0168 afsagt den 15. maj 2013 ****************************** KLAGER MAU (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR 1st Fashion Group International v/peter Hjorth

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 31/07. afsagt den 12. juni 2007 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 31/07. afsagt den 12. juni 2007 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 31/07 afsagt den 12. juni 2007 ****************************** REJSEMÅL Tenerife. 17.10 24.10.2006 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 20.054 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Water Trade Mission to China 23.-28.September 2012. Rejseoplæg

Water Trade Mission to China 23.-28.September 2012. Rejseoplæg BCD Travel Gl. Køge Landevej 22 DK - 2500 Valby Tel.: (+45) 39154660 Fax.: (+45) 39154590 E-mail: groups@bcdtravel.dk www.bcdtravel.dk Water Trade Mission to China Rejseoplæg Fly tilbud 22. september København

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0126 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Check

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet.

På hjemturen rejste klageren og ægtefællen med bus 184 mod Vibenhus Runddel. Forinden de steg på bussen, så de 5 kontrollører ved stoppestedet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0306 Klageren: XX 2100 Kbh. Ø Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2015/0042 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER IO (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Nortlander Skinetwork A/S Nortlander Skinetwork

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0138 afsagt den 9. oktober 2012 ****************************** KLAGER MVS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Kingfish Dive & Travel ApS Kingfish Dive &

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13230 Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden fra klagens

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0049 afsagt den 20. april 2009 ****************************** KLAGER AK (2 pers.) 2970 Hørsholm SALGSBUREAU ARRANGØR Handi-Rejs-Thai /ÆldreRejs v/gert

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 356/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Apartment Marcello, Rom. 9.10.- 16.10. 2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 356/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Apartment Marcello, Rom. 9.10.- 16.10. 2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 356/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Apartment Marcello, Rom. 9.10.- 16.10. 2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 23.215 kr. Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0150 afsagt den 5. marts 2015 ****************************** KLAGER PL (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours A/S REJSEMÅL

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere