UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-"

Transkript

1 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger i retning af markant lavere vækstrater i de kommende år. Den seneste eskalering af den finansielle krise i USA har skabt yderligere usikkerhed i negativ retning. Lavere amerikansk vækst breder sig som ringe i vandet og vil også smitte negativt af på vækst og beskæftigelse i Danmark. Én procent lavere vækst i USA vil således mindske dansk vækst med 0,3 pct. og beskæftigelsen med personer over de kommende to år. Sænker den europæiske centralbank renten yderligere, vil det dog kunne stimulere de europæiske økonomier og dermed modvirke den negative tendens. Forventningerne til amerikansk økonomi er løbende blevet nedjusteret siden årsskiftet og tiltagende uro på de finansielle markeder trækker yderligere i nedadgående retning. Væksten i USA forventes derfor at blive godt 1½ pct. i 2008 og i omegnen af ½ pct. i 2009, hvilket er ekstrem lav vækst i forhold til, at væksten i USA i gennemsnit har været 2,9 pct. om året de sidste 20 år. Udviklingen i USA smitter af på resten af verdensøkonomien og herunder også på Euroområdet. Væksten i Euroområdet forventes at blive på omkring 1,5 pct. i 2008 og ca ½ pct. i Ligeledes forventes væksten i Tyskland at blive ca 1¾ pct. i 2008, mens væksten i 2009 måske helt udebliver. Omfanget af den finansielle krise og udsigt til en kraftig afmatning i verdensøkonomien og Danmarks vigtige samhandelspartnere har medført, at usikkerhederne omkring udviklingen i dansk økonomi i høj grad afhænger af udviklingen i international økonomi. Lavere vækst i USA smitter af på dansk økonomi. Bliver den amerikanske vækst 1 pct. lavere i 2009 og 2010, vil det betyde 0,2 pct. lavere vækst i Danmark i 2009 og 0,1 pct. i 2010, ligesom beskæftigelsen vil falde med ca personer over den toårige periode. Vælger den europæiske centralbank at stimulere den europæiske økonomi med en yderligere rentesænkning på ½ pct. point i starten af 2009, vil det kunne øge væksten i Danmark med 0,2 pct. i 2009 og 2010, og beskæftigelsen vil stige med mere end personer.

2 2 INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKERHED FOR DANSK ØKONOMI I lang tid har den internationale økonomi været præget af stor usikkerhed og nedjustering af forventningerne til den økonomiske vækst. Den seneste eskalering af den finansielle krise har skabt yderligere usikkerhed i negativ retning omkring den fremtidige udvikling i den internationale økonomi. Krisen breder sig som ringe i vandet og vil også påvirke europæisk og herunder dansk økonomi negativt. AErådets prognose for dansk økonomi fremgår af boks 1. Som det fremgår forventes en nedgearing af væksten og en vending på arbejdsmarkedet. Boks 1. AErådets prognose Som det fremgår af tabellen, venter AErådet i år en vækst på 0,4 pct., til næste år kun 0,1 pct., mens 2010 kun tegner svagt bedre med en vækst på omkring 1 pct. Tabel 1. Hovedtal fra AErådets oktoberprognose, * 2009* 2010* - Realvækst i pct. kæde - Privat forbrug 2,3 1,0 0,6 1,2 Offentligt forbrug 1,6 1,4 1,3 1,1 Investeringer 5,9 0,5-2,6-1,4 Indenlandsk efterspørgsel 2,6 1,0 0,1 0,6 Eksport 1,9 3,6 2,3 2,4 Import 3,8 4,8 2,2 1,8 Bruttonationalprodukt 1,7 0,4 0,1 1, mia.kr Betalingsbalance Offentlig saldo Niveau personer Arbejdsløshed Niveau Ændring 1000 pers Beskæftigelse * prognose Kilde: AErådet pba. ADAM-modellen. I øjeblikket er der store usikkerheder forbundet med såvel udviklingen i den internationale som den danske økonomi. Udsigterne for såvel amerikansk som europæisk økonomi afhænger i høj grad af i hvilket omfang, den finansielle krise forplanter sig til den reale økonomi og af, om der kommer yder-

3 3 ligere rentesænkninger fra den europæiske centralbank (ECB). Et er dog sikkert, en længerevarende nedkøling af amerikansk økonomi vil også få konsekvenser for Danmark. Amerikansk økonomi Amerikansk økonomi har længe vist tegn på, at en nedgearing er på vej. Den internationale finansielle krise har nu varet i over et år og er taget kraftigt til i styrke i september i år. Forventningerne til amerikansk økonomi er da også løbende blevet nedjusteret, efterhånden som kreditkrisen har udviklet sig og forventningerne til de amerikanske boligpriser og privatforbruget er blevet nedjusteret. Figur 1 illustrerer, hvordan forventningerne til væksten i 2009 er blevet nedjusteret siden årsskiftet. I januar i år ventede prognoserne i gennemsnit en vækst i USA på 2,9 pct. i Siden er forventningerne styrtdykket, således at den seneste opgørelse fra medio oktober 2008 viser vækstskøn for USA på bare 0,6 pct. til næste år. I takt med, at den finansielle krise har taget til den seneste måned, er forventningerne blevet nedjusteret kraftigt, således at vækstforventningerne er blevet mere end halveret fra september til oktober i år. Hvis BNP væksten på godt ½ pct. bliver realiseret, får USA i 2009 den laveste vækst i mere end 15 år. Der er desuden tale om meget lav vækst i amerikansk sammenhæng. De sidste 20 år har den gennemsnitlige økonomiske vækst i USA været 2,9 pct. om året. Figur 1. Udviklingen i forventningen til USA s vækst i 2009 Anm.: Figuren viser prognosemagernes forventninger til USA s vækst i 2009 på forskellige tidspunkter. Kilde: The Economist, Poll of forecasters.

4 4 Tabel 2 viser vækstskønnene for USA fra en række internationale institutioner. Samtlige skøn viser aftagende vækst fra 2007 til Europakommissionen tegner sig for den største nedgearing med en vækst på blot 0,9 pct. mod NISER, der forudser vækst på 1,9 pct. Alle prognoser peger i retningen af en yderligere nedgearing i Der er dermed enighed om, at nedgearingen i amerikansk økonomi kommer til at strække sig over flere år. Samtidig er der stor forskel på vækstskønnene i prognoserne, der er udarbejdet før og efter, den finansielle krise tog til. De ældste prognoser forventer vækst på ca 1 pct, mens de seneste prognoser er langt mere pessimistiske og forventer vækst helt ned til 0,1 pct. Tabel 2. Vækstskøn for USA, Realvækst i BNP Vurdering fra * 2009* The Economist, Oktober 2,0 1,6 0,6 Poll of forecasters IMF Oktober 2,0 1,6 0,1 IMK September 2,0 1,8 1,0 NIESR Juli 2,0 1,9 1,6 OECD Juni 2,0 1,2 1,1 Europa Kommis- Forår ,0 0,9 0,7 sionen Anm. * Prognose. IMK står for Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Kilde: Jf. første kolonne. * Prognose. Hovedparten af prognoserne er udarbejdet før optrapningen af den finansielle krise. Den seneste måneds begivenheder på de amerikanske finansmarkeder har skabt store usikkerheder omkring prognoserne for amerikansk økonomi og usikkerheden peger i negativ regning. Med andre ord er det langt fra usandsynligt, at væksten i USA bliver lavere, end visse af institutionerne skønner i tabellen ovenfor. Overordnet set er der flere forskellige faktorer, der kan påvirke amerikansk økonomi i negativ retning. Først og fremmest er der den finansielle krise. Indenfor den seneste måned er flere store amerikanske banker kollapset, og den amerikanske centralbank har gentagende gange måttet komme nødstedte banker og realkreditinstitutioner til undsætning ved bl.a. at stille likviditet til rådighed. Som en konsekvens heraf er der netop vedtaget en redningsplan for amerikansk økonomi. Der er to aspekter af redningspakken. For det første er det en hjælpepakke, der skal få amerikansk økonomi på ret køl igen. Omvendt understreger hjælpepakken situationens alvor i form, af at ameri-

5 5 kansk økonomi er kommet så langt ud, at et omfattende indgreb er nødvendigt. Det er derfor svært at sige, om planen på lidt længere sigt vil formå at stabilisere tilstandene på de finansielle markeder. Hvis det ikke er tilfældet, da er det sandsynligt, at de realøkonomiske effekter af krisen vil blive større end først antaget. Dernæst er der det amerikanske boligmarked. Figur 2 viser antallet af boliger til salg og påbegyndt boligbyggeri. Som det fremgår, er det kun gået ned af bakke de seneste år, således at der i dag er et historisk højt antal boliger til salg. Desuden faldt de amerikanske boliginvesteringerne i 2. kvartal i år samtidig med, at det påbegyndte boligbyggeri er mere end halveret på to år, hvilket indikerer, at der er yderligere fald på vej. Det ser dermed ud til, at det tidligere positive BNP-bidrag fra boliginvesteringerne er væk, og hvis den negative udvikling på boligmarkedet og aktiemarkedet for alvor spreder sig til privatforbruget, vil det trække amerikansk økonomi endnu længere ned i gear. Figur 2. Antal boliger til salg og påbegyndt boligbyggeri (2005=100) Indeks, jan2005= ju n s e p m a r s e p m a r s e p m a r s e p m a r s e p m a r s e p P å b e g y n d e ls e r, s æ s o n k o r r ig e r e t [r e b a s e : 1 = ] B o lig e r t il s a lg, s æ s o n k o r r ig e r e t [ r e b a s e : 1 = ] S o u r c e : R e u t e r s E c o W in Kilde: Ecowin. Den lavere vækst i USA får konsekvenser for dansk økonomi. Tabel 3 viser den isolerede effekt på Danmark af, at den amerikanske vækst er 1 pct. lavere både i 2009 og i 2010, end hvad man ellers kunne have forventet.

6 6 Tabel 3. Effekten på Danmark af lavere vækst i USA, 2009 og Samlet effekt BNP (ændring i pct.) -0,2-0,1-0,3 Eksport (ændring i mia. kr.) Beskæftigelse (ændring i personer) Anm.: Effekten af en amerikansk vækst, der i 2009 og 2010 er 1 pct. lavere end normalt. Kilde: Beregninger på den internationale model HEIMDAL. Afdæmpning af amerikansk økonomi reducerer i sig selv væksten i Danmark med 0,2 pct. i 2009 og 0,1 pct. i 2010 i forhold til en situation, hvor væksten havde været 1 pct. højere i USA. Over to år vil denne nedgearing af amerikansk økonomi sænke beskæftigelsen med mere end personer herhjemme. Størstedelen af disse effekter skyldes, at den lavere vækst i USA vil sprede sig som ringe i vand ud i resten af verden, herunder Europa. Lavere vækst i Europa, og herunder i Danmarks største samhandelspartner Tyskland, vil derfor smitte af på Danmark. Effekterne i tabel 2 inkluderer kun handelseffekterne af lavere vækst i USA, herudover kommer de negative effekter via renten og manglende tillid til økonomien. Tages der højde for disse effekter, bliver de negative effekterne på dansk økonomi af lavere vækst i USA endnu større. Euroområdet Europa er også kraftigt mærket af uroen i den internationale økonomi. Fra januar 2008 til oktober 2008 har gruppen af prognosemagere ændret deres gennemsnitlige vækstskøn fra 2,0 til 0,6 pct. i 2009, hvoraf vækstskønnet de sidste to måneder er blevet halveret, jf. figur 3.

7 7 Figur 3. Udviklingen i forventningen til Tysklands og Euroområdets vækst i 2009 Anm.: Figuren viser forecasternes forventninger til Tysklands og Euroområdets vækst i 2009 på forskellige tidspunkter. Kilde: The Economist, Poll of forecasters. Tabel 4 viser vækstskønnene for Euroområdet fra forskellige internationale organisationer. Der ses en tydelig nedgearing fra 2007 til Nedgearingen forventes at fortsætte ind i 2009, hvor væksten forventes at ligge fra 1,5 pct. helt ned til 0,2 pct. Ligesom det var tilfældet for USA, er hovedparten af prognoserne udarbejdet før, den finansielle krise for alvor tog til igen, hvilket betyder, at det ikke er usandsynligt, at væksten bliver endnu lavere end angivet i tabel 3. Dette understøttes af, at vækstskønnet falder kraftigt, jo nyere prognosen er. Tabel 4. Vækstskøn for Euroområdet, Realvækst i BNP Vurdering fra * 2009* The Economist, Oktober 2,6 1,6 0,6 Poll of forecasters IMF Oktober 2,6 1,3 0,2 IMK September 2,6 1,4 0,7 NIESR Juli 2,6 1,7 1,5 OECD Juni 2,6 1,7 1,4 Europa Kommissionen Forår 2008 (september) 2,6 1,7 (1,3) Anm. * Prognose. IMK står for Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Kilde: Jf. første kolonne. 1,5

8 8 Tyskland Tabel 5 viser vækstskøn for tysk økonomi. Forventningerne til tysk økonomi er generelt en smule bedre end væksten for Euroområdet som helhed i Dette skyldes bl.a. overraskende stærk vækst i første kvartal, hvor primært offentligt forbrug og private investeringer drev væksten op. Der er dog overordnet set enighed om, at Tyskland vil opleve en vækstnedgearing til ca. 1¾ pct. i Tabel 5. Vækstskøn for Tyskland, realvækst i BNP Vurdering fra * 2009* The Economist, Oktober 2,5 1,2 0,6 Poll of forecasters IMF Oktober 2,5 1,8 0,0 IMK September 2,5 1,7 0,4 The Economist, September 2,5 1,8 1,1 Poll of forecasters NIESR Juli 2,5 2,0 1,6 OECD Juni 2,5 1,9 1,1 Europa Kommissionen Forår ,5 1,8 1,5 (september) (1,8) Anm. * Prognose. IMK står for Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Kilde: Jf. første kolonne. Der er desuden enighed om, at tysk vækst fortsat vil falde i Her kan væksten i værste fald helt udeblive (nulvækst). Dog forventer størsteparten af prognosemagerne, at tysk vækst vil blive et sted mellem ½ pct. og 1 pct. i Renteudviklingen I forbindelse med den finansielle uro tidligere på året nedsatte den amerikanske centralbank renten betydeligt. I mellemtiden er priserne på olie og fødevarer steget i en sådan grad, at den amerikanske inflation i august var den højeste siden starten af 90 erne. I september aftog inflationen dog lidt igen. I kølvandet på den seneste måneds begivenheder på de finansielle markeder sænkede hovedparten af verdens centralbanker renten med ½ pct. point primo oktober, jf. figur 4. For at den seneste rentesænkning får positive konsekvenser for økonomierne, kræver det, at de renter, husholdningerne og virksomhederne står overfor, falder. Dvs., at der er tillid i det finansielle system. Sker det, da vil de lavere renter stimulere både investeringer og privatforbrug. Omvendt afspejler den koordinerede rentenedsættelsen situationens alvor, og at verdensøkonomien er hårdt ramt. I en sådan situation vil

9 9 rentefaldet skabe øget mistillid og de renter, husholdninger og virksomheder står overfor, vil ikke følge policyrenterne ned. Som det også fremgår af figuren, har rentespændene mellem de korte 3- måneders renter og policyrenterne i hhv. Euroområdet og USA været høje under det seneste års finansielle uro. Fra midten af september er rentespændene taget yderligere til, således at rentespændene mellem den korte rente og policyrenten har været på over 3 pct. point i USA og næsten 1½ pct. point i Euroområdet. På det seneste er de korte renter dog begyndt at falde. Figur 4. Udviklingen i hhv. den amerikanske og den europæiske centralbanks policyrenter 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Pct. 3,5 3,0 2,5 2,0 1, Kilde: Ecowin E C B p o licyre n te FE D policyrente 3 -m å n e d e rs in te rb a n kre n te, E u ro o m rå d e t (L IB O R ) 3 -m å n e d e rs in te rb a n kre n te, U S A (L IB O R ) S ou rce: R eu ters E cow in På det seneste er olieprisen faldet kraftigt, hvilket kombineret med en lav dollarkurs må forventes at trykke inflationen yderligere ned og muligvis åbne for yderligere rentefald fra ECB. Hvis ECB sætter renten yderligere ned, vil det kunne være med til at holde hånden under europæisk økonomi og dermed modvirke nogle af de afsmittende negative effekter fra den finansielle uro. Dette er dog som tidligere nævnt under forudsætning af, at et fald i ECB s policyrente vil få den korte rente til at falde tilsvarende, dvs. at der er tillid i det finansielle system. Effekterne på dansk økonomi af en rentesænkning på 50 basispoint primo 2009 vil da være som vist i tabel 6.

10 10 Tabel 6. Effekten på Danmark af en rentesænkning på 50 BP primo Samlet effekt BNP (ændring i pct.) 0,2 0,2 0,5 Eksport (ændring i mia. kr.) Beskæftigelse (ændring i personer) Anm: Beregningen forudsætter, at en rentesænkning hos ECB medfører at Nationalbanken sænker den danske rente tilsvarende. Kilde: Beregninger på den internationale model HEIMDAL. Hvis renten falder, vil det kunne stimulere både investeringerne og det private forbrug og dermed øge væksten med 0,5 pct. over to år. Den ekspansive pengepolitik vil samtidig kunne øge beskæftigelsen med godt personer.

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs

Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Hurtige finanspolitiske stramninger i EU vil koste danske jobs Danmark er blevet ramt hårdere og tidligere af krisen end mange andre lande. Det skyldes, at vi først blev ramt af en indenlandsk drevet afmatning

Læs mere

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI December 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: UDSIGTER FOR DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Væksten i de to hovedøkonomier USA og Tyskland har været beskeden siden sommeren 2000. Og hen over sommeren 2001 har

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel

Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse? Nyt kapitel Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet

Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet November 211 Side 1 af 16 1. Sammenfatning Den finansielle uro forbundet med den internationale

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Tysk økonomi og finanskrise

Tysk økonomi og finanskrise Tysk økonomi og finanskrise Konklusion Vækstforventningerne nedjusteres voldsomt Tysk økonomi står foran hård opbremsning. Virksomhedernes forventninger falder til et 15 års minimum. Tysk eksport er årsagen

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 260 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 1 4. H A L V Å R S R A P P O R T F E B R U A R 2 0 1 1 Det Internationale Sekretariat Den økonomiske

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41.000 job i Danmark

Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41.000 job i Danmark Positiv vækstspiral i EU kan skabe 41. job i Danmark Udsigterne for de europæiske økonomier er gradvist forværret i løbet af de seneste halve år, og gældskrisen tynger fortsat vækstskønnene i Euroområdet.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd.

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd. 30.oktober 2008 Af Mie Dalskov, Signe Hansen og Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33557712 EFFEKT AF HØJERE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Det danske rentespænd til euroområdet er udvidet betragteligt i forbindelse

Læs mere

Øje på beskæftigelsen 2009 / Maj

Øje på beskæftigelsen 2009 / Maj Øje på beskæftigelsen 29 / Maj .RORIRQ Titel: Øje på beskæftigelsen Undertitel: Maj 29 Udgivelsesdato: 15. maj 29 Version: 1. Redaktion/forfatter: LO s Afdeling for Økonomi & Arbejdsmarked Udgivet af:

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Øje på beskæftigelsen 2008 / November

Øje på beskæftigelsen 2008 / November Øje på beskæftigelsen 28 / November .RORIRQ Titel: Øje på beskæftigelsen Undertitel: November 28 Udgivelsesdato: 21. november 28 Version: 1. Redaktion/forfatter: LO s Afdeling for Økonomi & Arbejdsmarked

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 1 Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 2 Den økonomiske situation Gældskrisen i eurozonen er igen blusset op Eurozonen hænger fast i recession USA holder sig

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI 8. oktober 2001 Af Thomas V. Pedersen Resumé: STOR USIKKERHED OMKRING DEN INTERNATIONALE ØKONOMI Terrorangrebene i New York og Washington den 11. september har (også) sendt chokbølger igennem den internationale

Læs mere

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF

ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF 9. januar 2002 Af Lise Nielsen ENERGI- OG MILJØPOLITIKKEN HAR MINDSKET EFFEKTERNE AF Resumé: OLIEPRISCHOK Det vil være for drastisk at sige, at oliekriser hører fortiden til. Men det er på den anden side

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

STATUS OG UDSIGTER DANSK ØKONOMI, SEPTEMBER 2005

STATUS OG UDSIGTER DANSK ØKONOMI, SEPTEMBER 2005 26. september 2005 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon: 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen Resumé: STATUS OG UDSIGTER DANSK ØKONOMI, SEPTEMBER 2005 Prognosen tegner et lyst billede af udviklingen i

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere