1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Udvikling af Association Kologh Naba, med henblik på økonomisk bæredygtighed og uafhængighed Støtteforeningen i Danmark for Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso Association Kologh Naba Land(e): Burkina Faso Landets BNI per indbygger: USD Projektstart-dato: Projektslut-dato: Antal måneder: 18 1/ / Kontaktperson for projektet: Navn: Elsebeth Hansen Ansøgt beløb DKK fra Civilsamfundspuljen: Forbrug pr. projektår: DKK Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ x ] A. Et nyt projekt [ ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre) Ønskes svarbrev på (vælg en): [ x ] dansk eller [ ] engelsk Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Association Kologh Naba (AKN) er en forening i Burkina Faso, stiftet af Else Trærup (ET) i AKN s formål er at forbedre medlemmernes levevilkår gennem uddannelse, produktion og salg. Der arbejdes med syning, vævning, sæbefremstilling, murerarbejde i lokale materialer, opstilling af solcelle-anlæg, havebrug, drift af restaurant og hotel. Aktivitetsniveau og omsætning er steget kraftigt i løbet af de 10 år, foreningen har eksisteret. ET er i gang med at overdrage ejendommen til AKN - det forventes at være på plads i løbet af Imidlertid er AKN stadig afhængig af donationer fra især danske donorer. Der blev 31/ etableret en støtteforening i Danmark, med det formål at støtte udviklingen af AKN, specielt for at gøre AKN økonomisk uafhængig af støtte fra udlandet. Medlemmer fra støtteforeningen i Danmark afholdt i januar 2014 en workshop med AKN, som bl.a. resulterede i udarbejdelse af en handlingsplan for opnåelse af større økonomisk uafhængighed. Formålet med det ansøgte projekt er at bistå med gennemførelse af denne handlingsplan Dato Farum Sted Ansvarlig person (underskrift) Elsebeth Hansen, Formand for Støtteforeningen Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 0

2 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A 1 Den danske organisation Støtteforeningen i Danmark for Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso blev stiftet ved en stiftende generalforsamling 31. august Støtteforeningens formål er at støtte det arbejde, der foregår i Association Kologh Naba (AKN), bl.a. ved at søge om finansiering til gennemførelse af forskellige aktiviteter knyttet til Associationen. Støtteforeningen blev dannet på initiativ af Else Trærup, der, som stifter af AKN, føler et stærkt moralsk ansvar for at sikre, at AKN er aktiv og levedygtig, når hun på et tidspunkt er nødt til at trække sig tilbage. Dette ansvar deler medlemmerne af støtteforeningen, der lægger vægt på, at støtteforeningens aktiviteter skal medvirke til at gøre AKN selvkørende og uafhængig af donorer fra udlandet. Støtteforeningen har i dag 65 medlemmer. Støtteforeningen har på nuværende tidspunkt en markedsføringsgruppe, der hjælper med afsætning af de producerede varer i Danmark, og en energigruppe, der bl.a. rådgiver omkring de solcelleanlæg, der forsyner AKN med energi. Endvidere yder støtteforeningen hjælp til udarbejdelse af budget og regnskab samt juridisk bistand. Støtteforeningen er organisatorisk og økonomisk helt uafhængig af AKN. Støtteforeningens formand, Elsebeth Hansen og kasserer, Carsten Pedersen har som de eneste af støtteforeningens medlemmer adgang til støtteforeningens konto. Else Trærup er som den eneste medlem af både AKN og støtteforeningen. I dette projekt repræsenterer Else Trærup AKN. Mange af støtteforeningens medlemmer har besøgt AKN og haft stor glæde af at besøge stedet, som med sin ro og skønhed er et fantastisk sted at opleve. Mange har deltaget aktivt i uddannelse af AKN s medlemmer eller på anden vis deltaget i aktiviteterne. For støtteforeningens medlemmer er det af stor betydning at være med til at sikre en fremtid for AKN. Støtteforeningens bestyrelse udsender to gange årligt et nyhedsbrev til medlemmerne, hvor der fortælles, hvad der sker i AKN. Endvidere har støttegruppen oprettet en facebook-gruppe: Facebookgruppen for Kologh Naba i Danmark: https://www.facebook.com/groups/ /, som gør det muligt løbende at følge med i hvad der sker i AKN. De medvirkende personer er følgende, der alle deltager med frivilligt arbejde: Elsebeth Hansen, sociolog, har 15 års erfaring med projektarbejde omfattende bl.a. ledelse og organisationsudvikling i Afrika, Østeuropa og Asien gennem sin ansættelse hos Rambøll. Hun har besøgt AKN 5 gange, senest som deltager i workshoppen i januar Jens Monrad Hansen, sociolog og byplanlægger, har drevet egen virksomhed i en årrække. Har bistået AKN med budgetter og regnskaber i flere år, og har strategisk erfaring med virksomhedsledelse og udvikling. JMH har planlagt og ledet gennemførelsen af wokshoppen i januar JMH har besøgt AKN 4 gange. Carsten Pedersen, cand.jur., tidligere kontorchef i Energiministeriet og chefjurist hos DONG Energy A/S, har bistået AKN med juridiske spørgsmål om bl.a. overdragelse af ejendommen til AKN og indgåelse af kontrakter. Carsten Pedersen deltog i workshoppen i januar Carsten Pedersen har besøgt AKN 2 gange. I januar 2014 aflagde en gruppe fra støtteforeningen, bl.a. de nævnte, besøg i Kologh Naba og afholdt en workshop, som mundede ud i en handlingsplan for AKN. Projektet skal ses som en fortsættelse af dette CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 1

3 besøg, og de medlemmer af støtteforeningen, der vil medvirke i det ansøgte projekt, deltog alle i workshoppen. Endvidere vil Synne Henriques medvirke i projektet som kommunikationsrådgiver. Synne er pt bosiddende i Ouagadougou, hvor hendes mand er udstationeret på Den Danske Ambassade, Synne har en grad i kommunikation fra RUC (år 2002) og har rig erfaring fra kommunikationsarbejde både i Danmark og i Burkina Faso. Synne har bl.a. arbejdet med at lave en film i Burkina Faso for firmaet Lego. Alle ovennævnte personer taler fransk. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) Ingen A.3 Den lokale organisation Den lokale organisation er Association Kologh Naba (AKN), som ligger i landkommunen Saaba, 15 km nordøst for Burkina Fasos hovedstad Ouadagougou. Landkommunen har ca indbyggere, hvoraf i landsbyen Saaba. AKN er stiftet af Else Trærup i Else Trærup, cand.pæd., har siden 1985 arbejdet med udviklingsarbejde i Afrika og i andre lande. I perioden var hun regionalrepræsentant for Dansk Røde Kors i Vestafrika, med projekter omfattende uddannelse, sundhed og miljø. Else Trærup bor ca. halvdelen af året på AKN, og deltog i workshoppen i januar Else Trærup købte i 1999 en grund (ca. 1 ha) i Saaba, hvorfra hendes kok kom. I 2000 fik hun NGO en Development Workshop til at forestå bygningen af et privat hus (lokale materialer og uden anvendelse af træ), og hun flyttede til Saaba i slutningen af år 2000 og kørte hver dag på arbejde i Ouagadougou. Det smukke jordhus blev et eksempel til efterfølgelse. Associationen har senere uddannet 16 unge mænd fra landsbyen i denne byggestil, og alle associationens værksteder er bygget i samme stil. Murerne får også ordrer på byggeri uden for Associationen. Kvinderne i området spurgte Else, om hun kunne lære dem noget, de kunne tjene penge ved. Lørdag formiddag, når hun havde fri, lærte hun dem enkle ting i strikning og syning, og det blev begyndelsen til oprettelsen af en association, hvilket skete i De kvinder, der har været med siden 2000, er stadig grundstammen i AKN. For et par år siden købte Associationen yderligere 1 ha ved siden af den allerede bebyggede grund. Der er bygget gæstehuse på den nye grund, og der er plads til yderligere bygninger. Det er nu planen, at der skal bygges en mur rundt om hele grunden, idet det er afrikansk skik at afgrænse sin ejendom med en mur. Kommunen planlægger i øvrigt en udstykning, og folk forbereder deres køb ved at slå sig ned der, hvor de gerne vil købe et stykke jord. Der er derfor stor trafik i området og mange nye tilkommende. En mur vil give mere tryghed og i øvrigt bidrage til at gøre Association Kologh Naba til en fysisk sammenhængende enhed. Omkredsen af hele grunden er ca. 550 m. Det er tanken, at medlemmerne af Associationen og gæster skal levere gratis arbejdskraft til selve byggeriet. Det er Else Trærup, der formelt ejer jorden og har finansieret en stor del af bygningerne. En stor bygning (butik og lagerrum) er finansieret af Den Danske Ambassade (over spouse bevillingen), (2009), og en anden (køkken) er finansieret af danske venner af associationen i Et burkinsk firma har i slutningen af 2013 vurderet ejendommen (grund plus bygninger) til F CFA Dette er første skridt i overdragelsen af ejerskabet. Det forventes imidlertid, at overdragelsesprocessen kan blive langvarig, idet der ikke rigtig findes noget fortilfælde. Forrmålet med Association Kologh Naba er at forbedre medlemmernes levevilkår gennem uddannelse, produktion og salg af produkterne. AKN har i alt 55 medlemmer, hvoraf 38 er kvinder. Omkring halvdelen af medlemmerne er kristne, den anden halvdel er muslimer. Det religiøse tilhørsforhold spiller imidlertid ingen rolle for samarbejdet. Bortset fra ca.10 er medlemmerne analfabeter. Adskillige deltager i aftenkurser for at lære at læse, skrive og regne. Medlemmerne bor alle i lokalområdet i Saaba kommune. Hvert medlem betaler et beløb svarende til 10 DKK årligt for at være medlem. For tiden optages der ikke nye medlemmer, da der ikke er beskæftigelse og plads CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 2

4 til flere, og nye medlemmer vil kræve yderligere investeringer i form af bygninger, udstyr og kurser. Engang om året afholdes generalforsamling, og der vælges et par nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er på 9 medlemmer. Else Trærup er bl.a. for at fastholde udenlandske donorers interesse i at støtte AKNvalgt som præsident på livstid eller i hvert fald så længe, hun kommer der. Saidou DEME er valgt som generalsekretær. Saidou er samtidig leder af murergruppen. Bestyrelsen holder møde den sidste lørdag i hver måned. På disse møder diskuteres spørgsmål af generel art: Udgifter til materiale, nye projekter, nye indtægter og udgifter. Den daglige ledelse forestås af Madi Ouedraogo, der har 10 års skolegang bag sig og er dygtig til regnskab og IT. Han assisteres af Eugène Rouamba, der forestår det daglige bogholderi og også har gået i skole i 10 år. Endvidere indkaldes undertiden som konsulent Daouda Kaboré, der har en universitetsuddannelse i økonomi og tidligere har arbejdet fast for Associationen. Aktiviteterne er syning (11 kvinder) vævning (10 kvinder), sæbefremstilling (7 kvinder), restaurant (5 kvinder), havebrug (2 mænd, 5 kvinder), byggeri (14 mænd, der dog ikke arbejder hele tiden for Associationen) og på det seneste også solenergi. Solenergiinstallationerne varetages af et par elektrikere i samarbejde med medlemmer fra snedkeriet, der ikke eksisterer mere. Kvindeaktiviteterne (syning, vævning, sæbefremstilling) er i princippet selvstændige enheder med eget bogholderi: Indtægter, udgifter, saldo. Hver aktivitet har en leder (der i de fleste tilfælde kan læse, skrive og regne), og ved slutningen af hver måned lægges der penge til side til indkøb af materialer, 5% af bruttoindtægten. Endvidere betales der 5% til Associationen, og der udbetales løn til medarbejderen i forhold til den tid, hun har arbejdet. Hver kvinde tjener i gennemsnit omkring F CFA pr. måned. De andre aktiviteter drives hovedsagelig af associationen, og der laves selvstændige regnskaber for hvert projekt eller for hver aktivitet. Association Kologh Naba er en non profit organisation. Der er altså ikke aktionærer eller lignende, der skal have del i et overskud. Overskud reinvesteres i associationen eller fordeles blandt medlemmerne. - Restauranten, der i den gode sæson besøges af ca. 100 personer pr. måned, betragtes af mange gæster som en af de bedste og smukkeste i Burkina Faso. Den giver et fint overskud. Restauranten besøges især af expatriates fra Ouagadougou, men i de sidste måneder er der begyndt at komme mange burkinere. Endvidere lægger større rejsegrupper fra Europa vejen om ad restauranten, og nogle overnatter (der er 11 sengepladser). Associationen har i januar 2014 haft besøg af en gruppe fra rejsebureauet Viktors Farmor, og Thyge Christensen (formand for venskabsforeningen Danmark Burkina Faso) aflægger hvert år besøg med sine rejsehold. Fornylig har Associationen haft den glæde i et par døgn at have besøg af et hold fra det svenske modefirma Gudrun Sjödén, der bruger Burkina Faso som udgangspunkt for sit næste katalog med billeder fra Associationen. - Havebruget bruger ikke kunstgødning eller pesticider, men har haft mange problemer med insekter og fugle. Man koncentrerer sig nu om en planteskole med mangoer og papayaer og andre frugter, samt dyrkning af underjordiske planter som løg, som fuglene ikke kan få fat i. Grønsagerne bruges i restauranten, og planteskolens produkter sælges til forbipasserende. - Byggeriet omfatter især construction sans bois, altså jordhuse, der laves med hvælvinger og kupler som tag, som i kirkerne i Europa. Saidou, murerformanden, foreslår dog, at Associationen nu også begynder at bygge i pierres taillés, altså natursten der findes i nærliggende stenbrud, samt i cement. Muren, der skal bygges omkring grunden tænkes lavet i pierres taillés. - Al elektricitet på Association Kologh Naba er baseret på solenergi: Belysning, vand der føres op i vandtårnet og over i haven, køleskab og fryser i køkkenet, computere og printer. I 2013 har Associationen indledt et samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy, Danmark. Ved Folkecentrets mellemkomst fik Associationen tilsendt udstyr til belysning på 20 klasseværelser. Dette er nu installeret på 20 skoler i Saaba kommune. I 2014 fik man finansieret yderligere 20 anlæg, der efter samråd med Undervisningsministeriet er installeret i Pabré kommune. Dertil kommer at AKN har installeret solceller i 10 klasseværelser finansieret af Mærsk i Dubai. Et af AKNs medlemmer, William Bazié, har i efteråret (6 måneder) været trainee på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy, hvor han er blevet uddannet inden for solenergi. William vil, CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 3

5 finansieret af Else Trærup, fra 1. maj 2014 gennemgå en videregående teknisk uddannelse i elektricitet og energi på universitetet 2IE i Ouagadougou. På den måde vil AKN være sikret de nødvendige kvalifikationer på solenergiområdet, som så kan blive et vigtigt forretningsområde for AKN i fremtiden. Associationen har en hjemmeside: der imidlertid trænger vældigt til en opdatering. Salg af de producerede varer foregår for en stor del i Danmark, hvortil der 1-2 gange om året sendes varer med container. Støtteforeningen har kontakt med flere butikker i Danmark, og medlemmerne sælger også på diverse markeder. I Burkina Faso sælges varerne i Associationens egen butik i Kologh Naba. Endvidere til et par butikker i Ouagadougou. Murerne får ordrer fra private og NGOer, og solenergiinstallationerne er hidtil finansieret af penge fra udlandet (Danmark og Dubai). A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Som nævnt blev Støtteforeningen dannet i efteråret 2012, men der har som det fremgår af ovenstående, været kontakt mellem parterne i mere end 10 år Det ansøgte projekt er en meget vigtig brik i at hjælpe AKN til at blive selvkørende i økonomisk og ledelsesmæssig forstand. Det overordnede perspektiv er således, at AKN også i fremtiden er en levedygtig økonomisk enhed i Saaba, som dels bidrager til at give medlemmerne og deres familier et levegrundlag og dels bidrager positivt til den økonomiske udvikling i lokalsamfundet. Medlemmerne af AKN vil bidrage til det ansøgte projekt med deres 10 års erfaring i associationen samt med entusiasme og lyst til at drive associationen så godt som muligt. Der vil naturligvis også i fremtiden være tætte relationer mellem støttegruppen i Danmark og AKN om produktudvikling og afsætning af varer i Danmark, og bistand på områder, hvor der er behov for det (som fx budget og regnskab, kontraktudarbejdelse etc.). Et samarbejde, der vil udvikle sig til gensidig glæde for begge parter og som vil blive udmøntet i en partnerskabsaftale. Der vil i fremtiden være sikret mulighed for, at rejsende fra Danmark og andre lande kan besøge stedet og opleve den særlige atmosfære, og se, hvordan der arbejdes i værkstederne. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt? Projektet er konkret forberedt gennem en flerårig dialog mellem Else Trærup, AKN s forretningsfører og bogholder og bestyrelse samt Støtteforeningen i Danmark om AKN s drift og udvikling med udgangspunkt i AKN s driftsregnskaber. Jens Monrad Hansen fra støtteforeningen udarbejdede oplægget til den workshop, som blev afholdt i begyndelsen af januar Else Trærup drøftede oplægget med AKN s generalsekretær Saidou Demé. Udgangspunktet for forberedelsen var især AKN s regnskab for Regnskabet for 2012 indeholder udgifter for i alt 46,1 mio CFA - svarende til ca DKR. Af de samlede indtægter på 41,5 mio CFA udgør de udenlandske (Danmark, Belgien, USA m.fl.) støttemidler i alt 22,3 mio CFA, svarende til næsten 54% af indtægterne. Underskuddet på knap 5 millioner F CFA i 2012 blev dækket ved træk på foreningens formue. Der er behov for at ændre og udbygge den hidtidige regnskabs- og budgetpraksis, så budget og regnskab i højere grad afspejler AKN's økonomi, problemer og muligheder. Derfor blev der umiddelbart efter workshoppen udarbejdet et driftsbudget for 2014 som viste, at der fortsat er behov for udenlandske donationer i 2014 på 9 mio CFA alene til driften af AKN. Regnskabet for 2012 og budgettet for 2014 understreger behovene for at opbygge en øget kapital og at forøge de lokale indtægter, så AKN i højere grad kan blive uafhængig af udenlandske donationer. På workshoppen blev der udarbejdet en handlingsplan, som afspejler hvordan behovene kan tackles. Handlingsplanen er vedlagt som bilag nr. 1 I workshoppen deltog fra støtteforeningen Elsebeth Hansen (formand), Carsten Pedersen (bestyrelsesmedlem) og Jens Monrad Hansen (medlem). Fra AKN deltog generalsekretær Saidou, lederen CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 4

6 og en til fra hver produktions-aktivitet samt AKN s daglige ledelse. Derudover deltog Else Trærup, som repræsentant fra både støtteforeningen og AKN. Elsebeth Hansen, Jens Monrad Hansen og Carsten Pedersen er valgt til at deltage i det ansøgte projekt, fordi de kender associationen fra dette besøg og flere andre besøg, fordi de pr. korrespondance deltager i associationens dagligliv (regnskaber, kontrakter osv.), fordi de har de forudsætninger der er nødvendige for at kunne gennemføre projektet, og fordi de giver en kontinuitet til foretagendet, som vi finder væsentlig. Workshoppen resulterede i udarbejdelse af en handlingsplan. Besøget i AKN og workshoppen har været vigtigt input til udarbejdelse af denne ansøgning. B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Projektet bliver gennemført i Burkina Faso, som er et af verdens fattigste lande. Landet ligger umiddelbart syd for Sahara. Her er varmt og tørt, og befolkningen er sårbar over for klimatiske forhold. I forbindelse med tørke kan der forekomme hungersnød. Burkina Faso har siden 1987 været ledet af Blaise Compaoré. Den politiske situation har i perioden været relativ stabil. Der har dog for nylig været demonstrationer i hovedstaden Ouagadougou på grund af Compaorés planlagte ændring af forfatningen, som vil indebære, at han kan få forlænget sin regeringsperiode ud over de 27 år, han allerede har været ved magten. Den nordligste del af Burkina Faso, som er en del af Sahel-området, har i en årrække været præget af uro, ikke mindst siden fundamentalistiske grupperingers besættelse af det nordlige Mali m.m. for et par år siden. AKN ligger som nævnt i landsbyen Saaba i nærheden af hovedstaden Ouadagougou. Befolkningen lever af landbrug, småproduktion og handel. Alle har et stykke jord, og hvis regnen er tilstrækkelig, kan man måske brødføde familien. Det er regnen dog sjældent, og hvert år er der en periode på nogle måneder, hvor sidste års høst er opbrugt, og man venter på den nye høst i oktober. De allerfleste unge har ikke arbejde ud over det arbejde, som det giver, at have en mark, I perioden oktober maj er de derfor ledige, hvis de ikke finder arbejde f.eks. som håndlangere i byggeindustrien. Mange forsøger at finde arbejde i guldminerne. Der er en udbredt exodus af ældre skolelever og også lærere, der drager til minerne, og som regel kommer tilbage uden guld og uden illusioner og håb for fremtiden. Det næste mange prøver er så at forsøge at komme til Europa. På grund af den politiske ustabilitet i det nordlige Burkina Faso og generelt i regionen, og på grund af den store arbejdsløshed, ikke mindst blandt unge, er det uhyre vigtigt at bidrage til en udvikling af levevilkårene i Burkina Faso, for på den måde at give befolkningen nogle alternativer til guldminer og flugt til Europa og dæmme op for den mulige indflydelse fra fundamentalistiske grupperinger. I den 10-årsperiode AKN har eksisteret er der sket en betydelig forbedring af de enkelte medlemmers og deres familiers levevilkår. Børnene kommer i skole, fordi der nu er råd til at betale skolepenge, og familierne er mindre sårbare overfor svigtende høst. Kvinderne køber cykler, og mændene køber motorcykler. Saaba kommune er også i vækst. Vejen fra Ouagadougou til Saaba asfalteres for øjeblikket, og kommunen er i gang med at skaffe penge til vand og sanitet, så man kan opfylde 2015 målene. Væksten i Saaba kommune og i Ouagadougou-området betyder, at der er sket en stigning i den lokale efterspørgsel efter AKN s ydelser dels i form af flere lokale besøgende i restauranten, dels i form af stigende afsætning af varer i butikker i Ouagadougou, dels i form af øget antal mureropgaver. AKN nyder stor og positiv opmærksomhed fra de lokale myndigheder både borgmesteren og den lokale høvding, der begge tit aflægger besøg og inviterer til diverse arrangementer. Kologh Naba betyder i øvrigt Tæt på høvdingen. Borgmesterkontoret er for et par år siden blevet placeret meget tæt på Kologh Naba. Kommunen har nydt godt af kontakten med AKN på den måde, at venner af AKN har doneret computere og andet skolemateriale til kommunens skoler, AKN har givet kommunen et hus i Construction Sans Bois og bygget et ekstra klasseværelse, ligesom der er installeret solcelle-baseret belysning i 30 af kommunens klasseværelser. Installationerne er foretaget af AKN og finansieret af hhv. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (20) og Mærsk, Dubai (10). Saaba kommune nyder godt af den økonomiske aktivitet, der foregår i AKN, som betyder, at medlemmerne får råd til at sende deres børn i skole. Restauranten bruger lokale grøntsager, indkøbt på det lokale marked, osv. osv. Så AKN s fortsatte eksistens er så afgjort vigtig for kommunen. Desuden tjener aktiviteterne i AKN som motivation og rollemodel for andre i lokalsamfundet. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 5

7 B.3 Problemanalyse Det hovedproblem, som projektet skal bidrage til at løse er, at AKN s afhængighed af udenlandske donorer stadig er stor. Der er derfor behov for en målrettet indsats med henblik på at mindske denne afhængighed og dermed sikre, at AKN styrkes og bliver en økonomisk bæredygtig organisation, der også i fremtiden vil sikre sine medlemmer et levegrundlag og bidrage til lokalsamfundet. Et andet problem er, at associationen ikke er fysisk afgrænset af en mur. Dette giver en voksende følelse af usikkerhed i forbindelse med de vilde bosættelser omkring associationen. Mindre problemer er den manglende mur bag ved væveværkstedet og den manglende mulighed for evakuering af spildevand fra farvning af vævegarner. Løsning af disse problemer vil bidrage til øget sikkerhed og forbedrede arbejdsforhold og dermed i det lange løb til en selvstændiggørelse af associationen og reduceret afhængighed af udenlandske donorer. Hovedårsagerne til afhængigheden af udenlandske donorer er: Det lave uddannelsesniveau. Ud af AKN s 55 medlemmer har kun 5 kvinder gået i skole, mellem 3 og 10 år. Af de mandlige medlemmer har flere gået i skole, men kun i få år. Det lave uddannelsesniveau medfører også, at AKN stadig er meget afhængig af Else Trærups tilstedeværelse eller af besøg af de mange andre, der i tidens løb er kommet fra Europa. Mangel på lokal ledelseserfaring Medlemmerne af AKN har en baggrund som landbrugere, mere eller mindre i en subsistens økonomi. Det er nyt for dem at skulle lede en virksomhed, som efterhånden er blevet stor, og det er nyt for dem at skulle planlægge deres aktiviteter og forstå konsekvenserne af deres planlægning, ikke mindst de økonomiske. Begrænset forståelse af økonomi Den nuværende regnskabspraksis giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at forstå AKN s økonomiske situation. Der sker en uhensigtsmæssig sammenblanding af regnskaberne for de selvstændige kvindeaktiviteter, AKNs øvrige aktiviteter og donationerne. Det betyder, at det ikke fremgår tydeligt, hvilke aktiviteter, der giver overskud og hvilke, der giver underskud. Årsagerne til den voksende usikkerhed er den helt planløse udflytning i forventning om udstykning af jord, og årsagen til de miljømæssigt dårlige arbejdsforhold for vævekvinderne (mangel på brønd og lille mur ved væveværkstedet) er udelukkende økonomiske. C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Projektets primære målgruppe er medlemmerne af AKN, der alle bor i nærheden af associationen og møder på arbejde hver dag. Der er i alt 55 medlemmer, hvoraf 38 kvinder i aldersgruppen 20-60, med hovedvægt på kvinder i 30erne og 40erne. Hovedparten af de mandlige medlemmer er i aldersgruppen Det er disse medlemmer, der på længere sigt vil nyde godt af resultaterne af det ansøgte projekt. De tilhører alle Mossi-stammen, Burkina Fasos største etniske gruppe. Deltagerne fra burkinsk side er: Foreningens generalsekretær (folkevalgt) 1 person Foreningens bestyrelse (11 medlemmer, folkevalgte) Foreningens forretningsfører og bogholder (ansat personale, 2 personer) CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 6

8 2 personer fra hver af foreningens aktiviteter: Syning, vævning, sæbe, køkken/restaurant, byggeri, havebrug, solenergi, i alt 14 personer Ofte er der sammenfald mellem repræsentanterne for aktiviteterne (lederne og deres assistenter), og bestyrelsesmedlemmerne. Det bliver altså ca. 25 personer, der kommer til direkte at deltage i projektet. AKN s præsident, Else Trærup, deltager som bindeled mellem ovenstående medlemmer af foreningen og følgende medlemmer af støttegruppen for Kologh Naba i Danmark: Elsebeth Hansen, formand for støtteforeningen Jens Monrad Hansen, medlem Carsten Pedersen, bestyrelsesmedlem Herudover medvirker Synne Henriques i projektet som lokal kommunikationsrådgiver. Synne er kommunikationsuddannet, p.t. bosat i Burkina Faso, og gift med en udstationeret på Den Danske Ambassade i Ouagadougou. C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier (indikatorer) Det overordnede mål Den overordnede målsætning med projektet er at sikre en fortsat forbedring af levevilkårene for medlemmerne af AKN og dermed for væksten i Saaba kommune. AKN skal sikres en fortsat fremtid som et bæredygtigt element i den lokale økonomi. Konkrete projektmål De konkrete projektmål er at bidrage til at udvikle AKN, så den bliver 1. mere uafhængig af donationer og assistance fra udlandet og så den fremstår som en udelelig fysisk enhed 2. ledelsesmæssigt bedre rustet til selv at drive associationen Projektmål nr. 1 Indikatorer Means of verification Større uafhængighed af donationer og assistance fra udlandet, og Afhængigheden af udenlandske Aktiviteternes regnskaber og budgetter fysisk afrunding af associationen, så denne fremstår som et udeleligt donationer mindskes, således at AKN s Associationens regnskab og budgetter hele driftsudgifter (løn, Rapporter materialer til brug i produktionen, vedligeholdelse af ejendom etc.) kan finansieres alene gennem indtægterne fra de lokale aktiviteter Det lokale salg øges. Mur bygget Mur Projektmål nr. 2 AKN er ledelsesmæssigt bedre rustet til selv at drive associationen AKN s regnskaber og budgetter er forbedrede, så Kvaliteten i regnskaber, budgetter og handlingsplaner indtægter og udgifter Organisationsdiagram fra alle aktiviteter Jobbeskrivelser fremgår hver for sig i AKN s samlede regnskab og budget, og det er tydeligt, Interviews CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 7

9 hvordan de enkelte aktiviteters økonomi hænger sammen. Handlingsplanen følges og revideres løbende Forbedret organisations- og ledelsesstruktur Hurtigere kommunikation om udbud og efterspørgsel af varer C.3 Resultater (outputs) og projektaktiviteter Til opfyldelse af mål nr. 1: Outputs/forventede resultater Aktiviteter Større uafhængighed af donationer og assistance fra udlandet, og fysisk afrunding af associationen, så denne fremstår som et udeleligt hele 1.1 Færdighederne i regnskabsføring og budgetlægning er forbedrede Træn forretningsfører og bogholder i excel, budgetlægning og regnskab og færdiggør årsregnskabet for 2014 samt budget for Træn 2 fra hver aktivitetsgruppe i regnskabsføring Til opfyldelse af mål nr. 2: AKN er ledelsesmæssigt bedre rustet til selv at drive associationen 1.2 AKN fremstår som et færdigt og udeleligt hele 2.1 Handlingsplanen er gennemført/revideret 2.2 Kendskabet til og brugen af markedsføring er forbedret, både hvad angår det lokale og det udenlandske marked 2.3 De udarbejdede kontrakter Træn Udarbejd en fysisk plan for hele AKN s område Byg en 550 m lang mur som afgrænsning af den fysiske ejendom Byg en 15,5 m lang og 2,3 m høj mur bag vævernes hangar, så væveværkstedet afgrænses Etabler brønd til afløb af spildevand i forbindelse med vævernes farvning af garn Studer handlingsplanen på de månedlige bestyrelsesmøder Udfør de aktiviteter, der er tildelt de enkelte aktivitetsgrupper Evaluer og revider handlingsplanen Udarbejd strategi og materiale Indkøb printer med fotokopimaskine og scanner Indkøb og installer WiFi Revider associationens hjemmeside CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 8

10 tilgodeser i større grad associationen 2.4 De ledelsesmæssige strukturer og ansvarsfordelingen er mere afklaret generalsekretær/murerformand og personale i udarbejdelse af kontrakter Udarbejd organisationsdiagram Udarbejd jobbeskrivelser Træn i ledelse Projektet strækker sig over 18 måneder, og som det fremgår ovenfor, er den hovedsageligt benyttede metode on-the-job training. Denne træning finder især sted i begyndelsen af 2015 og i begyndelsen af 2016, hvor de danske deltagere i projektet vil være til stede. Ad output 1.1: Færdigheder i regnskab er forbedrede Associationen købte for et par år siden et regnskabsprogram. Bogholderen og forretningsføreren er gode til at indregistrere de forskellige bevægelser, men der mangler en forståelse af, hvordan man kan bruge tallene i næste års planlægning. Yderligere mangler der en forståelse for, at det er vigtigt, at associationen har en egenkapital af en betydelig størrelse. Jens Monrad Hansen vil træne dem on-the-job. I den mellemliggende periode vil bogholder og forretningsfører være i kontakt med JMH, hvilket de allerede har været i et års tid. JMH får hver måned tilsendt regnskaberne og kommenterer dem. Lederne af hver aktivitetsgruppe har brug for støtte i deres daglige arbejde, ikke mindst inden for regnskabet. De får normalt den støtte fra associationens bogholder. I januar 2015 vil Elsebeth Hansen og Carsten Pedersen assistere dem on-the-job og diskutere med bogholderen, hvordan han bedst kan hjælpe dem. Ad output 1.2: AKN fremstår som et færdigt og udeleligt hele Som tidligere nævnt er der tilkøbt jord, så associationen nu råder over ca. 2 ha. og processen med at overdrage ejerskabet fra ET til associationen af den del der tilhører hende er indledt. Eventuelle nye aktiviteter skal planlægges, og en fysisk plan for placering af nye bygninger skal udarbejdes. En mur vil blive opført rundt om hele grunden. AKN s medlemmer vil på frivillig basis medvirke til at bygge muren, og gæster tænkes også at bidrage med arbejdskraft. AKN vil ikke kunne finansiere indkøb af materialer til muren af egne midler de første mange år. Derfor er materialer til muren med i ansøgningen. Jens Monrad Hansen vil udarbejde den fysiske plan, med frivillig hjælp fra andre af støtteforeningens medlemmer (arkitekterne Dorthe Lindholdt og Ole Hæstrup). Endvidere vil det være med til at gøre associationen til et færdigt og udeleligt hele, at vævekvinderne får bedre arbejdsvilkår. De mangler en mur mod vest. De arbejder under et tag uden vægge. De farver selv deres garn, og mangler et afløb. Dette vil også være vigtigt af miljømæssige grunde. Ad output 2.1 Handlingsplanen er gennemført/revideret Som tidligere nævnt, blev der udarbejdet en handlingsplan under et seminar i begyndelsen af Denne plan har som hovedprincipper, at afhængigheden af udenlandske donorer skal formindskes, at man i større grad skal søge at sælge til det afrikanske marked, og at murerne skal bygge i andre materialer end jord. Denne handlingsplan er nu krumtappen i associationens planlægning og skal løbende diskuteres, evalueres og revideres. Det bliver den på associationens månedlige bestyrelsesmøder, og inden for projektets rammer skal den diskuteres ved et medlemsmøde med 2 personer fra hver aktivitet i begyndelsen af januar og igen i november Ad output 2.2 Kendskabet til og brugen af markedsføring er forbedret, både på det lokale og det udenlandske marked Hvert år i marts og oktober sendes producerede varer (sæbe, vævede og syede produkter) til Danmark. Disse produkter afsættes i Danmark dels i butikker og dels på diverse markeder, og støtteforeningens medlemmer er meget aktive i denne proces. Der er behov for mere stabil kommunikation mellem AKN og markedsføringsgruppen i Danmark, så de varer der efterspørges kan leveres og der kan kommunikeres om løbende produktudvikling og kvalitetsforbedring. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 9

11 Med henblik på øget lokalt salg vil der blive udarbejdet en lokal markedsføringsstrategi samt konkret markedsføringsmateriale rettet mod lokale kunder til restauranten, samt lokale butikker m.m. AKN s medlemmer vil blive trænede i markedsføring og vil deltage i gennemførelsen af udarbejdelse af strategier og materiale. Ad output 2.3 De udarbejdede kontrakter tilgodeser i større grad associationen Foreningen har i tidens løb udarbejdet mange kontrakter, dels for murerarbejde, dels med korttidskonsulenter. Det har været karakteristisk i forbindelse med murerkontrakter, at det ikke er blevet noget tilbage til associationen. I lyset af bestræbelserne for at få en egenkapital er der planlagt et kursus i kontraktskrivning i begyndelen af perioden (januar 2015) Carsten Pedersen skal være lærer på kurset. Carsten Pedersen er løbende rådgiver i forbindelse med overdragelse af ejendom etc. Ad output 2.4: De ledelsesmæssige strukturer og ansvarsfordelingen er mere afklarede Association Kologh Naba har 3 forskellige kategorier af medlemmer: Almindelige medlemmer, medlemmer der er valgte til bestyrelsesposter og ansat personale (2 vagtmænd, forretningsfører og bogholder). Elsebeth Hansen vil i samarbejde med medlemmerne udarbejde et organisationsdiagram samt jobbeskrivelser for de forskellige kategorier. EH vil evaluere organisations- og ledelsesstrukturen med henblik på forbedringer. Hun vil sammen med projektdeltagerne fra AKN udarbejde et organisationsdiagram, som kan klarlægge strukturen, og som kan bruges til forbedring heraf. I denne sammenhæng vil der blive lagt vægt på bestyrelsens rolle, opgaver og forhold til ledelsen. AKN s bestyrelse består i høj grad af analfabeter og der ligger en stor udfordring i både at få professionaliseret bestyrelsen og samtidig bevare den demokratiske ledelsesstruktur. Det er vigtigt, at AKN s medlemmer inddrages aktivt i denne proces, for at sikre at der bygges videre på de lokale traditioner for samarbejde. C.4 Strategi: Hvordan hænger projektet sammen? Alle 3 konsulenter fra Danmark samt Synne Henriques, der er bosiddende i Ouagadougou, har et grundigt kendskab til de lokale forhold og ikke mindst til AKN, erhvervet gennem mange besøg i projektet. De er derfor også bevidste om, hvor det er vigtigt at sætte ind, og hvordan. De danske konsulenter er foreslået ud fra deres faglige kompetencer og erfaring, som ligger i tråd med de områder der er brug for i AKN. Endvidere har deres gode kendskab til AKN spillet en rolle i valget. Dette kendskab er erhvervet dels under deres mange besøg, dels i forbindelse med deres medlemskab af AKN s støtteforening i Danmark. Kapacitetsopbygning er hovedelementet i projektet, da det er det vigtigste for at opnå de konkrete projektmål. Der er dog sikret gennemførelse af nogle strategiske investeringer, som sikrer, at udbygningen af AKN fysisk på de væsentligste områder er afsluttet, og der således er grundlag for på længere sigt at opnå økonomisk uafhængighed af donationer fra udlandet. Projektet består af 4 perioder. Periode 1: september 2014 december 2014 Forretningsfører og bogholder være i regelmæssig kontakt med Jens Monrad Hansen. Hver måned vil de sende månedsregnskabet for kommentarer. Endvidere vil perioden blive brugt til indkøb (printer og WiFi) og konstruktion af brønd samt forberedelse af bygning af mur. Synne Henriques vil starte sine aktiviteter med henblik på markedsføring og kommunikation. Periode 2: januar 2015 De danske deltagere er til stede i Associationen, og træning, interviews, handlingsplanseminar, workshops m.m. vil finde sted. Periode 3: februar 2015 december 2015 Medlemmerne vil praktisere, hvad de har lært og nøglepersonerne vil være i kontakt med de danske deltagere. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 10

12 Periode 4: januar 2016 februar 2016 To danske deltagere er til stede i Associationen, og træning, interviews, handlingsplanseminar, workshops m.m. vil finde sted. Projektafslutning. Som det fremgår af skema herunder, bliver indsatsen skræddersyet til deltagerne, idet der arbejdes med dem on-the-job. Der er flere kvindelige end mandlige medlemmer i foreningen. Stort set alle kvinder har været medlemmer fra begyndelsen i 2003, og der er sket en kolossal udvikling af kvinderne i tidens løb. Flere og flere rejser sig og kommenterer/stiller spørgsmål på møderne. Der er derfor ingen fare for, at kvinderne bliver majoriseret af de mandlige medlemmer. Men konsulenterne vil naturligvis være på vagt over for dette og sørge for, at alle kommer til orde. Kursusplan og rækkefølge Fysisk plan for hele AKN s område, detaljer indsamles Handlingsplanen, evaluering og revision Strategi og materiale til markedsføring Udarbejdelse af kontrakter Udarbejdelse af organisationsdiagram og jobbeskrivelser JMH EH, CP, JMH SH CP EH 2015 Jan Jan Okt.- dec Jan Jan Jan Generalsekretær, forretningsfører og bogholder Fag Ansvarlig Per. 2 Per. 4 Deltagere fra AKN Metode Introduktion, siden EH, JMH, Jan. Jan Alle medlemmer Workshop sidst, program CP, SH 2015 Excel, budgetlægning, JMH Jan. Jan Forretningsfører og On-the-job regnskab, regnskab 2014, budget 2015, regnskab 2015, budget bogholder Regnskabsføring EH, CP Jan. Jan fra hver aktivitetsgruppe *) Plenum og onthe-job Opmålinger, tegninger, kort Jan fra hver aktivitetsgruppe Workshop, onthe-job i hver aktivitetsgr. Jan Arbejde med hver On-the-job aktivitetsgruppe Jan Generalsekretær/ murerformand, forretningsfører og bogholder 2 fra hver aktivitetsgruppe, generalsekretær, forretningsfører, bogholder On-the-job On-the-job Interviews *) Når der skrives 2 fra hver aktivitetsgruppe, er det næsten det samme som AKN s bestyrelse, idet der er næsten 100% sammenfald. C.5 Udfasning og bæredygtighed Dette projekt har faktisk som sit væsentligste formål at sikre udfasning af dansk bistand. Else Trærup har siden 2003 opholdt sig i AKN i 4-5 måneder hvert år. Alle aktivitetsgrupper har lært et håndværk (syning, vævning, sæbefremstilling, murerarbejde, havearbejde, køkken/restaurant), og kvaliteten af arbejdet er efterhånden næsten i top. Hvert medlem har en indtjening i forhold til det arbejde han/hun præsterer, men der er endnu ikke i tilstrækkelig grad midler til vedligeholdelse af bygninger, aflønning af bogholdere, vagtpersonale m.fl. og eventuelle nødvendige nye investeringer. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 11

13 Projektet skal bidrage til at afhængigheden af dansk og anden udenlandsk støtte reduceres, og Else Trærups tilstedeværelse i AKN kan mindskes. Dels foregår der i projektet en kapacitetsopbygning, der vil sikre en professionel drift i fremtiden, dels indeholder projektet de nødvendige afsluttende investeringer, som konstruktion af mur, afløb og anskaffelse af kommunikationsudstyr, der alt sammen vil medvirke til AKN s bæredygtighed. I forlængelse af projektet vil der blive indgået en partnerskabsaftale mellem AKN og den danske støtteforening. C.6 Forudsætninger og risici Det er en forudsætning for, at projektmålene kan blive opfyldt, at der er: - Fortsat mulighed for afsætning af varer i Danmark - Øget afsætning i Afrika, udvikling af det lokale marked Endvidere, at - Aktiviteterne selv opbygger kapital til indkøb af råvarer og produktionsmidler - Der opbygges en større kapital, som AKN kan råde over til fælles udgifter Risici: - Projektet gennemføres i en region, hvor det er svært at forudsige hvad der sker. Fx kan der komme uroligheder i landet i forbindelse med præsidentvalget i 2015, og især hvis præsident Blaise Compaoré ikke går af. Dette kan naturligvis påvirke mulighederne for projektets gennemførelse Dette er den altovervejende risiko i forbindelse med projektets gennemførelse, og det er umuligt at tage højde for dette forhold i projektgennemførelsen. D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Rollefordeling for gennemførelsen af projektet Elsebeth Hansen er projektleder og ansvarlig overfor CISU. Desuden arbejder hun med i udarbejdelse af handlingsplan, organisationsstruktur og træning i regnskaber.. Generalsekretæren Saidou Demé er projektansvarlig for den lokale organisation samt for indkøb af de ting, der finansieres via projektet (brønd, internet-udstyr, scanner/printer, byggematerialer til muren). Else Trærup bistår AKN i gennemførelsen af projektet og stiller sin ekspertise til rådighed. Jens Monrad Hansen: Ansvarlig for budget, regnskab og udarbejdelse af handlingsplan samt fysisk plan. Carsten Pedersen: Ansvarlig for kontrakter og generel juridisk rådgivning. Synne Henriques: Ansvarlig for strategi og materiale til markedsføring på det lokale marked, samt hjemmeside. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen Lokalt vil der blive fulgt op på projektet på de månedlige bestyrelsesmøder. Efter afholdelse af handlingsplanseminaret i januar 2015 vil der blive fortaget en evaluering af fremdriften med henblik på om der er behov for ændringer i det planlagte projekt. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 12

14 E. OPLYSNING E.1 Planlægges projektrelateret oplysningsarbejde i Danmark? Der vil blive udsendt specielle nyhedsbreve til støtteforeningens medlemmer om projektet ligesom der vil blive informeret om projektet på Facebookgruppen for Kologh Naba i Danmark. Dette ligger inden for den danske støtteforenings normale aktiviteter, og der søges ikke midler hertil. Endvidere skriver Else Trærup hvert år et Nyhedsbrev, (fransk og dansk version) der udsendes til venner af foreningen. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning til skemaet, som findes på de følgende sider. Den samlede ansøgningstekst (afsnit A til E) må maksimalt fylde 16 sider. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 13

15 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal angives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra Civilsamfundspuljen og andre bidrag) Heraf er bidrag fra Civilsamfundspuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs valuta d.kr d.kr d.kr CFA 1 DKK = 87,96 CFA Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Ekstern evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) 9. Budgetmargin (min 6% og maks. 10% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal ( ) 13. Administration i Danmark (maks 7% af 12) 14. Total CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 14

16 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat Bilag B udfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter E. Seneste årsberetning F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Plan d action de l Assocition Kologh Naba, elaboré aprés la réunion le 6 janvier Bemærk: Alle bilag skal fremsendes i hard copy i 3 eksemplarer (Bemærk: Ingen blade, bøger, avisudklip eller ringbind men kopi af relevante uddrag af disse). CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 15

17 CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 16

Solenergi og Burkina Faso. Samarbejde mellem Folkecentret og Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso

Solenergi og Burkina Faso. Samarbejde mellem Folkecentret og Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso Solenergi og Burkina Faso Samarbejde mellem Folkecentret og Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso Beboelseshus Spisestuen, der ligger midt I beboelseshuset Tagrender En kuppel Vores restaurant

Læs mere

' clsu ['.yj,:til[t*'

' clsu ['.yj,:til[t*' ' clsu ['.yj,:til[t*' 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE U DVIKLINGSPROJEKT (budget op til 400,000 kr.) Projekttitel Den danske ansøgende organisation Støtte til Association Kologh Naba - uddannelse

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF)

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Mouhoun Agricultural Development Project (phase 2) Den danske ansøgende organisation: Pioner Afrika Evt. andre

Læs mere

ANSØGNING F4: KURSER

ANSØGNING F4: KURSER Udfyldes af DH HP- j.nr. Dato modtaget Handicappuljen ANSØGNING F4: KURSER 1. Forside Dansk ansøgende org. (økonomisk ansvarlig): Kontaktperson for den danske organisation Andre danske partner(e) Dansk

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kassererens beretning for 2006

Kassererens beretning for 2006 Kassererens beretning for 2006 2006 har været et lidt mere beskedent år end forventet, om end vi ender med en kassebeholdning på hele 18.000 kr.. Vi har været tilbageholdne med at søge fonde, da det har

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Foreningen International Kontakt. Hvad står der mon på posen? Markedskvinderne i Pah har ønsket at blive alfabetiseret

ÅRSRAPPORT 2010. Foreningen International Kontakt. Hvad står der mon på posen? Markedskvinderne i Pah har ønsket at blive alfabetiseret ÅRSRAPPORT 2010 Foreningen International Kontakt IK Hvad står der mon på posen? Markedskvinderne i Pah har ønsket at blive alfabetiseret Årsberetning for 2010" 1 ÅRSBERETNING FOR 2010 Arbejdet med projekterne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje. Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje. Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Vejledning til ansøgningsskemaet til CISUs Oplysningspulje Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere