Økonomiudvalget. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Poul Hansen (D)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Status på konto Forespørgsler... 7 Ingen Beslutninger A Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq B Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Kuummiut og Sermiligaaq C Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Arsuk D Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit E Lokaludvalg i Ittoqqortoomiit F Sermersooq Erhvervsråd s erhvervsplan for G Salg af B-754A beliggende i Arsuk H Salg af B-754B beliggende i Arsuk I Salg af B-762 beliggende i Arsuk J Salg af B-893 beliggende i Arsuk K Salg af B-894 beliggende i Arsuk L Salg af B-895 beliggende i Arsuk M Salg af B-117A beliggende i Paamiut N Salg af B-215 beliggende i Ittoqqortoormiit O Salg af B-264 beliggende i Ittoqqortoormiit P Salg af B-478, Innannguaq 12 A og B beliggende i Nuuk Q Ansøgning om alkoholbevillinger og automatspilleautomater R Køb af genhusningscenter Sager til Kommunalbestyrelsen A Status på frivillig registrering af økonomiske interesser og hverv B Redegørelse over ventelisten til daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq C Kommunens Kran ved Kutterkaj D Forslag til Kommuneplantillæg 20C2-2, Nyt alderdomshjem, Paamiut... 59

3 Side 3 06E Forslag til kommuneplantillæg 1A16-1 /1A F orienteringsrejse til Tasiilaq Tiilerilaaq og Kulusuk G Evalueringen af Lokaludvalgene H Godkendelse af kommunens generelle beredskabsplan Lukkede punkter A Klage over udpegningen af ny ICC-delegat B Salg af B-3038 Brættet i Nuussuaq C Granitfliser / Natursten D Salg af B-2052, Kapisillit E Salg af B-335, Kuumiut F Salg af B-117B, Paamiut G Salg af B-916, Paamiut Eventuelt Godkendelse af referat... 78

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

5 Side 5 3. Orienteringer 03A Status på konto 11 Til orientering J.nr.: Økonomi- & personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé I 2014 blev det besluttet at konto 11 skulle gøres mere overskuelige samt organiseres på en måde, hvor den blev lettere at økonomistyre for hver enkelt forvaltning. Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2014 og har været langt mere omfattende end først antaget arbejdet med en mere hensigtsmæssig opsplitning af konto 11er nu næsten tilendebragt. Indstilling Økonomi- og Personaleservice indstiller overfor : - at tager statusorienteringen til efterretning Sagsfremstilling Konto 11 har i alle år været meget vanskelig at styre pga. den måde som den autoriseret konto mener kontoen skal opbygges på. Derfor blev det besluttet i 2014, at der skulle udarbejdes en ny organisering af konto 11 i Arbejdet er nu mere eller mindre færdiggjort og alle forvaltningerne kan nu bedre styre deres budgetter og følge op på, hvordan forbruget udvikler sig. Arbejdet har desværre vist sig at være noget mere udfordrende end først antaget, hvilket også er grunden til at det først er færdiggjort ultimo Der har været nogle udfordringer og meget tidskrævende arbejde med at finde frem til hvilke medarbejdere, der skulle være indplaceret på de forskelige afdelinger. Lønsystemet har desværre også været en årsag til at projektet har trukket i langdrag, da det har vist sig at være meget problematisk at flytte så mange medarbejdere frem og tilbage på forskellige konti. De sidste omrokeringer i lønsystemet forventes tilendebragt indenfor få uger. Den ny konto 11 har resulteret i at nogle forvaltninger har måtte sande at der er en udfordring omkring bevilling/budget til de personer, som de rent faktisk har ansat, hvilket også afspejledes i forbruget. Årsagerne til merforbruget vurderes at skylde et manglende overblik over den lønsum som de enkelte forvaltninger har haft til rådighed på den gamle konto 11s opbygning. Til trods for at kommunen i adskillige år har kørt med lønsumsstyring har en række forvaltninger praktiseret normeringsstyring fremfor lønstyringen hvilket betyder at der i en række forvaltninger er ansat flere personer end der er lønbudget til. Årsagen er bl.a. at der centralt i en række forvaltninger ved nyansættelser er blevet ansat mere kvalificeret og dermed dyre personale, uden at man har forholdt sig til indvirkningen på konto 11. Den nye organisering af kontoen har også vist at konto 11 har betalt for mange ting, som rent faktisk ikke hører hjemme der. Det er især inden for indkøb af kontorartikler og inventar. Det ses tydeligt på det høje forbrug, som de konti udviser. Løsningsforslag faglig vurdering Der arbejdes i øjeblikket på at få redgjort for, hvor mange medarbejdere, der er ansat, hvor der ikke er budget/bevilling til deres stillinger.

6 Side 6 Ligeledes er der via strategisk indkøb igangsat en analyse af forbrug og kontering af kontorartikler og inventar. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det vurderes, at der vil være behov for at tilføre flere midler til konto 11, hvis den nuværende medarbejderskare skal opretholdes, men der vil komme en særskilt sagsfremstilling på dette, når arbejdet er udført forventelig i forbindelse med budgetopfølgningen for første kvartal. Inden for kontorartikler og inventar vurderes det på nuværende tidspunkt ikke at være behov for yderligere midler, da der her er taler om at mange af indkøbene skal konteres på andre konti uden for konto 11. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ikke relevant. Det videre forløb Der vil løbende i 2016 blive fuldt op på konto 11 for at sikre at der sker en korrekt kontering og at forvaltningerne har de konti, som der er behov for til at sikre en bedre økonomistyring. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Ikke yderligere bemærkninger. Bilag Ingen.

7 Side 7 4. Forespørgsler Ingen.

8 Side 8 5. Beslutninger 05A Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq afholdt ekstraordinært møde den 20. november 2015, hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq på konto er på i alt ,00 kroner. Midlerne på i alt ,00 kroner er fordelt til 13 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Bygdebestyrelsens forslag om fordelingen af ,00 kroner til 13 formål godkendes af Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq afholdt ekstraordinært møde den 20. november 2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq på konto er på i alt kroner. Midlerne på i alt kroner er fordelt til 13 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende: Formål Midlerne Bemærkninger fra Bygdebestyrelsen Minde Buste, Tiilerilaaq Beskæfti gelsesfremmen de foranstalt ,00 Forslag om udarbejdelse af buste i Tiilerilaaq. Til minde om kateket Boas Jonathansen som var ansat i over 70 år som kateket og lærer ,00 Beskæftigelsesfrem mende foranstaltninger gennemføres med succes frem til Bemærkninger fra Forvaltningen for Anlæg og Miljø Bemærkninger fra Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv I henhold til landstingsforordnin g nr. 14 af 12. november 2006 om aktivering af ledige Bemærkninger fra Fælles Service

9 Side 9 ninger, Tiilerilaaq Reparatio n af borgerne s trapper, Kulusuk slutningen af året. Til renholdelse af bygden, fjernelse af spækrester fra skind, udjævning af vej samt julerengøring hos ældre der ikke har hjemmehjælp ,00 Der er mange fællestrapper for borgerne der er meget nedslidte, derfor foreslås det at anvende bygdepuljen til reparation af trapper og udskiftning af nogle af dem To hytter ,00 Der er to hytter der på grund af vejret ikke længere anvendes, der ønskes etablering på fremkommelige steder. Altså én nord for Isertoq og en anden nordvest for Kulusuk. Til fællesanvendelse for alle fangerne og borgerne der har behov for at komme i læ Beskæfti gelsesfremmen de foranstalt ninger, Kulusuk ,00 Beskæftigelsesfrem mende foranstaltninger fuldføres med succes frem til slutningen af året. Til renholdelse af bygden, fjernelse af spækrester fra skind, udjævning af vej samt julerengøring hos ældre der ikke har hjemmehjælp Bygdebestyrelse n er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Bør afvente bygdestrategien skal de aktiverede aflønnes i henhold til den til enhver tid gældende mindsteløn for ufaglærte arbejdere jf. overenskomsten mellem SIK og Grønlands Landsstyre for timelønnede faglærte og ikkefaglærte arbejdere. Bevilling vil svare til 1 årsværk I henhold til landstingsforordnin g nr. 14 af 12. november 2006 om aktivering af ledige skal de aktiverede aflønnes i henhold til den til enhver tid gældende mindsteløn for ufaglærte arbejdere jf. overenskomsten mellem SIK og Grønlands Landsstyre for

10 Side 10 Renoveri ng af bådeplad sen/værk stedet, Kulusuk Renoveri ng af bådeplad sen/værk stedet, Isertoq Renoveri ng af vejen, Isertoq Erhvervs seminar Tilskud til kulturelle formål og borgere Tilskud til idrætsfor ,00 Forslag om renovering af værkstedet og etablering af bådebedding ,00 Forslag om etablering af bådebedding i værftet og renovering af værftet ,00 Forslag om renovering af vejen i Isertoq ,00 Fisker- og fanger samt erhvervsseminaret forløb godt i 2015, fangerne ønskede at seminaret skal afholdes hvert år, derfor afsættes der midler til formålet i året ,00 Tilskud til kulturelle formål og borgere, kan søges af både foreninger og borgere. Som også kan anvendes til kulturelle formål ,00 Tilskud til idrætsforeninger i 3 Bygdebestyrelse n er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Bygdebestyrelse n er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Bygdebestyrelse n er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti timelønnede faglærte og ikkefaglærte arbejdere. Bevilling vil svare til 1 årsværk En vellykket gentagelse af et fiskeriseminar vil være afhængig af konkrete planer på indhandlingsdelen Kulturafdelingen vil i sit arbejde være opmærksom på muligheden for lokalt støttede kulturelle arrangementer i bygderne Fritidsafdelingen støtter i forvejen

11 Side 11 eningen. bygder idrætsforeninger via tilskudsregler. Derfor kan forslaget fokuseres på konkret tiltag, som ligger udenfor tilskudsreglen Tilskud til tekniske formål Tilskud til sociale formål. I alt , ,00 Kan anvendes til mindre tekniske renoveringer af kommunens hus ,00 Tilskud til sociale formål Bygdebestyrelse n er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Bygdebestyrelsen bør udarbejde klare kriterier for tildeling af tilskud. Ansøgerne bør beskrive mål med aktiviteten og efter bevilling og afvikling aflevere rapport og regnskab Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende ,00 kroner til disse 13 fremviste formål. I henhold til 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne anvendes til følgende områder: Kultur og folkeoplysning Idrætsaktiviteter Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed Lokale erhvervsprojekter i bygden Sociale aktiviteter Løsningsforslag faglig vurdering I fald godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Materialerne indskibes så snart skibstrafikken bliver genetableret. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse

12 Side 12 Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar måned 2012) Det videre forløb I fald godkender de 13 formål, fordeles de til 13 konti. Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat og Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i forbindelse med ovenstående projektønsker følgende bemærkninger: 1. Anlægsønsker som reparation af bådepladsen/værkstedet, borgernes trapper samt vejrenoveringer er projekter der bør genovervejes og drøftes i forhold til planlagt periodisk vedligehold samt driftskonti under hovedområde Anlægsprojekter som to hytter bør genovervejes, de bør kunne indeholdes i den store anlægsramme inden for konto 7. De bør også tænkes ind i den kommende bygde startegi. Bilag Ingen

13 Side 13 05B Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Kuummiut og Sermiligaaq Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresume Bygdebestyrelsen i Kuummiut og Sermiligaaq afholdt ekstraordinært møde den 23. november 2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Kuummiut og Sermiligaaq på konto er på i alt ,00 kroner. Midlerne på i alt ,00 kroner er fordelt til 10 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Bygdestyrelsens forslag om fordelingen af ,00 kroner til 10 formål godkendes af Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen i Kuummiut og Sermiligaaq afholdt ekstraordinært møde den 23. november 2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Kuummiut og Sermiligaaq på konto er på i alt kroner. Midlerne på i alt kroner er fordelt til 10 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende: Formål Midlerne Bemærkninger fra Bygdebestyrelsen Legepladser, Kuummiut ,00 Til færdiggørelse af ufærdige legepladser og etablering af nye legepladser Opmuntring ,00 At der traditionen tro igen gives opmuntringspris til borgerne Sælskindskra bning Rengøring hos ældre, op til julen ,00 Sælskindskrabning en begynder sent om efteråret som blev afholdes med succes hvert år ,00 Hvert år gøres der rent hos ældre der ikke har Bemærkninger fra Forvaltningen for Anlæg og Miljø Bemærkninger fra Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Projektet vil være en god mulighed for beskæftigelse af ledige Projektet vil være et godt supplement til beskæftigelse af ledige borgere Projektet vil være en god mulighed for Bemærkninger fra Fælles Service

14 Side 14 Afholdelse af julesammenko mst om aftenen for borgerne Sammenkoms t for ældre. Reparation af borgernes trapper Renovering af værftet Etablering af værft i Sermiligaaq Etablering af stakitter i kirkegården i Sermiligaaq hjemmehjælp, dette afholdes hvert år med succes ,00 Der afholdes sammenkomster i forbindelse med julen for alle borgere ,00 Hvert år tager de ældre til naturen og dette sker med succes ved samarbejde med foreninger ,00 Udskiftning af meget nedslidte fællestrapper for borgerne med nye trapper ,00 Vedligeholdelse af værfter i Kuummiut og Sermiligaaq ,00 Etablering af ny værft i Sermiligaaq ,00 Det er et problem at der ikke er hegn i kirkegården i Sermiligaaq I alt ,00 Bygdebestyrelsen er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Bygdebestyrelsen er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Bør afvente bygdestrategien beskæftigelse af ledige Arrangørerne bør aflevere regnskab efter afholdelse af arrangementet Arrangementet giver mulighed for lidt adspredelse for de ældre borgere i bygderne i godt samspil med foreningerne Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende ,00 kroner til disse 10 fremviste formål. I henhold til 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne anvendes til følgende områder: Kultur og folkeoplysning Idrætsaktiviteter Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed Lokale erhvervsprojekter i bygden Sociale aktiviteter

15 Side 15 Løsningsforslag faglig vurdering I fald godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Og materialerne bliver indskibet når skibstrafikken bliver genetableret. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar måned 2012) Det videre forløb I fald godkender de 10 formål, fordeles de til 10 konti. Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat og Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i forbindelse med ovenstående projektønsker følgende bemærkninger: 1. Anlægsønsker som reparation af værft, borgernes trapper er projekter der bør genovervejes og drøftes i forhold til planlagt periodisk vedligehold samt driftskonti under hovedområde Etablering af et værft bør genovervejes, da det bør etableres i forbindelse med den ordinære anlægsramme samt tænkes ind i bygdestrategien 3. Hvis sælskindskrabning er en form for folkefest/aktivitet vurderes det indenfor rammen af puljen, hvis det derimod er en form for erhvervsstøtte kan det ikke gives via denne pulje. Bilag Ingen

16 Side 16 05C Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Arsuk Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresume Bygdebestyrelsen i Arsuk afholdt ekstraordinært møde den 17. november 2015, hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Arsuk på konto er på i alt ,00 kroner. Midlerne på i alt ,00 kroner er fordelt til 9 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Bygdestyrelsens forslag om fordelingen af ,00 kroner til 9 formål godkendes af Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen i Arsuk afholdt ekstraordinært møde den 17. november 2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Arsuk på konto er på i alt kroner. Midlerne på i alt kroner er fordelt til 9 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende: Formål Midlerne Bemærkninger fra Bygdebestyrelsen Lysmaster til Saqqatsinnut Etablering af vej mod Eqaluit Tilskud til foreningen Avannaamioqat igiit ,00 Lygtepælinstalla tion, idet det kan være farligt om vinteren når det mørkt, og udover det befinder der sig flere både ,00 På baggrund af formålet med fremtidige turisme og erhverv har man siden 2014 investeret med ,00 kr ,00 Bevilling til besøg fra Nordgrønland til sommer Bemærkninger fra Forvaltningen for Anlæg og Miljø Bemærkninger fra Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Bemærkninger fra Fælles Service Kender ikke formålet

17 Side 17 Tilskud til foreninger Højtidligheder i Arsuk ,00 Bevilling til foreningsansøg ninger ,00 Bevilling til Nationaldagen og julekomsammen. Sport ,00 Bevilling til idræt- og idrætsudstyr Ren bygd arrangement ,00 Bevillinger til renholdelse af bygden og mindre beskæftigelse med miljøfarligt affald Fangsthytter ,00 Bevilling til vedligeholdelse af fangsthytter Brættet ,00 Bevilling til rengøringsassist ent ved brættet I alt ,00 Det er utydeligt hvad midlerne skal bruges til Det er utydeligt hvad midlerne skal bruges til Kender ikke formålet, men kan henvise til tilskudsregler Kender ikke formålet Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende ,00 kroner til disse 9 fremviste formål. I henhold til 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne anvendes til følgende områder: Kultur og folkeoplysning. Idrætsaktiviteter Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed Lokale erhvervsprojekter i bygden Sociale aktiviteter Løsningsforslag faglig vurdering I fald godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Materialerne indskibes så snart skibstrafikken bliver genetableret. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar måned 2012) Det videre forløb I fald godkender de 9 formål, fordeles de til 9 konti. Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat.

18 Side 18 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø ingen principielle bemærkninger til ovenstående ønsker, men bemærker dog, at såvel projektforslaget omkring belysning samt projektforslaget omkring vejetablering bør drøftes nærmere. Vil ligeledes bemærke, at der i forbindelse med eventuel belysning må afsættes driftsmidler efterfølgende. Bilag Ingen

19 Side 19 05D Fordeling af bygdepuljen Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit Til beslutning J.nr.: Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresume Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit afholdt ekstraordinært møde den 8. december 2015, hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit på konto er på i alt ,00 kroner. Midlerne på i alt ,00 kroner er fordelt til 11 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Bygdestyrelsens forslag om fordelingen af ,00 kroner til 11 formål godkendes af Sagsfremstilling Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit afholdt ekstraordinært møde den 8. december 2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit på konto er på i alt kroner. Midlerne på i alt kroner er fordelt til 11 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag. Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende: Formål Midlerne Bemærkninger fra Bygdebestyrelsen Tilskud til foreninger Reparation og vedligeholdelse af bådvæftet i Kapisillit ,00 Tilskud til foreninger i bygder, især i forbindelse med aktiviteter til alle i bygden ,00 Forlængelse af (?) nedad fra tømrerværkstedet Bemærkninger fra Forvaltningen for Anlæg og Miljø Bygdebestyrels en er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Bemærkninger fra Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Bemærkninge r fra Fælles Service Kender ikke formålet, men det kan være godt at aktivere borgerne

20 Side 20 Tilskud til idrætsforeninge r Indkøb af ATV 4 hjul til Utoqqallak og Amauligaq Qeqe-Kapi. Erhvervstilskud Qeqe-Kapi. Borgersammen komster og højtidligheder ,00 Der er indarbejdet mulighed for at få tiiskud fra Bygdebestyrelsens budget i forbindelse med deltagelse i GM og i forbindelse med sportskonkurrencer bygderne imellem ,00 Renovering og vedligeholdelse ,00 Mulighed for tilskud til opstart af erhvervsfremmende virksomhed ,00 Arrangementer til komsammen i forbindelse med højtider for bygdens befolkning Bygdebestyrels en skal ansøge om dette hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, da der er tale om rullende materiel Forvaltningen anbefaler at alle ansøgninger om tilskud forelægges Forvaltningen så Landstingsforord ningen om erhvervsfremme overholdes Qeqe-Kapi. Kurser bedre liv Qeqe-Kapi. Kurser Bedre liv m.v. Minigravmaskin e med hakker Qeqe-Kapi. Vejrenovering og nye veje ,00 Mulighed for at få tilskud til kurser til sundhedsfremmende aktiviteter for bygdens befolkning ,00 Uge 18 forebyggelse, sund livsstil ,00 Manglende materiel til mere effektiv udførelse for kommunalt ansattes terrænarbejde ,00 Vedligeholdelse af bygdens veje og innovation Bygdebestyrels en skal ansøge om dette hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, da der er tale om rullende materiel Bygdebestyrels en er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt

21 Side 21 Anlæg ved bådværftet til joller I alt , ,00 En sikker og ordentlig opbevaringsplads til joller ved siden af fællesværkstedet i Qeqertarsuatsiaat periodisk vedligehold eller driftskonti Bygdebestyrels en er velkommen til at supplere, men det er allerede indeholdt i planlagt periodisk vedligehold eller driftskonti Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende ,00 kroner til disse 11 fremviste formål. I henhold til 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne anvendes til følgende områder: Kultur og folkeoplysning. Idrætsaktiviteter Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed Lokale erhvervsprojekter i bygden Sociale aktiviteter Løsningsforslag faglig vurdering I fald godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Materialerne indskibes så snart som muligt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar måned 2012) Det videre forløb I fald godkender de 11 formål, fordeles de til 11 konti. Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat og Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i forbindelse med ovenstående projektønsker følgende bemærkninger: 1. Køb af ATV er og minigravemaskine er ønsker, der bør drøftes og finansieres gennem kontoen for rullende materiel under hovedområde 7. I tillæg bør der ved anskaffelser af rullende materiel afsættes midler til efterfølgende drift og vedligehold. 2. Anlægsønsker som reparation af bådværft samt vejrenoveringer er projekter der bør genovervejes og drøftes i forhold til planlagt periodisk vedligehold samt driftskonti under hovedområde Ønsket om Erhvervstilskud er udvist om er indenfor den lovgivning, som kommunen er underlagt.

22 Side 22 Bilag Ingen

23 Side 23 05E Lokaludvalg i Ittoqqortoomiit Fordeling af puljen 2016 Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit afholdt et møde den 12. november 2015, hvor det drøftede dispositionsmidlerne for lokaludvalget og fordelingen af midlerne til bestemte formål, år Dispositionsmidlerne for lokaludvalget i Ittoqqortoormiit på konto er på i alt ,00 kroner. Lokaludvalget foreslår, at anvende midlerne på i alt ,00 kroner til 8 formål. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende lokaludvalgets forslag til fordeling af ,00 kroner til 8 formål Sagsfremstilling Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit afholdt ved et møde den 12. november 2015, hvor det drøftede dispositionsmidlerne for lokaludvalget og fordelingen af midlerne til bestemte formål. Dispositionsmidlerne for lokaludvalget i Ittoqqortoormiit på konto er på i alt ,00 kroner. Det fremgår af lokaludvalgenes vedtægter, at der ved anvendelse af puljemidlerne skal der lægges vægt på: - Aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet - Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel - Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner indenfor den samme, brede gruppe eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper - Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen - Puljemidler kan også finde anvendelse i forbindelse med offentlige høringer, workshops, projekter og andre aktiviteter eller opgaver, som lokaludvalget selv tager initiativ til Lokaludvalget foreslår, at anvende midlerne på i alt ,00 kroner til 8 formål. Midlerne for 2016 foreslås anvendt til følgende 8 formål: Formål Midler Begrundelse Nationaldag ,00 Sammenkomstarrangement for borgerne med spisning og underholdning i forbindelse med dagen og som afslutning dansemik for alle. Julearrangement Udflugt for alle borgere ,00 Julearrangement for alle borgerne med en lille konkurrence, hvor vinderen/-ne får en julekurv ,00 Udflugtsarrangement for borgerne til Qinngaajiva (hvalrosbugten)

24 Side 24 Traditionel Grønlandsk polkadans Tilskud til værestedet Tilskud til Ukaliatsiaq Tilskud til Umimmakklub ,00 Bevarelse af de kulturelle grønlandske danse ,00 Praktiske gaver til børnene, aftalt med den kvindelige leder ,00 Give støtte til billet for dem, der rejser i forbindelse med bordtenniskonkurrencer ,00 Udgifter er som forrige år afsat som støttemidler og skal fjernes fra budgettet til næste gang. Sammenkomst for alle borgere/hver uge Diverse , , ,00 Sammenkomstarrangement for borgerne med underholdning. Løsningsforslag faglig vurdering Ved s godkendelse, vil projekterne blive igangsat. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Midlerne holdes indenfor lokaludvalgspuljen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Vedtægt for lokaludvalg for Kommuneqarfik Sermersooq Det videre forløb I fald godkender anvendelsen af midlerne til de 8 formål, fordeles de til 8 konti. Dette vil ske i Økonomisk Sekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingen. Bilag Ingen

25 Side 25 05F Sermersooq Erhvervsråd s erhvervsplan for 2016 Til beslutning J.nr.: /2 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Bestyrelsen for Sermersooq Erhvervsråd har per 21. august 2015 godkendt Sermersooq Erhvervsråds erhvervsplan for Planen indeholder vision, mission, målsætning, strategi og indsatsområder for Sermersooq Erhvervsråd i Visionen for Erhvervsrådet og Kommuneqarfik Sermersooq er at være anerkendt som et arktisk kraftcenter indenfor bæredygtig erhvervsudvikling. Herunder fremlægges udvalget erhvervsplanen til godkendelse. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 9. december Indstilling Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2016 godkendes - at Sermersooq Erhvervsråd i henhold til servicekontrakten får til opgave at udarbejde aktivitets- og effektmål for de planlagte aktiviteter i Erhvervsplanen inden udgangen af 1. kvartal 2016 Sagsfremstilling Bestyrelsen for Sermersooq Erhvervsråd har per 21. august 2015 godkendt Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for Herunder fremlægges udvalget erhvervsplanen til godkendelse. Planen indeholder vision, mission, målsætning, strategi og indsatsområder for Sermersooq Erhvervsråd i Visionen for Erhvervsrådet og Kommuneqarfik Sermersooq er at være anerkendt som et arktisk kraftcenter indenfor bæredygtig erhvervsudvikling. Indsatsområder Erhversrådets indsatsområder for 2016 er: - Bostedsudvikling - Iværksættere - Virksomhedsrådgivning - Turisme - Fiskeri - Fødevare - Råstof Inden for indsatområderne arbejder Sermersooq Erhvervsråd med udgangspunkt i følgende væksttrappe: 1) Ledige/Ansat, 2) Iværksætter, 3) Fortsætter og 4) Moden virksomhed. Denne væksttrappe favner potentielle iværksættere og virksomheder i alle stadier fra ny iværksætter til de mere erfarne modne virksomheder efter deres behov:

26 Side 26 1) Ledig/Ansat : Ledige/Ansat er et fokusområde, der har til formål at skabe varigt supplement til den enkeltes personlige økonomi. Det kan anses som støtte til spirende iværksættere. Dette gøres for eksempel gennem facilitering, rådgivning, samt opfølgning på lokale projekter frem til driftsmæssig igangsættelse. 2) Iværksætter : Dette fokusområde skal fortsat stimulere iværksættermiljøet i Nuuk og de andre byer i kommunen. Dette gøres ved at tilbyde kompetenceudvikling, netværk, sparring og mentorordninger. 3) Fortsætter : Dette fokusområde skal sikre overlevelsesraten hos iværksættere ved kontinuerligt opfølgnings arbejde. Dette gøres ved tilbud om deltagelse i kurser, foredrag, samt deltagelse i netværk, sparring og mentorordninger. 4) Moden virksomhed Dette fokusområde skal støtte de etablerede virksomheder i at udvikle sig og entrere nye markeder. Dette gøres i form af ledelsesudvikling og kompetenceudvikling. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering - Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen anbefaler, at Sermersooq Erhvervsråds plan for erhvervsindsatsen i 2016 godkendes, idet forvaltningen anser de beskrevne indsatsområder for relevante og vigtige for at sikre erhvervsudviklingen i kommunen. Forvaltningen vurderer dog, at en erhvervsplan kun er anvendelig som et planlægnings- og styringsredskab, der løbende kan evalueres, såfremt indsatsbeskrivelserne indeholder konkretiserede aktiviteter med aktivitets- og effektmål for hver aktivitet. Kommunen har krav og pligt til at holde sig informeret om, hvad Erhvervsrådet forventer af deres aktiviteter, herunder succeskriterier, som aktiviteterne kan måles på. Dette forudsætter en fremlægning af, hvad målsætningen er for de enkelte aktiviteter (både kvantitativt: fx antal kurser, antal virksomhedsbesøg, antal deltagere etc., og kvalitativt: fx deltagertilfredshed), og hvilken arbejdsmarkedsrelateret eller erhvervsrelateret effekt, de forventes at have. Af samme grund er dette krav skrevet ind i Serviceaftalen mellem Kommunqarfik Sermersooq og Sermersooq Erhvervsråd, 2.9. Forvaltningen anbefaler derfor, at Sermersooq Erhvervsråd som forudsætning for udbetaling af servicebidrag efter 1. kvartal i et tillæg til Erhvervsplanen indarbejder en beskrivelse af konkretiserede aktiviteter indeholdende aktivitets- og effektmål for hver aktivitet. Frist for dette tillæg til Erhvervsplanen foreslås fastsat til 31. marts. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Sermersooq Erhvervsråd Det videre forløb Godkendes indstillingen, tager forvaltningen kontakt til Erhvervsrådet med henblik på udarbejdelse af et tillæg til Erhvervsplanen indeholdende aktivitets- og effektmål.

27 Side 27 Forvaltningen har aftalt med Sermersooq Erhvervsråd, at Sermersooq Erhvervsråd jf. servicekontrakten aflægger kvartalsvis rapport som forudsætning for udbetaling af næste kvartals tilskud (altså ¼ af servicekontraktens årlige tilskud), således at kommunen modtager kvartalsrapporten ultimo april, ultimo juli, ultimo oktober og ultimo januar. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingen. Tidligere beslutning Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 9. december 2015: Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen til til endelig beslutning. Bilag 1. Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2016

28 Side 28 05G Salg af B-754A beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-754A Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Sagsfremstilling besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-754A Arsuk er et 33 kvm. beboelseshus opført i 1967 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. marts Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til langt mere end 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

29 Side 29 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

30 Side 30 05H Salg af B-754B beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-754B Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Sagsfremstilling besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-754B Arsuk er et 33 kvm. beboelseshus opført i 1967 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. marts Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til langt mere end 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

31 Side 31 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

32 Side 32 05I Salg af B-762 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-762 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Sagsfremstilling besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-762 Arsuk er et 79 kvm. beboelseshus opført i 1972 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. august Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor, at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

33 Side 33 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

34 Side 34 05J Salg af B-893 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-893 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Sagsfremstilling besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-893 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. oktober Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til 15 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

35 Side 35 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

36 Side 36 05K Salg af B-894 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-894 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor, at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Sagsfremstilling besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-894 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. oktober Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til ca. 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

37 Side 37 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af s afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S

38 Side 38 05L Salg af B-895 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-895 Arsuk er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning Sagsfremstilling besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-895 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden 1. oktober Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca kr. svarende til ca. 20 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 19. jan. 2016 Forside Referat Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. video Tim Serritslev (S) pr. video Vittus

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. december 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Møde i Lokaludvalget. Referat

Møde i Lokaludvalget. Referat Lokaludvalget,Paamiut Forside Møde i Lokaludvalget Referat Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Medlemmer: Peter A. Petersen Inequ Guldager, deltog ikke Lucia Møller-Grønvold Frederik Petersen Hermann

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Torsdag den 26. marts 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat Saqqaa Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Referat Torsdag den 12. Februar 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob Josefsen, (S) Anda Nathanielsen, (IA)

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 30. juni 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Per Berthelsen (S) Afbud Peter Davidsen (S) Ado Holm (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside s 3. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq. Dagsorden. Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00

Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq. Dagsorden. Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00 Side 1 Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq Dagsorden Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand James B. Ignatiussen (S) Næstformand Peter Jonathansen

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde Nunaqarfinni Aqutsisut, Qeqe/Kap Saqqaa Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap Ordinær Telefonisk Møde Tirsdag den 15 april 2014 kl. 09:00 Mødedeltagere: Jonathan Jacobsen, Formand(S) Qeq. Ingvar Motzfeldt, Næstformand

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 17. december 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Referat. Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq Telefonisk møde. Torsdag den 19. juni 2014 Kl. 09:00

Referat. Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq Telefonisk møde. Torsdag den 19. juni 2014 Kl. 09:00 Kommuneqarfik Sermersooq Dato: 25. juni 2014 Bygdebestyrelsen i Kulusuk, og Isortoq Referat Bygdebestyrelsen i Kulusuk, og Isortoq Telefonisk møde Torsdag den 19. juni 2014 Kl. 09:00 Medlemmer: Justus

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq 11. juni 2013 J.nr. 01.00.01 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommunegarfik Sermersooq Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer,

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to

06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to 06B Udvidelse af udpegede bestyrelsesmedlemmer i Fonden Sermersooq Erhvervsrad fra en til to Til beslutning J.nr.: 01.07.12. Forvaltning for Velfrd, Arbejdsmarked og Erhverv direktor Grethe H. Nielsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiuteqarnermullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Økonomi og Erhverv (171214 Ordinær møde) 14-12-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Dato: 13. november Forside Referat Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere