1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Udvikling af Association Kologh Naba, med henblik på økonomisk bæredygtighed og uafhængighed Støtteforeningen i Danmark for Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso Association Kologh Naba Land(e): Burkina Faso Landets BNI per indbygger: USD Projektstart-dato: Projektslut-dato: Antal måneder: 18 1/ / Kontaktperson for projektet: Navn: Elsebeth Hansen Ansøgt beløb DKK fra Civilsamfundspuljen: Forbrug pr. projektår: DKK Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ x ] A. Et nyt projekt [ ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre) Ønskes svarbrev på (vælg en): [ x ] dansk eller [ ] engelsk Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Association Kologh Naba (AKN) er en forening i Burkina Faso, stiftet af Else Trærup (ET) i AKN s formål er at forbedre medlemmernes levevilkår gennem uddannelse, produktion og salg. Der arbejdes med syning, vævning, sæbefremstilling, murerarbejde i lokale materialer, opstilling af solcelle-anlæg, havebrug, drift af restaurant og hotel. Aktivitetsniveau og omsætning er steget kraftigt i løbet af de 10 år, foreningen har eksisteret. ET er i gang med at overdrage ejendommen til AKN - det forventes at være på plads i løbet af Imidlertid er AKN stadig afhængig af donationer fra især danske donorer. Der blev 31/ etableret en støtteforening i Danmark, med det formål at støtte udviklingen af AKN, specielt for at gøre AKN økonomisk uafhængig af støtte fra udlandet. Medlemmer fra støtteforeningen i Danmark afholdt i januar 2014 en workshop med AKN, som bl.a. resulterede i udarbejdelse af en handlingsplan for opnåelse af større økonomisk uafhængighed. Formålet med det ansøgte projekt er at bistå med gennemførelse af denne handlingsplan Dato Farum Sted Ansvarlig person (underskrift) Elsebeth Hansen, Formand for Støtteforeningen Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 0

2 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A 1 Den danske organisation Støtteforeningen i Danmark for Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso blev stiftet ved en stiftende generalforsamling 31. august Støtteforeningens formål er at støtte det arbejde, der foregår i Association Kologh Naba (AKN), bl.a. ved at søge om finansiering til gennemførelse af forskellige aktiviteter knyttet til Associationen. Støtteforeningen blev dannet på initiativ af Else Trærup, der, som stifter af AKN, føler et stærkt moralsk ansvar for at sikre, at AKN er aktiv og levedygtig, når hun på et tidspunkt er nødt til at trække sig tilbage. Dette ansvar deler medlemmerne af støtteforeningen, der lægger vægt på, at støtteforeningens aktiviteter skal medvirke til at gøre AKN selvkørende og uafhængig af donorer fra udlandet. Støtteforeningen har i dag 65 medlemmer. Støtteforeningen har på nuværende tidspunkt en markedsføringsgruppe, der hjælper med afsætning af de producerede varer i Danmark, og en energigruppe, der bl.a. rådgiver omkring de solcelleanlæg, der forsyner AKN med energi. Endvidere yder støtteforeningen hjælp til udarbejdelse af budget og regnskab samt juridisk bistand. Støtteforeningen er organisatorisk og økonomisk helt uafhængig af AKN. Støtteforeningens formand, Elsebeth Hansen og kasserer, Carsten Pedersen har som de eneste af støtteforeningens medlemmer adgang til støtteforeningens konto. Else Trærup er som den eneste medlem af både AKN og støtteforeningen. I dette projekt repræsenterer Else Trærup AKN. Mange af støtteforeningens medlemmer har besøgt AKN og haft stor glæde af at besøge stedet, som med sin ro og skønhed er et fantastisk sted at opleve. Mange har deltaget aktivt i uddannelse af AKN s medlemmer eller på anden vis deltaget i aktiviteterne. For støtteforeningens medlemmer er det af stor betydning at være med til at sikre en fremtid for AKN. Støtteforeningens bestyrelse udsender to gange årligt et nyhedsbrev til medlemmerne, hvor der fortælles, hvad der sker i AKN. Endvidere har støttegruppen oprettet en facebook-gruppe: Facebookgruppen for Kologh Naba i Danmark: https://www.facebook.com/groups/ /, som gør det muligt løbende at følge med i hvad der sker i AKN. De medvirkende personer er følgende, der alle deltager med frivilligt arbejde: Elsebeth Hansen, sociolog, har 15 års erfaring med projektarbejde omfattende bl.a. ledelse og organisationsudvikling i Afrika, Østeuropa og Asien gennem sin ansættelse hos Rambøll. Hun har besøgt AKN 5 gange, senest som deltager i workshoppen i januar Jens Monrad Hansen, sociolog og byplanlægger, har drevet egen virksomhed i en årrække. Har bistået AKN med budgetter og regnskaber i flere år, og har strategisk erfaring med virksomhedsledelse og udvikling. JMH har planlagt og ledet gennemførelsen af wokshoppen i januar JMH har besøgt AKN 4 gange. Carsten Pedersen, cand.jur., tidligere kontorchef i Energiministeriet og chefjurist hos DONG Energy A/S, har bistået AKN med juridiske spørgsmål om bl.a. overdragelse af ejendommen til AKN og indgåelse af kontrakter. Carsten Pedersen deltog i workshoppen i januar Carsten Pedersen har besøgt AKN 2 gange. I januar 2014 aflagde en gruppe fra støtteforeningen, bl.a. de nævnte, besøg i Kologh Naba og afholdt en workshop, som mundede ud i en handlingsplan for AKN. Projektet skal ses som en fortsættelse af dette CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 1

3 besøg, og de medlemmer af støtteforeningen, der vil medvirke i det ansøgte projekt, deltog alle i workshoppen. Endvidere vil Synne Henriques medvirke i projektet som kommunikationsrådgiver. Synne er pt bosiddende i Ouagadougou, hvor hendes mand er udstationeret på Den Danske Ambassade, Synne har en grad i kommunikation fra RUC (år 2002) og har rig erfaring fra kommunikationsarbejde både i Danmark og i Burkina Faso. Synne har bl.a. arbejdet med at lave en film i Burkina Faso for firmaet Lego. Alle ovennævnte personer taler fransk. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) Ingen A.3 Den lokale organisation Den lokale organisation er Association Kologh Naba (AKN), som ligger i landkommunen Saaba, 15 km nordøst for Burkina Fasos hovedstad Ouadagougou. Landkommunen har ca indbyggere, hvoraf i landsbyen Saaba. AKN er stiftet af Else Trærup i Else Trærup, cand.pæd., har siden 1985 arbejdet med udviklingsarbejde i Afrika og i andre lande. I perioden var hun regionalrepræsentant for Dansk Røde Kors i Vestafrika, med projekter omfattende uddannelse, sundhed og miljø. Else Trærup bor ca. halvdelen af året på AKN, og deltog i workshoppen i januar Else Trærup købte i 1999 en grund (ca. 1 ha) i Saaba, hvorfra hendes kok kom. I 2000 fik hun NGO en Development Workshop til at forestå bygningen af et privat hus (lokale materialer og uden anvendelse af træ), og hun flyttede til Saaba i slutningen af år 2000 og kørte hver dag på arbejde i Ouagadougou. Det smukke jordhus blev et eksempel til efterfølgelse. Associationen har senere uddannet 16 unge mænd fra landsbyen i denne byggestil, og alle associationens værksteder er bygget i samme stil. Murerne får også ordrer på byggeri uden for Associationen. Kvinderne i området spurgte Else, om hun kunne lære dem noget, de kunne tjene penge ved. Lørdag formiddag, når hun havde fri, lærte hun dem enkle ting i strikning og syning, og det blev begyndelsen til oprettelsen af en association, hvilket skete i De kvinder, der har været med siden 2000, er stadig grundstammen i AKN. For et par år siden købte Associationen yderligere 1 ha ved siden af den allerede bebyggede grund. Der er bygget gæstehuse på den nye grund, og der er plads til yderligere bygninger. Det er nu planen, at der skal bygges en mur rundt om hele grunden, idet det er afrikansk skik at afgrænse sin ejendom med en mur. Kommunen planlægger i øvrigt en udstykning, og folk forbereder deres køb ved at slå sig ned der, hvor de gerne vil købe et stykke jord. Der er derfor stor trafik i området og mange nye tilkommende. En mur vil give mere tryghed og i øvrigt bidrage til at gøre Association Kologh Naba til en fysisk sammenhængende enhed. Omkredsen af hele grunden er ca. 550 m. Det er tanken, at medlemmerne af Associationen og gæster skal levere gratis arbejdskraft til selve byggeriet. Det er Else Trærup, der formelt ejer jorden og har finansieret en stor del af bygningerne. En stor bygning (butik og lagerrum) er finansieret af Den Danske Ambassade (over spouse bevillingen), (2009), og en anden (køkken) er finansieret af danske venner af associationen i Et burkinsk firma har i slutningen af 2013 vurderet ejendommen (grund plus bygninger) til F CFA Dette er første skridt i overdragelsen af ejerskabet. Det forventes imidlertid, at overdragelsesprocessen kan blive langvarig, idet der ikke rigtig findes noget fortilfælde. Forrmålet med Association Kologh Naba er at forbedre medlemmernes levevilkår gennem uddannelse, produktion og salg af produkterne. AKN har i alt 55 medlemmer, hvoraf 38 er kvinder. Omkring halvdelen af medlemmerne er kristne, den anden halvdel er muslimer. Det religiøse tilhørsforhold spiller imidlertid ingen rolle for samarbejdet. Bortset fra ca.10 er medlemmerne analfabeter. Adskillige deltager i aftenkurser for at lære at læse, skrive og regne. Medlemmerne bor alle i lokalområdet i Saaba kommune. Hvert medlem betaler et beløb svarende til 10 DKK årligt for at være medlem. For tiden optages der ikke nye medlemmer, da der ikke er beskæftigelse og plads CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 2

4 til flere, og nye medlemmer vil kræve yderligere investeringer i form af bygninger, udstyr og kurser. Engang om året afholdes generalforsamling, og der vælges et par nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er på 9 medlemmer. Else Trærup er bl.a. for at fastholde udenlandske donorers interesse i at støtte AKNvalgt som præsident på livstid eller i hvert fald så længe, hun kommer der. Saidou DEME er valgt som generalsekretær. Saidou er samtidig leder af murergruppen. Bestyrelsen holder møde den sidste lørdag i hver måned. På disse møder diskuteres spørgsmål af generel art: Udgifter til materiale, nye projekter, nye indtægter og udgifter. Den daglige ledelse forestås af Madi Ouedraogo, der har 10 års skolegang bag sig og er dygtig til regnskab og IT. Han assisteres af Eugène Rouamba, der forestår det daglige bogholderi og også har gået i skole i 10 år. Endvidere indkaldes undertiden som konsulent Daouda Kaboré, der har en universitetsuddannelse i økonomi og tidligere har arbejdet fast for Associationen. Aktiviteterne er syning (11 kvinder) vævning (10 kvinder), sæbefremstilling (7 kvinder), restaurant (5 kvinder), havebrug (2 mænd, 5 kvinder), byggeri (14 mænd, der dog ikke arbejder hele tiden for Associationen) og på det seneste også solenergi. Solenergiinstallationerne varetages af et par elektrikere i samarbejde med medlemmer fra snedkeriet, der ikke eksisterer mere. Kvindeaktiviteterne (syning, vævning, sæbefremstilling) er i princippet selvstændige enheder med eget bogholderi: Indtægter, udgifter, saldo. Hver aktivitet har en leder (der i de fleste tilfælde kan læse, skrive og regne), og ved slutningen af hver måned lægges der penge til side til indkøb af materialer, 5% af bruttoindtægten. Endvidere betales der 5% til Associationen, og der udbetales løn til medarbejderen i forhold til den tid, hun har arbejdet. Hver kvinde tjener i gennemsnit omkring F CFA pr. måned. De andre aktiviteter drives hovedsagelig af associationen, og der laves selvstændige regnskaber for hvert projekt eller for hver aktivitet. Association Kologh Naba er en non profit organisation. Der er altså ikke aktionærer eller lignende, der skal have del i et overskud. Overskud reinvesteres i associationen eller fordeles blandt medlemmerne. - Restauranten, der i den gode sæson besøges af ca. 100 personer pr. måned, betragtes af mange gæster som en af de bedste og smukkeste i Burkina Faso. Den giver et fint overskud. Restauranten besøges især af expatriates fra Ouagadougou, men i de sidste måneder er der begyndt at komme mange burkinere. Endvidere lægger større rejsegrupper fra Europa vejen om ad restauranten, og nogle overnatter (der er 11 sengepladser). Associationen har i januar 2014 haft besøg af en gruppe fra rejsebureauet Viktors Farmor, og Thyge Christensen (formand for venskabsforeningen Danmark Burkina Faso) aflægger hvert år besøg med sine rejsehold. Fornylig har Associationen haft den glæde i et par døgn at have besøg af et hold fra det svenske modefirma Gudrun Sjödén, der bruger Burkina Faso som udgangspunkt for sit næste katalog med billeder fra Associationen. - Havebruget bruger ikke kunstgødning eller pesticider, men har haft mange problemer med insekter og fugle. Man koncentrerer sig nu om en planteskole med mangoer og papayaer og andre frugter, samt dyrkning af underjordiske planter som løg, som fuglene ikke kan få fat i. Grønsagerne bruges i restauranten, og planteskolens produkter sælges til forbipasserende. - Byggeriet omfatter især construction sans bois, altså jordhuse, der laves med hvælvinger og kupler som tag, som i kirkerne i Europa. Saidou, murerformanden, foreslår dog, at Associationen nu også begynder at bygge i pierres taillés, altså natursten der findes i nærliggende stenbrud, samt i cement. Muren, der skal bygges omkring grunden tænkes lavet i pierres taillés. - Al elektricitet på Association Kologh Naba er baseret på solenergi: Belysning, vand der føres op i vandtårnet og over i haven, køleskab og fryser i køkkenet, computere og printer. I 2013 har Associationen indledt et samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy, Danmark. Ved Folkecentrets mellemkomst fik Associationen tilsendt udstyr til belysning på 20 klasseværelser. Dette er nu installeret på 20 skoler i Saaba kommune. I 2014 fik man finansieret yderligere 20 anlæg, der efter samråd med Undervisningsministeriet er installeret i Pabré kommune. Dertil kommer at AKN har installeret solceller i 10 klasseværelser finansieret af Mærsk i Dubai. Et af AKNs medlemmer, William Bazié, har i efteråret (6 måneder) været trainee på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy, hvor han er blevet uddannet inden for solenergi. William vil, CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 3

5 finansieret af Else Trærup, fra 1. maj 2014 gennemgå en videregående teknisk uddannelse i elektricitet og energi på universitetet 2IE i Ouagadougou. På den måde vil AKN være sikret de nødvendige kvalifikationer på solenergiområdet, som så kan blive et vigtigt forretningsområde for AKN i fremtiden. Associationen har en hjemmeside: der imidlertid trænger vældigt til en opdatering. Salg af de producerede varer foregår for en stor del i Danmark, hvortil der 1-2 gange om året sendes varer med container. Støtteforeningen har kontakt med flere butikker i Danmark, og medlemmerne sælger også på diverse markeder. I Burkina Faso sælges varerne i Associationens egen butik i Kologh Naba. Endvidere til et par butikker i Ouagadougou. Murerne får ordrer fra private og NGOer, og solenergiinstallationerne er hidtil finansieret af penge fra udlandet (Danmark og Dubai). A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Som nævnt blev Støtteforeningen dannet i efteråret 2012, men der har som det fremgår af ovenstående, været kontakt mellem parterne i mere end 10 år Det ansøgte projekt er en meget vigtig brik i at hjælpe AKN til at blive selvkørende i økonomisk og ledelsesmæssig forstand. Det overordnede perspektiv er således, at AKN også i fremtiden er en levedygtig økonomisk enhed i Saaba, som dels bidrager til at give medlemmerne og deres familier et levegrundlag og dels bidrager positivt til den økonomiske udvikling i lokalsamfundet. Medlemmerne af AKN vil bidrage til det ansøgte projekt med deres 10 års erfaring i associationen samt med entusiasme og lyst til at drive associationen så godt som muligt. Der vil naturligvis også i fremtiden være tætte relationer mellem støttegruppen i Danmark og AKN om produktudvikling og afsætning af varer i Danmark, og bistand på områder, hvor der er behov for det (som fx budget og regnskab, kontraktudarbejdelse etc.). Et samarbejde, der vil udvikle sig til gensidig glæde for begge parter og som vil blive udmøntet i en partnerskabsaftale. Der vil i fremtiden være sikret mulighed for, at rejsende fra Danmark og andre lande kan besøge stedet og opleve den særlige atmosfære, og se, hvordan der arbejdes i værkstederne. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt? Projektet er konkret forberedt gennem en flerårig dialog mellem Else Trærup, AKN s forretningsfører og bogholder og bestyrelse samt Støtteforeningen i Danmark om AKN s drift og udvikling med udgangspunkt i AKN s driftsregnskaber. Jens Monrad Hansen fra støtteforeningen udarbejdede oplægget til den workshop, som blev afholdt i begyndelsen af januar Else Trærup drøftede oplægget med AKN s generalsekretær Saidou Demé. Udgangspunktet for forberedelsen var især AKN s regnskab for Regnskabet for 2012 indeholder udgifter for i alt 46,1 mio CFA - svarende til ca DKR. Af de samlede indtægter på 41,5 mio CFA udgør de udenlandske (Danmark, Belgien, USA m.fl.) støttemidler i alt 22,3 mio CFA, svarende til næsten 54% af indtægterne. Underskuddet på knap 5 millioner F CFA i 2012 blev dækket ved træk på foreningens formue. Der er behov for at ændre og udbygge den hidtidige regnskabs- og budgetpraksis, så budget og regnskab i højere grad afspejler AKN's økonomi, problemer og muligheder. Derfor blev der umiddelbart efter workshoppen udarbejdet et driftsbudget for 2014 som viste, at der fortsat er behov for udenlandske donationer i 2014 på 9 mio CFA alene til driften af AKN. Regnskabet for 2012 og budgettet for 2014 understreger behovene for at opbygge en øget kapital og at forøge de lokale indtægter, så AKN i højere grad kan blive uafhængig af udenlandske donationer. På workshoppen blev der udarbejdet en handlingsplan, som afspejler hvordan behovene kan tackles. Handlingsplanen er vedlagt som bilag nr. 1 I workshoppen deltog fra støtteforeningen Elsebeth Hansen (formand), Carsten Pedersen (bestyrelsesmedlem) og Jens Monrad Hansen (medlem). Fra AKN deltog generalsekretær Saidou, lederen CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 4

6 og en til fra hver produktions-aktivitet samt AKN s daglige ledelse. Derudover deltog Else Trærup, som repræsentant fra både støtteforeningen og AKN. Elsebeth Hansen, Jens Monrad Hansen og Carsten Pedersen er valgt til at deltage i det ansøgte projekt, fordi de kender associationen fra dette besøg og flere andre besøg, fordi de pr. korrespondance deltager i associationens dagligliv (regnskaber, kontrakter osv.), fordi de har de forudsætninger der er nødvendige for at kunne gennemføre projektet, og fordi de giver en kontinuitet til foretagendet, som vi finder væsentlig. Workshoppen resulterede i udarbejdelse af en handlingsplan. Besøget i AKN og workshoppen har været vigtigt input til udarbejdelse af denne ansøgning. B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Projektet bliver gennemført i Burkina Faso, som er et af verdens fattigste lande. Landet ligger umiddelbart syd for Sahara. Her er varmt og tørt, og befolkningen er sårbar over for klimatiske forhold. I forbindelse med tørke kan der forekomme hungersnød. Burkina Faso har siden 1987 været ledet af Blaise Compaoré. Den politiske situation har i perioden været relativ stabil. Der har dog for nylig været demonstrationer i hovedstaden Ouagadougou på grund af Compaorés planlagte ændring af forfatningen, som vil indebære, at han kan få forlænget sin regeringsperiode ud over de 27 år, han allerede har været ved magten. Den nordligste del af Burkina Faso, som er en del af Sahel-området, har i en årrække været præget af uro, ikke mindst siden fundamentalistiske grupperingers besættelse af det nordlige Mali m.m. for et par år siden. AKN ligger som nævnt i landsbyen Saaba i nærheden af hovedstaden Ouadagougou. Befolkningen lever af landbrug, småproduktion og handel. Alle har et stykke jord, og hvis regnen er tilstrækkelig, kan man måske brødføde familien. Det er regnen dog sjældent, og hvert år er der en periode på nogle måneder, hvor sidste års høst er opbrugt, og man venter på den nye høst i oktober. De allerfleste unge har ikke arbejde ud over det arbejde, som det giver, at have en mark, I perioden oktober maj er de derfor ledige, hvis de ikke finder arbejde f.eks. som håndlangere i byggeindustrien. Mange forsøger at finde arbejde i guldminerne. Der er en udbredt exodus af ældre skolelever og også lærere, der drager til minerne, og som regel kommer tilbage uden guld og uden illusioner og håb for fremtiden. Det næste mange prøver er så at forsøge at komme til Europa. På grund af den politiske ustabilitet i det nordlige Burkina Faso og generelt i regionen, og på grund af den store arbejdsløshed, ikke mindst blandt unge, er det uhyre vigtigt at bidrage til en udvikling af levevilkårene i Burkina Faso, for på den måde at give befolkningen nogle alternativer til guldminer og flugt til Europa og dæmme op for den mulige indflydelse fra fundamentalistiske grupperinger. I den 10-årsperiode AKN har eksisteret er der sket en betydelig forbedring af de enkelte medlemmers og deres familiers levevilkår. Børnene kommer i skole, fordi der nu er råd til at betale skolepenge, og familierne er mindre sårbare overfor svigtende høst. Kvinderne køber cykler, og mændene køber motorcykler. Saaba kommune er også i vækst. Vejen fra Ouagadougou til Saaba asfalteres for øjeblikket, og kommunen er i gang med at skaffe penge til vand og sanitet, så man kan opfylde 2015 målene. Væksten i Saaba kommune og i Ouagadougou-området betyder, at der er sket en stigning i den lokale efterspørgsel efter AKN s ydelser dels i form af flere lokale besøgende i restauranten, dels i form af stigende afsætning af varer i butikker i Ouagadougou, dels i form af øget antal mureropgaver. AKN nyder stor og positiv opmærksomhed fra de lokale myndigheder både borgmesteren og den lokale høvding, der begge tit aflægger besøg og inviterer til diverse arrangementer. Kologh Naba betyder i øvrigt Tæt på høvdingen. Borgmesterkontoret er for et par år siden blevet placeret meget tæt på Kologh Naba. Kommunen har nydt godt af kontakten med AKN på den måde, at venner af AKN har doneret computere og andet skolemateriale til kommunens skoler, AKN har givet kommunen et hus i Construction Sans Bois og bygget et ekstra klasseværelse, ligesom der er installeret solcelle-baseret belysning i 30 af kommunens klasseværelser. Installationerne er foretaget af AKN og finansieret af hhv. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (20) og Mærsk, Dubai (10). Saaba kommune nyder godt af den økonomiske aktivitet, der foregår i AKN, som betyder, at medlemmerne får råd til at sende deres børn i skole. Restauranten bruger lokale grøntsager, indkøbt på det lokale marked, osv. osv. Så AKN s fortsatte eksistens er så afgjort vigtig for kommunen. Desuden tjener aktiviteterne i AKN som motivation og rollemodel for andre i lokalsamfundet. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 5

7 B.3 Problemanalyse Det hovedproblem, som projektet skal bidrage til at løse er, at AKN s afhængighed af udenlandske donorer stadig er stor. Der er derfor behov for en målrettet indsats med henblik på at mindske denne afhængighed og dermed sikre, at AKN styrkes og bliver en økonomisk bæredygtig organisation, der også i fremtiden vil sikre sine medlemmer et levegrundlag og bidrage til lokalsamfundet. Et andet problem er, at associationen ikke er fysisk afgrænset af en mur. Dette giver en voksende følelse af usikkerhed i forbindelse med de vilde bosættelser omkring associationen. Mindre problemer er den manglende mur bag ved væveværkstedet og den manglende mulighed for evakuering af spildevand fra farvning af vævegarner. Løsning af disse problemer vil bidrage til øget sikkerhed og forbedrede arbejdsforhold og dermed i det lange løb til en selvstændiggørelse af associationen og reduceret afhængighed af udenlandske donorer. Hovedårsagerne til afhængigheden af udenlandske donorer er: Det lave uddannelsesniveau. Ud af AKN s 55 medlemmer har kun 5 kvinder gået i skole, mellem 3 og 10 år. Af de mandlige medlemmer har flere gået i skole, men kun i få år. Det lave uddannelsesniveau medfører også, at AKN stadig er meget afhængig af Else Trærups tilstedeværelse eller af besøg af de mange andre, der i tidens løb er kommet fra Europa. Mangel på lokal ledelseserfaring Medlemmerne af AKN har en baggrund som landbrugere, mere eller mindre i en subsistens økonomi. Det er nyt for dem at skulle lede en virksomhed, som efterhånden er blevet stor, og det er nyt for dem at skulle planlægge deres aktiviteter og forstå konsekvenserne af deres planlægning, ikke mindst de økonomiske. Begrænset forståelse af økonomi Den nuværende regnskabspraksis giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at forstå AKN s økonomiske situation. Der sker en uhensigtsmæssig sammenblanding af regnskaberne for de selvstændige kvindeaktiviteter, AKNs øvrige aktiviteter og donationerne. Det betyder, at det ikke fremgår tydeligt, hvilke aktiviteter, der giver overskud og hvilke, der giver underskud. Årsagerne til den voksende usikkerhed er den helt planløse udflytning i forventning om udstykning af jord, og årsagen til de miljømæssigt dårlige arbejdsforhold for vævekvinderne (mangel på brønd og lille mur ved væveværkstedet) er udelukkende økonomiske. C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Projektets primære målgruppe er medlemmerne af AKN, der alle bor i nærheden af associationen og møder på arbejde hver dag. Der er i alt 55 medlemmer, hvoraf 38 kvinder i aldersgruppen 20-60, med hovedvægt på kvinder i 30erne og 40erne. Hovedparten af de mandlige medlemmer er i aldersgruppen Det er disse medlemmer, der på længere sigt vil nyde godt af resultaterne af det ansøgte projekt. De tilhører alle Mossi-stammen, Burkina Fasos største etniske gruppe. Deltagerne fra burkinsk side er: Foreningens generalsekretær (folkevalgt) 1 person Foreningens bestyrelse (11 medlemmer, folkevalgte) Foreningens forretningsfører og bogholder (ansat personale, 2 personer) CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 6

8 2 personer fra hver af foreningens aktiviteter: Syning, vævning, sæbe, køkken/restaurant, byggeri, havebrug, solenergi, i alt 14 personer Ofte er der sammenfald mellem repræsentanterne for aktiviteterne (lederne og deres assistenter), og bestyrelsesmedlemmerne. Det bliver altså ca. 25 personer, der kommer til direkte at deltage i projektet. AKN s præsident, Else Trærup, deltager som bindeled mellem ovenstående medlemmer af foreningen og følgende medlemmer af støttegruppen for Kologh Naba i Danmark: Elsebeth Hansen, formand for støtteforeningen Jens Monrad Hansen, medlem Carsten Pedersen, bestyrelsesmedlem Herudover medvirker Synne Henriques i projektet som lokal kommunikationsrådgiver. Synne er kommunikationsuddannet, p.t. bosat i Burkina Faso, og gift med en udstationeret på Den Danske Ambassade i Ouagadougou. C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier (indikatorer) Det overordnede mål Den overordnede målsætning med projektet er at sikre en fortsat forbedring af levevilkårene for medlemmerne af AKN og dermed for væksten i Saaba kommune. AKN skal sikres en fortsat fremtid som et bæredygtigt element i den lokale økonomi. Konkrete projektmål De konkrete projektmål er at bidrage til at udvikle AKN, så den bliver 1. mere uafhængig af donationer og assistance fra udlandet og så den fremstår som en udelelig fysisk enhed 2. ledelsesmæssigt bedre rustet til selv at drive associationen Projektmål nr. 1 Indikatorer Means of verification Større uafhængighed af donationer og assistance fra udlandet, og Afhængigheden af udenlandske Aktiviteternes regnskaber og budgetter fysisk afrunding af associationen, så denne fremstår som et udeleligt donationer mindskes, således at AKN s Associationens regnskab og budgetter hele driftsudgifter (løn, Rapporter materialer til brug i produktionen, vedligeholdelse af ejendom etc.) kan finansieres alene gennem indtægterne fra de lokale aktiviteter Det lokale salg øges. Mur bygget Mur Projektmål nr. 2 AKN er ledelsesmæssigt bedre rustet til selv at drive associationen AKN s regnskaber og budgetter er forbedrede, så Kvaliteten i regnskaber, budgetter og handlingsplaner indtægter og udgifter Organisationsdiagram fra alle aktiviteter Jobbeskrivelser fremgår hver for sig i AKN s samlede regnskab og budget, og det er tydeligt, Interviews CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 7

9 hvordan de enkelte aktiviteters økonomi hænger sammen. Handlingsplanen følges og revideres løbende Forbedret organisations- og ledelsesstruktur Hurtigere kommunikation om udbud og efterspørgsel af varer C.3 Resultater (outputs) og projektaktiviteter Til opfyldelse af mål nr. 1: Outputs/forventede resultater Aktiviteter Større uafhængighed af donationer og assistance fra udlandet, og fysisk afrunding af associationen, så denne fremstår som et udeleligt hele 1.1 Færdighederne i regnskabsføring og budgetlægning er forbedrede Træn forretningsfører og bogholder i excel, budgetlægning og regnskab og færdiggør årsregnskabet for 2014 samt budget for Træn 2 fra hver aktivitetsgruppe i regnskabsføring Til opfyldelse af mål nr. 2: AKN er ledelsesmæssigt bedre rustet til selv at drive associationen 1.2 AKN fremstår som et færdigt og udeleligt hele 2.1 Handlingsplanen er gennemført/revideret 2.2 Kendskabet til og brugen af markedsføring er forbedret, både hvad angår det lokale og det udenlandske marked 2.3 De udarbejdede kontrakter Træn Udarbejd en fysisk plan for hele AKN s område Byg en 550 m lang mur som afgrænsning af den fysiske ejendom Byg en 15,5 m lang og 2,3 m høj mur bag vævernes hangar, så væveværkstedet afgrænses Etabler brønd til afløb af spildevand i forbindelse med vævernes farvning af garn Studer handlingsplanen på de månedlige bestyrelsesmøder Udfør de aktiviteter, der er tildelt de enkelte aktivitetsgrupper Evaluer og revider handlingsplanen Udarbejd strategi og materiale Indkøb printer med fotokopimaskine og scanner Indkøb og installer WiFi Revider associationens hjemmeside CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 8

10 tilgodeser i større grad associationen 2.4 De ledelsesmæssige strukturer og ansvarsfordelingen er mere afklaret generalsekretær/murerformand og personale i udarbejdelse af kontrakter Udarbejd organisationsdiagram Udarbejd jobbeskrivelser Træn i ledelse Projektet strækker sig over 18 måneder, og som det fremgår ovenfor, er den hovedsageligt benyttede metode on-the-job training. Denne træning finder især sted i begyndelsen af 2015 og i begyndelsen af 2016, hvor de danske deltagere i projektet vil være til stede. Ad output 1.1: Færdigheder i regnskab er forbedrede Associationen købte for et par år siden et regnskabsprogram. Bogholderen og forretningsføreren er gode til at indregistrere de forskellige bevægelser, men der mangler en forståelse af, hvordan man kan bruge tallene i næste års planlægning. Yderligere mangler der en forståelse for, at det er vigtigt, at associationen har en egenkapital af en betydelig størrelse. Jens Monrad Hansen vil træne dem on-the-job. I den mellemliggende periode vil bogholder og forretningsfører være i kontakt med JMH, hvilket de allerede har været i et års tid. JMH får hver måned tilsendt regnskaberne og kommenterer dem. Lederne af hver aktivitetsgruppe har brug for støtte i deres daglige arbejde, ikke mindst inden for regnskabet. De får normalt den støtte fra associationens bogholder. I januar 2015 vil Elsebeth Hansen og Carsten Pedersen assistere dem on-the-job og diskutere med bogholderen, hvordan han bedst kan hjælpe dem. Ad output 1.2: AKN fremstår som et færdigt og udeleligt hele Som tidligere nævnt er der tilkøbt jord, så associationen nu råder over ca. 2 ha. og processen med at overdrage ejerskabet fra ET til associationen af den del der tilhører hende er indledt. Eventuelle nye aktiviteter skal planlægges, og en fysisk plan for placering af nye bygninger skal udarbejdes. En mur vil blive opført rundt om hele grunden. AKN s medlemmer vil på frivillig basis medvirke til at bygge muren, og gæster tænkes også at bidrage med arbejdskraft. AKN vil ikke kunne finansiere indkøb af materialer til muren af egne midler de første mange år. Derfor er materialer til muren med i ansøgningen. Jens Monrad Hansen vil udarbejde den fysiske plan, med frivillig hjælp fra andre af støtteforeningens medlemmer (arkitekterne Dorthe Lindholdt og Ole Hæstrup). Endvidere vil det være med til at gøre associationen til et færdigt og udeleligt hele, at vævekvinderne får bedre arbejdsvilkår. De mangler en mur mod vest. De arbejder under et tag uden vægge. De farver selv deres garn, og mangler et afløb. Dette vil også være vigtigt af miljømæssige grunde. Ad output 2.1 Handlingsplanen er gennemført/revideret Som tidligere nævnt, blev der udarbejdet en handlingsplan under et seminar i begyndelsen af Denne plan har som hovedprincipper, at afhængigheden af udenlandske donorer skal formindskes, at man i større grad skal søge at sælge til det afrikanske marked, og at murerne skal bygge i andre materialer end jord. Denne handlingsplan er nu krumtappen i associationens planlægning og skal løbende diskuteres, evalueres og revideres. Det bliver den på associationens månedlige bestyrelsesmøder, og inden for projektets rammer skal den diskuteres ved et medlemsmøde med 2 personer fra hver aktivitet i begyndelsen af januar og igen i november Ad output 2.2 Kendskabet til og brugen af markedsføring er forbedret, både på det lokale og det udenlandske marked Hvert år i marts og oktober sendes producerede varer (sæbe, vævede og syede produkter) til Danmark. Disse produkter afsættes i Danmark dels i butikker og dels på diverse markeder, og støtteforeningens medlemmer er meget aktive i denne proces. Der er behov for mere stabil kommunikation mellem AKN og markedsføringsgruppen i Danmark, så de varer der efterspørges kan leveres og der kan kommunikeres om løbende produktudvikling og kvalitetsforbedring. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 9

11 Med henblik på øget lokalt salg vil der blive udarbejdet en lokal markedsføringsstrategi samt konkret markedsføringsmateriale rettet mod lokale kunder til restauranten, samt lokale butikker m.m. AKN s medlemmer vil blive trænede i markedsføring og vil deltage i gennemførelsen af udarbejdelse af strategier og materiale. Ad output 2.3 De udarbejdede kontrakter tilgodeser i større grad associationen Foreningen har i tidens løb udarbejdet mange kontrakter, dels for murerarbejde, dels med korttidskonsulenter. Det har været karakteristisk i forbindelse med murerkontrakter, at det ikke er blevet noget tilbage til associationen. I lyset af bestræbelserne for at få en egenkapital er der planlagt et kursus i kontraktskrivning i begyndelen af perioden (januar 2015) Carsten Pedersen skal være lærer på kurset. Carsten Pedersen er løbende rådgiver i forbindelse med overdragelse af ejendom etc. Ad output 2.4: De ledelsesmæssige strukturer og ansvarsfordelingen er mere afklarede Association Kologh Naba har 3 forskellige kategorier af medlemmer: Almindelige medlemmer, medlemmer der er valgte til bestyrelsesposter og ansat personale (2 vagtmænd, forretningsfører og bogholder). Elsebeth Hansen vil i samarbejde med medlemmerne udarbejde et organisationsdiagram samt jobbeskrivelser for de forskellige kategorier. EH vil evaluere organisations- og ledelsesstrukturen med henblik på forbedringer. Hun vil sammen med projektdeltagerne fra AKN udarbejde et organisationsdiagram, som kan klarlægge strukturen, og som kan bruges til forbedring heraf. I denne sammenhæng vil der blive lagt vægt på bestyrelsens rolle, opgaver og forhold til ledelsen. AKN s bestyrelse består i høj grad af analfabeter og der ligger en stor udfordring i både at få professionaliseret bestyrelsen og samtidig bevare den demokratiske ledelsesstruktur. Det er vigtigt, at AKN s medlemmer inddrages aktivt i denne proces, for at sikre at der bygges videre på de lokale traditioner for samarbejde. C.4 Strategi: Hvordan hænger projektet sammen? Alle 3 konsulenter fra Danmark samt Synne Henriques, der er bosiddende i Ouagadougou, har et grundigt kendskab til de lokale forhold og ikke mindst til AKN, erhvervet gennem mange besøg i projektet. De er derfor også bevidste om, hvor det er vigtigt at sætte ind, og hvordan. De danske konsulenter er foreslået ud fra deres faglige kompetencer og erfaring, som ligger i tråd med de områder der er brug for i AKN. Endvidere har deres gode kendskab til AKN spillet en rolle i valget. Dette kendskab er erhvervet dels under deres mange besøg, dels i forbindelse med deres medlemskab af AKN s støtteforening i Danmark. Kapacitetsopbygning er hovedelementet i projektet, da det er det vigtigste for at opnå de konkrete projektmål. Der er dog sikret gennemførelse af nogle strategiske investeringer, som sikrer, at udbygningen af AKN fysisk på de væsentligste områder er afsluttet, og der således er grundlag for på længere sigt at opnå økonomisk uafhængighed af donationer fra udlandet. Projektet består af 4 perioder. Periode 1: september 2014 december 2014 Forretningsfører og bogholder være i regelmæssig kontakt med Jens Monrad Hansen. Hver måned vil de sende månedsregnskabet for kommentarer. Endvidere vil perioden blive brugt til indkøb (printer og WiFi) og konstruktion af brønd samt forberedelse af bygning af mur. Synne Henriques vil starte sine aktiviteter med henblik på markedsføring og kommunikation. Periode 2: januar 2015 De danske deltagere er til stede i Associationen, og træning, interviews, handlingsplanseminar, workshops m.m. vil finde sted. Periode 3: februar 2015 december 2015 Medlemmerne vil praktisere, hvad de har lært og nøglepersonerne vil være i kontakt med de danske deltagere. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 10

12 Periode 4: januar 2016 februar 2016 To danske deltagere er til stede i Associationen, og træning, interviews, handlingsplanseminar, workshops m.m. vil finde sted. Projektafslutning. Som det fremgår af skema herunder, bliver indsatsen skræddersyet til deltagerne, idet der arbejdes med dem on-the-job. Der er flere kvindelige end mandlige medlemmer i foreningen. Stort set alle kvinder har været medlemmer fra begyndelsen i 2003, og der er sket en kolossal udvikling af kvinderne i tidens løb. Flere og flere rejser sig og kommenterer/stiller spørgsmål på møderne. Der er derfor ingen fare for, at kvinderne bliver majoriseret af de mandlige medlemmer. Men konsulenterne vil naturligvis være på vagt over for dette og sørge for, at alle kommer til orde. Kursusplan og rækkefølge Fysisk plan for hele AKN s område, detaljer indsamles Handlingsplanen, evaluering og revision Strategi og materiale til markedsføring Udarbejdelse af kontrakter Udarbejdelse af organisationsdiagram og jobbeskrivelser JMH EH, CP, JMH SH CP EH 2015 Jan Jan Okt.- dec Jan Jan Jan Generalsekretær, forretningsfører og bogholder Fag Ansvarlig Per. 2 Per. 4 Deltagere fra AKN Metode Introduktion, siden EH, JMH, Jan. Jan Alle medlemmer Workshop sidst, program CP, SH 2015 Excel, budgetlægning, JMH Jan. Jan Forretningsfører og On-the-job regnskab, regnskab 2014, budget 2015, regnskab 2015, budget bogholder Regnskabsføring EH, CP Jan. Jan fra hver aktivitetsgruppe *) Plenum og onthe-job Opmålinger, tegninger, kort Jan fra hver aktivitetsgruppe Workshop, onthe-job i hver aktivitetsgr. Jan Arbejde med hver On-the-job aktivitetsgruppe Jan Generalsekretær/ murerformand, forretningsfører og bogholder 2 fra hver aktivitetsgruppe, generalsekretær, forretningsfører, bogholder On-the-job On-the-job Interviews *) Når der skrives 2 fra hver aktivitetsgruppe, er det næsten det samme som AKN s bestyrelse, idet der er næsten 100% sammenfald. C.5 Udfasning og bæredygtighed Dette projekt har faktisk som sit væsentligste formål at sikre udfasning af dansk bistand. Else Trærup har siden 2003 opholdt sig i AKN i 4-5 måneder hvert år. Alle aktivitetsgrupper har lært et håndværk (syning, vævning, sæbefremstilling, murerarbejde, havearbejde, køkken/restaurant), og kvaliteten af arbejdet er efterhånden næsten i top. Hvert medlem har en indtjening i forhold til det arbejde han/hun præsterer, men der er endnu ikke i tilstrækkelig grad midler til vedligeholdelse af bygninger, aflønning af bogholdere, vagtpersonale m.fl. og eventuelle nødvendige nye investeringer. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 11

13 Projektet skal bidrage til at afhængigheden af dansk og anden udenlandsk støtte reduceres, og Else Trærups tilstedeværelse i AKN kan mindskes. Dels foregår der i projektet en kapacitetsopbygning, der vil sikre en professionel drift i fremtiden, dels indeholder projektet de nødvendige afsluttende investeringer, som konstruktion af mur, afløb og anskaffelse af kommunikationsudstyr, der alt sammen vil medvirke til AKN s bæredygtighed. I forlængelse af projektet vil der blive indgået en partnerskabsaftale mellem AKN og den danske støtteforening. C.6 Forudsætninger og risici Det er en forudsætning for, at projektmålene kan blive opfyldt, at der er: - Fortsat mulighed for afsætning af varer i Danmark - Øget afsætning i Afrika, udvikling af det lokale marked Endvidere, at - Aktiviteterne selv opbygger kapital til indkøb af råvarer og produktionsmidler - Der opbygges en større kapital, som AKN kan råde over til fælles udgifter Risici: - Projektet gennemføres i en region, hvor det er svært at forudsige hvad der sker. Fx kan der komme uroligheder i landet i forbindelse med præsidentvalget i 2015, og især hvis præsident Blaise Compaoré ikke går af. Dette kan naturligvis påvirke mulighederne for projektets gennemførelse Dette er den altovervejende risiko i forbindelse med projektets gennemførelse, og det er umuligt at tage højde for dette forhold i projektgennemførelsen. D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Rollefordeling for gennemførelsen af projektet Elsebeth Hansen er projektleder og ansvarlig overfor CISU. Desuden arbejder hun med i udarbejdelse af handlingsplan, organisationsstruktur og træning i regnskaber.. Generalsekretæren Saidou Demé er projektansvarlig for den lokale organisation samt for indkøb af de ting, der finansieres via projektet (brønd, internet-udstyr, scanner/printer, byggematerialer til muren). Else Trærup bistår AKN i gennemførelsen af projektet og stiller sin ekspertise til rådighed. Jens Monrad Hansen: Ansvarlig for budget, regnskab og udarbejdelse af handlingsplan samt fysisk plan. Carsten Pedersen: Ansvarlig for kontrakter og generel juridisk rådgivning. Synne Henriques: Ansvarlig for strategi og materiale til markedsføring på det lokale marked, samt hjemmeside. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen Lokalt vil der blive fulgt op på projektet på de månedlige bestyrelsesmøder. Efter afholdelse af handlingsplanseminaret i januar 2015 vil der blive fortaget en evaluering af fremdriften med henblik på om der er behov for ændringer i det planlagte projekt. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 12

14 E. OPLYSNING E.1 Planlægges projektrelateret oplysningsarbejde i Danmark? Der vil blive udsendt specielle nyhedsbreve til støtteforeningens medlemmer om projektet ligesom der vil blive informeret om projektet på Facebookgruppen for Kologh Naba i Danmark. Dette ligger inden for den danske støtteforenings normale aktiviteter, og der søges ikke midler hertil. Endvidere skriver Else Trærup hvert år et Nyhedsbrev, (fransk og dansk version) der udsendes til venner af foreningen. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning til skemaet, som findes på de følgende sider. Den samlede ansøgningstekst (afsnit A til E) må maksimalt fylde 16 sider. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 13

15 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal angives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra Civilsamfundspuljen og andre bidrag) Heraf er bidrag fra Civilsamfundspuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs valuta d.kr d.kr d.kr CFA 1 DKK = 87,96 CFA Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere 4. Lokale medarbejdere 5. Lokal administration 6. Projekttilsyn 7. Ekstern evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) 9. Budgetmargin (min 6% og maks. 10% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) 11. Revision i Danmark 12. Subtotal ( ) 13. Administration i Danmark (maks 7% af 12) 14. Total CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 14

16 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat Bilag B udfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter E. Seneste årsberetning F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Plan d action de l Assocition Kologh Naba, elaboré aprés la réunion le 6 janvier Bemærk: Alle bilag skal fremsendes i hard copy i 3 eksemplarer (Bemærk: Ingen blade, bøger, avisudklip eller ringbind men kopi af relevante uddrag af disse). CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 15

17 CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 16

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark Årsberetning 2013 IGF-Danmark IGF Danmark Indhold Til Medlemmerne 3 Status af vores indsats 3 Aktiviteter i Indien 4 Aktiviteter for egne midler 6 Projekter i samarbejde med andre NGO er 7 Uddannelsesprojekt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.

NR.1 APRIL 2012. B2Africa. Magasinet for danske investeringer i Afrika GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S. Magasinet for danske investeringer i Afrika NR.1 APRIL 2012 B2Africa GRUNDFOS LIFELINK I KENYA S.4/ NOIR I UGANDA S.9/ SCANBECH I GHANA S.17/ B2Africa Et magasin fyldt med cases fra danske virksomheder

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR -

PRODUKTIONSSKOLER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR - INFORMATIONSKAMPAGNE FOR PRODUKTIONSSKOLER med udgangspunkt i Undervisningsministeren handlingsprogram for dansk selvstændighedskultur: Iværksætteri og Innovation. PRODUKTIONSSKOLER OG IVÆRKSÆTTERKULTUR

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere