Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet"

Transkript

1 Samarbejdsvanskeligheder hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet Der findes troværdig dokumentation for alt, som bliver fremstillet i denne kronologi (undtagen nogle få udsagn, som jeg kun har fået mundtligt). Ingen af de mails, der findes i min dokumentation af mine oplevelser på Aarhus Universitet, er fortrolige, fordi de omhandler udelukkende arbejdssituationen, altså tjenestesager, og indeholder ingen personfølsomme oplysninger. maj 2009: kaldelse fra AUs side med udtrykkelig ønske om min kulturhistoriske kvalifikation; mundtlig opgave fra dekanen at jeg skal fremme internationaliseringen og skabe en balance mellem den mere traditionelle musikvidenskab og de moderne perspektiver => jeg får - intet referat af jobsamtalen fra 7. maj 2009, hvor alle aftaler blev truffet kun mundtligt med dekanen og institutlederen - ingen stillingsbeskrivelse - ingen opgavebeskrivelse 24. juni 2009 jeg rejser fra Frankfurt til Aarhus for at præsentere af mig selv og mit arbejde for mine nye kollegaer på Musikafdelingen; jeg er utrolig glad for den venlige og åbne modtagelse 31. august 2009: begyndelse af mit arbejde som Professor i Musik og Kulturforståelse => der bliver ikke talt om, hvad mine opgaver skal være => jeg bliver sat på som gæsteforelæser til forskellige kurser 28. oktober 2009 jeg inviterer til en lille fest på min fødselsdag på afdelingen og er glad for den gode kollegialitet november 2009 efterår 2009: samtale med phd-skolelederen, som orienterer mig om, at mine tyske phd-studerende (i modsætning til dekanens udsagn) næsten ingen chance har for at kunne aflevere deres afhandling på AU; phd-skolelederen ytrer sig med en nedsættende bemærkning om min kulturhistoriske forskning første meldinger fra kollegaer om at min kvalifikation ikke er relevant på afdelingen og IÆF 1 og at jeg skal finde mig en niche (fagleder) 26. november 2009 studielederen orienterer mig om at Vi ikke har tid til at formidle viden til de studerende, så giver vi dem teorier, som de kan håndtere hele verden med. nov./dec to kollegaer skriver åbne mails til hele kollegiet, som vidner om at de føler sig meget utilpas med fagligheden på afdelingen og med hvordan de selv i deres musikhistoriske faglighed bliver behandlet 8. december 2009 jeg, i mit ansvar som professor (jf. dekanens udsagn om min opgave) fremlægger på lærermødet en fremstilling af hvad musikvidenskab er og hvordan jeg iagttager faget på AU; det er fulgt af en livlig, men venlig åben debat, som jeg er meget glad for => en kollega siger til mig at de har aldrig ført sådan en faglig debat på et lærermøde før (som undrer mig) Om denne oversigt, se: 1 IÆF: Institut for Æstetiske Fag, siden 2012 en del af det nye Institut for Æstetisk og Kommunikation, stadig under samme institutleder som IÆF.

2 6./7. januar 2010: diskussion om den nye BA-studieordning; jeg lægger mærke til, at diskussionen rykker fra en faglig debat til et spil om magt og dominans; musikhistorie får meget lidt rum => en kollega råder mig at holde lav profil og vente på bedre tider 10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til faglederen => jeg fremsætter min bekymring om at - der ikke bliver skabt en balance mellem kulturhistorie og kulturteori - historie bliver gjort til stråmand for at argumentere imod en gammeldags tilgang til faget, som ingenting har med den virkelige, moderne musik- og kulturhistorie at gøre => jeg får intet svar på mine bekymringer og min skriftlige fremlæggelse => i det mindste bliver da indføjet lidt mere historie i studieordningen, men det er stadig langt fra den ønskede balance 11. februar 2010 jeg holder mit første offentlige foredrag på instituttet => ingen af mine fagkollegaer, undtagen én, kommer, på trods af to personlige invitationer som jeg har sendt til alle 24. marts 2010: jeg drøfter samarbejdsmuligheder med én kollega, som jeg deler fælles forskningsinteresser med; nogle få dage senere opdager jeg, at kollegaen er ved at forberede en konference om netop det emne som vi ønsker at samarbejde om; jeg er hverken blevet informeret om det eller spurgt om jeg vil være med => det er et chok og meget krænkende for mig => kommentar fra en kollega uden for min afdeling: Det er ikke første gang sådan noget sker her på instituttet. => kommentar fra en anden kollega: Det er en form for mobning. forår 2010: jeg er nødt til at undervise på kurser, hvor studerende ingen interesse har i kulturhistorie; alle kurser undervises i fællesskab med andre kollegaer 22./23. april 2010 jeg organiserer en konference om kultur under besættelsestiden i samarbejde med to kollegaer fra Historie og Nordisk samt Folkeuniversitetet; konfenrencen tiltrækker ca. 100 deltagere fra Århus og omegn, men næsten ingen af mine kollegaer på IÆF 1. maj 2010: fastansættelse med udtrykkeligt bekræftelse at min kulturhistoriske kvalifikation definitivt er ønsket på AU og IÆF => indstillingen med en nøje beskrivelse af mine kulturhistoriske kompetencer og konklusionen at jeg er uden for konkurrence i dansk og nordisk sammenhæng samt at udvalget finder det usandsynligt at et internationalt opslag ville fremkalde bedre ansøgere er det eneste skriftlige dokument som jeg har fået med hensyn til min stillingsbeskrivelse og forventningerne til mit arbejde på AU maj/juni 2010 jeg udarbejder et koncept for et Center for Kulturhistorie med forskellige kollegaer på andre afdelinger og institutter samt internationale kooperationspartnere => institutlederen er begejstret over for min idé => dekanen afviser min idé og udtrykker vrede over at jeg ikke er helt glad for min arbejdssituation 2

3 24. juni 2010 venskabelig aften med formanden for mit bedømmelsesudvalg, der er professor på mit institut; han er bekymret over at min arbejdssituation er så problematisk og sætter mig i kontakt med DMtillidsrepræsentanten 25. juni 2010 udførlig samtale med studielederen om problematikken, at jeg skal undervise kurser, der ikke svarer til min kvalifikation; jeg sender studielederen en skriftlig analyse af den egentlige problematik med nogle løsningsforslag, men får aldrig et svar juni/juli 2010: august 2010 efterår 2010 første udførlige diskussion med faglederen om at min faglighed ikke er ønsket på afdelingen => diskussionen slutter med faglederens udsagn: Jeg synes jo ikke du sådan helt adskildt fra os kommer her og stiller noget allerede færdigt, nemlig dig ;-) til rådighed, men at du som et vidende menneske med al din erfaring, indgår i et samarbejde med os, og at vi i dette samarbejde alle rykker os langsomt og over tid, sliber nogle kanter af hinanden, opdager synergier vi kan udnytte hos hinanden osv. (mail fra 1. juli 2010) Udsagnet kommer som et chok for mig og udløser stresssymptomer. jeg fremlægger på lærermødet en plan for vores fælles deltagelse i historie-projektet danmarkshistorie.dk, med små artikler fra forskellige kollegaer; forslaget bliver mødt med velvilje, men efterfølgende får jeg ingen tilbagemeldinger fra de kollegaer, som jeg har spurgt om at være med efter en opmuntrende velkomstsamtale med rektoren udarbejder jeg jeg flere tværfaglige projekter, et fællespublikationsprojekt om film, en forskergruppe og konferenceudkast, alt dette med ca. 30 kollegaer fra mit eget institut, andre institutter og Københavns Universitet samt flere internationale universiteter => i løbet af efteråret bliver alle disser projekter blokeret og ødelagt, fordi historisk forskning ikke bliver støttet eller den nødvendige infrastruktur mangler fuldkommen på AU 12. oktober 2010 i København har jeg en personlig samtale med AUs bestyrelsesmedlem, som også har andre højtstående positioner og imidlertid er blevet formand for bestyrelsen; han er meget glad for min idé om at skabe en forbindelse mellem universitetet og kulturlivet; han sætter mig i kontakt med flere førende personer i kulturlivet, men advarer mig om at bred viden betragtes som suspekt både på mit universitet og helt generelt => jeg tager kontakt og udarbejder samarbejdsforslag med tre højtstående kulturrepræsentanter i København og Århus => i løbet af efteråret viser det sig, at ingen af disse projekter har en chance pga. en notorisk desinteresse for klassisk kultur i Århus og på mit universitet oktober 2010: min historisk arbejdende kollega forsøger at overtage kontrol i fælleskurset Musikhistorie, som vi skal udarbejde sammen om; han bliver støttet af faglederen, som mener at kollegaen i modsætning til mig har den nødvendige erfaring i at undervise første års-studerende => DM-tillidsrepræsentanten: Jeg har aldrig oplevet noget af denne kaliber på vores institut. Fra nu af skal du gemme alle mails af sådan en karakter. => jeg orienterer institutlederen om problemet men får intet svar 3

4 28. oktober 2010 ifølge rektorens råd tager jeg kontakt med forskningsdekanen (og ikke med den dekan som ansatte mig) for at drøfte mine problemer i min arbejdssituation med ham; jeg sender ham en tabel der viser diskrepansen mellem de aftaler som blev truffet ved min ansættelse og min reelle situation på IÆF => han giver mig en mødetermin den 30. november november 2010 dec marts 2011 jeg er sygemeldt i fire uger med alvorlige rygsmerter, som lægerne på den specialiserede ortopædiske Lubinus-Klinik Kiel diagnosticerer som stressbetinget => institutlederen fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til jeg er sygemeldt i flere korte perioder med stresssymptomer, influenza og stærke rygsmerter => institutleder fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til 30. november 2010 samtale med forskningsdekanen, selve dekanen er også til stede => der bliver ikke talt om problematikken i min arbejdssituation, kun om mine undervisningsproblemer ; dekanen anbefaler coaching så at jeg kan lære at undervise danske studerende => jeg tilbyder forskingsdekanen en udførlig dokumentation af problemerne på min afdeling og mit institut, han afviser den med ordende Jeg vil helst ikke se den. => derefter følger jeg mig fri til at vise dokumentationen til andre december 2010 jeg får kontakt til en journalist der brænder for at finde materiale om problemer der findes på danske universiteter men som ingen tør ytre sig offentligt om => han er meget skuffet, da jeg siger til ham at han ikke må skrive om mig og min situation, fordi jeg ønsker at finde en intern løsning for min uduelige arbejdssituation 18. december 2011 jeg orienterer det bestyrelsesmedlem på AU, som jeg talte med i København den 12. oktober, om nogle alvorlige problemer inden for AUs administration, som fører til et stort spild af ressourcer og arbejdstid, og beder ham at se på denne strukturelle problematik; jeg får intet svar 10. januar 2011: åben mail fra ovennævnte historiske kollega imod mig, sendt til hele lærerkollegiet; jeg opfatter den som mobning og sender den til institutlederen => institutlederen kalder mailen for en venlig kollegial hilsen => DM-tillidsrepræsentant: Sådan noget kan ikke accepteres på vores institut. => han taler med institutlederen, som afviser at se på sagen 13. januar 2011 MUS-samtale med institutlederen, i tilstedeværelse af faglederen og DM-tillidsrepræsentanten: jeg ønsker at blive fritaget fra lærermøderne, fordi - min faglighed ikke passer til det, som dyrkes i faget - jeg har gode samarbejder med kollegaer på andre institutter, der gerne vil have mig som kollega og underviser - min faglighed og dermed min person er blevet krænket med mange 4

5 forår 2011 nedsættende udsagn og udelukkelses-handlinger på min afdeling => institutlederen drøfter ikke min situation med mig og siger, at der er ikke udsigt til en samtale med den nye dekan inden sommer => institutlederen og faglederen ser meget kritisk på mit ønske at blive fritaget fra lærermøderne indtil sagen er blevet afklaret det er første gang at jeg får lov til at undervise et kursus der svarer til min historiske kvalifikation og som jeg kan undervise i eget regi; alligevel er jeg stadig tvunget til at undervise kurset Musik, lyd og betydning, som ingenting har med min kvalifikation at gøre; det giver store problemer, selvom jeg fik coaching fra en lektor fra Centret for Undervisningsudvikling, som blev helt begejstret for mit kursuskoncept og mine pædagogiske ideer 22. febr. 2011: institutlederen fritager mig indtil videre fra lærermøderne; faglederen giver udtryk for hendes disrespekt for min faglighed; udførlig diskussion per mail, afbrudt af faglederen 1. april 2011 institutlederen informerer mig om, at der er meget ringe chancer for at dekanen vil sige ja til at flytte mig til en anden kontekst 1. april 2011 jeg sender en skriflig forklaring til mine kollegaer, hvorfor jeg mener, at min faglighed ikke passer til det, som dyrkes på musikafdelingen og håber at den bedre kan bruges i en anden kontekst, gerne i samarbejde med afdelingen for musikvidenskab 3./4. april 2011: maildiskussion med en kollega om dennes udelukkelse af mig fra den ovennævnte konference og om den generelle diskussionskultur på afdelingen; diskussionen bliver til sidst afbrudt af kollegaen forår-sommer 2011 maj 2011: maj 2011: jeg beder institutlederen flere gange om at vi endelig drøfter nøjagtigt de problemer, som findes i min arbejdssituation => det bliver ignoreret eller afvist en kollega, som er bestyrelsesmedlem i det Danske Selskab for Musikforskning bagtaler mig over for bestyrelsen (kilde: det forundrede spørgsmål om mit adfærd på AU som jeg fik fra et andet bestyrelsesmedlem) det alvorlige mismatch mellem min kvalifikation og de studerendes forventninger i kurset Musik, lyd og betydning fører til en konflikt; jeg sender en redegørelse til institutlederen, som jeg ikke får svar på 17. maj 2011 en amerikansk gæsteprofessor holder sin vel-researchede forelæsning Humanities and Business på et offentligt arrangement på AU, som blev hilst velkommen og godkendt af den nye dekan; dekanen er alligevel ikke til stede Jeg holder en indledning, hvor jeg deler min bekymring om det lave faglige niveau og nogle alvorlige misforståelser inden for den humanistiske uddannelse i Danmark (jf. 2 ) 25. maj 2011 Institutlederen orienterer mig om, at dekanen ikke tænker sig at flytte mig til en institutskontekst, hvor mine kvalifikationer kunne bedre 2 Det må fremhæves, at hverken avistitlen Dansk humaniora er en skandale (Politiken, 11. juni 2011) eller den engelske titel Danish human sciences, a scandal stammer fra mig. Titlerne blev valgt af avis-redaktionerne, uden at jeg havde indflydelse på det. Jeg selv kritiserer kun uddannelsessystemet, ikke humaniora i sin helhed. 5

6 maj 2011: juni 2011: bruges. => Jeg giver ovennævnte journalist lov til at skrive om min situation, som han og Weekendavisens redaktion betragter som skandaløs. => Jeg sender en rapport om problematikken til rektoren og beder ham om at støtte dekanen i at finde en løsning. => Jeg får et intetsigende svar den 5. juni 2011, hvor rektoren udtrykker sin store tillid til dekanen og institutlederen. mine studerende i det historiske kursus Innovation, repræsentation og kulturel magt udtrykker deres store glæde over min undervisning i deres evalueringer journalisten fra Weekendavisen publicerer en artikel om min situation på AU; jeg publicerer en kort analyse af uddannelsesproblematikken i dansk humaniora i Politiken (11. juni 2011) 27. juni 2011: institutlederen suspenderer mig fra en eksamen efter afleveringsfristen på baggrund af avispolemikken juni 2011: specialetemaerne og de studerendes vejlederønsker viser, at der ingen brug er for de tre undervisere i historisk musikvidenskab 22. juni 2011 møde med den nye dekan: - dekanen nægter at flytte mig til en anden afdeling, hvor mine kvalifikationer kunne bruges bedre - dekanen indrømmer mundtligt at historikken om min ansættelse er en del af den nuværende konflikt og at dekanatet har et ansvar for min ansættelse => efterfølgende gør dekanen alt for at forhindre, at dette mundtlige udsagn bliver holdt fast skriftligt - dekanen beslutter at der skal sættes en ekstern virksomhedskonsulent til at udrede samarbejdsvanskelighederne på min afdeling; hun afviser at inddrage en ekstern ekspert i musikuddannelsen på danske universiteter, som tilbyder gratis hjælp 25. juni 2011 efter pres fra DM beslutter institutlederen at indlede en udredning af mine mobningsklager mod to kollegaer og faglederen siden juni 2011 juli 2011: sommer 2011 august 2011 de fleste af mine kollegaer, også fra andre afdelinger, taler ikke længere med mig og ignorerer mig, når vi mødes på gangen; der er ingen, der nogensinde drøfter mediedebatten og min kritik med mig => også de fleste venner, bl.a. formanden for mit bedømmelsesudvalg, afbryder kontakt med mig => der findes nogle hemmelige bekendelser til solidaritet og venlige samtaler på universitetet, men kun bag lukkede døre mine navneskilte på instituttet bliver ødelagt => institutlederen nægter at forholde sig til denne handling jeg er alvorligt syg flere gange pga. stresssymptomer institutlederen nægter at anerkende en dansk lægeerklæring som anbefaler at jeg fritages fra lærermøderne fordi de udløser for megen stress for mig 1. sept institutlederen nægter mig min ret til at bringe en bisidder efter mit eget valg med til en samtale med ham 6

7 6. sept institutlederen stiller mig i udsigt at jeg i de næste fire semestre får lov til at undervise primært i historiske kurser efterår 2011 efterår 2011 undervisningen i mine historiske kurser går fremragende, og jeg får glimrende evalueringer af mine studerende udredningsprocessen med to konsulenter begynder; jeg har først tillid til dem, men lidt efter lidt begynder jeg at lægge mærke til at - den ene ikke er ekstern (ansat på universitetet og især på IÆF som ekstern lektor siden 1993) - de arbejder på fundament af en fordrejende baggrundsbeskrivelse, som gør artiklen i Weekendavisen til udgangspunkt for alle problemer - de ikke taler sandt over for mig - den ene mangler afgørende kendskab til processer og adfærdsmønstre inden for universitetsverdenen (nationalt og internationalt) - de taler kun med vidner, der deler ledelsens og kollegaernes perspektiv på konflikten 8. nov jeg trækker min mobningsklage mod den ene kollega i en mail til mobningskonsulenten og beder ham at informere mig om jeg skal sende denne mail til institutlederen; jeg får intet svar 25. nov jeg sender mobningskonsulenten min mail fra 8. november igen og får intet svar 8. dec mobningskonsulenten underretter mig om, at han vil skrive i sin rapport at der aldrig har været mobning imod mig, men at jeg har udvist manglende respekt over for flere kollegaer og ledelsen => han betegner kollegaens mail fra 10. januar 2011 som lige på grænsen til mobning => han nævner i sin rapport at mine navneskilte er blevet ødelagt => det viser sig at han aldrig har læst mine mails, hvor jeg trækker min klage mod den anden kollega => hans mundtlige fremlæggelse viser, at han ikke eller kun delvist har læst den udførlige skriftlige dokumentation som han fik fra mig 12. dec den anden konsulent underretter mig om, at ifølge hendes rapport skyldes alle problemer på min afdeling mig og min adfærd; hun indtager udelukkende mine kollegaers perspektiv og mener at fagets fremtid er alvorligt truet => hun nægter at der findes kulturforskelle på de europæiske universiteter 2. jan jeg får en indkaldelse til et møde med dekanen; dekanen nægter at give mig information om dagsorden og nægter at jeg kan medbringe en bisidder efter mit eget valg 10. jan dekanen orienterer mig om at jeg skal få en advarsel, som er begrundet i de to konsulentrapporter og i mine skriverier i pressen => hun svarer med ja, da jeg spørger, om det også er skrevet i rapporterne at mailen fra 10. januar 2011 betragtes som mobningslignende og at at mine navneskilte er blevet ødelagt => hun svarer med nej, da DMs juridiske bistand spørger, om den mødepligt som jeg skal pålægges også gælder for mine kollegaer 12. jan jeg bliver sygemeldt med alvorlige knæproblemer 7

8 16. jan jeg får høringsbrevet vedr. advarslen med frist indtil 1. februar 2012 og aktindsigt i de to konsulentrapporter => jeg bliver med tvivlsomme henvisninger til lovparagraffer truet til tavshed vedr. rapporterne 25. jan jeg starter et fire ugers klinik-ophold på en ambulant ortopædisk klinik 1. febr jeg sender dekanen mit åbne svar til hendes høringsbrev => jeg afviser advarslen, fordi den er ubegrundet (jf febr institutlederen fratager mig mine kurser for forårssemestret (altså indtil maj 2012) uden at drøfte det med mig 13. febr dagbladet Information publicerer to artikler om den påtænkte advarsel med citater fra jurister og forvaltningseksperter, der henviser til forskellige urimeligheder og lovstridigheder i advarslen => der starter en mediedebat der med det samme peger på at advarslen er rettet mod min ytringsfrihed og mine personlige rettigheder 14. febr dekanen tildeler mig den endelige advarsel 22. febr institutlederen meddeler mig at han bl.a. vurderer det som meget uhensynsmæssigt at jeg - deltager i konferencer og videnskabelige arrangementer uden for AU, som jeg i min funktion som professor der internationalt skal repræsentere mit universitet har sagt ja til så tidligt som nov mødes med kollegaer andre steder på AU for at drøfte vore fælles projekter og vores løbende samarbejde 23. febr Folketingets Ombudsmand beslutter sig af eget initiativ at se på min sag 24. febr min læge sygemelder mig indtil 14. marts med alvorlige stresssymptomer 8

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned

CBS OBSERVER 7. Cand.ling.merc barberes ned a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n o k t o b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 7 Cand.ling.merc barberes ned Fra 202 eksisterer den gamle cand.ling.merc.

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen HUMAVISEN Nyt fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet September-oktober 2003 Nr. 43 Mindre optag, mindre fakultet? Skal optaget sættes ned? Kulturkamp om institutter Sig navnet: De syv storinstitutterne

Læs mere

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5

magisterbladet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM med i Guldfireren Seminarie bladet side 31-39 Forbud mod hemmelige aftaler side 5 nr. nr. 1 11 19. 20. jannuar juni 2008 2007 magisterbladet Forbud mod hemmelige aftaler side 5 Parkeret i årevis side 10-13 Tidsskrifter frygter for deres overlevelse side 18-19 Sander vil belønne de bedste

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere