Mobiltelefonen Nyt hardware i undervisningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiltelefonen Nyt hardware i undervisningen."

Transkript

1 Mobiltelefonen Nyt hardware i undervisningen. Pædagogisk IT-vejleder uddannelse: Afsluttende opgave. Brian Ravnborg Fladstrand Skole 2009 Side 1/33

2 Indhold: Indhold:... 2 Problemformulering:... 3 Resume:... 3 Indledning:... 3 Mobiltelefonen er en del af elevernes hverdag:... 5 Forholdet mellem skole og elev:... 6 Mobiltelefonen bliver set som et problem:... 7 Spørgeskema: del: Mobil eller ikke mobil, det er spørgsmålet: del: Hardware: del: Økonomi: del: Undervisning: Fortolkning: Hvor let er det at bruge? Hardware: Software: Mobile Media Converter: Windows Movie Maker: PhotoFiltre: AudaCity: IT-vejleder: Fordele: Portfolio og selvevaluering: Forholdet mellem skole og elev: Ulemper: Elever uden mobil: Konklusion: Litteraturliste: Litteratur: Internet: Bilag: Side 2/33

3 Problemformulering: Både som faglærer samt IT-vejleder er jeg til tider blevet frustreret over, at der ikke altid er ressourcer nok til indkøb af hardware som digitalkameraer, videokameraer, diktafoner, GPS-enheder osv. Når skolen endelig fandt nogle penge, blev der købt nogle enkelte enheder. Derved endte vi med at have flere forskellige typer digital kameraer, til stor forvirring for både lærer, elever og vejledere. Resultatet var så, at de sjældent blev brugt. Til dagligt ser jeg, at alt det hardware jeg står og mangler, løber eleverne rundt med i lommerne. For mange af eleverne er det så, stor en del af deres hverdag, at de har svært ved at slippe den, når undervisningen starter. Problemformulering: Er der muligt at inddrage elevernes mobiltelefoner som en del af undervisningen? Hvilke fordele og ulemper er der? Hvordan får vi dem inddraget? Resume: I min opgave belyser jeg muligheden for, at inddrage elevernes mobiltelefoner i undervisningen. Opgaven er bygget op om en spørgeskema undersøgelse, jeg har lavet i 7.- til 9. klasse på Fladstrand Skole i Frederikshavn. Opgavens fokus ligge på overbygningsklasserne, og konklusionen er lavet der ud fra. I opgaven vil der blive set på, om de mobiltelefoner eleverne har, er brugbare i forhold til undervisningen, og hvilke fordele og ulemper der kan være ved at inddrage mobiltelefonerne. Der vil også være nogle bud på, hvad man som IT-vejleder skal have gjort klar på skolen, i forhold til software og hardware, inden man kaster sig ud i denne nye form for teknik. Indledning: Vi lever i dag i en verden, hvor IT i flere former fylder vores hverdag. Vi omgiver os med hardware som stationære pc er, bærbare pc er, mobiltelefoner, mp3 afspillere, GPS er osv. På softwaresiden er tekstbehandling, s, SMS og Internettet daglige redskaber. Selvangivelsen, forsikringspapirer, lønsedler osv. får man nødvendigvis ikke i papirform, for at sætte dem i et ringbind på reolen, men de ligger elektronisk i ens e-boks. Side 3/33

4 Det er vores hverdag i dag, men hvordan ser det ud om 10 år? Det er et perspektiv, vi som skolelærere er nødt til at have i tankerne. Vi har de børn og unge mellem hænderne, der skal fungere og være en aktiv del af denne fremtid. Hvis vi ser på deres hverdag, får vi måske et glimt af fremtiden. På landets folkeskoler bliver der i dag satset rigtigt meget på IT. Der har været 3. klasse puljen, hvor kommunerne kunne få et tilskud på 2000 kr. pr. elev i 3. klasse til indkøb af IT, mod at kommunen selv lagde ligeså meget ud. Puljen blev vedtaget i 2003, og de første pc er blev leveret på skolerne i Det første år indkøbte skolerne pc er. Der blev til en 46% stigning af arbejdspladser 1. Det var ikke kun stationære pc er, der blev købt. Mange skoler kastede sig ud i bærbare pc er og interaktive whiteboards. Hvilket styrker brugen af IT i undervisningen, og ikke IT undervisning. De Interaktive whiteborards kom især i spil efter et projekt om deres anvendelighed i ITif 2, herefter blev SmartBoards en del af SKI aftalen 3. Men her stopper udviklingen ikke. Når vi snakker om IT, tror jeg, at næste skridt bliver mobiltelefonen. I dag er mange mobiltelefoner et helt media center. De indeholder lyd -, billed- og film optagerer/afspillerer, adgang til Internet samt mulighed for GPS. Derudover er mobiltelefoner opbygget omkring en processor, hvilket gør at de også kan afvikle programmer. Som i computer verdenen sker der også her en gevaldig udvikling, især når man se ud fra Moore s lov: Udviklingen af halvlederchips vil forløbe således at kapaciteten fordobles og prisen halveres ca. hvert andet år. 4 Gordon Moore, grundlægger af Intel. Udviklingen inden for processorer betegnes som dobbelt potentiel, når der både er en fordobling af hastigheden sammen med en halvering af priserne. Man må derfor formode, at mobiltelefonernes udvikling vil følge det samme mønster, da de også er bygget op om en processor. I øjeblikket snakker vi ikke om 2 år, men kun 18 måneder Side 4/33

5 Mobiltelefonen er en del af elevernes hverdag: I den spørgeskema undersøgelse jeg har lavet, siger alle de adspurgte elever, at de har en mobiltelefon. 93,4% har den med i skole, og 94% af disse har den tændt i timerne. På Fladstrand Skole skal mobiltelefonen ellers være slukket og placeret i tasken, når der er undervisning, med mindre den pågældende lærer giver lov til, at de er fremme. Ved regel brud bliver mobiltelefonen indleveret på skolens konto. Eleven kan så hente telefonen inden de tager hjem, samtidig får de en seddel med hjem til deres forældre. Sedlen skal næste dag afleveres i underskrevet tilstand. Derfor springer det noget i øjnene, at 82% af vores elever altid har mobilen tændt i undervisningen, samt at 11% her den tændt ind i mellem. Der er åbenbart kun 6%, der overholder skolens regler. Hvordan kan det så være, at mobiltelefonerne fylder så meget, at vores elever i den grad ikke overholder skolens regler. John Halse tidligere formand for Landsorganisationen Børns Vilkår siger følgende: Vi kan godt glemme alt om at smide mobilerne ud. Mobilen er kommet for at blive og udgør en vigtig del af børns sociale interaktion og indbyrdes spilleregler. John Aasted Halse 6 Mange af de funktioner som opstår i andre former for teknologi, bliver hurtigt overtaget af mobilen, som f.eks. stillbilled kamera, video kamera, diktafon og GPS, men også software funktioner som Internet, og Facebook. Facebook er et glimrende eksempel på, hvordan mobiltelefonerne overtager de teknologiske ting, vi bruger i vores hverdag. I dag er 78% af alle mellem 18- og 35 år på Facebook 7, hvilket resulterer i at mobiltelefon producenterne laver telefoner målrettet mod Facebook. Som f.eks. Sony Ericsson C510 og C901, som fås i en Facebook udgave, samt INQ1fra firmaet INQ. INQ1 er desuden blevet kåret som årets mobiltelefon 8 Som det ser ud nu, forsætter udviklingen. Vi kan kun forvente at mobiltelefonerne kommer til at indeholde flere muligheder, samt at de bliver en endnu større del af vores elevers liv. I stedet for at forbyde mobiltelefoner og lave folkeskolen om til et historisk museum, må vi nok tænke lidt over ovenstående citat fra John Halse mobilen er kommet for at blive 6 Mobiltelefonen et gode eller??? Side 5/33

6 Forholdet mellem skole og elev: Vi har tidligere set på, hvor vigtig en del mobiltelefonen er af elevernes liv. Om man kan lide det eller ej, er det eleverne selv der bestemmer, hvad der er vigtig for dem. Så når vi skal have et samspil med eleven, skal vi acceptere, at eleven har et nærheds område. Et område der indeholder alle de ting, som er af stor betydning for eleven. Det samme har en skole, hvor skolens ansatte f.eks. fastsætter nogle værdier og holdninger, der så har betydning for skolen. Fig.1: Skolens og elevens verdener overlapper nødvendigvis ikke i dag. Skolen er endda tit på det teknologiske, bagud i forhold til elevens verden. Et eksempel kan være: Skolen har et totalt mobil forbud. For eleven er mobiltelefonen et vigtigt redskab til at fungerer socialt og være en del af forskellige netværk. Her er elevens virkelighed en anden, end den der er i skolen. I eksemplet må mobiltelefonen ikke være i skolens cirkel, men den er i elevens cirkel. Dette vil skabe en kløft mellem skolens verden og den verden eleven lever i. Ud fra min spørgeskemaundersøgelse, kan vi se at 93% af eleverne i overbygningen på Fladstrand Skole, er mere tro over for dem selv end for skolen. I det de på trods af mobilforbudet, vælger at sidde med en tændt mobiltelefon i timerne. Skole Elev Fig. 1 Fig. 2: Skolens og elevens cirkler overlapper, hvilket vil sige at skolens verden også bliver en del af elevens verden. Eleven vil kunne se en mening med at gå i skole, da skolen ruster dem til den hverdag, de lever i fritiden. Eleven vil dog stadig være foran i udviklingen. De teknologiske færdigheder og hardware som eleven er i besiddelse af kan inddrages i undervisningen. Delelementer af hvad eleven arbejder med, er noget eleven selv føler, de har brug for her og nu i deres verden. Skole Elev Fig. 2 Side 6/33

7 Fig. 3: Skolen er foran eleven, mens de to verdner stadig overlapper hinanden. Eleven kan se et her og nu formål med det de lærer i skolen. Det at skolen er lidt foran eleven, vil presser eleven, og giver eleven ny viden omkring, hvordan den nye teknologi kan bruges. Elev Skole Fig. 3 Man skal huske på, at formålet med at eleven kommer i skole, er ikke at de skal lære at bruge deres mobiltelefon, men de skal tilegne sig det, der er beskrevet i Fællesmål. Brugen af IT, her under mobiltelefoner, skal ses i grundprincippet; eleverne skal ikke lære at bruge IT, men bruge IT til at lære med. Når eleverne i skolen bruger de redskaber, som de også bruger i hverdagen, giver det en større mening for dem, samt at de kundskaber de lærer i skolen automatisk følger deres hardware ud i dagligdagen, hvor det kan være med til at løse deres dagligdagsproblemstillinger. Eleverne får derved et bedre redskab til en innovativ tankegang og handlemønster. Mobiltelefonen bliver set som et problem: Skridtet mod at få skolen over på den anden side af eleverne, vil være en hård og drøj kamp. Først er der hele holdningen i skoleverdenen til mobiltelefoner. Det kommer f.eks. til udtryk i en sag, hvor en skole har inddraget en mobiltelefon i flere dage. Da ombudsmanden underkendte denne sanktionsmulighed, var undervisningsminister Bertel Haarder klar til at lave loven om 9 Jeg vil vove den påstand, at det kun er på grund af at mobiltelefonen er en ny teknologi, at man skrider så hårdt til værks. Havde eleven ikke fulgt med, på grund af at han læste i en tegneserie, eller en biblioteksbog, var det nok andre sanktioner man havde taget i brug. 9 Side 7/33

8 Spørgeskema: Da jeg har min daglige gang på Fladstrand Skole i Frederikshavn, er det her jeg har lavet min spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev delt ud til eleverne i overbygningen (7.- til 9. Klasse). I alt blev spørgeskemaet besvaret af 106 elever. Spørgeskemaet var delt op i fire dele. 1. del: Om de har en mobiltelefon, er den med i skole og er den tændt i timerne. 2. del: Hvad kan din mobiltelefon. Med spørgsmål om kamera, GPS, Internettet, bluetooth, lyd optager samt filmoptager. 3. del omhandler deres forbrug. Om de har fri taletid/sms/mms, og om de selv betaler. 4. del omhandler, om undervisningen ville være mere interessant, hvis man måtte bruge sin mobiltelefon, samt om man var villig til selv at betale for det ekstra forbrug. 1. del: Mobil eller ikke mobil, det er spørgsmålet: Er det overhovedet relevant, at begynde at snakke om at bruge elevernes mobiltelefoner i undervisningen? Har alle overhovedet en mobiltelefon? Ud af de 106 adspurgte elever på Fladstrand Skole, havde alle en mobiltelefon, og 99 havde den med i skole. % Er den tændt i timerne? % 12% 6% ja. indimellem nej. Ud af de 99 der havde den med i skole, var der kun 6 elever der konsekvent havde slukket i timerne. Som tidligere beskrevet, skal mobiltelefonen være slukket på Fladstrand Skole, og den skal være i tasken i timerne, med mindre at læreren giver lov til at mobilen bruges. Det er en regel som hovedparten af eleverne åbenbart ikke overholder Sammenfatning: 100% af eleverne har en mobiltelefon. 94% af eleverne har den med i skole, og den er for de allerflestes vedkommende tændt i timerne. Side 8/33

9 2. del: Hardware: De nyeste mobiltelefoner indeholder næsten et hav af tekniske muligheder. Men hvordan ser det ud med de mobiltelefoner, som vores elever har. I spørgeskemaet har jeg spurgt ind til kamera, video- og lyd optager, GPS, Internet samt Bluetooth. For at få et billede af hvilke muligheder, der er i at inddrage elevernes mobiltelefoner i undervisningen. Kamera: Alle eleverne havde en mobiltelefon med indbygget kamera med min. 1 mega pixel. Til ganske almindelig brug af kamerafunktionen, har jeg set eksempler på, at selv VGA kameraer (0,3 mega pixel) er brugbare. Procent Hvor mange mega pixel har det indbyggede kamera? Ingen ]0-1[ [1-2[ [2-3[ [3-4[ [4-5[ [5 -? Mega pixel Som det kan ses af diagrammet, har alle eleverne et kamera i deres mobiltelefon. Der er dog 3% der ikke ved, hvor mange mega pixel det er på. 74% har et kamera på 2 mega pixel eller der over. Lyd og film: Når vi ser på video og lyd optageren, er der kun en elev, der ikke kan optage lyd og film. Det svarer til kun 0,9%. Når vi går videre til de mere tekniske ting som GPS og internet, er der ikke så gode tal som før. Side 9/33

10 Har din mobil GPS / AGPS? 19% 20% ja nej ved ikke 61% GPS/AGPS: Kun 20% af eleverne har en mobil telefon som indeholder GPS. 19% ved det ikke, mens 61% svarer nej. Her er der en mulighed for at finde et af de områder, hvor vi i skolen kan være foran eleverne. Da 19% kender så lidt til GPS, at de ved om det er noget deres mobiltelefon indeholder. Kan den gå på Internettet? Internet: 11% 7% ja nej ved ikke Med mulighederne for at gå på Internettet, ser det noget lysere ud. Her er vi oppe på 82%, der har svaret ja. Igen er der her en gruppe, som ikke er klar over, om deres mobiltelefon rummer denne mulighed, mens kun 11% svarer, at deres mobil ikke kan gå på Internettet. 82% Bluetooth: En af de nok meste vigtige funktioner for at bruge mobiltelefon i undervisningen er Bluetooth. Bluetooth er en universal måde at koble trådløse enheder sammen på. Spørgeskema undersøgelsen viser, at kun en enkelt elev har en mobiltelefon, som ikke har Bluetooth. Så over 99% af elevernes mobiltelefoner, råder over denne mulighed. Hvis ikke mobiltelefonen eller skolens pc er har Bluetooth, skal man til at bruge kabler, eller hvis man har det, kan man bruge hukommelseskort. Problemerne med kabelløsninger er, at der ikke er standard stik i mobiltelefonerne til overførselskabler. Skolen skal derfor råde over rigtig mange forskellige kabler. Det giver også en problematik med at skulle ha- Side 10/33

11 ve fat i dem, når man skal bruge mobiltelefoner i undervisningen. Med hukommelseskort er det lidt det samme. Der findes flere forskellige typer af hukommelseskort, så man skal have kortlæsere til alle sine pc er, hvilket igen kan bliver problematisk med de bærbare pc er. Desuden er det ikke alle mobiltelefoner, der har mulighed for hukommelseskort. Hvis mobiltelefonerne skal kommunikere med hinanden, er løsningen ikke kabler eller kort. En mulighed er selvfølgelig MMS, GPRS eller lignende. Men da disse sender over mobilnettet, vil det for de fleste elever koste penge. Derfor er Bluetooth en rigtig god løsning. Her kan mobiltelefoner, PDA, stationære- og bærbare pc er osv. kommunikerer med hinanden trådløst ganske gratis. Bluetooth er i dag indbygget i de fleste bærbare pc er. Hvis det ikke er indbygget kan en Bluetooth dongle, anskaffes i god kvalitet for et meget lavt beløb. Installation forløber ganske let, de fleste Bluetooth dongler er plug and play. Samtidig er Bluetooth programmer en del af både Windows- og Linux styresystemerne. Der er ikke den store tvivl om, at Bluetooth på grund af sin universalitet kommer til at fylde mere i fremtiden. Hvis vores elever kommer til at arbejde med Bluetooth, vil de være bedre rustet i fremtidens teknologi, hvor videre udviklingen af Bluetooth vil være en del af informations teknologien. % Hvor gammel er din mobiltelefon? 50% 41% 9% Under 1 år 1-2 år over 2 år Alder på mobiltelefonerne: Når man ser på alderen af de mobiltelefoner, som vores elever går rundt med, kan vi se, at eleverne har en hurtig udskiftning. Halvdelen af eleverne har fået en ny mobiltelefon inden for det sidste år. For 41% er telefonen mellem 1- og 2 år gammel. Kun 9% har en mobiltelefon der er over 2 år. Side 11/33

12 Sammenfatning: De mobiltelefoner som vores elever er i besiddelse af, kan klart bruges til at arbejde med lyd og billeder, samt kommunikation mellem eleverne indbyrdes eller med læreren. Når vi kommer til den mere tekniske del, som Internet og GPS, er der for få, der har mobiltelefoner der kan bruges, til man kan bygge sin undervisning op omkring mobiltelefonerne. Her må man stadig bruge bærbare pc er samt indkøbe GPS enheder. Udvekslingsdelen er til gengæld på plads. Da over 99% har en mobiltelefon med indbygget Bluetooth. Vi må forvente, at eleverne vil følge med i den teknologiske udvikling, da de har en stor udskiftning af deres mobiltelefoner. Så det tager nok ikke mange år før, alle har en mobiltelefon med GPS og Internet. 3. del: Økonomi: Hvis man skal ind i en dybere brug af mobiltelefonerne, er det økonomiske en faktor, man må tage højde for. I folkeskoleloven står der i 2, stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 10 Det giver en begrænsning i brugen af mobiltelefoner som kommunikations middel i undervisningen. Men kan elevernes abonnement åbne for denne mulighed alligevel? Jeg vil i den følgende se på, om eleverne har fri forbrug i deres mobilabonnement. 24% Er der fri SMS i dit abonnement? 3% 73% Ja Nej Ved ikke Fri SMS: SMS (Short Message Service) Er muligheden for at sende korte tekst meddelelser mellem mobiltelefoner. En SMS kan maximalt indeholde 160 tegn. Ud fra spørgeskemaet kan vi se at 73% af eleverne har et mobilabonnement med fri SMS, 24% har ikke og 3% ved ikke, om de har fri SMS. 10 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25528 Side 12/33

13 Er der fri MMS i dit abonnement? 51% 10% 39% Ja Nej Ved ikke Fri MMS: MMS (Multimedia Messaging Service) Er en udbygning af SMS. Med MMS har man mulighed for, at vedhæfte de multimedia optagelser, man har lavet med sin mobil. Som ovenfor beskrevet kan 99% af eleverne sende MMS. I forhold til det økonomiske har 39% et mobilabonnement, med fri MMS. 51% har ikke, og 10% ved ikke. Er der fri taletid i dit abonnement? 11% 76% 13% Ja Nej Ved ikke Fri taletid: Når det gælder om det med at ringe til hinanden. Her er der kun 13% der har fri taletid. 76% svarer nej, og 11% er ikke klar over, om der skal betales for samtaler, eller om det er med i mobilabonnementet. Betaler du selv din mobilregning? 15% 8% Ja. Nej. Noget af den. Mobil regningen: Når man så ser på, hvem der betaler elevernes mobil regning, får man et, for mig, overraskende billede. 77% betaler ikke selv deres regning. Kun 8% betaler hele regningen selv, mens 15% får tilskud. 77% Side 13/33

14 % Hvad koster din mobil om måneden i forbrug og abonnement? 3% 21% Under 50, kr. 17% kr. 14% kr. Forbrug: Når mobiltelefonen er en meget vigtig del af elevernes dagligdag, hvor mange penge bruger de så for om måneden? 29% af eleverne vidste ikke, hvor stort deres forbrug var. Kun ganske få havde et forbrug på under 50 kr. ellers ligger det forholdsvis jævnt i de andre grupper. Selv gruppen med en månedlig regning på over 300 kr. skiller sig ikke ud. 16% over 300 kr. 29% ved ikke. Sammenfatning: Når mobiltelefonen ikke skal bruges som en multimediaenhed, men som et kommunikations middel, skal der betales for forbrug. I forhold til folkeskoleloven 2, stk. 3. skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri. Det giver karambolage med brugen af mobiltelefonen, til at ringe, sende SMS og MMS med i undervisningen. For de 73% af eleverne der har fri SMS, ville det ikke have nogen betydning, om de skulle sende SMS er som en del af undervisningen. Når vi bevæger os over i MMS, er der kun 39% med fri forbrug. Helt lavt er det med fri taletid, her er der kun 13% der svarer, at de har frit forbrug. Når regningen skal betales, er det så især forældrene der må til lommerne, i det kun 8% svarer at de udelukkende selv betaler for deres mobilforbrug. 29% af eleverne svarer endda, at de ikke engang ved, hvor meget deres forbrug og abonnementet løber op i. SMS er det mest nærliggende at bruge som mobil kommunikationsmiddel i undervisningen. SMS er er generelt den billigste måde at kommunikere på mellem mobiltelefoner. Derudover er det gratis for de 73% der har fri SMS. MMS giver flere muligheder, når man kan tilføje billeder, video og lyd til beskeden, men den koster mere, og det er kun 39% af eleverne der har fri MMS. Til sidst er almindelig samtale. Den løber også op prismæssigt. Her er prisudregningen også mere uoverskuelig for brugeren. I alt har kun 13% fri taletid. 4. del: Undervisning: Den sidste del af spørgeskemaundersøgelsen gik ud på, hvad elevernes holdning til brug af mobiltelefoner i undervisningen var. Side 14/33

15 Undervisningen ville være mere interessant, hvis den var tilrettelagt, så man skulle bruge sin mobiltelefon. 2% 5% 24% Meget enig Enig Næsten en fjerdedel af ne, er meget enige med udsagnet Undervisningen ville være mere interessant, hvis den var tilrettelagt, så man skulle bruge sin mobiltelefon % 37% Undervisningen ville være mere interessant, hvis den var tilrettelagt, så man skulle bruge sin mobiltelefon? 7A 7B 8A 8B 9A 9B Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig I alt stiller 61% af eleverne sig positivt, over for brugen af mobiltelefoner i undervisningen, mens tilsammen er kun 7% negativt indstillet. Næsten en tredjedel holder sig neutrale. Hvis vi ser på, hvordan de enkle klasser har svaret, ser vi et mønster. I 7. A kan man se, at der er en stor tilslutning. I den klasse har deres engelsk lærer lige kørt et forløb, hvor SMS var en central del. I klassen er der 16 elever. 10 elever er meget enig, 5 er enig, 1 er neutral og ingen forholder sig negativt. Vil du være villig, til at sende SMS, MMS og ringe fra din mobil, som et led i undervisningen? Når de så får spørgsmålet, om de selv er parat til at betale, kan vi se at 69% af eleverne svarer ja. 17% ved ikke, mens 14% ikke er villig til selv at betale. 17% 14% 69% Ja Nej Ved ikke Side 15/33

16 Sammenfatning: At inddrage mobiltelefoner i undervisningen, virker tiltalende på eleverne. En stor del af dem er af den overbevisning, at undervisningen bliver mere interessant, hvis den bliver tilrettelagt sådan, at man skal bruge sin mobiltelefon. Fortolkning: Hvis man deler funktionerne i en mobiltelefon op i to dele, den første som multimedia delen, med digital kamera, videokamera og lydoptager, den anden som kommunikation, med SMS, MMS og tale, viser der sig to forskellige billeder. Mobiltelefonen har helt klar en brugbar funktion som multimedia enhed i folkeskolen. Alle af de adspurgte elever har en mobiltelefon, kun en enkelt har en, der ikke har indbygget kamera og lydoptager. Det samme gælder Bluetooth. Kun en elev har ikke indbygget Bluetooth i sin mobiltelefon. Så ud af 106 elever i overbygningen på Fladstrand Skole, er der kun en enkelt, der har en mobiltelefon, der ikke kan bruges. Kommunikation: Når vi kommer til kommunikations delen, ser det lidt anderledes ud. Her er vi nødt til at have i tankerne, at folkeskolen skal være vederlagsfrit. Hvis vi ser på den simpleste del af kommunikationen, SMS, er der en lille mulighed, da 73% af eleverne har et abonnement med fri SMS, men det er der så 27% der ikke har. Når vi se på MMS, ser det mere trist ud. Her er der kun 39% der har frit forbrug, og fri taletid er helt nede på 13%. Vi kan derfor ikke dække os ind under, at det er vederlagsfrit, da langt fra alle elever har frit forbrug. En mulig løsning er, at skolen anskaffer sig nogle simkort, som eleverne så kan sætte i deres egen telefon. Derved bliver de tilbudt, at bruge mobiltelefonen vederlagsfrit i undervisningen. Udgifterne til denne løsning kan ende med at blive begrænset, da det slet ikke er sikkert at eleverne vil tage imod tilbuddet. Det er meget lettere for den enkelte elev, at beholde sit eget simkort i telefonen, derved kan de stadig have kontakt til vennekredsen. Vi skal huske på, at 82% af eleverne altid har deres mobiltelefon tændt i timerne for at bevare denne kontakt. Når der skal betales, er der 82% af eleverne, der ikke selv betaler regningen, 30% af eleverne ved ikke engang, hvad deres mobilregning løber op i. Derudover tilkendegiver 67% af eleverne, at de er villige til selv at betale, hvis undervisningen bliver tilrettelagt, så man skal bruge mobiltelefonen. Kun 14% afviser dette. Det jeg ser, i min dagligdag som lærer, er at elevernes foretrukne måde at kommunikerer på med mobiltelefonen, er SMS, hvilket vi også kan se på med valget af abonnement, hvor fri SMS er klart fortrukket. Ifølge en undersøgelse TNS Gallup har lavet for TDC, sender en gennemsnitlig teenager 341 SMS er om ugen Side 16/33

17 Vores elever vælger øjensynligt deres abonnement, målrettet ud fra måden de bruger mobiltelefonen til at kommunikerer med. Derfor kan vi også forvente, at hvis vi målrettet begynder at inddrage mobiltelefonerne i undervisningen, vil de også vælge et abonnement, der passer der til. Multimedia: Det at bruge mobiltelefonen som et multimediacenter, er ikke så problemfyldt, som det er at bruge den som kommunikations middel, da der på dette område ikke skal betales for forbruget. Som vist i gennemgangen af spørgeskemaet har over 99% af eleverne en mobiltelefon, der kan bruges som mediacenter. Til de ganske få elever, der ikke har en mobiltelefon, vil skolen være nødsaget til at indkøbe. Man skal så også have i tankerne, at man ikke frem over skal købe video-, digitalkameraer eller diktafoner. Et af de store spørgsmål vil være, hvad med de elever, der ikke har en mobiltelefon. Vil de have sværere ved at begå sig i klassen, når de evt. skal ned på biblioteket og låne en, når der skal bruges en i undervisningen? De elever er i forvejen hæmmet socialt, på grund af den manglende mobiltelefon, da det ifølge John Halse: udgør en vigtig del af børns sociale interaktion og indbyrdes spilleregler 6. Hvis vi begynder at bruge mobiltelefonen mere i undervisningen, kan det være, at eleven får anskaffet sig en selv, og kan derved bedre begå sig i det fællesskab, der er mellem klassekammeraterne uden for skoletiden. I skoletiden kan en lånemobil åbne op for, at den pågældende elev også prøver at være med i det virtuelle sammenspil. Hvor let er det at bruge? Når man kaster sig ud i at bruge de muligheder, der er i elevernes mobiltelefoner, er der nogle dele af skolens IT område, der skal være klar til udfordringen. Kan skolens hardware kommunikerer med mobiltelefonerne? Har skolen programmer der kan behandle de multimedia filer, som eleverne laver? Til sidst er læreren og IT-vejlederne godt nok rustet til udfordringen? Hardware: For at få fuld udbytte af elevernes mobiltelefoner, skal skolen råde over så meget ITudstyr, at det er mulig for den enkelte lærer, at intrigere det i den daglige undervisning. Hvis eleverne skal bruge mobiltelefonen som et multimedia center, er det vigtigt at de kan flytte deres multimedia filer over på en pc, for at bearbejde dem. For overflytning er der to oplagte muligheder. Den første er Bluetooth. For at dette kommer til at virke, skal der være Bluetooth i skolens pc er. Hvis der ikke er indbygget Bluetooth, kan man købe Bluetooth dongler. Prisen er ifølge edbpriser.dk omkring 100 kr. pr. dongle. Side 17/33

18 Til de bærbare pc er er det oplagt at købe Mini Bluetooth Dongler, da de ofte kun stikker 6-8mm ud, fra det USB stik de sættes i. For at de ikke falder ud, kan man, når de er sat i, sætte en klat lim fra en limpistol, på samlingen mellem donglen og pc en. Lim ikke i samlingen, så får I aldrig donglen af igen. Pc en vil nu kunne udveksle filer med de 99% af eleverne, som har Bluetooth i deres mobiltelefon. Da Bluetooth 2.0 er en forholdsvis langsom måde at udveksle filer på, vil det være en fordel også at have et par multikortlæsere i klassen/faglokalet. Igen på edbpriser.dk kan man finde eksterne kortlæsere, der er kompatible med min. 23 forskellige korttyper, fra 50 kr. og op efter. Med en kortlæser der kan håndterer 23 forskellige korttyper, skulle man være dækket ind, med de forskellige kort som elevernes mobiltelefoner evt. bruger. Bluetooth er allerede klar med en 3.0 version med en overførselshastighed op på 24 Mbps 12, til sammenligning er Bluetooth 2.0 hastigheden 3 Mbps. Det ekstra hardware man har brug for, kan anskaffes til en meget overkommelig pris. Software: Når vi ser på den software, der skal bruges, kan man hurtigt købe sig fattig. Der er dog nogle muligheder i freeware (gratis programmer), samt i de programmer der følger med i Windows XP og Windows Vista. Først skal vi have kontakt med mobiltelefonen. Her har Windows en indbygget løsning i deres Bluetooth netværk. Da de mange forskellige mærker af mobiltelefoner bruger forskellige lyd-, billede- og video formater, skal filerne ofte konverteres over til nogle mere gængse formater. Jeg vil anbefale at konventer over til følgende formater: Video: WMV (Windows Media Video). Det er formatet der bruges i Windows Movie Maker. Lyd: MP3. Det mest gængse lyd format. Billeder: JPEG. Billedformat, der kan læses af så godt som alle billedprogrammer. Alternativt kan man bruge PNG. PNG er et forholdsvis nyt format, hvori man har samlet det bedste fra GIF og JPEG 12 Side 18/33

19 Mobile Media Converter: Til at konverter media filerne, er det et oplagt valg at bruge Mobile Media Converter. Programmet er freeware, og kan derfor installeres gratis på både skolens pc er, samt læblive et dagligt redskab, der rernes- og elevernes private pc er. Programmet kan derved ikke kun er bundet op på skole arbejde. Programmet er meget let at bruge. 1. Man vælger filen, der skal konverteres (Input File). 2. Man angiver, hvor den nye fil skal gemmes, og hvad den skal hedde (Output File/folder) 3. Vælg formatet der skal konverteres til 4. Tryk på Convert. Mere simpelt kan det ikke laves. Programmet kan konverter de allerfleste lyd- og film formater, der bliver brugt på mobiltele- foner. Side 19/33

20 Windows Movie Maker: Et program der følger med Windows XP og Windows Vista. I forhold til at det er et videoredigerings program, er Windows Movie Maker meget let at bruge. Man kan flytte sine videofiler direkte i programmet, klippe de frekvenser ud man vil bruge, og sammensætte dem til den færdige film. Windows Movie Maker giver mulighed for at lave et hav af forskellige effekter og overgange mellem sine frekvenser. Desuden kan man også importer lyd filer samt billeder, som så kan bruges i filmen. Hvis eleverne har en hjemme pc med Windows XP eller Windows Vista som styresystem, har de også Windows Movie Maker, hvilket giver mulighed for at arbejde hjemme. En manual til Windows Movie Maker kan hentes hos Skolekonsulenterne.dk %20skolekonsulenterne.pdf Side 20/33

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

EDB I PSYKOLOGPRAKSIS

EDB I PSYKOLOGPRAKSIS DIGITALT AF CLAUS WENNERMARK EDB I PSYKOLOGPRAKSIS Hvad er baggrunden for den it-rammeaftale, foreningen har indgået med Plass Data? Og hvordan bør man i det hele taget forholde sig til køb af edb-udstyr

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

konference,, Skive 2007

konference,, Skive 2007 IWB-konference konference,, Skive 2007 Gode råd ved anskaffelse af IWB Ebbe Raun, er@cvumidtvest.dk Programdatateket Center for Undervisningsmidler, CVU Midt-Vest Denne præsentation kan downloades fra

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Inspirationsliste til nyttige apps

Inspirationsliste til nyttige apps Inspirationsliste til nyttige apps Research/videnstyring Delicious - sociale bogmærker Hvis du har en Delicious konto kan du via mobilen se dine bogmærker tilføje nye, tagge dem, for eksempel gemme links

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden Kom godt i gang Kom godt fra start Side 2+3 Få hjælp 24/7 Side 4 Regning + flytning Side 5 Styr på forbruget Side 6+7 Hurtigt overblik Bagsiden Velkommen Indstilling af mobil Tak fordi du valgte os :-)

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere