En god start på en ny begyndelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En god start på en ny begyndelse"

Transkript

1 En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage kl kl kl Synsvanskeligheder Særlige forløb STU/Unge Komm. hjælpemidler Hjerneskade Hørevanskeligheder Tlf.: (kl ) Web: 24 Talevanskeligheder Ressourcevejen Velkommen til 1 Ordblind

2 Velkommen til Et kommunikationscenter er et sted, hvor borgere kan få vejledning, rådgivning og specialundervisning i forbindelse med såkaldte kommunikationshandicap. Kommunikationshandicap kan være nedsat syn eller hørelse, nedsat bevægelsesfunktion, der vanskeliggør brug af f.eks. telefon eller computer, sprog- og talevanskeligheder, ordblindhed, læse-, skrive og matematikvanskeligheder eller kognitive problemer som koncentrationsbesvær eller problemer med hukommelse, planlægning og strukturering. Kommunikationshandicap kan være medfødt eller opstået som følge af alder, sygdom eller hjerneskade efter en hjerneblødning eller en ulykke. På et kan man også få hjælp til at undersøge og afdække behov for hjælpemidler, låne visse former for hjælpemidler og få hjælp til at ansøge om hjælpemidler hos relevante bevillingsinstanser. et tilbyder endvidere specialundervisning til voksne og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU for unge med særlige behov. s har eksisteret siden Her arbejder mange forskellige faggrupper, bl.a. fysioterapeuter, lærere og speciallærere, ergoterapeuter, pædagoger, audiologopæder, tale-høre-pædagoger, høre- og synskonsulenter samt ADL/ Mobility-instruktører. Vi kan teste og foretage afprøvninger, og vi har opdateret viden om hvilke hjælpemidler, der findes på området. Vi kan tilrettelægge specialundervisning eller undervise i hvordan, en borger med kommunikationshandicap kan blive hjulpet i hverdagen. Det er ofte forbundet med en følelse af sorg, tab eller chok, når en vigtig funktionsevne enten svigter helt eller bliver dårligere. Men med den rette vejledning, rådgivning og de rigtige hjælpemidler til at kompensere, kan et besøg på blive til en god start på en ny begyndelse. Alle kan henvende sig til et, både borgere, pårørende, undervisere og fagpersonale fra f.eks. lægehuse, bosteder eller dagtilbud Har du brug for hjælp eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe til os. Du kan også læse mere om og hvilke tilbud vi har på vores hjemmeside Med venlig hilsen Thomas Mogensen, forstander for Ordblind Unge, der har afsluttet folkeskolen og voksne med læse-, stave-, regne- og matematikvanskeligheder i hverdagen, på job eller i uddannelsesforløb. Man kan henvende sig på et personligt, via pårørende eller via fagpersoner. Studerende kan blive henvist gennem deres uddannelsessted. Man kan også blive henvist af en sagsbehandler eller af Jobcentret. Alle, der henvender sig eller bliver henvist, får tilbudt en personlig samtale og en test. På baggrund af det, vurderer et, om der er behov for undervisning eller rådgivning. Al undervisning og rådgivning er gratis. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. Lovgrundlag arbejder efter: Lov om Specialundervisning for Voksne Bek. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger af 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005 samt reglerne i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne og bekendtgørelse nr. 447 af 19. maj 2006 om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. Regelgrundlaget kan findes på eller på Undervisningsministeriets hjemmeside under linket love og regler. Lov om Social Service 112, SPS samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 32, stk. 1, nr. 1 Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Bek. 564 af 6. juni

3 Ordblind Indhold Ordblind Læsevanskeligheder Matematikvanskeligheder På et kan ordblinde og borgere med læse- og matematikvanskeligheder få gratis råd og vejledning i forhold til undervisning og hjælpemidler. På et er ansat speciallærere og talehøre-pædagoger med særlige kompetencer indenfor ordblindhed og læse- og matematikvanskeligheder. På et kan brugerne lære nye strategier for læsning og stavning, lære at læse og skrive bedre og lære at bruge hjælpemidler som f.eks. bærbare computere, der kan læse op og afspille lydbøger. Brugerne kan også lære om kompenserende programmer specielt udviklet til ordblinde. Undervisningen er tilrettelagt ud fra individuelle behov og foregår på små hold på et. I undervisningen bruges computere og kompenserende programmer. Ved en personlig samtale kan vi hjælpe med at afdække behov for hjælpemidler. Vi kan også hjælpe med at udfærdige ansøgninger om hjælpemidler. Ansøgningerne sendes til relevante bevillingsinstanser. En god start på en ny begyndelse Indhold med sidetal Forord/velkomst 2-3 Voksne med synsnedsættelse 4-5 Børn med synsnedsættelse 6-7 Særlige forløb 8-9 Unge med særlige behov (STU) Kommunikations hjælpemidler til børn og voksne Hjerneskade Hørevanskeligheder Talevanskeligheder Ressourcevejen Ordblind/læse-, skrive- matematikvanskeligheder oktober 2011 Layout : Susanne R. Kofoed 3 Foto forside: Susanne R. Kofoed 3

4 Synsnedsættelse Ressourcevejen mellem kl Her sidder en synsfaglig medarbejder ved telefonen. Voksne med synsnedsættelse På kan voksne med nedsat syn få gratis råd og vejledning omkring det at leve med en synsnedsættelse. I ets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, kompenserende hjælpemidler og ADL (Almindelig Daglig Levevis) og Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse). Selve visitationen til Ressourcevejen foregår i Hjerneskadesamrådet. Alle kan henvende sig til Ressourcevejens personale på Kommunikationcentret for nærmere information. Der er et begrænset antal pladser på Ressourcevejen. Hanne Nielsen tlf Marianne Riis tlf Annette Lund tlf kommunikationscen- Synsafdelingen tilbyder afprøvning af hjælpemidler som lup, lys, elektroniske synsforstærkere og andre hjælpemidler, der kan lette hverdagen, når man har nedsat syn. Afprøvningen sker på baggrund af en personlig samtale samt afdækning af den enkeltes behov. Der tilbydes kurser og undervisning i ADL og Mobility, hvor man lærer at klare hverdagen og at færdes med en synsnedsættelse. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan foregå på et, i eget hjem og nærmiljø, på arbejdspladsen eller bosted/ dagtilbud. Fagpersonale, der arbejder med blinde og svagsynede på f.eks. plejehjem, sociale botilbud og i døgnplejen kan også få kurser og undervisning på et. nsce nter Sveasvej ej Rønne ne w.brk.dk/kc et kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler. Ansøgningerne sendes videre til Hjælpemidler og Genoptræning. 4 21

5 Ressourcevejen Synsnedsættelse Hanne Nielsen tlf Marianne Riis tlf Annette Lund tlf Ressourcevejen et tilbyder Ressourcevejen et aktivitets- og samværstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. På Ressourcevejen arbejder tværfagligt personale med særlige kompetencer inden for senhjerneskadeområdet Ressourcevejen tilbyder et alsidigt tilbud af aktiviteter, der tilrettelægges ud fra brugernes ønsker, behov og færdigheder. Det kan være kreative og fysiske aktiviteter som hobbyarbejde eller motionstræning, fælles udflugter, kulturelle oplevelser og cafébesøg. Her kan brugerne få støtte til en mere indholdsrig og meningsfuld hverdag, få et større kendskab til egne evner og ressourcer, møde ligestillede og komme i gang med nye eller gamle fritidsaktiviteter. Tilbuddet foregår i grupper, men der tages individuelle hensyn. Ressourcevejen er et tilbud til voksne i den erhvervsaktive alder, der har fået en diagnosticeret hjerneskade efter det 18. år. Det er vigtigt at deltagerne er selvhjulpne, i stand til at indgå i sociale sammenhænge og kan deltage i udadrettede aktiviteter. Tilbuddet er ikke for personer med fremadskridende hjernelidelser, personer der har en svær ubehandlet psykisk lidelse eller et aktivt misbrug. Voksne med synsnedsættelser. Henvendelse kan ske personligt, via pårørende eller fagpersoner. Fagpersonale, der arbejder med mennesker med nedsat syn. Alle kan få gratis råd og vejledning omkring synsnedsættelse på et. For at være berettiget til at låne gratis synshjælpemidler og/ eller få undervisning, der kan kompensere en synsnedsættelse, skal man først have været hos en øjenlæge eller optiker og fået konstateret en varig synsnedsættelse svarende til 30 % eller mindre af normalt syn. Eller man kan have øjenlidelser (særlig lysfølsomhed, synsfeltindskrænkning, grøn stær mm.) Afdækning af hjælpemiddelbehov og undervisning foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid. Ved behov kan et arrangere kørsel. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af synsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. mellem kl Her sidder en synsfaglig medarbejder ved telefonen. 20 5

6 Synsnedsættelse Talevanskeligheder Børn med synsnedsættelse Man kan også henvende sig personligt, via pårørende eller fagpersoner. Synskonsulent Sonja Nielsen mobil: lokalnr.: Læg evt. besked på telefonsvarer eller ring tlf På kan forældre til børn med betydeligt nedsat syn eller mistanke derom få gratis råd og vejledning omkring det at være barn med en synsnedsættelse. I ets synsafdeling arbejder synskonsulenter med kendskab til øjensygdomme, pædagogiske konsekvenser heraf, kompenserende hjælpemidler samt ADL (Almindelig Daglig Levevis ) og Orientering & Mobility (evnen til at orientere sig og færdes med en synsnedsættelse). ets synskonsulent kan give råd og vejledning til familien og personale i institution, dagpleje og skole om betydningen af synsnedsættelsen, og hvordan man bedst muligt sikrer barnets udvikling og trivsel. Vejledningen kan f.eks. handle om mulige hjælpemidler, materialer og metoder samt støtteordninger. Rådgivningen og vejledningen foregår på grundlag af øjenlægeoplysninger og synskonsulentens vurdering af barnets funktionelle brug af synet. Der kan indstilles til kurser for barn, forældre og personale på Synscenter Refsnæs eller der kan undervises lokalt. et kan hjælpe med ansøgninger om eventuelle hjælpemidler og/eller støtteforanstaltninger. Ansøgningerne sendes videre til Familiecenter. Al undervisning og rådgivning foregår på et. I særlige tilfælde kan der arrangeres kørsel eller undervisning i hjemmet. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. Forældre til børn, der er tilmeldt synsregistret. Børn fra 0-18 år som har synsnedsættelse svarende til 30 % 6 19

7 Talevanskeligheder Synsnedsættelse Talevanskeligheder På et kan borgere med talevanskeligheder få gratis råd og vejledning. På taleområdet arbejder audiologopæder/tale- og hørepædagoger. Efter en personlig samtale vil en talepædagog vurdere, om en borger kan tilbydes undervisning på et og/eller vil have gavn af andre muligheder. Talepædagogisk undervisning tilrettelægges individuelt afhængig af problemets art. Det kan f.eks. være korrektion af talemåde, træning af svage funktioner, brug af hjælpemiddel eller rådgivning om, hvordan man klarer sig bedst muligt, selvom man har talevanskeligheder. eller mindre af normalt syn eller som har synsfeltdefekter, bliver automatisk tilmeldt synsregistret ved Øjenklinikken på Kennedycentret. Forældre der har mistanke om, at deres barn har betydeligt nedsat syn kan henvende sig for råd og vejledning. Man kan også henvende sig via øjenlægen. Når et nyt barn på bliver tilmeldt synsregistret, kontakter den lokale synskonsulent hjemmet. Forældre kan også selv henvende sig efter øjenundersøgelsen. Afdækning af behov for hjælpemidler, materialer og/eller støtteordninger foregår efter forudgående aftale. Der kan forekomme ventetid. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler og materialer skal leveres tilbage efter endt brug. Synskonsulent Sonja Nielsen mobil: lokalnr.: Læg evt. besked på telefonsvarer eller ring tlf Vi kan afprøve, om et hjælpemiddel evt. kan understøtte sprog og tale. Vi kan også hjælpe med at udfærdige ansøgning om hjælpemidler, som sendes til relevant bevillingsinstans. Voksne med stemmevanskeligheder, udtalevanskeligheder, stammen eller afasi/dysartri (sprog- og talevanskeligheder som følge af hjerneskade). Henvisning til taleundervisning sker som regel via halslæge eller hospital. 18 7

8 Særlige forløb Hørevanskeligheder Særlige forløb undervisning for voksne med særlige behov tilbyder særligt tilrettelagt undervisning til voksne, der har brug for et kortere afsluttet undervisningsforløb indenfor skolefag eller specifikke problematikker i hverdagen. et har lærere og pædagoger med særlige kompetencer, der tager sig af undervisningen. Vi har mange års erfaring i at undervise unge og voksne med særlige behov. et kan tilrettelægge særlige afsluttede undervisningsforløb i specifikke emner som f.eks. støtte til at tage kørekort, undervisning i demokrati, mindre itkurser, undervisning i at bruge hjælpemidler eller teknikker, der kan forbedre kommunikationen med omverdenen som f.eks. at sms e eller sende en mail. Der kan også undervises i sund kost, regning, matematik, stavning og læsning. Undervisningen kan enten foregå på små hold eller som eneundervisning og planlægges i tæt samarbejde med kursisten, pårørende og evt. fagpersonale. Undervisningen vil typisk foregå på et eller på dagtilbud eller bosted. Hvis du oplever at have en hørenedsættelse, er det vigtigt først at få undersøgt din hørelse hos en øre-næse-hals-læge, da det er øre-næse-hals-lægen, der afgør om en borger kan få høreapparat. På er der to øre-næse-hals-læger og du kan henvende dig uden henvisning fra egen læge. Øre-næse-halsklinikken v. øre-næse-halslæge Horst Gruning Lille Magstræde 7, Tlf , tidsbestilling alle dage mellem kl. 8-13, mandag og torsdag også mellem kl s Høreklinik v. øre-næse-halslæge Erik Keller-Sørensen Lægehuset, Paradisvej 4, Tlf , tidsbestilling alle dage mellem kl. 8-13, onsdage mellem kl Der kan forekomme ventetid på tilpasning af høreapparater, justering og undervisning. Der er mange forskellige årsager til hørenedsættelse og mange former for høretab. Derfor er det vigtigt at få undersøgt ører og hørelse grundigt hos ørelægen, før man evt. får et høreapparat. Det er ørelægen, som beslutter, om en borger får høreapparat. s Høreklinik Lægehuset, Paradisvej 4, Tlf og Øre-næse-halsklinikken Lille Magstræde 7, Tlf har det lægelige ansvar for at afhjælpe høreproblemer. et står kun for instruktion i samt servicering og vedligeholdelse af høreapparater, der er bevilget. mandag til fredag onsdag Unge og voksne med særlige behov, der ikke kan benytte almindelige folkeoplysningstilbud. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. 8 17

9 Hørevanskeligheder Særlige forløb Hørevanskeligheder Henvendelse til et kan ske personligt eller via pårørende eller fagpersoner. mandag til fredag onsdag På et kan voksne med hørevanskeligheder få gratis råd og vejledning omkring det at leve med nedsat hørelse. Vi instruerer også i korrekt brug af høreapparater og står for service og indlevering til reparation. I ets høreafdeling arbejder audiologopæder/tale-hørepædagoger, audiologiassistenter og høreomsorgsassistenter. Vi tilpasser nye høreapparater, samt efterjusterer og servicerer allerede tilpassede høreapparater. Vi tilbyder også undervisning i at benytte høreapparater korrekt, ligesom vi kan give gode råd om kommunikation, når man har en hørenedsættelse. Vi rådgiver også om høretekniske hjælpemidler såsom teleslynger, og kan hjælpe med afprøvning og ansøgning af dette. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af hørehandicappet, og det skal afleveres efter brug. Efter behov tilbyder vi kurser for hørehæmmede, pårørende til hørehæmmede og sundhedspersonale. Tidsbestilling er nødvendig til personlig samtale. Voksne hørehæmmede, døvblevne og borgere med cochlear implantater, tinnitus og méniére. Hvis du allerede har et høreapparat, betalt af det offentlige system, kan du kontakte et direkte og få en tid til undervisning, justering eller rådgivning. Hvis du har købt dit høreapparat i en privat høreklinik, henviser vi dig til at tage kontakt til den private høreklinik, hvis du har brug for hjælp til dit høreapparat. 16 9

10 STU/Unge Hjerneskade Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). STU er en treårig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en eksisterende ungdomsuddannelse, selvom de får specialpædagogisk støtte. I ets ungdomsgruppe er der ansat lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere med særlige kompetencer. Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med særlige behov. Al undervisning er gratis. Ved behov kan et arrangere kørsel. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. På STU bliver den unges personlige, sociale og faglige kompetencer udviklet, så han/hun kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen sigter mod faglige kvalifikationer, der er relevante for arbejdsmarkedet eller den personlige udvikling. Forløbet tilrettelægges individuelt så det bedst muligt støtter den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Udover fag som dansk, matematik, engelsk, IT, geografi, historie og samfundsfag, vil der også indgå praktikforløb og vejledning samt almendannende fag som konflikthåndtering, seksualvejledning, bo-afklaring, selvstændig livsførelse, omgangsformer og voksenidentitet. Samtidig vil der også være fokus på sociale sammenhænge og at få et aktivt og selvstændigt fritidsliv. Hvem kan henvende sig/hvem kan vi hjælpe? Unge (16-25 år) med særlige behov, der har afsluttet ti års skolegang og som ikke kan benytte de eksisterende ung

11 Hjerneskade STU/Unge Hjerneskade På et kan voksne med en erhvervet hjerneskade modtage gratis råd og vejledning. Derudover tilbyder vi undervisning i, hvordan man kommer videre i sit liv med en hjerneskade. ets hjerneskadeafdeling har fysioterapeuter, synskonsulenter, audiologopæder/tale-hørepædagoger tilknyttet. På et tilbyder vi undervisning i følgevirkninger efter en hjerneskade. Behov for undervisning/ rådgivning vurderes på baggrund af en personlig samtale. I undervisningen arbejder vi bl.a. med koncentration og opmærksomhed, sprog, fysiske aktiviteter og brug/afprøvning af relevante hjælpemidler. Vi introducerer efter behov til nye fritidsaktiviteter. For pårørende kan vi tilbyde møder, råd og vejledning. Undervisningen foregår på små hold eller individuelt. domsuddannelsestilbud. Det kan være psykisk udviklingshæmmede, bevægelseshæmmede, bogligt svage eller sent udviklede unge, unge med erhvervet hjerneskade, unge med autisme, ADHD eller socialt og emotionelt hæmmede unge. Hvordan gør jeg Visitation til den tre-årige ungdomsuddannelse foregår via henvendelse til Ungecenter (UU centret). Har du spørgsmål om STU er du altid velkommen til at kontakte et. Uddannelsen er gratis, men den unge betaler selv for kost, enkelte materialer og udflugter. Man kan ikke søge SU under uddannelsen, men den unge beholder de ydelser, han/ hun i forvejen har ret til.. Voksne med følger efter blodpropper, slag mod hovedet, hjerneblødning, hjerneinfektion, hjerneoperation. Hvordan gør jeg/hvordan foregår det? Henvisning sker via sygehus, egen læge eller andet fagpersonale. Henvendelse kan også ske personligt, via pårørende eller fagpersoner

12 Kommunikations hjælpemidler Kommunikations hjælpemidler til børn og voksne hverdag eller som på grund af bevægelseshæmning ikke kan betjene kommunikationshjælpemidler som telefon, pc eller mobiltelefon. På et kan børn og voksne få gratis råd og vejledning om kommunikations hjælpemidler, der kan afhjælpe problemer med at kommunikere med omverdenen på grund af f.eks. nedsat syn, hørelse, bevægelse eller taleproblemer. Alle kan henvende sig med problemer omkring kommunikation med omverdenen i skrift, tale og formidling. Henvendelse kan ske personligt, via pårørende eller fagpersoner. et har en række medarbejdere med specialviden indenfor IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi). Der kan være IKT-løsninger indenfor alle ets fagområder. et tilbyder afprøvning af kommunikations hjælpemidler. Afprøvningen sker på baggrund af en personlig samtale samt afdækning af den enkeltes behov. Det kan f.eks. være en løsning til alternativ betjening af pc og telefon. Eller alarmer, der kan påminde om aftaler og hvornår man skal tage sin medicin. Vi kan hjælpe med at udfærdige ansøgninger til hjælpemidler. Ansøgningerne sendes videre til Hjælpemidler og Genoptræning. Vi underviser i brugen af hjælpemidlerne, laver opfølgninger og afholder kurser for brugeren samt dennes pårørende og fagpersonale. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og foregår typisk på et. Tidsbestilling er nødvendig til afprøvning af hjælpemiddelbehov og undervisning. Der kan forekomme ventetid. For at et hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen. Hjælpemidler udlånes gratis, men man skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse. Hjælpemidler skal leveres tilbage efter endt brug. Børn og voksne der oplever kommunikationsproblemer i forbindelse med en funktionsnedsættelse f.eks. evnen til at tale, høre, se eller skrive. Men også personer, der oplever kognitive vanskeligheder og ikke kan strukturere deres 12 13

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Indledning Ydelseskataloget indeholder beskrivelser af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR s) ydelser til og omkring børn og unge i alderen

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune Sindslidelse Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er VSU? VSU er en forkortelse for Voksen Special Undervisning CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev VSU tilbyder kompenserende

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede med multiple funktionsnedsættelser 16-25 år Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen

Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen Oralmotorisk team Afdækning af dyspraksi 2008 i oralmotorisk team Børneafdelingen CSU-Slagelse Center for Specialundervisning CSU-Slagelse Slagelse og Holbæk Tale - Høre - Børn, CSU-Slagelse har lokale

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT

Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Kontaktoplysninger Heden 11, 5000 Odense C. Tlf. 99443400 Centerchef: Steen Friis E-mail: Steen.Friis@rsyd.dk

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Synsafdelingens kurser

Synsafdelingens kurser Synsafdelingens kurser 2 Kursusbeskrivelser: ipad - Begyndere Med udgangspunkt i borgerens erfaringer og kompetencer, gennemgås ipad ens muligheder for forstørrelse, oplæsning, kompenserende opsætninger

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Porsebakken: Pjece til beboere og pårørende vedr. praktiske ting.

Porsebakken: Pjece til beboere og pårørende vedr. praktiske ting. Porsebakken: Pjece til beboere og pårørende vedr. praktiske ting. Dette er en pjece til beboere og pårørende, hvor vi vil svare på ofte stillede spørgsmål. Hvis, der er ting I mangler at få belyst, da

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning

Har du viden om eller interesse i et eller flere nævnte områder, vil det være en fordel. Commotio Demens Professionel hjernetræning Logopæd til Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle Kommunikation og Teknologi, CSV Vejle søger en logopæd med undervisningserfaring primært til området for erhvervet hjerneskade. Vi kan tilbyde at blive

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Nedsat funktionsevne i uddannelse

Nedsat funktionsevne i uddannelse Specialrådgivning Specialrådgivning vedr. unge og voksne med nedsat funktionsevne i uddannelse CKHM CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner

Læs mere

Læse- og Psykiatriaafdelingens

Læse- og Psykiatriaafdelingens Læse- og Psykiatriaafdelingens CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Læseafdelingens arbejdsområder 7

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere