Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole"

Transkript

1 Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1

2 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko åndedrætsmetoden samt i TFT selvhjælpsalgoritmer. Mindfulness vil sige at være opmærksom på en bestemt måde: med vilje, i dette øjeblik med en ikke-dømmende og accepterende ende holdning. Udvikling af mindfulness sker igennem forskellige nærværsaktiviteter. Eksisterende forskning viser, at børn som har gennemgået forskellige programmer baseret på udvikling af mindfulness, udviser blandt andet bedre evner til opmærksomhedsstyring og bevarelse af koncentrationen, oplevelse af mindre stress samt en reducering af følelsesmæssig reaktivitet, hvilket kan have betydning for, hvordan man omgås andre elever i en social interaktion. Byteyko åndedrætsmetoden er et system af vejrtrækningsøvelser, som tager sigte på at genoprette normal vejrtrækning. Et stort antal medicinske og fysiologiske undersøgelser har påvist, at overånding har negativ indflydelse på helbredet og dermed livskvaliteten. Tankefeltterapi - også kaldes TFT - er en effektiv og hurtig selvhjælpsmetode til behandling af psykologiske problemer, sygdomme og smerter. TFT er en teknik, hvor man med to fingre "tapper" på udvalgte akupunkturpunkter i en særlig rækkefølge. TFT er en naturlig, medicinfri tilgang uden bivirkninger med hurtige resultater, som blandt andet kan dokumenteres med hjerterytme variations måling. For nærmere kildeanvisninger rettes henvendelse til Skolen For Overskud. Forløb: Forløbet er blevet gennemgået med i alt 25 elever, fordelt på to hold. Hold 1 bestod af 12 deltagere, hvoraf 7 var drenge og 5 var piger. 2 gennemførte ikke undervisningen på grund af bortvisning samt 1 udeblev fra afsluttende samtale. Hold 2 bestod af 13 deltagere, hvoraf 5 var drenge og 8 var piger. 1 gennemførte ikke undervisningen en på grund af holdskifte samt en tilsluttede sig holdet midt i forløbet. Undervisningen forløb over 31 tirsdage fra kl. 14:50-15:50 med to undervisere samt to af skolens lærere. Hold 1 modtog undervisning i 13 uger, hvor hold 2 modtog undervisning i 18 uger. På ugens øvrige dage, arbejdede eleverne med øvelserne dagligt under vejledning af en af de deltagende lærere. 2

3 Forløbet indledtes med en forsamtale med hver enkelt elev, dels for at lære eleverne at kende, og dels for at afdække elevernes motivation for deltagelse i forløbet. Derudover blev der lavet en gennemgribende posturologisk undersøgelse af hver enkelt elev. Under forløbet blev der afholdt coach-samtaler med enkelte elever, både for at høre om den aktuelle status med hensyn til oplevelser og motivation, samt gennemgang af særlige TFT algoritmer. Evaluering: Til evaluering af RKS-forløbet anvendes blandt andet et SFO spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af eleven umiddelbart inden opstart af programmet og efter afslutning. Samtlige elever har udfyldt SFO spørgeskemaer. Derudover er der gennemført en afsluttende samtale med hver enkelt elev, for at indsamle kvalitative data omkring RKS-forløbet. SFO spørgeskema SFO er et spørgeskema bestående af 52 udsagn. De 52 udsagn inddeles i 5 kategorier: Koncentration, impulsivitet, social trivsel, følelser og tanker og fysisk trivsel. Spørgeskemaet er et selvrapporteringsskema til børn/unge i alderen år. Eleverne blev bedt om at vurdere udsagnene i spørgeskemaet på en skala fra 1 10, hvor 0 er aldrig og 10 er altid. Pointscoren for de enkelte kategorier, kan ligge indenfor følgende intervaller: Koncentration: 0-80 (0=ingen vanskeligheder og 80=store vanskeligheder. Middelværdien=40). Impulsivitet: (Middelværdi=60) Trivsel: (Middelværdi=75) Tanker/følelser: (Middelværdi=50) Fysik: 0-70 (Middelværdi=35) Den samlede pointscore for den enkelte elev kan ligge indenfor intervallet Jo højere værdi, jo større vanskeligheder oplever eleven. Denne værdi kan benævnes som vanskelighedsscoren. 3

4 Der er ikke udarbejdet en standardiseret normtabel for indeværende aldersgruppe. Tallene skal udelukkende ses som forholdstal. Kvalitative data Den afsluttende samtale tog udgangspunkt i nedenstående spørgsmål, og kan betragtes som et meget kortfattet kvalitativt interview, hvor hensigten er at høre den enkelte elevs fortælling om RKS-forløbet. Spørgsmålene er formuleret på en sådan måde, at det giver anledning til at vurdere, om RKS-forløbet har haft indflydelse på elevens dagligdag, og om elementer i forløbet fremhæves på en særlig måde. Spørgsmål: 1)Hvilke øvelser fra RKS-forløbet benytter du dig af i hverdagen? 2) Hvor ofte laver du øvelserne? 3) Hvilken effekt giver øvelserne? 4) Har RKS-forløbet medført ændringer i din hverdag, f.eks. hvad og hvordan du siger ting, hvordan du opfører dig (både i og uden for skolen/undervisningen) eller tackler forskellige situationer i hverdagen. 6) Hvad har været det sværeste ved at deltage i RKS-forløbet? 5) Er der nogen i din omgangskreds, som har bemærket en ændring hos dig i løbet af RKS- forløbet og kommenteret det? 7)Hvad ville du give af råd, tips eller kommentarer til en ny gruppe, som skulle starte op på et lignende forløb? 8)Evt. kost Figur 1: Spørgsmål til eleverne Resultater: Det er god skik at behandle datamateriale med fortrolighed, derfor er samtlige besvarelser anonymiseret. Informanterne er benævnt med et tal. Informanterne har samme tal både i SFO-skemaet og i interviewbesvarelserne, for at kunne sammenligne resultaterne af disse to evalueringsmetoder. Opgørelsen af SFO spørgeskemaer for hold 1 (se bilag 1), viser at den samlede pointscore, og dermed gennemsnitsscoren for alle elever, er faldet i samtlige kategorier, hvilket er et udtryk for forbedring: 4

5 Koncentration: 38,3/32,132,1 svarede til et fald på 16,2 % Impulsivitet: 41,2/34,4-16,5 % Trivsel: 49,9/38,7-22,4 % Tanker og følelser: 42,4/34,3-19,1 % Fysik: 26,3/16,8-36,1 % Vanskelighedsscore: 198/ ,1 % Kategorien fysik udskiller sig fra de øvrige kategorier med en markant forskel fra før og til nu, hvilket betyder, at eleverne oplever en fysisk forbedring. Opgørelsen af SFO spørgeskemaer for hold 2 (se bilag 1), viser at den samlede pointscore, og dermed gennemsnitsscoren for alle elever, er faldet i samtlige kategorier, hvilket er et udtryk for forbedring: Koncentration: 43,4/34,0 svarede til et fald på 21,7 % Impulsivitet: 50,3/29,3-41,8 % Trivsel: 63,2/47,6-24,7 % Tanker og følelser: 51,2/32,9-35,7 % Fysik: 31,0/24,3-21,6 % Vanskelighedsscore: 239/168-29,7 % Kategorierne impulsivitet og tanker og følelser viser den største udviklingsrate for hold 2, hvilket betyder at eleverne oplever større evne til at regulere sig selv og en følelse af øget psykisk robusthed. Der ses en nedgang i den samlede vanskelighedsscore for elverne på begge hold, hvor hold 2 dog udviser en større ændring end hold 1. Dette kan sandsynligvis henføres til en længere praksisperiode og placering af forløbet i forhold til skoleårets begyndelse. Besvarelserne fra de kvalitative interviews (Bilag 2) skal betragtes som en meningskondensering, hvor den enkelte elevs mening eller udsagn er trukket sammen til kortere formuleringer. Hovedbetydningen er bevaret. Det er mere eller mindre en generel oplevelse, at det er svært at opretholde en træningspraksis på egen hånd. De fleste har gavn af fælles praksis, da der er behov for en stram struktur, hvor en ansvarsperson igangsætter og skaber rutiner omkring praksissen. Nogle har haft gavn af de tillærte TFT algoritmer i hverdagen, hvor de til tider er blevet brugt hyppigt. Algoritmerne er nemme at huske, og de giver en umiddelbar positiv effekt. 5

6 Enkelte elever har oplevet, at forløbet har påvirket dem på en positiv måde, hvilket er blevet noteret af forskellige personer i deres omgivelser. Eleverne udviser mere ro og balance og bliver ikke så hurtigt vrede, som tidligere. De elever, som giver udtryk for en mærkbar effekt, er sammenfaldende med de elever, som får en reduceret værdi i den totale vanskelighedsscore samt i enkelte andre kategorier i SFO-spørgeskemaet. Det bemærkes at egenindsatsen ud over den fælles daglige ge praksis, er varierende fra elev til elev. En mindre del af eleverne har ytret, at dele af skolens egen guidede meditationspraksis er vanskelig at udføre og fører ubehag med sig, idet de har fået forskellige indtryk af guidningens indhold, og dermed blevet utrygge. Guidningens form og tone har ligeledes betydning for udfaldet af meditationspraksissen hos den enkelte. Konklusion: Samlet set er der sket en forbedring i samtlige parametre, som evalueringsredskabet SFO- spørgeskemaet har kunnet måle på. Nogle elever har vist og givet udtryk for større fremgang eller positiv ændring end andre. Dette kan sandsynligvis henføres til den enkeltes træningsindsats. Testresultaterne viser, at programmets længde sandsynligvis har indflydelse på elvernes generelle opfattelse af egen trivsel, hvilket de fem kategorier er et udtryk for. Skolen For Overskud/ 25. juni Klaus Semmelmann, cand. pæd. pæd. psyk. 6