Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013"

Transkript

1 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads med Landsbyggefonden primo 2014, blev der fra oktober til december 2013 afholdt 7 beboer møder, ét for hver gård og ét for småhusene. I samme periode havde beboerne mulighed for at aftale en individuel samtale (enten i fælleshuset, hjemme, pr. telefon eller mail) med en medarbejder fra administrationen. Der blev holdt 7 små møder og ikke ét stort møde ud fra forventningen om: At det ville skabe en tryg stemning, hvor alle kunne komme til orde At det ville give mulighed for, at beboerne i de enkelte gårde kunne lære hinanden at kende At det ville skabe engagement i forhold til den enkelte gård og de nærmeste naboer Opdelingen af Afdeling Fruehøj i gårde og dato for møder: Formålet med møderne var: At orientere om projektets status, og hvad det vil sige at bo i en afdeling under en renovering At nedsætte 7 gårdlaug og herfra vælge 7 repræsentanter til styregruppen og 7 suppleanter At indsamle beboernes forventninger og bekymringer i forhold til renoveringen At indsamle, og så vidt muligt besvare, beboernes spørgsmål For hver af de seks gårde og for småhusene er der således nedsat et gårdlaug, og fra hvert gårdlaug er der valgt en repræsentant og en suppleant til styregruppen for renoveringen. At så mange beboere, og ikke kun afdelingsbestyrelsen, i den grad inddrages i arbejdet omkring renoveringen skyldes, at afdelingens bestyrelse, Boligselskabet Fruehøjgaard og Herning Kommune i samarbejde ønsker: At styrke beboerdemokratiet At fremme beboerdeltagelsen At sikre en reel inddragelse af beboerne i renoveringsprojektet At styrke det sociale liv og oplevelsen af samhørighed i afdelingen 1

2 På møderne blev der ikke fremlagt de budget- og skitseforslag, som indgår i forhandlingerne med LBF. Det var for at undgå at skabe unødige bekymringer eller forventninger, som måske ikke vil blive indfriet. Projektet ligger ikke fast og vil først gøres endeligt, når beboerne har været inddraget gennem et workshopforløb, og projekteringen er afsluttet. Mange beboere var skuffet over, at budget- og skitseforslag ikke blev fremlagt, men de fleste havde dog forståelse for det problematiske i at fremlægge forslagene, når så meget stadig kan nå at ændre sig. Ved hvert møde blev der taget referat, som efterfølgende blev fremsendt til hver gård, og efter det sidste møde blev alle referater offentliggjort på boligselskabets hjemmeside. Det er på baggrund af disse referater og de individuelle samtaler, at indeværende opsamling er udarbejdet. Opsamlingen indeholder en oplistning af deltagernes vurdering af møderne, dernæst en oplistning af deltagernes forventninger og bekymringer og til sidst en oplistning af de spørgsmål, som beboerne har stillet gennem forløbet. Opsamlingen er ikke en direkte gengivelse af det, der blev sagt på møderne, hvilket man finder i referaterne. Formålet med opsamlingen er at skabe overblik, hvorfor gentagelser er fjernet og spørgsmål og udsagn er skrevet således, at de bliver almene og anonyme samt sorteret under overskrifter. I forhold til opsamlingen på deltagernes bekymringer og forventninger, så kan disse ikke generaliseres til at gælde alle beboerne, og der kan heller ikke siges noget om, at beboerne mest ønsker fx nye altaner og mindst fx nye elinstallationer. En sådan prioritering ville have krævet, at deltagerne ved møderne var blevet præsenteret for en liste over forventninger og bekymringer, som de så fik til opgave at prioritere. Oplægget ved møderne var, at deltagerne lavede en form for brainstorm og skrev alt det ned, som de havde tænkt på og alt det, som man snakkede sig frem til ved bordene. På samme måde blev der også lagt op til, at man frit kunne spørge om, hvad der nu fyldte for en. Derfor blev det også tilfældigt, hvilke temaer, der kom til at fylde ved møderne. A3 Ark som blev udfyldt af deltagerne i forbindelse med brainstorm: Indeværende opsamling indeholder derfor kun en ikke-prioriteret bruttoliste over deltagerne forventninger og bekymringer, som i det videre arbejde kan bruges, når beboerne skal være med til at prioritere, hvad der er mest og mindst vigtigst. 2

3 Deltagernes vurdering af møderne Ved mødernes afslutning blev deltagerne bedt om kort at sætte ord på deres oplevelse af mødet hvad var godt, og hvad kunne gøres bedre? Det kunne gøres bedre: Strammere styring af mødet Gør det tydeligt, hvor vi er i processen en tidsplan så vi kan følge med Ville gerne have set plantegninger og kende økonomien Der mangler noget konkret om renoveringen og processen, Er ikke blevet klogere / har ikke fået noget at vide / har ikke fået noget med hjem / forventet at få mere at vide / I er kommet for tidligt Det kunne godt stå tydeligere i invitationen, at I ikke har noget mere konkret Opslagene hænger dårligt i opgangene hvordan får man flere til at komme? Sørgeligt at så få er kommet/ få repræsenteret/ for dårligt at så få er mødt op Det var godt: Rigtigt godt initiativ at inddrage beboerne, jeg føler, at jeg er en del af processen Det er vildt interessant håber at det bliver et ja hvad hvis det bliver et nej? Godt at få noget at vide der går så mange rygter. Klogere på beslutningsprocessen Glad for mødet, vil gerne sige tak Jeg synes, at I har gjort det ualmindeligt godt Godt at der er mulighed for at fortælle om forventninger og bekymringer 3

4 Deltagernes forventninger Modernisering af boligområde og bygninger Adgang og facader Flot og attraktivt Aldersopdelt boligområde Nye yderdøre Dørtelefoner og lås på yderdør Lyscensorer i opgange og kældre Ændre farven på opgangenes vægge Reparation af gulve i opgange Elevator i alle blokke Udvendig elevator Niveaufri adgang til stueetage og opgange Opslagstavle Isolering af ydermur Hulmursisolering Nye vinduer - uden sorte gummitætningslister, som smitter af, med sprosser, som de helt oprindelige, Altaner store, med mulighed for privatliv, afskærmning, mulighed for altankasser, med dør der lukker indad, med skydedør. Bevar de gule og røde mursten Udvendig trappe til 1.sal i småhusene Tag og vinduer ført til kip i småhusene Udearealer og fællesrum Rekreative, flotte og gode udeområder Bedre adgang fra alle boliger direkte fra gårdrum Beplantning, storetræer mv. bevares Beboer blomsterbede Flere, bedre og forskellige legepladser (klatreborg, vipper og karrusel) Grillplads Større fælleshus Et aktivitetsrum, måske i kælderen fx til børn Flere gæsteværelser, fx ét i hver gård Rygerområde Terrasser også til 1. sal (småhusene) Overdækket tørregård Indendørs tørrerum i småhusene Fjernelse af lugt- og lydgener fra slagter Parkering og kælder Overdækkede p-pladser Bedre parkeringsforhold Større parkeringspladser, parkeringskælder Aflåste skure til parkering af scooter, knallert og motorcykel Crosser parkering, med stik til opladning, i kælder Overdækket udvendig cykelparkering Bedre cykelkælder Bedre og lige store kælderrum Sikring mod oversvømmelse i kælder Isolering af skur i småhusene Bæredygtig renovering LAR opsamling af regnvand Økologi Genbrug Ventilationsanlæg Genvex- anlæg, varme Solceller til el produktion Vindmølle Strømbesparende belysning (LED-lys, lyscensorer) på fællesarealer Energibesparende løsninger (lavere energiforbrug) 4

5 Modernisering af boligen Hele boligen Flot og attraktivt Lyst Kvalitet Fleksibilitet - ændring i indretningen af lejligheden, så der bliver flere muligheder Energibesparende løsninger (lavere energiforbrug) Forbedret indeklima: Fjernelse af fugt, skimmel, træk og kulde (især i stuelejlighederne er der meget fodkoldt) Ventilation Isoleret for røglugt fra nabolejligheder Lydisolering vertikalt, horisontalt og ud til opgang Varmeisolering Nye vinduer Vinduer i gavlen Terrassedør fra stuen (småhusene) Lige og knirkefri gulve Nye gulve Slidstærke gulve Gulvvarme Trægulve Ingen dørtrin Ordentlige indervægge, som kan bære Vandskurede vægge Trælofter Skydedøre Skabs- og opbevaringsplads (men ikke på bekostning af boareal) Indbyggede skabe Bredere entré Central entré Garderobe i gang Børneværelse på kvm Lås til værelser Fibernet Nye elektriske installationer Flere stikkontakter Flere antennestik Flere telefonstik Skjulte installationer, rør og radiatorer Udskiftning af radiatorer Fjernaflæsning af vand og varme Vaskesøjle i indhug ved trappe i stueetage(småhusene) Fjernelse af lugt- og lydgener fra slagter Badeværelse Gulvvarme Lyst Større Nye fliser Håndklædetørrer Vaskesøjle (forberedelse til tørretumbler og vaskemaskine), Stikkontakt Stor bruseniche Kant og fald ved bruseniche Væghængt toilet Vandbesparende toilet Skabsplads Ventilation Vandbesparende vandhaner Vindue Varmt vand Køkken Større, mere plads Lyst Mere skabs- og bordplads God bordplade Køkkenalrum Spiseplads Skydedør i glas mellem køkken og gang Støjfri emhætte Indbygget ovn Individuel emhætte Forberedelse til opvaskemaskine Nye hårde hvidevarer Køleskab skal stå på gulv Komfur med sikkerhed Vandbesparende vandhaner Varmt vand 5

6 Sociale tiltag, beboerinddragelse, information, flytning og genhusning Sociale tiltag Loppemarked i forbindelse med flytninger It-café Hjælp og støtte til ældre og sindslidende At der tages hensyn til ældre og udsatte beboere Bedre samarbejde med de unge og ældre Frivillige som hjælper andre med at pakke Styrket beboersammenhold Beboerinddragelse og information At beboerne bliver inddraget og er med til at tage beslutningerne Arkitekten holdes i kort snor, og beboerne bliver hørt At få indflydelse på indretningen af lejlighederne Valgmuligheder fx ved indretning af køkken At beboerne bliver informeret Højt informationsniveau God og klar information At få mere at vide og svar på spørgsmål At se plantegninger Flytning og genhusning At ældre og gangbesværede får fortrinsret til stuelejligheder og lejligheder med elevator Psykisk krisehjælp At genhusningslejligheden er nogenlunde som den man flytter fra At vi kender datoen for flytning 6

7 Deltagernes bekymringer Renoveringen Vi er glade for det, som det er, så renoveringen er unødvendig. Nedlæggelse af lejligheder Nedlæggelse af små lejligheder hvad med de enlige? Hvis man mister et værelse At stuen bliver mindre Hvis man mister skabsplads Hvis vi mister garager og kælderrum Hvis alt det (hårde hvidevarer, indbyggede skabe, faste tæpper, mv.), som vi selv har investeret i lejligheden går tabt Hvis renoveringen tager lang tid Udvidelse af bad og køkken kommer til at betyde reduktion af stuen. Nedlæggelse af grønne områder At man glemme at fremtidssikre bæredygtigt At der ikke bliver privatliv på altanerne At altanen bliver mindre eller helt forsvinder Ikke alle vil have store altaner! At det bliver en farvelade som i Brændgårdsparken At skulle bo i støj og svineri Larm fra byggeri før kl. 7 og i weekender Flytning, genhusning og huslejestigning Hvis man ikke har råd til at bo her efter renoveringen Huslejestigning Hvis ikke man kan komme tilbage til sin lejlighed og opgang Uvished om hvor, hvornår og hvor længe man skal genhuses At man ikke selv får indflydelse på genhusningen At skulle genhuses uden for afdelingen At skulle flytte Hvis man selv skal betale udgifter i forbindelse med genhusningen og flytningen (møbler, telefon, TV mv.) At stå alene med flytningen (møbler, telefon, TV, internet mv.) og ikke få hjælp Forsikring i forbindelse med flytning og genhusning At skulle tømme garager og kælderrum At miste sit indskud At miste sin anciennitet At miste ejendele i forbindelse med flytningen Hvis man bliver genhuset i en lejlighed på 1. eller 2. sal Den psykiske belastning for ældre beboere Beboerinddragelse og information At alle ikke bliver hørt At beboerne bliver glemt At det bliver et Nej, hvad gør vi så? At vi ikke bliver ordentligt informeret At der ikke bliver informeret på andre måder end via internettet. At vi ikke kender grundlaget for afstemningen 7

8 Deltagernes spørgsmål Herunder ses en liste over de spørgsmål, som beboerne har stillet. På hjemmesiden vil man kunne finde svar på de spørgsmål, som der på nuværende tidspunkt kan svares på. Renovering og proces Hvor starter renoveringen? Vi er jo glade for at bo her, så hvad er det overordnede formål med renoveringen? Er der gjort nogen grønne tanker? Hvad er tidsplanen? Hvad er der sket, hvor er vi nu og hvad skal der ske? Der har været talt om renoveringen i meget lang tid, hvornår sker der noget? Kan man ikke se nogen tegninger, og se hvad der skal ske med ens lejlighed? Hvad omhandler renoveringen? Badeværelser, køkkener, døre? Kommer vores afdeling til at ligne Brændgårdsparken? Har I taget højde for, at der er mange forskellige typer og størrelser boliger i Afdeling Fruehøj? det kan ikke sammenlignes med Afdeling Brændgårdsparken! Er der lejligheder, som forsvinder og nogle som bliver større? Kan I ikke bare rive det hele ned og bygge nyt? Bevarer I murstensfacaderne? Og ikke plader som i Brændgårdsparken? Skal kælderrummene renoveres? I dag er der problemer med vand dernede. Hvad skal der ske med garagerne? Hvor skal elevatorerne være? Hvor mange elevatorer kommer der? Hvorfor kommer der ikke elevatorer i alle blokke? Bliver småhusene revet ned? Hvad skal der ske med småhusene? Kommer der ventilation, og bliver der gjort noget ved fugtproblemerne? Kommer der fjernaflæsning af vand og varme? Bliver der lydisoleret? Er der tænkt på at etablere ikke-ryger boliger? Bliver der varme i gulvet på badeværelset og kant ved brusenichen? 8

9 Hvad sker der med alt det, som beboerne selv har ofret på deres lejligheder (indbyggede skabe, faste tæpper mv.)? Beholder vi vores hårde hvidevarer? Hvad skal der ske med udearealerne, legepladser mv.? Kan der skabes bedre tilgængelighed til gårdene fra lejlighederne? Kunne man ikke opdele afdelingen sådan, at i nogle opgange/blokke bor der ældre og i andre yngre og familier? Har vi som afdeling sparet op til renoveringen? Hvis afdelingen skal renoveres, stopper I så med at vedligeholde og reparere den? Beboerafstemning om renoveringen Hvornår er der afstemning? Hvad stemmer vi om? Hvordan foregår afstemningen? Kan andre stemme for mig? Hvad, hvis beboerne stemmer nej til renoveringsprojektet? Kan vi ikke bare lave en mindre renovering uden støtte fra Landsbyggefonden, og så selv betale? Er renoveringen frivillig for beboerne eller er det under pres? Hvis vi siger nej, kan kommunen, boligselskabet eller organisationsbestyrelsen så ikke bare beslutte, at afdelingen skal renoveres? Kan én gård sige nej og en anden ja? Huslejen Hvor meget stiger huslejen? Kan vi ende med at få en huslejestigning, som er højere end den, som vi stemmer om? Udover huslejestigningen i forbindelse med renoveringen, kommer der så også årlige stigninger efterfølgende? 9

10 Når afdelingen bliver en byggeplads Kan vi parkere vores bil i afdelingen under renoveringen? Hvor skal alle skurvognene og byggematerialerne være? Kan man tage én gård og indrette den til byggeplads under hele renoveringen? Flytning og genhusning Kan ældre undgå genhusning ved at flytte direkte fra nuværende bolig og til en renoveret? Kan ældre få fortrin til bolig med elevator? Hvis man selv ønsker at flytte til en anden bolig (fx med elevator) i afdelingen, får man så sit indskud tilbage? Skal vi tømme vores kælderrum, når vi genhuses? Skal vi tømme garagerne? Hvis man bor alene i en stor familiebolig, kan man så også få en stor familiebolig efter renoveringen? Kan man være sikker på at få sin lejlighed igen? Hvis min lejlighed ikke bliver ændret (nedlagt eller sammenlagt mv.), kommer jeg så tilbage til min lejlighed? Hvis man bor i stuen, i dag og fx er gangbesværet kan man så, efter renoveringen risikere at få en lejlighed på 1. eller 2. sal? Hvis de små boliger forsvinder, hvor skal de enlige og de med lav indkomst så bo? Hvilken husleje og hvilket forbrug skal vi betale, når vi genhuses? Hvis man flytter fra afdelingen, skal lejligheden så sættes i stand, og får jeg hele mit indskud tilbage? Hvad med ens indskud, hvis man fx gerne vil flytte til en anden lejlighed, hvor der er elevator? Hvad sker der med vores indskud? Hvor skal vi genhuses? Hvis man bor i stuen og fx er gangbesværet kan man så risikere at blive genhuset på 2. sal? Bliver man genhuset i en bolig som er lige så stor som den man bor i? Hvordan er genhusningsboligerne? Hvad med køleskab og opvaskemaskine, skal vi flytte det med hen i genhusningsboligen? Hvor og hvor længe skal vi genhuses, og hvornår får vi det at vide? Hvad med de, som ikke kan pakke og flytte selv? Hvad med flytning af telefon, internet, postadresse mv.? 10

11 Skal parabolerne tages ned? Hvem flytter vores ting? Hvad hvis noget forsvinder eller går i stykker under flytningen? Er flyttefirmaet forsikret? Er vores lejlighed malet og istandsat, når vi kommer tilbage eller skal vi selv betale for det? Hvor længe kan beboerne komme med ideer og ønsker? Kommunikation og information Hvad med de, som ikke har internet? Kunne man lave en internetcafé? Kan man selv vælge, hvordan man vil modtage information, fx via brev, sms, mail mv.? 11

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere