Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet"

Transkript

1 Klitten sikret med tons sten. Ved generalforsamlingen i 2005 deltog mere end 260. Forud var der suppespisning og koncert med»the Gentlemen«fra Århus-egnen. De første dage i januar 2005 truede havet Lokale folketingsmænd gik i aktion Siden foråret 2003 har bestyrelsen fulgt havets»gnaven«af kysten meget tæt. Derfor blev der på generalforsamlingen allerede i 2004 givet en orientering af Kystdirektoratet, hvilke initiativer, der var planlagt. Historien herom kender alle. Sandfodring for mio. kroner forsvandt kort tid efter arbejdets gennemførelse. Bestyrelsen tog derfor med kyshånd mod et tilbud fra advokat Lars Bollerup, der tilbød, dagligt i december 2004, at fotografere en bestemt del af stranden udenfor Badevej. Dermed fik bestyrelsen dokumentation for den negative udvikling, og dokumentationen blev hver dag omkring årsskiftet 2005/06 via internettet distribueret til pressen, myndigheder og lokale folketingsmænd. Det endte lykkeligt. Klitten blev ikke som frygtet gennembrudt og baglandet blev ikke oversvømmet. Efter anbefaling fra Kystdirektoratet finansierede trafikminister Flemming Hansen siden med en ekstrabevilling en omfattende kystsikring. Iflg. dagspressen blev der i 2005 anvendt mere end 30 mio. kr. til sikring af klitten med tons sten samt omkostninger til fodring med sand. Det er endelig politisk besluttet af fastholde bredden af stranden. Nyt EDB-program gav problemer Via dagspressen får vi alle indsigt i, at det er gået galt i forbindelse med indførelsen af nye EDB-programmer. Trods det overraskede det bestyrelsen, at det ville give foreningen store problemer at indføre et EDB-program, som ville medføre en stor arbejdslettelse, i forbindelse med bl.a. opkrævning af kontingent. Mange problemer opstod, fordi det udsendte indbetalingskort, som var forsynet med en stregkode, ikke blev benyttet, eller at det ikke blev korrekt anvendt hos medlemmernes bank og ikke at forglemme vores egen bank. Og det kom der problemer ud af. Da vi derfor rykkede for betaling af ikke indbetalt kontingent i december, troede vi berettiget, at de kendte problemer var løst. I stedet brød, om ikke helvede løs, da næsten. Flere der blev rykket havde faktisk betalt, men betaleren havde efter»koden«indtastet indbetalerens navn. Derfor blev»automatikken«sat ud af kraft, og indbetalingen kun registreret på kontoudtogene. Foreningen havde delvist garderet sig, bl.a. fordi foreningens formand var på rykkerlisten, og fordi han kunne bevise, at han som en af de første havde betalt i en lokal bank i Herning. Derfor undskyldte vi på forhånd, da vi rykkede for eventuelle fejl. Udover meget venlige reklamationer blev vi desværre også sammen med helt uskyldige mennesker, der havde lovet at hjælpe os overøst med en ordflom, som vi gerne ville have været foruden. Vi lærte om det danske sprogs mangfoldighed. Efterfølgende er ejerlisten blevet»renset«, således at foreningen sparer tid, samt trykke- og portoudgifter vedr. de få, der ikke ville bidrage til foreningens formål, selvom det kun koster 200 kr. pr. år. SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1

2 SØNDERVIG-SANGEN Melodi: On the Road to Mandalay Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav, vil du strejfe med stranden, mens du søger efter rav, vil du høre havets hymne give genklang i dit sind, medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm, ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm, vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd, mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri, så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi. Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro, solens stråler over vandet som en bred og gylden bro? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod, og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod, brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn, og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv, kalder havets brænding ikke hvisker lyngen ikke tyst? til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer i Søndervig beboerforening. Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle broder til fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing. 2

3 SØNDERVIG STRAND EN AF VESTKYSTENS FLOTTESTE en følgeslutning i folketingspolitikernes forhandling i januar 2005 med trafikministeren blev, at strandens bredde fremover fastholdes. I mange år har vi måttet leve med, at det politisk var besluttet at acceptere, at stranden blev smallere og smallere. Det er der sat stop for. ST. HANSFESTEN 2005 FOR MERE END 500 Taler i 2005 var rektor for Nr. Nissum Seminarium, Henrik Sommer (se billedet til venstre). Som der er tradition for, blev St. Hansfesten gennemført på arealet ved søen på Lodbergsvej 44 overfor Danland. Med velvilje fra Sandskulpturfestivalen fik alle gratis adgang til arealet og dermed både lejlighed til at bese de imponerende sandskulpturer i 2005 inspireret af H. C. Andersens eventyr og deltage i festen. Mange havde også i 2005 taget madkurven med, så ventetiden til bålafbrændingen kunne fordrives med spisning og til tonerne af liflig musik. Arrangementet blev indledt med musikalsk underholdning af Ringkøbing Bigband, der, selvom man var ved at pakke sammen til en koncertrejse til Færøerne, tog sig tid til igen at spille for os i Søndervig. (Billedet tv. er taget i Thorshavn). 3

4 CYKEL- OG VANDRESTIER TIL HVIDE SANDE OG HOUVIG Som besluttet på generalforsamlingen i 2005 skulle bestyrelsen arbejde på, at der blev etableret cykelsti fra Sand Holmsvej til Holdvej. Amtet blev i den anledning kontaktet, og mens man tidligere havde været positive overfor foreningens forslag om en rørlægning, der kunne give plads til en sti på grøft-arealet, pegede amtet nu i stedet på en løsning i eget trace og på det areal, der i forvejen var udlagt til vejareal. Da vejstrækningen derudover var ca. 3 gange så lang, som foreningens tidligere projekt fra Lodbergsvej til Sand Holmsvej, og mindst 3 gange så dyrt at anlægge, blev der forhandlet med borgmester Iver Enevoldsen i foråret 2005 med henblik på at opnå en kommunal medfinansiering. Borgmester Iver Enevoldsen var absolut lydhør allerede i 2004, men på det tidspunkt var der ikke plads i budgettet til en kommunal medfinansiering i Formand og næstformand fik dog oplyst, at det ikke var udelukket i Med denne positive melding i erindring gik K.O.Jensen og Keld Hansen til møde igen den 3o. september o5. Tanker og ideer om Søndervigs fremtid blev udvekslet indenfor de følgende timer. Konklusionen blev, at der i 2006 men dog nu udsat til 2007 vil blive anlagt en kommunalt finansieret dobbeltrettet cykelsti på hele strækningen fra Lodbergsvej forbi Sand Holmsvej, Holdvej og helt op til Røjklitvej. Den ny stiforbindelse vil give let adgang pr. cykel til Houvig-området, men også til Lodberg Hede og Kloster. AMTET ANLÆGGER CYKELSTI HELT TIL SØNDERVIG I 2006 Foreningen har ved flere lejligheder fremsat ønske om en cykelsti langs Holmsland Klitvej Store entreprenør maskiner har nu i efteråret 2005 begyndt jordarbejdet i forbindelsen med anlæggelsen af denne cykelsti; - en dobbelt rettet cykelsti fra Sivbjerg i syd og til Søndervig. Arbejdet forventes afsluttet i Finansministerens begrænsninger af amter og kommuners økonomiske råderum i 2006 skabte usikkerhed om projektets realisering. Ville det blive opgivet? Bestyrelsen frygtede det. Imidlertid har Ringkjøbing Amtsråd, jfr. månedsbrev nr. 215, den 15. december 2005, godkendt anden etape af cykelstien mellem Sivbjerg og Søndervig, en strækning på 3,6 km, og derudover frigivet 5.5 mio. kr. til formålet. Arbejdet vil blive igangsat i foråret 2006 og det vil være afsluttet inden udgangen af Herefter vil man kunne køre på cykelsti anlagt i eget trace fra helt fra Søndervig og til Hvide Sande. Og turen tilbage kan jo cykles på Nordsø-stien i sommerhusterrænet. Trafiksikkerhedsmæssigt er det efter foreningens mening et kæmpeløft, idet der er en sommertrafik på Holmsland Klitvej målt til ca køretøjer i døgnet. PAS PÅ ÆNDRINGER VED»RUNDKØRSELEN«I SØNDERVIG Der er afholdt møde vedr, krydset i Søndervig. Det er oplyst, at der var mange henvendelser herom. Som noget positivt kan nævnes, at det på mødet blev oplyst, at trafikanterne stopper op og tænker: Kører de andre frem eller skal jeg. Men hvad kom der ud af mødet? 1. De lyse felter i»fodgængerovergangene«belægges med hvis termoplast 2. Der etableres ubetinget vigepligt på Badevej, når man kommer fra vest og lige før runddelen 3. Der opsættes skilte ved alle fodgængerovergange 4. Der»males«hajtænder ved Nordsøvejs udkørsel til Badevej. Det vil give en forbedring. Når dertil lægges, at flere fremover måske tager cyklen, når de skal til købmanden, fordi der nu etableres cykelsti langs landevejen mod syd, formindsker ligeledes både trafikken og behovet for P-pladser. 4

5 Hjelmevej moderniseret efter mere end 10 års tovtrækkeri Det seneste vejsyn med efterfølgende afstemning gav intet flertal for en forbedring. Efter 2 vejsyn uden andet resultat end et flertal fra de direkte berørte og en beskeden modstand, hvis alle vejberettigede blev medregnet, besluttede bestyrelsen på baggrund af adskillige direkte henvendelser, at gennemføre en indsamling som gav økonomisk grundlag for at realisere manges ønske, at Hjelmevej fik samme standard som Nordsøvej. Arbejdet blev på generalforsamlingen i 2005 omtalt og lovet færdigt til sommersæsonen Af tekniske grunde blev projektet dog først afsluttet medio september. Arbejdet på Hjelmevej omfattede udlægning af ca. 30 tons grus, vanding af samme, tromling og en overfl adebehandling med polymermodifi ceret bitumen og afdækning med 5/8 mm lys granit. Det grove arbejde blev udført af entreprenørfi rmaet Vorgod Vejservice ApS v/jørgen Blach og overfl adebehandlingen af DOB I/S, Dansk Overfl adebehandling i Brenderup. Nu er Hjelmevej afsluttet. Vejen er fl ot. Bestyrelsen håber, den bliver til glæde. 5

6 HOLMSLAND KOMMUNE INVESTERER I BRO (SPANG) OVER VONÅ Holmsland Kommune har med EU støtte etableret en stiforbindelse fra Røjklitvejs østlige ende til VONÅ og bygget en bro (spang) over åen, et projekt, som giver forbindelse til en sti på åens østlige side. Der er derfor nu mulighed for at cykle om Stadil Fjord. Dette gode projekt, der er foreslået af Sogneforeningen, kan ses i sammenhæng med, at Holmsland kommune tilskyndet af beboerforeningen anlægger sti i 2006/07 fra Sand Holmsvej til Houvig Mulighederne for flere cykelture er med førnævnte projekt blevet endnu bedre. TRAFIKPRESSET I RINGKØBING BY Der er nu forslag om, at der etableres en omfartsvej i Ringkøbing med start ved Nordre Ringvej og med en linieføring nordvest om Ringkøbing og med tilslutning til Søndervig Landevej ca. 2 km vest for Ringkøbing. Projektet er særdeles relevant, idet der - forsåvidt den foreslåede omfartsvej - forventes en årsdøgns-trafik på ca biler i døgnet allerede i år Herudover forventer man, at trafikken igennem Ringkøbing vil blive reduceret med ca. 25%, når projektet er realiseret. Den ny vejstrækning vil gå direkte gennem naturen; d.v.s. skære flere grøfter og vandløb, bl.a. Vonå, men amtet skønner alligevel, at den kommende vej ikke vil få væsentlig negativ indflydelse på miljøet på kort eller længere sigt. Det koster ca. 45 mio. at anlægge omfarsvejen, og Ringkjøbing Amt har heldigvis foreløbigt afsat 7 mio. kroner til projektet. Herefter er der i 2007 og 2008 afsat henholdsvis 20 mio. kr og 15 mio. kr til formålet. Amterne bliver jo nedlagt 31. januar Hvad så? Derfor er det den kommende vejbestyrelse, der skal afholde sidstnævnte beløb. Vi krydser fingre for, at den vil have samme mål som det nuværende amtsråd. SØNDERVIG BEBOERFORENING FIK NEJ - ØNSKEDE 60 KM s HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ LANDEVEJEN Fra det trafikregulerede vejkryds i Søndervig og mod syd til Hjelmevej har Søndervig Beboerforening overfor vejmyndigheden foreslået en 60 km s hastighedsbegrænsning. Sagen har været forelagt Ringkøbing Politi, der har afslået ønsket. Man mener åbenbart ikke, at der køres for hurtigt. OPLEVELSESLAND PLACERES ØST FOR LANDEVEJEN - TUNNEL UNDER LANDEVEJ 2 haller à 3000 m 2 er planlagt placeret øst for landevejen. De skal rumme et legested a la»baboon City«i Herning med gocart-bane i den ene og i den anden et legeland som fra Herning-modellen. Der er ingen tvivl om, at et sådant anlæg vil medvirke til, at det vil blive endnu mere attraktivt at udleje feriehus i området. HÆRVÆRK SKAL FORHINDRES I Holstebro har man haft stor succes med at opdække uromagere. Desværre tager de til andre byer bl.a. Søndervig. I disse uger overvejes derfor at ansætte nattevagt med hund til at patruljere i Søndervig fra kl Restauranter naturligvis, men også forretningerne. Sandskulpturfestivalen og beboerforening bidrager til at dette projekt realiseres. Bl.a. fordi der var problemer i august og september. 6

7 Spændende forslag fremsat af et medlem etablér en mole ud for Søndervig med restaurant men er ideen realistisk? Hvad mener du? 7

8 NORDSØVEJ s HOVEDSTRÆKNING REPARERES I FORÅRET 2006 For 9 år siden var Nordsøvejs hovedstrækning en af områdets dårligste veje på grund af den store trafik. Efter en afstemning blev den derfor asfalteret. Det har været til glæde for næsten alle. Nu trænger vejen til at blive repareret. Foreningen indhentede derfor allerede sidste år et tilbud for om ikke andet at sammenligne vore indbetalte vejbidrag med omkostningerne. På den baggrund fremsatte foreningen krav om, at vejen bliver både repareret, og at den får en ny overfladebehandling. Vejkontoret har oplyst, at arbejdet vil blive udført i foråret HVIDBJERGVEJ - HVAD NU? Der blev afholdt vejsyn i Efterfølgende blev der præsenteret forslag fra vejmyndigheden, ligesom der blev gennemført en afstemning herom. Der var kun ca. 52%, der stemte for en forbedring af den hullede og stærkt trafikerede del af Hvidbjergvej, d.v.s. fra landevej og til Nordsøvej. Derfor ønskede kommunen ikke at gennemføre projektet. Men på opfordring gennemførte bestyrelsen i stedet efterfølgende en indsamling i den østligste del af Hvidbjergvej, hvor der ved afstemningen var en tilslutning til forbedring på ca. 65%. For det indsamlede beløb gennemførte Søndervig Beboerforening en asfaltering af en strækning på ca. 200 meter. Flere har efterfølgende tilsluttet sig indsamlingen, og der er derfor i bestyrelsen besluttet, at den resterende del af Hvidbjergvej og op til Nordsøvej får en lignende behandling, når asfaltfirmaerne skal til at arbejde i nabolaget. Søndervig Beboerforening skal opfordre de, der endnu ikke har indbetalt bidrag, til solidarisk at medvirke til løsning af denne opgave. Eengangsydelse udgør kr: 2.150,00. Beløbet skal indbetales til vor konto i Ringkjøbing Landbobank, reg. 7670, konto Husk mærket»hvidbjergvej«samt indbetalers Hvidbjergvej-adresse. VEJSYN GENERELT Når sommerhusejere beder bestyrelsen om at få gennemført et vejsyn, er det foreningens politik at arrangere et sådant uden forsinkelse, men bestyrelsen vil normalt ikke selv tage initiativet. På opfordring af medlemmer på Hafavej har foreningen eksempelvis senest i januar 2006 fået gennemført et vejsyn, fordi der for omhandlede del af Hafavej hidtil ikke har været aftale om vedligeholdelse med en entreprenør eller kommune. Målinger ved landinspektør før vejsynet afdækkede i øvrigt en række unøjagtigheder i forbindelse med grundenes udstrækning m.v. Bl.a. at vejen var anlagt det forkerte sted i forhold til matrikelkort. Vejen får derfor - hvis projektet gennemføres- et lidt andet forløb efter forbedring. Hafavej vil fortsat have grusbelægning. Grundejere, der er utilfredse med vejstandarden, er velkommen til at bede foreningen sørge for gennemførelse af et vejsyn. 8

9 REKLAMER I FORRUDEN ER ULOVLIGT I SØNDERVIG Sidder der en reklame fastgjort af vinduesviskeren, når du parkerer på P-pladserne i Søndervig, aflever den da i supermarkedet, der vil sørge for at annoncøren får en venlig henstilling om at lade være fremover. SANDSKULPTURFESTIVAL IGEN I 2006 Sandskulpturfestivalen, der har være gennemført i flere år i Søndervig, efter en årrække i Blokhus, fortsætter i Søndervig og i 2006 med et nyt tema: Nordisk Mytologi, det samme tema, som blev anvendt af TV2 s julekalender. I Sandskulpturfestivalen 2005 var temaet H. C. Andersens eventyr. Besøget i 2005 var lidt mindre end forventet. bl.a. på grund af vejret. ENERGIMÆRKE VED SALG Siden nytår skal sommerhuse også have udarbejdet energimærke ved salg, men dog kun hvis de er mindst 50 kvadratmeter store. Fra 1. januar 2007 skal sommerhuse også energimærkes, hvis de udlejes i perioder på mere end to måneder til samme lejer. Et energimærke fortæller om husets samlede energiforbrug og gælder i fem år. MODERNISERING AF SOMMERHUSE OVER HELE DANMARK Sommerhuskommuner melder om usædvanligt mange byggesager, og Realkredit Danmark oplyser, at udlånet til sommerhusejere målt i kroner er steget med en femtedel i Mange tager nemlig lån til at modernisere sommerhuset med nyt bad og køkken, ekstra soveværelser eller bedre isolering, så det kan bruges hele året. Lokale håndværkere beretter om den samme tendens i Søndervig. I den forbindelse skal nævnes, at tømrermester Hans Lodberg har solgt sin forretning til Vestkystens Tømrerforretning en af denne forenings sponsorer. Se annoncen på de efterfølgende sider. Hans Lodberg fortsætter dog som entreprenør. Kære sommerhusejer Sådan finder vi køberne til dit sommerhus... HER FINDER DU OS Vi har et tæt lokalt samarbejde med udlejningsbureauerne i vort virkeområde. Vi har et effektivt og omfangsrigt køberkartotek med mange potentielle købere, som venter på det rigtige. Vi annoncerer målrettet: Lokalt, i JyllandsPosten og via Internettet. Vi har moderne og tidssvarende boligudstillinger i både centrum af Ringkøbing og Søndervig, som har åbent alle ugens dage fra kl til kl Vi har lokale udstillingsskabe i centrum af Hvide Sande og Søndervig. Vi har mange års erfaring med salg af sommerhuse på vestkysten. Torvegade 5e, Ringkøbing - kun et stenkast fra Torvet, Gågaden samt Kvickly og byens største parkeringsplads med en enestående tilstrømning af potentielle købere Badevej 13, Søndervig - hvor potentielle købere i massevis hver dag går forbi Går du i salgstanker eller er du blot interesseret i at kende friværdien i dit sommerhus - kontakt os da for en gratis og uforbindende salgsvurdering. BoligCenter din selvstændige og lokale boligbutik... Vestjylland Tlf

10 INVESTERING I SØNDERVIG ER ATTRAKTIV Mange ældre huse nedrives nye opføres ny arkitektur dukker op. Den offentlige vurdering er for flere steget i løbet af 3 år med ca. 85%. T.v.»Soldug«kendt ældre sommerhus styrter. Flot og traditionelt sommerhus opført i stedet. Nedenfor: Modernisering af sommerhus på Hjelmevej. 10

11 SIDSTE NYHEDER FRA SØNDERVIG Keld Hansen købmanden har i den sidste tid været i gang med planlægning af en større om- og udbygning af det nuværende Søndervig Supermarked. Bl.a. vil salgsarealet blive udviddet med 400 m 2, således at det vil udgøre 1500 m 2. Centerforeningen har indkøbt en ny hoppeborg. Kr op af lommen. Der opstilles nyt skilt ved Holmsland Klitvej, bl.a. med display, hvor der formentlig kan aflæses vindstyrke og temperatur. Arkaden ved Søndervig Centret vil blive udskiftet efter sommersæsonen, d.v.s. i 2006/07, og den vil være renoveret m.v. til næste sæson. Den 21. marts 2006 har Holmsland kommune besluttet at frigive ca. 1,2 mio., der sammen med et forventet tilskud fra EU skal finansiere anlægget af et samlet stiforløb langs fjordkysten i Hvide Sande Nord. Anlægget omfatter udover handicapvenlige stier og etablering af badelaguner ved fjorden, diverse bænke og stole samt toiletbygning og p-pladser. Sonofon har fået tilladelse til at opsætte en radiomast på Holmsland Klitvej o8 med henblik på at forbedre modtageforholdene. Annoncen nedenfor rummer et godt specielt tilbud til os formidlet af Per Sander. Der er herudover i.f.m. generalforsamlingen mulighed for at se»apparaturet«og få det forklaret. Var sommerhuset koldt og klamt? Fra inkl. moms SE DEMONSTRA- TIONSANLÆG PÅ GENERAL- FORSAMLINGEN DEN 8. APRIL. Mange sommerhusejere bruger de første to dage af deres ferie på at tørre sommerhuset, og den første nat er sengetøjet stadig lidt klamt men sådan behøver det ikke at være. For en meget begrænset investering kan alle problemer med fugt og lugt være væk. Hertil kommer, at løsningen ikke koster noget i drift! NOE tilbyder en soldrevet ventilationsenhed, som kan udlufte og affugte et almindeligt sommerhus, så det bliver fri for fugt. Desuden kan anlægget under en almindelig dansk vinter holde sommerhuset frostfrit. Anlægget består af en enhed, som benytter solens stråler til at opvarme luften og en indbygget solcelle, som laver el til den også indbyggede ventilator. Opsat på en sydvendt gavl eller væg kan anlægget blæse varm luft ind i sommerhuset uden driftsomkostninger, bare solen skinner lidt. Den luft, anlægget blæser ind, er mellem 15 og 30 grader varmere end udeluften! Men tro ikke kun på os, tro på dem, som har købt et anlæg. Hvis I henvender jer til os, kan I få oplyst navn og adresse på et sommerhus nær hvor I bor, som har et anlæg. Der kan I se det i funktion, og I kan høre deres erfaringer med det fugt- og lugtfri sommerhus. Se flere billeder af sommehuse med Solar-Venti på under privat, produkter, og vælg her Solarventi. Demonstrationsanlæg kan ses i funktion hos NOE. TLF Nordvestjysk Elforsyning Skivevej Holstebro 11

12 SIDSTE NYT FRA SØNDERVIG Mere end ejere er nu medlem af grundejerforeningen Søndervig Beboerforening. Det faktum sammenholdt med, at foreningens plan om at investere i en cykelsti fra Sand Holmsvej til Holdvej er overtaget af kommunen; at amtet regulært overtog vort ønske om at få cykelsti, i det mindste fra Holmsborgvej forbi Hjelmevej til Hvidbjergvej, betyder, at foreningen nu kan se fremad igen, da foreningen har økonomi til at investere i»nyttige«projekter til gavn for Søndervig, ejere som gæster. Forslag modtages gerne. Planlægning af en omfartsvej nord om Ringkøbing overvejes, og Ringkøbing Amtsråd har afsat et beløb hertil. Søndervig Beboerforening vil foretage en»afrensning«af Lodbjergvej og Badevej, så den bliver frisket op og er mere tiltalende. Der er indenfor de seneste måneder foreslået etablering af både Kabel-TV og etablering af en trådløs forbindelse til brugere af PC og computere. Vi har undersøgt en række muligheder, der måske er realisable. Bredbånd Midt Vest A/S er bl.a. blevet kontaktet, og dette firma har positivt inviteret til en demonstration af muligheder i Søndervig. Med en bredbånsforbindelse vil alle både få mulighed for billig telefoni, benytte computere og ikke at forglemme se fjernsyn derhjemme fra. Et medlem har foreslået, at bestyrelsen underøger interessen for asfaltering af Sand Holmsvejs hovedstrøg og Krattet fra Holmsborgvej til og med sidevejen, der også kaldes Hjelmevej. Bestyrelsen har besluttet at afvente flere henvendelser før man tager initiativ i den retning. Vejsyn fandt senest sted på Sand Holmsvej for 3 år siden, og da var der ikke stemning for den nævnte forbedring. 12

13 HASTIGHEDSDÆMPENDE CHIKANER, SKILTNING et tilbageværende emne I forbindelse med forbedring af vejstrækningerne på Hjelmevej og Hvidbjergvej har bestyrelsen vedtaget at opstille et antal chikaner samt skilte. I den forbindelse kan nævnes, at vejmyndigheden har udarbejdet en skilteplan m.v. for både Holmsborgvej-området, såvelsom Nordsøvej, herunder bl.a. Hjelmevej og Hvidbjergvej. Den skilteplan m.v. er sendt til godkendelse ultimo marts Der vil iflg. planen - blive opstillet 2 skilte ved alle tilkørselsvejene, d.v.s. ved landevejen ved Hjelmevej, ved Hvidbjergvej, ved Solvej og ved Harbo Stages vej. Herudover vil der blive opsat 2 skilte på Nordsøvej, der hvor byvejen går over i vejen gennem sommerhusområdet Hastigheden er fastsat til 30 km, efter politiets anbefaling, hvilket lyder fornuftigt. Ikke ønsket af foreningen, men da det er en hastighed, de fleste kan cykle med, kan alle vel leve hermed. Til de mange, der i dag kører 40 km og mere. Prøv fremover at lade være. Undskyldningen med, at bilen ikke kan køre langsommere end 30, dur ikke mere. Foreningen har til orientering endvidere bedt om godkendelse af 2 chikaner på Hvidbjergvej, 2 på Hjelmevej og 2 mere på Nordsøvej. Foreningen har planlagt at få disse opsat snarest i

14 SØNDERVIG BEBOERFORENING Grundejerforening stiftet den 18.marts 1989 for området nord for Holmsborgvej til og med Holdvej-området Vedtægter l. Foreningens navn er Søndervig Beboerforening, og dens hjemsted er Søndervig i Holmsland Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende, sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig-området, herunder opgaver der forudsætter samarbejde med offentlige myndigheder. 3. Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som samtidig betaler medlemskontingent. Kontingent skal være betalt inden for det pågældende regnskabsår, ellers slettes medlemmet af foreningens medlemsliste. 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges blandt lokale fastboende eller erhvervsdrivende og 2 ejere af fritidshuse. Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår i år med ulige årstal og 2 afgår i år med ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen forpligtes ved formandens underskrift eller i dennes fravær ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 5. Formanden indvarsler til bestyrelsesmøder så ofte, han/hun finder det påkrævet. 6. Ved alle møder og generalforsamlinger skal der føres protokol over vedtagne beslutninger og andre vigtige forhold. 7. Foreningens regnskabsår er l.l Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. 8. Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert år på lørdagen før Palmesøndag/Påsken. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, som fastsætter mødested og -tid. På den ordinære generalforsamling indgår flg. punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse. 9. Forslag til opløsning af foreningen er vedtaget, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 14

15 GENERALFORSAMLINGEN 8. april 2006 P R O G R A M Kl Kl Der indledes med suppespisning. Drikkevarer for egen regning. Underholdning af lokalt orkester. Generalforsamlingen indledes. Fællessang: Søndervig Sangen Herefter jfr. vedtægterne: 1. Valg af dirigent: Foreslået er Per Sander, Holstebro 2. Formandens beretning 3. Regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag Det skal bemærkes, at bestyrelsen lægger megen vægt på, at der fremsættes forslag under dette punkt eller at ideer præsenteres under»eventuelt«5. Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg til bestyrelsen er: Viggo Larsen, Hjelmevej (villig til genvalg) Bodil Strøbech, Lodbergsvej (villig til genvalg) Grethe Clemmensen, Hvidbjergvej (ikke vill.t. genvalg) Henrik Hofmann, Strandkroen (villig til genvalg) Bemærk der skal udpeges mindst een kandidat Som suppleanter: Lars Bollerup (villig til genvalg, kun til suppleant) Thøger Rohde (død i 2005) Bemærk der skal udpeges mindst een kandidat Revisorer på valg er: Registreret revisor Hardy Bang Økonomichef Carsten Linaa Hansen Kl Kl Kaffe med»brød«eventuelt Generalforsamlingen forventes afsluttet ca. kl

16 AKTIVITETER I SØNDERVIG Strandkroen fortsætter med musikalsk underholdning den første fredag aften i hver måned. Sandskulpturfestivalen 2006 med tema Nordisk Mytologi, der holder til på Lodbergsvej 44, er åben i perioden 11. juni til 17. september. Den 17. juni er der officiel åbning af Sandskulpturfestivalen St. Hansaften i Søndervig. Arrangementet gennemføres på Lodbergsvej 44 overfor Danland. Det indledes med musikalsk underholdning med bl.a. Ringkøbing Bigband kl Silde-Jazz på Beach Bowl flg. søndage d. 2. juli, 9. juli, 16. juli, 23. juli, 30. juli. Arrangementerne starter kl Smykkemageren Anna Maxen udstiller sin kollektion på Strandkroen første gang St.Hansaften fra kl Det er planen, at der hver tirsdag og torsdag er lejlighed til at se Anna Maxen`s flotte kollektion fra kl Kollektionen er interessant både for mænd og kvinder. Anna Maxen, der hidtil har boet på Samsø, vil fremover have bopæl i Søndervig-området. Bagagerumsmarked & OPEN BY NIGHT ved Beach Bowl - indledes alle flg. dage kl : 4. juli juli juli juli - 1. august - 8. august Disse dage har butikkerne i byen åbent til kl Søndervig Supermarked dog til kl modeshows bliver gennemført i juli måned i.f.m.»open By Night.«Datoer er endnu ikke fastlagt.»kunsthåndværkerdag«med arbejdende værksteder ved Butik 2 søndag d. 29. juli 2006 kl Finnur Lodberg, Lodbergsvej 44 afholder Kræmmermarked fredage, lørdage og søndage i perioden fra den 23. juni til og med den 17. september.»søndervigplakaten«med temaet hav og fjord. Udgives Pinselørdag kl hos Butik 2. I Søndervig er der opstillet 5 A-skilte med»det sker i Søndervig«. De vil blive opdateres hver uge i perioden 19/6 til 31/8. Se efter læs de seneste nyheder om ovennævnte og andre aktiviteter i byen. Centerforeningen i Søndervig er ved at få lavet en nye byportal/hjemmeside. Den forventes at være klar inden St. Bededag. Fra det tidspunkt kan du følge»hvad der sker«på og ikke alene tekst, men også billeder fra tidligere arrangementer. Rynkeby-»futtoget«vil ligesom sidste år køre rundt flere dage i løbet af sommeren. Læs nærmere på skiltet:»det sker i Søndervig«. 16

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007 FORÅR 2007 r Indholdsfortegnelse: Indbydelse til at deltage i den årlige generalforsamling lørdag den 31. marts 07 kl. 14.00 16.00 Nyt spændende projekt Søndervig Feriepark præsenteres her på skitser Sommerhalvårets

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde.

friluftsinteresserede, samt at synliggøre Nordvest jylland som et attraktivt friluftsområde. Lemvig d.9/1 2012 Referat fra Stiftende generalforsamling i DANSK FRILUFTSFESTIVAL ANNO 2013, der afholdtes d.2.januar 2012 hos Anne Marie Nielsen, Sdr. Dalgårdsvej 7, Lemvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent/stemmetæller

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere