En god start på en ny begyndelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god start på en ny begyndelse"

Transkript

1 En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage kl kl kl Synsvanskeligheder Særlige forløb STU/Unge Komm. hjælpemidler Hjerneskade Hørevanskeligheder Tlf.: (kl ) Web: 24 Talevanskeligheder Ressourcevejen Velkommen til 1 Ordblind

2 Velkommen til Et kommunikationscenter er et sted, hvor borgere kan få vejledning, rådgivning og specialundervisning i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap. Kommunikationshandicap kan være nedsat syn eller hørelse, nedsat bevægelsesfunktion, der vanskeliggør brug af f.eks. telefon eller computer, sprog- og talevanskeligheder, ordblindhed, læse-, skrive og matematikvanskeligheder eller kognitive problemer som koncentrationsbesvær eller problemer med hukommelse, planlægning og strukturering. Kommunikationshandicap kan være medfødt eller opstået som følge af alder, sygdom eller hjerneskade efter en hjerneblødning eller en ulykke. På et kan man også få hjælp til at undersøge og afdække behov for hjælpemidler, låne visse former for hjælpemidler og få hjælp til at ansøge om hjælpemidler hos relevante bevillingsinstanser. et tilbyder endvidere specialundervisning til voksne og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU for unge med særlige behov. s har eksisteret siden Her arbejder mange forskellige faggrupper, bl.a. fysioterapeuter, lærere og speciallærere, ergoterapeuter, pædagoger, audiologopæder, tale-høre-pædagoger, høre- og synskonsulenter samt ADL/ Mobility-instruktører. Vi kan teste og foretage afprøvninger, og vi har opdateret viden om hvilke hjælpemidler, der findes på området. Vi kan tilrettelægge specialundervisning eller undervise i hvordan, en borger med kommunikationshandicap kan blive hjulpet i hverdagen. Det er ofte forbundet med en følelse af sorg, tab eller chok, når en vigtig funktionsevne enten svigter helt eller bliver dårligere. Men med den rette vejledning, rådgivning og de rigtige hjælpemidler til at kompensere, kan et besøg på blive til en god start på en ny begyndelse. Alle kan henvende sig til et, både borgere, pårørende, undervisere og fagpersonale fra f.eks. lægehuse, bosteder eller dagtilbud Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os. Du kan også læse mere om og hvilke tilbud vi har på vores hjemmeside Med venlig hilsen Thomas Mogensen, forstander for Ordblind Unge, der har afsluttet folkeskolen og voksne med læse-, stave-, regne- og matematikvanskeligheder i hverdagen, på job eller i uddannelsesforløb. Man kan henvende sig på et personligt, via pårørende eller via fagpersoner. Studerende kan blive henvist gennem deres uddannelsessted. Man kan også blive henvist af en sagsbehandler eller af Jobcentret. Alle, der henvender sig eller bliver henvist, får tilbudt en personlig samtale og en test. På baggrund af det, vurderer et, om der er behov for undervisning eller rådgivning. Al undervisning og rådgivning er gratis. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. Lovgrundlag arbejder efter: Lov om Specialundervisning for Voksne Bek. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger af 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005 samt reglerne i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne og bekendtgørelse nr. 447 af 19. maj 2006 om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. Regelgrundlaget kan findes på eller på Undervisningsministeriets hjemmeside under linket love og regler. Lov om Social Service 112, SPS samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 32, stk. 1, nr. 1 Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Bek. 564 af 6. juni

3 Ordblind Indhold Ordblind Læsevanskeligheder Matematikvanskeligheder På et kan ordblinde og borgere med læse- og matematikvanskeligheder få gratis råd og vejledning i forhold til undervisning og hjælpemidler. På et er ansat speciallærere og talehøre-pædagoger med særlige kompetencer indenfor ordblindhed og læse- og matematikvanskeligheder. På et kan brugerne lære nye strategier for læsning og stavning, lære at læse og skrive bedre og lære at bruge hjælpemidler som f.eks. bærbare computere, der kan læse op og afspille lydbøger. Brugerne kan også lære om kompenserende programmer specielt udviklet til ordblinde. Undervisningen er tilrettelagt ud fra individuelle behov og foregår på små hold på et. I undervisningen bruges computere og kompenserende programmer. Ved en personlig samtale kan vi hjælpe med at afdække behov for hjælpemidler. Vi kan også hjælpe med at udfærdige ansøgninger om hjælpemidler. Ansøgningerne sendes til relevante bevillingsinstanser. En god start på en ny begyndelse Indhold med sidetal Forord/velkomst 2-3 Voksne med synsnedsættelse 4-5 Børn med synsnedsættelse 6-7 Særlige forløb 8-9 Unge med særlige behov (STU) Kommunikations hjælpemidler til børn og voksne Hjerneskade Hørevanskeligheder Talevanskeligheder Ressourcevejen Ordblind/læse-, skrive- matematikvanskeligheder oktober 2011 Layout : Susanne R. Kofoed 3 Foto forside: Susanne R. Kofoed 3

4 Synsnedsættelse Ressourcevejen mellem kl Her sidder en synsfaglig medarbejder ved telefonen. Voksne med synsnedsættelse På kan voksne med nedsat syn få gratis råd og vejledning omkring det at leve med en synsnedsættelse. I ets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, kompenserende hjælpemidler og ADL (Almindelig Daglig Levevis) og Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse). Selve visitationen til Ressourcevejen foregår i Hjerneskadesamrådet. Alle kan henvende sig til Ressourcevejens personale på Kommunikationcentret for nærmere information. Der er et begrænset antal pladser på Ressourcevejen. Hanne Nielsen tlf Marianne Riis tlf Annette Lund tlf kommunikationscen- Synsafdelingen tilbyder afprøvning af hjælpemidler som lup, lys, elektroniske synsforstærkere og andre hjælpemidler, der kan lette hverdagen, når man har nedsat syn. Afprøvningen sker på baggrund af en personlig samtale samt afdækning af den enkeltes behov. Der tilbydes kurser og undervisning i ADL og Mobility, hvor man lærer at klare hverdagen og at færdes med en synsnedsættelse. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan foregå på et, i eget hjem og nærmiljø, på arbejdspladsen eller bosted/ dagtilbud. Fagpersonale, der arbejder med blinde og svagsynede på f.eks. plejehjem, sociale botilbud og i døgnplejen kan også få kurser og undervisning på et. nsce nter Sveasvej ej Rønne ne w.brk.dk/kc et kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler. Ansøgningerne sendes videre til Hjælpemidler og Genoptræning. 4 21

5 Ressourcevejen Synsnedsættelse Hanne Nielsen tlf Marianne Riis tlf Annette Lund tlf Ressourcevejen et tilbyder Ressourcevejen et aktivitets- og samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. På Ressourcevejen arbejder tværfagligt personale med særlige kompetencer inden for senhjerneskadeområdet Ressourcevejen tilbyder et alsidigt tilbud af aktiviteter, der tilrettelægges ud fra brugernes ønsker, behov og færdigheder. Det kan være kreative og fysiske aktiviteter som hobbyarbejde eller motionstræning, fælles udflugter, kulturelle oplevelser og cafébesøg. Her kan brugerne få støtte til en mere indholdsrig og meningsfuld hverdag, få et større kendskab til egne evner og ressourcer, møde ligestillede og komme i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter. Tilbuddet foregår i grupper, men der tages individuelle hensyn. Ressourcevejen er et tilbud til voksne i den erhvervsaktive alder, der har fået en diagnosticeret hjerneskade efter det 18. år. Det er vigtigt at deltagerne er selvhjulpne, i stand til at indgå i sociale sammenhænge og kan deltage i udadrettede aktiviteter. Tilbuddet er ikke for personer med fremadskridende hjernelidelser, personer der har en svær ubehandlet psykisk lidelse eller et aktivt misbrug. Voksne med synsnedsættelser. Henvendelse kan ske personligt, via pårørende eller fagpersoner. Fagpersonale, der arbejder med mennesker med nedsat syn. Alle kan få gratis råd og vejledning omkring synsnedsættelse på et. For at være berettiget til at låne gratis synshjælpemidler og/ eller få undervisning, der kan kompensere en synsnedsættelse, skal man først have været hos en øjenlæge eller optiker og fået konstateret en varig synsnedsættelse svarende til 30 % eller mindre af normalt syn. Eller man kan have øjenlidelser (særlig lysfølsomhed, synsfeltindskrænkning, grøn stær mm.) Afdækning af hjælpemiddelbehov og undervisning foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid. Ved behov kan et arrangere kørsel. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af synsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. mellem kl Her sidder en synsfaglig medarbejder ved telefonen. 20 5

6 Synsnedsættelse Talevanskeligheder Børn med synsnedsættelse Man kan også henvende sig personligt, via pårørende eller fagpersoner. Synskonsulent Sonja Nielsen mobil: lokalnr.: Læg evt. besked på telefonsvarer eller ring tlf På kan forældre til børn med betydeligt nedsat syn eller mistanke derom få gratis råd og vejledning omkring det at være barn med en synsnedsættelse. I ets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, pædagogiske konsekvenser heraf, kompenserende hjælpemidler samt ADL (Almindelig Daglig Levevis ) og Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse). ets synskonsulent kan give råd og vejledning til familien og personale i institution, dagpleje og skole om betydningen af synsnedsættelsen, og hvordan man bedst muligt sikrer barnets udvikling og trivsel. Vejledningen kan f.eks. handle om mulige hjælpemidler, materialer og metoder samt støtteordninger. Rådgivningen og vejledningen foregår på grundlag af øjenlægeoplysninger og synskonsulentens vurdering af barnets funktionelle brug af synet. Der kan indstilles til kurser for barn, forældre og personale på Synscenter Refsnæs eller der kan undervises lokalt. et kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler og/eller støtteforanstaltninger. Ansøgningerne sendes videre til Familiecenter. Al undervisning og rådgivning foregår på et. I særlige tilfælde kan der arrangeres kørsel eller undervisning i hjemmet. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. Forældre til børn, der er tilmeldt synsregistret. Børn fra 0-18 år som har synsnedsættelse svarende til 30 % 6 19

7 Talevanskeligheder Synsnedsættelse Talevanskeligheder På et kan borgere med talevanskeligheder få gratis råd og vejledning. På taleområdet arbejder audiologopæder/tale- og hørepædagoger. Efter en personlig samtale vil en talepædagog vurdere, om en borger kan tilbydes undervisning på et og/eller vil have gavn af andre muligheder. Talepædagogisk undervisning tilrettelægges individuelt afhængig af problemets art. Det kan f.eks. være korrektion af talemåde, træning af svage funktioner, brug af hjælpemiddel eller rådgivning om, hvordan man klarer sig bedst muligt, selvom man har talevanskeligheder. eller mindre af normalt syn eller som har synsfeltdefekter, bliver automatisk tilmeldt synsregistret ved Øjenklinikken på Kennedycentret. Forældre der har mistanke om, at deres barn har betydeligt nedsat syn kan henvende sig for råd og vejledning. Man kan også henvende sig via øjenlægen. Når et nyt barn på bliver tilmeldt synsregistret, kontakter den lokale synskonsulent hjemmet. Forældre kan også selv henvende sig efter øjenundersøgelsen. Afdækning af behov for hjælpemidler, materialer og/eller støtteordninger foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler og materialer skal leveres tilbage efter endt brug. Synskonsulent Sonja Nielsen mobil: lokalnr.: Læg evt. besked på telefonsvarer eller ring tlf Vi kan afprøve, om et hjælpemiddel evt. kan understøtte sprog og tale. Vi kan også hjælpe med at udfærdige ansøgning om hjælpemidler, som sendes til relevant bevillingsinstans. Voksne med stemmevanskeligheder, udtalevanskeligheder, stammen eller afasi/dysartri (sprog- og talevanskeligheder som følge af hjerneskade). Henvisning til taleundervisning sker som regel via halslæge eller hospital. 18 7

8 Særlige forløb Hørevanskeligheder Særlige forløb undervisning for voksne med særlige behov tilbyder særligt tilrettelagt undervisning til voksne, der har brug for et kortere afsluttet undervisningsforløb indenfor skolefag eller specifikke problematikker i hverdagen. et har lærere og pædagoger med særlige kompetencer, der tager sig af undervisningen. Vi har mange års erfaring i at undervise unge og voksne med særlige behov. et kan tilrettelægge særlige afsluttede undervisningsforløb i specifikke emner som f.eks. støtte til at tage kørekort, undervisning i demokrati, mindre itkurser, undervisning i at bruge hjælpemidler eller teknikker, der kan forbedre kommunikationen med omverdenen som f.eks. at sms e eller sende en mail. Der kan også undervises i sund kost, regning, matematik, stavning og læsning. Undervisningen kan enten foregå på små hold eller som eneundervisning og planlægges i tæt samarbejde med kursisten, pårørende og evt. fagpersonale. Undervisningen vil typisk foregå på et eller på dagtilbud eller bosted. Hvis du oplever at have en hørenedsættelse, er det vigtigt først at få undersøgt din hørelse hos en øre-næse-hals-læge, da det er øre-næse-hals-lægen, der afgør om en borger kan få høreapparat. På er der to øre-næse-hals-læger og du kan henvende dig uden henvisning fra egen læge. Øre-næse-halsklinikken v. øre-næse-halslæge Horst Gruning Lille Magstræde 7, Tlf , tidsbestilling alle dage mellem kl. 8-13, mandag og torsdag også mellem kl s Høreklinik v. øre-næse-halslæge Erik Keller-Sørensen Lægehuset, Paradisvej 4, Tlf , tidsbestilling alle dage mellem kl. 8-13, onsdage mellem kl Der kan forekomme ventetid på tilpasning af høreapparater, justering og undervisning. Der er mange forskellige årsager til hørenedsættelse og mange former for høretab. Derfor er det vigtigt at få undersøgt ører og hørelse grundigt hos ørelægen, før man evt. får et høreapparat. Det er ørelægen, som beslutter, om en borger får høreapparat. s Høreklinik Lægehuset, Paradisvej 4, Tlf og Øre-næse-halsklinikken Lille Magstræde 7, Tlf har det lægelige ansvar for at afhjælpe høreproblemer. et står kun for instruktion i samt servicering og vedligeholdelse af høreapparater, der er bevilget. mandag til fredag onsdag Unge og voksne med særlige behov, der ikke kan benytte almindelige folkeoplysningstilbud. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. 8 17

9 Hørevanskeligheder Særlige forløb Hørevanskeligheder Henvendelse til et kan ske personligt eller via pårørende eller fagpersoner. mandag til fredag onsdag På et kan voksne med hørevanskeligheder få gratis råd og vejledning omkring det at leve med nedsat hørelse. Vi instruerer også i korrekt brug af høreapparater og står for service og indlevering til reparation. I ets høreafdeling arbejder audiologopæder/tale-hørepædagoger, audiologiassistenter og høreomsorgsassistenter. Vi tilpasser nye høreapparater, samt efterjusterer og servicerer allerede tilpassede høreapparater. Vi tilbyder også undervisning i at benytte høreapparater korrekt, ligesom vi kan give gode råd om kommunikation, når man har en hørenedsættelse. Vi rådgiver også om høretekniske hjælpemidler såsom teleslynger, og kan hjælpe med afprøvning og ansøgning af dette. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af hørehandicappet, og det skal afleveres efter brug. Efter behov tilbyder vi kurser for hørehæmmede, pårørende til hørehæmmede og sundhedspersonale. Tidsbestilling er nødvendig til personlig samtale. Voksne hørehæmmede, døvblevne og borgere med cochlear implantater, tinnitus og méniére. Hvis du allerede har et høreapparat, betalt af det offentlige system, kan du kontakte et direkte og få en tid til undervisning, justering eller rådgivning. Hvis du har købt dit høreapparat i en privat høreklinik, henviser vi dig til at tage kontakt til den private høreklinik, hvis du har brug for hjælp til dit høreapparat. 16 9

10 STU/Unge Hjerneskade Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). STU er en treårig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en eksisterende ungdomsuddannelse, selvom de får specialpædagogisk støtte. I ets ungdomsgruppe er der ansat lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere med særlige kompetencer. Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med særlige behov. Al undervisning er gratis. Ved behov kan et arrangere kørsel. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. På STU bliver den unges personlige, sociale og faglige kompetencer udviklet, så han/hun kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen sigter mod faglige kvalifikationer, der er relevante for arbejdsmarkedet eller den personlige udvikling. Forløbet tilrettelægges individuelt så det bedst muligt støtter den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Udover fag som dansk, matematik, engelsk, IT, geografi, historie og samfundsfag, vil der også indgå praktikforløb og vejledning samt almendannende fag som konflikthåndtering, seksualvejledning, bo-afklaring, selvstændig livsførelse, omgangsformer og voksenidentitet. Samtidig vil der også være fokus på sociale sammenhænge og at få et aktivt og selvstændigt fritidsliv. Hvem kan henvende sig/hvem kan vi hjælpe? Unge (16-25 år) med særlige behov, der har afsluttet ti års skolegang og som ikke kan benytte de eksisterende ung

11 Hjerneskade STU/Unge Hjerneskade På et kan voksne med en erhvervet hjerneskade modtage gratis råd og vejledning. Derudover tilbyder vi undervisning i, hvordan man kommer videre i sit liv med en hjerneskade. ets hjerneskadeafdeling har fysioterapeuter, synskonsulenter, audiologopæder/tale-hørepædagoger tilknyttet. På et tilbyder vi undervisning i følgevirkninger efter en hjerneskade. Behov for undervisning/ rådgivning vurderes på baggrund af en personlig samtale. I undervisningen arbejder vi bl.a. med koncentration og opmærksomhed, sprog, fysiske aktiviteter og brug/afprøvning af relevante hjælpemidler. Vi introducerer efter behov til nye fritidsaktiviteter. For pårørende kan vi tilbyde møder, råd og vejledning. Undervisningen foregår på små hold eller individuelt. domsuddannelsestilbud. Det kan være psykisk udviklingshæmmede, bevægelseshæmmede, bogligt svage eller sent udviklede unge, unge med erhvervet hjerneskade, unge med autisme, ADHD eller socialt og emotionelt hæmmede unge. Hvordan gør jeg Visitation til den tre-årige ungdomsuddannelse foregår via henvendelse til Ungecenter (UU centret). Har du spørgsmål om STU er du altid velkommen til at kontakte et. Uddannelsen er gratis, men den unge betaler selv for kost, enkelte materialer og udflugter. Man kan ikke søge SU under uddannelsen, men den unge beholder de ydelser, han/ hun i forvejen har ret til.. Voksne med følger efter blodpropper, slag mod hovedet, hjerneblødning, hjerneinfektion, hjerneoperation. Hvordan gør jeg/hvordan foregår det? Henvisning sker via sygehus, egen læge eller andet fagpersonale. Henvendelse kan også ske personligt, via pårørende eller fagpersoner

12 Kommunikations hjælpemidler Kommunikations hjælpemidler til børn og voksne hverdag eller som på grund af bevægelseshæmning ikke kan betjene kommunikationshjælpemidler som telefon, pc eller mobiltelefon. På et kan børn og voksne få gratis råd og vejledning om kommunikations hjælpemidler, der kan afhjælpe problemer med at kommunikere med omverdenen på grund af f.eks. nedsat syn, hørelse, bevægelse eller taleproblemer. Alle kan henvende sig med problemer omkring kommunikation med omverdenen i skrift, tale og formidling. Henvendelse kan ske personligt, via pårørende eller fagpersoner. et har en række medarbejdere med specialviden indenfor IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi). Der kan være IKT-løsninger indenfor alle ets fagområder. et tilbyder afprøvning af kommunikations hjælpemidler. Afprøvningen sker på baggrund af en personlig samtale samt afdækning af den enkeltes behov. Det kan f.eks. være en løsning til alternativ betjening af pc og telefon. Eller alarmer, der kan påminde om aftaler og hvornår man skal tage sin medicin. Vi kan hjælpe med at udfærdige ansøgninger til hjælpemidler. Ansøgningerne sendes videre til Hjælpemidler og Genoptræning. Vi underviser i brugen af hjælpemidlerne, laver opfølgninger og afholder kurser for brugeren samt dennes pårørende og fagpersonale. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og foregår typisk på et. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. Børn og voksne der oplever kommunikationsproblemer i forbindelse med en funktionsnedsættelse f.eks. evnen til at tale, høre, se eller skrive. Men også personer, der oplever kognitive vanskeligheder og ikke kan strukturere deres 12 13

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Erhvervet hjerneskade en oversigt over tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Københavns Amt HJERNESKADESAMRÅDET Ny udgave, november 2004 Når et menneske får en hjerneskade Hvert år rammes

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere