T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008"

Transkript

1 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 / Kapooww! Derfor er værnepligten vigtig Et spil med mennesker og viden Står du til en bøde Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Konsulent, overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er 23. maj. eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto Soldaterne i CISCEN-kompagniet forstår at holde humøret højt, når de er på mission. De syntes køjerne var for korte, indtil de fandt ud af, at det var arkivskabene de sov i. Læs side 9. Audio - video = disco Kampen om nye kolleger Elektronisk Krigsførelse Er du til pc og netværk Rammerne skal være i orden Telegrafkompagni på arbejde i Italien En særlig medalje Lad os mødes igen Et år ude af Forsvaret Kan du måske skyde om hjørner Personelnyt

3 Granaten fotograferet 1m før anslaget. <<< Selve træfferen af en AT4. Foto L.H. Jensen. Kapooww! Af Daniel Bjærge, 3. Telegrafbataljon. Kapooww - eller i hvert fald noget i den stil lød det, hver gang et af de 20 bestilte panserværnsvåben (AT4) blev affyret i Borris skydeterræn under 3. Telegrafbataljons skydelejr i uge 9. I løbet af ugen bød vejret på alt fra sol til regn, slud, storm osv.. Humøret var, uanset vejret, stadig højt og alle kunne stadigvæk se et eller andet positivt på trods af den bidende kulde. Skydningerne bestod af forskellige handlebaner, hvor den nye nærkampsskydestilling, CQB, blev flittigt afprøvet til stor irritation for mange "det er da en mærkelig og akavet strutten-medrøven-skydestilling"! Men det gik og de fleste skiver lagde sig da også ned for supermagtens kugler. Øvelse gør mester og mange ting skal huskes. Føling front! er temmelig væsentlig når fjenden atter dukker op. Fejl skal meldes når magasinet er ved at være tomt og skal udskiftes og selvfølgelig, hvis der rent faktisk skulle være en fejl ved våbnet. Skydeholdene klarede sig igennem fjendeland og kunne, ligesom i et godt gammeldags skydespil, begive sig videre til næste bane, som også bestod af en art handlebane eller reaktionsbane. Formålet med skydelejre er jo at gøre os bedre som soldater og til at kæmpe med vores våben og da det for mig var første gang, jeg prøvede at skyde med "tung maskingevær" (TMG) var jeg solgt det var for det første rigtigt sjovt, men søreneme om ikke jeg også kunne ramme det gik da fint! Lidt værre var det med den førnævnte AT4 skydestillingerne her var alle udmærkede dog på nær den liggende, hvor der ikke er så skrækkelig meget fleksibilitet, når man har kampvest/basis på, hjelmen der hele tiden går ned og slår det bageste sigtemiddel ned, så man ikke rammer helt, hvor man gerne vil. Kun de 20 bedste fik lov Dagene gik hurtigt og fredag var dagen, hvor en eneste skydning skulle foregå nemlig skarpskydning med AT4 dog kun for de 20 i bataljonen der ramte plet 15 gange under øvelse med indstik. Bataljonen blev samlet i venteområdet. De 20 skytter kaldt frem og alle blev introduceret for dagens ene skydning. Jeg var desværre ikke blandt de 20 skytter, men fik lov at komme med ud til standpladsen, da kaptajn T.V. Nielsen fra staben skulle skyde. Aftalen var, at jeg skulle filme når han skød. Jeg var klar! Det var kaptajnen også! Med et lød der et brag og skuddet var gået. På forhånd havde jeg fokuseret på den store panserplade, som var målet. Da skuddet gik filmede jeg pludselig en del til højre for målet og fik næsten ikke det væsentligste med! Trykket fra våbnet gjorde, at jeg ikke kunne holde kameraet stille. Det gav da også et lille smæld på lægmusklerne men fedt var det! Jeg synes, at det var en rigtig god skydelejr i Borris i uge 9 også selvom vejret ikke artede sig fra sin bedste side. Der var rig mulighed for mig at lære mine nye kollegaer i stabskompagniet at kende måske endda på en anderledes måde, end når vi blot er i garnison. Jeg har været ude af Forsvaret i et år, men er nu tilbage og er blevet taget rigtig godt imod af mine nye "brothers in arms". Mange, jeg har talt med, synes at denne skydelejr var noget helt specielt dog uden at kunne forklare hvorfor. Faktorerne synes jo at have været en del imod i hvert fald hvad angår vejret. Men faktorernes orden er jo ligegyldig. TELEGRAFEN 3

4 Derfor er værnepligten vigtig Af kaptajn Leon Dal, Logistikofficer, 2. Uddannelsesbataljon/Telegrafregimentet. Ved regimentschefens orientering den 5. marts på Ryes Kaserne fremkom der i den efterfølgende spørgeperiode et synspunkt fra tilhørerne om afskaffelse af værnepligten og indførelse af en professionel hær. Det umiddelbare svar var at værnepligten var uundværlig som hverveplatform. Antallet af spørgsmål og tiden til rådighed tillod ikke, at der blev gået dybere ned i besvarelsen af dette spørgsmål. Da jeg synes at værnepligten, om end indirekte, har nogle andre vigtige værdier for Forsvaret har jeg fundet anledning til her i TELEGRA- FEN, at supplere med mine personlige synspunkter. Umiddelbart vil jeg gerne medgive, at det forekommer besnærende, hvis man kunne koncentrere vores midler til professionelle soldater. Men netop værnepligten, omend den i sin nuværende form er begrænset i forhold til tidligere, er vores link til vores folkelige forankring. Den folkelige forankring Det, som for mig er så vigtigt med værnepligten, er den samfundsmæssige relation til vores internationale opgaveløsning. En af de risici, som ligger ved indførelsen af en professionel hær, er, at samfundet kan få den opfattelse, at man har betalt nogen for at klare de beskidte opgaver og ikke mindst, når det går galt og vi får tab, så opfattes denne ulykke mindre, fordi det jo er noget vi selv har meldt os til. I et skrækscenarie kan jeg for mit indre øre høre en nyhedsoplæser, som nedtoner en meddelelse om soldaters død med, men der var heldigvis ingen civile tab. For os som har valgt en professionel livsgerning i Forsvaret, er der ikke tale om at vælge missionerne. Det er politikerne som vælger vores opgaver og groft sagt, så er vores arbejdsgiver - det til enhver tid siddende flertal i folketinget. Den bedste måde, vi som soldater kan holde styr på disse politikere, er ikke ved at isolere os, men ved at hæge om og bevare den størst mulige relation til det omliggende samfund. Det som gør os til gode soldater Der er indlysende muligheder for både forbedringer og besparelser ved at koncentrere midlerne på en elite. I dag er det sådan, at vi med Hærens Basisuddannelse laver en vare, som der reelt ikke er afsætning for. Når rigspolitichefen m.fl. ikke ønsker at anvende totalforsvarssoldaten, så kan det isoleret set forekomme som om, at denne uddannelse er en kostbar måde at hverve personel til reaktionsstyrkeuddannelsen. Men det er min opfattelse, at en drejning af forsvaret mod ét elitekorps ikke nødvendigvis gør os til bedre soldater. For hvad er vores opgave i dag? Vi skal jo ikke ud og erobre nye kolonier eller underlægge os andre folkeslag. I mange lande har det at være soldat en meget lav status. Professionelle soldater med en lav status kan udarte til en fremmedgjort legion af folk som kan undværes. Primitive mennesker som både lever et lejrliv i missionen og hjemme hos deres enhed, som i højere grad end det vi kender også er deres familierelation. Nogle af disse soldater har gode enkeltmandsfærdigheder som skærpes yderligere ved, at de ofte ender med at dyrke deres psykoser ved at bruge fritiden på et usundt fællesskab om at slibe deres kampknive (undskyld dette karikerende udtryk). Denne type professionalisme er ikke noget, vi skal konkurrere med og dét som gør de danske soldater som lysende gode eksempler i missionerne er, at vi er helstøbte mennesker med en rigtig familiær baggrund. Vi har desuden et højere civilt skoleniveau og sprogkundskaber som også gør os til gode konfliktløsere. Netop denne helstøbte baggrund gør danske soldater til nogle af de bedste i verden til at vinde lokalbefolkningernes hearts and minds. Jeg vil ikke tages til indtægt for at underkende vigtigheden at vores feltmæssige færdigheder, som jeg ser som en nødvendig sikkerhedssele, men det vigtigste i dagens missioner er ikke blot at vinde krigen. Den rigtige sejr derimod ligger i at vinde freden. Dette gøres ved, at vi som soldater faciliterer politikernes mulighed for at etablere fred og demokrati. Årets pressefoto Valget af årets pressefoto i 2007 faldt på et stemningsbillede ved hjemkomsten af en falden dansk soldat. Det er med til at opretholde den fokus som soldater efter min mening skal have i en sådan situation. Det skal være en tragedie med klar samfundsmæssig deltagelse, når det går så galt. Den slags må aldrig blive til en rutine for offentligheden blot at notere sig et kryds mere på tabstavlen. Det er derfor, at den folkelige forankring,som blandt andet ligger i en bevarelse af værnepligten, er så vigtig. Belastning ved udsendelser kan være hård for vores familier og selvsagt er familiens omkostning ved et tab nærmest ubeskrivelig. Men uden den folkelige forståelse, forankring og anerkendelse, som også befordres gennem værnepligten, så er vores hovedopgave, missionerne ikke omkostningerne værd. Årets pressefoto i Givet til brug for TELEGRAFEN af fotograf Gregers Tycho fra Jyllands Posten. (LAL-red.) 4 TELEGRAFEN

5 Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Til lykke med fødselsdagen - du får lige 30 stærke. Gaven kan desværre ikke byttes. Et spil med mennesker og viden 1. april fastholdes fortsat som 5. Telegrafbataljons officielle fødselsdag og bataljonen blev i henhold til den nye tidsregning 7 år. Traditionen tro blev dagen fejret, som det sig hører og bør med både lagkage og varm kakao! Af premierløjtnant (PL) J.P. Schmidt, operationsofficer, 5. Telegrafbataljon. Om det var en om er eller i lyset af, at han var ophavsmand for sidste års vellykkede fødselsdagsarrangement vides ikke. Men igen i år havde PL A. Pii fra DCMKompagniet fået til opgave at arrangere 5. Telegrafbataljons fødselsdagsarrangement. Planerne blev atter holdt tæt til kroppen og med beskeden om at hætte og CBRN-maske skulle medbringes til arrangementet som skulle finde sted i nær tilknytning til forhindringsbanen ja, så var både forventninger og bange anelser lige høje. Klokken kunne oberstløjtnant Oberstløjtnanten tager 1000 Gram. TELEGRAFEN 5

6 pevis Trivial Pursuit men i stedet for et normalt spillebræt var der på græsplænen lavet en kæmpe cirkel med markeringsstrimmel i alle verdens farver. Cirklen var inddelt med felter ligesom et rigtig spillebræt til Trivial Pursuit. Bare mega stort. "Kom nu fumle" og "cacaoen bliver kold hr. Baltzer" samt lignende drillerier var på menuen, da våbnet skulle samles med bind for øjnene. Flere blev så hidsige over ikke at kunne klare det, men så kunne de køle lidt af på løbeturen i morgendisen. K.W.L. Gram starte dagens løjer med en lille fødselsdagslykønskning til de fremmødte fødselarer. Straks efter åbningen Det man ikke har i hovedet - kan man afregne med benene. tog PL A. Pii over. Gik på podiet og gav de sidste praktiske bemærkninger. Det viste sig, at der skulle spilles grup- Her vinder man ost eller erfaring Kategorierne der kunne dystes i var alle inden for grundlæggende militær viden (og grundlæggende evner!), og landede man på et opgavefelt stod PL og hans kumpaner klar med praktiske opgaver, der skulle behørigt løses inden man kunne erhverve sig sin ost i form at et stempel. Her viste de bange anelser sig at komme til skamme, idet CBRN masken ikke skulle anvendes på forhindringsbanen, men blot skulle kunne iføres på de obligatoriske 9 sekunder. Kunne en opgave ikke løses, blev der prompte uddelt løbestrafrunder rundt om spillepladen for den udygtige gruppe. Nogen fik løbet mere end andre, andre snød mere end nogen og nogen sluttede således sidst og først i spillet. Hvem, der indtog hvilke pladser, skal der ikke kommes nærmere ind på, men BTNCH havde tydeligvis haft adgang til svararket i en rum tid op til dagen og andre viste med stor tydelighed, at det var en rum tid siden, at de havde samlet et gevær med bind for øjnene. Sidstnævnte gik ikke stille for sig og efter 3. forsøg for en vis unavngivet person fra DCMKMP, havde alle lagt øre til alskens tyske ukvemsgloser fremsagt i umenneskeligt hastigt tempo! Så er der lagkage Arrangementet sluttede som hvert år - nemlig med lagkage og varm kakao i så store mængder, at ingen behøvede at holde sig tilbage for at spare på noget og alle kunne således glade og overmætte trille hjemad og holde en velfortjent fri resten af dagen. 6 TELEGRAFEN

7 Seneste nyt: Der er flertal i folketinget for at stramme våbenloven, så det giver 7 dages fængsel første gang loven overtrædes! Du må bære den røde kniv til uniformen. Den til venstre, hvis den er udleveret af Forsvaret. Den sidste er ulovlig? Du må IKKE bære nogle af de tre i det civile. Står du til en bøde De af forsvaret udleverede foldeknive er fortsat lovlige at bære, men der er nu andre toner for alt det selv-indkøbte værktøjsudstyr. Er det værktøj eller våben? Af Leon Lindholm, Telegrafregimentet. Den 7. marts kom forbuddet mod at bære "tools-knive" på skrift fra Telegrafregimentet til alle ansatte. Det er nu kun tilladt at bære de røde "HMAK" lommeknive. Det er dog tilladt for de få ansatte, der har udleveret tools-knive til deres funktion, at bære disse. For alle andre ved Telegrafregimentet er det indtil videre IKKE TILLADT AT BÆRE selvindkøbte tools-knive. Leatherman tools, Victorinox og hvad de nu hedder, er alle forbudt og dermed må det siges, at de er at betragte som et ulovligt våben på arbejdspladsen. Telegrafregimentet indskærper, at alle fjerner tools-knive fra uniformen, bæltet, lommen m.m. Tag dem med hjem. 1. En lommeknivs blad må højest være 7 cm. 2. Knivsbladet må ikke kunne fastlåses. Disse regler gælder ikke knive, der bruges som værktøj. 3. Enhåndsbetjente foldeknive er ulovlige - må ikke godkendes som værktøj. Reglerne gælder indtil andet oplyses Reglerne skal overholdes, men det forlyder også, at regimentschef oberst Ib Bager har taget sagen op med Hærens Operative Kommando(HOK), for obersten ved godt, hvor meget telegrafsoldater bruger disse tools-knive i dagligdagen og at det sparer regimentet for meget tid og penge til små-værktøj. Sagen er til behandling i HOK og en evt. dispensation fra nævnte regler kan kun gives af chefen for HOK, der også kan bekræfte, at man vil arbejde hen imod en tilladelse til at bære selvindkøbte lovlige tools-knive, men som der står i mailen til alle ansatte: "Indtil denne dispensation er tilgået, er selvindkøbte tools altså at betragte som ulovlige, også selv om man bærer uniform". Lovgivningen i Danmark er stram Handy-folket har altid kunnet bruge Tools-knive og det har været muligt at købe dem gennem kontakt- og velfærdsordningen. Salget er nu stoppet. Bliver du taget med en ulovlig kniv på offentlig sted, så er bøden på kr. - anden gang er det fængselsstraf. Leatherman har udviklet knive, der passer til dansk lovgivning - læs her: På Leathermans hjemmeside kan man læse følgende: "fortolkning af loven om bæring af kniv". Pas på, hvis din kniv er enhånds-betjent eller for lang! Danmark har sandsynligvis verdens skrappeste lovgivning, når det gælder knive og den gælder også knive i multifunktionsværktøjer. I hovedtræk er reglerne fra 2003 at: * Enhånds-betjente knive er ulovlige * Du må ikke gå rundt med en kniv, hvor bladet er mere end 7 cm langt. Det er ok at bruge (knive med et blad) på over 7 cm under/til arbejde. Er du fx håndværker, lystfisker eller jæger, må du godt bruge en kniv, der er over 7 cm, under udøvelsen af dit erhverv eller din fritidsinteresse. Du må ikke have kniven/værktøjet med andre ikke-relevante steder. Fx må du ikke tage kniven med på café på vejen hjem fra arbejdet. Den må heller ikke ligge i bilen, mens du kører rundt i fritiden. Derfor er det en god idé at gøre det til en vane at køre hjem og lægge kniven i værktøjskassen eller et andet bestemt sted, så snart du er færdig med at bruge den. Ovenstående er i store træk de konsekvenser, som ændringerne i våbenloven har haft for brugere af knive. Våbenloven i sin fulde ordlyd kan findes på "Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer". Enhånds-betjente knive er ulovlige. På grund af den skrappe lovgivning har Leatherman udviklet specielle knive til det danske marked. Her er knivsbladet helt og ubrudt og man skal bruge to hænder til at åbne kniven. De lovlige knive fås hos alle de autoriserede danske Leatherman forhandlere - og KUN hos dem. Dette betyder, at man bør afholde sig fra at købe Leatherman med hjem via udenlandske hjemmesider eller på ophold i udlandet. læs mere på: Trods den fine tekst på Leathermans hjemmeside har firmaet solgt tools-knive efter 2003, der er enhåndsbetjente og dermed ulovlige. ANSVARET ER DIT! Husk - en soldat straffet for ulovlig våbenbesiddelse er ikke det bedste kort. Må DU bære din kniv - og hvor? Våbenloven 4. På steder, hvortil der er almindelig adgang, er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller et andet lignende formål. Forbuddet omfatter ikke foldekniv med en klinge på højst 7 cm. Stk. 2. Justitsministeren kan udstede forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende,overdrage eller at overlade andre besiddelsen af: 1) Skarpe våben, hvis klinge overstiger 12 cm, springknive, springstiletter, faldknive og lignende samt kårdestokke og andre tilsvarende skjulte våben, 2) Slag- eller stødvåben, derunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende, 3) Kastestjerner, kasteknive og lignende, 4) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i 1, nr. 4, nævnte genstande, 10. stk.3. Dolke og knive kan uanset stk. 2, nr. 1, uden tilladelse anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. (Afskrift uden det der omhandler ekplosive stoffer LAL/RED). TELEGRAFEN 7

8 Nørreport Cy kel forret ning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Egumvej 60, 7000 Fredericia Tlf.: Mobil: Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia Spar 500,- kr. Internationalt godkendt dykkercertifikat PADI OPEN WATER DIVER Soldater tilbud: 2.495,- kr. - Prøvedyk for dig der vil prøve at dykke - Dykkerkurser fra begynder til instruktør - Dykkerudstyr salg og service - Flaskefyldning fyldning af fl asker - Dykkerture stranddyk med guide 25,- kr. - Båddykning vragdykning to gange i ugen - Firmaarrangementer vandski, teambuilding og forskellige konkurrencer Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: , www. fyns-dykkercenter.dk TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til indehaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Fredericia. Tlf.: Gælder ikke tilbud. Se Telegrafregimentets nye hjemmeside på Internettet: Nyhed in den for kom mu ni ka ti on Op til otte personer kan kom mu ni ke re sammen uan set støj ni veau et i om gi vel ser ne ved hjælp af denne tråd lø se di gi ta le opfindelse. Bru ges i det sven ske og norske forsvar på skydebanen, under bykamp og i kamp vog ne. Effektiv på fly ve plad ser, i pits på for mel-1 baner og på fa brik ker med be la sten de støjforhold og mange flere steder. Rækkevidden på 300 m - kan forøges med en repeater ved stationær brug. Fredericia Løve Apotek Søndermarksvej 212, 7000 Fredercia, telefon TELEGRAFEN

9 Holdfoto af CISCEN/NSE/ISAF HOLD 4. Samlet før afsked i KAIA. Audio - video = disco Af oversergent Mette Pedersen - "Aka den virkelig onde"! Tjenestegørende ved Stabskompagniet/3. Telegrafbataljon (STKMP/3 TGBTN). Communication- and Informationsystemcenter/National supportelement (CISCEN NSE) Hold 4, Kandahar Airfield. Tirsdag den 12. februar oprandt dagen, hvor CISCEN/NSE Hold 4 skulle sige farvel til Kandahar Airfield (KAF). Vi skulle sige farvel til det, der havde været vores hjem på godt og ondt i det sidste halve år. Alligevel var det med en god mavefornemmelse, at vi tog af sted. Boardwalken på Kandahar Airfield. Vi havde gjort det så godt, vi kunne. Vi havde haft det sjovt og godt sammen og ikke mindst, så havde vi prøvet at give Hold 5 en så god overdragelse, som muligt. I den forbindelse vil vi gerne sende en tanke og et fortsat Held og lykke til beboerne på Murphy s Castle på KAF. KAF kan varmt anbefales som fremtidig missionsområde. Det er en stor lejr med ca soldater fra alle mulige nationer. Dertil kommer 3000 civile ansatte, som der også skal være plads til i lejren. Af faciliteter kan nævnes; Burger King, Subway, Pizza Hut, et kinesisk spisested (hvor man kan købe chicken gangbang)og Tim Horton s, hvor man kan købe dejlig kaffe og lækre doughnuts. For ikke at tage for meget på i vægt, er der også lavet et fitnesscenter, hvor kondicykler, "mormor-maskiner", løbebånd og håndvægte forefindes i rå mængder. Vaskeriet på basen er også meget besøgt. Her kan man indlevere sit vasketøj og hente det 24 timer senere, nyvasket og lagt sammen. Grundet de mange internationale soldater på KAF er der ofte shows/underholdning. Det har vi også nydt godt af i vores tid i Afghanistan. Vi har også selv (som danskere) haft underholdning under vores mission i form af tre stand-up'ere. Men den aften, hvor der var arrangeret stand-up, åbnede sluserne sig for oven og regnen stod ned i stænger. Da vi ikke havde fået vandsikringen bygget færdig endnu, var situationen i CISCEN en smule kritisk. Det hele endte med, at jeg fik besøg af mine helt private stand-uppere. Jeg havde taget vagten i CISCEN, imens de andre tog til show, men efter at have spurgt efter vandpumper over nettet, stod disse tre landmænd pludselig i CISCEN og tilbød deres assistance. Jeg ved ikke, hvor sjovt stand-up showet var, men humøret i CISCEN nåede uanede højder den aften. Det har været et begivenhedsrigt halvt år for os alle sammen og jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, at det har været en positiv oplevelse for os alle sammen. Mit team bestod af følgende: To HRUsoldater, to rutinerede DEOS-operatører, en IT-tekniker, en næstkommanderende og sidst mig selv som leder af CISCEN. Det er en god sammensætning og CI- SCEN tjenesten kan fungere, selvom der er leaveperioder og rejseaktivitet. Jeg har også selv, som leder af CISCEN, lært meget - på godt og ondt. Gode oplevelser med gode venner Af de gode oplevelser kan nævnes: 1. Professionelt samarbejde med DA- NILOG kan lykkedes, hvis man virkelig vil det! Men det kræver kræfter og vilje fra begge sider. Vi i CISCEN har haft et rigtig godt samarbejde med chefen for NSE, major P.S. Pedersen og resten af NSE-holdet. Positivitet og gensidig respekt for andre tjenestegrene og tjenestesteder er vejen frem og kan varmt anbefales. Vi har hjulpet hinanden med at nå vores fælles mål, nemlig at få NSE som enhed til at fungere optimalt. 2. Sammenhold i enheden er vital! Vi har haft et fantastisk godt sammenhold i CISCEN. Hvis en professionel samlivsekspert skulle se på os som gruppe, kunne vedkommende nok ikke have castet en bedre sammensat gruppe end vores. Den indeholder. Den gode, den sjove, den kloge, den smarte, den tekniske, den stabile og den virkelig onde! Hvem TELEGRAFEN 9

10 der udfylder hvilke roller, må den enkelte læser selv gætte sig til. 3. Et godt og stabilt bagland, både tjenstligt og privat er vigtigt, når man er udsendt. Når soldaten er udsendt, er det vigtigt for denne at vide, at der er noget at komme hjem til. Private forhold og det civile bagland kan man som fører ikke have så stor indflydelse på, andet end at man kan påminde og huske soldaten på at ringe hjem engang imellem. Men det tjenstlige bagland, man har som udsendt, kan jeg som fører kun opfordre til at videreudvikle. Både på regiments-, bataljons- og kompagniniveau. Nyhedsbreve til udsendte, opdateringer af hjemmesider, jule- og nytårshilsner, sågar julegaver fra KFUM-soldaterhjem, sergentmessen og faglige organisationer modtages af det udsendte personer med STOR fornøjelse. Det højner moralen og er med til at minde om, at man har et arbejde/ hverdag at vende hjem til. 4. Det er ikke direkte morsomt at være udsendt, men man kan godt have det sjovt sammen. Og det skal jeg love jer for, at vi har haft. Vi har opfundet en såkaldt sagde-jeg-virkelig-det-liste, hvor alle sjove og uheldige bemærkninger blev ført. På denne liste er både amerikanske cola er, æggeomeletter, oksefars, Frederiks hest, lange skeder og-uno-og-yes-og nej, mejetærskere og jamen, jeg er jo bare ærlig omtalt. Vi er alle kommet på listen, dog nogle mere end andre og jeg nævner ingen navne Caveman! Stand-up det klarede vi SELV! Det gode humør gør missionerne lettere. Der er også negative stunder Selvfølgelig er der også negative oplevelser, hvilke man helst ville have været foruden, som eksempel; krakilske arbejdsgange ved COM/KAF, direkte TETRA fjendske mennesker, CIS KAIA generelt og raketangreb. Men disse negative oplevelser bliver heldigvis opvejet dobbelt af alle de positive oplevelser og har kun været med til at give en indholdsrig udsendelse og som jeg skriver i overskriften: Audio (jeg hører) + Video (jeg ser) = Disco (jeg lærer!) Det må være den ultimative læresætning for udsendt personel: Man ser og hører en masse og sidst men ikke mindst, det man hører og ser, det lærer man af! Jeg vil slutte med at ønske mit team held og lykke med deres fremtidige tjeneste ved regimentet og sige tak for hjælpen og støtten i CISCEN og et fantastisk halvt år i Kandahar. Solnedgang over boardwalken. Sammenhold mellem fire CISCEN-operatører. 10 TELEGRAFEN

11 Briefinger ved stort set alle de andre uddannelsesbataljoner for dermed at tiltrække os en vis opmærksomhed fra de værnepligtige ved de andre regimenter. Deltagelse i Åbent Hus ved Gardehusarregimentet Udsendelse af brev til ca tidligere erhvervspraktikanter Udsendelse af plakater til alle tjenestesteder med opfordring til at søge i mission i EW-kompagniet og CISCEN-kompagniet. Udsendelse af Hæren Update, der beskriver de funktioner, som vi skal have besat i de kommende rotationer. Kampagnen følger vi op i den kommende tid med deltagelse med et Static Display ved Flyvevåbnets "Air Show" den 8. juni 2008 i Karup samt i breve til de HRU er, der lige nu er i mission. Ligeledes vil jeg under mine egne kontaktbesøg i missionsområderne i den kommende sommer søge at holde orienteringer for HRU erne der. Endelig har vi opfordret Forsvarets Personeltjeneste (FPT) til fokusere hvervningen på Fyn samt Syd- og Sønderjylland. Samlet set går det fremad for 3 TGBTN og EWKMP, mens de øvrige står lidt i stampe. Egentlig kunne man vel forvente, at det er FPT der forestår alt dette, men vi i hæren har måttet erkende, at hvis vi vil have noget gennemført, der ligger udenfor de normale produktionslinier, så må vi klare det selv. Så derfor også stor tak til de operative enheder i Føringsstøttetropperne, der loyalt og med ansvar støtter op omkring vore forsøg på at blive klar til NRF 14. Alt dette kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis vi ikke trækker med i flok, så derfor er det også vigtigt, at du hjælper til. Så har du en god idé til et hverveinitiativ, så kontakt enten mig eller vor projektofficer for hvervning, major K.Ø. Sørensen, FIIN: HFS-CHLE, telefon Jeres RC TELEGRAFEN 11

12 Mindeord Af seniorsergent M.V.G. Sørensen, administrationsbefalingsmand ved 5. Telegrafbataljon (5 TGBTN), Haderslev Kaserne. Det var med stor sorg, at vi lørdag den 23. februar 2008 ved 5 TGBTN modtog meddelelsen om overkonstabel af 1. grad Steen Engelbrecht Jakobsen Jakob alt for tidlige død. Jakob blev indkaldt i 1974 til Sjællandske Telegrafregiment og har stort set hele sin militære karriere været tilknyttet Telegrafregimentet. Jakob har gennem hans 34 års tjeneste i Forsvaret bl.a. forrettet tjeneste ved 4 TGBTN/STGR, ELK, DAMIREP samt en række CISCENTRE og senest var han tilknyttet CISCEN DANILOG i Vordingborg. Jakob var netop hjemkommet fra en udsendelse til Kosovo i perioden august 2007 til februar 2008, da en god ven og kollega fandt ham død på hans bopæl. Jakob have gennem de mange år ved Telegrafregimentet opbygget en stor faglig viden samt en række færdigheder, som han gerne delte ud af. Vore tanker og medfølelse går til Jakobs efterladte for hvem dette tab især er smerteligt. Vi, hans kolleger og kammerater, vil komme til at savne Jakob og han vil aldrig blive glemt. Æret være Steen Engelbrecht Jakobsens minde. Elektronisk Krigsførelse Hvad er Elektronisk Krigsførelse eller EW? Hvordan gør vi og hvad kommer der ud af det? Af kompagnichef, major K. Byrgesen. Disse og mange flere spørgsmål havde de besøgende ved EW-kompagniets besøgsdag den 26. april mulighed for at få svar på. Efterretningstjenesten er berygtet for at selv den mindste almindelighed er så hemmelig, at det der een gang er kommet ind som en efterretning aldrig kommer ud igen. Med EW-kompagniet er det lige modsat. I løbet af programmet blev det tydeligt, at de informationer der indhentes f.eks. i forbindelse med indsættelse i internationale operationer, i høj grad nyttiggøres for den styrke, der nyder godt af EW-kompagniets støtte. EW er en force multiplier eller sagt på en anden måde, med EW i direkte støtte, vil den støttede enhed opleve en forøget styrke og effektivitet. Chefens viden om modstanderes virke, situation og hensigter gør det nemmere at træffe effektive beslutninger og sidst og måske vigtigst, at enheden er varslet om forestående angreb. Informationer der formindsker vores sårbarhed og målretter vores indsats. På besøgsdagen blev der vist gængse og nye teknikker. EW midler varierer fra lastvognsbaserede enheder over pansrede køretøjer til patruljer LEWT (Light Electronic Warfare Teams). EW er en vigtig kampstøtte faktor. Denne kendsgerning og dermed relevansen af vores indsættelse har medvirket til, at holde en høj moral i kompagniet og også skabe forudsætning for deltagelse i spændene aktiviteter i ind- og udland. Vi er arbejdsramte og såfremt du har lyst til at vide mere om kompagniet eller eventuelt vil gøre tjeneste her, er du meget velkommen til at kontakte os. Musikhuset I Haderslev er soldater velkommen, men også musikere og nu er der snart et hus de kan øve i. Dirigent René Bjerregaard Nielsen kører ofte forbi og man kan se hans smil blive breddere for hver gang. Foto 1. april LAL 12 TELEGRAFEN

13 , TELEGRAFEN 13

14 Haderslev Kaserne stod for den helt store rengøring, derfor var alle køretøjer fjernet fra facaden og det var en oplagt situation til at f Rammerne skal være i o Vi er midt i et forsvarsforlig og det næste tegner sig. Med starten af dette forlig kom idéen til at give alle ansatte en bedre hverdag ved at indføre "de 66 tiltag". Hvordan er det så gået? Sker der noget og kan det mærkes blandt soldaterne? Af Leon lindholm, redaktionen. Det var ikke bare blå balloner og luftkasteller. De 66 tiltag er ment alvorligt, men flere af tiltagene er rimelige omfattende og er ikke noget, der lige kan indføres med et snuptag. Det vil kræve tid og penge, men generelt er der en holdning blandt soldaterne til, at vi tror på, at det her er ment alvorligt og man kan nu se rundt om, at der sker noget. De første synlige tegn var gratis kaffe, te og frugt. Med frugtordningen kom også flere diskussioner i krogene om sundhed og det har igen medført en positiv drejning mod en sundere linie. Flere går nu efter bedre kost- og motionsvaner og mange har kvittet smøgerne. Snakken om de 66 tiltag har virket og effekten vokser stille og roligt. Traficlight Princippet med at få de 66 tiltag ført ud i livet er af Hærens Operative Kommando blevet fulgt til dørs med "traficlightsystemet", som ganske enkelt går ud på, at et tiltag er rødt indtil der sker noget, så bliver det gult. Når det er helt indført og virker, så får det grønt lys. På denne simple måde kan soldaterne og de ansatte også følge med i, hvor der sker noget. De tiltag, der har fået grønt lys, er ikke nødvendigvis "grønt lys" ved alle regimenter og kaserner. Ved Telegrafregimentet (TGR) er der følgende grønne: Flere sundhedsfremmende tiltag er indført. Indførelse af korporalsgraden mangler kun fagforeningens endelige økonomiske accept. Daglige og månedlige eftersyn på køretøjerne er afskaffet. Årlige eftersyn er lavet til hvert andet år og omskolinger er på samme vis omlagt, som hvis man stod med et civilt køretøj. Der er givet enhederne 1000,- kr. pr medarbejder til at fremme fastholdelse og udvikling af korpsånden. Officersuddannelsen har fået tilføjet en kort udgave på et år. Mange områder er gule Gult lys - kan beskrives som værende godt på vej i den rigtige retning. Her kan så nævnes de planlagte renoveringer og forbedringer på bygninger og deres vedligeholdelse, hvor de ansatte også selv 14 TELEGRAFEN

15 otografere hovedbygningen. Billedet er sammensat og "originalen" fylder 90 cm i bredden. Billedet ligger elektronisk på redak- tioden har vist interesse. Flere vedligeholdelsesopgaver er nu kalendersat og som man kan se på Haderslev Kaserne, gøres her mere for at vise den pæne side af området, så det er dejligt at være på arbejde - det kunne i detaljerne godt siges at være til et "grønt lys", men det er gult fordi det ses i en sammenhæng der hedder indkvartering. Her vil man gøre mere for at værelserne og inventaret bliver bedre eller fornyet. De gamle skummadrasser er på vej ud, for at blive afløst af bedre, som gør at soldaterne får en bedre søvn. Materielanskaffelser På materielsiden er planlagt indkøb af: softmounts, rødpunktssigte, optisk sigte, personlige høreværn, mere uddannelsesmateriel og flere fjernarbejdspladser. Anskaffelsen er sat i gang, men ikke alt er fysisk kommet - derfor er det "gule" tiltag. Andre steder er der også sket ting, der får betydning direkte for telegrafsoldater, såsom erkendelsen af at der skal flere specialister til. Derfor er der givet tilladelse til, at TGR eksempelvis går direkte ud og hverver mod bestemte funktioner, der skal besættes og det er sket, så for vores vedkommende kunne der være en grøn mere her, men igen samlet set i Forsvaret er det ikke ført helt ud - andre er helt klar. I den forbindelse er der også åbnet for at give merit til ansatte, der på den måde kan løftes over i andre job, som vi også ved TGR har set muligt, da en civil blev kaptajn. Omkring sergentuddannelsen er der også nyt på vej, nemlig en tilpasning til den operative struktur og optagelseskriterierne og rekrutteringen tilpasses de faktiske forhold. På personelsiden arbejdes der på at lave mere fleksible muligheder for den enkelte ansatte og for enkelte enheder, der ønsker en anden afvikling af eks. optjente/planlagte friheder. Fleksibilitet. Sygemelding Ikke alle tiltag er som nævnt indført. Et tiltag mange venter sig meget af er, at det på sigt skal være sådan, at man kan ringe på et nr. og melde sig syg uanset hvor man er ansat i Forsvaret og så sørger man her for, at alle nødvendige får TELEGRAFEN besked om, hvem der er syg. Det er ikke noget stort, men for den der er syg, er det godt, at ens pårørende kan ringe og man ved, at sygemeldingen kommer til rette sted og Forsvaret får mange milioner kroner retur ved at kunne holde bedre fast i refusionsmidlerne også ved barselsfravær. Forenkling kan gavne hverdagen Det er, som du kan se, ikke alle tiltag der koster penge. Der er også set på muligheder for bare at gøre hverdagen bedre, ved at forenkle forskellige procedure omkring brug af køretøjer, men nu også omkring FOKUS samtaler mellem ledere og medarbejdere og her afventes inden længe at dette går fra gult til grønt. De røde bliver grønne Tilbage er så en stor del, der er "røde", men lad dem nu få tid til at blive både gule og grønne. Det vigtigste er, at se der sker noget og det der "grønnes" også giver en ønsket effekt. De nye tiltag har i hvert fald været med til at løfte glæden ved at gå på arbejde for mange, så vi venter på grønt over hele linien. 15

16 Deltagene samlet til det traditionelle "familiefoto". Telegrafkompagni på arbejde i Italien 2. Telegrafkompagni var på tur til Italien - for at arbejde. Vi skulle derned for at lære mere omkring, hvad det vil sige at være et SHIRBRIG KMP. Turen blev en stor succes. Nogle kom hjem med bredere viden inden for transport, andre med en bedre forståelse for et internationalt miljø og alle med en større faglig viden. Af sergent N.S. Jensen, 2. Telegrafkompagni/3. Telegrafbataljon (2 TGKMP/3 TGBTN). 2 TGKMP stod mandag morgen klar til at begive sig ud på en uges rejse mod det varmere sydland benævnt Italien. Alle stillede som befalet i civilt tøj, én havde sågar vovet at stille i t-shirt. Så det kan roligt siges at forventningerne var høje. Alle havde dog bevæbnet sig med en større tålmodighed, da vores flybilletter viste, at der skulle hele tre flyvninger til, for at komme ned til byen Brindisi i Italien. Det hed sig Billund Berlin, derfra til Rom og fra Rom til Brindisi. Ikke alle veje fører direkte til Rom Hvilket jo egentlig ikke var så slemt. Det store men kom først, da vi ramte Berlin, hvor det viste sig, at vores fly videre til rom var aflyst. Herfra blev 2 KMP delt ind i to grupper - de heldige og dem der var knap så heldige. De heldige fangede et fly til München og derfra videre til Rom. Videre igen med fly til slutdestinationen. De kunne indlogere sig på hotellet ved 23-tiden. Dem der kunne regne sig for at være de knap så heldige, tog et fly til Milano, derfra til Rom og kunne så ikke komme videre, da de kom for sent til dagens sidste fly til Brindisi. I Rom var de derfor nødt til at indlogere sig på et hotel og kunne så tage til takke med fire timers søvn og en morgenflyvning til Brindisi. Basen - et kæmpe område Basen, vi skulle være på, blev etableret i 1956 for at støtte United Nations Emergency Force, som lager. Efter at den kolde krig sluttede, kom der meget mere aktivitet i UN og derfor blev basen udvidet og opgraderet til at styre ikke kun lager, men også alt telekommunikation og uddannelse af folk på det forskellige UN materiel, som basen rådede over og håndterede. Basen er kæmpestor. Det er herfra UN styrer al kommunikation med de udsendte enheder og deres hovedkvarter i New York. Selve det radiotekniske materiel er Alle soldater ved Telegrafregimentet i Fredericia og Haderslev kan fra 1. maj ringe og melde sig syg på telefon: Andre ansatte får besked via deres organisationer på, hvornår de kan bruge samme nummer til sygemelding. kilde: (FPT- Hjørring). 16 TELEGRAFEN

17 nikere med Brindisi og UN hovedkvarteret i New York. -HF forbindelse til deres egne enheder i felten. -VHF forbindelse med en rækkevidde på ca. 40 km til deres lejr-forbindelse. Den svarede til vores AL9 pumpemaste. Forskellen er bare, at deres havde et noget nyere design og på deres skal man blot trykke på en knap, så pumper køretøjet antennen op. Nyeste skud på stammen af pansrede køretøjer. noget, man som telegrafsoldat godt kan blive lidt svedig i håndfladen af at kigge på. Derudover har de også deres kæmpelagre, hvorfra de enkelte missioner kan bestille alt deres happen-gut. Det er sådan et sted en forsyner, kan blive liderlig af at kigge på. Os andre dødelige kan da også blive lidt småmisundelig over alt det nye grej de har. Deres faciliteter er helt nye og topmoderne og tilhørende lækre og effektive computere. Alt i alt er det som at se på et overflødighedshorn af lækkerier. Efter en rundtur på basen tirsdag morgen blev folk delt, i de på forhånd sammensatte hold. CITS-holdet: Dette var holdet der beskæftigede sig med det tekniske. Alt indenfor kommunikation og det tekniske materiel de havde. CITS-holdet brugte de tre dage på at blive omskolet til UN s svar på en HF/ VHF/UHF vogn. Vognen havde alt hvad en inkarneret telegrafsoldat kunne drømme om. Grejet var spritnyt og rigtigt lækkert, men jeg tvivler på, at det ville kunne klare en tre-ugers øvelse i Finderup. Det rent uddannelsestekniske stod et hold ingeniører for. På vognen var der (i hoveddele): -Satellit kommunikation for at kommu- LOG-holdet: Logistik var holdet der så på, hvordan basen i praksis fik det hele til at fungere, med henblik på at holde missionerne og hovedkvarteret støttet med materiel. Første dag havde de et teoretisk kursus i kørsel i missionsområdet, samt forhold ved bevægelse omkring fly og helikopter. Anden dag var de rundt og se på de forskellige lagre. De sluttede af med at se læsning af et skib. Deres politik er lidt ulig vores våbenkammer-politik. For dem er et tomt lager - et godt lager. Der var en god videns udveksling omkring, hvordan man håndterer vareleverandører og derudover så holdet, hvordan de dernede genbruger og vedligeholder materiel fra missionerne. Hvilket de sparer en masse penge på. MMEK-holdet: Motormekanikerne fik lov til gå med nogle professionelle folk, der rådede over noget lækkert grej. Her taler vi om generatorer fra 7,5 KW til KW. Køretøjer fra 50- til 500HK. Deres værksted dernede var fire gange så stor som et tilsvarende dansk. Her havde de også undervisningslokaler og testbænke fra bl.a. Toyota og Nissan, som de har et tæt samarbejde med og som er bilmærker der bruges meget. Disse firmaer sender derfor deres specialister ud for at undervise de ansatte mekanikere direkte. Logistikholdet var særdeles nysgerrig, men der var ingen begrænsninger fra italienernes side. Alt blev åbnet så man kunne se indholdet hvis det var ønsket. Oplevelser af flere slags Onsdag morgen skulle vi alle stille en halv time tidligere end de andre dage, da COMMANDER SHIRBRIG ville dukke op. Kort fortalt, generalen kom, generalen talte, generalen gik og mere var der nu ikke i det Aftenturene og særegne spisetider blev en tvetydig oplevelse. Det der krævede mest tilvænning på denne tur, må så absolut være maden. Mere specifikt, hvornår den skulle indtages. Her kører de i en noget forskudt cyklus. De spiser således først middagsmad klokken og aftensmad kl , grundet deres knap så geniale indfald - siestaen. TELEGRAFEN 17

18 Vi kan godt følge logikken med at man sover, når det er varmest, men så må man omvendt også sige, at de skal følge med årstiderne. Der er jo ingen grund til at sove, når der kun står 15 grader på termometret - det er ikke en ulidelig varme at arbejde i. Nå, men når vi ser bort fra de forskudte arbejds- og spisetider, kan man heller ikke finde mere at sætte en finger på. Deres mad må siges at være i topklasse. Som kødelsker, kan jeg kun bifalde deres udmærkede forkærlighed for store steaks. Her taler vi ikke længere om et noget fedtet valg mellem 200 og 400 grams steaks. Når man bestiller en stor steak, får man en steak på 1 kg (ikke bare dårlig fiskerhumor - den vejede ET KILO). Hvad tilbehør angår, overgår de igen ens fantasi. Her kommer en halv citron ved siden af - og intet andet. Hjemturen - afrunding Hjemturen forløb for de fleste meget smertefrit. Der var dog en uheldig kollega, der mistede sin bagage. Så kunne han slutte sig til de andre to, som mistede deres bagage på vej derned. Mafiaen så vi ikke så meget til, selv om der hyppigt blev spurgt ind til emnet. Alt i alt en god tur, hvor folk kunne følge med på det faglige område samt, for de unges vedkommende, få en oplevelse af, hvordan det forgår på et internationalt plan, når flere nationaliteter skal arbejde sammen. Chefen for NATO CIS Service Agency, generalløjtnant Ulrich Wolf overrækker major Dalby-Frandsen NATO Meritorious Service Medal. En særlig medalje Af 2. Uddannelsesbataljon. Den 13. marts fik major Leif Dalby- Frandsen overrakt NATO's generalsekretærs ærefulde NATO Meritorious Service Medal af chefen for NATO CIS Service Agency (Director NCSA) generalløjtnant Ulrich Wolf ved en ceremoni hos 1st NATO Signal Battalion i Maastricht i Holland. Medaljen er tildelt på baggrund af majorens varetagelse af funktionen som Chief S3 1st NATO Signal Battalion i perioden 1. september august Det anføres i begrundelsen for tildelingen, at: "Major Dalby-Frandsen som S3 og NK/BTN har varetaget planlægning, koordination og gennemførelse af deployeringer i en ekstraordinær toårs periode. Han har både deployeret soldater til AFGHANISTAN i rollen som Signal Support Group og som enkeltpersoner i andre operative teatre. Han har sikret NCSA nødvendige støtte til ISAF hovedkvarterer. Han er under stadig mere krævende operative vilkår og øgede tidskrav blevet presset til det yderste. Han har i en turbulent tid måttet tilpasse sin ledelsesstil og føring til en international stab og deres evner og ambitioner. Deployeringer med kort varsel, sene beordringer og uklare scenarios, hvor implementering af et nyt kommunikationssystem, the Limited Interim NRF Capability (LINC) viste sig at blive en prøvelse af hans evner. Han overkom alle disse udfordringer, herunder især at deployere bataljonen forud for øvelse STEADFAST JAGUAR og at deployere bataljonen så betids forud for OPERATION MILAN, at en kontinuerlig støtte til de deployerede soldater blev mulig. Dette skete sideløbende med varetagelse af bataljonens daglige udfordringer i Europa, hvilket alene lykkedes grundet hans enestående indsats. I perioden har major Dalby-Frandsen vist modenhed, fremragende lederevner, beslutsomhed og viljen til ikke at lade sig overvælde af udfordringerne. Han har været bataljonschefen en solid, helt igennem troværdig og ansvarlig næstkommanderende i dennes fravær og har stedse ledet ved eksemplets magt. Han er yderst respekteret i hele bataljonen og har en stor del af æren for 1st NATO Signal Battalions succes". Tildelingen af fortjenstmedaljen er godkendt af NATOs generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer. Fra 2. Uddannelsesbataljon (TELEGRA- FENS læsere) skal lyde et stort tillykke til major Leif Dalby-Frandsen med den velfortjente dekorering. Bær medaljen med stolthed og i visheden om, at du er en af de få, NATOs generalsekretær har tildelt dette særlige hæderstegn. 18 TELEGRAFEN

19 Lad os mødes igen Mange har soldatertiden, som en uforglemmelig oplevelse og tænker - det kunne være fedt at mødes med dem alle igen. Kun de færreste får gjort noget ved det, men her er nogen der vil prøve. Af Leon Lindholm, redaktionen. TELEGRAFEN fik for nylig en fra en gruppe personer, der savner kollegaerne fra "gamle dage". De vil gerne have redaktionen til at hjælpe og selvom vi ikke er et festbureau, vil vi da gerne prøve at hjælpe folk med at finde de gamle venner, for at kunne mødes og igen mindes de gode og sjove timer, der var i Mange af de der efterlyses er abonnenter på TELEGRAFEN, så derfor er det os en glæde at kunne prøve at hjælpe. Her er mailen: Vi er fem gamle telegrafsoldater fire forhenværende og en nuværende der alle har ligget soldat ved 2. Brigade- telegrafdeling i Fredericia i mange år. Som årene er gået er det ofte lykkedes os at samle de gamle "2. delingsfolk" til en komsammen i Konstabelmessen på Ryes Kaserne senest i september Nu forsøger vi igen at ringe lystigt rundt til kammeraterne. De fleste er forholdsvise nemme at finde bl.a. via internettet, men alligevel står en stor del tilbage, som vi savner kontakt til. Som noget nyt har vi taget internettet yderligere i brug, idet vi har oprettet en hjemmeside til formålet. Hjemmesiden fungerer som bindeled, hvor vi i fællesskab, dels forsøger at finde de sidste af vore kammerater og dels hygger os gevaldigt med at indsende billeder, biografier m.m. fra en kær tid. Vi tænkte, om TELEGRAFENS læsere måske kunne hjælpe os med informationer omkring de sidste, vi mangler. Om ikke andet, skal TELEGRAFENS læsere have muligheden for at tjekke sig ind på hjemmesiden og se de efterhånden mange billeder fra halvfjerdserne og firserne. Ligeledes er man naturligvis velkommen til at indsende materiale, der kan være med til at gøre hjemmesiden interessant. Specielt billeder fra dengang vil blive hilst velkommen. Adressen er: dk/ryes. Er man først på hjemmesiden skulle det være nemt at finde rundt! Med venlig hilsen: Irene Outzen, Keld Johannessen, Carsten M. Lind (dengang Jensen), Ole Steen Hansen, Jenik Langsted (dengang J.A. Frederiksen) Personerne på billedet fra 2. Brigadetelegrafdeling er: Michael Panduro, Tommy Stokholm Hansen, Morten Holmgård, Jesper Maigaard, Kaj Werner Olsen, Mogens Møller Nielsen, Henrik Schiøler, Boe Stiig Sejerup, Vibeke Lyng Andreassen (dengang V. B. Jørgensen), Tommy (Dragen) Andersen, Ole Steen Hansen, Carsten Møller Petersen, Henrik Meldgård Pedersen, Hans Henrik Clausen og Peter Sørup, Johan Bonnesen, Susanne Fyrstenborg (dengang S. M. Jørgensen), Lene Bøttern Nielsen, Bea Holm, Lone Lærkegård Hendem (dengang L. Lærkegård) og Mogens Frederiksen. Fotoet er fra forfatter af Lene Bøttern Nielsen. Er du blandt de nævnte eller kender du en af dem, så giv dem venligst denne artikel og følgende adresse: TELEGRAFEN 19

20 Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Entreprenørvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere MA LER FIR MA ET RAND & AN DER SEN A/S 7000 FRE DE RI CIA,Tlf mail: 20 TELEGRAFEN

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Tiden nærmer sig for vores spændende rejse til Riget i midten. Vi har efter bedste evne forsøgt os at lære os noget kinesisk af vores tålmodige lærer Ning. Hun har samtidig givet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio?

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio? Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend! Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater sammen med andre gode cykelmennesker, der virkelig elsker

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter.

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter. Sælg (meget) mere med nyhedsbreve Majbritt Lund 2014 1. udgave 2014 ISBN: 978-87-996803-0-6 Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere