Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen(S) Afbud Fravær

2 Side 144 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Orientering vedrørende Ungeindsatsen B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen C Udefrakommende arbejdskraft D Ledighedsstatistik for februar E Orientering om førtids - og alderspensionsområdet 4. kvartal Forespørgsler Beslutninger Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Høringssvar vedrørende efterforskningstilladelse nr. 2014/ B Høringssvar vedrørende efterforskningstilladelse nr. 2014/ C Aftale om administration af kollegieboliger i Nuuk D Bygdebestyrelsens svar på høring vedr. lukning af Ældrekollektivet i Arsuk E Vedtægt for visitation til socialbolig i Kommuneqarfik Sermersooq Lukkede punkter A Ansøgning om eldreven kørestol med specielle funktioner B Orientering om borgere der i forbindelse med bosætningsanalysen i Ittoqqortoormiit har ytret ønske om hjælp til at fraflytte Ittoqqortoormiit Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 02A fra formanden Psykiatridag: På lørdag den 5. april afholder formanden velkomsttale på psykiatridagen i Forsamlingshuset kl. 13:15. Arrangementet er kl B fra forvaltningen

4 Side Orienteringer 03A Orientering vedrørende Ungeindsatsen Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre har indgået Serviceaftale om driften af Piareersarfik og et dertilhørende aftalebilag. I aftalebilaget indgår en del af Ungeindsatsen. Derudover har Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre indgået aftale om handlingsplan for ledige 2014, hvortil der også er indgået en tillægsaftale. I disse aftaler indgår også dele af Ungeindsatsen. Tillægsaftalen vedrører Aftale om Handlingsplan for Ledige 2014 samt bilag til Servicekontrakt for Piareersarfik og drejer sig om overførsler af midler til de aktiviteter, som kommunen sætter i gang i forbindelse med opkvalificeringsforløb på Piareersarfik som en del af ungeindsatsen. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Som en del af Ungeindsatsen er det under aftale om Handlingsplan for Ledige 2014 under punkt 6, 7 og 8 samt i tillægsaftalen aftalt følgende vedrørende Piareersarfik: Piareersarfik Nuuk Unge kontor: Uddannelses- og jobvejledning for unge under 30 år. Ved at benytte for eksempel Skype og forsøges vejledningen udvidet til at omfatte bygder. Hertil er der bevilget kr. Piareersarfik Nuuk, FA-ekstrahold for unge, 1-årigt forløb med henblik på fortsat uddannelse: 40 elevkvoter + driftstilskud. Hertil er der bevilget 3,3 mio. kr. Piareersarfik/Piorsaavik værksteds- og jobtræningsprogram for unge: 45 personer heraf 15 personer under 18 år + driftstilskud. Hertil er der bevilget 2,4 mio. kr. Som en del af Ungeindsatsen er det i aftalebilaget medtaget følgende: Det er vurderet, at det er realistisk at fortsætte og afholde et lokalt tilpasset ikke-bogligt forløb. Til dette forløb er der bevilget kr. under forudsætning af, at der laves en aftale med kursusholdere om ikke-boglige forløb. Der skal gennemføres overgangsvejledning i alle Kommuneqarfik Sermersooqs bygder med over 10 unge i alderen år. I bygder under 10 unge mellem årige, overvejes det om vejledningen skal foregå i nærmeste bygd eller by. Der er bevilget kr. til dækning af rejse- og opholdsudgifter per bygd, i alt kr.

5 Side 147 Den nye lov om vejledning, som træder i kraft 1. januar 2014, fremhæver at Piareersarfiit er forpligtet til at sikre et løbende samarbejde mellem folkeskolerne og Piareersarfiit om vejledning af unge op til 18 år. Piareersarfik skal bistå bl.a. folkeskolen i forhold til forberedelse og gennemførelse af overgangsvejledning, hvorved forstås i praksis vejledning om muligheder, betingelser og vilkår i forbindelse med ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, andre relevante uddannelsestilbud, herunder i forbindelse med overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne samt eventuelle erhvervsmuligheder. I forlængelse af dette, er der i den ekstraordinære indsats overfor ledige, ydet tilskud til ansættelse af ekstra vejledere i Kommuneqarfik Sermersooq med kr i indeværende år og i overslagsårene. Der kan hos Selvstyret søges om ekstra elevkvoter i en pulje på kr målrettet årige. Yderligere elevkvoter bruges til almene fag og alternative ikke-boglige forløb samt vejledningsforløb med henblik på at fortsætte i uddannelse eller erhverv. Kommuneqarfik Sermersooq har i denne pulje ansøgt om yderligere 42 elevkvoter, da det er forvaltningens opfattelse, at der ved tildeling af midler til Piareersarfik ikke er taget højde for den demografiske udvikling i landet, med højere antal tilflytninger af unge til kommunen i forhold til andre kommuner. Derudover kan der søges om midler til projekter i Piareersarfik-regi, hvortil der i Selvstyret er en pulje på kr. Udover ovennævnte bevillinger er det fra Departementet for Uddannelse og Forskning meddelt, at hver kommune får ekstra kr. til ekstraordinært at kunne tilbyde fuldt finansierede ophold på efterskoler eller højskoler i Danmark for unge mellem 15 og 18 år. Dette er en finansiel udvidelse af ordningen fra I samme meddelelse er det endvidere meddelt, at der til hver kommune er afsat kr. til ekstraordinært at kunne opprioritere indsatsen på overgangsvejledning fra folkeskole til videre kompetencegivende aktivitet for den enkelte unge. Løsningsforslag faglig vurdering Serviceaftale vedr. Piareersarfiit Det forventes, at antallet af personer i Kommuneqarfik Sermersooq, der opkvalificeres til at påbegynde en uddannelse eller bliver arbejdsmarkedsparate er stigende i 2014 i forhold til de tidligere år. Målet er, at mindst det samme antal personer i 2014 som i 2013 gennemfører et Piareersarfikforløb, der er kvalificerende til optag på en kompetencegivende uddannelse. Personer, der modtager AEU-undervisning, skal som minimum bestå to ud af fire moduler i Det vil sige, bestå prøve til 1. del og/eller 2. del af AEU. Den ekstraordinære ledighedsindsats

6 Side 148 Målet med den ekstraordinære ledighedsindsats i 2014 er, at 85 unge i Kommuneqarfik Sermersooq går i gang med opkvalificering på værksteder eller AEU-opkvalificering på Piareersarfik. Dette mål er ikke inden for rammen af Piareersarfiks servicekontrakt. Derudover er der som nævnt ansøgt om yderligere 42 elevkvoter, som vi endnu ikke kender svar på, med følgende fordeling: - Paamiut: 4 elevkvoter - Nuuk: 36 elevkvoter - Illoqqortoormiut: 2 elevkvoter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering For 2014 er det samlede driftstilskud til Piareersarfiit og den særlige ungeindsats udregnet til kr kr. til ansættelse af ekstra personale, hvoraf 80 % af beløbet er udbetalt til kommunen og de resterende 20 % udbetales i årets 4. kvartal (jf. servicekontrakten). Til grund for udregningen ligger følgende fordeling: Paamiut kr. Nuuk kr. Tasiilaq kr. Illoqqortoormiut kr. I alt driftstilskud kr. Ansættelse af ekstra personale kr. I alt til Kommuneqarfik Sermersooq kr. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Forvaltningen vælger aktør til ikke-boglige forløb i henhold til kravspecifikation og efter udbud. Forvaltningen laver stillingsopslag til vejlederstilling i Tasiilaq og i Nuuk. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til sagen. Bilag 1) Serviceaftale indgået mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret om drift af Piareersarfiit 2) Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Piareersarfiit i Kommuneqarfik Sermersooq ) Aftale om handlingsplan for ledige 2014 mellem Kommmuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre 4) Tillægsaftale vedrørende Aftale om handlingsplan for ledige 2014 samt Bilag til servicekontrakten for Piareersarfik

7 Side B Status på prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Siden november 2013 har Arbejdsmarkedsafdelingen arbejdet på at løse prioriterede kerneopgaver inden for Arbejdsmarkedsområdet. Siden har forvaltningen månedligt fremlagt status for denne indsats i udvalget. I fortsættelse heraf fremlægges status på de prioriterede opgave for februar måned Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Siden november 2013 har Arbejdsmarkedsafdelingen arbejdet på at løse prioriterede kerneopgaver inden for Arbejdsmarkedsområdet. Siden har forvaltningen månedligt fremlagt status for denne indsats i udvalget. I fortsættelse heraf fremlægges status på de prioriterede opgave for februar måned 2014: 1) Jobanvisning 2) Revalidering 3) Personlig kompetenceudvikling (PKU-kurser) og Arbejdsmarkedsafgiftsbemidlede kurser (AMA-kurser) 4) Virksomhedsbesøg 5) Fusion af Piareersarfik og Piorsaavik Løsningsforslag faglig vurdering Nedenfor følger en opgørelse over de opnåede resultater for februar måned: 1) Jobanvisning - Der er foretaget 50 jobanvisninger i februar i Nuuk, 14 i Paamiut og 1 i Illoqqortoormiut. Tallene for januar og februar viser, at man nu på arbejdsmarkedskontorerne er godt i gang med en positiv udvikling i opgaveløsning af kerneopgaver. 2) Revalidering - Der blev igangsat 8 nye revalidender: 2 i Nuuk, 3 i Paamiut og 3 i Tasiilaq. 3) PKU-kurser) og AMA-kurser - 40 personer har været på PKU-kursus og 13 på AMA-kursus. Heraf 30 PKUkursister og 13 AMA-kursister i Nuuk og 10 PKU-kursister i Tasiilaq. 4) Virksomhedsbesøg - Der har været foretaget 3 virksomhedsbesøg: 1 i Nuuk, 1 i Paamiut og 1 i Tasiilaq. 5) Piareersarfik og Piorsaavik

8 Side Piareersarfik og Piorsaavik i Tasiilaq flytter sammen og har lavet en gnidningsfri fusion. Derudover skal der efterfølgende tages stilling til hvilke funktioner på Arbejdsmarkedsområdet, der kan flyttes til Piareersarfik/Piorsaavik. - Styregruppen er endnu ikke færdig med sit arbejde i Nuuk og Paamiut. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Arbejdsmarkedsindsatsen gennemføres inden for den bevilgede budgetramme. Ressourcestyring er et vigtigt fokusområde i indsatsen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Handlingsplan for Arbejdsmarkedsindsatsen i Kommuneqarfik Sermersooq, maj Det videre forløb Der vil blive udarbejdet månedlig statusredegørelse til orientering i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen.

9 Side C Udefrakommende arbejdskraft Opgørelse over ansøgninger, godkendelser og afslag i Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Udvalget har efterspurgt en statistisk oversigt over udefrakommende arbejdskraft. Hermed fremlægges oversigt over modtagne ansøgninger og sagsbehandlingsresultater for 2013 i Kommuneqarfik Sermersooq. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Udvalget har efterspurgt statistisk oversigt over udefrakommende arbejdskraft. Hermed fremlægges oversigt over modtagne ansøgninger og sagsbehandlingsresultater for 2013 i Kommuneqarfik Sermersooq. I tabel 1 ses opgørelsen over tilkaldt arbejdskraft, som ikke er fra Skandinavien og EU. I tabel 2 ses ansøgningerne, godkendelserne og afslag fordelt i brancher. Det skal bemærkes, at tallene for 4. kvartal 2013 er høje i forhold til resten af året. Dette skyldes, at ansøgninger, som ikke er blevet besvaret inden for 14 dage, automatisk bliver godkendt i henhold til Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskraft-tilgangen i Grønland, 6, stk. 3. Disse ansøgninger, som ikke er blevet besvaret i løbet af året, er blevet anført i 4.kvartal. 29 ud af de 42 godkendte ansøgninger i 4. kvartal skyldes automatisk godkendelse efter 14-dagesreglen Ansøgninger Godkendte Afslag 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt Tabel 1.: Tal for ansøgninger, godkendelser og afslag 2013 Ansøgninger Godkendelser Afslag Brancher Fiskeri og fangst Landbrug og husdyravl Råstofudvinding Anden fremstilling Bygge og anlæg Jern og metal 0 0 0

10 Side 152 Værfter Handel Bank- og forsikringsvirksomhed Transport Kommunikation Energi og vand Sundhed og Socialvæsen Forskning, kultur, undervisning og uddannelse og kirke Politi, retsvæsen, og kriminalforsorg Offentlig administration Service- og liberale erhverv I alt Tabel 2.: Tal for hele 2013 Som det kan ses, er de fleste ansøgninger indenfor service og liberale erhverv. Disse ansøgninger er typisk rengørings- og køkkenmedarbejdere. Løsningsforslag faglig vurdering Der er afsat ressourcer til oprydning i sagerne. Samtidig er Arbejdsmarkedsafdelingen i Nuuk gået i gang med at lave informationsmøder for ledige omkring deres rettigheder og pligter. Således blev 110 ledige indkaldt til disse informationsmøder i begyndelsen af marts måned. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Det videre forløb For at skabe forståelse om gældende lovgivning på området samt øge dialogen med erhvervslivet anbefales det, at der afholdes informationsmøde med Grønlands Arbejdsgiverforening GA, Fagforeningen SIK og Departementet. Statistik på området vil blive fremlagt for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv hvert kvartal. Den fremtidige statistik vil blive udbygget med statistik omkring udefrakommende arbejdskraft fra skandinaviske lande. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag

11 Side D Ledighedsstatistik for februar 2014 Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni Sagsresumé Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen: Tallene for berørte af ledighed i Kommuneqarfik Sermersooq er faldet i forhold til januar Dette skyldes at januar er præges af udbetaling af feriepenge. Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Forvaltningen skal i henhold til Landstingsforordning om arbejdsformidling 2 stk. 1 orientere om udviklingen af ledigheden i kommunen: 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i en aktiv arbejdsmarkedspolitik..følge udviklingen på arbejdsmarkedet i kommunen Bosætning nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 Nuuk Paamiut Tasiilaq Illoqqortoormiut Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Arsuk I alt Tabel 1: Berørte af ledighed, november februar Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. Tallene for personer berørt af ledighed i Kommuneqarfik Sermersooq er faldet i forhold til januar Dette skyldes at januar er præges af udbetaling af feriepenge.

12 Side 154 Som det ses af Tabel 2 er registrerede arbejdsløse i februar 2013 imod arbejdsløse i Februar feb-13 feb-14 Nuuk Paamiut Tasiilaq Illoqqortoormiut Sermiligaaq Isortoq 5 6 Kulusuk Tiniteqilaaq 9 5 Kuummiut Qeqertarsuatsiaat Kapisillit 15 9 Arsuk 3 7 I alt Tabel 2: Berørte af ledighed, februar februar Kilde: Tal fra Sermersooq ledighedsregister. Det er i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit, at ledigheden er steget i forhold til sidste år med en stigning på i alt 223 ledige. Registrerede ledige opdelt i byer, matchgrupper og aldersfordelinger I nedenstående tabeller ser man antal berørte af ledighed opdelt i byer og bygder, matchgrupper samt aldersgrupper. 62 procent af de ledige er i matchgruppe 1, de arbejdsklare ledige. 83 procent af de registrerede ledige er gengangere, det vil sige, ledige der også var registreret som ledige i sidste måned. 16 procent af de ledige er faglærte. 32 procent af disse faglærte er enten HK ere eller tømrere. Nuuk Match 1 Match 2 Match 3 Match 0 I alt I alt Tabel 3: registrerede ledige I Nuuk, opdelt i aldersgrupper og matchgrupper, kilde: Sermersooq ledighedsregister.

13 Side 155 Paamiut Match 1 Match 2 Match 3 Match 0 I alt I alt Tabel 4: registrerede ledige I Paamiut, opdelt i aldersgrupper og matchgrupper, kilde: Sermersooq ledighedsregister. Tasiilaq Match 1 Match 2 Match 3 Match 0 I alt I alt Tabel 5: registrerede ledige I Tasiilaq, opdelt i aldersgrupper og matchgrupper, kilde: Sermersooq ledighedsregister. Ittoqq Match 1 Match 2 Match 3 Match 0 I alt I alt Tabel 6: registrerede ledige I Ittoqqortoormiit, opdelt i aldersgrupper og matchgrupper, kilde: Sermersooq ledighedsregister. Bygder Match 1 Match 2 Match 3 Match 0 I alt I alt Tabel 6: registrerede ledige i bygderne, opdelt i aldersgrupper og matchgrupper, kilde:

14 Side 156 Sermersooq ledighedsregister. Løsningsforslag - faglig vurdering Der arbejdes fortsat på de prioriterede opgaver under arbejdsmarkedsindsatsen: Jobanvisning, revalidering, kurser, virksomhedsbesøg og fusion af Piareersarfiit og Piorsaavik jævnfør den månedlige orientering til Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv vedrørende de prioriterede opgaver. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er en generel tendens til, at der i vinterperioden er overforbrug på Konto Arbejdsmarkedsydelser og Konto 45 Offentlig Hjælp, mens beskæftigelsen er lav. I løbet af foråret falder ledigheden for så igen at stige hen ad efteråret. Dog skal man være opmærksom på, at forbruget på disse konti har været generelt stigende. Det kan især mærkes på forbruget, at der er støt stigende antal langtidsledige. Ledighed, der varer mere end 14 dage-1 måned fører til større forbrug i især offentlig hjælp. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling. Det videre forløb Der vil være orientering om arbejdsmarkedsindsatsen hver måned. Statistik overledighed for marts måned vil blive fremlagt på udvalgsmødet i maj. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bilag Ingen.

15 Side E Orientering om førtids - og alderspensionsområdet 4. kvartal 2013 Til orientering J.nr.: /1 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv v/ direktør Grethe H. Nielsen /grni Sagsresumé Hermed følger orientering om status på førtids- og alderspensionsområdet for 4. kvartal Der ses en stigning i antallet af førtidspensionister på 0,22 %, samt et lille fald i antallet af alderspensionister på -0,40 %, i forhold til 3. kvartal af Baggrunden for stigning af førtidspensionister er nye bevillinger i 3. kvartal. Der er i tredje kvartal i TFU indstillet 14 personer til førtidspensioner. I 2013 er der i alt indstillet 28 personer til førtidspensioner og givet afslag på 6 ansøgninger til førtidspension. Der ses et generelt fald i alderspensionister, hvilket skyldes, at flere alderspensionister er afgået ved døden, end der er personer, som er fyldt 65 år i 4. kvartal af Indstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget indstiller over for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv: - at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Der har gennem de seneste år været en stigning i både alders- og førtidspensionister i Kommuneqarfik Sermersooq. Stigningen har primært været inden for nytildelte førtidspensioner, hvorimod tallene i førtidspension bevilget før 2002 er faldende (90 % refusion). Faldet i antal borgere, som er bevilget førtidspension før 2002, skyldes dødsfald samt, at nogle er overgået til alderspension i forbindelse med, at de fylder 65 år (se bilag 1). I 4. kvartal 2013 ses en stigning på 0,22 % blandt førtidspensionister. Dette er bemærkelsesværdigt, idet der gennem de sidste år har været en støt stigning af førtidspensionister. Der ses en lille stigning i Tasiilaq og Paamiut. I 4. kvartal af 2013 ses et lille fald i alderspensionister på -0,40 %, begrundet i dødsfald i sidste kvartal Der forventes en yderligere tilgang af alderspensionister de kommende år set i lyset af prognosen fra Grønlands Statistik vedrørende aldersfordeling i kommunen. Løsningsforslag faglig vurdering Førtidspension I bilag 2 ses fordelingen af tildelingen af førtidspension i 4. kvartal fordelt på distrikts, byer og bygder. Det skal bemærkes af Ivittuut ikke er medtaget, da der ikke er førtidspensionister her. Antallet af førtidspensionister har gennem årene været støt stigende, hvorfor der er sat fokus på dette område.

16 Side 158 Refusion 50% 90% Ved udgangen af 2010 var der tildelt førtidspension til 928 antal personer Ved udgangen af 2011 var der tildelt førtidspension til 949 antal personer Ved udgangen af 2012 var der tildelt førtidspension til 896 antal personer Ved udgangen af 2013 var der tildelt førtidspension til 887 antal personer Hørende under Ltf. nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension vedrørende førtidspensioner tilkendt før 1. januar 2002 med 90 % refusion fra Selvstyret: Her overgår 14 personer fra førtidspension til alderspension. Hørende under Ltf. nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension vedrørende førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2002 med 50 % refusion fra Selvstyret: Her overgår 23 personer fra førtidspension til alderspension. I alt overgår 37 personer fra førtidspension til alderspension i Ansøgninger om førtidspension i antal, samt afslag på førtidspension i procent I 2010 blev 72 ansøgninger godkendt og 17 fik afslag/ annulleret, i TFU. 23 % I 2011 blev 48 ansøgninger godkendt og 8 fik afslag/ annulleret, i TFU. 16 % I 2012 blev 44 ansøgninger godkendt og 3 fik afslag/ annulleret, i TFU. 6 % I 2013 blev 28 ansøgninger godkendt og 6 fik afslag/ annulleret, i TFU. 21 % Ved udgangen af 2013 afventer 85 førtidspensionsansøgninger på at blive sagsbehandlet i TFU begrundet i, at Ressourcecenteret afventer fx lægeerklæringer og svar på arbejdsafprøvninger. Der er indledt et tæt samarbejde med Ressourcecenteret og Voksen Omsorg med henblik på at kvalitetssikre sagsbehandlingen og sagsfremstillingen, før førtidspensionsansøgningerne fremsendes til TFU. Alderspensionister Der ses et generelt fald i alderspensionister i hele kommunen på -0,04 %, i I Paamiut ses en lille stigning. Tallene vedr er hentet fra Grønlands Statistik. Aldersfordeling i kommunen, samt tilgangen af førtidspensionister, som overgår til alderspension i forbindelse med det fyldte 65. år viser, at yderligere 143 personer fylder 65 år inden årets udgang. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Opmærksomheden henledes på, at nedgang i antal af førtidspensionister i 4. kvartal er på førtidspensionister, hvor der ydes 90 % refusion, samt at der til nytilkomne førtidspensionister ydes 50 % refusion. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ltf. Nr.10 af 30.oktober 1998 om offentlig pension. (godkendelse før 1.januar 2002) Ltf. Nr.4 af 7.maj 2007 om førtidspension, 6stk (godkendelse efter 1.januar 2002) Ltf. Nr.3.af 7.maj 2007 om alderspension Det videre forløb Der vil være en fortsat skærpet opmærksomhed på tildelingen af førtidspension. Der er ligeledes en skærpet opmærksomhed på tilgangen af alderspensionister.

17 Side 159 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Bilag 1. Førtids -/ alderspensionister 2. Førtidspension 3. Alderspension

18 Side Forespørgsler 5. Beslutninger

19 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Høringssvar vedrørende efterforskningstilladelse nr. 2014/20 Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni 06B Høringssvar vedrørende efterforskningstilladelse nr. 2014/22 Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni 06C Aftale om administration af kollegieboliger i Nuuk Til beslutning J.nr.: 68.14/1 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni 06D Bygdebestyrelsens svar på høring vedr. lukning af Ældrekollektivet i Arsuk Til beslutning J.nr.: /15 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / grni 06E Vedtægt for visitation til socialbolig i Kommuneqarfik Sermersooq Til beslutning J.nr: /2 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole - Direktør Søren Valbak/ sval Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Direktør Grethe Nielsen/ grni

20 Side Lukkede punkter 07A Ansøgning om eldreven kørestol med specielle funktioner Til beslutning J.nr.:Ikke offentligt Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI 07B Orientering om borgere der i forbindelse med bosætningsanalysen i Ittoqqortoormiit har ytret ønske om hjælp til at fraflytte Ittoqqortoormiit Til orientering J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL

21 Side Eventuelt - Ingen 9. Godkendelse af referat - Godkendt.

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommune Kujalleq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag 19. juni 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter Davidsen(S)

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag 19. juni 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter Davidsen(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Side 133 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen

Læs mere

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qaasuitsup Kommunia 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 200 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 6. juni 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 12. december 2016 kl. 14.00 Medlemmer Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne

Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Lov om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre - Effekt for kommunerne Seminar 5-7. februar 2016 Effekt for kommunerne 1. Hver kommune skal oprette 1 job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter i

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden 1. ordinære møde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden 1. ordinære møde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 1. ordinære møde 17. januar 2014 kl. 14.00 i kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Mandag den 17. august 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 18. maj 2015, kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Naja Lund (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 5. Ekstraordinære udvalgsmøde Onsdag den 29. april 2015 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Referat 30Dato 9. januar 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Torsdag 8. januar 2015 kl. 08.15 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Dato: 4. december 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Onsdag den 9. december 2015 kl.16.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Side 91 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Side 91 Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Onsdag den 13. april 2016 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat Saqqaa Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Referat Torsdag den 12. Februar 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob Josefsen, (S) Anda Nathanielsen, (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Tirsdag den 4. november kl. 14.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk

Ældrerådet. Referat. Mandag den 26. august 2014, klokken (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Forside et Referat Mandag den 26. august 2014, klokken 12.00 (Itt: kl.14.00) Mødelokale 3, Rådhuset i Nuuk Medlemmer Else Lea Olsen (formand) Laannguaq Lynge (næstformand) Jakob Thorsen (Paamiut) Akulo

Læs mere

Initiativ nr. 2 Status

Initiativ nr. 2 Status Peter Madsen, 14. april 2015 pema@nanog.gl Initiativ nr. 2 Status Centerledermøde, Århus, 14. april 2015 Kommissorium MÅL: Tættere samarbejde mellem Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer Organisatorisk

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag den 17. februar 2017 kl. 14.00 Medlemmer Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Telefondeltagelse Malene Lynge (IA) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 30. juni 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Per Berthelsen (S) Afbud Peter Davidsen (S) Ado Holm (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Fredag den 30. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Forslaget er et led i strategien fra Naalakkersuisut for at nedbringe arbejdsløsheden ved at skabe ét samlet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq. Dagsorden. Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00

Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq. Dagsorden. Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00 Side 1 Møde i Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isertoq Dagsorden Torsdag den 15. Januar 2015 kl. 13:00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand James B. Ignatiussen (S) Næstformand Peter Jonathansen

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Møde i Lokaludvalget. Referat

Møde i Lokaludvalget. Referat Lokaludvalget,Paamiut Forside Møde i Lokaludvalget Referat Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Medlemmer: Peter A. Petersen Inequ Guldager, deltog ikke Lucia Møller-Grønvold Frederik Petersen Hermann

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked. Dagsorden Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 13.00 Medlemmer Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) Charlotte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag den 5. december 2014 kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA)

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 8. februar Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 15. februar kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand Charlotte

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere