1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6"

Transkript

1 1

2 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD SKOLENS VÆRDIER SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION SKOLEBETJENTE: MØDETIDER SKEMAER HANDELSGYMNASIET HHX - FORMÅL FAGENE PÅ HHX Valgfagsorientering Skift af valgfag Videregående uddannelse efter HHX Studieretninger og fag Obligatoriske fag og niveauer Eksempler på valgfag og niveauer STUDIE- OG ORDENSREGLER Fraværsregistrering Opgørelse af opgaveaflevering Informer din makker/studievejleder Sygeundervisning Fravær 7 %-reglen REGLER PÅ STUDIETURE SPORTSHALLEN HALVÅRSVURDERING ( TRAFIKLYSET )

3 12. OPRYKNING TIL NÆSTE KLASSETRIN STUDIEAKTIV KLAGER OVER UNDERVISNINGEN MAKKERSKAB IT I UNDERVISNINGEN KONTAKTLÆRERE TIMEBYTNINGER TIMEAFLYSNINGER BEDØMMELSE OG KARAKTERER EVALUERING AF UNDERVISNINGEN INTERNE PRØVER OG EKSAMEN KARAKTERSKALA REGLER FOR AT BESTÅ HHX INFORMATION FRA STUDIEVEJLEDNINGEN Træffetider Klassefordeling på studievejlederne Information fra studievejledningen Eksamen Studievalg - din videre uddannelse Elevopfølgning PSYKOLOGHJÆLP STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) UNGDOMSKORT RABAT PÅ TRANSPORT MENTORORDNING

4 30. SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE OVERFLYTNING TIL EUD/EUX, VALGFAG OG STUDIERETNING PRAKTIKPLADSER SKOLENS IT-PLATFORM IT og PC er IT-afdelingen TYVERI STUDIECENTERET ET ÅBENT STUDIEMILJØ Studiecenterets funktioner Studiecentrets åbningstider: STUDIEKORT EGENBETALING PAS PÅ DINE TING LÅN ET SKAB ELEVRÅDET HAR ORDET! ELEVTRIVSEL MORGENSAMLINGER STUDIETURE GAMMEL ELEVFORENING LAD ROCKEN RULLE AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE (ATU) MASTER CLASS SKOLENS RUSMIDDELPOLITIK Almindelig politik

5 47.2 Regler om rusmidler på skolen FERIEKALENDER BUSER TIL SKOLEN BILAG 1: STUDIE- OG ORDENSREGLER Formål: Adfærd på skolen:

6 1. Velkommen til Handelsgymnasiet København Nord Hillerød Vi byder dig velkommen til Handelsgymnasiet København Nord i Hillerød, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil bestræbe os på at skabe et godt undervisningsmiljø for dig, og vi håber, at du må falde godt til på skolen, og at du får nogle lærerige år hos os. Vi lægger vægt på, at skolen er et sted, hvor du er glad for at komme, og hvor du har mulighed for at tilegne dig kundskaber og viden, som du kan drage nytte af i et fremtidigt job og uddannelse. I elevhåndbogen finder du en række informationer, som har med din daglige skolegang at gøre. En skole er andet end undervisning og lektier. For at få en vellykket skolegang er det også vigtigt at engagere sig i fællesskabet, både i klassen og på skolen som helhed. Det håber vi, at du vil. Hilsen og held og lykke med de kommende 3 år! Jesper Skibsted Als Uddannelseschef for Handelsgymnasiet 6

7 2. Skolens Værdier Vi lægger vægt på fornyelse: Derfor håber vi, at du vil møde frem med lyst til at prøve noget nyt og selv aktivt bidrage til nye tiltag, som du og dine klassekammerater kan få glæde af såvel i undervisningen som uden for undervisningen. Vi lægger vægt på respekt: Derfor er det vores mål at fastholde et godt forhold eleverne imellem og mellem lærere og elever. Vi ønsker at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle kan komme til orde og bidrage aktivt og positivt til undervisningen. Vi mener, at en god omgangstone og et godt kammeratskab er med til at skabe en velfungerende skole. Håber at du vil gøre dit for at bidrage hertil. Vi lægger vægt på ihærdighed: Derfor forventer vi, at du møder stabilt og til tiden. Vi vil endvidere påpege, at det er vigtigt, at aftaler om afleveringsfrister for skriftligt arbejde overholdes, og at du ikke giver op over for eventuelle faglige problemer men selv prøver at komme frem til problemløsninger, inden du søger hjælp. En hhx uddannelse kræver daglig indsats såvel i skolen som hjemme. 7

8 3. Skolens adresse og organisation Skolen har afdelinger i Frederikssund, Hillerød og Lyngby under det fælles navn København Nord. Skolens adresse i Hillerød: Handelsgymnasiet København Nord Trollesminde Allé Hillerød Tlf Fax Skolens kontor er bemandet hverdage fra , dog fredag 8-15 Direktør: René Van Laer, mail: (Lyngby) Rektor HHX og STX: Ivar Lykke Ørnby, mail: (Lyngby) Uddannelseschef HHX Hillerød Jesper Skibsted Als, mail: (Hillerød) Receptionen: Tlf Administration: Liza Blidarevic tlf.: (direkte) mail: Nuray Bayrak tlf.: (direkte) mail: Studievejledere hhx: Anne Below Stenkjær tlf: (direkte) mail: Jørn Møller Nielsen tlf: (direkte) mail: Søren Witoslavsky tlf: (direkte) mail: Vejleder fra Studievalg København vejledning videregående uddannelse Mai Lis Skotte mail: IT-administration: Kan kontaktes via Studiecenteret: Hans Meinert mail: 8

9 4. Skolebetjente: Karsten Kondrup Petersen, Kim Nielsen Martin Samson Benjamin Hansen 5. Mødetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: Skemaer Der sker ændringer af skemaet i løbet af skoleåret. Check derfor løbende Lectio for at se dit skema! Log dig på Lectio via 7. Handelsgymnasiet hhx - Formål På adressen Trollesmindeallé 24 har vi ud over hhx to andre uddannelser, nemlig EUD - og EUX-uddannelserne og handelsgymnasie-uddannelsen, hhx. Du har valgt handelsgymnasiet, som beskrives i det følgende. Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens paragraf 1 er formålet med hhx: Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til en videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. 9

10 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans. HHX er en treårig gymnasial uddannelse på linie med det almene gymnasium (stx) og det tekniske gymnasium (htx). På skolen går der 26 hhx klasser, som fordeler sig på 9 klasser på 1.- og 2.årgang og 8 på sidste årgang. Ved din tilmelding til HHX valgte du en studieretning, som kan opfattes som en måde at specialisere sig på inden for uddannelsen. På første år vil undervisningen bestå af almindelig undervisning i de obligatoriske fag samt af studieområdet del 1((SO1) (grundforløbet)). Det overordnede sigte med studieområdet er at understøtte din overgang fra folkeskolen til en gymnasial uddannelse. I studieområdet del 1 samarbejdes der mellem forskellige fag med udgangspunkt i følgende 3 hovedområder: Kultur og sprogområde (dansk og fremmedsprog indgår) Det virksomhedsøkonomiske område (virksomhedsøkonomi og afsætning indgår) Det samfundsfaglige/samfundsøkonomiske område (samfundsfag og international økonomi indgår) IT inddrages i alle 3 områder, mens matematik indgår i et af de sidste 2 områder eller i dem begge. Grundforløbet afsluttes med en tværfaglig intern prøve. Før juleferien på 1.år, skal du tage endelig stilling til valg af studieretning. Dette valg foregår på Lectio. På 2. år og 3. år af HHX stifter du igen bekendtskab med tværfaglige projekter i form af studieområdet del 2. Dette består af erhvervscase og det internationale område (DIO). I erhvervscase på 2. år inddrages fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Undervisningen er case-baseret, hvormed menes, at der tages udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger fra erhvervslivet. Disse bearbejdes med inddragelse af fagenes modeller, metoder og teorier. Inden for Det Internationale Område (DIO) på 3. år arbejdes der tværfagligt mellem fagene dansk, engelsk, samtidshistorie og international økonomi. 10

11 I forløbet lægges der vægt på den globale dimension i det internationale samfund, dette både på det kulturelle og det samfundsøkonomiske plan. Inden vi går over til at skrive lidt om fagene på hhx, skal det nævnes, at du på 3. år skal lave et studieretningsprojekt (SRP). Det er en større skriftlig opgave, som skal udarbejdes i 2 fag. Projektet tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau kombineret med 1 fag yderligere på A eller B-niveau. Studieretningsprojektet bliver hermed centralt for faglig fordybelse i et emne, der er særligt relevant for den studieretning, som du har valgt. Til opgaveskrivningen får du 2 uger. I disse uger er der ikke almindelig undervisning, men mulighed for vejledning. Der er SRP-skriveperiode de sidste 2 uger før juleferien. 7. Fagene på hhx På HHX skelnes der imellem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene optræder på forskellige niveauer, afhængig af hvor lang tid du har haft det på pågældende fag. 1-årige fag = C-niveau; 2-årige fag = B-niveau og 3- årige fag = A-niveau. Du skal i løbet af uddannelsen have mindst 4 A-fag, 3 B-fag og 1 C-fag. I forbindelse med din beslutning om valgfag, som skal vælges på 1. år, vil du blive orienteret af studievejlederne om f.eks. optagelseskrav til de videregående uddannelser visse uddannelser kræver, at ansøgere har specielle fag på et bestemt niveau. Du vil endvidere få information om fagenes indhold af faglærere, så du får et godt grundlag at vælge ud fra. 7.1 Valgfagsorientering I januar måned, skal du på 1. år tage stilling til hvilke valgfag du vil have på 2. og 3. år. I december orienterer studievejlederne om valgfagsprocessen. Du får udleveret et valgfagskatalog, så du kan danne dig et overblik over hvilke valgfag vi udbyder på skolen. Vær opmærksom på, at der skal melde sig et vist antal elever til et hold, før det kan oprettes. 7.2 Skift af valgfag Hvis du mod forventning fortryder dit valg af fag, skal du inden den 10. september sende en skriftlig begrundelse for dit ændrede ønske. Hvis ønsket imødekommes, skal det pointeres, at skift mellem 2 C-niveaufag er ganske uproblematisk. Skifter du derimod fra et A eller B-niveau, dvs. fra A til B eller fra B til C skal du aflægge eksamen på det laveste niveau. Der bliver tale om en ekstra eksamen. 11

12 7.3 Videregående uddannelse efter HHX Handelsgymnasiet peger mod videregående uddannelse. HHX er en studieforberedende uddannelse, som giver mulighed for at læse videre på kortere, mellemlange eller længerevarende videregående uddannelser efter endt eksamen. Du kan f.eks. vælge at læse på landets handelshøjskoler, universiteter eller erhvervsakademier. Af eksempler på kortere videregående uddannelser 3 5 år kan nævnes erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige uddannelser på handelshøjskolerne samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Til sidst skal det nævnes, at en hhx-eksamen giver mulighed for at få en trainee-stilling i det private erhvervsliv og inden for den offentlige sektor. Valg af videreuddannelse kan være lidt af en jungle at bevæge sig ind i, men du er ikke overladt til dig selv. I løbet af HHX-uddannelsen arbejdes der grundigt med forskellige aspekter af valgprocessen, og du har mulighed for at få personlig vejledning om uddannelsesmulighederne. Mai-Lis Skotte fra Studievalg København står for vejledningen. 12

13 7.4 Studieretninger og fag Følgende studieretninger er oprettet i 2015: Linjer Studieretningsfag 1 Studieretningsfag 2 Studieretningsfag 3 Økonomi Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Økonomi Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Matematik B Marketing Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation C Marketing Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Markedskommunikation C International International økonomi A Afsætning A Kulturforståelse C Global marketing International økonomi A Afsætning A Kulturforståelse C 13

14 7.5 Obligatoriske fag og niveauer Ud over studieretningsfagene er der følgende obligatoriske fag: Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog, fortsætter- eller begyndersprog hhv. B og A Virksomhedsøkonomi B Afsætningsøkonomi B Samtidshistorie B International økonomi B Matematik C Erhvervsret C Samfundsfag C Studieområde 1, 2 (erhvervscase), 3 (det internationale område) + Studieretningsprojekt(SRP) 7.6 Eksempler på valgfag og niveauer Finansiering C Innovation C Innovation B Kulturforståelse C Mediefag C Matematik A Psykologi C Markedskommunikation C Samfundsfag B Tysk A International Økonomi A Idræt C Design C Udbuddet kan svinge fra år til år. 14

15 8. Studie- og ordensregler På skolen har vi en grundregel som lyder: GØR IKKE NOGET DUMT Erfaringsmæssigt lever langt størstedelen af eleverne op til den regel, hvorfor vi egentlig kunne nøjes med at gøre dig bekendt med den. Så let slipper vi dog ikke, idet det er et krav fra Undervisningsministeriet, at eleverne informeres om officielt vedtagne regler, som er gældende, hvis en elev opfører sig uhensigtsmæssigt. Du kan læse regelsættet på de sidste sider af elevhåndbogen. 8.1 Fraværsregistrering Da der er mødepligt til timerne, er det vigtigt, at du følger med i dit eventuelle fravær. Du kan til enhver tid se dit fravær på Lectio. Husk løbende at notere årsager til evt. fravær under fraværsårsager skemaet på Lectio. 8.2 Opgørelse af fysisk fravær Du registreres som fraværende fra en time, hvis du kommer for sent til denne. Du registreres som fraværende, hvis du ikke møder i skole på grund af sygdom eller af andre årsager. Eventuelt manglende eller for sen aflevering af skriftlige opgaver tæller også med i dit fravær. For hver skriftlig opgave gælder der en såkaldt elevtid, som er det antal timer, der er afsat til dit arbejde med den pågældende opgave. Det er dette antal timer, der noteres som fravær, hvis opgaven ikke afleveres rettidigt. I særlige tilfælde kan din faglærer evt. godkende et senere afleveringspunkt. 8.3 Opgørelse af opgaveaflevering Hvis du mod forventning ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, skal denne laves på et senere tidspunkt. 2 gange årligt - den 1. december 2015 og den 2. maj laves der status for din opgaveaflevering. Hvis du den 1. december mangler at aflevere opgaver, skal de afleveres senest efter juleferien den 4/ Ved den sidste statusopgørelse den 2. maj, er tidsfristen for manglende afleveringer sat til den 13. maj I forbindelse med opgaveskrivning afholdes der 4 såkaldte skrivecafeer, hvor du kan få råd og vejledning til opgaveskrivningen fra faglærere i de respektive fag. Disse finder sted om onsdagen fra klokken i uge 40, 48 (2015) og uge 6 og 11 (2016) 15

16 8.4 Informer din makker/studievejleder Ved sygdom skal du informere din makker(gælder kun på 1. år). Ved længerevarende fravær 1 uge og der over skal du orientere din studievejleder, som vil indkalde dig til en samtale. På baggrund af dine notater om årsagen til fraværet taler i om, hvad dit fravær har medført fagligt for dig, og hvordan du kan indhente det, du er kommet bag efter. 8.5 Fraværsopgørelser Studievejlederne laver jævnligt opgørelser over klassernes fravær. Hvis dit fravær er for højt/ du mangler at aflevere skriftlige opgaver, vil du modtage et brev på mail. Er du under 18 år sendes brevet også til dine forældre via mail. NB: Det skal påpeges, at der er tale om objektiv fraværsregistrering. Det betyder, at alt fravær uanset årsag registreres. Skolen kan således ikke give dig fri, fordi du eksempelvis skal til en rund fødselsdag eller ferie udenfor skolens almindelige ferieperiode. Hvis du tager kørekort under uddannelsen, skal du lægge køretimer/prøve udenfor skoletid. Skolen kan kræve, at sygdom dokumenteres med relevant dokumentation. Som udgangspunkt registreres du som fraværende uanset årsag. Følgende tolke skolen dog som lovligt fravær: Samtaler med skolens psykolog. Virksomhedsbesøg/ekskursion i skoletiden. Deltagelse i skolerelateret arbejde i form af elevråd, informationsbesøg på folkeskoler eller lignende. Studiepraktik Forsvarets dag Offentligt embede eksempelvis: indkaldelse som vidne i en retssag Jobsamtale på 3. år 8.6 Sygeundervisning Ved længere tids sygdom over en uges varighed skal du kontakte din studievejleder pr. mail eller telefonisk. Du kan evt. også kontakte elevadministrationen på tlf Studievejlederen kontakter dig for at høre om udsigterne tidsmæssigt for en raskmelding. Hvis din sygdom forventes at fortsætte i længere tid over 2 uger tilbydes du sygeundervisning. Forslag til undervisningsplan udarbejdes af skolen. Den endelige plan laves i samarbejde med dig. 8.7 Fravær 7 %-reglen Der er som sagt mødepligt til timerne. På trods heraf har skolen indført en fraværsgrænse på 7 %. Dette gælder såvel for det samlede fravær som for fravær i enkelte fag. Når der laves fraværsopgørelser i løbet af skoleåret tages der udgangspunkt i 7 %-reglen. Elever med over 7 % i fravær modtager et fraværsbrev. 16

17 9. Regler på studieture Når du starter på skolen, skal du og dine forældre underskrive hvad vi kalder en håndfæstning. Håndfæstningen beskriver, hvilken adfærd du skal udvise, når du er på ekskursion eller studieture med skolen. 10. Sportshallen Hver klasse kan vælge en repræsentant, der kan låne hallen. Repræsentanten er ansvarlig for at hallen afleveres i ordentlig stand efter brug, og at alle bruger sportssko Overholdes dette ikke, mister klassen sin ret til at låne hallen. For at få adgang til hallen, skal klasserepræsentanten henvende sig i receptionen for at få udleveret nøglekort og bolde. 11. Halvårsvurdering ( Trafiklyset ) I december måned laves der en halvårsstatus for alle elever. Vurderingen bygger på opnåede karakterer, opgaveaflevering samt fravær. Populært talt kan du som ved trafiklys få vurderingen grøn, gul eller rød. Den grønne farve betyder, at du har en god studieadfærd, som du bør fortsætte med. Hvis du får tildelt farven gul vil du blive indkaldt til samtale med din studievejleder. I samarbejde med vejlederen aftales hvad du kan gøre for at få farven grøn. Farven rød medfører, at du på baggrund af din utilfredsstillende studieadfærd f.eks. lavt karakterniveau, uacceptabelt fraværsomfang.. vejledes til at finde en for dig mere passende uddannelse eller stoppe og gå året om. En sidste mulighed er at der laves en kontrakt. Lever du ikke op til denne, vil du blive udmeldt. 12. Oprykning til næste klassetrin Oprykningen til næste klassetrin er betinget af dit udbytte af undervisningen. Dit udbytte og standpunkt vurderes efter hvert år. Du har krav på oprykning til næste klassetrin, når du har opnået 2,0 eller mere i karaktergennemsnit ved afslutningen af et skoleår. De krævede prøver skal være aflagt, herunder årsprøver. Større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende skal være afleveret til tiden. 17

18 Du kan ikke oprykkes til næste klassetrin, hvis dit gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0. Du kan derimod søge om at få lov til at gå året om. 13. Studieaktiv En betingelse for at kunne få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU) er, at du er studieaktiv. Du er pr. definition studieaktiv, når du deltager i undervisningen og de foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. 14. Klager over undervisningen Du har følgende muligheder for at løse eventuelle problemer i undervisningen: Tale med læreren Henvend dig personligt til læreren eller tag det op i forbindelse med den løbende evaluering. Tale med uddannelseschefen Kontakt uddannelseschefen skriftligt eller tal med ham personligt. Anonyme klager kan ikke behandles. Lederen forhører sig om læreren er gjort bekendt med problemet. Er dette ikke tilfældet, foreslås du at tale med vedkommende. Hvis du ikke ønsker at henvende dig til læreren, eller hvis samtalen med læreren ikke løser problemet, kontakter lederen læreren. Lederen og læreren aftaler fremgangsmåden for løsning af problemet. Der lægges vægt på, at der skal skabes et samspil mellem læreren og dig. Efter et stykke tid, kontakter lederen læreren og dig for at høre om sagen er løst tilfredsstillende. Dine forældre henvender sig til lederen Der er mulighed for, at dine forældre kan henvende sig til lederen. Lederen kontakter læreren og indgår aftaler om løsninger. Du og dine forældre informeres. Klagesag Hvis det viser sig, at løsningsmodellerne (1-3) ikke fører til et tilfredsstillende resultat, er der mulighed for at klage. Klagen skal være skriftlig og begrundet og sendes til uddannelseschefen. I en sådan sag inddrages tillidsmanden på 18

19 lærerens side. Det er uddannelseschefens primære opgave at mægle mellem parterne. Er det klassen der klager, skal eleverne hver især underskrive klagen. Klage over afsluttende standpunktskarakter. Medio maj modtager du din afsluttende standpunktskarakter. Hvis du synes, at karakteren ikke er rimelig, kan du senest 14 dage efter at du har modtaget denne lave en begrundet skriftlig klage. Denne sendes til uddannelseschefen. Klage over eksamenskarakter og/eller eksamensafviklingen Se eksamenshåndbogen via Lectio og eksamensbekendtgørelsen bekendtgørelse nr af 25. august Makkerskab Når du starter på skolen, bliver du tildelt en af dine klassekammerater som makker. Som makker har man nogle særlige opgaver i forhold til hinanden. Hvis du ikke kommer i skole en dag, sender du en sms til din makker Du sender en sms til din makker, hvis han/hun ikke har givet besked om, at vedkommende ikke kommer i skole Hvis din makker er fraværende, sørger du for at tage noter til vedkommende. Det samme gør sig gældende, hvis du modtager vigtige informationer eller får udleveret relevante papirer. Dig og din makker er sidekammerater. Hvis din makker ikke dukker op til sociale arrangementer på skolen, sender du en besked for at høre, om makkeren er ok. Hvis en lærer lægger op til samarbejde parvis i undervisningen, er du og din makker samarbejdspartnere. Hvis du tænker, at din makke har det svært socialt, er det ok, at du henvender dig til en kontaktlærer og fortæller om din bekymring, så der bliver taget hånd om det. Hvis der kommer en ny elev i klassen, og du bliver makker med vedkommende, introducerer du ham/hende til skolen viser vedkommende rundt på skolen, hjælper med at afklare praktiske forhold etc. Det er vigtigt, at den nye klassekammerat føler sig velkommen og hurtigt bliver integreret i klassen. Ud over makkerskaber arbejdes der med makkerskabsgrupper, som er fire elever, der i en periode arbejder sammen, når I har gruppearbejde i timerne. hver tredje uge frem til efterårsferien skifter man makker/sidekammerat, hvilket giver gode muligheder for at lære flere forskellige i klassen at kende. 19

20 Formålet med makkerskab er: At udvikle et godt socialt klasse- og undervisningsmiljø At du lærer at samarbejde med alle dine klassekammerater At du får kendskab til forskellige synspunkter blandt dine klassekammerater At du udvikler tolerance overfor forskellige måder at anskue tingene på At du udvikler sociale kompetencer Det er klassens lærere der står for at sammensætte makkerskaberne og makkerskabsgrupperne. 16. It i undervisningen IT er et glimrende værktøj i undervisningen og understøtter på mange måder indlæringen. Computeren kan eksempelvis med stort udbytte bruges til at tage noter, finde relevant information om skemaændringer, aktuelle begivenheder på skolen etc. Computeren er endvidere uundværlig i forbindelse med informationssøgning på nettet. På denne baggrund ser skolen gerne, at du har en bærbar computer og bruger denne aktivt i undervisning. En computer kan dog også bruges på en for undervisningen forstyrrende og irrelevant måde. Her tænkes eksempelvis på spil og Facebook, som vi på det kraftigste opfordrer alle til ikke at bruge i undervisningstiden, da det såvel går ud over den enkelte spillers indlæring og koncentration og virker meget forstyrrende for sidekammeraterne og den generelle undervisningssituation. Spil og hjemmesider som Facebook har stor underholdningsværdi for mange. På skolen er holdningen hver ting til sin tid. I undervisningen bruges it undervisningsrelateret, mens spil mv. foregår i fritiden! NB: Tænk dig godt om! Du skal tænke dig meget om, inden du lægger oplysninger på f.eks. Facebook eller Youtube. Dette gælder også, når du er med til at skrive om dine klassekammerater i den såkaldte blå bog. Du har lov til at ytre dig og sige din mening, men du har også et ansvar, og ytringsfriheden er ikke ubegrænset. Hvis du krænker andre personer, kan du komme i konflikt med straffeloven. Et godt råd er derfor at lade være med at lægge pinlige billeder og 20

21 underlødige kommentarer om andre personer på Facebook eller andre sociale medier. 17. Kontaktlærere Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen, hvilket b.la. medfører, at han/hun skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb. Kontaktlæreren er endvidere den person, som der er naturligt, at du opsøger, hvis du støder på problemer i løbet af din skolegang. Kontaktlæreren kan, hvis han/hun finder det formålstjenligt henvise dig til din studievejleder, som du altid er velkommen til at tage en samtale med. Du kan selvfølgelig også gå direkte til studievejlederen. 18. Timebytninger timeaflysninger På nogle tidspunkter af året skal en del af dine lærere på kursus. Vi prøver i disse tilfælde så vidt muligt at lave skemaændringer med mindst muligt tab af timer. Det samme gælder, når lærere er fraværende grundet sygdom. Lærerne kan via Lectio sende sms til alle elever, hvis du altså har husket at indtaste dit mobilnummer. Det er vigtigt, at du har indtastet dit mobilnummer, så du fx kan få besked om timeaflysninger. Følg i øvrigt med på skolens interne TV-skærme og Lectio. Her gives oplysning om skemaændringer m.m. Lectio er skolens primære informationskanal, så slå dagligt op på Lectio og se om der er beskeder til dig/klassen fra dine lærere, studievejledere, administrationen eller ledelsen. 21

22 19. Bedømmelse og karakterer 2 gange om året får du karakterer i alle fag. Desuden gives der i maj måned en afsluttende standpunktskarakter i fagene. Karaktererne bliver fulgt op af mundtlige evalueringer fra lærerne. Med disse tilbagemeldinger får lærerne mulighed for at give dig feedback på din indsats i timerne, og du får samtidig mulighed for at give din mening til kende om undervisningen i det pågældende fag. Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig til disse samtaler. Ved slutningen af det år, hvor undervisningen i et fag afsluttes fx matematik niveau B (efter 2. år) får du standpunktskarakter, som vil fremgå af dit eksamensbevis sammen med de karakterer, du får til den afsluttende eksamen. Et godt slutresultat opnås således via en solid daglig arbejdsindsats, samt et tilfredsstillende resultat til eksamen. 20. Evaluering af undervisningen Det er vigtigt at påpege, at det ikke er dig alene der bliver evalueret via karaktergivning. På hhx skal elever, de enkelte lærere/læreteam og skolens ledelse løbende foretage en evaluering af undervisningen. Hensigten er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse. 21. Interne prøver og eksamen Uddannelsen omfatter 8 eksamener plus et studieretningsprojekt. Dertil kommer en række interne mundtlige og skriftlige prøver. Har du 5 A-fag, skal du til eksamen 9 gange. 22

23 22. Karakterskala Du får karakterer efter den såkaldte 7-trinsskala. De 7 karakterer oversættes som følger: 12 Fremragende Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 Fortrinlig Fortrinlig præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Godt God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. 4 Nogenlunde Nogenlunde præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Tilstrækkeligt Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Utilstrækkeligt Utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Ringe Den helt uacceptable præstation. 23

24 23. Regler for at bestå hhx I henhold til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser gælder at: Hvis der er bestå krav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået. Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. På eksamensbeviset fremgår alene karakterer for det højeste niveau, du har gennemført faget på. Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: Fag på A-niveau tildeles vægten 2 Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5 Fag på C-niveau tildeles vægten 1 Studieretningsprojektet tildeles vægten 2 24

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsgymnasiet Knord Hillerød 2. Skolens Værdier Skolens adresse og organisation Mødetider Skemaer

Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsgymnasiet Knord Hillerød 2. Skolens Værdier Skolens adresse og organisation Mødetider Skemaer 1 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Handelsgymnasiet Knord Hillerød... 4 2. Skolens Værdier... 5 3. Skolens adresse og organisation... 6 5. Mødetider... 7 6. Skemaer... 7 7. Handelsgymnasiet hhx - Formål...

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Elevhåndbog. Skol 201

Elevhåndbog. Skol 201 Elevhåndbog for hg 2014 2015 pr. januar 2015 Elevhåndbog hg KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 14 2015 0 Indholdsfortegnelse Elevhåndbog hg... 0 Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND...

Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND... Elevhåndbog HHX KNORD Frederikssund Sko oleåret 2015 2016 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND... 4 SKOLENS VÆRDIER - DIN INDSATS PÅ SKOLEN...

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet på København Nord Lyngby

Velkommen til Handelsgymnasiet på København Nord Lyngby Velkommen til Handelsgymnasiet på København Nord Lyngby Jeg byder dig velkommen til handelsgymnasiet på København Nord i Lyngby, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil bestræbe os

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan IBC Handelsgymnasiet Kolding Indholdsfortegnelse for 1...4 Den løbende evaluering...4 Den afsluttende evaluering...6 Årsprøver/eksamen...6 for 2...8 Den løbende evaluering...8 Den afsluttende evaluering...10

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for årgang

Velkommen til informationsmøde for årgang Velkommen til informationsmøde for årgang 2017-2020 Program Velkomst v. rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation af skolen og uddannelsen v. rektor Jan Mandrup Jacobsen og uddannelsesleder Gitte Engelund

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Elevhåndbog HHX Skoleåret

Elevhåndbog HHX Skoleåret Elevhåndbog HHX Skoleåret 2016-2017 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KNORD, FREDERIKSSUND... 3 SKOLENS VÆRDIER - DIN INDSATS PÅ SKOLEN... 4 KNORD S ORGANISATION...

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på

Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på Velkommen til Lyngby Handelsgymnasium på Jeg byder dig hjerteligt velkommen til handelsgymnasiet på København Nord i Lyngby, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil give dig de bedste

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord.

Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord. Elevhåndbog 2015 2016 Lyngby Gymnasium Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord. Jeg byder dig hjerteligt velkommen til Lyngby Gymnasium. Lyngby Gymnasium er et projektorienteret innovationsgymnasium, som

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Bliv student fra Handelsgymnasiet

Bliv student fra Handelsgymnasiet Årgang 2010 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Marianne Munch Svendsen, uddannelseschef Præsentation af pc-ordningen v. Rune Zimmermann, konstitueret

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere