PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS"

Transkript

1 PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN

2 Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive autoimmune and serology testing with BioPlex 2200 the first and only fully automated, random access, multiplexing system. Autoimmune Menu ANA Screen Vasculitis Rheumatoid Arthritis Anti-Phospholipid Syndrome (IgG, IgM & IgA) Celiac Disease (IgA & IgG) Infectious Disease Menu EBV (IgG & IgM) Syphilis (IgG & IgM) ToRC (IgG & IgM) HSV Measles, Mumps, VZV For more information contact your local Bio-Rad Office or visit us online:

3 Forord Kære læser Den store nyhed er at DEKS dette efterår udkom med den første rapport med grafik i farver som er baseret på helt ny og fleksibel software. Det var hæmatologiprogrammet der som det første fik den forbedrede rapport. Rapporten kan ses hvis du logger ind på deksonline.dk. Sporbarhed af kalibrering er den vigtigste parameter til at sikre ensartede og sammenlignelige analyseniveauer laboratorierne imellem. På den front er der sket en del nyt i år. Samarbejdet med de andre nordiske EQA-organisationer har ført til undersøgelse og efterfølgende korrektion af skæve kalibreringsniveauer hos producenter. En del af komponenterne fra EQA-programmet Klinisk kemi, serum B og C er blevet rettet op eller er ved at blive det. Det samme gælder CRP og HbA1c. Sporbarhed er også i fokus i DEKS egne programmer. Fx er der i hæmatologiprogrammet blevet etableret samarbejde med et laboratorium, som udfører bestemmelse af endnu en af komponenterne med en referencemetode. Hvis du ikke har adgang til dit laboratoriums egen side i DEKS database på deksonline.dk, så er der god grund til at få det. Du kan derved søge i det opdaterede elektroniske katalog, se dit laboratoriums rapporter samt de offentlige rapporter fra andre EQA-programmer. Du får adgang ved at lade den ansvarlige over for DEKS på dit laboratorium oprette dig som kontaktperson hos DEKS. Ellers henvend dig til DEKS og få at vide, hvordan du bliver oprettet. Den ansvarlige kan fx også åbne op for at give andre personer rettighed til fx at indberette resultater. Det kan gøre laboratoriet mindre sårbart ved ferie, kursus eller sygdom. Der er kommet en hel del nye programmer og materialer siden sidste år. I kataloget og i databasen på deksonline.dk er de mærket med Nyt. Hvis du har ønsker derudover, så kontakt DEKS, hvorefter vi kan lede over hele verden efter et EQA-program. Inger Plum Institutchef

4

5 DEKS Programmer og Materialer Kontakt til DEKS Telefontid Mandag-fredag, : tlf Telefax Hjemmeside Postadresse DEKS 54 M1, Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev. Besøgsadresse Herlev Hospital på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5, etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6 Ansatte i DEKS Inger Plum, institutchef tlf.: Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator tlf.: tlf Arbejdsområder: Udvikling af IT, kvalitetssystem Gitte M. Henriksen, souschef tlf.: Arbejdsområder: EQA-programmer, Brugermøde Morten M. Pedersen, kemiker tlf Arbejdsområder: EQA-programmer, IT Nils Jørgensen, kemiker tlf.: Arbejdsområder: Rapportprogrammering Bente Philipsen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse Lis Jørgensen, bioanalytiker tlf.: Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse Susanne Biron, lægesekretær tlf.: Arbejdsområder: Regnskab Bente Mortensen, sekretær tlf.: Arbejdsområder: Tilmeldinger, hjemmeside DEKS ISSN X Der tages forbehold for fejl og mangler Copyright DEKS 2012

6 Indholdsfortegnelse 1. DEKS DEKS Formål Oprettelse Styregruppe Økonomi Faglige råd og DEKS Brugermøde EKSPERTER Nationalt og internationalt samarbejde GENEREL INFORMATION deks.dk og deksonline.dk Henvendelse til DEKS Deltagerbevis Udsendelsesdatoer Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-NUMMER RESULTAT-ID VED REGISTRERING AF RESULTATER FRA FLERE ANALYSEUDSTYR ANDRE LABORATORIENUMRE KONTAKTPERSON/KONTAKTGRUPPE Programkoder Bestilling ÅRSBESTILLINGEN BESTILLINGER I LØBET AF ÅRET FORSENDELSE AF CERTIFICEREDE REFERENCEMATERIALER MM Priser FORSENDELSESPRISER KURERPOST OG FORSENDELSE FRA UDLANDET SPECIALOPGAVER BESTILLING OG AFBESTILLING EFTER PROGRAMSTART Betaling Modtagelse af pakker fra DEKS Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Returnering af materialer Sikkerhed PRODUKTANSVAR FORTROLIGHED COPYRIGHT Forsendelse af Biologisk materiale IVD-direktivet og CE-mærkning Referencematerialer NOBIDA-prøver EQA-prøver skal (ikke altid) behandles som rutineprøver Flere analyseapparater Komponenter i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer NYHEDER Programmer og Materialer 2013/ Nye programmer Nye materialer Nye HK-kontrolmaterialer, komponenter HK12 BIOKEMI HK12 DRUG HK12 SPECIAL Flowcytometri Cystatin C Nye programmer til lægemidler og misbrugsstoffer KOMMUNIKATION OG UDDANNELSE Regionsrapporter og specialrapporter Ny rapport mail DEKS informerer Elektronisk nyhedsbrev Undervisning DEKS Brugermøde TILMELDINGSFRIST HOTEL KOMPONENTLISTE FOR HK KONTROLMATERIALERNE LISTE OVER PROGRAMMER OG MATERIALER Online-bestilling Om bestillinger til INDBERETNINGSSKEMA TIL HÆNDELSER, BESKEDER ELLER FORSLAG INDEX

