GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse"

Transkript

1 GRØN TURISME Forudsætninger & Analyse

2 Indhold Indledning s. 3 Sammenfatning s Folketingets og EU s fokus på grøn turisme s Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark s Markedsføringspanelets anbefalinger s EU og bæredygtig turisme i en ny turismepolitik for Europa s Om gæsterne/turisterne s Ferieturister s Erhvervsturister s Offentlige indkøbere s Branchens eksisterende grønne indsats i Danmark s København s Grønne hoteller s Grønne restauranter s Eksempler på andre grønne tiltag s Eksisterende promoveringsindsats s Green Key s Svanen og Blomsten s Turismeaktører s Udenlandske tiltag s Booking- og søgehjemmesider s Forbrugerombudsmandens vejledning s Miljømæssige påstande s Andre bæredygtige og etiske påstande s Dokumentation s Miljømærkningsordninger s Samlede anbefalinger s. 42 Bilag med billeder af virksomhedernes grønne indsats, materiale og hjemmesider findes i separat dokument. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 2

3 Indledning Grøn turisme og ønsket om at brande Danmark, som en grøn nation har fået vind i sejlene de senere år - seneste med vedtagelsen af folketingets handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i , hvori grøn turisme bliver en af de vigtigste markedsføringsparametre. HORESTA og Green Key sekretariatet har forsøgt at få et overblik over området for grøn turisme - især med fokus på overnatnings- og konferencedelen. Det er i god tråd med regeringens handlingsplan, at mange af branchens virksomheder har fokus på det grønne område og mange er certificeret med Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen eller Blomsten, og dermed har en unik mulighed for at markedsføre sin grønne profil overfor omgivelserne. HORESTA og Green Key sekretariatet ønsker at støtte op om branchens øgede oprustning på det grønne felt bl.a. ved at give nogle værktøjer og anbefalinger til at arbejde med dette område. Denne rapport giver et overblik over den eksisterende indsats, undersøgelser og forudsætninger og prøver at tegne et her og nu billede af, hvor vi står i forhold til grøn turisme. Samtidig gives nogle håndgribelige anbefalinger, som kan støtte op om arbejdet med at få Danmark til at fremstå som en grøn og bæredygtig turistdestination. KeyMarketing På baggrund af denne rapport vil Green Key sekretariatet i første halvår af 2011 følge op med en markedsføringsværktøjskasse kaldt KeyMarketing. Den skal bistå Green Key virksomheder med at promovere deres grønne profil på en hensigtsmæssig måde, og gerne styrke kendskabet til miljømærket. Formålet er at gøre det nemmere for Green Key medlemmerne at markedsføre deres indsats og samtidig sikrer en mere ensartet kommunikation af ordningen. Værktøjskassen udvikles som en hjælp til selvhjælp, hvor der stilles nogle redskaber til rådighed, som medlemsvirksomheder enten kan bruge direkte eller tilpasse til virksomhedens forhold. Meget af materialet giver mulighed for at sætte sit eget præg på det frem for masseproduceret materiale. Hvis alle medlemmer gør en indsats vil kendskabet til Green Key som afledt effekt højnes. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 3

4 Sammenfatning Grøn turisme og ønsket om at brande Danmark, som en grøn nation er blevet et af de vigtigste fokusområder for markedsføringen af Danmark. Folketingets handlingsplan Folketinget har besluttet at markedsføre Danmark, som en grøn nation i forbindelse med vedtagelsen af folketingets handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i Der er øremærket en stor del af markedsføringsbudgettet til grøn turisme, udveksling af klima- og energi-knowhow og ansvarlighed. Dette sker bl.a. på baggrund af anbefalinger fra et markedsføringspanel nedsat af Økonomi- og Erhvervsministeren bestående af repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer. Også EU har fokus på grøn turisme i deres kommende turismepolitik og handleplan. Ferieturister Forskellige undersøgelser viser, at ferieturister værdsætter og nærmeste forudsætter at turistvirksomhederne agere grønt og ansvarsfuldt. Men ofte har de svært ved at vælge de grønne produkter og overnatningssteder eller synes ikke det er synligt om de bor på et grønt overnatningssted eller ej. Anbefaling: Mange af de miljømærkede overnatningssteder kan blive endnu bedre til at vise og være stolt af deres grønne profil. Det kan være med til at fremme gæsternes loyalitet, da gæsterne i højere grad lægger mærke til indsatsen og værdsætter deres valg af overnatningssted. Erhvervsturister Undersøgelse for erhvervsturisterne stritter lidt i forskellige retninger, men generelt kan der spores en klar tendens om at flere og flere virksomheder agerer ansvarsfuldt og miljørigtigt og i stigende grad også stiller miljøkrav til fx hotel- og konferencesteder. Det gælder både internationale og større danske virksomheder. Anbefaling: Turistbranchen kan blive bedre til at markedsføre den grønne vinkel overfor erhvervslivet i forbindelse med overnatning, møder, kurser og konferencer. Offentlige møder Det offentlige er en stor forbruger også på overnatnings- og konferencesiden - og ønsker eller er på baggrund af pres fra EU, regeringen og organisationer tvunget til i højere grad at prioritere grønne indkøb og ansvarlighed. I forbindelse med større udbudsrunder for hotel og konferencer, trækker det op, hvis stederne lever op til en række miljøkrav fx at de har et miljømærke. Det er dog fortsat prisen som tæller tungest i udbudsrunderne. Anbefaling: HORESTA og Green Key sekretariatet kan fortsat påvirke processen og rådgive i forbindelse med hotel- og konferenceudbud, så der stilles relevante og realistiske miljøkrav, og at miljøet i fremtiden vægtes højere. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 4

5 Konferenceaktører De største aktører på møde-, kursus- og konferenceområdet har generelt haft mindre fokus på miljøområdet. Anbefaling: De forskellige konference-, kursus- og mødeaktørers hjemmesider kan tilføje Miljømærke eller Grøn Overnatning, herunder hoteller og konferencesteder som søgekriterium, og eller tilsvarende kan oversættes til engelsk, udbygges og markedsføres. Miljømærkede steder Antallet af miljømærkede hoteller er steget en hel del i de senere år. Især Green Key har oplevet en kolossal vækst med en stigning på knap 200 % i antallet af hoteller med certificeringen på 2½ år. Stigningen har været størst i Københavnsområdet bl.a. i forbindelse med COP15 i december Svanen har også udvidet med flere Scandic og 5 Radisson Blu hoteller, mens Blomsten på hotelsiden ikke har fået fodfæste. Anbefaling: Det bør blive nemmere at søge miljømærkede overnatningssteder på turisthjemmesider og på udbydernes sider, og informationerne bør også målrettes internationale gæster. Kommunikativt udtryk Det kommunikative udtryk og prioriteringen af at informere om det grønne både blandt de miljømærkede steder samt andre turismeaktører er meget forskelligt og har varierende kvalitet. Anbefaling: Turistbranchen bør arbejde sammen, så det grønne område fremstår mere synligt og ensartet i markedsføringen. Samfundsansvar Tendensen er at mange miljøtiltag samles og kommunikeres under en samlet overlægger, som hedder samfundsansvar, hvilket også understøttes af forskellige initiativer fra folketinget og regeringen. Anbefaling: Virksomhederne og branchen kan med fordel inddrage ansvarlighed og CSR, som en ekstra streng at spille på. Danske turisthjemmesider og -materiale Både VisitDenmark og mange af de større danske byer har i mere eller mindre grad fokus på det grønne, hvor både VisitDenmark, Århus og København har selvstændige grønne initiativer, materiale og hjemmesider, som er målrettet turister med fokus på det grønne område. Information om grøn turisme i brochurer og på hjemmesider bliver mere sparsomt, når vi kommer udenfor de større byer. Anbefaling: Turistbranchen kan blive endnu bedre til at integrere grøn turisme på hjemmesider, i brochure og markedsføringsmateriale. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 5

6 Danske booking- og søgesider På den største danske bookingside Hotel.dk, som servicerer de nationale, regionale og destinations turismesider kan der ikke søges på grønne hoteller, men under de enkelte hotel- og konferencesteder, kan det ses om stedet er miljømærket med Green Key, Svanen eller Blomsten. Anbefaling: Det kan gøres muligt at søge og booke grønne hoteller og konferencesteder på hotel.dk, hvilket også vil slå igennem på alle regionale og lokale undersider. Stederne er allerede registeret på VisitDenmark.com under de enkelte hoteller og konferencesteder. Internationale booking- søgesider Nogle af de største internationale bookingsider Hotels.com og TripAdvisor har ikke nogen grøn -søgefunktion, men beskrivelse af miljømærket under hotellet, mens man på Expedia.com godt kan søge på grønne/bæredygtige hoteller. For alle tre gælder det, at ikke alle de miljømærkede hoteller fremgår eller er beskrevet, da siderne ikke er opdateret. Anbefaling: Turistbranchen bør gøre en indsats for at opdatere de eksisterende internationale booking- og søgemaskiner og arbejde for, at de vigtigste af siderne giver mulighed for at søge på grønne overnatningssteder. På nogle sider har de allerede oplysningerne. Forbrugerombudsmandens vejledning I januar 2011 udgav Forbrugerombudsmanden en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Den indeholder nye regler for grøn markedsføring, som skal sikre korrekt information og markedsføring af virksomheders miljøindsats. Reglerne får også betydning for miljømærkede og andre medlemsvirksomheder, som ønsker at kommunikere deres miljømæssige- og etiske indsats. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 6

7 Kapitel 1 Folketingets og EU s fokus på grøn turisme Der er mange aktører i turistbranchen, som har øget fokus på grøn turisme og foreslår at brande Danmark, som en bæredygtig og grøn nation. Nogle væsentlige aktører for at støtte dette arbejde er EU og Folketinget samt virksomheder og organisationer i branchen. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 7

8 1.1 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark Baggrund Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre i november 2010 indgået aftale om at videreføre Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i I handlingsplanen er der en lang grøn tråd og opgradering af grøn turismeområdet samt tiltag for markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst(csr). Handlingsplanen er et led i globaliseringsstrategien fra 2006 og har til formål at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så vi står stærkt i den globale konkurrence om talenter, turister, investeringer og markedsandele. Handlingsplanen er i foråret 2010 blevet midtvejsevalueret og revideret i forhold til anbefalingerne fra det såkaldte Markedsføringspanel (se under punkt 1.2) og de udførende aktørers egne erfaringer med henblik på at optimere effekten af indsatsen. Markedsføring af Danmark Kommunikationsplatformen og dermed den samlede markedsføringsindsats baseres på de af Markedsføringspanelet anbefalede temaer liv i balance, innovation og grøn nation. Under overskriften liv i balance skal Danmark markedsføres som et attraktivt velfærdssamfund, hvor det er trygt og sikkert at bo og opholde sig. Derudover skal Danmarks innovative og kreative kompetencer markedsføres, bl.a. inden for klima- og miljøområdet og inden for området for velfærdsteknologi. Endelig skal Danmarks image som grøn nation fortsat styrkes, bl.a. med fokus på energivenlige teknologier, grønne naturområder i hele Danmark og den spirende interesse for ny nordisk mad og fødevarer. Et stærkere kendskab til Danmark som grønt velfærdsland skal samlet set medvirke til at øge hhv. afsætningen af produkter og serviceydelser og tiltrækningen af investeringer inden for velfærdsteknologi og grønne løsninger samt til at tiltrække talenter og turister. Grøn Turisme Ud af 210,6 mio. kroner er der afsat i alt 31 mio. kr. i 2011 og 2012 til at styrke VisitDenmarks markedsføringsindsats inden for grøn turisme. Udover Fonden til Markedsføring af Danmark, som også indbefatter klimakonsortiet, er grøn turisme dermed det enkeltområde, hvor der er afsat flest penge. Der skal gennemføres en række slagkraftige branding- og produktmarkedsføringskampagner, som bl.a. formidler Danmarks værdier som et grønt og bæredygtigt rejsemål. Endvidere vil markedsføringen fokusere på bæredygtige turismeprodukter som f.eks. hoteller, kroer, vandrehjem, campingpladser, feriehuse mv. med Green Key/Grøn Nøgle-mærkeordning. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 8

9 Andre grønne initiativer i handlingsplanen: Klimakonsortiet: Konsortiet videreføres for at fastholde og styrke kendskabet til danske kompetencer og løsninger inden for energi, klimatilpasning og miljø samt for at udnytte den opmærksomhed Danmark fik som følge af værtskabet for COP15 FN s klimakonference i Det er Klimakonsortiets mål at tiltrække 200 journalister samt 600 beslutningstagere og investorer til Danmark i perioden Der er afsat 8 mio. kr. til videreførelse af Klimakonsortiet. Eksport og investering: Der afsættes i alt 64,8 mio. kr. til indsatsområdet for eksport- og investeringsfremme i Der fokuseres på eksport- og investeringsfremmeindsatsen, hvor det anbefales, at der bygges videre på at understøtte aktiviteter, der promoverer danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for det grønne område, innovation og velfærd. Ansvarlig vækst (CSR): Der igangsættes et nyt initiativ til styrkelse af Danmarks omdømme som en nation, der tager ansvar for samfund og miljø. Initiativet består af en ny web-platform Danishresponsibility.dk og etablering af et fysisk Danish Responsibility Showroom, som kan benyttes til markedsføringsfremstød nationalt og internationalt. 5 mio. kr. fra eksport og investeringsfremme går til ansvarlig vækst (CSR), som forankres i Økonomi og Erhvervsministeriet. Hold Danmark Rent: Danmarks fremtoning som grøn og ren nation understøttes yderligere med at styrke initiativet Hold Danmark Rent og hertil er afsat 1 mio. kr. 1.2 Markedsføringspanelets anbefalinger Danmark i verden verden i Danmark Det tidligere nævnte markedsføringspanel består af repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer. Panelet har haft til formål at rådgive regeringen og styrke samarbejdet om markedsføringen af Danmark og kom i maj 2010 med deres anbefalinger. En af hovedkonklusionerne i anbefalingerne fra markedsføringspanelet er, at vi alle skal blive bedre til at markedsføre Danmark som et land med stor sammenhængskraft og som et innovativt, grønt foregangsland. Grøn nation En af de særlige danske styrkepositioner, som er væsentlige bestanddele i den danske styrkeposition og som panelet har valgt at fremhæve er: Danmark som grøn nation. Danmark er på mange måder et foregangsland inden for energi- og miljøteknologier; vi er ikke blot først med mange ideer, men også med implementeringen af disse ideer (vindenergi, fjernvarme mv.). Det giver os en styrkeposition på området. En styrkeposition, der blandt andet kom til udtryk under værtskabet for FN s klimakonference COP15 i Vi har i Danmark som et af få lande formået at kombinere ansvarlighed over for klimaet (nulvækst i energiforbruget) med høj økonomisk vækst. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 9

10 Et opdateret og stærkt kendskab til Danmark som grønt foregangsland vil understøtte den i forvejen store danske eksport af miljø- og energivenlige teknologier og produkter til udlandet. Det vil endvidere medvirke til at tiltrække eksperter og andre ressourcepersoner (forskere, erhvervsdelegationer, politikere, journalister, investorer mv.) inden for det grønne område med øget samarbejde, vidensdeling og investeringer til følge. Det grønne image har også stor betydning for tiltrækningen af turister, der i stigende grad efterspørger bæredygtige rejsemål med lettilgængelig natur, udfordrende friluftsoplevelser og sunde lokale fødevarer. 1.3 EU og bæredygtig turisme i en ny turismepolitik for Europa Også EU arbejder med grøn og bæredygtig turisme. I juni 2010 har Europa-Kommissionen sendt en meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Det sker i forbindelse med arbejdet med en ny turismepolitik og fastlæggelsen af ny handlingsplan, der skal styrke turismens konkurrenceevne og evne til bæredygtig vækst. I den nye handlingsplan ønsker Kommissionen at fremme en bæredygtig, ansvarlig og kvalitetspræget turisme som et af fire mål. Kommissionen har på EU-plan indført en række redskaber og tiltag, der skal hjælpe virksomhederne med at forvalte miljøet på forsvarlig vis. Samtidig skal der gøres en indsats for at gøre sektoren mere modstandsdygtig over for virkningerne af klimaændringerne og sætte den i stand til at afhjælpe de strukturændringer, som turismen kan medføre. Danish Sustainable Meetings Initiative - EU2012 I forbindelse med Danmarks EU formandskab i 1. halvår 2012 er det planen at afvikle det som det mest bæredygtige EU formandskab nogensinde på samme måde som klimatopmødet COP15 i december 2009 blev afviklet og certificeret som det mest bæredygtige klimatopmøde og det mest bæredygtige politiske topmøde nogensinde. Udenrigsministeriet, MCI, Wonderful Copenhagen samt VisitDenmark er initiativtager til et projekt, som skal sikre ovenstående og har indbudt en række relevante aktører til at deltage i arbejdet. Projektet bygger på den succesfulde fremgangsmåde i forbindelse med Copenhagen Sustainable Meeting Protocol, som blev udviklet i forbindelse med COP15 og har til formål at udnytte den fulde promoveringsmulighed for Danmark i forbindelse med EU formandskabet. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 10

11 Kapitel 2 Om gæsterne Der er begrænsede undersøgelser at turisterne adfærd og efterspørgsel af miljøvenlige overnatningssteder, services og oplevelser i Danmark. Her er nogle undersøgelser eller indspil i forhold af de relevante målgrupper fordelt på: 1. Ferieturister 2. Erhvervsturister 3. Offentlige indkøbere HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 11

12 2.1 Ferieturister Hovedkonklusioner fra Woco s undersøgelse: Wonderful Copenhagens(Woco) undersøgelse i forbindelse med Green City Tourism i 2010 er en af de nyeste og mest brugbare. Her er nogle af hovedkonklusionerne: Turisterne har en forventning om, at turistbranchen agerer grønt, men mange ønsker ikke at gøre en nævneværdig indsats for det. 84,2 % af turisterne er enig og helt enig i, at hoteller skal tilbyde miljøvenlige produkter og services samt at hotellerne skal tage miljøhensyn i betragtning. De fleste er enig eller helt enig i, at de vælger miljøløsninger, når de kan spare penge, og de fleste foretrækker at bo på et grønt og miljøvenligt hotel og mange er også villige til at betale mere for miljøvenlige produkter. For valg af overnatning er pris (80 %) og beliggenhed (69 %) ikke overraskende de vigtigste parametre, mens anbefalinger fra andre (33 %) og generelle faciliteter (30 %) kommer på de næste pladser. På 5. pladsen kommer den miljøvenlige parameter (24 %), mens antallet af stjerner (12 %) kommer på 6. pladsen. Herefter kommer i nævnt rækkefølge: værelses størrelse (11 %), badekar på værelset (6 %), faciliteter for børn (4 %), welnesscenter (3 %) og minibar (2 %). Omkring 20 % overvejede at booke et grønt hotel på deres rejse, mens 24 % enten havde bestilt eller boet på et grønt hotel. Turisterne vil i højere grad vælge mere miljøvenligt, hvis udbuddet var større. 52 % efterlyser øget tilgængelighed af miljøvenlige rejsemuligheder, 48 % flere oplysninger om hvad miljøvenlige rejser er og 33 % en forbedre tilgang af miljøvenlige standarder, klassifikationer eller certificeringer. Der er pt. begrænset kendskab til branchens miljømærker, hvor kun 6 % allerede kendte til Green Key og ofte forstår de ikke certifikaterne, eller ved ikke at de bor på et grønt hotel pga. manglende synlighed på hotellet eller hjemmesiden. Green city tourism Woco s undersøgelse blev understøttet af rapport fra Center for Kultur Analyse på Københavns Universitet, som havde følgende konklusioner: Turisterne er ikke ens, og det grønne betyder noget forskelligt for turisterne. I nogle lande er det grønne ikke direkte henledt til miljøet. Mange opfatter også grønt som noget naturligt, og at et grønt hotel ligger i naturen. De fleste vil gerne være grønnere i deres valg, hvis det kan forenes med hensyn til pris og bekvemmelighed. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 12

13 Det grønne må præsenteres på måder, så det er let at komme i tanke om, at man gerne vil vælge grønt. Budskaberne skal være nemme at forstå også for turister med ikke-skandinavisk baggrund. En international standardisering af symboler og certifikater ville gøre det nemmere at træffe de grønne valg. Det grønne, der allerede gøres på hotellerne, er ofte usynligt for mange turister, der ikke får øje på den måde det grønne kommunikeres. De ved ofte ikke, at de bor på et grønt hotel, og de forstår ikke de lokale symboler og certifikater. De grønne tiltag skal helst være umiddelbart til at forstå og synlige, ja ligefrem iøjnefaldende fx med regnvandsopsamling, vindmøller, solceller etc. Det skal være nemt at foretage det grønne valg. Det grønne underkommunikeres på hjemmesider, så man ikke automatisk får henledt opmærksomheden på dette ved bestilling af hotel. Det er ligeledes ikke nemt at forstå princippet om køb af CO2-kvoter. Det grønne står aldrig alene i købs- og valgsituationer. Selvom undersøgelsen ikke gælder erhvervskunder, møde- og konference deltagere etc. er det sandsynligt, at de samme udfordringer vil gøre sig gældende for dem. Forbrugerrådets undersøgelse om forbrugernes valg af hotel FBR analyse har gennemført en undersøgelse i januar 2011 på vegne af Forbrugerrådet og har spurgt 989 danske forbrugere i alderen år om, hvad de lægger vægt på, når de vælger hotel især med fokus på miljø- og samfundsansvarsforhold. Her er et udpluk af resultaterne: Blandt de godt 90 % af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt fire ud af ti (39 %) typisk direkte hos hotellerne, mens godt halvdelen (48 %) typisk bruger bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og en tredjedel (33 %) bestiller pakkerejser. Hotelbrugerne er blevet spurgt, hvilke tre parametre, som de lægger mest vægt på, når de vælger hotel, og ikke overraskende er det pris og beliggenhed, som spiller den største rolle, mens morgenmad inkluderet ryger ind på en 3. plads lige efterfulgt af hotellets stjerner. Samfunds- og klimaansvarlige parametre som om hotellet har en grøn profil, og om hotellets ansattes har ordentlige arbejdsforhold, er de vigtigste parametre for cirka hver tiende respondent (9 %). Blandt respondenter som vægter at hotellet har en grøn profil, er der en lille overvægt af kvinder, respondenter over 50 år, respondenter bosat i hovedstadsområdet og med en husstandsindkomst på over kr. For cirka halvdelen (48 %) er det lidt vigtigt at hotellerne oplyser om, hvad de gør i forhold til de miljø og samfundsansvarlige områder og for en femtedel (19 %) er det meget vigtigt, mens en anden femtedel (22 %) mener, at det slet ikke er vigtigt. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 13

14 Hver tredje respondent (33 %) er villig til at betale op mod 10 % mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger, mens 5 % godt vil betale mellem 11 og 50 % ekstra. Næsten hver anden (46 %) er ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere samfundsansvarlige krav. Kommentarer til undersøgelsen viser, at mange forudsætter, at dette er i orden. 71 % finder, at det er meget eller lidt vigtigt, at hotellerne forsøger at mindske sit vand- og elforbrug og 64 % synes at det er meget eller lidt vigtigt, at de har en politik om at genbruge så meget som muligt. I omegnen af fire ud af fem (85 %) finder det slet ikke generende at skulle bo på et hotel, hvor aircondition kun tændes, når de selv er på værelset, hvor sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Fx mener 85 % at det slet ikke er generende, at der er monteret sparebruser og -haner på badeværelserne, mens 9 % mener at det vil genere lidt og 6 % at det vil genere meget. Hver anden (50 %) forventer, at hotelformidlere hvorigennem flertallet bestiller hotel, udelukkende formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. En femtedel (19 %) mener, at det er meget vigtigt, at hotellet har gode forhold for handicappede gæster, mens 37 % mener, at det er lidt vigtigt og 34 % at det slet ikke er vigtigt. I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver knap halvdelen (ca. 46 %) af dem som tidligere har bestilt hoteller, at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle eller nogle samfundsmæssige krav. (Kilde: Forbrugerrådet) Udvalgte uopfordrede kommentarer: Jeg vil altid foretrække at miljømæssige ting er i orden. Det burde være en selvfølge, at der tages hensyn til de angivne ting. Det er en god oplevelse at virksomheder begynder at interessere sig for samfunds- og miljømæssige forhold. I Europa forventer vi, at der er ordentlige arbejdsforhold og at man beskytter miljøet. En energibesparende service skulle ikke give større omkostning for hotellerne, snarer tværtimod. Såfremt man kan konstatere en sikkerhed for at hotellerne overholder det der beskrives, så er det sandsynligt, at jeg vil tage større hensyn til disse forhold. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 14

15 Bor videst muligt på Scandic hotel, da jeg ved at de opfylder mine krav til økologiske vare samt andre forhold vedr. personale mm. Går faktisk ud fra anerkendte rejseselskaber tænker over hvilke hoteller de bruger. Er kun stødt på det med ikke at få skiftet håndklæde hver dag. Vidste ikke at det var en valgmulighed. Men det vil ligge i baghovedet fra nu af. Når jeg booker både arbejdsmæssigt og privat, er det væsentligste for mig, at hotellet er rent, morgenmaden er ok etc. Alt det andet I spørger om, er i min verden en selvfølge. I øvrigt går jeg som hovedregel ud fra, at de ansatte har ordnede forhold. Hvis et hotel eks. skriver de genbruger, at vask er miljørigtigt osv. har det vist sig, at man ikke kan regne med det. I spørgsmålet om hvorvidt jeg er villig til at betale ekstra for hotelopholdet, som overholder samtlige krav, mangler jeg en svarmulighed: betragter det som givet, at alle overholder kravene. Jeg forventer, at hotellet behandler deres ansatte ordentligt med den pris, jeg betaler for hotellet, og opfører sig miljømæssigt forsvarligt. Jeg har slet ikke været opmærksom på, at jeg evt. kunne se hotellets grønne profil på nettet. Jeg har kun været glad, når jeg på hotelværelset har set, at de tænker på miljøet. Jeg vil holde øje med hotellernes grønne profil ved kommende bestillinger. Man kan selv gøre noget også, fx at sætte do not disturb skilt på døren de dage, hvor man ikke vil have skiftet håndklæder, sengetøj osv det plejer vi at gøre... Det er kun når hotellet reklamerer med fx miljøbevidsthed mm at jeg bliver obs på at stedet gør en ekstra indsats. Men klart noget jeg vil tænke over. Mht. hoteller har det aldrig faldet mig ind at kigge efter disse ting der nævnes... Har aldrig oplevet at et hostel/hotel skilter med deres miljø- og personaleprofil. Hvis ét gjorde, ville jeg nok tænke mere over det og vælge ud fra det. Jeg vil ikke betale ekstra for det. (Samfundsvenlig profil red.) Sorry, men jeg vælger mest efter pengene. Jeg betaler gerne for at miljøkrav og krav om ordnede forhold for personalet er opfyldte. Ved en pakkeløsning kan det være svært at se om hotellerne overholder kravene. Vi vælger vort hotel ud fra beliggenhed og stjerner og ikke om de er økologiske. (Kilde: Forbrugerrådet) HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 15

16 Undersøgelse fra VisitDenmark, herunder På ferie i Danmark I hele 2008 gennemførte VisitDenmark en repræsentativ undersøgelse blandt ca ferieturister om deres ophold i Danmark. Undersøgelsen fortæller ikke så meget om grøn turisme, men mere om hvem turisterne er: Halvdelen af turisterne kommer fra Danmark, men Tyskland tegner sig for 30 % af gæsterne, Norge 5 % og Sverige og Holland for 3 %. Nordmænd og svenskere har flest overnatninger på hotel, mens 80 % af tyskerne foretrækker feriehuse. Det er primært nabolande, som besøger Danmark og langt de fleste turister kommer i bil. Turister i Danmark er meget loyale. Hele 78 % af danske og 46 % af de udenlandske turister har været på besøg i Danmark fire gange eller derover inden for de seneste 5 år Udenlandske motiveres af befolkningen, rene omgivelser, shopping, aktiviteter og attraktioner. Beslutningsprocessen er meget kompleks, men anbefalinger fra venner og familie har haft stor indflydelse på deres beslutning. Internettet er turisternes primære informationskilde. Størstedelen af turisterne booker indkvartering (75 %), hhv. 41 % via internettet, og 34 % telefonisk eller via rejsebureau. 55 % af de udenlandske og 27 % af de danske turister booker via internettet. Turisterne tilkendegiver stor tilfredshed med deres ophold i Danmark. En analyse fra Visitdenmark s analyseafdeling har gennemgået en række markedsundersøgelser blandt potentielle turister på de europæiske markeder. De viser, at der er et gab mellem forbrugernes holdninger og så deres handlinger, når det gælder bæredygtighed og miljøvenlig adfærd. Der er en udbredt bevidsthed om miljøet, men det underprioriteres, når ferieproduktet skal vælges. På forbrugersiden er der en klar og stigende interesse for bæredygtige turismeprodukter, blot er der endnu lav betalingsvillighed herfor og barrierer i forhold til at både finde og gennemskue de miljømærkede produkter. Udenlandske undersøgelser Ifølge Deloitte forventer % af amerikanerne, at hoteller engagerer sig i grønne løsninger Ifølge Boston Business Consulting finder 73 % af forbrugerne det vigtigt, at virksomheder har en klar miljøprofil Ifølge Boston Business Consulting søger og køber 34 % af forbrugerne systematisk grønne produkter HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 16

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Analyse af 21 grønne mærker Rapport til Miljøstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2013 se af 21 grønne mærker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere