MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE"

Transkript

1 MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

2 INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet

3 2 FORORD Denne håndbo indeholder råd o vejlednin, når du skal udforme o sende Maasinpost. Du kan hente yderliere information på maasinpost. Maasinpost er et produkt, som henvender si til kunder, der har behov for at sende kataloer, ueblade o linende, der udkommer med et fast antal årlie udsendelser. Udover denne håndbo bør du oså læse Forretninsbetinelser, Sorterinsvejlednin samt Retninslinjer for indsendelse af elektroniske adressefiler. Alle disse dokumenter kan findes på maasinpost. Maasinpost omfatter to produktvarianter Maasinpost Standard A o B (MPA o MPB) Sorteret Maasinpost (SMP) Priserne for de enkelte produktvarianter hæner nøje sammen med den service, som du får. Maasinpost er et nationalt produkt. Maasiner til Færøerne, Grønland o udlandet sendes til de almindelie brevpriser.

4 3 GENERELLE BETINGELSER For at sende Maasinpost Standard eller Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark skal følende enerelle betinelser være opfyldt: Du skal have indået en skriftli aftale med Post Danmark om distributionen Maasinerne skal have et ensartet, trykt indhold, som fx kataloer, brochurer o blade Hvert nummer af et maasin skal være på mindst 4 sider med tekstindhold o have samme udiver o ID-nummer Maasinerne skal være uden emballae, eller være i plastfolie Der skal være et fast antal årlie udsendelser fra samme afsender o i et mindste antal pr. an til principielt samme modtaere. Ved principielt samme modtaere forstås, at den enkelte modtaer ved hver udsendelse får et maasin. Det vil sie, at hvis der er 10 udsendelser, får hver modtaer 10 maasiner. Almindeli til- o afan bliver accepteret som udsvin i antal fra udsendelse til udsendelse Indholdet skal være papirbaseret. Der kan indlæes indstik af andet materiale end papir i Maasinpost Maasinerne må ikke indeholde individuelle meddelelser Maasinerne skal have en tydeli anivelse af titel på forsiden Den enkelte titel skal være tildelt et fast femcifret id-nummer, som skal fremå af maasinerne I det omfan konkrete forsendelser ikke måtte opfylde de krav, der i kundeaftalen med bila er stillet til den valte produktvariant, føler det af forretninsbetinelserne, at de påældende forsendelser ikke vil kunne befordres som den valte Maasinpostproduktvariant. Post Danmark vil i sådanne tilfælde kontakte afsender for at aftale nærmere om det videre forløb.

5 4 INDLEVERINGSOVERSIGT Enhver indleverin skal være meddelt i en indleverinsoversit. Det er do ikke et krav ved Maasinpost Standard. Du kan se et eksempel på en indleverinsoversit på Indleverinsoversiten skal indeholde oplysniner om: Produkttype Indleverinscenter Maasinpost-ID Maasinpost titel Antal pr an Væt Sementerin Indleverinsdato Ordreiver nr. (kunde nr.) Kundenavn Kontaktperson, adresse o telefonnummer o mailadresse Evt. tillæsydelser eller folierin. Eventuelle ændriner til indleverinsoversiten skal være meddelt til Post Danmark på senest 10 hverdae ekskl. lørda før indleverin. ERSTATNING Post Danmark yder ikke erstatnin ved for tidli omdelin, forsinkelse, bortkomst o beskadielse af Maasinpost Standard o Sorteret Maasinpost.

6 5 SKEMA 1 MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL MINIMUM FREKVENS PR. UDSENDELSE ANTAL ÅRLIGT SKEMA 2 FRAVIGELSE FRA ÅRLIG MÆNGDE MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL TILLÆG PR. STK. FREKVENS PR. UDSENDELSE ,45 kr. 1 Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. MAGASINPOST STANDARD (MPA OG MPB) Maasinpost Standard anvendes typisk til blade o linende, der erne vil have omdelin da til da, hvor der ikke forelier faste planer for udivelsen, eller afsenderen hverken kan eller ønsker at foretae adressevask inden udsendelserne. INDLEVERING Du skal indlevere Maasinpost Standard i adresseret stand til det aftalte indleverinscenter. Maasinerne skal være bundtet på paller eller lat i brevbakker, samt være opdelt i postnumre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Produktsupport. Se oså skemaet side 16. Du skal indlevere Maasinpost Standard (A) senest kl manda-freda. Maasinpost Standard (B) skal du indlevere senest kl manda-freda. Du kan oså indlevere Maasinpost Standard (A) om søndaen efter aftale. I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter. Se kalenderen til Maasinpost Standard med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller spør din salskonsulent. Ved indleverin skal der være en udfyldt føleseddel B69. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae. Maksimummål: Lænde 60 cm inklusiv emballae o lænde + bredde + højde = 90 cm inklusiv emballae.

7 6 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Til Renskab Blad 3: Kontrolkopi Blad 4: Indleverinskvitterin B 69 FØLGESEDDEL MAGASINPOST KUNDE (AFSENDER) Navn (ved afstemplin skal blad 2-4 oså stemples) Adresse Postnr. o By Skov o Natur Skovstien Laneskov INDLEVERING Maasinpost standard Serviceniveau Sorteret maasinpost SMP (3) Sorteret maasinpost SMP (4) Indleverinsdato (dd.mm.åååå) Indleverinssted FAC Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre (O) Ordreivernr A B Sementerin Sementerin Sementerin TILLÆG, INDLAND Maasinpost standard Sorteret Maasinpost FORSENDELSERNE Indstik af andet materiale end papir Fravielse fra årli mænde Adresserin Fravielse fra årli mænde Ej maskinenet Adresserin Titel/Maasinpost til Indland ID-nummer Væt Antal Væt i alt Skoven Nu k k k k k k k I alt k k k k k k k k 1010 k Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet Væt Antal Serviceniveau Format (standard, stor, maxi) Europa, Færø. o Grønland Øvrie udland A A B B Brevbakker i alt Bundter i alt Paller i alt 2 AFSENDERS (EVT. SPEDITØRS) UNDERSKRIFT Evt. bemærkniner OBS! Nedenstående felter må kun benyttes af Post Danmark KVITTERING POSTCENTER Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn B 69 (11/2012) Dato Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

8 7 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PPpåtryk. Det enkelte maasin skal være påtrykt Maasinpost Standard o med B eller Maasinpost B for at blive omdelt som økonomibrev eller påtrykt Maasinpost Standard o med A eller Maasinpost A for at blive omdelt som brev. Mærknin skal være tydeli o efter Post Danmarks anvisnin. Hent påtrykket fra Sæt påtrykket direkte på selve maasinet eller på plastfolien. Det tildelte id-nummer skal være påført. OMDELING Maasinerne bliver omdelt senest 3. hverda efter indleverinen, ved indleverin torsda eller freda do senest 4 hverdae efter. Mod betalin af tillæ kan maasinerne blive omdelt hverdaen efter indleverinen som breve (A). Maasinerne returneres ikke ved vari adresseændrin eller i tilfælde af uanbrinelihed. Afsender har mulihed for forud for indleverin af forsendelsen at få foretaet adressevask af sin adressefil o dermed på forhånd få oplysniner om de modtaere, der evt. har foretaet adresseændrin.

9 8 Maasinpost Standard Afs. ID-Nr Skov & Natur Skovstien Laneskov Peter Hansen Villavej Villavej Bladry PRODUKTIONSRABAT Det er mulit at opnå 2 % enerel produktionsrabat på Maasinpost Standard, hvis følende er opfyldt: Indleverin af mindst maasiner med samme serviceniveau pr. an Enhver indleverin skal være meddelt i en indleverinsoversit, som dækker hele aftaleperioden. Eventuelle ændriner i indleverinsoversiten skal være varslet senest 10 hverdae ekskl. lørda før den meddelte indleverin på INDLEVERINGSOVERSIGT Du er velkommen til at aflevere en indleverinsoversit over alle dine indleveriner, oså hvis du ikke skal have produktionsrabat. TILLÆGSYDELSER Indstik af andet materiale end papir: Du kan vedlæe indstik af andet materiale end papir ved maasinerne Befordrin som Brev (A): Ønsker du dit maasin omdelt daen efter indleverin, skal du benytte denne ydelse Fravielse fra krav til årli mænde: Hvis du ikke kan indlevere maasinpost om året, kan du fravie fra årli mænde ved at betale et tillæ. Eks.: Hvis du indleverer pr. an 4 ane om året, skal du betale et tillæ pr.

10 9 SKEMA 1 MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL MINIMUM FREKVENS PR. UDSENDELSE ANTAL ÅRLIGT SKEMA 2 FRAVIGELSE FRA ÅRLIG MÆNGDE MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL TILLÆG PR. STK. FREKVENS PR. UDSENDELSE ,45 kr. 1 Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. SORTERET MAGASINPOST (SMP) Du kan sende kataloer, brochurer, blade eller linende som Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark, ekskl. Færøerne o Grønland, så læne visse betinelser er opfyldt. Se side 3, enerelle betinelser. SÆRLIGE BETINGELSER FOR SORTERET MAGASINPOST Ved aftaleindåelse skal der være en indleverinsoversit, som dækker alle udsendelser i løbet af aftaleperioden. Eventuelle ændriner i indleverinsoversiten skal være varslet senest 10 hverdae ekskl. lørda før den meddelte indleverin på Hvis du har under i opla, skal det fremå af indleverinsoversiten, når der er tale om folierede maasiner, eller hvis forsendelsen er Ej maskinenet. Maasinerne skal være enet til sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner: PAPIRKVALITET Post Danmark anbefaler enerelt ubestrøede/offset eller matbestrøede papirkvaliteter i 100 /m2 eller derover. Hvis papiret/indmaden er under 100, skal der til maasinets for- o baside være anvendt papir af højere ramvæt. Ved andre kvaliteter skal der ske særskilt test inden aftaleindåelse. FOLIERING: Folierede maasiner skal være testet inden aftaleindåelsen.

11 10 Falset tabloid Sorteret Maasinpost Adresserin id id nr.: Bladry Adresserin Avisfals Strekode /1 Peter Hansen Villavej Villavej Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner 45mm Bladry 110 mm 40 mm GODKENDELSE KRÆVER GENERELT: Maasinets titel, ID-nummer, PP påtryk o øvrie produktmarkeriner skal være synlie o tydelit påtrykt efter Post Danmark s anvisnin Plasten skal være holdbar, o skal kunne holde til mindst 2 maskinennemløb uden at å i stykker Sammenføjninerne/svejsninen må ikke kunne å op o skal være foretaet uden perforeriner Folien skal slutte tæt om maasinet. Der må maksimalt være 20 mm overskydende plast på lænderetninen o 2 mm på sideretninen Plastfolien må ikke danne statisk elektricitet, så maasinerne klæber sammen. Anbefalede folietyper: Polyethylen PE (LD-MD-HD) 20-30my, Cast Polypropylen CPP 20-30my, Orienteret Polypropylen OPP my, o Borstar PE. INDSTIK Særlie forhold vedrørende indstik: Maasinerne må ikke indeholde løse indstik, medmindre indholdet er stramt folieret Indstik skal overholde de almindelie formatkrav til maasinet. Hvis indstikket er større end selve basisforsendelsen kan det medføre beskadielse. Sorteret Maasinpost må ikke overstie 1,5 cm i tykkelsen medmindre ydelsen Ej maskinenet er tilkøbt. Forsendelsen med indstik skal fremstå plan, så der er en plan flade til adresserin/påsætnin af label. UDFORMNING Maasinerne skal være enet til sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner. Maasinerne skal være testet o test bekræftet inden aftaleindåelse. Hvis forsendelsen ændrer format, skal der ske en ny test o bekræftelse. Post Danmark skal som udanspunkt brue 5 eksemplarer til test. I nole tilfælde er det nødvendit med 200 eksemplarer. Test varer ca. 8 hverdae.

12 Sorteret Maasinpost 11 id id nr.: /1 Peter Hansen Villavej Villavej 45mm id nr.: /1 Peter Hansen Villavej Villavej Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner 40 mm 45mm Bladry 110 mm 110 mm 40 mm Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner Maasinerne bliver tilført maskinen med lændesiden/ ryen nedad. Maskinen sætter en strekode nederst til højre på maasinets baside i et felt på 45 x 150 mm. Hvis feltet forstyrres af barundsfarver, enskin, loo eller linende, påsætter maskinen en etiket med print af strekoden. Denne etiket er normalt aftaeli. Feltet til strekode benyttes oså til print af eventuel flytteoplysnin. Maasinerne skal være forsynet med klar o tydeli adresse. Placer adressen: direkte på maasinets baside på en påklæbet label på et blankt ark eller indbetalinskort (adressebærer) på en påklæbet label på plastfolien direkte på plastfolien. Maasinerne skal være sorteret i henhold til sorterinsvejledninen o retninslinjer for indsendelse af adressefiler. For yderliere information se side 16. Bladry Post Danmark anbefaler følende skrifttyper til modtaernavn o adresse. Courier, punktstørrelse minimum 10 Arial, punktstørrelse minimum 10 Univers, punktstørrelse minimum 10 Times New Roman, punktstørrelse minimum 12. Hvis du har mere end i opla er det ikke et krav, at maasinerne kan behandles maskinelt. INDLEVERING Før leverin af adressefilen skal afsenderen være oprettet hos Post Danmark. Du kan få informationer om oprettelse, filformater, mail- o FTP-adresser m.v. hos Produktsupport eller på Adressefilerne skal fremsendes i uen før 1. omdelinsda. Jo tættere på første omdelinsdato filen bliver vasket, jo højere kvalitet opnår du i adressevasken.

13 12 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Til Renskab Blad 3: Kontrolkopi Blad 4: Indleverinskvitterin B 69 FØLGESEDDEL MAGASINPOST KUNDE (AFSENDER) Navn (ved afstemplin skal blad 2-4 oså stemples) Adresse Postnr. o By Din Faforenin Nyade Helsinør INDLEVERING Maasinpost standard Serviceniveau Sorteret maasinpost SMP (3) Sorteret maasinpost SMP (4) Indleverinsdato (dd.mm.åååå) Indleverinssted KHC Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre (O) Ordreivernr A B Sementerin Sementerin Sementerin TILLÆG, INDLAND Maasinpost standard Sorteret Maasinpost FORSENDELSERNE Indstik af andet materiale end papir Fravielse fra årli mænde Adresserin Fravielse fra årli mænde Ej maskinenet Adresserin Titel/Maasinpost til Indland ID-nummer Væt Antal Væt i alt Foreninsposten k k k k k k k I alt k k k k k k k k 6250 k Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet Væt Antal Serviceniveau Format (standard, stor, maxi) Europa, Færø. o Grønland Øvrie udland A A B B Brevbakker i alt Bundter i alt Paller i alt 2 AFSENDERS (EVT. SPEDITØRS) UNDERSKRIFT Evt. bemærkniner OBS! Nedenstående felter må kun benyttes af Post Danmark KVITTERING POSTCENTER Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn B 69 (11/2012) Dato Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

14 13 Post Danmark vasker adresserne o påfører sorterinsoplysniner. De vaskede adresser med sorterinsoplysniner samt oplysniner om eventuelle rettelser i adresser o flytniner, bliver returneret til afsenderen efter adressevask. Post Danmark behøver 24 timer til adressevask o påførsel af sorterinsoplysniner. Hvis du ikke har modtaet din returfil inden for 24 timer, skal du kontakte Post Danmarks IT Service Desk-funktion, eller telefon , manda-freda kl Du kan oså kontakte produktsupport på telefon eller I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter for både adressefiler o maasiner. Se kalenderen til Maasinpost SMP med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller spør din salskonsulent. Indlever maasinerne adresseret o sorteret i henhold til sorterinsvejledninen. Indlever maasinerne sønda-freda til et postcenter bundtet o på paller o opdelt i postnumre samt til de enkelte spredecentre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Produktsupport. Se skemaet side 16 o sorterinsvejledninen på Ved indleverinen skal der være en udfyldt føleseddel B69. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae Maksimummål: 33 x 23 x 1,5 cm. inklusiv emballae. Do må maasinet være op til 2 cm i tykkelsen, hvis du har valt tillæsydelsen Ej maskinenet, eller hvis du har over i opla. Hvis maasinet overskrider 33 x 23 cm, skal det være skarpt falset, så den korteste side ikke overstier 23 cm. inklusiv emballae.

15 14 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PPpåtryk. Det tildelte id-nummer skal være påført. Det enkelte maasin skal derudover være påtrykt Sorteret Maasinpost eller Maasinpost SMP. Hent påtrykket fra Afsenderadresse må erne fremå af maasinerne. Der må ikke være påført Returneres ved vari adresseændrin. OMDELING Sorteret Maasinpost bliver omdelt over 3 hverdae, manda-onsda, tirsda-torsda, onsda-freda, torsda-lørda, freda-manda eller lørda-tirsda. I forbindelse med hellidae kan der være andre omdelinsperioder. Se kalenderen til Sorteret Maasinpost med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller rin til Produktsupport på Sæt påtrykket direkte på selve maasinet eller på plastfolien.

16 15 Maasinerne returneres ikke ved vari adresseændrin eller i tilfælde af uanbrinelihed. Maasiner, hvor der er en vedvarende eller midlertidi flytnin, bliver videresendt til den nye adresse. ADRESSERING Post Danmark vasker o påfører afsenders adressefil sorterinsoplysniner. Disse oplysniner skal du brue til at adressere forsendelserne. EKSEMPEL 1 X 7777 O 14/ Peter Hansen Villavejen Villaby TILLÆGSYDELSER Ej maskinenet: Du kan benytte denne ydelse, hvis dit maasin f.eks. er mellem 1,5 o 2 cm tykt eller ikke kan maskinelt behandles Fravielse fra årli mænde: Hvis du ikke kan indlevere maasinpost om året kan du fravie fra årli mænde ved at betale et tillæ. Eks: Hvis du indleverer pr. an 4 ane om året, skal du betale et tillæ pr. Delt indleverin: Du kan benytte denne ydelse, hvis du vil indlevere over 2 dae med omdelin daen efter hver indleverin. Se oså Retninslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler på

17 16 SÅDAN SORTERER DU DINE MAGASINER VED INDLEVERING POSTCENTER SORTERET MAGASINPOST MED 4 DAGES OMDELINGSPERIODE (SMP4) ANTAL < STK. SORTERET MAGASINPOST MED 3 DAGES OMDELINGSPERIODE (SMP3) ANTAL >= STK. KHC Københavns Postcenter Carsten Nieburhs Gade København V FAC Sydjyllands Postcenter Snaremosevej Fredericia ARC Østjyllands Postcenter Stokaervej Risskov 08XX-49XX 08XX-2999 (undtaen 2680 o 2840) (retnin 1) (undtaen 3500) (retnin 2) (undtaen ) (retnin 3) 5XXX-7XXX + 87XX* (undtaen 6973) + 87XX (retnin 1) (retnin 2) 80XX-86XX + 88XX-9XXX (undtaen 8970) (retnin 1) 9XXX (retnin 2) * 87XX, skal sorteres til SydjyllandsPostcenter (FAC) SORTERING AF MAGASINPOST VED INDLEVERING Du skal levere Sorteret Maasinpost opdelt i følende orden (se under de enkelte produkter for detaljer): Opdelt i X/Y Opdelt pr. postcenter, o retnin inden for disse, som anivet i skemaet ovenover Opdelt pr. distributionscenter, hvor maasinerne skal lie i rækkeføle jf. filen fra adressevasken. Ved opla under maskinenede Sorteret Maasinpost leveres i ule postbakker i postnummerorden o sorteret jf. filen fra adressevasken. Øvrie partier leveres på paller. Se Sorterinsvejledninen, som du finder på Ved opla under Maasinpost Standard (A eller B), kan du indlevere hele partiet på én palle, hvis de er opdelt til de tre postcentre: KHC FAC ARC 08XX-37XX + 4XXX 5XXX-7XXX + 87XX 80XX-86XX + 88XX-9XXX Se oså Sorterinsvejledninen som du finder på

18 SKEMA 8 VÆGT SAMLET TITEL ANTAL I GRAM VÆGT I KILO NN NN NN NN NN I alt Eksempel på 5 sementeriner af et blad med et samlet opla på , hvor hovedbladet som det ene sement vejer 150 ram. De øvrie sementer består af hovedbladet samt andet materiale af forskelli væt. 17 Prisberenin: x stykpris k x kilopris. SEGMENTERING Sementerin efter forskellit indhold i de enkelte maasiner kan ske under visse forudsætniner. Sementerinen kan bestå i, at der er forskellie sider o/eller andet indhold i eller sammen med hovedbladet, o indholdet kan være opdelt reionalt opdelt pr. branche rettet mod modtaere med bestemte uddannelser eller linende. Hvis sementerinen består i, at der er sider i maasinet med forskelli tekst, men hvor alle maasinerne er af samme væt, vil det blive betratet som ensartede maasiner. Denne form for sementerin er uafhæni af oplaets størrelse. Betyder sementerinen uensartede forsendelser, det vil sie, at forsendelserne er af forskelli væt, skal følende være opfyldt: Du kan sementere maasiner i op til 10 sementer Alle maasiner skal have samme titel o ID-nummer. Undertitel må erne være forskelli Maasinpost Standard skal være indleveret i et samlet parti, opdelt pr. postnummer o pr. spredepostcenter. Ved Sorteret Maasinpost skal maasinerne være indleveret i et samlet parti sorteret i omdelinsrækkeføle pr. postnummer.

19 18 INDSTIK Generelt er der inen indholdsmæssie restriktioner til indstik i Maasinpostprodukter, blot indholdet er af papir o ikke er individualiseret. Der må være papirindstik fra afsenderen eller fra andre, hvis det ikke medfører uensartet væt. Hvis indstikkene varierer i væt eller ikke er til alle modtaere, vil partiet skulle leve op til relerne for sementerin. Ved indstik af papir er der ikke et særskilt tillæ, hvorfor der blot vil blive faktureret vætporto efter forsendelsens samlede væt. Hvis forsendelserne ikke er folieret, skal papirindstik være fastjort i hovedbladet på en måde, så det ikke kan falde ud eller medføre driftsmæssie problemer. Mod betalin af tillæ kan der være indstik af andet materiale end papir i Maasinpost Standard. Ved Sorteret Maasinpost betales der ikke særskilt for indstik af andet materiale end papir. Det er en forudsætnin, at den samlede forsendelse ikke overskrider de fastsatte mål, o at forsendelserne ikke skaber driftsmæssie problemer. Der er mulihed for indstik, som er større end hovedforsendelsen. Do kan det medføre beskadielse, hvis indstikket er større end selve basisforsendelsen. Kontakt Produktsupport på for yderliere oplysniner.

20 19 Mærknin MAGASINER OG BLADE TIL FÆRØERNE, GRØNLAND OG UDLANDET Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet kan ikke sendes som Maasinpost men skal sendes som breve til de almindelie brevpriser. EMBALLERING Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet må ikke være uemballerede, men skal være emballeret i konvolut, omsla eller i plastfolie. MÆRKNING Det enkelte maasin eller blad skal være mærket med A Prioritaire eller B Economique for det valte serviceniveau. INDLEVERING Maasinerne o blade skal være adskilt fra indenlandsk Maasinpost ved indleverin til det aftalte indleverinscenter. FRANKERING Det enkelte maasin eller blad skal være frankeret med PP-påtryk. Hent påtrykket fra

21 20 POST DANMARKS KUNDEHÅNDBØGER Kundehåndbøerne er en let o overskueli envej til Post Danmarks muliheder. Du kan finde kundehåndbøerne på SERIEN OMFATTER Håndboen om brevet kun på Adresseløse forsendelser kun på Frankerinsmaskiner Dablade kun på Lokale ueaviser kun på Brevkasser o brevkasseanlæ kun på Maasinpost kun på POSTDANMARK.DK Ønsker du at vide mere om, hvad Post Danmark kan tilbyde af produkter o services, kan du se mere på Her finder du oså ode o nyttie oplysniner som priser o husstandstal. Udiver: Post Danmark Post Danmark Kundehåndbøer Januar 2015

22 21 Post Danmark Tietensade København V Kundehåndbøer Januar

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat BREVE INDLAND 2006 indhold 2 3 4 5 6 9 10 10 11 13 16 19 23 24 26 29 33 37 38 41 Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup.

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup. Øst- o Nordjylland Skaen Indhold Hirtshals Vrå Hjørrin Sindal Tolne Kvissel Frederikshavn 70 Plan Side Tenforklarin 4 Sådan bruer du køreplanen 6 Hvor lan tid skal du brue til at skifte to? 8 Brønderslev

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid

Familiesikring Pension er betryggende, hvis du dør eller bliver invalid Familiesikrin f af ma mi li ilei se iski rk irni n Familiesikrin Pension er betryende, hvis du dør eller bliver invalid Hvorfor tene Familiesikrin Pension? For ikke at få økonomiske problemer i en i forvejen

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning.

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning. Nye tider, nye veje Vækst o effektiviserin Venstre, Dansk folkeparti o Liberal Alliance viste med konstituerinsaftalen, at der var udstukket en ny retnin. Med en ambitiøs 100-daes plan o markante krav

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Annoncepriser tekstsider

Annoncepriser tekstsider M E D I E I N F O 2 0 0 6 Annoncepriser tekstsider Annoncepriser tekstsider Tandlægebladet og øvrige publikationer 2/1-sider kr 24.900,- 1/1-side kr 15.100,- 1/2-side kr 8.900,- 1/3-side kr 6.900,- 1/6-side

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 24-06-2009 4/0120-0100-0411 /LD/SBR Rådsmødet den 24. juni 2009 Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 1. Resumé...3 2. Afgørelse...7 3. Sagsfremstilling...8 3.1. Indledning...8 3.2. Virksomhederne...8

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005 Arbejdsmiljø i Danmark 2005 HERMANN BURR OG KAREN ALBERTSEN Arbejdstid Hvem har skæve arbejdstider, o hvordan er balancen mellem privatliv o arbejdsliv? Stabil balance mellem arbejdsliv o privatliv Denne

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 Indholdfortegnelse 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen... 3 1.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Fra stewardessekaffe til genial emballage

Fra stewardessekaffe til genial emballage Fra stewardessekaffe til genial emballage Vi er i starten af 90 erne i en flyver. Jakob Vangby har netop bestilt en kop kaffe, og kigger nervøst på bakken med den skoldhede kaffe. Bakken har slagside,

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 indhold 2 Forord 3 Indledning 4 Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser 8 Bygningsreglement 9 Etageejendomme 12 Villaer og rækkehuse 15 Fritidshuse

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms BOGKATALOG A tilbud 20 sidet folder til Viborg Bibliotek. Tryk af A5 folder, 20 sider, 4+4 CMYK, 170 g Cyclus Offset. Færdiggørelse: Lev. renskåret, falset, klammehæftet og pakket i kasser. Prisen tager

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013 Indbetalingskort med eget layout og logo Juni 2013 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder 4 2.2

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Privatpakker med eller uden omdeling. I tillæg til forretningsbetingelserne gælder reglerne i lov nr. 1536 af 21. december

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i

TILBUD. Sensommer. spar mange penge! Slå til nu og 1. OKT. BOOK FØR. puljetrykket og nyd godt af rabatten. Kom med i Kom med i puljetrykket og nyd godt af rabatten Sensommer TILBUD BOOK FØR 1. OKT. KOM OG MØD OS PÅ LANDSRÅDET D. 27.-28. SEP. Slå til nu og spar mange penge! Bliv klar til Folketingsvalg med disse vanvittige

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB Bemærk! Klubben har ikke noget med testene at gøre og Dansk Agapornis Klub får ikke provision eller lignende. Eneste forpligtigelse er, at vi reklamere på vores webside

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold:

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold: Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende forretningsbetingelser gælder for forsendelse af Pallet. Herudover gælder for Pallet og enhver ydelse i tilknytning hertil tillige Nordisk Speditørforbunds

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Forebyggelse af kortmisbrug i forbindelse med internet- og distancehandel, og hvad du kan gøre hvis skaden er sket

Forebyggelse af kortmisbrug i forbindelse med internet- og distancehandel, og hvad du kan gøre hvis skaden er sket Forebyggelse af kortmisbrug i forbindelse med internet- og distancehandel, og hvad du kan gøre hvis skaden er sket Udarbejdet i et samarbejde mellem FDIH, PBS og Rigspolitiet NITEC Der kan svindles men

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling Udstillingsbetingelser og anmeldelsesblanket KUNST og LYD (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere