En god start på en ny begyndelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god start på en ny begyndelse"

Transkript

1 En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage kl kl kl Synsvanskeligheder Særlige forløb STU/Unge Komm. hjælpemidler Hjerneskade Hørevanskeligheder Tlf.: (kl ) Web: 24 Talevanskeligheder Ressourcevejen Velkommen til 1 Ordblind

2 Velkommen til Et kommunikationscenter er et sted, hvor borgere kan få vejledning, rådgivning og specialundervisning i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap. Kommunikationshandicap kan være nedsat syn eller hørelse, nedsat bevægelsesfunktion, der vanskeliggør brug af f.eks. telefon eller computer, sprog- og talevanskeligheder, ordblindhed, læse-, skrive og matematikvanskeligheder eller kognitive problemer som koncentrationsbesvær eller problemer med hukommelse, planlægning og strukturering. Kommunikationshandicap kan være medfødt eller opstået som følge af alder, sygdom eller hjerneskade efter en hjerneblødning eller en ulykke. På et kan man også få hjælp til at undersøge og afdække behov for hjælpemidler, låne visse former for hjælpemidler og få hjælp til at ansøge om hjælpemidler hos relevante bevillingsinstanser. et tilbyder endvidere specialundervisning til voksne og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU for unge med særlige behov. s har eksisteret siden Her arbejder mange forskellige faggrupper, bl.a. fysioterapeuter, lærere og speciallærere, ergoterapeuter, pædagoger, audiologopæder, tale-høre-pædagoger, høre- og synskonsulenter samt ADL/ Mobility-instruktører. Vi kan teste og foretage afprøvninger, og vi har opdateret viden om hvilke hjælpemidler, der findes på området. Vi kan tilrettelægge specialundervisning eller undervise i hvordan, en borger med kommunikationshandicap kan blive hjulpet i hverdagen. Det er ofte forbundet med en følelse af sorg, tab eller chok, når en vigtig funktionsevne enten svigter helt eller bliver dårligere. Men med den rette vejledning, rådgivning og de rigtige hjælpemidler til at kompensere, kan et besøg på blive til en god start på en ny begyndelse. Alle kan henvende sig til et, både borgere, pårørende, undervisere og fagpersonale fra f.eks. lægehuse, bosteder eller dagtilbud Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os. Du kan også læse mere om og hvilke tilbud vi har på vores hjemmeside Med venlig hilsen Thomas Mogensen, forstander for Ordblind Unge, der har afsluttet folkeskolen og voksne med læse-, stave-, regne- og matematikvanskeligheder i hverdagen, på job eller i uddannelsesforløb. Man kan henvende sig på et personligt, via pårørende eller via fagpersoner. Studerende kan blive henvist gennem deres uddannelsessted. Man kan også blive henvist af en sagsbehandler eller af Jobcentret. Alle, der henvender sig eller bliver henvist, får tilbudt en personlig samtale og en test. På baggrund af det, vurderer et, om der er behov for undervisning eller rådgivning. Al undervisning og rådgivning er gratis. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. Lovgrundlag arbejder efter: Lov om Specialundervisning for Voksne Bek. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger af 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005 samt reglerne i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne og bekendtgørelse nr. 447 af 19. maj 2006 om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. Regelgrundlaget kan findes på eller på Undervisningsministeriets hjemmeside under linket love og regler. Lov om Social Service 112, SPS samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 32, stk. 1, nr. 1 Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Bek. 564 af 6. juni

3 Ordblind Indhold Ordblind Læsevanskeligheder Matematikvanskeligheder På et kan ordblinde og borgere med læse- og matematikvanskeligheder få gratis råd og vejledning i forhold til undervisning og hjælpemidler. På et er ansat speciallærere og talehøre-pædagoger med særlige kompetencer indenfor ordblindhed og læse- og matematikvanskeligheder. På et kan brugerne lære nye strategier for læsning og stavning, lære at læse og skrive bedre og lære at bruge hjælpemidler som f.eks. bærbare computere, der kan læse op og afspille lydbøger. Brugerne kan også lære om kompenserende programmer specielt udviklet til ordblinde. Undervisningen er tilrettelagt ud fra individuelle behov og foregår på små hold på et. I undervisningen bruges computere og kompenserende programmer. Ved en personlig samtale kan vi hjælpe med at afdække behov for hjælpemidler. Vi kan også hjælpe med at udfærdige ansøgninger om hjælpemidler. Ansøgningerne sendes til relevante bevillingsinstanser. En god start på en ny begyndelse Indhold med sidetal Forord/velkomst 2-3 Voksne med synsnedsættelse 4-5 Børn med synsnedsættelse 6-7 Særlige forløb 8-9 Unge med særlige behov (STU) Kommunikations hjælpemidler til børn og voksne Hjerneskade Hørevanskeligheder Talevanskeligheder Ressourcevejen Ordblind/læse-, skrive- matematikvanskeligheder oktober 2011 Layout : Susanne R. Kofoed 3 Foto forside: Susanne R. Kofoed 3

4 Synsnedsættelse Ressourcevejen mellem kl Her sidder en synsfaglig medarbejder ved telefonen. Voksne med synsnedsættelse På kan voksne med nedsat syn få gratis råd og vejledning omkring det at leve med en synsnedsættelse. I ets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, kompenserende hjælpemidler og ADL (Almindelig Daglig Levevis) og Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse). Selve visitationen til Ressourcevejen foregår i Hjerneskadesamrådet. Alle kan henvende sig til Ressourcevejens personale på Kommunikationcentret for nærmere information. Der er et begrænset antal pladser på Ressourcevejen. Hanne Nielsen tlf Marianne Riis tlf Annette Lund tlf kommunikationscen- Synsafdelingen tilbyder afprøvning af hjælpemidler som lup, lys, elektroniske synsforstærkere og andre hjælpemidler, der kan lette hverdagen, når man har nedsat syn. Afprøvningen sker på baggrund af en personlig samtale samt afdækning af den enkeltes behov. Der tilbydes kurser og undervisning i ADL og Mobility, hvor man lærer at klare hverdagen og at færdes med en synsnedsættelse. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan foregå på et, i eget hjem og nærmiljø, på arbejdspladsen eller bosted/ dagtilbud. Fagpersonale, der arbejder med blinde og svagsynede på f.eks. plejehjem, sociale botilbud og i døgnplejen kan også få kurser og undervisning på et. nsce nter Sveasvej ej Rønne ne w.brk.dk/kc et kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler. Ansøgningerne sendes videre til Hjælpemidler og Genoptræning. 4 21

5 Ressourcevejen Synsnedsættelse Hanne Nielsen tlf Marianne Riis tlf Annette Lund tlf Ressourcevejen et tilbyder Ressourcevejen et aktivitets- og samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. På Ressourcevejen arbejder tværfagligt personale med særlige kompetencer inden for senhjerneskadeområdet Ressourcevejen tilbyder et alsidigt tilbud af aktiviteter, der tilrettelægges ud fra brugernes ønsker, behov og færdigheder. Det kan være kreative og fysiske aktiviteter som hobbyarbejde eller motionstræning, fælles udflugter, kulturelle oplevelser og cafébesøg. Her kan brugerne få støtte til en mere indholdsrig og meningsfuld hverdag, få et større kendskab til egne evner og ressourcer, møde ligestillede og komme i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter. Tilbuddet foregår i grupper, men der tages individuelle hensyn. Ressourcevejen er et tilbud til voksne i den erhvervsaktive alder, der har fået en diagnosticeret hjerneskade efter det 18. år. Det er vigtigt at deltagerne er selvhjulpne, i stand til at indgå i sociale sammenhænge og kan deltage i udadrettede aktiviteter. Tilbuddet er ikke for personer med fremadskridende hjernelidelser, personer der har en svær ubehandlet psykisk lidelse eller et aktivt misbrug. Voksne med synsnedsættelser. Henvendelse kan ske personligt, via pårørende eller fagpersoner. Fagpersonale, der arbejder med mennesker med nedsat syn. Alle kan få gratis råd og vejledning omkring synsnedsættelse på et. For at være berettiget til at låne gratis synshjælpemidler og/ eller få undervisning, der kan kompensere en synsnedsættelse, skal man først have været hos en øjenlæge eller optiker og fået konstateret en varig synsnedsættelse svarende til 30 % eller mindre af normalt syn. Eller man kan have øjenlidelser (særlig lysfølsomhed, synsfeltindskrænkning, grøn stær mm.) Afdækning af hjælpemiddelbehov og undervisning foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid. Ved behov kan et arrangere kørsel. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af synsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. mellem kl Her sidder en synsfaglig medarbejder ved telefonen. 20 5

6 Synsnedsættelse Talevanskeligheder Børn med synsnedsættelse Man kan også henvende sig personligt, via pårørende eller fagpersoner. Synskonsulent Sonja Nielsen mobil: lokalnr.: Læg evt. besked på telefonsvarer eller ring tlf På kan forældre til børn med betydeligt nedsat syn eller mistanke derom få gratis råd og vejledning omkring det at være barn med en synsnedsættelse. I ets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, pædagogiske konsekvenser heraf, kompenserende hjælpemidler samt ADL (Almindelig Daglig Levevis ) og Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse). ets synskonsulent kan give råd og vejledning til familien og personale i institution, dagpleje og skole om betydningen af synsnedsættelsen, og hvordan man bedst muligt sikrer barnets udvikling og trivsel. Vejledningen kan f.eks. handle om mulige hjælpemidler, materialer og metoder samt støtteordninger. Rådgivningen og vejledningen foregår på grundlag af øjenlægeoplysninger og synskonsulentens vurdering af barnets funktionelle brug af synet. Der kan indstilles til kurser for barn, forældre og personale på Synscenter Refsnæs eller der kan undervises lokalt. et kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler og/eller støtteforanstaltninger. Ansøgningerne sendes videre til Familiecenter. Al undervisning og rådgivning foregår på et. I særlige tilfælde kan der arrangeres kørsel eller undervisning i hjemmet. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. Forældre til børn, der er tilmeldt synsregistret. Børn fra 0-18 år som har synsnedsættelse svarende til 30 % 6 19

7 Talevanskeligheder Synsnedsættelse Talevanskeligheder På et kan borgere med talevanskeligheder få gratis råd og vejledning. På taleområdet arbejder audiologopæder/tale- og hørepædagoger. Efter en personlig samtale vil en talepædagog vurdere, om en borger kan tilbydes undervisning på et og/eller vil have gavn af andre muligheder. Talepædagogisk undervisning tilrettelægges individuelt afhængig af problemets art. Det kan f.eks. være korrektion af talemåde, træning af svage funktioner, brug af hjælpemiddel eller rådgivning om, hvordan man klarer sig bedst muligt, selvom man har talevanskeligheder. eller mindre af normalt syn eller som har synsfeltdefekter, bliver automatisk tilmeldt synsregistret ved Øjenklinikken på Kennedycentret. Forældre der har mistanke om, at deres barn har betydeligt nedsat syn kan henvende sig for råd og vejledning. Man kan også henvende sig via øjenlægen. Når et nyt barn på bliver tilmeldt synsregistret, kontakter den lokale synskonsulent hjemmet. Forældre kan også selv henvende sig efter øjenundersøgelsen. Afdækning af behov for hjælpemidler, materialer og/eller støtteordninger foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler og materialer skal leveres tilbage efter endt brug. Synskonsulent Sonja Nielsen mobil: lokalnr.: Læg evt. besked på telefonsvarer eller ring tlf Vi kan afprøve, om et hjælpemiddel evt. kan understøtte sprog og tale. Vi kan også hjælpe med at udfærdige ansøgning om hjælpemidler, som sendes til relevant bevillingsinstans. Voksne med stemmevanskeligheder, udtalevanskeligheder, stammen eller afasi/dysartri (sprog- og talevanskeligheder som følge af hjerneskade). Henvisning til taleundervisning sker som regel via halslæge eller hospital. 18 7

8 Særlige forløb Hørevanskeligheder Særlige forløb undervisning for voksne med særlige behov tilbyder særligt tilrettelagt undervisning til voksne, der har brug for et kortere afsluttet undervisningsforløb indenfor skolefag eller specifikke problematikker i hverdagen. et har lærere og pædagoger med særlige kompetencer, der tager sig af undervisningen. Vi har mange års erfaring i at undervise unge og voksne med særlige behov. et kan tilrettelægge særlige afsluttede undervisningsforløb i specifikke emner som f.eks. støtte til at tage kørekort, undervisning i demokrati, mindre itkurser, undervisning i at bruge hjælpemidler eller teknikker, der kan forbedre kommunikationen med omverdenen som f.eks. at sms e eller sende en mail. Der kan også undervises i sund kost, regning, matematik, stavning og læsning. Undervisningen kan enten foregå på små hold eller som eneundervisning og planlægges i tæt samarbejde med kursisten, pårørende og evt. fagpersonale. Undervisningen vil typisk foregå på et eller på dagtilbud eller bosted. Hvis du oplever at have en hørenedsættelse, er det vigtigt først at få undersøgt din hørelse hos en øre-næse-hals-læge, da det er øre-næse-hals-lægen, der afgør om en borger kan få høreapparat. På er der to øre-næse-hals-læger og du kan henvende dig uden henvisning fra egen læge. Øre-næse-halsklinikken v. øre-næse-halslæge Horst Gruning Lille Magstræde 7, Tlf , tidsbestilling alle dage mellem kl. 8-13, mandag og torsdag også mellem kl s Høreklinik v. øre-næse-halslæge Erik Keller-Sørensen Lægehuset, Paradisvej 4, Tlf , tidsbestilling alle dage mellem kl. 8-13, onsdage mellem kl Der kan forekomme ventetid på tilpasning af høreapparater, justering og undervisning. Der er mange forskellige årsager til hørenedsættelse og mange former for høretab. Derfor er det vigtigt at få undersøgt ører og hørelse grundigt hos ørelægen, før man evt. får et høreapparat. Det er ørelægen, som beslutter, om en borger får høreapparat. s Høreklinik Lægehuset, Paradisvej 4, Tlf og Øre-næse-halsklinikken Lille Magstræde 7, Tlf har det lægelige ansvar for at afhjælpe høreproblemer. et står kun for instruktion i samt servicering og vedligeholdelse af høreapparater, der er bevilget. mandag til fredag onsdag Unge og voksne med særlige behov, der ikke kan benytte almindelige folkeoplysningstilbud. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. 8 17

9 Hørevanskeligheder Særlige forløb Hørevanskeligheder Henvendelse til et kan ske personligt eller via pårørende eller fagpersoner. mandag til fredag onsdag På et kan voksne med hørevanskeligheder få gratis råd og vejledning omkring det at leve med nedsat hørelse. Vi instruerer også i korrekt brug af høreapparater og står for service og indlevering til reparation. I ets høreafdeling arbejder audiologopæder/tale-hørepædagoger, audiologiassistenter og høreomsorgsassistenter. Vi tilpasser nye høreapparater, samt efterjusterer og servicerer allerede tilpassede høreapparater. Vi tilbyder også undervisning i at benytte høreapparater korrekt, ligesom vi kan give gode råd om kommunikation, når man har en hørenedsættelse. Vi rådgiver også om høretekniske hjælpemidler såsom teleslynger, og kan hjælpe med afprøvning og ansøgning af dette. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af hørehandicappet, og det skal afleveres efter brug. Efter behov tilbyder vi kurser for hørehæmmede, pårørende til hørehæmmede og sundhedspersonale. Tidsbestilling er nødvendig til personlig samtale. Voksne hørehæmmede, døvblevne og borgere med cochlear implantater, tinnitus og méniére. Hvis du allerede har et høreapparat, betalt af det offentlige system, kan du kontakte et direkte og få en tid til undervisning, justering eller rådgivning. Hvis du har købt dit høreapparat i en privat høreklinik, henviser vi dig til at tage kontakt til den private høreklinik, hvis du har brug for hjælp til dit høreapparat. 16 9

10 STU/Unge Hjerneskade Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). STU er en treårig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en eksisterende ungdomsuddannelse, selvom de får specialpædagogisk støtte. I ets ungdomsgruppe er der ansat lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere med særlige kompetencer. Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med særlige behov. Al undervisning er gratis. Ved behov kan et arrangere kørsel. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. På STU bliver den unges personlige, sociale og faglige kompetencer udviklet, så han/hun kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen sigter mod faglige kvalifikationer, der er relevante for arbejdsmarkedet eller den personlige udvikling. Forløbet tilrettelægges individuelt så det bedst muligt støtter den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Udover fag som dansk, matematik, engelsk, IT, geografi, historie og samfundsfag, vil der også indgå praktikforløb og vejledning samt almendannende fag som konflikthåndtering, seksualvejledning, bo-afklaring, selvstændig livsførelse, omgangsformer og voksenidentitet. Samtidig vil der også være fokus på sociale sammenhænge og at få et aktivt og selvstændigt fritidsliv. Hvem kan henvende sig/hvem kan vi hjælpe? Unge (16-25 år) med særlige behov, der har afsluttet ti års skolegang og som ikke kan benytte de eksisterende ung

11 Hjerneskade STU/Unge Hjerneskade På et kan voksne med en erhvervet hjerneskade modtage gratis råd og vejledning. Derudover tilbyder vi undervisning i, hvordan man kommer videre i sit liv med en hjerneskade. ets hjerneskadeafdeling har fysioterapeuter, synskonsulenter, audiologopæder/tale-hørepædagoger tilknyttet. På et tilbyder vi undervisning i følgevirkninger efter en hjerneskade. Behov for undervisning/ rådgivning vurderes på baggrund af en personlig samtale. I undervisningen arbejder vi bl.a. med koncentration og opmærksomhed, sprog, fysiske aktiviteter og brug/afprøvning af relevante hjælpemidler. Vi introducerer efter behov til nye fritidsaktiviteter. For pårørende kan vi tilbyde møder, råd og vejledning. Undervisningen foregår på små hold eller individuelt. domsuddannelsestilbud. Det kan være psykisk udviklingshæmmede, bevægelseshæmmede, bogligt svage eller sent udviklede unge, unge med erhvervet hjerneskade, unge med autisme, ADHD eller socialt og emotionelt hæmmede unge. Hvordan gør jeg Visitation til den tre-årige ungdomsuddannelse foregår via henvendelse til Ungecenter (UU centret). Har du spørgsmål om STU er du altid velkommen til at kontakte et. Uddannelsen er gratis, men den unge betaler selv for kost, enkelte materialer og udflugter. Man kan ikke søge SU under uddannelsen, men den unge beholder de ydelser, han/ hun i forvejen har ret til.. Voksne med følger efter blodpropper, slag mod hovedet, hjerneblødning, hjerneinfektion, hjerneoperation. Hvordan gør jeg/hvordan foregår det? Henvisning sker via sygehus, egen læge eller andet fagpersonale. Henvendelse kan også ske personligt, via pårørende eller fagpersoner

12 Kommunikations hjælpemidler Kommunikations hjælpemidler til børn og voksne hverdag eller som på grund af bevægelseshæmning ikke kan betjene kommunikationshjælpemidler som telefon, pc eller mobiltelefon. På et kan børn og voksne få gratis råd og vejledning om kommunikations hjælpemidler, der kan afhjælpe problemer med at kommunikere med omverdenen på grund af f.eks. nedsat syn, hørelse, bevægelse eller taleproblemer. Alle kan henvende sig med problemer omkring kommunikation med omverdenen i skrift, tale og formidling. Henvendelse kan ske personligt, via pårørende eller fagpersoner. et har en række medarbejdere med specialviden indenfor IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi). Der kan være IKT-løsninger indenfor alle ets fagområder. et tilbyder afprøvning af kommunikations hjælpemidler. Afprøvningen sker på baggrund af en personlig samtale samt afdækning af den enkeltes behov. Det kan f.eks. være en løsning til alternativ betjening af pc og telefon. Eller alarmer, der kan påminde om aftaler og hvornår man skal tage sin medicin. Vi kan hjælpe med at udfærdige ansøgninger til hjælpemidler. Ansøgningerne sendes videre til Hjælpemidler og Genoptræning. Vi underviser i brugen af hjælpemidlerne, laver opfølgninger og afholder kurser for brugeren samt dennes pårørende og fagpersonale. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og foregår typisk på et. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. Børn og voksne der oplever kommunikationsproblemer i forbindelse med en funktionsnedsættelse f.eks. evnen til at tale, høre, se eller skrive. Men også personer, der oplever kognitive vanskeligheder og ikke kan strukturere deres 12 13

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog

SYNSPROGKULTUR. Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog SYNSPROGKULTUR Til dig, der har nedsat syn og dansk som 2. sprog VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret nationalt

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse

STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse en STU uddannelse STU - Medielinjen udbydes i samarbejde mellem CSU og VASAC Slagelse ... Lidt om STU-Medielinjen - CSU Slagelse Medielinjen tilbyder undervisning til unge med særlige behov. I uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen.

Tilbuddene er forankret i tre hovedafdelinger: Ungdomsafdelingen, Voksenafdelingen samt Specialrådgivningen. CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014 Indhold CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSUSlagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere