Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds."

Transkript

1

2 Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger et liv med arbejde uden forudgående uddannelse. Flere af dem vil følge kortere kurser og interne oplæringsforløb. Indhold Afhængig af den pågældende branche og arbejdsplads. Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Tjekke jobannoncer i aviser og på nettet. Henvisninger Formål Udvikling af områder på det faglige, det sociale og det personlige plan. Mål At øge muligheden for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og evt. at blive uddannelsesparat via afklaring og udvikling. Krav Stabilitet, omgængelighed og en acceptabel arbejdsindsats. 2

3 Aspirantkursus Begrebsafklaring Aspirantkurset er et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen og VUC. Der undervises i almene fag, der er relevante i forhold til en videre uddannelse på Ingeniørhøjskolen. Kurset er for unge, der mangler de rette forudsætninger for at påbegynde uddannelse til ingeniør eller anden teknisk uddannelse. Baggrundsinfo Der er optag på kurset i august og i januar. Kurset løber over 1/2 år. Kurset er gratis og SU-berettiget. Indhold Undervisning i matematik, dansk og naturvidenskab samt projekter i laboratoriet. Faglig opkvalificering inden for studierelevante fag i teknisk retning. Mål Kvalificering til optagelse på adgangskursus til Ingeniørhøjskolen, en erhvervsuddannelse eller evt. HF. Krav Den unge skal være fyldt 18 og have taget FSA med minimum 02 i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Den unge optages derefter på grundlag af en personlig samtale. Hvis den unge også har taget matematik og fysik/kemi på 10. kl. niveau og derudover har minimum 2 års praktisk erhvervserfaring opfylder vedkommende kravene til start direkte på Adgangskursus. Praktisk fremgangsmåde Den unge skal kontakte skolens studievejleder for en personlig samtale. Til samtalen medbringes skolepapirer. Henvisninger 3

4 College Århus Begrebsafklaring College Århus er et projekt under Århus Produktionsskole med undervisning på 9. og 10. kl. niveau. Baggrundsinfo Forløbet er tilrettelagt for årige, primært med anden etnisk baggrund, som har bestået 9. eller 10. kl., men mangler faglige kvalifikationer ift. at påbegynde en ungdomsuddannelse. Der er max 15 elever pr. hold. Forløbet starter med en periode på introhold inden CÅ-klasse. Undervisningen på introhold foregår på FO, Vesteralle 8, mens undervisningen i CÅ-klassen foregår på VUC, Ingerslev Boulevard. Der er løbende optag hver 4. uge. Indhold Afklaring af kompetencebehov og derefter ordinær, skemalagt undervisning. Individuel og fælles vejledning. Der er megen fokus på fremmøde. Krav Motivation. Det skal være realistisk at følgeundervisning på 9. kl. niveau og efterfølgende aflægge prøver med tilfredsstillende resultat. Praktisk fremgangsmåde UU vejleder visiterer henvendelse til Inge Lise Hamilton UU vejleder og den unge deltager i en samtale på kontoret i Frederiksgade 78A. Henvisninger: Formål Faglig opkvalificering. Mål At den unge bliver klar til at påbegynde en gymnasial uddannelse, HF eller HG. 4

5 EGU Begrebsafklaring En kort, praktisk uddannelse. Baggrundsinfo For unge mellem 16 og 30 år som vurderes ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Indhold En arbejdspladsuddannelse over 2 år, hvoraf mellem 20 og 40 uger er undervisning. Henvisning EGU-Århus Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: Formål At den unge erhverver sig et EGU-bevis. Mål At den unge kan varetage et arbejde inden for den valgte branche og at den unge bliver A-kasse berettiget. Krav Den unge skal være stabil og brancheafklaret. Praktisk fremgangsmåde Vejlederen tager kontakt til EGU med henblik på en visitationssamtale. Visitationspapirer udfyldes og fremsendes til EGU før samtalen. 5

6 HG, muligheder Grundforløbspakke Ny-mesterlære HGS HGV Enkeltfag Flex IEUD Over 25: Voksenelev, GVU Grundforløbspakke RKV sker på grundlag af uddannelsespapirer og en samtale. Den unge placeres herefter på et hold, der passer til niveau og interesser: Basisniveau, udvidet niveau eller videregående niveau. Grundforløbet kan indledes med op til et års undervisning i Flexklassen for at styrke det faglige niveau, inden påbegyndelse af ordinær HG. Der er under detailhandel mulighed for individuel tilrettelæggelse ved valg af 1 års skole efterfulgt af 3 års praktik. Link: Klik her Ny-mesterlære Uddannelseskontrakt uden forudgående skoleforløb. I løbet af de første 1-2 år af elevtiden gennemføres de nødvendige grundfag med 1-2 dage på skolen om ugen. Hovedforløbet følger det ordinære uddannelsesforløb. RKV: Længden af elevtiden afhænger af, hvor mange fag eleven skal gennemføre, og hvor hurtigt de gennemføres. Niveauet for de enkelte fag afklares af studievejlederen og er afhængig af, hvilket område uddannelsesaftalen ligger inden for. Studievejlederen vurderer også, om fag kan godskrives, hvis den unge i forvejen opfylder kravene til det pågældende fag på det krævede niveau. Den unge kan søge afkortelse af praktikken i hovedforløbet efter aftale med arbejdsgiveren. Link: Klik her HGS Særligt tilrettelagt 12 ugers hg-forløb for stx, hf og htx. Link: Klik her HGV HGV er for voksne/unge med længere tids erhvervserfaring. Uddannelsen forløber med 1 år på skole efterfulgt af 2 år i praktik. RKV sker på grundlag af uddannelsespapirer og erhvervserfaring samt en personlig samtale. Dertil kommer eventuelt test ved faglærere. Studievejlederen vurderer derefter, om der kan tilrettelægges et uddannelsesforløb for den pågældende via HGV. Eleven kan søge afkortelse af praktikken i hovedforløbet efter aftale med arbejdsgive ren. Link: Klik her Enkeltfag Hvert grundfag læses på E-D-C niveau med 1 dag om ugen kl Fagene udbydes i august og i januar og løber over et halvt år. Der undervises i dansk, salg og service, it, engelsk, erhvervsøkonomi, samfundsfag, tysk. Praktisk fremgangsmåde: Kontakt studiesekretær Jane Bossow på tlf Link: Klik her HG-Flex For elever, der endnu ikke er klar til ordinær HG. Undervisningen består af uddannelsesforberedende aktiviteter samt enkelte HGfag. Løbende optag, hvis der er ledige pladser. Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde den pågældende ansøger. Link: Kontakt studievejleder Poul Jensen, telefon IEUD I helt særlige tilfælde er det inden for enkelte brancher muligt at tilrettelægge en individuel erhvervsuddannelse i et samarbejde mellem virksomhed, elev og uddannelsesinstitution. Næste side

7 Udgangspunktet er virksomhedens behov for uddannelse af medarbejdere, og uddannelsen sammensættes på tværs af eksisterende fag på erhvervsuddannelsen. Link: Klik her Voksenelev En ung på 25 kan indgå en uddannelsesaftale som voksenelev med en virksomhed. Det betyder, at den pågældende får voksenelev løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte i den pågældende branche. Det er en fordel at påbegynde et grundforløb som 24,5-årig, da man så er klar til en uddannelsesaftale som 25-årig. Link: Klik her GVU For voksne over 25 år, der har 9. kl. og minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Studievejlederen gennemfører en gvukompetencevurdering med den pågældende, hvor det afklares om kompetencekravene til fagniveauerne på den ønskede uddannelse opfyldes. Derefter lægges en gvu-uddannelsesplan. Link: Klik her Forrige side 2

8 Højskole Begrebsafklaring De fleste højskoler tilbyder ophold på 8-40 uger for unge over 17,5. 3 ungdomshøjskoler tilbyder ophold for unge 16,5-19-årige. Baggrundsinfo Nogle kursusforløb tilrettelægges som forberedelse til optagelse ved videre uddannelser. Nogle højskoler har etableret et samarbejde med formelle uddannelser, hvorved den unge efterfølgende kan opnå adgang til og/eller merit i den formelle uddannelse. Nogle højskoler har etableret et samarbejde med ungdomsuddannelser og EGU. Et højskoleophold finansieres oftest privat. Der er dog forskellige muligheder for at søge om tilskud til et højskoleophold, blandt andet hvis opholdet er et led i en uddannelsesplan rettet mod en erhvervsuddannelse. Der er endvidere mulighed for at etablere en mentorordning. Indhold Forskellige kursusforløb tjek den enkelte højskole. Vejledning er obligatorisk. Der er mulighed for at tage 10. kl. fag, HF enkeltfag eller GSK samtidig med højskoleopholdet. Formål Faglig, personlig og social udvikling. Mål At den unge bliver afklaret og uddannelsesparat. Krav Alder (se ovenfor), ønske om socialt samvær med andre, ønske om fuldtidsophold på skolen, ønske om aktiv deltagelse i skolens kurser og øvrige arrangementer. Kapital til (delvis) egenbetaling og forsørgelse. Praktisk fremgangsmåde Kontakt den enkelte højskole. Den unge udarbejder i samarbejde med uu vejlederen en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen sendes til den pågældende højskole. Det er også en mulighed at kontakte en sagsbehandler i kommunen med henblik på at søge tilskud til egenbetalingen af opholdet. Henvisninger priser-og-stoette uddannelse-og-hoejskole 8

9 Praktik Begrebsafklaring UU vejlederen har mulighed for at oprette en ulønnet praktikplads hos en arbejdsgiver, som har indvilget i at tage en ung i praktik. Oprettelsen består af en kontrakt, der er underskrevet af virksomhedens kontaktperson og den unge/den unges forældre (hvis under 18). Kontrakten sikrer, at den unge er dækket forsikringsmæssigt under praktikopholdet. Praktikken kan aftales for en periode på op til 13 uger pr. løbende 12 måneder. Baggrundsinfo Indhold Praktikken skal inddrage den unge i relevante arbejdsfunktioner i virksomheden. Formål At undersøge en branche. Den unge opsøger den eller de virksomheder og laver en mundtlig aftale. UU vejlederen registrerer aftalen elektronisk og sender kontrakten med de nødvendige oplysninger til henholdsvis arbejdsgiveren og den unge/den unges forældre. Kontrakten underskrives af virksomheden og den unge/den unges forældre og returneres til UU. Henvisninger Mål At blive uddannelsesparat via afklaring. Krav Stabilitet og interesse for branchen. Praktisk fremgangsmåde Den unge og uu vejlederen finder i løbet af en samtale frem til, hvilken/hvilke brancher, der er relevante og realistiske i forhold til den unges ønsker. 9

10 Produktionsskole Begrebsafklaring En produktionsskole fungerer i princippet som en virksomhed med praktisk arbejde og produktion i forskellige værksteder, fast arbejdstid og løn. Baggrundsinfo Den unge kan gå på en produktionsskole i op til et år. Det er muligt at afprøve arbejdet i mere end et værksted, og det er muligt at komme i praktik i en virksomhed efter en periode på produktionsskolen. Desuden har den unge mulighed for at vælge undervisning i grundfagene. I forløbet indgår obligatoriske vejledningssamtaler. Indhold Arbejde i et værksted og vejledning, evt. kombineret med praktik og frivillig undervisning. Enkelte forløb har fokus på målrettet, obligatorisk undervisning: Målrettet forløb med undervisning i samarbejde med EUD, Bygge og Anlæg: ProTek: protek Målrettet forløb med undervisning i samarbejde med HG: BusinessClass: businessclass/index.htm Særligt forløb med undervisning for unge flygtninge/indvandrere: Klar-Parat-Start: For elever, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 5 uger. Formål At den unge undersøger et eller flere fagområder igennem værkstedsarbejde og evt. praktik, samt at den unge udvikler sig socialt og personligt - og evt. også fagligt via undervisning i grundfag. Mål At den unge bliver afklaret og uddannelsesparat eller opnår en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet. Krav Stabilitet og interesse. Mellem 16 og 25 år gammel. Ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Afbrudt en ungdomsuddannelse og/eller ikke forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Praktisk fremgangsmåde UU vejlederen vurderer om tilbuddet er relevant for den unge og udarbejder derefter en målgruppevurdering, som den unge skal medbringe på produktionsskolen. Nogle produktionsskoler har fastlagte informationsdage, hvor den unge skal møde op - andre produktionsskoler tager imod besøg efter aftale. Henvisninger til produktionsskoler i Århusområdet

11 SoSu, muligheder grundforløb SoSu-hjælper pædagogisk assistent over 25: voksenelev, GVU Grundforløbspakke For unge fra 9. kl. som ikke har yderligere et års uddannelse eller et års erhvervserfaring, er der et obligatorisk grundforløb. Den unge bliver i løbet af de første 14 dage realkompetencevurderet, hvorefter der foretages en indplacering på en af følgende grundforløbspakker: 20 ugers forløb 20 ugers forløb med øget studiekompetence, dvs. på et højere teoretisk niveau 40 ugers forløb med mulighed for særlig støtte, mere praktik og endelig afklaring. For ansøgere med anden etnisk baggrund uden dansk grundskole er der et særligt tilrettelagt grundforløb: 46 ugers forløb for voksne med dansk som 2. sprog. SoSu-hjælper 1 års erfaring med minimum 24 timer om ugen sammenholdt med udtalelser og vurderinger kan medføre godskrivning op til 50% af praktiktiden, hvilket svarer til den første praktikperiode på 15 uger. Hvis ansøgeren har 2 års praktisk erfaring eller mere, kan det give en godskrivning på op til 95% af praktikken. SoSu afgør graden af godskrivning i samråd med arbejdspladsen. For at sikre sig en individuel uddannelsesplan på grundlag af en RKV er det vigtigt, at ansøgeren fremskaffer og afleverer sine skolepapirer og udtalelser i god tid inden skolestart. Når først uddannelsen er påbegyndt, kan der ikke bevilges godskrivning. PAU, pædagogisk assistent På denne uddannelse kan der godskrives op til 50% for 1/2 års arbejde og op til 95% for et helt års arbejde. I praksis passer det sjældent med holdene at få så høj en grad af godskrivning. Da der er færre hold på PAU, er det sværere at flytte elever fra et hold til et andet. På PAU påbegynder eleverne uddannelsen og derefter vurderes evt afkortning. På sigt skal proceduren dog være som på SoSu. Voksenelev For at blive voksenelev kræves, at man er fyldt 25 og har 1 års praktisk erfaring. GVU For voksne over 25 år, der har 9. kl og minimum 2 års relevant erhvervserfaring. En fagperson gennemfører en gvukompetencevurdering med den pågældende, hvor det afklares om kompetencekravene på den ønskede uddannelse opfyldes. Derefter lægges en gvu-uddannelsesplan. Link: 1.aspx 11

12 Teknisk EUD, muligheder Grundforløb Ny mesterlære EUD, trin EUD+ IEUD Over 25: Voksenlærling, GVU Grundforløb Vurdering af realkompetencer foregår for alle i løbet af de første 14 dage på uddannelsen. Gennem tests og praktiske opgaver vurderes både det faglige, det personlige, det sociale og det almene. RKV følges op med en samtale med den unge her konkluderes på behovet for ekstra støtte eller fag på højere niveau samt evt. godskrivning. Herefter indplaceres den unge på grundforløbspakke med *10-60 ugers forløb. Områdelederen kan godskrive matematik, dansk og noget af det praktiske i grundforløbet. Det faglige udvalg kan efter ansøgning godskrive dele af det praktiske i hovedforløbet, såfremt arbejdsgiveren er indforstået med det. Link: og *Problemstillingen er her, at der sjældent er nok kvalificerede ansøgere til et 10 ugers forløb. Ny mesterlære Den unge indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og begynder i virksomheden. Den første periode på ca. et år foregår som praktisk arbejde og erstatter grundforløbet. Virksomheden, erhvervsskolen og den unge laver i fællesskab en uddannelsesplan for det første år heri kan indgå korte skoleperioder. Herefter vurderer skolen og virksomheden, om den unge er klar til hovedforløbet. Link: artikleromuddannelser/ omerhvervsuddannelser/ ny_mesterlaere.aspx EUD, trin Nogle erhvervsuddannelser er trindelte, og det er muligt for den unge at afslutte uddannelsen efter trin 1. Link: erhvervsuddannelsereudveud.aspx EUD+ For unge under 25, der har afsluttet en uddannelse efter trin 1 af en erhvervsuddannelse med flere trin (nb: ikke alle erhvervsuddannelser er trindelte). Den unge skal i en periode på minimum 6 måneder efter trin 1 have haft et brancherelevant, lønnet arbejde. Den unge og erhvervsskolen lægger en individuel uddannelsesplan, hvorefter uddannelsesforløbet gennemføres uden uddannelsesaftale. Link: maalgrupper/6til10_klasse/ hvad_er_eud.aspx 12 IEUD I helt særlige tilfælde er det inden for enkelte brancher muligt at tilrettelægge en individuel erhvervsuddannelse i et samarbejde mellem virksomhed, elev og uddannelsesinstitution. Udgangspunktet er virksomhedens behov for uddannelse af medarbejdere, og uddannelsen sammensættes på tværs af eksisterende fag på erhvervsuddannelsen. Link: Erhvervsuddannelser/Om% 20erhvervsuddannelserne/Politiske% 20oplaeg%20og%20aftaler/~/media/Files/ Udd/Erhvervs/PDF09/ Evalueringer/091007_bilag_initiativ441.ashx GVU: For voksne over 25 år, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Ved hjælp af dokumentation på skolegang og erhvervserfaring undersøges, hvad den voksne mangler i forhold til fuldførelse af uddannelsen og derefter tilrettelægges et individuelt forløb. Der er ofte ingen eller kun korte praktikker i et GVU-forløb, derfor kan det være muligt at gennemføre en GVU inden for et år. Der er løbende optag til en GVU. Links: realkompetence/realkompuddannelsesvis/ gvu_- _grundlaeggende_voksenuddannelse.aspx

13 Voksenlærling En ung på 25 kan indgå en uddannelsesaftale som voksenlærling med en virksomhed. Det betyder, at den pågældende får voksenlærlinge løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte i den pågældende branche. Det er en fordel at påbegynde et grundforløb som 24,5-årig, da man så er klar til en uddannelsesaftale som 25- årig. Links: efteruddannelse/faglaert_som_voksen.aspx 13

14 10. kl. Link: elev10klasse/ 14

15 Ungetilbud 15

16 Trainee-forløb / forpraktik Begrebsafklaring Et individuelt tilrettelagt, tidsbegrænset arbejdsforløb i en virksomhed for en ung årig. I aftalen indgår en aflønning af den unge (lønnen er en smule højere end lærlingelønnen). Baggrundsinformation Dispensationsaftale indgået mellem DS Håndværk og Industri, Dansk Metal og Arbejdstilsynet. Aftalen rækker foreløbig frem til og med år Dispensationen betyder, at unge der deltager i traineeordningen, vil kunne anvende visse farlige maskiner under visse, fastsatte vilkår. Virksomheder under Dansk Industri, som tilbyder trainee-forløb: Smede og industritekniker Automekaniker Elektronikfagtekniker eller radio- og tvfagtekniker IT-supporter eller datatekniker Indhold En kort introduktionsperiode med gennemgang af arbejdsprocesser og eventuelle nødvendige kurser (sikkerhed, hygiejne eller lignende). Derefter deltagelse i virksomhedens produktion. Formål Virksomheden og den unge ser hinanden an personligt, socialt og fagligt. Den unge får indsigt i branchens arbejdsindhold og bliver afklaret om tilvalg eller fravalg af branche. Mål Afklaring hos virksomhed og den unge om eventuel indgåelse af uddannelsesaftale. Krav Den unge skal være år gammel og skal have gennemført 9 års skolegang inden påbegyndelse af forløbet. Virksomheden skal være godkendt som praktiksted. Bestemmelserne i dispensationen skal overholdes. Informations- og kursusmappe skal gennemgås første arbejdsdag. Praktisk fremgangsmåde Tag kontakt til DS Håndværk og Industri, som er behjælpelig med at finde frem til godkendte virksomheder, der har givet tilsagn om at tilbyde traineepladser. Kontakt virksomheden for en samtale. Kontrakt oprettes med tidspunkt og længde af traineeforløbet samt løn- og ansættelsesvilkår. Kontrakten skal godkendes af forældre/ værge. Virksomheden indsender kontrakten til DS, som videresender til Arbejdstilsynet. Kursusmappe samt diverse foldere med gode råd om traineeforløbet kan hentes på nedenstående hjemmesider. Henvisninger DS Håndværk og Industri: Uddannelseschef Finn Kyed, mail: Dansk Metal: - Sekretær Gert Svendsen, mail: 16

17 VUC Begrebsafklaring På Voksen-Uddannelses-Centeret er det muligt at tage fag på 9. og 10. klassetrin (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) samt HF-niveau, evt. som en hel 9. klasse, 10. klasse eller HF. Baggrundsinfo For unge under 18 år skal UU betale for undervisningen. Unge over 18 betaler et beløb pr. fag. Kursister, der afslutter en hel HF eller en adgangsgivende fagpakke kan få gebyret (100 pct.) tilbagebetalt efter afsluttet kursus. Indhold Ordinær, skemalagt undervisning i almene fag. Også mulighed for it-baseret Flex-forløb. Formål Forbedring af det faglige niveau. Mål At den unge bliver fagligt klar til at gå videre i uddannelsessystemet. Krav Den unge skal være klar til at indgå i et voksenmiljø. For optagelse på HF stilles særlige krav vedrørende fagligt niveau. Praktisk fremgangsmåde for unge under 18 UU vejlederen vurderer om tilbuddet er relevant. Forældrene inddrages. Den unge laver derefter i fællesskab med uu vejlederen en uddannelsesplan og aflægger besøg hos studievejlederen på VUC. Ved besøget medbringes den unges afgangsbevis fra grundskolen. UU vejlederen skriver under på omkostningsbilag. Praktisk fremgangsmåde for unge over 18 Bestil tid til en samtale med vejlederen på VUC. Medbring dokumentation for tidligere skoleforløb. Henvisninger HF, enkeltfag Kan tages som enkeltfag eller i enkeltfagsklasser. 17

18 Århus Erhvervsforskole Begrebsafklaring Århus Erhvervsforskole er et projekt under Århus Produktionsskole. Det består i et uddannelsesforløb for unge årige, der er interesserede i uddannelse og/eller job. Baggrundsinfo Århus Erhvervsforskole er et projekt i samarbejde mellem UU, AOF, Ungdomsskolen, Aarhus Tech, Århus Produktionsskole, LO og flere virksomheder. Henvisninger aarhuserhvervsforskole Indhold Vejledning, uddannelsespraktik, kurser, arbejdspraktik, fag med henblik på FSA, mentor. Formål Opkvalificering fagligt, personligt og socialt. Mål At den unge bliver klar til uddannelse eller job. Krav Stabilitet og motivation samt interesse i at opkvalificere sig til uddannelse/job. Praktisk fremgangsmåde Henvendelse til Anja Bendixen, Århus Erhvervsforskole på telefon

19 Alternative uddannelsesveje Forord til diagram og cirkelmodel Diagram Uddannelses- og JobParathedsmetoden har vist sit værd som vejledningsredskab i UU Århus-Samsø med de fem overbliksskabende elementer: Helbred Økonomi og netværk Faglige og praktiske erfaringer Personlige færdigheder Arbejds- og uddannelsesperspektiv. Metoden peger først og fremmest på en afdækning af den unges ressourcer inden for de fem områder og med det følger et indblik i på hvilke områder den unge har brug for at blive styrket. UJP-metoden kobles her sammen med en uddannelsestænkning i en cirkelmodel og et oversigtsdiagram. Diagrammet skal læses nedefra og op. Grundlæggende handler det om, at et godt helbred er en forudsætning for at være uddannelses- og arbejdsmarkedsparat. Når det konstateres, at helbredet er i orden, kan de øvrige elementer inddrages. Endnu en grundlæggende forudsætning for et perspektivrigt vejledningsforløb er en bæredygtig økonomi og et netværk, som den unge kan trække på. Mht. økonomien kan vi afdække mulighederne for støtte via SU og kontanthjælp samt løn via læreplads, arbejde, produktionsskole og traineeforløb. Det næste lag i diagrammet viser mulighederne for at forberede sig og blive opkvalificeret inden for de eksisterende tilbud i Århus Kommune. Det faglige handler om opkvalificering inden for de grundlæggende og andre relevante fag. Som vejledere skal vi selv have et overblik over mulighederne for at blive fagligt opkvalificeret og samtidig skal vi hjælpe den unge til at skabe sig et overblik. Ligeledes kan vi give et billede af de muligheder, der er for at få mere praktisk erfaring. Og endelig er det også vigtigt at få afdækket de personlige kompetencer og eventuelle behov for at blive styrket på det personlige område. I diagrammet repræsenterer firkanterne mulighederne for at erhverve sig praktisk erfaring, trekanterne repræsenterer mulighederne for at oparbejde faglig viden, mens cirklerne viser mulighederne for personlighed udvikling. Denne opdeling kan anfægtes for at være for stringent, idet flere af mulighederne vil opkvalificere den unge på forskellige områder. I diagrammet er denne form for repræsentation valgt af hensyn til overblik og gennemskuelighed. Afslutningsvis skal den unges arbejds- og uddannelsesperspektiv inddrages i vejledningsprocessen. Her kommer drømme, ønsker og forventninger ind i billedet som sammenholdt med de øvrige brikker i puslespillet skal danne basis for en realistisk planlægning af vejen mod uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Diagrammet er tænkt som et overbliksskabende redskab for vejledere, som eventuelt også kan bruge redskabet i vejledningssamtaler med de unge. Et klik på det enkelte felt i diagrammet vil føre frem til informationer og links. Fortsættes på næste side

20 Cirkelmodel Uddannelses- trappen Cirkelmodellen repræsenterer et syn på vejen frem til uddannelse og job. Bevægelsen kan gå fra midten og ud, men kan også bølge frem og tilbage. I den første cirkel arbejder den unge med at gøre sig uddannelsesparat inden for de praktiske, de faglige og de personlige muligheder. I den anden cirkel er den unge aktivt i gang med et uddannelsesforløb. Dernæst handler det om at være aktivt jobsøgende, og endelig skal den unge i den yderste cirkel være aktiv på arbejdsmarkedet. En pointe i cirkelmodellen er at bevidstgøre den unge om nødvendigheden af aktiv handlen i alle faser. Cirkelmodellen skal sammenholdes med diagrammet. Til forrige side

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL GRUNDFORLØB 2 - PÆDAGOGISK ASSISTENT

ANSØGNINGSSKEMA TIL GRUNDFORLØB 2 - PÆDAGOGISK ASSISTENT ANSØGNINGSSKEMA TIL GRUNDFORLØB 2 - PÆDAGOGISK ASSISTENT Beskrivelse af Grundforløb 2 findes på www.sosuaarhus.dk eller uddannelsesguiden www.ug.dk Ansøgningsfrister og optagelseskriterier kan ses på www.sosuaarhus.dk

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

EUX BUSINESS EUD BUSINESS

EUX BUSINESS EUD BUSINESS FAQ OM EUX BUSINESS EUD BUSINESS Indhold 1. Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 2. Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 3. Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 4. Prøvebestemmelser

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FAQ om EUX og EUD Business

FAQ om EUX og EUD Business FAQ om EUX og EUD Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUX og EUD Business - forskelle og ligheder...... 3 Regler om SU (Statens Uddannelsesstøtte)... 5 Prøvebestemmelser for

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job

Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job Tonsvis af muligheder Snyd ikke dig selv for en fremtid med uddannelse og job - kom i gang med en uddannelse eller bliv klogere på et fag Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi hjælper dig

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus

Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus Mange uddannelsesveje for ernæringshjælpere og ernæringsassistenter Temadag 2. april 2009 Maj-Britt Duus + Uddannelsesaftaler Uddannelsesvej -under 25 år ingen Under 25 år 9. Klasse Ingen Grundforløb mad

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen

(Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til Social - og sundhedshjælperuddannelsen Personlige data (felter markeret med * indsættes automatisk nederst

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE Et trainee uddannelsesforløb for kommende lærlinge i industrivirksomheder Et godt tilbud til elever i afgangsklasserne i folkeskolen og øvrige, som vil prøve kræfter

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere