INSPIRATION MOTIVATION BRUGERE PSYKIATRIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION MOTIVATION BRUGERE PSYKIATRIEN"

Transkript

1 1 INSPIRATION OG MOTIVATION AF BRUGERE I PSYKIATRIEN maj 2007 MB uddannelsen, Storkøbenhavn vejleder Susanne Frøstrup

2 2 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse 2 Begrundelse for valg af emne 3 Arbejdsspørgsmål 3 Indledning 4 Hoveddel 4 Konklusion 12 Materialeliste 15 Arbejdsproces 15 Bilagsoversigt 16 Tilkendegivelse 16 English summary page 17 Bilag 18-23

3 Begrundelse for valg af emne 3 Emnet Inspiration og motivation af brugere i psykiatrien er valgt, fordi jeg i hele mit liv har haft såvel rædselsfulde og forfærdelige som smukke og dejlige oplevelser omkring emnet psykiatri og psykisk sygdom. De positive oplevelser handler om perioder i livet, hvor jeg igen er kommet mig og blevet rask samt de sidste fem år, hvor jeg er kommet mig fuldstændig, og nu lever et nyt og godt liv, med såvel lønnet som frivilligt arbejde i psykiatrien (præsentation bilag 1). Når man er kommet sig efter svær psykisk sygdom og misbrug, kan man have megen motivation og overskud. Det er en glæde at kunne dele dette med andre, i mit tilfælde i form af undervisning og konsulentarbejde, og ansat som MB er = Medarbejder med Brugererfaring i psykiatrien (artiklen Mindre stress og mere håb bilag 2). Udgangspunktet for dette skrift er ikke kun min rolle som MB er, men også andre lønnede og frivillige aktiviteter, som jeg i psykiatrien er involveret i. I dette skrift vil jeg komme ind på de forskellige muligheder i hospitalspsykiatrien, i socialpsykiatrien og ikke mindst i det frivillige sociale arbejde, der foregår i og omkring psykiatrien. Udtrykket bruger er valgt, og dækker også over: patient, borger, beboer, psykiatribruger, psykiatrioverlever og andre betegnelser for mennesker, der har eller har haft kontakt med psykiatrien, uanset om de i nuet betragter sig som syge eller raske. Arbejdsspørgsmål I disse år er jeg meget optaget af selv at arbejde videre med den stærke kraft, der opstår, når man kan vende perioder i helvede, og fuldstændig håbløse livssituationer til godt liv. Citat fra de gamle yoga mestre: Med visdom kan alle nederlag og fejltagelser transformeres til strålende succes.

4 4 Med hensyn til brugere i psykiatrien, vil jeg på forskellige fronter meget gerne medvirke til at brugere kan udvikle sig. For nogle kan det kun være små sikre skridt, og en lille vej, for andre bliver det til større spring og indsigter i egne kompetencer og muligheder, som netop ligger i den psykiske sygdom. Der er meget læring i de sværeste perioder af livet, og lettelsen, når man får det godt igen, er ufattelig stor. Den vigtigste af alle uddannelser er fra Livets Skole, og derfra kan man ikke blot genskabe godt liv, men skabe helt nyt liv, som kun er sådan, fordi det er et smukt modbillede til helt rædselsfulde oplevelser. Indledning I hoveddelen af dette skrift, vil jeg komme ind på de mange forskellige muligheder for inspiration og motivation af brugere i psykiatrien. I de forskellige tiltag, vil jeg se på brugernes muligheder, og et kritisk syn på problemer omkring aktiviteterne. Der er valgt materiale, altså litteratur om recovery (og discovery ), vendepunkter, idræt for sindslidende, om at bruge medicinen til at komme sig, og ikke mindst kognitiv terapi i form af den vigtigste bog i mit liv: Selvtillidstræning af Irene Henriette Oestrich. Fra denne bog er i skriftets tekst placeret citater, der er fremhævet med fed, uden yderligere reference, her er det første: Det er ofte netop smerten, der motiverer til forandring. Hoveddel Det vigtigste for et menneske er, at livet har retning og mening. I flere hundrede år, var livet for psykiatribrugere reguleret af kronicitetsbegrebet, altså, at psykiateren udstak diagnosen, og meldte at det var kronisk, og det skulle brugeren leve med resten af sit liv. Dette foregik naturligvis ikke af en ond mening, men udsprang af tanken, at det var bedst om brugeren, patienten havde maksimal sygdomsindsigt. I de seneste mange år er meget ændret, fx ved fremkomst af recovery begrebet. Det er nu videnskabeligt dokumenteret, at af alle psykisk syge

5 5 kommer 60% sig helt eller delvist. Samtidig er det almindelig anerkendt, at de samme virkemidler, som gælder for alle mennesker, også gælder for brugere af psykiatrien. Det vil sige, at det er godt med sociale aktiviter, uddannelse, idræt, ros, anerkendelse mv. Sociale færdigheder visner, når de ikke bruges hyppigt. Her følger en gennemgang af de forskellige tiltag, der gavner brugerne: Hospitalspsykiatrien Her er der sket store forandringer, der startede i 1950erne med kloroform, og siden bedre og bedre former for medicin. Det være sig de antidepressive midler, SSRI = Specific Serotonine Reuptake Inhibitors (de såkaldte lykkepiller ). Med SSRI kan depression helbredes på 3-6 uger. Også antipsykotiske midler er blevet bedre, og med færre bivirkninger. Til de svære psykiske tilstande, bruges fortsat ECT = Elektrochok. Alene ordet elektrochok det vækker fordomme, forargelse, bestyrtelse, afsky og vrede. Behandlingen er imidlertid meget skånsom og effektiv mod livstruende tilstande. Strømstyrken er 400 gange svagere, end den, der bruges ved hjerteflimren. Nyere forskning viser, at ECT ikke ødelægger hjernevæv, men tværtimod resulterer i, at den skrumpning man ser af hjernens hippocampus ved depression, forsvinder igen. Det vil sige, at ECT stimulerer cellenydannelse og ikke henfald i hjernen (artikel om ECT bilag 3). Alting afhænger som bekendt af øjnene, der ser. På de psykiatriske hospitaler er der de sidste 25 år også sket en meget positiv udvikling i form af en stærkt forøget tværfaglighed. Der anvendes også i meget større udstrækning end før, forskellige former for terapi, fx miljøterapi og kognitiv terapi. Man er blevet mere opmærksom på betydningen af idræt, se mere under afsnittet om idræt for sindslidende. Det skal også med, at der fortsat er massiv kritik af hospitalspsykiatrien blandt visse brugere, se mere om afsnittet om LAP = Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Denne massive kritik synes dels

6 6 at være historisk betonet, dels at bero på en sammenblanding mellem hvad der er sygdommen og hvad der er behandlingen, altså, at de mørke og negative sindsstemninger, der kan være under psykisk sygdom, projiceres over på behandlingen, altså hospitalet. Der er også det aspekt, at mens den psykisk syge, fx under indlæggelse, kan have det meget dårligt, så har personalet det godt, og også her er en naturlig kløft. Det er meget at forlange, at psykiateren altid med sit kropssprog, mimik og ord skal kunne være på bølgelængde med alle brugere, alle patienter. Man kunne sige til brugere, psykiatere og andre medarbejdere: Lær at lytte til ordet i hjertet. Man har i hospitalspsykiatrien fokus på det gode indlæggelsesforløb, der netop kan motivere brugerne, så de udskrives fra hospitalet i glæde, i stedet for i vrede med tanken om aldrig mere indlæggelse. Det må anerkendes, at psykiatrisk indlæggelse er kompliceret, såvel for psykiatriens medarbejdere, som for brugerne. Når det alligevel lykkes at skabe nogle gode forløb, vil der være serveret på et sølvfad til at socialpsykiatrien kan tage over efter udskrivelsen. Med under hospitalspsykiatrien hører også et meget spændende tiltag, der tog sit udspring i 1996, da PsykiatriFonden blev født. Siden har PsykiatriFonden hvert forår og efterår lavet psykiatriuger, kurser og konferencer. Fonden har endvidere udgivet ca. 40 bøger, der uden undtagelse er rigtigt godt materiale for også brugere, idet de er skrevet i et let læseligt sprog, og uden for mange fagtermer. Fonden, der også fire gange årligt udgiver bladet Psykiatri Information, har været banebrydende i at udsprede reel information om psykiske sygdomme og beslægtede emner. Socialpsykiatrien Her findes mange, mange tiltag, og området bobler af aktivitet. Der findes i Danmark mange variationer af bo tilbud, hvor brugere samles. Nogle steder er brugerne ret præget af psykisk sygdom, mens andre steder er

7 7 brugerne kommet sig delvist (socialt) og kan for det meste klare livet selv. Det er utvivlsomt, at også bo tilbudenes medarbejdere skal komme sig, altså skifte den sommetider forældede tænkning ud med nye termer, og nye aktiviteter. Det gælder om at udrydde vendinger som det har vi prøvet, det kan beboerne ikke osv. Der ligger mange positive muligheder for, at også medarbejderne selv kan få en markant personlig udvikling, i det videre arbejde med at fremme mulighederne for brugerne. I de fleste større byer i Danmark findes væresteder for brugerne. Det diskuteres ivrigt, om brugerne er psykisk syge, sindslidende, psykisk sårbare, raske eller hvad. Den diskussion kan forstumme lidt, når man kigger på alle de gode aktiviteter, der foregår på værestederne. Man arbejder ikke med diagnoser men med relationer. Man ser mest på, hvad brugerne kan, frem for hvad de ikke kan. Der opmuntres til alle former for personlig udvikling, der kan tage form i selve værestedet, eller ved adskillige ud af huset aktiviteter, fx gåture, fisketure, idræt, kulturaktiviteter mv. I værestederne er der selvfølgelig også måltider, samvær, fester, og den gode samtale en til en mellem medarbejder og bruger. For mit eget vedkommende, er ALT hvad der nu er i mit liv, udviklet og finpudset gennem fire år som bruger af Værestedet Under Elmen i Frederikssund. Med i socialpsykiatrien hører vel også alle mulige (og umulige) projekter helt eller delvist støttet af det offentlige. Mange projekter retter sig mod arbejdsmarkedet, ud fra tanken om, at når det går helt ufatteligt godt i Danmark, så skal alle hænder i gang. Der er meget godt i alle disse projekter, fx MB projektet, under hvilket dette skrift er blevet til. I MB projektet blandes teori med praktik, i mit tilfælde med ét års fast ansættelse i et bo tilbud. Samtidig har MB projektet en teoretisk del, hvor der undervises i mange aspekter i det, at være Medarbejder med Brugererfaring.

8 8 Generelt om alle disse arbejdsmarkeds relaterede projekter, skal også nævnes, at de ofte vil for meget for hurtigt, så brugerne, deltagerne ikke kan nå at følge med. Det hænger også sammen med bevilling, idet projekterne kun løber over fx to eller tre år. Personlige mål skal først og fremmest være realistiske, så de ikke giver anledning til nederlag. Frivilligt socialt arbejde Her gøres en meget stor indsats af mange frivillige hænder. Også her forplanter motivationen fra ledere sig til brugerne. Dem, der er kommet sig efter psykisk sygdom, er rollemodeller og viser vejen til de adskillige muligheder, der byder sig til for de brugere, der har blot en lille motivation og for de brugere, der er meget motiverede. De mennesker, der virkelig har nået noget i livet, har netop ikke fået noget forærende, men har måttet gennemleve en række afvisninger og nederlag. Her er en gennemgang af noget af det frivillige sociale arbejde i psykiatrien: Landsforeningen SIND med ca medlemmer. SIND blev stiftet i 1960, og har til formål at forbedre forholdene indenfor psykiatrien. Der er 33 klubber og lokalforeninger ud over landet, hvor af de fleste har tætte relationer til værestederne, og ofte arbejder sammen med disse. Lokalforeningerne laver endvidere foredrag og udflugter, ofte støttet af lokale, kommunale midler, fx 18 midler til frivilligt, socialt arbejde. SIND har en organisatorisk udfordring at arbejde med, idet man har valgt at bevare kredsene, der svarer til de nu nedlagte Amter. Denne forældede opdeling giver allerede problemer for SIND, i forhold til det nye Danmarkskort. Endvidere har SIND udfordringer omkring relationen mellem de medlemmer, der er pårørende, og dem der er brugere, idet optikken er vidt forskellig. Det kunne være vigtigt i SIND at turde tage en åben debat om disse emner: Sandheden er ikke farlig.

9 9 LAP = Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere, stiftet LAP er den eneste organisation, der udelukkende huser brugere. LAP er en ægte græsrodsorganisation, hvor der foregår meget nytænkning, der også efterhånden er respekteret på bjerget. LAP har ca medlemmer, der tæller såvel moderate, som mere rabiate kræfter. LAP s arbejde er meget omfattende, og dækker mange aspekter af det, at være bruger af psykiatrien. I LAP s landsledelse har man været dygtige til at skaffe midler til den gode sag, og kan derfor arbejde på mange fronter. Ros har der været til et stort projekt: Recovery-orientering, der i perioden var et videnskabeligt arbejde om det at komme sig. Projektet foregik i samarbejde med Landsforeningen bedre psykiatri., og en bog En helt anden hjælp - er udgivet, se materialeliste. LAP s landsmøder er noget for sig. Her krydses klinger, for man er ikke altid enige internt i LAP. Men der er også meget godt og positivt samvær, båret af det nære fællesskab, der er mellem brugere, der har fælles oplevelser. Landsmøderne, der foregår hvert år i maj, er således i sig selv udviklende, og kontakter og venskaber knyttes. Et problem, der deles med andre, halveres. Landsforeningen bedre psykiatri er en forening for pårørende til psykisk syge. Foreningen er et tilbud til alle, der kender en, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, anden familie, venner eller kolleger. Foreningen arbejder for bedre forhold for og behandling af mennesker med psykiske sygdomme, øget inddragelse af og bedre vilkår for pårørende samt øget kendskab til og forståelse af psykiske sygdomme. BID = Brugerlærerne i Danmark blev stiftet i 1999 og har et vist historisk fællesskab med LAP. I ledelsen af BID og LAP er der et vist personsammenfald, så man supplerer hinandens idéer, og kan trække på de samme gode fundraisere. Kernen i BID s arbejde er at uddanne

10 10 brugerlærere, der så går ud og holder oplæg, foredrag mv., og derved er i selvudvikling samt medvirker til at skabe mere rummelighed og tolerance, og nedbryde myter og fordomme. Brugerlærer uddannelsen er ret intensiv og varer 5 måneder med en ugentlig undervisningsdag samt tre weekend internater. Takket være gode midler fra Socialministeriet, er uddannelsen i stand til at tilbyde meget kvalificerede undervisere. Jeg har selv taget uddannelsen, og bruger den meget i praksis. Mange elementer fra de gode undervisere fx på weekend internaterne, kan umiddelbart anvendes, fx fine ting omkring undervisningsteknik. Man kan sige, at Brugerlærer uddannelsen er lidt elitær, da ca. 1/3 ikke fuldfører, og kun få af dem, der bliver uddannet, bliver regelmæssige og lønnede undervisere. Uanset dette, er uddannelsen stadig udtryk for en styrkelse og personlig udvikling af deltagerne. IFS = Idræt for sindslidende: Dette er efterhånden en folkebevægelse med ca deltagere brugere såvel som personale. Der er 31 foreninger og klubber samt 75 projekter, der samles under paraplyorganisationen DAI = Dansk Arbejder Idrætsforbund. Mange af aktiviteterne startede i 1998, det gjorde også Vikingerne i Frederikssund, som jeg er formand for (se årsplan, bilag 4). I Frederikssund og mange andre steder er der i IFS både frivillige og lønnede trænere, som er uddannede. Ofte er trænerne brugere, der har deres uddannelse som trænere og som ledere i DAI s regi. Også i IFS oplever brugerne glæden ved idræt og velværen, når man kan mærke endorfinerne i kroppen (også kaldet runners high ). Vigtigt er selvfølgelig også samværet og det tidligere omtalte fællesskab, der fungerer på samme måde som, at to cykelsmede snakker godt sammen. Idrætten er vældig god til at arbejde med følelser, også dem, der i samfundet er forbudte. Grundfølelser: afsky, angst, depression, glæde, overraskelse, vrede. Som det er velkendt fra mange sportsgrene, er det acceptabelt på idrætsbanen at blive VRED, og at vise stor GLÆDE. Ægte glæde opstår, når fx Souleima efter nogle ugers forsøg, får lært at serve i

11 11 volleyball. Når vi vinder den bold, som Souleima lige har servet, går jublen mest til hende, og hun er dermed dynamo i at styrke holdånden. Under IFS er det meget vanskeligt at rekruttere og fastholde medlemmer samt få klare meldinger fra medlemmerne om de vil deltage i dette eller hint arrangement. Det er et generelt problem, som kræver meget indsats fra ledere, trænere og brugere. I det seneste år, er det videnskabeligt dokumenteret, at brugerne i psykiatrien får det bedre af at dyrke idræt. Men også medarbejderne får det jo bedre, og har mulighed for fysisk og psykisk udvikling af sig selv, hvis de hvis vi går forrest og viser vejen til mere motion og alle de afledte positive effekter. Fysisk balance handler om lyst og smerte. En kronjuvel under IFS er den årlige Idrætsfestival for Sindslidende, der i 2007 holdes for 13 gang i Vejle. Her mødes 250 deltagere, og brugere og medarbejdere er helt på lige fod. Det foregår som en hver anden idrætsbegivenhed, og man skal se godt efter, for at erfare, at sindslidende er involveret det skulle da lige være for kaffen, smøgerne og det gode humør! Der spilles floorball og volleyball på udendørs baner. Der løbes cross løb i den smukke skov. Udendørs svømmeaktiviteter, atletik og gymnastik. Der kæmpes om den fineste pris: Fairplaypokalen. Kosten på Idrætshøjskolen er fin, og følger de otte kostråd: 1. spis mere frugt og grønt. 2. spis fisk og fiskepålæg. 3. spis kartofler, ris eller pasta og groft brød. 4. spar på sukkeret især fra sodavand, slik og kager. 5. spar på fedtet. 6. spis varieret og hold vægten. 7. sluk tørsten i vand. 8. vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. (anmeldelse af bogen Motion og psyke, se bilag 5). Helt generelt arbejder IFS på ALLE niveauer. Fra brugere, der lige har rejst sig fra hospitalssengen til brugere der har været eller er på vej til at blive elite idrætsfolk på trods af eller måske på grund af perioder med psykisk sygdom. I alle tilfælde er IFS en meget vigtig motivator, der

12 12 rækker langt ud over den almindelige viden om, at motion er sundt. Den sunde personlighed er karakteriseret ved følelsesmæssig balance og nuanceret adfærd samt evne til at kommunikere åbent, ærligt og direkte, altså med selvtillid. Man kunne sige, at IFS har fået sin anden luft, og begrebet vækker interesse over alt i psykiatrien. Ordene kan lyve, men kroppen lyver ikke. Jeg vælger at slutte denne gennemgang af det frivillige sociale arbejde med en melding fra et sted, hvor jeg er lejlighedsvis underviser, og har en ugentlig frivillig vagt, nemlig Mariatjenesten, som er et værested/varmestue i våbenhuset af Maria Kirken i Istedgade på Vesterbro i København. Her er fem fastansatte og 50 frivillige, der arbejder under Kirkens Korshær. Mariatjenesten kalder sine brugere, sine besøgende for gæster, og optikken er at ALLE skal være så hjertelig velkomne, uanset hvad. Her møder man blandt gæsterne de 300 måske mest belastede mennesker i samfundet, og emnerne er alkoholisme, narkomani, prostitution, svær psykisk sygdom, hjemløshed, kriminalitet, vold mv. Der er altid mindst fire medarbejdere frivillige eller lønnede. Man skulle tro, at der ofte var vildt gang i den i Mariatjenesten, men mest foregår dag- og aften møderne roligt og værdigt. Det er jo ikke et behandlingssted, men man kan følge mottoet omsorg, nærhed, varme, og netop VÆRE blandt gæsterne, mens de er der. Der foregår mange gode samtaler, og man føler det ægte, når gæsterne siger tak for nu. Konklusion Som beskrevet, har der i de senere år vist sig mange muligheder for inspiration og motivation af brugere i psykiatrien. Det er naturligvis et

13 13 problem, hvor vidt disse muligheder er og gøres synlige for den enkelte bruger. Det er også et problem, om det nye Danmarkskort med Stat, Regioner og Kommuner også i fremtiden vil afse midler, og styrke indsatsen omkring psykiatribrugere, og mulighederne for at komme sig og få et bedre liv. Allerede her i starten af 2007 har der vist sig politiske sammenlægningstendenser, der er skadelige for brugerne (se artikel bilag 6). Det må også overvejes, hvad der kan gøres for fortsat at motivere frivillige ledere, som bestemt ikke får og sikkert heller ikke skal have sær betingelser i psykiatrien. Medarbejdere må blive endnu bedre til at være ligeværdige og ophøre med den bevidste og især ubevidste stigmatisering af brugerne, som desværre stadig er udbredt. Der må fremover gøres en særlig indsats for at udviske skellet mellem hospitals- og socialpsyikiatrien, og sættes særlig fokus på den kritiske periode mellem udskrivelse fra hospitalet og til af stigmatisering og inklusion i socialpsykiatrien. I denne kritiske periode bliver mange brugere tabt på gulvet, i stedet for at fortsætte det forhåbentligt gode forløb, der var startet inde på hospitalet. Jeg slutter denne fremstilling med at give ordet til Irene Oestrich, med lidt flere citater fra hendes geniale bog: Selvtillidstræning: Angst og lav selvtillid hænger sammen og kan gensidigt forstærke hinanden De største bedrag er selvbedrag Det gælder om at gå efter det, man har brug for, og undgå det, der er skadeligt (selvbeskyttelse)

14 14 Det kræver modenhed og selvtillid at være selvbeskyttende Følelser er ikke farlige, når man lytter til dem og forstår dem Følelser er til for at komme til udtryk ikke for at blive undertrykt Selvtillid er balancen mellem underdanig adfærd og aggressiv adfærd Nogle mener, at selvtillid og evnen til at elske forbundne er tæt Kærlighed er måske det mest centrale for menneskers trivsel Det vigtigste er at holde fast i sine ønsker og drømme og alle mulighederne. Fortsættes >>>

15 Materialeliste 15 Alain Topor, Fra patient til person, Akademisk Forlag, 2005 Alain Topor, Vendepunkter, Videncenter for Socialpsykiatri, 2002 Irene Henriette Oestrich, Selvtillidstræning Jes Gerlach (red.), Motion og psyke, PsykiatriFondens Forlag 2005 Jónas Gústafsson og Knud Ramian, Livshistorien, Systime Academic 2003 Patricia Deegan, At bruge medicinen til at komme sig, Slotsvænget 2004 Pernille Jensen, En helt anden hjælp, Akademisk Forlag 2006 Arbejdsproces Arbejdsprocessen med denne opgave startede for mig 2. oktober 1951, som var den dag, jeg blev født. Fra første fløjt har jeg været pårørende, idet min mor havde anfald af manier, depressioner og alkoholisme, mens min far havde mere diffuse psykiatriske tilstande. Min søster endte med at begå selvmord, 22 år gammel, og min mor det samme året efter, i en alder af 52 år. Min morfar var lettere manisk hele sit liv, mens min mormor havde anfald af svære depressioner. I de senere år er det lykkedes for mig at komme ud af stigmatisering og selvstigmatisering, og mere og mere tro på, at der kunne blive en ende på mine egne anfald af mani og depression. Det har været meget vigtigt at få gjort fuldstændigt op med selv korte perioder af alkoholmisbrug samt opgør med afhængighed af sove- og nervemedicin = benzodiacepiner. Selve den konkrete arbejdsproces omkring dette skrift har været nem, og fostret af, at jeg skriver blindskrift, og hurtigt kan få sat tanker og læsninger på skrift i computeren. Skriveprocessen har været nem for mig, for den handler om min hverdag i psykiatrien. En hverdag, hvor INTET i livet kunne give mig mere mening, og så er man jeg jo ret motiveret.

16 16 Bilag Side 1. Præsentation Artikel om MB projektet Mindre stress og mere håb Artikel om ECT = Elektrochok Årsplan 2007 for Idrætsforeningen for sindslidende, Vikingerne Anmeldelse af bogen Motion og psyke Artikel i Frederiksborg Amts Avis 3. maj Tilkendegivelse Denne opgave må gerne videregives til andre. Fremlæggelsen kan foregå for åbne døre med tilhørere. I forbindelse med mit virke i psykiatrien, er samtlige informationer i dette skrift offentligt tilgængelige.

17 English Summary 17 Just the word psychiatry was in 1977 able to fill me with great horror and fear. Few years before, my sister as well as my mother committed suicide, and in the severe mental depression, I was frightened that I would do the same. Now in 2007, thirty years later, life has given me periods of severe mental illness, abuse of alcohol, and addiction of tranquilisers. All this has been solved, and for the last five years, it has been possible for me to lead a good life. Nowadays, I am employed at a psychiatric hospital, and engaged as a teacher on several institutions for mental health. Said by the old yoga masters: In wisdom, all defeats and mistakes can be transformed into splendid success. The focus on increased self-confidence is essential in any recovery process. It could be said that pain motivates positive change. This tiny book describes positive possibilities for users of all institutions of psychiatry. In the hospitals, a good development has taken place for the last 50 years in terms of vast improvements of medication, and anti depressive as well as anti psychotic medicine has developed to be much better and effective and with less side effects. The hotly contested ECT = Electro Compulsive Treatment, is still used to cure very severe conditions, and 90% of such patients are cured. The power used is 400 times less than applied in ECT for heart diseases. For the past 25 years, mental hospitals in Denmark have developed into being very oriented towards a large group of different professions, as opposed to before, when everything was decided by psychiatrists. In the social part of psychiatry, several places for users to live in common, are in recent years established. Throughout Denmark various activity houses have been constructed, and in such to be places only the fantasy sets the limit. Focus is on relations to the users, rather than on their diagnosis.

18 18 Præsentation af en Underviser & konsulent Jeg hedder Preben Meilvang og er 55 år. Der har været tre forskellige karriereforløb i mit liv. Først 20 år i international shipping, med tre år i Hong Kong, et år i Philippinerne, et år i Grækenland og et halvt år i USA. Derefter 15 år i det pædagogiske felt, som medhjælper i børnehaver og specialinstitutioner samt fem år som misbrugskonsulent, efter i 1989 at have fået styr på eget alkoholmisbrug. I perioden også pædagoguddannelse på seminariet, Jægerspris Slot. Det tredje karriereforløb er min psykiske karriere med socialt ødelæggende manier og indlæggelseskrævende, svære depressioner samt bearbejdelse af søster og mors selvmord. Siden 2002 fri af anfald og rask ved forebyggende foranstaltninger: Medicin, god og sund kost, masser af motion, og god livsførelse. Med i bevægelsen IFS = idræt for sindslidende i Danmark, og er formand for Idrætsforeningen Vikingerne, Frederikssund. I 2006 tog jeg brugerlærer uddannelsen, og i 2007 den ét årige MB uddannelse (MB = Medarbejder med Brugererfaring) I psykiatrien er jeg ansat på lige fod med andre kolleger, men med brugerperspektivet i fokus. Som underviser og konsulent er jeg på psykiatriske hospitaler, sundhedsskoler og andre steder i samfundet. Ved hjælp af dialog og information om sindslidendes vilkår i samfundet, vil jeg - sammen med andre faggrupper - skabe mere rummelighed og tolerance samt nedbryde myter og fordomme. Jeg leverer undervisning i form af foredrag, debatmøder, workshops og meget andet. Som konsulent trækker jeg på min erfaring fra shipping verdenen, det pædagogiske felt samt viden fra det vigtigste sted: LIVETS SKOLE. Jeg lægger vægt på ikke kun at bruge mine personlige erfaringer og min egen livshistorie, men også mere generelt at dække emnerne, fx alkoholisme, arvelighed, depressioner, det gode liv, elektrochok, idræt, livskraft, manier, mestringsstrategier, motion, narkotika, psykoser, recovery, selvmordsforebyggelse, sport, stigmatisering, stress og stjernestunder. De tre vigtigste ord i mit nye liv er: KÆRLIGHED * VILJE * LIVSKRAFT

19 19 Mobil tlf *

20 20 Læserindlæg: Bladet OUTsideren, oktober 2006 ELEKTROCHOK Bedre end sit rygte af Preben Meilvang, brugerlærer og medarbejder i psykiatrien med brugererfaring Alene ordet "elektrochok" - ja det vækker fordomme, forargelse, bestyrtelse, afsky og vrede. Tankerne ledes hen på tortur, og de gruopvækkende scener i filmen "Gøgereden" med Jack Nicholson. Men her er lidt nøgtern information om elektrochok. Kaldet ECT. ECT har været i brug ved behandling af svær psykiatrisk sygdom, især depression, siden ECT er al anden behandling overlegen, når det gælder om at opnå hurtig og sikker effekt hos depressive patienter i suicidalfare, med spise- og drikkevægring, og med psykotiske forestillinger. Patienten gives et kortvarigt sovemiddel, der fremkalder dyb søvn. Dernæst et muskelafslappende middel, og under behandlingen får patienten kunstigt åndedræt med ilt. Der gives et 2 sekunders varende strømstød ( Joules). Dette er en meget svag strømstyrke, ca. 400 gange mindre, end den der anvendes, når der gives elektrochok ved hjerteflimren. Der fremkaldes et kun svagt krampeanfald, som måles ved EEG (måling af hjernens elektriske aktivitet). Elektrochok = ECT er en særdeles effektiv og skånsom behandling af svære depressioner, som i mange tilfælde ellers ville koste patienten livet på grund af selvmordstilskyndelser. Den vigtigste bivirkning er forstyrrelser af indprentningsevnen, som imidlertid restitueres fuldstændigt, når man anvender moderne ECT-apparatur. På trods af ovennævnte forhold er der fortsat negative holdninger til ECT-behandling ikke kun i fagkredse, men i særdeleshed i dagspressen ikke mindst influeret af en fordomsfuld amerikansk underholdningsindustri. Man har derfor fundet det betydningsfuldt at undersøge holdningen hos de patienter, som har modtaget behandlingen. På verdensplan er der kun udført få undersøgelser af patientens vurdering af ECT-behandling givet med moderne udstyr. 83% var tilfredse med behandlingseffekten, og en generel tilfredshed udtryktes af mere end 90% af de adspurgte. Ca. 75% ville foretrække ECT ved en ny depressiv periode. ECT's bivirkninger må opvejes mod de betydelige behandlingsmæssige fordele. Svær depression kan være livstruende, og som det fremgår af en metaanalyse fra 2003, er ECT den mest effektive behandling. Ved ikke at iværksætte ECT ved alvorlig depression, vil patienten i bedste fald blive udsat for langvarig og unødvendig lidelse. Elektrochok er jo ikke mod forkølelser, men alvorlig psykisk sygdom, hvor det er en effektiv og skånsom behandling. Jeg har selv fået 9 ECT behandlinger i forbindelse med meget svær depression i Fire uger efter behandlingen var jeg rask og efter otte uger kunne jeg genoptage mit krævende shipping job i fuldt omfang. Det er 22 år siden, og jeg har aldrig siden haft gener eller men efter ECT behandlingen. Det er mit ønske, at fordommene mod elektrochok må mildnes og forhåbentlig helt forsvinde. Kilder: Bogen Depression, Psykiatrifondens Forlag 1997, ugeskrift for læger, 2003, vol. 165 nr. 40

21 21 ÅRSPLAN 2007 Frederikssund-Hallen Frederikssund Svømmehal Bestyrelsesmøder Besøg fra Kæmperne, København Vinterferie, lukket Påskeferie, lukket Generalforsamling Temadag om floorball Sund By løbet i København Idræts- og kulturfestival, Frederikssund Temadag om volleyball Sæsonafslutning Idrætsfestival i Vejle Sæsonstart Kanotur på Suseåen, uge 34 Sankt Hans løb, Roskilde Idrætsdag, Herlev/Ballerup Efterårsferie, lukket Julefrokost Hver onsdag Hver mandag Hver måned 7. februar 14. februar 4. april 25. april 27. april 8. maj 11. maj 18. maj 6. juni juni 8. august august 28. august 7. september 17. oktober 12. december

Undervisning i form af. halve og hele. temadage. og lejlighedsvis konsulentarbejde. i DET PSYKIATRISKE FELT. Om RECOVERY, DISCOVERY og

Undervisning i form af. halve og hele. temadage. og lejlighedsvis konsulentarbejde. i DET PSYKIATRISKE FELT. Om RECOVERY, DISCOVERY og 1 Undervisning i form af halve og hele temadage og lejlighedsvis konsulentarbejde i DET PSYKIATRISKE FELT Om RECOVERY, DISCOVERY og Beslægtede emner. Oplæg fra: 2 Sommer 2009 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Lifo-netværk på Ishøj Strand Vandrehjem Mandag 29. september 2014. Rapport fra en klassisk Maniodepressiv : som en del af egen recoveryproces

Lifo-netværk på Ishøj Strand Vandrehjem Mandag 29. september 2014. Rapport fra en klassisk Maniodepressiv : som en del af egen recoveryproces Lifo-netværk på Ishøj Strand Vandrehjem Mandag 29. september 2014 Rapport fra en klassisk Maniodepressiv : - Livshistoriefortællingen som en del af egen recoveryproces Preben Meilvang Pædagog & MB er Underviser

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Ramt af skizofreni - og hva så? 1. marts 2011 Susanne Hansen Psykisk sårbar med kreative interesser Uddannet læge 2003 info@susanne-hansen.dk www.foredragsgruppen2010.dk Kunstner Line Osmundsen Jeg har

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag. Recovery:

Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag. Recovery: 1 Ballerup Seminariet, forår 2008 Synopsis før mundtlig eksamen i Social- og sundhedsfag Recovery: Fra eksklusion og stigmatisering til Inklusion og sundhedsfremme Censorer: 7632 Palle friis 7848 Lisbet

Læs mere

Endorfin-jagten - et foredrag om stress og afstresning

Endorfin-jagten - et foredrag om stress og afstresning Endorfin-jagten - et foredrag om stress og afstresning v/ Livsstilsterapeut Sanne Anthony CV for Susanne Anthony Tankefelt Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Lægemiddel Konsulent

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010

Sundhedsprofil Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Sundhedsprofil 2013 Indhold og opmærksomhedspunkter ved sammenligning af resultater med sundhedsprofilen 2010 Formål Præsentation af nye spørgsmål i profilen 2013 Hvordan opgøres spørgsmålene? Tolkning

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

I sidste ende er det de voksnes skyld, at der kommer flere overvægtige børn.

I sidste ende er det de voksnes skyld, at der kommer flere overvægtige børn. Overvægtige børn Af Fitnews.dk - onsdag 21. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/overvaegtige-born/ Antallet af overvægtige børn stiger, og hvis ikke der bliver gjort noget ved dette problem,

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Opgave 5. Bostedet Egely, case

Opgave 5. Bostedet Egely, case Opgave 5. Bostedet Egely, case I arbejder som social- og sundhedsassistentelever i socialpsykiatrien på bostedet Egely, hvor I kommer hos borgere, der har brug for støtte til at klare hverdagens gøremål.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

en bog om angst, depression, stress og traumer

en bog om angst, depression, stress og traumer en bog om angst, depression, stress og traumer af Karen Glistrup Med forord af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Der, hvor Karen Glistrups fine lille værk især har sin styrke, er ved at åbne for

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Introduktion. Bertel Rüdinger Farmatjek

Introduktion. Bertel Rüdinger Farmatjek Introduktion Uddannet farmaceut 2001 Har arbejdet med patenter, forskning og psykiatri Startede som den første i Europa, som klinisk farmaceut i socialpsykiatrien Beskæftiger mig med god og sikker brug

Læs mere

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune

Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Evaluering af recoveryomlægningen i psykiatrien i Århus Kommune Delrapport- Oktober 2008 Rapport udarbejdet af Runa Bjørn og Malte Pihl Spørgeskema udarbejdet af Peter Rytter og Marianne ahn INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015

Work-life balance. Middelfart 12. marts 2015 Work-life balance Middelfart 12. marts 2015 Work-life balancen hvad er det? Egne forventninger Ambitioner Indre overbevisninger Indre krav Tanker Indre overbevisning - værdier Ydre påvirkning -værdier

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP

klik uden for dit slide Vælg et passende layout PSYKISK FØRSTEHJÆLP PSYKISK FØRSTEHJÆLP PROGRAM Præsentation Hvad er psykisk førstehjælp Dokumentation Handleplanen INDSÆT PRÆSENTATIONSNAVN VIA INSERT>HEADER & FOOTER 28.01.2016 2 PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVAD ER PSYKISK FØRSTEHJÆLP?

Læs mere

At bruge medicinen til at komme sig

At bruge medicinen til at komme sig At bruge medicinen til at komme sig Introduktion Uddannet farmaceut 2001 Har arbejdet med patenter, forskning og psykiatri De sidste 5 år arbejdet som den eneste farmaceut i socialpsykiatrien i Europa

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Intro Jeg hedder Louise. Jeg er brugerrepræsentant i den arbejdsgruppen, der er ved at lave retningslinier for unipolar depression. Det er jeg, fordi jeg både

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere