PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS"

Transkript

1 PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS

2 Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive autoimmune and serology testing with BioPlex 2200 the first and only fully automated, random access, multiplexing system. Autoimmune Menu ANA Screen Vasculitis Rheumatoid Arthritis Anti-Phospholipid Syndrome (IgG, IgM & IgA) Celiac Disease (IgA & IgG) Infectious Disease Menu EBV (IgG & IgM) Syphilis (IgG & IgM) ToRC (IgG & IgM) HSV Measles, Mumps, VZV For more information contact your local Bio-Rad Office or visit us online: EU BioPlex ad A4 Nordic.indd :28

3 Bemærk DEKS flytter november 2013 Der er ny adresse og nye telefonnumre se næste side

4 Tillæg 2014 til DEKS Programmer og Materialer Kontakt til DEKS Telefontid Mandag-fredag, : tlf Telefax Hjemmeside Adresse Glostrup Hospital DEKS Nordre Ringvej Indgang 8, 1. sal 2600 Glostrup Ansatte i DEKS Gitte M. Henriksen, institutchef tlf.: Arbejdsområder: EQA-programmer, Brugermøde Inger Plum tlf.: Arbejdsområder: Faglig udvikling, EQAprogrammer Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf Arbejdsområder: Udvikling af IT, kvalitetssystem Morten M. Pedersen, kemiker tlf Arbejdsområder: EQA-programmer, IT Lis Jørgensen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse Susanne Biron, lægesekretær tlf.: Arbejdsområder: Regnskab Bente Mortensen, sekretær tlf.: Arbejdsområder: Tilmeldinger, hjemmeside Bente Philipsen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2013

5 Indholdsfortegnelse 1. DEKS Nye programmer og materialer for Ny adresse Nye telefonnumre DEKS Økonomi Undervisning deks.dk og deksonline.dk NYHEDER Ændrede betingelser ved tilmelding til kvalitetssikringsprogrammer: DEKS indfører fortsat deltagelse DEKS Brugermøde TILMELDINGSFRIST HOTEL HK-kontrolmaterialer HK13 OXCARBAMAZIPIN HK13 CALCIFEDIOL DATABEHANDLING AF HK-MATERIALER NYE KOMPONENTER Nye programmer og materialer MOLEKYLÆRBIOLOGI RETSMEDICIN, KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN SAMT PATOLOGI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK BIOKEMI KLINISK BIOKEMI, POCT Ændringer NYT ANTAL UDSENDELSER ÆNDREDE KOMPONENTER ELLER PRØVEMATERIALE Udgåede programmer GENEREL INFORMATION Afbestilling Bestilling ÅRSBESTILLINGEN BESTILLINGER I LØBET AF ÅRET FORSENDELSE AF CERTIFICEREDE REFERENCEMATERIALER MM FORTSAT DELTAGELSE Priser FORSENDELSESPRISER KURERPOST OG FORSENDELSE FRA UDLANDET SPECIALOPGAVER BESTILLING OG AFBESTILLING EFTER PROGRAMSTART Betaling Modtagelse af pakker fra DEKS Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Returnering af materialer Sikkerhed PRODUKTANSVAR Copyright Regionsrapporter og specialrapporter LISTE OVER PROGRAMMER OG MATERIALER Online-bestilling Programmer og materialer PRISER

6 1.1 Nye programmer og materialer for 2014 Programmer og materialer Tillæg 2014 indeholder nyheder for Eksisterende programmer og materialer kan ses i Programmer og Materialer , der kan downloades fra deks.dk. 1.2 Ny adresse DEKS har fået ny adresse. Fremover skal breve sendes til: Glostrup Hospital DEKS Nordre Ringvej Indgang 8, 1. sal 2600 Glostrup 1.3 Nye telefonnumre I forbindelse med at DEKS er flyttet, så er alle DEKS telefonnumre skiftet. De nye numre kan ses på den første side i dette tillæg. DEKS nye hovednummer er: DEKS DEKS er en forkortelse for Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren. 1.5 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket organisation. Et eventuelt overskud 1. DEKS eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. 1.6 Undervisning DEKS afholder undervisning i både intern og ekstern kvalitetssikring samt rapport-tolkning mm. Undervisningen kan afholdes enten på Glostrup Hospital eller lokalt, hvis det drejer sig om en større gruppe og kan desuden skræddersyes efter ønske. Se programkode 1019 DK, 1020 DK og 1021 DK. 1.7 deks.dk og deksonline.dk er en åben hjemmeside. Her findes bl.a. de seneste informationer, udsendelsesdatoer, diverse pakningsvedlæg vejledninger af forskellig slags og meget mere. kræver personligt login. Her bestiller du EQA-programmer, indberetter resultater på flere danske EQA-programmer, henter elektroniske rapporter for danske EQA-programmer, henter laboratoriets deltagerbevis og meget mere. Laboratoriet har i forhold til DEKS udnævnt en såkaldt laboratorieansvarlig. Det er den laboratorieansvarlige, der bestemmer, hvem der må logge sig ind på laboratoriets egen side, og hvilke rettigheder den enkelte person tildeles. Det er ligeledes den laboratorieansvarliges opgave at sørge for, at laboratoriets kontaktdata til DEKS er opdaterede 6

7 2.1 Ændrede betingelser ved tilmelding til kvalitetssikringsprogrammer: DEKS indfører fortsat deltagelse Fremover vil alle bestillinger af kvalitetssikringsprogrammer udløse fortsat deltagelse. Deltagelse i kvalitetssikringsprogrammerne fortsætter indtil de afbestilles hos DEKS. NYT. Når du fremover tilmelder dig et kvalitetssikringsprogram hos DEKS, så gælder din tilmelding årene frem, til du aktivt afbestiller programmet. For at sikre at du ikke kommer til at deltage i unødige kvalitetssikringsprogrammer, vil DEKS advicere de laboratorieansvarlige og de aktuelle kontaktpersoner før fortsat deltagelse effektueres. Ønsker man at afbestille et kvalitetssikringsprogram i løbet af året, er vilkårene de sædvanlige, se afsnit Fortsat deltagelse følger altid programåret hos leverandøren. Kun kvalitetssikringsprogrammer er omfattet af fortsat deltagelse. Alle øvrige produkter skal fortsat bestilles løbende eller i forbindelse med årsbestillingen. Se også afsnit DEKS Brugermøde 2014 DEKS Brugermøde i 2014 er det nittende i rækken, og det afholdes i Lokomotivværkstedet, København den oktober Indhold: Fællessessioner for alle laboratoriespecialer Specielle sessioner for hvert af de faglige specialer Kursus i kvalitetssikring Workshops 2. Nyheder Posterudstilling (deltagere opfordres til at vise postere på mødet) Kommerciel udstilling af laboratorieprodukter. Alle, der ønsker at bidrage til planlægning af sessioner på Brugermødet eller at holde foredrag, er meget velkomne, send en til: Udviklingen af brugermødeprogrammet kan følges på deks.dk Tilmeldingsfrist Fristen for tilmelding til DEKS Brugermøde 2014 (programkode 1006 DK) er den 15. august Ved senere tilmelding stiger deltagerafgiften. Indtil den 15. august 2014 ydes der ved afbud fuld kompensation af deltagerafgiften. Ved afbud efter den 15. august 2014 godtgøres deltagerafgiften ikke Hotel I år 2014 bedes brugermødedeltagere, som ønsker overnatning, selv booke hotel. 2.3 HK-kontrolmaterialer HK13 Oxcarbamazipin HK13 Oxcarbamazipin Human Langtidskontrol, er et nyt materiale som følger gratis med når der bestilles HK12 Drug. HK13 Oxcarbamazipin indeholder metaboliten 10- OH-carbazepin, der er den man måler. Man modtager 8 glas af 3 ml frysetørret human serum. Materialet kan også købes særskilt ved bestilling af programkode 2215 DK HK13 Calcifediol HK13 Calcifediol Human Langtidskontrol, er til langtidskontrol af D-vitamin i det lave område. Programkoden er 2217 DK, og materialet erstatter HK09 Calcifediol, programkode 3803 DK. Man modtager 10 glas af 1 ml frisk frosset serum. 7

8 2.3.3 Databehandling af HK-materialer Efter 1. januar databehandles der ikke længere på materialet HK07 Drug. Materialet er afløst af HK12 Drug, programkode 2213 DK. Alle HK materialer databehandles i program 2011 DK og deltagerne modtager en månedlig rapport der viser ens egen indberettede målemiddelværdi og ens egen spredning mellem månedens målinger i forhold til andre laboratorier. Derudover inkluderer rapporten en 12 måneders historik, som er et godt værktøj mod langsomme niveauskift Nye komponenter DEKS opretter nye komponenter og metoder i HK-materialerne efter behov. De nyoprettede komponenter annonceres i det månedlige følgebrev og fremgår derefter på metodeskemaet sammen med alle de andre komponenter der kan inberettes på. Hvis du analyserer en komponent der ikke allerede er oprettet i programmet, er du velkommen til at rette henvendelse til DEKS, med henblik på oprettelse 2.4 Nye programmer og materialer Der er mange nyheder og de er alle beskrevet i kapitel 4 i nærværende Tillæg Følgende er eksempler på nye programmer Molekylærbiologi Undersøg genetiske varianter af alpha-1- antitrypsin. Undersøg for genotyperne Pim, PiS og PiZ. To til tre gange om året udsendes der 3 prøver indeholdende DNA. Programmet kan bestilles på programkode 3747 DE Klinisk Mikrobiologi Deltag i en pilotudsendelse med fokus på diagnostik af bakteriel meningitis. Du modtager 8 prøver der simulerer cerebrospinalvæske. Selve analysen er en nukleinsyrerpåvisning Klinisk Biokemi Få styr på din langtidsstabilitet med HK 13 Oxcarbazin. Mål på metabolitten 10-OHcarbamazepin. Du modtager 8 glas af 3 ml frysetørret human serum og kan indberette dine målinger i DEKS' HK-program. HK 13 Oxcarbazin har programkode 2215 DK og for at kunne indberette skal du deltage i program 2011 DK Klinisk Biokemi, POCT Det er lykkedes at fremstille et plasma, så der kan foretages ekstern kvalitetssikring af INR på CoaguChek, hvilket ellers er vanskeligt da faktor V er labil. Programmet har været afprøvet som pilotudsendelse i år i 2013, med succes og bliver derfor permanent. Programmet findes under programkode 3988 DK og hedder INR til POCTudstyr, CoaguChek og i-stat. 2.5 Ændringer Alle ændringer DEKS er bekendte med er registreret i deksonline. Hvis man årsbestiller ved at tage udgangspunkt i en genbestilling, så vises alle ændringer for de programmer eller materialer man havde sidste år. Her er en opsummering af de vigtigste ændringer Retsmedicin, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Patologi Fra Australien er der et nyt tiltag til de retskemiske institutter, idet pilotprogrammet er blevet permanent. Ved at få fat i prækursorer eller urene produkter fra illegal narkotikaproduktion er der lavet et EQAprogram over fangster i denne del af den kriminelle verden. Programmet hedder Illegal laboratorieproduktion af narkotika og bestilles på programkode 3949 AU Nyt antal udsendelser 3046 DK. Koagulation. Prøvematerialet udsendes samlet ad 1 eller 2 gange til årets 5 EQA-analyseomgange. Alle prøverne skal opbevares ved -80 C på stedet indtil analyse UK. Halsbetændelse. Nu kun en udsendelse med 3 prøver pr år UK. Infektioner på overflader, identifikation af patogenet og antimikrobiel sensitivitet. Nu kun en udsendelse med 3 prøver pr år. 8

9 2.5.2 Ændrede komponenter eller prøvemateriale 3900 BE. Kolon-mutationer. Er nu udvidet til at omfatte mutationerne KRAS, NRAS og BRAF UK. Sporelementer i serum, gruppe A, serum. Lithium og Magnesium er taget ud af Gruppe A, Serum, i UK. Sporelementer i urin, gruppe B, urin. Magnesium er taget ud af Gruppe B, Urin SE. Calprotectin. Nu både fæces og ekstraheret fæces. 2.6 Udgåede programmer Det er ikke muligt at bestille udgåede programmer. Hvis man årsbestiller ved at tage udgangspunkt i en genbestilling, så vises de udgåede programmer eller materialer man havde sidste år, og man kan se om DEKS allerede har fundet alternative programmer til disse. 9

10 3. Generel information 3.1 Afbestilling NYT. Alle kvalitetssikringsprogrammer skal fremover afbestilles, når man ikke længere ønsker at deltage. Hvis et program ikke afbestilles, bliver det automatisk gentilmeldt det efterfølgende år. Se også afsnit 2.1. I forbindelse med en afbestilling af programmer hvor der stadig resterer udsendelser, gælder princippet om afbestilling, se Bestilling Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte onlinebestilling via deksonline.dk Årsbestillingen DEKS udsender en årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer. Hvis bestillingen afgives online til DEKS senest den 26. november 2013, ydes en rabat i form af fakturering uden administrationsgebyr og uden forsendelsesomkostninger inden for Danmark. Årsbestillingen af kalibrerings- og kontrolmaterialer sendes til laboratorierne i ugerne Bestillinger i løbet af året I årets løb sendes supplerende leveringer af kalibrerings- og kontrolmaterialer på tirsdage. Bestillinger på lagerførte materialer skal være DEKS i hænde senest mandag i den uge, leverancen ønskes leveret. Ved hasteleverancer påregnes et haste gebyr, se afsnit Forsendelse af certificerede referencematerialer mm. Forsendelse fra udlandet er dyr, derfor har DEKS valgt at samle bestillinger på certificerede referencematerialer og mikrobiologiske kalibrerings- og referencematerialer til levering to gange om året: I forbindelse med årsbestillingen i januar, samt inden den 1. juni. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et gebyr. Bemærk at der her ikke er tale om almindelige eksterne kvalitetskontrolprogrammer Fortsat deltagelse Som beskrevet i 2.1 så indføres der fremover fortsat deltagelse for alle kvalitetssikringsprogrammer. Det vil sige deltagelse fortsætter indtil DEKS modtager en afbestilling af programmet. Årligt forud for fortsat deltagelse adviceres de laboratorieransvarlige og de aktuelle kontaktpersoner om hvilke progammer der gentilmeldes. Adviceringen sker via den mailadresse laboratoriet har oplyst til DEKS. Den fortsatte deltagelse følger altid programåret hos leverandøren. Det vil sige, at hvis et programår starter i april måned, så finder fortsat deltagelse (gentilmelding) sted der. 3.3 Priser DEKS priser for de danske programmer er i år 2014 generelt justeret i forhold til inflationen på 3%. Prisen for de udenlandske programmer følger en eventuel prisændring fra de udenlandske samarbejdspartnere. Bemærk at der kan være enkelte programmer fra udenlandske samarbejdspartnere hvor kun en tentativ pris kendes. Afviger den endelige pris meget, krediterer eller debiterer DEKS differencen Forsendelsespriser 2014 Administrationsgebyr : 90 kr. + moms Forsendelse: 151 kr. + moms Forsendelse på tøris: 280 kr. + moms Ved hasteleverancer opkræves et hastegebyr på 300 kr. + moms Kurerpost og forsendelse fra udlandet Ved brug af kurerpost og ved forsendelse fra udlandet opkræves et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, som pålægges listeprisen. 10

11 3.3.3 Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser (2013 sats): 600 kr. + moms for ikke-akademikere og 1500 kr. + moms for akademikere Bestilling og afbestilling efter programstart I de fleste tilfælde er det muligt at deltage i de anførte kvalitetssikringsprogrammer, efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet. For nogle få af programmerne reduceres prisen tilsvarende. Ved afbestilling af kvalitetssikringsprogrammer efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet, er kreditering kun mulig for nogle programmer. Der opkræves et administrationsgebyr. 3.4 Betaling Betaling sker ved indbetalingskort, FIK, på DEKS konto i Danske Banks Tåstrupafdeling, Taastrup Hovedgade 54, DK-2630 Tåstrup. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant. DEKS SE-nummer (CVR nummer) er Modtagelse af pakker fra DEKS Vi anmoder om, at pakker fra DEKS straks bliver åbnet ved modtagelsen, også selvom den kontaktperson, der er angivet på pakken, ikke er tilstede. Bemærk at selv om det er tilladt at sende et materialet ved stuetemperatur, skal det ofte på køl eller i fryser ved modtagelsen. På forsendelsen er der som regel oplyst om indholdet skal anbringes på køl eller frost. Det er muligt at få pakker fra DEKS sendt til en gruppe eller en afdeling i stedet for til en kontaktperson. 3.6 Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Har et laboratorium gjort uventede fund i et EQA-program, er det i begrænset omfang muligt at rekvirere ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves. 3.7 Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur, da det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer. 3.8 Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af EQAmaterialer m.m. tager de fornødne sikkerhedshensyn. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, det vil sige at materialerne skal betragtes som potentielt smittefarlig. Dette gælder også de materialer, hvor indsamlede blodportioner fra donorer er individuelt testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Ved en del mikrobiologiprogrammer, herunder virusscreeningsprogrammerne, gælder ovenstående i særlig grad. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer, og derfor er forsendelsen mærket UN3373, jf. ADR-konventionen Produktansvar DEKS tager forbehold for produktansvar som følge af smitte med HIV, Hepatitis B og Hepatitis C. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem. 3.9 Copyright Alle skriftlige dokumenter, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder også tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra EQA-rapporter, Programmer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. kan gives. Kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisationer. 11

12 3.10 Regionsrapporter og specialrapporter DEKS har software til grafik og statistik som giver mulighed for at lave sammenlignende "undersøgelser" af komponenter. I kan bestille de sammenligninger, I ønsker, eksempelvis analyser af samme materiale på alle laboratorier i en region. DEKS udfører naturligvis undersøgelserne fortroligt. Denne feature udnyttes allerede af to regioner i deres bestræbelser på at harmonisere deres analyseniveau. 12

13 4. Liste over programmer og materialer Bestillinger for 2014 skal foretages inden d. 26. november Online-bestilling Den foretrukne form for bestilling er via online-bestilling på DEKS hjemmeside. Den laboratorieansvarlige giver hver af laboratoriets kontaktpersoner tilladelse til om de kan bestille. Anbefaling Hvis flere personer på samme laboratorium foretager årsbestilling, så påskønner DEKS at bestillingen først afsluttes, når den sidste person er færdig. Bestilling foregår via deksonline.dk og foretages nemmest ved at: Åbne 1. Log på deksonline.dk med personligt brugernavn og adgangskode Årsbestilling med udgangspunkt i sidste års bestilling (genbestilling) 2. Klik på for at starte genbestillingen af de produkter (programmer og materialer) du gerne vil have igen. Følg vejledningen på skærmen. 3. Vælg de produkter du vil genbestille ved at sætte ud for dem 4. Klik på for at rette kontaktpersoner eller leveringssted. OBS. For udenlandske EQA-programmer er kontaktpersonen oftest den der modtager prøverne og som indrapporterer resultaterne. 5. Antallet af et produkt rettes ved at ændre tallet. 6. Når du har valgt de produkter der skal genbestilles, trykkes på. 7. Når du når til trin, så kan du finde andre produkter end dem du havde sidste år ved at klikke på. Bestilling for første gang/ Finde produkter 8. Når du er i trin, kan du enten søge efter produktnavnet, programkoden, eller en komponent. Der kommer nu en liste med et eller flere produkter. Du kan også se alle produkterne ved at klikke på. Du kan få flere søgemuligheder ved at vælge avanceret søgning. Tilføje et produkt til indkøbskurven 9. Klik på det ønskede produkt 10. Udfyld det ønskede antal og sætte mindst et og op til tre kontaktnavne på. Udfyld eventuelle ekstra informationer Tryk Tilføje flere produkter 11. Gentag punkt Gå til indkøbskurven, 12. Når du er færdig med at tilføje produkter, så klik på indkøbskurven. 13. Gennemse bestillingen. Og klik Rekvisitionsnummer og eventuel kommentar 14. Tilføj et eventuelt rekvisitionsnummer og eventuel kommentar. Tryk 13

14 Gennemse og godkend 15. Hvis du kan godkende din bestilling, så tryk. Du modtager derefter en med en bestillingsbekræftigelse. TIP! Uafsluttede bestillinger ligger i indkøbskurven til næste gang, nogen fra laboratoriet logger på. Bemærk det er kun nye programmer og materialer der ses på de følgende sider. De øvrige programmer ses i Programmer og Materialer eller på deksonline.dk 14

15 Klinisk Biokemi Referencematerialer 1621 UK Immunglobulin A, G, M. WHO International Standard eller reference reagens. 100 IU/ampul af hver komponent. Humant serum. Materialer til kalibrering 2218 DK Hæmoglobin A1c kalibrator. 3 niveauer a 0,2 ml frossent fuldblod. Erstatter tidligere HbA1c kalibratorer, produkt nr NL Kontrolmaterialer 2098 DK HK12 Special. Human langtidskontrol. 10 prøver a 5 ml frysetørret humant serum DK HK13 Calcifediol. Human langtidskontrol. 10 prøver a 1 ml serum. P-Calcifediol(25-hydroxy-vitamin D3) 2215 DK HK13 Oxcarbazepin Human Langtidskontrol. 8 glas a 3 ml frysetørret human serum. P-Oxcarbazepin, metabolit(10-oh-carbazepin) Kvalitetssikringsprogrammer, Blod 4026 FI Almen klinisk biokemi, C-reaktivt protein, kvantitative metoder. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 1 ml humant serum. P-C-reaktivt protein 4007 DE Ethanol. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml serum DE Ethanol. 6 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml serum eller plasma. P-Ethanol 4019 DK Genetik: Filaggrin mutationstest. DNAanalyse af prøver og svar på casestories. Detektion af de hyppigste mutationer set blandt kaukasere i profilaggrin-genet. Bl.a. GenBank NM_ : c.1537c>t, c.2318_2321del, og c.7375c>t, hhv. kaldet R501X, 2282del4, og R2447X. 2 udsendelser pr år. Case stories og 3 prøver a cirka 0,5 ml blod. Pilotudsendelse i NL Koagulation: Koagulationsfaktor, faktor II, V, VII og X. 4 udsendelser pr år. Plasma DE Neonatal bilirubin. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml frysetørret serum DE Reticulocytter. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a ca. 1 ml blod SE Reticulocytter. 10 udsendelser pr år frisk fuldblod UK Specifikke proteiner. Immunkemiske proteiner. 12 udsendelser pr år. 2-3 prøver humant serum. P-Alpha-2-Macroglobulin P-Antitrypsin P-Complement C3 P-Complement C4 P-Ferroxidase(Ceruloplasmin) P-Haptoglobin P-Immunglobulin A P-Immunglobulin G P-Immunglobulin M P-Orosomucoid P-Transferrin P-Transthyretin(Præalbumin) 4000 DE TDM 03 -Tricykliske antidepressiva. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2,5 ml frysetørret serum. P-Amitriptylin P-Clomipramin P-Norclomipramin P-Nortriptylin 4001 DE TDM 11 - Tri-/tetracykliske antidepressiva. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2,5 ml frysetørret serum. P-Desipramin P-Imipramin P-Maprotilin P-Normaprotilin 4017 DE Vitaminer. Flavin-Adenin-Dinucleotid (FAD), Flavin mononucleotid (FMN), Pyridoxal-5- fosfat (vitamin B6), Riboflavin (frit) (vitamin B2), Thiamin i erythrocytter (vitamin B1), Thiamin pyrofosfat (TPP). 4 udsendelser pr år. 2 prøver a 2 ml. Kvalitetssikringsprogrammer, Urin, sperma, spinalvæske, synovial væske 4009 DE Celletælling i cerebrospinalvæske. 2 udsendelser pr år. 2 prøver a ca. 2 ml cerebrospinalvæske. Kvalitetssikringsprogrammer, Andet eller ukendt system 4020 BE Genetik: Lunge EQA program. Biomarkører for NSCLC (non-small-cell lung-carcinom). Test: EGFRmutationer, KRASmutationer, ALK FISH, ALK immunhistokemi (ALK IHC) og/eller ALK RT- PCR. Tolkning af digitaliserede FISH billeder. Prøvematerialet til ALK rearrangementanalyse består af et sæt på 12 TMA slides, som er formalinfikserede og overtrukket med parafin. TMA = Transparent Materiale Adapter. 2 udsendelser pr år. Kvalitetssikringsprogrammer, Intet system 4034 FI Blodgas, præanalyse. 1 udsendelse pr år FI Blodprøvetagning og POCT, præanalyse. 2 udsendelser pr år FI Klinisk kemi, præanalyse. 2 udsendelser pr år. 15

16 Molekylærbiologi Kvalitetssikringsprogrammer 3747 DE Genetik: alpha 1-Antitrypsin (PiM, PiS, PiZ) DNA. Molekylær genetik 2. 3 prøver DNA (i vand). DNA-Alpha-1-antitrypsin (PiM, PiS, PiZ) 4013 US Genetik: Cytogenetik, Hæmatologiske kromosomforandringer med FISH analyse. Udsendelse CYF-A: Hæmatologisk sygdom - IGH/BCL2 (2 slides). Almindelig forekommende abnormalitet (2 slides og fotografi). Udsendelse CYF-B: Hæmatologisk sygdom - CLL panel (4 slides), Almindelig forekommende abnormalitet - DiGeorge Critical Region (22q11.2) (2 slides). Neoplastisk sygdom (fotografi). 2 udsendelser pr år. CYF er fra cellesuspensioner US Genetik: Cytogenetik, kromosom abnormaliteter. 3 udsendelser pr år. 5 online billeder af metaphase celler UK Genetik: Familiær hypercholesterolemia EQA scheme. 1 udsendelse pr år. 3 prøver flydende eller frysetørret DNA DK Genetik: Filaggrin mutationstest. DNAanalyse af prøver og svar på casestories. Detektion af de hyppigste mutationer set blandt kaukasere i profilaggrin-genet. Bl.a. GenBank NM_ : c.1537c>t, c.2318_2321del, og c.7375c>t, hhv. kaldet R501X, 2282del4 og R2447X. 2 udsendelser pr år. Case stories og 3 prøver a cirka 0,5 ml blod. Pilotudsendelse i DE Genetik: Fragilt X. FMR1 gen (fragile X mental retardation 1). 4 udsendelser pr år UK Pilot BCR-ABL kinase domænemutationstatus. 2 udsendelser pr år. 3 frysetørrede prøver UK Pilot KIT D816V mutationstatus. 2 udsendelser pr år. 2 frysetørrede prøver UK Stamcelletransplantation. Kimærisme monitorering. 3 udsendelser pr år. Friske fuldblodsprøver. Klinisk Immunologi Kvalitetssikringsprogrammer 4023 DE Infektion. Antistoffer mod yersinia. 1 udsendelse pr år. 2 prøver a 400 µl serum. P-Yersinia-antistof 4015 UK Krydsmatch ved flowcytometri. Bestemmelse af positiv/negativ aktivitet af celle/serum kombinationer. Separat vurdering af T-celle og B-celle resultater. 5 udsendelser pr år. 6 prøver: 2 fuldblod- og 4 serumprøver UK Pilot BCR-ABL kinase domænemutationstatus. 2 udsendelser pr år. 3 frysetørrede prøver UK Pilot KIT D816V mutationstatus. 2 udsendelser pr år. 2 frysetørrede prøver DE Reticulocytter. 4 udsendelser pr år. 2 prøver a ca. 1 ml blod. Klinisk Mikrobiologi Kontrolmaterialer 2215 DK HK13 Oxcarbazepin Human Langtidskontrol. 8 glas a 3 ml frysetørret human serum. P-Oxcarbazepin, metabolit(10-oh-carbazepin) Kvalitetssikringsprogrammer, Blod 4023 DE Infektion. Antistoffer mod yersinia. 1 udsendelse pr år. 2 prøver a 400 µl serum. P-Yersinia-antistof Kvalitetssikringsprogrammer, Kultur 4030 FI Kultur til overvågning af multiresistente bakterier, gramnegative stave. 4 udsendelser pr år. Frysetørret kultur FI Overvågning af multiresistente bakterier, VRE. VRE er vancomycinresistente enterococci. 4 udsendelser pr år. 1 stk. frysetørret kultur. Kvalitetssikringsprogrammer, Urin, sperma, spinalvæske, synovial væske 4025 SE Bakteriologi: Diagnostik af bakteriel meningitis med nukleinsyrepåvisning. Pilotudsendelse. 8 prøver simuleret cerebrospinalvæske. Kvalitetssikringsprogrammer, Intet system 4024 DE Bakteriologi: Mycobakteriologi udsendelser pr år. 6 mikroskopiplader FI Klinisk mikrobiologi, præanalyse. 2 udsendelser pr år. 16

17 EQA-KONTROLMATERIALE TIL LKO Materiale DEKS kan levere kvalitetskontrolmateriale (EQA-materiale) til de lokale laboratoriekonsulenter (LKO er) efter ønske. DEKS leverer EQA-materiale til alle de komponenter, som er krævet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis Regionernes Lønnings- og Taktsnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers organisation. Herudover leveres også urin til urinstiksanalyser, plasma til KoaguChek og fuldblod til hæmatologiske analyser så som 3-parts dif, 5-parts dif, leukocytter og til HbA1c. Hvis LKO selv plejer at fremstille kvalitetskontrolmaterialer til at sende ud til de alment praktiserende læger, er der mange fordele ved i stedet at benytte DEKS: Der kan spares tid. Jo flere delopgaver LKO lader DEKS udføre, des mere tid spares Sporbare referenceværdier til de fleste komponenter fås gratis, hvis udsendelsen koordineres med DEKS udsendelser. Med mange deltagere kan det statistiske materiale blive større og dermed mere validt. Mange deltagere kan opnås ved at DEKS koordinerer, således at det samme materiale benyttes til flere LKO er samt til DEKS egne udsendelse(r) DEKS kan leverer kontrolmateriale med genuin matrix EQA-kontrolmaterialet kan leveres i bulk eller dispenseret og mærket efter ønske. DEKS forestår databehandling og skriver rapport samt sender ud, hvis det ønskes. Alle rapporter vil også blive sendt til LKO, så LKO selv kan følge op på resultaterne fra almen praksis ved fx besøg. Af hensyn til planlægningen skal DEKS have bestillingen på kvalitetskontrolmateriale i god tid inden ønsket levering. Prisen beregnes ud fra de individuelle ønsker, fra bulkmateriale til færdigt program. DEKS kan levere materiale til følgende komponenter: CRP, creatinin, glukose, graviditetstest hcg, HbA1c, hæmoglobin, hæmatologi med 3- eller 5-parts dif., INR, urindyrkning, urindyrkning og resistens, urinstiksanalyser samt INR på KoaguChek. Kontakt DEKS for nærmere aftale af opgaven, levering samt af pris: eller telefon

18 5. Priser 2014 Alle priser er eksklusiv moms, se i øvrigt afsnit 3.3. Der tages forbehold for fejl og mangler Produkt kode Pris kr Note 1006 DK Prisen inkluderer ikke overnatning på hotel. Efter 15. august er prisen kr 1007 DK Prisen inkluderer ikke overnatning på hotel. Efter 15. august er prisen kr 1017 DK DK DK 800 Prisen er per deltager, men ikke deltagernes egen transport. Såfremt der ikke er nok tilmeldte, forbeholder DEKS sig ret til at aflyse kurset DK Prisen er per deltager og inkluderer frokost, men ikke deltagernes egen transport. Såfremt der ikke er nok tilmeldte, forbeholder DEKS sig ret til at aflyse kurset DK Prisen dækker op til 20 deltagere. Der tillægges transportudgifter for underviserne, når kurset afholdes lokalt hos rekvirenten. Afholdes kurset på Herlev Hospital er frokost inkluderet i prisen US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1502 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1504 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1505 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1509 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1512 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1521 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1522 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1553 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1561 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1566 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1567 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1569 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1573 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1575 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1579 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1587 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 18

19 Produkt kode Pris kr Note 1590 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1591 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1592 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1593 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1594 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1595 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1596 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1597 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1598 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1599 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1600 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1602 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1603 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1604 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1605 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1606 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1609 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1610 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1611 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1612 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1613 US Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1614 DK Pris: Spørg DEKS 1615 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 19

20 Produkt kode Pris kr Note 1616 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1617 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1618 UK Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1619 BE Pris: spørg DEKS. Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til 1620 DK UK Pris: Spørg DEKS 2004 DK DK UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2019 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2020 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2022 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2023 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2024 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2025 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2026 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2027 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2028 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2030 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2035 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2036 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2038 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2045 NL UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2049 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2050 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2051 DK DK UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2059 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2060 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2061 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2065 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2066 UK Ved bestilling inden 26. november til årsforsendelsen og ved bestilling inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er forsendelsen fra udlandet gratis. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et 2068 DK

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite Forår 2013 NYT fra DentalSuite DIN professionelle værktøjskasse Brugerne om DentalSuite DentalSuite er mere end et journalsystem det er klinikkens livsnerve. Du indkalder, laver aftaler og finder dine

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Borger på nettet 1. udgave, 1. oplag 2006. Nyere titler fra forlaget Libris. Se alle vores titler på www.libris.dk

Borger på nettet 1. udgave, 1. oplag 2006. Nyere titler fra forlaget Libris. Se alle vores titler på www.libris.dk Borger på nettet 1. udgave, 1. oplag 2006 Copyright 2006 Forlaget Libris Forfatter: Erik Nicolaisen Høy Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Kim Kragh-Møller DTP: Jes Nyhus Korrektur: Lars Serritslev

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere