1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6"

Transkript

1 1

2 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD SKOLENS VÆRDIER SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION SKOLEBETJENTE: MØDETIDER SKEMAER HANDELSGYMNASIET HHX - FORMÅL FAGENE PÅ HHX Valgfagsorientering Skift af valgfag Videregående uddannelse efter HHX Studieretninger og fag Obligatoriske fag og niveauer Eksempler på valgfag og niveauer STUDIE- OG ORDENSREGLER Fraværsregistrering Opgørelse af opgaveaflevering Informer din makker/studievejleder Sygeundervisning Fravær 7 %-reglen REGLER PÅ STUDIETURE SPORTSHALLEN HALVÅRSVURDERING ( TRAFIKLYSET )

3 12. OPRYKNING TIL NÆSTE KLASSETRIN STUDIEAKTIV KLAGER OVER UNDERVISNINGEN MAKKERSKAB IT I UNDERVISNINGEN KONTAKTLÆRERE TIMEBYTNINGER TIMEAFLYSNINGER BEDØMMELSE OG KARAKTERER EVALUERING AF UNDERVISNINGEN INTERNE PRØVER OG EKSAMEN KARAKTERSKALA REGLER FOR AT BESTÅ HHX INFORMATION FRA STUDIEVEJLEDNINGEN Træffetider Klassefordeling på studievejlederne Information fra studievejledningen Eksamen Studievalg - din videre uddannelse Elevopfølgning PSYKOLOGHJÆLP STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) UNGDOMSKORT RABAT PÅ TRANSPORT MENTORORDNING

4 30. SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE OVERFLYTNING TIL EUD/EUX, VALGFAG OG STUDIERETNING PRAKTIKPLADSER SKOLENS IT-PLATFORM IT og PC er IT-afdelingen TYVERI STUDIECENTERET ET ÅBENT STUDIEMILJØ Studiecenterets funktioner Studiecentrets åbningstider: STUDIEKORT EGENBETALING PAS PÅ DINE TING LÅN ET SKAB ELEVRÅDET HAR ORDET! ELEVTRIVSEL MORGENSAMLINGER STUDIETURE GAMMEL ELEVFORENING LAD ROCKEN RULLE AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE (ATU) MASTER CLASS SKOLENS RUSMIDDELPOLITIK Almindelig politik

5 47.2 Regler om rusmidler på skolen FERIEKALENDER BUSER TIL SKOLEN BILAG 1: STUDIE- OG ORDENSREGLER Formål: Adfærd på skolen:

6 1. Velkommen til Handelsgymnasiet København Nord Hillerød Vi byder dig velkommen til Handelsgymnasiet København Nord i Hillerød, som du har valgt som uddannelsessted de næste tre år. Vi vil bestræbe os på at skabe et godt undervisningsmiljø for dig, og vi håber, at du må falde godt til på skolen, og at du får nogle lærerige år hos os. Vi lægger vægt på, at skolen er et sted, hvor du er glad for at komme, og hvor du har mulighed for at tilegne dig kundskaber og viden, som du kan drage nytte af i et fremtidigt job og uddannelse. I elevhåndbogen finder du en række informationer, som har med din daglige skolegang at gøre. En skole er andet end undervisning og lektier. For at få en vellykket skolegang er det også vigtigt at engagere sig i fællesskabet, både i klassen og på skolen som helhed. Det håber vi, at du vil. Hilsen og held og lykke med de kommende 3 år! Jesper Skibsted Als Uddannelseschef for Handelsgymnasiet 6

7 2. Skolens Værdier Vi lægger vægt på fornyelse: Derfor håber vi, at du vil møde frem med lyst til at prøve noget nyt og selv aktivt bidrage til nye tiltag, som du og dine klassekammerater kan få glæde af såvel i undervisningen som uden for undervisningen. Vi lægger vægt på respekt: Derfor er det vores mål at fastholde et godt forhold eleverne imellem og mellem lærere og elever. Vi ønsker at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle kan komme til orde og bidrage aktivt og positivt til undervisningen. Vi mener, at en god omgangstone og et godt kammeratskab er med til at skabe en velfungerende skole. Håber at du vil gøre dit for at bidrage hertil. Vi lægger vægt på ihærdighed: Derfor forventer vi, at du møder stabilt og til tiden. Vi vil endvidere påpege, at det er vigtigt, at aftaler om afleveringsfrister for skriftligt arbejde overholdes, og at du ikke giver op over for eventuelle faglige problemer men selv prøver at komme frem til problemløsninger, inden du søger hjælp. En hhx uddannelse kræver daglig indsats såvel i skolen som hjemme. 7

8 3. Skolens adresse og organisation Skolen har afdelinger i Frederikssund, Hillerød og Lyngby under det fælles navn København Nord. Skolens adresse i Hillerød: Handelsgymnasiet København Nord Trollesminde Allé Hillerød Tlf Fax Skolens kontor er bemandet hverdage fra , dog fredag 8-15 Direktør: René Van Laer, mail: (Lyngby) Rektor HHX og STX: Ivar Lykke Ørnby, mail: (Lyngby) Uddannelseschef HHX Hillerød Jesper Skibsted Als, mail: (Hillerød) Receptionen: Tlf Administration: Liza Blidarevic tlf.: (direkte) mail: Nuray Bayrak tlf.: (direkte) mail: Studievejledere hhx: Anne Below Stenkjær tlf: (direkte) mail: Jørn Møller Nielsen tlf: (direkte) mail: Søren Witoslavsky tlf: (direkte) mail: Vejleder fra Studievalg København vejledning videregående uddannelse Mai Lis Skotte mail: IT-administration: Kan kontaktes via Studiecenteret: Hans Meinert mail: 8

9 4. Skolebetjente: Karsten Kondrup Petersen, Kim Nielsen Martin Samson Benjamin Hansen 5. Mødetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: Skemaer Der sker ændringer af skemaet i løbet af skoleåret. Check derfor løbende Lectio for at se dit skema! Log dig på Lectio via 7. Handelsgymnasiet hhx - Formål På adressen Trollesmindeallé 24 har vi ud over hhx to andre uddannelser, nemlig EUD - og EUX-uddannelserne og handelsgymnasie-uddannelsen, hhx. Du har valgt handelsgymnasiet, som beskrives i det følgende. Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens paragraf 1 er formålet med hhx: Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til en videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. 9

10 Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans. HHX er en treårig gymnasial uddannelse på linie med det almene gymnasium (stx) og det tekniske gymnasium (htx). På skolen går der 26 hhx klasser, som fordeler sig på 9 klasser på 1.- og 2.årgang og 8 på sidste årgang. Ved din tilmelding til HHX valgte du en studieretning, som kan opfattes som en måde at specialisere sig på inden for uddannelsen. På første år vil undervisningen bestå af almindelig undervisning i de obligatoriske fag samt af studieområdet del 1((SO1) (grundforløbet)). Det overordnede sigte med studieområdet er at understøtte din overgang fra folkeskolen til en gymnasial uddannelse. I studieområdet del 1 samarbejdes der mellem forskellige fag med udgangspunkt i følgende 3 hovedområder: Kultur og sprogområde (dansk og fremmedsprog indgår) Det virksomhedsøkonomiske område (virksomhedsøkonomi og afsætning indgår) Det samfundsfaglige/samfundsøkonomiske område (samfundsfag og international økonomi indgår) IT inddrages i alle 3 områder, mens matematik indgår i et af de sidste 2 områder eller i dem begge. Grundforløbet afsluttes med en tværfaglig intern prøve. Før juleferien på 1.år, skal du tage endelig stilling til valg af studieretning. Dette valg foregår på Lectio. På 2. år og 3. år af HHX stifter du igen bekendtskab med tværfaglige projekter i form af studieområdet del 2. Dette består af erhvervscase og det internationale område (DIO). I erhvervscase på 2. år inddrages fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Undervisningen er case-baseret, hvormed menes, at der tages udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger fra erhvervslivet. Disse bearbejdes med inddragelse af fagenes modeller, metoder og teorier. Inden for Det Internationale Område (DIO) på 3. år arbejdes der tværfagligt mellem fagene dansk, engelsk, samtidshistorie og international økonomi. 10

11 I forløbet lægges der vægt på den globale dimension i det internationale samfund, dette både på det kulturelle og det samfundsøkonomiske plan. Inden vi går over til at skrive lidt om fagene på hhx, skal det nævnes, at du på 3. år skal lave et studieretningsprojekt (SRP). Det er en større skriftlig opgave, som skal udarbejdes i 2 fag. Projektet tager udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau kombineret med 1 fag yderligere på A eller B-niveau. Studieretningsprojektet bliver hermed centralt for faglig fordybelse i et emne, der er særligt relevant for den studieretning, som du har valgt. Til opgaveskrivningen får du 2 uger. I disse uger er der ikke almindelig undervisning, men mulighed for vejledning. Der er SRP-skriveperiode de sidste 2 uger før juleferien. 7. Fagene på hhx På HHX skelnes der imellem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene optræder på forskellige niveauer, afhængig af hvor lang tid du har haft det på pågældende fag. 1-årige fag = C-niveau; 2-årige fag = B-niveau og 3- årige fag = A-niveau. Du skal i løbet af uddannelsen have mindst 4 A-fag, 3 B-fag og 1 C-fag. I forbindelse med din beslutning om valgfag, som skal vælges på 1. år, vil du blive orienteret af studievejlederne om f.eks. optagelseskrav til de videregående uddannelser visse uddannelser kræver, at ansøgere har specielle fag på et bestemt niveau. Du vil endvidere få information om fagenes indhold af faglærere, så du får et godt grundlag at vælge ud fra. 7.1 Valgfagsorientering I januar måned, skal du på 1. år tage stilling til hvilke valgfag du vil have på 2. og 3. år. I december orienterer studievejlederne om valgfagsprocessen. Du får udleveret et valgfagskatalog, så du kan danne dig et overblik over hvilke valgfag vi udbyder på skolen. Vær opmærksom på, at der skal melde sig et vist antal elever til et hold, før det kan oprettes. 7.2 Skift af valgfag Hvis du mod forventning fortryder dit valg af fag, skal du inden den 10. september sende en skriftlig begrundelse for dit ændrede ønske. Hvis ønsket imødekommes, skal det pointeres, at skift mellem 2 C-niveaufag er ganske uproblematisk. Skifter du derimod fra et A eller B-niveau, dvs. fra A til B eller fra B til C skal du aflægge eksamen på det laveste niveau. Der bliver tale om en ekstra eksamen. 11

12 7.3 Videregående uddannelse efter HHX Handelsgymnasiet peger mod videregående uddannelse. HHX er en studieforberedende uddannelse, som giver mulighed for at læse videre på kortere, mellemlange eller længerevarende videregående uddannelser efter endt eksamen. Du kan f.eks. vælge at læse på landets handelshøjskoler, universiteter eller erhvervsakademier. Af eksempler på kortere videregående uddannelser 3 5 år kan nævnes erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige uddannelser på handelshøjskolerne samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser. Til sidst skal det nævnes, at en hhx-eksamen giver mulighed for at få en trainee-stilling i det private erhvervsliv og inden for den offentlige sektor. Valg af videreuddannelse kan være lidt af en jungle at bevæge sig ind i, men du er ikke overladt til dig selv. I løbet af HHX-uddannelsen arbejdes der grundigt med forskellige aspekter af valgprocessen, og du har mulighed for at få personlig vejledning om uddannelsesmulighederne. Mai-Lis Skotte fra Studievalg København står for vejledningen. 12

13 7.4 Studieretninger og fag Følgende studieretninger er oprettet i 2015: Linjer Studieretningsfag 1 Studieretningsfag 2 Studieretningsfag 3 Økonomi Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Matematik B Økonomi Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Matematik B Marketing Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation C Marketing Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Markedskommunikation C International International økonomi A Afsætning A Kulturforståelse C Global marketing International økonomi A Afsætning A Kulturforståelse C 13

14 7.5 Obligatoriske fag og niveauer Ud over studieretningsfagene er der følgende obligatoriske fag: Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog, fortsætter- eller begyndersprog hhv. B og A Virksomhedsøkonomi B Afsætningsøkonomi B Samtidshistorie B International økonomi B Matematik C Erhvervsret C Samfundsfag C Studieområde 1, 2 (erhvervscase), 3 (det internationale område) + Studieretningsprojekt(SRP) 7.6 Eksempler på valgfag og niveauer Finansiering C Innovation C Innovation B Kulturforståelse C Mediefag C Matematik A Psykologi C Markedskommunikation C Samfundsfag B Tysk A International Økonomi A Idræt C Design C Udbuddet kan svinge fra år til år. 14

15 8. Studie- og ordensregler På skolen har vi en grundregel som lyder: GØR IKKE NOGET DUMT Erfaringsmæssigt lever langt størstedelen af eleverne op til den regel, hvorfor vi egentlig kunne nøjes med at gøre dig bekendt med den. Så let slipper vi dog ikke, idet det er et krav fra Undervisningsministeriet, at eleverne informeres om officielt vedtagne regler, som er gældende, hvis en elev opfører sig uhensigtsmæssigt. Du kan læse regelsættet på de sidste sider af elevhåndbogen. 8.1 Fraværsregistrering Da der er mødepligt til timerne, er det vigtigt, at du følger med i dit eventuelle fravær. Du kan til enhver tid se dit fravær på Lectio. Husk løbende at notere årsager til evt. fravær under fraværsårsager skemaet på Lectio. 8.2 Opgørelse af fysisk fravær Du registreres som fraværende fra en time, hvis du kommer for sent til denne. Du registreres som fraværende, hvis du ikke møder i skole på grund af sygdom eller af andre årsager. Eventuelt manglende eller for sen aflevering af skriftlige opgaver tæller også med i dit fravær. For hver skriftlig opgave gælder der en såkaldt elevtid, som er det antal timer, der er afsat til dit arbejde med den pågældende opgave. Det er dette antal timer, der noteres som fravær, hvis opgaven ikke afleveres rettidigt. I særlige tilfælde kan din faglærer evt. godkende et senere afleveringspunkt. 8.3 Opgørelse af opgaveaflevering Hvis du mod forventning ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, skal denne laves på et senere tidspunkt. 2 gange årligt - den 1. december 2015 og den 2. maj laves der status for din opgaveaflevering. Hvis du den 1. december mangler at aflevere opgaver, skal de afleveres senest efter juleferien den 4/ Ved den sidste statusopgørelse den 2. maj, er tidsfristen for manglende afleveringer sat til den 13. maj I forbindelse med opgaveskrivning afholdes der 4 såkaldte skrivecafeer, hvor du kan få råd og vejledning til opgaveskrivningen fra faglærere i de respektive fag. Disse finder sted om onsdagen fra klokken i uge 40, 48 (2015) og uge 6 og 11 (2016) 15

16 8.4 Informer din makker/studievejleder Ved sygdom skal du informere din makker(gælder kun på 1. år). Ved længerevarende fravær 1 uge og der over skal du orientere din studievejleder, som vil indkalde dig til en samtale. På baggrund af dine notater om årsagen til fraværet taler i om, hvad dit fravær har medført fagligt for dig, og hvordan du kan indhente det, du er kommet bag efter. 8.5 Fraværsopgørelser Studievejlederne laver jævnligt opgørelser over klassernes fravær. Hvis dit fravær er for højt/ du mangler at aflevere skriftlige opgaver, vil du modtage et brev på mail. Er du under 18 år sendes brevet også til dine forældre via mail. NB: Det skal påpeges, at der er tale om objektiv fraværsregistrering. Det betyder, at alt fravær uanset årsag registreres. Skolen kan således ikke give dig fri, fordi du eksempelvis skal til en rund fødselsdag eller ferie udenfor skolens almindelige ferieperiode. Hvis du tager kørekort under uddannelsen, skal du lægge køretimer/prøve udenfor skoletid. Skolen kan kræve, at sygdom dokumenteres med relevant dokumentation. Som udgangspunkt registreres du som fraværende uanset årsag. Følgende tolke skolen dog som lovligt fravær: Samtaler med skolens psykolog. Virksomhedsbesøg/ekskursion i skoletiden. Deltagelse i skolerelateret arbejde i form af elevråd, informationsbesøg på folkeskoler eller lignende. Studiepraktik Forsvarets dag Offentligt embede eksempelvis: indkaldelse som vidne i en retssag Jobsamtale på 3. år 8.6 Sygeundervisning Ved længere tids sygdom over en uges varighed skal du kontakte din studievejleder pr. mail eller telefonisk. Du kan evt. også kontakte elevadministrationen på tlf Studievejlederen kontakter dig for at høre om udsigterne tidsmæssigt for en raskmelding. Hvis din sygdom forventes at fortsætte i længere tid over 2 uger tilbydes du sygeundervisning. Forslag til undervisningsplan udarbejdes af skolen. Den endelige plan laves i samarbejde med dig. 8.7 Fravær 7 %-reglen Der er som sagt mødepligt til timerne. På trods heraf har skolen indført en fraværsgrænse på 7 %. Dette gælder såvel for det samlede fravær som for fravær i enkelte fag. Når der laves fraværsopgørelser i løbet af skoleåret tages der udgangspunkt i 7 %-reglen. Elever med over 7 % i fravær modtager et fraværsbrev. 16

17 9. Regler på studieture Når du starter på skolen, skal du og dine forældre underskrive hvad vi kalder en håndfæstning. Håndfæstningen beskriver, hvilken adfærd du skal udvise, når du er på ekskursion eller studieture med skolen. 10. Sportshallen Hver klasse kan vælge en repræsentant, der kan låne hallen. Repræsentanten er ansvarlig for at hallen afleveres i ordentlig stand efter brug, og at alle bruger sportssko Overholdes dette ikke, mister klassen sin ret til at låne hallen. For at få adgang til hallen, skal klasserepræsentanten henvende sig i receptionen for at få udleveret nøglekort og bolde. 11. Halvårsvurdering ( Trafiklyset ) I december måned laves der en halvårsstatus for alle elever. Vurderingen bygger på opnåede karakterer, opgaveaflevering samt fravær. Populært talt kan du som ved trafiklys få vurderingen grøn, gul eller rød. Den grønne farve betyder, at du har en god studieadfærd, som du bør fortsætte med. Hvis du får tildelt farven gul vil du blive indkaldt til samtale med din studievejleder. I samarbejde med vejlederen aftales hvad du kan gøre for at få farven grøn. Farven rød medfører, at du på baggrund af din utilfredsstillende studieadfærd f.eks. lavt karakterniveau, uacceptabelt fraværsomfang.. vejledes til at finde en for dig mere passende uddannelse eller stoppe og gå året om. En sidste mulighed er at der laves en kontrakt. Lever du ikke op til denne, vil du blive udmeldt. 12. Oprykning til næste klassetrin Oprykningen til næste klassetrin er betinget af dit udbytte af undervisningen. Dit udbytte og standpunkt vurderes efter hvert år. Du har krav på oprykning til næste klassetrin, når du har opnået 2,0 eller mere i karaktergennemsnit ved afslutningen af et skoleår. De krævede prøver skal være aflagt, herunder årsprøver. Større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende skal være afleveret til tiden. 17

18 Du kan ikke oprykkes til næste klassetrin, hvis dit gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0. Du kan derimod søge om at få lov til at gå året om. 13. Studieaktiv En betingelse for at kunne få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU) er, at du er studieaktiv. Du er pr. definition studieaktiv, når du deltager i undervisningen og de foreskrevne prøver, afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. 14. Klager over undervisningen Du har følgende muligheder for at løse eventuelle problemer i undervisningen: Tale med læreren Henvend dig personligt til læreren eller tag det op i forbindelse med den løbende evaluering. Tale med uddannelseschefen Kontakt uddannelseschefen skriftligt eller tal med ham personligt. Anonyme klager kan ikke behandles. Lederen forhører sig om læreren er gjort bekendt med problemet. Er dette ikke tilfældet, foreslås du at tale med vedkommende. Hvis du ikke ønsker at henvende dig til læreren, eller hvis samtalen med læreren ikke løser problemet, kontakter lederen læreren. Lederen og læreren aftaler fremgangsmåden for løsning af problemet. Der lægges vægt på, at der skal skabes et samspil mellem læreren og dig. Efter et stykke tid, kontakter lederen læreren og dig for at høre om sagen er løst tilfredsstillende. Dine forældre henvender sig til lederen Der er mulighed for, at dine forældre kan henvende sig til lederen. Lederen kontakter læreren og indgår aftaler om løsninger. Du og dine forældre informeres. Klagesag Hvis det viser sig, at løsningsmodellerne (1-3) ikke fører til et tilfredsstillende resultat, er der mulighed for at klage. Klagen skal være skriftlig og begrundet og sendes til uddannelseschefen. I en sådan sag inddrages tillidsmanden på 18

19 lærerens side. Det er uddannelseschefens primære opgave at mægle mellem parterne. Er det klassen der klager, skal eleverne hver især underskrive klagen. Klage over afsluttende standpunktskarakter. Medio maj modtager du din afsluttende standpunktskarakter. Hvis du synes, at karakteren ikke er rimelig, kan du senest 14 dage efter at du har modtaget denne lave en begrundet skriftlig klage. Denne sendes til uddannelseschefen. Klage over eksamenskarakter og/eller eksamensafviklingen Se eksamenshåndbogen via Lectio og eksamensbekendtgørelsen bekendtgørelse nr af 25. august Makkerskab Når du starter på skolen, bliver du tildelt en af dine klassekammerater som makker. Som makker har man nogle særlige opgaver i forhold til hinanden. Hvis du ikke kommer i skole en dag, sender du en sms til din makker Du sender en sms til din makker, hvis han/hun ikke har givet besked om, at vedkommende ikke kommer i skole Hvis din makker er fraværende, sørger du for at tage noter til vedkommende. Det samme gør sig gældende, hvis du modtager vigtige informationer eller får udleveret relevante papirer. Dig og din makker er sidekammerater. Hvis din makker ikke dukker op til sociale arrangementer på skolen, sender du en besked for at høre, om makkeren er ok. Hvis en lærer lægger op til samarbejde parvis i undervisningen, er du og din makker samarbejdspartnere. Hvis du tænker, at din makke har det svært socialt, er det ok, at du henvender dig til en kontaktlærer og fortæller om din bekymring, så der bliver taget hånd om det. Hvis der kommer en ny elev i klassen, og du bliver makker med vedkommende, introducerer du ham/hende til skolen viser vedkommende rundt på skolen, hjælper med at afklare praktiske forhold etc. Det er vigtigt, at den nye klassekammerat føler sig velkommen og hurtigt bliver integreret i klassen. Ud over makkerskaber arbejdes der med makkerskabsgrupper, som er fire elever, der i en periode arbejder sammen, når I har gruppearbejde i timerne. hver tredje uge frem til efterårsferien skifter man makker/sidekammerat, hvilket giver gode muligheder for at lære flere forskellige i klassen at kende. 19

20 Formålet med makkerskab er: At udvikle et godt socialt klasse- og undervisningsmiljø At du lærer at samarbejde med alle dine klassekammerater At du får kendskab til forskellige synspunkter blandt dine klassekammerater At du udvikler tolerance overfor forskellige måder at anskue tingene på At du udvikler sociale kompetencer Det er klassens lærere der står for at sammensætte makkerskaberne og makkerskabsgrupperne. 16. It i undervisningen IT er et glimrende værktøj i undervisningen og understøtter på mange måder indlæringen. Computeren kan eksempelvis med stort udbytte bruges til at tage noter, finde relevant information om skemaændringer, aktuelle begivenheder på skolen etc. Computeren er endvidere uundværlig i forbindelse med informationssøgning på nettet. På denne baggrund ser skolen gerne, at du har en bærbar computer og bruger denne aktivt i undervisning. En computer kan dog også bruges på en for undervisningen forstyrrende og irrelevant måde. Her tænkes eksempelvis på spil og Facebook, som vi på det kraftigste opfordrer alle til ikke at bruge i undervisningstiden, da det såvel går ud over den enkelte spillers indlæring og koncentration og virker meget forstyrrende for sidekammeraterne og den generelle undervisningssituation. Spil og hjemmesider som Facebook har stor underholdningsværdi for mange. På skolen er holdningen hver ting til sin tid. I undervisningen bruges it undervisningsrelateret, mens spil mv. foregår i fritiden! NB: Tænk dig godt om! Du skal tænke dig meget om, inden du lægger oplysninger på f.eks. Facebook eller Youtube. Dette gælder også, når du er med til at skrive om dine klassekammerater i den såkaldte blå bog. Du har lov til at ytre dig og sige din mening, men du har også et ansvar, og ytringsfriheden er ikke ubegrænset. Hvis du krænker andre personer, kan du komme i konflikt med straffeloven. Et godt råd er derfor at lade være med at lægge pinlige billeder og 20

21 underlødige kommentarer om andre personer på Facebook eller andre sociale medier. 17. Kontaktlærere Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen, hvilket b.la. medfører, at han/hun skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb. Kontaktlæreren er endvidere den person, som der er naturligt, at du opsøger, hvis du støder på problemer i løbet af din skolegang. Kontaktlæreren kan, hvis han/hun finder det formålstjenligt henvise dig til din studievejleder, som du altid er velkommen til at tage en samtale med. Du kan selvfølgelig også gå direkte til studievejlederen. 18. Timebytninger timeaflysninger På nogle tidspunkter af året skal en del af dine lærere på kursus. Vi prøver i disse tilfælde så vidt muligt at lave skemaændringer med mindst muligt tab af timer. Det samme gælder, når lærere er fraværende grundet sygdom. Lærerne kan via Lectio sende sms til alle elever, hvis du altså har husket at indtaste dit mobilnummer. Det er vigtigt, at du har indtastet dit mobilnummer, så du fx kan få besked om timeaflysninger. Følg i øvrigt med på skolens interne TV-skærme og Lectio. Her gives oplysning om skemaændringer m.m. Lectio er skolens primære informationskanal, så slå dagligt op på Lectio og se om der er beskeder til dig/klassen fra dine lærere, studievejledere, administrationen eller ledelsen. 21

22 19. Bedømmelse og karakterer 2 gange om året får du karakterer i alle fag. Desuden gives der i maj måned en afsluttende standpunktskarakter i fagene. Karaktererne bliver fulgt op af mundtlige evalueringer fra lærerne. Med disse tilbagemeldinger får lærerne mulighed for at give dig feedback på din indsats i timerne, og du får samtidig mulighed for at give din mening til kende om undervisningen i det pågældende fag. Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig til disse samtaler. Ved slutningen af det år, hvor undervisningen i et fag afsluttes fx matematik niveau B (efter 2. år) får du standpunktskarakter, som vil fremgå af dit eksamensbevis sammen med de karakterer, du får til den afsluttende eksamen. Et godt slutresultat opnås således via en solid daglig arbejdsindsats, samt et tilfredsstillende resultat til eksamen. 20. Evaluering af undervisningen Det er vigtigt at påpege, at det ikke er dig alene der bliver evalueret via karaktergivning. På hhx skal elever, de enkelte lærere/læreteam og skolens ledelse løbende foretage en evaluering af undervisningen. Hensigten er både at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse. 21. Interne prøver og eksamen Uddannelsen omfatter 8 eksamener plus et studieretningsprojekt. Dertil kommer en række interne mundtlige og skriftlige prøver. Har du 5 A-fag, skal du til eksamen 9 gange. 22

23 22. Karakterskala Du får karakterer efter den såkaldte 7-trinsskala. De 7 karakterer oversættes som følger: 12 Fremragende Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 Fortrinlig Fortrinlig præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Godt God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. 4 Nogenlunde Nogenlunde præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Tilstrækkeligt Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Utilstrækkeligt Utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Ringe Den helt uacceptable præstation. 23

24 23. Regler for at bestå hhx I henhold til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser gælder at: Hvis der er bestå krav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået. Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. På eksamensbeviset fremgår alene karakterer for det højeste niveau, du har gennemført faget på. Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: Fag på A-niveau tildeles vægten 2 Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5 Fag på C-niveau tildeles vægten 1 Studieretningsprojektet tildeles vægten 2 24

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere