200 seniorer tog pensionistidrætsmærket. På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv. Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "200 seniorer tog pensionistidrætsmærket. På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv. Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges"

Transkript

1 200 seniorer tog pensionistidrætsmærket På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges Nr. 3 Oktober 2005

2 2 Indhold Gladsaxe Kommunes Ældrepris På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv Pleje af nærstående døende i eget hjem NemKonto kontoen du ikke kan komme udenom Servicebussen KOL-træningshold på Kildegården Senioraftale giver nye muligheder Slægtsjægerne bliver flere og flere Idrætten flyttede ud på grønsværen Tricktyveri mod ældre er sjældne og kan nemt forebygges Gratis vaccination til alle over Ældre i Gladsaxe Ældre i Gladsaxe udgives af pleje- og omsorgsafdelingen, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé, 2860 Søborg, tlf Layout og sats: Annette Borsbøl Foto: Irene Øster-Jørgensen, Marianne Bygballe Petersen og Ulla Baden Oplag: GK-tryk Trykt på miljøpapir. Redaktionen: Knud Ole Jensen, Benthe Quistgård, Rita Bendtsen, Lisbeth Rygaard Sørensen, Kirsten Madsen, Tina Solveig Koch, Irene Øster-Jørgensen, Marianne Bygballe Petersen og Ulla Baden (ansvarshavende redaktør). Næste nummer af Ældre i Gladsaxe udkommer i december 2005.

3 3 Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2005 Socialudvalget i Gladsaxe Kommune besluttede 19. januar 2005 at uddele en ældrepris en gang årligt i december måned. Formålet med en ældrepris er at anerkende og sætte fokus på de mange positive ting, der sker blandt ældre borgere i Gladsaxe Kommune. Hvem kan ældreprisen uddeles til? Ældreprisen kan uddeles til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for kommunens ældre for eksempel inden for foreningslivet, igangsat nye initiativer eller bidraget til udviklingen af det frivillige, sociale arbejde for ældre. Eller til en medarbejdergruppe, som yder en indsats, der ligger ud over, hvad ansættelsesforholdet indebærer i Gladsaxe Kommune. Hvem kan stille forslag? Alle borgere i Gladsaxe Kommune kan stille begrundede forslag om kandidater til prisen. Hvor sendes forslag til? Forslag kan sendes på til eller med brev til Socialudvalget, Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé, 2860 Søborg. Hvem beslutter? Socialudvalget beslutter på sit møde 16. november 2005, hvem der skal modtage årets ældrepris. Hvornår overrækkes prisen? Overrækkelse af prisen vil finde sted i løbet af december måned. Med prisen følger en gave fra kommunen. Sidste frist for forslag? Forslag skal være Socialudvalget i hænde senest 31. oktober 2005 klokken 12.

4 4 På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv På akutplejeafdelingen på omsorgscenter Kildegården kan Gladsaxes pensionister indlægge sig selv, hvis de i en kortere periode har behov for pleje på grund af sygdom eller manglende overskud. Af Inge Lise Clement, daglig leder af akutplejeafdelingen Akutplejeafdelingen blev etableret i 1990 og ligger på omsorgscenter Kildegården. Der er 14 pladser fordelt på 12 enkeltstuer og en dobbeltstue. Stuerne er på cirka 10 kvadratmeter hver og er udstyret med plejeseng, sengebord, lænestol og et klapbord. Der er håndvask på stuen, mens toilet og bad er ude på gangen. Åbent for alle, døgnet rundt Afdelingen er åben for indlæggelser døgnet rundt og kan benyttes af alle hjemmeboende pensionister med adresse i Gladsaxe Kommune. De fleste borgere ankommer til afdelingen i dag- eller aftentimerne. I sjældne tilfælde er der indlæggelser om natten. Det kræver ingen henvisning at blive indlagt på afdelingen. Det er borgeren selv, der kan anmode om et ophold på afdelingen, og det sker ved, at man ringer til afdelingen. I praksis er det ofte pårørende eller ansatte i hjemmeplejen, der hjælper borgeren med at kontakte afdelingen. Helt afgørende er det, at borgeren selv ønsker opholdet. Et ophold i akutplejeafdelingen er et tilbud, der ligger ud over alle de tilbud, der i øvrigt findes i kommunen, men som kræver en henvisning fra kommunens centrale visitatorkorps. Ophold kan have mange årsager Alle, der føler behov for at komme i afdelingen, er velkomne. Det kan være meget forskelligt, hvad der er årsag til, at en borger har behov for et ophold. Nogle har en sygdom, der i en periode er vanskeligere at

5 5 håndtere end ellers; andre er pludselig utrygge ved at være alene hjemme. Nogle har en ægtefælle, der har brug for at være væk hjemmefra eller et pusterum i hverdagen. Alle begrundelser accepteres. Eneste betingelse er, at man er pensionist, har adresse i Gladsaxe Kommune, og at man ikke fejler noget, der kræver hospitalsindlæggelse. Udskrivelse fra afdelingen sker når som helst, borgeren ønsker det. Der kan selvfølgelig være praktiske ting, der skal klares, før det er hensigtsmæssigt. Det kan for eksempel være aftale om, at hjemmeplejen genoptager hjælpen. Sygeplejersker, men ingen læger Der er sygeplejersker på afdelingen hele døgnet, blandt andet for at sikre, at borgere, der burde indlægges på hospital, bliver sendt videre. Derudover er afdelingen bemandet med sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, fysioterapeut, ergoterapeut, og rengøringsassistent. Der er ingen læger ansat på afdelingen; derfor bliver man ikke automatisk undersøgt af en læge, når man er indlagt på akutplejeafdelingen. Sygeplejerskerne vil naturligvis kontakte borgerens læge, hvis det er nødvendigt. Borgeren selv eller pårørende er også velkomne til at kontakte lægen under indlæggelsen. 14 pladser står klar på akutplejeafdelingen på Kildegården.

6 6 Ophold maksimalt 14 dage Et ophold på akutplejeafdelingen kan vare fra en til 14 dage. Herefter er det meningen, at man skal kunne komme hjem til sin egen bolig. Gennem årene har der været knap 400 indlæggelser årligt, hvilket giver en gennemsnitlig indlæggelsestid på lidt under 14 dage. Det sker, at en borger er indlagt i længere tid, da man naturligvis ikke bliver udskrevet, før alle foranstaltninger er sat i værk, så det er forsvarligt, at man kommer hjem. Enkelte borgere bliver i afdelingen, indtil der er fundet en anden, midlertidig eller permanent bolig. I perioder er alle pladser optaget. Borgerne henvises så til andre relevante tilbud i kommunen. Men de får altid at vide, at de er velkomne til at kontakte afdelingen igen. Man kan ikke forhåndsreservere et ophold, da pladserne er beregnet på akutte problemer, som skal løses her og nu. 94 kroner i døgnet Opholdet koster 94 kroner i døgnet inklusiv mad. Hvad man derudover har brug af for eksempel medicin, toiletartikler, skiftetøj og hjælpemidler, skal man selv have med. Borgerne skal selv betale for transport til og fra afdelingen, uanset om transporten kan klares med taxa, handicapkørsel, eller der er behov for liggende transport med Falck. Har du brug for at lade dig indlægge på akutplejeafdelingen, kan du kontakte afdelingen på telefonnummer Sygeplejerskerne på akutplejeafdelingen kontakter lægen, hvis det er nødvendigt.

7 7 Pleje af nærstående døende i eget hjem Når en døende ønsker at dø i eget hjem, er der mulighed for, at en nærtstående kan få et plejevederlag ved pasning af den døende. Vederlaget har hidtil været givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Af Kirsten Madsen, fagspecialist i pensions- og handicapafdelingen Personkredsen, som kan modtage plejevederlag, er nu udvidet til at omfatte alle. Hjemmegående ægtefæller, studerende eller pensionister kan således også modtage plejevederlag fra januar Der er ikke ændret i betingelserne for at modtage plejevederlaget. Betingelsen er, at hospitalsbehandling anses for udsigtsløs, at den syge skal være indforstået med ordningen, og at kommunen vurderer, at den pågældende plejer kan klare opgaven. Plejevederlaget er for pensionister kroner om måneden. For andre, som mister en lønindtægt, udgør plejevederlaget maksimum 132,45 kroner per time, hvilket svarer til cirka kroner om måneden. Plejevederlaget kan dog ikke overstige den hidtidige indtægt. Man kan ikke modtage en anden offentlig forsørgelsesydelse samtidig med plejevederlaget. Så hvis en pensionist ønsker at søge plejevederlag, skal pensionen ophøre i den periode, hvor der udbetales vederlag. Andre ydelser, som forudsætter at man er pensionist, for eksempel boligydelse og varmetillæg, bortfalder også. Udbetaling af pension genoptages, når den døende er afgået ved døden, eller hvis plejeren eller den døende ønsker forholdet ophævet. Ordningen og konsekvenserne er vanskelige at overskue. Det er derfor vigtigt, at du som pensionist søger råd og vejledning i pensions- og handicapafdelingen. Her kan du også høre, om det er mere fordelagtigt at modtage plejevederlag end pension.

8 8 NemKonto kontoen du ikke kan komme udenom Alle borgere i Danmark skal fremover have en såkaldt NemKonto til udbetalinger fra det offentlige. NemKontoen kan være den konto, du allerede har, eller en ny konto, oprettet til formålet. Fra Lisbeth Rygaard Sørensen 1. Hvad er NemKonto? En NemKonto er en almindelig bankkonto, du har i forvejen, og som du udpeger til din NemKonto. Udbetalinger fra det offentlige, herunder pensioner, vil herefter ske til NemKontoen. 2. Hvem skal have en NemKonto? Alle borgere og virksomheder i Danmark skal have en NemKonto. 3. Hvornår træder NemKonto i kraft? Fra 7. november begynder offentlige myndigheder at udbetale gennem NemKonto-systemet. 4. Hvorfor indføres NemKonto? NemKonto er et led i digitaliseringen af den offentlige sektor. Der er mange fordele ved NemKonto både for det offentlige, borgerne og virksomhederne: Man slipper for at gå i banken for at indløse checks fra det offentlige Man skal kun angive og ændre sine kontooplysninger ét sted Det offentlige sparer omkostninger til udbetaling af check eller kontanter Myndighederne skal bruge mindre tid på at opdatere kontooplysninger. 5. Hvordan indberetter man sin NemKonto? Fra den 15. august 2005 kan du indberette hvilken konto, der skal være din Nem- Konto. I oktober får alle et brev med forslag til, hvilken konto, der skal være deres

9 9 NemKonto. Hvis du er enig i den foreslåede konto, skal du ikke foretage dig noget. Vil du ændre den, kan du gøre det i din bank eller på 6. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har en bankkonto? Du skal ikke nødvendigvis selv have en konto for at få en NemKonto. Benytter du f.eks. din ægtefælles konto, kan du indberette den som din NemKonto. Har du ikke adgang til en konto, skal du vælge en bank og bede den oprette og indberette en konto for dig. 7. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få en bankkonto? Så skal du kontakte den myndighed, du skal have penge fra. Den har nemlig pligt til at udbetale dine penge og kan eventuelt hjælpe dig med at finde en løsning. 8. Kan man stadig få udbetalt sine penge på check? Som udgangspunkt udbetales penge ikke på check, når NemKonto er trådt i kraft. Men der kan være helt specielle tilfælde, hvor myndigheden ikke kan foretage en udbetaling elektronisk. Her er det op til den enkelte myndighed at finde en løsning, som for eksempel kan være en check. 9. Hvem har adgang til at se mit kontonummer? De eneste, der kan se hele kontonummeret på din NemKonto, er dit pengeinstitut og dig. 10. Hvad nu, hvis jeg skifter bank eller konto? Skifter du bank, skal du også skifte NemKonto. Du kan til enhver tid få din bank til at ændre din NemKonto. Har du en digital signatur, kan du selv gøre det på 11. Kan jeg få udbetalt en særlig ydelse til en anden konto end min NemKonto? Man har kun én konto tilknyttet NemKonto. Det er muligt at oprette en såkaldt specifik konto, som kan bruges til specielle ydelser. En specifik konto kræver særskilt indberetning og opdateres ikke automatisk. Brug derfor så vidt muligt NemKontoen. 12. Hvad koster det at få en NemKonto? Det koster ikke noget for borgere eller virksomheder at få en NemKonto. 13. Hvor kan jeg finde mere information? På hjemmesiden kan du finde alle oplysninger om NemKonto. Du kan også få yderligere oplysninger på NemKontos hjælpetelefon

10 10 Servicebussen Når du læser dette, har servicebussen været en del af bybilledet i Gladsaxe Kommune en måneds tid. Måske har du allerede prøvet bussen eller er i tvivl om, hvad servicebussen er for en størrelse. Af Lisbeth Rygaard Sørensen, ældrekonsulent Formålet med servicebusordningen er at dække lokale transportbehov, der kræver et højere serviceniveau, end den generelle kollektive bustrafik normalt kan tilbyde. Ordningen er åben for alle, men målgruppen er især ældre og handicappede. Servicebusordningen har den fordel, at klippekort, køreplaner og stoppesteder er de samme, som vi kender fra den almindelige HT-trafik. Servicebusserne er lavgulvsbusser, hvor forhjulene er placeret langt ude i hjørnerne af bussens karosseri. Det giver et bredt indstigningsområde og en lav indstigningshøjde, hvilket gør bussen velegnet til ældre og handicappede. Desuden har busserne typisk flere stoppesteder undervejs, ligesom der i tidsplanen er afsat tid til, at chaufføren kan hjælpe passagerne i forbindelse med af- og påstigningen. Servicebussen kører mandag til fredag kl. 9-16, lørdag kl. 9-14, søndag kl Bussen kører i takstzone 31 og 41. Det svarer til et klip med et to-zoners kort eller en billet. Pensionistkort kan anvendes i hele perioden. Der er to ruter en nordrute og en sydrute. Ruterne varer en time. Skift mellem nord og sydrute sker ved Gladsaxe Rådhus. Der er faste stoppesteder og på udvalgte strækninger kan man også vinke til bussen, så den stopper. Bussen stopper ved alle omsorgscentre, så der er fin mulighed for at købe et godt måltid mad i pensionistcaféerne. Køreplan kan hentes på internettet på på rådhuset, biblioteket og i bussen.

11 11 KOL-træningshold på Kildegården Har du KOL eller rygerlunger i en grad, så du hæmmes i hverdagen? Af Tina Solveig Koch, dagcenterleder på Kildegården Gladsaxe Kommune gennemfører i samarbejde med Københavns Amt et træningsprojekt for borgere med KOL Kronisk Obstruktiv Lungelidelse. Formålet er at påvise effekten af træning vi tror på, at mennesker med KOL kan opnå en bedre livskvalitet gennem daglig træning. Træningen er primært cykel og gangtræning, hvor det gælder om at bliver forpustet i så lille grad, at man kan gennemføre og alligevel opnå en træningseffekt. Træningen består i et syv ugers kursus med træning to gange ugentligt på dagcenter Kildegården, daglig selvtræning hjemme, undervisning en gang ugentligt i for eksempel medicin hvordan virker den, og får du optimalt udbytte af den. Rygestop hvordan udnytter du den luft, du har, bedst med mere. Krav til deltagelse i projektet er, at du skal have KOL i middelsvær grad, og kan komme på gaden hver dag. Det er egen læge, der kan henvise til projektet. Du kan henvende dig til egen læge for yderligere oplysninger. Du kan også kontakte fysioterapeut Marelis Petersen, tlf for yderligere oplysninger. KOLpatienter i form på træningscykler.

12 12 Senioraftale giver nye muligheder For Peter Christiansen betyder en senioraftale, at han er gået fra et administrativt lederjob på Gladsaxe Rådhus til et job, hvor han blandt andet arrangerer skattejagt, bager brød og ror i kajak med kommunens børnehavebørn. Af Marianne Petersen, informationsmedarbejder For Peter Christiansen er der kun én måde at gå fra arbejdsliv til pensionisttilværelse på. Et arbejdsliv burde bestå af en opstigning og en nedstigning, siger han fra sit kontor på Bagsværdvej 144 B, hvor kommunens natur- og sejlklub holder til. Med en senioraftale er han godt i gang med sin nedstigning fra arbejdsmarkedet. I natur- og sejlklubben har den 62-årige fritidspædagog de sidste tre år været afdelingsleder. Her har han syltet, bagt brød, lavet suppe, roet i kajak, lavet skattejagt og meget andet med børnehavebørn. 25 år på rådhuset I 25 år var Peter Christiansen daginstitutionschef på rådhuset, hvor han blandt andet stod for at vedligeholde Gladsaxe Kommunes institutionsbygninger. Den del af arbejdet har han taget med i sin senioraftale en individuel aftale med hans arbejdsgiver, som løber frem til Han er gået ned i løn, men fastholder sit pensionsniveau. Tid til nedtrapning Behovet for en senioraftale kom, da Peter Christiansen efter mange års arbejdspres kunne mærke, at det var tid til at trappe ned. Tidligere kunne den ugentlige arbejdstid nemt snige sig op på 50 timer, men i dag kan han med god samvittighed holde sig på 37 timer. Jeg er en person, der involverer mig meget i de ting, jeg gør. På et tidspunkt begyndte aftenmøderne at blive uinteressante, og så var det tid til at stoppe. Jeg ville gerne slippe for at skulle tage stilling til problemer og have mindre ansvar.

13 13 Efterløn var ikke en mulighed, for han ville gerne fortsætte med at arbejde og være i gang. Det er jo det, der beriger livet at være sammen med andre mennesker, siger han. Før tiden på rådhuset havde Peter Christiansen arbejdet i institution i 11 år. Han nyder at være sammen med børn igen. Børn er så umiddelbare. Der er kontant afregning, og så skal der ikke så meget til, før man er en helt, siger han smilende. Skiftet fra at være chef til at være ham, der også fejer gulvet og koger suppe, har ikke været et problem for ham. Hans råd til andre, der overvejer en senioraftale, er, at tænke over, hvordan aftalen kunne se ud, inden man går til sin chef. Man kender jo selv sit jobområde og kan måske tænke i nye muligheder, fortæller Peter Christiansen. Seniorordninger er ikke lovpligtige Som det er i dag, er der ingen krav om, at arbejdsgiverne skal tilbyde seniorordninger. Men flere og flere virksomheder har det som en del af deres Det har jeg det fint med. Jeg har aldrig stået tilbage for praktisk arbejde. Det vigtigste er, at man er glad for det, man laver, siger han og tilføjer, at han også er uddannet smed. Tid til samvær Hans kone arbejder også stadig, og de har besluttet at trække sig tilbage samtidig. Indtil nu har de dog nydt godt af hans seniorordning. Vi ser mere til venner og familie og er i det hele taget mere ude sammen. Og så bruger jeg også tid på bare at være, siger han. Nu er der igen plads til børn i Peter Christiansens liv.

14 14 personalepolitik. Det vil ofte være ved medarbejderudviklingssamtaler, at arbejdsgiveren vil komme ind på det. Projektleder Karin Kjemtrup fra Ældre Sagen, der arbejder konkret med at rådgive virksomheder og medarbejdere, giver kommende seniorer følgende råd med på vejen: Seniorer er individuelle personer med egne værdier. Det er vigtigt at bruge medarbejderudviklingssamtalerne til at gøre opmærksom på, hvilke ønsker man har. Hvad vil jeg egentlig? Fokuser på, at du skal have nogle valg. Virksomheden skal tilbyde dig en fleksibel og personligt tilpasset personalepolitik i stedet for den aldersfokuserede seniorpolitik. Der er behov for, at seniorerne selv tager initiativ til at nytænke og skabe det nye seniorliv. Gode links om seniorordning Ældre Sagen og forlaget Studieerhverv har udgivet en CD-ROM, der giver gode råd om overvejelser, du kan gøre dig, hvis du ønsker en seniorordning. Se mere på hvor du også kan få en smagsprøve på indholdet. Derudover kan du få mere at vide hos: tlf , og fra Videnscenter på Ældreområdet, tlf Peter Christiansen trapper arbejdslivet ned i natur- og sejlklubben.

15 15 Slægtsjægerne bliver flere og flere Familiens rødder drager i stigende grad nysgerrige efterkommere. Dette efterår er det sjette år i træk, at Ældresagen i Gladsaxe oplever en stor interesse for slægtsforskning. For nogen bliver det en hel fuldtidsbeskæftigelse. Af Irene Øster-Jørgensen, informationsmedarbejder De higer og søger i arkiver, aviser og bøger for at finde detaljer om lige præcis deres slægt. Antallet af slægtsjægere vokser støt. Det mærker man tydeligt hos Ældresagen i Gladsaxe, hvor antallet af deltagere til kurser i slægtsforskning stiger for hver sæson. Leif Hansen har været med siden første hold og står nu selv i spidsen for en gruppe på opdagelse i fortiden. Det er ikke hver dag, man finder en slægtning så langt tilbage i tiden og væk fra Danmark. Det kræver nemlig mange timer i arkiverne. Gevinsten er dog al sliddet værd. Efterhånden får slægtsforskerne nemlig en stribe interessante og overraskende fortællinger til deres personlige historiebog. Man bliver simpelthen bidt af det, når man først kommer i gang. Man bliver jo aldrig færdig. Jeg tror, jeg har fundet cirka 700 navne fra min familie nu. Den ældste slægtning, jeg har fundet frem til, er fra Han hed Josef Michelsen og gjorde tjeneste som professionel soldat i Rusland. Ham fandt jeg gennem en kontakt til et russisk arkiv, fortæller Leif Hansen. Percy og Leif jagter fortiden sammen.

16 16 Landevejsrøverblod i årerne Det er først og fremmes nysgerrigheden, der driver jagten på fortiden. Leif Hansen og hans holdkammerat Percy Mathiesen leder mere efter den gode historie end årstal. Det er jo historien bag menneskene, der er spændende. Vi er nysgerrige på deres liv. Hvem var de, og hvordan levede de? Jeg fandt for eksempel frem til nogle slægtninge i Hvidovre, der var blevet anklaget for landevejsrøveri. Det er da lidt sjovt at forestille sig, hvordan det har været, siger Percy Mathiesen. Konger og millionærer ingen betingelse Han understreger, at det ikke betyder noget, om der dukker konger, millionærer eller store helte frem fra fortidens gemmer. Det er det nære liv og de små anekdoter, som tænder lysten til at grave i arkiverne. For eksempel fandt Leif Hansen ud af, at flere grene af familien havde krydset hinanden. Min farfar havde en cykelforretning, på Nørrevold. Da jeg undersøgte mere om forretningen, fandt jeg ud af, at de samme lokaler senere var blevet til den blomsterforretning, hvor min mor arbejdede. Rigtig spøjst blev det, da min søn, der er ejendomsmægler, solgte netop det hus i Nærum, hvor min farfar senere var flyttet til. Det er da skægt, at forskellige generationer på den måde har bevæget sig de samme steder, siger Leif Hansen. Percy Mathiesen og Leif Hansen er sikre på, at mange flere vil hoppe på slægtsforskningsbølgen i de kommende år. Til dem har de et par gode råd. Allerførst er det oplagt at tale med de ældste i familien og spørge dem om deres bedsteforældre og søskende. Desuden er deres dåbsattester en stor hjælp. Det bedste sted at gå videre er helt sikkert Landsarkivet. Man kan også bruge internettet til noget, men det er absolut kun en brøkdel. Hvis nogen tror, de kan lave al slægtsforskning ved en computer, tager de fejl. De skal ud og søge i arkiverne, understreger Percy Mathiesen. Dyk ned i gemmerne Derudover kan man finde spændende oplysninger og ledetråde i gamle soldaterpapirer, i politiets arkiver, lokalarkiver, gamle aviser, tidligere stuepigers skudsmålsbøger og søge efter gamle vandrebreve på internettet. Da mange af papirerne er af ældre dato, kan det blive nødvendigt at gøre lige som Percy og Leif og lære sig gotisk skrift. Glæden er nemlig stor, når familiemosaikken falder på plads. Det giver et sus af tilfredsstillelse hver gang, der dukker en ny brik op. Tænk, at man kan sådan noget, smiler Leif Hansen.

17 17 Percy og Leif graver efter slægtninge i arkiverne. Foreninger, der udbyder kurser i slægtsforskning Ældresagen i Gladsaxe, Aktivcentret, Telefonvej 8, 2860 Søborg. Kontortid mandag, og torsdag kl , tlf , AOF Gladsaxe, Rådhus Allé 11, Postboks 106, 2860 Søborg, tlf FOF Gladsaxe, Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs. Lyngby, tlf , Gladsaxe Hovedbibliotek 25. oktober afholdes et kursus i, hvordan man kan bruge internettet til slægtsforskning. Tilmeld dig på tlf eller

18 18 Idrætten flyttede ud på grønsværen Der blev svømmet, løbet og kastet til den helt store guldmedalje i sommervarmen. Eller rettere til det helt store idrætsmærke. Over 200 seniorer på 55 år og opefter deltog i den 25. udgave af pensionistidrætsmærket. Af Irene Øster-Jørgensen, informationsmedarbejder Gladsaxes mest vedholdende motionsudøvere forlader i juni måned de dunkle gymnastiksale og rykker ud på stadions grønsvær. Her deltager de i discipliner som golf, atletik og diverse boldspil. Når strabadserne er overstået, får de aktive seniorer papir på udfoldelserne. Alle deltagere får nemlig pensionistidrætsmærket, når de har gennemført fem ud af 25 aktiviteter. 25 års jubilæum Idrætsmærket runder i år et skarpt hjørne og fejrer 25 års jubilæum. Enkelte deltagere har været med hele vejen. 80-årige Aase Gyldenøhr er en af dem. Det er vigtigt at holde sig i gang og få smurt lemmerne. Vi er heldige, at vi har fået sådan nogle, og så skal de naturligvis bruges. Her er der øvelser, alle kan klare. Det tager jo bare den tid, det tager, så alderen betyder ikke noget. Jeg har altid selv været aktiv og elsker at gå langt. Alt under 30 kilometer er ikke noget, smiler Aase Gyldenøhr, som råder alle til at gå, fordi det er en god medicin. Samværet trækker Det er dog hverken længden eller hastigheden, der betyder mest, når de aktive seniorer udfolder sig på græsset. Selvom deltagerne skal klare et fast antal discipliner for at få diplomet, er det sociale og fællesskabet i højsædet for de fleste. For 68-årige Harry Schmidt betyder samværet lige så meget som motionen. Det er pragtfuldt at komme ud og snakke med andre, og så får man mange gode venner her. Jeg er glad for, at vores instruktør Lis Christiansen gav mig et spark bagi og fik mig i gang, ellers sidder man jo bare

19 19 derhjemme og kigger. Det handler om at rejse sig op, tage smilet med og gemme alt det sure i skakten, siger Harry Schmidt. Han har gået til svømning i to sæsoner, og det var i den forbindelse, underviser Lis Christiansen opfordrede ham til at komme med til sommeridrætten. Harry er sikker på, at det havde knebet med at få nok motion i løbet af sommeren, hvis ikke Lis havde givet ham et skub. Formkurven stiger Lis Christiansen giver sammen med sin kollega Kate Hjorth hellere end gerne alle seniorer et kærligt skub. For syvende år i træk holder de to deltagerne til ilden i sommermånederne. Det er vigtigt at beholde sine færdigheder. Derfor sørger vi for at træne de naturlige bevægemønstre gennem sjov leg. Her er pensionistidrætsmærket en god motivation. På diplomet er alle tider skrevet ned, så kan man se, om de er forbedret siden året før. Det er jo virkelig en sejr, hvis alderen er steget med et år, men tiden er blevet lavere, fortæller Lis Christiansen. Alle kan være med Instruktøren understreger, at alle kan være med uanset alder og form. For eksempel har rollatorbrugere godt af at gå med stave, fordi det træner balancen, når man bruger armene aktivt. Aase Gyldenøhr og Harry Schmidt opfordrer enhver til at komme ud ad døren og deltage i både vinterens mange aktiviteter og næste sommers idrætsmærke. Står det til dem, er de begge at finde på Gladsaxe Stadions plæne i sommeren Gymnastik og golf er blandt de 25 idrætsmærkeaktiviteter.

20 20 Tricktyveri mod ældre er sjældne og kan nemt forebygges Tricktyve benytter, som navnet angiver, tricks for at komme ind og stjæle. De er udspekulerede og lever af at snyde godtroende medborgere. Men tricktyverier kan forebygges. Af Marianne Petersen, informationsmedarbejder Politiassistent Merete Palner fra Præventiv Afdeling hos Gladsaxe Politi har stor erfaring og viden om tricktyveri, indbrud, tasketyveri og de udspekulerede metoder, som kriminelle bruger. Men tricktyveri er ikke noget, der sker flere gange om dagen eller ugen, fortæller hun. 20 tilfælde om året Inden for de seneste tre år har der i Gladsaxe Kommune været anmeldt blot 20 tilfælde af tricktyveri eller forsøg på det mod personer over 65 år. De 20 tilfælde er ud af en befolkning på cirka personer, som er over 65 år. Aviser og tv efterlader de ældre med indtrykket af, at de generelt er meget udsatte for kriminalitet. Men faktisk er det uhyre sjældent. Risikoen for at blive offer for kriminalitet bliver faktisk mindre, jo højere op i årene man kommer, fortæller Merete Palner. Det er alligevel vigtigt at vide, hvordan man ganske let kan forebygge at blive offer for udspekuleret kriminalitet. Bliv bedre til at afvise Merete Palner mener, at folk må blive bedre til at afvise folk, de ikke kender. Generelt bør man aldrig åbne for mennesker, man ikke kender. Med en dørspion kan man se, hvem der står udenfor døren. Det er også vigtigt at sørge for altid at have en kæde for døren, inden man åbner. Hun fortæller om nogle af de typiske tricks, og hvordan man skal forholde sig: De spørger, om de kan låne toilettet, få et glas vand eller låne telefonen. De ældre skal

21 21 selvfølgelig hjælpe, men ikke for enhver pris. De kan med god samvittighed henvise folk til andre muligheder. Den trængende kan altid finde et sted at tisse, telefoner findes på gaden og et glas vand kan sagtens komme forbi kæden, siger hun. Merete Palner foreslår, at man spørger sig selv, hvad man ville gøre, hvis man selv var trængende. De færreste af os ville banke på hos en tilfældig borger. Tricktyve ligner os alle Man skal ikke tro, at man kan se, hvem der er tricktyve. Det kan vi heller ikke i politiet. Så hvordan skal fru Jensen kunne det, siger Merete Palner; Det kan være alle, fra den søde, unge pige til den ældre, veltalende mand. De udgiver sig ofte for at være hjemmehjælpere, blikkenslagere, politi eller lignende. Hjemmehjælpere og andre bør altid vise legitimation gennem kæden, inden man lukker dem ind. På legitimationen skal der være navn, foto og kommunens byvåben. Hvis de ikke har det med, så må man afvise dem. Hvis der kommer en uanmeldt håndværker, så ring til viceværten og hør, om det kan passe. Ellers kan man afvise dem med god samvittighed. Opfindsomme gemmesteder Merete Palner oplever ofte, at borgerne lægger deres kontanter de mest oplagte steder, såsom en skuffe i et chatol, en reol, i en taske eller lignende. Det er ok at være dristig, men ikke dumdristig, understreger Merete Palner. Hun råder borgerne til at være opfindsomme og bruge for eksempel sko, tomme mælkekartoner og dåser. Tænk på, hvor det er mindst oplagt at have penge liggende. Folk skal blive bedre til at afvise, mener Merete Palner fra Gladsaxe Politi

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag

Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Myndighedsafdelingen Revideret januar

Myndighedsafdelingen Revideret januar Myndighedsafdelingen Revideret januar 2015 440-2015-7379 Myndighedsafdelingen 14 Kvalitetsstandard Plejevederlag/ terminal pleje 2015 Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 119,

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev September 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Tove,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD

PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD PRØV, OM DU KAN LØSE VORES KRYDSORD TRANSPORT- MIDDEL BANDEORD SOLDATER AFVIS HASTIGT BYGGE- MATERIALE 4 9 1 BIDRAGE 7 VÆRE MÆRKE 11. BOGSTAV MEL- LEMØSTLIG FYRSTE KADAVER 5 BEFRI PIGENAVN RUMSTATION 3

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle 50 år 1966 2016 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Det er med stor glæde og stolthed, at Bestyrelsen i Pensionist Idræt kan fejre Pensionist Idræts 50 års jubilæum

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 Uge 30: Venner Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 HIPPY HippHopp uge_30_guidevejl_venner.indd 1 06/07/10 10.41 Denne vejledning er et

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

gladsaxe.dk Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

gladsaxe.dk Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende Indhold Fakta om demens tal, symptomer og tegn på demens... 3 Gladsaxe Kommunes tilbud

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere