GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse"

Transkript

1 GRØN TURISME Forudsætninger & Analyse

2 Indhold Indledning s. 3 Sammenfatning s Folketingets og EU s fokus på grøn turisme s Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark s Markedsføringspanelets anbefalinger s EU og bæredygtig turisme i en ny turismepolitik for Europa s Om gæsterne/turisterne s Ferieturister s Erhvervsturister s Offentlige indkøbere s Branchens eksisterende grønne indsats i Danmark s København s Grønne hoteller s Grønne restauranter s Eksempler på andre grønne tiltag s Eksisterende promoveringsindsats s Green Key s Svanen og Blomsten s Turismeaktører s Udenlandske tiltag s Booking- og søgehjemmesider s Forbrugerombudsmandens vejledning s Miljømæssige påstande s Andre bæredygtige og etiske påstande s Dokumentation s Miljømærkningsordninger s Samlede anbefalinger s. 42 Bilag med billeder af virksomhedernes grønne indsats, materiale og hjemmesider findes i separat dokument. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 2

3 Indledning Grøn turisme og ønsket om at brande Danmark, som en grøn nation har fået vind i sejlene de senere år - seneste med vedtagelsen af folketingets handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i , hvori grøn turisme bliver en af de vigtigste markedsføringsparametre. HORESTA og Green Key sekretariatet har forsøgt at få et overblik over området for grøn turisme - især med fokus på overnatnings- og konferencedelen. Det er i god tråd med regeringens handlingsplan, at mange af branchens virksomheder har fokus på det grønne område og mange er certificeret med Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen eller Blomsten, og dermed har en unik mulighed for at markedsføre sin grønne profil overfor omgivelserne. HORESTA og Green Key sekretariatet ønsker at støtte op om branchens øgede oprustning på det grønne felt bl.a. ved at give nogle værktøjer og anbefalinger til at arbejde med dette område. Denne rapport giver et overblik over den eksisterende indsats, undersøgelser og forudsætninger og prøver at tegne et her og nu billede af, hvor vi står i forhold til grøn turisme. Samtidig gives nogle håndgribelige anbefalinger, som kan støtte op om arbejdet med at få Danmark til at fremstå som en grøn og bæredygtig turistdestination. KeyMarketing På baggrund af denne rapport vil Green Key sekretariatet i første halvår af 2011 følge op med en markedsføringsværktøjskasse kaldt KeyMarketing. Den skal bistå Green Key virksomheder med at promovere deres grønne profil på en hensigtsmæssig måde, og gerne styrke kendskabet til miljømærket. Formålet er at gøre det nemmere for Green Key medlemmerne at markedsføre deres indsats og samtidig sikrer en mere ensartet kommunikation af ordningen. Værktøjskassen udvikles som en hjælp til selvhjælp, hvor der stilles nogle redskaber til rådighed, som medlemsvirksomheder enten kan bruge direkte eller tilpasse til virksomhedens forhold. Meget af materialet giver mulighed for at sætte sit eget præg på det frem for masseproduceret materiale. Hvis alle medlemmer gør en indsats vil kendskabet til Green Key som afledt effekt højnes. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 3

4 Sammenfatning Grøn turisme og ønsket om at brande Danmark, som en grøn nation er blevet et af de vigtigste fokusområder for markedsføringen af Danmark. Folketingets handlingsplan Folketinget har besluttet at markedsføre Danmark, som en grøn nation i forbindelse med vedtagelsen af folketingets handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i Der er øremærket en stor del af markedsføringsbudgettet til grøn turisme, udveksling af klima- og energi-knowhow og ansvarlighed. Dette sker bl.a. på baggrund af anbefalinger fra et markedsføringspanel nedsat af Økonomi- og Erhvervsministeren bestående af repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer. Også EU har fokus på grøn turisme i deres kommende turismepolitik og handleplan. Ferieturister Forskellige undersøgelser viser, at ferieturister værdsætter og nærmeste forudsætter at turistvirksomhederne agere grønt og ansvarsfuldt. Men ofte har de svært ved at vælge de grønne produkter og overnatningssteder eller synes ikke det er synligt om de bor på et grønt overnatningssted eller ej. Anbefaling: Mange af de miljømærkede overnatningssteder kan blive endnu bedre til at vise og være stolt af deres grønne profil. Det kan være med til at fremme gæsternes loyalitet, da gæsterne i højere grad lægger mærke til indsatsen og værdsætter deres valg af overnatningssted. Erhvervsturister Undersøgelse for erhvervsturisterne stritter lidt i forskellige retninger, men generelt kan der spores en klar tendens om at flere og flere virksomheder agerer ansvarsfuldt og miljørigtigt og i stigende grad også stiller miljøkrav til fx hotel- og konferencesteder. Det gælder både internationale og større danske virksomheder. Anbefaling: Turistbranchen kan blive bedre til at markedsføre den grønne vinkel overfor erhvervslivet i forbindelse med overnatning, møder, kurser og konferencer. Offentlige møder Det offentlige er en stor forbruger også på overnatnings- og konferencesiden - og ønsker eller er på baggrund af pres fra EU, regeringen og organisationer tvunget til i højere grad at prioritere grønne indkøb og ansvarlighed. I forbindelse med større udbudsrunder for hotel og konferencer, trækker det op, hvis stederne lever op til en række miljøkrav fx at de har et miljømærke. Det er dog fortsat prisen som tæller tungest i udbudsrunderne. Anbefaling: HORESTA og Green Key sekretariatet kan fortsat påvirke processen og rådgive i forbindelse med hotel- og konferenceudbud, så der stilles relevante og realistiske miljøkrav, og at miljøet i fremtiden vægtes højere. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 4

5 Konferenceaktører De største aktører på møde-, kursus- og konferenceområdet har generelt haft mindre fokus på miljøområdet. Anbefaling: De forskellige konference-, kursus- og mødeaktørers hjemmesider kan tilføje Miljømærke eller Grøn Overnatning, herunder hoteller og konferencesteder som søgekriterium, og eller tilsvarende kan oversættes til engelsk, udbygges og markedsføres. Miljømærkede steder Antallet af miljømærkede hoteller er steget en hel del i de senere år. Især Green Key har oplevet en kolossal vækst med en stigning på knap 200 % i antallet af hoteller med certificeringen på 2½ år. Stigningen har været størst i Københavnsområdet bl.a. i forbindelse med COP15 i december Svanen har også udvidet med flere Scandic og 5 Radisson Blu hoteller, mens Blomsten på hotelsiden ikke har fået fodfæste. Anbefaling: Det bør blive nemmere at søge miljømærkede overnatningssteder på turisthjemmesider og på udbydernes sider, og informationerne bør også målrettes internationale gæster. Kommunikativt udtryk Det kommunikative udtryk og prioriteringen af at informere om det grønne både blandt de miljømærkede steder samt andre turismeaktører er meget forskelligt og har varierende kvalitet. Anbefaling: Turistbranchen bør arbejde sammen, så det grønne område fremstår mere synligt og ensartet i markedsføringen. Samfundsansvar Tendensen er at mange miljøtiltag samles og kommunikeres under en samlet overlægger, som hedder samfundsansvar, hvilket også understøttes af forskellige initiativer fra folketinget og regeringen. Anbefaling: Virksomhederne og branchen kan med fordel inddrage ansvarlighed og CSR, som en ekstra streng at spille på. Danske turisthjemmesider og -materiale Både VisitDenmark og mange af de større danske byer har i mere eller mindre grad fokus på det grønne, hvor både VisitDenmark, Århus og København har selvstændige grønne initiativer, materiale og hjemmesider, som er målrettet turister med fokus på det grønne område. Information om grøn turisme i brochurer og på hjemmesider bliver mere sparsomt, når vi kommer udenfor de større byer. Anbefaling: Turistbranchen kan blive endnu bedre til at integrere grøn turisme på hjemmesider, i brochure og markedsføringsmateriale. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 5

6 Danske booking- og søgesider På den største danske bookingside Hotel.dk, som servicerer de nationale, regionale og destinations turismesider kan der ikke søges på grønne hoteller, men under de enkelte hotel- og konferencesteder, kan det ses om stedet er miljømærket med Green Key, Svanen eller Blomsten. Anbefaling: Det kan gøres muligt at søge og booke grønne hoteller og konferencesteder på hotel.dk, hvilket også vil slå igennem på alle regionale og lokale undersider. Stederne er allerede registeret på VisitDenmark.com under de enkelte hoteller og konferencesteder. Internationale booking- søgesider Nogle af de største internationale bookingsider Hotels.com og TripAdvisor har ikke nogen grøn -søgefunktion, men beskrivelse af miljømærket under hotellet, mens man på Expedia.com godt kan søge på grønne/bæredygtige hoteller. For alle tre gælder det, at ikke alle de miljømærkede hoteller fremgår eller er beskrevet, da siderne ikke er opdateret. Anbefaling: Turistbranchen bør gøre en indsats for at opdatere de eksisterende internationale booking- og søgemaskiner og arbejde for, at de vigtigste af siderne giver mulighed for at søge på grønne overnatningssteder. På nogle sider har de allerede oplysningerne. Forbrugerombudsmandens vejledning I januar 2011 udgav Forbrugerombudsmanden en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Den indeholder nye regler for grøn markedsføring, som skal sikre korrekt information og markedsføring af virksomheders miljøindsats. Reglerne får også betydning for miljømærkede og andre medlemsvirksomheder, som ønsker at kommunikere deres miljømæssige- og etiske indsats. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 6

7 Kapitel 1 Folketingets og EU s fokus på grøn turisme Der er mange aktører i turistbranchen, som har øget fokus på grøn turisme og foreslår at brande Danmark, som en bæredygtig og grøn nation. Nogle væsentlige aktører for at støtte dette arbejde er EU og Folketinget samt virksomheder og organisationer i branchen. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 7

8 1.1 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark Baggrund Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre i november 2010 indgået aftale om at videreføre Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i I handlingsplanen er der en lang grøn tråd og opgradering af grøn turismeområdet samt tiltag for markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst(csr). Handlingsplanen er et led i globaliseringsstrategien fra 2006 og har til formål at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så vi står stærkt i den globale konkurrence om talenter, turister, investeringer og markedsandele. Handlingsplanen er i foråret 2010 blevet midtvejsevalueret og revideret i forhold til anbefalingerne fra det såkaldte Markedsføringspanel (se under punkt 1.2) og de udførende aktørers egne erfaringer med henblik på at optimere effekten af indsatsen. Markedsføring af Danmark Kommunikationsplatformen og dermed den samlede markedsføringsindsats baseres på de af Markedsføringspanelet anbefalede temaer liv i balance, innovation og grøn nation. Under overskriften liv i balance skal Danmark markedsføres som et attraktivt velfærdssamfund, hvor det er trygt og sikkert at bo og opholde sig. Derudover skal Danmarks innovative og kreative kompetencer markedsføres, bl.a. inden for klima- og miljøområdet og inden for området for velfærdsteknologi. Endelig skal Danmarks image som grøn nation fortsat styrkes, bl.a. med fokus på energivenlige teknologier, grønne naturområder i hele Danmark og den spirende interesse for ny nordisk mad og fødevarer. Et stærkere kendskab til Danmark som grønt velfærdsland skal samlet set medvirke til at øge hhv. afsætningen af produkter og serviceydelser og tiltrækningen af investeringer inden for velfærdsteknologi og grønne løsninger samt til at tiltrække talenter og turister. Grøn Turisme Ud af 210,6 mio. kroner er der afsat i alt 31 mio. kr. i 2011 og 2012 til at styrke VisitDenmarks markedsføringsindsats inden for grøn turisme. Udover Fonden til Markedsføring af Danmark, som også indbefatter klimakonsortiet, er grøn turisme dermed det enkeltområde, hvor der er afsat flest penge. Der skal gennemføres en række slagkraftige branding- og produktmarkedsføringskampagner, som bl.a. formidler Danmarks værdier som et grønt og bæredygtigt rejsemål. Endvidere vil markedsføringen fokusere på bæredygtige turismeprodukter som f.eks. hoteller, kroer, vandrehjem, campingpladser, feriehuse mv. med Green Key/Grøn Nøgle-mærkeordning. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 8

9 Andre grønne initiativer i handlingsplanen: Klimakonsortiet: Konsortiet videreføres for at fastholde og styrke kendskabet til danske kompetencer og løsninger inden for energi, klimatilpasning og miljø samt for at udnytte den opmærksomhed Danmark fik som følge af værtskabet for COP15 FN s klimakonference i Det er Klimakonsortiets mål at tiltrække 200 journalister samt 600 beslutningstagere og investorer til Danmark i perioden Der er afsat 8 mio. kr. til videreførelse af Klimakonsortiet. Eksport og investering: Der afsættes i alt 64,8 mio. kr. til indsatsområdet for eksport- og investeringsfremme i Der fokuseres på eksport- og investeringsfremmeindsatsen, hvor det anbefales, at der bygges videre på at understøtte aktiviteter, der promoverer danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for det grønne område, innovation og velfærd. Ansvarlig vækst (CSR): Der igangsættes et nyt initiativ til styrkelse af Danmarks omdømme som en nation, der tager ansvar for samfund og miljø. Initiativet består af en ny web-platform Danishresponsibility.dk og etablering af et fysisk Danish Responsibility Showroom, som kan benyttes til markedsføringsfremstød nationalt og internationalt. 5 mio. kr. fra eksport og investeringsfremme går til ansvarlig vækst (CSR), som forankres i Økonomi og Erhvervsministeriet. Hold Danmark Rent: Danmarks fremtoning som grøn og ren nation understøttes yderligere med at styrke initiativet Hold Danmark Rent og hertil er afsat 1 mio. kr. 1.2 Markedsføringspanelets anbefalinger Danmark i verden verden i Danmark Det tidligere nævnte markedsføringspanel består af repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer. Panelet har haft til formål at rådgive regeringen og styrke samarbejdet om markedsføringen af Danmark og kom i maj 2010 med deres anbefalinger. En af hovedkonklusionerne i anbefalingerne fra markedsføringspanelet er, at vi alle skal blive bedre til at markedsføre Danmark som et land med stor sammenhængskraft og som et innovativt, grønt foregangsland. Grøn nation En af de særlige danske styrkepositioner, som er væsentlige bestanddele i den danske styrkeposition og som panelet har valgt at fremhæve er: Danmark som grøn nation. Danmark er på mange måder et foregangsland inden for energi- og miljøteknologier; vi er ikke blot først med mange ideer, men også med implementeringen af disse ideer (vindenergi, fjernvarme mv.). Det giver os en styrkeposition på området. En styrkeposition, der blandt andet kom til udtryk under værtskabet for FN s klimakonference COP15 i Vi har i Danmark som et af få lande formået at kombinere ansvarlighed over for klimaet (nulvækst i energiforbruget) med høj økonomisk vækst. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 9

10 Et opdateret og stærkt kendskab til Danmark som grønt foregangsland vil understøtte den i forvejen store danske eksport af miljø- og energivenlige teknologier og produkter til udlandet. Det vil endvidere medvirke til at tiltrække eksperter og andre ressourcepersoner (forskere, erhvervsdelegationer, politikere, journalister, investorer mv.) inden for det grønne område med øget samarbejde, vidensdeling og investeringer til følge. Det grønne image har også stor betydning for tiltrækningen af turister, der i stigende grad efterspørger bæredygtige rejsemål med lettilgængelig natur, udfordrende friluftsoplevelser og sunde lokale fødevarer. 1.3 EU og bæredygtig turisme i en ny turismepolitik for Europa Også EU arbejder med grøn og bæredygtig turisme. I juni 2010 har Europa-Kommissionen sendt en meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Det sker i forbindelse med arbejdet med en ny turismepolitik og fastlæggelsen af ny handlingsplan, der skal styrke turismens konkurrenceevne og evne til bæredygtig vækst. I den nye handlingsplan ønsker Kommissionen at fremme en bæredygtig, ansvarlig og kvalitetspræget turisme som et af fire mål. Kommissionen har på EU-plan indført en række redskaber og tiltag, der skal hjælpe virksomhederne med at forvalte miljøet på forsvarlig vis. Samtidig skal der gøres en indsats for at gøre sektoren mere modstandsdygtig over for virkningerne af klimaændringerne og sætte den i stand til at afhjælpe de strukturændringer, som turismen kan medføre. Danish Sustainable Meetings Initiative - EU2012 I forbindelse med Danmarks EU formandskab i 1. halvår 2012 er det planen at afvikle det som det mest bæredygtige EU formandskab nogensinde på samme måde som klimatopmødet COP15 i december 2009 blev afviklet og certificeret som det mest bæredygtige klimatopmøde og det mest bæredygtige politiske topmøde nogensinde. Udenrigsministeriet, MCI, Wonderful Copenhagen samt VisitDenmark er initiativtager til et projekt, som skal sikre ovenstående og har indbudt en række relevante aktører til at deltage i arbejdet. Projektet bygger på den succesfulde fremgangsmåde i forbindelse med Copenhagen Sustainable Meeting Protocol, som blev udviklet i forbindelse med COP15 og har til formål at udnytte den fulde promoveringsmulighed for Danmark i forbindelse med EU formandskabet. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 10

11 Kapitel 2 Om gæsterne Der er begrænsede undersøgelser at turisterne adfærd og efterspørgsel af miljøvenlige overnatningssteder, services og oplevelser i Danmark. Her er nogle undersøgelser eller indspil i forhold af de relevante målgrupper fordelt på: 1. Ferieturister 2. Erhvervsturister 3. Offentlige indkøbere HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 11

12 2.1 Ferieturister Hovedkonklusioner fra Woco s undersøgelse: Wonderful Copenhagens(Woco) undersøgelse i forbindelse med Green City Tourism i 2010 er en af de nyeste og mest brugbare. Her er nogle af hovedkonklusionerne: Turisterne har en forventning om, at turistbranchen agerer grønt, men mange ønsker ikke at gøre en nævneværdig indsats for det. 84,2 % af turisterne er enig og helt enig i, at hoteller skal tilbyde miljøvenlige produkter og services samt at hotellerne skal tage miljøhensyn i betragtning. De fleste er enig eller helt enig i, at de vælger miljøløsninger, når de kan spare penge, og de fleste foretrækker at bo på et grønt og miljøvenligt hotel og mange er også villige til at betale mere for miljøvenlige produkter. For valg af overnatning er pris (80 %) og beliggenhed (69 %) ikke overraskende de vigtigste parametre, mens anbefalinger fra andre (33 %) og generelle faciliteter (30 %) kommer på de næste pladser. På 5. pladsen kommer den miljøvenlige parameter (24 %), mens antallet af stjerner (12 %) kommer på 6. pladsen. Herefter kommer i nævnt rækkefølge: værelses størrelse (11 %), badekar på værelset (6 %), faciliteter for børn (4 %), welnesscenter (3 %) og minibar (2 %). Omkring 20 % overvejede at booke et grønt hotel på deres rejse, mens 24 % enten havde bestilt eller boet på et grønt hotel. Turisterne vil i højere grad vælge mere miljøvenligt, hvis udbuddet var større. 52 % efterlyser øget tilgængelighed af miljøvenlige rejsemuligheder, 48 % flere oplysninger om hvad miljøvenlige rejser er og 33 % en forbedre tilgang af miljøvenlige standarder, klassifikationer eller certificeringer. Der er pt. begrænset kendskab til branchens miljømærker, hvor kun 6 % allerede kendte til Green Key og ofte forstår de ikke certifikaterne, eller ved ikke at de bor på et grønt hotel pga. manglende synlighed på hotellet eller hjemmesiden. Green city tourism Woco s undersøgelse blev understøttet af rapport fra Center for Kultur Analyse på Københavns Universitet, som havde følgende konklusioner: Turisterne er ikke ens, og det grønne betyder noget forskelligt for turisterne. I nogle lande er det grønne ikke direkte henledt til miljøet. Mange opfatter også grønt som noget naturligt, og at et grønt hotel ligger i naturen. De fleste vil gerne være grønnere i deres valg, hvis det kan forenes med hensyn til pris og bekvemmelighed. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 12

13 Det grønne må præsenteres på måder, så det er let at komme i tanke om, at man gerne vil vælge grønt. Budskaberne skal være nemme at forstå også for turister med ikke-skandinavisk baggrund. En international standardisering af symboler og certifikater ville gøre det nemmere at træffe de grønne valg. Det grønne, der allerede gøres på hotellerne, er ofte usynligt for mange turister, der ikke får øje på den måde det grønne kommunikeres. De ved ofte ikke, at de bor på et grønt hotel, og de forstår ikke de lokale symboler og certifikater. De grønne tiltag skal helst være umiddelbart til at forstå og synlige, ja ligefrem iøjnefaldende fx med regnvandsopsamling, vindmøller, solceller etc. Det skal være nemt at foretage det grønne valg. Det grønne underkommunikeres på hjemmesider, så man ikke automatisk får henledt opmærksomheden på dette ved bestilling af hotel. Det er ligeledes ikke nemt at forstå princippet om køb af CO2-kvoter. Det grønne står aldrig alene i købs- og valgsituationer. Selvom undersøgelsen ikke gælder erhvervskunder, møde- og konference deltagere etc. er det sandsynligt, at de samme udfordringer vil gøre sig gældende for dem. Forbrugerrådets undersøgelse om forbrugernes valg af hotel FBR analyse har gennemført en undersøgelse i januar 2011 på vegne af Forbrugerrådet og har spurgt 989 danske forbrugere i alderen år om, hvad de lægger vægt på, når de vælger hotel især med fokus på miljø- og samfundsansvarsforhold. Her er et udpluk af resultaterne: Blandt de godt 90 % af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt fire ud af ti (39 %) typisk direkte hos hotellerne, mens godt halvdelen (48 %) typisk bruger bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og en tredjedel (33 %) bestiller pakkerejser. Hotelbrugerne er blevet spurgt, hvilke tre parametre, som de lægger mest vægt på, når de vælger hotel, og ikke overraskende er det pris og beliggenhed, som spiller den største rolle, mens morgenmad inkluderet ryger ind på en 3. plads lige efterfulgt af hotellets stjerner. Samfunds- og klimaansvarlige parametre som om hotellet har en grøn profil, og om hotellets ansattes har ordentlige arbejdsforhold, er de vigtigste parametre for cirka hver tiende respondent (9 %). Blandt respondenter som vægter at hotellet har en grøn profil, er der en lille overvægt af kvinder, respondenter over 50 år, respondenter bosat i hovedstadsområdet og med en husstandsindkomst på over kr. For cirka halvdelen (48 %) er det lidt vigtigt at hotellerne oplyser om, hvad de gør i forhold til de miljø og samfundsansvarlige områder og for en femtedel (19 %) er det meget vigtigt, mens en anden femtedel (22 %) mener, at det slet ikke er vigtigt. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 13

14 Hver tredje respondent (33 %) er villig til at betale op mod 10 % mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger, mens 5 % godt vil betale mellem 11 og 50 % ekstra. Næsten hver anden (46 %) er ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere samfundsansvarlige krav. Kommentarer til undersøgelsen viser, at mange forudsætter, at dette er i orden. 71 % finder, at det er meget eller lidt vigtigt, at hotellerne forsøger at mindske sit vand- og elforbrug og 64 % synes at det er meget eller lidt vigtigt, at de har en politik om at genbruge så meget som muligt. I omegnen af fire ud af fem (85 %) finder det slet ikke generende at skulle bo på et hotel, hvor aircondition kun tændes, når de selv er på værelset, hvor sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Fx mener 85 % at det slet ikke er generende, at der er monteret sparebruser og -haner på badeværelserne, mens 9 % mener at det vil genere lidt og 6 % at det vil genere meget. Hver anden (50 %) forventer, at hotelformidlere hvorigennem flertallet bestiller hotel, udelukkende formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. En femtedel (19 %) mener, at det er meget vigtigt, at hotellet har gode forhold for handicappede gæster, mens 37 % mener, at det er lidt vigtigt og 34 % at det slet ikke er vigtigt. I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver knap halvdelen (ca. 46 %) af dem som tidligere har bestilt hoteller, at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle eller nogle samfundsmæssige krav. (Kilde: Forbrugerrådet) Udvalgte uopfordrede kommentarer: Jeg vil altid foretrække at miljømæssige ting er i orden. Det burde være en selvfølge, at der tages hensyn til de angivne ting. Det er en god oplevelse at virksomheder begynder at interessere sig for samfunds- og miljømæssige forhold. I Europa forventer vi, at der er ordentlige arbejdsforhold og at man beskytter miljøet. En energibesparende service skulle ikke give større omkostning for hotellerne, snarer tværtimod. Såfremt man kan konstatere en sikkerhed for at hotellerne overholder det der beskrives, så er det sandsynligt, at jeg vil tage større hensyn til disse forhold. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 14

15 Bor videst muligt på Scandic hotel, da jeg ved at de opfylder mine krav til økologiske vare samt andre forhold vedr. personale mm. Går faktisk ud fra anerkendte rejseselskaber tænker over hvilke hoteller de bruger. Er kun stødt på det med ikke at få skiftet håndklæde hver dag. Vidste ikke at det var en valgmulighed. Men det vil ligge i baghovedet fra nu af. Når jeg booker både arbejdsmæssigt og privat, er det væsentligste for mig, at hotellet er rent, morgenmaden er ok etc. Alt det andet I spørger om, er i min verden en selvfølge. I øvrigt går jeg som hovedregel ud fra, at de ansatte har ordnede forhold. Hvis et hotel eks. skriver de genbruger, at vask er miljørigtigt osv. har det vist sig, at man ikke kan regne med det. I spørgsmålet om hvorvidt jeg er villig til at betale ekstra for hotelopholdet, som overholder samtlige krav, mangler jeg en svarmulighed: betragter det som givet, at alle overholder kravene. Jeg forventer, at hotellet behandler deres ansatte ordentligt med den pris, jeg betaler for hotellet, og opfører sig miljømæssigt forsvarligt. Jeg har slet ikke været opmærksom på, at jeg evt. kunne se hotellets grønne profil på nettet. Jeg har kun været glad, når jeg på hotelværelset har set, at de tænker på miljøet. Jeg vil holde øje med hotellernes grønne profil ved kommende bestillinger. Man kan selv gøre noget også, fx at sætte do not disturb skilt på døren de dage, hvor man ikke vil have skiftet håndklæder, sengetøj osv det plejer vi at gøre... Det er kun når hotellet reklamerer med fx miljøbevidsthed mm at jeg bliver obs på at stedet gør en ekstra indsats. Men klart noget jeg vil tænke over. Mht. hoteller har det aldrig faldet mig ind at kigge efter disse ting der nævnes... Har aldrig oplevet at et hostel/hotel skilter med deres miljø- og personaleprofil. Hvis ét gjorde, ville jeg nok tænke mere over det og vælge ud fra det. Jeg vil ikke betale ekstra for det. (Samfundsvenlig profil red.) Sorry, men jeg vælger mest efter pengene. Jeg betaler gerne for at miljøkrav og krav om ordnede forhold for personalet er opfyldte. Ved en pakkeløsning kan det være svært at se om hotellerne overholder kravene. Vi vælger vort hotel ud fra beliggenhed og stjerner og ikke om de er økologiske. (Kilde: Forbrugerrådet) HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 15

16 Undersøgelse fra VisitDenmark, herunder På ferie i Danmark I hele 2008 gennemførte VisitDenmark en repræsentativ undersøgelse blandt ca ferieturister om deres ophold i Danmark. Undersøgelsen fortæller ikke så meget om grøn turisme, men mere om hvem turisterne er: Halvdelen af turisterne kommer fra Danmark, men Tyskland tegner sig for 30 % af gæsterne, Norge 5 % og Sverige og Holland for 3 %. Nordmænd og svenskere har flest overnatninger på hotel, mens 80 % af tyskerne foretrækker feriehuse. Det er primært nabolande, som besøger Danmark og langt de fleste turister kommer i bil. Turister i Danmark er meget loyale. Hele 78 % af danske og 46 % af de udenlandske turister har været på besøg i Danmark fire gange eller derover inden for de seneste 5 år Udenlandske motiveres af befolkningen, rene omgivelser, shopping, aktiviteter og attraktioner. Beslutningsprocessen er meget kompleks, men anbefalinger fra venner og familie har haft stor indflydelse på deres beslutning. Internettet er turisternes primære informationskilde. Størstedelen af turisterne booker indkvartering (75 %), hhv. 41 % via internettet, og 34 % telefonisk eller via rejsebureau. 55 % af de udenlandske og 27 % af de danske turister booker via internettet. Turisterne tilkendegiver stor tilfredshed med deres ophold i Danmark. En analyse fra Visitdenmark s analyseafdeling har gennemgået en række markedsundersøgelser blandt potentielle turister på de europæiske markeder. De viser, at der er et gab mellem forbrugernes holdninger og så deres handlinger, når det gælder bæredygtighed og miljøvenlig adfærd. Der er en udbredt bevidsthed om miljøet, men det underprioriteres, når ferieproduktet skal vælges. På forbrugersiden er der en klar og stigende interesse for bæredygtige turismeprodukter, blot er der endnu lav betalingsvillighed herfor og barrierer i forhold til at både finde og gennemskue de miljømærkede produkter. Udenlandske undersøgelser Ifølge Deloitte forventer % af amerikanerne, at hoteller engagerer sig i grønne løsninger Ifølge Boston Business Consulting finder 73 % af forbrugerne det vigtigt, at virksomheder har en klar miljøprofil Ifølge Boston Business Consulting søger og køber 34 % af forbrugerne systematisk grønne produkter HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 16

GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse

GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse GRØN TURISME Forudsætninger & Analyse Indhold Indledning s. 3 Sammenfatning s. 4 1. Folketingets og EU s fokus på grøn turisme s. 7 1.1 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012

Læs mere

Linking grøn udbud og efterspørgsel

Linking grøn udbud og efterspørgsel Linking grøn udbud og efterspørgsel Mikal Holt Jensen Miljøkonsulent i HORESTA Sekretariatsleder for Green Key HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET 1 Grøn Turisme Det er en god oplevelse at virksomheder

Læs mere

Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog

Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog Side 1 af 10 Vækst med grøn og bæredygtig turisme Idekatalog Side 2 af 10 Indledning På verdensplan er turismen i vækst, men Danmark taber markedsandele. Danmark skal tilbagevinde markedsandele og få del

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Miljømarkedsføring af hoteller

Miljømarkedsføring af hoteller RESUME Miljømarkedsføring af hoteller Resume Om miljømærkning af hoteller i Danmark I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, er flere hoteller begyndt at markedsføre sig som grønne

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014

Kvalitetstandard for dansk turisme. Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Kvalitetstandard for dansk turisme Dansk Turistfremme 30. juni 2014 Mange meninger om en standard som ingen kender. 1 2 3 4 Mål for dagens oplæg Hvem er DS Baggrunden for initiativet De foreløbige tanker

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen

Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen ERHVERVSKLIMAPANELET Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen Oplæg til mødet i Erhvervsklimapanelet Marts 2009 Baggrund Det strategiske partnerskab for klimaansvar

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere