Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019"

Transkript

1 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019 Version

2 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: ISBN Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

3 Indhold Indledning Velkommen Hvem administrerer ordningen Vigtige datoer Nyt siden sidst... 5 Ordningens formål... 6 Hvad giver vi tilskud til... 6 Afsatte midler... 7 Ansøgningsfrist Hvornår er en ansøgning modtaget?... 8 Hvem kan søge om tilskud... 8 Hvordan søger du om tilskud Kvittering for modtagelse af ansøgning Hvad skal din ansøgning indeholde? Hvad er projekt- og tilskudsperioden?... 9 Tilskuddets størrelse Foreningsstøtte Hvis du får tilskud fra andre Hvilke udgifter kan du få tilskud til Hvilke typer af udgifter kan du få tilskud til Foreningsstøtte Udviklingsprojektstøtte Hvilke typer af udgifter kan du ikke få tilskud til Hvornår skal udgifterne være afholdt? Afgørelse om tilskud og prioritering Hvornår er en ansøgning en tilskudsberettiget ansøgning Prioritering under Foreningsstøtte og Udviklingsprojektstøtte Tilskudsbrevet Betingelser for tilskud Du har en underretningspligt Ændring af projekt Udbetaling af tilskud og afrapportering Hvornår udbetaler vi dit tilskud Du skal indsende en slutrapport Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

4 Hvilke bilag kan godkendes som dokumentation Hvornår skal du indsende din slutrapport Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Bortfald og tilbagebetaling ved for sent indsendt slutrapport Udbudsregler Nedsættelse Klageadgang Landbrugsstyrelsens brug af data Hvilke data indsamler Landbrugsstyrelsen Videregivelse og indhentning af data Offentliggørelse Dine rettigheder Klage til Datatilsynet Lovgrundlag Yderligere oplysninger Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

5 Indledning 1.1 Velkommen Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen Her finder du oplysninger om puljens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan du gør, og om de forskellige betingelser, der findes for at få tilskud. Der er to dokumenter, du skal orientere dig i, før du sender en ansøgning. Det ene dokument er Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2019, dette dokument du sidder med her. Det andet dokument er Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen nr. 765 af om tilskud fra dyrevelfærdspuljen, som efterfølgende vil blive refereret til som Bekendtgørelsen. Vejledningen findes på vores hjemmeside lbst.dk i Tilskudsguide under Dyrevelfærdspuljen Hvem administrerer ordningen Landbrugsstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. 1.3 Vigtige datoer Du kan få et overblik over vigtige tidspunkter og frister, der har betydning for dyrevelfærdspuljen i dette underafsnit. TABEL 1.1. Vigtige datoer Tidspunkt Hvad sker? 1. september 2019 kl. 8 Ansøgningsrunden for tilskud åbner 30. september 2019 kl Frist for rettidig modtagelse af ansøgning om tilskud Oktober december 2019 Vi meddeler om tilskud og eventuelle afslag på ansøgninger om tilskud 1. januar 31. december 2020 Afholdelse af tilskudsberettigede udgifter Løbende Løbende Frist for rettidig modtagelse af ansøgning om ændring af projekt omfattet af Udviklingsprojektstøtte (senest 2 måneder før projektet er afsluttet) Frist for rettidig modtagelse af slutrapporter for Udviklingsprojektstøtte (3 måneder efter projektet er afsluttet) 1. april 2021 Frist for rettidig modtagelse af slutrapporter for Foreningsstøtte 1.4 Nyt siden sidst Dyrevelfærdspuljen 2019 er en videreførelse af Dyrevelfærdspuljen Ordningen videreføres i det store hele uændret med undtagelse af enkelte større ændringer samt diverse præciseringer. Udviklingsprojektstøtte har fået ny definition. Vi anbefaler, at du læser afsnit 9.3 Foreningsstøtte har fået nyt prioriteringskriterie. Vi anbefaler, at du læser afsnit 10. Midler i Under Dyrevelfærdspuljen 2019 er der foreløbigt afsat 7 mio. kr. Opdaterede betingelser for tilskud. Betingelserne for tilskud er opdateret og præciseret. Vi anbefaler, at du læser "afsnit 11. Betingelser for tilskud" grundigt igennem, så du ikke risikerer at skulle tilbagebetale et evt. tilskud. Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

6 Ordningens formål Formålet med dyrevelfærdspuljen er at forbedre dyrevelfærden i Danmark. Når du sender en ansøgning ind til os, skal du allerede her sandsynliggøre, at tilskudsmidlerne vil være med til at understøtte formålet med dyrevelfærdspuljen. Bemærk, at du skal indsende en slutrapport, hvor du redegøre for, hvordan dit tilskud har skabt bedre dyrevelfærd i Danmark 1. Du kan læse mere herom i "Afsnit Du skal indsende en slutrapport". Hvad giver vi tilskud til Vi giver tilskud til non-profit og ikke-erhvervsdrivende foreninger, organisationer og fonde, der arbejder med dyrevelfærd i Danmark 2. Du kan søge om tilskud inden for to forskellige tilskudsområder 3 : Foreningsstøtte: Tilskud som ydes til foreningerne/organisationer/fonde, der arbejder med dyrevelfærd i Danmark. Udviklingsprojektstøtte: Tilskud som ydes til projekter, der frembringer viden gennem afprøvning af ny praksis for foreninger/fonde/organisationer med sigte på at fremme dyrevelfærd. Bemærk, at ordningen ikke støtter udgifter vedrørende produktionsdyr 4 samt, at vi kun kan yde Foreningsstøtte til foreninger, organisationer og fonde, der kan fremvise, at de arbejder med dyrevelfærd i Danmark. Produktionsdyr forstås som dyr, der leverer salgbare produkter som kød, mælk, skind og uld mv. og som oftest holdes i større besætninger, fx kvæg, svin, fjerkræ, får og mink. Hvis vi ikke kan yde tilskud til alle ansøgninger, reducerer vi tilskuddene med lige stor procentdel. Se yderligere i Afsnit 10. Afgørelse om tilskud og prioritering". Foreningsstøtte ydes som en direkte støtte til foreninger, organisationers og fondes aktiviteter. Tilskuddet skal dække et eller flere af følgende tre indsatsområder 5 : 1. transport eller behandling af syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, 2. drift af internater for syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, eller 3. oplysningskampagner om dyrevelfærd, herunder honorar til foredragsholdere, materialer til brochure, kampagner, radiospots og foredrag. 1 Bekendtgørelsens 14 2 Bekendtgørelsens 1, stk. 2 3 Bekendtgørelsens 1, stk. 1 4 Bekendtgørelsens 9, nr Bekendtgørelsens 7 6 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

7 Udviklingsprojektstøtte ydes som projektstøtte, hvorfor her skal søges om tilskud til et specifikt projekt og ikke til dine aktiviteter. Tilskuddet skal dække ét af de følgende tre indsatsområder 6 : 1. transport eller behandling af syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, 2. drift af internater for tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, eller 3. vidensdeling om dyrevelfærd. Eksempler på udviklingsprojektstøtte Det betyder, at hvis du søger et udviklingsprojekt, der omhandler vidensdeling, så skal dit projekt være en afprøvning af en ny praksis for den måde, du deler viden på og projektet om vidensdeling skal frembringe ny viden til dig. Det kan evt. være, at du vil oprette en hjemmeside, hvor du lægger information på, i stedet for at sende en flyer, som du plejer at gøre. Dette er en ny praksis for dig og det giver dig en viden om en anden metode at dele viden på, eller en viden om, at det slet ikke virker for dig osv. For at vi kan godkende dit udviklingsprojekt, skal det frembringe viden gennem afprøvning af ny praksis. Det vil sige, at du skal gøre noget nyt og du skal lære noget af det. Du kan i Afsnit 9. Hvilke udgifter kan du få tilskud til læse mere om de udgifter, som vi støtter. Afsatte midler Midler der er afsat på Finansloven 2019 til Dyrevelfærdspuljen 2019: 9 mio. kr. Under Dyrevelfærdspuljen 2019 er der afsat 90 % af puljen til Foreningsstøtte og 10 % til Udviklingsprojektstøtte. Rammerne er vejledende. Bliver der eksempelvis ikke søgt til det fulde beløb under Udviklingsprojektstøtte, kan pengene i stedet anvendes til tilskud under Foreningsstøtte eller modsat. Ansøgningsfrist Du kan sende din ansøgning til os fra den 1. september 2019 kl Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 30. september 2019 kl. 23:59. Du kan sende din ansøgning til os på Du kan også sende det pr. post, bemærk, at vi skal have modtaget din ansøgning inden fristen. Adressen er: 6 Bekendtgørelsens 8 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

8 Landbrugsstyrelsen Slottet Augustenborg Att.: Markedsordninger/Carina A. Pedersen Hvis vi modtager din ansøgning før eller efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive overført til næste ansøgningsrunde Hvornår er en ansøgning modtaget? Bemærk, at det er dit ansvar som ansøger at indsende en ansøgninger uden fejl. Vi har mulighed for at gøre dig opmærksom på eventuelle fejl, hvis vi når at sagsbehandle ansøgningerne inden ansøgningsfristens udløb, men vi kan ikke garantere, at du bliver informeret før ansøgningsfristens udløb. Vi anbefaler derfor, at du gennemlæser din ansøgning en ekstra gang, inden du sender din ansøgning til os. Det betyder, at hvis du sender din ansøgning til os eksempelvis den 20. september 2019 kl. 10, og der først efter ansøgningsfristens udløb konstateres væsentlige mangler ved din ansøgning, vil din ansøgning få afslag. Hvis der er tale om mindre mangler ved en ansøgning, vil den anses som modtaget på indsendelsestidspunktet, og vi kan herefter bede dig om yderligere oplysninger. Vær opmærksom på, at vi kun beder om yderligere oplysninger i de tilfælde, hvor der er tale om mindre mangler. I de tilfælde, hvor der er tale om væsentlige mangler, giver vi afslag på ansøgningen. Hvem kan søge om tilskud Tilskud kan gives til non-profit og ikke-erhvervsdrivende foreninger, organisationer og fonde, der har CVR nr. i Danmark. Privatpersoner eller virksomheder kan derfor ikke modtage tilskud fra Dyrevelfærdspuljen. Søger du om støtte, skal du kunne fremvise, at din forening, organisation eller fond arbejder for dyrevelfærd i Danmark 8. Vi kan godkende følgende dokumenter som dokumentation for, at foreningen eller organisationen arbejder for dyrevelfærd: Vedtægter Formålsbeskrivelser Foreningens retningslinjer Dokumentation fra hjemmesider Tilskudsmodtager er den, der: Søger om tilsagn om tilskud Modtager tilsagnet Er ansvarlig for, at projektet gennemføres Afholder udgifterne i projektet, dvs. modtager fakturaer fra leverandører Betaler udgifterne i projektet Søger om udbetaling af tilskud og 7 Bekendtgørelsens 5, stk. 2, nr Bekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 4 8 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

9 Modtager tilskuddet Hvordan søger du om tilskud Du skal sende din ansøgning om tilskud på et særligt skema, som du finder på vores hjemmeside lbst.dk i Tilskudsguiden under Dyrevelfærdspuljen Du kan sende din ansøgning elektronisk til Projekttilskud: Eller med posten til adressen: Landbrugsstyrelsen Slottet Augustenborg Att.: Markedsordninger/Carina A. Pedersen 7.1 Kvittering for modtagelse af ansøgning Vi kvitterer for modtagelsen af din ansøgning med en automatisk kvitterings- 10. Sender du din ansøgning med post, sender vi et kvitteringsbrev. 7.2 Hvad skal din ansøgning indeholde? Din ansøgning skal indeholde følgende 11 : Et udfyldt ansøgningsskema. Vi skal have modtaget et udfyldt ansøgningsskema. Hvis der er fejl i din ansøgning risikerer du, at du ikke kommer i betragtning til tilskud under Dyrevelfærdspuljen, se "afsnit 5.1. Hvornår er en ansøgning modtaget". Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke er nogen fejl i din ansøgning. Bevis for selvfinansiering. Et tilskud under dyrevelfærdspuljen kan kun udgøre op til 80 % af dine tilskudsberettigede udgifter 12, se "afsnit 8. Tilskuddets størrelse". Derfor skal du vise, at du kan fremskaffe de resterende midler selv ved fx støtte fra fonde, medlemskabsbetalinger o. lign. Foreningen/organisationens/fondens vedtægter, Evt. anden dokumentation der bevidner, at din forening/organisation/fond arbejder med dyrevelfærd. Du har ansvaret for at sandsynliggøre, at din forening/organisation/fond arbejder med dyrevelfærd i Danmark. Det kan du gøre ved eksempelvis at indsende din forenings/organisations/fonds vedtægter. Hvis vedtægterne ikke viser dette, kan du indsende anden dokumentation, se "afsnit 6.2. Foreningsstøtte". 7.3 Hvad er projekt- og tilskudsperioden? Projektperioden er relevant, hvis du søger om tilskud til et udviklingsprojekt. Projektperioden er den periode, du forventer at gennemføre projektet i. 9 Bekendtgørelsens 4, stk Bekendtgørelsens 4, stk Bekendtgørelsens 4, stk Bekendtgørelsens 10, stk. 1 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

10 Tilskudsperioden er relevant for både ansøgning om Foreningsstøtte og Udviklingsprojektstøtte. Tilskudsperioden er den periode, hvor du kan få tilskud til dine afholdte støtteberettigede udgifter. Definition af tilskudsperioden afhænger af, om du søger Foreningsstøtte eller Udviklingsprojektstøtte, dog er den begrænset til kalenderåret 1. januar 2020 til og med 31. december 2020, som bliver betegnet tilskudsåret. Søger du om Foreningsstøtte vil tilskudsperioden være lig kalenderåret 1. januar 2020 til og med 31. december Inden for denne periode kan du få tilskud til alle støtteberettigede udgifter afholdt af foreningen januar december 2020 Søger du Udviklingsprojektstøtte, skal du i ansøgningsskemaet angive projektets forventede start- og slutdato, lig projektperioden. I forbindelse med udbetalingen defineres tilskudsperioden på baggrund af dine oplysninger sammenholdt med kalenderåret. Vær opmærksom på, at projektet skal være afsluttet inden udløbet af kalenderåret Har du fx angivet, at projektperioden er fra 22. november 2019 til 26. maj 2020, så vil tilskudsperioden være fra 1. januar 2020 til 26. maj januar december 2020 Tilskuddets størrelse Tilskuddet kan udgøre op til 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter Bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Bekendtgørelsen 10, stk Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

11 Vi kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter til et projekt, hvis vi vurderer, at tilbudslovens regler ikke er overholdt Foreningsstøtte Søger du Foreningsstøtte og er din ansøgning godkendt til at få støtte, så bliver din ansøgning lagt i en bunke sammen med alle de andre godkendte ansøgninger, der hører under Foreningsstøtte. Bliver der søgt om flere midler end dem der er afsat, så er vi nødt til at foretage en ligelig fordeling mellem ansøgningerne. Det gør vi ved at reducere de tilskudsberettigede beløb med en lige stor procentdel Se mere under punkt Den nøjagtige fordeling af tilskudsprocenten ved vi først, når vi har sagsbehandlet alle indkomne ansøgninger. Grunden til, at vi først kan lave den beregning efter modtagelse af ansøgningerne, er, fordi vores kriterier er, at alle midlerne bliver brugt og at alle tilskudsberettigede ansøgninger får et tilskud. 8.2 Hvis du får tilskud fra andre Ydes der tilskud til et projekt fra f.eks. andre myndigheder, institutioner, fonde eller private, nedsætter vi tilskuddet, således, at det samlede tilskud ikke overstiger 100 pct. af projektets samlede, tilskudsberettigede udgifter. Du skal derfor sikre, at du ikke søger om tilskud til udgifter, hvor du modtager andre tilskud til samme udgift 17. Hvilke udgifter kan du få tilskud til 9.1 Hvilke typer af udgifter kan du få tilskud til Du kan kun få tilskud til udgifter, som er nødvendige for og direkte relateret til ansøgningen 18. Disse udgifter kaldes "tilskudsberettigede udgifter". Det er en betingelse, at vi kan godkende udgifterne som tilskudsberettigede. Kan vi ikke godkende udgifterne som nødvendige for og direkte relateret til ansøgningen, kan vi ikke dække udgifterne. For andre eksempler på ikketilskudsberettigede udgifter, se "afsnit 9.2. Hvilke typer af udgifter kan du ikke få tilskud til" Foreningsstøtte Hvis du søger om tilskud til Foreningsstøtte skal udgifterne vedrøre et eller flere af de følgende indsatsområder 19 : Transport eller behandling af syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr. Drift af internater for syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr. Oplysningskampagner om dyrevelfærd. Tilskuddet er med andre ord ikke begrænset til en enkelt af de ovenstående aktiviteter. Du kan eksempelvis anvende dit tilskud til både transport af syge dyr og drift af dit internat. Bemærk, at der er tale om en udtømmende liste. Det betyder, at hvis du søger om tilskud til Foreningsstøtte, kan du kun modtage tilskud til udgifter, der er omfattet af ovenstående punkter. Ved drift af internater forstås aktiviteter, der knytter sig direkte til dyrenes velfærd, navnlig i form af forbedring af dyrenes velfærd i internaterne. 16 Bekendtgørelsen 5, stk. 1, nr Bekendtgørelsen 5, stk. 1, nr Bekendtgørelsens 6 19 Bekendtgørelsens 7 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

12 Udgifter til transportgodtgørelse skal følge statens minimumstakst. Pr er godtgørelsen for biler 1,98 kr. pr. km, men da denne sats kan ændre sig, er det dit ansvar at orientere dig om den korrekte godtgørelse. TABEL 9.1. Ikke udtømmende oversigt over tilskudsberettigede udgifter Løn til ansatte i direkte berøring med dyrene. Herunder dyrepasser, øvrige medarbejdere i stalden, dyrereddere, veterinærsygeplejerske Kursusafgift ved uddannelse af ansatte i direkte berøring med dyrene* Vedligeholdelse af køretøj, der anvendes i arbejdet med dyrevelfærd Dyrlægeregninger Transportgodtgørelse *ved kursusafgift gives der tilskud til selve uddannelsen eller efteruddannelse af ansatte der er i direkte berøring med dyrene. Der kan gives tilskud til honorar til oplægsholder, materialer og lokaleleje. Det tilskud, der kan ydes, skal gå til selve kurset/uddannelsen, da det skal overholde kravet om, at det har til formål at forbedre dyrevelfærden i Danmark, samt høre under indsatsområdet drift af internater. Udgifter til transport, løn, forplejning o.a. forbundne omkostninger er ikke støtteberettigede, da de ikke har til formål at forbedre dyrevelfærden. Ved oplysningskampagner forstås aktiviteter, der oplyser den brede befolkning, såsom skoleundervisning, tilskud til undervisningsmateriale, videokampagner, bøger, postkort, honorar til foredragsholder og lignende. En oplysningskampagne må ikke være målrettet egne medlemmer, og det skal være gratis at modtage Udviklingsprojektstøtte Hvis du søger om tilskud til Udviklingsprojektstøtte skal udgifterne vedrøre ét af følgende indsatsområder 21 : Transport eller behandling af syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr Drift af internater for syge, tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr, eller Vidensdeling om dyrevelfærd Tilskuddet er med andre ord begrænset til én enkelt af de ovenstående aktiviteter. Bemærk at der er tale om en udtømmende liste. Det betyder, at hvis du søger om tilskud til Udviklingsprojektstøtte, kan du kun modtage tilskud til udgifter, der er omfattet af ovenstående punkter. Et udviklingsprojekt er et projekt, der frembringer viden gennem afprøvning af ny praksis og det skal være relateret til et af ovenstående indsatsområder. Der er altså fire kriterier dit projekt skal opfylde: 1. Det skal give din forening/fond/organisation en viden, I ikke havde før 2. Aktiviteten skal være afprøvning af ny praksis 3. Aktiviteten skal være indenfor et af indsatsområderne, nævnt ovenfor 4. Formålet er at fremme dyrevelfærd Eksempel på Udviklingsprojektstøtte med indsatsområde internatdrift. Et eksempel kan være, at du vil afprøve et nyt foder, din forening ikke før har benyttet, og du vil indhente viden om, hvorvidt det kan lade sig gøre og om det giver den fornødne effekt. Eksemplet falder ind under drift af internater, det er afprøvning af ny praksis, det giver jer en viden, I ikke havde før og formålet er at fremme dyrevelfærd. Se også pkt.3 Hvad giver vi tilskud til? 20 Bekendtgørelsens 9, nr Bekendtgørelsens 8 12 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

13 9.2 Hvilke typer af udgifter kan du ikke få tilskud til Du kan ikke få tilskud til udgifter, som ikke er nødvendige for og direkte relateret til ansøgningen 22. Derudover kan du ikke få tilskud til følgende udgifter 23 : Administrative driftsudgifter. Udgifter, der vedrører produktionsdyr. Oplysningskampagner der ikke er gratis eller er målrettet egne medlemmer. Udgifter til aktiviteter, som tilskudsmodtager er forpligtet til at gennemføre efter anden relevant lovgivning. Udgifter til aktiviteter, som allerede løses af offentlige myndigheder. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. Moms, med mindre denne endeligt bæres af tilskudsmodtager Køb af fast ejendom, køb af grunde og bygninger samt omkostninger forbundet herved. Vedligeholdelse af bygninger, ombygning og tilbygning. Administrative driftsudgifter er indirekte omkostninger, der er forbundet med det at gennemføre arbejdet med dyrevelfærd, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete arbejde med dyrevelfærd. Det vil sige, at det er de løbende omkostninger, der er nødvendige for driften. Herunder hører udgifter til kontorhold, husleje, el, varme, vand, alarmer og lignende. Udgangspunktet er, at vi ikke giver tilskud til løn, men vi har lavet nogle enkelte undtagelser. Se TABEL 9.2. Ikke udtømmende oversigt over tilskudsberettigede udgifter. Vær opmærksom på, at tilskuddet eventuelt skal indgå i momsgrundlaget. Se mere på SKAT s hjemmeside. Moms er ikke tilskudsberettiget, med mindre denne bæres endeligt af tilsagnshaver. Du skal derfor angive, om du er momsregistreret, og om de udgifter, du søger om tilskud til, er eksklusiv moms. Er du momsregistreret, men bærer du selv momsen endeligt på de udgifter, du søger om tilskud til, skal du indsende et bindende svar fra Skatteforvaltningen, der dokumenterer, at du ikke kan få momsen på projektets udgifter refunderet. Vi skal have det bindende svar fra Skatteforvaltningen samtidigt med din ansøgning om tilskud: Hvis ikke svaret fremsendes sammen med ansøgningen, kan vi ikke give tilskud til moms, og vi trækker det derfor ud af din ansøgning. Udgifter til fremskaffelse af bindende svar fra Skatteforvaltningen er ikke støtteberettigede. 9.3 Hvornår skal udgifterne være afholdt? Vi kan inden for den afsatte bevillingsmæssige ramme give tilskud til tilskudsberettigede udgifter, du har afholdt i den periode, som er angivet i tilskudsbrevet. Dette kalder vi "tilskudsperioden". En udgift er afholdt, når du har fået udstedt en faktura til dig. LBST godkender kun fakturaer, der er udstedt til og betalt af tilsagnshaver 24. Hvis du modtager tilskud til Foreningsstøtte dækker tilskudsperioden kalenderåret. Det betyder, at vi kan give tilskud til tilskudsberettigede udgifter, som du har afholdt i perioden d. 1. januar til og med d. 31. december 25. Dette vil også fremgå af tilskudsbrevet. Hvis du modtager tilskud til Udviklingsprojektstøtte dækker tilskudsperioden projektets start- og slutdato. Har du angivet, at dit projekt starter og/eller slutter udenfor tilskudsåret, vil vi rettet det til, så projektet start- og slutdato, 22 Bekendtgørelsens 6 23 Bekendtgørelsens 9 24 Bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 7 og 9 samt 6 25 Bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 7 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

14 vil være lig med tilskudsperioden og det vil fremgå af tilskudsbrevet. Det betyder, at vi kan give tilskud til tilskudsberettigede udgifter, som du har afholdt fra projektet starter og til projektet er afsluttet 26. Hvis du afholder udgifter før eller efter tilskudsperioden, kan vi ikke yde tilskud selvom udgifterne er tilskudsberettigede. Figur 9.3. Hvornår skal udgiften være afholdt Afgørelse om tilskud og prioritering Efter ansøgningsperioden er udløbet den 30. september 2019 kl træffer vi afgørelse om, hvilke ansøgninger der modtager tilskud 27. For at kunne modtage tilskud, skal din ansøgning være en "tilskudsberettiget ansøgning". Selvom du har indsendt en tilskudsberettiget ansøgning, kan vi ikke nødvendigvis give dig fuldt tilskud. Hvis tilskudsrammen under Dyrevelfærdspuljen gør, at vi ikke kan imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger, reducerer vi ansøgningerne med lige stor procentdel. Se mere i afsnittene og Hvornår er en ansøgning en tilskudsberettiget ansøgning Din ansøgning er en tilskudsberettiget ansøgning, hvis du har indsendt en korrekt udfyldt ansøgning inden for ansøgningsperioden, og at den opfylder kravene for at få tilskud. Vi kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis vi vurderer, at: de påkrævede oplysninger ikke er modtaget med ansøgningen 29, 26 Bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Bekendtgørelsens 3 28 Bekendtgørelsens 6, stk Bekendtgørelsens 2 14 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

15 ansøgningen ikke vedrører ordningens anvendelsesområde, dvs. at ansøgningen hverken falder ind under Foreningsstøtte eller Udviklingsprojektstøtte 30, ansøgningen vedrører produktionsdyr 31, at kravet om egenfinansiering ikke er overholdt 32, de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, der er væsentlige mangler ved ansøgningen 33, eller ansøgningen er modtaget før eller efter ansøgningsfristen 34. Bemærk, at du derudover også skal opfylde betingelserne for at få tilskud 35. Hvis du ikke opfylder betingelserne, vil vi kræve hele tilskuddet eller dele af tilskuddet tilbagebetalt 36. Se yderlige i "afsnit 11, Betingelser for tilskud" Prioritering under Foreningsstøtte og Udviklingsprojektstøtte Alle tilskudsberettigede ansøgninger får tilskud. LBST laver en forholdsmæssig prioritering, hvis det tilskudsberettigede beløb overstiger de midler, der er afsat til Udviklingsprojektstøtte eller til foreningsstøtte, således at alle ansøgninger bliver reduceret med lige stor procentdel 37 Tabel 10.2 Eksempel på prioritering I dette eksempel er der afsat 1 mio. kr. til puljen for dyrevelfærd i Der er i alt 4 der har søgt puljen og de har tilsammen søgt midler for kr. Det betyder, at midlerne der er afsat til puljen er 27,536 pct. lavere end det ansøgte beløb. Derfor bliver hver ansøgning reduceret med lige stor procentdel, nemlig 27,536 pct. Ansøger Ansøgt beløb Procentdel efter prioritering Udbetalt beløb Ansøger (( /27,536)/100)) Ansøger (( /27,536)/100)) Ansøger (( /27,536)/100)) Ansøger ((80.000/27,536)/100)) I alt Bekendtgørelsens 1 31 Bekendtgørelsens 9, nr Bekendtgørelsens 10, stk Bekendtgørelsens 2 34 Bekendtgørelsens 2, stk Bekendtgørelsens 5 36 Finanslovens tekstanmærkning nr. 106 ad Bekendtgørelsens 4 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

16 10.3 Tilskudsbrevet Hvis vi træffer afgørelse om, at dit projekt skal have tilskud, sender vi dig et tilskudsbrev med nærmere oplysninger om tilskudsbeløb og betingelser. Tilskudsbrevet vil være vedlagt en blanket til accept af tilskuddet. Du skal underskrive blanketten, scanne den ind og sende den til os, så vi har den senest den dag, der er anført i tilskudsbrevet. Hvis vi ikke modtager acceptskrivelse inden for fristen, bortfalder tilskuddet automatisk 38. Betingelser for tilskud Hvis du modtager tilskud under Dyrevelfærdspuljen, skal du overholde en række betingelser. Hvis du ikke overholder betingelser, vil vi kræve hele tilskuddet eller dele af tilskuddet tilbagebetalt, se yderlige i "afsnit 14. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud". Tilskuddet er betinget af følgende 39 : At tilskuddet anvendes i overensstemmelse med tilskudsbrevet. At tilskuddet ikke har det formål, at du skal opnå et regnskabsmæssigt overskud. At du sikrer, at de tilskudsberettigede udgifter ikke omfatter udgifter, hvortil der gives andre tilskud. At du indsender en accept af tilskudsbrevet rettidigt til Landbrugsstyrelsen, se "afsnit 13. Udbetaling af tilskud og afrapportering". At du indsender slutrapporten rettidigt til Landbrugsstyrelsen, se "afsnit Du skal indsende en slutrapport". At du afslutter dit projekt, hvis du har modtaget tilskud som Udviklingsprojektstøtte, på det tidspunkt, der er angivet i tilskudsbrevet. Vi kan i særlige tilfælde meddele dispensation herfra. At du oplyser om din ansøgninger eller dele heraf er omfattet af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, samt erklærer, at denne vil blive overholdt. De samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst kr. 40 At udgifter under Foreningsstøtte er afholdt og betalt i det efterfølgende kalenderår. At projekter under Udviklingsprojektstøtte er afsluttet senest med udgangen af kalenderåret. At de godkendte udgifter under Udviklingsprojektstøtte er afholdt og betalt i projektperiode, som Landbrugsstyrelsen har godkendt. Dette fremgår af dit tilskudsbrev. Bemærk, at vi kan fastsætte yderligere betingelser for tilskud i tilskudsbrevet. Det er derfor vigtigt, at du læser tilskudsbrevet grundigt Du har en underretningspligt 41 Du er forpligtet til at underrette os om forhold, der har betydning for udbetaling af tilskud. 38 Bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr Bekendtgørelsens 5 40 Bekendtgørelsens 1, stk Finanslovens tekstanmærkning 106, stk. 3, ad Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

17 Ændring af projekt Hvis du har modtaget tilskud til ansøgning om Udviklingsprojektstøtte, kan du søge om ændring af et projekt vedrørende: Forlængelse af projektperioden. Ændring af projektindholdet. Ændring af budgettet. Vi kan godkende en ændring af et projekt, hvis vi vurderer, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål 42. Du må først iværksætte ændringen af projektet, når vi har godkendt din ansøgning om ændring af projektet 43. Vær opmærksom på, at tilskuddet ikke kan forhøjes i forbindelse med ændring af projektet 44. Din ansøgning om ændring skal være modtaget senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet 45. Du finder denne dato i dit tilskudsbrev. Du kan derfor ikke få godkendt en ændring, som vi modtager efter projektperiodens udløb. Vi kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne frist. Du skal sende din ansøgning om ændring af projektet til eller til Landbrugsstyrelsen, Slottet 3, 6440 Augustenborg. Att.: Markedsordninger/Carina A. Pedersen. Udbetaling af tilskud og afrapportering 13.1 Hvornår udbetaler vi dit tilskud Vi udbetaler tilskuddet, når vi har truffet afgørelse om tilskud og du som ansøger har indsendt accept af tilskuddet. Vi forventer at udbetale dit tilskud i december Vi udbetaler tilskuddet til din konto som en á conto udbetaling dækkende op til tolv måneder i tilskudsperioden 46. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Tilskudsbrevet vil indeholde nærmere oplysninger om tilskudsperiodens start og ophør Du skal indsende en slutrapport Det er en betingelse for at beholde tilskuddet, at du indsender en slutrapport til os. Slutrapporten skal som minimum indeholde 47 : 42 Bekendtgørelsen 11, stk Bekendtgørelsen 11, stk Bekendtgørelsen 11, stk Bekendtgørelsen 11, stk Bekendtgørelsens Bekendtgørelsen 14, stk. 1. Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

18 En beskrivelse af, hvordan tilskuddet har skabt bedre dyrevelfærd i Danmark herunder, hvordan tilskuddet er blevet forbrugt. En opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Kopi af fakturaer. Husk, at fakturaen skal være udstedt til dig, der er tilskudshaver. Dokumentation for betaling af udgifterne. Dokumentation for egenfinansiering på minimum 20 pct. Medarbejdernes ansættelseskontrakt på forlangende. Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået, hvis tilladelsen ikke var opnået på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen. Du finder skemaet til slutrapport på vores hjemmeside lbst.dk i Tilskudsguide under Dyrevelfærdspuljen 48. Du skal sende slutrapporten til Projekttilskud på eller pr. post til Landbrugsstyrelsen, Slottet 3, 6440 Augustenborg. Att.: Markedsordninger/Carina A. Pedersen. Bemærk, at du risikerer at miste hele eller dele af tilskuddet, hvis du indsender en slutrapport med fejl Hvilke bilag kan godkendes som dokumentation Alle dine tilskudsberettigede udgifter skal være dokumenteret 50. Til dokumentation for afholdte udgifter, kan du indsende fakturaer, som er udstedt til dig, som tilskudsmodtager, og betalingsdokumentation. Fakturaer må ikke være udstedt af dig, som ansøger. Du må ikke anvende skønsmæssige fordelte udgifter eller gennemsnitspriser. Vi kan godkende en faktura, der indeholder følgende: Dit navn og adresse. Fakturaudsteders navn og adresse. Fakturadato. Beskrivelse af leverancen/arbejdet, antal timer og timesats, så det det er muligt at se sammenhængen til ansøgningen, som vi giver tilskud til. Betalingsdato og betalingsinformation. Momsgrundlaget, dvs. beløbet ekskl. moms. Momsbeløbet, beløb inkl. moms. Eventuelle rabatter og prisnedslag. Du skal vedlægge eventuelle kreditnotaer, der modregner udgifter faktureret til projektet. Betalingsdokumentationen skal vise, at betaling er sket til den leverandør, der har udstedt fakturaen. Betalingsdokumentationen kan være i form af et kontoudtog udstedt af banken eller udskrift af bankoverførsel fra netbanken. Det er vigtigt, at betalingsdokumentationen indeholder nogle specifikke oplysninger, om hvem der har modtaget betalingen. Betalingsdokumentationen skal indeholde: Bankoplysninger Kontooplysninger Dato på betaling BetalingsID fakturaudsteders kontonummer Overført beløb 48 Bekendtgørelsens 16, stk Bekendtgørelse Finanslovens tekstanmærkning nr. 106, stk. 2, ad Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

19 13.3 Hvornår skal du indsende din slutrapport Hvis du har modtaget tilskud til Foreningsstøtte, skal vi have modtaget din slutrapport senest d. 1. april Du kan indsende din slutrapport fra den dato, hvor du har afholdt og betalt alle dine tilskudsberettigede udgifter. Hvis du har modtaget tilskud til Udviklingsprojektstøtte, skal vi have modtaget din slutrapport senest 3 måneder efter projektet skal være afsluttet i henhold til tilskudsbrevet 52. Du kan indsende din slutrapport fra den dato, som du har afholdt og betalt alle dine tilskudsberettigede udgifter. Vi kan dog i særlige tilfælde meddele dispensation fra disse frister 53. Hvis du indsender din slutrapport for sent, risikerer du at miste hele eller dele af dit tilskud, se yderlig i afsnit Bortfald og tilbagebetaling ved for sendt indsendt slutrapport. Husk at dine tilskudsberettigede udgifter skal være afholdt i tilskudsperioden, se yderlig i "afsnit 9.1. Hvornår skal udgifterne være afholdt". Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Vi kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud 54, hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, betingelserne for tilskuddet ikke er opfyldt, du har ikke overholdt din oplysningspligt, du undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af vores kontrol, eller din slutrapport er mangelfuld. Hvis du ikke overholder betingelserne for tilskud, risikerer du derfor at skulle tilbagebetale dit tilskud. Det er derfor vigtigt, at du læser "afsnit 11. Betingelser for tilskud" grundigt. I tilfælde af et tilbagebetalingskrav vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven Bortfald og tilbagebetaling ved for sent indsendt slutrapport Hvis du indsender din slutrapport til os efter fristen er udløbet, kan vi træffe afgørelse om, at dit tilskud helt eller delvist, og vi vil derfor kræve tilskuddet eller dele af tilskuddet tilbagetalt. 51 Bekendtgørelsens 14, stk Bekendtgørelsens 14, stk Bekendtgørelsens 14, stk Finanslovens tekstanmærkning nr. 106, stk. 4, ad Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

20 Udbudsregler Hvis dit projekt er en bygge- og anlægsopgave til over kr., og dermed omfattet af reglerne om, at der skal indhentes mindst to underhåndsbud ( 12, stk. 4 og stk. 5 i tilbudsloven) 55, skal din opfordring til tilbudsgiverne være skriftlig. Opfordringsskrivelsen er dokumentation for, at du har overholdt reglen om, at du skal oplyse, efter hvilket kriterie tildelingen vil ske; laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dvs. det tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, dvs. den bedste kvalitet til prisen. ( 12, stk. 5) 56. Du skal senest ved indsendelse af slutrapport dokumentere, at du har opfyldt reglerne 57. Det betyder også, at du måske bliver nødt til at sende dokumentation for, at du har gennemført udbud for dele af dit projekt, som ikke er omfattet af Landbrugsstyrelsens tilsagn/tilskud. Du skal opbevare al dokumentation for, at reglerne er overholdt, dvs. ikke kun det, som skal indsendes, i mindst fem et halvt år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal opbevare de tilbud, du ikke har accepteret. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet Nedsættelse Du skal også være opmærksom på, at vi nedsætter værdien af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis vi konstaterer, at udbudsreglerne ikke er overholdt 58. Hvis der er udgifter i dit projekt, som vedrører opgaver, du ikke har konkurrenceudsat, men som skulle have været i udbud efter de gældende regler, vil vi nedsætte denne del af tilskudsgrundlaget. Vi nedsætter med maksimalt 25 %, når det er lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (eller før 1. januar 2016 tilbudsloven), der ikke er overholdt. Dog vil nedsættelsen også maksimalt kunne være 25 %, hvis det er reglerne i udbudslovens afsnit IV, jf. 10 om offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, som er overtrådt. Hvis du har konkurrenceudsat din opgave, men på anden måde overtræder udbudsreglerne, vil vi nedsætte tilskudsgrundlaget med 25, 10 eller, i visse mindre alvorlige tilfælde, 5 eller 0 % af de udgifter, som forseelsen vedrører. Figur Hvordan overholder du udbudsreglerne 55 Bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter - med senere ændringer. 56 Bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter - med senere ændringer. 57 Bekendtgørelsens 14, stk. 1, nr Bekendtgørelsens 18, stk. 1, nr Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

21 Klageadgang Du kan klage skriftligt over Landbrugsstyrelsens afgørelser under Dyrevelfærdspuljen senest fire uger fra den dag, du modtog afgørelsen. Du sender klagen til Landbrugsstyrelsen med til: Med mindre, vi finder grundlag for at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, sender vi klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Afgørelser truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke indbringes for anden offentlig myndighed. Modtager vi klagen for sent, dvs. efter 4 ugers-fristen, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet vælge at afvise sagen. Landbrugsstyrelsens brug af data Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

22 17.1 Hvilke data indsamler Landbrugsstyrelsen Oplysninger om ansøgningen vil blive brugt til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Det drejer sig primært om almindelige personoplysninger som kan inddeles i følgende kategorier: Navn CVR-nr. Adresse Regnskabsbilag Andre personoplysninger, som du selv har indsendt Behandlingen af oplysningerne vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen 59 bestemmelser. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger bl.a. af: databeskyttelsesforordningen, herunder navnlig artikel 6, stk. 1, litra c og e og artikel 10, bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: På er På telefon: Videregivelse og indhentning af data Afhængig af den konkrete sag samt, hvilken ordning du har søgt under, kan det til brug for behandlingen af sagen være nødvendigt at indsamle eller videregive oplysninger til en evt. tredjepart. Landbrugsstyrelsen er tillige pålagt at udføre administrativ kontrol af de indkomne ansøgninger, betalingsanmodninger m.v., herunder at sikre, at de forpligtelser, der er pålagt en ansøger i henhold til de ordningsspecifikke regler, bliver overholdt, og at der ikke sker misbrug af nationale midler. Til brug for behandlingen af din sag samt udøvelsen af den administrative kontrol kan Landbrugsstyrelsen, såfremt det er relevant, videregive og/eller indsamle dine personoplysninger blandt følgende tredjeparter: CVR- og/eller CHR-registret, Offentlige myndigheder herunder ministerier, styrelser og kommuner, Revisionsmyndigheder, Relevante private aktører, som du har et kontraktmæssigt eller andet juridisk forhold til, herunder leverandører, finansieringsselskaber, fonde Offentliggørelse Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre oplysninger om udbetalt EU og national støtte herunder navn eller evt. firmanavn og adresse, støtteordning samt det udbetalte tilskudsbeløb. Dette følger af artikel 111 i forordning 1306/ Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 59 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (2016/679) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 22 Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018

23 Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Vi har i forbindelse med kontrol mulighed for at indhente oplysninger hos andre offentlige myndigheder i fornødent omfang, herunder med henblik på samkøring og sammenstilling af oplysningerne. Behandlingen af oplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens regler. Oplysninger vil kun blive indhentet i det omfang, det er relevant for den konkrete afgørelse. Lovgrundlag De gældende regler for Dyrevelfærdspuljen 2019 fremgår af bekendtgørelse nr. 765 af om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen. Yderligere oplysninger Denne vejledning samt tilhørende materiale til ordningen findes på vores hjemmeside lbst.dk i Tilskudsguide under Dyrevelfærden Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller via til Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen

24 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018 Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen Version 1

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen Version 1 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018 Version 1 Maj 2018 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor. 1. Behandling af personoplysninger Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, fra dig selv og/eller fra andre. Hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Tilskudsåret 2014 Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Sagsbehandling ved udbetaling. 29. november 2018 Anitha Hansen

Sagsbehandling ved udbetaling. 29. november 2018 Anitha Hansen Sagsbehandling ved udbetaling 29. november 2018 Anitha Hansen Udfordringer Ønsker Betalingsdokumentation Frivillige timer Offentlige tilladelser, lejekontrakt, brugsret Anden offentlig medfinansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej:

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej: Diabeteserklæring for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Højde og vægt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges I medfør af akt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad konto 24.21.02.15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes følgende efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai I medfør af 3, stk. 1 og 2, samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28.

Læs mere

Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune

Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune Beboerklagenævnet Vesthimmerlands Kommune Tvister vedr. almennyttig udlejning Beboerklagenævnet Afgør tvister vedrørende almennyttig udlejninger Beboerklagenævnets adresse Sekretariatet er beliggende på

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udkast til Ekstern høring

Udkast til Ekstern høring Udkast til Ekstern høring Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1-4, 4,

Læs mere

Indsatsområde 1 (barmarksprojekt) inkl. alle obligatoriske elementer stipladser á kr./stiplads.

Indsatsområde 1 (barmarksprojekt) inkl. alle obligatoriske elementer stipladser á kr./stiplads. Agri International Holding Aps Hjortevej 2 Mou 9280 Storvorde Journalnummer: 16-0229584 Dato: 27. juni 2017 CVR-nummer: 31577519 fh@aiholding.dk Du får tilskud til dit projekt Projekttitel: Barmarksprojekt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Klinik Bettina er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I medfør af aktstykke [Under behandling] Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig Juridisk kontor Regionssekretariatet Skottenborg 26 8800 Viborg Dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig Når regionen behandler oplysninger om dig, har du nogle rettigheder, som vi har

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin?

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin? Blodtryksskema for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Til den undersøgende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler)

Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Retningslinjer for Friluftsrådets Lokalforeningspulje (spillehalsmidler) Dette dokument beskriver retningslinjerne for Lokalpuljen for friluftsforeninger. Den seneste version af retningslinjerne vil altid

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Aktivitetscenter Kirkedal Ingeborg Jørgensen, formand Adresse: Kirkedalsvej 49, Rårup, 7130 Telefon: 29456726

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ SANKT KNUD LAVARD SKOLE Barnets navn: Cpr.nr: - Klasse: Skoleår: SFO (0.-4.kl.) Nuværende skole/børnehave: Fra årstal: Ja: Nej: Skal barnet følge: (Sæt ét X) Katolsk kristendomsundervisning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi I medfør af 45 a, stk. 8, 50, stk. 6, 57, stk. 1, 59, 61, 68,

Læs mere

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 3 FELTER MED SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN

Læs mere

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Privatlivspolitik Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet August 2018 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet produceret på forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere

Orientering om udskudt pension

Orientering om udskudt pension Orientering om udskudt pension Udskudt pension betyder, at du udskyder udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, fordi du fortsat arbejder. I denne periode bliver din pension forhøjet med

Læs mere

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER Persondatapolitik Opdateret maj 2018 1. Generelt a) Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Pålsson Arkitekter AS ("Tegnestuen", "os", "vores", "vi") indsamler

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORNAVN(E) EFTERNAVN(E) CPR-NUMMER KLASSETRIN SKOLEÅR SKAL BARNET TILMELDES SFO? FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) FÆLLES FAR MOR MOR DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE

Læs mere

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 2 FELTER MED * SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere