KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010"

Transkript

1 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37

2 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang Logon på portalen Åbn rapporter Oversigten Rapporterne 'År til måned' og 'År til dato' Adgang til rapporterne Rapportfunktionalitet og navigation Detail rapporter - enkeltposteringer og budget Gem personlig rapport Udskriv som PDF-rapport Eksport til Excel Rapporten 'Sidste år' Rapporten 'Statistisk intern ordre' Rapporter til det forventede regnskab Rapporten 'Forventet regnskab indeværende år' Rapporten 'Forventet regnskab næste år' Rapporten 'Ydelsesmodtager'...37 Side 2 af 37

3 1 Konteringsdimensioner Hvad Artskonto Rapport: KAH3 omkostningsgruppe Hvor Omkostningssted/psp-element/SIO Rapport: zfi_prct_psp_sted_re Rapport KAH3, omkostningsartsgruppe 0020 viser Randers Kommunes artskontoplan. Detaljeret artskontovejledning kan findes på Broen under Økonomi og indkøb Bogføring og regnskab Bogføring Kontoplan og kontering. Side 3 af 37

4 Profitcenter med kostbærere Oversigt over forretningsgangs procedure Nedenstående rapport viser de omkostningssteder og PSP-elementer, der er tilknyttet et profitcenter. Rapporten kan køres, så den viser både de tilknyttede PSP-elementer og omkostningssteder. Eller rapporten kan køres så den kun viser PSP-elementer eller omkostningssteder. Via transaktions kode ZFI_PRCT_PSP_STED_RE Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse O/V Indhold CO-område Angiv CO-område 0020 O Indtast værdi i CO-område. Omkostningsstedsart Hierarkiområde Angiv omkostningsstedsart K for Kommune Hierarkiområde er en profitcenter gruppe O V Eksempel: 0020 Indtast værdi i Omkostningsstedsart. Eksempel: K Indtast værdi i Hierarkiområde Eksempel: Blank Profitcenter Eller angiv et profitcenter som typisk repræsenterer en afdeling. V Indtast værdi i Profitcenter. Eksempel: * Klik på Udfør knap. Side 4 af 37

5 Klik på (F3) for at gå tilbage Side 5 af 37

6 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang Denne vejledning vedrører de rapporter til opfølgning på budget og forbrug, der kan gås til via Rollebaseret Indgang i rollen Min økonomi. Rapporterne tilbyder en fleksibel og dynamisk måde til at analysere budget- og forbrugsdata. Rapporterne genereres på tværs af KMD Opus, og dimensionerne omkostningssted, PSP-elementer mv. er integrerede dele af rapporterne. Løsningens formål Rapporterne har til formål at sætte dig som decentral økonomiansvarlig i stand til at lave en kvalificeret opfølgning på dit budget og forbrug. Tanken bag løsningen er at, der tages udgangspunkt i et overordnet overblik over din økonomi (baseret på det/de profitcentre du er autoriseret til). Ud fra dette overblik er det muligt at se flere oplysninger og detaljeret helt ned på bilagsniveau. Løsningen består af følgende 6 rapporter: - Oversigtsrapport (indgangsbillede afsnit 5) - År til måned (afsnit 6) - År til dato (afsnit 6) - Budgetopfølgning sidste år (afsnit 7) - Detail budgetopfølgning (kun ved hop fra andre rapporter afsnit 6.3.4) - Statistisk Intern ordrenr. (afsnit 8) - Forventet regnskab (afsnit 9) - Ydelsesmodtager (afsnit 10) Generelt Forbrugstal År til måned rapporten opdateres den 5. i hver måned. Den 5.marts vil det f.eks. være muligt at se januar og februar osv. År til dato rapporten er opdateret pr. dagen i går (trækkes den 24/3 vil den altså indeholde data fra 1/1-23/3). Budgettal Oprindeligt budget er årsbudgettet for det valgte regnskabsår Korrigeret budget er årsbudgettet tillagt omplaceringer/tillægsbevillinger for det valgte regnskabsår Rest korrigeret budget er det korrigerede budget fratrukket forbrug Forbrugsprocenten angiver hvor mange procent der er forbrugt af det korrigerede budget Side 6 af 37

7 3 Logon på portalen Du henter rapporterne via Rollebaseret Indgang i din browser. Vælg genvejen fra den blå boks på forsiden af Broen eller skriv adressen i Internet Explorer. Indtast din bruger ID og Password og tryk på knappen Log på eller tast enter. Ny bruger? Som ny bruger skal du have udleveret et brugernavn og et éngangskendeord til den rollebaserede indgang. Når du logger på første gang bliver du bedt om at angive et nyt kendeord, som skal benyttes efterfølgende. Det kan være en god idé at anvende det samme kendeord, som du bruger når du i øvrigt logger på OPUS. Når du oprettes som bruger af den rollebaserede indgang bliver du samtidigt autoriseret til et eller flere profitcentre. Du vil kun få adgang til budget- og forbrugsoplysninger for de profitcentre du er autoriseret til. Det er derfor vigtigt at du første gang du anvender rollebaseret indgang kontrollere at du har adgang til de rigtige profitcentre. Side 7 af 37

8 4 Åbn rapporter I dette afsnit beskrives kort, hvordan du kan få adgang til de forskellige rapporter. Efter logon vælges fanebladet Min Økonomi. Her ser du automatisk oversigtsbilledet, hvor du med det samme ved hjælp af speedometret og oversigtsrapporterne kan se, hvordan netop det/de profitcentre du er autoriseret til, overholder det vedtagne budget. Side 8 af 37

9 Fra oversigtsrapporten er det muligt at hoppe til de andre og mere detaljerede rapporter, men det er nærmere beskrevet ved de enkelte rapporter (detail og år til måned). Udover at hente rapporterne via oversigtsrapporterne i ovenstående oversigtsbillede kan du også hente rapporterne direkte. Tryk på fanebladet Opfølgning og åbn mappen Budget og Forbrug. Klik på den rapport du ønsker vist. Side 9 af 37

10 5 Oversigten Oversigten består af tre vinduer, der hver især viser noget forskelligt. Et speedometer, en rapport med forbrugsprocent pr. omkostningsart og en rapport med en oversigt pr. profitcenter. Dataene i oversigtsbilledet opdateres hver den 5. i måneden. Du vil altid i feltet 'Periode' kunne se perioden der vises data for. Speedometer Speedometret viser summen af de profitcentre du er ansvarlig for. Speedometret viser profitcentrenes samlede forbrugsprocent i forhold til årsbudgettet. Ved at køre musen hen over den gule firkant på den blå pil, vil den samlede forbrugsprocent fremkomme. Side 10 af 37

11 Forbrugsprocent pr. omkostningsart Denne oversigt giver et overblik over forbruget pr. profitcenter og pr. omkostningsart. Der er tale om forbrugsprocent i forhold til det korrigerede årsbudget. Det er muligt at ekspandere hierarkiet ved tryk på og derved få vist underliggende niveauer. Data kan sorteres i stigende orden ved tryk på faldende orden.. Trykkes der en gang mere sorteres data i Ved tryk på 'Fjern profitcenter', fremkommer blot artskonto og forbrugsprocent. Profitcenter kan tilføjes igen ved tryk på 'Tilføj profitcenter'. Billedet vil fremkomme sådan, næste gang du logger på. Layout huskes. Side 11 af 37

12 Oversigt pr. profitcenter Her ses en økonomisk oversigt for hvert af de profitcentre du har ansvaret for. Ved tryk på 'Tilføj hierarki', vises profitcentre i hierarkisk rækkefølge i stedet for alfabetisk rækkefølge. Hierarki kan fjernes igen, ved at trykke på 'Fjern Hierarki'. Oversigtsbillede vil fremkomme sådan, næste gang du logger på. Layout huskes. Side 12 af 37

13 6 Rapporterne 'År til måned' og 'År til dato' 6.1 Adgang til rapporterne Rapporterne giver et overblik over omkostningsarterne pr. profitcenter, du har ansvaret for. Rapporterne giver ligeledes mulighed for at se tillægsbevillinger og omplaceringer samt en række frie kendetegn. - 'År til måned'-rapporten vil altid vise data fra januar til sidst opdaterede måned (opdateres d. 5.). - 'År til dato'-rapporten vil altid vise data til og med dagen i går. På kolonnerne for 'Korrigeret budget' samt 'Forbrugs%' er der i kolonneoverskriften vist en lille pil og ved klik på denne får du ved kolonnen 'Korrigeret budget' vist yderligere kolonner for omplaceringer og tillægsbevillinger. Ved klik på pilen ved 'Forbrugs%', vises forbrugsprocent indeværende år og sidste år. Sidste års forbrugsprocent kan yderligere åbnes hvorved der vises to kolonner med forbrugstal for sidste år, samt korrigeret budget sidste år. Det er muligt, at hente 'År til måned'-rapporten på to måder: 1. Du kan hente rapporten via Oversigtsbilledet. I rapporten 'År til måned oversigt' (den nederste i oversigtsbilledet), kan du ved højreklik lave et hop til denne rapport. I dette tilfælde medtages en filtrering, så du kun ser detaljer for det profitcenter du hopper fra. I eksemplet er der højreklikket på profitcenter samlet resultat. Side 13 af 37

14 2. Du kan hente rapporten via fanebladet Opfølgning. Her ligger rapporterne i mappen 'Budget & forbrug'. Går du til rapporten via Oversigtssiden (1) tager du 'År til måned'-filtreringen med, men går du til rapporten via menuen (2), kan du selv vælge, om du vil se 'År til dato' eller 'År til måned' versionen af rapporten. Frie kendetegn I rapporterne har du desuden en række frie kendetegn til rådighed, som du kan indsætte i rapporten som kolonner eller vandrette rækker (se afsnit 6.2.2) Oprettet den og Bogføringsdato, er frit kendetegn på 'År til dato' rapporten Side 14 af 37

15 6.2 Rapportfunktionalitet og navigation Afhængig af hvilken rapport du arbejder med, vil der være forskellige kendetegn tilgængelige. En enkel og let tilgængelig rapport (år til måned/dato) indeholder således færre muligheder end en rapport, der skal anvendes til avancerede analyser. Frie kendetegn er eksempelvis omkostningssted, PSP-element etc Visning/ikke visning af navigationsfelt Hvis der er tilvalgt frie kendetegn eller andet, således rapportens bredde overskrider højre margen, er det muligt at skjule navigationsfeltet i venstre side ved at trykke på pilen. På den måde skabes der lidt mere plads på skærmen til at vise selve rapporten. Navigationsfeltet vises igen ved at trykke på pilen Tilføje, ombytte eller fjerne rækker eller kendetegn Venstreklik på det kendetegn du ønsker og træk det ind i rapporten hvor du ønsker det. Venstre musetast holdes nede mens du trækker og slippes, når kendetegnet er, hvor du vil have det. Kendetegn kan både indsættes horisontalt (som rækker) og vertikalt (som kolonne). Hvis det er muligt at indsætte kendetegnet, der hvor du ønsker det, vil du få vist en sort streg. Side 15 af 37

16 Du har mulighed for at ombytte et kendetegn ved at højreklikke i kolonnen med kendetegnet, vælg 'Ændr opsplitning' og Ombyt x med I dette eks. ombyttes kolonnen 'Ordre' med 'Omkostningssted'. Du kan også ombytte ved hjælp af træk og slip metoden. Du gør dette ved at vælge det frie kendetegn der skal indgå i rapporten, flytte det hen på overskriften i den kolonne der skal udskiftes og slippe museknappen, når markøren ændrer form. Du kan fjerne et kendetegn ved at trække det væk og slippe det, når der vises et kryds Tilbage/fortryd For at fortryde din seneste handling (eksempelvis at du har trukket det forkerte kendetegn ind i rapporten) gøres følgende: 1) Højreklik et sted i rapporten og vælg Tilbage. 2) Nu kan du vælge imellem: a) 'Et navigationstrin tilbage': Fortryder seneste handling b) 'Tilbage til start': Du får rapporten vist, som den så ud, da du først åbnede den Side 16 af 37

17 6.2.4 Gå til/hop til anden rapport Al navigation mellem rapporterne foregår med højreklik (gå til). Du højreklikker med musen i den ønskede celle og vælger Gå til. Herefter vælges rapporten, der skal hoppes til, med venstre musetast. Når du hopper mellem rapporterne medtages altid en filtrering indeholdende det felt, du står på, samt det dato udsnit rapporten viser. Der kan hoppes til en detail rapport med posteringer (forbrug), en budgetopfølgningsrapport samt en rapport med statistisk intern ordre Fasthold filterværdi på akse Hvis du ønsker at analysere et område nærmere (f.eks. et specifikt profitcenter), kan du isolere området ved at højreklikke på værdien, du ønsker isoleret og vælge Fasthold filterværdi på akse. Når du fastholder filterværdien på et profitcenter, får du efterfølgende udelukkende vist konti, der vedrører dette profitcenter Vælg filterværdi på kendetegn og beløbskolonner Du kan vælge en filterværdi på et kendetegn (eksempelvis omkostningsart) ved at højreklikke på kendetegnet og vælge Selekter filterværdi. Herefter vises et pop up vindue (se neden for). Her skal du nu vælge de værdier, du ønsker inkluderet i rapporten ved at markere dem og trykke på knappen 'Opret', hvorved de flyttes til højre Side 17 af 37

18 del af boksen. Du kan fjerne dem igen ved at markere dem og trykke på fjern. Det er muligt at markere og flytte både enkeltværdier og hele knuder. Du kan også fastholde filterværdi ved hjælp af træk og slip-metoden. Du gør det ved at trække den variabel, du ønsker at fastholde op til overskriften, hvor du slipper Ekspandér hierarki På visse kendetegn, eksempelvis profitcentre og omkostningsarter, er der mulighed for en hierarkisk visning. Den hierarkiske struktur består af et antal niveauer, og man kan vælge på hvilket niveau, rapporten skal præsenteres. Højreklik på kolonnen med kendetegnet og vælg Ekspander hierarki samt til hvilket niveau du vil udfolde det. Side 18 af 37

19 6.2.8 Visning af tekst og nøgle Det er muligt både at få vist tekst og nøgle på eks. profitcenter. Vælg Egenskaber', 'Kendetegn. Vælg Nøgle (ikke koblet) & Tekst'. Eks. her med artskonto,. Både cifre og tekst vises nu Skaleringsfaktor Man kan ændre generelt på alle celler i rapporten ved at vælge Egenskaber og Alle dataceller I faneblad Talformat, kan man ændre på decimaler, og vælge skaleringsfaktor, om man vil se det i kr. eller i mio. kr. Side 19 af 37

20 Visning af resultatlinjer samt talformater Under Egenskaber og Dataprovider, får man igen rigtig mange muligheder Resultatlinjer På fanebladet Dataformatering, kan man vælge, om man vil have vist resultatlinjen forneden eller foroven Talformater På fanebladet Talformat, kan man vælge hvorledes minus tal skal vises. Side 20 af 37

21 Variabelskærm På nedenstående 'År til måned'-rapport er der filtreret på profitcentret 'Nævn og råd' for perioden januar til oktober. Vi ønsker nu at se data til og med november. Klik på 'Variabelskærm' og ændr nu periode til 1-11 og tryk OK Rapporten fremkommer nu med samme filtrering som på første rapport, men med ændret periode. Side 21 af 37

22 6.3 Detail rapporter - enkeltposteringer og budget Detailrapporterne viser detaljerede oplysninger på udvalgte summer. Der kan vælges mellem enkeltposteringer eller budgetrapport Enkeltposteringer (detail posteringer) Få vist enkeltposteringer til et forbrugstal ved at højreklikke på beløbet, vælg 'Gå til' og 'Detail posteringer'. Som vist ovenfor, er der for at analysere et område nærmere, hoppet fra en 'År til måned'-rapport fra et specifikt område (i eksemplet; Uddannelse til personale) til enkeltposteringerne. Der vises nu detaljerede oplysninger/posteringer på det valgte område, f.eks. omkostningsart, bilagsdato, kreditor mm. Rapporten som fremkommer, viser forbrugstal både eksklusive og inklusive moms. Sidstnævnte kolonne kan åbnes, hvorved kolonnerne 'Toldmoms' og 'Købsmoms' vises. Rapporten indeholder en lang række frie kendetegn der kan inkluderes i rapporten, hvis det har relevans. Se afsnit for håndtering af frie kendetegn. Side 22 af 37

23 6.3.2 Elektronisk bilag Hvis der er tilknyttet et bilag til posteringen, har du på vinduet over enkeltposter mulighed for at få vist det tilknyttede bilag. Bilaget vises når du trykker på bilagssymbolet i kolonnen 'Bilag' med venstre museknap. Det er også muligt at få vist originalbilaget sammen med andre oplysninger om posteringen ved at højreklokke på beløbet i kolonnen 'Forbrug' og vælge 'Gå til' og 'Bilagsvisning'. Side 23 af 37

24 6.3.3 Hop til R/3, manuelle bilag Det er muligt på enkeltpostrapporten, at hoppe til R/3 og se bilag/posteringer, hvor der ikke er registreret elektroniske faktura. Højreklik på beløb som er uden bilagssymbol og vælg 'Gå til' og 'R3 posteringsoversigt'. Nu åbnes R/3 og man kommer ind i en enkeltpostrapport. Man kan nu arbejde i R/3. Dobbeltklik på beløb og man kommer ind på selve fakturabilaget, her eksempel fakturabilag Side 24 af 37

25 6.3.4 Detail Budgetrapport Som vist ovenfor er der, for at analysere et område nærmere, hoppet fra en 'År til måned'-rapport fra et specifikt område (i eksemplet; 'Uddannelse til personale') til detail budgetopfølgning. Der vises nu detaljerede oplysninger på det valgte område, f.eks. artskonto, budget sagsnr. og årsagskode m.m. Rapporten indeholder en lang række frie kendetegn der kan inkluderes i rapporten, hvis det har relevans. Se afsnit for håndtering af frie kendetegn Side 25 af 37

26 6.4 Gem personlig rapport Det muligt, uanset hvilken rapport du er på, at gemme en variant, når du har tilpasset den med frie kendetegn o.lign. Således slipper man for at tilpasse rapporten, hver gang man vil danne den. Når du har tilpasset rapporten, trykker du på knappen Gem. Vælg fanebladet Min portefølje Ved Beskrivelse navngiver du rapporten. Tryk derefter på OK. Du har nu gemt rapporten Side 26 af 37

27 6.4.1 Hent personlig rapport For at hente dine personlige rapporter skal du klikke på menupunktet Mine rapporter Her vises de rapporter du har gemt og for at danne/køre rapporten klikker du på den. Du har mulighed for at organisere dine rapporter i mapper ved at klikke på den lille pil til højre i billedet, vælg 'Organiser entries'. Ved hjælp af de små ikoner kan du blandt andet oprette mapper, flytte, omdøbe og slette rapporter. Side 27 af 37

28 6.5 Udskriv som PDF-rapport Ønsker du at printe din rapport i PDF-format gøres følgende: 1. Klik på knappen Print/PDF 2. Nu åbnes et pop up vindue, hvor du udfylder med de parametre, din rapport skal udskrives med 3. Tryk på 'OK' og rapporten åbnes som en PDF-fil i et nyt vindue, som kan udskrives NB! Det er vigtigt, at din browser (Internet Explorer o.l.) er indstillet til at tillade pop-up vinduer! Side 28 af 37

29 6.6 Eksport til Excel Rapporten kan gemmes som Excel regneark, ved at trykke på Excel øverst på rapporten. Rapporten fremkommer nu i Excel. Hvis du får en fejlmeddelelse her, skal du rette henvendelse til IT-afdelingen. Din sikkerhedsindstilling skal tilrettes i Excel, og det er kun IT, som kan gøre dette. Vælg nu 'Filer' og 'Gem som' og vælg dernæst det drev og den mappe, hvori du vil gemme rapporten. Side 29 af 37

30 Navngiv filen, HUSK at vælge filtypen Microsoft Office Excel-projektmappe. Når rapporten er gemt, find da filen via Excel og åbn den. Rapporten kan nu tilrettes og gemmes, som et helt almindeligt Excel regneark. Såfremt du ønsker at åbne filen direkte i Excel skal Internet Explorer være sat op som vist nedenfor: Vejledning 1. Åbn Stifinder. 2. Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner. 3. Klik på fanen Filtyper. 4. På listen Registrerede filtyper skal du klikke på den pågældende type Office-dokument, (i dette tilfælde XLS), og derefter på Avanceret. 5. I dialogboksen Rediger filtype skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet 'Gennemse i samme vindue'. 6. Klik på OK. Side 30 af 37

31 7 Rapporten 'Sidste år' Rapporten er identisk med 'År til dato'-rapporten, men viser hele sidste års budget og forbrug. Du kan hente rapporten Sidste år via fanebladet Opfølgning hvor den ligger i mappen Budget & forbrug. Der er samme mulighed for hop til detailrapporter, som på 'År til måned' og 'År til dato', se afsnit 6.3 Side 31 af 37

32 8 Rapporten 'Statistisk intern ordre' Du henter rapporten via rollen 'Min Økonomi' under menupunktet 'Opfølgning' 'Budget & forbrug'. Rapporten giver dig mulighed for at følge op på statistiske interne ordrer samt budgettet. Rapporten vil altid vise data til og med i går, en år til dato rapport. Rapporten indeholder en lang række frie kendetegn der kan inkluderes i rapporten, hvis det har relevans, se afsnit 6.2.2, for håndtering af frie kendetegn. Side 32 af 37

33 Det er også muligt at hente rapporten via 'Gå til' fra 'År til måned' og 'År til dato' rapporterne. Side 33 af 37

34 9 Rapporter til det forventede regnskab 9.1 Rapporten 'Forventet regnskab indeværende år' Du kan hente rapporten 'Forventet regnskab indeværende år' på to måder. Enten via rollen 'Min Økonomi', under menupunktet 'Opfølgning' 'Budget & forbrug', eller via oversigtsbilledet 'År til måned oversigt' på oversigten. Side 34 af 37

35 Rapporten bruges til opfølgning af sit forventede regnskab i indeværende år. Udover 'Korr.budget' kolonnen kan 'Forventet Forbrug' kolonnen også åbnes, således man kan få vist sine automatiske og manuelle disponeringer Fra rapporten er det muligt at springe til yderligere fire rapporter: 1. Løndetaljer inkl. fremregnet løn (ikke aktuel i Randers Kommune) 2. Detailposteringer budget (eksisterende rapport er beskrevet under afsnit 6.3.4) 3. Detailposteringer forbrug (eksisterende rapport er beskrevet under afsnit 6.3.1) 4. Ønskede tillægsbevillinger (ny rapport i forbindelse med Forventet Regnskab, afsnit 9.2) Side 35 af 37

36 9.2 Rapporten 'Forventet regnskab næste år' Du henter rapporten via Min Økonomi, Opfølgning, Forventet regnskab næste år. Rapporten kan anvendes i december måned, og viser prognose på kendt og ukendt løn for næste år. Side 36 af 37

37 10 Rapporten 'Ydelsesmodtager' Du henter rapporten via rollen Min Økonomi, under menupunktet Opfølgning Budget & forbrug. Denne rapport giver dig mulighed for at følge op på forbrugstal med cpr.nr., derfor kræves der speciel autorisation for at kunne danne denne rapport. Fremkommer tekst, som vist i nedenstående skærmdump, når du forsøger at danne rapporten, eller fremkommer der slet ingen data, så har du ikke autorisation til denne rapporttype. Side 37 af 37

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere