Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004"

Transkript

1 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne 6, Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, David Cooper, Teglmarken 40, Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36. Emne:. 1. MØDEDELTAGERE Følgende deltog i bestyrelsesmødet: Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 (referent) Jan Stampe, Teglmarken 53 Ole Rishøj, Enghaverne 6 Christina Jeppesen, Ålekrogen 9 2. AFBUD Jesper Myrtue, Teglmarken 113 Martin Neubert, Teglmarken 16 David Cooper, Teglmarken 40 Ikke tilstede Erik Krogh Jensen, Enghaverne DAGAORDEN 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, diskussion af ny procedure for godkendelse af referater. 2. Indlæg ved næstformanden 3. Fremlæggelse af budget ved kassereren 4. Fremlæggelse fra de enkelte udvalg 5. Gennemgang af aktionsliste 6. Fokusområder, herunder Rundkørsel Fremlæggelse af detaljeret planskitse. Mail fra Henning Nygaard vedr. en eventuel retssag omkring værditab på boliger.

2 Side 2 Legeplads Evt. udskydelse af legepladsdagen til september Plan for legepladsdagen Input fra de forskellige medlemmer vedr. udpegede legepladser Afventer rapport fra legepladskonsulent, kun stor legeplads Internet, status Nyt punkt, plan for kommende 3G antenne i Teglmarken 7. Eventuelt 8. Næste møde 4. AF DAGSORDENENS PKT. 1. Grundet nedbrud på sekretærens PC er der (endnu) ingen referat fra sidste møde. Vi foreslår, at referater fra bestyrelsesmøder fremover sendes eller afleveres til alle i bestyrelsen senest 7-14 dage efter mødet. Kommentarer til referatet afleveres hurtigst muligt, således at hjemmesiden kan opdateres med referatet. Bestyrelsen kan altid ved næste bestyrelsesmøde underskrive til protokollen. 5. AF DAGSORDENENS PKT. 2. Ifølge vedtægterne skal der være 6 bestyrelsesmedlemmer tilstede for at kunne træffe beslutninger, på dette møde er bestyrelsen altså ikke beslutningsdygtig Udsendelse af næste Info-blad har vi besluttet at udskyde fra begyndelsen af juli til begyndelsen af august. Der har ikke været så meget information mellem bestyrelsesmedlemmerne det er ligesom det er gået i stå. Vi bor ikke langt fra hinanden og har da også diverse kommunikationsmidler så det skal vi kunne gøre bedre. Vi vil også gerne bede formanden om at udsende indkaldelser til bestyrelsesmøder tidligere. 6. AF DAGSORDENENS PKT. 3. Regnskabet blev gennemgået. Det ser stadig godt ud. Vi har bla. brugt penge på anskaffelse af regnskabsprogram til kassereren (Concorde C5 Light), ny opvaskemaskine, hovedrengøring og tæpperens i beboerhuset. 7. AF DAGSORDENENS PKT. 4. a. Grønne udvalg Pumpehuset har kommunen lige renset for graffiti, det er nu blevet overmalet igen. Nogen må have set noget? Der er smidt hækaffald på alléen ved sportspladsen haveaffald må ikke smides i området! Vi sætter en notits i næste info-blad.

3 Side 3 Kommunen er nu rykket for 5. gang ang. oprensning af kanalerne for okker. Der er ca. ½ år siden Jan Stampe første gang kontaktede kommunen ang. oprensningen. Hvis der ikke sker noget, så vil vi bede skrifteligt om at få arbejdet udført. Riste ved cykelstien ved beboerhuset var nedsunket efter henvendelse til kommunen blev dette løst 2 dage efter. Skolebakken er igen oversvømmet, Jan Stampe har kontaktet kommunen 2/8. De har allerede nu den 10/8 gravet en kanal for at løse problemerne. Der har altid været problemer på skolebakken, da cykelstien er gravet ind i bakken og man har ramt et kildevæld, der ikke kan stoppes. Jan har klaget til entreprenøren ang. græsklipning og at der bla. ikke bliver klippet ordentligt omkring øerne, samt på vendepladser ved træer. Graffiti har kommunen tilladt på broen på cykelstien mod Herning, men vi vil ikke tolere anden graffiti på vores tunneler. Når Jan Stampe går ture og opdager malet graffiti, maler han dette over med det samme. a. Aktivitetsudvalget Sct. Hans bålet var meget godt besøgt med mennesker. Det var et godt og vellykket arrangement. Salg af diverse ting skabte et overskud på kr en del varer på lager til legepladsdagen. Trine Myrtue har trukket sig fra aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget har ikke forberedt sig til legepladsdagen. a. Beboerhuset Ny opvaskemaskine er installeret, Grethe har fået ros for at den er simpel og nem at bruge. Udvalget mener ikke at der er behov for flere større investeringer, malingen er rimelig pæn, måske skulle vi skifte service ud engang. Dette burde dog ikke have en høj prioritet. Grethe Johansen har foretaget optælling af alt i beboerhuset og har noteret at bundmåtter i skuffer og skabe mangler/er stjålet! De er forsvundet engang hen over sommeren, og de er ret dyre, men skåner bunden af skabene/skufferne. Hvis nogen har hørt til hvem, der har disse bede man sige til. Efterlysning bliver også sat i Info-bladet. 8. AF DAGSORDENENS PKT. 5. Sekretæren har ikke afleveret aktionslisten til dette bestyrelsesmøde. 9. AF DAGSORDENENS PKT. 6. a. Rundkørsel

4 Side 4 Jakob Hoffmann har snakket med Vejdirektoratet i dag, den 10/8, og fået oplyst at ændrede planer indebærer at der bliver opsat stålskærme for at markere rundkørslen. Disse vil også samtidigt virke en hel del støjdæmpende. Jesper Myrtue har fået tilsendt de ændrede planer. Vi har fået brev fra Henning Nygaard, Teglmarken 64a om det evt. ville være muligt at starte en retssag mod kommunen/vejdirektoratet for ikke at gøre nok ved støjdæmpning. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig. Christina Jeppesen undersøger om vores forsikring evt. har retshjælp inkluderet, og om Parcelhusejernes Landsforening evt. har haft lignende sager andre steder. Vi tager emnet op på næste bestyrelsesmøde. Jakob Hoffmann kontakter Henning Nygaard. a. Legeplads Jesper Myrtue ønsker at udsætte dagen til engang i september, da planerne ikke er færdige for hvad der skal ske. Det vil være en god idé at sætte et skilt op ved indkørslen til Teglmarken. En legepladskonsulent er bestilt for at gennemgå legepladsen det kræves for at forsikring vil dække evt. ulykker. Pris for legepladskonsulent ca. kr Firmaet Kompan har gennemgået alle deres legeredskaber, og givet os et tilbud på kr incl. moms for total renovering af deres legeredskaber. Det er muligt at søge Carlsberg Fondet og DBU om tilskud til legepladsen. Dette kræver dog at vi først har et budget og en samlet plan. David Cooper vil undersøge om man evt. kunne få sponsoret transport af fliser og sand. a. Internet Siden midten af juni har der været ca. 120 besøgende på vores hjemmeside, ikke alle er fra Teglmarken. Man kan ikke se, hvem der har besøgt hjemmesiden. Referater fra generalforsamlinger er nu på siden, helt tilbage til Der er få billeder og luftfotos. Martin Neubert er ved at lave et luftfoto, hvor man kan se hvilke grønne områder vedligeholdes af kommunen og hvilke af entreprenøreren. Der er tilføjet et par billeder fra Sct. Hans bålet. Ole Rishøj overtager igen hvervet som webmaster. a. 3G mast i Teglmarken På IT- og Telestyrelsens hjemmeside kan man læse, at der er planlagt en 3G mobilmast på Teglmarken/Århusvej. Jakob Hoffmann har kontaktet IT- og Telestyrelsen, dette er udelukkende planer for de kommende 2 år. De kan blive ændret meget inden der sker noget. Der er ingen tidshorisont sat på 3Gantennen. Vi tager emnet op igen efter legepladsdagen.

5 Side AF DAGSORDENENS PKT. 7. David Cooper har snakket med kommunen ang. hastighed på ringvejen rundt om Teglmarken. Fra børnehaven til de første stikveje, samt ved Teglbrændervej er hastigheden blevet målt til 62 km/t i gennemsnit. Kommunen vil gerne bede politiet om at indsætte automatisk hastighedskontrol, eller udvide 40 km/t zonen fra Enebærvej dette kræver bare en skriftelig henvendelse fra bestyrelsen. Vi vil behandle dette emne på næste møde. Ang. interessen for kabel-tv, så har Jakob Hoffmann snakket med TDC. TDC vil gerne vil etablere kabel-tv på Teglmarken. De vil vende tilbage snarest med materiale, priser og evt. datoer for afholdelse af informationsmøder. Tilslutningsprisen bliver formodentligt kr månedlig afgift. Jakob Hoffmann har også snakket med Energi Viborg ang. deres bredbånd. Dette er stadig under etablering, og der kan tidligst blive tale om installation af dette om et år, det er ikke startet endnu, men de er også meget interesserede i at tilbyde os en løsning til den tid. Socialt samvær i bestyrelsen afholdes hos David Cooper den 10. september. David Cooper foreslog, at vi evt. afholdt kort bestyrelsesmøde samtidigt. Næste Info-blad bør også indeholde forespørgsler omkring anvendelsen af pumpehuset. 11. AF DAGSORDENENS PKT. 8. Næste møde holdes den 24. august 2004 hos Martin Neubert, primært for at planlægge legepladsdagen og diskutere rundkørslen. Formanden udsender dagsorden til mødet. Jesper H. Myrtue Jacob Hoffmann Christina Jeppesen Formand Næstformand Kasser Erik Krogh Jensen Jan Stampe Ole Rishøj Martin Neubert David Coope

6 AKTIONSLISTE Viborg den 10 MAR 2004 Lbnr.: Emne Aktionshaver Deadline Status 1/ Forslag til ny forretningsorden. Formanden 01 OKT / Viborg Kommune kontaktes for at få regnvandsbrønd efterset på Enghaverne 6,8,10 Formanden Afventer inspektion af kloak. og 12. 4/ Eftersyn af emhætte i Beboerhuset, idet der Beboerhusudvalget Under udbedring indhentes tilbud. 5/ Ny el-gruppe skal opsættes i Beboerhuset. Der indhentes tilbud herom. Beboerhusudvalget Under udbedring

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Støvring, den 20.03.2013 Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Dato & Tid: Sted: Onsdag 20.03.2013, kl 19:00 Spar Nord Bavnebakken 4, 9530 Støvring Dagsorden- Generalforsamling:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere