Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsvanskeligheder. hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet"

Transkript

1 Samarbejdsvanskeligheder hvordan de bliver skabt på Aarhus Universitet Der findes troværdig dokumentation for alt, som bliver fremstillet i denne kronologi (undtagen nogle få udsagn, som jeg kun har fået mundtligt). Ingen af de mails, der findes i min dokumentation af mine oplevelser på Aarhus Universitet, er fortrolige, fordi de omhandler udelukkende arbejdssituationen, altså tjenestesager, og indeholder ingen personfølsomme oplysninger. maj 2009: kaldelse fra AUs side med udtrykkelig ønske om min kulturhistoriske kvalifikation; mundtlig opgave fra dekanen at jeg skal fremme internationaliseringen og skabe en balance mellem den mere traditionelle musikvidenskab og de moderne perspektiver => jeg får - intet referat af jobsamtalen fra 7. maj 2009, hvor alle aftaler blev truffet kun mundtligt med dekanen og institutlederen - ingen stillingsbeskrivelse - ingen opgavebeskrivelse 24. juni 2009 jeg rejser fra Frankfurt til Aarhus for at præsentere af mig selv og mit arbejde for mine nye kollegaer på Musikafdelingen; jeg er utrolig glad for den venlige og åbne modtagelse 31. august 2009: begyndelse af mit arbejde som Professor i Musik og Kulturforståelse => der bliver ikke talt om, hvad mine opgaver skal være => jeg bliver sat på som gæsteforelæser til forskellige kurser 28. oktober 2009 jeg inviterer til en lille fest på min fødselsdag på afdelingen og er glad for den gode kollegialitet november 2009 efterår 2009: samtale med phd-skolelederen, som orienterer mig om, at mine tyske phd-studerende (i modsætning til dekanens udsagn) næsten ingen chance har for at kunne aflevere deres afhandling på AU; phd-skolelederen ytrer sig med en nedsættende bemærkning om min kulturhistoriske forskning første meldinger fra kollegaer om at min kvalifikation ikke er relevant på afdelingen og IÆF 1 og at jeg skal finde mig en niche (fagleder) 26. november 2009 studielederen orienterer mig om at Vi ikke har tid til at formidle viden til de studerende, så giver vi dem teorier, som de kan håndtere hele verden med. nov./dec to kollegaer skriver åbne mails til hele kollegiet, som vidner om at de føler sig meget utilpas med fagligheden på afdelingen og med hvordan de selv i deres musikhistoriske faglighed bliver behandlet 8. december 2009 jeg, i mit ansvar som professor (jf. dekanens udsagn om min opgave) fremlægger på lærermødet en fremstilling af hvad musikvidenskab er og hvordan jeg iagttager faget på AU; det er fulgt af en livlig, men venlig åben debat, som jeg er meget glad for => en kollega siger til mig at de har aldrig ført sådan en faglig debat på et lærermøde før (som undrer mig) Om denne oversigt, se: 1 IÆF: Institut for Æstetiske Fag, siden 2012 en del af det nye Institut for Æstetisk og Kommunikation, stadig under samme institutleder som IÆF.

2 6./7. januar 2010: diskussion om den nye BA-studieordning; jeg lægger mærke til, at diskussionen rykker fra en faglig debat til et spil om magt og dominans; musikhistorie får meget lidt rum => en kollega råder mig at holde lav profil og vente på bedre tider 10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til faglederen => jeg fremsætter min bekymring om at - der ikke bliver skabt en balance mellem kulturhistorie og kulturteori - historie bliver gjort til stråmand for at argumentere imod en gammeldags tilgang til faget, som ingenting har med den virkelige, moderne musik- og kulturhistorie at gøre => jeg får intet svar på mine bekymringer og min skriftlige fremlæggelse => i det mindste bliver da indføjet lidt mere historie i studieordningen, men det er stadig langt fra den ønskede balance 11. februar 2010 jeg holder mit første offentlige foredrag på instituttet => ingen af mine fagkollegaer, undtagen én, kommer, på trods af to personlige invitationer som jeg har sendt til alle 24. marts 2010: jeg drøfter samarbejdsmuligheder med én kollega, som jeg deler fælles forskningsinteresser med; nogle få dage senere opdager jeg, at kollegaen er ved at forberede en konference om netop det emne som vi ønsker at samarbejde om; jeg er hverken blevet informeret om det eller spurgt om jeg vil være med => det er et chok og meget krænkende for mig => kommentar fra en kollega uden for min afdeling: Det er ikke første gang sådan noget sker her på instituttet. => kommentar fra en anden kollega: Det er en form for mobning. forår 2010: jeg er nødt til at undervise på kurser, hvor studerende ingen interesse har i kulturhistorie; alle kurser undervises i fællesskab med andre kollegaer 22./23. april 2010 jeg organiserer en konference om kultur under besættelsestiden i samarbejde med to kollegaer fra Historie og Nordisk samt Folkeuniversitetet; konfenrencen tiltrækker ca. 100 deltagere fra Århus og omegn, men næsten ingen af mine kollegaer på IÆF 1. maj 2010: fastansættelse med udtrykkeligt bekræftelse at min kulturhistoriske kvalifikation definitivt er ønsket på AU og IÆF => indstillingen med en nøje beskrivelse af mine kulturhistoriske kompetencer og konklusionen at jeg er uden for konkurrence i dansk og nordisk sammenhæng samt at udvalget finder det usandsynligt at et internationalt opslag ville fremkalde bedre ansøgere er det eneste skriftlige dokument som jeg har fået med hensyn til min stillingsbeskrivelse og forventningerne til mit arbejde på AU maj/juni 2010 jeg udarbejder et koncept for et Center for Kulturhistorie med forskellige kollegaer på andre afdelinger og institutter samt internationale kooperationspartnere => institutlederen er begejstret over for min idé => dekanen afviser min idé og udtrykker vrede over at jeg ikke er helt glad for min arbejdssituation 2

3 24. juni 2010 venskabelig aften med formanden for mit bedømmelsesudvalg, der er professor på mit institut; han er bekymret over at min arbejdssituation er så problematisk og sætter mig i kontakt med DMtillidsrepræsentanten 25. juni 2010 udførlig samtale med studielederen om problematikken, at jeg skal undervise kurser, der ikke svarer til min kvalifikation; jeg sender studielederen en skriftlig analyse af den egentlige problematik med nogle løsningsforslag, men får aldrig et svar juni/juli 2010: august 2010 efterår 2010 første udførlige diskussion med faglederen om at min faglighed ikke er ønsket på afdelingen => diskussionen slutter med faglederens udsagn: Jeg synes jo ikke du sådan helt adskildt fra os kommer her og stiller noget allerede færdigt, nemlig dig ;-) til rådighed, men at du som et vidende menneske med al din erfaring, indgår i et samarbejde med os, og at vi i dette samarbejde alle rykker os langsomt og over tid, sliber nogle kanter af hinanden, opdager synergier vi kan udnytte hos hinanden osv. (mail fra 1. juli 2010) Udsagnet kommer som et chok for mig og udløser stresssymptomer. jeg fremlægger på lærermødet en plan for vores fælles deltagelse i historie-projektet danmarkshistorie.dk, med små artikler fra forskellige kollegaer; forslaget bliver mødt med velvilje, men efterfølgende får jeg ingen tilbagemeldinger fra de kollegaer, som jeg har spurgt om at være med efter en opmuntrende velkomstsamtale med rektoren udarbejder jeg jeg flere tværfaglige projekter, et fællespublikationsprojekt om film, en forskergruppe og konferenceudkast, alt dette med ca. 30 kollegaer fra mit eget institut, andre institutter og Københavns Universitet samt flere internationale universiteter => i løbet af efteråret bliver alle disser projekter blokeret og ødelagt, fordi historisk forskning ikke bliver støttet eller den nødvendige infrastruktur mangler fuldkommen på AU 12. oktober 2010 i København har jeg en personlig samtale med AUs bestyrelsesmedlem, som også har andre højtstående positioner og imidlertid er blevet formand for bestyrelsen; han er meget glad for min idé om at skabe en forbindelse mellem universitetet og kulturlivet; han sætter mig i kontakt med flere førende personer i kulturlivet, men advarer mig om at bred viden betragtes som suspekt både på mit universitet og helt generelt => jeg tager kontakt og udarbejder samarbejdsforslag med tre højtstående kulturrepræsentanter i København og Århus => i løbet af efteråret viser det sig, at ingen af disse projekter har en chance pga. en notorisk desinteresse for klassisk kultur i Århus og på mit universitet oktober 2010: min historisk arbejdende kollega forsøger at overtage kontrol i fælleskurset Musikhistorie, som vi skal udarbejde sammen om; han bliver støttet af faglederen, som mener at kollegaen i modsætning til mig har den nødvendige erfaring i at undervise første års-studerende => DM-tillidsrepræsentanten: Jeg har aldrig oplevet noget af denne kaliber på vores institut. Fra nu af skal du gemme alle mails af sådan en karakter. => jeg orienterer institutlederen om problemet men får intet svar 3

4 28. oktober 2010 ifølge rektorens råd tager jeg kontakt med forskningsdekanen (og ikke med den dekan som ansatte mig) for at drøfte mine problemer i min arbejdssituation med ham; jeg sender ham en tabel der viser diskrepansen mellem de aftaler som blev truffet ved min ansættelse og min reelle situation på IÆF => han giver mig en mødetermin den 30. november november 2010 dec marts 2011 jeg er sygemeldt i fire uger med alvorlige rygsmerter, som lægerne på den specialiserede ortopædiske Lubinus-Klinik Kiel diagnosticerer som stressbetinget => institutlederen fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til jeg er sygemeldt i flere korte perioder med stresssymptomer, influenza og stærke rygsmerter => institutleder fører ikke den sygefraværssamtale med mig, som AUs Personalepolitik forpligter ham til 30. november 2010 samtale med forskningsdekanen, selve dekanen er også til stede => der bliver ikke talt om problematikken i min arbejdssituation, kun om mine undervisningsproblemer ; dekanen anbefaler coaching så at jeg kan lære at undervise danske studerende => jeg tilbyder forskingsdekanen en udførlig dokumentation af problemerne på min afdeling og mit institut, han afviser den med ordende Jeg vil helst ikke se den. => derefter følger jeg mig fri til at vise dokumentationen til andre december 2010 jeg får kontakt til en journalist der brænder for at finde materiale om problemer der findes på danske universiteter men som ingen tør ytre sig offentligt om => han er meget skuffet, da jeg siger til ham at han ikke må skrive om mig og min situation, fordi jeg ønsker at finde en intern løsning for min uduelige arbejdssituation 18. december 2011 jeg orienterer det bestyrelsesmedlem på AU, som jeg talte med i København den 12. oktober, om nogle alvorlige problemer inden for AUs administration, som fører til et stort spild af ressourcer og arbejdstid, og beder ham at se på denne strukturelle problematik; jeg får intet svar 10. januar 2011: åben mail fra ovennævnte historiske kollega imod mig, sendt til hele lærerkollegiet; jeg opfatter den som mobning og sender den til institutlederen => institutlederen kalder mailen for en venlig kollegial hilsen => DM-tillidsrepræsentant: Sådan noget kan ikke accepteres på vores institut. => han taler med institutlederen, som afviser at se på sagen 13. januar 2011 MUS-samtale med institutlederen, i tilstedeværelse af faglederen og DM-tillidsrepræsentanten: jeg ønsker at blive fritaget fra lærermøderne, fordi - min faglighed ikke passer til det, som dyrkes i faget - jeg har gode samarbejder med kollegaer på andre institutter, der gerne vil have mig som kollega og underviser - min faglighed og dermed min person er blevet krænket med mange 4

5 forår 2011 nedsættende udsagn og udelukkelses-handlinger på min afdeling => institutlederen drøfter ikke min situation med mig og siger, at der er ikke udsigt til en samtale med den nye dekan inden sommer => institutlederen og faglederen ser meget kritisk på mit ønske at blive fritaget fra lærermøderne indtil sagen er blevet afklaret det er første gang at jeg får lov til at undervise et kursus der svarer til min historiske kvalifikation og som jeg kan undervise i eget regi; alligevel er jeg stadig tvunget til at undervise kurset Musik, lyd og betydning, som ingenting har med min kvalifikation at gøre; det giver store problemer, selvom jeg fik coaching fra en lektor fra Centret for Undervisningsudvikling, som blev helt begejstret for mit kursuskoncept og mine pædagogiske ideer 22. febr. 2011: institutlederen fritager mig indtil videre fra lærermøderne; faglederen giver udtryk for hendes disrespekt for min faglighed; udførlig diskussion per mail, afbrudt af faglederen 1. april 2011 institutlederen informerer mig om, at der er meget ringe chancer for at dekanen vil sige ja til at flytte mig til en anden kontekst 1. april 2011 jeg sender en skriflig forklaring til mine kollegaer, hvorfor jeg mener, at min faglighed ikke passer til det, som dyrkes på musikafdelingen og håber at den bedre kan bruges i en anden kontekst, gerne i samarbejde med afdelingen for musikvidenskab 3./4. april 2011: maildiskussion med en kollega om dennes udelukkelse af mig fra den ovennævnte konference og om den generelle diskussionskultur på afdelingen; diskussionen bliver til sidst afbrudt af kollegaen forår-sommer 2011 maj 2011: maj 2011: jeg beder institutlederen flere gange om at vi endelig drøfter nøjagtigt de problemer, som findes i min arbejdssituation => det bliver ignoreret eller afvist en kollega, som er bestyrelsesmedlem i det Danske Selskab for Musikforskning bagtaler mig over for bestyrelsen (kilde: det forundrede spørgsmål om mit adfærd på AU som jeg fik fra et andet bestyrelsesmedlem) det alvorlige mismatch mellem min kvalifikation og de studerendes forventninger i kurset Musik, lyd og betydning fører til en konflikt; jeg sender en redegørelse til institutlederen, som jeg ikke får svar på 17. maj 2011 en amerikansk gæsteprofessor holder sin vel-researchede forelæsning Humanities and Business på et offentligt arrangement på AU, som blev hilst velkommen og godkendt af den nye dekan; dekanen er alligevel ikke til stede Jeg holder en indledning, hvor jeg deler min bekymring om det lave faglige niveau og nogle alvorlige misforståelser inden for den humanistiske uddannelse i Danmark (jf. 2 ) 25. maj 2011 Institutlederen orienterer mig om, at dekanen ikke tænker sig at flytte mig til en institutskontekst, hvor mine kvalifikationer kunne bedre 2 Det må fremhæves, at hverken avistitlen Dansk humaniora er en skandale (Politiken, 11. juni 2011) eller den engelske titel Danish human sciences, a scandal stammer fra mig. Titlerne blev valgt af avis-redaktionerne, uden at jeg havde indflydelse på det. Jeg selv kritiserer kun uddannelsessystemet, ikke humaniora i sin helhed. 5

6 maj 2011: juni 2011: bruges. => Jeg giver ovennævnte journalist lov til at skrive om min situation, som han og Weekendavisens redaktion betragter som skandaløs. => Jeg sender en rapport om problematikken til rektoren og beder ham om at støtte dekanen i at finde en løsning. => Jeg får et intetsigende svar den 5. juni 2011, hvor rektoren udtrykker sin store tillid til dekanen og institutlederen. mine studerende i det historiske kursus Innovation, repræsentation og kulturel magt udtrykker deres store glæde over min undervisning i deres evalueringer journalisten fra Weekendavisen publicerer en artikel om min situation på AU; jeg publicerer en kort analyse af uddannelsesproblematikken i dansk humaniora i Politiken (11. juni 2011) 27. juni 2011: institutlederen suspenderer mig fra en eksamen efter afleveringsfristen på baggrund af avispolemikken juni 2011: specialetemaerne og de studerendes vejlederønsker viser, at der ingen brug er for de tre undervisere i historisk musikvidenskab 22. juni 2011 møde med den nye dekan: - dekanen nægter at flytte mig til en anden afdeling, hvor mine kvalifikationer kunne bruges bedre - dekanen indrømmer mundtligt at historikken om min ansættelse er en del af den nuværende konflikt og at dekanatet har et ansvar for min ansættelse => efterfølgende gør dekanen alt for at forhindre, at dette mundtlige udsagn bliver holdt fast skriftligt - dekanen beslutter at der skal sættes en ekstern virksomhedskonsulent til at udrede samarbejdsvanskelighederne på min afdeling; hun afviser at inddrage en ekstern ekspert i musikuddannelsen på danske universiteter, som tilbyder gratis hjælp 25. juni 2011 efter pres fra DM beslutter institutlederen at indlede en udredning af mine mobningsklager mod to kollegaer og faglederen siden juni 2011 juli 2011: sommer 2011 august 2011 de fleste af mine kollegaer, også fra andre afdelinger, taler ikke længere med mig og ignorerer mig, når vi mødes på gangen; der er ingen, der nogensinde drøfter mediedebatten og min kritik med mig => også de fleste venner, bl.a. formanden for mit bedømmelsesudvalg, afbryder kontakt med mig => der findes nogle hemmelige bekendelser til solidaritet og venlige samtaler på universitetet, men kun bag lukkede døre mine navneskilte på instituttet bliver ødelagt => institutlederen nægter at forholde sig til denne handling jeg er alvorligt syg flere gange pga. stresssymptomer institutlederen nægter at anerkende en dansk lægeerklæring som anbefaler at jeg fritages fra lærermøderne fordi de udløser for megen stress for mig 1. sept institutlederen nægter mig min ret til at bringe en bisidder efter mit eget valg med til en samtale med ham 6

7 6. sept institutlederen stiller mig i udsigt at jeg i de næste fire semestre får lov til at undervise primært i historiske kurser efterår 2011 efterår 2011 undervisningen i mine historiske kurser går fremragende, og jeg får glimrende evalueringer af mine studerende udredningsprocessen med to konsulenter begynder; jeg har først tillid til dem, men lidt efter lidt begynder jeg at lægge mærke til at - den ene ikke er ekstern (ansat på universitetet og især på IÆF som ekstern lektor siden 1993) - de arbejder på fundament af en fordrejende baggrundsbeskrivelse, som gør artiklen i Weekendavisen til udgangspunkt for alle problemer - de ikke taler sandt over for mig - den ene mangler afgørende kendskab til processer og adfærdsmønstre inden for universitetsverdenen (nationalt og internationalt) - de taler kun med vidner, der deler ledelsens og kollegaernes perspektiv på konflikten 8. nov jeg trækker min mobningsklage mod den ene kollega i en mail til mobningskonsulenten og beder ham at informere mig om jeg skal sende denne mail til institutlederen; jeg får intet svar 25. nov jeg sender mobningskonsulenten min mail fra 8. november igen og får intet svar 8. dec mobningskonsulenten underretter mig om, at han vil skrive i sin rapport at der aldrig har været mobning imod mig, men at jeg har udvist manglende respekt over for flere kollegaer og ledelsen => han betegner kollegaens mail fra 10. januar 2011 som lige på grænsen til mobning => han nævner i sin rapport at mine navneskilte er blevet ødelagt => det viser sig at han aldrig har læst mine mails, hvor jeg trækker min klage mod den anden kollega => hans mundtlige fremlæggelse viser, at han ikke eller kun delvist har læst den udførlige skriftlige dokumentation som han fik fra mig 12. dec den anden konsulent underretter mig om, at ifølge hendes rapport skyldes alle problemer på min afdeling mig og min adfærd; hun indtager udelukkende mine kollegaers perspektiv og mener at fagets fremtid er alvorligt truet => hun nægter at der findes kulturforskelle på de europæiske universiteter 2. jan jeg får en indkaldelse til et møde med dekanen; dekanen nægter at give mig information om dagsorden og nægter at jeg kan medbringe en bisidder efter mit eget valg 10. jan dekanen orienterer mig om at jeg skal få en advarsel, som er begrundet i de to konsulentrapporter og i mine skriverier i pressen => hun svarer med ja, da jeg spørger, om det også er skrevet i rapporterne at mailen fra 10. januar 2011 betragtes som mobningslignende og at at mine navneskilte er blevet ødelagt => hun svarer med nej, da DMs juridiske bistand spørger, om den mødepligt som jeg skal pålægges også gælder for mine kollegaer 12. jan jeg bliver sygemeldt med alvorlige knæproblemer 7

8 16. jan jeg får høringsbrevet vedr. advarslen med frist indtil 1. februar 2012 og aktindsigt i de to konsulentrapporter => jeg bliver med tvivlsomme henvisninger til lovparagraffer truet til tavshed vedr. rapporterne 25. jan jeg starter et fire ugers klinik-ophold på en ambulant ortopædisk klinik 1. febr jeg sender dekanen mit åbne svar til hendes høringsbrev => jeg afviser advarslen, fordi den er ubegrundet (jf febr institutlederen fratager mig mine kurser for forårssemestret (altså indtil maj 2012) uden at drøfte det med mig 13. febr dagbladet Information publicerer to artikler om den påtænkte advarsel med citater fra jurister og forvaltningseksperter, der henviser til forskellige urimeligheder og lovstridigheder i advarslen => der starter en mediedebat der med det samme peger på at advarslen er rettet mod min ytringsfrihed og mine personlige rettigheder 14. febr dekanen tildeler mig den endelige advarsel 22. febr institutlederen meddeler mig at han bl.a. vurderer det som meget uhensynsmæssigt at jeg - deltager i konferencer og videnskabelige arrangementer uden for AU, som jeg i min funktion som professor der internationalt skal repræsentere mit universitet har sagt ja til så tidligt som nov mødes med kollegaer andre steder på AU for at drøfte vore fælles projekter og vores løbende samarbejde 23. febr Folketingets Ombudsmand beslutter sig af eget initiativ at se på min sag 24. febr min læge sygemelder mig indtil 14. marts med alvorlige stresssymptomer 8

10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til fagleder Pia Rasmussen => jeg deler min bekymring at - der ikke bliver skabt en balance

10. januar 2010 jeg sender en analyse af diskussionen til fagleder Pia Rasmussen => jeg deler min bekymring at - der ikke bliver skabt en balance Kronologisk forløb AU: Aarhus Universitet IÆF: Institut for Æstetiske Fag (siden 2012 en del af det nye Institut for Æstetisk og Kommunikation, under samme institutleder, Niels Overgaard Lehmann) Jeg har

Læs mere

Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed

Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed Anfægtelse af konsulentrapporternes gyldighed Begge konsulenter, Per Bøjlund og Marie Koch, har været ansat igennem og betalt af ledelsen, som er én part i konflikten og dermed ikke neutral. Der er ikke

Læs mere

Jeg klager hermed officielt mod denne overtrædelse af mine rettigheder. Jeg vil bede Dem om at inddrage denne klage i Deres granskning af min sag.

Jeg klager hermed officielt mod denne overtrædelse af mine rettigheder. Jeg vil bede Dem om at inddrage denne klage i Deres granskning af min sag. Til Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Gammeltorv 22 DK-1457 København K J.nr. 2012-0748-8111/UL4 Kommentar til Aarhus Universitetets bilag Klage vedr. universitetets brud af fortroligheden

Læs mere

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen

Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Sammenfatning: Koldau-sagen på Aarhus Universitet og det egentlige problem, der ligger bag fyringsvarslen Indledning: Det egentlige problem Denne sammenfatning tjener til at fastholde de afgørende punkter

Læs mere

Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012

Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012 Til Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22, 1457 København K J.nr. 2012-0748-8111/UL4 Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden fra 5. marts 2012 Kommentaren er opdelt i tre

Læs mere

Indsigelse imod et notat fra dekan Mette Thunø (fra DM og Linda Maria Koldaus side)

Indsigelse imod et notat fra dekan Mette Thunø (fra DM og Linda Maria Koldaus side) Indsigelse imod et notat fra dekan Mette Thunø (fra DM og Linda Maria Koldaus side) Den 22. juni afholdt dekan Mette Thunø et møde med Linda Maria Koldau (LMK) for at tale om hendes placering på det humanistiske

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

10. Historiefortidsforståelse

10. Historiefortidsforståelse Linda Maria Koldau / Verlag tredition Excerpt from: Linda Maria Koldau, Jante Universitet. Episoder fra livet bag murene, Bind 2: Uddannelseskatastrofen Hamburg: tredition, 2013 10. Historiefortidsforståelse

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Dokumentation Erfaringer på Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag 1. sept. 2009 30. nov. 2010

Dokumentation Erfaringer på Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag 1. sept. 2009 30. nov. 2010 Linda Maria Koldau Dokumentation Erfaringer på Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag 1. sept. 2009 30. nov. 2010 opdateret version, 12. januar 2011 Indledende bemærkning Denne dokumentation er

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Faget Musikvidenskab og dets særlige problematik

Faget Musikvidenskab og dets særlige problematik Bloggen Forskningsfrihed? d. 22. april 2012 Faget Musikvidenskab og dets særlige problematik af Linda Maria Koldau, professor i Musikvidenskab Når man i Aarhus Universitetets bygning 1580, Langelandsgade

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Studenterrådet ved Aarhus Universitet S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Studenterrådets bidrag til AU s samlede evaluering af universitetsområdet Som led i evalueringen af universitetsområdet, indsender Studenterrådet

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Arkitektskolen Aarhus Studienævnet J.nr. xxx-xxx/xx JP/jcs Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Deltog i mødet: Helene Bang Nielsen, Jan Fugl, Ann Aloy Kilpatrick, Karen Olesen,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

3. Jeg fyrer mit universitet

3. Jeg fyrer mit universitet Excerpt from: Linda Maria Koldau, Jante Universitet. Episoder fra livet bag murene, Bind 3: Totalitære Strukturer Hamburg: tredition, 2013 3. Jeg fyrer mit universitet Det er om eftermiddagen den 20. marts

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Jeg er via min TR, fredag d. 7. marts, gjort bekendt med, at IUP s ledelse har noget at udsætte på mit virke, og at det er så

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere