1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6"

Transkript

1 1

2 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD SKOLENS VÆRDIER SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION SKOLEBETJENTE: MØDETIDER SKEMAER HANDELSGYMNASIET HHX - FORMÅL FAGENE PÅ HHX Valgfagsorientering Skift af valgfag Videregående uddannelse efter HHX Studieretninger og fag Obligatoriske fag og niveauer Eksempler på valgfag og niveauer STUDIE- OG ORDENSREGLER Fraværsregistrering Opgørelse af opgaveaflevering Informer din makker/studievejleder Sygeundervisning Fravær 7 %-reglen REGLER PÅ STUDIETURE SPORTSHALLEN HALVÅRSVURDERING ( TRAFIKLYSET )

3 12. OPRYKNING TIL NÆSTE KLASSETRIN STUDIEAKTIV KLAGER OVER UNDERVISNINGEN MAKKERSKAB IT I UNDERVISNINGEN KONTAKTLÆRERE TIMEBYTNINGER TIMEAFLYSNINGER BEDØMMELSE OG KARAKTERER EVALUERING AF UNDERVISNINGEN INTERNE PRØVER OG EKSAMEN KARAKTERSKALA REGLER FOR AT BESTÅ HHX INFORMATION FRA STUDIEVEJLEDNINGEN Træffetider Klassefordeling på studievejlederne Information fra studievejledningen Eksamen Studievalg - din videre uddannelse Elevopfølgning PSYKOLOGHJÆLP STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) UNGDOMSKORT RABAT PÅ TRANSPORT MENTORORDNING

4 30. SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE OVERFLYTNING TIL EUD/EUX, VALGFAG OG STUDIERETNING PRAKTIKPLADSER SKOLENS IT-PLATFORM IT og PC er IT-afdelingen TYVERI STUDIECENTERET ET ÅBENT STUDIEMILJØ Studiecenterets funktioner Studiecentrets åbningstider: STUDIEKORT EGENBETALING PAS PÅ DINE TING LÅN ET SKAB ELEVRÅDET HAR ORDET! ELEVTRIVSEL MORGENSAMLINGER STUDIETURE GAMMEL ELEVFORENING LAD ROCKEN RULLE AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE (ATU) MASTER CLASS SKOLENS RUSMIDDELPOLITIK Almindelig politik

5 47.2 Regler om rusmidler på skolen FERIEKALENDER BUSER TIL SKOLEN BILAG 1: STUDIE- OG ORDENSREGLER Formål: Adfærd på skolen:

6 1. Velkommen til Handelsgymnasiet København Nord Hillerød Vi byder dig velkommen til Handelsgymnasiet København Nord i Hillerød, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil bestræbe os på at skabe et godt undervisningsmiljø for dig, og vi håber, at du må falde godt til på skolen, og at du får nogle lærerige år hos os. Vi lægger vægt på, at skolen er et sted, hvor du er glad for at komme, og hvor du har mulighed for at tilegne dig kundskaber og viden, som du kan drage nytte af i et fremtidigt job og uddannelse. I elevhåndbogen finder du en række informationer, som har med din daglige skolegang at gøre. En skole er andet end undervisning og lektier. For at få en vellykket skolegang er det også vigtigt at engagere sig i fællesskabet, både i klassen og på skolen som helhed. Det håber vi, at du vil. Hilsen og held og lykke med de kommende 3 år! Jesper Skibsted Als Uddannelseschef for Handelsgymnasiet 6

7 2. Skolens Værdier Vi lægger vægt på fornyelse: Derfor håber vi, at du vil møde frem med lyst til at prøve noget nyt og selv aktivt bidrage til nye tiltag, som du og dine klassekammerater kan få glæde af såvel i undervisningen som uden for undervisningen. Vi lægger vægt på respekt: Derfor er det vores mål at fastholde et godt forhold eleverne imellem og mellem lærere og elever. Vi ønsker at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle kan komme til orde og bidrage aktivt og positivt til undervisningen. Vi mener, at en god omgangstone og et godt kammeratskab er med til at skabe en velfungerende skole. Håber at du vil gøre dit for at bidrage hertil. Vi lægger vægt på ihærdighed: Derfor forventer vi, at du møder stabilt og til tiden. Vi vil endvidere påpege, at det er vigtigt, at aftaler om afleveringsfrister for skriftligt arbejde overholdes, og at du ikke giver op over for eventuelle faglige problemer men selv prøver at komme frem til problemløsninger, inden du søger hjælp. En hhx uddannelse kræver daglig indsats såvel i skolen som hjemme. 7

8 3. Skolens adresse og organisation Skolen har afdelinger i Frederikssund, Hillerød og Lyngby under det fælles navn København Nord. Skolens adresse i Hillerød: Handelsgymnasiet København Nord Trollesminde Allé Hillerød Tlf Fax Skolens kontor er bemandet hverdage fra , dog fredag 8-15 Direktør: René Van Laer, mail: (Lyngby) Rektor HHX og STX: Ivar Lykke Ørnby, mail: (Lyngby) Uddannelseschef HHX Hillerød Jesper Skibsted Als, mail: (Hillerød) Receptionen: Tlf Administration: Liza Blidarevic tlf.: (direkte) mail: Nuray Bayrak tlf.: (direkte) mail: Studievejledere hhx: Anne Below Stenkjær tlf: (direkte) mail: Jørn Møller Nielsen tlf: (direkte) mail: Søren Witoslavsky tlf: (direkte) mail: Vejleder fra Studievalg København vejledning videregående uddannelse Mai Lis Skotte mail: IT-administration: Kan kontaktes via Studiecenteret: Hans Meinert mail: 8

9 4. Skolebetjente: Karsten Kondrup Petersen, Kim Nielsen Martin Samson Benjamin Hansen 5. Mødetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: Skemaer Der sker ændringer af skemaet i løbet af skoleåret. Check derfor løbende Lectio for at se dit skema! Log dig på Lectio via 7. Handelsgymnasiet hhx - Formål På adressen Trollesmindeallé 24 har vi ud over hhx to andre uddannelser, nemlig EUD - og EUX-uddannelserne og handelsgymnasie-uddannelsen, hhx. Du har valgt handelsgymnasiet, som beskrives i det følgende. Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens paragraf 1 er formålet med hhx: Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til en videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. 9

10 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans. HHX er en treårig gymnasial uddannelse på linie med det almene gymnasium (stx) og det tekniske gymnasium (htx). På skolen går der 26 hhx klasser, som fordeler sig på 9 klasser på 1.- og 2.årgang og 8 på sidste årgang. Ved din tilmelding til HHX valgte du en studieretning, som kan opfattes som en måde at specialisere sig på inden for uddannelsen. På første år vil undervisningen bestå af almindelig undervisning i de obligatoriske fag samt af studieområdet del 1((SO1) (grundforløbet)). Det overordnede sigte med studieområdet er at understøtte din overgang fra folkeskolen til en gymnasial uddannelse. I studieområdet del 1 samarbejdes der mellem forskellige fag med udgangspunkt i følgende 3 hovedområder: Kultur og sprogområde (dansk og fremmedsprog indgår) Det virksomhedsøkonomiske område (virksomhedsøkonomi og afsætning indgår) Det samfundsfaglige/samfundsøkonomiske område (samfundsfag og international økonomi indgår) IT inddrages i alle 3 områder, mens matematik indgår i et af de sidste 2 områder eller i dem begge. Grundforløbet afsluttes med en tværfaglig intern prøve. Før juleferien på 1.år, skal du tage endelig stilling til valg af studieretning. Dette valg foregår på Lectio. På 2. år og 3. år af HHX stifter du igen bekendtskab med tværfaglige projekter i form af studieområdet del 2. Dette består af erhvervscase og det internationale område (DIO). I erhvervscase på 2. år inddrages fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Undervisningen er case-baseret, hvormed menes, at der tages udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger fra erhvervslivet. Disse bearbejdes med inddragelse af fagenes modeller, metoder og teorier. Inden for Det Internationale Område (DIO) på 3. år arbejdes der tværfagligt mellem fagene dansk, engelsk, samtidshistorie og international økonomi. 10

11 I forløbet lægges der vægt på den globale dimension i det internationale samfund, dette både på det kulturelle og det samfundsøkonomiske plan. Inden vi går over til at skrive lidt om fagene på hhx, skal det nævnes, at du på 3. år skal lave et studieretningsprojekt (SRP). Det er en større skriftlig opgave, som skal udarbejdes i 2 fag. Projektet tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau kombineret med 1 fag yderligere på A eller B-niveau. Studieretningsprojektet bliver hermed centralt for faglig fordybelse i et emne, der er særligt relevant for den studieretning, som du har valgt. Til opgaveskrivningen får du 2 uger. I disse uger er der ikke almindelig undervisning, men mulighed for vejledning. Der er SRP-skriveperiode de sidste 2 uger før juleferien. 7. Fagene på hhx På HHX skelnes der imellem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene optræder på forskellige niveauer, afhængig af hvor lang tid du har haft det på pågældende fag. 1-årige fag = C-niveau; 2-årige fag = B-niveau og 3- årige fag = A-niveau. Du skal i løbet af uddannelsen have mindst 4 A-fag, 3 B-fag og 1 C-fag. I forbindelse med din beslutning om valgfag, som skal vælges på 1. år, vil du blive orienteret af studievejlederne om f.eks. optagelseskrav til de videregående uddannelser visse uddannelser kræver, at ansøgere har specielle fag på et bestemt niveau. Du vil endvidere få information om fagenes indhold af faglærere, så du får et godt grundlag at vælge ud fra. 7.1 Valgfagsorientering I januar måned, skal du på 1. år tage stilling til hvilke valgfag du vil have på 2. og 3. år. I december orienterer studievejlederne om valgfagsprocessen. Du får udleveret et valgfagskatalog, så du kan danne dig et overblik over hvilke valgfag vi udbyder på skolen. Vær opmærksom på, at der skal melde sig et vist antal elever til et hold, før det kan oprettes. 7.2 Skift af valgfag Hvis du mod forventning fortryder dit valg af fag, skal du inden den 10. september sende en skriftlig begrundelse for dit ændrede ønske. Hvis ønsket imødekommes, skal det pointeres, at skift mellem 2 C-niveaufag er ganske uproblematisk. Skifter du derimod fra et A eller B-niveau, dvs. fra A til B eller fra B til C skal du aflægge eksamen på det laveste niveau. Der bliver tale om en ekstra eksamen. 11

12 7.3 Videregående uddannelse efter HHX Handelsgymnasiet peger mod videregående uddannelse. HHX er en studieforberedende uddannelse, som giver mulighed for at læse videre på kortere, mellemlange eller længerevarende videregående uddannelser efter endt eksamen. Du kan f.eks. vælge at læse på landets handelshøjskoler, universiteter eller erhvervsakademier. Af eksempler på kortere videregående uddannelser 3 5 år kan nævnes erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige uddannelser på handelshøjskolerne samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Til sidst skal det nævnes, at en hhx-eksamen giver mulighed for at få en trainee-stilling i det private erhvervsliv og inden for den offentlige sektor. Valg af videreuddannelse kan være lidt af en jungle at bevæge sig ind i, men du er ikke overladt til dig selv. I løbet af HHX-uddannelsen arbejdes der grundigt med forskellige aspekter af valgprocessen, og du har mulighed for at få personlig vejledning om uddannelsesmulighederne. Mai-Lis Skotte fra Studievalg København står for vejledningen. 12

13 7.4 Studieretninger og fag Følgende studieretninger er oprettet i 2015: Linjer Studieretningsfag 1 Studieretningsfag 2 Studieretningsfag 3 Økonomi Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Økonomi Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Matematik B Marketing Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation C Marketing Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Markedskommunikation C International International økonomi A Afsætning A Kulturforståelse C Global marketing International økonomi A Afsætning A Kulturforståelse C 13

14 7.5 Obligatoriske fag og niveauer Ud over studieretningsfagene er der følgende obligatoriske fag: Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog, fortsætter- eller begyndersprog hhv. B og A Virksomhedsøkonomi B Afsætningsøkonomi B Samtidshistorie B International økonomi B Matematik C Erhvervsret C Samfundsfag C Studieområde 1, 2 (erhvervscase), 3 (det internationale område) + Studieretningsprojekt(SRP) 7.6 Eksempler på valgfag og niveauer Finansiering C Innovation C Innovation B Kulturforståelse C Mediefag C Matematik A Psykologi C Markedskommunikation C Samfundsfag B Tysk A International Økonomi A Idræt C Design C Udbuddet kan svinge fra år til år. 14

15 8. Studie- og ordensregler På skolen har vi en grundregel som lyder: GØR IKKE NOGET DUMT Erfaringsmæssigt lever langt størstedelen af eleverne op til den regel, hvorfor vi egentlig kunne nøjes med at gøre dig bekendt med den. Så let slipper vi dog ikke, idet det er et krav fra Undervisningsministeriet, at eleverne informeres om officielt vedtagne regler, som er gældende, hvis en elev opfører sig uhensigtsmæssigt. Du kan læse regelsættet på de sidste sider af elevhåndbogen. 8.1 Fraværsregistrering Da der er mødepligt til timerne, er det vigtigt, at du følger med i dit eventuelle fravær. Du kan til enhver tid se dit fravær på Lectio. Husk løbende at notere årsager til evt. fravær under fraværsårsager skemaet på Lectio. 8.2 Opgørelse af fysisk fravær Du registreres som fraværende fra en time, hvis du kommer for sent til denne. Du registreres som fraværende, hvis du ikke møder i skole på grund af sygdom eller af andre årsager. Eventuelt manglende eller for sen aflevering af skriftlige opgaver tæller også med i dit fravær. For hver skriftlig opgave gælder der en såkaldt elevtid, som er det antal timer, der er afsat til dit arbejde med den pågældende opgave. Det er dette antal timer, der noteres som fravær, hvis opgaven ikke afleveres rettidigt. I særlige tilfælde kan din faglærer evt. godkende et senere afleveringspunkt. 8.3 Opgørelse af opgaveaflevering Hvis du mod forventning ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, skal denne laves på et senere tidspunkt. 2 gange årligt - den 1. december 2015 og den 2. maj laves der status for din opgaveaflevering. Hvis du den 1. december mangler at aflevere opgaver, skal de afleveres senest efter juleferien den 4/ Ved den sidste statusopgørelse den 2. maj, er tidsfristen for manglende afleveringer sat til den 13. maj I forbindelse med opgaveskrivning afholdes der 4 såkaldte skrivecafeer, hvor du kan få råd og vejledning til opgaveskrivningen fra faglærere i de respektive fag. Disse finder sted om onsdagen fra klokken i uge 40, 48 (2015) og uge 6 og 11 (2016) 15

16 8.4 Informer din makker/studievejleder Ved sygdom skal du informere din makker(gælder kun på 1. år). Ved længerevarende fravær 1 uge og der over skal du orientere din studievejleder, som vil indkalde dig til en samtale. På baggrund af dine notater om årsagen til fraværet taler i om, hvad dit fravær har medført fagligt for dig, og hvordan du kan indhente det, du er kommet bag efter. 8.5 Fraværsopgørelser Studievejlederne laver jævnligt opgørelser over klassernes fravær. Hvis dit fravær er for højt/ du mangler at aflevere skriftlige opgaver, vil du modtage et brev på mail. Er du under 18 år sendes brevet også til dine forældre via mail. NB: Det skal påpeges, at der er tale om objektiv fraværsregistrering. Det betyder, at alt fravær uanset årsag registreres. Skolen kan således ikke give dig fri, fordi du eksempelvis skal til en rund fødselsdag eller ferie udenfor skolens almindelige ferieperiode. Hvis du tager kørekort under uddannelsen, skal du lægge køretimer/prøve udenfor skoletid. Skolen kan kræve, at sygdom dokumenteres med relevant dokumentation. Som udgangspunkt registreres du som fraværende uanset årsag. Følgende tolke skolen dog som lovligt fravær: Samtaler med skolens psykolog. Virksomhedsbesøg/ekskursion i skoletiden. Deltagelse i skolerelateret arbejde i form af elevråd, informationsbesøg på folkeskoler eller lignende. Studiepraktik Forsvarets dag Offentligt embede eksempelvis: indkaldelse som vidne i en retssag Jobsamtale på 3. år 8.6 Sygeundervisning Ved længere tids sygdom over en uges varighed skal du kontakte din studievejleder pr. mail eller telefonisk. Du kan evt. også kontakte elevadministrationen på tlf Studievejlederen kontakter dig for at høre om udsigterne tidsmæssigt for en raskmelding. Hvis din sygdom forventes at fortsætte i længere tid over 2 uger tilbydes du sygeundervisning. Forslag til undervisningsplan udarbejdes af skolen. Den endelige plan laves i samarbejde med dig. 8.7 Fravær 7 %-reglen Der er som sagt mødepligt til timerne. På trods heraf har skolen indført en fraværsgrænse på 7 %. Dette gælder såvel for det samlede fravær som for fravær i enkelte fag. Når der laves fraværsopgørelser i løbet af skoleåret tages der udgangspunkt i 7 %-reglen. Elever med over 7 % i fravær modtager et fraværsbrev. 16

17 9. Regler på studieture Når du starter på skolen, skal du og dine forældre underskrive hvad vi kalder en håndfæstning. Håndfæstningen beskriver, hvilken adfærd du skal udvise, når du er på ekskursion eller studieture med skolen. 10. Sportshallen Hver klasse kan vælge en repræsentant, der kan låne hallen. Repræsentanten er ansvarlig for at hallen afleveres i ordentlig stand efter brug, og at alle bruger sportssko Overholdes dette ikke, mister klassen sin ret til at låne hallen. For at få adgang til hallen, skal klasserepræsentanten henvende sig i receptionen for at få udleveret nøglekort og bolde. 11. Halvårsvurdering ( Trafiklyset ) I december måned laves der en halvårsstatus for alle elever. Vurderingen bygger på opnåede karakterer, opgaveaflevering samt fravær. Populært talt kan du som ved trafiklys få vurderingen grøn, gul eller rød. Den grønne farve betyder, at du har en god studieadfærd, som du bør fortsætte med. Hvis du får tildelt farven gul vil du blive indkaldt til samtale med din studievejleder. I samarbejde med vejlederen aftales hvad du kan gøre for at få farven grøn. Farven rød medfører, at du på baggrund af din utilfredsstillende studieadfærd f.eks. lavt karakterniveau, uacceptabelt fraværsomfang.. vejledes til at finde en for dig mere passende uddannelse eller stoppe og gå året om. En sidste mulighed er at der laves en kontrakt. Lever du ikke op til denne, vil du blive udmeldt. 12. Oprykning til næste klassetrin Oprykningen til næste klassetrin er betinget af dit udbytte af undervisningen. Dit udbytte og standpunkt vurderes efter hvert år. Du har krav på oprykning til næste klassetrin, når du har opnået 2,0 eller mere i karaktergennemsnit ved afslutningen af et skoleår. De krævede prøver skal være aflagt, herunder årsprøver. Større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende skal være afleveret til tiden. 17

18 Du kan ikke oprykkes til næste klassetrin, hvis dit gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0. Du kan derimod søge om at få lov til at gå året om. 13. Studieaktiv En betingelse for at kunne få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU) er, at du er studieaktiv. Du er pr. definition studieaktiv, når du deltager i undervisningen og de foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. 14. Klager over undervisningen Du har følgende muligheder for at løse eventuelle problemer i undervisningen: Tale med læreren Henvend dig personligt til læreren eller tag det op i forbindelse med den løbende evaluering. Tale med uddannelseschefen Kontakt uddannelseschefen skriftligt eller tal med ham personligt. Anonyme klager kan ikke behandles. Lederen forhører sig om læreren er gjort bekendt med problemet. Er dette ikke tilfældet, foreslås du at tale med vedkommende. Hvis du ikke ønsker at henvende dig til læreren, eller hvis samtalen med læreren ikke løser problemet, kontakter lederen læreren. Lederen og læreren aftaler fremgangsmåden for løsning af problemet. Der lægges vægt på, at der skal skabes et samspil mellem læreren og dig. Efter et stykke tid, kontakter lederen læreren og dig for at høre om sagen er løst tilfredsstillende. Dine forældre henvender sig til lederen Der er mulighed for, at dine forældre kan henvende sig til lederen. Lederen kontakter læreren og indgår aftaler om løsninger. Du og dine forældre informeres. Klagesag Hvis det viser sig, at løsningsmodellerne (1-3) ikke fører til et tilfredsstillende resultat, er der mulighed for at klage. Klagen skal være skriftlig og begrundet og sendes til uddannelseschefen. I en sådan sag inddrages tillidsmanden på 18

19 lærerens side. Det er uddannelseschefens primære opgave at mægle mellem parterne. Er det klassen der klager, skal eleverne hver især underskrive klagen. Klage over afsluttende standpunktskarakter. Medio maj modtager du din afsluttende standpunktskarakter. Hvis du synes, at karakteren ikke er rimelig, kan du senest 14 dage efter at du har modtaget denne lave en begrundet skriftlig klage. Denne sendes til uddannelseschefen. Klage over eksamenskarakter og/eller eksamensafviklingen Se eksamenshåndbogen via Lectio og eksamensbekendtgørelsen bekendtgørelse nr af 25. august Makkerskab Når du starter på skolen, bliver du tildelt en af dine klassekammerater som makker. Som makker har man nogle særlige opgaver i forhold til hinanden. Hvis du ikke kommer i skole en dag, sender du en sms til din makker Du sender en sms til din makker, hvis han/hun ikke har givet besked om, at vedkommende ikke kommer i skole Hvis din makker er fraværende, sørger du for at tage noter til vedkommende. Det samme gør sig gældende, hvis du modtager vigtige informationer eller får udleveret relevante papirer. Dig og din makker er sidekammerater. Hvis din makker ikke dukker op til sociale arrangementer på skolen, sender du en besked for at høre, om makkeren er ok. Hvis en lærer lægger op til samarbejde parvis i undervisningen, er du og din makker samarbejdspartnere. Hvis du tænker, at din makke har det svært socialt, er det ok, at du henvender dig til en kontaktlærer og fortæller om din bekymring, så der bliver taget hånd om det. Hvis der kommer en ny elev i klassen, og du bliver makker med vedkommende, introducerer du ham/hende til skolen viser vedkommende rundt på skolen, hjælper med at afklare praktiske forhold etc. Det er vigtigt, at den nye klassekammerat føler sig velkommen og hurtigt bliver integreret i klassen. Ud over makkerskaber arbejdes der med makkerskabsgrupper, som er fire elever, der i en periode arbejder sammen, når I har gruppearbejde i timerne. hver tredje uge frem til efterårsferien skifter man makker/sidekammerat, hvilket giver gode muligheder for at lære flere forskellige i klassen at kende. 19

20 Formålet med makkerskab er: At udvikle et godt socialt klasse- og undervisningsmiljø At du lærer at samarbejde med alle dine klassekammerater At du får kendskab til forskellige synspunkter blandt dine klassekammerater At du udvikler tolerance overfor forskellige måder at anskue tingene på At du udvikler sociale kompetencer Det er klassens lærere der står for at sammensætte makkerskaberne og makkerskabsgrupperne. 16. It i undervisningen IT er et glimrende værktøj i undervisningen og understøtter på mange måder indlæringen. Computeren kan eksempelvis med stort udbytte bruges til at tage noter, finde relevant information om skemaændringer, aktuelle begivenheder på skolen etc. Computeren er endvidere uundværlig i forbindelse med informationssøgning på nettet. På denne baggrund ser skolen gerne, at du har en bærbar computer og bruger denne aktivt i undervisning. En computer kan dog også bruges på en for undervisningen forstyrrende og irrelevant måde. Her tænkes eksempelvis på spil og Facebook, som vi på det kraftigste opfordrer alle til ikke at bruge i undervisningstiden, da det såvel går ud over den enkelte spillers indlæring og koncentration og virker meget forstyrrende for sidekammeraterne og den generelle undervisningssituation. Spil og hjemmesider som Facebook har stor underholdningsværdi for mange. På skolen er holdningen hver ting til sin tid. I undervisningen bruges it undervisningsrelateret, mens spil mv. foregår i fritiden! NB: Tænk dig godt om! Du skal tænke dig meget om, inden du lægger oplysninger på f.eks. Facebook eller Youtube. Dette gælder også, når du er med til at skrive om dine klassekammerater i den såkaldte blå bog. Du har lov til at ytre dig og sige din mening, men du har også et ansvar, og ytringsfriheden er ikke ubegrænset. Hvis du krænker andre personer, kan du komme i konflikt med straffeloven. Et godt råd er derfor at lade være med at lægge pinlige billeder og 20

21 underlødige kommentarer om andre personer på Facebook eller andre sociale medier. 17. Kontaktlærere Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen, hvilket b.la. medfører, at han/hun skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb. Kontaktlæreren er endvidere den person, som der er naturligt, at du opsøger, hvis du støder på problemer i løbet af din skolegang. Kontaktlæreren kan, hvis han/hun finder det formålstjenligt henvise dig til din studievejleder, som du altid er velkommen til at tage en samtale med. Du kan selvfølgelig også gå direkte til studievejlederen. 18. Timebytninger timeaflysninger På nogle tidspunkter af året skal en del af dine lærere på kursus. Vi prøver i disse tilfælde så vidt muligt at lave skemaændringer med mindst muligt tab af timer. Det samme gælder, når lærere er fraværende grundet sygdom. Lærerne kan via Lectio sende sms til alle elever, hvis du altså har husket at indtaste dit mobilnummer. Det er vigtigt, at du har indtastet dit mobilnummer, så du fx kan få besked om timeaflysninger. Følg i øvrigt med på skolens interne TV-skærme og Lectio. Her gives oplysning om skemaændringer m.m. Lectio er skolens primære informationskanal, så slå dagligt op på Lectio og se om der er beskeder til dig/klassen fra dine lærere, studievejledere, administrationen eller ledelsen. 21

22 19. Bedømmelse og karakterer 2 gange om året får du karakterer i alle fag. Desuden gives der i maj måned en afsluttende standpunktskarakter i fagene. Karaktererne bliver fulgt op af mundtlige evalueringer fra lærerne. Med disse tilbagemeldinger får lærerne mulighed for at give dig feedback på din indsats i timerne, og du får samtidig mulighed for at give din mening til kende om undervisningen i det pågældende fag. Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig til disse samtaler. Ved slutningen af det år, hvor undervisningen i et fag afsluttes fx matematik niveau B (efter 2. år) får du standpunktskarakter, som vil fremgå af dit eksamensbevis sammen med de karakterer, du får til den afsluttende eksamen. Et godt slutresultat opnås således via en solid daglig arbejdsindsats, samt et tilfredsstillende resultat til eksamen. 20. Evaluering af undervisningen Det er vigtigt at påpege, at det ikke er dig alene der bliver evalueret via karaktergivning. På hhx skal elever, de enkelte lærere/læreteam og skolens ledelse løbende foretage en evaluering af undervisningen. Hensigten er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse. 21. Interne prøver og eksamen Uddannelsen omfatter 8 eksamener plus et studieretningsprojekt. Dertil kommer en række interne mundtlige og skriftlige prøver. Har du 5 A-fag, skal du til eksamen 9 gange. 22

23 22. Karakterskala Du får karakterer efter den såkaldte 7-trinsskala. De 7 karakterer oversættes som følger: 12 Fremragende Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 Fortrinlig Fortrinlig præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Godt God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. 4 Nogenlunde Nogenlunde præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Tilstrækkeligt Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Utilstrækkeligt Utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Ringe Den helt uacceptable præstation. 23

24 23. Regler for at bestå hhx I henhold til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser gælder at: Hvis der er bestå krav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået. Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. På eksamensbeviset fremgår alene karakterer for det højeste niveau, du har gennemført faget på. Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: Fag på A-niveau tildeles vægten 2 Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5 Fag på C-niveau tildeles vægten 1 Studieretningsprojektet tildeles vægten 2 24

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Bliv student fra Handelsgymnasiet

Bliv student fra Handelsgymnasiet Årgang 2010 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Marianne Munch Svendsen, uddannelseschef Præsentation af pc-ordningen v. Rune Zimmermann, konstitueret

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere