KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010"

Transkript

1 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37

2 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang Logon på portalen Åbn rapporter Oversigten Rapporterne 'År til måned' og 'År til dato' Adgang til rapporterne Rapportfunktionalitet og navigation Detail rapporter - enkeltposteringer og budget Gem personlig rapport Udskriv som PDF-rapport Eksport til Excel Rapporten 'Sidste år' Rapporten 'Statistisk intern ordre' Rapporter til det forventede regnskab Rapporten 'Forventet regnskab indeværende år' Rapporten 'Forventet regnskab næste år' Rapporten 'Ydelsesmodtager'...37 Side 2 af 37

3 1 Konteringsdimensioner Hvad Artskonto Rapport: KAH3 omkostningsgruppe Hvor Omkostningssted/psp-element/SIO Rapport: zfi_prct_psp_sted_re Rapport KAH3, omkostningsartsgruppe 0020 viser Randers Kommunes artskontoplan. Detaljeret artskontovejledning kan findes på Broen under Økonomi og indkøb Bogføring og regnskab Bogføring Kontoplan og kontering. Side 3 af 37

4 Profitcenter med kostbærere Oversigt over forretningsgangs procedure Nedenstående rapport viser de omkostningssteder og PSP-elementer, der er tilknyttet et profitcenter. Rapporten kan køres, så den viser både de tilknyttede PSP-elementer og omkostningssteder. Eller rapporten kan køres så den kun viser PSP-elementer eller omkostningssteder. Via transaktions kode ZFI_PRCT_PSP_STED_RE Udfyld følgende obligatoriske og valgfrie felter: Feltnavn Beskrivelse O/V Indhold CO-område Angiv CO-område 0020 O Indtast værdi i CO-område. Omkostningsstedsart Hierarkiområde Angiv omkostningsstedsart K for Kommune Hierarkiområde er en profitcenter gruppe O V Eksempel: 0020 Indtast værdi i Omkostningsstedsart. Eksempel: K Indtast værdi i Hierarkiområde Eksempel: Blank Profitcenter Eller angiv et profitcenter som typisk repræsenterer en afdeling. V Indtast værdi i Profitcenter. Eksempel: * Klik på Udfør knap. Side 4 af 37

5 Klik på (F3) for at gå tilbage Side 5 af 37

6 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang Denne vejledning vedrører de rapporter til opfølgning på budget og forbrug, der kan gås til via Rollebaseret Indgang i rollen Min økonomi. Rapporterne tilbyder en fleksibel og dynamisk måde til at analysere budget- og forbrugsdata. Rapporterne genereres på tværs af KMD Opus, og dimensionerne omkostningssted, PSP-elementer mv. er integrerede dele af rapporterne. Løsningens formål Rapporterne har til formål at sætte dig som decentral økonomiansvarlig i stand til at lave en kvalificeret opfølgning på dit budget og forbrug. Tanken bag løsningen er at, der tages udgangspunkt i et overordnet overblik over din økonomi (baseret på det/de profitcentre du er autoriseret til). Ud fra dette overblik er det muligt at se flere oplysninger og detaljeret helt ned på bilagsniveau. Løsningen består af følgende 6 rapporter: - Oversigtsrapport (indgangsbillede afsnit 5) - År til måned (afsnit 6) - År til dato (afsnit 6) - Budgetopfølgning sidste år (afsnit 7) - Detail budgetopfølgning (kun ved hop fra andre rapporter afsnit 6.3.4) - Statistisk Intern ordrenr. (afsnit 8) - Forventet regnskab (afsnit 9) - Ydelsesmodtager (afsnit 10) Generelt Forbrugstal År til måned rapporten opdateres den 5. i hver måned. Den 5.marts vil det f.eks. være muligt at se januar og februar osv. År til dato rapporten er opdateret pr. dagen i går (trækkes den 24/3 vil den altså indeholde data fra 1/1-23/3). Budgettal Oprindeligt budget er årsbudgettet for det valgte regnskabsår Korrigeret budget er årsbudgettet tillagt omplaceringer/tillægsbevillinger for det valgte regnskabsår Rest korrigeret budget er det korrigerede budget fratrukket forbrug Forbrugsprocenten angiver hvor mange procent der er forbrugt af det korrigerede budget Side 6 af 37

7 3 Logon på portalen Du henter rapporterne via Rollebaseret Indgang i din browser. Vælg genvejen fra den blå boks på forsiden af Broen eller skriv adressen i Internet Explorer. Indtast din bruger ID og Password og tryk på knappen Log på eller tast enter. Ny bruger? Som ny bruger skal du have udleveret et brugernavn og et éngangskendeord til den rollebaserede indgang. Når du logger på første gang bliver du bedt om at angive et nyt kendeord, som skal benyttes efterfølgende. Det kan være en god idé at anvende det samme kendeord, som du bruger når du i øvrigt logger på OPUS. Når du oprettes som bruger af den rollebaserede indgang bliver du samtidigt autoriseret til et eller flere profitcentre. Du vil kun få adgang til budget- og forbrugsoplysninger for de profitcentre du er autoriseret til. Det er derfor vigtigt at du første gang du anvender rollebaseret indgang kontrollere at du har adgang til de rigtige profitcentre. Side 7 af 37

8 4 Åbn rapporter I dette afsnit beskrives kort, hvordan du kan få adgang til de forskellige rapporter. Efter logon vælges fanebladet Min Økonomi. Her ser du automatisk oversigtsbilledet, hvor du med det samme ved hjælp af speedometret og oversigtsrapporterne kan se, hvordan netop det/de profitcentre du er autoriseret til, overholder det vedtagne budget. Side 8 af 37

9 Fra oversigtsrapporten er det muligt at hoppe til de andre og mere detaljerede rapporter, men det er nærmere beskrevet ved de enkelte rapporter (detail og år til måned). Udover at hente rapporterne via oversigtsrapporterne i ovenstående oversigtsbillede kan du også hente rapporterne direkte. Tryk på fanebladet Opfølgning og åbn mappen Budget og Forbrug. Klik på den rapport du ønsker vist. Side 9 af 37

10 5 Oversigten Oversigten består af tre vinduer, der hver især viser noget forskelligt. Et speedometer, en rapport med forbrugsprocent pr. omkostningsart og en rapport med en oversigt pr. profitcenter. Dataene i oversigtsbilledet opdateres hver den 5. i måneden. Du vil altid i feltet 'Periode' kunne se perioden der vises data for. Speedometer Speedometret viser summen af de profitcentre du er ansvarlig for. Speedometret viser profitcentrenes samlede forbrugsprocent i forhold til årsbudgettet. Ved at køre musen hen over den gule firkant på den blå pil, vil den samlede forbrugsprocent fremkomme. Side 10 af 37

11 Forbrugsprocent pr. omkostningsart Denne oversigt giver et overblik over forbruget pr. profitcenter og pr. omkostningsart. Der er tale om forbrugsprocent i forhold til det korrigerede årsbudget. Det er muligt at ekspandere hierarkiet ved tryk på og derved få vist underliggende niveauer. Data kan sorteres i stigende orden ved tryk på faldende orden.. Trykkes der en gang mere sorteres data i Ved tryk på 'Fjern profitcenter', fremkommer blot artskonto og forbrugsprocent. Profitcenter kan tilføjes igen ved tryk på 'Tilføj profitcenter'. Billedet vil fremkomme sådan, næste gang du logger på. Layout huskes. Side 11 af 37

12 Oversigt pr. profitcenter Her ses en økonomisk oversigt for hvert af de profitcentre du har ansvaret for. Ved tryk på 'Tilføj hierarki', vises profitcentre i hierarkisk rækkefølge i stedet for alfabetisk rækkefølge. Hierarki kan fjernes igen, ved at trykke på 'Fjern Hierarki'. Oversigtsbillede vil fremkomme sådan, næste gang du logger på. Layout huskes. Side 12 af 37

13 6 Rapporterne 'År til måned' og 'År til dato' 6.1 Adgang til rapporterne Rapporterne giver et overblik over omkostningsarterne pr. profitcenter, du har ansvaret for. Rapporterne giver ligeledes mulighed for at se tillægsbevillinger og omplaceringer samt en række frie kendetegn. - 'År til måned'-rapporten vil altid vise data fra januar til sidst opdaterede måned (opdateres d. 5.). - 'År til dato'-rapporten vil altid vise data til og med dagen i går. På kolonnerne for 'Korrigeret budget' samt 'Forbrugs%' er der i kolonneoverskriften vist en lille pil og ved klik på denne får du ved kolonnen 'Korrigeret budget' vist yderligere kolonner for omplaceringer og tillægsbevillinger. Ved klik på pilen ved 'Forbrugs%', vises forbrugsprocent indeværende år og sidste år. Sidste års forbrugsprocent kan yderligere åbnes hvorved der vises to kolonner med forbrugstal for sidste år, samt korrigeret budget sidste år. Det er muligt, at hente 'År til måned'-rapporten på to måder: 1. Du kan hente rapporten via Oversigtsbilledet. I rapporten 'År til måned oversigt' (den nederste i oversigtsbilledet), kan du ved højreklik lave et hop til denne rapport. I dette tilfælde medtages en filtrering, så du kun ser detaljer for det profitcenter du hopper fra. I eksemplet er der højreklikket på profitcenter samlet resultat. Side 13 af 37

14 2. Du kan hente rapporten via fanebladet Opfølgning. Her ligger rapporterne i mappen 'Budget & forbrug'. Går du til rapporten via Oversigtssiden (1) tager du 'År til måned'-filtreringen med, men går du til rapporten via menuen (2), kan du selv vælge, om du vil se 'År til dato' eller 'År til måned' versionen af rapporten. Frie kendetegn I rapporterne har du desuden en række frie kendetegn til rådighed, som du kan indsætte i rapporten som kolonner eller vandrette rækker (se afsnit 6.2.2) Oprettet den og Bogføringsdato, er frit kendetegn på 'År til dato' rapporten Side 14 af 37

15 6.2 Rapportfunktionalitet og navigation Afhængig af hvilken rapport du arbejder med, vil der være forskellige kendetegn tilgængelige. En enkel og let tilgængelig rapport (år til måned/dato) indeholder således færre muligheder end en rapport, der skal anvendes til avancerede analyser. Frie kendetegn er eksempelvis omkostningssted, PSP-element etc Visning/ikke visning af navigationsfelt Hvis der er tilvalgt frie kendetegn eller andet, således rapportens bredde overskrider højre margen, er det muligt at skjule navigationsfeltet i venstre side ved at trykke på pilen. På den måde skabes der lidt mere plads på skærmen til at vise selve rapporten. Navigationsfeltet vises igen ved at trykke på pilen Tilføje, ombytte eller fjerne rækker eller kendetegn Venstreklik på det kendetegn du ønsker og træk det ind i rapporten hvor du ønsker det. Venstre musetast holdes nede mens du trækker og slippes, når kendetegnet er, hvor du vil have det. Kendetegn kan både indsættes horisontalt (som rækker) og vertikalt (som kolonne). Hvis det er muligt at indsætte kendetegnet, der hvor du ønsker det, vil du få vist en sort streg. Side 15 af 37

16 Du har mulighed for at ombytte et kendetegn ved at højreklikke i kolonnen med kendetegnet, vælg 'Ændr opsplitning' og Ombyt x med I dette eks. ombyttes kolonnen 'Ordre' med 'Omkostningssted'. Du kan også ombytte ved hjælp af træk og slip metoden. Du gør dette ved at vælge det frie kendetegn der skal indgå i rapporten, flytte det hen på overskriften i den kolonne der skal udskiftes og slippe museknappen, når markøren ændrer form. Du kan fjerne et kendetegn ved at trække det væk og slippe det, når der vises et kryds Tilbage/fortryd For at fortryde din seneste handling (eksempelvis at du har trukket det forkerte kendetegn ind i rapporten) gøres følgende: 1) Højreklik et sted i rapporten og vælg Tilbage. 2) Nu kan du vælge imellem: a) 'Et navigationstrin tilbage': Fortryder seneste handling b) 'Tilbage til start': Du får rapporten vist, som den så ud, da du først åbnede den Side 16 af 37

17 6.2.4 Gå til/hop til anden rapport Al navigation mellem rapporterne foregår med højreklik (gå til). Du højreklikker med musen i den ønskede celle og vælger Gå til. Herefter vælges rapporten, der skal hoppes til, med venstre musetast. Når du hopper mellem rapporterne medtages altid en filtrering indeholdende det felt, du står på, samt det dato udsnit rapporten viser. Der kan hoppes til en detail rapport med posteringer (forbrug), en budgetopfølgningsrapport samt en rapport med statistisk intern ordre Fasthold filterværdi på akse Hvis du ønsker at analysere et område nærmere (f.eks. et specifikt profitcenter), kan du isolere området ved at højreklikke på værdien, du ønsker isoleret og vælge Fasthold filterværdi på akse. Når du fastholder filterværdien på et profitcenter, får du efterfølgende udelukkende vist konti, der vedrører dette profitcenter Vælg filterværdi på kendetegn og beløbskolonner Du kan vælge en filterværdi på et kendetegn (eksempelvis omkostningsart) ved at højreklikke på kendetegnet og vælge Selekter filterværdi. Herefter vises et pop up vindue (se neden for). Her skal du nu vælge de værdier, du ønsker inkluderet i rapporten ved at markere dem og trykke på knappen 'Opret', hvorved de flyttes til højre Side 17 af 37

18 del af boksen. Du kan fjerne dem igen ved at markere dem og trykke på fjern. Det er muligt at markere og flytte både enkeltværdier og hele knuder. Du kan også fastholde filterværdi ved hjælp af træk og slip-metoden. Du gør det ved at trække den variabel, du ønsker at fastholde op til overskriften, hvor du slipper Ekspandér hierarki På visse kendetegn, eksempelvis profitcentre og omkostningsarter, er der mulighed for en hierarkisk visning. Den hierarkiske struktur består af et antal niveauer, og man kan vælge på hvilket niveau, rapporten skal præsenteres. Højreklik på kolonnen med kendetegnet og vælg Ekspander hierarki samt til hvilket niveau du vil udfolde det. Side 18 af 37

19 6.2.8 Visning af tekst og nøgle Det er muligt både at få vist tekst og nøgle på eks. profitcenter. Vælg Egenskaber', 'Kendetegn. Vælg Nøgle (ikke koblet) & Tekst'. Eks. her med artskonto,. Både cifre og tekst vises nu Skaleringsfaktor Man kan ændre generelt på alle celler i rapporten ved at vælge Egenskaber og Alle dataceller I faneblad Talformat, kan man ændre på decimaler, og vælge skaleringsfaktor, om man vil se det i kr. eller i mio. kr. Side 19 af 37

20 Visning af resultatlinjer samt talformater Under Egenskaber og Dataprovider, får man igen rigtig mange muligheder Resultatlinjer På fanebladet Dataformatering, kan man vælge, om man vil have vist resultatlinjen forneden eller foroven Talformater På fanebladet Talformat, kan man vælge hvorledes minus tal skal vises. Side 20 af 37

21 Variabelskærm På nedenstående 'År til måned'-rapport er der filtreret på profitcentret 'Nævn og råd' for perioden januar til oktober. Vi ønsker nu at se data til og med november. Klik på 'Variabelskærm' og ændr nu periode til 1-11 og tryk OK Rapporten fremkommer nu med samme filtrering som på første rapport, men med ændret periode. Side 21 af 37

22 6.3 Detail rapporter - enkeltposteringer og budget Detailrapporterne viser detaljerede oplysninger på udvalgte summer. Der kan vælges mellem enkeltposteringer eller budgetrapport Enkeltposteringer (detail posteringer) Få vist enkeltposteringer til et forbrugstal ved at højreklikke på beløbet, vælg 'Gå til' og 'Detail posteringer'. Som vist ovenfor, er der for at analysere et område nærmere, hoppet fra en 'År til måned'-rapport fra et specifikt område (i eksemplet; Uddannelse til personale) til enkeltposteringerne. Der vises nu detaljerede oplysninger/posteringer på det valgte område, f.eks. omkostningsart, bilagsdato, kreditor mm. Rapporten som fremkommer, viser forbrugstal både eksklusive og inklusive moms. Sidstnævnte kolonne kan åbnes, hvorved kolonnerne 'Toldmoms' og 'Købsmoms' vises. Rapporten indeholder en lang række frie kendetegn der kan inkluderes i rapporten, hvis det har relevans. Se afsnit for håndtering af frie kendetegn. Side 22 af 37

23 6.3.2 Elektronisk bilag Hvis der er tilknyttet et bilag til posteringen, har du på vinduet over enkeltposter mulighed for at få vist det tilknyttede bilag. Bilaget vises når du trykker på bilagssymbolet i kolonnen 'Bilag' med venstre museknap. Det er også muligt at få vist originalbilaget sammen med andre oplysninger om posteringen ved at højreklokke på beløbet i kolonnen 'Forbrug' og vælge 'Gå til' og 'Bilagsvisning'. Side 23 af 37

24 6.3.3 Hop til R/3, manuelle bilag Det er muligt på enkeltpostrapporten, at hoppe til R/3 og se bilag/posteringer, hvor der ikke er registreret elektroniske faktura. Højreklik på beløb som er uden bilagssymbol og vælg 'Gå til' og 'R3 posteringsoversigt'. Nu åbnes R/3 og man kommer ind i en enkeltpostrapport. Man kan nu arbejde i R/3. Dobbeltklik på beløb og man kommer ind på selve fakturabilaget, her eksempel fakturabilag Side 24 af 37

25 6.3.4 Detail Budgetrapport Som vist ovenfor er der, for at analysere et område nærmere, hoppet fra en 'År til måned'-rapport fra et specifikt område (i eksemplet; 'Uddannelse til personale') til detail budgetopfølgning. Der vises nu detaljerede oplysninger på det valgte område, f.eks. artskonto, budget sagsnr. og årsagskode m.m. Rapporten indeholder en lang række frie kendetegn der kan inkluderes i rapporten, hvis det har relevans. Se afsnit for håndtering af frie kendetegn Side 25 af 37

26 6.4 Gem personlig rapport Det muligt, uanset hvilken rapport du er på, at gemme en variant, når du har tilpasset den med frie kendetegn o.lign. Således slipper man for at tilpasse rapporten, hver gang man vil danne den. Når du har tilpasset rapporten, trykker du på knappen Gem. Vælg fanebladet Min portefølje Ved Beskrivelse navngiver du rapporten. Tryk derefter på OK. Du har nu gemt rapporten Side 26 af 37

27 6.4.1 Hent personlig rapport For at hente dine personlige rapporter skal du klikke på menupunktet Mine rapporter Her vises de rapporter du har gemt og for at danne/køre rapporten klikker du på den. Du har mulighed for at organisere dine rapporter i mapper ved at klikke på den lille pil til højre i billedet, vælg 'Organiser entries'. Ved hjælp af de små ikoner kan du blandt andet oprette mapper, flytte, omdøbe og slette rapporter. Side 27 af 37

28 6.5 Udskriv som PDF-rapport Ønsker du at printe din rapport i PDF-format gøres følgende: 1. Klik på knappen Print/PDF 2. Nu åbnes et pop up vindue, hvor du udfylder med de parametre, din rapport skal udskrives med 3. Tryk på 'OK' og rapporten åbnes som en PDF-fil i et nyt vindue, som kan udskrives NB! Det er vigtigt, at din browser (Internet Explorer o.l.) er indstillet til at tillade pop-up vinduer! Side 28 af 37

29 6.6 Eksport til Excel Rapporten kan gemmes som Excel regneark, ved at trykke på Excel øverst på rapporten. Rapporten fremkommer nu i Excel. Hvis du får en fejlmeddelelse her, skal du rette henvendelse til IT-afdelingen. Din sikkerhedsindstilling skal tilrettes i Excel, og det er kun IT, som kan gøre dette. Vælg nu 'Filer' og 'Gem som' og vælg dernæst det drev og den mappe, hvori du vil gemme rapporten. Side 29 af 37

30 Navngiv filen, HUSK at vælge filtypen Microsoft Office Excel-projektmappe. Når rapporten er gemt, find da filen via Excel og åbn den. Rapporten kan nu tilrettes og gemmes, som et helt almindeligt Excel regneark. Såfremt du ønsker at åbne filen direkte i Excel skal Internet Explorer være sat op som vist nedenfor: Vejledning 1. Åbn Stifinder. 2. Klik på Mappeindstillinger i menuen Funktioner. 3. Klik på fanen Filtyper. 4. På listen Registrerede filtyper skal du klikke på den pågældende type Office-dokument, (i dette tilfælde XLS), og derefter på Avanceret. 5. I dialogboksen Rediger filtype skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet 'Gennemse i samme vindue'. 6. Klik på OK. Side 30 af 37

31 7 Rapporten 'Sidste år' Rapporten er identisk med 'År til dato'-rapporten, men viser hele sidste års budget og forbrug. Du kan hente rapporten Sidste år via fanebladet Opfølgning hvor den ligger i mappen Budget & forbrug. Der er samme mulighed for hop til detailrapporter, som på 'År til måned' og 'År til dato', se afsnit 6.3 Side 31 af 37

32 8 Rapporten 'Statistisk intern ordre' Du henter rapporten via rollen 'Min Økonomi' under menupunktet 'Opfølgning' 'Budget & forbrug'. Rapporten giver dig mulighed for at følge op på statistiske interne ordrer samt budgettet. Rapporten vil altid vise data til og med i går, en år til dato rapport. Rapporten indeholder en lang række frie kendetegn der kan inkluderes i rapporten, hvis det har relevans, se afsnit 6.2.2, for håndtering af frie kendetegn. Side 32 af 37

33 Det er også muligt at hente rapporten via 'Gå til' fra 'År til måned' og 'År til dato' rapporterne. Side 33 af 37

34 9 Rapporter til det forventede regnskab 9.1 Rapporten 'Forventet regnskab indeværende år' Du kan hente rapporten 'Forventet regnskab indeværende år' på to måder. Enten via rollen 'Min Økonomi', under menupunktet 'Opfølgning' 'Budget & forbrug', eller via oversigtsbilledet 'År til måned oversigt' på oversigten. Side 34 af 37

35 Rapporten bruges til opfølgning af sit forventede regnskab i indeværende år. Udover 'Korr.budget' kolonnen kan 'Forventet Forbrug' kolonnen også åbnes, således man kan få vist sine automatiske og manuelle disponeringer Fra rapporten er det muligt at springe til yderligere fire rapporter: 1. Løndetaljer inkl. fremregnet løn (ikke aktuel i Randers Kommune) 2. Detailposteringer budget (eksisterende rapport er beskrevet under afsnit 6.3.4) 3. Detailposteringer forbrug (eksisterende rapport er beskrevet under afsnit 6.3.1) 4. Ønskede tillægsbevillinger (ny rapport i forbindelse med Forventet Regnskab, afsnit 9.2) Side 35 af 37

36 9.2 Rapporten 'Forventet regnskab næste år' Du henter rapporten via Min Økonomi, Opfølgning, Forventet regnskab næste år. Rapporten kan anvendes i december måned, og viser prognose på kendt og ukendt løn for næste år. Side 36 af 37

37 10 Rapporten 'Ydelsesmodtager' Du henter rapporten via rollen Min Økonomi, under menupunktet Opfølgning Budget & forbrug. Denne rapport giver dig mulighed for at følge op på forbrugstal med cpr.nr., derfor kræves der speciel autorisation for at kunne danne denne rapport. Fremkommer tekst, som vist i nedenstående skærmdump, når du forsøger at danne rapporten, eller fremkommer der slet ingen data, så har du ikke autorisation til denne rapporttype. Side 37 af 37

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere