Facebook. Markedsværdi. X-faktor. (kommentaren til uge 5, 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facebook. Markedsværdi. X-faktor. (kommentaren til uge 5, 2012)"

Transkript

1 Af Cand. Phil. forlægger, forfatter, Steen Ole Rasmussen Facebook Markedsværdi X-faktor (kommentaren til uge 5, 2012) Finanskrisen var resultat af, at markedsværdierne skrumpede i store dele af verden. Men nu lysner det igen i USA. Antallet af jobs er steget, viser den seneste jobrapport, og det amerikanske aktieindeks er oppe på det niveau, hvor det var før finanskrisen fik kurserne til at falde drastisk i USA har seddelpressen og tror på både Keynes og Friedman Pengemængden er med andre ord kommet op i det amerikanske samfund, bl.a. på grund af den amerikanske stat, der kører med gigantunderskud. Den amerikanske økonomi er stadig verdens største, og statsgælden ligger på omkring en procent af det nationale produkt. Men det har ikke forhindret den amerikanske valuta, dollaren, i at bevare sin værdi i forhold til andre valutaer. Den er faktisk steget den sidste tid, på trods af at der er blevet sat rigtigt mange dollars i verden af det umage par, som den amerikanske centralbank udgør sammen med den amerikanske stat (selvfølgelig også i samarbejde med resten af det amerikanske samfund). Dollaren er stadig verdens største valuta. Ca. 60 % af verdens købekraft, pengemængde, er dollars. Og det forhold, at nationen USA har fordelen af at kunne sætte de penge i verden, som resten af verden handler i, det gør det muligt for USA at sparke sin egen økonomi i gang med seddelpressen, uden at det øjeblikkeligt underminerer nationens valuta. Den amerikanske stat har på den måde brugt langt flere penge end den havde. De laves nemlig, i og med at den amerikanske stat bruger dem! Den har solgt statsobligationer, der igen er blevet købt op af den ame- 1

2 rikanske centralbank, FED, således at markedet ikke er kommet til at mangle penge. Renten, som den finansielle sektor skal betale for at låne penge i den amerikanske centralbank, er historisk lav. Reelt ligger den under inflationen, uanset hvordan man definerer begrebet. Og denne massive opkomst af penge, kommende ud af det blå, har så endelig ført til de prisstigninger på aktier, altså kapitalværdierne, og en smule øget beskæftigelse, så man endnu en gang kan konstatere, at gamle mester Keynes alligevel havde ret. For det er helt klart forøgelsen af pengemængden i det amerikanske samfund, der har forøget bruttoproduktet og efterspørgslen på arbejdskraft, dvs. beskæftigelsen, også selv om det i sig selv ikke er særligt imponerende, når det tages med i betragtningen, hvor sindssygt mange penge den amerikanske stat og centralbank har pumpet ud i verdensøkonomien. Tyskerne spiser grækere hvor amerikanerne har seddelpressen Her i Europa går det også glimrende, i hvert fald i den nordlige del af regionen. Den tyske beskæftigelse har ikke været højere siden murens fald, og tysk industri og eksport sætter den ene rekord efter den anden. Det har ikke gået bedre siden afslutningen af anden verdenskrig! Med andre ord, den europæiske krise, Euroens krise, er slet ikke entydig. Krisen er ikke først og fremmest Tysklands, for det, man ynder at kalde lokomotivet i europæisk økonomi, drøner der ud af som aldrig før. Problemet er bare, at det tilsyneladende ikke virker befordrende for økonomien i resten af Europa. Problemet er, at den enes brød faktisk til dels kan forklares med den andens død. Købekraft, kvalificeret arbejdskraft og råvarer strømmer til de økonomiske centre i Centraleuropa fra de mere perifere områder inden for unionen og uden for unionen. Man har fælles valuta med Euroen, men prisudviklingen er skæv, således at randområderne trækker valutaen ned hvor centrene trækker den op. Resultatet er, at randområdernes priser ikke er konkurrencedygtige med resten af unionens, og centrenes priser er uforholdsvis fordelagtige, når man sammenligner med den gang, hvor fx Tyskland havde sin egen D-mark, og hvor man ikke kunne hente de store indtjeninger hjem på eksporten, uden at det gav sig udslag i D-markens styrkelse og dermed svækket konkurrenceevne i forhold til andre valutaer. 2

3 Det indre marked med egen valuta er altså en del af forklaringen på Sydeuropas gældskrise. Samtidigt er der ikke som i USA mulighed for at finansiere staternes gæld med den europæiske seddelpresse. Man har jo en fælles nationalbank, hvor man stadig har nationale stater! Tyskerne, der står sig i konkurrencen, vil ikke have, at centralbanken går ind og financierer tabernes underskud. Det er jo konkurrenceforvridende, dvs. det samme som at spænde den europæiske centralbank for de enkelte staters finanser, og det vil underminere værdien af de sejre, som de arbejdsomme og nyttige tyskere har vundet på det frie markeds vilkår. Euroens krise kan godt gå hen og blive en fælles krise, hvis staterne i især i Sydeuropa fuldstændigt mister evnen til at leve op til sine gigantiske låneforpligtelser. Så bliver resten af de europæiske finansielle institutioner og nationer nemlig nødt til at afskrive så mange af sine aktiver, at hele områdets økonomi med egen valuta kunne falde drastisk, måske bryde sammen, hvad det så end betyder. Men ind til videre er krisen mest tabernes problem, dvs. noget der primært tilhører PIIGS-landene, altså Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien. Storbritannien har godt nok også en gæld, der svarer til 5 gange det årlige nationale produkt, når man regner det hele med, altså privat, finansiel, erhvervsmæssig og statslig gæld. Men nu er briterne jo ikke med i Euroen, og slet ikke med i finanspagten, der er den institutionaliserede udgave af Milton Friedmans monetarisme og noget af det mest patetiske der nogen sinde er set som erklæret forsøg på at komme taberne på markedet til hjælp. Finanspagten cementerer skævheden inden for unionens grænser. Og det er det, den er sat i verden for, stik imod alt hvad Angela Merkel påstår. Det er hende, der dikterer udviklingen her, og hendes fri marked som resten af Europa har underkastet sig, på trods af alt hvad man så i øvrigt har stået for rent holdningsmæssigt i forhold til økonomisk politik siden afslutningen af anden verdenskrig. Socialdemokrater er der således ikke flere af i Europa. Helle Thorning fx er ikke socialdemokrat. I Europa har man sagt endegyldigt farvel til mester Keynes. Det har man gjort i en situation, hvor den hæmningsløse generering af penge 3

4 ser ud til at bære lidt frugt ovre på den anden side af Atlanten, helt i overensstemmelse med den store mesters anvisninger. Den amerikanske pengepolitik sætter meget store mængder af penge fri i hele verden, dvs. den genererer prisinflation i hele verdensøkonomien, hvor en generering af Euro i hænderne på de mest forgældede EU-stater, blot ville give mere lighed og forargelse hos dem, der mener at have ret til at vinde over andre på markedets præmisser og som ser sin succes som udtryk for selve udviklingen. Det hedder sådan set socialdarwinisme, når de der er begunstiget af udviklingen beskriver deres egen succes som udtryk for selve udviklingen. Men socialdarwinisme vil man ikke høre af, for det er næsten lige så grimt som nazisme. Angela Merkels politiske magt skyldes ikke, at hun er valgt af Europa, men at den tyske økonomi har sejret. Hitler blev skam valgt på lige så demokratisk vis, som det moderne Europa er styret i dag. Når enhver europæisk politiker ophøjer markedets lov til ret, ja så er det udtryk for, at man for længst har overgivet sig til en form for selektiv mekanisme, der ikke lader nazismen meget efter, hvad kynisme og autistisk selvforherligelse angår. Helga og Hitler før verden afslørede, at den langt fra var god nok til de udvalgte. 4

5 Det kan undre, at befolkningerne i de tabende stater inden for den europæiske union ikke for længst er endt op som arve modstandere af hele den europæiske konstruktion og alle de latterlige lederes falden på halen for markedet. For den fælles møntenhed har betydet, at købekraften er forsvundet ud af de lokale økonomier, således at man ikke kun har mistet købekraften i forhold til resten af EU og verden, men altså også internt i de lokale økonomier. Størstedelen af de behov, som man har her i regionerne, de kunne sagtens stilles ved den produktion man har lokalt. De sydeuropæiske lande er velsignede med et lagt bedre klima, man behøver ikke nær så dyre/kapitalintensive boliger, og fødevarerne er lige for hånden hele året. Alt sammen ville være tilgængeligt i rigelige mængder i lokalområdet, hvis ikke man netop havde opgivet den lokale valuta, der altid ville kunne have sikret udvekslingen mellem udbud af og efterspørgsel på de varer og ydelser, der netop ikke behøver afhænge af resten af Europa eller verden for den sags skyld. Det er altså ikke i de lokale befolkningers interesse at være med på det marked, hvor de har tabt. Det er kun i de internationalt økonomisk højtflyvendes interesse, at den internationale pengestrøm har mulighed for at slå sig ned over alt i verden uden forhindringer i form af national lovgivning og andre former for velfungerende lokal økonomi, fx centreret om egen valuta. Kravet fra Tyskland er da også identisk med kravet fra det internationalt højtflyvende segment, der konstant må op i ca. 12 kilometers højde for at være i selskab med sine egne. Den nationalt frigjorte pengestrøm, dvs. alle de penge, der ikke er bundet konkret til aktier og andre mere reelt produktive faciliteter, udgør ifølge et medlem af tænketanken Cevea et sted mellem 10 og 12 gange så megen købekraft, som den der er bundet mere konkret. Disse midler kan kaldes derivater, hvilket i mit verdensbillede er et lidt diffust udtryk. Men det er også vanskeligt at få hold på, hvad disse pengestrømme reelt består i! Alverdens gæld er der navn på, men der er ikke sat navn på alle de penge, som sådan set består som en slags pålydende tilgodehavender hos det højtflyvende segment over for alverdens nutidige og fremtidige opbud af varer og ydelser, og hvis transaktioner repræsenter ca. 5

6 100 gange større pålydende værdi, end den der skal til for at gennemføre realøkonomiens transaktioner. Man ser lidt et billede for sig, der handler om, at alle de abstrakte værdier behændigt undlader at slå sig ned for at manifestere sig som konkrete krav på ydelser og varer, måske af angst for at det ville afsløre, at alle disse pålydende værdier er tomme, dvs. fuldstændigt urealistiske krav! Hvis så mange værdier blev investeret på en gang, så ville det give sig udslag i gigantiske prisstigninger (altså inflation, hvad det så end betyder)! Alle disse højtflyvende penge, priser på penge, derivater, pålydende værdier, er tilsyneladende mere optaget af sine indbyrdes relationer, dvs. af det at sætte pris på hinanden, sig selv, i en sfære, der har meget lidt med realøkonomien at gøre! Spørgsmålet er, hvad der er realøkonomi i det hele taget i en verden, hvor alle er mere fokuseret på markedsværdi og pengeværdi end på at kvalificere værdien/kvaliteterne i sit eget mentale nærvær! Det afgørende her, man kunne kalde det faktor-x, er det, der har med relationen mellem højere og lavere pålydende værdi at gøre, altså face-values, optegnet på markedet som priser, cirkulerende pengemængder og disse bogførte pålydende værdiers (FaceBook-values) ændringer i forhold til hinanden og intet andet end hinanden! Det afgørende her, dvs. spørgsmålet om hvad der gør den afgørende forskel til faktor-x spørgsmålet, handler ikke om de pålydende værdiers relation til det i sig selv værende, som de skulle være mål for, men om deres indbyrdes relation og det forhold, at de netop har mistet den mere funktionelle og konstruktive forbindelse, sammenkobling, med den omgivende verden af virkelige forudsætninger for et godt langt mangfoldigt og rigt liv for virkelige mennesker og medskabninger. Relationen mellem de værdier, man finder på markedet og de former for selvforståelse, der promoveres og dyrkes for sine optegnede og bogførte pålydende værdier, og den omverden, som de er hængt op på, lader sig kun forklare som ekstremt abstrakte former for semantisk konstruktion. Relationerne mellem de pålydende værdier og det de skulle stå som angivelser af; indhold, substans, eller afgørende iboende essentielle forskelle, er der aldrig gjort rede for. Derfor er mar- 6

7 kedsværdien, markedets bytteværdier alt for abstrakte til at sige noget som helst om verdens sande tilstand. Men markedet med dets markedsværdier er i mangel på bedre blevet udråbt som det sande mål for værdi. Prismekanismerne centrerer sig om udbud og efterspørgsel, og der er meget snævre grænser for, hvem der har mulighed for at være med til at sætte prisen på noget som helst. Det gælder næsten halvdelen af verdens mennesker, at deres andel af pengeøkonomien er så lille, at pengeøkonomien kun indirekte har betydning for deres tilværelse, og af resten af de 7 milliarder jordboere, er pengene fordelt så ekstremt skævt, at det kan konstateres, at den væsentlige prisdannelse er overladt til promiller af verdensbefolkningen. De valutaer, der indgår i prisdannelsen, dvs. de valutaer der er mest omsættelige og konvertible med hinanden, sættes i verden af ganske få nationalbanker. Når man har nævnt USA, EU, Japan og nu også snart Kina, ja så er man over de 90 % af verdens valutaer. Penge er nominelle værdier, kvantitative mål for kvalitet, pålydende værdier, face-values. I hænderne på dem, der har brug for noget, repræsenterer de købekraft og reel efterspørgsel. I hænderne på dem, der sådan set ikke har brug for mere, der bliver pengene sit eget formål, dvs. en slags symbolværdi, der bruges til at sætte pris på sig selv uden at måle andet end evnen til at sætte pris på købekraften. Der er ikke grænser for, hvor mange penge den internationale økonomiske elite er parat til at akkumulere. Dvs. der er ingen grænser for, hvor store mængder af købekraft, man er interesseret i at akkumulere. Og for at bevare denne købekraft, så er det nødvendigt at den ikke manifesterer sig som krav, der har med den virkelige verden at gøre, dvs. det er nødvendigt, at den ikke realiserer sig som manifest efterspørgsel på andet end netop pålydende værdier, som andet en priser på penge. Det sidste kan man forstå, hvis man tænker lidt over, hvad der ville ske, hvis alle de penge (der i øjeblikket flyver rundt i 12 kilometers højde uden at slå sig ned i forhold til andet end sig selv i sine interne og indbyrdes krav på hinanden) slog sig ned i realøkonomien, som reelle investeringer i reelle produktionsfaciliteter, boliger, jord, ar- 7

8 bejdskraft m.m. Der ville komme inflation i et omfang, som aldrig set før! Men hvad ville der ske, hvis realøkonomien begyndte at centrere sig eksklusivt om nogle andre betalingsmidler end derivaterne, de højtflyvende. Hvis Grækenland, som konsekvens af at den fælles valuta og den internationale valuta alligevel ikke virker i lokalområderne, lukkede af for handel i andet end fx en ny lokal valuta? Hvad ville der ske, hvis man mange andre steder lukkede sig om lignende lokale og nationalt lovfæstede forbud mod at handle i international valuta! Ville det være en katastrofe for andre end de højtflyvende? Ville der ske ret meget andet, end at de ca. 90% af verdens valuta ville afsløre sig som det den allerede er, nemlig lige så overflødig som abstrakt! I markedet er markedsværdien generelt sat mere af viljen og behovet for at demonstrere købekraft end viljen til at købe. De færreste har nogen fornemmelse for kvalitet og værdi, og orienterer sig derfor mod markedet, hvor alle værdier er identiske med det, som enhver tror at alle andre ville betale for varen/ydelsen. Reklameindustrien og størstedelen af de kommercielle medier lever af at fortælle forbrugeren, hvad forbrugeren efterspørger. Det er markedsværdien af i dag, hvor ingen ved hvad de har brug for, fordi enhver orienterer sig efter hvad man vil betale: - Smykker er som det klareste eks. ikke noget værd i sig selv, men signalerer købekraft. Når man køber smykker, er det for at vise at man kan! - Mange køber et bestemt hus med det formål at demonstrere, at de kan købe et dyrt hus i et bestemt område. Man køber ikke fordi man har brug for huset, men for at signalere, at man kan! - Bilen er en nettounderskudsinvestering for de fleste, der først og fremmest køber bilen for at signalere, at de har råd til at købe bil over hovedet og at de har råd til at købe netop den bil, som de har. Langt det største flertal af bilister ville komme længere uden bil, ved at spare de penge, som de gennemsnitligt bruger en fjerdedel af deres arbejdsliv for at få råd til. - Broderparten af de internationale valutaer hænger som sagt i sin egen sfære, og centrerer sig kun om at bevare 8

9 kravene på hinanden, sin egen konvertibilitet. Men netop fordi der er så mange penge, så stor købekraft, så vil den ikke kunne manifestere sig konkret, uden at afsløre sig som udtryk for et alt for abstrakt krav på modydelser. Derfor bliver pengene hængende i sin egen sfære, højt hævet over realiteten. Det gør således hverken fra eller til, om USA pumper et par billioner mere ud i sin egen økonomi, for at få nogle hundrede tusinde aktiveret. Pengene kommer hurtigt op og hænge sammen med de andre. Er de pålydende værdier markedsværdierne overhovedet noget brugbart mål for værditilvækst? Hvorfor orienterer man sig mod markedets pålydende værdier, når hverken - relationen mellem det økonomiske systems nominelle værdier og det de skulle stå som mål for, - eller relationen mellem den abstrakte bytteværdi og den langt mere konkrete nytteværdi, nogen sinde er blevet defineret med noget der bare ligner en forpligtende beskrivelse? Er det fordi at markedsværdierne er trådt ind som erstatningen for tabet af det indhold, som troen på meningen med tilværelsen, de store fortællingers indhold, stod for! Er det sådan, at de kvalitative tilstande på det individuelle psykiske niveau i høj grad præges af den overordnede abstrakte beskrivelse, således at det, der sker her, hele tiden centrerer sig om billedet, den sociale beskrivelse af lykke og indhold, frem for bekendelsen til det forhold, at de individuelle konkrete tilstande aldrig lader sig optegne, måle og indikere på nogen sammenlignelig måde! Forsvinder menneskets opmærksomhed i de store overordnede og abstrakte billeder på markedets værdier, af angst for at blive konfronteret med dagligdagens alt for intensive oplevelse af, at det konkrete liv for den enkelte er forsvundet i økonomisk formålsorienteret skuen mod de abstrakte og fjerne horisonter! 9

10 Er det sådan, at mennesket lærer at gøre sig nyttig, at fortrænge opmærksomheden fra nuet til fordel for den rationelle kalkuleren med nuet, som en ressource, der i økonomisk forstand kan allokeres mere eller mindre hensigtsmæssigt i forhold til de formål, der bærer selve rationaliteten i økonomien, og at selve rationaliteten er meningsløs, når man hiver formålets gyldighed ud af den! Er det sådan, at mennesket er parat til at fortsætte med at orientere sig mod formålet, økonomisk vækst og det at gøre sig nyttig i en uendelighed og på trods af alt hvad der kan vides, af angst for at skulle indrømme over for sig selv, at de fleste af de ofre, som mennesket allerede har bragt for nyttighedens alter, er spildte, og at angsten, for at måtte indrømme at de var spildte, gør, at ritualet fortsætter, netop for at fortrænge den smertelige erkendelse, der ville ligge i bevidstheden om, at det hele er fuldstændigt meningsløst eller lige frem destruktivt! Og er det ikke en fuldstændigt vanvittig pris, som den økonomiske vækst har krævet på kontoen for naturlige og sociale livsbetingelser? Ikke nok med at de økonomisk højtflyvende kan tage deres succes som udtryk for deres eget mislykkede liv, deres mentale svaghed, men deres økonomiske succes tenderer også mod at afslører sig som selve målet for den hastighed, hvormed de højtflyvende tenderer mod at underminere tilværelsens grundlag, sådan som den er funderet i biosfæren og det sociale (De økonomisk højtflyvende hænger med enden nederst i økologisk forstand)! Prøv ad at se de økonomisk højtflyvendes tilværelse for det indre øje. Se på, hvor mange ressourcer der går til i deres forsøg på at pirre deres svage sanser. Se på, hvor mange nominelle pålydende værdier, penge, der står til rådighed for dem. Se på, hvor lidt selve oplevelsen, sanseligheden og dens indhold repræsenterer hos dette segment i forhold til al den lidelse og mangel segmentet efterlader omkring sig. Og døm så: Har disse få tusind mennesker så rigt et sanseligt liv, at det legitimerer al den ulighed og al den destruktion af begrænsede livsbetingelser, som deres liv er funderet i! Er deres liv prisen værd? Er deres liv virkeligt så godt, at det kan legitimere destruktionen af livet på jorden, som ser ud til at blive prisen for deres økonomiske succes? 10

11 Hvilken markedsværdi har det svar, der siger nej! Køber de købestærke budskabet om, at deres økonomiske succes ækvivalerer med målet for den hastighed, hvormed de højtflyvende tenderer mod at smadre livets forudsætninger på jorden! Vi kender svaret. Tilhængerne af markedet forbeholder markedet retten til at give svaret, dvs. det marked, hvor de købestærke bestemmer, hvilke former for social selvbeskrivelse der kan sælges. Mvh. Steen Odense d.4/

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011)

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Ideologisk betinget essensmysticisme

Læs mere

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Kun tysk kapital og arbejdskraft lever i øjeblikket op til den model, der er lagt til grund for institutionaliseringen

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Har vi råd til økonomien?

Har vi råd til økonomien? 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter forlægger m. m. Steen Ole Rasmussen Har vi råd til økonomien? Det pengeøkonomiske systems problemer kan til dels afgrænses til det at være det økonomiske systems

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Økonomi og metafysik

Økonomi og metafysik Økonomi og metafysik Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Om de matematiske modellers indre og ydre nødvendighed Især om formlen Y = (MxV)/P og dens sociale liv I systemteoretisk forstand er økonomi et funktionssystem,

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008.

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. 18. december 2008 J.nr. 53-73 Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

Kold krig og ideologi

Kold krig og ideologi Kold krig og ideologi Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Den sidste store fortælling; modernismen i efter muren. Det kan diskuteres, om den kolde krig er helt slut, men dens vindere kender vi alt for

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn DIMISSIONSTALE 2015 Kære studenter. I medierne beskrives de unge ofte som curlingbørn. Curlingbørn fordi deres forældre har fejet alle problemer og forhindringer væk, så de aldrig har oplevet, at noget

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Skrevet af: Hardy Hansen og Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. april 2011

Skrevet af: Hardy Hansen og Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. april 2011 En artikel fra KRITISK DEBAT EUROPAGT: Hensyn til offentlige finanser, konkurrenceevne og finansiel stabilitet overordnes nationalt økonomisk råderum til velfærds - og beskæftigelsespolitik Skrevet af:

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Jeg er den direkte vej til en tastefejl

Jeg er den direkte vej til en tastefejl Flemming Jensen Jeg er den direkte vej til en tastefejl - om livet med en talblind Papyrus Publishing Tilegnet Louise Bech Via sin kærlighed og ærlighed har hun givet mig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) Billederne er fra tv-udsendelserne. John Maynard Keynes og keynesianismen DR2, 28.10.20131, 51 min. Englænderen John Maynard Keynes (1883-1946) udtænker de økonomiske

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Den europæiske gælds- og finanskrise 2010- v/ Claus Vastrup

Den europæiske gælds- og finanskrise 2010- v/ Claus Vastrup Den europæiske gælds- og finanskrise 2010- v/ Claus Vastrup Forudsætninger for gældskrisen Maastricht-traktaten: a) fælles valuta, ingen valutarestriktioner og fælles pengepolitik (ECB) b) ingen fælles

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg

EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg Teksten er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriet, som har copyright. Den kan derfor kopieres frit til undervisningsbrug 1 FORLØB: ØKONOMISK KRISESTYRING:

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

En fantastisk ændring! Torsdag, 13. august 2009 12:21 - Senest opdateret Tirsdag, 18. august 2009 11:46

En fantastisk ændring! Torsdag, 13. august 2009 12:21 - Senest opdateret Tirsdag, 18. august 2009 11:46 Det var med en vis skepsis jeg satte mig ind i bilen og kørte mod Odense for at komme på Stines kostkursus. Jeg havde indtil da prøvet alt. WW, DDV, diverse slankepiller, almindelig sund fornuft, diætist,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet

Realitetens konflikt. Versus. konfliktens Realitet Realitetens konflikt Versus konfliktens Realitet En filosofisk samtidskritik med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori. Af Steen Ole Rasmussen Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen, 2011-2020.

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Kom op på. sider trænings -hesten igen. Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kom op på 12 sider trænings -hesten igen Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få motivationen tilbage INDHOLD: Derfor er det

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Frihed - en station på vejen [Foredrag] Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Køge. Og selvom muligvis emnet ikke er udtømt hermed, så er der noget om snakken,

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Vigtige nyheder siden sidst

Vigtige nyheder siden sidst Oversigt 3. oktober af John Yde, yde@demetra.dk Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, starter sit dages pengepolitiske møde i dag, der ender med en udmelding i morgen kl..5 dansk tid. De

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 14. jul 2015. Uge 29, onsdag 15. jul 2015 14/07/2015 14:56. 12:10 Jimmy og den globale fødekæde (1:4) Ny episode

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 14. jul 2015. Uge 29, onsdag 15. jul 2015 14/07/2015 14:56. 12:10 Jimmy og den globale fødekæde (1:4) Ny episode Side 1 Uge 29, onsdag 15. jul 2015 12:10 Jimmy og den globale fødekæde (1:4) Ny episode Britisk dokumentar fra 2010. (Jimmy's Global Harvest) Jimmy Doherty er vild med mad, og hvordan mad produceres. Han

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Olieprisen er faldet kraftigt siden 2014, hvilket for en familie med bil frigiver

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41)

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) 1 Af Cand. Phil., forlægger, skribent for Det Stenske Forlag, Steen Ole Rasmussen. Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) Året 2011 har været præget

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst NOAH s Forlag, 2011 Kolofon 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst Denne publikation er udarbejdet af NOAH Modvækst ISBN: 978-87-91237-48-5 Udgivet af NOAH

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere