re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. ~ karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand."

Transkript

1 " o J.O 4. Dan. 6. Gel1e D.S.I.. 3 re J. J.e f in an s ierin qs sp0rq små J.. Herpå aktere s samt1ige akter af genere1 - karakter vedr. finansieringen af den tekniske bistand. Bidrag til finanslov, ændringsforsl.ag og tillægsbevillfdg for finansåret (åstal) samt budgetoverslag for de næste tre år. 6/1.a. Aktstykker samt skrivelser til finansudvalget IJ, 6(leb.r; Normeringslov Personalerammer 6/l.c. Perspektivplanlægning. 6/1."d-år.6 Budgetkontrol for finansåret årstal) 6/I.e... Langtidaplanlægning, herunder de rullende 5-årsplaner. 6/I.f. Møder med finansudvalget. ( sørgsmål fra Finudvalget,;j.nr. lo4.dan.l/lo. ( F1nansudvalgets rejae,; j.nr. lo4.dan6/3.i. 6/1.g. Generelle bevillings- og finanslovsspørgsmål. 6/1.b. I!, Finanslovsspørgsmål i forb. med EFs udviklingsbistand. 6/1.-i. i Månedlige personaleoversigter.

2 6/2. 6/2.PRO. Regnskaber, (nyaktpakke for hvert 6r) Budgetter og bevillinger for projektkontoret. (Overført til lo4.x.2.){ n Rejseudgifter i forb.m. Danmarks bistand ti1 P u-landene, genere1le akter. Ned1agt og overført ti1 lo4.p.20.e/l. 6/3.Fi. t> Finansudvalgets rejser, se særlig se..( møder med Finansudvalget..i.nr. lo4.dan.6/1.,f. > ( spørgsmål fra Finansudvalget..i.nr. lo4.da:n.17lo._> 6/4. IJ Kontorho1dsudgifter for sekretariatet for Danmarks bistand til u-1andene + Taxa banner. 6./4.a. Il., Tropetøj. 6/4.b. V (Tropetøj - konsulenter). _. Tekstændring pr til: Ned1agt og overført til lo4.dan.6/4.b. Tilskud til tropetøj i forb.m. Danidamedarbejderes tjenesterejser. l?, Regnskabsførelse generelt. Herpå akteres samtlige akter, der generelt omhandler sekretariatets regnskabshold. 6is.a. l 6/S.b. 6/5.c'. Afregning af sa1di under D's refusionskonto. 0K:Data. I/S Datacentralen af [5.d. Projekternes regnskab - generelt. Danidas kontoplan. Ny tekst pr se 'nedenfor. J{ Budgettering. Nyt EDB bogholderisystem. Evt. tilslutning til Statens Centrale Regnskabssystem (SCR).'. Registertilsynet... tekst til lo4.dan.6/5.e. pr. l.l.l2 9. ; Generelle skr. vedr..ændring. a:f ntoplaner,. Standardkontoplaner, Kontoplan med bunden specifikationer, samt v. skr. vedr. ; Indtægter, Renter og Div. posteringer uden sagsområde..

3 Oversi ove!: Flnansudval.Q;ets re.iser. lo4.dan. 6/3. ti. kj Rejse til; Egypten, Thailand, Indien, Kenya, Tanzania, Tunis. 25. august - 9. sept.12 h Rejse til; Tanzania,Kenya og Indien. juli/aug.! (blev ikke til noget. ) Re.ise til; Geneve,Kenya Egypten januar Rejse til; Bangladesh og Indien januar 12:.. ReJse til; Indien og Thailand april.j:.:.. Rejse il; Kina \ j-."

4 104. Dan.6. fortsat lo4.dan.6/6. B Rigsrevisionen. (Herpå akteres samtlige akter vedr. Danida' s forb. med risrevisionen. Kopi udlægge s på de relevante akter.) lo4.dan.6/6.a. Rigsrevisionens beretninger,/' lo4.dan.6/6.b.'!> lo4.dan.6/6.e. Regnskaber til og fra Rigsrevisionen. /1.!ndXbspolitik for sekretariatet. Nedlagt pr.l/4.84 videeført på: lo4.x.5. /8. Udnyttelse "af Counterpartmidlerne i forb. m. sekretariatet for teknisk bistand. (1 19. Udnyttelse af. den multilaterale diversebevilling Skat. (generelt) kildeskat, A & B indtægter /11. BistandSvirksomhedens admini.strationsomkostninger., \ol /12. Bev1llingskontrol og fbrbrug på konto or vederlag for tjenesteydelser. k. /13. 'Cirkulærer vedr lømrlnger..tor TA t S personale. ( K /14. Lønudbetinger. /15. Arbejdsmarkedets tillægspension. (ATP) /15.a. ArbejdsmarkedesuddannelsesIonden.(AUD) -"/16.- PensionsaI..regning. (L /16.a. A conto pension. 116b. Kapitalpensionsafregning for eksperter.. - Kildeskatteafregning. K../18. Lån - Lønforsud for eksperter. K../19. Afdrag, årlig pension. to( I?", CI,..,..+-" -..:.

5 lo4_dan. 6. fortsat. 1(./21. Diverse mdl. eengangsafdrag. /22. Finansåret 1970/71. Forøgelse, formindskelse af TA'sekr.'s kasse, giro og fremmed valuta. /23. Vederlag for kontorhjælp. /24. Dan i da, s mellemregning med UM. t-/25. Checks fra Nationalbanken. Underholdsbidrag. FlnanslerlngslAn..; Lønforskud til ansatte ved bistandsmissionerne. IL /29. Stempelmærker: Ansatte ved bistandsmissionerne. /30. Honorarer Tilbageholdt dyrtidstillæg. K /32. Statens Centrale lønanvisning. k /33. Repræsentationsudgifter for DANIDA. k: /34. A indkomst afregningskt. + fordelingskt. 'B /35. 1). M 'S forbrugsskøn.og budgetoverslag " Bidrag til Mul ti- -laterai-orgariisatton9r. Excl. Den Multilaterale Div.bev. lo4.dan.6/9.& IL. /36. Opsat feriegodtgørelse. f-> /38. I<- /39. IL 140 fl/41 Danida's mellemregnskab med D.S.B. Danida' s momsregnskab - generelle spørgsmål. - Korrespondance og mellemregning med Wagon Li ts St1pendiat- og ekspertrejser. Budget i S.7 Tilskudsregnskaber, generelt, herunder rykkerskrivelser og besvarelser.

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 19

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 19 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2004 19 Niels Erik Sørensen Danmarks Nationalbank Statens udenlandske låntagning og gæld fra 1959 til 1991 - en personlig beretning Juli 2004 The Working Papers of

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22.

Vedhæftet er bilag A til godkendt indstilling af 22.04.08 der lister bevarede og kasserede arkivalier. LVC Rigsarkivet 22. 1 Dette dokument erstater bk-bestemmelse for Økonomistyrelsen og forgængermyndigheder i forbindelse med aflveringssagen 2006-321-051057 og bevarings- og ssagen 2008-321-05786. Vedhæftet er bilag A til

Læs mere