Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed"

Transkript

1 Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed Begge konsulenter, Per Bøjlund og Marie Koch, har været ansat igennem og betalt af ledelsen, som er én part i konflikten og dermed ikke neutral. Der er ikke blevet truffet en aftale om at vælge konsulenter i samarbejde med DM eller en neutral, overordnet instans. Begge konsulenter har tidligere arbejdet for Aarhus Universitet og ønsker selvfølgeligt at få yderlige opgaver fra universitet i fremtiden. Dermed er de ikke uafhængige og neutrale. Per Bøjlund er desuden ansat som ekstern lektor på mit institut under Niels Lehmann. Konsulenternes baggrundsbeskrivelse gengiver ledelsens perspektiv og gør mediedebatten til udgangspunkt, selvom denne debat kun var eskalationen af den konflikt på afdelingen, der har fået lov til at køre uforstyrret over halvandet år. Faktisk har jeg uafbrudt prøvet i disse halvandet år at komme frem til en intern løsning, men ledelsen - fra fagleder via institutleder og dekan til rektoren - har afvist alle mine anmodninger om at drøfte problematikken. Hvis konsulenterne havde korrigeret den baggrundskrivelse med den reale kronologi, nemlig at jeg forgæves har forsøgt i halvandet år at finde en intern løsning og til sidst har vendt mig til offentligheden, kunne deres rapporter aldrig have fremlagt de resultater, som de gør og som ledelsen ønskede. Derfor kan jeg kun betragte udredningsprocessen som ledelses-styret farce. 1. Konsulenten er ikke ekstern Notatet fra mødet den 22. juni slår fast to gange at ledelsen ansætter en "ekstern virksomhedskonsulent". Konsulent Per Bøjlund har informeret os den 8. december, at det var ham, der blev spurgt af ledelsen om at blive konsulent; han har først derpå bragt Marie Koch ind, som så har taget sig af samarbejdsvanskelighederne mens PB har taget sig af mobningsklagen. Per Bøjlund er ikke ekstern, men bliver ført som ansat i kollegiet af Afdelingen for Æstetik og Kultur på det institut, hvor jeg selv arbejder (http://www.au.dk/om/organisation/navnlist/?inputsearch=containersearch&searchco ntainer=1560&sortby=fullname&sortdir=0). Ifølge dekanens advarsel (s. 6) har han arbejdet som ekstern lektor på afdelingen siden Jeg har selv været vidne til at han har et godt, næsten venskabeligt forhold til flere kollegaer på flere afdelinger i mit institut og kender alt til instituttets infrastruktur, såsom de nye kaffemaskiner etc. Dermed er den konsulent, som ledelsen har valgt, på ingen måde ekstern, men står i interessekonflikt med sine andre lønbringende opgaver på AU. 2. En fordrejet baggrundsbeskrivelse, som aldrig blev korrigeret Per Bøjlund, som blev først spurgt af ledelsen at være konsulent og så inddrog Marie Koch, fik en baggrundsbeskrivelse fra ledelsen, som fordrejer kronologien i problemkomplekset og 1

2 er fejlagtig. Baggrundsbeskrivelsen indeholder følgende sætning (jf. Bilag 1 til dette dokument): 1 "Et element i problemkompleksiteten er en artikel i Weekendavisen om situationen på musikvidenskab, skrevet af professoren i musikvidenskab. Samtidig har professoren oplevet sig mobbet." Denne baggrundsbeskrivelse er både ukorrekt (det var ikke mig, som har skrevet artiklen, men en journalist, der syntes, at min situation er en skandale) og den fordrejer den virkelige kronologi jeg har følt mig mobbet ikke samtidigt, men længe inden jeg endelig vendte mig til medierne for at gøre opmærksom på denne uholdbare situation. Faktisk har jeg uafbrudt forsøgt at drøfte problemerne i min situation på Instituttet for Æstetiske Fag siden januar 2010, altså i halvandet år indtil jeg endelig gav Weekendavisen tilladelse at skrive om min situation på universitetet. Jeg ønskede ikke at vende mig til offentligheden, men at finde en intern løsning for den uholdbare situation. Men mine forsøg og mine konkrete løsningsforslag blev siden forår 2010 afvist af: - faglederen - studielederen - institutlederen - dekanen - rektoren. Udredningens baggrundsbeskrivelse sætter konflikten i et perspektiv, som fordrejer kronologien. Jeg bliver gjort til syndebuk for problemer på afdelingen, som har været synlige, men er hårdnakket blevet fortiet i mange år. Både min tilladelse til at Weekendavisen kunne skrive om min situation og mine mobningsklager er resultat af mobning og krænkende handlinger, der har fået lov til at køre uforstyrret og med ledelsens viden om tilstandene i mere end halvandet år. Dette forhold blev notorisk ignoreret af konsulenterne (der findes kun en eneste antydning, at ledelsen kunne have reageret noget tidligere i Per Bøjlunds rapport, s. 6, men det bliver med det samme relativeret og undskyldt). Jeg har lige fra det første møde gjort begge konsulenterne opmærksom på at kronologien er forkert og at baggrundbeskrivelsen er ukorrekt. Begge konsulenter har op til deres fremlæggelse af rapporten ignoreret mine gentagne anmodninger om at rette kronologien og belyse de virkelige sammenhænge. 3. Fejl og manglende kompentence fra begge konsulenters side. Per Bøjlunds fremlæggelse af sit udkast den 8. december har vist, at han overhovedet ikke har rigtig læst den dokumentation, som han fik fra mig. Der fandtes flere alvorlige fejl og fordrejelser. Om han har korrigeret dem eller ej i sin endelige rapport: Igennem hele 1 Samtalerne med Marie Koch har vist, at hun brugte samme beskrivelse, selvom denne sætning ikke findes i hendes officielle procesbeskrivelse (der findes kun baggrundsbeskrivelsens første sætning i hendes procesbeskrivelse), som opbygger en ukorrekt modsætning mellem en professoren og en lærergruppe af 8-9 personer, som er ordret den samme i begge konsulenters forløbsbeskrivelse). Hun fremhævede alligevel skriftligt at hun igennem hele processen arbejdede tæt sammen med Per Bøjlund. Forløbet viser at hun gik ud fra samme fordrejede baggrundsskildring som Per Bøjlund. 2

3 processen fra vores første møde i september op til 8. december har han åbenbart ikke beskæftiget sig rigtigt med det materiale som han havde fået fra mig. Desuden har han afbrudt kontakt med mig så tidligt som i slutningen af oktober og ignoreret så vigtige mails som min trækkelse af mobningsklagen imod Steen (mails fra 8. og 25. nov.), selvom han beviseligt har fået dem. Marie Koch har derimod tydeligt vist i vores fælles samtale den 12. december, at hun ingen anelse har om forskellene mellem universitetskulturer i forskellige europæiske lande: Det køber jeg ikke, at der findes forskellige universitetskulturer i de europæiske lande. Eftersom det er netop de afgørende forskelle mellem det skandinaviske universitetssystem og andre landes universitetssystem (hvor jeg kommer fra), som først har ført til grundlæggende misforståelser i min ansættelse og så til alvorlige konflikter på afdelingen, mens Marie Koch udtrykkeligt ignorerer disse forskelle og kun går ud fra den danske universitetskultur, har hendes udredning ingen værdi med hensyn til en bedømmelse af konfliktsituationen. 4. Inhabil: Udelukkende universitetledelsens og kollegaers perspektiv I vores første samtale lovede Marie Koch Jeg er din ambassadør, og i vores tredje samtale (17. november 2011) forsikrede hun igen, at jeg kunne stole på, at der ville tages hensyn til mit perspektiv på konflikten. Men i hendes rapport fremlægger hun kun mine kollegaers perspektiv og desuden skader mig bevidst ved at vedlægge et dokument, som hun mener beviser min mangel på troværdighed. I rapporterne bliver det tydeligt, at Marie Koch udelukkende har talt med personer der ud over mig står på den ene side i konflikten: ledelsen og mine kollegaer. Jeg har flere gange nævnt personer på instituttet og fakultetet for hende, som var villige til at tilføje deres egne erfaringer med min afdeling og støtte mine iagttagelser. Hun har aldrig talt med dem, men udelukkende med repræsentanter fra den éne side i konflikten. Hendes udredning, som allerede er baseret på ledelsens baggrundsbeskrivelse, viser sig dermed at være inhabil. Hun har aldrig forsøgt at få et balanceret perspektiv på konflikten. Hele processen med Marie Koch har desuden vist mig, at hun ikke har talt sandt over for mig og har været bevidst om det. Jf. bilag 2 til dette dokument, Marie Kochs rolle som konsulent. Facit Per Bøjlund - ikke er ekstern; - har tydeligt ikke beskæftiget sig med bevismaterialet; - har ignoreret to mails, hvor jeg har trukket min mobningsklage mod én af de tre kolleager. Marie Koch - har flere gange demonstreret sin mangel på det nødvendige kendskab til universitetsverden; - har ikke gennemført en uvildig udredning med en bred, afbalanceret vidnekreds; - har ikke talt sandt over for mig og udnyttet min tillid og min dokumentation for at vende dem imod mig i den endelige rapport. Jeg kan derfor ikke anerkende udredningsprocessen og de endelige rapporter som gyldige. 3

4 Bilag 1: Procesbeskrivelse af Per Bøjlund sendt til Linda Maria Koldau den 6. sept Håndtering af mobning. Baggrund: Samarbejdsproblemer i en musiklærergruppe under Musikvidenskab, mellem en lærergruppe på 8-9 personer og en professor i musikvidenskab. Et element i problemkompleksiteten er en artikel i Weekendavisen om situationen på musikvidenskab, skrevet af professoren i musikvidenskab. Samtidig har professoren oplevet sig mobbet. Formål: 2. Håndtering af krænkende eller mobnings lignende adfærd: 2.1 Afdækning og beskrivelse af situationer og relationer der kan opleves krænkende, nedsættende og respektløse. 2.2 Analyse og beskrivelse af i hvilket omfang der er tale om en mobning, samt beskrivelse af handlemuligheder. 2.3 Udvikle og støtte processer, der fremmer gode professionelle samarbejdsrelationer. Mål gruppe: En professor og 3 lektorer ved musikvidenskab. Håndtering af mobning: Fase 1. Fase 2. Opgaven introduceres og udarbejdelse af procesplan. Kortlægning af situationen: 2.1 Indledende samtaler: (4 5 personer) Gennemløb: - Individuelle samtaler af min. varighed.. - Udarbejdelse af hvidbog Gennemløb: - Individuelle samtaler af 40 min. varighed (2. gennemløb). - Revidering af hvidbog, smat beskrivelse af emner, problemstillinger og konflikter, der skal indgå i det videre arbejde. 2.2 Mobningsanalyse: - Analyse og beskrivelse af mobningens omfang. - Fremlæggelse af analysen med handleanvisninger. Fase 3 Fase 4. Fase 5. Fremlæggelse af handlemuligheder. Eks. på handlemuligheder: - Dialogmøder - Medieringsproces - Udarbejdelse af mobningshandleplan Gennemførelse Implementering. 4

5 Bilag 2: Marie Kochs rolle som konsulent Marie Koch giver en fremstilling af sin konsulentvirksomhed på Websiden formidler indtrykket af en professionel konsulent. Men hendes adfærd i udredningsprocessen på Aarhus Universitet mangler troværdighed, fordi hun har til sidst vist en tydelig bias (partiskhed); alvorlige modsigelser i hendes forhold over for mig; en tydelig mangel på kompetence i bedømmelsen af konflikter i universitetsmiljøet. Jeg har båndoptaget vore møder, så jeg kan bevise det meste af det, som jeg citerer, undtagen private anmærkninger der kom i hyggesnakken rundt om møderne. Optagelsen skete med hendes tilladelse, og hun lagte stor vægt på at få en CD-kopi af alle båndoptagelser. Her er de vigtigste selvmodsigelser i hendes adfærd: 1. Udelukkende universitets perspektiv Udgangspunkt for vore møder var hendes udsagn i det første møde den 21. september 2011: Jeg er din ambassadør. Den 17. november bekræftede hun endnu en gang, at jeg ingenting har at frygte, fordi rapporten vil selvfølgeligt give ligeværdig hensyn til mit perspektiv på konflikten. I underrettelses-mødet den 12. december, hvor hun fremlagte hvad hun havde skrevet i rapporten, blev hele konflikten fremlagt kun fra mine kollegaers perspektiv. Det viser sig nu at hele rapporten faktisk er præget af dette perspektiv og giver ingen rum til mit perspektiv og mine erfaringer på instituttet samt mine tidligere erfaringer som institutleder og professor på et tysk universitet og gæsteprofessor på universiteter i andre lande. 2. Falsk fortrolighed Jeg er din ambassadør : Det var udgangspunktet for min tillid til Marie Koch og også til Per Bøjlund, som startede processen med lignende venlige udsagn i vores første møde. I underrettelses-mødet den 12. december 2011 informerede Marie Koch mig derimod om, at hun ville vedlægge hendes rapport et brev som hun betragter som bevis på min mangel på troværdighed. Hun fik dette brev fra mig i anden sammenhæng og talte aldrig med mig om brevet. Hvis hun havde gjort det, kunne jeg have informeret hende om, at brevet kun beviser, at jeg har en mentor, der giver mig råd i en universitetskonflikt, som er en fuldkommen normal sag i den internationale universitetskultur. Marie Koch har valgt at fortie hendes indtryk over for mig og at fremlægge brevet som bevis for min mangel på troværdighed. Faktisk har hun ikke nævnt eller vedlagt brevet til sin rapport. Alligevel er hendes trussel at bevise min mangel på troværdighed iøjefaldende, især når denne trussel kun afslører hendes mangel på kendskab til det helt sædvanlige mentor-system i den akademiske verden. 3. Sløring af ledelsens fejl I det første møde den 21. september 2011 lavede hun detaljerede noter om min ansættelseproces og gav tydeligt til udtryk, at ledelsen har begået fejl ved at ansætte mig uden på nogen måde at inddrage kollegiet på min afdeling. I underrettelses-mødet den 12. december var der ingen tale om fejl fra ledelsens side. Da DMtillidsrepræsentant Per Dahl spurgte hende, om hun ikke mente, at ledelsen havde været meget 5

6 langsomt til at reagere på mine gentagne anmodninger om at drøfte problematiken i min arbejdssituation, nægtede hun det: Jeg må sige at for en offentlig institution ledelsen var temmeligt hurtig at reagere. 4. Fagets fremtid I det andet møde talte vi om nøgleordet Musikvidenskabens fremtid. Jeg fremlagte for hende, at jeg ser intet problem med denne fremtid: Pia Rasmussen har skabt en fast orden for faget og har en stærk interessegruppe bag sig. For mig og min fremtid på Musikvidenskab var det imidlertid vigtigt at kunne arbejde ifølge min kvalifikation og at få duelige arbejdsvilkår, altså den nødvendige information om mine opgaver, en respektfuld behandling, og undervisningstider der tager, så vidt det er muligt, hensyn til min pendlersituation. Ellers findes der fra mit perspektiv ingen grund til at tvivle på Musikvidenskabens fremtid på Aarhus Universitet. Det kan jeg fastholde indtil i dag, marts I underrettelsesmødet den 12. december fremlagte Marie Koch derimod alene kollegiets konsensus: Musikvidenskabens fremtid er alvorligt truet, både de ansatte og de studerende har det dårligt, situationen kan ikke forblive som den er. Mit perspektiv, nemlig at Musikvidenskabens situation er stabil som også findes udtrykt i en stor ny studenterårgang i efteråret 2011, hvis dygtighed blev fremhævet af flere kollegaer på lærermøderne i perioden oktoberdecember 2011 blev ikke nævnt. Marie Koch konstaterede den 12. december, at efter hendes mening findes der ingen stor chance for en forsoning og et samarbejde mellem mig og kollegiet. Denne vurdering blev så fundament for dekanens advarsel med bebrejdelsen, at min adfærd betragtes som en fare for musikfagets fremtid (jf. advarsel, s. 2, og artiklen En fare for faget i Information, den 13. februar 2012, Facit af disse fire punkter: Marie Kochs resultat er, at ledelsen har ikke begået nogen som helst fejl og skylden ligger alene hos mig. Dette passer med AU-ledelsens strategi; at nægte strukturelle fejl og lave dem om til den ansattes personlige fejl. Den ansatte bliver fyret, de strukturelle fejl får lov til at køre videre. Der findes yderligere modsigelser i Marie Kochs adfærd igennem udredningsprocessen: 5. Manglende kendskab til forskellige universitetskulturer På hendes webside beskriver hun sin fremgangsmåde: Jeg går tæt på kultur og kontekst og udfordrer eksisterende normer og handlemåder. I underrettelses-mødet den 12. december 2012 sagde hun med åbenlys vrede til mig: Det køber jeg ikke at der skal findes forskellige universitetskulturer i de europæiske lande. Hun ved altså ingenting om kulturforskelle. Alligevel er kulturforskellen mellem de forskellige universitetssystemer udgangspunktet for alle konflikter, der er opstået på Aarhus Universitet med hensyn til min ansættelse og arbejdssituation. Det har vi drøftet flere gange i vore møder. (Et vigtigt spørgsmål i denne henseende: Hvordan ønsker Aarhus Universitet under disse forudsætninger at nå verdensklasse? Målestokken i alt, som Marie Koch og ledelsen 6

7 fremlægger, er den danske, eller snarere: århusianske universitetskultur, som er sat som absolut.) 6. Kendskab til universitetet kun fra skandinavisk phd-perspektiv I vores hyggesnak viste Marie Koch sig flere gange stolt over at være phd-student på Åbo Akademi Universitet Vasa, Finland. Jeg må gå ud fra, at hun dermed mener at hun kender til forskellige universitetskulturer. Faktisk aner hun ikke pga. manglende erfaring at der findes en afgrund mellem den skandinaviske og den tyske universitetskultur. Jeg er desuden nødt til at tilføje, at en phd-studerende kun har meget begrænset indblik i de universitetspolitiske og administrative strukturer samt de kollegiale konflikter på et universitet. En phd-studerende bliver ikke inddraget i den faglige debat, i lærermøder og i andre sammenhænge, hvor de alvorlige konflikter udvikler og udspiller sig. Marie Koch mangler dermed det nødvendige kendskab til netop det miljø, hun som konsulent skal undersøge. 7. Empati kun privat I den private hyggesnak efter mødet den 17. november sagde hun til mig: Når jeg kigger på din situation, føles det som om dit liv har været ramt af en tsunami. Der er ingen tale om denne forståelse og empati i hendes rapport. Mine erfaringer og min opfattelse af situationen bliver udelukkende nedgjort. Min personlige vurdering af udredningsprocessen med Marie Koch: Efter det første møde den 21. september 2011, hvor Marie Koch helt klart fremlagde at hun ville være min ambassadør, fornemmede jeg I vores samtaler et tydeligt brud mellem hendes rolle som konsulent (hvor hun mere og mere tydeligt repræsenterede universitetsledelsens perspektiv) og hendes forsøg at udvise personlig venlighed i hyggesnakken efter mødet (jf. punkt 7 ovenfor). Møderne var hårde, fordi hun overtog ledelsens og kollegiets perspektiv men helt til sidst, når vi havde nået samtalens afslutning, kom der så nogle venlige personlige ord. Fra dette brud kan jeg kun slutte, at hun var bevidst om, at den rolle, som hun overtog som ledelsens udvalgte konsulent, ikke helt passer sammen med hendes personlige indtryk. Men jeg er selvfølgeligt ingen psykolog som kunne vurdere det ud fra et fagligt fundament. Jeg er din ambassadør : I dag kan jeg se, at hendes lovende udsagn var en psykologisk strategi for at få mig til at tale og til at fremlægge al min dokumention, for så at bruge den imod mig. Både Marie Koch og Per Bøjlund har brugt denne strategi. Når vi så taler om psykologi, vil jeg tilføje en sidste detalje, som utvivlsomt vil blive omtalt, skulle Marie Koch selv ytre sig i udredningsprocessen. På vores sidste møde den 17. november 2011 blev jeg meget vred, fordi jeg kunne se i hendes argumentation, at hun simpelthen ignorerede alt jeg havde sagt og fremlagt i min dokumentation siden september, at hun kun tog ledelsens perspektiv, og at jeg igen og igen stødte imod de murer, som jeg havde mødt i alle mine forsøg at tale om konflikten siden foråret Jeg skreg af hende flere gange. I hyggesnakken efter dette møde sagde jeg undskyld for min vrede imod hende. Hun smilede bare og sagde at hun har fire børn og ved at det kan blive højlydt en gang imellem (bliver jeg nu betraget som barn?). 7

8 Det var ikke muligt for mig at give hende en kopi af båndoptagelsen fra dette møde med det samme, fordi filen var for stor for én CD. Marie Koch bad flere gange skriftligt om at få en kopi af denne båndoptagelse, som jeg til sidst gav hende i en komprimeret fil. Det kan godt være at hun vil bruge optagelsen af mine vrede ord som bevis at man ikke kan samarbejde med mig. Min vrede skyldes derimod den fuldkommene ignoreren af alt som jeg siger og alt som jeg fremlægger sagligt med bevis og dokumentation. Jeg tror, jeg har en ret til at udtrykke denne vrede selvom det naturligvis er forgæves, fordi hverken vrede eller ekspert-argumentation kan hjælpe imod et system som det findes på Aarhus Universitet. 8

10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til fagleder Pia Rasmussen => jeg deler min bekymring at - der ikke bliver skabt en balance

10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til fagleder Pia Rasmussen => jeg deler min bekymring at - der ikke bliver skabt en balance Kronologisk forløb AU: Aarhus Universitet IÆF: Institut for Æstetiske Fag (siden 2012 en del af det nye Institut for Æstetisk og Kommunikation, under samme institutleder, Niels Overgaard Lehmann) Jeg har

Læs mere

Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012

Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012 Til Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22, 1457 København K J.nr. 2012-0748-8111/UL4 Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012 Kommentaren er opdelt i tre

Læs mere

Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet

Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet Samarbejdsvanskeligheder hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet Der findes troværdig dokumentation for alt, som bliver fremstillet i denne kronologi (undtagen nogle få udsagn, som jeg kun har fået

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

Jeg klager hermed officielt mod denne overtrædelse af mine rettigheder. Jeg vil bede Dem om at inddrage denne klage i Deres granskning af min sag.

Jeg klager hermed officielt mod denne overtrædelse af mine rettigheder. Jeg vil bede Dem om at inddrage denne klage i Deres granskning af min sag. Til Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Gammeltorv 22 DK-1457 København K J.nr. 2012-0748-8111/UL4 Kommentar til Aarhus Universitetets bilag Klage vedr. universitetets brud af fortroligheden

Læs mere

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Indledning: Det egentlige problem Denne sammenfatning tjener til at fastholde de afgørende punkter

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen Inge Brink Nielsen, konsulent og underviser i kommunikation og konfliktløsning, advanced trainee i Problemløsning, certificeret træner i Ikke voldelig Kommunikation, gymnasielærer på deltid, herunder mentor

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov

Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Forældrerådgivning et tilbud til kommuner og forældre til børn med specielle behov Det er sjovere at fejre små sejre end at fordybe sig i store nederlag! Løsningen ligger ofte i hjemmet vi skal bare have

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Vi gør det sammen -4

Vi gør det sammen -4 Vi gør det sammen -4 Sammen med Gud bliver det umulige muligt Kun sammen med Gud. Mål: Livet byder på mange udfordringer. Vi må lære børnene, at Gud ikke giver os udfordringer, som vi ikke kan klare men

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet SPOT Unge holder fokus med tilværelsespsykologien 28. oktober 2014 Ordene tilhører Anders, en ung på Katrinebjerg. Anders forbehold overfor kompetencehjulet er efterhånden forsvundet, og han bruger i dag

Læs mere

Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet. Mens Health Week 2016

Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet. Mens Health Week 2016 Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet Mens Health Week 2016 Det empiriske fundament Feltbesøg på fire virksomheder City Renovation, Alfa Laval, Arla og Stiholt Enkeltinterviews 22 informanter Ovenstående

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Så kald det lige hvad du vil

Så kald det lige hvad du vil Så kald det lige hvad du vil Af Tommy Krabbe Resumé: I artiklen sættes fokus på nødvendigheden af social kapital og vigtigheden af at arbejde med begreberne samarbejde, tillid og retfærdighed. 20 December

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008

Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Italien Rossella Masi, lærer Rapport om undervisningsbesøg Wien, Østrig 15.12. -19.12.2008 Før besøget Jeg begyndte mine forberedelser til turen med at deltage i fire fem-timers moduler i engelsk, en del

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning

Læs mere

Allerød Symposier et forslag

Allerød Symposier et forslag per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog Vækst: Indgang til Tusindårsskoven. Allerød Symposier et forslag Efter ordbogen var symposier oprindelig et lærd drikkelag i det gamle Grækenland, især gjort

Læs mere

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor...

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... 1 Gud, tak for, at du kalder os for dine børn og fordi du kender os helt og alligevel holder af os og vil have med

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag.

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag. Dilemma Formålet med nedenstående dilemma cases, er at skabe dialog om den fagprofessionelles relation og samvær med børn, i personalegrupperne i alle børnehuse. For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole?

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole? BILAG 9: Spørgeskemaundersøgelse virksomheder I hvilken grad havde du kendskab til unge med særlige behov før kontakten til Havredal gl. Skole? 0 8 6 6 4 3 Meget høj Høj Nogen Lav Slet ikke I hvilken grad

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Af journalist Sofie Pedersen

Af journalist Sofie Pedersen Pointsystem gør STU-elever bevidste om egen læring Med indførelsen af den internationale standard OCN får STU-elever point og papir på det, de kan. Metoden har stor betydning for de unges selvværd og deres

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv

SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv SFI Konference Det delte barn Forældreskab og Familieliv At kunne være sig selv Katja 13 år : altså jeg bliver lidt ked af det, fordi det er sådan lidt jeg synes at det er lidt frustrerende at skifte hele

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang

3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang 3 gange guld og så forhåbentlig guld en 4. gang Et 3-årigt uddannelsesforløb for skolens pædagogiske personale er afsluttet november 2008. I disse 3 år har personalet ud fra en anerkendende og ressourceorienteret

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

MARTE MEO - VED EGEN KRAFT -

MARTE MEO - VED EGEN KRAFT - MARTE MEO - VED EGEN KRAFT - Kære forældre / dagplejer I er blevet tilbudt et Marte Meo forløb, denne lille folder vil informere jer om, hvad det går ud på. Lidt historie Marte Meo er en næsten 25 år

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

3. Jeg fyrer mit universitet

3. Jeg fyrer mit universitet Excerpt from: Linda Maria Koldau, Jante Universitet. Episoder fra livet bag murene, Bind 3: Totalitære Strukturer Hamburg: tredition, 2013 3. Jeg fyrer mit universitet Det er om eftermiddagen den 20. marts

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

studie Frelsens erfaring

studie Frelsens erfaring studie 4 Frelsens erfaring 28 Åbne spørgsmål Hvornår i dit liv har du følt dig længst væk fra Gud? Hvad hjalp dig i de situationer til at komme tættere på ham? Åbningshistorie Sådan er livet. Det var et

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene"

Beboerportræt: Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene Beboerportræt: "Når jeg skriver, er det som terapi for mig. Så kommer mine tanker ud gennem fingrene" Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet Når Fatma skriver, lever hun sig ind i en helt anden verden.

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Validerede instrumenter til 15M

Validerede instrumenter til 15M Validerede instrumenter til 15M Instrument A: Mental Health Recovery Measure (MHRM ) Målet med dette spørgeskema er at finde ud af, hvordan du ser din egen nuværende recovery-proces. Recovery handler om

Læs mere

Kollegial supervision et væksthus for lærere

Kollegial supervision et væksthus for lærere Kollegial supervision et væksthus for lærere Denne artikel handler om at arbejde med kollegial supervision. Omdrejningspunktet er nogle konkrete erfaringer fra et forløb, vi har arbejdet med over et par

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere