200 seniorer tog pensionistidrætsmærket. På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv. Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "200 seniorer tog pensionistidrætsmærket. På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv. Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges"

Transkript

1 200 seniorer tog pensionistidrætsmærket På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges Nr. 3 Oktober 2005

2 2 Indhold Gladsaxe Kommunes Ældrepris På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv Pleje af nærstående døende i eget hjem NemKonto kontoen du ikke kan komme udenom Servicebussen KOL-træningshold på Kildegården Senioraftale giver nye muligheder Slægtsjægerne bliver flere og flere Idrætten flyttede ud på grønsværen Tricktyveri mod ældre er sjældne og kan nemt forebygges Gratis vaccination til alle over Ældre i Gladsaxe Ældre i Gladsaxe udgives af pleje- og omsorgsafdelingen, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé, 2860 Søborg, tlf Layout og sats: Annette Borsbøl Foto: Irene Øster-Jørgensen, Marianne Bygballe Petersen og Ulla Baden Oplag: GK-tryk Trykt på miljøpapir. Redaktionen: Knud Ole Jensen, Benthe Quistgård, Rita Bendtsen, Lisbeth Rygaard Sørensen, Kirsten Madsen, Tina Solveig Koch, Irene Øster-Jørgensen, Marianne Bygballe Petersen og Ulla Baden (ansvarshavende redaktør). Næste nummer af Ældre i Gladsaxe udkommer i december 2005.

3 3 Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2005 Socialudvalget i Gladsaxe Kommune besluttede 19. januar 2005 at uddele en ældrepris en gang årligt i december måned. Formålet med en ældrepris er at anerkende og sætte fokus på de mange positive ting, der sker blandt ældre borgere i Gladsaxe Kommune. Hvem kan ældreprisen uddeles til? Ældreprisen kan uddeles til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for kommunens ældre for eksempel inden for foreningslivet, igangsat nye initiativer eller bidraget til udviklingen af det frivillige, sociale arbejde for ældre. Eller til en medarbejdergruppe, som yder en indsats, der ligger ud over, hvad ansættelsesforholdet indebærer i Gladsaxe Kommune. Hvem kan stille forslag? Alle borgere i Gladsaxe Kommune kan stille begrundede forslag om kandidater til prisen. Hvor sendes forslag til? Forslag kan sendes på til eller med brev til Socialudvalget, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé, 2860 Søborg. Hvem beslutter? Socialudvalget beslutter på sit møde 16. november 2005, hvem der skal modtage årets ældrepris. Hvornår overrækkes prisen? Overrækkelse af prisen vil finde sted i løbet af december måned. Med prisen følger en gave fra kommunen. Sidste frist for forslag? Forslag skal være Socialudvalget i hænde senest 31. oktober 2005 klokken 12.

4 4 På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv På akutplejeafdelingen på omsorgscenter Kildegården kan Gladsaxes pensionister indlægge sig selv, hvis de i en kortere periode har behov for pleje på grund af sygdom eller manglende overskud. Af Inge Lise Clement, daglig leder af akutplejeafdelingen Akutplejeafdelingen blev etableret i 1990 og ligger på omsorgscenter Kildegården. Der er 14 pladser fordelt på 12 enkeltstuer og en dobbeltstue. Stuerne er på cirka 10 kvadratmeter hver og er udstyret med plejeseng, sengebord, lænestol og et klapbord. Der er håndvask på stuen, mens toilet og bad er ude på gangen. Åbent for alle, døgnet rundt Afdelingen er åben for indlæggelser døgnet rundt og kan benyttes af alle hjemmeboende pensionister med adresse i Gladsaxe Kommune. De fleste borgere ankommer til afdelingen i dag- eller aftentimerne. I sjældne tilfælde er der indlæggelser om natten. Det kræver ingen henvisning at blive indlagt på afdelingen. Det er borgeren selv, der kan anmode om et ophold på afdelingen, og det sker ved, at man ringer til afdelingen. I praksis er det ofte pårørende eller ansatte i hjemmeplejen, der hjælper borgeren med at kontakte afdelingen. Helt afgørende er det, at borgeren selv ønsker opholdet. Et ophold i akutplejeafdelingen er et tilbud, der ligger ud over alle de tilbud, der i øvrigt findes i kommunen, men som kræver en henvisning fra kommunens centrale visitatorkorps. Ophold kan have mange årsager Alle, der føler behov for at komme i afdelingen, er velkomne. Det kan være meget forskelligt, hvad der er årsag til, at en borger har behov for et ophold. Nogle har en sygdom, der i en periode er vanskeligere at

5 5 håndtere end ellers; andre er pludselig utrygge ved at være alene hjemme. Nogle har en ægtefælle, der har brug for at være væk hjemmefra eller et pusterum i hverdagen. Alle begrundelser accepteres. Eneste betingelse er, at man er pensionist, har adresse i Gladsaxe Kommune, og at man ikke fejler noget, der kræver hospitalsindlæggelse. Udskrivelse fra afdelingen sker når som helst, borgeren ønsker det. Der kan selvfølgelig være praktiske ting, der skal klares, før det er hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være aftale om, at hjemmeplejen genoptager hjælpen. Sygeplejersker, men ingen læger Der er sygeplejersker på afdelingen hele døgnet, blandt andet for at sikre, at borgere, der burde indlægges på hospital, bliver sendt videre. Derudover er afdelingen bemandet med sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, fysioterapeut, ergoterapeut, og rengøringsassistent. Der er ingen læger ansat på afdelingen; derfor bliver man ikke automatisk undersøgt af en læge, når man er indlagt på akutplejeafdelingen. Sygeplejerskerne vil naturligvis kontakte borgerens læge, hvis det er nødvendigt. Borgeren selv eller pårørende er også velkomne til at kontakte lægen under indlæggelsen. 14 pladser står klar på akutplejeafdelingen på Kildegården.

6 6 Ophold maksimalt 14 dage Et ophold på akutplejeafdelingen kan vare fra en til 14 dage. Herefter er det meningen, at man skal kunne komme hjem til sin egen bolig. Gennem årene har der været knap 400 indlæggelser årligt, hvilket giver en gennemsnitlig indlæggelsestid på lidt under 14 dage. Det sker, at en borger er indlagt i længere tid, da man naturligvis ikke bliver udskrevet, før alle foranstaltninger er sat i værk, så det er forsvarligt, at man kommer hjem. Enkelte borgere bliver i afdelingen, indtil der er fundet en anden, midlertidig eller permanent bolig. I perioder er alle pladser optaget. Borgerne henvises så til andre relevante tilbud i kommunen. Men de får altid at vide, at de er velkomne til at kontakte afdelingen igen. Man kan ikke forhåndsreservere et ophold, da pladserne er beregnet på akutte problemer, som skal løses her og nu. 94 kroner i døgnet Opholdet koster 94 kroner i døgnet inklusiv mad. Hvad man derudover har brug af for eksempel medicin, toiletartikler, skiftetøj og hjælpemidler, skal man selv have med. Borgerne skal selv betale for transport til og fra afdelingen, uanset om transporten kan klares med taxa, handicapkørsel, eller der er behov for liggende transport med Falck. Har du brug for at lade dig indlægge på akutplejeafdelingen, kan du kontakte afdelingen på telefonnummer Sygeplejerskerne på akutplejeafdelingen kontakter lægen, hvis det er nødvendigt.

7 7 Pleje af nærstående døende i eget hjem Når en døende ønsker at dø i eget hjem, er der mulighed for, at en nærtstående kan få et plejevederlag ved pasning af den døende. Vederlaget har hidtil været givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Af Kirsten Madsen, fagspecialist i pensions- og handicapafdelingen Personkredsen, som kan modtage plejevederlag, er nu udvidet til at omfatte alle. Hjemmegående ægtefæller, studerende eller pensionister kan således også modtage plejevederlag fra januar Der er ikke ændret i betingelserne for at modtage plejevederlaget. Betingelsen er, at hospitalsbehandling anses for udsigtsløs, at den syge skal være indforstået med ordningen, og at kommunen vurderer, at den pågældende plejer kan klare opgaven. Plejevederlaget er for pensionister kroner om måneden. For andre, som mister en lønindtægt, udgør plejevederlaget maksimum 132,45 kroner per time, hvilket svarer til cirka kroner om måneden. Plejevederlaget kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt. Man kan ikke modtage en anden offentlig forsørgelsesydelse samtidig med plejevederlaget. Så hvis en pensionist ønsker at søge plejevederlag, skal pensionen ophøre i den periode, hvor der udbetales vederlag. Andre ydelser, som forudsætter at man er pensionist, for eksempel boligydelse og varmetillæg, bortfalder også. Udbetaling af pension genoptages, når den døende er afgået ved døden, eller hvis plejeren eller den døende ønsker forholdet ophævet. Ordningen og konsekvenserne er vanskelige at overskue. Det er derfor vigtigt, at du som pensionist søger råd og vejledning i pensions- og handicapafdelingen. Her kan du også høre, om det er mere fordelagtigt at modtage plejevederlag end pension.

8 8 NemKonto kontoen du ikke kan komme udenom Alle borgere i Danmark skal fremover have en såkaldt NemKonto til udbetalinger fra det offentlige. NemKontoen kan være den konto, du allerede har, eller en ny konto, oprettet til formålet. Fra Lisbeth Rygaard Sørensen 1. Hvad er NemKonto? En NemKonto er en almindelig bankkonto, du har i forvejen, og som du udpeger til din NemKonto. Udbetalinger fra det offentlige, herunder pensioner, vil herefter ske til NemKontoen. 2. Hvem skal have en NemKonto? Alle borgere og virksomheder i Danmark skal have en NemKonto. 3. Hvornår træder NemKonto i kraft? Fra 7. november begynder offentlige myndigheder at udbetale gennem NemKonto-systemet. 4. Hvorfor indføres NemKonto? NemKonto er et led i digitaliseringen af den offentlige sektor. Der er mange fordele ved NemKonto både for det offentlige, borgerne og virksomhederne: Man slipper for at gå i banken for at indløse checks fra det offentlige Man skal kun angive og ændre sine kontooplysninger ét sted Det offentlige sparer omkostninger til udbetaling af check eller kontanter Myndighederne skal bruge mindre tid på at opdatere kontooplysninger. 5. Hvordan indberetter man sin NemKonto? Fra den 15. august 2005 kan du indberette hvilken konto, der skal være din Nem- Konto. I oktober får alle et brev med forslag til, hvilken konto, der skal være deres

9 9 NemKonto. Hvis du er enig i den foreslåede konto, skal du ikke foretage dig noget. Vil du ændre den, kan du gøre det i din bank eller på 6. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har en bankkonto? Du skal ikke nødvendigvis selv have en konto for at få en NemKonto. Benytter du f.eks. din ægtefælles konto, kan du indberette den som din NemKonto. Har du ikke adgang til en konto, skal du vælge en bank og bede den oprette og indberette en konto for dig. 7. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få en bankkonto? Så skal du kontakte den myndighed, du skal have penge fra. Den har nemlig pligt til at udbetale dine penge og kan eventuelt hjælpe dig med at finde en løsning. 8. Kan man stadig få udbetalt sine penge på check? Som udgangspunkt udbetales penge ikke på check, når NemKonto er trådt i kraft. Men der kan være helt specielle tilfælde, hvor myndigheden ikke kan foretage en udbetaling elektronisk. Her er det op til den enkelte myndighed at finde en løsning, som for eksempel kan være en check. 9. Hvem har adgang til at se mit kontonummer? De eneste, der kan se hele kontonummeret på din NemKonto, er dit pengeinstitut og dig. 10. Hvad nu, hvis jeg skifter bank eller konto? Skifter du bank, skal du også skifte NemKonto. Du kan til enhver tid få din bank til at ændre din NemKonto. Har du en digital signatur, kan du selv gøre det på 11. Kan jeg få udbetalt en særlig ydelse til en anden konto end min NemKonto? Man har kun én konto tilknyttet NemKonto. Det er muligt at oprette en såkaldt specifik konto, som kan bruges til specielle ydelser. En specifik konto kræver særskilt indberetning og opdateres ikke automatisk. Brug derfor så vidt muligt NemKontoen. 12. Hvad koster det at få en NemKonto? Det koster ikke noget for borgere eller virksomheder at få en NemKonto. 13. Hvor kan jeg finde mere information? På hjemmesiden kan du finde alle oplysninger om NemKonto. Du kan også få yderligere oplysninger på NemKontos hjælpetelefon

10 10 Servicebussen Når du læser dette, har servicebussen været en del af bybilledet i Gladsaxe Kommune en måneds tid. Måske har du allerede prøvet bussen eller er i tvivl om, hvad servicebussen er for en størrelse. Af Lisbeth Rygaard Sørensen, ældrekonsulent Formålet med servicebusordningen er at dække lokale transportbehov, der kræver et højere serviceniveau, end den generelle kollektive bustrafik normalt kan tilbyde. Ordningen er åben for alle, men målgruppen er især ældre og handicappede. Servicebusordningen har den fordel, at klippekort, køreplaner og stoppesteder er de samme, som vi kender fra den almindelige HT-trafik. Servicebusserne er lavgulvsbusser, hvor forhjulene er placeret langt ude i hjørnerne af bussens karosseri. Det giver et bredt indstigningsområde og en lav indstigningshøjde, hvilket gør bussen velegnet til ældre og handicappede. Desuden har busserne typisk flere stoppesteder undervejs, ligesom der i tidsplanen er afsat tid til, at chaufføren kan hjælpe passagerne i forbindelse med af- og påstigningen. Servicebussen kører mandag til fredag kl. 9-16, lørdag kl. 9-14, søndag kl Bussen kører i takstzone 31 og 41. Det svarer til et klip med et to-zoners kort eller en billet. Pensionistkort kan anvendes i hele perioden. Der er to ruter en nordrute og en sydrute. Ruterne varer en time. Skift mellem nord og sydrute sker ved Gladsaxe Rådhus. Der er faste stoppesteder og på udvalgte strækninger kan man også vinke til bussen, så den stopper. Bussen stopper ved alle omsorgscentre, så der er fin mulighed for at købe et godt måltid mad i pensionistcaféerne. Køreplan kan hentes på internettet på på rådhuset, biblioteket og i bussen.

11 11 KOL-træningshold på Kildegården Har du KOL eller rygerlunger i en grad, så du hæmmes i hverdagen? Af Tina Solveig Koch, dagcenterleder på Kildegården Gladsaxe Kommune gennemfører i samarbejde med Københavns Amt et træningsprojekt for borgere med KOL Kronisk Obstruktiv Lungelidelse. Formålet er at påvise effekten af træning vi tror på, at mennesker med KOL kan opnå en bedre livskvalitet gennem daglig træning. Træningen er primært cykel og gangtræning, hvor det gælder om at bliver forpustet i så lille grad, at man kan gennemføre og alligevel opnå en træningseffekt. Træningen består i et syv ugers kursus med træning to gange ugentligt på dagcenter Kildegården, daglig selvtræning hjemme, undervisning en gang ugentligt i for eksempel medicin hvordan virker den, og får du optimalt udbytte af den. Rygestop hvordan udnytter du den luft, du har, bedst med mere. Krav til deltagelse i projektet er, at du skal have KOL i middelsvær grad, og kan komme på gaden hver dag. Det er egen læge, der kan henvise til projektet. Du kan henvende dig til egen læge for yderligere oplysninger. Du kan også kontakte fysioterapeut Marelis Petersen, tlf for yderligere oplysninger. KOLpatienter i form på træningscykler.

12 12 Senioraftale giver nye muligheder For Peter Christiansen betyder en senioraftale, at han er gået fra et administrativt lederjob på Gladsaxe Rådhus til et job, hvor han blandt andet arrangerer skattejagt, bager brød og ror i kajak med kommunens børnehavebørn. Af Marianne Petersen, informationsmedarbejder For Peter Christiansen er der kun én måde at gå fra arbejdsliv til pensionisttilværelse på. Et arbejdsliv burde bestå af en opstigning og en nedstigning, siger han fra sit kontor på Bagsværdvej 144 B, hvor kommunens natur- og sejlklub holder til. Med en senioraftale er han godt i gang med sin nedstigning fra arbejdsmarkedet. I natur- og sejlklubben har den 62-årige fritidspædagog de sidste tre år været afdelingsleder. Her har han syltet, bagt brød, lavet suppe, roet i kajak, lavet skattejagt og meget andet med børnehavebørn. 25 år på rådhuset I 25 år var Peter Christiansen daginstitutionschef på rådhuset, hvor han blandt andet stod for at vedligeholde Gladsaxe Kommunes institutionsbygninger. Den del af arbejdet har han taget med i sin senioraftale en individuel aftale med hans arbejdsgiver, som løber frem til Han er gået ned i løn, men fastholder sit pensionsniveau. Tid til nedtrapning Behovet for en senioraftale kom, da Peter Christiansen efter mange års arbejdspres kunne mærke, at det var tid til at trappe ned. Tidligere kunne den ugentlige arbejdstid nemt snige sig op på 50 timer, men i dag kan han med god samvittighed holde sig på 37 timer. Jeg er en person, der involverer mig meget i de ting, jeg gør. På et tidspunkt begyndte aftenmøderne at blive uinteressante, og så var det tid til at stoppe. Jeg ville gerne slippe for at skulle tage stilling til problemer og have mindre ansvar.

13 13 Efterløn var ikke en mulighed, for han ville gerne fortsætte med at arbejde og være i gang. Det er jo det, der beriger livet at være sammen med andre mennesker, siger han. Før tiden på rådhuset havde Peter Christiansen arbejdet i institution i 11 år. Han nyder at være sammen med børn igen. Børn er så umiddelbare. Der er kontant afregning, og så skal der ikke så meget til, før man er en helt, siger han smilende. Skiftet fra at være chef til at være ham, der også fejer gulvet og koger suppe, har ikke været et problem for ham. Hans råd til andre, der overvejer en senioraftale, er, at tænke over, hvordan aftalen kunne se ud, inden man går til sin chef. Man kender jo selv sit jobområde og kan måske tænke i nye muligheder, fortæller Peter Christiansen. Seniorordninger er ikke lovpligtige Som det er i dag, er der ingen krav om, at arbejdsgiverne skal tilbyde seniorordninger. Men flere og flere virksomheder har det som en del af deres Det har jeg det fint med. Jeg har aldrig stået tilbage for praktisk arbejde. Det vigtigste er, at man er glad for det, man laver, siger han og tilføjer, at han også er uddannet smed. Tid til samvær Hans kone arbejder også stadig, og de har besluttet at trække sig tilbage samtidig. Indtil nu har de dog nydt godt af hans seniorordning. Vi ser mere til venner og familie og er i det hele taget mere ude sammen. Og så bruger jeg også tid på bare at være, siger han. Nu er der igen plads til børn i Peter Christiansens liv.

14 14 personalepolitik. Det vil ofte være ved medarbejderudviklingssamtaler, at arbejdsgiveren vil komme ind på det. Projektleder Karin Kjemtrup fra Ældre Sagen, der arbejder konkret med at rådgive virksomheder og medarbejdere, giver kommende seniorer følgende råd med på vejen: Seniorer er individuelle personer med egne værdier. Det er vigtigt at bruge medarbejderudviklingssamtalerne til at gøre opmærksom på, hvilke ønsker man har. Hvad vil jeg egentlig? Fokuser på, at du skal have nogle valg. Virksomheden skal tilbyde dig en fleksibel og personligt tilpasset personalepolitik i stedet for den aldersfokuserede seniorpolitik. Der er behov for, at seniorerne selv tager initiativ til at nytænke og skabe det nye seniorliv. Gode links om seniorordning Ældre Sagen og forlaget Studieerhverv har udgivet en CD-ROM, der giver gode råd om overvejelser, du kan gøre dig, hvis du ønsker en seniorordning. Se mere på hvor du også kan få en smagsprøve på indholdet. Derudover kan du få mere at vide hos: tlf , og fra Videnscenter på Ældreområdet, tlf Peter Christiansen trapper arbejdslivet ned i natur- og sejlklubben.

15 15 Slægtsjægerne bliver flere og flere Familiens rødder drager i stigende grad nysgerrige efterkommere. Dette efterår er det sjette år i træk, at Ældresagen i Gladsaxe oplever en stor interesse for slægtsforskning. For nogen bliver det en hel fuldtidsbeskæftigelse. Af Irene Øster-Jørgensen, informationsmedarbejder De higer og søger i arkiver, aviser og bøger for at finde detaljer om lige præcis deres slægt. Antallet af slægtsjægere vokser støt. Det mærker man tydeligt hos Ældresagen i Gladsaxe, hvor antallet af deltagere til kurser i slægtsforskning stiger for hver sæson. Leif Hansen har været med siden første hold og står nu selv i spidsen for en gruppe på opdagelse i fortiden. Det er ikke hver dag, man finder en slægtning så langt tilbage i tiden og væk fra Danmark. Det kræver nemlig mange timer i arkiverne. Gevinsten er dog al sliddet værd. Efterhånden får slægtsforskerne nemlig en stribe interessante og overraskende fortællinger til deres personlige historiebog. Man bliver simpelthen bidt af det, når man først kommer i gang. Man bliver jo aldrig færdig. Jeg tror, jeg har fundet cirka 700 navne fra min familie nu. Den ældste slægtning, jeg har fundet frem til, er fra Han hed Josef Michelsen og gjorde tjeneste som professionel soldat i Rusland. Ham fandt jeg gennem en kontakt til et russisk arkiv, fortæller Leif Hansen. Percy og Leif jagter fortiden sammen.

16 16 Landevejsrøverblod i årerne Det er først og fremmes nysgerrigheden, der driver jagten på fortiden. Leif Hansen og hans holdkammerat Percy Mathiesen leder mere efter den gode historie end årstal. Det er jo historien bag menneskene, der er spændende. Vi er nysgerrige på deres liv. Hvem var de, og hvordan levede de? Jeg fandt for eksempel frem til nogle slægtninge i Hvidovre, der var blevet anklaget for landevejsrøveri. Det er da lidt sjovt at forestille sig, hvordan det har været, siger Percy Mathiesen. Konger og millionærer ingen betingelse Han understreger, at det ikke betyder noget, om der dukker konger, millionærer eller store helte frem fra fortidens gemmer. Det er det nære liv og de små anekdoter, som tænder lysten til at grave i arkiverne. For eksempel fandt Leif Hansen ud af, at flere grene af familien havde krydset hinanden. Min farfar havde en cykelforretning, på Nørrevold. Da jeg undersøgte mere om forretningen, fandt jeg ud af, at de samme lokaler senere var blevet til den blomsterforretning, hvor min mor arbejdede. Rigtig spøjst blev det, da min søn, der er ejendomsmægler, solgte netop det hus i Nærum, hvor min farfar senere var flyttet til. Det er da skægt, at forskellige generationer på den måde har bevæget sig de samme steder, siger Leif Hansen. Percy Mathiesen og Leif Hansen er sikre på, at mange flere vil hoppe på slægtsforskningsbølgen i de kommende år. Til dem har de et par gode råd. Allerførst er det oplagt at tale med de ældste i familien og spørge dem om deres bedsteforældre og søskende. Desuden er deres dåbsattester en stor hjælp. Det bedste sted at gå videre er helt sikkert Landsarkivet. Man kan også bruge internettet til noget, men det er absolut kun en brøkdel. Hvis nogen tror, de kan lave al slægtsforskning ved en computer, tager de fejl. De skal ud og søge i arkiverne, understreger Percy Mathiesen. Dyk ned i gemmerne Derudover kan man finde spændende oplysninger og ledetråde i gamle soldaterpapirer, i politiets arkiver, lokalarkiver, gamle aviser, tidligere stuepigers skudsmålsbøger og søge efter gamle vandrebreve på internettet. Da mange af papirerne er af ældre dato, kan det blive nødvendigt at gøre lige som Percy og Leif og lære sig gotisk skrift. Glæden er nemlig stor, når familiemosaikken falder på plads. Det giver et sus af tilfredsstillelse hver gang, der dukker en ny brik op. Tænk, at man kan sådan noget, smiler Leif Hansen.

17 17 Percy og Leif graver efter slægtninge i arkiverne. Foreninger, der udbyder kurser i slægtsforskning Ældresagen i Gladsaxe, Aktivcentret, Telefonvej 8, 2860 Søborg. Kontortid mandag, og torsdag kl , tlf , AOF Gladsaxe, Rådhus Allé 11, Postboks 106, 2860 Søborg, tlf FOF Gladsaxe, Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs. Lyngby, tlf , Gladsaxe Hovedbibliotek 25. oktober afholdes et kursus i, hvordan man kan bruge internettet til slægtsforskning. Tilmeld dig på tlf eller

18 18 Idrætten flyttede ud på grønsværen Der blev svømmet, løbet og kastet til den helt store guldmedalje i sommervarmen. Eller rettere til det helt store idrætsmærke. Over 200 seniorer på 55 år og opefter deltog i den 25. udgave af pensionistidrætsmærket. Af Irene Øster-Jørgensen, informationsmedarbejder Gladsaxes mest vedholdende motionsudøvere forlader i juni måned de dunkle gymnastiksale og rykker ud på stadions grønsvær. Her deltager de i discipliner som golf, atletik og diverse boldspil. Når strabadserne er overstået, får de aktive seniorer papir på udfoldelserne. Alle deltagere får nemlig pensionistidrætsmærket, når de har gennemført fem ud af 25 aktiviteter. 25 års jubilæum Idrætsmærket runder i år et skarpt hjørne og fejrer 25 års jubilæum. Enkelte deltagere har været med hele vejen. 80-årige Aase Gyldenøhr er en af dem. Det er vigtigt at holde sig i gang og få smurt lemmerne. Vi er heldige, at vi har fået sådan nogle, og så skal de naturligvis bruges. Her er der øvelser, alle kan klare. Det tager jo bare den tid, det tager, så alderen betyder ikke noget. Jeg har altid selv været aktiv og elsker at gå langt. Alt under 30 kilometer er ikke noget, smiler Aase Gyldenøhr, som råder alle til at gå, fordi det er en god medicin. Samværet trækker Det er dog hverken længden eller hastigheden, der betyder mest, når de aktive seniorer udfolder sig på græsset. Selvom deltagerne skal klare et fast antal discipliner for at få diplomet, er det sociale og fællesskabet i højsædet for de fleste. For 68-årige Harry Schmidt betyder samværet lige så meget som motionen. Det er pragtfuldt at komme ud og snakke med andre, og så får man mange gode venner her. Jeg er glad for, at vores instruktør Lis Christiansen gav mig et spark bagi og fik mig i gang, ellers sidder man jo bare

19 19 derhjemme og kigger. Det handler om at rejse sig op, tage smilet med og gemme alt det sure i skakten, siger Harry Schmidt. Han har gået til svømning i to sæsoner, og det var i den forbindelse, underviser Lis Christiansen opfordrede ham til at komme med til sommeridrætten. Harry er sikker på, at det havde knebet med at få nok motion i løbet af sommeren, hvis ikke Lis havde givet ham et skub. Formkurven stiger Lis Christiansen giver sammen med sin kollega Kate Hjorth hellere end gerne alle seniorer et kærligt skub. For syvende år i træk holder de to deltagerne til ilden i sommermånederne. Det er vigtigt at beholde sine færdigheder. Derfor sørger vi for at træne de naturlige bevægemønstre gennem sjov leg. Her er pensionistidrætsmærket en god motivation. På diplomet er alle tider skrevet ned, så kan man se, om de er forbedret siden året før. Det er jo virkelig en sejr, hvis alderen er steget med et år, men tiden er blevet lavere, fortæller Lis Christiansen. Alle kan være med Instruktøren understreger, at alle kan være med uanset alder og form. For eksempel har rollatorbrugere godt af at gå med stave, fordi det træner balancen, når man bruger armene aktivt. Aase Gyldenøhr og Harry Schmidt opfordrer enhver til at komme ud ad døren og deltage i både vinterens mange aktiviteter og næste sommers idrætsmærke. Står det til dem, er de begge at finde på Gladsaxe Stadions plæne i sommeren Gymnastik og golf er blandt de 25 idrætsmærkeaktiviteter.

20 20 Tricktyveri mod ældre er sjældne og kan nemt forebygges Tricktyve benytter, som navnet angiver, tricks for at komme ind og stjæle. De er udspekulerede og lever af at snyde godtroende medborgere. Men tricktyverier kan forebygges. Af Marianne Petersen, informationsmedarbejder Politiassistent Merete Palner fra Præventiv Afdeling hos Gladsaxe Politi har stor erfaring og viden om tricktyveri, indbrud, tasketyveri og de udspekulerede metoder, som kriminelle bruger. Men tricktyveri er ikke noget, der sker flere gange om dagen eller ugen, fortæller hun. 20 tilfælde om året Inden for de seneste tre år har der i Gladsaxe Kommune været anmeldt blot 20 tilfælde af tricktyveri eller forsøg på det mod personer over 65 år. De 20 tilfælde er ud af en befolkning på cirka personer, som er over 65 år. Aviser og tv efterlader de ældre med indtrykket af, at de generelt er meget udsatte for kriminalitet. Men faktisk er det uhyre sjældent. Risikoen for at blive offer for kriminalitet bliver faktisk mindre, jo højere op i årene man kommer, fortæller Merete Palner. Det er alligevel vigtigt at vide, hvordan man ganske let kan forebygge at blive offer for udspekuleret kriminalitet. Bliv bedre til at afvise Merete Palner mener, at folk må blive bedre til at afvise folk, de ikke kender. Generelt bør man aldrig åbne for mennesker, man ikke kender. Med en dørspion kan man se, hvem der står udenfor døren. Det er også vigtigt at sørge for altid at have en kæde for døren, inden man åbner. Hun fortæller om nogle af de typiske tricks, og hvordan man skal forholde sig: De spørger, om de kan låne toilettet, få et glas vand eller låne telefonen. De ældre skal

21 21 selvfølgelig hjælpe, men ikke for enhver pris. De kan med god samvittighed henvise folk til andre muligheder. Den trængende kan altid finde et sted at tisse, telefoner findes på gaden og et glas vand kan sagtens komme forbi kæden, siger hun. Merete Palner foreslår, at man spørger sig selv, hvad man ville gøre, hvis man selv var trængende. De færreste af os ville banke på hos en tilfældig borger. Tricktyve ligner os alle Man skal ikke tro, at man kan se, hvem der er tricktyve. Det kan vi heller ikke i politiet. Så hvordan skal fru Jensen kunne det, siger Merete Palner; Det kan være alle, fra den søde, unge pige til den ældre, veltalende mand. De udgiver sig ofte for at være hjemmehjælpere, blikkenslagere, politi eller lignende. Hjemmehjælpere og andre bør altid vise legitimation gennem kæden, inden man lukker dem ind. På legitimationen skal der være navn, foto og kommunens byvåben. Hvis de ikke har det med, så må man afvise dem. Hvis der kommer en uanmeldt håndværker, så ring til viceværten og hør, om det kan passe. Ellers kan man afvise dem med god samvittighed. Opfindsomme gemmesteder Merete Palner oplever ofte, at borgerne lægger deres kontanter de mest oplagte steder, såsom en skuffe i et chatol, en reol, i en taske eller lignende. Det er ok at være dristig, men ikke dumdristig, understreger Merete Palner. Hun råder borgerne til at være opfindsomme og bruge for eksempel sko, tomme mælkekartoner og dåser. Tænk på, hvor det er mindst oplagt at have penge liggende. Folk skal blive bedre til at afvise, mener Merete Palner fra Gladsaxe Politi

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Oversigt over nogle af Gentofte Kommunes motionstilbud Tilbuddene i folderen er inddelt i 3 kategorier: Styrketræning

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst

Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Motion for alle seniorer i Aktivitetsområde Øst Oversigt over motionstilbud i aktivitetscentrenes regi. Disse tilbud henvender sig til folk, der ikke er i stand til at deltage i diverse foreningstilbud.

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE

ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE ÆLDREBOLIGER I HELSINGØR KOMMUNE Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk INDHOLD INDLEDNING... 3 FORDEL AT FLYTTE MENS DU SELV KAN BESTEMME... 3 HAR DU BEHOV FOR EN ÆLDREBOLIG?... 4 VENTELISTE... 4 SÅDAN

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere