Nye regler på fyrværkeriområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler på fyrværkeriområdet"

Transkript

1 Nye regler på fyrværkeriområdet

2 Agenda Bekendtgørelse 1424 Nye definitioner Nye kategorier Nye regler om erhvervelse Nye regler om myndighedernes forpligtigelser Anvendelse Bekendtgørelse 1423 Nye regler om krav til fyrværkeri CE-mærkning Bemyndigede organer og typegodkendelser

3 Siden sidst Implementeringen af servicedirektivet Implementeringen af det pyrotekniske direktiv 5 nye bekendtgørelser Vore regler er klare og enkle at forstå!

4 Bekendtgørelse 1424 Bekendtgørelsen indeholder regler om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og fastsætter også aldersgrænser for handel med pyrotekniske stoffer eller artikler.

5 Bekendtgørelse 1424 Nye definitioner Pyrotekniske artikler: Artikler som indeholder stoffer eller en blanding af stoffer, som har til formål at lave en effekt i form af varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination af disse, ved en forbrændingsproces (kemisk reaktion)som afgiver varme eller energi. Scenefyrværkeri: Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tvproduktioner og lignende. (Fyrværkeri i kategori T1 og T2). Konsumfyrværkeri: Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugere. Helårsfyrværkeri: Konsumfyrværkeri der er beregnet til anvendelse hele året. Pyrotekniske artikler til køretøjer: Komponenter i sikkerhedsanordninger i køretøjer indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af disse eller andre anordninger.

6 Bekendtgørelse 1424 Nye definitioner Fabrikant: En fysisk eller juridisk person som konstruerer eller fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre den. Importør: Enhver fysisk eller juridisk person der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland i omsætning i EU som led i sin erhvervsvirksomhed. Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i afsætningskæden, der gør en pyroteknisk artikel tilgængelig på markedet som led i sin erhvervsvirksomhed. Udslag: Pyrotekniske blandinger i løs form eller som pyrotekniske enheder i fyrværkeriartikler, hvis funktion er at frembringe en lydeffekt eller indgå som spredningssats.

7 Bekendtgørelse 1424 Nye kategorier Fyrværkeri til forbrugere Kategori 1 Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger. Kategori 2 Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder. Kategori 3 Fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

8 Bekendtgørelse 1424 Nye kategorier Fyrværkeri til professionelt brug Kategori 4 Fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt. Kategori T1 Scenefyrværkeri med lav risiko. Kategori T2 Scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

9 Bekendtgørelse 1424 Nye kategorier Andre pyrotekniske artikler Kategori P1 Andre pyrotekniske artikler, som er forbundet med lav risiko. Kategori P2 Andre pyrotekniske artikler, som er beregnet til kun at blive håndteret eller anvendt af personer med særlig viden om de pågældende artikler.

10 Bekendtgørelse 1424 Pyroteknik Fyrværkeri Konsumfyrværkeri Helårsfyrværkeri Scenefyrværkeri Festfyrværkeri Andre pyrotekniske artikler P1 andre pyrotekniske artikler P2 andre pyrotekniske artikler

11 Bekendtgørelse 1424 Konsumfyrværkeri Raketter Batterier Fontænere Effektrør Sole

12 Bekendtgørelse 1424 Scenefyrværkeri Wirerockets Mortars Squipts Maroons Reports Gerbs Mines Comets» Scenefyrværkeri Waterfalls

13 Bekendtgørelse Festfyrværkeri Miner Sole Lyskæder Batterier Luftbomber Effektrør Ikke godkendt konsumfyrværkeri» Festfyrværkeri

14 Bekendtgørelse 1424 Andre pyrotekniske artikler P1 Nødblus Signal flares Smoke generators bold kanon til vovse

15 Bekendtgørelse 1424 Andre pyrotekniske artikler P2 Skræmmeskud Parachute rocket flare Parachute Rescue System for Aeroplanes Line kastere

16 Erhvervelse Erhvervelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Fyrværkeri må ikke erhverves uden kommunalbestyrelsens tilladelse (BEK stk. 1) Undtagelser ( 31 stk. 2 & 3) Gælder ikke for konsumfyrværkeri Gælder ikke for andre pyrotekniske artikler i P1 Gælder IKKE for erhvervelse af professionelt fyrværkeri, når erhverver er godkendt festfyrværker Bemyndigede organer, når erhvervelsen sker som led i afprøvningen eller vurderingen.

17 Erhvervelse Erhvervelse Ordet erhvervelse dækker ikke kun over køb af fyrværkeri. Det dækker også tilfælde, hvor fyrværkeri f.eks. modtages gratis i vareprøver eller i reklameøjemed. Tilladelsen kan gives enkeltstående eller generel. ( 32) Gives som enkeltstående eller generel tilladelse

18 Kvitteringsbreve og tidsfrister Myndighedernes forpligtigelser SERVICEDIREKTIVET

19 Kvitteringsbreve og tidsfrister Service direktivet (direktiv 2006/123/EF), har betydning for fyrværkeriområdet og implementeres bekendtgørelsen (BEK 1424) Servicedirektivet fastsætter en række vilkår for myndighederne, når en ansøgning modtages. Vilkår findes i BEK

20 Kvitteringsbreve og tidsfrister Kvitteringsbreve og tidsfrister Hvornår svarer kommunalbestyrelsen Hvilken tilladelse? Kvittering for modtagelse Afgørelse/tilladelse Opbevaring Hurtigst muligt 1 måned Erhvervelse Hurtigst muligt 1 måned Anvendelse Hurtigst muligt 1 måned Godkendelse som festfyrværker Hurtigst muligt 3 måneder Kvitteringen sendes efter modtagelse af ansøgningen Fristen for svar gælder først når det fuldstændige materiale er modtaget Hvis kommunalbestyrelsen ikke svarer inden for tidsfristen, kan tilladelsen ikke betragtes som godkendt

21 Kvitteringsbreve og tidsfrister Festfyrværkernes forpligtigelser Festfyrværkeres oplysningspligter Med ændringerne i reglerne har festfyrværkerne fået pligt til at oplyse om bestemte forhold Oplysningspligt i forbindelse med udøvelse af erhverv. En festfyrværker som udøver sit erhverv, har med de nye regler pligt til at oplyse om følgende forhold: 1) vedkommendes registreringsnummer i Sikkerhedsstyrelsens register over festfyrværkere, 2) de brancheorganisationer, som festfyrværkeren er medlem af, 3) festfyrværkerens erhvervsmæssige titel og EU/EØS landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet 4) kontaktoplysninger på Sikkerhedsstyrelsen eller den kommunalbestyrelse, der har meddelt tilladelsen, og 5) eventuelle erhvervsansvarsforsikringer og garantier, som festfyrværkeren har tegnet eller fået stillet, kontaktoplysninger på forsikringsselskabet eller garantistiller og oplysning om forsikringens eller garantiens geografiske dækning. Endvidere gælder, at hvis arrangøren af et fyrværkeriarrangement anmoder om det, skal festfyrværkeren oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan arrangøren får adgang til dem Samme oplysningspligt gælder også for personer eller virksomheder, der opbevarer for anden person.

22 Anvendelse - Pyroteknik Konsumfyrværkeri Scenefyrværkeri Festfyrværkeri Andre pyrotekniske artikler

23 Anvendelse - Pyroteknik Oxygen (ilt) Oxidationsmidler Brændsel Reduktionsmiddel Energi varme gnidning slag stød gnister ild elektricitet

24 Anvendelse - Pyroteknik Fyrværkeri indeholder en række delkomponenter kaldet satser. Satserne har forskellig funktion og inddeles normalt i drivsatser, spredningssatser og effektsatser Drivsatsen løfter effekten op i luften og består normalt af sort krudt Spredningssatsen spreder den visuelle effekt på himlen og består normalt af perchlorat/chlorat og metalpulver Effektsatsen giver den visuelle effekt og består normalt af spredningssats tilsat farvegivere

25 Sammensætning af en sats Ilter - oxidationsmidler Brændsler - reduktionsmidler Effektgivere Hjælpestoffer

26 Ilter - oxidationsmidler Nitrater Kaliumnitrat KNO 3 Bariumnitrat Ba(NO 3 ) 2 Chlorater Kaliumchlorat KClO 3 Perchlorater Kaliumperchlorat KCLO 4 Ammuniumperchlorat NH 4 ClO 4

27 Brændsler - reduktionsmidler Almindelige oxidationsmidler Perchlorater (KClO 4, NH 4 ClO 4 ) Nitrater (KNO 3, NaNO 3, Ba(NO 3 ) 2, Sr(NO 3 ) 2 ) Chlorater (KClO 3, NaClO 3, Ba(ClO 3 ) 2 ) Almindelige reduktionsmidler Metaller (Al, Mg, Ti, Fe, Zn, Zr) Svovl Rød phosphor Organiske stoffer (trækul, dextrin, sukker, shellac, harpiks, phthalater)

28 Ilter - oxidationsmidler Oxidationsevne Oxidationsmidler Perchlorater (ClO 4- ): KClO 4, NaClO 4, NH 4 ClO 4 Chlorater (ClO 3- ): KClO 3, NaClO 3 Nitrater (NO 3- ): KNO 3, NaNO 3, NH 4 NO 3, BaNO 3 Permanganater (MnO 4- ): KMnO 4 Dichromater (Cr 2 O 2-7 ): (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 Chromater (CrO 2-4 ): BaCrO 4 Reduktionsmidler Metaller: Aluminium, magnesium, magnalium, titan, jern Organiske forbindelser: Sucrose, lactose, phthalater, benzoater, salicylater, glycerin Carbon Svovl Phosphor

29 Effektgivere - farve Strontiumsalte (SrCO 3, Sr(NO 3 ) 2 ) Mix af strontium- og natriumforbindelser Natriumforbindelser (Na 2 C 2 O 4, Na 3 AlF 6 ) Bariumsalte (Ba(NO 3 ) 2 ) Kobberforbindelser (CuO, CuCO 3 ) Mix af strontium- og kobberforbindelser Antimonforbindelser (Sb 2 S 3 )

30 Effektgivere - lyd Knaldsats/Lynsats Al, Mg eller Ti Fløjtesats KClO4 + KC 8 H 5 O 4 eller KC 7 H 5 O 2 Crackling CuO + Al/Mg + Bi 2 O 3

31 Hjælpestoffer Bindemidler Dextrin Gummi arabicum Harpiks polymer Organiske chlorforbindelser Polyvinylchlorid PVC Hexachlorbenzen (miljøfarligt stof forbudt)

32 Krudt (sort krudt) Finkornet krudt Grovkornet Bladkrudt Burst Lunter

33 Sortkrudt (Fast form) Fast stof Flydende Gas Flame

34 Sortkrudt (løs form)

35 Luftbomber 3, 4 og 5 1.3G (75,100,125mm) 6 og opefter 1.1G Salutter 1.1G

36 Luftbomber

37 ShellCalc Tommelfingerregel 25m + 10m pr. Bombe tomme Andre variabler Note: Morter vinkel? Vindhastigheder (stød, basisvindhastighed) Spin (kast) Hvilke morter rør anvendes Alm. Sikkerhedsafstande er ikke anvendelige ved beskadigede rør. Height [metres] Trajectory (not to scale) Trajectory Burst Burst Diameter Downrange Carry [metres]

38 ShelCalc Input Units Metric Type Shells Shell Diameter 4" (100mm) Mortar Angle 0 degrees from vertical Muzzle Velocity 120 m/s Fuse Delay 5 s Shell Mass g Tumbling/Mortar Drift Typical Wind Speed 30 km/h Relative Wind Direction 0 degrees (0 = tailwind, 180 = headwind, 90 = wind from right, -90 = wind from left) Elevation of Launch Site 100 m AMSL Terrain Category 3 (refer AS1170.2) Output Max Downrange Carry Max Height Max Crossrange Carry Approx Burst Diameter Ascent Time Flight Time Shell Burst Height Shell Mass 126 m 180 m 0 m 100 m 5,1 s 12,2 s 180 m 407 g Ground Track (not to scale) Trajectory (not to scale) Crossrange Carry [metres] Height [metres] Downrange Carry [metres] Wind Direction Ground Track Burst Burst Diameter Serie Downrange Carry [metres] Trajectory Burst Burst Diameter

39 ShelCalc Input Units Metric Type Shells Shell Diameter 3" (75mm) Mortar Angle 0 degrees from vertical Muzzle Velocity 120 m/s Fuse Delay 10 s Shell Mass g Tumbling/Mortar Drift Major Wind Speed 50 km/h Relative Wind Direction 90 degrees (0 = tailwind, 180 = headwind, 90 = wind from right, -90 = wind from left) Elevation of Launch Site 50 m AMSL Terrain Category 2 (refer AS1170.2) Output Max Downrange Carry Max Height Max Crossrange Carry Approx Burst Diameter Ascent Time Flight Time Shell Burst Height Shell Mass 38 m 148 m 146 m 75 m 4,5 s 11,1 s 30 m 187 g Ground Track (not to scale) Trajectory (not to scale) Crossrange Carry [metres] Height [metres] Downrange Carry [metres] Wind Direction Ground Track Burst Burst Diameter Serie Trajectory Downrange Carry [metres] Burst Burst Diameter

40 Sikkerhed ved anvendelse(1) Hvad påvirker? Ydre påvirkninger - Vind, vejr - Publikum - Omgivelser Indre påvirkninger - Montering/opsætning - Psykiske forhold

41 Sikkerhed ved anvendelse(2) Vind Sug Turbulens Tryk Lineær vind

42 Sikkerhed ved anvendelse(3) Statisk vindtryk Statisk betyder noget er uforanderligt fast eller blivende. Det statiske vindtryk er derfor en fast last og opleves eksempelvis ved at vindens kræfter påvirker en mur med tilhørende reaktiv kraft. Herved kan vindens effekt ophæves af den reaktive kraft som skaber et udadgående tryk. Vindkraft = 0 Reaktiv kraft Vindkraft

43 Sikkerhed ved anvendelse(4) Dynamisk vindtryk Det dynamiske vindtryk er kræfter i bevægelse. Vindpåvirkningen kan her inddeles i flere kategorier: Alm. vindtryk Turbulent vindtryk, mekanisk vindtryk Tunnel effekt

44 Sikkerhed ved anvendelse(5) Publikum Effektiv afspærring af området hvor der monteres og anvendes fyrværkeri. Gælder også ved anvendelse af konsumfyrværkeri Sikkerhedsafstande gælder til publikum i alle retninger Sikkerhedsafstande fordobles, når vindhastigheden overstiger 5 m/sek.

45 Sikkerhed ved anvendelse(6) Publikum Påvirkning af arrangør Påvirkning af forbipasserende

46 Sikkerhed ved anvendelse(7) Omgivelser Bygninger Installationer (gas, brandbare væsker, m.m.) Brændbar vegetation (træer, buske og lign.) Oversigtsplan

47 Sikkerhed ved anvendelse(8) Montering Ramper Forankring Væltning Batterier Effektrør og lign. Egensikkerhed 37 stk. 1, 3) Afskydningsramper og opskydningsrør til luftbomber, stel til fontænere og lign. Skal være solid fastgjort.

48 Sikkerhed ved anvendelse(9) Blokering i rør Ustabil ramme Rør ikke fastgjort For meget slup

49 Sikkerhed ved anvendelse(10) Spånplade/finer eller aluplade

50 Sikkerhed ved anvendelse(11) Rigtigt Forkert Rigtigt Forkert

51 Sikkerhed ved anvendelse(12) Sikkerhedsafstand

52 Sikkerhed ved anvendelse(13) Psykiske forhold Stress ved jobbet Dårlige erfaringer (typen af fyrværkeri, arrangør, placering eller andet) Uforudsete forhold (større/mindre publikum, vejr, fysiske forhold. Find ro inden afskydning.

53 Risikovurdering(1) Hvad er risikovurdering?

54 Risikovurdering(2) Definition: Risici er populært sagt fremtidige problemer, som ikke har vist sig endnu. Da man ikke kan se ind i fremtiden, må risikovurderinger derfor altid være en kombination af erfaringer, forestillingsevne og følelser og fornemmelser

55 Risikovurdering(3) Erfaringer Forestilling Følelser Kalkuleret risikovurdering

56 Risikovurdering(4) Erfaringer Hvilken type fyrværkeri bruges Erfaringer med typen Erfaringer med Fyrværkeren Erfaringer med stedet/arrangøren

57 Risikovurdering(5) Forestilling (hvad kan gå galt?) Vinden påvirkning Sikkerhedsafstande til publikum Sikkerhedsafstande til brandbar vegetation Sikkerhedsmæssige forhold på pladsen Uforudsete ting

58 Risikovurdering(6) Følelser Fornemmelse for vejret Fornemmelse for publikum Fornemmelse for festfyrværkeren Fornemmelse for materiel

59 Risikovurdering(7) Risikoidentificering Hvad kan gå galt? Risikovurdering Hvor galt kan det gå? Risikovurdering Hvad er sandsynligheden? Risikokalkulation Hvad er risikoen!

60 Sådan skal det gøres London

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt

Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Tjekliste for forbrugere e-handel generelt Kend sælgeren Forsøg at handle på hjemmesider, du kender eller har fået anbefalet og sørg for, at du kender virksomhedens navn og fulde kontaktoplysninger, herunder

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere