MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE"

Transkript

1 MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

2 INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet

3 2 FORORD Denne håndbo indeholder råd o vejlednin, når du skal udforme o sende Maasinpost. Du kan hente yderliere information på maasinpost. Maasinpost er et produkt, som henvender si til kunder, der har behov for at sende kataloer, ueblade o linende, der udkommer med et fast antal årlie udsendelser. Udover denne håndbo bør du oså læse Forretninsbetinelser, Sorterinsvejlednin samt Retninslinjer for indsendelse af elektroniske adressefiler. Alle disse dokumenter kan findes på maasinpost. Maasinpost omfatter to produktvarianter Maasinpost Standard A o B (MPA o MPB) Sorteret Maasinpost (SMP) Priserne for de enkelte produktvarianter hæner nøje sammen med den service, som du får. Maasinpost er et nationalt produkt. Maasiner til Færøerne, Grønland o udlandet sendes til de almindelie brevpriser.

4 3 GENERELLE BETINGELSER For at sende Maasinpost Standard eller Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark skal følende enerelle betinelser være opfyldt: Du skal have indået en skriftli aftale med Post Danmark om distributionen Maasinerne skal have et ensartet, trykt indhold, som fx kataloer, brochurer o blade Hvert nummer af et maasin skal være på mindst 4 sider med tekstindhold o have samme udiver o ID-nummer Maasinerne skal være uden emballae, eller være i plastfolie Der skal være et fast antal årlie udsendelser fra samme afsender o i et mindste antal pr. an til principielt samme modtaere. Ved principielt samme modtaere forstås, at den enkelte modtaer ved hver udsendelse får et maasin. Det vil sie, at hvis der er 10 udsendelser, får hver modtaer 10 maasiner. Almindeli til- o afan bliver accepteret som udsvin i antal fra udsendelse til udsendelse Indholdet skal være papirbaseret. Der kan indlæes indstik af andet materiale end papir i Maasinpost Maasinerne må ikke indeholde individuelle meddelelser Maasinerne skal have en tydeli anivelse af titel på forsiden Den enkelte titel skal være tildelt et fast femcifret id-nummer, som skal fremå af maasinerne I det omfan konkrete forsendelser ikke måtte opfylde de krav, der i kundeaftalen med bila er stillet til den valte produktvariant, føler det af forretninsbetinelserne, at de påældende forsendelser ikke vil kunne befordres som den valte Maasinpostproduktvariant. Post Danmark vil i sådanne tilfælde kontakte afsender for at aftale nærmere om det videre forløb.

5 4 INDLEVERINGSOVERSIGT Enhver indleverin skal være meddelt i en indleverinsoversit. Det er do ikke et krav ved Maasinpost Standard. Du kan se et eksempel på en indleverinsoversit på Indleverinsoversiten skal indeholde oplysniner om: Produkttype Indleverinscenter Maasinpost-ID Maasinpost titel Antal pr an Væt Sementerin Indleverinsdato Ordreiver nr. (kunde nr.) Kundenavn Kontaktperson, adresse o telefonnummer o mailadresse Evt. tillæsydelser eller folierin. Eventuelle ændriner til indleverinsoversiten skal være meddelt til Post Danmark på senest 10 hverdae ekskl. lørda før indleverin. ERSTATNING Post Danmark yder ikke erstatnin ved for tidli omdelin, forsinkelse, bortkomst o beskadielse af Maasinpost Standard o Sorteret Maasinpost.

6 5 SKEMA 1 MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL MINIMUM FREKVENS PR. UDSENDELSE ANTAL ÅRLIGT SKEMA 2 FRAVIGELSE FRA ÅRLIG MÆNGDE MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL TILLÆG PR. STK. FREKVENS PR. UDSENDELSE ,45 kr. 1 Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. MAGASINPOST STANDARD (MPA OG MPB) Maasinpost Standard anvendes typisk til blade o linende, der erne vil have omdelin da til da, hvor der ikke forelier faste planer for udivelsen, eller afsenderen hverken kan eller ønsker at foretae adressevask inden udsendelserne. INDLEVERING Du skal indlevere Maasinpost Standard i adresseret stand til det aftalte indleverinscenter. Maasinerne skal være bundtet på paller eller lat i brevbakker, samt være opdelt i postnumre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Produktsupport. Se oså skemaet side 16. Du skal indlevere Maasinpost Standard (A) senest kl manda-freda. Maasinpost Standard (B) skal du indlevere senest kl manda-freda. Du kan oså indlevere Maasinpost Standard (A) om søndaen efter aftale. I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter. Se kalenderen til Maasinpost Standard med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller spør din salskonsulent. Ved indleverin skal der være en udfyldt føleseddel B69. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae. Maksimummål: Lænde 60 cm inklusiv emballae o lænde + bredde + højde = 90 cm inklusiv emballae.

7 6 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Til Renskab Blad 3: Kontrolkopi Blad 4: Indleverinskvitterin B 69 FØLGESEDDEL MAGASINPOST KUNDE (AFSENDER) Navn (ved afstemplin skal blad 2-4 oså stemples) Adresse Postnr. o By Skov o Natur Skovstien Laneskov INDLEVERING Maasinpost standard Serviceniveau Sorteret maasinpost SMP (3) Sorteret maasinpost SMP (4) Indleverinsdato (dd.mm.åååå) Indleverinssted FAC Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre (O) Ordreivernr A B Sementerin Sementerin Sementerin TILLÆG, INDLAND Maasinpost standard Sorteret Maasinpost FORSENDELSERNE Indstik af andet materiale end papir Fravielse fra årli mænde Adresserin Fravielse fra årli mænde Ej maskinenet Adresserin Titel/Maasinpost til Indland ID-nummer Væt Antal Væt i alt Skoven Nu k k k k k k k I alt k k k k k k k k 1010 k Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet Væt Antal Serviceniveau Format (standard, stor, maxi) Europa, Færø. o Grønland Øvrie udland A A B B Brevbakker i alt Bundter i alt Paller i alt 2 AFSENDERS (EVT. SPEDITØRS) UNDERSKRIFT Evt. bemærkniner OBS! Nedenstående felter må kun benyttes af Post Danmark KVITTERING POSTCENTER Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn B 69 (11/2012) Dato Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

8 7 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PPpåtryk. Det enkelte maasin skal være påtrykt Maasinpost Standard o med B eller Maasinpost B for at blive omdelt som økonomibrev eller påtrykt Maasinpost Standard o med A eller Maasinpost A for at blive omdelt som brev. Mærknin skal være tydeli o efter Post Danmarks anvisnin. Hent påtrykket fra Sæt påtrykket direkte på selve maasinet eller på plastfolien. Det tildelte id-nummer skal være påført. OMDELING Maasinerne bliver omdelt senest 3. hverda efter indleverinen, ved indleverin torsda eller freda do senest 4 hverdae efter. Mod betalin af tillæ kan maasinerne blive omdelt hverdaen efter indleverinen som breve (A). Maasinerne returneres ikke ved vari adresseændrin eller i tilfælde af uanbrinelihed. Afsender har mulihed for forud for indleverin af forsendelsen at få foretaet adressevask af sin adressefil o dermed på forhånd få oplysniner om de modtaere, der evt. har foretaet adresseændrin.

9 8 Maasinpost Standard Afs. ID-Nr Skov & Natur Skovstien Laneskov Peter Hansen Villavej Villavej Bladry PRODUKTIONSRABAT Det er mulit at opnå 2 % enerel produktionsrabat på Maasinpost Standard, hvis følende er opfyldt: Indleverin af mindst maasiner med samme serviceniveau pr. an Enhver indleverin skal være meddelt i en indleverinsoversit, som dækker hele aftaleperioden. Eventuelle ændriner i indleverinsoversiten skal være varslet senest 10 hverdae ekskl. lørda før den meddelte indleverin på INDLEVERINGSOVERSIGT Du er velkommen til at aflevere en indleverinsoversit over alle dine indleveriner, oså hvis du ikke skal have produktionsrabat. TILLÆGSYDELSER Indstik af andet materiale end papir: Du kan vedlæe indstik af andet materiale end papir ved maasinerne Befordrin som Brev (A): Ønsker du dit maasin omdelt daen efter indleverin, skal du benytte denne ydelse Fravielse fra krav til årli mænde: Hvis du ikke kan indlevere maasinpost om året, kan du fravie fra årli mænde ved at betale et tillæ. Eks.: Hvis du indleverer pr. an 4 ane om året, skal du betale et tillæ pr.

10 9 SKEMA 1 MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL MINIMUM FREKVENS PR. UDSENDELSE ANTAL ÅRLIGT SKEMA 2 FRAVIGELSE FRA ÅRLIG MÆNGDE MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL TILLÆG PR. STK. FREKVENS PR. UDSENDELSE ,45 kr. 1 Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. SORTERET MAGASINPOST (SMP) Du kan sende kataloer, brochurer, blade eller linende som Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark, ekskl. Færøerne o Grønland, så læne visse betinelser er opfyldt. Se side 3, enerelle betinelser. SÆRLIGE BETINGELSER FOR SORTERET MAGASINPOST Ved aftaleindåelse skal der være en indleverinsoversit, som dækker alle udsendelser i løbet af aftaleperioden. Eventuelle ændriner i indleverinsoversiten skal være varslet senest 10 hverdae ekskl. lørda før den meddelte indleverin på Hvis du har under i opla, skal det fremå af indleverinsoversiten, når der er tale om folierede maasiner, eller hvis forsendelsen er Ej maskinenet. Maasinerne skal være enet til sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner: PAPIRKVALITET Post Danmark anbefaler enerelt ubestrøede/offset eller matbestrøede papirkvaliteter i 100 /m2 eller derover. Hvis papiret/indmaden er under 100, skal der til maasinets for- o baside være anvendt papir af højere ramvæt. Ved andre kvaliteter skal der ske særskilt test inden aftaleindåelse. FOLIERING: Folierede maasiner skal være testet inden aftaleindåelsen.

11 10 Falset tabloid Sorteret Maasinpost Adresserin id id nr.: Bladry Adresserin Avisfals Strekode /1 Peter Hansen Villavej Villavej Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner 45mm Bladry 110 mm 40 mm GODKENDELSE KRÆVER GENERELT: Maasinets titel, ID-nummer, PP påtryk o øvrie produktmarkeriner skal være synlie o tydelit påtrykt efter Post Danmark s anvisnin Plasten skal være holdbar, o skal kunne holde til mindst 2 maskinennemløb uden at å i stykker Sammenføjninerne/svejsninen må ikke kunne å op o skal være foretaet uden perforeriner Folien skal slutte tæt om maasinet. Der må maksimalt være 20 mm overskydende plast på lænderetninen o 2 mm på sideretninen Plastfolien må ikke danne statisk elektricitet, så maasinerne klæber sammen. Anbefalede folietyper: Polyethylen PE (LD-MD-HD) 20-30my, Cast Polypropylen CPP 20-30my, Orienteret Polypropylen OPP my, o Borstar PE. INDSTIK Særlie forhold vedrørende indstik: Maasinerne må ikke indeholde løse indstik, medmindre indholdet er stramt folieret Indstik skal overholde de almindelie formatkrav til maasinet. Hvis indstikket er større end selve basisforsendelsen kan det medføre beskadielse. Sorteret Maasinpost må ikke overstie 1,5 cm i tykkelsen medmindre ydelsen Ej maskinenet er tilkøbt. Forsendelsen med indstik skal fremstå plan, så der er en plan flade til adresserin/påsætnin af label. UDFORMNING Maasinerne skal være enet til sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner. Maasinerne skal være testet o test bekræftet inden aftaleindåelse. Hvis forsendelsen ændrer format, skal der ske en ny test o bekræftelse. Post Danmark skal som udanspunkt brue 5 eksemplarer til test. I nole tilfælde er det nødvendit med 200 eksemplarer. Test varer ca. 8 hverdae.

12 Sorteret Maasinpost 11 id id nr.: /1 Peter Hansen Villavej Villavej 45mm id nr.: /1 Peter Hansen Villavej Villavej Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner 40 mm 45mm Bladry 110 mm 110 mm 40 mm Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner Maasinerne bliver tilført maskinen med lændesiden/ ryen nedad. Maskinen sætter en strekode nederst til højre på maasinets baside i et felt på 45 x 150 mm. Hvis feltet forstyrres af barundsfarver, enskin, loo eller linende, påsætter maskinen en etiket med print af strekoden. Denne etiket er normalt aftaeli. Feltet til strekode benyttes oså til print af eventuel flytteoplysnin. Maasinerne skal være forsynet med klar o tydeli adresse. Placer adressen: direkte på maasinets baside på en påklæbet label på et blankt ark eller indbetalinskort (adressebærer) på en påklæbet label på plastfolien direkte på plastfolien. Maasinerne skal være sorteret i henhold til sorterinsvejledninen o retninslinjer for indsendelse af adressefiler. For yderliere information se side 16. Bladry Post Danmark anbefaler følende skrifttyper til modtaernavn o adresse. Courier, punktstørrelse minimum 10 Arial, punktstørrelse minimum 10 Univers, punktstørrelse minimum 10 Times New Roman, punktstørrelse minimum 12. Hvis du har mere end i opla er det ikke et krav, at maasinerne kan behandles maskinelt. INDLEVERING Før leverin af adressefilen skal afsenderen være oprettet hos Post Danmark. Du kan få informationer om oprettelse, filformater, mail- o FTP-adresser m.v. hos Produktsupport eller på Adressefilerne skal fremsendes i uen før 1. omdelinsda. Jo tættere på første omdelinsdato filen bliver vasket, jo højere kvalitet opnår du i adressevasken.

13 12 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Til Renskab Blad 3: Kontrolkopi Blad 4: Indleverinskvitterin B 69 FØLGESEDDEL MAGASINPOST KUNDE (AFSENDER) Navn (ved afstemplin skal blad 2-4 oså stemples) Adresse Postnr. o By Din Faforenin Nyade Helsinør INDLEVERING Maasinpost standard Serviceniveau Sorteret maasinpost SMP (3) Sorteret maasinpost SMP (4) Indleverinsdato (dd.mm.åååå) Indleverinssted KHC Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre (O) Ordreivernr A B Sementerin Sementerin Sementerin TILLÆG, INDLAND Maasinpost standard Sorteret Maasinpost FORSENDELSERNE Indstik af andet materiale end papir Fravielse fra årli mænde Adresserin Fravielse fra årli mænde Ej maskinenet Adresserin Titel/Maasinpost til Indland ID-nummer Væt Antal Væt i alt Foreninsposten k k k k k k k I alt k k k k k k k k 6250 k Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet Væt Antal Serviceniveau Format (standard, stor, maxi) Europa, Færø. o Grønland Øvrie udland A A B B Brevbakker i alt Bundter i alt Paller i alt 2 AFSENDERS (EVT. SPEDITØRS) UNDERSKRIFT Evt. bemærkniner OBS! Nedenstående felter må kun benyttes af Post Danmark KVITTERING POSTCENTER Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn B 69 (11/2012) Dato Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

14 13 Post Danmark vasker adresserne o påfører sorterinsoplysniner. De vaskede adresser med sorterinsoplysniner samt oplysniner om eventuelle rettelser i adresser o flytniner, bliver returneret til afsenderen efter adressevask. Post Danmark behøver 24 timer til adressevask o påførsel af sorterinsoplysniner. Hvis du ikke har modtaet din returfil inden for 24 timer, skal du kontakte Post Danmarks IT Service Desk-funktion, eller telefon , manda-freda kl Du kan oså kontakte produktsupport på telefon eller I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter for både adressefiler o maasiner. Se kalenderen til Maasinpost SMP med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller spør din salskonsulent. Indlever maasinerne adresseret o sorteret i henhold til sorterinsvejledninen. Indlever maasinerne sønda-freda til et postcenter bundtet o på paller o opdelt i postnumre samt til de enkelte spredecentre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Produktsupport. Se skemaet side 16 o sorterinsvejledninen på Ved indleverinen skal der være en udfyldt føleseddel B69. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae Maksimummål: 33 x 23 x 1,5 cm. inklusiv emballae. Do må maasinet være op til 2 cm i tykkelsen, hvis du har valt tillæsydelsen Ej maskinenet, eller hvis du har over i opla. Hvis maasinet overskrider 33 x 23 cm, skal det være skarpt falset, så den korteste side ikke overstier 23 cm. inklusiv emballae.

15 14 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PPpåtryk. Det tildelte id-nummer skal være påført. Det enkelte maasin skal derudover være påtrykt Sorteret Maasinpost eller Maasinpost SMP. Hent påtrykket fra Afsenderadresse må erne fremå af maasinerne. Der må ikke være påført Returneres ved vari adresseændrin. OMDELING Sorteret Maasinpost bliver omdelt over 3 hverdae, manda-onsda, tirsda-torsda, onsda-freda, torsda-lørda, freda-manda eller lørda-tirsda. I forbindelse med hellidae kan der være andre omdelinsperioder. Se kalenderen til Sorteret Maasinpost med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller rin til Produktsupport på Sæt påtrykket direkte på selve maasinet eller på plastfolien.

16 15 Maasinerne returneres ikke ved vari adresseændrin eller i tilfælde af uanbrinelihed. Maasiner, hvor der er en vedvarende eller midlertidi flytnin, bliver videresendt til den nye adresse. ADRESSERING Post Danmark vasker o påfører afsenders adressefil sorterinsoplysniner. Disse oplysniner skal du brue til at adressere forsendelserne. EKSEMPEL 1 X 7777 O 14/ Peter Hansen Villavejen Villaby TILLÆGSYDELSER Ej maskinenet: Du kan benytte denne ydelse, hvis dit maasin f.eks. er mellem 1,5 o 2 cm tykt eller ikke kan maskinelt behandles Fravielse fra årli mænde: Hvis du ikke kan indlevere maasinpost om året kan du fravie fra årli mænde ved at betale et tillæ. Eks: Hvis du indleverer pr. an 4 ane om året, skal du betale et tillæ pr. Delt indleverin: Du kan benytte denne ydelse, hvis du vil indlevere over 2 dae med omdelin daen efter hver indleverin. Se oså Retninslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler på

17 16 SÅDAN SORTERER DU DINE MAGASINER VED INDLEVERING POSTCENTER SORTERET MAGASINPOST MED 4 DAGES OMDELINGSPERIODE (SMP4) ANTAL < STK. SORTERET MAGASINPOST MED 3 DAGES OMDELINGSPERIODE (SMP3) ANTAL >= STK. KHC Københavns Postcenter Carsten Nieburhs Gade København V FAC Sydjyllands Postcenter Snaremosevej Fredericia ARC Østjyllands Postcenter Stokaervej Risskov 08XX-49XX 08XX-2999 (undtaen 2680 o 2840) (retnin 1) (undtaen 3500) (retnin 2) (undtaen ) (retnin 3) 5XXX-7XXX + 87XX* (undtaen 6973) + 87XX (retnin 1) (retnin 2) 80XX-86XX + 88XX-9XXX (undtaen 8970) (retnin 1) 9XXX (retnin 2) * 87XX, skal sorteres til SydjyllandsPostcenter (FAC) SORTERING AF MAGASINPOST VED INDLEVERING Du skal levere Sorteret Maasinpost opdelt i følende orden (se under de enkelte produkter for detaljer): Opdelt i X/Y Opdelt pr. postcenter, o retnin inden for disse, som anivet i skemaet ovenover Opdelt pr. distributionscenter, hvor maasinerne skal lie i rækkeføle jf. filen fra adressevasken. Ved opla under maskinenede Sorteret Maasinpost leveres i ule postbakker i postnummerorden o sorteret jf. filen fra adressevasken. Øvrie partier leveres på paller. Se Sorterinsvejledninen, som du finder på Ved opla under Maasinpost Standard (A eller B), kan du indlevere hele partiet på én palle, hvis de er opdelt til de tre postcentre: KHC FAC ARC 08XX-37XX + 4XXX 5XXX-7XXX + 87XX 80XX-86XX + 88XX-9XXX Se oså Sorterinsvejledninen som du finder på

18 SKEMA 8 VÆGT SAMLET TITEL ANTAL I GRAM VÆGT I KILO NN NN NN NN NN I alt Eksempel på 5 sementeriner af et blad med et samlet opla på , hvor hovedbladet som det ene sement vejer 150 ram. De øvrie sementer består af hovedbladet samt andet materiale af forskelli væt. 17 Prisberenin: x stykpris k x kilopris. SEGMENTERING Sementerin efter forskellit indhold i de enkelte maasiner kan ske under visse forudsætniner. Sementerinen kan bestå i, at der er forskellie sider o/eller andet indhold i eller sammen med hovedbladet, o indholdet kan være opdelt reionalt opdelt pr. branche rettet mod modtaere med bestemte uddannelser eller linende. Hvis sementerinen består i, at der er sider i maasinet med forskelli tekst, men hvor alle maasinerne er af samme væt, vil det blive betratet som ensartede maasiner. Denne form for sementerin er uafhæni af oplaets størrelse. Betyder sementerinen uensartede forsendelser, det vil sie, at forsendelserne er af forskelli væt, skal følende være opfyldt: Du kan sementere maasiner i op til 10 sementer Alle maasiner skal have samme titel o ID-nummer. Undertitel må erne være forskelli Maasinpost Standard skal være indleveret i et samlet parti, opdelt pr. postnummer o pr. spredepostcenter. Ved Sorteret Maasinpost skal maasinerne være indleveret i et samlet parti sorteret i omdelinsrækkeføle pr. postnummer.

19 18 INDSTIK Generelt er der inen indholdsmæssie restriktioner til indstik i Maasinpostprodukter, blot indholdet er af papir o ikke er individualiseret. Der må være papirindstik fra afsenderen eller fra andre, hvis det ikke medfører uensartet væt. Hvis indstikkene varierer i væt eller ikke er til alle modtaere, vil partiet skulle leve op til relerne for sementerin. Ved indstik af papir er der ikke et særskilt tillæ, hvorfor der blot vil blive faktureret vætporto efter forsendelsens samlede væt. Hvis forsendelserne ikke er folieret, skal papirindstik være fastjort i hovedbladet på en måde, så det ikke kan falde ud eller medføre driftsmæssie problemer. Mod betalin af tillæ kan der være indstik af andet materiale end papir i Maasinpost Standard. Ved Sorteret Maasinpost betales der ikke særskilt for indstik af andet materiale end papir. Det er en forudsætnin, at den samlede forsendelse ikke overskrider de fastsatte mål, o at forsendelserne ikke skaber driftsmæssie problemer. Der er mulihed for indstik, som er større end hovedforsendelsen. Do kan det medføre beskadielse, hvis indstikket er større end selve basisforsendelsen. Kontakt Produktsupport på for yderliere oplysniner.

20 19 Mærknin MAGASINER OG BLADE TIL FÆRØERNE, GRØNLAND OG UDLANDET Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet kan ikke sendes som Maasinpost men skal sendes som breve til de almindelie brevpriser. EMBALLERING Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet må ikke være uemballerede, men skal være emballeret i konvolut, omsla eller i plastfolie. MÆRKNING Det enkelte maasin eller blad skal være mærket med A Prioritaire eller B Economique for det valte serviceniveau. INDLEVERING Maasinerne o blade skal være adskilt fra indenlandsk Maasinpost ved indleverin til det aftalte indleverinscenter. FRANKERING Det enkelte maasin eller blad skal være frankeret med PP-påtryk. Hent påtrykket fra

21 20 POST DANMARKS KUNDEHÅNDBØGER Kundehåndbøerne er en let o overskueli envej til Post Danmarks muliheder. Du kan finde kundehåndbøerne på SERIEN OMFATTER Håndboen om brevet kun på Adresseløse forsendelser kun på Frankerinsmaskiner Dablade kun på Lokale ueaviser kun på Brevkasser o brevkasseanlæ kun på Maasinpost kun på POSTDANMARK.DK Ønsker du at vide mere om, hvad Post Danmark kan tilbyde af produkter o services, kan du se mere på Her finder du oså ode o nyttie oplysniner som priser o husstandstal. Udiver: Post Danmark Post Danmark Kundehåndbøer Januar 2015

22 21 Post Danmark Tietensade København V Kundehåndbøer Januar

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 24-06-2009 4/0120-0100-0411 /LD/SBR Rådsmødet den 24. juni 2009 Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 1. Resumé...3 2. Afgørelse...7 3. Sagsfremstilling...8 3.1. Indledning...8 3.2. Virksomhederne...8

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 009 Version 4 01-01-009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortenelse FORORD TIL KOMPENDIUM...

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Vejledning til Trykkeriaftalen

Vejledning til Trykkeriaftalen Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit, Stjerne MasterCard Debit, Stjerne Debit udstedes til privatpersoner til privat for brug.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere