Mobiltelefonen Nyt hardware i undervisningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobiltelefonen Nyt hardware i undervisningen."

Transkript

1 Mobiltelefonen Nyt hardware i undervisningen. Pædagogisk IT-vejleder uddannelse: Afsluttende opgave. Brian Ravnborg Fladstrand Skole 2009 Side 1/33

2 Indhold: Indhold:... 2 Problemformulering:... 3 Resume:... 3 Indledning:... 3 Mobiltelefonen er en del af elevernes hverdag:... 5 Forholdet mellem skole og elev:... 6 Mobiltelefonen bliver set som et problem:... 7 Spørgeskema: del: Mobil eller ikke mobil, det er spørgsmålet: del: Hardware: del: Økonomi: del: Undervisning: Fortolkning: Hvor let er det at bruge? Hardware: Software: Mobile Media Converter: Windows Movie Maker: PhotoFiltre: AudaCity: IT-vejleder: Fordele: Portfolio og selvevaluering: Forholdet mellem skole og elev: Ulemper: Elever uden mobil: Konklusion: Litteraturliste: Litteratur: Internet: Bilag: Side 2/33

3 Problemformulering: Både som faglærer samt IT-vejleder er jeg til tider blevet frustreret over, at der ikke altid er ressourcer nok til indkøb af hardware som digitalkameraer, videokameraer, diktafoner, GPS-enheder osv. Når skolen endelig fandt nogle penge, blev der købt nogle enkelte enheder. Derved endte vi med at have flere forskellige typer digital kameraer, til stor forvirring for både lærer, elever og vejledere. Resultatet var så, at de sjældent blev brugt. Til dagligt ser jeg, at alt det hardware jeg står og mangler, løber eleverne rundt med i lommerne. For mange af eleverne er det så, stor en del af deres hverdag, at de har svært ved at slippe den, når undervisningen starter. Problemformulering: Er der muligt at inddrage elevernes mobiltelefoner som en del af undervisningen? Hvilke fordele og ulemper er der? Hvordan får vi dem inddraget? Resume: I min opgave belyser jeg muligheden for, at inddrage elevernes mobiltelefoner i undervisningen. Opgaven er bygget op om en spørgeskema undersøgelse, jeg har lavet i 7.- til 9. klasse på Fladstrand Skole i Frederikshavn. Opgavens fokus ligge på overbygningsklasserne, og konklusionen er lavet der ud fra. I opgaven vil der blive set på, om de mobiltelefoner eleverne har, er brugbare i forhold til undervisningen, og hvilke fordele og ulemper der kan være ved at inddrage mobiltelefonerne. Der vil også være nogle bud på, hvad man som IT-vejleder skal have gjort klar på skolen, i forhold til software og hardware, inden man kaster sig ud i denne nye form for teknik. Indledning: Vi lever i dag i en verden, hvor IT i flere former fylder vores hverdag. Vi omgiver os med hardware som stationære pc er, bærbare pc er, mobiltelefoner, mp3 afspillere, GPS er osv. På softwaresiden er tekstbehandling, s, SMS og Internettet daglige redskaber. Selvangivelsen, forsikringspapirer, lønsedler osv. får man nødvendigvis ikke i papirform, for at sætte dem i et ringbind på reolen, men de ligger elektronisk i ens e-boks. Side 3/33

4 Det er vores hverdag i dag, men hvordan ser det ud om 10 år? Det er et perspektiv, vi som skolelærere er nødt til at have i tankerne. Vi har de børn og unge mellem hænderne, der skal fungere og være en aktiv del af denne fremtid. Hvis vi ser på deres hverdag, får vi måske et glimt af fremtiden. På landets folkeskoler bliver der i dag satset rigtigt meget på IT. Der har været 3. klasse puljen, hvor kommunerne kunne få et tilskud på 2000 kr. pr. elev i 3. klasse til indkøb af IT, mod at kommunen selv lagde ligeså meget ud. Puljen blev vedtaget i 2003, og de første pc er blev leveret på skolerne i Det første år indkøbte skolerne pc er. Der blev til en 46% stigning af arbejdspladser 1. Det var ikke kun stationære pc er, der blev købt. Mange skoler kastede sig ud i bærbare pc er og interaktive whiteboards. Hvilket styrker brugen af IT i undervisningen, og ikke IT undervisning. De Interaktive whiteborards kom især i spil efter et projekt om deres anvendelighed i ITif 2, herefter blev SmartBoards en del af SKI aftalen 3. Men her stopper udviklingen ikke. Når vi snakker om IT, tror jeg, at næste skridt bliver mobiltelefonen. I dag er mange mobiltelefoner et helt media center. De indeholder lyd -, billed- og film optagerer/afspillerer, adgang til Internet samt mulighed for GPS. Derudover er mobiltelefoner opbygget omkring en processor, hvilket gør at de også kan afvikle programmer. Som i computer verdenen sker der også her en gevaldig udvikling, især når man se ud fra Moore s lov: Udviklingen af halvlederchips vil forløbe således at kapaciteten fordobles og prisen halveres ca. hvert andet år. 4 Gordon Moore, grundlægger af Intel. Udviklingen inden for processorer betegnes som dobbelt potentiel, når der både er en fordobling af hastigheden sammen med en halvering af priserne. Man må derfor formode, at mobiltelefonernes udvikling vil følge det samme mønster, da de også er bygget op om en processor. I øjeblikket snakker vi ikke om 2 år, men kun 18 måneder Side 4/33

5 Mobiltelefonen er en del af elevernes hverdag: I den spørgeskema undersøgelse jeg har lavet, siger alle de adspurgte elever, at de har en mobiltelefon. 93,4% har den med i skole, og 94% af disse har den tændt i timerne. På Fladstrand Skole skal mobiltelefonen ellers være slukket og placeret i tasken, når der er undervisning, med mindre den pågældende lærer giver lov til, at de er fremme. Ved regel brud bliver mobiltelefonen indleveret på skolens konto. Eleven kan så hente telefonen inden de tager hjem, samtidig får de en seddel med hjem til deres forældre. Sedlen skal næste dag afleveres i underskrevet tilstand. Derfor springer det noget i øjnene, at 82% af vores elever altid har mobilen tændt i undervisningen, samt at 11% her den tændt ind i mellem. Der er åbenbart kun 6%, der overholder skolens regler. Hvordan kan det så være, at mobiltelefonerne fylder så meget, at vores elever i den grad ikke overholder skolens regler. John Halse tidligere formand for Landsorganisationen Børns Vilkår siger følgende: Vi kan godt glemme alt om at smide mobilerne ud. Mobilen er kommet for at blive og udgør en vigtig del af børns sociale interaktion og indbyrdes spilleregler. John Aasted Halse 6 Mange af de funktioner som opstår i andre former for teknologi, bliver hurtigt overtaget af mobilen, som f.eks. stillbilled kamera, video kamera, diktafon og GPS, men også software funktioner som Internet, og Facebook. Facebook er et glimrende eksempel på, hvordan mobiltelefonerne overtager de teknologiske ting, vi bruger i vores hverdag. I dag er 78% af alle mellem 18- og 35 år på Facebook 7, hvilket resulterer i at mobiltelefon producenterne laver telefoner målrettet mod Facebook. Som f.eks. Sony Ericsson C510 og C901, som fås i en Facebook udgave, samt INQ1fra firmaet INQ. INQ1 er desuden blevet kåret som årets mobiltelefon 8 Som det ser ud nu, forsætter udviklingen. Vi kan kun forvente at mobiltelefonerne kommer til at indeholde flere muligheder, samt at de bliver en endnu større del af vores elevers liv. I stedet for at forbyde mobiltelefoner og lave folkeskolen om til et historisk museum, må vi nok tænke lidt over ovenstående citat fra John Halse mobilen er kommet for at blive 6 Mobiltelefonen et gode eller??? Side 5/33

6 Forholdet mellem skole og elev: Vi har tidligere set på, hvor vigtig en del mobiltelefonen er af elevernes liv. Om man kan lide det eller ej, er det eleverne selv der bestemmer, hvad der er vigtig for dem. Så når vi skal have et samspil med eleven, skal vi acceptere, at eleven har et nærheds område. Et område der indeholder alle de ting, som er af stor betydning for eleven. Det samme har en skole, hvor skolens ansatte f.eks. fastsætter nogle værdier og holdninger, der så har betydning for skolen. Fig.1: Skolens og elevens verdener overlapper nødvendigvis ikke i dag. Skolen er endda tit på det teknologiske, bagud i forhold til elevens verden. Et eksempel kan være: Skolen har et totalt mobil forbud. For eleven er mobiltelefonen et vigtigt redskab til at fungerer socialt og være en del af forskellige netværk. Her er elevens virkelighed en anden, end den der er i skolen. I eksemplet må mobiltelefonen ikke være i skolens cirkel, men den er i elevens cirkel. Dette vil skabe en kløft mellem skolens verden og den verden eleven lever i. Ud fra min spørgeskemaundersøgelse, kan vi se at 93% af eleverne i overbygningen på Fladstrand Skole, er mere tro over for dem selv end for skolen. I det de på trods af mobilforbudet, vælger at sidde med en tændt mobiltelefon i timerne. Skole Elev Fig. 1 Fig. 2: Skolens og elevens cirkler overlapper, hvilket vil sige at skolens verden også bliver en del af elevens verden. Eleven vil kunne se en mening med at gå i skole, da skolen ruster dem til den hverdag, de lever i fritiden. Eleven vil dog stadig være foran i udviklingen. De teknologiske færdigheder og hardware som eleven er i besiddelse af kan inddrages i undervisningen. Delelementer af hvad eleven arbejder med, er noget eleven selv føler, de har brug for her og nu i deres verden. Skole Elev Fig. 2 Side 6/33

7 Fig. 3: Skolen er foran eleven, mens de to verdner stadig overlapper hinanden. Eleven kan se et her og nu formål med det de lærer i skolen. Det at skolen er lidt foran eleven, vil presser eleven, og giver eleven ny viden omkring, hvordan den nye teknologi kan bruges. Elev Skole Fig. 3 Man skal huske på, at formålet med at eleven kommer i skole, er ikke at de skal lære at bruge deres mobiltelefon, men de skal tilegne sig det, der er beskrevet i Fællesmål. Brugen af IT, her under mobiltelefoner, skal ses i grundprincippet; eleverne skal ikke lære at bruge IT, men bruge IT til at lære med. Når eleverne i skolen bruger de redskaber, som de også bruger i hverdagen, giver det en større mening for dem, samt at de kundskaber de lærer i skolen automatisk følger deres hardware ud i dagligdagen, hvor det kan være med til at løse deres dagligdagsproblemstillinger. Eleverne får derved et bedre redskab til en innovativ tankegang og handlemønster. Mobiltelefonen bliver set som et problem: Skridtet mod at få skolen over på den anden side af eleverne, vil være en hård og drøj kamp. Først er der hele holdningen i skoleverdenen til mobiltelefoner. Det kommer f.eks. til udtryk i en sag, hvor en skole har inddraget en mobiltelefon i flere dage. Da ombudsmanden underkendte denne sanktionsmulighed, var undervisningsminister Bertel Haarder klar til at lave loven om 9 Jeg vil vove den påstand, at det kun er på grund af at mobiltelefonen er en ny teknologi, at man skrider så hårdt til værks. Havde eleven ikke fulgt med, på grund af at han læste i en tegneserie, eller en biblioteksbog, var det nok andre sanktioner man havde taget i brug. 9 Side 7/33

8 Spørgeskema: Da jeg har min daglige gang på Fladstrand Skole i Frederikshavn, er det her jeg har lavet min spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev delt ud til eleverne i overbygningen (7.- til 9. Klasse). I alt blev spørgeskemaet besvaret af 106 elever. Spørgeskemaet var delt op i fire dele. 1. del: Om de har en mobiltelefon, er den med i skole og er den tændt i timerne. 2. del: Hvad kan din mobiltelefon. Med spørgsmål om kamera, GPS, Internettet, bluetooth, lyd optager samt filmoptager. 3. del omhandler deres forbrug. Om de har fri taletid/sms/mms, og om de selv betaler. 4. del omhandler, om undervisningen ville være mere interessant, hvis man måtte bruge sin mobiltelefon, samt om man var villig til selv at betale for det ekstra forbrug. 1. del: Mobil eller ikke mobil, det er spørgsmålet: Er det overhovedet relevant, at begynde at snakke om at bruge elevernes mobiltelefoner i undervisningen? Har alle overhovedet en mobiltelefon? Ud af de 106 adspurgte elever på Fladstrand Skole, havde alle en mobiltelefon, og 99 havde den med i skole. % Er den tændt i timerne? % 12% 6% ja. indimellem nej. Ud af de 99 der havde den med i skole, var der kun 6 elever der konsekvent havde slukket i timerne. Som tidligere beskrevet, skal mobiltelefonen være slukket på Fladstrand Skole, og den skal være i tasken i timerne, med mindre at læreren giver lov til at mobilen bruges. Det er en regel som hovedparten af eleverne åbenbart ikke overholder Sammenfatning: 100% af eleverne har en mobiltelefon. 94% af eleverne har den med i skole, og den er for de allerflestes vedkommende tændt i timerne. Side 8/33

9 2. del: Hardware: De nyeste mobiltelefoner indeholder næsten et hav af tekniske muligheder. Men hvordan ser det ud med de mobiltelefoner, som vores elever har. I spørgeskemaet har jeg spurgt ind til kamera, video- og lyd optager, GPS, Internet samt Bluetooth. For at få et billede af hvilke muligheder, der er i at inddrage elevernes mobiltelefoner i undervisningen. Kamera: Alle eleverne havde en mobiltelefon med indbygget kamera med min. 1 mega pixel. Til ganske almindelig brug af kamerafunktionen, har jeg set eksempler på, at selv VGA kameraer (0,3 mega pixel) er brugbare. Procent Hvor mange mega pixel har det indbyggede kamera? Ingen ]0-1[ [1-2[ [2-3[ [3-4[ [4-5[ [5 -? Mega pixel Som det kan ses af diagrammet, har alle eleverne et kamera i deres mobiltelefon. Der er dog 3% der ikke ved, hvor mange mega pixel det er på. 74% har et kamera på 2 mega pixel eller der over. Lyd og film: Når vi ser på video og lyd optageren, er der kun en elev, der ikke kan optage lyd og film. Det svarer til kun 0,9%. Når vi går videre til de mere tekniske ting som GPS og internet, er der ikke så gode tal som før. Side 9/33

10 Har din mobil GPS / AGPS? 19% 20% ja nej ved ikke 61% GPS/AGPS: Kun 20% af eleverne har en mobil telefon som indeholder GPS. 19% ved det ikke, mens 61% svarer nej. Her er der en mulighed for at finde et af de områder, hvor vi i skolen kan være foran eleverne. Da 19% kender så lidt til GPS, at de ved om det er noget deres mobiltelefon indeholder. Kan den gå på Internettet? Internet: 11% 7% ja nej ved ikke Med mulighederne for at gå på Internettet, ser det noget lysere ud. Her er vi oppe på 82%, der har svaret ja. Igen er der her en gruppe, som ikke er klar over, om deres mobiltelefon rummer denne mulighed, mens kun 11% svarer, at deres mobil ikke kan gå på Internettet. 82% Bluetooth: En af de nok meste vigtige funktioner for at bruge mobiltelefon i undervisningen er Bluetooth. Bluetooth er en universal måde at koble trådløse enheder sammen på. Spørgeskema undersøgelsen viser, at kun en enkelt elev har en mobiltelefon, som ikke har Bluetooth. Så over 99% af elevernes mobiltelefoner, råder over denne mulighed. Hvis ikke mobiltelefonen eller skolens pc er har Bluetooth, skal man til at bruge kabler, eller hvis man har det, kan man bruge hukommelseskort. Problemerne med kabelløsninger er, at der ikke er standard stik i mobiltelefonerne til overførselskabler. Skolen skal derfor råde over rigtig mange forskellige kabler. Det giver også en problematik med at skulle ha- Side 10/33

11 ve fat i dem, når man skal bruge mobiltelefoner i undervisningen. Med hukommelseskort er det lidt det samme. Der findes flere forskellige typer af hukommelseskort, så man skal have kortlæsere til alle sine pc er, hvilket igen kan bliver problematisk med de bærbare pc er. Desuden er det ikke alle mobiltelefoner, der har mulighed for hukommelseskort. Hvis mobiltelefonerne skal kommunikere med hinanden, er løsningen ikke kabler eller kort. En mulighed er selvfølgelig MMS, GPRS eller lignende. Men da disse sender over mobilnettet, vil det for de fleste elever koste penge. Derfor er Bluetooth en rigtig god løsning. Her kan mobiltelefoner, PDA, stationære- og bærbare pc er osv. kommunikerer med hinanden trådløst ganske gratis. Bluetooth er i dag indbygget i de fleste bærbare pc er. Hvis det ikke er indbygget kan en Bluetooth dongle, anskaffes i god kvalitet for et meget lavt beløb. Installation forløber ganske let, de fleste Bluetooth dongler er plug and play. Samtidig er Bluetooth programmer en del af både Windows- og Linux styresystemerne. Der er ikke den store tvivl om, at Bluetooth på grund af sin universalitet kommer til at fylde mere i fremtiden. Hvis vores elever kommer til at arbejde med Bluetooth, vil de være bedre rustet i fremtidens teknologi, hvor videre udviklingen af Bluetooth vil være en del af informations teknologien. % Hvor gammel er din mobiltelefon? 50% 41% 9% Under 1 år 1-2 år over 2 år Alder på mobiltelefonerne: Når man ser på alderen af de mobiltelefoner, som vores elever går rundt med, kan vi se, at eleverne har en hurtig udskiftning. Halvdelen af eleverne har fået en ny mobiltelefon inden for det sidste år. For 41% er telefonen mellem 1- og 2 år gammel. Kun 9% har en mobiltelefon der er over 2 år. Side 11/33

12 Sammenfatning: De mobiltelefoner som vores elever er i besiddelse af, kan klart bruges til at arbejde med lyd og billeder, samt kommunikation mellem eleverne indbyrdes eller med læreren. Når vi kommer til den mere tekniske del, som Internet og GPS, er der for få, der har mobiltelefoner der kan bruges, til man kan bygge sin undervisning op omkring mobiltelefonerne. Her må man stadig bruge bærbare pc er samt indkøbe GPS enheder. Udvekslingsdelen er til gengæld på plads. Da over 99% har en mobiltelefon med indbygget Bluetooth. Vi må forvente, at eleverne vil følge med i den teknologiske udvikling, da de har en stor udskiftning af deres mobiltelefoner. Så det tager nok ikke mange år før, alle har en mobiltelefon med GPS og Internet. 3. del: Økonomi: Hvis man skal ind i en dybere brug af mobiltelefonerne, er det økonomiske en faktor, man må tage højde for. I folkeskoleloven står der i 2, stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 10 Det giver en begrænsning i brugen af mobiltelefoner som kommunikations middel i undervisningen. Men kan elevernes abonnement åbne for denne mulighed alligevel? Jeg vil i den følgende se på, om eleverne har fri forbrug i deres mobilabonnement. 24% Er der fri SMS i dit abonnement? 3% 73% Ja Nej Ved ikke Fri SMS: SMS (Short Message Service) Er muligheden for at sende korte tekst meddelelser mellem mobiltelefoner. En SMS kan maximalt indeholde 160 tegn. Ud fra spørgeskemaet kan vi se at 73% af eleverne har et mobilabonnement med fri SMS, 24% har ikke og 3% ved ikke, om de har fri SMS. 10 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25528 Side 12/33

13 Er der fri MMS i dit abonnement? 51% 10% 39% Ja Nej Ved ikke Fri MMS: MMS (Multimedia Messaging Service) Er en udbygning af SMS. Med MMS har man mulighed for, at vedhæfte de multimedia optagelser, man har lavet med sin mobil. Som ovenfor beskrevet kan 99% af eleverne sende MMS. I forhold til det økonomiske har 39% et mobilabonnement, med fri MMS. 51% har ikke, og 10% ved ikke. Er der fri taletid i dit abonnement? 11% 76% 13% Ja Nej Ved ikke Fri taletid: Når det gælder om det med at ringe til hinanden. Her er der kun 13% der har fri taletid. 76% svarer nej, og 11% er ikke klar over, om der skal betales for samtaler, eller om det er med i mobilabonnementet. Betaler du selv din mobilregning? 15% 8% Ja. Nej. Noget af den. Mobil regningen: Når man så ser på, hvem der betaler elevernes mobil regning, får man et, for mig, overraskende billede. 77% betaler ikke selv deres regning. Kun 8% betaler hele regningen selv, mens 15% får tilskud. 77% Side 13/33

14 % Hvad koster din mobil om måneden i forbrug og abonnement? 3% 21% Under 50, kr. 17% kr. 14% kr. Forbrug: Når mobiltelefonen er en meget vigtig del af elevernes dagligdag, hvor mange penge bruger de så for om måneden? 29% af eleverne vidste ikke, hvor stort deres forbrug var. Kun ganske få havde et forbrug på under 50 kr. ellers ligger det forholdsvis jævnt i de andre grupper. Selv gruppen med en månedlig regning på over 300 kr. skiller sig ikke ud. 16% over 300 kr. 29% ved ikke. Sammenfatning: Når mobiltelefonen ikke skal bruges som en multimediaenhed, men som et kommunikations middel, skal der betales for forbrug. I forhold til folkeskoleloven 2, stk. 3. skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri. Det giver karambolage med brugen af mobiltelefonen, til at ringe, sende SMS og MMS med i undervisningen. For de 73% af eleverne der har fri SMS, ville det ikke have nogen betydning, om de skulle sende SMS er som en del af undervisningen. Når vi bevæger os over i MMS, er der kun 39% med fri forbrug. Helt lavt er det med fri taletid, her er der kun 13% der svarer, at de har frit forbrug. Når regningen skal betales, er det så især forældrene der må til lommerne, i det kun 8% svarer at de udelukkende selv betaler for deres mobilforbrug. 29% af eleverne svarer endda, at de ikke engang ved, hvor meget deres forbrug og abonnementet løber op i. SMS er det mest nærliggende at bruge som mobil kommunikationsmiddel i undervisningen. SMS er er generelt den billigste måde at kommunikere på mellem mobiltelefoner. Derudover er det gratis for de 73% der har fri SMS. MMS giver flere muligheder, når man kan tilføje billeder, video og lyd til beskeden, men den koster mere, og det er kun 39% af eleverne der har fri MMS. Til sidst er almindelig samtale. Den løber også op prismæssigt. Her er prisudregningen også mere uoverskuelig for brugeren. I alt har kun 13% fri taletid. 4. del: Undervisning: Den sidste del af spørgeskemaundersøgelsen gik ud på, hvad elevernes holdning til brug af mobiltelefoner i undervisningen var. Side 14/33

15 Undervisningen ville være mere interessant, hvis den var tilrettelagt, så man skulle bruge sin mobiltelefon. 2% 5% 24% Meget enig Enig Næsten en fjerdedel af ne, er meget enige med udsagnet Undervisningen ville være mere interessant, hvis den var tilrettelagt, så man skulle bruge sin mobiltelefon % 37% Undervisningen ville være mere interessant, hvis den var tilrettelagt, så man skulle bruge sin mobiltelefon? 7A 7B 8A 8B 9A 9B Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig I alt stiller 61% af eleverne sig positivt, over for brugen af mobiltelefoner i undervisningen, mens tilsammen er kun 7% negativt indstillet. Næsten en tredjedel holder sig neutrale. Hvis vi ser på, hvordan de enkle klasser har svaret, ser vi et mønster. I 7. A kan man se, at der er en stor tilslutning. I den klasse har deres engelsk lærer lige kørt et forløb, hvor SMS var en central del. I klassen er der 16 elever. 10 elever er meget enig, 5 er enig, 1 er neutral og ingen forholder sig negativt. Vil du være villig, til at sende SMS, MMS og ringe fra din mobil, som et led i undervisningen? Når de så får spørgsmålet, om de selv er parat til at betale, kan vi se at 69% af eleverne svarer ja. 17% ved ikke, mens 14% ikke er villig til selv at betale. 17% 14% 69% Ja Nej Ved ikke Side 15/33

16 Sammenfatning: At inddrage mobiltelefoner i undervisningen, virker tiltalende på eleverne. En stor del af dem er af den overbevisning, at undervisningen bliver mere interessant, hvis den bliver tilrettelagt sådan, at man skal bruge sin mobiltelefon. Fortolkning: Hvis man deler funktionerne i en mobiltelefon op i to dele, den første som multimedia delen, med digital kamera, videokamera og lydoptager, den anden som kommunikation, med SMS, MMS og tale, viser der sig to forskellige billeder. Mobiltelefonen har helt klar en brugbar funktion som multimedia enhed i folkeskolen. Alle af de adspurgte elever har en mobiltelefon, kun en enkelt har en, der ikke har indbygget kamera og lydoptager. Det samme gælder Bluetooth. Kun en elev har ikke indbygget Bluetooth i sin mobiltelefon. Så ud af 106 elever i overbygningen på Fladstrand Skole, er der kun en enkelt, der har en mobiltelefon, der ikke kan bruges. Kommunikation: Når vi kommer til kommunikations delen, ser det lidt anderledes ud. Her er vi nødt til at have i tankerne, at folkeskolen skal være vederlagsfrit. Hvis vi ser på den simpleste del af kommunikationen, SMS, er der en lille mulighed, da 73% af eleverne har et abonnement med fri SMS, men det er der så 27% der ikke har. Når vi se på MMS, ser det mere trist ud. Her er der kun 39% der har frit forbrug, og fri taletid er helt nede på 13%. Vi kan derfor ikke dække os ind under, at det er vederlagsfrit, da langt fra alle elever har frit forbrug. En mulig løsning er, at skolen anskaffer sig nogle simkort, som eleverne så kan sætte i deres egen telefon. Derved bliver de tilbudt, at bruge mobiltelefonen vederlagsfrit i undervisningen. Udgifterne til denne løsning kan ende med at blive begrænset, da det slet ikke er sikkert at eleverne vil tage imod tilbuddet. Det er meget lettere for den enkelte elev, at beholde sit eget simkort i telefonen, derved kan de stadig have kontakt til vennekredsen. Vi skal huske på, at 82% af eleverne altid har deres mobiltelefon tændt i timerne for at bevare denne kontakt. Når der skal betales, er der 82% af eleverne, der ikke selv betaler regningen, 30% af eleverne ved ikke engang, hvad deres mobilregning løber op i. Derudover tilkendegiver 67% af eleverne, at de er villige til selv at betale, hvis undervisningen bliver tilrettelagt, så man skal bruge mobiltelefonen. Kun 14% afviser dette. Det jeg ser, i min dagligdag som lærer, er at elevernes foretrukne måde at kommunikerer på med mobiltelefonen, er SMS, hvilket vi også kan se på med valget af abonnement, hvor fri SMS er klart fortrukket. Ifølge en undersøgelse TNS Gallup har lavet for TDC, sender en gennemsnitlig teenager 341 SMS er om ugen Side 16/33

17 Vores elever vælger øjensynligt deres abonnement, målrettet ud fra måden de bruger mobiltelefonen til at kommunikerer med. Derfor kan vi også forvente, at hvis vi målrettet begynder at inddrage mobiltelefonerne i undervisningen, vil de også vælge et abonnement, der passer der til. Multimedia: Det at bruge mobiltelefonen som et multimediacenter, er ikke så problemfyldt, som det er at bruge den som kommunikations middel, da der på dette område ikke skal betales for forbruget. Som vist i gennemgangen af spørgeskemaet har over 99% af eleverne en mobiltelefon, der kan bruges som mediacenter. Til de ganske få elever, der ikke har en mobiltelefon, vil skolen være nødsaget til at indkøbe. Man skal så også have i tankerne, at man ikke frem over skal købe video-, digitalkameraer eller diktafoner. Et af de store spørgsmål vil være, hvad med de elever, der ikke har en mobiltelefon. Vil de have sværere ved at begå sig i klassen, når de evt. skal ned på biblioteket og låne en, når der skal bruges en i undervisningen? De elever er i forvejen hæmmet socialt, på grund af den manglende mobiltelefon, da det ifølge John Halse: udgør en vigtig del af børns sociale interaktion og indbyrdes spilleregler 6. Hvis vi begynder at bruge mobiltelefonen mere i undervisningen, kan det være, at eleven får anskaffet sig en selv, og kan derved bedre begå sig i det fællesskab, der er mellem klassekammeraterne uden for skoletiden. I skoletiden kan en lånemobil åbne op for, at den pågældende elev også prøver at være med i det virtuelle sammenspil. Hvor let er det at bruge? Når man kaster sig ud i at bruge de muligheder, der er i elevernes mobiltelefoner, er der nogle dele af skolens IT område, der skal være klar til udfordringen. Kan skolens hardware kommunikerer med mobiltelefonerne? Har skolen programmer der kan behandle de multimedia filer, som eleverne laver? Til sidst er læreren og IT-vejlederne godt nok rustet til udfordringen? Hardware: For at få fuld udbytte af elevernes mobiltelefoner, skal skolen råde over så meget ITudstyr, at det er mulig for den enkelte lærer, at intrigere det i den daglige undervisning. Hvis eleverne skal bruge mobiltelefonen som et multimedia center, er det vigtigt at de kan flytte deres multimedia filer over på en pc, for at bearbejde dem. For overflytning er der to oplagte muligheder. Den første er Bluetooth. For at dette kommer til at virke, skal der være Bluetooth i skolens pc er. Hvis der ikke er indbygget Bluetooth, kan man købe Bluetooth dongler. Prisen er ifølge edbpriser.dk omkring 100 kr. pr. dongle. Side 17/33

18 Til de bærbare pc er er det oplagt at købe Mini Bluetooth Dongler, da de ofte kun stikker 6-8mm ud, fra det USB stik de sættes i. For at de ikke falder ud, kan man, når de er sat i, sætte en klat lim fra en limpistol, på samlingen mellem donglen og pc en. Lim ikke i samlingen, så får I aldrig donglen af igen. Pc en vil nu kunne udveksle filer med de 99% af eleverne, som har Bluetooth i deres mobiltelefon. Da Bluetooth 2.0 er en forholdsvis langsom måde at udveksle filer på, vil det være en fordel også at have et par multikortlæsere i klassen/faglokalet. Igen på edbpriser.dk kan man finde eksterne kortlæsere, der er kompatible med min. 23 forskellige korttyper, fra 50 kr. og op efter. Med en kortlæser der kan håndterer 23 forskellige korttyper, skulle man være dækket ind, med de forskellige kort som elevernes mobiltelefoner evt. bruger. Bluetooth er allerede klar med en 3.0 version med en overførselshastighed op på 24 Mbps 12, til sammenligning er Bluetooth 2.0 hastigheden 3 Mbps. Det ekstra hardware man har brug for, kan anskaffes til en meget overkommelig pris. Software: Når vi ser på den software, der skal bruges, kan man hurtigt købe sig fattig. Der er dog nogle muligheder i freeware (gratis programmer), samt i de programmer der følger med i Windows XP og Windows Vista. Først skal vi have kontakt med mobiltelefonen. Her har Windows en indbygget løsning i deres Bluetooth netværk. Da de mange forskellige mærker af mobiltelefoner bruger forskellige lyd-, billede- og video formater, skal filerne ofte konverteres over til nogle mere gængse formater. Jeg vil anbefale at konventer over til følgende formater: Video: WMV (Windows Media Video). Det er formatet der bruges i Windows Movie Maker. Lyd: MP3. Det mest gængse lyd format. Billeder: JPEG. Billedformat, der kan læses af så godt som alle billedprogrammer. Alternativt kan man bruge PNG. PNG er et forholdsvis nyt format, hvori man har samlet det bedste fra GIF og JPEG 12 Side 18/33

19 Mobile Media Converter: Til at konverter media filerne, er det et oplagt valg at bruge Mobile Media Converter. Programmet er freeware, og kan derfor installeres gratis på både skolens pc er, samt læblive et dagligt redskab, der rernes- og elevernes private pc er. Programmet kan derved ikke kun er bundet op på skole arbejde. Programmet er meget let at bruge. 1. Man vælger filen, der skal konverteres (Input File). 2. Man angiver, hvor den nye fil skal gemmes, og hvad den skal hedde (Output File/folder) 3. Vælg formatet der skal konverteres til 4. Tryk på Convert. Mere simpelt kan det ikke laves. Programmet kan konverter de allerfleste lyd- og film formater, der bliver brugt på mobiltele- foner. Side 19/33

20 Windows Movie Maker: Et program der følger med Windows XP og Windows Vista. I forhold til at det er et videoredigerings program, er Windows Movie Maker meget let at bruge. Man kan flytte sine videofiler direkte i programmet, klippe de frekvenser ud man vil bruge, og sammensætte dem til den færdige film. Windows Movie Maker giver mulighed for at lave et hav af forskellige effekter og overgange mellem sine frekvenser. Desuden kan man også importer lyd filer samt billeder, som så kan bruges i filmen. Hvis eleverne har en hjemme pc med Windows XP eller Windows Vista som styresystem, har de også Windows Movie Maker, hvilket giver mulighed for at arbejde hjemme. En manual til Windows Movie Maker kan hentes hos Skolekonsulenterne.dk %20skolekonsulenterne.pdf Side 20/33

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Boganmeldelser med mobilen

Boganmeldelser med mobilen Boganmeldelser med mobilen Uffe Sørensen Lærer, Konsulent, LærIT Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere end det er muligt at referere på skrift Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Fremtidens Skole. Af David Dahl Jensen

Fremtidens Skole. Af David Dahl Jensen Fremtidens Skole Af David Dahl Jensen 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvad kommer jeg ind på i opgaven... 3 1.2 Den nære fremtid... 3 2. Forskellige teknologier i den nære fremtid... 4

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

ActivPanel INTERAKTIVE SKÆRME. Powered by

ActivPanel INTERAKTIVE SKÆRME. Powered by ActivPanel INTERAKTIVE SKÆRME Powered by ActivPanel den næste generation af skærme til anvendelse foran i klasserummet skaber en sømløs og forbundet undervisnings- og læringsmæssig oplevelse, der vækker

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole ipads og mundtlighed i tysk og engelsk Skovbyskolen Mål Vi ønsker at undersøge, om vi ved at arbejde systematisk og målrettet med lyd og billeder

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Studerendes video- optagelser til prøver

Studerendes video- optagelser til prøver Studerendes video- optagelser til prøver Resume Video til brug ved prøver kan optages i flere forskellige formater og lagres på forskellige medier. Hvis video optages på dvd (f.eks. 80 mm skive, der sættes

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Tema Apps på din ipad

Tema Apps på din ipad Tema Apps på din ipad Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner - Hjertestarter 14

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

It og medier i udskolingen

It og medier i udskolingen It og medier i udskolingen Tema 3 Pædagogisk itvejleder uddannelse Pernille Stoor, Institut Sankt Joseph Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Metode... 3 Undersøgelsen... 3 Sammenfatning af undersøgelsen...

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:info@evidencenter.dk Web:www.evidencenter.dk

Læs mere

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole Denne udstilling henvender sig til mellemskoling, dvs. klassetrinnene 2.-5. klasse og til fagene Dansk,

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt.

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Computerens Anatomi Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Vi startede med at snakke om modtager, afsender og budskab og blev enige om at det skulle være simpelt for at få modtagernes interesse.

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Wildgame ST042 MMS opsætning.

Wildgame ST042 MMS opsætning. Wildgame ST042 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere

Kom godt i. Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7. Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden

Kom godt i. Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7. Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden Kom godt i gang Indstil din mobil Side 2 Abonnement eller taletid Side 5 Tal ordentligt Side 7 Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7 Velkommen

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013 Stort tillykke med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad Ringsted Lilleskole August 2013 Vi håber på, at din nye Ipad bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der

Læs mere

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk Om workshops i IT-HJØRNET: Computer: I IT-HJØRNETS workshops, får du selv lov at prøve. Pris: Sted: Du kan bruge IT-HJØRNETS computere eller du kan medbringe din egen bærbare computer hvis du har sådan

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere