Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED"

Transkript

1 Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1

2 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse til Fase 2 Titel på projektet: Vækst via Ledelse Periode for gennemførelse af fase 3 (start og slutdato): Kære KONTAKTPERSON Væksthus Syddanmark har på seneste boardmøde den xx.xx.xx godkendt VIRKSOMHED til deltagelse i projektet Vækst via Ledelse Fase 3. Projektet har til formål at styrke kompetencerne i små og mellemstore virksomheder, via kompetenceforløb målrettet ledelsen i virksomhederne. Betingelserne for at modtage tilskuddet vil fremgå af dette tilsagn. Behandling af ansøgning Udgangspunktet for tilsagnet er den i ansøgningen angivet handlingsplan og forventede resultater. Væksthus Syddanmark godkendte virksomheden til deltagelse i projektet med følgende kommentarer: Virksomheden har udvist ansvarlighed og grundighed i deres valg af ekstern rådgiver/leverandør, til de ydelser virksomheden har ansøgt om til Fase 3. Deres ansøgning blev godkendt enstemmigt af boardet Kontaktperson Jeres kontaktperson hos Væksthus Syddanmark er: Projektkonsulent: Kathrine Borch Gabriel Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf.: xx Mail: xx 2

3 Timeregistrering Al den tid, der internt hos virksomheden er forbrugt i projektet fra Væksthus Syddanmark modtog den underskrevne anmodning om deltagelse i projektet den xx.xx.xx, kan medregnes i projektet. Alle medarbejdere, som bliver involveret i projektet, skal udfylde Start- og Ophørsskema samt timeregistrere. Samlet registrering af timeforbrug for virksomheden skal i hele projektperioden (fase 2 og 3) udgøre hvad der svarer til minimum (eksempel: 124 timer á timesats 250,00 = ) og skal registreres månedsvis, så længe der er aktivitet i projektet. De månedlige udfyldte og underskrevne timesedler og de dertil hørende kopier af lønsedler indsendes hver måned med posten til Væksthus Syddanmark, Forskerparken 10 C, 5230 Odense M Att.: Vækst via Ledelse, Økonomi Dorthe Fischer Hansen - se også tidligere udleveret vejledning. Af nedenstående oversigt fremgår virksomhedens fordeling af kontant betaling, time-medfinansiering samt støttebeløb. Derudover skal ikke-støtteberettigede udgifter fremgå, hvis sådanne indgår i virksomhedens projekt. 4. Økonomi Tilsagnsbeløb Støttebeløb (50% af tilsagnsbeløb) Økonomi A: (udfyldes af virksomheden) Udgiftsbudget Konsulentkøb ifølge tilbud/kontrakt (ekskl. moms og ikke støtteberettigede udgifter) Kontant deltagerbetaling fase 3 Evt. ikke-støtteberettigede udgifter Minus støttebeløb 50% af konsulentkøb Virksomhedsudgifter total til betaling Time-medfinansiering (timer x timesats) (timer registreret i projektet ikke betaling) minimum ,00 Udgifter total Økonomi B: (udfyldes af projektkonsulent) Finansieringsbudget Kontant egenbetaling (konsulentkøb minus støttebeløb) Kontant deltagerbetaling fase 3 Time-medfinansiering (timer x timesats) minimum ,00 Finansiering total 3

4 Finansieringsbudgettet er beregnet ud fra maksimal tilskudsprocent på 50%. Væksthus Syddanmark er forpligtiget til at indberette støttebeløbet til SKAT. Støtten skal ydes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) enten som uddannelsesstøtte jf. forordningens afsnit 8 eller som støtte til konsulentbistand, jf. forordningens artikel 26 begge i henhold til programmet; Støtteberettigede udgifter til projektet kan tidligst påløbe fra den dato, ansøgningen om støtte er modtaget hos Væksthuset. Udbetaling af støttebeløb Udbetaling af støttebeløb kan ske fire gange årligt efter følgende procedure: 1. I forbindelse med afrapportering til Styrelsen, indsender virksomheden en anmodning om udbetaling af afholdte og betalte støtteberettigede udgifter i perioden til det lokale væksthus. Betalingsdokumentation for betaling af disse udgifter vedlægges se i øvrigt udleverede vejledning. 2. Revisionen og Erhvervsstyrelsen behandler herefter afrapporteringen. 3. Efter godkendelse af afrapporteringen vil Væksthus Syddanmark betale det anmodede beløb til virksomheden forventeligt 3 måneder efter afrapporteringsdato. 4. Såfremt timemedfinansieringen ikke er opfyldt, udbetales de støtteberettigede udgifter forholdsmæssigt. Afslutning af projektforløbet Når den eksterne konsulent har afsluttet sin aftalte opgave i virksomheden, udarbejder denne en slutrapport over det udførte arbejde med beskrivelse af forløbet, indhold samt opnåede resultater. Rapporten fremsendes sammen med den sidste faktura til virksomheden. En kopi af rapporten vedlægges den afsluttende anmodning om udbetaling som fremsendes til Væksthuset. Dokumentation Virksomheden er forpligtet til selv at opbevare originale bilag og underbilag til udgangen af år 2025 i henhold til Bekendtgørelsen for EU-socialfondsprojekter. Klager Såfremt virksomheden har klager i forhold til afgørelser foretaget af Væksthus Syddanmark, kan disse rettes til Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg Markedsføring af resultater Virksomheden skal stå til rådighed i forhold til offentliggørelse af de opnåede resultater i projektforløbet i forbindelse med f.eks. avisartikler, omtale på Væksthus Syddanmarks og/eller projektets hjemmeside, brochurer og andet markedsføringsmateriale. Endvidere er virksomheden forpligtet til at medvirke til en afsluttende afrapportering/evaluering ved afslutningen af Vækst via Ledelse projektet. Læs mere om projektet Vækst via Ledelse 4

5 Spørgsmål og kontakt Såfremt tilsagnsskrivelsen eller andet giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte kontaktperson for besvarelse af spørgsmål. Vi glæder os til at følge projektet og til at få et godt samarbejde. Med venlig hilsen xxxxxx Projektleder 5

6 Tilsagnsmodtagers accept og underskrift Undertegnede, der er ansat og tegningsberettiget i ovenstående virksomhed, accepterer hermed tilsagnet på de vilkår der er beskrevet heri og erklærer på tro og love at anførte oplysninger ovenfor er korrekte, og at virksomheden hermed indgår partnerskab med Væksthus Syddanmark i projektet Vækst Via Ledelse og accepterer, - at strukturfondstilskuddet udbetales til Væksthus Syddanmark, og - at virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen figurerer på den liste over støttemodtagere, projekttitler og tilskudsbeløb, der offentliggøres i henhold til artikel 7, stk. 2, litra d) i Kommissionens gennemførelsesbestemmelser for strukturfondene, KFO 1828/2006. Dato: Accept: Tillæg til Tilsagn: Ansøgning inkl. handlingsplan Kopi af endelig kontrakt/tilbud med ekstern konsulent (eftersendes hurtigst muligt) 6

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere