Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet"

Transkript

1 Samarbejdsvanskeligheder hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet Der findes troværdig dokumentation for alt, som bliver fremstillet i denne kronologi (undtagen nogle få udsagn, som jeg kun har fået mundtligt). Ingen af de mails, der findes i min dokumentation af mine oplevelser på Aarhus Universitet, er fortrolige, fordi de omhandler udelukkende arbejdssituationen, altså tjenestesager, og indeholder ingen personfølsomme oplysninger. maj 2009: kaldelse fra AUs side med udtrykkelig ønske om min kulturhistoriske kvalifikation; mundtlig opgave fra dekanen at jeg skal fremme internationaliseringen og skabe en balance mellem den mere traditionelle musikvidenskab og de moderne perspektiver => jeg får - intet referat af jobsamtalen fra 7. maj 2009, hvor alle aftaler blev truffet kun mundtligt med dekanen og institutlederen - ingen stillingsbeskrivelse - ingen opgavebeskrivelse 24. juni 2009 jeg rejser fra Frankfurt til Aarhus for at præsentere af mig selv og mit arbejde for mine nye kollegaer på Musikafdelingen; jeg er utrolig glad for den venlige og åbne modtagelse 31. august 2009: begyndelse af mit arbejde som Professor i Musik og Kulturforståelse => der bliver ikke talt om, hvad mine opgaver skal være => jeg bliver sat på som gæsteforelæser til forskellige kurser 28. oktober 2009 jeg inviterer til en lille fest på min fødselsdag på afdelingen og er glad for den gode kollegialitet november 2009 efterår 2009: samtale med phd-skolelederen, som orienterer mig om, at mine tyske phd-studerende (i modsætning til dekanens udsagn) næsten ingen chance har for at kunne aflevere deres afhandling på AU; phd-skolelederen ytrer sig med en nedsættende bemærkning om min kulturhistoriske forskning første meldinger fra kollegaer om at min kvalifikation ikke er relevant på afdelingen og IÆF 1 og at jeg skal finde mig en niche (fagleder) 26. november 2009 studielederen orienterer mig om at Vi ikke har tid til at formidle viden til de studerende, så giver vi dem teorier, som de kan håndtere hele verden med. nov./dec to kollegaer skriver åbne mails til hele kollegiet, som vidner om at de føler sig meget utilpas med fagligheden på afdelingen og med hvordan de selv i deres musikhistoriske faglighed bliver behandlet 8. december 2009 jeg, i mit ansvar som professor (jf. dekanens udsagn om min opgave) fremlægger på lærermødet en fremstilling af hvad musikvidenskab er og hvordan jeg iagttager faget på AU; det er fulgt af en livlig, men venlig åben debat, som jeg er meget glad for => en kollega siger til mig at de har aldrig ført sådan en faglig debat på et lærermøde før (som undrer mig) Om denne oversigt, se: 1 IÆF: Institut for Æstetiske Fag, siden 2012 en del af det nye Institut for Æstetisk og Kommunikation, stadig under samme institutleder som IÆF.

2 6./7. januar 2010: diskussion om den nye BA-studieordning; jeg lægger mærke til, at diskussionen rykker fra en faglig debat til et spil om magt og dominans; musikhistorie får meget lidt rum => en kollega råder mig at holde lav profil og vente på bedre tider 10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til faglederen => jeg fremsætter min bekymring om at - der ikke bliver skabt en balance mellem kulturhistorie og kulturteori - historie bliver gjort til stråmand for at argumentere imod en gammeldags tilgang til faget, som ingenting har med den virkelige, moderne musik- og kulturhistorie at gøre => jeg får intet svar på mine bekymringer og min skriftlige fremlæggelse => i det mindste bliver da indføjet lidt mere historie i studieordningen, men det er stadig langt fra den ønskede balance 11. februar 2010 jeg holder mit første offentlige foredrag på instituttet => ingen af mine fagkollegaer, undtagen én, kommer, på trods af to personlige invitationer som jeg har sendt til alle 24. marts 2010: jeg drøfter samarbejdsmuligheder med én kollega, som jeg deler fælles forskningsinteresser med; nogle få dage senere opdager jeg, at kollegaen er ved at forberede en konference om netop det emne som vi ønsker at samarbejde om; jeg er hverken blevet informeret om det eller spurgt om jeg vil være med => det er et chok og meget krænkende for mig => kommentar fra en kollega uden for min afdeling: Det er ikke første gang sådan noget sker her på instituttet. => kommentar fra en anden kollega: Det er en form for mobning. forår 2010: jeg er nødt til at undervise på kurser, hvor studerende ingen interesse har i kulturhistorie; alle kurser undervises i fællesskab med andre kollegaer 22./23. april 2010 jeg organiserer en konference om kultur under besættelsestiden i samarbejde med to kollegaer fra Historie og Nordisk samt Folkeuniversitetet; konfenrencen tiltrækker ca. 100 deltagere fra Århus og omegn, men næsten ingen af mine kollegaer på IÆF 1. maj 2010: fastansættelse med udtrykkeligt bekræftelse at min kulturhistoriske kvalifikation definitivt er ønsket på AU og IÆF => indstillingen med en nøje beskrivelse af mine kulturhistoriske kompetencer og konklusionen at jeg er uden for konkurrence i dansk og nordisk sammenhæng samt at udvalget finder det usandsynligt at et internationalt opslag ville fremkalde bedre ansøgere er det eneste skriftlige dokument som jeg har fået med hensyn til min stillingsbeskrivelse og forventningerne til mit arbejde på AU maj/juni 2010 jeg udarbejder et koncept for et Center for Kulturhistorie med forskellige kollegaer på andre afdelinger og institutter samt internationale kooperationspartnere => institutlederen er begejstret over for min idé => dekanen afviser min idé og udtrykker vrede over at jeg ikke er helt glad for min arbejdssituation 2

3 24. juni 2010 venskabelig aften med formanden for mit bedømmelsesudvalg, der er professor på mit institut; han er bekymret over at min arbejdssituation er så problematisk og sætter mig i kontakt med DMtillidsrepræsentanten 25. juni 2010 udførlig samtale med studielederen om problematikken, at jeg skal undervise kurser, der ikke svarer til min kvalifikation; jeg sender studielederen en skriftlig analyse af den egentlige problematik med nogle løsningsforslag, men får aldrig et svar juni/juli 2010: august 2010 efterår 2010 første udførlige diskussion med faglederen om at min faglighed ikke er ønsket på afdelingen => diskussionen slutter med faglederens udsagn: Jeg synes jo ikke du sådan helt adskildt fra os kommer her og stiller noget allerede færdigt, nemlig dig ;-) til rådighed, men at du som et vidende menneske med al din erfaring, indgår i et samarbejde med os, og at vi i dette samarbejde alle rykker os langsomt og over tid, sliber nogle kanter af hinanden, opdager synergier vi kan udnytte hos hinanden osv. (mail fra 1. juli 2010) Udsagnet kommer som et chok for mig og udløser stresssymptomer. jeg fremlægger på lærermødet en plan for vores fælles deltagelse i historie-projektet danmarkshistorie.dk, med små artikler fra forskellige kollegaer; forslaget bliver mødt med velvilje, men efterfølgende får jeg ingen tilbagemeldinger fra de kollegaer, som jeg har spurgt om at være med efter en opmuntrende velkomstsamtale med rektoren udarbejder jeg jeg flere tværfaglige projekter, et fællespublikationsprojekt om film, en forskergruppe og konferenceudkast, alt dette med ca. 30 kollegaer fra mit eget institut, andre institutter og Københavns Universitet samt flere internationale universiteter => i løbet af efteråret bliver alle disser projekter blokeret og ødelagt, fordi historisk forskning ikke bliver støttet eller den nødvendige infrastruktur mangler fuldkommen på AU 12. oktober 2010 i København har jeg en personlig samtale med AUs bestyrelsesmedlem, som også har andre højtstående positioner og imidlertid er blevet formand for bestyrelsen; han er meget glad for min idé om at skabe en forbindelse mellem universitetet og kulturlivet; han sætter mig i kontakt med flere førende personer i kulturlivet, men advarer mig om at bred viden betragtes som suspekt både på mit universitet og helt generelt => jeg tager kontakt og udarbejder samarbejdsforslag med tre højtstående kulturrepræsentanter i København og Århus => i løbet af efteråret viser det sig, at ingen af disse projekter har en chance pga. en notorisk desinteresse for klassisk kultur i Århus og på mit universitet oktober 2010: min historisk arbejdende kollega forsøger at overtage kontrol i fælleskurset Musikhistorie, som vi skal udarbejde sammen om; han bliver støttet af faglederen, som mener at kollegaen i modsætning til mig har den nødvendige erfaring i at undervise første års-studerende => DM-tillidsrepræsentanten: Jeg har aldrig oplevet noget af denne kaliber på vores institut. Fra nu af skal du gemme alle mails af sådan en karakter. => jeg orienterer institutlederen om problemet men får intet svar 3

4 28. oktober 2010 ifølge rektorens råd tager jeg kontakt med forskningsdekanen (og ikke med den dekan som ansatte mig) for at drøfte mine problemer i min arbejdssituation med ham; jeg sender ham en tabel der viser diskrepansen mellem de aftaler som blev truffet ved min ansættelse og min reelle situation på IÆF => han giver mig en mødetermin den 30. november november 2010 dec marts 2011 jeg er sygemeldt i fire uger med alvorlige rygsmerter, som lægerne på den specialiserede ortopædiske Lubinus-Klinik Kiel diagnosticerer som stressbetinget => institutlederen fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til jeg er sygemeldt i flere korte perioder med stresssymptomer, influenza og stærke rygsmerter => institutleder fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til 30. november 2010 samtale med forskningsdekanen, selve dekanen er også til stede => der bliver ikke talt om problematikken i min arbejdssituation, kun om mine undervisningsproblemer ; dekanen anbefaler coaching så at jeg kan lære at undervise danske studerende => jeg tilbyder forskingsdekanen en udførlig dokumentation af problemerne på min afdeling og mit institut, han afviser den med ordende Jeg vil helst ikke se den. => derefter følger jeg mig fri til at vise dokumentationen til andre december 2010 jeg får kontakt til en journalist der brænder for at finde materiale om problemer der findes på danske universiteter men som ingen tør ytre sig offentligt om => han er meget skuffet, da jeg siger til ham at han ikke må skrive om mig og min situation, fordi jeg ønsker at finde en intern løsning for min uduelige arbejdssituation 18. december 2011 jeg orienterer det bestyrelsesmedlem på AU, som jeg talte med i København den 12. oktober, om nogle alvorlige problemer inden for AUs administration, som fører til et stort spild af ressourcer og arbejdstid, og beder ham at se på denne strukturelle problematik; jeg får intet svar 10. januar 2011: åben mail fra ovennævnte historiske kollega imod mig, sendt til hele lærerkollegiet; jeg opfatter den som mobning og sender den til institutlederen => institutlederen kalder mailen for en venlig kollegial hilsen => DM-tillidsrepræsentant: Sådan noget kan ikke accepteres på vores institut. => han taler med institutlederen, som afviser at se på sagen 13. januar 2011 MUS-samtale med institutlederen, i tilstedeværelse af faglederen og DM-tillidsrepræsentanten: jeg ønsker at blive fritaget fra lærermøderne, fordi - min faglighed ikke passer til det, som dyrkes i faget - jeg har gode samarbejder med kollegaer på andre institutter, der gerne vil have mig som kollega og underviser - min faglighed og dermed min person er blevet krænket med mange 4

5 forår 2011 nedsættende udsagn og udelukkelses-handlinger på min afdeling => institutlederen drøfter ikke min situation med mig og siger, at der er ikke udsigt til en samtale med den nye dekan inden sommer => institutlederen og faglederen ser meget kritisk på mit ønske at blive fritaget fra lærermøderne indtil sagen er blevet afklaret det er første gang at jeg får lov til at undervise et kursus der svarer til min historiske kvalifikation og som jeg kan undervise i eget regi; alligevel er jeg stadig tvunget til at undervise kurset Musik, lyd og betydning, som ingenting har med min kvalifikation at gøre; det giver store problemer, selvom jeg fik coaching fra en lektor fra Centret for Undervisningsudvikling, som blev helt begejstret for mit kursuskoncept og mine pædagogiske ideer 22. febr. 2011: institutlederen fritager mig indtil videre fra lærermøderne; faglederen giver udtryk for hendes disrespekt for min faglighed; udførlig diskussion per mail, afbrudt af faglederen 1. april 2011 institutlederen informerer mig om, at der er meget ringe chancer for at dekanen vil sige ja til at flytte mig til en anden kontekst 1. april 2011 jeg sender en skriflig forklaring til mine kollegaer, hvorfor jeg mener, at min faglighed ikke passer til det, som dyrkes på musikafdelingen og håber at den bedre kan bruges i en anden kontekst, gerne i samarbejde med afdelingen for musikvidenskab 3./4. april 2011: maildiskussion med en kollega om dennes udelukkelse af mig fra den ovennævnte konference og om den generelle diskussionskultur på afdelingen; diskussionen bliver til sidst afbrudt af kollegaen forår-sommer 2011 maj 2011: maj 2011: jeg beder institutlederen flere gange om at vi endelig drøfter nøjagtigt de problemer, som findes i min arbejdssituation => det bliver ignoreret eller afvist en kollega, som er bestyrelsesmedlem i det Danske Selskab for Musikforskning bagtaler mig over for bestyrelsen (kilde: det forundrede spørgsmål om mit adfærd på AU som jeg fik fra et andet bestyrelsesmedlem) det alvorlige mismatch mellem min kvalifikation og de studerendes forventninger i kurset Musik, lyd og betydning fører til en konflikt; jeg sender en redegørelse til institutlederen, som jeg ikke får svar på 17. maj 2011 en amerikansk gæsteprofessor holder sin vel-researchede forelæsning Humanities and Business på et offentligt arrangement på AU, som blev hilst velkommen og godkendt af den nye dekan; dekanen er alligevel ikke til stede Jeg holder en indledning, hvor jeg deler min bekymring om det lave faglige niveau og nogle alvorlige misforståelser inden for den humanistiske uddannelse i Danmark (jf. 2 ) 25. maj 2011 Institutlederen orienterer mig om, at dekanen ikke tænker sig at flytte mig til en institutskontekst, hvor mine kvalifikationer kunne bedre 2 Det må fremhæves, at hverken avistitlen Dansk humaniora er en skandale (Politiken, 11. juni 2011) eller den engelske titel Danish human sciences, a scandal stammer fra mig. Titlerne blev valgt af avis-redaktionerne, uden at jeg havde indflydelse på det. Jeg selv kritiserer kun uddannelsessystemet, ikke humaniora i sin helhed. 5

6 maj 2011: juni 2011: bruges. => Jeg giver ovennævnte journalist lov til at skrive om min situation, som han og Weekendavisens redaktion betragter som skandaløs. => Jeg sender en rapport om problematikken til rektoren og beder ham om at støtte dekanen i at finde en løsning. => Jeg får et intetsigende svar den 5. juni 2011, hvor rektoren udtrykker sin store tillid til dekanen og institutlederen. mine studerende i det historiske kursus Innovation, repræsentation og kulturel magt udtrykker deres store glæde over min undervisning i deres evalueringer journalisten fra Weekendavisen publicerer en artikel om min situation på AU; jeg publicerer en kort analyse af uddannelsesproblematikken i dansk humaniora i Politiken (11. juni 2011) 27. juni 2011: institutlederen suspenderer mig fra en eksamen efter afleveringsfristen på baggrund af avispolemikken juni 2011: specialetemaerne og de studerendes vejlederønsker viser, at der ingen brug er for de tre undervisere i historisk musikvidenskab 22. juni 2011 møde med den nye dekan: - dekanen nægter at flytte mig til en anden afdeling, hvor mine kvalifikationer kunne bruges bedre - dekanen indrømmer mundtligt at historikken om min ansættelse er en del af den nuværende konflikt og at dekanatet har et ansvar for min ansættelse => efterfølgende gør dekanen alt for at forhindre, at dette mundtlige udsagn bliver holdt fast skriftligt - dekanen beslutter at der skal sættes en ekstern virksomhedskonsulent til at udrede samarbejdsvanskelighederne på min afdeling; hun afviser at inddrage en ekstern ekspert i musikuddannelsen på danske universiteter, som tilbyder gratis hjælp 25. juni 2011 efter pres fra DM beslutter institutlederen at indlede en udredning af mine mobningsklager mod to kollegaer og faglederen siden juni 2011 juli 2011: sommer 2011 august 2011 de fleste af mine kollegaer, også fra andre afdelinger, taler ikke længere med mig og ignorerer mig, når vi mødes på gangen; der er ingen, der nogensinde drøfter mediedebatten og min kritik med mig => også de fleste venner, bl.a. formanden for mit bedømmelsesudvalg, afbryder kontakt med mig => der findes nogle hemmelige bekendelser til solidaritet og venlige samtaler på universitetet, men kun bag lukkede døre mine navneskilte på instituttet bliver ødelagt => institutlederen nægter at forholde sig til denne handling jeg er alvorligt syg flere gange pga. stresssymptomer institutlederen nægter at anerkende en dansk lægeerklæring som anbefaler at jeg fritages fra lærermøderne fordi de udløser for megen stress for mig 1. sept institutlederen nægter mig min ret til at bringe en bisidder efter mit eget valg med til en samtale med ham 6

7 6. sept institutlederen stiller mig i udsigt at jeg i de næste fire semestre får lov til at undervise primært i historiske kurser efterår 2011 efterår 2011 undervisningen i mine historiske kurser går fremragende, og jeg får glimrende evalueringer af mine studerende udredningsprocessen med to konsulenter begynder; jeg har først tillid til dem, men lidt efter lidt begynder jeg at lægge mærke til at - den ene ikke er ekstern (ansat på universitetet og især på IÆF som ekstern lektor siden 1993) - de arbejder på fundament af en fordrejende baggrundsbeskrivelse, som gør artiklen i Weekendavisen til udgangspunkt for alle problemer - de ikke taler sandt over for mig - den ene mangler afgørende kendskab til processer og adfærdsmønstre inden for universitetsverdenen (nationalt og internationalt) - de taler kun med vidner, der deler ledelsens og kollegaernes perspektiv på konflikten 8. nov jeg trækker min mobningsklage mod den ene kollega i en mail til mobningskonsulenten og beder ham at informere mig om jeg skal sende denne mail til institutlederen; jeg får intet svar 25. nov jeg sender mobningskonsulenten min mail fra 8. november igen og får intet svar 8. dec mobningskonsulenten underretter mig om, at han vil skrive i sin rapport at der aldrig har været mobning imod mig, men at jeg har udvist manglende respekt over for flere kollegaer og ledelsen => han betegner kollegaens mail fra 10. januar 2011 som lige på grænsen til mobning => han nævner i sin rapport at mine navneskilte er blevet ødelagt => det viser sig at han aldrig har læst mine mails, hvor jeg trækker min klage mod den anden kollega => hans mundtlige fremlæggelse viser, at han ikke eller kun delvist har læst den udførlige skriftlige dokumentation som han fik fra mig 12. dec den anden konsulent underretter mig om, at ifølge hendes rapport skyldes alle problemer på min afdeling mig og min adfærd; hun indtager udelukkende mine kollegaers perspektiv og mener at fagets fremtid er alvorligt truet => hun nægter at der findes kulturforskelle på de europæiske universiteter 2. jan jeg får en indkaldelse til et møde med dekanen; dekanen nægter at give mig information om dagsorden og nægter at jeg kan medbringe en bisidder efter mit eget valg 10. jan dekanen orienterer mig om at jeg skal få en advarsel, som er begrundet i de to konsulentrapporter og i mine skriverier i pressen => hun svarer med ja, da jeg spørger, om det også er skrevet i rapporterne at mailen fra 10. januar 2011 betragtes som mobningslignende og at at mine navneskilte er blevet ødelagt => hun svarer med nej, da DMs juridiske bistand spørger, om den mødepligt som jeg skal pålægges også gælder for mine kollegaer 12. jan jeg bliver sygemeldt med alvorlige knæproblemer 7

8 16. jan jeg får høringsbrevet vedr. advarslen med frist indtil 1. februar 2012 og aktindsigt i de to konsulentrapporter => jeg bliver med tvivlsomme henvisninger til lovparagraffer truet til tavshed vedr. rapporterne 25. jan jeg starter et fire ugers klinik-ophold på en ambulant ortopædisk klinik 1. febr jeg sender dekanen mit åbne svar til hendes høringsbrev => jeg afviser advarslen, fordi den er ubegrundet (jf febr institutlederen fratager mig mine kurser for forårssemestret (altså indtil maj 2012) uden at drøfte det med mig 13. febr dagbladet Information publicerer to artikler om den påtænkte advarsel med citater fra jurister og forvaltningseksperter, der henviser til forskellige urimeligheder og lovstridigheder i advarslen => der starter en mediedebat der med det samme peger på at advarslen er rettet mod min ytringsfrihed og mine personlige rettigheder 14. febr dekanen tildeler mig den endelige advarsel 22. febr institutlederen meddeler mig at han bl.a. vurderer det som meget uhensynsmæssigt at jeg - deltager i konferencer og videnskabelige arrangementer uden for AU, som jeg i min funktion som professor der internationalt skal repræsentere mit universitet har sagt ja til så tidligt som nov mødes med kollegaer andre steder på AU for at drøfte vore fælles projekter og vores løbende samarbejde 23. febr Folketingets Ombudsmand beslutter sig af eget initiativ at se på min sag 24. febr min læge sygemelder mig indtil 14. marts med alvorlige stresssymptomer 8

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Indledning: Det egentlige problem Denne sammenfatning tjener til at fastholde de afgørende punkter

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Faget Musikvidenskab og dets særlige problematik

Faget Musikvidenskab og dets særlige problematik Bloggen Forskningsfrihed? d. 22. april 2012 Faget Musikvidenskab og dets særlige problematik af Linda Maria Koldau, professor i Musikvidenskab Når man i Aarhus Universitetets bygning 1580, Langelandsgade

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN

EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Evalueringsprojekt på CBS Projekt til styrkelse af CBS evalueringspraksis i relation til de pædagogiske målsætninger Det Pædagogiske Udvalg EVALUERING VIA DELPHI-METODEN Introduktion til Delphi-metoden

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Jante Universitet Episoder fra livet bag murene

Jante Universitet Episoder fra livet bag murene http://janteuniversitet.wordpress.com/ Sandheden om uddannelseskatastrofen Jante Episoder fra livet bag murene Bind 2: Uddannelseskatastrofen er nu udkommet! Bestil bogen: Bogens hjemmeside: http://janteuniversitet.wordpress.com/

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Skal studieledere være strategiske, professionelle

Skal studieledere være strategiske, professionelle Skal studieledere være strategiske, professionelle ledere? v. Thomas Harboe Dansk Universitetspædagogisk Netværk Konference, mandag den 30.maj 2011 Fokus på studielederne Der sættes et betydeligt fokus

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet

Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Psykisk APV Handlingsplan for Aarhus Universitet Godkendt på HSU og HAMU fællesmøde d. 6. marts. Ledelse Klar ledelsesstruktur med afklarede roller og ansvar og 3. ledelsesniveau 1) Det fjerde ledelsesniveau

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15

Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Indholdsfortegnelse Forord... 11 Udvidet forord til pædagogerne i Århus... 15 Kapitel 1: Mange føler, at de ikke kan kritisere uden frygt for repressalier... 19 Juridisk og normativt sikret kritik... 22

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS

Vejledning tilselvangivelse for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS (Dette papir bygger bl.a. på Vejledning til Selvangivelse for E05 og brev af 22/5 2007 fra institutleder FHM til studienævnet

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere