T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 / Kapooww! Derfor er værnepligten vigtig Et spil med mennesker og viden Står du til en bøde Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 23. maj. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto Soldaterne i CISCEN-kompagniet forstår at holde humøret højt, når de er på mission. De syntes køjerne var for korte, indtil de fandt ud af, at det var arkivskabene de sov i. Læs side 9. Audio - video = disco Kampen om nye kolleger Elektronisk Krigsførelse Er du til pc og netværk Rammerne skal være i orden Telegrafkompagni på arbejde i Italien En særlig medalje Lad os mødes igen Et år ude af Forsvaret Kan du måske skyde om hjørner Personelnyt

3 Granaten fotograferet 1m før anslaget. <<< Selve træfferen af en AT4. Foto L.H. Jensen. Kapooww! Af Daniel Bjærge, 3. Telegrafbataljon. Kapooww - eller i hvert fald noget i den stil lød det, hver gang et af de 20 bestilte panserværnsvåben (AT4) blev affyret i Borris skydeterræn under 3. Telegrafbataljons skydelejr i uge 9. I løbet af ugen bød vejret på alt fra sol til regn, slud, storm osv.. Humøret var, uanset vejret, stadig højt og alle kunne stadigvæk se et eller andet positivt på trods af den bidende kulde. Skydningerne bestod af forskellige handlebaner, hvor den nye nærkampsskydestilling, CQB, blev flittigt afprøvet til stor irritation for mange "det er da en mærkelig og akavet strutten-medrøven-skydestilling"! Men det gik og de fleste skiver lagde sig da også ned for supermagtens kugler. Øvelse gør mester og mange ting skal huskes. Føling front! er temmelig væsentlig når fjenden atter dukker op. Fejl skal meldes når magasinet er ved at være tomt og skal udskiftes og selvfølgelig, hvis der rent faktisk skulle være en fejl ved våbnet. Skydeholdene klarede sig igennem fjendeland og kunne, ligesom i et godt gammeldags skydespil, begive sig videre til næste bane, som også bestod af en art handlebane eller reaktionsbane. Formålet med skydelejre er jo at gøre os bedre som soldater og til at kæmpe med vores våben og da det for mig var første gang, jeg prøvede at skyde med "tung maskingevær" (TMG) var jeg solgt det var for det første rigtigt sjovt, men søreneme om ikke jeg også kunne ramme det gik da fint! Lidt værre var det med den førnævnte AT4 skydestillingerne her var alle udmærkede dog på nær den liggende, hvor der ikke er så skrækkelig meget fleksibilitet, når man har kampvest/basis på, hjelmen der hele tiden går ned og slår det bageste sigtemiddel ned, så man ikke rammer helt, hvor man gerne vil. Kun de 20 bedste fik lov Dagene gik hurtigt og fredag var dagen, hvor en eneste skydning skulle foregå nemlig skarpskydning med AT4 dog kun for de 20 i bataljonen der ramte plet 15 gange under øvelse med indstik. Bataljonen blev samlet i venteområdet. De 20 skytter kaldt frem og alle blev introduceret for dagens ene skydning. Jeg var desværre ikke blandt de 20 skytter, men fik lov at komme med ud til standpladsen, da kaptajn T.V. Nielsen fra staben skulle skyde. Aftalen var, at jeg skulle filme når han skød. Jeg var klar! Det var kaptajnen også! Med et lød der et brag og skuddet var gået. På forhånd havde jeg fokuseret på den store panserplade, som var målet. Da skuddet gik filmede jeg pludselig en del til højre for målet og fik næsten ikke det væsentligste med! Trykket fra våbnet gjorde, at jeg ikke kunne holde kameraet stille. Det gav da også et lille smæld på lægmusklerne men fedt var det! Jeg synes, at det var en rigtig god skydelejr i Borris i uge 9 også selvom vejret ikke artede sig fra sin bedste side. Der var rig mulighed for mig at lære mine nye kollegaer i stabskompagniet at kende måske endda på en anderledes måde, end når vi blot er i garnison. Jeg har været ude af Forsvaret i et år, men er nu tilbage og er blevet taget rigtig godt imod af mine nye "brothers in arms". Mange, jeg har talt med, synes at denne skydelejr var noget helt specielt dog uden at kunne forklare hvorfor. Faktorerne synes jo at have været en del imod i hvert fald hvad angår vejret. Men faktorernes orden er jo ligegyldig. TELEGRAFEN 3

4 Derfor er værnepligten vigtig Af kaptajn Leon Dal, Logistikofficer, 2. Uddannelsesbataljon/Telegrafregimentet. Ved regimentschefens orientering den 5. marts på Ryes Kaserne fremkom der i den efterfølgende spørgeperiode et synspunkt fra tilhørerne om afskaffelse af værnepligten og indførelse af en professionel hær. Det umiddelbare svar var at værnepligten var uundværlig som hverveplatform. Antallet af spørgsmål og tiden til rådighed tillod ikke, at der blev gået dybere ned i besvarelsen af dette spørgsmål. Da jeg synes at værnepligten, om end indirekte, har nogle andre vigtige værdier for Forsvaret har jeg fundet anledning til her i TELEGRA- FEN, at supplere med mine personlige synspunkter. Umiddelbart vil jeg gerne medgive, at det forekommer besnærende, hvis man kunne koncentrere vores midler til professionelle soldater. Men netop værnepligten, omend den i sin nuværende form er begrænset i forhold til tidligere, er vores link til vores folkelige forankring. Den folkelige forankring Det, som for mig er så vigtigt med værnepligten, er den samfundsmæssige relation til vores internationale opgaveløsning. En af de risici, som ligger ved indførelsen af en professionel hær, er, at samfundet kan få den opfattelse, at man har betalt nogen for at klare de beskidte opgaver og ikke mindst, når det går galt og vi får tab, så opfattes denne ulykke mindre, fordi det jo er noget vi selv har meldt os til. I et skrækscenarie kan jeg for mit indre øre høre en nyhedsoplæser, som nedtoner en meddelelse om soldaters død med, men der var heldigvis ingen civile tab. For os som har valgt en professionel livsgerning i Forsvaret, er der ikke tale om at vælge missionerne. Det er politikerne som vælger vores opgaver og groft sagt, så er vores arbejdsgiver - det til enhver tid siddende flertal i folketinget. Den bedste måde, vi som soldater kan holde styr på disse politikere, er ikke ved at isolere os, men ved at hæge om og bevare den størst mulige relation til det omliggende samfund. Det som gør os til gode soldater Der er indlysende muligheder for både forbedringer og besparelser ved at koncentrere midlerne på en elite. I dag er det sådan, at vi med Hærens Basisuddannelse laver en vare, som der reelt ikke er afsætning for. Når rigspolitichefen m.fl. ikke ønsker at anvende totalforsvarssoldaten, så kan det isoleret set forekomme som om, at denne uddannelse er en kostbar måde at hverve personel til reaktionsstyrkeuddannelsen. Men det er min opfattelse, at en drejning af forsvaret mod ét elitekorps ikke nødvendigvis gør os til bedre soldater. For hvad er vores opgave i dag? Vi skal jo ikke ud og erobre nye kolonier eller underlægge os andre folkeslag. I mange lande har det at være soldat en meget lav status. Professionelle soldater med en lav status kan udarte til en fremmedgjort legion af folk som kan undværes. Primitive mennesker som både lever et lejrliv i missionen og hjemme hos deres enhed, som i højere grad end det vi kender også er deres familierelation. Nogle af disse soldater har gode enkeltmandsfærdigheder som skærpes yderligere ved, at de ofte ender med at dyrke deres psykoser ved at bruge fritiden på et usundt fællesskab om at slibe deres kampknive (undskyld dette karikerende udtryk). Denne type professionalisme er ikke noget, vi skal konkurrere med og dét som gør de danske soldater som lysende gode eksempler i missionerne er, at vi er helstøbte mennesker med en rigtig familiær baggrund. Vi har desuden et højere civilt skoleniveau og sprogkundskaber som også gør os til gode konfliktløsere. Netop denne helstøbte baggrund gør danske soldater til nogle af de bedste i verden til at vinde lokalbefolkningernes hearts and minds. Jeg vil ikke tages til indtægt for at underkende vigtigheden at vores feltmæssige færdigheder, som jeg ser som en nødvendig sikkerhedssele, men det vigtigste i dagens missioner er ikke blot at vinde krigen. Den rigtige sejr derimod ligger i at vinde freden. Dette gøres ved, at vi som soldater faciliterer politikernes mulighed for at etablere fred og demokrati. Årets pressefoto Valget af årets pressefoto i 2007 faldt på et stemningsbillede ved hjemkomsten af en falden dansk soldat. Det er med til at opretholde den fokus som soldater efter min mening skal have i en sådan situation. Det skal være en tragedie med klar samfundsmæssig deltagelse, når det går så galt. Den slags må aldrig blive til en rutine for offentligheden blot at notere sig et kryds mere på tabstavlen. Det er derfor, at den folkelige forankring,som blandt andet ligger i en bevarelse af værnepligten, er så vigtig. Belastning ved udsendelser kan være hård for vores familier og selvsagt er familiens omkostning ved et tab nærmest ubeskrivelig. Men uden den folkelige forståelse, forankring og anerkendelse, som også befordres gennem værnepligten, så er vores hovedopgave, missionerne ikke omkostningerne værd. Årets pressefoto i Givet til brug for TELEGRAFEN af fotograf Gregers Tycho fra Jyllands Posten. (LAL-red.) 4 TELEGRAFEN

5 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Til lykke med fødselsdagen - du får lige 30 stærke. Gaven kan desværre ikke byttes. Et spil med mennesker og viden 1. april fastholdes fortsat som 5. Telegrafbataljons officielle fødselsdag og bataljonen blev i henhold til den nye tidsregning 7 år. Traditionen tro blev dagen fejret, som det sig hører og bør med både lagkage og varm kakao! Af premierløjtnant (PL) J.P. Schmidt, operationsofficer, 5. Telegrafbataljon. Om det var en om er eller i lyset af, at han var ophavsmand for sidste års vellykkede fødselsdagsarrangement vides ikke. Men igen i år havde PL A. Pii fra DCMKompagniet fået til opgave at arrangere 5. Telegrafbataljons fødselsdagsarrangement. Planerne blev atter holdt tæt til kroppen og med beskeden om at hætte og CBRN-maske skulle medbringes til arrangementet som skulle finde sted i nær tilknytning til forhindringsbanen ja, så var både forventninger og bange anelser lige høje. Klokken kunne oberstløjtnant Oberstløjtnanten tager 1000 Gram. TELEGRAFEN 5

6 pevis Trivial Pursuit men i stedet for et normalt spillebræt var der på græsplænen lavet en kæmpe cirkel med markeringsstrimmel i alle verdens farver. Cirklen var inddelt med felter ligesom et rigtig spillebræt til Trivial Pursuit. Bare mega stort. "Kom nu fumle" og "cacaoen bliver kold hr. Baltzer" samt lignende drillerier var på menuen, da våbnet skulle samles med bind for øjnene. Flere blev så hidsige over ikke at kunne klare det, men så kunne de køle lidt af på løbeturen i morgendisen. K.W.L. Gram starte dagens løjer med en lille fødselsdagslykønskning til de fremmødte fødselarer. Straks efter åbningen Det man ikke har i hovedet - kan man afregne med benene. tog PL A. Pii over. Gik på podiet og gav de sidste praktiske bemærkninger. Det viste sig, at der skulle spilles grup- Her vinder man ost eller erfaring Kategorierne der kunne dystes i var alle inden for grundlæggende militær viden (og grundlæggende evner!), og landede man på et opgavefelt stod PL og hans kumpaner klar med praktiske opgaver, der skulle behørigt løses inden man kunne erhverve sig sin ost i form at et stempel. Her viste de bange anelser sig at komme til skamme, idet CBRN masken ikke skulle anvendes på forhindringsbanen, men blot skulle kunne iføres på de obligatoriske 9 sekunder. Kunne en opgave ikke løses, blev der prompte uddelt løbestrafrunder rundt om spillepladen for den udygtige gruppe. Nogen fik løbet mere end andre, andre snød mere end nogen og nogen sluttede således sidst og først i spillet. Hvem, der indtog hvilke pladser, skal der ikke kommes nærmere ind på, men BTNCH havde tydeligvis haft adgang til svararket i en rum tid op til dagen og andre viste med stor tydelighed, at det var en rum tid siden, at de havde samlet et gevær med bind for øjnene. Sidstnævnte gik ikke stille for sig og efter 3. forsøg for en vis unavngivet person fra DCMKMP, havde alle lagt øre til alskens tyske ukvemsgloser fremsagt i umenneskeligt hastigt tempo! Så er der lagkage Arrangementet sluttede som hvert år - nemlig med lagkage og varm kakao i så store mængder, at ingen behøvede at holde sig tilbage for at spare på noget og alle kunne således glade og overmætte trille hjemad og holde en velfortjent fri resten af dagen. 6 TELEGRAFEN

7 Seneste nyt: Der er flertal i folketinget for at stramme våbenloven, så det giver 7 dages fængsel første gang loven overtrædes! Du må bære den røde kniv til uniformen. Den til venstre, hvis den er udleveret af Forsvaret. Den sidste er ulovlig? Du må IKKE bære nogle af de tre i det civile. Står du til en bøde De af forsvaret udleverede foldeknive er fortsat lovlige at bære, men der er nu andre toner for alt det selv-indkøbte værktøjsudstyr. Er det værktøj eller våben? Af Leon Lindholm, Telegrafregimentet. Den 7. marts kom forbuddet mod at bære "tools-knive" på skrift fra Telegrafregimentet til alle ansatte. Det er nu kun tilladt at bære de røde "HMAK" lommeknive. Det er dog tilladt for de få ansatte, der har udleveret tools-knive til deres funktion, at bære disse. For alle andre ved Telegrafregimentet er det indtil videre IKKE TILLADT AT BÆRE selvindkøbte tools-knive. Leatherman tools, Victorinox og hvad de nu hedder, er alle forbudt og dermed må det siges, at de er at betragte som et ulovligt våben på arbejdspladsen. Telegrafregimentet indskærper, at alle fjerner tools-knive fra uniformen, bæltet, lommen m.m. Tag dem med hjem. 1. En lommeknivs blad må højest være 7 cm. 2. Knivsbladet må ikke kunne fastlåses. Disse regler gælder ikke knive, der bruges som værktøj. 3. Enhåndsbetjente foldeknive er ulovlige - må ikke godkendes som værktøj. Reglerne gælder indtil andet oplyses Reglerne skal overholdes, men det forlyder også, at regimentschef oberst Ib Bager har taget sagen op med Hærens Operative Kommando(HOK), for obersten ved godt, hvor meget telegrafsoldater bruger disse tools-knive i dagligdagen og at det sparer regimentet for meget tid og penge til små-værktøj. Sagen er til behandling i HOK og en evt. dispensation fra nævnte regler kan kun gives af chefen for HOK, der også kan bekræfte, at man vil arbejde hen imod en tilladelse til at bære selvindkøbte lovlige tools-knive, men som der står i mailen til alle ansatte: "Indtil denne dispensation er tilgået, er selvindkøbte tools altså at betragte som ulovlige, også selv om man bærer uniform". Lovgivningen i Danmark er stram Handy-folket har altid kunnet bruge Tools-knive og det har været muligt at købe dem gennem kontakt- og velfærdsordningen. Salget er nu stoppet. Bliver du taget med en ulovlig kniv på offentlig sted, så er bøden på kr. - anden gang er det fængselsstraf. Leatherman har udviklet knive, der passer til dansk lovgivning - læs her: På Leathermans hjemmeside kan man læse følgende: "fortolkning af loven om bæring af kniv". Pas på, hvis din kniv er enhånds-betjent eller for lang! Danmark har sandsynligvis verdens skrappeste lovgivning, når det gælder knive og den gælder også knive i multifunktionsværktøjer. I hovedtræk er reglerne fra 2003 at: * Enhånds-betjente knive er ulovlige * Du må ikke gå rundt med en kniv, hvor bladet er mere end 7 cm langt. Det er ok at bruge (knive med et blad) på over 7 cm under/til arbejde. Er du fx håndværker, lystfisker eller jæger, må du godt bruge en kniv, der er over 7 cm, under udøvelsen af dit erhverv eller din fritidsinteresse. Du må ikke have kniven/værktøjet med andre ikke-relevante steder. Fx må du ikke tage kniven med på café på vejen hjem fra arbejdet. Den må heller ikke ligge i bilen, mens du kører rundt i fritiden. Derfor er det en god idé at gøre det til en vane at køre hjem og lægge kniven i værktøjskassen eller et andet bestemt sted, så snart du er færdig med at bruge den. Ovenstående er i store træk de konsekvenser, som ændringerne i våbenloven har haft for brugere af knive. Våbenloven i sin fulde ordlyd kan findes på "Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer". Enhånds-betjente knive er ulovlige. På grund af den skrappe lovgivning har Leatherman udviklet specielle knive til det danske marked. Her er knivsbladet helt og ubrudt og man skal bruge to hænder til at åbne kniven. De lovlige knive fås hos alle de autoriserede danske Leatherman forhandlere - og KUN hos dem. Dette betyder, at man bør afholde sig fra at købe Leatherman med hjem via udenlandske hjemmesider eller på ophold i udlandet. læs mere på: Trods den fine tekst på Leathermans hjemmeside har firmaet solgt tools-knive efter 2003, der er enhåndsbetjente og dermed ulovlige. ANSVARET ER DIT! Husk - en soldat straffet for ulovlig våbenbesiddelse er ikke det bedste kort. Må DU bære din kniv - og hvor? Våbenloven 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller et andet lignende formål. Forbuddet omfatter ikke foldekniv med en klinge på højst 7 cm. Stk. 2. Justitsministeren kan udstede forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende,overdrage eller at overlade andre besiddelsen af: 1) Skarpe våben, hvis klinge overstiger 12 cm, springknive, springstiletter, faldknive og lignende samt kårdestokke og andre tilsvarende skjulte våben, 2) Slag- eller stødvåben, derunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende, 3) Kastestjerner, kasteknive og lignende, 4) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i 1, nr. 4, nævnte genstande, 10. stk.3. Dolke og knive kan uanset stk. 2, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. (Afskrift uden det der omhandler ekplosive stoffer LAL/RED). TELEGRAFEN 7

8 Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til indehaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Fredericia. Tlf.: Gælder ikke tilbud. Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Nyhed in den for kom mu ni ka ti on Op til otte personer kan kom mu ni ke re sammen uan set støj ni veau et i om gi vel ser ne ved hjælp af denne tråd lø se di gi ta le opfindelse. Bru ges i det sven ske og norske forsvar på skydebanen, under bykamp og i kamp vog ne. Effektiv på fly ve plad ser, i pits på for mel-1 baner og på fa brik ker med be la sten de støjforhold og mange flere steder. Rækkevidden på 300 m - kan forøges med en repeater ved stationær brug. Fredericia Løve Apotek Søndermarksvej 212, 7000 Fredercia, telefon TELEGRAFEN

9 Holdfoto af CISCEN/NSE/ISAF HOLD 4. Samlet før afsked i KAIA. Audio - video = disco Af oversergent Mette Pedersen - "Aka den virkelig onde"! Tjenestegørende ved Stabskompagniet/3. Telegrafbataljon (STKMP/3 TGBTN). Communication- and Informationsystemcenter/National supportelement (CISCEN NSE) Hold 4, Kandahar Airfield. Tirsdag den 12. februar oprandt dagen, hvor CISCEN/NSE Hold 4 skulle sige farvel til Kandahar Airfield (KAF). Vi skulle sige farvel til det, der havde været vores hjem på godt og ondt i det sidste halve år. Alligevel var det med en god mavefornemmelse, at vi tog af sted. Boardwalken på Kandahar Airfield. Vi havde gjort det så godt, vi kunne. Vi havde haft det sjovt og godt sammen og ikke mindst, så havde vi prøvet at give Hold 5 en så god overdragelse, som muligt. I den forbindelse vil vi gerne sende en tanke og et fortsat Held og lykke til beboerne på Murphy s Castle på KAF. KAF kan varmt anbefales som fremtidig missionsområde. Det er en stor lejr med ca soldater fra alle mulige nationer. Dertil kommer 3000 civile ansatte, som der også skal være plads til i lejren. Af faciliteter kan nævnes; Burger King, Subway, Pizza Hut, et kinesisk spisested (hvor man kan købe chicken gangbang)og Tim Horton s, hvor man kan købe dejlig kaffe og lækre doughnuts. For ikke at tage for meget på i vægt, er der også lavet et fitnesscenter, hvor kondicykler, "mormor-maskiner", løbebånd og håndvægte forefindes i rå mængder. Vaskeriet på basen er også meget besøgt. Her kan man indlevere sit vasketøj og hente det 24 timer senere, nyvasket og lagt sammen. Grundet de mange internationale soldater på KAF er der ofte shows/underholdning. Det har vi også nydt godt af i vores tid i Afghanistan. Vi har også selv (som danskere) haft underholdning under vores mission i form af tre stand-up'ere. Men den aften, hvor der var arrangeret stand-up, åbnede sluserne sig for oven og regnen stod ned i stænger. Da vi ikke havde fået vandsikringen bygget færdig endnu, var situationen i CISCEN en smule kritisk. Det hele endte med, at jeg fik besøg af mine helt private stand-uppere. Jeg havde taget vagten i CISCEN, imens de andre tog til show, men efter at have spurgt efter vandpumper over nettet, stod disse tre landmænd pludselig i CISCEN og tilbød deres assistance. Jeg ved ikke, hvor sjovt stand-up showet var, men humøret i CISCEN nåede uanede højder den aften. Det har været et begivenhedsrigt halvt år for os alle sammen og jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, at det har været en positiv oplevelse for os alle sammen. Mit team bestod af følgende: To HRUsoldater, to rutinerede DEOS-operatører, en IT-tekniker, en næstkommanderende og sidst mig selv som leder af CISCEN. Det er en god sammensætning og CI- SCEN tjenesten kan fungere, selvom der er leaveperioder og rejseaktivitet. Jeg har også selv, som leder af CISCEN, lært meget - på godt og ondt. Gode oplevelser med gode venner Af de gode oplevelser kan nævnes: 1. Professionelt samarbejde med DA- NILOG kan lykkedes, hvis man virkelig vil det! Men det kræver kræfter og vilje fra begge sider. Vi i CISCEN har haft et rigtig godt samarbejde med chefen for NSE, major P.S. Pedersen og resten af NSE-holdet. Positivitet og gensidig respekt for andre tjenestegrene og tjenestesteder er vejen frem og kan varmt anbefales. Vi har hjulpet hinanden med at nå vores fælles mål, nemlig at få NSE som enhed til at fungere optimalt. 2. Sammenhold i enheden er vital! Vi har haft et fantastisk godt sammenhold i CISCEN. Hvis en professionel samlivsekspert skulle se på os som gruppe, kunne vedkommende nok ikke have castet en bedre sammensat gruppe end vores. Den indeholder. Den gode, den sjove, den kloge, den smarte, den tekniske, den stabile og den virkelig onde! Hvem TELEGRAFEN 9

10 der udfylder hvilke roller, må den enkelte læser selv gætte sig til. 3. Et godt og stabilt bagland, både tjenstligt og privat er vigtigt, når man er udsendt. Når soldaten er udsendt, er det vigtigt for denne at vide, at der er noget at komme hjem til. Private forhold og det civile bagland kan man som fører ikke have så stor indflydelse på, andet end at man kan påminde og huske soldaten på at ringe hjem engang imellem. Men det tjenstlige bagland, man har som udsendt, kan jeg som fører kun opfordre til at videreudvikle. Både på regiments-, bataljons- og kompagniniveau. Nyhedsbreve til udsendte, opdateringer af hjemmesider, jule- og nytårshilsner, sågar julegaver fra KFUM-soldaterhjem, sergentmessen og faglige organisationer modtages af det udsendte personer med STOR fornøjelse. Det højner moralen og er med til at minde om, at man har et arbejde/ hverdag at vende hjem til. 4. Det er ikke direkte morsomt at være udsendt, men man kan godt have det sjovt sammen. Og det skal jeg love jer for, at vi har haft. Vi har opfundet en såkaldt sagde-jeg-virkelig-det-liste, hvor alle sjove og uheldige bemærkninger blev ført. På denne liste er både amerikanske cola er, æggeomeletter, oksefars, Frederiks hest, lange skeder og-uno-og-yes-og nej, mejetærskere og jamen, jeg er jo bare ærlig omtalt. Vi er alle kommet på listen, dog nogle mere end andre og jeg nævner ingen navne Caveman! Stand-up det klarede vi SELV! Det gode humør gør missionerne lettere. Der er også negative stunder Selvfølgelig er der også negative oplevelser, hvilke man helst ville have været foruden, som eksempel; krakilske arbejdsgange ved COM/KAF, direkte TETRA fjendske mennesker, CIS KAIA generelt og raketangreb. Men disse negative oplevelser bliver heldigvis opvejet dobbelt af alle de positive oplevelser og har kun været med til at give en indholdsrig udsendelse og som jeg skriver i overskriften: Audio (jeg hører) + Video (jeg ser) = Disco (jeg lærer!) Det må være den ultimative læresætning for udsendt personel: Man ser og hører en masse og sidst men ikke mindst, det man hører og ser, det lærer man af! Jeg vil slutte med at ønske mit team held og lykke med deres fremtidige tjeneste ved regimentet og sige tak for hjælpen og støtten i CISCEN og et fantastisk halvt år i Kandahar. Solnedgang over boardwalken. Sammenhold mellem fire CISCEN-operatører. 10 TELEGRAFEN

11 Briefinger ved stort set alle de andre uddannelsesbataljoner for dermed at tiltrække os en vis opmærksomhed fra de værnepligtige ved de andre regimenter. Deltagelse i Åbent Hus ved Gardehusarregimentet Udsendelse af brev til ca tidligere erhvervspraktikanter Udsendelse af plakater til alle tjenestesteder med opfordring til at søge i mission i EW-kompagniet og CISCEN-kompagniet. Udsendelse af Hæren Update, der beskriver de funktioner, som vi skal have besat i de kommende rotationer. Kampagnen følger vi op i den kommende tid med deltagelse med et Static Display ved Flyvevåbnets "Air Show" den 8. juni 2008 i Karup samt i breve til de HRU er, der lige nu er i mission. Ligeledes vil jeg under mine egne kontaktbesøg i missionsområderne i den kommende sommer søge at holde orienteringer for HRU erne der. Endelig har vi opfordret Forsvarets Personeltjeneste (FPT) til fokusere hvervningen på Fyn samt Syd- og Sønderjylland. Samlet set går det fremad for 3 TGBTN og EWKMP, mens de øvrige står lidt i stampe. Egentlig kunne man vel forvente, at det er FPT der forestår alt dette, men vi i hæren har måttet erkende, at hvis vi vil have noget gennemført, der ligger udenfor de normale produktionslinier, så må vi klare det selv. Så derfor også stor tak til de operative enheder i Føringsstøttetropperne, der loyalt og med ansvar støtter op omkring vore forsøg på at blive klar til NRF 14. Alt dette kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis vi ikke trækker med i flok, så derfor er det også vigtigt, at du hjælper til. Så har du en god idé til et hverveinitiativ, så kontakt enten mig eller vor projektofficer for hvervning, major K.Ø. Sørensen, FIIN: HFS-CHLE, telefon Jeres RC TELEGRAFEN 11

12 Mindeord Af seniorsergent M.V.G. Sørensen, administrationsbefalingsmand ved 5. Telegrafbataljon (5 TGBTN), Haderslev Kaserne. Det var med stor sorg, at vi lørdag den 23. februar 2008 ved 5 TGBTN modtog meddelelsen om overkonstabel af 1. grad Steen Engelbrecht Jakobsen Jakob alt for tidlige død. Jakob blev indkaldt i 1974 til Sjællandske Telegrafregiment og har stort set hele sin militære karriere været tilknyttet Telegrafregimentet. Jakob har gennem hans 34 års tjeneste i Forsvaret bl.a. forrettet tjeneste ved 4 TGBTN/STGR, ELK, DAMIREP samt en række CISCENTRE og senest var han tilknyttet CISCEN DANILOG i Vordingborg. Jakob var netop hjemkommet fra en udsendelse til Kosovo i perioden august 2007 til februar 2008, da en god ven og kollega fandt ham død på hans bopæl. Jakob have gennem de mange år ved Telegrafregimentet opbygget en stor faglig viden samt en række færdigheder, som han gerne delte ud af. Vore tanker og medfølelse går til Jakobs efterladte for hvem dette tab især er smerteligt. Vi, hans kolleger og kammerater, vil komme til at savne Jakob og han vil aldrig blive glemt. Æret være Steen Engelbrecht Jakobsens minde. Elektronisk Krigsførelse Hvad er Elektronisk Krigsførelse eller EW? Hvordan gør vi og hvad kommer der ud af det? Af kompagnichef, major K. Byrgesen. Disse og mange flere spørgsmål havde de besøgende ved EW-kompagniets besøgsdag den 26. april mulighed for at få svar på. Efterretningstjenesten er berygtet for at selv den mindste almindelighed er så hemmelig, at det der een gang er kommet ind som en efterretning aldrig kommer ud igen. Med EW-kompagniet er det lige modsat. I løbet af programmet blev det tydeligt, at de informationer der indhentes f.eks. i forbindelse med indsættelse i internationale operationer, i høj grad nyttiggøres for den styrke, der nyder godt af EW-kompagniets støtte. EW er en force multiplier eller sagt på en anden måde, med EW i direkte støtte, vil den støttede enhed opleve en forøget styrke og effektivitet. Chefens viden om modstanderes virke, situation og hensigter gør det nemmere at træffe effektive beslutninger og sidst og måske vigtigst, at enheden er varslet om forestående angreb. Informationer der formindsker vores sårbarhed og målretter vores indsats. På besøgsdagen blev der vist gængse og nye teknikker. EW midler varierer fra lastvognsbaserede enheder over pansrede køretøjer til patruljer LEWT (Light Electronic Warfare Teams). EW er en vigtig kampstøtte faktor. Denne kendsgerning og dermed relevansen af vores indsættelse har medvirket til, at holde en høj moral i kompagniet og også skabe forudsætning for deltagelse i spændene aktiviteter i ind- og udland. Vi er arbejdsramte og såfremt du har lyst til at vide mere om kompagniet eller eventuelt vil gøre tjeneste her, er du meget velkommen til at kontakte os. Musikhuset I Haderslev er soldater velkommen, men også musikere og nu er der snart et hus de kan øve i. Dirigent René Bjerregaard Nielsen kører ofte forbi og man kan se hans smil blive breddere for hver gang. Foto 1. april LAL 12 TELEGRAFEN

13 , TELEGRAFEN 13

14 Haderslev Kaserne stod for den helt store rengøring, derfor var alle køretøjer fjernet fra facaden og det var en oplagt situation til at f Rammerne skal være i o Vi er midt i et forsvarsforlig og det næste tegner sig. Med starten af dette forlig kom idéen til at give alle ansatte en bedre hverdag ved at indføre "de 66 tiltag". Hvordan er det så gået? Sker der noget og kan det mærkes blandt soldaterne? Af Leon lindholm, redaktionen. Det var ikke bare blå balloner og luftkasteller. De 66 tiltag er ment alvorligt, men flere af tiltagene er rimelige omfattende og er ikke noget, der lige kan indføres med et snuptag. Det vil kræve tid og penge, men generelt er der en holdning blandt soldaterne til, at vi tror på, at det her er ment alvorligt og man kan nu se rundt om, at der sker noget. De første synlige tegn var gratis kaffe, te og frugt. Med frugtordningen kom også flere diskussioner i krogene om sundhed og det har igen medført en positiv drejning mod en sundere linie. Flere går nu efter bedre kost- og motionsvaner og mange har kvittet smøgerne. Snakken om de 66 tiltag har virket og effekten vokser stille og roligt. Traficlight Princippet med at få de 66 tiltag ført ud i livet er af Hærens Operative Kommando blevet fulgt til dørs med "traficlightsystemet", som ganske enkelt går ud på, at et tiltag er rødt indtil der sker noget, så bliver det gult. Når det er helt indført og virker, så får det grønt lys. På denne simple måde kan soldaterne og de ansatte også følge med i, hvor der sker noget. De tiltag, der har fået grønt lys, er ikke nødvendigvis "grønt lys" ved alle regimenter og kaserner. Ved Telegrafregimentet (TGR) er der følgende grønne: Flere sundhedsfremmende tiltag er indført. Indførelse af korporalsgraden mangler kun fagforeningens endelige økonomiske accept. Daglige og månedlige eftersyn på køretøjerne er afskaffet. Årlige eftersyn er lavet til hvert andet år og omskolinger er på samme vis omlagt, som hvis man stod med et civilt køretøj. Der er givet enhederne 1000,- kr. pr medarbejder til at fremme fastholdelse og udvikling af korpsånden. Officersuddannelsen har fået tilføjet en kort udgave på et år. Mange områder er gule Gult lys - kan beskrives som værende godt på vej i den rigtige retning. Her kan så nævnes de planlagte renoveringer og forbedringer på bygninger og deres vedligeholdelse, hvor de ansatte også selv 14 TELEGRAFEN

15 otografere hovedbygningen. Billedet er sammensat og "originalen" fylder 90 cm i bredden. Billedet ligger elektronisk på redak- tioden har vist interesse. Flere vedligeholdelsesopgaver er nu kalendersat og som man kan se på Haderslev Kaserne, gøres her mere for at vise den pæne side af området, så det er dejligt at være på arbejde - det kunne i detaljerne godt siges at være til et "grønt lys", men det er gult fordi det ses i en sammenhæng der hedder indkvartering. Her vil man gøre mere for at værelserne og inventaret bliver bedre eller fornyet. De gamle skummadrasser er på vej ud, for at blive afløst af bedre, som gør at soldaterne får en bedre søvn. Materielanskaffelser På materielsiden er planlagt indkøb af: softmounts, rødpunktssigte, optisk sigte, personlige høreværn, mere uddannelsesmateriel og flere fjernarbejdspladser. Anskaffelsen er sat i gang, men ikke alt er fysisk kommet - derfor er det "gule" tiltag. Andre steder er der også sket ting, der får betydning direkte for telegrafsoldater, såsom erkendelsen af at der skal flere specialister til. Derfor er der givet tilladelse til, at TGR eksempelvis går direkte ud og hverver mod bestemte funktioner, der skal besættes og det er sket, så for vores vedkommende kunne der være en grøn mere her, men igen samlet set i Forsvaret er det ikke ført helt ud - andre er helt klar. I den forbindelse er der også åbnet for at give merit til ansatte, der på den måde kan løftes over i andre job, som vi også ved TGR har set muligt, da en civil blev kaptajn. Omkring sergentuddannelsen er der også nyt på vej, nemlig en tilpasning til den operative struktur og optagelseskriterierne og rekrutteringen tilpasses de faktiske forhold. På personelsiden arbejdes der på at lave mere fleksible muligheder for den enkelte ansatte og for enkelte enheder, der ønsker en anden afvikling af eks. optjente/planlagte friheder. Fleksibilitet. Sygemelding Ikke alle tiltag er som nævnt indført. Et tiltag mange venter sig meget af er, at det på sigt skal være sådan, at man kan ringe på et nr. og melde sig syg uanset hvor man er ansat i Forsvaret og så sørger man her for, at alle nødvendige får TELEGRAFEN besked om, hvem der er syg. Det er ikke noget stort, men for den der er syg, er det godt, at ens pårørende kan ringe og man ved, at sygemeldingen kommer til rette sted og Forsvaret får mange milioner kroner retur ved at kunne holde bedre fast i refusionsmidlerne også ved barselsfravær. Forenkling kan gavne hverdagen Det er, som du kan se, ikke alle tiltag der koster penge. Der er også set på muligheder for bare at gøre hverdagen bedre, ved at forenkle forskellige procedure omkring brug af køretøjer, men nu også omkring FOKUS samtaler mellem ledere og medarbejdere og her afventes inden længe at dette går fra gult til grønt. De røde bliver grønne Tilbage er så en stor del, der er "røde", men lad dem nu få tid til at blive både gule og grønne. Det vigtigste er, at se der sker noget og det der "grønnes" også giver en ønsket effekt. De nye tiltag har i hvert fald været med til at løfte glæden ved at gå på arbejde for mange, så vi venter på grønt over hele linien. 15

16 Deltagene samlet til det traditionelle "familiefoto". Telegrafkompagni på arbejde i Italien 2. Telegrafkompagni var på tur til Italien - for at arbejde. Vi skulle derned for at lære mere omkring, hvad det vil sige at være et SHIRBRIG KMP. Turen blev en stor succes. Nogle kom hjem med bredere viden inden for transport, andre med en bedre forståelse for et internationalt miljø og alle med en større faglig viden. Af sergent N.S. Jensen, 2. Telegrafkompagni/3. Telegrafbataljon (2 TGKMP/3 TGBTN). 2 TGKMP stod mandag morgen klar til at begive sig ud på en uges rejse mod det varmere sydland benævnt Italien. Alle stillede som befalet i civilt tøj, én havde sågar vovet at stille i t-shirt. Så det kan roligt siges at forventningerne var høje. Alle havde dog bevæbnet sig med en større tålmodighed, da vores flybilletter viste, at der skulle hele tre flyvninger til, for at komme ned til byen Brindisi i Italien. Det hed sig Billund Berlin, derfra til Rom og fra Rom til Brindisi. Ikke alle veje fører direkte til Rom Hvilket jo egentlig ikke var så slemt. Det store men kom først, da vi ramte Berlin, hvor det viste sig, at vores fly videre til rom var aflyst. Herfra blev 2 KMP delt ind i to grupper - de heldige og dem der var knap så heldige. De heldige fangede et fly til München og derfra videre til Rom. Videre igen med fly til slutdestinationen. De kunne indlogere sig på hotellet ved 23-tiden. Dem der kunne regne sig for at være de knap så heldige, tog et fly til Milano, derfra til Rom og kunne så ikke komme videre, da de kom for sent til dagens sidste fly til Brindisi. I Rom var de derfor nødt til at indlogere sig på et hotel og kunne så tage til takke med fire timers søvn og en morgenflyvning til Brindisi. Basen - et kæmpe område Basen, vi skulle være på, blev etableret i 1956 for at støtte United Nations Emergency Force, som lager. Efter at den kolde krig sluttede, kom der meget mere aktivitet i UN og derfor blev basen udvidet og opgraderet til at styre ikke kun lager, men også alt telekommunikation og uddannelse af folk på det forskellige UN materiel, som basen rådede over og håndterede. Basen er kæmpestor. Det er herfra UN styrer al kommunikation med de udsendte enheder og deres hovedkvarter i New York. Selve det radiotekniske materiel er Alle soldater ved Telegrafregimentet i Fredericia og Haderslev kan fra 1. maj ringe og melde sig syg på telefon: Andre ansatte får besked via deres organisationer på, hvornår de kan bruge samme nummer til sygemelding. kilde: (FPT- Hjørring). 16 TELEGRAFEN

17 nikere med Brindisi og UN hovedkvarteret i New York. -HF forbindelse til deres egne enheder i felten. -VHF forbindelse med en rækkevidde på ca. 40 km til deres lejr-forbindelse. Den svarede til vores AL9 pumpemaste. Forskellen er bare, at deres havde et noget nyere design og på deres skal man blot trykke på en knap, så pumper køretøjet antennen op. Nyeste skud på stammen af pansrede køretøjer. noget, man som telegrafsoldat godt kan blive lidt svedig i håndfladen af at kigge på. Derudover har de også deres kæmpelagre, hvorfra de enkelte missioner kan bestille alt deres happen-gut. Det er sådan et sted en forsyner, kan blive liderlig af at kigge på. Os andre dødelige kan da også blive lidt småmisundelig over alt det nye grej de har. Deres faciliteter er helt nye og topmoderne og tilhørende lækre og effektive computere. Alt i alt er det som at se på et overflødighedshorn af lækkerier. Efter en rundtur på basen tirsdag morgen blev folk delt, i de på forhånd sammensatte hold. CITS-holdet: Dette var holdet der beskæftigede sig med det tekniske. Alt indenfor kommunikation og det tekniske materiel de havde. CITS-holdet brugte de tre dage på at blive omskolet til UN s svar på en HF/ VHF/UHF vogn. Vognen havde alt hvad en inkarneret telegrafsoldat kunne drømme om. Grejet var spritnyt og rigtigt lækkert, men jeg tvivler på, at det ville kunne klare en tre-ugers øvelse i Finderup. Det rent uddannelsestekniske stod et hold ingeniører for. På vognen var der (i hoveddele): -Satellit kommunikation for at kommu- LOG-holdet: Logistik var holdet der så på, hvordan basen i praksis fik det hele til at fungere, med henblik på at holde missionerne og hovedkvarteret støttet med materiel. Første dag havde de et teoretisk kursus i kørsel i missionsområdet, samt forhold ved bevægelse omkring fly og helikopter. Anden dag var de rundt og se på de forskellige lagre. De sluttede af med at se læsning af et skib. Deres politik er lidt ulig vores våbenkammer-politik. For dem er et tomt lager - et godt lager. Der var en god videns udveksling omkring, hvordan man håndterer vareleverandører og derudover så holdet, hvordan de dernede genbruger og vedligeholder materiel fra missionerne. Hvilket de sparer en masse penge på. MMEK-holdet: Motormekanikerne fik lov til gå med nogle professionelle folk, der rådede over noget lækkert grej. Her taler vi om generatorer fra 7,5 KW til KW. Køretøjer fra 50- til 500HK. Deres værksted dernede var fire gange så stor som et tilsvarende dansk. Her havde de også undervisningslokaler og testbænke fra bl.a. Toyota og Nissan, som de har et tæt samarbejde med og som er bilmærker der bruges meget. Disse firmaer sender derfor deres specialister ud for at undervise de ansatte mekanikere direkte. Logistikholdet var særdeles nysgerrig, men der var ingen begrænsninger fra italienernes side. Alt blev åbnet så man kunne se indholdet hvis det var ønsket. Oplevelser af flere slags Onsdag morgen skulle vi alle stille en halv time tidligere end de andre dage, da COMMANDER SHIRBRIG ville dukke op. Kort fortalt, generalen kom, generalen talte, generalen gik og mere var der nu ikke i det Aftenturene og særegne spisetider blev en tvetydig oplevelse. Det der krævede mest tilvænning på denne tur, må så absolut være maden. Mere specifikt, hvornår den skulle indtages. Her kører de i en noget forskudt cyklus. De spiser således først middagsmad klokken og aftensmad kl , grundet deres knap så geniale indfald - siestaen. TELEGRAFEN 17

18 Vi kan godt følge logikken med at man sover, når det er varmest, men så må man omvendt også sige, at de skal følge med årstiderne. Der er jo ingen grund til at sove, når der kun står 15 grader på termometret - det er ikke en ulidelig varme at arbejde i. Nå, men når vi ser bort fra de forskudte arbejds- og spisetider, kan man heller ikke finde mere at sætte en finger på. Deres mad må siges at være i topklasse. Som kødelsker, kan jeg kun bifalde deres udmærkede forkærlighed for store steaks. Her taler vi ikke længere om et noget fedtet valg mellem 200 og 400 grams steaks. Når man bestiller en stor steak, får man en steak på 1 kg (ikke bare dårlig fiskerhumor - den vejede ET KILO). Hvad tilbehør angår, overgår de igen ens fantasi. Her kommer en halv citron ved siden af - og intet andet. Hjemturen - afrunding Hjemturen forløb for de fleste meget smertefrit. Der var dog en uheldig kollega, der mistede sin bagage. Så kunne han slutte sig til de andre to, som mistede deres bagage på vej derned. Mafiaen så vi ikke så meget til, selv om der hyppigt blev spurgt ind til emnet. Alt i alt en god tur, hvor folk kunne følge med på det faglige område samt, for de unges vedkommende, få en oplevelse af, hvordan det forgår på et internationalt plan, når flere nationaliteter skal arbejde sammen. Chefen for NATO CIS Service Agency, generalløjtnant Ulrich Wolf overrækker major Dalby-Frandsen NATO Meritorious Service Medal. En særlig medalje Af 2. Uddannelsesbataljon. Den 13. marts fik major Leif Dalby- Frandsen overrakt NATO's generalsekretærs ærefulde NATO Meritorious Service Medal af chefen for NATO CIS Service Agency (Director NCSA) generalløjtnant Ulrich Wolf ved en ceremoni hos 1st NATO Signal Battalion i Maastricht i Holland. Medaljen er tildelt på baggrund af majorens varetagelse af funktionen som Chief S3 1st NATO Signal Battalion i perioden 1. september august Det anføres i begrundelsen for tildelingen, at: "Major Dalby-Frandsen som S3 og NK/BTN har varetaget planlægning, koordination og gennemførelse af deployeringer i en ekstraordinær toårs periode. Han har både deployeret soldater til AFGHANISTAN i rollen som Signal Support Group og som enkeltpersoner i andre operative teatre. Han har sikret NCSA nødvendige støtte til ISAF hovedkvarterer. Han er under stadig mere krævende operative vilkår og øgede tidskrav blevet presset til det yderste. Han har i en turbulent tid måttet tilpasse sin ledelsesstil og føring til en international stab og deres evner og ambitioner. Deployeringer med kort varsel, sene beordringer og uklare scenarios, hvor implementering af et nyt kommunikationssystem, the Limited Interim NRF Capability (LINC) viste sig at blive en prøvelse af hans evner. Han overkom alle disse udfordringer, herunder især at deployere bataljonen forud for øvelse STEADFAST JAGUAR og at deployere bataljonen så betids forud for OPERATION MILAN, at en kontinuerlig støtte til de deployerede soldater blev mulig. Dette skete sideløbende med varetagelse af bataljonens daglige udfordringer i Europa, hvilket alene lykkedes grundet hans enestående indsats. I perioden har major Dalby-Frandsen vist modenhed, fremragende lederevner, beslutsomhed og viljen til ikke at lade sig overvælde af udfordringerne. Han har været bataljonschefen en solid, helt igennem troværdig og ansvarlig næstkommanderende i dennes fravær og har stedse ledet ved eksemplets magt. Han er yderst respekteret i hele bataljonen og har en stor del af æren for 1st NATO Signal Battalions succes". Tildelingen af fortjenstmedaljen er godkendt af NATOs generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer. Fra 2. Uddannelsesbataljon (TELEGRA- FENS læsere) skal lyde et stort tillykke til major Leif Dalby-Frandsen med den velfortjente dekorering. Bær medaljen med stolthed og i visheden om, at du er en af de få, NATOs generalsekretær har tildelt dette særlige hæderstegn. 18 TELEGRAFEN

19 Lad os mødes igen Mange har soldatertiden, som en uforglemmelig oplevelse og tænker - det kunne være fedt at mødes med dem alle igen. Kun de færreste får gjort noget ved det, men her er nogen der vil prøve. Af Leon Lindholm, redaktionen. TELEGRAFEN fik for nylig en fra en gruppe personer, der savner kollegaerne fra "gamle dage". De vil gerne have redaktionen til at hjælpe og selvom vi ikke er et festbureau, vil vi da gerne prøve at hjælpe folk med at finde de gamle venner, for at kunne mødes og igen mindes de gode og sjove timer, der var i Mange af de der efterlyses er abonnenter på TELEGRAFEN, så derfor er det os en glæde at kunne prøve at hjælpe. Her er mailen: Vi er fem gamle telegrafsoldater fire forhenværende og en nuværende der alle har ligget soldat ved 2. Brigade- telegrafdeling i Fredericia i mange år. Som årene er gået er det ofte lykkedes os at samle de gamle "2. delingsfolk" til en komsammen i Konstabelmessen på Ryes Kaserne senest i september Nu forsøger vi igen at ringe lystigt rundt til kammeraterne. De fleste er forholdsvise nemme at finde bl.a. via internettet, men alligevel står en stor del tilbage, som vi savner kontakt til. Som noget nyt har vi taget internettet yderligere i brug, idet vi har oprettet en hjemmeside til formålet. Hjemmesiden fungerer som bindeled, hvor vi i fællesskab, dels forsøger at finde de sidste af vore kammerater og dels hygger os gevaldigt med at indsende billeder, biografier m.m. fra en kær tid. Vi tænkte, om TELEGRAFENS læsere måske kunne hjælpe os med informationer omkring de sidste, vi mangler. Om ikke andet, skal TELEGRAFENS læsere have muligheden for at tjekke sig ind på hjemmesiden og se de efterhånden mange billeder fra halvfjerdserne og firserne. Ligeledes er man naturligvis velkommen til at indsende materiale, der kan være med til at gøre hjemmesiden interessant. Specielt billeder fra dengang vil blive hilst velkommen. Adressen er: dk/ryes. Er man først på hjemmesiden skulle det være nemt at finde rundt! Med venlig hilsen: Irene Outzen, Keld Johannessen, Carsten M. Lind (dengang Jensen), Ole Steen Hansen, Jenik Langsted (dengang J.A. Frederiksen) Personerne på billedet fra 2. Brigadetelegrafdeling er: Michael Panduro, Tommy Stokholm Hansen, Morten Holmgård, Jesper Maigaard, Kaj Werner Olsen, Mogens Møller Nielsen, Henrik Schiøler, Boe Stiig Sejerup, Vibeke Lyng Andreassen (dengang V. B. Jørgensen), Tommy (Dragen) Andersen, Ole Steen Hansen, Carsten Møller Petersen, Henrik Meldgård Pedersen, Hans Henrik Clausen og Peter Sørup, Johan Bonnesen, Susanne Fyrstenborg (dengang S. M. Jørgensen), Lene Bøttern Nielsen, Bea Holm, Lone Lærkegård Hendem (dengang L. Lærkegård) og Mogens Frederiksen. Fotoet er fra forfatter af Lene Bøttern Nielsen. Er du blandt de nævnte eller kender du en af dem, så giv dem venligst denne artikel og følgende adresse: TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Entreprenørvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 20 TELEGRAFEN

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Den jødiske bydel og shopping

Den jødiske bydel og shopping Den jødiske bydel og shopping Lørdag stod den på den jødiske bydel Kazimierz. Vi havde diskuteret om vi skulle have været taget til Auschwitz for at opleve den del, men efter lidt læsning på nettet fandt

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder er 15 sjove og inspirerende aktiviteter, der er skræddersyet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Effektive og stressfrie arbejdsdage

Effektive og stressfrie arbejdsdage Sådan skaber du Effektive og stressfrie arbejdsdage En workbook af Dorthe Rindbo Denne workbook tilhører: INDHOLD Sådan skaber du effektive og stressfrie arbejdsdage Effektiv arbejdsdag Sådan!... 04 Trin

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Nye kupgraduerede i klubben

Nye kupgraduerede i klubben Årgang 40 nr. 4 April / Maj 2015 Nyhedsbrev Månedens citat: Nye kupgraduerede i klubben It s not about Being the best It s about Being better Than you were yesterday På billedet ses Kaj, Brian, Bruno og

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere