Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden"

Transkript

1 Forside s 3. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 19. april 2016 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Poul Hansen (D) Justus Hansen (D) Nikolaj Heinrich (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Ingvar Motzfeldt (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A) Indkaldt Ado Holm (IA) Ejnar Jakobsen (IA)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Meddelelser fra borgmesteren B Meddelelser fra de stående udvalg Orienteringer A Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer Forespørgsler... 8 Ingen Beslutninger A Begæringer om udtrædelse af B Forslag om at Iserit gives kompetence til selv at udbyde opførelser af boliger C Forslag om opførelse af mindestatue i Tasiilaq af Georg Quppersimaat D Forslag til oprydning ved Nuuks fjorde E Forslag til bæredygtigt hellefiskefiskeri i Nuup Kangerlua og at Nuuk bliver selvstændigt forvaltningsområde for hellefisk F Forslag om oprettelse af gæstebolig i Tasiilaq for kunstnere G Forslag om bevilling til projektering og anlæg af en mindre vej Nuuk - Kapisillit H Forslag om kompetenceløft i forhold til lærere, der underviser i specialklasser I Forslag om at reducere klassekvotienten fra 26 til 18 elever i en klasse J Kostpolitik K Lige muligheder for børn og unge L Årsregnskab Lukkede punkter A Status på Outsourcing af IT B Orientering om hovedsamarbejdsaftale Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 3

4 Side 4 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren 02B Meddelelser fra de stående udvalg 4

5 Side 5 3. Orienteringer 03A Status på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer Til orientering J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Der er fra administrativ side en forståelse af at medlemmerne af mangler en oversigt over status på deres forslag, samt hvor det administrative ansvar for disse er placeret. Denne orientering søger derfor at give denne oversigt. Sagen blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 8. april Økonomiudvalget godkendte indstillingerne med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker at direktionen udformer en arbejdsprocedure til håndtering af politikerforslag. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Medlemmerne af har igennem 2015 og 2016 fremstillet en række politiske forslag. Der mangler dog en samlet oversigt over disse forslag og et overblik over hvad status er på de enkelte forslag samt hvilken forvaltning, der er ansvarlig for den videre implementering af disse. På nuværende tidspunkt er Kommuneqarfik Sermersooq ved at købe et IT styresystem som vil gøre det muligt at indsætte, og opdatere, status på politikernes forslag løbende, når det er blevet implementeret i organisationen. Men indtil dette tidspunkt indtræffer, er det nødvendigt med en mere manuel tilgang som denne løsning, der vil give medlemmerne af en kvartalsmæssig opdatering på deres forslag. En mere detaljeret oversigt og beskrivelse af de enkelte forslag kan ses i vedhæftede bilag. I 2015 blev der stillet 22 forslag. Disse er fordelt som følgende, efter forvaltning og status: Forvaltning Igangsat Ikke igangsat Afsluttet Antal samlede Anlæg og Miljø Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 3 3 5

6 Side 6 Børn, Familie og Skole 6 6 Fælles Service 3 3 Endnu ikke tilknyttet en forvaltning I 2016 er der pr. dags dato stillet 14 forslag. Heraf blev to nedstemt og et annulleret da der allerede er en lignende sag i gang. De resterende 11 forslag er fordelt som følgende, efter forvaltning og status: Forvaltning Igangsat Ikke igangsat Afsluttet Antal samlede Anlæg og Miljø 1 1 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Børn, Familie og Skole 4 4 Fælles Service Endnu ikke tilknyttet en forvaltning 2 2 Løsningsforslag For at medlemmerne af kan danne sig et overblik over de forskellige forslag, status på disse og hvor ansvaret for dem er placeret, vil der en gang i kvartalet blive lavet en sagsfremstilling som denne som giver et samlet overblik. På sigt vil denne løsning blive erstattet af SBSYS, hvor status på forslagene samt forvaltningsmæssig placering vil blive løbende opdateret. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Den eneste omkostning vil være arbejdstid fra allerede ansat personale. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse 6

7 Side 7 Det videre forløb En gang i kvartalet vil der blive samlet op på status, på forslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning fredag den 8. april 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Med bemærkning om: Økonomiudvalget ønsker at direktionen udformer en arbejdsprocedure til håndtering af politikerforslag. Bilag Status på forslag fra KB medlemmer Status på forslag fra KB medlemmer 7

8 Side 8 4. Forespørgsler Ingen. 8

9 Side 9 5. Beslutninger 05A Begæringer om udtrædelse af Allan Pertti Frandsen (IA) og Mille Søvndahl Pedersen (IA) Til beslutning J.nr.: Fælles service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlemmet Allan Pertti Frandsen (IA) har den 25. februar 2016 pr. mail oplyst til Borgmesteren, at han ønsker at udtræde permanent af med virkning fra den 19. april 2016 på grund af fraflytning fra Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunalbestyrelsesmedlem Mille Søvndahl Pedersen (IA) har den 5. april 2016 pr. mail oplyst til Borgmesteren, at hun ønsker at udtræde permanent af, med virkning fra den 19. april Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende Allan Pertti Frandsens (IA) anmodning om permanent udtrædelse af - at godkende Mille Søvndahl Pedersen (IA) anmodning om permanent udtrædelse af - at godkende at Pipaluk Lynge (IA) indtræder permanent i - at godkende at Ado Holm (IA) indtræder permanent i - at godkende Ejnar Jakobsen (IA) som midlertidigt medlem af, indtil Charlotte Piké efter endt barselsorlov genindtræder i - at gruppen, der har indstillet Allan Pertti Frandsen til udvalgsposterne, beslutter hvordan posterne i udvalgene skal besættes - at beslutte hvordan Allan Pertti Frandsens bestyrelsesposter skal besættes - at gruppen, der har indstillet Mille Søvndahl Pedersen til udvalgsposterne, beslutter hvordan posterne i udvalgene skal besættes - at beslutte hvordan Mille Søvndahl Pedersens bestyrelsesposter skal besættes - at gruppen, der har indstillet Pipaluk Lynge til udvalgsposterne, beslutter om der skal ske en ændring af de tildelte udvalgsposter, som følge af hendes permanente indtræden i Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Allan Pertti Frandsen har den 25. februar 2016 pr. mail oplyst til Borgmesteren, at han ønsker at udtræde af, med følgende begrundelse: Hermed skal jeg meddele, at jeg ønsker at udtræde af Sermersooqs Kommunalbestyrelse på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 19. april. Årsagen er, at jeg flytter til Danmark den 25. april Kommunalbestyrelsesmedlem Mille Søvndahl Pedersen har den 5. april 2016 pr. mail oplyst til Borgmesteren, at hun ønsker at udtræde af, med følgende begrundelse: 9

10 Side 10 Min begrundelse for begæringen beror på personlige forhold af væsentlig årsag, der gør at mit medlemskab af ikke længere er muligt. Hvervet som medlem af er borgerligt ombud. Det er, der i henhold til valglovens 54 træffer afgørelse om, hvorvidt et medlem af kan udtræde af. Det beror på en konkret vurdering og medlemmet har ikke krav på at udtræde. 54. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. Stk. 2. Er begæringen begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal begæringen normalt tages til følge. 57, stk. 2. Er det ledigblevne mandat opnået af en kandidat, der er opstillet for et parti, eller som har indgået kandidatforbund, tilfalder mandatet den af partiets eller forbundets kandidater, der uden at være blevet valgt har opnået det højeste antal stemmer i valgkredsen, jf. 46 ( ). godkendte tirsdag den 15. marts 2016 Charlotte Pikés (IA) anmodning om midlertidig udtrædelse af grundet barselsorlov. Charlotte Pike (IA) er valgt som geografisk repræsentant for Ittoqqortoormiit, men da der imidlertid ikke forefindes nogen suppleanter på den geografiske stedfortræderliste, indtrådte Pipaluk Lynge (IA) fra den almindelige stedfortræderliste. Idet Pipaluk Lynge (IA) kun er tildelt et midlertidigt mandat, er det Pipaluk Lynge som står først til at blive tildelt et permanent mandat i. Godkendes Allan Pertti Frandsens anmodning om udtrædelse, indtræder Pipaluk Lynge derfor permanent i for resten af valgperioden, jf. valglovens 57, stk. 2. Godkendes Mille Søvndal Pedersens anmodning om udtrædelse, indtræder Ado Holm permanent i for resten af valgperioden, jf. valglovens 57, stk. 2. Ejnar Jakobsen indtræder jf. styrelseslovens 15, stk. 2. og 15, stk. 4. midlertidigt i indtil Charlotte Piké efter endt barselsorlov genindtræder i. Tidligere godkendte udtrædelser af godkendte tirsdag den 15. marts 2016 Charlotte Pikés (IA) anmodning om midlertidig udtrædelse af grundet graviditet og barselsorlov. godkendte den 10. november 2015 Martha Abelsens (S) anmodning om permanent udtrædelse af grundet hendes nye arbejde i Indenrigsafdelingen. Ved mødet den 25. august 2015 besluttede ligeledes at imødekomme en anmodning fra Monica Dorph (S) om midlertidig udtrædelse af, idet hun tiltrådte en stilling i Kommune Kujalleq. Såfremt beslutter at imødekomme anmodningerne om udtrædelse, skal gruppen Inuit Ataqatigii jf. 37 i styrelsesloven pege på de eller det nye medlem, som indtræder i Allan Pertti Frandsens og Mille Søvndal Pedersens udvalgsposter. Det eller de indtrædende medlemmer vil varetage udvalgsposterne indtil udgangen af denne valgperiode. 10

11 Side 11 Politiske udvalg, hvor Allan Pertti Frandsen er medlem: - Medlem af Udvalg for Anlæg og Miljø, suppleant Charlotte Ludvigsen - Udvalg for Børn, Familie og Skole, Allan Pertti Frandsen er suppleant for Pipaluk Lynge - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Allan Pertti Frandsen er suppleant for Storm Ludvigsen Det samme gør sig gældende for de bestyrelsesposter Allan Pertti Frandsen varetager på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq: - Beredskabs Kommission, suppleant Poul Hansen - Forbrugerudvalget, suppleant Storm Ludvigsen - GreenLAB Greenland Allan Pertti Frandsen, ingen suppleanter - Rejselegat Allan Pertti Frandsen, suppleant Justus Hansen - Svømmehallen Malik, suppleant Uju Petersen - Nuup Bussii A/S, Allan Pertti Frandsen er suppleant for Storm Ludvigsen - ISERIT A/S, Allan Pertti Frandsen er suppleant for Malene Lynge Politiske udvalg, hvor Mille Søvndahl Pedersen er medlem: - Formand for Udvalg for Anlæg og Miljø, suppleant Storm Ludvigsen (IA) - Økonomiudvalget, suppleant Pipaluk Lynge (IA) Det samme gør sig gældende for de bestyrelsesposter Mille Søvndahl Pedersen varetager på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq: - Sermeq Fonden, ingen suppleant - Rejselegat, suppleant Uju Petersen (IA) Gruppen, der har indstillet Mille Søvndahl Pedersen til udvalgsposterne, beslutter hvordan posterne i udvalgene skal besættes. Det er dog Udvalget for Anlæg og Miljø, der under sin konstituering, vælger sin formand, jf. 27 i styrelsesloven. Pipaluk Lynge (IA) blev i forbindelse med hendes midlertidige indtrædelse i som stedfortræder for Charlotte Pike (IA) tildelt følgende poster for Kommuneqarfik Sermersooq: - Pipaluk Lynge blev medlem af Udvalg for Børn, Familie og Skole, suppleant Allan Pertti Frandsen - Pipaluk Lynge blev suppleant for Malene Lynge i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. - Pipaluk Lynge blev suppleant for Økonomiudvalgsmedlem Mille Søvndal Pedersen. Pipaluk Lynge (IA) går fra at være indtrådt som midlertidigt medlem af til at være permanent medlem i den resterende valgperiode. Derfor kan det være at gruppen (IA og Demokraterne), der har indstillet Pipaluk Lynge (IA) til de pågældende poster, ønsker at benytte sig af muligheden for at ændre på fordelingen af disse. Dette kan dog kun ske såfremt Pipaluk Lynge (IA) og resten af gruppen er enige herom. Løsningsforslag - fagligvurdering Således, som sagen er oplyst, anbefaler Borgmestersekretariatet, at beslutter at imødekomme Allan Pertti Frandsens og Mille Søvndal Pedersens anmodninger om permanent udtrædelse af. Godkendes anmodningerne indtræder Pipaluk Lynge (IA) og Ado Holm (IA) jf. valglovens 57, stk. 2. permanent i, for resten af valgperioden og Ejnar Jakobsen indtræder jf. 11

12 Side 12 styrelseslovens 15, stk. 2. og 15, stk. 4. midlertidigt i indtil Charlotte Piké efter endt barselsorlov genindtræder i. Efter vejledning fra Indenrigsafdelingen i Formandens Departement følger det af styrelseslovens 26, stk. 3 at valg til udvalg har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Dog er der mulighed for at fordele posterne på ny, såfremt alle i gruppen (IA og Demokraterne) er enige herom. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ado Holm og Pipaluk Lynge er berettiget til vederlag for resten af valgperioden. Ejnar Jakobsen er berettiget til vederlag indtil Charlotte Piké genindtræder i og Ejnar Jakobsen son følge heraf udtræder af. Da Charlotte Piké er udtrådt midlertidigt af grundet barselsorlov, er hun berettiget til vederlag i perioden. Der vil ikke være rejse- og opholdsudgifter for Charlotte Piké under hendes barselsorlov. Da Pipaluk Lynge og Ado Holm er bosiddende i Nuuk vil der ikke være rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deres permanente indtrædelse i. Da Ejnar Jakobsen er bosiddende i Arsuk vil der være rejse- og opholdsudgifter forbundet med hans deltagelse i Kommunalbestyrelsesmøder i perioden. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer (valgloven) - Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse(styrelsesloven) Det videre forløb Såfremt beslutter, at efterkomme Allan Pertti Frandsens og Mille Søvndal Pedersens anmodninger om at udtræde af, indkalder Borgmesteren herefter de nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer til det førstkommende møde i. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. fra Allan Pertti Frandsen (IA) til Borgmesteren anmodning om udtrædelse af kommunalbestyrelsen 2. fra Mille Søvndahl Pedersen til Borgmesteren anmodning om udtrædelse af 3. Samlet overblik over bestyrelsesposter for Kommuneqarfik Sermersooq 12

13 Side 13 05B Forslag om at Iserit gives kompetence til selv at udbyde opførelser af boliger Kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Heinrichs (S) forslag til Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Heinrich (S) har den 23. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Nikolaj Heinrich ønsker at drøfter muligheden af at boligselskabet i Kommuneqarfik Sermersooq, Iserit gives kompetence til selv at udbyde opførelser af boliger, da selskabet også har egen bestyrelse. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Nikolaj Heinrichs forslag drøftes i og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Heinrich (S) har den 23. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Nikolaj Heinrich ønsker at drøfter muligheden af at boligselskabet i Kommuneqarfik Sermersooq, Iserit gives kompetence til selv at udbyde opførelser af boliger, da selskabet også har egen bestyrelse. Begrundelse for Kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Heinrichs forslag: Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: Forslag til Giv A/S Iserit mulighed for selv at bygge boliger. Uden at jeg er klar over, hvorvidt selskabet i min overskrift er klar til at kaste sig ud i byggeriet, er jeg dog klar over, at A/S selskaber i udgangspunktet har vide kompetencer til selvstændige dispositioner, foreslår jeg ved nærværende, at boligselskabet i Kommuneqarfik Sermersooq, Iserit gives kompetence til selv at udbyde opførelser af boliger, da selskabet også har egen bestyrelse. Fornylig da vi behandlede Nuuk by s behov for boliger i 2030, så planerne umiddelbart meget spændende ud og nødvendige, idet planerne blandt andet påpeger, at der i 2030 skal være bygget 7000 nye boliger. Det drejer sig således i snit om 500 boliger om året. Når vi sammenligner opførelser af boliger i disse år, må vi konstatere, at planerne umiddelbart ikke virker realistiske, da boliger der aktuelt bliver opført kun udgør knap halvdelen af de allerede planlagte opførelser. Hvis disse vigtige og nødvendige planer for opførelse af boliger skal realiseres, kan vi ikke udelukkende sætte vores lid til kommunens kasse, boligselskabet Iserit A/S må nødvendigvis træde til med kompetencer. Boligselskabet har egen selvstændig bestyrelse og hvis boligselskabet skimmer gældende regler godt igennem, er selskabet det eneste, der kan eliminere vores alvorlige boligmangel. Når vi siger, at vi skal opføre knap 500 om året for at indfri planen om opførelse af 7000 boliger, betyder det, at de private selv opfører de 100 af dem og det betyder, at kommunen må forpligte sig 13

14 Side 14 til at opføre de resterende 400, og tager vi udgangspunkt i de aktuelle opførelsesudgifter vil opførelserne koste kommunen i omegnen af 1 milliard kroner om året. Hvis vi skal tage planerne for nyopførelser alvorligt, vil dette stille store krav til kommunens kasse, jeg håber, at vi kan tage seriøse tiltag i forhold til dette, men skal vi være realistiske, kan en kasse ikke bære så stor en udgift alene. Jeg stiller ovennævnte forslag og hvis mit forslag kommer til debat håber jeg, at få mulighed for at fremlægge uddybende kommentarer. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved s beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet s beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb s beslutning vil blive videreadministreret af Borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen 14

15 Side 15 05C Forslag om opførelse af mindestatue i Tasiilaq af Georg Quppersimaat Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsens (IA) forslag til Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsen (IA) har den 1. april 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Storm Ludvigsen ønsker at drøfter muligheden af at opføre en statue i Tasiilaq til minde om Georg Quppersimaat.. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Storm Ludvigsens forslag drøftes i og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsen (IA) har den 1. april 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Storm Ludvigsen ønsker at drøfter muligheden af at opføre en statue i Tasiilaq til minde om Georg Quppersimaat. Begrundelse for Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsens forslag: Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: Forslag til at der opføres en statue i Tasiilaq til minde om Georg Quppersimaat Georg har givet meget til Grønlands historie og er nok den eneste der har udgivet fortællingen om vejen til hvervet som Angakkoq. Og om livets fortrædeligheder i gamle dage. Jeg er af den opfattelse, at et så særligt personlighed må mindes ved opførelse af en statue. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved s beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet s beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: 15

16 Side 16 Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb s beslutning vil blive videreadministreret af Borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen 16

17 Side 17 05D Forslag til oprydning ved Nuuks fjorde Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsens (IA) forslag til Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsen (IA) har den 1. april 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Storm Ludvigsen ønsker at drøfter muligheden for at der iværksættes oprydning ved Nuuks fjorde. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Storm Ludvigsens forslag drøftes i og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Sorm Ludvigsen (IA) har den 1. april 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Storm Ludvigsen ønsker at drøfter muligheden for at der iværksættes oprydning ved Nuuks fjorde. Begrundelse for Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsens (IA)forslag: Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: Nuuks fjorde På forskellige steder ved Nuuk er det blevet meget tydeligt, at affald bare bliver smidt væk tilfældige steder, og det må vi gøre noget ved og det er uanset om stederne er ørredelve, fangststeder for rensdyr eller lejrpladser. Uanset om vi er fritidsjægere, erhvervsfangere eller lystsejlere, er vi alle sammen ansvarlige for ovennævnte tendens. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved s beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet s beslutninger. 17

18 Side 18 Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb s beslutning vil blive videreadministreret af Borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen 18

19 Side 19 05E Forslag til bæredygtigt hellefiskefiskeri i Nuup Kangerlua og at Nuuk bliver selvstændigt forvaltningsområde for hellefisk Kommunalbestyrelsesmedlemmer Asii Chemnitz Narups (IA) og Storm Ludvigsens (IA) forslag til Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 30. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Asii Chemnitz Narup ønsker at drøfter bæredygtigt hellefiskefiskeri i Nuup Kangerlua. Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsen (IA) har den 1. april 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Storm Ludvigsen ønsker at drøfter muligheden for at Nuuk bliver selvstændigt forvaltningsområde for hellefisk. Da Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Asii Chemnitz Narups og Storm Ludvigsens forslag begge omhandler hellefiskefiskeriet ved Nuuk, har de besluttet at forslagene skal behandles samtidigt. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Asii Chemnitz Narups og Storm Ludvigsens forslag drøftes i og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 30. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Asii Chemnitz Narup ønsker at drøfter bæredygtigt hellefiskefiskeri i Nuup Kangerlua. Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsen (IA) har den 1. april 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Storm Ludvigsen ønsker at drøfter muligheden for at Nuuk bliver selvstændigt forvaltningsområde for hellefisk. Da Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Asii Chemnitz Narups og Storm Ludvigsens forslag begge omhandler hellefiskefiskeriet ved Nuuk, har de besluttet at forslagene skal behandles samtidigt. Begrundelse for Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narups forslag: Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: Jeg stiller hermed beslutningsforslag til om bæredygtigt hellefiskefiskeri i Nuuks fjorde Ameralik, Kangersuneq m.v. og at retter henvendelse til Naalakkersuisut med henblik på realisering af forslaget. Med nærværende ønskes mangeårig udnyttelse af hellefiskebestanden af hensyn til byens erhvervsliv, beskæftigelse og økonomi. Når jeg siger bæredygtigt fiskeri mener jeg, ansvarligt fiskeri. Det kan i Naturinstituttets statistikker ses, at hellefiskefiskeriet i Nuuks fjorde allerede er startet i 1960 erne, i de første år var der blevet fanget mellem 200 tons og 800 tons hellefisk var der blevet fanget 2100 tons hellefisk. Efter fire år er mængden af fanget hellefisk blevet reduceret til næsten ingenting. I 2009 er mængden af fanget hellefisk øget igen og i 2013, var der blevet fisket op imod 1000 tons hellefisk. Mængden af 19

20 Side 20 hellefisk, der er fanget er varieret meget - gad vide om hvor mange tons hellefisk man vil kunne fange i de kommende år, hvis fiskeriet foregår på bæredygtig basis? Med udgangspunkt i Naturinstituttets tidligere rådgivninger i forhold til hellefiskekvoter indeholdende anmodninger om påpasselighed, er det meget vigtigt at fiskeri på nævnte fjorde styres markant lovgivningsmæssigt og at det bæredygtige fiskeri kontrolleres løbende i nært samarbejde med fiskerne, producenterne og eksportørerne. Det betyder: Der skal samarbejdes med fiskerne, der skal samarbejdes med indhandlings- og produktionssteder, der skal samarbejde med Naalakkersuisut, der skal arbejdes med biologerne, der undersøger og anbefaler fangstmængder og andre relevante aktører skal inviteres til samarbejde med henblik på realisering af målet. Byen har haft stor gavn af hellefiskebestanden i slutningen af 70 erne og starten af 80`erne. Men desværre har bestanden ikke kunnet give mærkbar økonomisk gevinst i midten af 1980 erne. Vi skal lære af alle forhold, der fik hellefiskefiskeriet til at falde fra hinanden og vi har allesammen ansvar for, at fejltagelserne ikke bliver begået igen. Hvis det bliver nødvendigt at rense visse fiskesteder for sunkne fangstudstyr, må vi medtage disse i planlægningen af nærværende. Det har kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsen tidligere foreslået. Vi har allesammen pligt til at sikre, at hellefiskebestanden bliver udnyttet på bæredygtig basis, så det kommer samfundet til gavn. Begrundelse for Kommunalbestyrelsesmedlem Storm Ludvigsens forslag: Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: I løbet af de sidste års tid, er fangstmængder ved hellefiskefiskeriet i Nuuk området øget mere og mere og vi er faktisk nødsaget til at foretage tiltag, så det aktuelle ubegrænsede fiskeri ikke betyder, at bestanden forsvinder som tidligere. Nuuk fiskerne følger fisken i forbindelse med deres erhverv. Fiskerne tilpasser sig kontinuerligt og ved hvilken fisk de skal satse på i hvilken måned. I 1980 erne blev fiskeriet efter hellefisk indstillet, fordi mængderne blev opfisket, og vi bliver nødsaget til at foretage tiltag, så vi undgår, at bestanden udryddes. Dette for at beskytte Nuuk fiskerne. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved s beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet s beslutninger. 20

21 Side 21 Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb s beslutning vil blive videreadministreret af Borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen 21

22 Side 22 05F Forslag om oprettelse af gæstebolig i Tasiilaq for kunstnere Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narups (IA) forslag til Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 30. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Asii Chemnitz Narup ønsker at drøfter muligheden for at oprette en gæstebolig i Tasiilaq for kunstnere. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Asii Chemnitz Narups forslag drøftes i og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 30. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Asii Chemnitz Narup ønsker at drøfter muligheden for at oprette en gæstebolig i Tasiilaq for kunstnere. Begrundelse for forslaget: Jeg foreslår, at kommunalbestyrelsen afsætter et beløb på budget 2017 til køb af et hus i Tasiilaq by. Et hus, der skal stilles gratis til rådighed som gæstebolig for udøvende kunstnere fra Grønland og udlandet. Begrundelse og uddybning af forslaget: I mange, mange lande og byer findes der gæsteboliger for udøvende kunstnere, hvor værtslandet og værtsbyen stiller en bolig til gratis til rådighed i et bestemt antal måneder. Dette giver den respektive kunstner mulighed for at lade sig inspirere af det pågældende steds natur, kultur og mennesker og arbejde aktivt med at udføre sine kunstneriske værker. Vi ved, at mange kreative personer og aktive kunstnere finder inspiration her i vort land. Lyset, vejret, naturens kræfter og den energi og magi der findes bidrager til skabertrang- og evne. Derfor vil det være et spændende skridt for Kommuneqarfik Sermersooq at give indenlandske og udenlandske kunstnere mulighed for et ophold, for eksempel i tre måneder, hvor de kan udfolde deres kreative evner og få mulighed for at koncentrere sig om det at skabe konkrete arbejder i unikke omgivelser. I mange år har Upernavik by ud fra samme idégrundlag stillet et dejligt hus til rådighed for kunstnere. Tasiilaq og østgrønlandsk kultur og kunstneriske udtryksformer er unikke og må på alle måder være berigende for aktive udøvende kunstnere uanset hvor i verden man kommer fra. For mig at se, er der så meget stolthed forbundet med den østgrønlandske kultur, og det skylder vi hinanden at folde ud, tale op og eksponere. 22

23 Side 23 Ved realiseringen af nærværende forslag er jeg sikker på, at det omvendt også vil blive til inspiration og glæde for alle i Tasiilaq. Det kan også blive en spændende mulighed for kulturudveksling og kulturfornyelse. Endelig finder jeg det vigtigt at mange kunstneriske genrer skal kunne udfoldes via ophold i gæsteboligen. Derfor foreslår jeg, at kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at købe et egnet hus i Tasiilaq by og at beløbet regnes ind i budget 2017 tillige med afledte driftsudgifter. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved s beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet s beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb s beslutning vil blive videreadministreret af Borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen 23

24 Side 24 05G Forslag om bevilling til projektering og anlæg af en mindre vej Nuuk - Kapisillit Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narups (IA) forslag til Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 30. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Asii Chemnitz Narup ønsker at drøfter muligheden for en bevilling til projektering og anlæg af en mindre vej Nuuk Kapisillit. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at Asii Chemnitz Narups forslag drøftes i og at der træffes beslutning om det videre forløb Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Asii Chemnitz Narup (IA) har den 30. marts 2016 indsendt et beslutningsforslag til. Asii Chemnitz Narup ønsker at drøfter muligheden for en bevilling til projektering og anlæg af en mindre vej Nuuk Kapisillit. Begrundelse for forslaget: Jeg foreslår at kommunalbestyrelsen afsætter 1 mio. kroner til projektering af vej fra Nuuk til Kapisillit. Begrundelse og uddybning af forslaget: har sidste år og i begyndelsen af 2015 haft spændende og dybtgående diskussioner om den fortsatte udvikling af Nuuk by, herunder de forpligtelser vi har i kraft af at være hovedstadskommune. Disse drøftelser er mere konkret mundet ud i vedtagelse af en hovedstadsstrategi for Nuuk. I den forbindelse har diskussionerne også indbefattet, hvorhen Nuuk by skal udvikle sig fremover. Ud over de pejlemærker, der er beskrevet i hovedstadsstrategien, mener jeg det er vigtigt, at tænke Kapisillit ind i og sammen med udviklingen af Nuuk by. Der eksisterer en livlig trafik mellem Nuuk og Kapisillit hele året rundt, både med RAL s bygdefartøj og med mindre private både. Det er godt. Derudover har der de sidste adskillige somre været arrangeret gå- og løbeture til Kapisillit fra Nuuk. Det er et støtteværdigt arrangement for veltrænede løbere og erfarne vandrere. Vores natur skal dog ikke kun være tilgængelig for de veltrænede og rørige personer. Det bør også være muligt for personer med mindre handicaps, for de lidt gangbesværede og for personer, der ikke er veltrænede vandrere, at nyde den lange tur. Så også de kan få den naturoplevelse det er, at bevæge sig på den smukke strækning. For at det skal kunne lade sig gøre, bør der anlægges en vej, som er sikker at gå på og hvor der evt. også kan køre ATV-ere. Derudover bør der være overnatningsmuligheder på en sådan rute, ikke mindst af hensyn til de, der skal bruge flere dage at nå frem til bestemmelsesstedet. 24

25 Side 25 Anlæggelse af en vej vil også kunne åbne op for mere turisme i Kapisillit og vil kunne forbinde by og bygd med hinanden - med de udviklingspotentialer dette vil føre med sig. Undervejs skulle der være skønne udkigsposter, hvor ikke bare udsigten kunne nydes, men udkigsposter skabt og bygget på en måde, så de fremstår som arkitektoniske kunstværker lad os inspirere af Norges nationalstrategi for turisme! Begrundelsen for at foreslå en bevilling på 1 mio. er at projektering vil kræve et særligt feltarbejde og fotooverflyvninger evt. i samarbejde med Asiaq. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at træffer beslutning om forslaget skal nyde fremme til behandling i relevant udvalg. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved s beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet s beslutninger. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen 3: Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende ordinære møde. Det videre forløb s beslutning vil blive videreadministreret af Borgmestersekretariatet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag Ingen 25

26 Side 26 05H Forslag om kompetenceløft i forhold til lærere, der underviser i specialklasser Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsens (S) forslag til Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S) har den 25. januar 2016 fremsendt et beslutningsforslag til. Peter Davidsen ønskede, at drøftede muligheden for at give et kompetenceløft til lærere, der underviser i specialklasser. besluttede den 9. februar 2016 at sende sagen til drøftelse i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 17. marts 2016 samt på økonomiudvalgsmøde den 8. april Økonomiudvalget godkendte indstillingerne med bemærkning om, at Økonomiudvalget efterlyser en samlet analyse af de formelle lærerkompetencer jf. tidligere beslutning, som ønskes fremlagt indenfor en måned. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at godkender at forslaget anbefales gennemført ved den enkelte skoles prioritering af området i forbindelse med den årlige tildeling af kurser, efter- og videreuddannelse til lærerne Sagsfremstilling besluttede den 9. februar 2016 at sende Peter Davidsens forslag om at give et kompetenceløft i forhold til lærere der underviser i specialklasser til drøftelse i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Løsningsforslag faglig vurdering Skoleafdelingen vurderer at et kompetenceløft indenfor specialundervisningsområdet vil kunne gennemføres, hvis den enkelte skole prioriterer det. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er i budget 2016 afsat 3 mio. til lærernes kursus, efter- og videreuddannelse, det svarer til ca timer eller omtrent 7,5 årsværk. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Det videre forløb - Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. 26

27 Side 27 Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning fredag den 8. april 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Med bemærkning om: Økonomiudvalget efterlyser en samlet analyse af de formelle lærerkompetencer jf. tidligere beslutning, som ønskes fremlagt indenfor en måned. Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 17. marts 2016: Indstillingerne godkendt. Bilag Ingen 27

28 Side 28 05I Forslag om at reducere klassekvotienten fra 26 til 18 elever i en klasse Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsens (S) forslag til Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresúme Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S) har den 25. januar 2016 fremsendt et beslutningsforslag til. Peter Davidsen ønskede at drøftede muligheden for at reducere klassekvotienten fra 26 til 18 i en klasse. besluttede den 9. februar 2016 at sende sagen til drøftelse i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 17. marts 2016 samt på Økonomiudvalgsmøde den 8. april Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at godkender at forslaget anbefales genfremsat i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2017 Sagsfremstilling besluttede den 9. februar 2016 at sende Peter Davidsens forslag om nedsættelse af klassekvotienten fra 26 til 18 elever i en klasse til drøftelse i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Forslaget er relevant for 7 af kommunens 8 byskoler. Løsningsforslag faglig vurdering Med de nuværende elevtal vil en maksimal klassekvotient på 18 elever betyder at: - Tasiilami Alivarpi skal oprette mindst 3 ekstra klasser - Atuarfik Tuiisaq skal oprette mindst 3 ekstra klasser - Atuarfik Samuel Kleinschmidt skal oprette mindst 2 klasser - Atuarfik Ukaliusaq skal oprette mindst 10 klasser - Nuussuup Atuarfia skal oprette mindst 3 klasser - Kangillinnguit Atuarfia skal oprette mindst 7 klasser - Atuarfik Hans Lynge skal oprette mindst 10 klasser Minimum 38 nye klasser til en anslået gennemsnitspris på 1 mio. pr. klasse. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Driftsudgifterne vil øges med minimum 38 mio. Hertil kommer anlægsudgifter til mindst en ekstra skole i Nuuk og udvidelser i Tasiilaq anslået til mindst mio. Der vil skulle rekrutteres mindst 95 ekstra lærere. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter s vedtagelse af budget 2015 og overslagsår med besparelsesforslaget om en mindste klassekvotient i de 7 byskoler på 22 elever. 28

29 Side 29 Det videre forløb - Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning fredag den 8. april 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 17. marts 2016: Indstillingerne godkendt. Bilag 1. Klassekvotienter for de 7 byskoler 2. Oversigt over elever pr. lærer 29

30 Side 30 05J Kostpolitik For daginstitutionsområdet 0-6 årige børn i Kommuneqarfik Sermersooq Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Den nuværende Kommunalbestyrelse har ønsket, at der skal være mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremmende kost for alle og at der skal arbejdes med oplysningsinitiativer om de sunde valg / sund kost. Kostpolitik kræves for at danne rammerne for et bedre sundt liv og ernæring, som også er målet for Inuuneritta II. Daginstitutionsafdelingen har i samarbejde med afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid udarbejdet kostpolitik for daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq i alderen 0-6 år. Formålet med denne politik er, at give daginstitutionerne mulighed for at indtage en sundere og mere varieret kost, samt at give personalet i daginstitutionerne en større viden om sund kost, for at dække barnets behov for næringsstoffer, ud fra dets alder. Alle involverede i processen(konsulenterne fra MIA og Fællesservice) har koordineret møderne for ledere, køkkenmedarbejdere og forældre i institutionerne, og fagfolk fra Departementet for Sundhed samt Inuili. Høring om kostpolitik har fundet sted for alle institutioner herunder ansatte samt brugere. Resultatet heraf har været forskelligt, da en del institutioner ikke har responderet i høringsrunden. De institutioner, der har svaret, har været glade for initiativet til en kostpolitik og havde kun få tilføjelser. Disse kommentarer er rettet til i den endelige kostpolitik. Departementet for Sundhed samt Inuili er også hørt i høringsrunden og er kommet med små kommentarer, men er ellers positive overfor projektet. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 17. marts 2016 samt på Økonomiudvalgsmøde den 8. april Økonomiudvalget godkendte indstillingerne med bemærkning om, at brug af grønlandske råvarer skal implementeres i kostpolitikken. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at godkender den endelige kostpolitik Sagsfremstilling Den nuværende Kommunalbestyrelse har ønsket, at der skal være mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremmende kost for alle og at der skal arbejdes med oplysningsinitiativer om de sunde valg / sund kost. Børne og familiepolitik fra vil sikre at madordninger i kommunen (skolemad, institutionsmad mv.) sammensættes ernæringsrigtigt og tillokkende - Kommunen bør medvirke til at kosten der tilbydes i kantiner (arbejdspladser, ungdomsklubber, institutioner, idrætshaller, svømmehal mv.) er sund, ernæringsrigtig og indbydende sammensat. Daginstitutionsafdelingen har i samarbejde med afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid udarbejdet processen for projektet kostpolitik. Formålet med denne politik er, at give daginstitutionerne mulighed for at indtage en sundere og mere varieret kost, samt at give personalet i daginstitutionerne en større viden om sund kost, for at dække barnets behov for næringsstoffer, ud fra dets alder. 30

31 Side 31 Alle involverede i processen - konsulenterne fra MIA og Fællesservice har koordineret møderne for ledere, køkkenmedarbejdere og forældre i institutioner, og fagfolk fra Departement for Sundhed samt Inuili. Høring om kostpolitik har fundet sted for alle institutioner herunder ansatte samt brugere. Målgruppen i projektet er ledelse og personalet i institutionerne samt forældre som skal danne rammen om sund kost i Kommuneqarfik Sermersooq. Fremgangsmåden har været at udkastet er udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af pædagogisk konsulent samt konsulenter fra Sundhed, Forebyggelse og Fritid. Udkastet har herefter været til høring i alle institutioner i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor det her har været institutionernes ansvar at formidle kostpolitikken til deres brugere. Kostpolitikken skal offentliggøres på sermersooq.gl og samtidig implementeres i alle daginstitutioner i hele kommunen. Løsningsforslag faglig vurdering Dags dato har alle daginstitutionerne en eller to køkkenmedhjælpere, og selvom flere og flere har fået uddannet personale, kræves der mere variererede kostvaner for vore børn, og til daglig skal det vurderes, hvor mange kulhydrater, fedt og energi børnene skal have, for at tilpasse det til dagens aktiviteter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Økonomisk er der for nuværende ikke brugt midler i forbindelse med arbejdet, da der er brugt teknisk udstyr til møderne, og man har dermed ikke haft behov for at tilkalde konsulenten, fra Sundhed, Forebyggelse og Fritid der er bosiddende i Tasiilaq. Konsulenten i Tasiilaq og konsulenter i Nuuk har sammen planlagt og udført møderne med repræsentanterne fra alle byerne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Børne og familiepolitik fra Koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne for valgperioden Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden Inuuritta I+II Det videre forløb Efter implementering af kostpolitikken for alle implicerede i Kommuneqarfik Sermersooq, vil der være en opgradering af køkkenpersonalets viden og kunnen i form af kursus, i samarbejde med Inuili, og midlerne vil blive taget fra egen konto. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet, da vi ikke skal bruge større midler end vi har på vores egen konto. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning fredag den 8. april 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Med bemærkning om: De grønlandske råvarer skal implementeres i kostpolitikken. Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 17. marts 2016: Indstillingerne godkendt. 31

32 Side 32 Bilag 1. Projektbeskrivelse til kostpolitik, for børneinstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq. 2. Kostpolitik 32

33 Side 33 05K Lige muligheder for børn og unge Fritidspas for børn og unge Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Fælles Service indstiller hermed forslag til udmøntning af budget 2016 lige muligheder for socialt udsatte børn. Forslaget er begrundet med henblik på at integrere dem i kommunens fritidsaktiviteter, på lige fod med andre børn. Det bevilgede beløb er på kr. Forvaltningen har påbegyndt processen med at finde en løsning, der rammer de rigtige børnefamilier, så den tilpasses efter indkomst pr. hustand. Forslag til udmøntning af budget 2016 lige muligheder for socialt udsatte børn, at der udstedes fritidspas med en værdi pr. pas pålydende 500 kr., der vil blive udstedt for et år ad gangen. Fritidspassene er tilskud til børnenes og de unges kontingent, transport og udstyr indkøb etc. Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at nå den forudsatte målgruppe på børn. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 17. marts 2016 samt på Økonomiudvalgsmøde den 8. april Indstillingerne blev godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker en samlet evaluering på pilotprojektet i forsommeren Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at godkender løsning med fritidspas Sagsfremstilling Det overordnede formål med fritidspas er, at integrere udsatte børn og unge i fritids- og foreningslivet. Erfaringer fra foreningernes egne projekter viser, at det er en helt særlig udfordring at få de stærkt udsatte børn og unge integreret og fastholdt i foreningslivet. Eksempelvis, så har GSS håndbold afprøvet processen med at få de mindre bemidlede børn ind, gennem samarbejde med børnehjems børn. Projektet med lige muligheder for børn og unge vil gøres til et forpligtende kommunalt samarbejde og inddragelse af foreningslivet. I samarbejdet forventes det, at rekruttering og håndtering af de udsatte børn og unge til fritidsaktiviteter gøres til en permanent del af den forebyggende indsats i Kommuneqarfik Sermersooq. De overordnede mål er med andre ord, at få en større del af projektets målgrupper til at indgå og deltage i fritidslivet gennem kommunens idræts-, kultur- og idébestemte foreningsliv. Foreningernes indsats i forhold til de udsatte børn og unge skal sættes i fokus, og der skal skabes et forpligtende samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og institutioner i arbejdet med målgruppen. Børn og ungegruppen i forhold til projektet er i alderen 6-19 år jf. IMAK s arbejdstidsaftale for fritidsledere. Et af succeskriterierne for projektet er, at antallet af børn og unge, som er blevet visiteret gennem projektet, er på børn fra målgruppen. Det andet kriterie er, at 60 % af de visiterede børn og unge stadig er tilknyttet en foreningsaktivitet efter 2 år. 33

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Referat Forside s 3. ordinære møde Referat Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) pr. telefon Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq 1 Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Skoler Atuarfik Samuel Kleinschmidt Atuarfik Ukaliusaq Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Referat Forside ns 1. ordinære møde Referat Tirsdag, den 9. februar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Møde i Lokaludvalget. Referat

Møde i Lokaludvalget. Referat Lokaludvalget,Paamiut Forside Møde i Lokaludvalget Referat Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Medlemmer: Peter A. Petersen Inequ Guldager, deltog ikke Lucia Møller-Grønvold Frederik Petersen Hermann

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune

Styrelsesvedtægt. for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2016 Styrelsesvedtægten er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudslovens 14,15 og16 samt Vejledning om dagtilbud m.v., kap.15 - Forældreindflydelse

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat

Bygdebestyrelsen Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Referat Saqqaa Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Referat Torsdag den 12. Februar 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob Josefsen, (S) Anda Nathanielsen, (IA)

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 3. ordinære møde Dagsorden Mandag den 28. april 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) suppleant Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere