Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATEX (730) Indehaver: TNG Engineering ApS, Stationsvej 23, 4241 Vemmelev, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATEXD (730) Indehaver: TNG Engineering ApS, Stationsvej 23, 4241 Vemmelev, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frederiksborg slotsøl (730) Indehaver: Brøckhouse ApS, Høgevej 6, 3400 Hillerød, (511) Klasse 32: Øl. (730) Indehaver: PlusEight Technology AB, Box 33, SE Hindås, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S Göteborg, Sverige (511) Klasse 06: Stilladser af metal. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LETT (730) Indehaver: Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand og rådgivning ved forretningsvirksomhed, forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder skatterådgivning og assistance (ikke rengskabsføring), valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, finansielle tjenesteydelser leveret af advokater, forvaltning af båndlagt kapital, bistand vedrørende virksomhedsinsolvens. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, afholdelse af seminarer, symposier. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, herunder mægling og anden løsning af tvister. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IVERSEN (730) Indehaver: A/S Alfred Iversen, Aarhus, Hermodsvej 18, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, nemlig registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt udnyttelse og samling af statistiske data; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mødrehjælpen - Når det er svært at være far, mor og børn (730) Indehaver: Den Selvejende Institution Mødrehjælpen af 1983, Studiestræde 21, 1455 København K, (511) Klasse 45: Rådgivning og vejledning til gravide og børnefamilier. (500) Disclaimer: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. 2929

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROPELLERHEAD (730) Indehaver: Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RECYCLE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProOffice (730) Indehaver: ProOffice ApS, Helsingforsgade 27, 8200 Århus N, (511) Klasse 35: Engroshandel med IT og softwareydelser; forretningsudvikling, rådgivning og information herom. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning; E-læring. (511) Klasse 42: Systemudvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edbprogrammer, rådgivning og tek-nisk bistand vedrørende edb-programmer og - udstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROPELLERHEADS (730) Indehaver: Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LAWS (730) Indehaver: Pintz és Társai, Pf. 590, H-1539 Budapest, Ungarn (511) Klasse 14: Ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REBIRTH (730) Indehaver: Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REWIRE (730) Indehaver: Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (730) Indehaver: Westergaard & Gram ApS, Nordre Strandvej 119F, 2., 3150 Hellebæk, (511) Klasse 09: Magnetiserede betalings- og kreditkort, nemlig forbrugerkort med tilknyttede rabatordninger. (511) Klasse 16: Betalings- og kreditkort (ikke magnetiserede), nemlig forbrugerkort med tilknyttede rabatordninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REASON (730) Indehaver: Propellerhead Software AB, Rosenlundsgatan 29 C, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEMBRAV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LATASUV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA 2930

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRULEAT (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERZELBA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lebara Ltd, Clements House, Gresham Street, EC2V 7JE London, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Nebelong & Partnere, Østergade 16, 2., 1007 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til telekommunikation og telefoni, radiotelefoner, mobiltelefoner, kodede kort, herunder telekort, poletter med chip til aktivering af elektriske og elektroniske apparater og instrumenter samt telekommunikationsapparater og instrumenter, smart cards. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder national og international telekommunikation, telekommunikation ved anvendelse af forudbetalte telefonkort og ved anvendelse af netværk for operatører gennem indbyrdes aftaler, mobil- og fastnettelekommunikationsvirksomhed, udsendelse, modtagelse og videresendelse af meddelelser, datakommunikation via telekommunikation, telefonservice (oplysning om vejret, klokken, tlf.nr. etc.), herunder information vedrørende telefonbrugere og abonnementer, telekommunikationsvirksomhed, nemlig nummeromsætning og bæresignalforvalg, information vedrørende telekommunikation, information vedrørende eller til identifikation af telefon- og telekommunikationsapparater og instrumenter, information og rådgivning vedrørende alle nævnte tjenesteydelser, herunder også online og via internettet. (511) Klasse 42: Design og udvikling af hardware og software, teknisk rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende transmission, tilvejebringelse eller visning af informationer til forretningsbrug eller til privat brug fra en computerlagret database, information og rådgivning vedrørende alle nævnte tjenesteydelser, også online og via internettet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BECHBRUUN (730) Indehaver: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning, optiske og magnetiske databærere, CD-rom, computer software, elektroniske publikationer distribueret on-line eller via multi-medie-netværk. (511) Klasse 16: Tryksager; tidsskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, seminarer, symposier og workshops (uddannelse); udgivelse af tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Juridisk bistand; licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; juridisk, videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere, udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer, rådgivning vedrørende computer hardware og software, leasing af tilgangstid til computerdatabaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BECH-BRUUN (730) Indehaver: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Tryksager; tidsskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, seminarer, symposier og workshops (uddannelse); udgivelse af tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Juridisk bistand; licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; juridisk, videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere, udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer, rådgivning vedrørende computer hardware og software, leasing af tilgangstid til computerdatabaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rollo (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. 2931

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RTX Telecom A/S, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; herunder databehandlingsudstyr og dataapparater; kommunikationsudstyr, herunder trådløs tele- og datakommunikationsudstyr; apparater, teknologi og instrumenter til trådløs kommunikation mellem flere bærbare computere, bærbare telefoner, computere, telefoner og laddestationer; chip-sæt, herunder til mobiltelefoner, chipkort [kodede] og chips [integrerede kredsløb]; software, herunder computersoftware; telefonapparater, videotelefoner, IP-telefoner, telefonsvarere, mobiltelefoner, telefoner og trådløse telefoner samt computer hardware og software i form af gateways, der giver brugeren mulighed for at komme i kontakt med andre i hele verden via internettet, herunder teknologi der muliggør overførsel af digitale data; netværksudstyr; apparater og instrumenter til brug for overførsel af data ved hjælp af trådløs teknologi, herunder Bluetooth, Digital Cordless Telecommunications (WDCT), Digital Communication Technologies (DCT) 2,4 Gigahertz (GHz), Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service (GSM/GPRS), Code-Division Multiple Access (CDMA), Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA), 3G (third generation) OG Wireless Local-Area Network (WLAN); headsets baseret på trådløs teknologi; alarmer baseret på trådløs teknologi; Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) repeatere; trådløse telefonjacks til kabel og satellit tv; trådløse telefonlinjeforlængere til brugere af digitale satellitmodtagere og set-top-bokse; computer hardware og software i form af gateways til overvågning af patienters blodtryk, vægt og andre tilstande; apparater og instrumenter til brug ved telefonsamtaler via Internettet; apparater til brug ved overførelse af interaktive mujltimedia-baserede ydelser, såsom videokonferencer og online rutenavigering; bilpositioneringssystemer (GPS) EM CTM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tina Jørgensen Maulitz, Valnøddevænget 16, 3000 Helsingør, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder omsyning af tekstiler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: i 1 Pension (730) Indehaver: SamPension Administrationsselskab A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed, pensionsforsikringsvirksomhed, information og rådgivning vedrørende pensions- og pensionsforsikringsforhold, investering af kapital i pensionsordninger; rådgivning om investering af kapital i pensionsordninger. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (730) Indehaver: Vibeke Kemner, Vejlesøvej 36, 2840 Holte, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer. (511) Klasse 24: Pyntepuder, plaider, håndklæder af textil, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande samt sko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Valgpension (730) Indehaver: SamPension Administrationsselskab A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed, pensionsforsikringsvirksomhed, information og rådgivning vedrørende pensions- og pensionsforsikringsforhold, investering af kapital i pensionsordninger; rådgivning om investering af kapital i pensionsordninger. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AALBORG PORTLAND (730) Indehaver: Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 (511) Klasse 23: Garn 2932

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBT (730) Indehaver: Institute for Business Technology Scandinavia AB, c/o Business Center, Skårs Led 3, Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, rådgivning vedrørende personaleledelse, arbejds- og tidsstudier, analyser af anvendt tid på forskellige arbejdstidspunkter, produktivitetsmåling, rationaliseringseksperter og organisationsrådgivning, udarbejdelse af statistiske oplysninger, forretningsundersøgelser. (500) Bemærkninger: Ansøgninge er konverteret fra EU-ansøgning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: bl (730) Indehaver: Den Blå Avis A/S, Marselisborg Havnevej 26, 8100 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; kommissionssalg og tilbudsformidling - i fysiske detailbutikker og på Internettet. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed - herunder finansiering af franchise, valutarisk virksomhed, handelsvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, auktionsvirksomhed - fysisk og på Interntettet. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SKYCADDY (730) Indehaver: Skyhawke Technologies, LLC, 274 Commerce Park Drive, Suite D, US Ridgeland, MS, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; acetone. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere; fortyndere til lak og maling. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LAFAFSI (730) Indehaver: Lafafsi LTD, City House, 6, Karaiskakis Street, 3rd Floor, P.O Box 56975, 3311 Limassol, Cypern (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CPP (730) Indehaver: ASIS International, Inc., 1625 Prince Street, Alexandria, VA , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Tryksager; publikationer; certifikater, attester, eksamensbeviser og diplomer; bøger, pjecer og brochurer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; afholdelse af kurser i industriel sikkerhed og beskyttelse; brevkurser; afholdelse af eksaminer; udgivelse af bøger og tekster. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU varemærkeansøgning nr

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECCOGOLF (730) Indehaver: ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, vandtæt og vandafvisende læder og læderlignende materialer, skind og huder, kufferter, rejsetasker, håndtasker, skuldertasker, bæltetasker, rygsække, dokumentmapper, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer. (511) Klasse 25: Fodtøj herunder særligt golfsko, beklædningsgenstande og hovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer, (dog ikke tørklæder). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder særligt golfbags med og uden hjul, golfhansker og golfkøller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXXAL (730) Indehaver: Exxal Display System AB, Verkmästervägen 25, SE Trollhättan, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S Göteborg, Sverige (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORKUT (730) Indehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US Mountain View, CA, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: arnold busck (730) Indehaver: Arnold Busck International Boghandel A/S, Købmagergade 49, 1150 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser) (511) Klasse 35: Detailhandel med bøger, papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADSENSE (730) Indehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US Mountain View, CA, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Shielding film (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAGERANK (730) Indehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, US Mountain View, CA, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Privacy film (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: low emissivity film (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. 2934

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: anti graffiti film (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROSY (730) Indehaver: Carl Bro A/S, Granskoven 8, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer og computere samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed og reparationsvirksomhed, herunder i relation til bygning og reparation af veje, rådgivningsvirksomhed vedrørende bygningsvirksomhed, herunder i relation til vejbygning. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed; design og udvikling af computer software. (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: decorative film (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og blå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: safety film (730) Indehaver: Haverkamp GmbH, Zum Kaiserbusch 26-28, DE Münster, Tyskland (511) Klasse 29: Syltetøj, kompotter, geléer, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MP Pension (730) Indehaver: MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og ejendomsmæglervirksomhed, herunder tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender og tjenester ydet i relation til forsikringsaftaler af enhver art, tjenester i relation til finansielle eller monetære anliggender, alle bankvirksomheders tjenesteydelser eller tjenester ydet af institutioner i forbindelse med banker, såsom vekselmæglere eller clearingskontorer, tjenester ydet af andre kreditinstitutioner end banker, såsom kreditforeninger, private finansieringsselskaber, långivere m.v. tjenester ydet af investeringsselskaber og holdingselskaber, tjenester ydet af børs- og ejendomsmæglere, tjenester ydet i valutarforretninger ved tillidsmænd, tjenester ydet vedrørende forsikringer, såsom tjenesteydelser ydet af forsikringsagenter eller mæglere samt tjenester ydet til forsikringstagere og assurandørvirksomheder. (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: red and blue (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: red and blue 2935

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: red and blue (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CASINO (730) Indehaver: EuropeID Ltd., 8 The Rutts, Bushey Heath, WD23 1LJ Hertfordshire, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POKER (730) Indehaver: EuropeID Ltd., 8 The Rutts, Bushey Heath, WD23 1LJ Hertfordshire, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOTELS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KÖSTER-BAU (730) Indehaver: Köster AG, Sutthauser Strabe 280, D Osnabrück, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 06: Armeringer af metal til bygningsbrug, skaktforinger af metal, bjælker af metal, bygningsbeslag af metal, bygninger af metal, transportable bygninger af metal, beholdere af metal, betonforskallingselementer af metal, tage af metal, trykledninger af metal, jern- og metalvarer, gulve af metal, stilladser af metal, gesimser af metal, jalousier af metal, kajer af metal, kaminskærme af metal, kiler af metal til bygningsbrug, rør af metal til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer, vandledninger af metal, strømledningsmaster af metal, markisekonstruktioner af metal, master af metal, metalarmeringer til beton, metalrammer til bygningsbrug, transportable passagertrapper af metal, pæle af metal, stolper af metal, skinnebygningsmateriale af metal, skorstene af metal, spunspæle af metal, stålkonstruktioner, tanke af metal, porte af metal, trapper af metal. (511) Klasse 19: Afløbsrør, ikke af metal, armeringer til bygningsbrug, ikke af metal, bjælker, ikke af metal, bygningstømmer, ikke af metal, bygningsmaterialer, ikke af metal, betonbygningsdele, bygninger, ikke af metal, tagbeklædning, ikke af metal, beton, betonforskallingselementer, ikke af metal, brudsten, tagbeklædning, ikke af metal, tage, ikke af metal, drænrør, ikke af metal, trykledninger, ikke af metal, vinduer, ikke af metal, vinduesglas (dog ikke vinduesglas til køretøjer), ildfaste bygningsstoffer, gulve, ikke af metal, geotekstiler, stilladser som bærekonstruktioner til bygninger, ikke af metal, isolerende glas til bygninger, jalousier, ikke af metal, kalksten, grus, kunstgenstande af sten, cement eller marmor, kunstige sten, rør, ikke af metal, til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer, vandrør, ikke af metal, marmor, master, ikke af metal, murbeklædningsdele, ikke af metal, mosaik til bygninger, parketgulve, brosten, ikke af metal, stolper, ikke af metal, rør, ikke af metal, til bygningsbrug, sandsten til bygningsbrug, skifer, skærver, vejbygningsmaterialer og vejbelægningsmaterialer, tjære, bærekonstruktioner til bygninger, ikke af metal, skillevægge, ikke af metal, trapper, ikke af metal, døre, ikke af metal, beklædningsmateriale, ikke af metal, til bygningsbrug, puds, forskallingselementer, ikke af metal. (511) Klasse 37: Nedrivning af bygninger, tætning af bygninger, asfaltering, installation og reparation af elevatorer, information vedrørende byggeri, ledelse af byggearbejder, udlejning af byggemateriel, byggearbejder, installation og reparation af vandingsanlæg, skakt- og brøndboring, tagdækning, bygningsisolering, installation og reparation af tyverialarmer, installation og reparation af olieledninger, bygning af fabrikker, stilladsbygning, havnebygning, installation og reparation af varmeinstallationer, installation og reparation af luftkonditioneringsinstallationer, installation og reparation af køleapparater, konstruktion og reparation af lagerbygninger, malerarbejde, murerarbejde, bygning af moler, installation og reparation af ovne, rustbeskyttelsesbehandling, sandblæsning, vejbelægning, undervandsbyggeri. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, rådgivning vedrørende byggevirksomhed, design af computerprogrammer, ingeniørvirksomhed, geologiske undersøgelser, udarbejdelse af geologiske betænkninger, indretningsarkitektvirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner, landmålervirksomhed, materialeafprøvning, tekniske projektstudier, kvalitetskontrol, byplanlægning, rådgivning om miljøbeskyttelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APPETIL (730) Indehaver: M.B. Pharmos A/S, Store Kongensgade 68, st.tv., 1264 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og diætetiske præparater. (730) Indehaver: EuropeID Ltd., 8 The Rutts, Bushey Heath, WD23 1LJ Hertfordshire, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 2936

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Biogen Idec (Denmark) A/S, Ørestads Boulevard 67, 1, 2300 København S, (511) Klasse 16: Tidsskrift. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mapicture (730) Indehaver: GeografiskVisualisering v/samo Olsen, Nordre Frihavnsgade 85, 1. th., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Digital XPress (730) Indehaver: Digital Xpress A/S, Filmbyen 2, 8000 (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer, elektroniske databærer, herunder CD'ere, DVD'ere og disketter. (511) Klasse 16: Tryksager, brochurer, magasiner, blade, bøger, skilte og plakater, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, elektronisk handel og udbud af varer og tjenesteydelser på internettet, herunder webportaler, en samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe sådanne varer, herunder også online, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 41: Udvikling, produktion og distribution af produkter indeholdende skrift, billeder og lyd, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRELCAPA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Galleri Nyhavn 43 (730) Indehaver: Firma Viggo Harding Jensen, Åvendingen 7A, 2700 Brønshøj, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, atelier og galleri, herunder udstillingsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPI-NEWS (730) Indehaver: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Downloadable elektroniske publikationer, magnetiske databærer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte publikationer; uge-, måneds- og tidsskrifter. (511) Klasse 44: Information og rådgivning om sygdomme, sygdomsforebyggelse og sygdomsbehandling, herunder information og rådgivning om vacciner. 2937

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOMENTS (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 20: Sengeudstyr (ikke sengelinned), herunder puder. (511) Klasse 24: Håndklæder og viskestykker af tekstilmateriale, sengetøj, sengelinned, pyntepudebetræk, bordduge og dækkeservietter af tekstilmateriale, sengetæpper og rejsetæpper (plaider) af tekstilmateriale. 2938

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ide Gruppen (730) Indehaver: Inbohome Amba, Damvej 9, 8471 Sabro, (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FastGood (730) Indehaver: Aarstiderne A/S, Barritskovvej 34, 7150 Barrit, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; marmelade, rosiner, olivenolie, kapers, græskarkerner, sesamsmør, falafelmix, nødder, mandler, pinjekerner, sesamfrø, saltede peanuts. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salt, spaghetti, pasta, lasagneplader, nudler, oliven, kokosmælk, risvafler, knækbrød, ketchup, remoulade, majonæse, kiks, soyasovs, slik, chips, popcorn, chokolade, linser, kikærter, gryn, kager. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; samling (ikke transport) af et udvalg af varer i detailforretninger, herunder på internettet samt i postordrekataloger så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; udbydelse af forretningsmæssige og kommercielle informationer via internettet; computeriseret on-line en gros og detail tjenesteydelser vedrørende kød, fisk, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, friske, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk, mejeriprodukter, spiselige olier, spisefedt, kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel, næringsmidler af korn, brød, konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, vineddike, saucer, krydderier, råis, landbrugs-, skovbrugs-, havebrugsprodukter, korn, frø, såsæd, planter, blomster, malt, køkkenudstyr, madlavningsudstyr, madlavningstilbehør, specialfødevarer, madlavningspublikationer og madopskrifter; on-line databaser vedrørende mad, madlavning, bagning, madlavningsopskrifter, bageopskrifter, madlavningstips og -teknikker, anmeldelser, vine, drikkevarer, ernæring, vægttab, diæt, planlægning af måltider, planlægning af menuer, anbefaling af menuer, kalorieanalyser, middage, gæstebud, udvælgelse af opskrifter, udvælgelse af vine og drikkevarer, ernærings- og kalorieanalyse, køkkenudstyr, madlavningsudstyr og madlavningstilbehør. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EQ WORK (730) Indehaver: MiljøFyn A/S, Agerhatten 5, 5220 Odense SØ, (740/750) Fuldmægtig: Kielberg Advokater A/S, Hunderupvej 71, 5230 Odense M, (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware til brug for undersøgelser af og forbedring af arbejdsmiljø. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EQ FOOD (730) Indehaver: MiljøFyn A/S, Agerhatten 5, 5220 Odense SØ, (740/750) Fuldmægtig: Kielberg Advokater A/S, Hunderupvej 71, 5230 Odense M, (511) Klasse 42: Design og udvikling af computersoftware til brug for undersøgelse af og forbedring af fødevaresikkerhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordbanken (730) Indehaver: Nordea Bank AB (publ), SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Nordea, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, Strandgade 3, 1401 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HRM AUDIT (730) Indehaver: Practicus v/lars Pedersen, Tryggevældevej 88, 2700 Brønshøj, (740/750) Fuldmægtig: A&A Nyvang v/jens Nyvang Christensen, Langebjergvej 322 C, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Barter-DK (730) Indehaver: Advanced Barter System A/S, Gammel Kongevej 123, 1850 Frederiksberg C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BARTER (730) Indehaver: Advanced Barter System A/S, Gammel Kongevej 123, 1850 Frederiksberg C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Barter System (730) Indehaver: Advanced Barter System A/S, Gammel Kongevej 123, 1850 Frederiksberg C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 2939

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONTOUR (730) Indehaver: Bayer Healthcare LLC, a Delaware limited liability company, 100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 05: Medicinske diagnostiske reagenser til analyse af kropsvæsker (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ME (730) Indehaver: Metanite A/S, Maglemølle 157, 4700 Næstved, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), brandhæmmende byggematerialer, nemlig brandhæmmende byggeplade på basis af mineralske fyldstoffer og fibre (511) Klasse 27: Vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOXTROT (730) Indehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider og fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: home Erhverv (730) Indehaver: Home A/S, Søren Frichsvej 36 F, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse, virksomhedsdrift og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og -organisation; handelsinformation og -rådgivning; analyser af omkostninger; forretningsmæssige oplysningskontorer; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdelse af kontoopgørelser, selvangivelser, omkostningsanalyser, statistiske oplysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; udveksling af og handel med fast ejendom, varer og tjenesteydelser for andre; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af fast ejendom, varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning af tilbud på fast ejendom, tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomheder; regnskabsførelse; bogføring; marketingforskning; markedsanalyser; marketingundersøgelser; udarbejdelse af reklamerubrikker; reklameomdeling; online-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; mangfoldiggørelse af dokumenter; internet- og intranetbaseret elektronisk handel; auktionssalg; auktionsvirksomhed; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning vedrørende fast ejendom; finansielle analyser og økonomiske vurderinger vedrørende fast ejendom; information vedrørende fast ejendom; udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugsejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; lejeopkrævning (husleje); vurdering af skatteforhold; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); låne-, kredit- og finansieringsvirksomhed; formidling af lån, kredit og finansiering; finansiering og lån imod sikkerhed, herunder i form af pant, ejendomsforbehold, garanti, kaution og sikkerhed i aktiver; finansiering af terminslån; realkreditlån; garantistillelse og kautionering; udvikling og strukturering af finansielle serviceoperationer og finansielle produkter; valutaveksling, -handel og -udstedelse; investering af kapital; investeringsfonde- og foreninger; pantelåner- og inkassobureauvirksomhed; pensionskassevirksomhed; bank- og sparekassevirksomhed; tjenesteydelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, hæve-, betalings-, bank-, virksomheds-, forretnings- og butikskort; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; betalingssystemer via internet og andre globale computernetværkssystemer; ejendomsmæglervirksomhed, kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale computernetværkssystemer; computersoftwareydelser til transmittering, visning og lagring af transaktions-, identifikations- og finansielle oplysninger til brug i finans-, bank-, ejendomsmægler- og telekommunikationsbrancher; lagring og hentning af data til transmittering, visning og lagring af transaktions-, identifikations, finansielle oplysninger, oplysninger vedrørende fast ejendom og andre oplysninger til brug ved ejendomsmæglervirksomhed; forsikrings-, forsikringsagentur- og assurandørvirksomhed, herunder bistand, information og rådgivning om forsikringsforhold; administration af forsikringskrav; forsikrings- og genforsikringsaftaler; skadesadministration og -behandling; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; tilsyn med bygningskonstruktion og informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion; tilsyn med bygningsisolering. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende ejendomsmæglervirksomhed, salg, udleje, forvaltning, formidling, vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende skatteforhold, finansielle og økonomiske forhold, långivning, kredit og finansiering samt forsikringsforhold; undervisnings-, uddannelses- og kursusvirksomhed vedrørende annonce- og reklamevirksomhed, indretningsarkitektvirksomhed, boligindretning og byggevirksomhed; teknologiundervisning; online publikation af elektroniske bøger. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; arkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed, indretningsarkitektvirksomhed, boligindretning, udarbejdelse af byggeplaner, rådgivning vedrørende byggevirksomhed, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke-erhvervsmæssig); kvalitetskontrol; udvikling, vedligeholdelse, overvågning og administration af hjemmesider for andre, web-hosting for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jysk IT Service (730) Indehaver: Jysk IT Service V/Per Juul Nielsen, Jagtvej 33, 7400 Herning, (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JETADVICE (730) Indehaver: EuroForm A/S, Riskær 15, 2765 Smørum, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Optaget computersoftware, herunder software til databasesystemer, overvågning, dokumentstyring og printere. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt netværk, etablering af forbindelse til computernetværk, computerunderstøttet transmission af meddelelser, data og billeder. (511) Klasse 42: Udvikling og design af software, programmering af computere, udlejning af computere og computerprogrammel, vedligeholdelse af computersoftware, installation af computersoftware, rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware, kopiering af computerprogrammer, design af comutersystemer. 2940

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRULITE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc., a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York 10154, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug; diagnostiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Uddannelse (730) Indehaver: Pension, Langelinie Allé 41, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Advice A/S, Havnegade 39, 1058 København K, (511) Klasse 36: Pensionskassevirksomhed; tjenesteydelser vedrørende pensionsforhold. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUALSTAR (730) Indehaver: Dualstar Entertainment Group, Inc., 1801 Century Park East, 12th Floor, 90067, Los Angeles, CA, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Musikoptagelser, audiovisuelle dramaoptagelser og lydoptagelser; indspillede videobånd indeholdende dramatiske skønlitterære værker og musik; indspillede plader, bånd og CD'ere alle indeholdende musik. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; PR-virksomhed; salgsfremmende foranstaltninger for andre; markedsstudier og -undersøgelser; reklameomdeling; udarbejdelse af reklametekster; udsendelse af reklamer, flyveblade; uddeling af vareprøver; rådgivning vedrørende reklame, forretningsorganisation og forretningsledelse og forretningsprofilering; rådgivning og formidling af aftaler vedrørende køb og salg af varer samt sortimentsrådgivning indenfor dagligvaresektoren, storkiosk- og fast food sektoren; Detailhandel af husholdningsartikler, parfumerivarer, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, geleer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), kryd-derier, råis, landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, tobak, artikler for rygere, tændstikker, husholdnings- og køkkenredskaber, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (591) Farvetekst: Udført i farver. (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: red and blue (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: red and blue 2941

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: red and blue (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Medialabor S.R.L, Salita al Promontorio, 11, I Trieste (TS), Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOUSHIP (730) Indehaver: A.P. Møller - Mærsk A/S, Esplanaden 50, 1098 København K, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder søtransport, lufttransport, transport med jernbane og lastvogn, pakning og opbevaring af varer, udbringning af varer, lastning og losning, spedition, udlejning af containere, information vedrørende transport og opbevaring, logistikservice vedrørende transport og opbevaring, bugsering, bjærgning, ledelse og drift af containerterminaler og luftterminaler, ledelse og drift af havne, tjenester ydet som havnemyndighed, skibsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: red and blue (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GoMoskito Holding ApS, Vestergade 8, 2., 1456 København K, (511) Klasse 38: Telekommunikation. (511) Klasse 42: Udvikling af software til formidling af reklame, til brugerundersøgelser samt til personlige services via SMS/MMS/Video til og fra mobiltelefoner samt via Internet. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ChemiControl (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Berengar (730) Indehaver: Peter Berengar, Adolphsvej 40, 2820 Gentofte, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, forretningudvikling, salgsoptimering og forretningsadministration, konsulentrådgivning, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, coaching, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sundhed (730) Indehaver: Pension, Langelinie Allé 41, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Advice A/S, Havnegade 39, 1058 København K, (511) Klasse 36: Pensionskassevirksomhed; tjenesteydelser vedrørende pensionsforhold. (730) Indehaver: ProViroment ApS, Helsingforsgade 27, 8200 Århus N, (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edb-programmer til håndtering af far-lige stoffer, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og pe-riferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); elektronisk dokumen-tation, herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 35: Rådgivning, en gros handle med IT og Software ydelser. Omfattende information, herunder forretningsudvikling (511) Klasse 42: Systemudvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edbprogrammer, rådgivning og tek-nisk bistand vedrørende edb-programmer og - udstyr. 2942

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scanglas A/S, Glasvej 2, 4220 Korsør, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIALOG (730) Indehaver: Trialog ApS, Christians Brygge 28, 3.sal, 1559 København V, (740/750) Fuldmægtig: Sven Hauge, Stevnsvej 9, 4600 Køge, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration i form af kommunikations-rådgivning, organisationspsykologiske konsulentrådgivning samt i form af sparring og coaching af ledere og kommunikationsfolk; PR-virksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed i form af sparring og coaching af ledere og kommunikationsfolk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SSC (730) Indehaver: Seven Cummits Capital S.A., 2 rue Carlo Hemmer, LU 1734 Luxemburg, Luxembourg (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; rådgivning indenfor forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand SE 2005/5009 Sverige (730) Indehaver: Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup, (511) Klasse 09: EDB-software, herunder sådanne der er downloadable. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder udarbejdelse af analyser vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration samt vejledning og rådgivning vedrørende udvikling af processer til forretningsmæssig styring af immaterielle rettigheder; økonomiske prognoser vedrørende immaterielle rettigheder. (511) Klasse 36: Udarbejdelse af finansielle analyser, vejledning og rådgivning vedrørende økonomiske vurderinger i forbindelse med økonomisk styring af immaterielle rettigheder. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; vejledning og rådgivning vedrørende uddannelse af medarbejdere. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridiske bistand og vejledning, herunder vedrørende immaterielle rettigheder; tilvejebringelse af data vedrørende immaterielle rettigheder stillet til rådighed via en database; dokumentation, overvågning, analyser og administration af immaterielle rettigheder stillet til rådighed via internettet gennem ikke-downloadable software og computerdatabaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBC International Business College (730) Indehaver: International Business College, Tvedvej 7, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (undtagen apparater), tryksager til undervisningsbrug. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. 2943

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXCEED YOUR VISION (730) Indehaver: SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as Seiko Epson Corporation), 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan (511) Klasse 02: Blæk, farvebånd, farvebåndskassetter, blækpatroner til printere, tonerpatroner til printere, canada balsam, tapetfjernelsesmidler, kopal, sandarak, schellak, fyrrenålsolie, bejdsemidler, mastiks, harpiks fra fyrretræ, træbeskyttelsesmiddel, farvestoffer, pigmentfarvestoffer, maling, tryksværter, farver (til tegning), rustbeskyttende fedter, ikke jernholdige bladmetaller og ikke jernholdigt metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, ædelt bladmetal og ædelt metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 09: POS-systemer, termiske printere, dot-matrix printere, alt-i-ét maskine med scanner, printer og kopifunktion, injektprintere, laserprintere, storformat printere, andre printere, handy terminal, skærme, LCD-skærme, projektorer, tv-apparater, digitale kameraer, videoprinter, software, scannere, kompakte LCD-skærme, magneter fremstillet af sjældne jordarter, IC, LSI, halvlederlagre, dioder, krystaloscillatorer, udstyr til krystaloscillatorer, andre elektroniske dele, ørepropper, forarbejdet glas til linser, elektriske maskiner til brug for lysbuesvejsning, elektriske svejseapparater, ozonapparater, elektrolysatorer, klare lamper til gennemlysning af æg, kasseapparater, maskiner til tælling og sortering af mønter, fotokopimaskiner, håndbetjent regnemaskine, tegne- og konsiperingsmaskiner, indstemplingsmaskiner, tidsregistreringsapparater, hulkortmaskiner til kontorbrug, stemmeautomater, faktureringsmaskiner, salgsautomater, møntstyrede porte til parkeringspladser og parkeringshuse, apparater og udstyr til livredning, ildslukkere, brandhaner, mundstykker til brandslanger, sprinkleranlæg til slukning af brand, brandalarmer, apparater til advarsel om gasudslip, tyverialarmapparater beskyttelseshjelme, signalleringsudstyr til jernbaner, advarselstrekanter til befordringsmidler, lysende eller mekanisk vejskilte, dykkerapparater, arkadespillemaskiner (ikke legetøj), elektriske automatiske døråbnere, simulatorer til træning indenfor sport, køresimulatorer til træning, fysiske og kemiske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, måleapparater og -instrumenter, apparater og instrumenter til distribution og styring af elektrisk strøm, ankeromformer, elektriske batterier, elektriske eller magnetiske måleapparater og instrumenter, elektriske ledninger og kabler, elektriske fladjern, elektrisk opvarmede curlere, elektriske brummere, elektriske kommunikationsapparater og -instrumenter, elektroniske instrumenter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser) herunder computerprogrammer og computerhardware, magnetiske kerner, modstandskabler, elektroder, brandslukningsbåde, brandbiler, cigartændere til automobiler, handsker til beskyttelse mod ulykker, støvmasker, gasmasker, svejsemasker, beskyttelsesbeklædning mod ild, videospilapparater til personlig brug, elektroniske kredsløb og indspillede cd-rom programmer til håndholdte spil med LCDskærme, enarmede tyveknægte, vægtbælter, våddragter, oppustelige svømmebræt, beskyttelseshjelme til sportsbrug, svømmeplader, overspændingsregulatorer, plader, metronomer, elektroniske kredsløb og CD ROM optagne automatiske elektroniske kredsløb og CD ROM automatisk opførende programmer til elektroniske musikinstrumenter, butiksvægte, kinematografiske film, film til lysbilleder og diapositiver, rammer til montering af lysbilleder, indspillede videodiske og -bånd, elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Papir til printere, papir, tryksager, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, segllak, regletter til trykkeribrug, tryktyper, maskiner til lystryk, adresseringsmaskiner, farvebånd, automatiske maskiner tilpåføring af frimærker, elektriske hæftemaskiner, konvolutlukkemaskiner til kontorbrug, maskiner til annullering af frimærker til kontorbrug tegneredskaber, skrivemaskiner, maskiner til udskrivning af checks, til kontorbrug, mimeografer, kopipresser, makuleringsapparater, frankeringsmaskiner, duplikatorer, skabeloner til mærkning, elektriske blyantsspidsere, malerpensler til dekoratører, engangsbleer til babyer, emballeringsbeholdere af papir, husholdningsfilm, skraldeposer af papir, skraldeposer af plastik, mønstre til konfektionering af beklædning, skrædderkridt, papirbanner, papirflag, akvarier til indendørs brug og dele hertil, toiletpapir, papirhåndklæder, servietter af papir, papirlommetørklæder, kuffertmærker, trykte lotterisedler (andre end legetøjslotterisedler, papirduge, papirvarer, kalligrafi og malerier, fotografier, fotografiholdere JP Japan (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RABBIT (730) Indehaver: R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 Gedved, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Forsäkrings Bolaget Nordisk Garanti, Box 3455, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB, c/o Schøtt-Petersen Degnegaard Advokatfirma, Søndre Strandvej 40, 1., 3000 Helsingør, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed SE 2005/04779 Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXPEERIENCE (730) Indehaver: KRS Consult ApS, Elmevej 22, 2840 Holte, (740/750) Fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONTRIO (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Skodder (vindues-), rulleskodder (alle forannævnte varer af metal). (511) Klasse 09: Elektriske indretninger til at kontrollere og betjene skodder, persienner og gardiner. (511) Klasse 19: Persienner (til udendørs brug), skodder (vindues-), rulleskodder (ingen af de forannævnte varer af metal). (511) Klasse 20: Rullegardiner (indendørs), persienner til indendørs brug, mørklægningspersienner, mørklægningsrullegardiner. (511) Klasse 22: Markiser af tekstilmateriale eller af syntetiske materialer. (511) Klasse 24: Gardiner, rullegardiner, mørklægningsgardiner (alle forannævnte varer af tekstilmateriale), netgardiner, moskitonet EM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORIGINAL BLÅ FISK (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 2944

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Spinderihallerne (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle, (511) Klasse 36: Udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, kurser for iværksættere, galleriog museumsvirksomhed, udstillingsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Udlejning af midlertidige lokaler, herunder udlejning til brug for fritids- og idrætsklubber, konferencerum, amatørscener, atelier- og kontorhotel for kreative, små virksomheder og selverhvervende kunstnere, cafevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RENZOPA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparaater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skagen Bryghus (730) Indehaver: René Søgaard Sørensen, Middelbanke 42, 9990 Skagen, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Frugtdrikke og frugtsaft, saft. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PULSEN (730) Indehaver: Dansk Kvalitetsvikar A/S, Duntzfelts Alle 16, 2. th, 2900 Hellerup, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 35: Vikarbureau, rådgivning vedrørende personalespørgsmål, personalerekruttering, bistand ved rekruttering af virksomhedsledelse, bistand ved forretningsledelse, herunder industriel virksomhed, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Undervisnings- og instruktionsvirksomhed, bl.a. vedrørende oplæring og vurdering af kontor-, industri, chaufførpersonale, teknisk personale og plejepersonale; personaleuddannelse. (511) Klasse 42: Professionel konsulent- og ekspertrådgivningsvirksomhed. (730) Indehaver: Company Concept A/S, Silkeborgvej 765, 8220 Brabrand, (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande, kildevand. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QualitySSL (730) Indehaver: Bitengines v/pascal H f Geuns, Nellikevænget 12, 2625 Vallensbæk, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOT (730) Indehaver: Sejberg It v/christian Sejberg, Helligkorsvej 33 C, 4000 Roskilde, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, tilvejebringelse af brugeradgang til et globalt computernetværk; etablering af forbindelse til et computernetværk; computerunderstøttet transmission af meddelelser, billeder, herunder levende billeder, samt videooptagelser og -samtaler; information om telekommunikation; kommunikation via computerskærme og biltelefoner; opkobling og dirigering af telekommunikationsteknik; tilvejebringelse af computerunderstøttede fora til udveksling af billeder, levende billeder, videooptagelser, lyd og meddelelser. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software; installation og opdatering af computer software. (511) Klasse 45: Ægteskabsbureauer, kontaktbureauer, datingbureauer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hexacon (730) Indehaver: Hexacon ApS, Nordre Strandvej 119 G, 3150 Hellebæk, (511) Klasse 35: Forretningsundersøgelser og -evalueringer, herunder eksportrådgivning (511) Klasse 42: Juridisk bistand (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og blå 2945

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEBER GRILL (730) Indehaver: Weber-Stephen Products Co., 200 East Daniels Road, Palatine, US Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Marcello Alderi, 13 the Meadows, Co. Donegal/ Buncrana, Irland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød og blå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XXL (730) Indehaver: Goldcup D 974 AB, c/o Advokatfirman Cederquist KB, Box Stockholm, Sverige (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEBER CLUB (730) Indehaver: Weber-Stephen Products Co., 200 East Daniels Road, Palatine, US Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEBER BBQ (730) Indehaver: Weber-Stephen Products Co., 200 East Daniels Road, Palatine, US Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEBER BARBECUE (730) Indehaver: Weber-Stephen Products Co., 200 East Daniels Road, Palatine, US Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 2946

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere