DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER"

Transkript

1 LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL- FORBUND 14 LANDSDELS- FRIVILLIGE MEDLEMMER MEDLEMMER BRANCHE- FORBUND MED MEDLEMMER SELV- ORGANISEREDE PRIVATE UDBYDERE 98 KOMMUNER 12 udspil nr

2 Den er go' Den danske idrætsmodel Den danske idrætsmodel har været til eksamen. Kulturministeriet har fået kortlagt idrættens struktur og økonomi. Det kan lyde tørt, men det har afgørende betydning for idrætsforeningerne Kirsten Harkjær Larsen, journalist Majbritt Andersen, journalist N år Flemming Møller Nielsen fra Østofte Gymnastikog Idrætsforening på Lolland tager på DGI s Cross Gym-uddannelse, så giver DGI et tilskud på 3610 kroner. Et helt konkret eksempel på, hvordan idrætsforeninger, der er med i DGI, får gavn af de millioner, DGI hvert år modtager fra Kulturministeriet. Sidste år fik DGI 272 kr. af overskuddet i Danske Spil også kaldet udlodningsmidler. De blev brugt på kurser, udvikling af nye idrætstilbud, DM i foreningsudvikling, Trænerguiden og meget andet. Østofte GIF får også tilskud fra Lolland Kommune via Folkeoplysningsloven. Det er aktivitetstilskud og tilskud til træner- og lederuddannelser. ØGIF har egne lokaler, så de får ikke tilskud til lokaler, men kommunen stiller deres faciliteter til rådighed kvit og frit for foreningerne. Begge dele udlodningsmidlerne til idrættens hovedorganisationer og kommunernes tilskud til frivillige foreninger er en del af den danske idrætsmodel. Tal og tendenser Nu har den danske idrætsmodel været til eksamen. Kulturministeriet har fået revisionsfirmaet KPMG til at foretage en såkaldt udredning af idrættens struktur og økonomi. I dette tema løfter Udspil sløret for nogle af de mange tal og tendenser, som gemmer sig i den 230 sider lange udredning. Udredningen skulle give politikerne grundlag for at tage beslutninger om, hvordan idrætten kan organiseres i fremtiden. Modellen har med få justeringer fået karakteren bestået, og i starten af maj enedes alle folketingets partier om en ny aftale, som skal evalueres om fire år. Ens og forskellige Udredningen viser bl.a., at den danske idrætsmodel er noget helt særligt. Godt nok er der mange ligheder med de skandinaviske lande. Statens prioritering af foreningerne og de nationale idrætsorganisationer er en af dem. Befolkningens høje idrætsdeltagelse og mange frivillige er en anden. Men der er også forskelle. I Sverige og Norge har man kun én national paraplyorganisation, hvor vi i Danmark har både DIF, Firmaidrætten og DGI. Vi har også en højere deltagelse i foreningsidræt blandt voksne fra 40 år og derover. I Norge har kommercielle træningstilbud for længst overhalet foreningsdeltagelsen blandt unge og voksne. Derfor konkluderes det i udredningen, at der ikke er noget, der tyder på, at det giver flere idrætsudøvere, hvis der kun er en paraplyorganisation. Udredningen, der har stort fokus på idrætsorganisationernes effektivitet og overlap i aktiviteter, har mødt kritik, blandt andet fra professor Bjarne Ibsen, SDU. Han beskriver analysen som en blanding mellem revisoropgørelse og en brugerundersøgelse. Udredning af idrættens økonomi og struktur analyse er udgivet af Kulturministeriet i april 2014 og kan downloades på Se artikel om den ny aftale på udspil nr

3 Fra ungdomsbevægelse til livslang idrætsudfoldelse På landeveje, løbestier og gennem fitnesscentrenes glasfacader er det tydeligt at se, at danskerne er et idrætsaktivt folkefærd. Fire gange så mange som i 1964 dyrker idræt i dagens Danmark. Mens det i 1964 primært var børn og unge, der fyldte gymnastiksale og fodboldbaner, er langt flere voksne og især borgere over 60 år idrætsaktive i dag. Så mens idræt tidligere var en ungdomsbevægelse, er det for flere blevet livslang udfoldelse. Idrætsbegrebet og viften af aktiviteter er også blevet bredere. Flere kommercielle aktører indtager banen, for eksempel udbydere af crossfit, fodboldgolf, gadeidræt og eventarrangører. Især løb og fitness har fået voksne til at trække i træningstøjet. Flertallet, nemlig 6 ud af 10, er aktive på egen hånd. Foreningerne fastholder deres andel blandt voksne. 41 procent er med i en forening. Der er dog en generel skævhed i idrætsdeltagelsen. Jo længere uddannelse og jo højere indkomst, des flere dyrker idræt. Idrætsdeltagelsen har med andre ord social slagside. Det er en udfordring, ikke mindst for idrætsforeningerne ALDER: 89 % Flere voksne er begyndt at dyrke idræt KØN: 51 % 37 % % 68 % 51 % 51 % 71 % 65 % 65 % Kvinder er blevet mere idrætsaktive end mænd Vi har oprettet crossgym, cirkeltræning for kvinder, Pilates, forældre gym og bevægelse og pakour. Vi arbejder på at oprette Foreningsfitness, men er meget presset, da der ligger mange kommercielle centre i vores område. Flemming Carlslund Larsen, formand for Søborg SG&I ved Gilleleje ORGANISERING: IF EGO IF EGO 11 % 35 %? 20 % 41 % 58 % Foreningerne øger antallet af aktive Frivillige trænere, ledere og medlemmer er foreningernes vigtigste ressource: MIA. KR. 11 procent af den voksne befolkning udfører frivilligt arbejde i idrætsforeningerne, dvs. at hvert 4. foreningsmedlem bidrager med frivilligt arbejde. Det svarer til 12,7-17 mia. kroner. 14 udspil nr

4 Danskernes foretrukne idrætsaktiviteter Top 10 - voksne: LØB STYRKETRÆNING GYMNASTIK SPINNING LANDEVEJSCYKLING YOGA Top 6 - børn (7-15 år): FODBOLD SVØMNING BADMINTON DANS TOTAL VANDRETURE SVØMNING FODBOLD BADMINTON GYMNASTIK HÅNDBOLD HERAF I FORENING 6% Idræt og motion udenfor hovedorganisationerne ORGANISEREDE IDRÆTSUDBYDERE Folkeoplysningsforbund, f. eks. AOF, LOF og FOF. I 2011 dyrkede 3 procent af danskerne idræt i oplysningsforbund. Interesseorganisationer, f. eks. Dansk Skoleidræt m. aktivitet for skolebørn, Ældre Sagen m motionsbrugere og Landsforeningen af Væresteder m brugere. Gadeidræt: Parkour, gadefodbold, skateboard, streetbasket m.m. organiseret i grupper og foreninger ofte for unge. Ca er med i en gruppe eller forening og ca deltagere i events. KOMMERCIELLE IDRÆTSUDBYDERE 506 fitnesscentre brugere 74 danseskoler ca elever 150 yogacentre (antal udøvere findes ikke) Travsporten har 11 ungdomsforeninger og travskoler ca. 250 børn 38 private golfbaner Eventfirmaer m.v. f.eks.: YWC Sports triatlon i 2011 med tilmeldte Fodboldfabrikken brugere i højsæsonen Virtuelle platforme f.eks.: Endomondo.com, som har 18 brugere i et tracking community Idrættens minister, kulturminister Marianne Jelved, om idrætsforeningernes rolle i den danske idrætsmodel: Den foreningsbårne idræt er en grundsten i dansk idræt. Det har den været historisk, og det skal den fortsat være. Derfor er jeg også rigtig glad for DGI s og DIF s fælles vision , som skal få endnu flere til at dyrke idræt og også i foreningerne. Den brede politiske stemmeaftale om idræt, som blev indgået den 6. maj, lægger stor vægt på at understøtte foreningsidrætten. Og så er det op til idrætsorganisationerne sammen med idrætsforeningerne at få endnu flere til at dyrke foreningsidræt og foreningsidrætten har især en udfordring med at få flere af dem, der ikke dyrker idræt og motion i dag, til at dyrke idræt. Mange steder er man god til at nytænke sin forening, så den passer ind i nutidige rammer, i stedet for blot at bevare sine gamle strukturer. Det, tror jeg, er vigtigt. Det er vigtigt for os at tænke nyt, og det er noget, vi prioriterer. Vi vil gerne være den gode historie om et lokalsamfund, som formår at forny sig og trække folk til i et samfund, der ellers kaldes Udkantsdanmark. Vi har startet en løbeklub, hvor vi både formår at holde på medlemmerne og hvert år får flere til. Der er cirka 40 løbere. Vi har også cross fit, og der er folk fra Nakskov, der kommer kørende for at dyrke cross fit hos os. Lea Steen Albrektsen, formand for Østofte GIF på Lolland udspil nr

5 Idrættens pengestrømme HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN 98 DIF 299 (20,5 %) KULTUR- MINISTERIET 888 DGI 272 (18,7 %) DFIF 40 (2,8 %) TEAM 91 (6,2 %) LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN 87 (6 %) SPECIAL- FORBUND LANDSDELS- 98 KOMMUNER Kommunernes samlede nettoudgifter i 2012: 3,6 milliarder kroner 286 MEDLEMSTIL- SKUD TIL BØRN OG UNGE 562 LOKALE- TILSKUD FOLKEOPLYSNINGSLOV 773 IDRÆTSFACILITE- TER FOR BØRN OG UNGE 2,0 mia. DRIFT OG OPFØRELSE AF STADIONER, ANLÆG OG SVØMME- HALLER Lovgivning, økonomi og pengestrømme Der er flere økonomiske kredsløb i den danske idrætsøkonomi. Der er dels kommunernes tilskud til idrætsforeningerne, dels Kulturministeriets tilskud til idrætsorganisationer og -institutioner og dels det private marked, som både omfatter danskernes forbrug af sportsudstyr, kundernes omsætning i kommercielle centre og den professionelle eliteidræt indenfor især fodbold, håndbold, ishockey og cykling. Landets 98 kommuner står for 80 procent af de offentlige udgifter til idræt og er en afgørende aktør i opførelse og drift af lokale idrætsfaciliteter. Faciliteterne fylder i kommunernes udgifter til idræt, og idrætsforeningerne har gavn af dem udenfor skoletiden. Fra kommunerne får idrætsforeningerne også medlemstilskud, som udgør 286 kroner af kommunernes samlede udgifter på 3,6 milliarder kroner i Det er Folkeoplysningsloven, der sætter rammerne for kommunernes støtte til det frivillige foreningsliv, og Kulturministeriet, der har ansvar for loven. Kulturministeriet har også det overordnede ansvar for den lov, som i lovsprog hedder Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt hesteog hundevæddeløb. Overskuddet kaldes nu udlodningsmidlerne, og Kulturministeriet har ansvar for at fordele beløbet, som varierer fra år til år. Der er i dag seks faste udlodningsmodtagere. Dels de tre hovedorganisationer, og dertil kommer Team Danmark, Lokaleog Anlægsfonden og Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF). Fremover tages HFF ud, mens Sport Event DK og Idan kommer til at indgå i fordelingsnøglen. En mindre del af udlodningsmidlerne fordeles til almennyttige og kulturelle formål, heriblandt finansiering af Anti Doping Danmark, Sport Event Danmark og Idrættens Analyseinstitut. 16 udspil nr

6 Marianne Jelved om, at der fra politisk side er lagt vægt på at få et mere enkelt system, hvor pengene skal passere færre led: Det er et godt spørgsmål, om DGI forvalter pengene på fornuftig vis. Vi har deltaget i DM i foreningsudvikling, og det har vi fået utrolig meget ud af. Men de kurser, vi har deltaget i, har været for overfladiske. Vi kunne godt tænke os, at DGI brugte flere ressourcer på foreningsbesøg. Vi vil gerne have mere sparring og besøg af en konsulent for at få fif til, hvordan vi kan udvikle os, og om der er noget, vi kan gøre bedre. Det er vigtigt i et demokratisk system, at der er så stor gennemsigtighed som muligt, og at vi bruger færrest mulige ressourcer på bureaukrati. En del af midlerne går til bekæmpelse af doping, til talentarbejde og til at bidrage til at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark. Disse og flere andre tiltag kommer idrætsforeningerne til gode. Ligesom analyser fra Idrættens Analyseinstitut er af stor betydning for idrættens verden. Momme Knutzen, næstformand i Favrskov Taekwondo Klub DGI gør det godt. DGI har gode tilbud, og de er enormt gode til at lave instruktørkurser til penge, der er til at betale. Samtidig giver de os et godt boost på ledelsesfronten. Kurserne er ikke for højtravende, men heller ikke ligegyldige, det er billigt og effektivt. I forhold til at bruge pengene bedre tænker jeg, at det er vigtigt, at der ikke spares lokalt på foreningskontakten. Vi har også i udkantsområderne brug for at blive boostet. Tilskud til andre idrætsformål Lea Steen Albrektsen, formand for Østofte GIF på Lolland DANSK SKOLEIDRÆT 1,8 SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMS- 1,1 INTERNATIONAL SPORTS AND CULTURE ASSOCIATION (ISCA) 0,9 PULJE TIL WADA 0,9 KULTUR- MINISTERIETS FORSKNINGSPULJE PÅ IDRÆTSOMRÅDET 4,9 ANTI DOPING 4,7 PULJE TIL SUNDHEDS- FREMMENDE INITIATIVER 1,1 PULJE TIL IDRÆTSPOLITISKE INITIATIVER 6,3 IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT 5,5 HANDIKAP- IDRÆT 11,7 40 MIO. KR KULTURMINISTERIET PRISER 0,3 RELATEREDE FORMÅL UNDER RÅDIGHEDSPULJEN 0,5 BREVDUE- SPORTEN 0,3 udspil nr

7 60 % af foreningerne er tilfredse med samarbejdet med DGI. 35 % af foreningerne angiver at samarbejdet har stor betydning for deres forening. 95 % af kommunerne er tilfredse med samarbejdet med DGI. Foreningerne fremhæver DGI s uddannelser og konsulenternes konkrete bistand som en styrke, men oplever også, at kurser og uddannelser er blevet for dyre og at tilbuddene i vid udstrækning er blevet centraliseret. Stor tilfredshed, men manglende kendskab U dredningen beskriver også foreningernes og kommunernes vurdering af samarbejdet med hovedorganisationerne. Revisionsfirmaet KPMG har foretaget spørgeskemaundersøgelser og interviews med foreninger og kommuner, og helt overordnet tegner resultaterne et meget positivt billede af samarbejdet med blandt andre DGI og DIF. For eksempel angiver kun 5 procent af foreningerne, at de er utilfredse eller meget utilfredse med DGI. Det er særligt de store foreninger, der er tilfredse med samarbejdet med DGI. Især DGI s uddannelsestilbud har stor betydning for foreningerne. Dog oplever mindre foreninger, at de mangler uddannelsestilbud. Derimod er foreningerne forholdsvis delte i deres vurdering af samarbejdets betydning, og KPMG vurderer, at det konkrete kendskab til organisationerne er for ringe. Udredningen: En meget stor andel af idrætsforeningerne slet ikke kendskab eller holdninger til den overordnede organisering af idrætten i Danmark. Om det siger Marianne Jelved: Organisationsstrukturen inden for foreningsidrætten er jo, at der netop er tale om demokratiske foreninger. Når demokratiet fungerer bedst, bidrager alle til beslutningerne både nedefra og op, men også den anden vej, når det er relevant. Derfor er det vigtigt, at foreningerne har både kendskab og holdninger til den overordnede organisering af idrætten. Jeg håber, at foreningerne og idrætsorganisationerne vil bruge analysen til at se på, hvordan dette kan ske i højere grad. Der bliver længere og længere til landsdelens kontor, og vi har ikke det samme personkendskab, som vi havde tidligere. Det er meget vigtigt, at DGI lokalt opretholder det gode lokalkendskab, og at vi ude i foreningerne kan sætte ansigter på og ved, hvem vi kontakter. Flemming Carlslund Larsen, formand for Søborg SG&I i Nordsjælland Ja, vi oplever DGI som stor og tung. Tingene går langsomt. DGI sætter en masse ting i gang, men det kan være svært at finde ud af, hvor man skal henvende sig, og det er svært at få svar. Jeg tror, konsulenterne har for meget om ørerne til at gøre tingene ordentlig færdigt. Britt Christoffersen, formand for Bøgebjerg IF på Fyn Marianne Jelved peger på, at udredningens afsnit om foreningernes syn på organisationerne nok vil være interessant for foreningsledere og trænere: Ser man på, hvordan DGI varetager sine opgaver, så fremhæver foreningerne eksempelvis ønsker til kursusudbuddet, herunder øget udbud rent geografisk og lavere priser. Både foreninger og kommuner generelt er tilfredse med samarbejdet med organisationerne, men kommunerne peger særligt på et behov for mere ligeværdighed i samarbejdet med DGI i form af færre koncepter og højere grad af lokalt, tværgående samarbejde. Det er nu op til foreninger og organisationerne i de demokratiske organisationer at bidrage til drøftelser og beslutninger om, hvordan man vil følge op på dette. 18 udspil nr

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15

giver bøvl no1 25-års reglen i foreninger Side 11 Side 14-15 inspiration træning tips sundhed uddannelse foreningsliv ledelse mar 2012 no1 Landsstævne 2013: Lav en foreningstur til Landsstævne! Side 11 DM i Foreningsudvikling: Masser af nye tiltag hos de 3 vestjyske

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Idræt booster elevers sundhed side 10. Bliv klogere af at træne. En træner skal være god at snakke med side 20. Sambafodbold på dansk side 12

Idræt booster elevers sundhed side 10. Bliv klogere af at træne. En træner skal være god at snakke med side 20. Sambafodbold på dansk side 12 INSPIRATION n TRÆNING n TIPS n SUNDHED dspil DGI magasinet nr. 4 maj 2012 UDDANNELSE n FORENINGSLIV n LEDELSE DGI Roskilde DGI Vestsjælland Nyheder fra dit lokalområde inde i magasinet Bliv klogere af

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver

Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Af Martin Hedal Maj 2011 Titel Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Hovedforfatter

Læs mere

Fitnesskultur mellem forening og forretning

Fitnesskultur mellem forening og forretning Fitnesskultur mellem forening og forretning Aktive fitnessudøveres træningsmotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed Delrapport 5 i projektet Sundhed for millioner Kasper Lund Kirkegaard og Karsten

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere