DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")"

Transkript

1 DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software) ("Produkter") eller tjenesteydelser ("Tjenesteydelser"), som sælges gennem dette websted ("Websted") af: (a) os, sælger Digital River International Sarl, som driver forretning på adressen Boulevard du Prince Henri 9b, L-1724 Luxembourg, Luxembourg (henvisninger til "os", "vi" eller "vores" anvendes i overensstemmelse hermed) til (b) dig, køber (henvisninger til "dig" eller "din" anvendes i overensstemmelse hermed). 1.2 Når du afgiver en bestilling på dette websted, accepterer du at overholde disse vilkår. Hvis du er en forbruger' (som køber uden for din virksomheds område), så vil disse vilkår ikke påvirke dine lovbestemte rettigheder, hvor disse ikke kan begrænses eller udelukkes af gældende lov. 1.3 Som forbruger har du en juridisk "betænkningstid", hvori du kan afbestille ordren uanset årsag uden følger. Denne periode er: FOR PRODUKTER: indtil fjorten (14) dage efter produkternes leveringsdato FOR TJENESTEYDELSER: op til fjorten (14) dage efter den dato, hvor vi accepterer din ordre. 1.4 Denne ret til at annullere: Hvis du bestiller tjenesteydelser, ophører, hvis disse tjenesteydelser påbegyndes med din accept, inden betænkningstiden udløber Hvis du bestiller software, ophører, hvis du pakker softwaren ud eller tager den i brug Hvis du bestiller skræddersyede eller tilpassede produkter, som er fremstillet specifikt efter din bestilling, ophører, hvis tilpasningen er begyndt med din accept, inden betænkningstiden udløber. 1.5 Alle anmodninger om annullering skal være skriftlige (inklusive fax eller ) og adresserede: Attention: general manager, Digital River International, S.a.r.l. 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg Anmodningen vil blive opfattet som givet på den dag, den blev leveret til ovennævnte adresse (hvis personligt leveret); poststemplets dato (hvis sendt pr. post); fax-dato (hvis sendt pr. fax); dato for til ovennævnte adresse. 1.6 Hvis du benytter den ovennævnte ret til at annullere, skal du drage rimeligt omsorg for alle produkter i din besiddelse og (for egen regning) enten: returnere dem til os (eller til vores autoriserede repræsentant) eller gøre dem tilgængelige til afhentning (afhængigt af, hvad der kræves). Hvis du har betalt på forskud, bliver beløbet refunderet inden for 30 dage fra meddelelse om annulleringen.

2 1.7 Dette gælder desuden for alle rettigheder, du har i henhold til den gældende returneringspolitik på dette websted og vilkårene nedenfor. Hvis du har brug for flere oplysninger om dine rettigheder, skal du kontakte kundesupport. 2. TILBUD, GODKENDELSE OG ACCEPT 2.1 Alle priser, tilbud og beskrivelser, der foretages eller henvises til på dette websted, er med forbehold af tilgængelighed, udgør ikke et tilbud og kan trækkes tilbage eller revideres når som helst inden vores udtrykkelige accept af din ordre (som beskrevet nedenfor). 2.2 Vi gør vores bedste for at sikre, at alle artikler, der vises på webstedet, er tilgængelige, men vi kan ikke garantere, at alle artikler er på lager eller umiddelbart tilgængelige, når du afgiver din bestilling. Vi kan afvise din bestilling (uden ansvar), hvis vi ikke er i stand til at behandle eller opfylde den. I dette tilfælde refunderer vi enhver forudbetaling, du har foretaget for denne artikel. 2.3 En ordre, som er afgivet af dig, udgør et tilbud fra dig til os om at købe Produkter eller Tjenesteydelser på disse Vilkår og afgives med forbehold for vores efterfølgende accept. 2.4 Inden en sådan accept kan en automatisk -bekræftelse på din ordre blive genereret. Bemærk, at en sådan automatisk bekræftelse ikke udgør en formel accept af din ordre. 2.5 Vores accept af din ordre er gyldig, og aftalen indgås på det tidspunkt, hvor et sådan tilbud udtrykkeligt accepteres af os ved at afsende din bestilling eller påbegynde Tjenesteydelsen og acceptere din betaling pr. kreditkort eller på anden måde ("Accept"). 2.6 Vi fører muligvis register over modtagne ordre, bekræftelser, accepter og andre kontaktoptegnelser i en rimelig periode efter Accept. Vi er muligvis i stand til at forsyne dig med kopier efter skriftlig forespørgsel; men du skal sørge for selv at udskrive en kopi af alle sådanne dokumenter og disse Vilkår til eget brug. 3. DINE ERKLÆRINGER 3.1 Du erklærer, at oplysninger, som gives af dig ved afgivelse af din ordre, er opdaterede, overvejende præcise og er tilstrækkelige til, at vi kan imødekomme din ordre. Du erklærer også, at du har juridisk ret til at indgå en aftale. 3.2 Du er ansvarlig for vedligeholdelse og hurtig opdatering af dine kontooplysninger hos os, så de er præcise og fuldstændige, og for at holde disse oplysninger (og en eventuel adgangskode, du modtager fra os for at kunne få adgang til Webstedet og/eller købe Produkter) i sikkerhed for uvedkommende. 3.3 Medmindre andet er aftalt eller kræves af gældende lov, gælder enhver garanti, som gives i forbindelse med Produkterne eller Tjenesteydelserne, kun for dig under den forståelse, at du er bruger og ikke forhandler af disse Produkter eller Tjenesteydelser. 3.4 Ingen garanti, intet løfte eller anden forpligtelse skal nogensinde forventes af dig på vores vegne eller på vegne af Produktets producent, licensgiver eller leverandør uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. 4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER (BEMÆRK: VI KAN IKKE BEKRÆFTE PRISER INDEN ACCEPT AF DIN ORDRE) 4.1 Priser, der skal betales for Produkter eller Tjenesteydelser, er de, som er gældende på tidspunktet for afsendelse eller levering, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Priser kan være angivet på Webstedet

3 eller i en ordrebekræftelse, men den gældende pris i tilfælde af uoverensstemmelse er den pris, som er meddelt dig på vores Accept. 4.2 Priser er (medmindre andet er anført) i den valuta, der er angivet på Webstedet, og er gyldige i 30 dage. 4.3 Vi har ret til på ethvert tidspunkt inden vores Accept at trække en eventuel rabat tilbage og/eller at revidere priser for at tage højde for stigninger i udgifter, inklusive (uden begrænsninger) udgifter til materialer, transport, arbejdskraft eller stigning i eller pålæggelse af eventuel skat, told eller anden afgift og enhver variation i valutakursen. Vi forbeholder os også ret til at underrette dig om enhver fejl i Produktbeskrivelser eller fejl i prisangivelse, inden produktet afsendes. Hvis du i denne situation vælger at fortsætte med opfyldelse af ordren, accepterer du, at Produktet eller Tjenesteydelsen leveres i overensstemmelse med en sådan revideret beskrivelse eller pris. 4.4 De steder, vi leverer til, er angivet på Webstedet ("Område"). Medmindre andet er angivet, er de angivne priser eksklusive omkostningerne til forsendelse eller transport til det aftalte leveringssted inden for Området (udgifterne hertil er oplyst på Webstedet); og inklusive moms og eventuel anden skat eller afgift, som (hvor gældende) skal tillægges den pris, der skal betales; Du accepterer at betale for forsendelse eller transport af Produkterne, da disse udgifter er specificeret af os på købstidspunktet. 4.5 Betalingen skal foretages inden levering og på den måde, der er angivet på Webstedet (og ikke på nogen anden måde, medmindre vi på forhånd har accepteret det). 4.6 Medmindre det udtrykkeligt er angivet andetsteds i disse Vilkår eller på Webstedet, skal betalingen foretages fuldt ud til trods for ethvert krav om manglende levering eller defekter. 4.7 Vi vil debitere kreditkort eller hævekort ved afsendelse af Produktet eller påbegyndelse af Tjenesteydelserne. Vi forbeholder os retten til at kontrollere betalinger med kreditkort eller hævekort inden Accept. 4.8 Når betalingen faktureres, skal hver faktura være forfalden eller betales fuldt ud inden for tredive (30) dage fra den relevante fakturadato. Hvis du på noget tidspunkt ikke betaler et beløb, der er forfaldent på den relevante forfaldsdato, kan vi beslutte, at alle fakturerede beløb, som på denne dato er ubetalte, forfalder til omgående betaling. 4.9 Intet modkrav eller fradrag kan fratrækkes en forfalden betaling uden vores skriftlige accept. Vi kan også skride til handling mod dig for prisen for Produkter på ethvert tidspunkt, efter betaling er forfalden, selvom ejerskab til disse Produkter endnu ikke er overgået til dig Enhver forlængelse af kreditten til dig kan ændres eller trækkes tilbage til enhver tid. Renter påløber dagligt på beløb, som har overskredet betalingsfristen, med det højst tilladte beløb, som er tilladt i henhold til gældende lov fra forfaldsdatoen, og indtil vi modtager det fulde beløb (uanset om det er før eller efter dom). Du skal på forlangende sikre os imod uventede udgifter i forbindelse med inddrivelse af forfaldne beløb. 5. AFBRYDELSE 5.1 Hvis du begår en konkursbegrundende handling eller indgår en tvangsakkord uden for konkurs med kreditorer, eller der udstedes en retskendelse imod dig, eller hvis du foretager eller udsættes for lignende handlinger pga. gæld, eller hvis vi har grund til at tro, at du ikke er i stand til at betale din gæld, når den er

4 forfalden; eller hvis du ikke betaler et beløb på forfaldsdatoen eller ikke overholder nogen af disse Vilkår, så kan vi uden præjudice for nogen af vores andre rettigheder gøre følgende: Stoppe alle Produkter i forsendelse; og/eller Indstille yderligere leveringer af Produkter; og/eller Stoppe eller indstille levering af Tjenesteydelser; og/eller Med skriftlig underretning at ophæve din ordre og alle eller visse andre aftaler imellem os og dig. 6. LEVERING OG RISIKO 6.1 Leveringstider/datoer angivet på Webstedet, i en eventuel ordrebekræftelse, accept eller andetsteds er kun skønnet. Vi bestræber os på at overholde disse tider eller datoer, men vi påtager os ikke at sende Produkter og/eller påbegynde Tjenesteydelser på en bestemt dato eller datoer og skal ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til forsinkelser eller manglende overholdelse af disse. 6.2 Levering skal ske til en gyldig adresse inden for det Område, der er angivet af dig, og er afhængig af Accept ("Leveringsadresse"). Du skal kontrollere Leveringsadressen på enhver bekræftelse eller accept, vi giver, og straks underrette os om fejl eller udeladelser. Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling for ekstra udgifter, der opstår som følge af ændringer, du foretager i Leveringsadressen, efter at du har afgivet en ordre. 6.3 Hvis du afviser eller går glip af leveringen af Produkter, som leveres i overensstemmelse med disse Vilkår, vil enhver risiko for tab eller beskadigelse af Produkterne alligevel overgå til dig uden præjudice for eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, vi har: Vi er berettiget til omgående betaling af det fulde beløb for de Produkter eller Tjenesteydelser, der er leveret, og til enten at foretage levering på den måde, vi skønner passende, eller at opbevare Produkterne for din risiko; Du er forpligtet til på anmodning at betale alle udgifter til opbevaring af Produkter og alle ekstra udgifter, der påløber som resultat af en sådan afvisning eller manglende levering; Vi er berettiget til 30 dage efter den aftalte leveringsdato at disponere over Produkter på en sådan måde, som vi skønner, og kan modregne eventuelle indtægter ved salg mod den sum, du er skyldig. 6.4 Undtagen i det omfang, der kræves som resultat af enhver påbudt ret, du har som forbruger i henhold til gældende lov, er du ikke berettiget til at afvise Produkterne i deres helhed eller delvis grundet ufuldstændig levering, og du skal betale det fulde beløb til trods for ufuldstændig levering eller manglende levering, medmindre du underretter os skriftligt om ethvert krav inden for 7 dage fra den seneste modtagedato i den relevante faktura eller levering, hvorefter du skal betale for den mængde, der faktisk er leveret. 6.5 Når vi delleverer Produkter, udgør hver dellevering en separat aftale, og enhver defekt i en eller flere delleveringer skal ikke berettige dig til at afvise aftalen i sin helhed eller til at annullere eventuelle efterfølgende delleveringer.

5 6.6 Undtagen som angivet på anden måde i disse Vilkår, overgår risiko for tab eller beskadigelse af Produkterne til dig ved levering eller, når Produkterne er bragt i din besiddelse eller overdraget til en fragtmand eller transportør, som er fremskaffet af dig, afhængigt af hvad der indtræffer først. 7. AFVISNING, BESKADIGELSE ELLER TAB UNDER TRANSPORT 7.1 Du er ansvarlig for at kontrollere Produkterne ved levering og for at sikre dig, at de er i tilfredsstillende stand, i overensstemmelse med deres beskrivelse og komplette. Du kan returnere købte Produkter i henhold til disse Vilkår eller en eventuel gældende Returneringspolitik, der henvises til på Webstedet. 7.2 Undtagen som beskrevet ovenfor og under enhver gældende Returneringspolitik og afhængigt af eventuelle rettigheder, du har i henhold til gældende lov, som ikke kan tilsidesættes eller begrænses af disse Vilkår: skal vi ikke være ansvarlige for, og du skal ikke være berettiget til at afvise Produkter eller Tjenesteydelser, undtagen for: (a) skader på eller tab af Produkter eller nogen del deraf under transport (hvor Produkterne transporteres af vores egen transportør eller af en fragtmand på vores vegne), hvor vi underrettes herom inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af Produkterne; (b) defekter ved Produkter (som ikke er forårsaget af nogen handling, forsømmelse eller fejl fra din side), som meddeles os skriftligt inden for 30 dage fra modtagelse af Produkterne. (c) mangelfuld udførelse af Tjenesteydelser (som ikke er forårsaget af nogen handling, forsømmelse eller fejl fra din side), som meddeles so skriftligt inden for 5 dage fra det tidspunkt, hvor en sådan defekt bliver synlig skal vi ikke være ansvarlige for skader eller tab, som opstår pga. mangelfuld installation af Produkterne; pga. brug af Produkterne i forbindelse med andet defekt, uegnet eller mangelfuldt installeret udstyr; forsømmelse fra din side; ukorrekt brug eller brug på en måde, der ikke er i overensstemmelse med producentens specifikationer eller instruktioner hvor der er en mangel eller manglende levering eller enhver defekt i eller beskadigelse af et Produkt eller en Tjenesteydelse, kan vi efter vores eget valg: (a) (i tilfælde af mangel på Produktet eller manglende levering) godtgøre enhver sådan mangel eller manglende levering og/eller (b) i tilfælde af manglende eller mangelfuld udførelse af en Tjenesteydelse, godtgøre en sådan manglende eller mangelfuld udførelse ved at levere tjenesteydelsen igen eller ved at betale udgifterne til at få tjenesteydelsen leveret igen; og/eller (c) i tilfælde af beskadigelse eller defekter i Produktet og i overensstemmelse med enhver gældende Returneringspolitik: (i) Erstatte eller reparere Produktet, når du returnerer Produktet; eller;

6 (ii) levere tilsvarende varer; eller (iii) (iii) betale udgiften til erstatning af varerne eller til erhvervelse af tilsvarende varer; 8. Software 8.1 Hvor et leveret Produkt er eller omfatter software ("Software"), licenseres denne Software af os eller af den relevante licensgiver/ejer afhængigt af den relevante slutbrugerlicensaftale eller andre licensbetingelser, som er inkluderet i Softwaren ("Licensbetingelser") og/eller i Produktet. desuden: Sådan Software må ikke kopieres, tilpasses, oversættes, gøres tilgængelig, distribueres, varieres, modificeres, adskilles, dekompileres, udsættes for reverse engineering eller kombineres med nogen anden software, undtagen i det omfang, at (i) dette er tilladt i Licensbetingelserne, eller (ii) gældende lov udtrykkeligt tildeler en sådan ret, som ikke juridisk kan udelades ved aftale I det fulde omfang, der er tilladt af loven, undtagen i det omfang, der tages højde for i gældende Licensbetingelser, gælder din ret til returnering og/eller refusion i henhold til disse Vilkår og en gældende Returneringspolitik ikke i det tilfælde, at du har åbnet Softwarens indpakning og/eller brudt licensseglet og/eller taget Softwaren i brug Undtagen i det omfang, der udtrykkeligt gives os skriftligt eller i henhold til relevante Licensbetingelser, leveres Softwaren 'som den er og forefindes' uden garantier, betingelser og vilkår hvad angår kvalitet, egnethed til formål, ydelse eller overensstemmelse med beskrivelse, og vi giver ingen garanti i forbindelse med Softwaren installation, konfiguration eller udbedring af fejl/defekter. Du tilrådes at henholde dig til eventuelle Licensbetingelser med hensyn til at afgøre dine rettigheder i forhold til en producent, licensgiver eller leverandør af Softwaren. 9. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR 9.1 I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER JURIDISK TILLADT, SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR (HVADENTEN FOR FORSØMMELSE, BRUD PÅ KONTRAKT, FORKERT FREMSTILLING (UNDTAGEN HVIS SVIGAGTIG) ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE PRISEN PÅ DE DEFEKTE, BESKADIGEDE ELLER IKKE-LEVEREDE PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (BESTEMT AF NETTOPRISEN, DER FAKTURERES/OPKRÆVES AF DIG) MED HENSYN TIL ENHVER ENKELT FOREKOMST ELLER RÆKKE AF FOREKOMSTER. SELV HVIS VI ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ DET, SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR: SÆRLIGE, STRAFFERETSLIGE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER; ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT FORETAGE BESTILLINGER ELLER TAB AF INDKOMST, INDTÆGT, FORTJENESTE, KONRAKTER, DATA, GOODWILL ELLER GEMTE BESPARELSER. 9.2 AFHÆNGIGT AF EVENTUELLE UDTRYKKELIGE BESTEMMELSER TIL MODSAT EFFEKT, SOM ER ANGIVET I DISSE VILKÅR, UDELUKKES ALLE BETINGELSER, VILKÅR, GARANTIER OG GENGIVELSER (UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE VED SÆDVANE, ALMINDELIG LOV ELLER PÅ ANDEN MÅDE) HERMED. VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAB, BESKADIGELSE ELLER PERSONSKADE, UANSET OM DET SKYLDES DEFEKT MATERIALE,

7 FORKERT HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HVORDAN DET END OPSTÅR, OG UANSET OM DET SKYLDES VORES (ELLER VORES MEDARBEJDERES ELLER REPRÆSENTANTERS) FORSØMMELSE, UNDTAGEN I DET OMFANG, HVOR GÆLDENDE LOV FORBYDER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FORSÆTSLIG SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER GROV FORSØMMELSE ELLER ANDRE 'FEJL'. 9.3 VI UDELUKKER IKKE ANSVAR FOR (1) DØDSFALD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES (ELLER VORES MEDARBEJDERES ELLER AUTORISEREDE REPRÆSENTANTERS) FORSØMMELSE ELLER (2) SVIG. DE FØLGENDE YDERLIGERE VILKÅR GÆLDER FOR 'FORBRUGERE' (SOM KØBER PRODUKTER PÅ ANDEN MÅDE END SOM EN DEL AF VIRKSOMHEDSDRIFT): 9.4 INTET I DISSE VILKÅR SKAL VÆRE ELLER OPFATTES SOM BEGRÆNSENDE ELLER UDELUKKENDE VORES ANSVAR ELLER EN PRODUCENTS, LICENSGIVERS ELLER LEVERANDØRS ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR ET SÅDANT ANSVAR I HENHOLD TIL ALMINDELIG LOV I DIT OMRÅDE IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF AFTALE. 9.5 DISSE VILKÅR PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE FORBRUGERLOVE. DU KAN HÅNDHÆVE DISSE RETTIGHEDER EFTER ØNSKE. 10. BIBEHOLDELSE AF EJENDOMSRET 10.1 Ejendomsret til Produkterne i enhver enkelt ordre skal ikke overgå fra os til dig, før fuld betaling af prisen i henhold til denne ordre (inklusive eventuelle renter eller anden betaling, der gælder for disse Produkter). Indtil fuld betaling er foretaget for alle Produkter skal du have disse Produkter i din besiddelse som vores repræsentant og skal (afhængigt af bestemmelserne i Vilkår 10.2 nedenfor) opbevare Produkterne på en sådan måde, at de let kan identificeres som vores ejendom, og føre korrekte og præcise optegnelser, som gør det muligt for os at skelne Produkter, for hvilke der er foretaget fuld betaling, fra Produkter, for hvilke betalingen er udestående Hvis du sælger nogen Produkter, skal du i det videste omfang, der er tilladt iht. loven, opbevare (som betroede midler) hele overskuddet fra et sådant salg for os og på en separat konto. Du forpligter dig til umiddelbart efter at være blevet anmodet herom af os at overføre alle rettigheder til os vedrørende dette overskud og den separate konto og/eller alle rettigheder og krav, som du måtte have mod nogen kunde som følge af et sådant salg, indtil fuld betaling er foretaget som førnævnt, og ikke at overdrage sådanne rettigheder og krav til nogen tredjepart uden vores forudgående skriftlige accept Vi forbeholder os retten til (afhængigt af gældende lov) at tage alle Produkter i besiddelse igen, hvor betaling er udestående, nægtet eller udeblevet og herefter at gensælge disse, og til dette formål giver du os hermed en uigenkaldelig ret samt licens til vores stedfortrædere og repræsentanter til at træde ind på din ejendom i den almindelige forretningstid. Denne Vilkår 10.3 skal fortsat være i kraft til trods for afbrydelse af aftalen, uanset hvordan den er forårsaget. 11. TREDJEPARTS RETTIGHEDER 11.1 Du skal sikre os imod ethvert og alle erstatningsansvar, retskrav og udgifter, som pådrages af eller foretages imod os som et direkte eller indirekte resultat af, at vi udfører Tjenesteydelser eller udfører

8 arbejde på Produkterne, hvor dette er blevet gjort efter dine (eller dine repræsentanters) specifikke krav eller specifikationer og forårsager et brud eller påstået brud på eventuelle tredjeparters ejendomsret I det videste omfang, der tillades iht. loven, og undtagen hvor det udtrykkeligt er angivet i Licensbetingelser eller andetsteds, skal vi ikke have noget erstatningsansvar over for dig i tilfælde, hvor Produkterne eller Tjenesteydelserne udgør et brud eller et påstået brud på tredjeparts ejendomsret. I det tilfælde, hvor Produkterne er eller kan blive genstand for patent, ophavsret, databaserettighed, registreret design, varemærke eller anden rettighed tilhørende tredjepart skal du henvise til de relevante betingelser fra Produktets producent og/eller licensgiver/ejer. Vi har kun pligt til at overdrage til dig sådanne rettigheder eller ejendomsret som vi har. 12. GARANTI 12.1 Alle Produktspecifikationer, illustrationer, tegninger, detaljer, mål, ydelsesdata og andre oplysninger på Webstedet, eller som gøres tilgængelig af os, udgør ikke andet end en generel illustration af Produkterne og udgør ikke en garanti eller et løfte fra os om, at Produkterne vil stemme overens med disse. Du skal holde dig til producentens specifikationer eller garantidokumentation for at afgøre dine rettigheder og muligheder for afhjælpning i denne henseende Du har fordelen af producentens, licensgivers eller leverandørens garanti med de leverede Produkter og skal holde dig til den relevante dokumentation, som leveres med Produktet, i dette spørgsmål. (Hvis relevant kan en Returneringspolitik også fastsætte procedurer, som gælder for reparationer eller udskiftning af defekte Produkter.) 12.3 Din ret til reparation eller udskiftning af ethvert Produkt eller enhver del eller dele heraf, som findes at være defekte, vil (undtagen hvor andet er aftalt) blive ophævet eller erklæret ugyldig, hvor: Produkterne er blevet repareret eller ændret af andre personer end producenten, os eller en autoriseret forhandler; og/eller defekt Produkt eller Produkter ikke er blevet returneret sammen med fulde skriftlige detaljer om de påståede defekter inden for 30 dage fra den dato, hvor sådanne Produkter blev leveret; og/eller defekter skyldes (helt eller delvist) dårlig behandling, forkert brug eller opbevaring eller vedligeholdelse eller installation, eller manglende overholdelse af en producents instruktioner eller andre retningslinjer, som er udstedt eller gjort tilgængelige af os i forbindelse med de leverede Produkter. 13. SAMTYKKE, TOLDAFGIFTER OG EKSPORT 13.1 Hvis en licens eller et samtykke fra en regering eller anden myndighed kræves for din erhvervelse, transport eller brug af Produkterne, skal du erhverve en sådan licens eller et samtykke for egen regning og om nødvendigt dokumentere dette for os på forlangende. Undladelse af at gøre dette skal ikke give dig ret til at tilbageholde eller forsinke betaling af prisen. Alle yderligere udgifter eller afgifter, som vi pådrager os som et resultat af denne undladen, skal dækkes af dig.

9 13.2 Produkter, som gives i licens eller sælges til dig i henhold til disse Vilkår, kan være underlagt eksportkontrollove og reguleringer i det Område eller anden relevant retskreds, hvor du modtager leveringen af eller anvender dem. Du skal være ansvarlig for at overholde disse love og må ikke gøre noget for at bryde dem Artikler, som indføres i det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) udefra over en vis værdi kan være underlagt toldafgifter (f.eks. hvis udgifterne overskrider din personlige importtilladelse). Du skal muligvis betale toldafgifter, importtold og skatter, som opkræves, når Produktet når din angivne destination. Alle sådanne yderligere udgifter til toldgodkendelse eller importafgifter eller skatter skal dækkes af dig, eftersom vi ikke har kontrol over, hvor store disse udgifter er. Du skal kontakte det lokale toldkontor i den relevante retskreds for flere oplysninger om toldregler eller afgifter. 14. MEDDELELSER 14.1 Enhver meddelelse eller anden skriftlig kommunikation i forbindelse med vores aftale kan gives ved at sende den med personlig budbringer, forudbetalt post, fax eller til den nyeste adresse og kontaktperson, som den ene part skriftligt har meddelt den anden. Dette vil også være adressen, hvor der foretages retslige handlinger på den måde, der foreskrives af loven. Undtagen som anført ovenfor i relation til annullering af forbrugerordrer skal sådanne meddelelser eller kommunikation (hvor korrekt adresseret) anses for modtaget: I forbindelse med personlig budbringer, på datoen for levering på den relevante adresse (eller, hvis denne ikke er en hverdag, den første hverdag herefter); Hvis sendt med posten, fem hverdage efter poststemplet dato; Hvis sendt pr. fax, på datoen for transmissionen som dokumenteret af en rapport for gennemført transmission (eller, hvis denne ikke er en hverdag, den første hverdag herefter) Hvis sendt pr. , på det tidligste af (i) en er bekræftet af modtageren som modtaget; (ii) afsenderen modtager en automatisk meddelelse, som angiver gennemført levering, eller at en er blevet åbnet; eller (iii) ved udløbet af 48 timer efter transmission, forudsat at afsender ikke har modtaget besked om mislykket transmission. 15. BESKYTTELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 15.1 Vi vil overholde gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og vil ikke bruge oplysninger, som kan bruges til at identificere dig personligt ("Personlige oplysninger") ud over hvad der er anført i vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ("Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger"). Ved at sende dine personlige oplysninger i forbindelse med din ordre accepterer du, at disse Personlige oplysninger behandles for at opfylde din ordre og i overensstemmelse med Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

10 15.2 I forbindelse med sikkerhed af ordre, som du afgiver til os: Vores sikre serversoftware krypterer alle dine Personlige data, inklusive kreditkort- eller hævekortnummer og navn og adresse. Det betyder, at de tegn, du indtaster, konverteres til kodestykker, som derefter sikkert sendes via internettet Hvis din bank eller kreditkortudsteder holder dig ansvarlig for udgifter i forbindelse med uautoriseret brug af dit kredit- eller hævekort, vil vi dække dit ansvar op til $50,00 (euro), forudsat at den uautoriserede brug af dit kredit- eller hævekort ikke blev forårsaget af din egen svig eller forsømmelighed (eller af en person, der handlede med din bemyndigelse). Vores erstatningsansvar i henhold til disse Vilkår gælder op til et maksimum på $50,00 (euro) på krediteller hævekortkøb, som er foretaget vha. vores sikre server. I tilfælde af uautoriseret brug af dit krediteller hævekort, skal du stadig altid meddele det til din kortudsteder i overensstemmelse med dennes rapporteringsregler og procedurer. 16. Generelt 16.1 Du må ikke tildele, overføre, opkræve eller overdrage eller give det ud for at tildele, overføre, opkræve eller overdrage dine rettigheder i henhold til disse Vilkår 16.2 Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig og kan ikke anklages for brud på kontrakten for noget tab eller beskadigelse, som kan opstå som et direkte eller indirekte resultat af, at vi bliver forhindret eller forsinket i udførelsen grundet omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, inklusive (men ikke begrænset til) force majeure, krig, optøjer, uroligheder, regeringshandlinger, eksplosion, ild, oversvømmelse, storm, ulykke, strejke, lockout, arbejdsstridigheder eller arbejderuro, sammenbrud af anlæg eller maskineri, afbrydelse af strømforsyningen eller materialeforsyningen, og i sådanne tilfælde kan vi vælge at annullere din ordre og refundere alle betalinger Du accepterer, at disse Vilkår afløser og annullerer alle tidligere kontrakter, aftaler og arbejdsaftaler, hvadenten de er mundtlige eller skriftlige, udtrykkelige eller underforståede imellem os. Disse Vilkår har fortrinsret i forhold til andre betingelser og vilkår, som er indeholdt i eller omtalt andetsteds eller underforstået ved handel, praksis eller forretningsgang. Alle betingelser og vilkår, som giver indtryk af det modsatte, ekskluderes hermed i det videste omfang, det er tilladt af loven. I det videste omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, forbeholder vi os retten til at redigere disse Vilkår uden varsel Ingen lempelse, forsinkelse eller overbærenhed af enten dig eller os i håndhævelsen af nogen af disse Vilkår eller tildeling af tid fra den ene part til den anden skal påvirke eller begrænse sådanne rettigheder og bemyndigelser Ingen frafaldelse af nogen betingelse eller vilkår i disse Vilkår skal være gyldig, medmindre den foretages skriftligt og er underskrevet af os. Frafaldelsen af et brud på nogen Vilkår skal ikke opfattes som en frafaldelse af andre efterfølgende brud eller vilkår Hvis af nogen årsag vi beslutter eller en retssal i en kompetent retskreds finder, at nogen bestemmelse eller del af disse Vilkår er ulovlig, ikke kan håndhæves eller er ugyldig i henhold til gældende lov i en bestemt retskreds:

11 vil disse Vilkår ikke blive påvirket i andre retskredse i det omfang, at sådan en beslutning ikke har nogen betydning; og i den relevante retskreds skal resten af disse Vilkår (i det videste omfang, der tillades af loven) fortsat være gældende. 17. STYRENDE LOV OG RETSKREDS 17.1 Opbygningen, gyldigheden og udførelsen af disse Vilkår skal styres af Engelsk lov, og parterne skal være underlagt den eksklusive retskreds for den Engelske ret i London i tilfælde af retshandlinger, der opstår som følge af en uenighed Sproget for en løsningsprocedure for en uenighed skal være engelsk Ovennævnte Vilkår 17.1 og 17.2 skal ikke gælde i det omfang, gældende lov i dit land kræver anvendelse af en anden lov og/eller retskreds og/eller sprog, og dette ikke kan udelukkes ved aftale.

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR VERSIONSDATO: 20. april, 2011 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for alle køb af produkter (herunder, men ikke begrænset til hardware og/eller software)

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er

A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter. Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er A. Informationer før indgåelse af kontrakt ved fjernsalgskontrakter Kontraktpartner Deres kontraktpartner ved alle købskontrakter, som indgås via dette website, er Epson Deutschland GmbH Amtsret Neuss,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA")

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA") Læs følgende Salgsbetingelser ("Betingelser") grundigt. De indeholder meget vigtige oplysninger om dine rettigheder

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1 Tilbud og aftale 2 Pris 3 Levering 4 Betaling 5 Ejendomsret, ophavsret m.v. 6 Forsinkelse 7 Mangler 8 Ansvar 9 Underleverandører 10 Købeloven Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Købsbetingelser for de nordiske lande

Købsbetingelser for de nordiske lande UNIVAR BV Købsbetingelser for de nordiske lande 1. GENERELT 1.1. I disse vilkår og betingelser skal betegnelsen Køber referere til Univar BV, og betegnelsen Sælger skal referere til den person, firma eller

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel.

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel. Handelsbetingelser December 2015 Virksomhedens juridiske navn (herefter Florama ) E-mail Telefon Florama er et registreret varemærke. Kundeservice Du kan lettest kontakte Florama via e-mail på. Vi tilstræber

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere