fysioterapeuten nr. 11 juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fysioterapeuten nr. 11 juni 2009"

Transkript

1 side 16 fysioterapeuten nr. 11 juni 2009 AF: ANDERS SKOV HANSEN, FYSIOTERAPEUT, EXAM. MT, EXAM. IDRÆTSFYSIOTERAPEUT, EXAM. SCIENT I IDRÆT. Illustration: Gitte Skov muskuloskeletal.dk

2 side 17 Klinisk ræsonnering i praksis klinisk ræsonnering Model for klinisk ræsonnering med de otte hypotesekategorier benyttes her til et behandlingsforløb med en patient med subacromielt impingementsyndrom med fokus på scapulas funktion Denne artikel tager udgangspunkt i en caserapport, som er en del af eksamen i muskuloskeletal fysioterapi del 1. Formålet er at give et kort eksempel på den kliniske ræsonnering i klinisk praksis. Artiklen beskriver den kliniske ræsonnering efter anamnese og første undersøgelse med brug af de otte hypotesekategorier beskrevet af Jones og Rivett (1). Af hensyn til længden af indlægget er der foretaget en reduktion i forhold til den originale caserapport, men de væsentlige fund er beskrevet. Hele behandlingsforløbet og den videre kliniske ræsonnering kan læses i caserapporten, der er publiceret på muskuloskeletal.dk. PRÆSENTATION OG ANAMNESE Kvinde, 45 år, med kortvarige intermitterende højresidige skuldersmerter gennem et år er højre dominant. Har ikke tidligere været alvorligt syg eller haft gener fra bevægeapparatet. Generelt helbred er godt. Arbejder som stewardesse med lederansvar og er meget sportsaktiv med løb, tennis, aerobic og vægttræning. Har haft forværring de seneste tre måneder med konstante smerter den sidste måned. Ultralydsskanning viser let fortykkelse af supraspinatussenen med hyperæmi og let øget væske i bursa subacromialis. Pt. fik før henvisning til fysioterapi en blokade på privatklinik af ortopædkirurg. Blokaden havde positiv effekt på den konstante smerte. Smerterne er nu primært relateret til aktiviteter i eller over skulderniveau. Det er primært sportsaktiviteter og specifikke arbejdssituationer, som er provokerende for skulderen. Smerterne beskrives som distinkte, lokale (tænd/sluk-karakter), men kan trække ned lateralt på overarmen. Pt. forventer, at de sidste symptomer kan ordnes med noget massage, nu hvor hun har fået en blokade. Hun er fortsat med at r

3 side 18 fysioterapeuten nr. 11 juni 2009 dyrke sport på trods af symptomer. Det er meget vigtigt for pt., at hun kan dyrke sin sport samt udføre sit arbejde tilfredsstillende. KLINISK RÆSONNERING EFTER ANAMNESE Hypotesekategorierne 1. Aktivitet og deltagelse/ressourcer og begrænsninger (ICF-rammen) Pt. har primært problemer på deltagelsesniveau i forbindelse med arbejde og sport. Løb udføres uden symptomer. 2. Patientens perspektivering af egen situation Pt. virker ikke nervøs og bekymret for sine symptomer, men er irriteret over at være hæmmet i sine udfoldelser. Hun har ikke tidligere oplevet betydningsfulde kropslige gener og forventer en hurtig og effektiv behandling. Dette kan kompromittere forløbet, og jeg skal være særligt opmærksom på dette. 3. Vævsheling og smertemekanismer (patobiologiske mekanismer) Vævsheling: Tilstanden vurderes at være kronisk, da der har været intermitterende symptomer i ca. et år. Den gradvise forværring for tre måneder siden med konstante smerter til sidst kan indikere, at der har været en akut inflammatorisk tilstand. Smertemekanisme - nociceptive input: Distinkt i skulderen: Smerten vurderes at være af lokal somatisk nociceptiv mekanisk karakter. Smerterne er kortvarige, pludselige og beskrives som tænd/sluk-smerter. Lateralt overarm: Smerten vurderes at være refereret somatisk nociceptiv med iskæmisk/inflammatorisk ætiologi, da smerterne kan persistere 15 minutter til 2 timer efter aktivitet. Den inflammatoriske del vurderes som ophørt efter blokaden. Perifer neurogen ætiologi kan ikke udelukkes. Smertemekanisme ændringer i centralnervesystemet og sensitivering: Smerterne har persisteret i et år, dog intermitterende, hvilket kan have medført en grad af plastiske forandringer i CNS med en øget sensitivering til følge. Smertemekanisme autonom reaktion: Smerterne kan forstærkes af stress (2) (øget sympaticusaktivitet) over ikke at kunne være så aktiv og effektiv, som hun gerne vil. 4. Symptomgivende strukturer og funktionsændringer Distinkt skulder: Supraspinatussenen og bursa subacromialis (kendt fra ultralydskanning). Andre muligheder er: Den resterende del af rotatorcuffen, bicepssenen caput longum, degenerativ læsion af labrum/superior labrum anterior til posterior (SLAP), ledkapsel og acromioclaviculærled. Lateralt overarm: Smerterne kan være refererede fra ovenstående, rodpåvirkning fra C4/C5, nervus axillaris, discus/ facetled C3/C4/C5/C6 og muskulært/ triggerpunkter fra rotatorcuffen eller lokalt fra m. deltoideus. Pt. s symptomer er primært relaterede til aktiviteter, hvor skulderen belastes ud over ADL-funktioner. Smerterne opstår ved aktiviteter i eller over skulderniveau eller ved en øget kraftpåvirkning af skulder/nakkekomplekset. 5. Vedligeholdende og prædisponerende faktorer Det vurderes, at dele af pt.'s høje sportslige aktivitetsniveau er en væsentlig faktor for vedligeholdelse af symptomer. Ligeledes hendes job, som har sekvenser af ensidigt gentaget arbejde over og i skulderhøjde. Der er flere gule flag (3) (psykosociale faktorer), som jeg skal være opmærksom på: Pt. tror, at det er et problem, som kan løses hurtigt og overvejende via passiv behandling Har dyrket sport efter blokade, selvom det gav symptomer Pt. fremtræder perfektionistisk og er meget irriteret over situationen. I dette tilfælde vurderes de gule flag som værende: Ignorering af smerter og overdreven/uhensigtsmæssig aktivitet. 6. Særlige hensyn og kontraindikationer Pt. har ikke konstante smerter. Distinkt i skulderen: Smerten kan være høj, men ikke irritabel og vedvarende efter provokation. Lateralt overarm: Smerten persisterer maksimalt 15 minutter til 2 timer og er lav målt på Numerisk Rating Scale. Der er ingen alarmerende røde flag (indikation på alvorlig patologi) (4). 7. Håndtering og behandling Ud fra symptomerne vurderes det, at patienten kan testes til smerteprovokation eller til et niveau, der kan fastslå, at strukturerne ikke er skyld i symptomerne. 8. Prognose Ingen røde flag. Hvis pt. ikke modificerer sine aktiviteter snarest, vurderes prognosen som dårlig. Det er for tidligt at være mere specifik, da den fysiske undersøgelse ikke er foretaget. UNDERSØGELSE - INTERNE BIOMEKANISKE FUND Inspektion: Pt. er slank og generelt veltrænet. Der er let atrofi af højre m. infraspinatus/teres minor. Skuldrene er bilateralt moderat deprimerede og let protraherede - højre mere end venstre. Der findes bilateral let winging af margo medialis og moderat winging af angulus inferior scapulae, som endvidere er let indadroteret primært højre. Cervical columna undersøges som mulig årsag til skulder/armsmerter (5), og testene er negative. Neurologisk undersøgelse for kraft, reflekser og følesans er negativ. Højre OE: Der er nedsat aktiv bevægelighed i abduktion og indadrotation (hand behind back) med smertestop. I fleksion og abduktion initieres bevægelsen med elevation af skulderåget, og der er øget indadrotation i glenohumeral-leddet.

4 side 19 Der ses forsinket opadrotation af scapula, øget winging, og scapula når ikke helt frem til midtaxililær-linjen. Ved Scapula Assisteret Test (6) (scapula assisteres manuelt ved skulderbevægelse i opadrotation) i abduktion når pt. til end of range med mindre smerte. Ved isometrisk test af musklerne supraspinatus, infraspinatus og teres minor er der smerte og nedsat kraft i forhold til venstre side. Passive accessoriske bevægelser (7) af den glenohumerale ledkapsel viser nedsat bevægelighed i posterior retning. Ved test af muskellængde ses m. pectoralis minor bilateralt let forkortet. Pt. udviser god neuromuskulær kontrol i scapula setting og kan dynamisk placere scapula i nærved ideel position (8). Der er øget bevægelighed og nedsat smerte i fleksion og abduktion ved scapula setting. Efter undersøgelsen vælger jeg at brugetid på at forklare de sandsynlige årsagssammenhænge i relation til patientens symptomer. Jeg anser det som afgørende for det videre forløb, at pt. forstår betydningen af både de interne biomekaniske forhold samt de vedligeholdende faktorer. Jeg anvender skuldermodel, illustrationer på whiteboard og spejl for at beskrive de interne biomekaniske forhold og den neuromuskulære kontrol med fokus på scapulas funktion. Der er informeres endvidere om, at tendinopatier kan have et langt genoptræningsforløb. Vi har en konstruktiv dialog vedrørende vedligeholdende faktorer, og der aftales følgende: Kredsløbstræning i form af løb er tilladt, men der holdes pause fra anden sport. Pt. skal i størst muligt omfang bruge venstre arm i sit arbejde og undgå kendte provokerende bevægelser. Pt. skal undgå at sove på højre skulder og placere en pude under højre arm, når hun ligger på venstre side. Pt. skal ændre sin måde at tage trøje/ jakke af/på. r klinisk ræsonnering

5 side 20 fysioterapeuten nr. 11 juni 2009 Faktaboks KLINISK RÆSONNERING EFTER UNDERSØGELSE Hypotesekategorierne 1. Aktivitet og deltagelse muligheder og begrænsninger. Uændret. 2. Patientens perspektivering af egen situation Jeg vurderer, at pt. har fået en større indsigt i sin situation og forståelse for de mekanismer, som giver hende symptomer. 3. Vævsheling og smertemekanismer (patobiologiske mekanismer) Distinkt i skulderen: Smerten vurderes som værende lokal somatisk af nociceptiv mekanisk karakter smerterne er kortvarige, tænd og sluk. Lateralt overarm: Smerten vurderes som værende somatisk refereret. Perifer neurogen kan udelukkes efter neurologisk undersøgelse. Musklerne supraspinatus, infraspinatus og teres minor mangler styrke. Dette Impingement betyder kollision. Subacromielt impingementsyndrom er karakteriseret ved skuldersmerter i bevægelse i eller over skulderniveau. Smerterne skyldes ofte en kompression af de subacromielle strukturer: De muskulotendinøse dele af rotatorcuffen, caput longum m. biceps eller bursa subacromialis. Tidligere blev impingement beskrevet som en patologi eller specifik diagnose, men i dag betragtes impingement mere som en samling af symptomer end som en patologi i sig selv. Generelt skelnes der mellem tre typer: 1) Primær impingement: Strukturel forsnævring af det subacromielle rum. Dette kan skyldes morfologiske forandringer af acromion, artrose af acromioclaviculær leddet med osteofytdannelse eller hævelse af bløddelene i det subarcromielle rum. 2) Sekundær impingement: En funktionel instabilitet som giver symptomer i specifikke positioner. Årsager kan være: glenohumeral instabilitet, rotatorcuff patologi, scapula dyskinesi og glenohumeral intern rotations deficit. 3) Intern impingement: Senerne af m. supraspinatus/infraspinatus kolliderer mellem caput humeri og den superiore del af cavitas glenoidale. Ses primært ved sportsfolk, hvor armen er i fuld abduktion, ekstension og udadrotation. Det er vigtigt at være opmærksom på, at inddelingerne ikke udelukker hinanden. Eksempelvis kan primær og sekundær impingement være til stede samtidig. kan skyldes atrofi og smerteinhibering. Musklerne trapezius og serratus anterior er ikke testet specifikt, da udgangsstillingerne (9) for testene vil medføre smerte, men de vurderes ud fra holdnings- og bevægeanalysen at være inhiberede og mangle styrke. Pt. udviser god neuromuskulær kontrol i scapula setting. Pectoralis major og latissimus dorsi er ikke strukturelt forkortede, men kan være overaktive (10). 4. Symptomgivende strukturer og funktionsændringer Distinkt i skulderen: Musklerne supraspinatus, infraspinatus, teres minor. Lateralt overarm: Refereret fra ovenstående og bursa subacromialis. Patientens holdning og bevægelse indikerer en forlænget m. trapezius og m. serratus anterior. De formår ikke at 1) holde scapula ind til thorax 2) udføre en adækvat opadrotation af scapula. Følgende muskler er forkortede ud fra holdningsundersøgelsen: mm. pectoralis minor, levator scapula og m. rhomboideus holder scapula indadroteret og hindrer adækvat opadrotation af scapula. Pectoralis major og latissimus dorsi er overaktive og trækker caput humeri anteriort. De scapula humerale udadrotatorer og den posteriore del af den glenohumerale ledkapsel er forkortede og hindrer posteriort glid af caput humeri. Smerteinhibering og nedsat styrke af m. supraspinatus og de scapulahumerale udadrotatorer kan betyde, at de ikke formår at centrere caput humeri i cavitas glenoidale under bevægelse. Alle disse faktorer kan bidrage til sekundær impingement (11). Scapula Assisteret Test og den positive effekt af scapula setting målt på bevægelighed og smerte indikerer, at scapulas funktion er en afgørende årsag til pt. s symptomer. 5. Vedligeholdende og prædisponerende faktorer Det aftales, at pt. gør alt for at minimere bevægelser på aktivitets- og deltagelsesniveau, som medfører kendt smerte.

