PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS"

Transkript

1 PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS

2 Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive autoimmune and serology testing with BioPlex 2200 the first and only fully automated, random access, multiplexing system. Autoimmune Menu ANA Screen Vasculitis Rheumatoid Arthritis Anti-Phospholipid Syndrome (IgG, IgM & IgA) Celiac Disease (IgA & IgG) Infectious Disease Menu EBV (IgG & IgM) Syphilis (IgG & IgM) ToRC (IgG & IgM) HSV Measles, Mumps, VZV For more information contact your local Bio-Rad Office or visit us online: EU BioPlex ad A4 Nordic.indd :28

3 Bemærk DEKS flytter november 2013 Der er ny adresse og nye telefonnumre se næste side

4 Tillæg 2014 til DEKS Programmer og Materialer Kontakt til DEKS Telefontid Mandag-fredag, : tlf Telefax Hjemmeside Adresse Glostrup Hospital DEKS Nordre Ringvej Indgang 8, 1. sal 2600 Glostrup Ansatte i DEKS Gitte M. Henriksen, institutchef tlf.: Arbejdsområder: EQA-programmer, Brugermøde Inger Plum tlf.: Arbejdsområder: Faglig udvikling, EQAprogrammer Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf Arbejdsområder: Udvikling af IT, kvalitetssystem Morten M. Pedersen, kemiker tlf Arbejdsområder: EQA-programmer, IT Lis Jørgensen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse Susanne Biron, lægesekretær tlf.: Arbejdsområder: Regnskab Bente Mortensen, sekretær tlf.: Arbejdsområder: Tilmeldinger, hjemmeside Bente Philipsen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2013

5 Indholdsfortegnelse 1. DEKS Nye programmer og materialer for Ny adresse Nye telefonnumre DEKS Økonomi Undervisning deks.dk og deksonline.dk NYHEDER Ændrede betingelser ved tilmelding til kvalitetssikringsprogrammer: DEKS indfører fortsat deltagelse DEKS Brugermøde TILMELDINGSFRIST HOTEL HK-kontrolmaterialer HK13 OXCARBAMAZIPIN HK13 CALCIFEDIOL DATABEHANDLING AF HK-MATERIALER NYE KOMPONENTER Nye programmer og materialer MOLEKYLÆRBIOLOGI RETSMEDICIN, KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN SAMT PATOLOGI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK BIOKEMI KLINISK BIOKEMI, POCT Ændringer NYT ANTAL UDSENDELSER ÆNDREDE KOMPONENTER ELLER PRØVEMATERIALE Udgåede programmer GENEREL INFORMATION Afbestilling Bestilling ÅRSBESTILLINGEN BESTILLINGER I LØBET AF ÅRET FORSENDELSE AF CERTIFICEREDE REFERENCEMATERIALER MM FORTSAT DELTAGELSE Priser FORSENDELSESPRISER KURERPOST OG FORSENDELSE FRA UDLANDET SPECIALOPGAVER BESTILLING OG AFBESTILLING EFTER PROGRAMSTART Betaling Modtagelse af pakker fra DEKS Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Returnering af materialer Sikkerhed PRODUKTANSVAR Copyright Regionsrapporter og specialrapporter LISTE OVER PROGRAMMER OG MATERIALER Online-bestilling Programmer og materialer PRISER

6 1.1 Nye programmer og materialer for 2014 Programmer og materialer Tillæg 2014 indeholder nyheder for Eksisterende programmer og materialer kan ses i Programmer og Materialer , der kan downloades fra deks.dk. 1.2 Ny adresse DEKS har fået ny adresse. Fremover skal breve sendes til: Glostrup Hospital DEKS Nordre Ringvej Indgang 8, 1. sal 2600 Glostrup 1.3 Nye telefonnumre I forbindelse med at DEKS er flyttet, så er alle DEKS telefonnumre skiftet. De nye numre kan ses på den første side i dette tillæg. DEKS nye hovednummer er: DEKS DEKS er en forkortelse for Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren. 1.5 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket organisation. Et eventuelt overskud 1. DEKS eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. 1.6 Undervisning DEKS afholder undervisning i både intern og ekstern kvalitetssikring samt rapport-tolkning mm. Undervisningen kan afholdes enten på Glostrup Hospital eller lokalt, hvis det drejer sig om en større gruppe og kan desuden skræddersyes efter ønske. Se programkode 1019 DK, 1020 DK og 1021 DK. 1.7 deks.dk og deksonline.dk er en åben hjemmeside. Her findes bl.a. de seneste informationer, udsendelsesdatoer, diverse pakningsvedlæg vejledninger af forskellig slags og meget mere. kræver personligt login. Her bestiller du EQA-programmer, indberetter resultater på flere danske EQA-programmer, henter elektroniske rapporter for danske EQA-programmer, henter laboratoriets deltagerbevis og meget mere. Laboratoriet har i forhold til DEKS udnævnt en såkaldt laboratorieansvarlig. Det er den laboratorieansvarlige, der bestemmer, hvem der må logge sig ind på laboratoriets egen side, og hvilke rettigheder den enkelte person tildeles. Det er ligeledes den laboratorieansvarliges opgave at sørge for, at laboratoriets kontaktdata til DEKS er opdaterede 6

7 2.1 Ændrede betingelser ved tilmelding til kvalitetssikringsprogrammer: DEKS indfører fortsat deltagelse Fremover vil alle bestillinger af kvalitetssikringsprogrammer udløse fortsat deltagelse. Deltagelse i kvalitetssikringsprogrammerne fortsætter indtil de afbestilles hos DEKS. NYT. Når du fremover tilmelder dig et kvalitetssikringsprogram hos DEKS, så gælder din tilmelding årene frem, til du aktivt afbestiller programmet. For at sikre at du ikke kommer til at deltage i unødige kvalitetssikringsprogrammer, vil DEKS advicere de laboratorieansvarlige og de aktuelle kontaktpersoner før fortsat deltagelse effektueres. Ønsker man at afbestille et kvalitetssikringsprogram i løbet af året, er vilkårene de sædvanlige, se afsnit Fortsat deltagelse følger altid programåret hos leverandøren. Kun kvalitetssikringsprogrammer er omfattet af fortsat deltagelse. Alle øvrige produkter skal fortsat bestilles løbende eller i forbindelse med årsbestillingen. Se også afsnit DEKS Brugermøde 2014 DEKS Brugermøde i 2014 er det nittende i rækken, og det afholdes i Lokomotivværkstedet, København den oktober Indhold: Fællessessioner for alle laboratoriespecialer Specielle sessioner for hvert af de faglige specialer Kursus i kvalitetssikring Workshops 2. Nyheder Posterudstilling (deltagere opfordres til at vise postere på mødet) Kommerciel udstilling af laboratorieprodukter. Alle, der ønsker at bidrage til planlægning af sessioner på Brugermødet eller at holde foredrag, er meget velkomne, send en til: Udviklingen af brugermødeprogrammet kan følges på deks.dk Tilmeldingsfrist Fristen for tilmelding til DEKS Brugermøde 2014 (programkode 1006 DK) er den 15. august Ved senere tilmelding stiger deltagerafgiften. Indtil den 15. august 2014 ydes der ved afbud fuld kompensation af deltagerafgiften. Ved afbud efter den 15. august 2014 godtgøres deltagerafgiften ikke Hotel I år 2014 bedes brugermødedeltagere, som ønsker overnatning, selv booke hotel. 2.3 HK-kontrolmaterialer HK13 Oxcarbamazipin HK13 Oxcarbamazipin Human Langtidskontrol, er et nyt materiale som følger gratis med når der bestilles HK12 Drug. HK13 Oxcarbamazipin indeholder metaboliten 10- OH-carbazepin, der er den man måler. Man modtager 8 glas af 3 ml frysetørret human serum. Materialet kan også købes særskilt ved bestilling af programkode 2215 DK HK13 Calcifediol HK13 Calcifediol Human Langtidskontrol, er til langtidskontrol af D-vitamin i det lave område. Programkoden er 2217 DK, og materialet erstatter HK09 Calcifediol, programkode 3803 DK. Man modtager 10 glas af 1 ml frisk frosset serum. 7

8 2.3.3 Databehandling af HK-materialer Efter 1. januar databehandles der ikke længere på materialet HK07 Drug. Materialet er afløst af HK12 Drug, programkode 2213 DK. Alle HK materialer databehandles i program 2011 DK og deltagerne modtager en månedlig rapport der viser ens egen indberettede målemiddelværdi og ens egen spredning mellem månedens målinger i forhold til andre laboratorier. Derudover inkluderer rapporten en 12 måneders historik, som er et godt værktøj mod langsomme niveauskift Nye komponenter DEKS opretter nye komponenter og metoder i HK-materialerne efter behov. De nyoprettede komponenter annonceres i det månedlige følgebrev og fremgår derefter på metodeskemaet sammen med alle de andre komponenter der kan inberettes på. Hvis du analyserer en komponent der ikke allerede er oprettet i programmet, er du velkommen til at rette henvendelse til DEKS, med henblik på oprettelse 2.4 Nye programmer og materialer Der er mange nyheder og de er alle beskrevet i kapitel 4 i nærværende Tillæg Følgende er eksempler på nye programmer Molekylærbiologi Undersøg genetiske varianter af alpha-1- antitrypsin. Undersøg for genotyperne Pim, PiS og PiZ. To til tre gange om året udsendes der 3 prøver indeholdende DNA. Programmet kan bestilles på programkode 3747 DE Klinisk Mikrobiologi Deltag i en pilotudsendelse med fokus på diagnostik af bakteriel meningitis. Du modtager 8 prøver der simulerer cerebrospinalvæske. Selve analysen er en nukleinsyrerpåvisning Klinisk Biokemi Få styr på din langtidsstabilitet med HK 13 Oxcarbazin. Mål på metabolitten 10-OHcarbamazepin. Du modtager 8 glas af 3 ml frysetørret human serum og kan indberette dine målinger i DEKS' HK-program. HK 13 Oxcarbazin har programkode 2215 DK og for at kunne indberette skal du deltage i program 2011 DK Klinisk Biokemi, POCT Det er lykkedes at fremstille et plasma, så der kan foretages ekstern kvalitetssikring af INR på CoaguChek, hvilket ellers er vanskeligt da faktor V er labil. Programmet har været afprøvet som pilotudsendelse i år i 2013, med succes og bliver derfor permanent. Programmet findes under programkode 3988 DK og hedder INR til POCTudstyr, CoaguChek og i-stat. 2.5 Ændringer Alle ændringer DEKS er bekendte med er registreret i deksonline. Hvis man årsbestiller ved at tage udgangspunkt i en genbestilling, så vises alle ændringer for de programmer eller materialer man havde sidste år. Her er en opsummering af de vigtigste ændringer Retsmedicin, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Patologi Fra Australien er der et nyt tiltag til de retskemiske institutter, idet pilotprogrammet er blevet permanent. Ved at få fat i prækursorer eller urene produkter fra illegal narkotikaproduktion er der lavet et EQAprogram over fangster i denne del af den kriminelle verden. Programmet hedder Illegal laboratorieproduktion af narkotika og bestilles på programkode 3949 AU Nyt antal udsendelser 3046 DK. Koagulation. Prøvematerialet udsendes samlet ad 1 eller 2 gange til årets 5 EQA-analyseomgange. Alle prøverne skal opbevares ved -80 C på stedet indtil analyse UK. Halsbetændelse. Nu kun en udsendelse med 3 prøver pr år UK. Infektioner på overflader, identifikation af patogenet og antimikrobiel sensitivitet. Nu kun en udsendelse med 3 prøver pr år. 8

9 2.5.2 Ændrede komponenter eller prøvemateriale 3900 BE. Kolon-mutationer. Er nu udvidet til at omfatte mutationerne KRAS, NRAS og BRAF UK. Sporelementer i serum, gruppe A, serum. Lithium og Magnesium er taget ud af Gruppe A, Serum, i UK. Sporelementer i urin, gruppe B, urin. Magnesium er taget ud af Gruppe B, Urin SE. Calprotectin. Nu både fæces og ekstraheret fæces. 2.6 Udgåede programmer Det er ikke muligt at bestille udgåede programmer. Hvis man årsbestiller ved at tage udgangspunkt i en genbestilling, så vises de udgåede programmer eller materialer man havde sidste år, og man kan se om DEKS allerede har fundet alternative programmer til disse. 9

10 3. Generel information 3.1 Afbestilling NYT. Alle kvalitetssikringsprogrammer skal fremover afbestilles, når man ikke længere ønsker at deltage. Hvis et program ikke afbestilles, bliver det automatisk gentilmeldt det efterfølgende år. Se også afsnit 2.1. I forbindelse med en afbestilling af programmer hvor der stadig resterer udsendelser, gælder princippet om afbestilling, se Bestilling Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte onlinebestilling via deksonline.dk Årsbestillingen DEKS udsender en årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer. Hvis bestillingen afgives online til DEKS senest den 26. november 2013, ydes en rabat i form af fakturering uden administrationsgebyr og uden forsendelsesomkostninger inden for Danmark. Årsbestillingen af kalibrerings- og kontrolmaterialer sendes til laboratorierne i ugerne Bestillinger i løbet af året I årets løb sendes supplerende leveringer af kalibrerings- og kontrolmaterialer på tirsdage. Bestillinger på lagerførte materialer skal være DEKS i hænde senest mandag i den uge, leverancen ønskes leveret. Ved hasteleverancer påregnes et haste gebyr, se afsnit Forsendelse af certificerede referencematerialer mm. Forsendelse fra udlandet er dyr, derfor har DEKS valgt at samle bestillinger på certificerede referencematerialer og mikrobiologiske kalibrerings- og referencematerialer til levering to gange om året: I forbindelse med årsbestillingen i januar, samt inden den 1. juni. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et gebyr. Bemærk at der her ikke er tale om almindelige eksterne kvalitetskontrolprogrammer Fortsat deltagelse Som beskrevet i 2.1 så indføres der fremover fortsat deltagelse for alle kvalitetssikringsprogrammer. Det vil sige deltagelse fortsætter indtil DEKS modtager en afbestilling af programmet. Årligt forud for fortsat deltagelse adviceres de laboratorieransvarlige og de aktuelle kontaktpersoner om hvilke progammer der gentilmeldes. Adviceringen sker via den mailadresse laboratoriet har oplyst til DEKS. Den fortsatte deltagelse følger altid programåret hos leverandøren. Det vil sige, at hvis et programår starter i april måned, så finder fortsat deltagelse (gentilmelding) sted der. 3.3 Priser DEKS priser for de danske programmer er i år 2014 generelt justeret i forhold til inflationen på 3%. Prisen for de udenlandske programmer følger en eventuel prisændring fra de udenlandske samarbejdspartnere. Bemærk at der kan være enkelte programmer fra udenlandske samarbejdspartnere hvor kun en tentativ pris kendes. Afviger den endelige pris meget, krediterer eller debiterer DEKS differencen Forsendelsespriser 2014 Administrationsgebyr : 90 kr. + moms Forsendelse: 151 kr. + moms Forsendelse på tøris: 280 kr. + moms Ved hasteleverancer opkræves et hastegebyr på 300 kr. + moms Kurerpost og forsendelse fra udlandet Ved brug af kurerpost og ved forsendelse fra udlandet opkræves et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, som pålægges listeprisen. 10

11 3.3.3 Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser (2013 sats): 600 kr. + moms for ikke-akademikere og 1500 kr. + moms for akademikere Bestilling og afbestilling efter programstart I de fleste tilfælde er det muligt at deltage i de anførte kvalitetssikringsprogrammer, efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet. For nogle få af programmerne reduceres prisen tilsvarende. Ved afbestilling af kvalitetssikringsprogrammer efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet, er kreditering kun mulig for nogle programmer. Der opkræves et administrationsgebyr. 3.4 Betaling Betaling sker ved indbetalingskort, FIK, på DEKS konto i Danske Banks Tåstrupafdeling, Taastrup Hovedgade 54, DK-2630 Tåstrup. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. DEKS SE-nummer (CVR nummer) er Modtagelse af pakker fra DEKS Vi anmoder om, at pakker fra DEKS straks bliver åbnet ved modtagelsen, også selvom den kontaktperson, der er angivet på pakken, ikke er tilstede. Bemærk at selv om det er tilladt at sende et materialet ved stuetemperatur, skal det ofte på køl eller i fryser ved modtagelsen. På forsendelsen er der som regel oplyst om indholdet skal anbringes på køl eller frost. Det er muligt at få pakker fra DEKS sendt til en gruppe eller en afdeling i stedet for til en kontaktperson. 3.6 Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Har et laboratorium gjort uventede fund i et EQA-program, er det i begrænset omfang muligt at rekvirere ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves. 3.7 Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur, da det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer. 3.8 Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af EQAmaterialer m.m. tager de fornødne sikkerhedshensyn. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, det vil sige at materialerne skal betragtes som potentielt smittefarlig. Dette gælder også de materialer, hvor indsamlede blodportioner fra donorer er individuelt testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Ved en del mikrobiologiprogrammer, herunder virusscreeningsprogrammerne, gælder ovenstående i særlig grad. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer, og derfor er forsendelsen mærket UN3373, jf. ADR-konventionen Produktansvar DEKS tager forbehold for produktansvar som følge af smitte med HIV, Hepatitis B og Hepatitis C. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 3.9 Copyright Alle skriftlige dokumenter, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder også tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra EQA-rapporter, Programmer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives. Kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 11

12 3.10 Regionsrapporter og specialrapporter DEKS har software til grafik og statistik som giver mulighed for at lave sammenlignende "undersøgelser" af komponenter. I kan bestille de sammenligninger, I ønsker, eksempelvis analyser af samme materiale på alle laboratorier i en region. DEKS udfører naturligvis undersøgelserne fortroligt. Denne feature udnyttes allerede af to regioner i deres bestræbelser på at harmonisere deres analyseniveau. 12

13 4. Liste over programmer og materialer Bestillinger for 2014 skal foretages inden d. 26. november Online-bestilling Den foretrukne form for bestilling er via online-bestilling på DEKS hjemmeside. Den laboratorieansvarlige giver hver af laboratoriets kontaktpersoner tilladelse til om de kan bestille. Anbefaling Hvis flere personer på samme laboratorium foretager årsbestilling, så påskønner DEKS at bestillingen først afsluttes, når den sidste person er færdig. Bestilling foregår via deksonline.dk og foretages nemmest ved at: Åbne 1. Log på deksonline.dk med personligt brugernavn og adgangskode Årsbestilling med udgangspunkt i sidste års bestilling (genbestilling) 2. Klik på for at starte genbestillingen af de produkter (programmer og materialer) du gerne vil have igen. Følg vejledningen på skærmen. 3. Vælg de produkter du vil genbestille ved at sætte ud for dem 4. Klik på for at rette kontaktpersoner eller leveringssted. OBS. For udenlandske EQA-programmer er kontaktpersonen oftest den der modtager prøverne og som indrapporterer resultaterne. 5. Antallet af et produkt rettes ved at ændre tallet. 6. Når du har valgt de produkter der skal genbestilles, trykkes på. 7. Når du når til trin, så kan du finde andre produkter end dem du havde sidste år ved at klikke på. Bestilling for første gang/ Finde produkter 8. Når du er i trin, kan du enten søge efter produktnavnet, programkoden, eller en komponent. Der kommer nu en liste med et eller flere produkter. Du kan også se alle produkterne ved at klikke på. Du kan få flere søgemuligheder ved at vælge avanceret søgning. Tilføje et produkt til indkøbskurven 9. Klik på det ønskede produkt 10. Udfyld det ønskede antal og sætte mindst et og op til tre kontaktnavne på. Udfyld eventuelle ekstra informationer Tryk Tilføje flere produkter 11. Gentag punkt Gå til indkøbskurven, 12. Når du er færdig med at tilføje produkter, så klik på indkøbskurven. 13. Gennemse bestillingen. Og klik Rekvisitionsnummer og eventuel kommentar 14. Tilføj et eventuelt rekvisitionsnummer og eventuel kommentar. Tryk 13

14 Gennemse og godkend 15. Hvis du kan godkende din bestilling, så tryk. Du modtager derefter en med en bestillingsbekræftigelse. TIP! Uafsluttede bestillinger ligger i indkøbskurven til næste gang, nogen fra laboratoriet logger på. Bemærk det er kun nye programmer og materialer der ses på de følgende sider. De øvrige programmer ses i Programmer og Materialer eller på deksonline.dk 14

15 Klinisk Biokemi Referencematerialer 1621 UK Immunglobulin A, G, M. WHO International Standard eller reference reagens. 100 IU/ampul af hver komponent. Humant serum. Materialer til kalibrering 2218 DK Hæmoglobin A1c kalibrator. 3 niveauer a 0,2 ml frossent fuldblod. Erstatter tidligere HbA1c kalibratorer, produkt nr NL Kontrolmaterialer 2098 DK HK12 Special. Human langtidskontrol. 10 prøver a 5 ml frysetørret humant serum DK HK13 Calcifediol. Human langtidskontrol. 10 prøver a 1 ml serum. P-Calcifediol(25-hydroxy-vitamin D3) 2215 DK HK13 Oxcarbazepin Human Langtidskontrol. 8 glas a 3 ml frysetørret human serum. P-Oxcarbazepin, metabolit(10-oh-carbazepin) Kvalitetssikringsprogrammer, Blod 4026 FI Almen klinisk biokemi, C-reaktivt protein, kvantitative metoder. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 1 ml humant serum. P-C-reaktivt protein 4007 DE Ethanol. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml serum DE Ethanol. 6 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml serum eller plasma. P-Ethanol 4019 DK Genetik: Filaggrin mutationstest. DNAanalyse af prøver og svar på casestories. Detektion af de hyppigste mutationer set blandt kaukasere i profilaggrin-genet. Bl.a. GenBank NM_ : c.1537c>t, c.2318_2321del, og c.7375c>t, hhv. kaldet R501X, 2282del4, og R2447X. 2 udsendelser pr år. Case stories og 3 prøver a cirka 0,5 ml blod. Pilotudsendelse i NL Koagulation: Koagulationsfaktor, faktor II, V, VII og X. 4 udsendelser pr år. Plasma DE Neonatal bilirubin. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml frysetørret serum DE Reticulocytter. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a ca. 1 ml blod SE Reticulocytter. 10 udsendelser pr år frisk fuldblod UK Specifikke proteiner. Immunkemiske proteiner. 12 udsendelser pr år. 2-3 prøver humant serum. P-Alpha-2-Macroglobulin P-Antitrypsin P-Complement C3 P-Complement C4 P-Ferroxidase(Ceruloplasmin) P-Haptoglobin P-Immunglobulin A P-Immunglobulin G P-Immunglobulin M P-Orosomucoid P-Transferrin P-Transthyretin(Præalbumin) 4000 DE TDM 03 -Tricykliske antidepressiva. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2,5 ml frysetørret serum. P-Amitriptylin P-Clomipramin P-Norclomipramin P-Nortriptylin 4001 DE TDM 11 - Tri-/tetracykliske antidepressiva. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2,5 ml frysetørret serum. P-Desipramin P-Imipramin P-Maprotilin P-Normaprotilin 4017 DE Vitaminer. Flavin-Adenin-Dinucleotid (FAD), Flavin mononucleotid (FMN), Pyridoxal-5- fosfat (vitamin B6), Riboflavin (frit) (vitamin B2), Thiamin i erythrocytter (vitamin B1), Thiamin pyrofosfat (TPP). 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml. Kvalitetssikringsprogrammer, Urin, sperma, spinalvæske, synovial væske 4009 DE Celletælling i cerebrospinalvæske. 2 udsendelser pr år. 2 prøver a ca. 2 ml cerebrospinalvæske. Kvalitetssikringsprogrammer, Andet eller ukendt system 4020 BE Genetik: Lunge EQA program. Biomarkører for NSCLC (non-small-cell lung-carcinom). Test: EGFRmutationer, KRASmutationer, ALK FISH, ALK immunhistokemi (ALK IHC) og/eller ALK RT- PCR. Tolkning af digitaliserede FISH billeder. Prøvematerialet til ALK rearrangementanalyse består af et sæt på 12 TMA slides, som er formalinfikserede og overtrukket med parafin. TMA = Transparent Materiale Adapter. 2 udsendelser pr år. Kvalitetssikringsprogrammer, Intet system 4034 FI Blodgas, præanalyse. 1 udsendelse pr år FI Blodprøvetagning og POCT, præanalyse. 2 udsendelser pr år FI Klinisk kemi, præanalyse. 2 udsendelser pr år. 15

16 Molekylærbiologi Kvalitetssikringsprogrammer 3747 DE Genetik: alpha 1-Antitrypsin (PiM, PiS, PiZ) DNA. Molekylær genetik 2. 3 prøver DNA (i vand). DNA-Alpha-1-antitrypsin (PiM, PiS, PiZ) 4013 US Genetik: Cytogenetik, Hæmatologiske kromosomforandringer med FISH analyse. Udsendelse CYF-A: Hæmatologisk sygdom - IGH/BCL2 (2 slides). Almindelig forekommende abnormalitet (2 slides og fotografi). Udsendelse CYF-B: Hæmatologisk sygdom - CLL panel (4 slides), Almindelig forekommende abnormalitet - DiGeorge Critical Region (22q11.2) (2 slides). Neoplastisk sygdom (fotografi). 2 udsendelser pr år. CYF er fra cellesuspensioner US Genetik: Cytogenetik, kromosom abnormaliteter. 3 udsendelser pr år. 5 online billeder af metaphase celler UK Genetik: Familiær hypercholesterolemia EQA scheme. 1 udsendelse pr år. 3 prøver flydende eller frysetørret DNA DK Genetik: Filaggrin mutationstest. DNAanalyse af prøver og svar på casestories. Detektion af de hyppigste mutationer set blandt kaukasere i profilaggrin-genet. Bl.a. GenBank NM_ : c.1537c>t, c.2318_2321del, og c.7375c>t, hhv. kaldet R501X, 2282del4 og R2447X. 2 udsendelser pr år. Case stories og 3 prøver a cirka 0,5 ml blod. Pilotudsendelse i DE Genetik: Fragilt X. FMR1 gen (fragile X mental retardation 1). 4 udsendelser pr år UK Pilot BCR-ABL kinase domænemutationstatus. 2 udsendelser pr år. 3 frysetørrede prøver UK Pilot KIT D816V mutationstatus. 2 udsendelser pr år. 2 frysetørrede prøver UK Stamcelletransplantation. Kimærisme monitorering. 3 udsendelser pr år. Friske fuldblodsprøver. Klinisk Immunologi Kvalitetssikringsprogrammer 4023 DE Infektion. Antistoffer mod yersinia. 1 udsendelse pr år. 2 prøver a 400 µl serum. P-Yersinia-antistof 4015 UK Krydsmatch ved flowcytometri. Bestemmelse af positiv/negativ aktivitet af celle/serum kombinationer. Separat vurdering af T-celle og B-celle resultater. 5 udsendelser pr år. 6 prøver: 2 fuldblod- og 4 serumprøver UK Pilot BCR-ABL kinase domænemutationstatus. 2 udsendelser pr år. 3 frysetørrede prøver UK Pilot KIT D816V mutationstatus. 2 udsendelser pr år. 2 frysetørrede prøver DE Reticulocytter. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a ca. 1 ml blod. Klinisk Mikrobiologi Kontrolmaterialer 2215 DK HK13 Oxcarbazepin Human Langtidskontrol. 8 glas a 3 ml frysetørret human serum. P-Oxcarbazepin, metabolit(10-oh-carbazepin) Kvalitetssikringsprogrammer, Blod 4023 DE Infektion. Antistoffer mod yersinia. 1 udsendelse pr år. 2 prøver a 400 µl serum. P-Yersinia-antistof Kvalitetssikringsprogrammer, Kultur 4030 FI Kultur til overvågning af multiresistente bakterier, gramnegative stave. 4 udsendelser pr år. Frysetørret kultur FI Overvågning af multiresistente bakterier, VRE. VRE er vancomycinresistente enterococci. 4 udsendelser pr år. 1 stk. frysetørret kultur. Kvalitetssikringsprogrammer, Urin, sperma, spinalvæske, synovial væske 4025 SE Bakteriologi: Diagnostik af bakteriel meningitis med nukleinsyrepåvisning. Pilotudsendelse. 8 prøver simuleret cerebrospinalvæske. Kvalitetssikringsprogrammer, Intet system 4024 DE Bakteriologi: Mycobakteriologi udsendelser pr år. 6 mikroskopiplader FI Klinisk mikrobiologi, præanalyse. 2 udsendelser pr år. 16

17 EQA-KONTROLMATERIALE TIL LKO Materiale DEKS kan levere kvalitetskontrolmateriale (EQA-materiale) til de lokale laboratoriekonsulenter (LKO er) efter ønske. DEKS leverer EQA-materiale til alle de komponenter, som er krævet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis Regionernes Lønnings- og Taktsnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers organisation. Herudover leveres også urin til urinstiksanalyser, plasma til KoaguChek og fuldblod til hæmatologiske analyser så som 3-parts dif, 5-parts dif, leukocytter og til HbA1c. Hvis LKO selv plejer at fremstille kvalitetskontrolmaterialer til at sende ud til de alment praktiserende læger, er der mange fordele ved i stedet at benytte DEKS: Der kan spares tid. Jo flere delopgaver LKO lader DEKS udføre, des mere tid spares Sporbare referenceværdier til de fleste komponenter fås gratis, hvis udsendelsen koordineres med DEKS udsendelser. Med mange deltagere kan det statistiske materiale blive større og dermed mere validt. Mange deltagere kan opnås ved at DEKS koordinerer, således at det samme materiale benyttes til flere LKO er samt til DEKS egne udsendelse(r) DEKS kan leverer kontrolmateriale med genuin matrix EQA-kontrolmaterialet kan leveres i bulk eller dispenseret og mærket efter ønske. DEKS forestår databehandling og skriver rapport samt sender ud, hvis det ønskes. Alle rapporter vil også blive sendt til LKO, så LKO selv kan følge op på resultaterne fra almen praksis ved fx besøg. Af hensyn til planlægningen skal DEKS have bestillingen på kvalitetskontrolmateriale i god tid inden ønsket levering. Prisen beregnes ud fra de individuelle ønsker, fra bulkmateriale til færdigt program. DEKS kan levere materiale til følgende komponenter: CRP, creatinin, glukose, graviditetstest hcg, HbA1c, hæmoglobin, hæmatologi med 3- eller 5-parts dif., INR, urindyrkning, urindyrkning og resistens, urinstiksanalyser samt INR på KoaguChek. Kontakt DEKS for nærmere aftale af opgaven, levering samt af pris: eller telefon

18 5. Priser 2014 Alle priser er eksklusiv moms, se i øvrigt afsnit 3.3. Der tages forbehold for fejl og mangler Produkt kode Pris kr Note 1006 DK Prisen inkluderer ikke overnatning på hotel. Efter 15. august er prisen kr 1007 DK Prisen inkluderer ikke overnatning på hotel. Efter 15. august er prisen kr 1017 DK DK DK 800 Prisen er per deltager, men ikke deltagernes egen transport. Såfremt der ikke er nok tilmeldte, forbeholder DEKS sig ret til at aflyse kurset DK Prisen er per deltager og inkluderer frokost, men ikke deltagernes egen transport. Såfremt der ikke er nok tilmeldte, forbeholder DEKS sig ret til at aflyse kurset DK Prisen dækker op til 20 deltagere. Der tillægges transportudgifter for underviserne, når kurset afholdes lokalt hos rekvirenten. Afholdes kurset på Herlev Hospital er frokost inkluderet i prisen US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1502 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1504 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1505 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1509 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1512 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1521 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1522 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1553 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1561 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1566 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1567 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1569 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1573 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1575 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1579 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1587 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 18

19 Produkt kode Pris kr Note 1590 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1591 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1592 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1593 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1594 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1595 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1596 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1597 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1598 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1599 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1600 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1602 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1603 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1604 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1605 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1606 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1609 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1610 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1611 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1612 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1613 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1614 DK Pris: Spørg DEKS 1615 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 19

20 Produkt kode Pris kr Note 1616 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1617 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1618 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1619 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1620 DK UK Pris: Spørg DEKS 2004 DK DK UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2019 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2020 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2022 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2023 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2024 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2025 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2026 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2027 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2028 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2030 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2035 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2036 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2038 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2045 NL UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2049 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2050 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2051 DK DK UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2059 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2060 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2061 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2065 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2066 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2068 DK

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN

PROGRAMMER & MATERIALER DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN PROGRAMMER & MATERIALER 2015 DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Annonce High Five! 5 gode grunde til at dit næste blodgassystem er fra Siemens. Blodgasinstrumentet der

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab.

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab. December 2010 Tak for i år År 2010 nærmer sig sin afslutning. Fra Triolab vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for samarbejdet i årets løb. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005)

Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005) Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005) Materiale "DEKS informerer 2005", personlig kopi (vedlæg navneliste) 28 (1013 DK) "EQAnews" 2005. Kontaktnavn: 28 (1014 DK) 66/304 Insulin,

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Vælg Direct Repair blanket.

Vælg Direct Repair blanket. Brugsanvisninger for Sony webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Login Oprettelse af ny adgangskode eller erstatning af adgangskode Brug af funktionen Direct Repair

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING Indberetning af regninger på sundhed.dk Vejledning SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING EXPERIENCE. RESULTS. regningsindberetning på sundhed.dk Du får adgang til sundhed.dk ved at

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Kurt Christensen. Adm. Direktør Medisat A/S

Kurt Christensen. Adm. Direktør Medisat A/S Kurt Christensen Adm. Direktør Medisat A/S Afdelinger Ballerup Odense 52 ansatte Medisat GITS X X Erhvervsudvikling» Innovation (OPI) Ja - Medisat er en privat virksomhed http://www.ebst.dk/publikationer/innovation/analyse_af_offentlig-privat_samarbejde_om_innovation/index.htm

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum 2-dages konference d. 2. og 3. maj 2012 Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum Få nyeste viden om mikro- og nanosensorer Få indblik i mulighederne med Danmarks nye store biobank

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Generalforsamling

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Side 1 af 8 Booking af enkeltarrangement Trin for Trin Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Booking af ét tidsrum i ét lokale. 1. Gå ind på web-adressen: bibbook.dk 2. Indtast kunde-id og kodeord

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Kultur og Fritid August 2014 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye titler... 8 6. Tildel

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort

Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Notat Trafikselskabet Sydtrafik CVR nr.: 29 94 28 97 EAN nr.: 5798002186802 07. januar 2015 Handelsbetingelser_Flextur/Flexrute med Dankort og Visa Dankort Handelsbetingelser Flextur/Flexrute administreres

Læs mere