7 En stærk kombination til måling af akutparametre ABL90 FLEX 17 målte parametre, inklusive laktat og bilirubin Op til 30 prøver i timen Måler på kun 65 µl blod Prøveresultat på bare 35 sekunder 2 forbrugsvarer, minium vedligeholdelse Maksimal oppetid - altid klar Fuld dataudveksling Fuld remote support AQT90 FLEX Analyse af hjerte-, koagulations-, infektionsog graviditetsmarkører fra en enkelt prøve Op til 30 prøver i timen Overlegen analytisk præcision Automatiseret opblanding og måling Ingen kontakt med blod eller affald Fuld dataudveksling Fuld remote support Radiometer Danmark, Åkandevej 21, DK-2700 Brønshøj, Tel: , Fax: ,

8

9 1.1 DEKS DEKS er en forkortelse for Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren. 1.2 Formål DEKS formål er at støtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier samt skabe øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser til gavn for patienterne. DEKS servicerer klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, almen praksis samt andre laboratoriemedicinske specialer efter behov. Dette sker primært gennem udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og internationalt samarbejde. 1.3 Oprettelse DEKS blev oprettet 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken og placeret på Herlev Hospital med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital har venligst støttet og givet plads for DEKS arbejde. 1.4 Styregruppe DEKS styregruppe er overordnet ansvarlig for driften og funktionen af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Herlev Hospital. Styregruppens sammensætning er for tiden: En vicedirektør fra Herlev Hospital (formand) Formanden for DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi En kemiker, som er en repræsentant for DSKB En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 1. DEKS To repræsentanter for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Overlæge Niels Fogh-Andersen, repræsentant for afdelingsledelsen ved Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev Hospital Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær for styregruppen) Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør). 1.5 Økonomi DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket organisation. Et eventuelt overskud eller underskud afbalanceres over længere tid via prisfastsættelsen. Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret. 1.6 Faglige råd og DEKS Brugermøde Der er oprettet et fagligt råd til støtte for DEKS. Rådet består af fagligt ansvarlige koordinatorer og eksperter for de eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) der er organiseret i DEKS, samt andre fagpersoner med kendskab til kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin. Der afholdes et årligt rådsmøde for programkoordinatorer og eksperter. Interesserede, der ønsker at deltage i rådsmødet, kan kontakte DEKS. En gang årligt afholder DEKS et brugermøde, arrangeret som en kongres med foredrag, workshop, posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se kapitel Eksperter Til mange EQA-programmer eller grupper af programmer i Programmer og Materialer, er der udpeget en eller flere faglige eksperter. Eksperterne vejleder såvel DEKS som brugerne af programmerne, f.eks. i form af kommentarer i rapporterne. Eksperterne afholder gruppemøder ad hoc. 7

10 1.7 Nationalt og internationalt samarbejde DEKS benytter flere udenlandske EQAprogrammer for at kunne dække et stort analyserepertoire. Samtidig giver flere deltagende laboratorier større statistisk sikkerhed. DEKS anbefaler primært at benytte nordiske programmer. NOBIDA, Nordisk Biobank og Database komite under NFKK. NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor Sykehus NORIP, Nordiske Referenceinterval Projekt. DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer. Danske og andre nordiske organisationer DANAK, Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi EQAnord, External Quality Assurance in the Nordic Countries. Et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at (videre-)udvikle programmer og samarbejde inden for laboratoriemedicin. EQAnord fungerer også som paraplyorganisation for enkelte videnskabelige programmer, der effektueres af en eller flere af de nordiske EQAorganisationer EQUALIS, er DEKS søsterorganisation i Sverige ISLM, Kvalitetssikringskomitteen under Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers Organisation Labquality er DEKS søsterorganisation i Finland NFKK, Nordisk Forening for Klinisk Biokemi NKK, er DEKS søsterorganisation i Norge Europæiske og internationale organisationer: CAP, Collage of American Pathologists CTS, Collaborative Testing Service DGKL-RfB, Deutsche Vercinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, herunder RFB, Referenz institut für Bioanalytik ECAT foundation, European Concerted Action on Thrombosis EFCC, The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EMQN, The European Molecular Genetics Quality Network. ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology. EQALM, European Committee of External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine Instand e.v.,gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboraorien e.v. Institut national de santé publique du Québec, Canada IRMM, Institute for Reference Methods and Reference Materials; EUs referenceinstitution for måling 8

11 JCTLM, Joint Committee on Traceability in Laboratory Medicine, er nedsat af BIPM, IRMM, WHO og IFCC NIBSC, National Institute for Biological Standards and Control, Storbrittanien. Et center under HPA. NMI, The National Measurement Institute, Australien QCMD, Quality Control for Molecular Diagnostics ESCV, European Society for Clinical Virology. ESCMID, The European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease. RCPA, Quality Assurance Programs Pty Limit, Australien SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in Clinical Laboratories UK NEQAS, eller blot NEQAS, National External Quality Assessment Scheme. 9

12 2. Generel information 2.1 deks.dk og deksonline.dk er en åben hjemmeside. Her findes bl a. de seneste informationer, udsendelsesdatoer, diverse pakningsvedlæg vejledninger af forskellig slags og meget mere. kræver personligt login. Her bestiller du EQA-programmer, indberetter resultater på flere danske EQA-programmer, henter elektroniske rapporter for danske EQA-programmer, henter laboratoriets deltagerbevis og meget mere. Det er den laboratorieansvarlige, der bestemmer, hvem der må logge sig ind på laboratoriets egen side, og hvilke rettigheder den enkelte person tildeles. Det er ligeledes den laboratorieansvarliges opgave at sørge for, at laboratoriets kontaktdata til DEKS er opdaterede. 2.2 Henvendelse til DEKS DEKS foretrækker henvendelser per eller brev. Spørgsmål til programmer, forbedringsforslag eller afvigelser modtages gerne. Vi anbefaler brug af online-formularen på hjemmesiden eller en til 2.3 Deltagerbevis Deltagerbeviset er et dokument, hvor der er listet hvilke af DEKS EQA-programmer det pågældende laboratorie er tilmeldt i indeværende kalenderår. Alle deltagere der har tilmeldt sig EQA-programmer gennem DEKS, kan hente dokumentet på deksonline.dk. 2.4 Udsendelsesdatoer Udsendelsesdatoer for de EQA-programmer, det enkelte laboratorium er tilmeldt, findes på deksonline.dk. Udsendelsesdatoer for alle de EQA-programmerne DEKS tilbyder, findes på deks.dk under Katalog og bestilling. Kalenderne opdateres løbende, efterhånden som vi modtager information fra leverandøren. 2.5 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe DEKS-nummer For at kunne oprette dig/dit laboratorie som deltager i EQA-programmer, tildeles laboratoriet et DEKS-nummer. Nummeret er unikt og benyttes fra år til år Resultat-id ved registrering af resultater fra flere analyseudstyr Hvis et laboratorium i et givent program, ønsker at indberette flere sæt resultater, fx fra flere udstyr, udløses et ekstra resultat-id. Resultat-id'et er knyttet til det rigtige DEKSnummer Andre laboratorienumre Bemærk, at de laboratorienumre som tildeles via andre udenlandske programmer, f.eks. de engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation. Det laboratorienummer, som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et firecifret nummer. Labqualitynummeret er beregnet som DEKS-nummeret Kontaktperson/kontaktgruppe Laboratoriet udpeger op til tre kontaktpersoner for hvert program. For kontrolmaterialer, der ikke er EQA-programmer, kan der også angives et leveringssted, f.eks. Att.kvalitetssikringsgruppen eller Att. Reagenslaboratoriet. Labquality kan dog kun håndtere én adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra Labquality, være anført på forsendelser fra Labquality. 2.6 Programkoder Programkoden identificerer et program, og er den samme fra år til år. Programkoden er et fircifret tal efterfulgt af en forkortelse for programmets oprindelsesland. Eksempelvis er koden fra Labquality i Finland fire tal efter- 10

13 fulgt af FI, NEQAS i England er fire tal efterfulgt af UK, osv. Bemærk at den programkode, DEKS anvender, er forskellig fra den programkode producenten af EQA-programmet anvender. 2.7 Bestilling Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at benytte onlinebestilling via deksonline.dk Årsbestillingen DEKS udsender en årlig hovedlevering for kalibrerings- og kontrolmaterialer. Hvis bestillingen afgives online til DEKS senest den 26. november 2012, medfører det rabat i form af gratis fakturering og forsendelse inden for Danmark. Årsbestillingen leveres til laboratorierne i ugerne 4-6, Bestillinger i løbet af året Supplerende leveringer i årets løb sendes almindeligvis på tirsdage. Bestillinger på lagerførte materialer skal være DEKS i hænde senest mandag i den uge, der ønskes levering. Ønskes en hasteleverance, må der påregnes et gebyr, se afsnit Forsendelse af certificerede referencematerialer mm. Forsendelse fra udlandet er dyr, derfor har DEKS valgt at samle bestillinger på certificerede referencematerialer og mikrobiologiske kalibrerings- og referencematerialer til levering to gange om året: I forbindelse med årsbestillingen i januar, samt inden den 1. juni. Ved bestilling uden for disse to opsamlingsdatoer tillægges et gebyr. Bemærk at der her ikke er tale om almindelige eksterne kvalitetskontrolprogrammer. 2.8 Priser DEKS priser for de danske programmer er i år 2013 generelt justeret i forhold til inflationen på 3%. Prisen for de øvrige programmer følger en eventuel prisændring fra de udenlandske samarbejdspartnere. Bemærk at der kan være enkelte programmer fra udenlandske samarbejdspartnere hvor kun en tentativ pris kendes. Afviger den endelige pris meget, krediterer eller debiterer DEKS differencen Forsendelsespriser 2013 Administrationsgebyr (fakturering): 90 kr. + moms Forsendelse: 141 kr. + moms Forsendelse på tøris: 272 kr. + moms Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der blive opkrævet et hastegebyr på 300 kr. + moms Kurerpost og forsendelse fra udlandet Ved brug af kurerpost og ved forsendelse fra udlandet bliver der opkrævet et særligt forsendelsesgebyr På enkelte udenlandske programmer kan der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen Specialopgaver Ved beregning af prisen for DEKS egne ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks. Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter DEKS følgende timepriser (2012 sats): 600 kr. + moms for ikke-akademikere og 1500 kr. + moms for akademikere Bestilling og afbestilling efter programstart Det er i de fleste tilfælde muligt at deltage i de anførte kvalitetssikringsprogrammer, efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet. For de fleste programmer fra Labquality reduceres prisen tilsvarende. Ved afbestilling af kvalitetssikringsprogrammer efter at en eller flere kontroludsendelser er afviklet er kreditering kun mulig for nogle programmer fra Labquality. Der opkræves et administrationsgebyr. 11

14 2.9 Betaling DEKS har ikke et EAN-nummer, hvorfor betaling sker ved indsættelse af beløbet på DEKS konto i Danske Banks Tåstrupafdeling, Taastrup Hovedgade 54, DK-2630 Tåstrup: Registreringsnummer 9543 Kontonummer IBAN: DK SWIFT/BIC: DABADKKK DEKS SE-nummer (CVR nummer) er Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan identificeres. Derfor skal der som reference anføres DEKS fakturanummer. Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage netto kontant Modtagelse af pakker fra DEKS Vi anmoder om, at pakker fra DEKS altid bliver åbnet ved modtagelsen, også selvom den kontaktperson, der står på pakken, ikke er tilstede. Bemærk at selv om det kan være tilladt at sende et materialet ved stuetemperatur, skal det ofte på køl eller i fryser ved modtagelsen. Der vil som regel stå på pakken, om indholdet skal anbringes på køl eller frost. Det er muligt at få pakker fra DEKS sendt til en gruppe eller en afdeling i stedet for til en kontaktperson Ekstra prøvemateriale ved uventede fund Har et laboratorium gjort uventede fund i et EQA-program, kan der i begrænset omfang rekvireres ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder kun for stabile materialer, og så længe lager haves Returnering af materialer Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er vanskeligt at dokumentere, at materialerne ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en fleksibel praksis i sådanne situationer Sikkerhed DEKS forudsætter, at modtagerne af EQAmaterialer m.m. tager de fornødne sikkerhedshensyn. Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, det vil sige skal betragtes som potentielt smittefarlig. Dette gælder også de materialer, hvor indsamlede blodportioner fra donorer er individuelt testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof. Ved en del mikrobiologiprogrammer herunder virusscreeningsprogrammerne gælder ovenstående i særlig grad. Disse prøver kan indeholde virulente patogene organismer, og derfor er forsendelsen mærket UN3373, jf. ADRkonventionen Produktansvar DEKS tager forbehold for produktansvar som følge af smitte med HIV, Hepatitis B og Hepatitis C. Herudover dækker DEKS ikke tab forårsaget af, at DEKS produkter udebliver eller ikke kommer rettidigt frem Fortrolighed DEKS og DEKS samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt laboratorium fortroligt og videregiver ikke informationer til tredje part. Det er imidlertid praktisk, at DEKS kan oplyse enkelte laboratorier om hvem der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS være med til at hjælpe nye deltagere i valg af program, samt fremme diskussionen blandt laboratorier. Denne praksis har aldrig givet anledning til problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som ikke ønsker dette, bedes de informere DEKS Copyright Alle skriftlige materialer, der udsendes af DEKS, er omfattet af copyright, herunder også tekst på DEKS hjemmeside. Afsnit fra EQA-rapporter, Programmer og Materialer og "DEKS informerer" kan dog gengives med kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v. 12

15 kan gives. Kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v. fra udenlandske EQA-organisatione Forsendelse af Biologisk materiale Danmark er underlagt de særlige regler for transport af farligt gods (så som infektiøst materiale), beskrevet i ADR-konventionen. Den gældende udgave er ADR2011, som kan ses på Definitioner i henhold til ADR2011 Biologisk stof er prøvematerialer, som blod, urin, fæces, sperma mv. samt kontrol - eller kalibreringsmaterialer fremstillet ud fra humant materiale Biologisk stof katogori B, er prøver der vides eller formodes at indeholde patogener af katogeri B, som kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs. prøver fra patienter med bl.a. HIV og hepatitis). Forsendelsen mærkes Biologisk stof katogori B og UN3373. Undtaget human prøve er prøver der højest sandsynligt ikke indeholder patogener, som kan forårsage sygdomme hos mennesker, (dvs. de fleste normale patientprøver samt donorer). Forsendelsen mærkes Undtaget human prøve. Biologisk stof katogeri A, er prøver der vides eller formodes at indeholde patogener af katogeri A, som kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs. prøver indeholdende ebolavirus, rabies...). Inden forsendelsen kontaktes beredskabsstyrelsen for anvisning. Pakkeinstruktion 650 (P 650, PI 650) gælder for UN 3373 samt i praksis for undtaget human prøve : Væsker: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret, skal have tætsluttende låg eller prop. Sekundæremballagen, eksempelvis forseglingsposen, skal være tæt og skal, hvis den indeholder flere primærbeholdere, kunne adskille disse. Enten primær eller sekundær emballage skal kunne modstå et indre tryk på 95 kpa uden at lække. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale. Yderemballagen eller den sekundære emballage skal være stiv. Faste stoffer: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret, skal være støvtæt. Sekundæremballagen skal, hvis den indeholder flere primærbeholdere, kunne adskille disse, samt være støvtæt. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale. Bemærk endvidere at hvis prøverne sendes nedkølet med tøris, skal denne anbringes mellem sekundær- og yderemballagen. Emballagen skal desuden kunne klare temperatur- og trykpåvirkninger fra tørisen, samt kunne frigive carbondioxid på gasform. Forsendelsen mærkes yderligere med Tøris og UN IVD-direktivet og CE-mærkning Analyseapparatur, reagenser, kalibratorer, interne kontrolmaterialer og prøvekit skal CEmærkes af producenten. Har du spørgsmål i forbindelse med In-vitro diagnostica-direktivet (IVD-direktivet), CEmærkning eller indberetning af utilsigtede hændelser, så kontakt DEKS Referencematerialer Certificerede referencematerialer er primært beregnet til brug for producenterne af de kalibratorer, der bruges i rutinen i laboratoriet. Længere nede i sporbarhedskæden findes certificerede materialer f.eks. NFKK Reference Serum X, programkode 2051 DK. Disse kan ofte anvendes med godt udbytte i stedet. Man kan også anvende en ikke-certificeret / ikke CE-mærket kalibrator så som PROT- KAL 9602, programkode 2001 DK til fejlfinding. Denne må gerne benyttes til videnskabelige formål hvor sporbarheden af patientresultatet ikke påvirkes. Internationalt certificerede referencematerialer skal kun rekvireres i ekstraordinære tilfælde, hvor laboratoriet har problemer med en komponent. Læs mere om emnet på deks.dk, under fanen "Kontrolmaterialer og vejledninger", tryk på "Kontrol af kalibrering". Der ligger to vejledninger, en om kalibrering over for referencematerialer og en specielt for NFKK Reference Serum X NOBIDA-prøver Ved at sende en ansøgning til NOBIDA Comittee, er det muligt at rekvirere prøver til videnskabelige undersøgelser se, I NOBIDA-prøverne indgår prøver fra mere end 3000 nordiske normalpersoner. Prøverne kan rekvireres prøver ud fra forskellige kriterier. Kontakt DEKS for yderligere information EQA-prøver skal (ikke altid) behandles som rutineprøver Hvis du ønsker at kende din metodes bias, gælder det om at minimere impræcisionen. Derfor skal EQA-materiale (eksternt kvali- 13

16 tetssikringsmateriale) ikke behandles som en patientprøve, hvis du ønsker at vide noget om din kalibrering eller interferens eller andet. Somme tider beder DEKS endog specifikt om at EQA-materialet analyseres i dobbelt- eller tredobbeltbestemmelse. Det gør vi, for at I kan udnytte det forhold, at der er referencemetodebestemmelser af visse komponenter på nogle udsendelser. En referenceværdi som targetværdi kan fortælle jer, hvordan jeres kalibrering er, men det forudsætter at impræcisionen er minimeret f.eks. ved dobbelt eller tredobbeltbestemmelse. Det gælder for eksempel de fire gange om året, hvor der er referencemetodeværdier i hæmatologiprogrammet eller i glucoseprogrammet. I disse tilfælde gælder det IKKE om at analysere EQA-materialet som en patientprøve, men tværtimod benytte dobbeltbestemmelse eller tredobbeltbestemmelse Flere analyseapparater Hvis man ønsker at få databehandlet resultater fra flere udstyr, skal man bestille og betale for det antal EQA-programmer, som dækker det antal udstyr, man vil indberette for. Kontakt DEKS for yderligere information Komponenter i de eksterne kvalitetssikringsprogrammer DEKS programmer er beskrevet i Liste over Programmer og Materialer kapitel 6. For HK-materialer findes en liste i kapitel 5, over hvilke materialer, der dækker hvilke komponenter. Hvilke komponenter, der er indeholdt i et givent program findes ved søgning i deksonline.dk, hvor det er muligt at søge både på programmer og komponenter. Bemærk at i nogle EQA-programmer bliver alle komponenter ikke nødvendigvis analyseret i hver udsendelse. 14

17 3.1 Programmer og Materialer 2013/2014 Kataloget gælder for både år 2013 og 2014, dog udsendes ultimo 2013 en opdatering med udgåede, ændrede og nye programmer, samt priser til Nye programmer Følgende programmer i kapitel 6 er nye. Der kan efter trykketidspunktet tilkomme flere nye programmer som kan ses på deksonline.dk NL Abnorm Fibrinogen 3943 UK ABO titration 3982 NL ADAMTS13 (aktivitet og antigen) / ADAMTS13 Inhibitor 3778 UK Bakteriologi: Genitale patogener, Neisseria gonorrhoeae 3960 DE Cerebrospinalvæske I+II 3961 DE Cerebrospinalvæske III 3962 DE Cerebrospinalvæske V 3963 DE Cerebrospinalvæske VI 3951 UK Genetik: BRAF mutation test for Melanom 3965 UK Genetik: gastrointestinale stromale tumour test 3964 DK Hormoner: Metanefriner: Metanefrin og normetanefrin 3949 AU Illegal laboratorieproduktion af narkotika 3981 NL Koagulation: Blødningsforstyrrelser (sygehistorier, cases) 3988 DK Koagulation: INR til POCTudstyr, CoaguChek og i-stat 3980 NL Koagulation: Koagulationsfaktor IXantistof 3950 UK Koagulation: Rotem/TEG 3958 DE Lægemiddel: 5-8 misbrugs- og/eller lægemidler i urin 3955 DE Lægemiddel: Antidepressiver 3957 DE Lægemiddel: Antiepileptika 3954 DE Lægemiddel: Benzodiazepiner i serum 3946 US Lægemiddel: Lægemiddelmonitorering af smertebehandling 3974 US Lægemiddel: Lægemidler og narkotika i urin. Screening 3956 DE Lægemiddel: Neuroleptika DE Lægemiddel: TCA - Tricykliske antidepressiva i serum 3976 DE Lægemiddel: TDMA-neuroleptika US Lægemiddel: Terapeutisk lægemiddelmonitorering speciel ZT 3. Nyheder 3978 US Lægemiddel: Terapeutisk lægemiddelmonitorering, udvidet ZE 3945 US Lægemiddel: Toksikologi i urin 3966 UK Mikrosatellit ustabilitetstest, pilot program 3944 DE Molekylær genetik 3987 UK Molekylærbiologiske teknologier - bakteriologi: Clamydia psittaci 3984 UK Molekylærbiologiske teknologier - bakteriologi: Extended Spectrum beta-lactamase 3986 UK Molekylærbiologiske teknologier - bakteriologi: HCV Drug Resistance 3985 UK Molekylærbiologiske teknologier - bakteriologi: Vancomycin Resistant Enterococci 3970 FI Molekylærbiologiske teknologier - svampe og parasitologi: Malaria, Plasmodium falciparum, påvisning af antigen 3942 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi: EBV DNA kvantificering 3959 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi: Hepatitis B virus lægemiddelresistens, pilot projekt 3940 ES Narkotika i urin, screening 3941 ES Narkotika i urin, screening, identifikation og lejlighedsvis kvantificering 3947 UK Neonatal screening (PKU og TSH) 3952 UK Næste-generations sekventering (pilot) 3971 FI Parasitologi og svampe: Parasitter i blod, Giemsa farvning, virtuel mikroskopi 3973 FI Parasitologi og svampe: Parasitter i blod, MGG farvning, virtual mikroskopi 3969 FI Parasitologi og svampe: Parasitter i fæces, virtuel mikroskopi 3953 UK Paroxystisk nocturn hæmoglobinuri (PNH) høj opløsning 2205 DK Regionsrapport, Hæmatologi, Koagulation, Urin 2204 DK Resultatudskrift: Regionsrapport, HK 3967 UK Thyreoidea-stimulerende immunglobulin (TRAb) 3291 UK Tumormarkør: Tumormarkør: Tarm (CA19-9). 3.3 Nye materialer 1617 UK Choriogonadotropin, humant. WHO 07/ BE C-reactive protein. ERM-DA474/IFCC 2097 DK HK12 Biokemi Human langtidskontrol 1616 UK Interleukin-6 (IL-6, Human rdna derived) 1618 UK Koagulation: Fibrinogen plasma 1615 UK Renin 15

18 3.4 Nye HK-kontrolmaterialer, komponenter HK12 Biokemi I foråret 2012 blev HK07 Biokemi erstattet af HK12 Biokemi. HK12 Biokemi har fået bestemt referencemetodeværdier på komponenterne: Glukose 6,54 mmol/l ± 0,12 mmol/l. ph 7,03 ± 0,03 CRP 24,92 mg/l ± 0,06 mg/l (k=2) I 2013 bliver der også referencemetodeværdi på Cystatin C. I HK-seriens EQA-program, programkode 2011DK, indberettes de enkelte komponenter i HK12 med samme komponent-nummer som var tilfældet i HK07. Efter 1. januar databehandles der ikke længere på HK07 Biokemi. DEKS opretter nye komponenter og metoder på HK12 Biokemi efter behov. Hvis du analyserer en komponent der ikke allerede er oprettet i programmet, er du velkommen til at rette hensendelse til DEKS, med henblik på oprettelse. I afsnit 5, findes en samlet oversigt over alle komponenterne HK12 Drug Ultimo oktober erstattes HK07 Drug af HK12 Drug. Mange komponenter findes i begge de to materialer, men de har forskellige komponentnumrer. Derfor er det nødvendigt at indsende et nyt metodeskema, før du kan indberette på HK12 Drug. I afsnit 6, findes en samlet oversigt over komponenterne. Nye komponenter er: Imipramin;P, NPU02472 Lithium;P, NPU02613 Vancomycin;P, NPU HK12 Special Omkring årsskiftet 2012/2013 forventes HK10 Special erstattet af et nyt materiale HK12 Special. Mange komponenter vil findes i begge materialer, men de forskellige komponentnumrer. Derfor er det nødvendigt at indsende et nyt metodeskema, før du kan indberette på HK12 Special. I afsnit 6, findes en samlet oversigt komponenterne. Nye komponenter er: Alpha- fetoprotein; arb.stofk., NPU02043 Lutropin;P, stofk, NPU02618 Proinsulin C-peptid;P, NPU Flowcytometri De tre danske programmer til Flowcytometri nedlægges fra 2013 på grund af manglende tilslutning. Det drejer sig om programmerne: 3708 DK, 3709 DK og 3826 DK. 3.6 Cystatin C Det udsendte materiale til program 3345 DK, Cystatin C vil fra 2013 være tillagt en referencemetodeværdi. 3.7 Nye programmer til lægemidler og misbrugsstoffer Der er mange muligheder for at finde det rette EQA-program til lægemidler og misbrugsstoffer. DEKS tilbyder adskillige nye EQAprogrammer i år. De kan alle findes via deksonline.dk. DEKS har også lavet en liste der for hvert lægemiddel/misbrugsstof viser hvilke programmer de er indeholdt i. Listen findes på DEKS hjemmeside under Katalog & bestilling. 16

19 4. Kommunikation og uddannelse 4.1 Regionsrapporter og specialrapporter DEKS har software til grafik og statistik som kan lave sammenlignende "undersøgelser" af komponenter. I kan bestille de sammenligninger, I ønsker; eksempelvis analyser af samme materiale på alle laboratorier i en region. DEKS udfører naturligvis undersøgelserne fortroligt. Denne feature udnyttes allerede af to regioner i deres bestræbelser på at harmonisere deres analyseniveau. 4.2 Ny rapport mail Når DEKS har lagt en ny rapport på deksonline sendes en til den eller de kontaktpersoner, der er tilknyttet det pågældende program. Kun danske rapporter findes via deksonline. 4.3 DEKS informerer "DEKS informerer" sendes sædvanligvis 4 gange pr. år til alle kontaktpersoner i deksonline. DEKS informerer findes også på DEKS hjemmeside som pdf-fil. 4.4 Elektronisk nyhedsbrev Det elektroniske nyhedsbrev udsendes som et supplement til DEKS informerer, og alle kan tilmelde sig. Tilmeld dig på deks.dk. 4.5 Undervisning DEKS afholder undervisning i både intern og ekstern kvalitetssikring samt rapport-tolkning mm. Undervisningen kan afholdes enten på Herlev Hospital eller lokalt, hvis det drejer sig om en større gruppe og kan desuden skræddersyes efter ønske. Se programkode 1019 DK, 1020 DK og 1021 DK. Indhold: Fællessessioner for alle laboratoriespecialer Specielle sessioner for hvert af de faglige specialer Kursus i kvalitetssikring Workshops Posterudstilling (deltagere opfordres til at vise postere på mødet) Kommerciel udstilling af laboratorieprodukter. Alle, der ønsker at bidrage til planlægning af sessioner på Brugermødet eller at holde foredrag, er meget velkomne, send en til: Udviklingen af brugermødeprogrammet kan følges på, deks.dk Tilmeldingsfrist Fristen for tilmelding til DEKS Brugermøde 2013 (programkode 1006 DK) er den 1. juni Ved efterfølgende tilmelding stiger deltagerafgiften. Indtil den 12. juli 2013 ydes der ved afbud fuld kompensation af deltagerafgiften, herefter opkræves et gebyr. Ved afbud efter den 1. august 2013 godtgøres deltagerafgiften ikke. For ansatte i firmaer eller i organisationer, der ikke er brugere af DEKS programmer, er deltagerafgiften kr Hotel Bestilling af hotelværelse på Hotel Legoland den september (programkode: 1008 DK), foregår gennem DEKS. 4.6 DEKS Brugermøde 2013 Programkode: 1006 DK. DEKS Brugermøde i 2013 er det syttende i rækken, og det afholdes på Hotel Legoland, Billund den september

20 5. Komponentliste for HK kontrolmaterialerne Tabel 5.1 Komponenter i HK-materialerne. Komponent; kvantitetsart NPU-kode Enhed HK12 Biokemi Alanintransaminase; katk. (ALAT) DNK05051 U/L X Albumin (66 458); stofk. NPU01132 µmol/l X alfa-1-føtoprotein; arb. stofk. NPU int.unit/l Amitriptylin NPU01224 nmol/l X Amylase, pancreastype; katk. DNK05159 U/L X Amylase; katk. DNK05020 U/L X Antitrypsin (54 000); stofk. NPU03303 µmol/l X Antitrypsin; massek. NPU19692 g/l X Antitrypsin; stofk. NPU03303 µmol/l X Aspartattransaminase; katk. (ASAT) DNK05032 U/L X Basisk phosphatase; katk. DNK05033 U/L X beta-2-microglobulin; massek. NPU19857 mg/l X beta-2-microglobulin; stofk. NPU02817 nmol/l X Bilirubiner, konjungeret; stofk. NPU17194 µmol/l X Bilirubiner; stofk. NPU01370 µmol/l X HK12 Drug HK12 Special X CRP Høj HK02 Calcifediol + 25-Hydroxyergocalciferol; stofk. (25-Hydroxy-vitamin D3+D2) NPU10267 nmol/l X Calcifediol; stofk. (25-Hydroxy-vitamin D3) NPU01435 nmol/l X Calcium(II); stofk. NPU01443 mmol/l X Calcium(II)-ion, fri; stofk., (ph = 7.40) NPU04144 mmol/l X X Calcium-ion(frit); stofk. NPU01446 mmol/l X Cancer-antigen 125 NPU arb.enh./l X X Carbamazepin; stofk. NPU01457 mol/l X X Carbamid; stofk. NPU01459 mmol/l X Carcinoembryonalt antigen; massek.(cea) NPU19719 µg/l X X Chlorid; stofk. NPU01536 mmol/l X Cholesterol + ester, i HDL; stofk. NPU01567 mmol/l X Cholesterol + ester, i LDL; stofk. NPU01568 mmol/l X Cholesterol + ester, i VLDL; stofk. NPU01569 mmol/l X Cholesterol + ester; stofk. NPU01566 mmol/l X Choriogonadotropin+betakæder, arb. stofk. NPU01582 IU/L X Ciclosporin NPU19725 g/l Cobalamin; stofk. NPU01700 pmol/l X Cortisol; stofk. NPU01787 nmol/l X HK10 Special 18

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. Med venlig hilsen Inger Plum Institutchef Forord Kære læser NORIP Endnu et år har vi arbejdet videre med NORIP, det nordiske referenceintervalprojekt. Vi venter at DSKB snart kommer med en anbefaling af at indføre de fælles nordiske referenceintervaller.

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING. Tillæg 2014 DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER / I SUNDHEDSSEKTOREN Tillæg 2014 D E K S DEKS Bio-Rad Laboratories BIOPLEX 2200 There is an easier way Do away with labor-intensive

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN

PROGRAMMER & MATERIALER DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN PROGRAMMER & MATERIALER 2015 DEKS TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Annonce High Five! 5 gode grunde til at dit næste blodgassystem er fra Siemens. Blodgasinstrumentet der

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008

SKUP i Danmark. Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk. www.skup.dk. Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 1 SKUP i Danmark Esther.jensen@OUH.regionsyddanmark.dk www.skup.dk Dansk Folkeferie, Middelfart 5. sept 2008 2 SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr for Primærsektoren 3 Analysekvalitet i almen

Læs mere

Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005)

Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005) Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005) Materiale "DEKS informerer 2005", personlig kopi (vedlæg navneliste) 28 (1013 DK) "EQAnews" 2005. Kontaktnavn: 28 (1014 DK) 66/304 Insulin,

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK...

ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 170002-06 2.1 Forklaring til analysefortegnelse ANALYSEFORTEGNELSE - KLINISK BIOKEMI ALFABETISK... 3 Indledning... 3 Inddeling... 3 Overskrift... 3 Langt navn... 3 Egenskabskode... 3 Enhed... 3 Bestilling...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Biokemiske analyser. Alanin-aminotransferase ALAT. Albumin. Antithrombin. Aspartataminotransferase. Apolipoprotein B. Bilirubiner.

Biokemiske analyser. Alanin-aminotransferase ALAT. Albumin. Antithrombin. Aspartataminotransferase. Apolipoprotein B. Bilirubiner. Biokemiske analyser Klinisk biokemi er en betegnelse for den viden og de beslutninger som ligger bag anvendelse af biokemisk information i klinisk problemstillinger. Stort set alle læger anvender klinisk

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Kurt Christensen. Adm. Direktør Medisat A/S

Kurt Christensen. Adm. Direktør Medisat A/S Kurt Christensen Adm. Direktør Medisat A/S Afdelinger Ballerup Odense 52 ansatte Medisat GITS X X Erhvervsudvikling» Innovation (OPI) Ja - Medisat er en privat virksomhed http://www.ebst.dk/publikationer/innovation/analyse_af_offentlig-privat_samarbejde_om_innovation/index.htm

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet

Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Præsentation of SHOPUS-projektet og New Nordic Diet Fødevareplatform Region Sjælland 14. januar 2010 Thomas Meinert Larsen, Lektor, Institut for Human Ernæring, Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Vælg Direct Repair blanket.

Vælg Direct Repair blanket. Brugsanvisninger for Sony webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Login Oprettelse af ny adgangskode eller erstatning af adgangskode Brug af funktionen Direct Repair

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste Fakta om MEDICA/COMPAMED Internationale udbydere indenfor indretning, udstyr og produkter til hospitaler og klinikker samles den 12. - 15. november

Læs mere

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab.

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab. December 2010 Tak for i år År 2010 nærmer sig sin afslutning. Fra Triolab vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for samarbejdet i årets løb. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

F1002-2. Automatiseret immunkemisk påvisning. Søren Frank Jørgensen Lektor. Bioanalytikeruddannelsen 19. april 2012. Side 1. Navn Navnesen.

F1002-2. Automatiseret immunkemisk påvisning. Søren Frank Jørgensen Lektor. Bioanalytikeruddannelsen 19. april 2012. Side 1. Navn Navnesen. F100- Automatiseret immunkemisk påvisning Søren Frank Jørgensen Lektor 19. april 01 Navn Navnesen Titel Afdelning 10 august 009 Side 1 Søren Frank Jørgensen Søren Frank Jørgensen Homogene immunoassays

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008

Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Præsentation af E-workflow system 08.12.2008 Baggrund Systemet har længe været i støbeskeen Effektivisering af den adm. arbejdsgang Foreløbigt et pilotprojekt ved NAT, 5 institutter pilot tester systemet,

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Nu kan du få

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01 Dansk Taekwondo Forbund(DTaF) er ved at udvikle et nyt Dansk online tilmelding til Stævnebrug, det er det samme system som allerede nu bruges til kurser og lejre. Stævne tilmelding er baseret på DTaF licens

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk

Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Købmagergade 5 1150 København K Tlf. 3315 1780 mail@flugge-dental.dk www. flugge-dental.dk Et godt og trygt valg Et smukt og naturligt smil det er det, vi arbejder med hver eneste dag og har gjort siden

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere