T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 / Kapooww! Derfor er værnepligten vigtig Et spil med mennesker og viden Står du til en bøde Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 23. maj. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto Soldaterne i CISCEN-kompagniet forstår at holde humøret højt, når de er på mission. De syntes køjerne var for korte, indtil de fandt ud af, at det var arkivskabene de sov i. Læs side 9. Audio - video = disco Kampen om nye kolleger Elektronisk Krigsførelse Er du til pc og netværk Rammerne skal være i orden Telegrafkompagni på arbejde i Italien En særlig medalje Lad os mødes igen Et år ude af Forsvaret Kan du måske skyde om hjørner Personelnyt

3 Granaten fotograferet 1m før anslaget. <<< Selve træfferen af en AT4. Foto L.H. Jensen. Kapooww! Af Daniel Bjærge, 3. Telegrafbataljon. Kapooww - eller i hvert fald noget i den stil lød det, hver gang et af de 20 bestilte panserværnsvåben (AT4) blev affyret i Borris skydeterræn under 3. Telegrafbataljons skydelejr i uge 9. I løbet af ugen bød vejret på alt fra sol til regn, slud, storm osv.. Humøret var, uanset vejret, stadig højt og alle kunne stadigvæk se et eller andet positivt på trods af den bidende kulde. Skydningerne bestod af forskellige handlebaner, hvor den nye nærkampsskydestilling, CQB, blev flittigt afprøvet til stor irritation for mange "det er da en mærkelig og akavet strutten-medrøven-skydestilling"! Men det gik og de fleste skiver lagde sig da også ned for supermagtens kugler. Øvelse gør mester og mange ting skal huskes. Føling front! er temmelig væsentlig når fjenden atter dukker op. Fejl skal meldes når magasinet er ved at være tomt og skal udskiftes og selvfølgelig, hvis der rent faktisk skulle være en fejl ved våbnet. Skydeholdene klarede sig igennem fjendeland og kunne, ligesom i et godt gammeldags skydespil, begive sig videre til næste bane, som også bestod af en art handlebane eller reaktionsbane. Formålet med skydelejre er jo at gøre os bedre som soldater og til at kæmpe med vores våben og da det for mig var første gang, jeg prøvede at skyde med "tung maskingevær" (TMG) var jeg solgt det var for det første rigtigt sjovt, men søreneme om ikke jeg også kunne ramme det gik da fint! Lidt værre var det med den førnævnte AT4 skydestillingerne her var alle udmærkede dog på nær den liggende, hvor der ikke er så skrækkelig meget fleksibilitet, når man har kampvest/basis på, hjelmen der hele tiden går ned og slår det bageste sigtemiddel ned, så man ikke rammer helt, hvor man gerne vil. Kun de 20 bedste fik lov Dagene gik hurtigt og fredag var dagen, hvor en eneste skydning skulle foregå nemlig skarpskydning med AT4 dog kun for de 20 i bataljonen der ramte plet 15 gange under øvelse med indstik. Bataljonen blev samlet i venteområdet. De 20 skytter kaldt frem og alle blev introduceret for dagens ene skydning. Jeg var desværre ikke blandt de 20 skytter, men fik lov at komme med ud til standpladsen, da kaptajn T.V. Nielsen fra staben skulle skyde. Aftalen var, at jeg skulle filme når han skød. Jeg var klar! Det var kaptajnen også! Med et lød der et brag og skuddet var gået. På forhånd havde jeg fokuseret på den store panserplade, som var målet. Da skuddet gik filmede jeg pludselig en del til højre for målet og fik næsten ikke det væsentligste med! Trykket fra våbnet gjorde, at jeg ikke kunne holde kameraet stille. Det gav da også et lille smæld på lægmusklerne men fedt var det! Jeg synes, at det var en rigtig god skydelejr i Borris i uge 9 også selvom vejret ikke artede sig fra sin bedste side. Der var rig mulighed for mig at lære mine nye kollegaer i stabskompagniet at kende måske endda på en anderledes måde, end når vi blot er i garnison. Jeg har været ude af Forsvaret i et år, men er nu tilbage og er blevet taget rigtig godt imod af mine nye "brothers in arms". Mange, jeg har talt med, synes at denne skydelejr var noget helt specielt dog uden at kunne forklare hvorfor. Faktorerne synes jo at have været en del imod i hvert fald hvad angår vejret. Men faktorernes orden er jo ligegyldig. TELEGRAFEN 3

4 Derfor er værnepligten vigtig Af kaptajn Leon Dal, Logistikofficer, 2. Uddannelsesbataljon/Telegrafregimentet. Ved regimentschefens orientering den 5. marts på Ryes Kaserne fremkom der i den efterfølgende spørgeperiode et synspunkt fra tilhørerne om afskaffelse af værnepligten og indførelse af en professionel hær. Det umiddelbare svar var at værnepligten var uundværlig som hverveplatform. Antallet af spørgsmål og tiden til rådighed tillod ikke, at der blev gået dybere ned i besvarelsen af dette spørgsmål. Da jeg synes at værnepligten, om end indirekte, har nogle andre vigtige værdier for Forsvaret har jeg fundet anledning til her i TELEGRA- FEN, at supplere med mine personlige synspunkter. Umiddelbart vil jeg gerne medgive, at det forekommer besnærende, hvis man kunne koncentrere vores midler til professionelle soldater. Men netop værnepligten, omend den i sin nuværende form er begrænset i forhold til tidligere, er vores link til vores folkelige forankring. Den folkelige forankring Det, som for mig er så vigtigt med værnepligten, er den samfundsmæssige relation til vores internationale opgaveløsning. En af de risici, som ligger ved indførelsen af en professionel hær, er, at samfundet kan få den opfattelse, at man har betalt nogen for at klare de beskidte opgaver og ikke mindst, når det går galt og vi får tab, så opfattes denne ulykke mindre, fordi det jo er noget vi selv har meldt os til. I et skrækscenarie kan jeg for mit indre øre høre en nyhedsoplæser, som nedtoner en meddelelse om soldaters død med, men der var heldigvis ingen civile tab. For os som har valgt en professionel livsgerning i Forsvaret, er der ikke tale om at vælge missionerne. Det er politikerne som vælger vores opgaver og groft sagt, så er vores arbejdsgiver - det til enhver tid siddende flertal i folketinget. Den bedste måde, vi som soldater kan holde styr på disse politikere, er ikke ved at isolere os, men ved at hæge om og bevare den størst mulige relation til det omliggende samfund. Det som gør os til gode soldater Der er indlysende muligheder for både forbedringer og besparelser ved at koncentrere midlerne på en elite. I dag er det sådan, at vi med Hærens Basisuddannelse laver en vare, som der reelt ikke er afsætning for. Når rigspolitichefen m.fl. ikke ønsker at anvende totalforsvarssoldaten, så kan det isoleret set forekomme som om, at denne uddannelse er en kostbar måde at hverve personel til reaktionsstyrkeuddannelsen. Men det er min opfattelse, at en drejning af forsvaret mod ét elitekorps ikke nødvendigvis gør os til bedre soldater. For hvad er vores opgave i dag? Vi skal jo ikke ud og erobre nye kolonier eller underlægge os andre folkeslag. I mange lande har det at være soldat en meget lav status. Professionelle soldater med en lav status kan udarte til en fremmedgjort legion af folk som kan undværes. Primitive mennesker som både lever et lejrliv i missionen og hjemme hos deres enhed, som i højere grad end det vi kender også er deres familierelation. Nogle af disse soldater har gode enkeltmandsfærdigheder som skærpes yderligere ved, at de ofte ender med at dyrke deres psykoser ved at bruge fritiden på et usundt fællesskab om at slibe deres kampknive (undskyld dette karikerende udtryk). Denne type professionalisme er ikke noget, vi skal konkurrere med og dét som gør de danske soldater som lysende gode eksempler i missionerne er, at vi er helstøbte mennesker med en rigtig familiær baggrund. Vi har desuden et højere civilt skoleniveau og sprogkundskaber som også gør os til gode konfliktløsere. Netop denne helstøbte baggrund gør danske soldater til nogle af de bedste i verden til at vinde lokalbefolkningernes hearts and minds. Jeg vil ikke tages til indtægt for at underkende vigtigheden at vores feltmæssige færdigheder, som jeg ser som en nødvendig sikkerhedssele, men det vigtigste i dagens missioner er ikke blot at vinde krigen. Den rigtige sejr derimod ligger i at vinde freden. Dette gøres ved, at vi som soldater faciliterer politikernes mulighed for at etablere fred og demokrati. Årets pressefoto Valget af årets pressefoto i 2007 faldt på et stemningsbillede ved hjemkomsten af en falden dansk soldat. Det er med til at opretholde den fokus som soldater efter min mening skal have i en sådan situation. Det skal være en tragedie med klar samfundsmæssig deltagelse, når det går så galt. Den slags må aldrig blive til en rutine for offentligheden blot at notere sig et kryds mere på tabstavlen. Det er derfor, at den folkelige forankring,som blandt andet ligger i en bevarelse af værnepligten, er så vigtig. Belastning ved udsendelser kan være hård for vores familier og selvsagt er familiens omkostning ved et tab nærmest ubeskrivelig. Men uden den folkelige forståelse, forankring og anerkendelse, som også befordres gennem værnepligten, så er vores hovedopgave, missionerne ikke omkostningerne værd. Årets pressefoto i Givet til brug for TELEGRAFEN af fotograf Gregers Tycho fra Jyllands Posten. (LAL-red.) 4 TELEGRAFEN

5 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Til lykke med fødselsdagen - du får lige 30 stærke. Gaven kan desværre ikke byttes. Et spil med mennesker og viden 1. april fastholdes fortsat som 5. Telegrafbataljons officielle fødselsdag og bataljonen blev i henhold til den nye tidsregning 7 år. Traditionen tro blev dagen fejret, som det sig hører og bør med både lagkage og varm kakao! Af premierløjtnant (PL) J.P. Schmidt, operationsofficer, 5. Telegrafbataljon. Om det var en om er eller i lyset af, at han var ophavsmand for sidste års vellykkede fødselsdagsarrangement vides ikke. Men igen i år havde PL A. Pii fra DCMKompagniet fået til opgave at arrangere 5. Telegrafbataljons fødselsdagsarrangement. Planerne blev atter holdt tæt til kroppen og med beskeden om at hætte og CBRN-maske skulle medbringes til arrangementet som skulle finde sted i nær tilknytning til forhindringsbanen ja, så var både forventninger og bange anelser lige høje. Klokken kunne oberstløjtnant Oberstløjtnanten tager 1000 Gram. TELEGRAFEN 5

6 pevis Trivial Pursuit men i stedet for et normalt spillebræt var der på græsplænen lavet en kæmpe cirkel med markeringsstrimmel i alle verdens farver. Cirklen var inddelt med felter ligesom et rigtig spillebræt til Trivial Pursuit. Bare mega stort. "Kom nu fumle" og "cacaoen bliver kold hr. Baltzer" samt lignende drillerier var på menuen, da våbnet skulle samles med bind for øjnene. Flere blev så hidsige over ikke at kunne klare det, men så kunne de køle lidt af på løbeturen i morgendisen. K.W.L. Gram starte dagens løjer med en lille fødselsdagslykønskning til de fremmødte fødselarer. Straks efter åbningen Det man ikke har i hovedet - kan man afregne med benene. tog PL A. Pii over. Gik på podiet og gav de sidste praktiske bemærkninger. Det viste sig, at der skulle spilles grup- Her vinder man ost eller erfaring Kategorierne der kunne dystes i var alle inden for grundlæggende militær viden (og grundlæggende evner!), og landede man på et opgavefelt stod PL og hans kumpaner klar med praktiske opgaver, der skulle behørigt løses inden man kunne erhverve sig sin ost i form at et stempel. Her viste de bange anelser sig at komme til skamme, idet CBRN masken ikke skulle anvendes på forhindringsbanen, men blot skulle kunne iføres på de obligatoriske 9 sekunder. Kunne en opgave ikke løses, blev der prompte uddelt løbestrafrunder rundt om spillepladen for den udygtige gruppe. Nogen fik løbet mere end andre, andre snød mere end nogen og nogen sluttede således sidst og først i spillet. Hvem, der indtog hvilke pladser, skal der ikke kommes nærmere ind på, men BTNCH havde tydeligvis haft adgang til svararket i en rum tid op til dagen og andre viste med stor tydelighed, at det var en rum tid siden, at de havde samlet et gevær med bind for øjnene. Sidstnævnte gik ikke stille for sig og efter 3. forsøg for en vis unavngivet person fra DCMKMP, havde alle lagt øre til alskens tyske ukvemsgloser fremsagt i umenneskeligt hastigt tempo! Så er der lagkage Arrangementet sluttede som hvert år - nemlig med lagkage og varm kakao i så store mængder, at ingen behøvede at holde sig tilbage for at spare på noget og alle kunne således glade og overmætte trille hjemad og holde en velfortjent fri resten af dagen. 6 TELEGRAFEN

7 Seneste nyt: Der er flertal i folketinget for at stramme våbenloven, så det giver 7 dages fængsel første gang loven overtrædes! Du må bære den røde kniv til uniformen. Den til venstre, hvis den er udleveret af Forsvaret. Den sidste er ulovlig? Du må IKKE bære nogle af de tre i det civile. Står du til en bøde De af forsvaret udleverede foldeknive er fortsat lovlige at bære, men der er nu andre toner for alt det selv-indkøbte værktøjsudstyr. Er det værktøj eller våben? Af Leon Lindholm, Telegrafregimentet. Den 7. marts kom forbuddet mod at bære "tools-knive" på skrift fra Telegrafregimentet til alle ansatte. Det er nu kun tilladt at bære de røde "HMAK" lommeknive. Det er dog tilladt for de få ansatte, der har udleveret tools-knive til deres funktion, at bære disse. For alle andre ved Telegrafregimentet er det indtil videre IKKE TILLADT AT BÆRE selvindkøbte tools-knive. Leatherman tools, Victorinox og hvad de nu hedder, er alle forbudt og dermed må det siges, at de er at betragte som et ulovligt våben på arbejdspladsen. Telegrafregimentet indskærper, at alle fjerner tools-knive fra uniformen, bæltet, lommen m.m. Tag dem med hjem. 1. En lommeknivs blad må højest være 7 cm. 2. Knivsbladet må ikke kunne fastlåses. Disse regler gælder ikke knive, der bruges som værktøj. 3. Enhåndsbetjente foldeknive er ulovlige - må ikke godkendes som værktøj. Reglerne gælder indtil andet oplyses Reglerne skal overholdes, men det forlyder også, at regimentschef oberst Ib Bager har taget sagen op med Hærens Operative Kommando(HOK), for obersten ved godt, hvor meget telegrafsoldater bruger disse tools-knive i dagligdagen og at det sparer regimentet for meget tid og penge til små-værktøj. Sagen er til behandling i HOK og en evt. dispensation fra nævnte regler kan kun gives af chefen for HOK, der også kan bekræfte, at man vil arbejde hen imod en tilladelse til at bære selvindkøbte lovlige tools-knive, men som der står i mailen til alle ansatte: "Indtil denne dispensation er tilgået, er selvindkøbte tools altså at betragte som ulovlige, også selv om man bærer uniform". Lovgivningen i Danmark er stram Handy-folket har altid kunnet bruge Tools-knive og det har været muligt at købe dem gennem kontakt- og velfærdsordningen. Salget er nu stoppet. Bliver du taget med en ulovlig kniv på offentlig sted, så er bøden på kr. - anden gang er det fængselsstraf. Leatherman har udviklet knive, der passer til dansk lovgivning - læs her: På Leathermans hjemmeside kan man læse følgende: "fortolkning af loven om bæring af kniv". Pas på, hvis din kniv er enhånds-betjent eller for lang! Danmark har sandsynligvis verdens skrappeste lovgivning, når det gælder knive og den gælder også knive i multifunktionsværktøjer. I hovedtræk er reglerne fra 2003 at: * Enhånds-betjente knive er ulovlige * Du må ikke gå rundt med en kniv, hvor bladet er mere end 7 cm langt. Det er ok at bruge (knive med et blad) på over 7 cm under/til arbejde. Er du fx håndværker, lystfisker eller jæger, må du godt bruge en kniv, der er over 7 cm, under udøvelsen af dit erhverv eller din fritidsinteresse. Du må ikke have kniven/værktøjet med andre ikke-relevante steder. Fx må du ikke tage kniven med på café på vejen hjem fra arbejdet. Den må heller ikke ligge i bilen, mens du kører rundt i fritiden. Derfor er det en god idé at gøre det til en vane at køre hjem og lægge kniven i værktøjskassen eller et andet bestemt sted, så snart du er færdig med at bruge den. Ovenstående er i store træk de konsekvenser, som ændringerne i våbenloven har haft for brugere af knive. Våbenloven i sin fulde ordlyd kan findes på "Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer". Enhånds-betjente knive er ulovlige. På grund af den skrappe lovgivning har Leatherman udviklet specielle knive til det danske marked. Her er knivsbladet helt og ubrudt og man skal bruge to hænder til at åbne kniven. De lovlige knive fås hos alle de autoriserede danske Leatherman forhandlere - og KUN hos dem. Dette betyder, at man bør afholde sig fra at købe Leatherman med hjem via udenlandske hjemmesider eller på ophold i udlandet. læs mere på: Trods den fine tekst på Leathermans hjemmeside har firmaet solgt tools-knive efter 2003, der er enhåndsbetjente og dermed ulovlige. ANSVARET ER DIT! Husk - en soldat straffet for ulovlig våbenbesiddelse er ikke det bedste kort. Må DU bære din kniv - og hvor? Våbenloven 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller et andet lignende formål. Forbuddet omfatter ikke foldekniv med en klinge på højst 7 cm. Stk. 2. Justitsministeren kan udstede forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende,overdrage eller at overlade andre besiddelsen af: 1) Skarpe våben, hvis klinge overstiger 12 cm, springknive, springstiletter, faldknive og lignende samt kårdestokke og andre tilsvarende skjulte våben, 2) Slag- eller stødvåben, derunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende, 3) Kastestjerner, kasteknive og lignende, 4) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i 1, nr. 4, nævnte genstande, 10. stk.3. Dolke og knive kan uanset stk. 2, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. (Afskrift uden det der omhandler ekplosive stoffer LAL/RED). TELEGRAFEN 7

8 Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til indehaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Fredericia. Tlf.: Gælder ikke tilbud. Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Nyhed in den for kom mu ni ka ti on Op til otte personer kan kom mu ni ke re sammen uan set støj ni veau et i om gi vel ser ne ved hjælp af denne tråd lø se di gi ta le opfindelse. Bru ges i det sven ske og norske forsvar på skydebanen, under bykamp og i kamp vog ne. Effektiv på fly ve plad ser, i pits på for mel-1 baner og på fa brik ker med be la sten de støjforhold og mange flere steder. Rækkevidden på 300 m - kan forøges med en repeater ved stationær brug. Fredericia Løve Apotek Søndermarksvej 212, 7000 Fredercia, telefon TELEGRAFEN

9 Holdfoto af CISCEN/NSE/ISAF HOLD 4. Samlet før afsked i KAIA. Audio - video = disco Af oversergent Mette Pedersen - "Aka den virkelig onde"! Tjenestegørende ved Stabskompagniet/3. Telegrafbataljon (STKMP/3 TGBTN). Communication- and Informationsystemcenter/National supportelement (CISCEN NSE) Hold 4, Kandahar Airfield. Tirsdag den 12. februar oprandt dagen, hvor CISCEN/NSE Hold 4 skulle sige farvel til Kandahar Airfield (KAF). Vi skulle sige farvel til det, der havde været vores hjem på godt og ondt i det sidste halve år. Alligevel var det med en god mavefornemmelse, at vi tog af sted. Boardwalken på Kandahar Airfield. Vi havde gjort det så godt, vi kunne. Vi havde haft det sjovt og godt sammen og ikke mindst, så havde vi prøvet at give Hold 5 en så god overdragelse, som muligt. I den forbindelse vil vi gerne sende en tanke og et fortsat Held og lykke til beboerne på Murphy s Castle på KAF. KAF kan varmt anbefales som fremtidig missionsområde. Det er en stor lejr med ca soldater fra alle mulige nationer. Dertil kommer 3000 civile ansatte, som der også skal være plads til i lejren. Af faciliteter kan nævnes; Burger King, Subway, Pizza Hut, et kinesisk spisested (hvor man kan købe chicken gangbang)og Tim Horton s, hvor man kan købe dejlig kaffe og lækre doughnuts. For ikke at tage for meget på i vægt, er der også lavet et fitnesscenter, hvor kondicykler, "mormor-maskiner", løbebånd og håndvægte forefindes i rå mængder. Vaskeriet på basen er også meget besøgt. Her kan man indlevere sit vasketøj og hente det 24 timer senere, nyvasket og lagt sammen. Grundet de mange internationale soldater på KAF er der ofte shows/underholdning. Det har vi også nydt godt af i vores tid i Afghanistan. Vi har også selv (som danskere) haft underholdning under vores mission i form af tre stand-up'ere. Men den aften, hvor der var arrangeret stand-up, åbnede sluserne sig for oven og regnen stod ned i stænger. Da vi ikke havde fået vandsikringen bygget færdig endnu, var situationen i CISCEN en smule kritisk. Det hele endte med, at jeg fik besøg af mine helt private stand-uppere. Jeg havde taget vagten i CISCEN, imens de andre tog til show, men efter at have spurgt efter vandpumper over nettet, stod disse tre landmænd pludselig i CISCEN og tilbød deres assistance. Jeg ved ikke, hvor sjovt stand-up showet var, men humøret i CISCEN nåede uanede højder den aften. Det har været et begivenhedsrigt halvt år for os alle sammen og jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, at det har været en positiv oplevelse for os alle sammen. Mit team bestod af følgende: To HRUsoldater, to rutinerede DEOS-operatører, en IT-tekniker, en næstkommanderende og sidst mig selv som leder af CISCEN. Det er en god sammensætning og CI- SCEN tjenesten kan fungere, selvom der er leaveperioder og rejseaktivitet. Jeg har også selv, som leder af CISCEN, lært meget - på godt og ondt. Gode oplevelser med gode venner Af de gode oplevelser kan nævnes: 1. Professionelt samarbejde med DA- NILOG kan lykkedes, hvis man virkelig vil det! Men det kræver kræfter og vilje fra begge sider. Vi i CISCEN har haft et rigtig godt samarbejde med chefen for NSE, major P.S. Pedersen og resten af NSE-holdet. Positivitet og gensidig respekt for andre tjenestegrene og tjenestesteder er vejen frem og kan varmt anbefales. Vi har hjulpet hinanden med at nå vores fælles mål, nemlig at få NSE som enhed til at fungere optimalt. 2. Sammenhold i enheden er vital! Vi har haft et fantastisk godt sammenhold i CISCEN. Hvis en professionel samlivsekspert skulle se på os som gruppe, kunne vedkommende nok ikke have castet en bedre sammensat gruppe end vores. Den indeholder. Den gode, den sjove, den kloge, den smarte, den tekniske, den stabile og den virkelig onde! Hvem TELEGRAFEN 9

10 der udfylder hvilke roller, må den enkelte læser selv gætte sig til. 3. Et godt og stabilt bagland, både tjenstligt og privat er vigtigt, når man er udsendt. Når soldaten er udsendt, er det vigtigt for denne at vide, at der er noget at komme hjem til. Private forhold og det civile bagland kan man som fører ikke have så stor indflydelse på, andet end at man kan påminde og huske soldaten på at ringe hjem engang imellem. Men det tjenstlige bagland, man har som udsendt, kan jeg som fører kun opfordre til at videreudvikle. Både på regiments-, bataljons- og kompagniniveau. Nyhedsbreve til udsendte, opdateringer af hjemmesider, jule- og nytårshilsner, sågar julegaver fra KFUM-soldaterhjem, sergentmessen og faglige organisationer modtages af det udsendte personer med STOR fornøjelse. Det højner moralen og er med til at minde om, at man har et arbejde/ hverdag at vende hjem til. 4. Det er ikke direkte morsomt at være udsendt, men man kan godt have det sjovt sammen. Og det skal jeg love jer for, at vi har haft. Vi har opfundet en såkaldt sagde-jeg-virkelig-det-liste, hvor alle sjove og uheldige bemærkninger blev ført. På denne liste er både amerikanske cola er, æggeomeletter, oksefars, Frederiks hest, lange skeder og-uno-og-yes-og nej, mejetærskere og jamen, jeg er jo bare ærlig omtalt. Vi er alle kommet på listen, dog nogle mere end andre og jeg nævner ingen navne Caveman! Stand-up det klarede vi SELV! Det gode humør gør missionerne lettere. Der er også negative stunder Selvfølgelig er der også negative oplevelser, hvilke man helst ville have været foruden, som eksempel; krakilske arbejdsgange ved COM/KAF, direkte TETRA fjendske mennesker, CIS KAIA generelt og raketangreb. Men disse negative oplevelser bliver heldigvis opvejet dobbelt af alle de positive oplevelser og har kun været med til at give en indholdsrig udsendelse og som jeg skriver i overskriften: Audio (jeg hører) + Video (jeg ser) = Disco (jeg lærer!) Det må være den ultimative læresætning for udsendt personel: Man ser og hører en masse og sidst men ikke mindst, det man hører og ser, det lærer man af! Jeg vil slutte med at ønske mit team held og lykke med deres fremtidige tjeneste ved regimentet og sige tak for hjælpen og støtten i CISCEN og et fantastisk halvt år i Kandahar. Solnedgang over boardwalken. Sammenhold mellem fire CISCEN-operatører. 10 TELEGRAFEN

11 Briefinger ved stort set alle de andre uddannelsesbataljoner for dermed at tiltrække os en vis opmærksomhed fra de værnepligtige ved de andre regimenter. Deltagelse i Åbent Hus ved Gardehusarregimentet Udsendelse af brev til ca tidligere erhvervspraktikanter Udsendelse af plakater til alle tjenestesteder med opfordring til at søge i mission i EW-kompagniet og CISCEN-kompagniet. Udsendelse af Hæren Update, der beskriver de funktioner, som vi skal have besat i de kommende rotationer. Kampagnen følger vi op i den kommende tid med deltagelse med et Static Display ved Flyvevåbnets "Air Show" den 8. juni 2008 i Karup samt i breve til de HRU er, der lige nu er i mission. Ligeledes vil jeg under mine egne kontaktbesøg i missionsområderne i den kommende sommer søge at holde orienteringer for HRU erne der. Endelig har vi opfordret Forsvarets Personeltjeneste (FPT) til fokusere hvervningen på Fyn samt Syd- og Sønderjylland. Samlet set går det fremad for 3 TGBTN og EWKMP, mens de øvrige står lidt i stampe. Egentlig kunne man vel forvente, at det er FPT der forestår alt dette, men vi i hæren har måttet erkende, at hvis vi vil have noget gennemført, der ligger udenfor de normale produktionslinier, så må vi klare det selv. Så derfor også stor tak til de operative enheder i Føringsstøttetropperne, der loyalt og med ansvar støtter op omkring vore forsøg på at blive klar til NRF 14. Alt dette kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis vi ikke trækker med i flok, så derfor er det også vigtigt, at du hjælper til. Så har du en god idé til et hverveinitiativ, så kontakt enten mig eller vor projektofficer for hvervning, major K.Ø. Sørensen, FIIN: HFS-CHLE, telefon Jeres RC TELEGRAFEN 11

12 Mindeord Af seniorsergent M.V.G. Sørensen, administrationsbefalingsmand ved 5. Telegrafbataljon (5 TGBTN), Haderslev Kaserne. Det var med stor sorg, at vi lørdag den 23. februar 2008 ved 5 TGBTN modtog meddelelsen om overkonstabel af 1. grad Steen Engelbrecht Jakobsen Jakob alt for tidlige død. Jakob blev indkaldt i 1974 til Sjællandske Telegrafregiment og har stort set hele sin militære karriere været tilknyttet Telegrafregimentet. Jakob har gennem hans 34 års tjeneste i Forsvaret bl.a. forrettet tjeneste ved 4 TGBTN/STGR, ELK, DAMIREP samt en række CISCENTRE og senest var han tilknyttet CISCEN DANILOG i Vordingborg. Jakob var netop hjemkommet fra en udsendelse til Kosovo i perioden august 2007 til februar 2008, da en god ven og kollega fandt ham død på hans bopæl. Jakob have gennem de mange år ved Telegrafregimentet opbygget en stor faglig viden samt en række færdigheder, som han gerne delte ud af. Vore tanker og medfølelse går til Jakobs efterladte for hvem dette tab især er smerteligt. Vi, hans kolleger og kammerater, vil komme til at savne Jakob og han vil aldrig blive glemt. Æret være Steen Engelbrecht Jakobsens minde. Elektronisk Krigsførelse Hvad er Elektronisk Krigsførelse eller EW? Hvordan gør vi og hvad kommer der ud af det? Af kompagnichef, major K. Byrgesen. Disse og mange flere spørgsmål havde de besøgende ved EW-kompagniets besøgsdag den 26. april mulighed for at få svar på. Efterretningstjenesten er berygtet for at selv den mindste almindelighed er så hemmelig, at det der een gang er kommet ind som en efterretning aldrig kommer ud igen. Med EW-kompagniet er det lige modsat. I løbet af programmet blev det tydeligt, at de informationer der indhentes f.eks. i forbindelse med indsættelse i internationale operationer, i høj grad nyttiggøres for den styrke, der nyder godt af EW-kompagniets støtte. EW er en force multiplier eller sagt på en anden måde, med EW i direkte støtte, vil den støttede enhed opleve en forøget styrke og effektivitet. Chefens viden om modstanderes virke, situation og hensigter gør det nemmere at træffe effektive beslutninger og sidst og måske vigtigst, at enheden er varslet om forestående angreb. Informationer der formindsker vores sårbarhed og målretter vores indsats. På besøgsdagen blev der vist gængse og nye teknikker. EW midler varierer fra lastvognsbaserede enheder over pansrede køretøjer til patruljer LEWT (Light Electronic Warfare Teams). EW er en vigtig kampstøtte faktor. Denne kendsgerning og dermed relevansen af vores indsættelse har medvirket til, at holde en høj moral i kompagniet og også skabe forudsætning for deltagelse i spændene aktiviteter i ind- og udland. Vi er arbejdsramte og såfremt du har lyst til at vide mere om kompagniet eller eventuelt vil gøre tjeneste her, er du meget velkommen til at kontakte os. Musikhuset I Haderslev er soldater velkommen, men også musikere og nu er der snart et hus de kan øve i. Dirigent René Bjerregaard Nielsen kører ofte forbi og man kan se hans smil blive breddere for hver gang. Foto 1. april LAL 12 TELEGRAFEN

13 , TELEGRAFEN 13

14 Haderslev Kaserne stod for den helt store rengøring, derfor var alle køretøjer fjernet fra facaden og det var en oplagt situation til at f Rammerne skal være i o Vi er midt i et forsvarsforlig og det næste tegner sig. Med starten af dette forlig kom idéen til at give alle ansatte en bedre hverdag ved at indføre "de 66 tiltag". Hvordan er det så gået? Sker der noget og kan det mærkes blandt soldaterne? Af Leon lindholm, redaktionen. Det var ikke bare blå balloner og luftkasteller. De 66 tiltag er ment alvorligt, men flere af tiltagene er rimelige omfattende og er ikke noget, der lige kan indføres med et snuptag. Det vil kræve tid og penge, men generelt er der en holdning blandt soldaterne til, at vi tror på, at det her er ment alvorligt og man kan nu se rundt om, at der sker noget. De første synlige tegn var gratis kaffe, te og frugt. Med frugtordningen kom også flere diskussioner i krogene om sundhed og det har igen medført en positiv drejning mod en sundere linie. Flere går nu efter bedre kost- og motionsvaner og mange har kvittet smøgerne. Snakken om de 66 tiltag har virket og effekten vokser stille og roligt. Traficlight Princippet med at få de 66 tiltag ført ud i livet er af Hærens Operative Kommando blevet fulgt til dørs med "traficlightsystemet", som ganske enkelt går ud på, at et tiltag er rødt indtil der sker noget, så bliver det gult. Når det er helt indført og virker, så får det grønt lys. På denne simple måde kan soldaterne og de ansatte også følge med i, hvor der sker noget. De tiltag, der har fået grønt lys, er ikke nødvendigvis "grønt lys" ved alle regimenter og kaserner. Ved Telegrafregimentet (TGR) er der følgende grønne: Flere sundhedsfremmende tiltag er indført. Indførelse af korporalsgraden mangler kun fagforeningens endelige økonomiske accept. Daglige og månedlige eftersyn på køretøjerne er afskaffet. Årlige eftersyn er lavet til hvert andet år og omskolinger er på samme vis omlagt, som hvis man stod med et civilt køretøj. Der er givet enhederne 1000,- kr. pr medarbejder til at fremme fastholdelse og udvikling af korpsånden. Officersuddannelsen har fået tilføjet en kort udgave på et år. Mange områder er gule Gult lys - kan beskrives som værende godt på vej i den rigtige retning. Her kan så nævnes de planlagte renoveringer og forbedringer på bygninger og deres vedligeholdelse, hvor de ansatte også selv 14 TELEGRAFEN

15 otografere hovedbygningen. Billedet er sammensat og "originalen" fylder 90 cm i bredden. Billedet ligger elektronisk på redak- tioden har vist interesse. Flere vedligeholdelsesopgaver er nu kalendersat og som man kan se på Haderslev Kaserne, gøres her mere for at vise den pæne side af området, så det er dejligt at være på arbejde - det kunne i detaljerne godt siges at være til et "grønt lys", men det er gult fordi det ses i en sammenhæng der hedder indkvartering. Her vil man gøre mere for at værelserne og inventaret bliver bedre eller fornyet. De gamle skummadrasser er på vej ud, for at blive afløst af bedre, som gør at soldaterne får en bedre søvn. Materielanskaffelser På materielsiden er planlagt indkøb af: softmounts, rødpunktssigte, optisk sigte, personlige høreværn, mere uddannelsesmateriel og flere fjernarbejdspladser. Anskaffelsen er sat i gang, men ikke alt er fysisk kommet - derfor er det "gule" tiltag. Andre steder er der også sket ting, der får betydning direkte for telegrafsoldater, såsom erkendelsen af at der skal flere specialister til. Derfor er der givet tilladelse til, at TGR eksempelvis går direkte ud og hverver mod bestemte funktioner, der skal besættes og det er sket, så for vores vedkommende kunne der være en grøn mere her, men igen samlet set i Forsvaret er det ikke ført helt ud - andre er helt klar. I den forbindelse er der også åbnet for at give merit til ansatte, der på den måde kan løftes over i andre job, som vi også ved TGR har set muligt, da en civil blev kaptajn. Omkring sergentuddannelsen er der også nyt på vej, nemlig en tilpasning til den operative struktur og optagelseskriterierne og rekrutteringen tilpasses de faktiske forhold. På personelsiden arbejdes der på at lave mere fleksible muligheder for den enkelte ansatte og for enkelte enheder, der ønsker en anden afvikling af eks. optjente/planlagte friheder. Fleksibilitet. Sygemelding Ikke alle tiltag er som nævnt indført. Et tiltag mange venter sig meget af er, at det på sigt skal være sådan, at man kan ringe på et nr. og melde sig syg uanset hvor man er ansat i Forsvaret og så sørger man her for, at alle nødvendige får TELEGRAFEN besked om, hvem der er syg. Det er ikke noget stort, men for den der er syg, er det godt, at ens pårørende kan ringe og man ved, at sygemeldingen kommer til rette sted og Forsvaret får mange milioner kroner retur ved at kunne holde bedre fast i refusionsmidlerne også ved barselsfravær. Forenkling kan gavne hverdagen Det er, som du kan se, ikke alle tiltag der koster penge. Der er også set på muligheder for bare at gøre hverdagen bedre, ved at forenkle forskellige procedure omkring brug af køretøjer, men nu også omkring FOKUS samtaler mellem ledere og medarbejdere og her afventes inden længe at dette går fra gult til grønt. De røde bliver grønne Tilbage er så en stor del, der er "røde", men lad dem nu få tid til at blive både gule og grønne. Det vigtigste er, at se der sker noget og det der "grønnes" også giver en ønsket effekt. De nye tiltag har i hvert fald været med til at løfte glæden ved at gå på arbejde for mange, så vi venter på grønt over hele linien. 15

16 Deltagene samlet til det traditionelle "familiefoto". Telegrafkompagni på arbejde i Italien 2. Telegrafkompagni var på tur til Italien - for at arbejde. Vi skulle derned for at lære mere omkring, hvad det vil sige at være et SHIRBRIG KMP. Turen blev en stor succes. Nogle kom hjem med bredere viden inden for transport, andre med en bedre forståelse for et internationalt miljø og alle med en større faglig viden. Af sergent N.S. Jensen, 2. Telegrafkompagni/3. Telegrafbataljon (2 TGKMP/3 TGBTN). 2 TGKMP stod mandag morgen klar til at begive sig ud på en uges rejse mod det varmere sydland benævnt Italien. Alle stillede som befalet i civilt tøj, én havde sågar vovet at stille i t-shirt. Så det kan roligt siges at forventningerne var høje. Alle havde dog bevæbnet sig med en større tålmodighed, da vores flybilletter viste, at der skulle hele tre flyvninger til, for at komme ned til byen Brindisi i Italien. Det hed sig Billund Berlin, derfra til Rom og fra Rom til Brindisi. Ikke alle veje fører direkte til Rom Hvilket jo egentlig ikke var så slemt. Det store men kom først, da vi ramte Berlin, hvor det viste sig, at vores fly videre til rom var aflyst. Herfra blev 2 KMP delt ind i to grupper - de heldige og dem der var knap så heldige. De heldige fangede et fly til München og derfra videre til Rom. Videre igen med fly til slutdestinationen. De kunne indlogere sig på hotellet ved 23-tiden. Dem der kunne regne sig for at være de knap så heldige, tog et fly til Milano, derfra til Rom og kunne så ikke komme videre, da de kom for sent til dagens sidste fly til Brindisi. I Rom var de derfor nødt til at indlogere sig på et hotel og kunne så tage til takke med fire timers søvn og en morgenflyvning til Brindisi. Basen - et kæmpe område Basen, vi skulle være på, blev etableret i 1956 for at støtte United Nations Emergency Force, som lager. Efter at den kolde krig sluttede, kom der meget mere aktivitet i UN og derfor blev basen udvidet og opgraderet til at styre ikke kun lager, men også alt telekommunikation og uddannelse af folk på det forskellige UN materiel, som basen rådede over og håndterede. Basen er kæmpestor. Det er herfra UN styrer al kommunikation med de udsendte enheder og deres hovedkvarter i New York. Selve det radiotekniske materiel er Alle soldater ved Telegrafregimentet i Fredericia og Haderslev kan fra 1. maj ringe og melde sig syg på telefon: Andre ansatte får besked via deres organisationer på, hvornår de kan bruge samme nummer til sygemelding. kilde: (FPT- Hjørring). 16 TELEGRAFEN

17 nikere med Brindisi og UN hovedkvarteret i New York. -HF forbindelse til deres egne enheder i felten. -VHF forbindelse med en rækkevidde på ca. 40 km til deres lejr-forbindelse. Den svarede til vores AL9 pumpemaste. Forskellen er bare, at deres havde et noget nyere design og på deres skal man blot trykke på en knap, så pumper køretøjet antennen op. Nyeste skud på stammen af pansrede køretøjer. noget, man som telegrafsoldat godt kan blive lidt svedig i håndfladen af at kigge på. Derudover har de også deres kæmpelagre, hvorfra de enkelte missioner kan bestille alt deres happen-gut. Det er sådan et sted en forsyner, kan blive liderlig af at kigge på. Os andre dødelige kan da også blive lidt småmisundelig over alt det nye grej de har. Deres faciliteter er helt nye og topmoderne og tilhørende lækre og effektive computere. Alt i alt er det som at se på et overflødighedshorn af lækkerier. Efter en rundtur på basen tirsdag morgen blev folk delt, i de på forhånd sammensatte hold. CITS-holdet: Dette var holdet der beskæftigede sig med det tekniske. Alt indenfor kommunikation og det tekniske materiel de havde. CITS-holdet brugte de tre dage på at blive omskolet til UN s svar på en HF/ VHF/UHF vogn. Vognen havde alt hvad en inkarneret telegrafsoldat kunne drømme om. Grejet var spritnyt og rigtigt lækkert, men jeg tvivler på, at det ville kunne klare en tre-ugers øvelse i Finderup. Det rent uddannelsestekniske stod et hold ingeniører for. På vognen var der (i hoveddele): -Satellit kommunikation for at kommu- LOG-holdet: Logistik var holdet der så på, hvordan basen i praksis fik det hele til at fungere, med henblik på at holde missionerne og hovedkvarteret støttet med materiel. Første dag havde de et teoretisk kursus i kørsel i missionsområdet, samt forhold ved bevægelse omkring fly og helikopter. Anden dag var de rundt og se på de forskellige lagre. De sluttede af med at se læsning af et skib. Deres politik er lidt ulig vores våbenkammer-politik. For dem er et tomt lager - et godt lager. Der var en god videns udveksling omkring, hvordan man håndterer vareleverandører og derudover så holdet, hvordan de dernede genbruger og vedligeholder materiel fra missionerne. Hvilket de sparer en masse penge på. MMEK-holdet: Motormekanikerne fik lov til gå med nogle professionelle folk, der rådede over noget lækkert grej. Her taler vi om generatorer fra 7,5 KW til KW. Køretøjer fra 50- til 500HK. Deres værksted dernede var fire gange så stor som et tilsvarende dansk. Her havde de også undervisningslokaler og testbænke fra bl.a. Toyota og Nissan, som de har et tæt samarbejde med og som er bilmærker der bruges meget. Disse firmaer sender derfor deres specialister ud for at undervise de ansatte mekanikere direkte. Logistikholdet var særdeles nysgerrig, men der var ingen begrænsninger fra italienernes side. Alt blev åbnet så man kunne se indholdet hvis det var ønsket. Oplevelser af flere slags Onsdag morgen skulle vi alle stille en halv time tidligere end de andre dage, da COMMANDER SHIRBRIG ville dukke op. Kort fortalt, generalen kom, generalen talte, generalen gik og mere var der nu ikke i det Aftenturene og særegne spisetider blev en tvetydig oplevelse. Det der krævede mest tilvænning på denne tur, må så absolut være maden. Mere specifikt, hvornår den skulle indtages. Her kører de i en noget forskudt cyklus. De spiser således først middagsmad klokken og aftensmad kl , grundet deres knap så geniale indfald - siestaen. TELEGRAFEN 17

18 Vi kan godt følge logikken med at man sover, når det er varmest, men så må man omvendt også sige, at de skal følge med årstiderne. Der er jo ingen grund til at sove, når der kun står 15 grader på termometret - det er ikke en ulidelig varme at arbejde i. Nå, men når vi ser bort fra de forskudte arbejds- og spisetider, kan man heller ikke finde mere at sætte en finger på. Deres mad må siges at være i topklasse. Som kødelsker, kan jeg kun bifalde deres udmærkede forkærlighed for store steaks. Her taler vi ikke længere om et noget fedtet valg mellem 200 og 400 grams steaks. Når man bestiller en stor steak, får man en steak på 1 kg (ikke bare dårlig fiskerhumor - den vejede ET KILO). Hvad tilbehør angår, overgår de igen ens fantasi. Her kommer en halv citron ved siden af - og intet andet. Hjemturen - afrunding Hjemturen forløb for de fleste meget smertefrit. Der var dog en uheldig kollega, der mistede sin bagage. Så kunne han slutte sig til de andre to, som mistede deres bagage på vej derned. Mafiaen så vi ikke så meget til, selv om der hyppigt blev spurgt ind til emnet. Alt i alt en god tur, hvor folk kunne følge med på det faglige område samt, for de unges vedkommende, få en oplevelse af, hvordan det forgår på et internationalt plan, når flere nationaliteter skal arbejde sammen. Chefen for NATO CIS Service Agency, generalløjtnant Ulrich Wolf overrækker major Dalby-Frandsen NATO Meritorious Service Medal. En særlig medalje Af 2. Uddannelsesbataljon. Den 13. marts fik major Leif Dalby- Frandsen overrakt NATO's generalsekretærs ærefulde NATO Meritorious Service Medal af chefen for NATO CIS Service Agency (Director NCSA) generalløjtnant Ulrich Wolf ved en ceremoni hos 1st NATO Signal Battalion i Maastricht i Holland. Medaljen er tildelt på baggrund af majorens varetagelse af funktionen som Chief S3 1st NATO Signal Battalion i perioden 1. september august Det anføres i begrundelsen for tildelingen, at: "Major Dalby-Frandsen som S3 og NK/BTN har varetaget planlægning, koordination og gennemførelse af deployeringer i en ekstraordinær toårs periode. Han har både deployeret soldater til AFGHANISTAN i rollen som Signal Support Group og som enkeltpersoner i andre operative teatre. Han har sikret NCSA nødvendige støtte til ISAF hovedkvarterer. Han er under stadig mere krævende operative vilkår og øgede tidskrav blevet presset til det yderste. Han har i en turbulent tid måttet tilpasse sin ledelsesstil og føring til en international stab og deres evner og ambitioner. Deployeringer med kort varsel, sene beordringer og uklare scenarios, hvor implementering af et nyt kommunikationssystem, the Limited Interim NRF Capability (LINC) viste sig at blive en prøvelse af hans evner. Han overkom alle disse udfordringer, herunder især at deployere bataljonen forud for øvelse STEADFAST JAGUAR og at deployere bataljonen så betids forud for OPERATION MILAN, at en kontinuerlig støtte til de deployerede soldater blev mulig. Dette skete sideløbende med varetagelse af bataljonens daglige udfordringer i Europa, hvilket alene lykkedes grundet hans enestående indsats. I perioden har major Dalby-Frandsen vist modenhed, fremragende lederevner, beslutsomhed og viljen til ikke at lade sig overvælde af udfordringerne. Han har været bataljonschefen en solid, helt igennem troværdig og ansvarlig næstkommanderende i dennes fravær og har stedse ledet ved eksemplets magt. Han er yderst respekteret i hele bataljonen og har en stor del af æren for 1st NATO Signal Battalions succes". Tildelingen af fortjenstmedaljen er godkendt af NATOs generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer. Fra 2. Uddannelsesbataljon (TELEGRA- FENS læsere) skal lyde et stort tillykke til major Leif Dalby-Frandsen med den velfortjente dekorering. Bær medaljen med stolthed og i visheden om, at du er en af de få, NATOs generalsekretær har tildelt dette særlige hæderstegn. 18 TELEGRAFEN

19 Lad os mødes igen Mange har soldatertiden, som en uforglemmelig oplevelse og tænker - det kunne være fedt at mødes med dem alle igen. Kun de færreste får gjort noget ved det, men her er nogen der vil prøve. Af Leon Lindholm, redaktionen. TELEGRAFEN fik for nylig en fra en gruppe personer, der savner kollegaerne fra "gamle dage". De vil gerne have redaktionen til at hjælpe og selvom vi ikke er et festbureau, vil vi da gerne prøve at hjælpe folk med at finde de gamle venner, for at kunne mødes og igen mindes de gode og sjove timer, der var i Mange af de der efterlyses er abonnenter på TELEGRAFEN, så derfor er det os en glæde at kunne prøve at hjælpe. Her er mailen: Vi er fem gamle telegrafsoldater fire forhenværende og en nuværende der alle har ligget soldat ved 2. Brigade- telegrafdeling i Fredericia i mange år. Som årene er gået er det ofte lykkedes os at samle de gamle "2. delingsfolk" til en komsammen i Konstabelmessen på Ryes Kaserne senest i september Nu forsøger vi igen at ringe lystigt rundt til kammeraterne. De fleste er forholdsvise nemme at finde bl.a. via internettet, men alligevel står en stor del tilbage, som vi savner kontakt til. Som noget nyt har vi taget internettet yderligere i brug, idet vi har oprettet en hjemmeside til formålet. Hjemmesiden fungerer som bindeled, hvor vi i fællesskab, dels forsøger at finde de sidste af vore kammerater og dels hygger os gevaldigt med at indsende billeder, biografier m.m. fra en kær tid. Vi tænkte, om TELEGRAFENS læsere måske kunne hjælpe os med informationer omkring de sidste, vi mangler. Om ikke andet, skal TELEGRAFENS læsere have muligheden for at tjekke sig ind på hjemmesiden og se de efterhånden mange billeder fra halvfjerdserne og firserne. Ligeledes er man naturligvis velkommen til at indsende materiale, der kan være med til at gøre hjemmesiden interessant. Specielt billeder fra dengang vil blive hilst velkommen. Adressen er: dk/ryes. Er man først på hjemmesiden skulle det være nemt at finde rundt! Med venlig hilsen: Irene Outzen, Keld Johannessen, Carsten M. Lind (dengang Jensen), Ole Steen Hansen, Jenik Langsted (dengang J.A. Frederiksen) Personerne på billedet fra 2. Brigadetelegrafdeling er: Michael Panduro, Tommy Stokholm Hansen, Morten Holmgård, Jesper Maigaard, Kaj Werner Olsen, Mogens Møller Nielsen, Henrik Schiøler, Boe Stiig Sejerup, Vibeke Lyng Andreassen (dengang V. B. Jørgensen), Tommy (Dragen) Andersen, Ole Steen Hansen, Carsten Møller Petersen, Henrik Meldgård Pedersen, Hans Henrik Clausen og Peter Sørup, Johan Bonnesen, Susanne Fyrstenborg (dengang S. M. Jørgensen), Lene Bøttern Nielsen, Bea Holm, Lone Lærkegård Hendem (dengang L. Lærkegård) og Mogens Frederiksen. Fotoet er fra forfatter af Lene Bøttern Nielsen. Er du blandt de nævnte eller kender du en af dem, så giv dem venligst denne artikel og følgende adresse: TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Entreprenørvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 20 TELEGRAFEN

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig magasinet NR. 3 /SEPTEMBER 2008 Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig 40 46 Terror bekæmpes af de stille helte Jubilæum og plakatkunst På vej til Afghanistan Veldrevet

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet magasinet nr. 2 /Juni 2008 05 Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet Tema: Samarbejde med forsvaret Færre timer ved 33 skrivebordet Læserrejser www.hjv.dk

Læs mere