6 side Forholdsregler og kontraindikationer for valg af undersøgelse og behandling Fokus på træningsøvelser, som ikke medfører kendt smerte. 7. Håndtering Min erfaring siger mig, at patienter, som er vant til at bruge megen tid på sportslige aktiviteter, ofte viser god compliance ved en relativ stor træningsvolumen. De har brug for at fylde det tomrum ud, som fratages dem ved restriktionerne i deres sædvanlige træning. Så længe det ikke kompromitterer genoptræningen kan et øget antal af øvelser, hyppigheden af disse og antal gentagelser virke motiverende. 8. Prognose Ingen røde flag. Rodpåvirkning er udelukket. Der er ingen nuværende tegn på inflammation. Smerten er mekanisk af tænd og sluk karakter. Der er forbedring af bevægeligheden og nedsat smerte ved Scapula Assisteret Test og scapula setting. Dette gør prognosen mere positiv, men pt.'s compliance vil forsat være en afgørende faktor. KORT BESKRIVELSE AF DET VIDEREFORLØB I genoptræningen blev der benyttet øvelser, som er dokumenterede i studier med EMG til at facilitere og styrke m. trapezius og m. serratus anterior (12,13,14,15,16,17). Scapula setting blev anvendt som præaktivering ved øvelserne. Rotatorcuffen blev trænet og den posteriore del af den glenohumerale ledkapsel blev mobiliseret og udspændt. Pt.'s forståelse af årsagssammenhænge, vedligeholdende og prædisponerende faktorer var et væsentligt element i behandlingen. Resultaterne blev målt på ICF-niveauerne: Kropsfunktion og anatomi, aktivitet og deltagelse. Der var fremgang på alle niveauer, men pt. havde forsat intermitterende symptomer ved sportsaktiviteter over skulderhøjde ved caserapportens afslutning. z REFERENCER (1) Jones, M., Rivett D, 2004, Clinical reasoning for manual therapists, Elsevier Limited, Butterworth-Heineman (2) Butler, D., 2000, The sensitive nervous system, Noigroup Publications, Adelaide, Australia (3) Kendall, N., Watson, P., 2000, Identifying psychosocial yellow flags and modifying management, Topical issues in pain 2 (4) Greenhalgh, S., Selfe, J., 2006, Red flags a guide to identifying serious pathology of the spine, Elsevier, Churchill Livingstone (5) Maitland, G.D., 2005, Maitland s vertebral manipulation, Elsevier limited, Butterworth- Heineman (6) Burkhart, S., Morgan, C., Kibler, B., 2003, The disabled throwing shoulder: Spectrum of pathology. Part III: The SICK scapula, scapular dyskinesi, the kinetic chain and rehabilitation, Journal of Arthroscopy and Related Surgery, vol. 19, s (7) Maitland, G.D., 2005b, Maitland s peripheral manipulation, Elsevier limited, Butterworth- Heineman (8) Mottram, S., 1997, Dynamic stability of the scapula, Manual Therapy, vol.2, s (9) Kendall, F., McCreary, E., Provance, P., 1993, Muscles testing and function, Williams & Wilkins (10) Kinetic Control, 2002, Movement Dysfunction Focus on Dynamic Stability and Muscle Balance introduktionskursus, kursusmateriale (11) Sahrmann, S., 2002, Diagnosis and treatment of movement impairments syndromes, Mosby (12) Moseley, J., Jobe, F., Pink, M., Perry, J., Tibone, J.,1992, EMG analysis of the scapular muscles during a shoulder rehabilitation program, American Journal of Sports Medicine, vol. 20, s (13) Decker, M., Hintermeister, R., Faber, K., Hawkins, R., 1999, Serratus anterior muscle activity during selected rehabilitation exercises, American Journal of Sports medicine, vol. 27, s (14) Ekstrom, R., Donatelli, R., Soderberg, G., 2003, Surface electromyographic analysis of exercises for the trapezius and Serratus anterior muscles, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, vol.33, s (15) Ludewig, P., Hoff, M., Osowski, E., Meschke, S., Rundquist, P., 2004, Relative balance of Serratus anterior and upper Trapezius muscle activity during push-up exercises, American Journal of Sports Medicine, vol. 32, s (16) Hardwick, D., Beebe, J., McDonnell, M., Lang, C., 2006, A comparison of the serratus anterior muscle activation during the wall slide exercise and other traditional exercises, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, vol. 36, s (17) Cools, A., Dewitte, V., Lanszwert, F., Notebart, D., Roets, A., Soetens, B., Cagnie, B., Witvrouw, E., 2007, Rehabilitation of the scapular muscle balance which exercises to prescribe? American Journal of Sports Medicine, vol. 35, s klinisk ræsonnering

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Temaaften om Skulderproblematikker Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Program: Proximale Humerus Frakturer Frossen Skulder/ release Subacromiel Smerte syndrom: Rotator cuff ruptur Impingement Scapula

Læs mere

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Et kvalitetssikringsprojekt

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

19. juni 2009 / 91. årgang. Afghanistan

19. juni 2009 / 91. årgang. Afghanistan 19. juni 2009 / 91. årgang 11 Afghanistan Danmarks udsendte slås ikke kun mod Taleban men også mod smerter, blandt andet på grund af ubehandlede småskavanker, der vokser sig store. 26 side 02 fysioterapeuten

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Muskeloversigt. M. supraspinatus

Muskeloversigt. M. supraspinatus Skulder M. supraspinatus 1 M. supraspinatus Udspring fossa supraspinata på M. supraspinatus Fæste tuberculum majus på humerus 2 M. supraspinatus Udspring fossa supraspinata på Fæste tuberculum majus på

Læs mere

Skulderen. www.sdu.dk/ki/orto

Skulderen. www.sdu.dk/ki/orto Skulderen Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Skulder undersøgelse Inspektion (Look) Hævelse,

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Plan: Overekstremiteten Resumé fra sidst OE knogler (fokus: fremspring) OE led (skulder + albue) Palpation af knoglefremspring

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015 Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Skulderimpingement, udredning og behandling

Skulderimpingement, udredning og behandling Skulderimpingement, udredning og behandling Simon Døssing M.D. PhD Afdelingslæge Artroskopisk sek=on Hvh/ NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PATIENTER MED UDVALGTE SKULDERLIDELSER

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Opsummering Dias 2 Plan: Overekstremiteten OE knogler OE led (skulder + albue) Palpation OE muskler - elevpræsentationer

Læs mere

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit:

SKULDEREN. Rotatorcuff tendinit: SKULDEREN Rotatorcuff tendinit: Formentlig den hyppigste årsag til smerte og bevægeindskrækning i skulderen. Hos de yngre (< 40 år) opstår syndromet som regel som en følge af overbelastning. Hos de ældre

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis)

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis) Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Release efter frossen skulder (adhæsiv capsulitis) Retningslinjeansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbeth Pagter Fagområde Ergoterapi

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm Smerter Nakkesmerter og udstråling af smerter fra nakken til skulder og arm er hyppige symptomer i almen praksis. Artiklen gennemgår systematisk årsager og faldgruber. Dansk Selskab for Muskuloskeletal

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter.

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter. NOTAT 26. januar 2012 Notat om ændring af erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C.5 om skuldersygdomme J.nr. FC/mcr Indledning Arbejdsskadestyrelsen har for nylig modtaget 2 udtalelser fra Retslægerådet og

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

hos en patient med unilaterale skuldersmerter

hos en patient med unilaterale skuldersmerter Case rapport Klassificering af skulderdysfunktion i klinisk praksis hos en patient med unilaterale skuldersmerter Resume Baggrund Behovet for at klassificere patienter med skuldersmerter for derigennem

Læs mere

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Thomas Friis Larsen, PT Lene Møller Schear Mikkelsen, PT, MR Henvisning til Fysioterapi Inklusion: Skal være stabilit medicineret Muskuloskeletale problemer

Læs mere

Columna(Ryggen) Anatomi. Københavns Massageuddannelse

Columna(Ryggen) Anatomi. Københavns Massageuddannelse Columna(Ryggen) Anatomi Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knoglepunkter og ledforbindelser Brystkassen Holdning og bevægelser i columna Anatomi Muskler Knogler Knogler Corpus vertebra Processus spinosus

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Hans Viggo Johannsen Skulder og albueklinikken Ortopædkirurgisk afd. E Hvilke lidelser 1. Impingement

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis Introduktion til Ultralydsscanning Introduktion til ultralydsscanning i praksis Ultralydsscanning 3D OPFATTELSE AF 2D BILLEDER Ultralydsscanning KOMBINERE DET TRANSVERSELLE OG LONGITUDINELLE I BILLEDFORSTÅELSEN

Læs mere

Skulderundersøgelser et kompendium

Skulderundersøgelser et kompendium 1 Skulderundersøgelser et kompendium Af Lars Blønd, overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling T, Amtssygehuset i Herlev. A new pain provocation test, 20 Abbot Saunders test, 25 ABIS test (AbductionInferiorStabilityTest

Læs mere

Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune.

Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune. Anvisning på fysioterapeutiske træningsydelser i Hjørring Kommune. Fysioterapi til borgere med Total skulder alloplastik Indholdsfortegnelse FORMÅL... 2 DEFINITION AF BEGREBER... 2 BESKRIVELSE... 2 PATIENTGRUPPE...

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Impingement

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Impingement Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Impingement Retningslinjeansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2012 TriLab.dk

Indholdsfortegnelse. 2012 TriLab.dk Indholdsfortegnelse Præsentation... 3 IT bands (Tractus iliotibialis, m. gluteus maximus og m. tensor fascia latae)... 4 Den firehovede knæstrækker (m. Quadriceps)... 6 Haser (m. biceps femoris, m. semitendinosus,

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Fyraftensmøde d. 20. nov. 2014: Ambulant genoptræning til patienter med impingement- og rotator cuff problematikker

Fyraftensmøde d. 20. nov. 2014: Ambulant genoptræning til patienter med impingement- og rotator cuff problematikker Fyraftensmøde d. 20. nov. 2014: Ambulant genoptræning til patienter med impingement- og rotator cuff problematikker (RGK) Sundhedshus Nørrebro www.kk.dk Side 2 / Program: 17.30-17.40: Velkomst v/ Centerchef

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012.

Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Appendix til artiklen Rehabilitering efter hofteartroskopi i Dansk Sportsmedicin nr. 2, 2012. Af Henrik Hougs Kjær, fysioterapeut Fotos: Fotograf Vibeke Toft har taget billederne A+B, 19a-c, 21a+b, 22a+b,

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Fra tanker til handling

Fra tanker til handling side 08 fysioterapeuten nr. 11 juni 2009 I artiklen argumenteres der for, at fysioterapeuter i den kliniske ræsonnering inddrager både en diagnostisk og en narrativ tilgang. Artiklen præsenterer en model

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Genoptræning af Achillessenen

Genoptræning af Achillessenen Lægedage 2015 Genoptræning af Achillessenen v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut, Fysiq Royal Achillessene smerter? Diagnosen vig4g for behandlingen Tendinopa4 (1) Peritendini4s (2) Entesopa4 (3) Tennis

Læs mere

S C A P U L A A L A T A W I N G I N G S C A P U L A

S C A P U L A A L A T A W I N G I N G S C A P U L A S C A P U L A A L A T A E L L E R W I N G I N G S C A P U L A Forfattere: Specialeansvarlig fysioterapeut Grethe Aalkjær, Fysioterapien Regionshospitalet Viborg. Mail: grethe.aalkjaer@sygehusviborg.dk

Læs mere

Manual til. standardiseret fysioterapeutisk genoptræningsintervention

Manual til. standardiseret fysioterapeutisk genoptræningsintervention Patientens CPR-nummer: - Patientens navn: Patientens tlf.: Godt i gang efter skulderoperation Manual til standardiseret fysioterapeutisk genoptræningsintervention Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden

Læs mere

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud.

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Formål: Gennemgang undersøgelse, behandling og effektmåling af en pagent med kroniske nakkesmerter 58, rengøringsassistent,

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Artroskopisk subacromial dekompression (ASD)

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Artroskopisk subacromial dekompression (ASD) Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Artroskopisk subacromial dekompression (ASD) Retningsansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi og

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

Skuldersmerte hos danske elitesvømmere Sammenhæng mellem graden af smerte og mekanisk løshed i glenohumeralleddet

Skuldersmerte hos danske elitesvømmere Sammenhæng mellem graden af smerte og mekanisk løshed i glenohumeralleddet Skuldersmerte hos danske elitesvømmere Sammenhæng mellem graden af smerte og mekanisk løshed i glenohumeralleddet Anders Falk Hansen 1, Tina Jensen 2, Martin Walsøe 3, Palle Støving 4 1. Klinik for Fysioterapi,

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET 1 En samling af de bragte månedens muskel SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Neuromuskulær funktion hos patienter med impingement og klinisk vurdering af skulderbladets kinematik

Neuromuskulær funktion hos patienter med impingement og klinisk vurdering af skulderbladets kinematik Neuromuskulær funktion hos patienter med impingement og klinisk vurdering af skulderbladets kinematik Camilla Marie Larsen 1,2 Juul-Kristensen B, Holtermann A, Lund H, Søgaard K 1) Forskningsenheden for

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 2. semester

Klinisk undervisning/praktik 2. semester 1 Klinisk undervisning/praktik 2. semester Temaer: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering

Læs mere

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt Thorakale og abdominale myogene smerter Palle Rosted Factbox Cochrane review, der foreligger ingen review. Der foreligger ingen arbejder, der belyser emnet. Indledning Når det angår myogene smerter i nakke

Læs mere

Skulder - Håndfunktion

Skulder - Håndfunktion Skulderkursus 12-13 marts 2014 Specialergoterapeut Birgitte Gammeltoft www.birgitte-gammeltoft.dk Skulder - Håndfunktion Det er vigtigt at have skulderfunktion for at kunne bruge sin hånd. Skulderen og

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Emne Dato Lektion Nr. Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Lokale Underviser 21.11 1-2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Master Down Under 2008

Master Down Under 2008 Master Down Under 2008 KASPER USSING MASTER OF MANIPULATIVE THERAPY RYGCENTER SYDDANMARK Fatigue characteristics of neck flexor and extensor muscles during isometric endurance tests in patients with postural

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 17. årgang JANUAR 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Knæ-ACL-PRO Skulder-impingement Årskongres 2013

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 1, 17. årgang JANUAR 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Knæ-ACL-PRO Skulder-impingement Årskongres 2013 NR. 1, 17. årgang JANUAR 2013 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Knæ-ACL-PRO Skulder-impingement Årskongres 2013 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B. Carstensen

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september 2014 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal

Læs mere

Indeklemningssmerter i skulderen

Indeklemningssmerter i skulderen Patientinformation Indeklemningssmerter i skulderen - impingement Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Indeklemningssmerter i skulderen - Impingement Hvad betyder indeklemningssmerter?

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008 Arbejde og skuldersygdomme Klinisk diagnose Afklemningslidelse i skulderen Ca. 2%-5% har langvarige skuldersmerter og tegn til afklemningslidelse i skulderen Lokaliseret til skulderrunding Smerter ved

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Et Validitets- og Reliabilitetsstudie af den danske oversættelse af Oxford Shoulder Score

Et Validitets- og Reliabilitetsstudie af den danske oversættelse af Oxford Shoulder Score Professionsbachelor Fysioterapeutuddannelsen, jan 2009. University College Lillebælt Forfattere: Peter Elkjær, Heidi Egmose Busch og Niels Fryd Interne vejleder: Line Nielsen Eksterne vejledere: Lars Henrik

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi. Københavns Massageuddannelse

Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi. Københavns Massageuddannelse Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Dagsorden Repetition Opgave Patologi Repetition ANATOMI Opgave Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker

Læs mere

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inge Ris, PT, MR, PhD.-stud. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi Syddansk Universitet,

Læs mere

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Af Inge Ris Hansen, master i rehabilitering, specialist i muskuloskeletal fysioterapi, klinik for fysioterapi og smerte, Kristoffer Dalsgaard, Exam. MT,

Læs mere

Høj træningsdosis hjalp på skuldersmerter

Høj træningsdosis hjalp på skuldersmerter Den norske fysioterapeut Tom Arild Torstensson holder et oplæg om subakrominalt smertesyndrom på Fagfestivalen. Høj træningsdosis hjalp på skuldersmerter En patienter med subakromialt smertesyndrom kom

Læs mere

Reliabilitet af et smartphone baseret inklinometer til måling af scapulær opadrotation hos patienter med skulder impingement

Reliabilitet af et smartphone baseret inklinometer til måling af scapulær opadrotation hos patienter med skulder impingement Reliabilitet af et smartphone baseret inklinometer til måling af scapulær opadrotation hos patienter med skulder impingement - Reliability of a smartphone based inclinometer for measuring scapular upward

Læs mere

Genoptræning af knæskader

Genoptræning af knæskader Lægedage 2015 Genoptræning af knæskader v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut, Fysiq Royal Klinisk ræsonnering Knæ Struktur Patologi Biomekanik Externe årsager Psykosocialt Hvilken vævsstruktur er skadet?

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Columna Cervicalis Operationsindikationer

Columna Cervicalis Operationsindikationer Columna Cervicalis Operationsindikationer Sygdomsgrupper Degenerative sygdomme Inflammatoriske (RA, Mb Bechterew) Udviklingsanomalier (Klippel-Feil, os odontoideum) Neoplasmer (primære, sekundære) Spondyliter

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Rotatorcuffruptur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Rotatorcuffruptur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Rotatorcuffruptur Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Træningsenheden Aalborg Kommune Revideret 30. oktober

Læs mere

Trochantersmertesyndrom

Trochantersmertesyndrom Trochantersmertesyndrom Laterale hoftesmerter Fysioterapeut Lønne Godskesen Idrætsklinikken, Middelfart Sygehus Fyraftensmøde 25-04-2017 Patologi Risikofaktorer Kvinde (4:1) over 40 Overgangsalder Bredt

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 9 Undersøgelse og behandling af belastningsskader

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Anamnese - Columna Thoracalis

Anamnese - Columna Thoracalis Anamnese - Columna Thoracalis 3,01 3,00 B A 1. Data: alder erhverv, fritidsinteresser, sport. (begrænsninger i disse pga. smerter?) 2. Symptomområder: (indtegn på personkort) a. lokalisation: angiv - dyb/superficiel,

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

Skulderundersøgelser Et mini-kompendium. Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København

Skulderundersøgelser Et mini-kompendium. Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København Skulderundersøgelser Et mini-kompendium Ved Overlæge Klaus Bak, Parkens Privathospital, København 2 Klaus Bak, Overlæge, Parkens Privathospital, København Ø kb@parkensprivathospital.dk Specialist i Ortopædisk

Læs mere

NON TRAUMATISK SKULDERSMERTE Impingement et entydigt begreb?

NON TRAUMATISK SKULDERSMERTE Impingement et entydigt begreb? NON TRAUMATISK SKULDERSMERTE Impingement et entydigt begreb? FLERE PATOLOGISKE TILSTANDE maj 2002. rotatorcuffen. kapsulolabrale apparat. caput longum bicipsitis Speciallæge Arne N. Gam EPIDEMIOLOGI. alder.

Læs mere

side 08 fysioterapeuten nr. 15 september 2009 Systematisk tilgang til klinisk ræsonnering skaber overblik

side 08 fysioterapeuten nr. 15 september 2009 Systematisk tilgang til klinisk ræsonnering skaber overblik side 08 fysioterapeuten nr. 15 september 2009 Systematisk tilgang til skaber overblik side 09 AF: FYSIOTERAPEUT HANNE J. IVERSEN, ETAC REHABILITERINGSCENTER FOR FYSISK HANDICAPPEDE OG SENHJERNESKADEDE

Læs mere

Case Rapport. Klinisk Ræsonnering. - Én måde at systematisere et behandlingsforløb

Case Rapport. Klinisk Ræsonnering. - Én måde at systematisere et behandlingsforløb Case Rapport Klinisk Ræsonnering - Én måde at systematisere et behandlingsforløb Forfatter: Kristoffer Davey Dalsgaard DF-nr: 15165 Eksamens dato: 20-21 maj 2005 Vejleder: Kristian Larsen Fysioterapeut,

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Pacing Hvad er pacing?

Pacing Hvad er pacing? Pacing Inge Ris, Specialist i Muskulsokeletal Fysioterapi, DipMT, Master i Rehabilitering Fysioterapi og smerteklinik, Odense iris@fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad er pacing? Pacing som begreb stammer

Læs mere

Vertebrae og columna. Dagsorden. Vertebrae og columna. Vertebrae og columna. Ryggens anatomi 30-07-2014. Ryggens kurver. Lordose Kyfose Skoliose

Vertebrae og columna. Dagsorden. Vertebrae og columna. Vertebrae og columna. Ryggens anatomi 30-07-2014. Ryggens kurver. Lordose Kyfose Skoliose Vertebrae og columna Ryggens anatomi Københavns Massageuddannelse Dagsorden Vertebrae og columna Ryggens opbygning Ryggens knoglepunkter Ryggens led Brystkassens led og knoglepunkter Bevægelser Muskler

Læs mere

Børn idræt og behandling Specielle forhold

Børn idræt og behandling Specielle forhold BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige knæproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Børn idræt og behandling Specielle forhold Motivation Forældres

Læs mere

Effekt af bracebandagering hos patienter med scapula alata

Effekt af bracebandagering hos patienter med scapula alata Effekt af bracebandagering hos patienter med scapula alata Bachelorprojekt i fysioterapi Navne: Mette Bielefeldt Larsen (141084) Gitte Toustrup Hansen (141383) Carina Guldbrand Jensen (141367) Jakob Nyborg

Læs mere

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut)

Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) KIROPRAKTIK 2014 Rodpåvirkning Relevant anamnese Den kliniske undersøgelse Bevægepræferencer Henvisning til kirurgisk vurdering (akut) RODPÅVIRKNINGER, HVORNÅR SER VI DEM? Stenose på degenerativ basis

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

Excentrisk træning som behandling af tendinopati i supraspinatus hos patienter med impingement -Et kvantitativt kvasi-eksperimentelt studie

Excentrisk træning som behandling af tendinopati i supraspinatus hos patienter med impingement -Et kvantitativt kvasi-eksperimentelt studie Excentrisk træning som behandling af tendinopati i supraspinatus hos patienter med impingement -Et kvantitativt kvasi-eksperimentelt studie Eccentric training as a treatment of supraspinatus tendinopathy

Læs mere

NR. 1, 10. årgang, JANUAR 2006 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SKULDER-INSTABILITET IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 1, 10. årgang, JANUAR 2006 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SKULDER-INSTABILITET IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 1, 10. årgang, JANUAR 2006 SPORTSMEDICIN DANSK SKULDER-INSTABILITET IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Skulder, kursuskalender,

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Rotatorcuffruptur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Rotatorcuffruptur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Rotatorcuffruptur Retningsansvarlig terapeut Camilla Abel Lindholm Specialeansvarlig leder Lisbet Pagter Fagområde Ergoterapi og fysioterapi Målgruppe Ergoterapeuter

Læs mere