Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale folketingsmænd gik i aktion. Nyt EDB-program gav problemer SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1. De første dage i januar 2005 truede havet"

Transkript

1 Klitten sikret med tons sten. Ved generalforsamlingen i 2005 deltog mere end 260. Forud var der suppespisning og koncert med»the Gentlemen«fra Århus-egnen. De første dage i januar 2005 truede havet Lokale folketingsmænd gik i aktion Siden foråret 2003 har bestyrelsen fulgt havets»gnaven«af kysten meget tæt. Derfor blev der på generalforsamlingen allerede i 2004 givet en orientering af Kystdirektoratet, hvilke initiativer, der var planlagt. Historien herom kender alle. Sandfodring for mio. kroner forsvandt kort tid efter arbejdets gennemførelse. Bestyrelsen tog derfor med kyshånd mod et tilbud fra advokat Lars Bollerup, der tilbød, dagligt i december 2004, at fotografere en bestemt del af stranden udenfor Badevej. Dermed fik bestyrelsen dokumentation for den negative udvikling, og dokumentationen blev hver dag omkring årsskiftet 2005/06 via internettet distribueret til pressen, myndigheder og lokale folketingsmænd. Det endte lykkeligt. Klitten blev ikke som frygtet gennembrudt og baglandet blev ikke oversvømmet. Efter anbefaling fra Kystdirektoratet finansierede trafikminister Flemming Hansen siden med en ekstrabevilling en omfattende kystsikring. Iflg. dagspressen blev der i 2005 anvendt mere end 30 mio. kr. til sikring af klitten med tons sten samt omkostninger til fodring med sand. Det er endelig politisk besluttet af fastholde bredden af stranden. Nyt EDB-program gav problemer Via dagspressen får vi alle indsigt i, at det er gået galt i forbindelse med indførelsen af nye EDB-programmer. Trods det overraskede det bestyrelsen, at det ville give foreningen store problemer at indføre et EDB-program, som ville medføre en stor arbejdslettelse, i forbindelse med bl.a. opkrævning af kontingent. Mange problemer opstod, fordi det udsendte indbetalingskort, som var forsynet med en stregkode, ikke blev benyttet, eller at det ikke blev korrekt anvendt hos medlemmernes bank og ikke at forglemme vores egen bank. Og det kom der problemer ud af. Da vi derfor rykkede for betaling af ikke indbetalt kontingent i december, troede vi berettiget, at de kendte problemer var løst. I stedet brød, om ikke helvede løs, da næsten. Flere der blev rykket havde faktisk betalt, men betaleren havde efter»koden«indtastet indbetalerens navn. Derfor blev»automatikken«sat ud af kraft, og indbetalingen kun registreret på kontoudtogene. Foreningen havde delvist garderet sig, bl.a. fordi foreningens formand var på rykkerlisten, og fordi han kunne bevise, at han som en af de første havde betalt i en lokal bank i Herning. Derfor undskyldte vi på forhånd, da vi rykkede for eventuelle fejl. Udover meget venlige reklamationer blev vi desværre også sammen med helt uskyldige mennesker, der havde lovet at hjælpe os overøst med en ordflom, som vi gerne ville have været foruden. Vi lærte om det danske sprogs mangfoldighed. Efterfølgende er ejerlisten blevet»renset«, således at foreningen sparer tid, samt trykke- og portoudgifter vedr. de få, der ikke ville bidrage til foreningens formål, selvom det kun koster 200 kr. pr. år. SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1

2 SØNDERVIG-SANGEN Melodi: On the Road to Mandalay Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav, vil du strejfe med stranden, mens du søger efter rav, vil du høre havets hymne give genklang i dit sind, medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm, ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm, vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd, mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri, så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi. Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro, solens stråler over vandet som en bred og gylden bro? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod, og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod, brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn, og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv, kalder havets brænding ikke hvisker lyngen ikke tyst? til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer i Søndervig beboerforening. Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle broder til fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing. 2

3 SØNDERVIG STRAND EN AF VESTKYSTENS FLOTTESTE en følgeslutning i folketingspolitikernes forhandling i januar 2005 med trafikministeren blev, at strandens bredde fremover fastholdes. I mange år har vi måttet leve med, at det politisk var besluttet at acceptere, at stranden blev smallere og smallere. Det er der sat stop for. ST. HANSFESTEN 2005 FOR MERE END 500 Taler i 2005 var rektor for Nr. Nissum Seminarium, Henrik Sommer (se billedet til venstre). Som der er tradition for, blev St. Hansfesten gennemført på arealet ved søen på Lodbergsvej 44 overfor Danland. Med velvilje fra Sandskulpturfestivalen fik alle gratis adgang til arealet og dermed både lejlighed til at bese de imponerende sandskulpturer i 2005 inspireret af H. C. Andersens eventyr og deltage i festen. Mange havde også i 2005 taget madkurven med, så ventetiden til bålafbrændingen kunne fordrives med spisning og til tonerne af liflig musik. Arrangementet blev indledt med musikalsk underholdning af Ringkøbing Bigband, der, selvom man var ved at pakke sammen til en koncertrejse til Færøerne, tog sig tid til igen at spille for os i Søndervig. (Billedet tv. er taget i Thorshavn). 3

4 CYKEL- OG VANDRESTIER TIL HVIDE SANDE OG HOUVIG Som besluttet på generalforsamlingen i 2005 skulle bestyrelsen arbejde på, at der blev etableret cykelsti fra Sand Holmsvej til Holdvej. Amtet blev i den anledning kontaktet, og mens man tidligere havde været positive overfor foreningens forslag om en rørlægning, der kunne give plads til en sti på grøft-arealet, pegede amtet nu i stedet på en løsning i eget trace og på det areal, der i forvejen var udlagt til vejareal. Da vejstrækningen derudover var ca. 3 gange så lang, som foreningens tidligere projekt fra Lodbergsvej til Sand Holmsvej, og mindst 3 gange så dyrt at anlægge, blev der forhandlet med borgmester Iver Enevoldsen i foråret 2005 med henblik på at opnå en kommunal medfinansiering. Borgmester Iver Enevoldsen var absolut lydhør allerede i 2004, men på det tidspunkt var der ikke plads i budgettet til en kommunal medfinansiering i Formand og næstformand fik dog oplyst, at det ikke var udelukket i Med denne positive melding i erindring gik K.O.Jensen og Keld Hansen til møde igen den 3o. september o5. Tanker og ideer om Søndervigs fremtid blev udvekslet indenfor de følgende timer. Konklusionen blev, at der i 2006 men dog nu udsat til 2007 vil blive anlagt en kommunalt finansieret dobbeltrettet cykelsti på hele strækningen fra Lodbergsvej forbi Sand Holmsvej, Holdvej og helt op til Røjklitvej. Den ny stiforbindelse vil give let adgang pr. cykel til Houvig-området, men også til Lodberg Hede og Kloster. AMTET ANLÆGGER CYKELSTI HELT TIL SØNDERVIG I 2006 Foreningen har ved flere lejligheder fremsat ønske om en cykelsti langs Holmsland Klitvej Store entreprenør maskiner har nu i efteråret 2005 begyndt jordarbejdet i forbindelsen med anlæggelsen af denne cykelsti; - en dobbelt rettet cykelsti fra Sivbjerg i syd og til Søndervig. Arbejdet forventes afsluttet i Finansministerens begrænsninger af amter og kommuners økonomiske råderum i 2006 skabte usikkerhed om projektets realisering. Ville det blive opgivet? Bestyrelsen frygtede det. Imidlertid har Ringkjøbing Amtsråd, jfr. månedsbrev nr. 215, den 15. december 2005, godkendt anden etape af cykelstien mellem Sivbjerg og Søndervig, en strækning på 3,6 km, og derudover frigivet 5.5 mio. kr. til formålet. Arbejdet vil blive igangsat i foråret 2006 og det vil være afsluttet inden udgangen af Herefter vil man kunne køre på cykelsti anlagt i eget trace fra helt fra Søndervig og til Hvide Sande. Og turen tilbage kan jo cykles på Nordsø-stien i sommerhusterrænet. Trafiksikkerhedsmæssigt er det efter foreningens mening et kæmpeløft, idet der er en sommertrafik på Holmsland Klitvej målt til ca køretøjer i døgnet. PAS PÅ ÆNDRINGER VED»RUNDKØRSELEN«I SØNDERVIG Der er afholdt møde vedr, krydset i Søndervig. Det er oplyst, at der var mange henvendelser herom. Som noget positivt kan nævnes, at det på mødet blev oplyst, at trafikanterne stopper op og tænker: Kører de andre frem eller skal jeg. Men hvad kom der ud af mødet? 1. De lyse felter i»fodgængerovergangene«belægges med hvis termoplast 2. Der etableres ubetinget vigepligt på Badevej, når man kommer fra vest og lige før runddelen 3. Der opsættes skilte ved alle fodgængerovergange 4. Der»males«hajtænder ved Nordsøvejs udkørsel til Badevej. Det vil give en forbedring. Når dertil lægges, at flere fremover måske tager cyklen, når de skal til købmanden, fordi der nu etableres cykelsti langs landevejen mod syd, formindsker ligeledes både trafikken og behovet for P-pladser. 4

5 Hjelmevej moderniseret efter mere end 10 års tovtrækkeri Det seneste vejsyn med efterfølgende afstemning gav intet flertal for en forbedring. Efter 2 vejsyn uden andet resultat end et flertal fra de direkte berørte og en beskeden modstand, hvis alle vejberettigede blev medregnet, besluttede bestyrelsen på baggrund af adskillige direkte henvendelser, at gennemføre en indsamling som gav økonomisk grundlag for at realisere manges ønske, at Hjelmevej fik samme standard som Nordsøvej. Arbejdet blev på generalforsamlingen i 2005 omtalt og lovet færdigt til sommersæsonen Af tekniske grunde blev projektet dog først afsluttet medio september. Arbejdet på Hjelmevej omfattede udlægning af ca. 30 tons grus, vanding af samme, tromling og en overfl adebehandling med polymermodifi ceret bitumen og afdækning med 5/8 mm lys granit. Det grove arbejde blev udført af entreprenørfi rmaet Vorgod Vejservice ApS v/jørgen Blach og overfl adebehandlingen af DOB I/S, Dansk Overfl adebehandling i Brenderup. Nu er Hjelmevej afsluttet. Vejen er fl ot. Bestyrelsen håber, den bliver til glæde. 5

6 HOLMSLAND KOMMUNE INVESTERER I BRO (SPANG) OVER VONÅ Holmsland Kommune har med EU støtte etableret en stiforbindelse fra Røjklitvejs østlige ende til VONÅ og bygget en bro (spang) over åen, et projekt, som giver forbindelse til en sti på åens østlige side. Der er derfor nu mulighed for at cykle om Stadil Fjord. Dette gode projekt, der er foreslået af Sogneforeningen, kan ses i sammenhæng med, at Holmsland kommune tilskyndet af beboerforeningen anlægger sti i 2006/07 fra Sand Holmsvej til Houvig Mulighederne for flere cykelture er med førnævnte projekt blevet endnu bedre. TRAFIKPRESSET I RINGKØBING BY Der er nu forslag om, at der etableres en omfartsvej i Ringkøbing med start ved Nordre Ringvej og med en linieføring nordvest om Ringkøbing og med tilslutning til Søndervig Landevej ca. 2 km vest for Ringkøbing. Projektet er særdeles relevant, idet der - forsåvidt den foreslåede omfartsvej - forventes en årsdøgns-trafik på ca biler i døgnet allerede i år Herudover forventer man, at trafikken igennem Ringkøbing vil blive reduceret med ca. 25%, når projektet er realiseret. Den ny vejstrækning vil gå direkte gennem naturen; d.v.s. skære flere grøfter og vandløb, bl.a. Vonå, men amtet skønner alligevel, at den kommende vej ikke vil få væsentlig negativ indflydelse på miljøet på kort eller længere sigt. Det koster ca. 45 mio. at anlægge omfarsvejen, og Ringkjøbing Amt har heldigvis foreløbigt afsat 7 mio. kroner til projektet. Herefter er der i 2007 og 2008 afsat henholdsvis 20 mio. kr og 15 mio. kr til formålet. Amterne bliver jo nedlagt 31. januar Hvad så? Derfor er det den kommende vejbestyrelse, der skal afholde sidstnævnte beløb. Vi krydser fingre for, at den vil have samme mål som det nuværende amtsråd. SØNDERVIG BEBOERFORENING FIK NEJ - ØNSKEDE 60 KM s HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ LANDEVEJEN Fra det trafikregulerede vejkryds i Søndervig og mod syd til Hjelmevej har Søndervig Beboerforening overfor vejmyndigheden foreslået en 60 km s hastighedsbegrænsning. Sagen har været forelagt Ringkøbing Politi, der har afslået ønsket. Man mener åbenbart ikke, at der køres for hurtigt. OPLEVELSESLAND PLACERES ØST FOR LANDEVEJEN - TUNNEL UNDER LANDEVEJ 2 haller à 3000 m 2 er planlagt placeret øst for landevejen. De skal rumme et legested a la»baboon City«i Herning med gocart-bane i den ene og i den anden et legeland som fra Herning-modellen. Der er ingen tvivl om, at et sådant anlæg vil medvirke til, at det vil blive endnu mere attraktivt at udleje feriehus i området. HÆRVÆRK SKAL FORHINDRES I Holstebro har man haft stor succes med at opdække uromagere. Desværre tager de til andre byer bl.a. Søndervig. I disse uger overvejes derfor at ansætte nattevagt med hund til at patruljere i Søndervig fra kl Restauranter naturligvis, men også forretningerne. Sandskulpturfestivalen og beboerforening bidrager til at dette projekt realiseres. Bl.a. fordi der var problemer i august og september. 6

7 Spændende forslag fremsat af et medlem etablér en mole ud for Søndervig med restaurant men er ideen realistisk? Hvad mener du? 7

8 NORDSØVEJ s HOVEDSTRÆKNING REPARERES I FORÅRET 2006 For 9 år siden var Nordsøvejs hovedstrækning en af områdets dårligste veje på grund af den store trafik. Efter en afstemning blev den derfor asfalteret. Det har været til glæde for næsten alle. Nu trænger vejen til at blive repareret. Foreningen indhentede derfor allerede sidste år et tilbud for om ikke andet at sammenligne vore indbetalte vejbidrag med omkostningerne. På den baggrund fremsatte foreningen krav om, at vejen bliver både repareret, og at den får en ny overfladebehandling. Vejkontoret har oplyst, at arbejdet vil blive udført i foråret HVIDBJERGVEJ - HVAD NU? Der blev afholdt vejsyn i Efterfølgende blev der præsenteret forslag fra vejmyndigheden, ligesom der blev gennemført en afstemning herom. Der var kun ca. 52%, der stemte for en forbedring af den hullede og stærkt trafikerede del af Hvidbjergvej, d.v.s. fra landevej og til Nordsøvej. Derfor ønskede kommunen ikke at gennemføre projektet. Men på opfordring gennemførte bestyrelsen i stedet efterfølgende en indsamling i den østligste del af Hvidbjergvej, hvor der ved afstemningen var en tilslutning til forbedring på ca. 65%. For det indsamlede beløb gennemførte Søndervig Beboerforening en asfaltering af en strækning på ca. 200 meter. Flere har efterfølgende tilsluttet sig indsamlingen, og der er derfor i bestyrelsen besluttet, at den resterende del af Hvidbjergvej og op til Nordsøvej får en lignende behandling, når asfaltfirmaerne skal til at arbejde i nabolaget. Søndervig Beboerforening skal opfordre de, der endnu ikke har indbetalt bidrag, til solidarisk at medvirke til løsning af denne opgave. Eengangsydelse udgør kr: 2.150,00. Beløbet skal indbetales til vor konto i Ringkjøbing Landbobank, reg. 7670, konto Husk mærket»hvidbjergvej«samt indbetalers Hvidbjergvej-adresse. VEJSYN GENERELT Når sommerhusejere beder bestyrelsen om at få gennemført et vejsyn, er det foreningens politik at arrangere et sådant uden forsinkelse, men bestyrelsen vil normalt ikke selv tage initiativet. På opfordring af medlemmer på Hafavej har foreningen eksempelvis senest i januar 2006 fået gennemført et vejsyn, fordi der for omhandlede del af Hafavej hidtil ikke har været aftale om vedligeholdelse med en entreprenør eller kommune. Målinger ved landinspektør før vejsynet afdækkede i øvrigt en række unøjagtigheder i forbindelse med grundenes udstrækning m.v. Bl.a. at vejen var anlagt det forkerte sted i forhold til matrikelkort. Vejen får derfor - hvis projektet gennemføres- et lidt andet forløb efter forbedring. Hafavej vil fortsat have grusbelægning. Grundejere, der er utilfredse med vejstandarden, er velkommen til at bede foreningen sørge for gennemførelse af et vejsyn. 8

9 REKLAMER I FORRUDEN ER ULOVLIGT I SØNDERVIG Sidder der en reklame fastgjort af vinduesviskeren, når du parkerer på P-pladserne i Søndervig, aflever den da i supermarkedet, der vil sørge for at annoncøren får en venlig henstilling om at lade være fremover. SANDSKULPTURFESTIVAL IGEN I 2006 Sandskulpturfestivalen, der har være gennemført i flere år i Søndervig, efter en årrække i Blokhus, fortsætter i Søndervig og i 2006 med et nyt tema: Nordisk Mytologi, det samme tema, som blev anvendt af TV2 s julekalender. I Sandskulpturfestivalen 2005 var temaet H. C. Andersens eventyr. Besøget i 2005 var lidt mindre end forventet. bl.a. på grund af vejret. ENERGIMÆRKE VED SALG Siden nytår skal sommerhuse også have udarbejdet energimærke ved salg, men dog kun hvis de er mindst 50 kvadratmeter store. Fra 1. januar 2007 skal sommerhuse også energimærkes, hvis de udlejes i perioder på mere end to måneder til samme lejer. Et energimærke fortæller om husets samlede energiforbrug og gælder i fem år. MODERNISERING AF SOMMERHUSE OVER HELE DANMARK Sommerhuskommuner melder om usædvanligt mange byggesager, og Realkredit Danmark oplyser, at udlånet til sommerhusejere målt i kroner er steget med en femtedel i Mange tager nemlig lån til at modernisere sommerhuset med nyt bad og køkken, ekstra soveværelser eller bedre isolering, så det kan bruges hele året. Lokale håndværkere beretter om den samme tendens i Søndervig. I den forbindelse skal nævnes, at tømrermester Hans Lodberg har solgt sin forretning til Vestkystens Tømrerforretning en af denne forenings sponsorer. Se annoncen på de efterfølgende sider. Hans Lodberg fortsætter dog som entreprenør. Kære sommerhusejer Sådan finder vi køberne til dit sommerhus... HER FINDER DU OS Vi har et tæt lokalt samarbejde med udlejningsbureauerne i vort virkeområde. Vi har et effektivt og omfangsrigt køberkartotek med mange potentielle købere, som venter på det rigtige. Vi annoncerer målrettet: Lokalt, i JyllandsPosten og via Internettet. Vi har moderne og tidssvarende boligudstillinger i både centrum af Ringkøbing og Søndervig, som har åbent alle ugens dage fra kl til kl Vi har lokale udstillingsskabe i centrum af Hvide Sande og Søndervig. Vi har mange års erfaring med salg af sommerhuse på vestkysten. Torvegade 5e, Ringkøbing - kun et stenkast fra Torvet, Gågaden samt Kvickly og byens største parkeringsplads med en enestående tilstrømning af potentielle købere Badevej 13, Søndervig - hvor potentielle købere i massevis hver dag går forbi Går du i salgstanker eller er du blot interesseret i at kende friværdien i dit sommerhus - kontakt os da for en gratis og uforbindende salgsvurdering. BoligCenter din selvstændige og lokale boligbutik... Vestjylland Tlf

10 INVESTERING I SØNDERVIG ER ATTRAKTIV Mange ældre huse nedrives nye opføres ny arkitektur dukker op. Den offentlige vurdering er for flere steget i løbet af 3 år med ca. 85%. T.v.»Soldug«kendt ældre sommerhus styrter. Flot og traditionelt sommerhus opført i stedet. Nedenfor: Modernisering af sommerhus på Hjelmevej. 10

11 SIDSTE NYHEDER FRA SØNDERVIG Keld Hansen købmanden har i den sidste tid været i gang med planlægning af en større om- og udbygning af det nuværende Søndervig Supermarked. Bl.a. vil salgsarealet blive udviddet med 400 m 2, således at det vil udgøre 1500 m 2. Centerforeningen har indkøbt en ny hoppeborg. Kr op af lommen. Der opstilles nyt skilt ved Holmsland Klitvej, bl.a. med display, hvor der formentlig kan aflæses vindstyrke og temperatur. Arkaden ved Søndervig Centret vil blive udskiftet efter sommersæsonen, d.v.s. i 2006/07, og den vil være renoveret m.v. til næste sæson. Den 21. marts 2006 har Holmsland kommune besluttet at frigive ca. 1,2 mio., der sammen med et forventet tilskud fra EU skal finansiere anlægget af et samlet stiforløb langs fjordkysten i Hvide Sande Nord. Anlægget omfatter udover handicapvenlige stier og etablering af badelaguner ved fjorden, diverse bænke og stole samt toiletbygning og p-pladser. Sonofon har fået tilladelse til at opsætte en radiomast på Holmsland Klitvej o8 med henblik på at forbedre modtageforholdene. Annoncen nedenfor rummer et godt specielt tilbud til os formidlet af Per Sander. Der er herudover i.f.m. generalforsamlingen mulighed for at se»apparaturet«og få det forklaret. Var sommerhuset koldt og klamt? Fra inkl. moms SE DEMONSTRA- TIONSANLÆG PÅ GENERAL- FORSAMLINGEN DEN 8. APRIL. Mange sommerhusejere bruger de første to dage af deres ferie på at tørre sommerhuset, og den første nat er sengetøjet stadig lidt klamt men sådan behøver det ikke at være. For en meget begrænset investering kan alle problemer med fugt og lugt være væk. Hertil kommer, at løsningen ikke koster noget i drift! NOE tilbyder en soldrevet ventilationsenhed, som kan udlufte og affugte et almindeligt sommerhus, så det bliver fri for fugt. Desuden kan anlægget under en almindelig dansk vinter holde sommerhuset frostfrit. Anlægget består af en enhed, som benytter solens stråler til at opvarme luften og en indbygget solcelle, som laver el til den også indbyggede ventilator. Opsat på en sydvendt gavl eller væg kan anlægget blæse varm luft ind i sommerhuset uden driftsomkostninger, bare solen skinner lidt. Den luft, anlægget blæser ind, er mellem 15 og 30 grader varmere end udeluften! Men tro ikke kun på os, tro på dem, som har købt et anlæg. Hvis I henvender jer til os, kan I få oplyst navn og adresse på et sommerhus nær hvor I bor, som har et anlæg. Der kan I se det i funktion, og I kan høre deres erfaringer med det fugt- og lugtfri sommerhus. Se flere billeder af sommehuse med Solar-Venti på under privat, produkter, og vælg her Solarventi. Demonstrationsanlæg kan ses i funktion hos NOE. TLF Nordvestjysk Elforsyning Skivevej Holstebro 11

12 SIDSTE NYT FRA SØNDERVIG Mere end ejere er nu medlem af grundejerforeningen Søndervig Beboerforening. Det faktum sammenholdt med, at foreningens plan om at investere i en cykelsti fra Sand Holmsvej til Holdvej er overtaget af kommunen; at amtet regulært overtog vort ønske om at få cykelsti, i det mindste fra Holmsborgvej forbi Hjelmevej til Hvidbjergvej, betyder, at foreningen nu kan se fremad igen, da foreningen har økonomi til at investere i»nyttige«projekter til gavn for Søndervig, ejere som gæster. Forslag modtages gerne. Planlægning af en omfartsvej nord om Ringkøbing overvejes, og Ringkøbing Amtsråd har afsat et beløb hertil. Søndervig Beboerforening vil foretage en»afrensning«af Lodbjergvej og Badevej, så den bliver frisket op og er mere tiltalende. Der er indenfor de seneste måneder foreslået etablering af både Kabel-TV og etablering af en trådløs forbindelse til brugere af PC og computere. Vi har undersøgt en række muligheder, der måske er realisable. Bredbånd Midt Vest A/S er bl.a. blevet kontaktet, og dette firma har positivt inviteret til en demonstration af muligheder i Søndervig. Med en bredbånsforbindelse vil alle både få mulighed for billig telefoni, benytte computere og ikke at forglemme se fjernsyn derhjemme fra. Et medlem har foreslået, at bestyrelsen underøger interessen for asfaltering af Sand Holmsvejs hovedstrøg og Krattet fra Holmsborgvej til og med sidevejen, der også kaldes Hjelmevej. Bestyrelsen har besluttet at afvente flere henvendelser før man tager initiativ i den retning. Vejsyn fandt senest sted på Sand Holmsvej for 3 år siden, og da var der ikke stemning for den nævnte forbedring. 12

13 HASTIGHEDSDÆMPENDE CHIKANER, SKILTNING et tilbageværende emne I forbindelse med forbedring af vejstrækningerne på Hjelmevej og Hvidbjergvej har bestyrelsen vedtaget at opstille et antal chikaner samt skilte. I den forbindelse kan nævnes, at vejmyndigheden har udarbejdet en skilteplan m.v. for både Holmsborgvej-området, såvelsom Nordsøvej, herunder bl.a. Hjelmevej og Hvidbjergvej. Den skilteplan m.v. er sendt til godkendelse ultimo marts Der vil iflg. planen - blive opstillet 2 skilte ved alle tilkørselsvejene, d.v.s. ved landevejen ved Hjelmevej, ved Hvidbjergvej, ved Solvej og ved Harbo Stages vej. Herudover vil der blive opsat 2 skilte på Nordsøvej, der hvor byvejen går over i vejen gennem sommerhusområdet Hastigheden er fastsat til 30 km, efter politiets anbefaling, hvilket lyder fornuftigt. Ikke ønsket af foreningen, men da det er en hastighed, de fleste kan cykle med, kan alle vel leve hermed. Til de mange, der i dag kører 40 km og mere. Prøv fremover at lade være. Undskyldningen med, at bilen ikke kan køre langsommere end 30, dur ikke mere. Foreningen har til orientering endvidere bedt om godkendelse af 2 chikaner på Hvidbjergvej, 2 på Hjelmevej og 2 mere på Nordsøvej. Foreningen har planlagt at få disse opsat snarest i

14 SØNDERVIG BEBOERFORENING Grundejerforening stiftet den 18.marts 1989 for området nord for Holmsborgvej til og med Holdvej-området Vedtægter l. Foreningens navn er Søndervig Beboerforening, og dens hjemsted er Søndervig i Holmsland Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for fastboende, sommerhusejere samt erhvervsdrivende i Søndervig-området, herunder opgaver der forudsætter samarbejde med offentlige myndigheder. 3. Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som samtidig betaler medlemskontingent. Kontingent skal være betalt inden for det pågældende regnskabsår, ellers slettes medlemmet af foreningens medlemsliste. 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges blandt lokale fastboende eller erhvervsdrivende og 2 ejere af fritidshuse. Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår i år med ulige årstal og 2 afgår i år med ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen forpligtes ved formandens underskrift eller i dennes fravær ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 5. Formanden indvarsler til bestyrelsesmøder så ofte, han/hun finder det påkrævet. 6. Ved alle møder og generalforsamlinger skal der føres protokol over vedtagne beslutninger og andre vigtige forhold. 7. Foreningens regnskabsår er l.l Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. 8. Ordinær generalforsamling afholdes normalt hvert år på lørdagen før Palmesøndag/Påsken. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, som fastsætter mødested og -tid. På den ordinære generalforsamling indgår flg. punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse. 9. Forslag til opløsning af foreningen er vedtaget, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 14

15 GENERALFORSAMLINGEN 8. april 2006 P R O G R A M Kl Kl Der indledes med suppespisning. Drikkevarer for egen regning. Underholdning af lokalt orkester. Generalforsamlingen indledes. Fællessang: Søndervig Sangen Herefter jfr. vedtægterne: 1. Valg af dirigent: Foreslået er Per Sander, Holstebro 2. Formandens beretning 3. Regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag Det skal bemærkes, at bestyrelsen lægger megen vægt på, at der fremsættes forslag under dette punkt eller at ideer præsenteres under»eventuelt«5. Valg af bestyrelse og suppleanter: På valg til bestyrelsen er: Viggo Larsen, Hjelmevej (villig til genvalg) Bodil Strøbech, Lodbergsvej (villig til genvalg) Grethe Clemmensen, Hvidbjergvej (ikke vill.t. genvalg) Henrik Hofmann, Strandkroen (villig til genvalg) Bemærk der skal udpeges mindst een kandidat Som suppleanter: Lars Bollerup (villig til genvalg, kun til suppleant) Thøger Rohde (død i 2005) Bemærk der skal udpeges mindst een kandidat Revisorer på valg er: Registreret revisor Hardy Bang Økonomichef Carsten Linaa Hansen Kl Kl Kaffe med»brød«eventuelt Generalforsamlingen forventes afsluttet ca. kl

16 AKTIVITETER I SØNDERVIG Strandkroen fortsætter med musikalsk underholdning den første fredag aften i hver måned. Sandskulpturfestivalen 2006 med tema Nordisk Mytologi, der holder til på Lodbergsvej 44, er åben i perioden 11. juni til 17. september. Den 17. juni er der officiel åbning af Sandskulpturfestivalen St. Hansaften i Søndervig. Arrangementet gennemføres på Lodbergsvej 44 overfor Danland. Det indledes med musikalsk underholdning med bl.a. Ringkøbing Bigband kl Silde-Jazz på Beach Bowl flg. søndage d. 2. juli, 9. juli, 16. juli, 23. juli, 30. juli. Arrangementerne starter kl Smykkemageren Anna Maxen udstiller sin kollektion på Strandkroen første gang St.Hansaften fra kl Det er planen, at der hver tirsdag og torsdag er lejlighed til at se Anna Maxen`s flotte kollektion fra kl Kollektionen er interessant både for mænd og kvinder. Anna Maxen, der hidtil har boet på Samsø, vil fremover have bopæl i Søndervig-området. Bagagerumsmarked & OPEN BY NIGHT ved Beach Bowl - indledes alle flg. dage kl : 4. juli juli juli juli - 1. august - 8. august Disse dage har butikkerne i byen åbent til kl Søndervig Supermarked dog til kl modeshows bliver gennemført i juli måned i.f.m.»open By Night.«Datoer er endnu ikke fastlagt.»kunsthåndværkerdag«med arbejdende værksteder ved Butik 2 søndag d. 29. juli 2006 kl Finnur Lodberg, Lodbergsvej 44 afholder Kræmmermarked fredage, lørdage og søndage i perioden fra den 23. juni til og med den 17. september.»søndervigplakaten«med temaet hav og fjord. Udgives Pinselørdag kl hos Butik 2. I Søndervig er der opstillet 5 A-skilte med»det sker i Søndervig«. De vil blive opdateres hver uge i perioden 19/6 til 31/8. Se efter læs de seneste nyheder om ovennævnte og andre aktiviteter i byen. Centerforeningen i Søndervig er ved at få lavet en nye byportal/hjemmeside. Den forventes at være klar inden St. Bededag. Fra det tidspunkt kan du følge»hvad der sker«på og ikke alene tekst, men også billeder fra tidligere arrangementer. Rynkeby-»futtoget«vil ligesom sidste år køre rundt flere dage i løbet af sommeren. Læs nærmere på skiltet:»det sker i Søndervig«. 16

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere