Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden"

Transkript

1 Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) (suppleant for Justus Hansen (D)) Iddimanngiiu Bianco (IA) (suppleant for Allan Pertti Frandsen (IA)) Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Afbud Fravær

2 Side 111 Dagsorden 01 Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Fra formanden B Fra forvaltningen Orienteringer A Budgetopfølgning 1. kvartal 2014, Anlæg og Miljø området Forespørgsler Ingen Beslutninger Ingen Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A Fritidsklub i Kuummiut kt B Nye Hunde- og katte vedtægter for Kommuneqarfik SermersooqFejl! Bogmærke er ikke defin 06 C Vedtagelse af endeligt Kommuneplantillæg 1C30-2, Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk D Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-4, Kujallerpaat Lukkede punkter Ingen Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden 02. Meddelelser 02 A Fra formanden 02 B Fra forvaltningen

4 Side Orienteringer 03 A Budgetopfølgning 1. kvartal 2014, Anlæg og Miljø området Status for driftsbudgettet efter 1. kvartal 2014 Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø Direktør for Anlæg og Miljø, Mike J Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende driftsudgifter og indtægter for s område for årets første kvartal. Det tekniske område (konto 2) afviger kun lidt fra det forventede, men kvartalsresultatet for forsyningsvirksomheder (konto 6) har et samlet forbrug på 36 % af årsbudgettet. Gennemgangen viser betydelige afvigelser på enkelte bevillingsområder og et betydeligt pres på budgettet. Det gælder i særligt omfang snerydning, hvor halvdelen af budgettet er brugt efter 3 måneder. Men også kommunale virksomheder og renovationsområdet udøver et betydeligt pres på budgettet. Sagen gennemgår de væsentlige områder og foreslår forskellige tiltag, samt budgetomplaceringer. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - At udvalget tager status for økonomien på udvalgets områder til efterretning. - At sagen sendes videre til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende driftsudgifter og indtægter for s område for årets første kvartal. Konto Kontonavn Bevilling Veje, broer, trapper og anlæg m.v. Renholdelse incl. snerydning Nuuk & Bygder Paamiut & Bygder Tasiilaq & Bygder 1. kvartal total Ittooqqortoormiit i % ,8% ,1% 22 Levende ressourcer , ,4% 23 Forskellige kommunale virksomheder ,4% 24 Erhvervsejendomme ,1% 25 Brandvæsen ,2%

5 Side Øvrige tekniske virksomheder DET TEKNISKE OM- RÅDE ,1% ,9% Kvartalsregnskabet for det tekniske område viser et forbrug på 26 % af budgettet. Det er budgetteknisk ikke voldsomt alarmerende, og antyder at områder med merforbrug vil kunne kompenseres ved budgetreduktion på andre områder indenfor det samlede område. Budgetopfølgningen viser at selvom udgifter og indtægter i første kvartal på det tekniske område (konto 2) under et ikke afviger væsentligt fra det forventede, så er der grund til at skærpe opmærksomheden på forbrugsudviklingen på flere af underkontoerne. Dels udviser en række enkelte konti afvigelser som nødvendiggør korrektioner eller tiltag for at sikre budgetoverholdelse, dels er der behov for skærpet opmærksomhed generelt idet budgettet dels er reduceret i forhold til sidste år og dels at 4. Kvartal i hvert år udgiftsmæssigt ligger højere end de øvrige kvartaler. Udviklingen på Forsyningsvirksomheder (Renovation konto 66 og Øvrige forsyningsvirksomheder konto 68) viser desværre et betydeligt udgiftspres som gør tiltag nødvendige. 1. i Konto Kontonavn Bevilling Nuuk & Paamiut & Tasiilaq & Ittooqqortoormiit kvartal total % Bygder Bygder Bygder 66 Renovation m.v ,5 % 68 Øvrige forsyningsvirksomheder 6 FORSYNINGSVIRK- SOMHEDER ,7 % ,9 % Kvartalsresultatet for Forsyningsvirksomheder (konto 6) viser således et forbrug på knap 36 % af årsbudgettet, hvilket klart er for højt og kræver tiltag og muligvis budgetomplacering for at sikre budgetoverholdelse. Udgiftspresset er i særlig grad på renovationsområdet (konto 66) og skyldes særlig dagrenovation og modtagestationerne og til dels natrenovation. Generelt er der tale om stærkt vigende indtægter som skyldes afmatningen i kommunens erhvervs- og byggeaktivitet. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø har iværksat et større udredningsarbejde med henblik på at identificere årsagerne til overforbruget på de forskellige konti samt pege på mulige budgetreducerende og korrigerende tiltag. Særlig opmærksomhed rettes følgende underkonti under konto 2: a) konto Snerydning b) konto Øvrige servicefaciliteter c) konto Torvesalgsboder d) konto Udlejning af erhvervsejendomme e) konto Kommunal entreprenørvirksomhed Samt følgende underkonti under konto 6:

6 Side 115 a) konto Fælles indtægter renovationsområdet b) konto Dagrenovation c) konto Natrenovation d) konto Modtagestationer for miljøfarligt affald Forvaltningen analyserer forbruget på disse konti og overvejer forskellige tiltag for at sikre budgetoverholdelse, herunder eksempelvis: Gennemgå gældende kontrakter på snerydningsområdet i Østgrønland med henblik på at genudbyde opgaven. Gennemgå forvaltningens organisering på snerydningsområdet med henblik på at reducere udgifter på egne aktiviteter på området. Dette må forventes at have personalemæssige konsekvenser. Kontrollere opkrævning med henblik på at sikre at alle indtægter på renovationsområdet opkræves. Tilbagerulning af udgiftskrævende affaldstiltag eksempelvis genbrugsordninger (reduktion af udgifterne ved at afbrænde pap i stedet for at sende det til Danmark til genbrug). Begrænse åbningstiderne på jerndump (mindre anlægs aktivitet) for derigennem at frigive personaleressourcer til hjemtagning af udgiftskrævende opgaver (eksempelvis træknusning). Reducere eller nedsatte bemandingen på Forbrændingen Oprydning af dumpen i Paamiut, når de bebudede midler fra Selvstyret godkendes, således at sorteret affald herfra kan forbrændes i Nuuk og behandles mod betaling Reducere eller nedsætte bemandingen på brættet i Nuuk. Økonomiske konsekvenser Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at identificere besparelsespotentialer på driftskontiene 2 og 6, og der peges ikke i denne sagsfremstilling på hverken kompenserende besparelser eller budgetmæssige omplaceringer. Disse anvises først senere, og en tiltrædelse af indstillingen har således ingen økonomiske konsekvenser. Det videre forløb Forvaltningen for Anlæg og Miljø har igangsat et større udredningsarbejde med henblik på at identificere og anvise besparelsesmuligheder indenfor s driftsområde. Disse tiltag præsenteres til politisk behandling for udvalget inden sommerferien. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger. Andre bemærkninger Ingen. Bilag Ingen.

7 Side Forespørgsler Ingen 05. Beslutninger Ingen

8 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06 A Fritidsklub i Kuummiut kt Til beslutning J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø Anlægs- og Miljødirektør Mike Jakob Kristiansen, MJKR 06 C Vedtagelse af endeligt Kommuneplantillæg 1C30-2, Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Til beslutning J.nr.: 16.04/1C30-2 Anlægs- og Miljøforvaltningen direktør Mike J. Kristiansen / mjkr 06 D Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-4, Kujallerpaat Til beslutning J.nr: 16.04/ 1A1-4 Forvaltning for Anlægs og Miljø Direktør Mike J. Kristensen / mjkr 07. Lukkede punkter

9 Side 118 Ingen 08. Eventuelt 09. Godkendelse af referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. Referat

Kommunalbestyrelsens. Referat Forside ns Referat Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 2 Janjan Hovgaard havde meldt afbud til punkt nr. 552. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering nov. 2013...2 3. TM - Offentlig

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2009, den 29. april 2009 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Orienteringssager Punkt 04 Orientering om kvotedeling af hvidhvaler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere