Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse"

Transkript

1 Fri-uge Projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Drejebog for afvikling af projekt Skejby Trivsel i verdensklasse Dette er en beskrivelse af de arbejdsgange og procedurer der er forbundet med at afvikle projekt Skejby Trivsel i verdensklasse. Beskrivelsen er bygget op således at figur 1 præsenterer den overordnede afvikling med enkelte stikord. Derefter følger en mere uddybende beskrivelse af de forskellige steps i projektet. Figur 1. Overordnet ramme arbejdsgang i projektet Kalender Uge Moduluge Ulige moduler (U) Lige moduler (L) Moduluge 1 (U) Projektgruppe Etableres med rep. Fra de uddannelser som rekrutterer via projektet Moduluge 4 (U) Rekruttering af studerende Moduluge 2 (U) Første møde. Forberedelse: Hvad planlægger hver uddannelse at invitere medarbejdere til? Hvem beskriver hvilke tilbud? Hvem rekrutterer de studerende? Hvem koordinerer med skemaplanlægger (hvis relevant)? Hvem er ansvarlig (bagvagt) for hvilke tilbud? Moduluge 6 (U) Andet møde Hvilke tilbud har vi studerende til? Endelig plan for tilbud Hvem rekrutterer i virksomheder? Hvem kontakter grafiker? Hvem kontakter ACmedarbejder mhp tilmelding i surveyexcact? Moduluge 8 (U) Beskrivelser til grafiker som udarbejder pdf (og evt brochure) over tilbud. Pdf færdig senest i moduluge 10 Moduluge 1 (L) Rekruttering af medarbejdere på virksomheder i området via Skejby Erhvervsforening Mail til formand for foreningen, Arne Vesterdal som videresender mail til foreningens medlemmer Moduluge 1 (L) Ansvarlige (bagvagter) for træningstilbud mødes med studerende omkring forberedelse af træningsforløbene 1

2 Projektgruppen Projektgruppen sammensættes så den inkluderer repræsentanter fra de uddannelser som har studerende involveret i projektet. Hidtil har det drejet sig om FIA og E&S uddannelsen i Aarhus. Projektleder har hidtil været udviklingskoordinator ved FIA. På FIA er samarbejdet centreret omkring et tilbud til de studerende på modul 3 om at deltage i ekstra curriculær aktivitet med planlægning og gennemførelse af træningsforløb indenfor styrketræning og løb. Dette er valgt for at understøtte de studerendes læring frem mod modul 4 prøven hvor faget Træning og Bevægelse det der fylder mest. I fremtiden vil det derfor fra FIA s side være ideelt at ligge projektlederfunktionen hos en af underviserne i faget Træning og Bevægelse på modul 3 hvis denne rolle fortsat skal ligge i FIA regi. På E&S uddannelsen har tilbuddene derimod været varetaget som en del af den obligatoriske undervisning. Rekruttering af studerende Der har hidtil været stor interesse fra de studerende side i forhold til at deltage i disse frivillige aktiviteter. I introduktionen til de studerende er det vigtigt at fremhæve de fordele de studerende får ved at være med i projektet. Her tænkes især på muligheden for i realistisk kontekst at afprøve viden, færdigheder og kompetencer som de studerende dels bliver evalueret på til modul 4 prøven men også arbejder videre med på de efterfølgende moduler. Samarbejde med grafiker Hidtil har samarbejdet med grafiker (Ingelise Staadsen Petersen) været centreret omkring udarbejdelse af brochure som har været trykt i eksemplarer. Erfaringen fra forårets rekruttering på virksomhederne er imidlertid at interessen for at modtage disse brochurer er begrænset. Tidsfaktoren i at udarbejde en sådan brochure set i forhold til blot at udarbejde en pdf med tilbuddene sammenholdt med interessen for at modtage brochuren på virksomhederne gør derfor at anbefalingen vil være at nøjes med at udarbejde en pdf-fil med beskrivelse af tilbuddene. Rekruttering af medarbejdere Hele VIA s engagement i lokalområdet er forankret i samarbejdet med Skejby Erhvervsforening. Her er tanken at alle virksomheder på sigt åbner op for deltagelse af medarbejdere fra andre virksomheder i forhold til at deltage i medarbejdertilbud på egen virksomhed. Træningstilbud til medarbejdere er VIA s bidrag ind i denne netværksbaserede arbejde med trivsel i skejbyområdet. Derfor sker al rekruttering til projektet således også gennem Skejby Erhvervsforening. Konkret sker dette ved at vi fra VIA s side sender mail med invitation til at deltage. Denne invitation sender vi til Erhvervsforeningen som så sender den videre til foreningens medlemmer. Denne mail fremgår af bilag 1. Hvis virksomhederne ønsker at deltage skriver de tilbage til VIA med ønske om at deltage. Herefter fremsendes standard mail med kort præsentation af tilbud samt vedhæftet pdf-fil med uddybning af tilbud (Bilag 2). Denne mail er formuleret således at den er klar til at videresende rundt i de respektive virksomheder og slutter med link til on-line tilmelding. Samtidig er der i mailen formuleret et krav om at virksomheden for at deltage skal acceptere at det er virksomhedens forsikring der dækker deres medarbejdere under træningen her på VIA. 2

3 Derfor er det vigtigt at virksomheden vender tilbage med et tilsagn om at deltage på den præmis. Vender virksomheden ikke tilbage på egen initiativ sendes mail hvor vi rykker for et svar på om de deltager eller ej (bilag 3) Oplæring af frivillige studerende til træningstilbud På FIA har studerende på modul 3 varetaget opgaven med træning til medarbejdere på virksomheder som ekstra arbejde. Det har bl.a. krævet at de studerende har modtaget supplerende undervisning og vejledning omkring opstart og planlægning af træningsforløbene. Denne opgave med oplæring og bagstopper funktion har undervisere ved FIA varetaget både før og løbende under afvikling af træningstilbudene. Ressourcer Projektet har nu været gennemført tre gange med deltagelse af ca. 150 deltagere fra forskellige virksomheder pr. gang. Se i øvrigt evalueringsrapport for foråret Ressourceforbruget har været over disse tre gange været reduceret, men stabiliserer sig nu omkring følgende niveau: Projektledelse 100 timer Koordinering, oplæring Og bagstopper pr. træningstilbud 30 timer Samlet se har det pr. gang for både FIA og E&S drejet sig om 6 7 forskellige tiltag. Det betyder et forventet resourceforbrug pr. gennemførelse på: Projektledelse 100 timer 7 tiltag á 30 timer 210 timer I alt 310 timer 3

4 Bilag 1 Første mail. Invitation Fra Erhvervsforeningen til medlemmerne Kære nabo i Skejby Vi er så heldige at studerende fra VIA University Collage igen vil invitere vores medarbejdere ind til forskellige sundhedstilbud. VIA University College, der bl.a. har fysioterapeutuddannelsen og Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, har en række spændende tilbud (og gratis) til virksomhederne i Skejbyområdet: Styrketræning til begyndere Ski-træning Løbetræning til begyndere og let øvede Løbestilsanalyse Individuelt rygestopforløb Slankekursus Individuel kostvejledning Motiverende samtale I kan se mere om tilbuddene i den vedhæftede brochure. Send en mail til navn, Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, hvis I er interesseret i gratis sundhedstilbud til jeres medarbejdere, så vil navn kontakte jer og hjælpe med at sætte tilmeldingen i gang. Tilbuddene starter allerede i uge XX, så meld hurtigt tilbage. Med venlig hilsen Arne Vesterdal Formand, Erhvervsforening Skejby Arne Vesterdal direktør / director INCUBA Science Park Brendstrupgaardsvej 102 DK-8200 Aarhus N T: M:

5 Bilag 2 Anden mail: Tilmelding Fra VIA til medlemmer af Erhvervsforeningen Kære Xxxxx Tak for din interesse for at deltage i VIA University College og Skejby Erhvervsforenings tilbud til medarbejdere i området. Tilbuddene udbydes af studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed og er derfor gratis, men det er vigtigt og pointere, at deltagelse for den enkelte medarbejder er igangsat via arbejdspladsen og det derfor er arbejdspladsens forsikring, der er gældende. Nedenfor finder I et udkast til mail til rundsendelse i organisationen. Efter en kort beskrivelse af tilbuddene kommer link til tilmelding som foregår online. Uddybende til den korte tekst i denne mail har jeg desuden vedhæftet pdf-fil med brochure som uddyber tilbuddene. Jeg forstiller mig umiddelbart at tilmelding foregår ved at I sender nedenstående mail rundt i organisationen. Samtidig leverer vi brochurer til distribution på virksomheden. De bedste hilsener Ex.: Karsten Thorø Karsten Thorø Udviklingskoordinator, Lektor, MPH VIA University College Den Sundhedsfaglige Højskole Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Campus N Hedeager 2 DK-8200 Aarhus N Lokale Direkte:

6 MAIL TIL RUNDSENDELSE I ORGANISATIONEN Kære Alle For 3. gang udbyder studerende ved VIA University College gratis sundhedstilbud til medarbejdere på virksomhederne i Skejbyområdet I denne omgang tilbyder vi: Styrketræning til begyndere Ski-træning Løbetræning til begyndere og let øvede Løbestilsanalyse Individuelt rygestopforløb Slankekursus Individuel kostvejledning Motiverende samtale Nedenfor kan du læse mere om hvilke tilbud vi har til dig her i efteråret.. Alle tilbuddene foregår på VIA University Collage, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Tilmelding foregår via link til sidst i denne mail. Styrketræning til begyndere Vil du forbedre din muskelstyrke, din sundhedstilstand og har du lyst til at træne med andre begyndere? To måneders superviseret træning med instruktører rettet mod begyndere eller dig som kun har minimalt kendskab til styrketræning. Tid: Tirsdag og torsdag kl , uge Sted: Hedeager 2, lokale 14.23, der er mulighed for omklædning og bad. Ski-træning Vil du sikre at din skiferie bliver sjovere og sikrere? Med seriøs skitræning kan du reducere risikoen for skader og gøre nydelsen på ski større! VIA University College tilbyder gratis skitræning om morgenen. Skitræningen består af 8 ugers superviseret træning på ca. 1 time med instruktører. Du vil få en indføring i skitræningsøvelser og de grundlæggende træningsprincipper. Tid: tirsdage og torsdage fra uge Kl Sted: Hedeager 2, lokale 14.23, der er mulighed for omklædning og bad Løbetræning til begyndere og let øvede Løbetræningen med løbeinstruktører i to grupper. Begynder: For dig der ikke har løbet tidligere eller dig som kun har minimal løbeerfaring. Træningen vil primært bestå af skiftevis løb og gang. Let øvet: For dig der kan løbe 3-5 km i et stræk. Træningen vil primært bestå af intervaltræning, fartleg og almindeligt løb. Udover løbetræningen tilbydes en konditionstest. Tid: Tirsdag og torsdag kl , uge

7 Sted: Hedeager 2, der er mulighed for omklædning. Løbestilanalyse Får du skader af at løbe? Eller vil du gerne optimere din løbestil? Du får videoanalyse, adgang til resultater fra analysen og råd og vejledning om hvordan du kan forholde dig fremover. Løbestilanalysen gennemføres på løbebånd fordelt på to hold. Tid: Uge 40. Det præcise tidspunkt aftale individuelt i tidsrummet Sted: Hedeager 2, der er mulighed for omklædning Individuelt rygestopforløb Med udgangspunkt i din individuelle situation, rådgiver vi dig på 5 mødegange om, hvordan du bedst kan stoppe med at ryge. 1. uge: Forberedelsen, 2. uge: Selve stoppet, 3. uge: Håndtering af risikosituationer, 4. uge: Fastholdelse af rygestoppet, 5. uge: Hjælp til fremtiden, 6. uge: Opfølgning. Der er mulighed for at forløbet gennemføres på engelsk. Tid: fra uge 38. Hvorledes forløbet tilrettelægges aftales individuelt. Sted: Hedeager 2, (Lokale 24.21, og 24.20, 24.19, 24.18) alle placeret på 2. sal Slankekursus Har du et konkret ønske om vægttab? Og har du brug for inspirerende viden om kost og motion? Formålet med slankekurset er, at give dig mulighed for at igangsætte et vægttabsforløb i en kombination af kost, motion og praktisk madlavning og under hele forløbet har du mulighed for at få foretaget diverse sundhedsmålinger. Når du er færdig med kurset vil du være i stand til at tilrettelægge og sammensætte en fornuftig og varieret kost til dig selv og din familie. Kurset varetages af studerende fra Bachelor in Global Nutrition and Health uddannelsen. Tid: mandage og onsdage kl , uge Sted: VIA University College, Hedeager 2. Information om lokale følger i en senere mail fra instruktørerne. Individuel kostvejledning Er du motiveret for at ændre kostvaner? Individuel kostvejledning er et tilbud, der består af 4 vejledningsgange af ca. 1 times varighed. Du aftaler selv dato og tidspunkt med kostvejlederen (professionsbachelorstuderende i Ernæring og Sundhed). Krav til dig, som ønsker at deltage er, at du er rask (du er ikke på lægeordineret diæt) og er motiveret for at ændre dine kostvaner. Du forpligter dig endvidere til at komme til alle 4 samtaler, da det er vigtigt for de studerendes læringsproces at få erfaring med et fuldt vejledningsforløb. Tid: Opstart i uge 47 (det er et krav) og afslutning senest i uge 8. Mødetidspunkter aftales individuelt Sted: Hedeager 2, klinikrummene (Lokale og og og samt venteværelse 24.18) alle placeret på 2. sal. Mangler du motivation? 7

8 Har du svært ved at komme i gang med de gode intensioner? Søvn, kost, motion? Savner du overblik over hvor du skal begynde? Med udgangspunkt i din individuelle situation og en sundhedsprofil kan vi tilbyde dig rådgivning i forhold til hvordan du kommer i gang med at ændre vaner. Tid: Hold 1 Uge 35 Hold 2 Uge 37 De præcise tidspunkter aftales individuelt Sted: Hedeager 2, klinikrummene (Lokale og og og samt venteværelse 24.18) alle placeret på 2. sal. TILMELDING Du tilmelder dig her: https://www.survey-xact.dk/linkcollector?key=74her4yt3j1k Du er velkommen til at tilmelde dig flere af vores tilbud. Ved flere tilmeldte til et tilbud end vi har pladser vil der blive trukket lod om pladserne. Dog vil personer som tidligere har fået afslag på deltagelse have fortrin. 8

9 Bilag 3 Trejde Mail: Rykker for tilmelding Fra VIA til virksomheder, som ikke har meldt tilbage med deadline. Kære Alle I har alle henvendt Jer som interesserede i at deltage i de gratis sundhedstilbud som studerende ved VIA University Collage udbyder her i efteråret. Jeg har derefter fremsendt mail med yderligere information og forslag til tilmeldingsprocedurer. Jeg skriver til Jer nu fordi jeg har brug for en tilkendegivelse fra Jer om hvorvidt I efter modtagelse af denne materiale (mail) har iværksat tilmelding hos Jer? I givet fald kan I så nå det til d. 6/2? Har I brug for brochurer leveret ud over pdf-filen som jeg sendte med? De bedste hilsener Karsten Thorø Karsten Thorø Udviklingskoordinator, Lektor, MPH VIA University College Den Sundhedsfaglige Højskole Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Campus N Hedeager 2 DK-8200 Aarhus N Lokale Direkte:

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Projekt for familier med overvægtige børn

Projekt for familier med overvægtige børn Af Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge Evaluering af Projekt for familier med overvægtige børn Udarbejdet af: Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere