GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN TURISME. Forudsætninger & Analyse"

Transkript

1 GRØN TURISME Forudsætninger & Analyse

2 Indhold Indledning s. 3 Sammenfatning s Folketingets og EU s fokus på grøn turisme s Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark s Markedsføringspanelets anbefalinger s EU og bæredygtig turisme i en ny turismepolitik for Europa s Om gæsterne/turisterne s Ferieturister s Erhvervsturister s Offentlige indkøbere s Branchens eksisterende grønne indsats i Danmark s København s Grønne hoteller s Grønne restauranter s Eksempler på andre grønne tiltag s Eksisterende promoveringsindsats s Green Key s Svanen og Blomsten s Turismeaktører s Udenlandske tiltag s Booking- og søgehjemmesider s Forbrugerombudsmandens vejledning s Miljømæssige påstande s Andre bæredygtige og etiske påstande s Dokumentation s Miljømærkningsordninger s Samlede anbefalinger s. 42 Bilag med billeder af virksomhedernes grønne indsats, materiale og hjemmesider findes i separat dokument. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 2

3 Indledning Grøn turisme og ønsket om at brande Danmark, som en grøn nation har fået vind i sejlene de senere år - seneste med vedtagelsen af folketingets handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i , hvori grøn turisme bliver en af de vigtigste markedsføringsparametre. HORESTA og Green Key sekretariatet har forsøgt at få et overblik over området for grøn turisme - især med fokus på overnatnings- og konferencedelen. Det er i god tråd med regeringens handlingsplan, at mange af branchens virksomheder har fokus på det grønne område og mange er certificeret med Green Key (Den Grønne Nøgle), Svanen eller Blomsten, og dermed har en unik mulighed for at markedsføre sin grønne profil overfor omgivelserne. HORESTA og Green Key sekretariatet ønsker at støtte op om branchens øgede oprustning på det grønne felt bl.a. ved at give nogle værktøjer og anbefalinger til at arbejde med dette område. Denne rapport giver et overblik over den eksisterende indsats, undersøgelser og forudsætninger og prøver at tegne et her og nu billede af, hvor vi står i forhold til grøn turisme. Samtidig gives nogle håndgribelige anbefalinger, som kan støtte op om arbejdet med at få Danmark til at fremstå som en grøn og bæredygtig turistdestination. KeyMarketing På baggrund af denne rapport vil Green Key sekretariatet i første halvår af 2011 følge op med en markedsføringsværktøjskasse kaldt KeyMarketing. Den skal bistå Green Key virksomheder med at promovere deres grønne profil på en hensigtsmæssig måde, og gerne styrke kendskabet til miljømærket. Formålet er at gøre det nemmere for Green Key medlemmerne at markedsføre deres indsats og samtidig sikrer en mere ensartet kommunikation af ordningen. Værktøjskassen udvikles som en hjælp til selvhjælp, hvor der stilles nogle redskaber til rådighed, som medlemsvirksomheder enten kan bruge direkte eller tilpasse til virksomhedens forhold. Meget af materialet giver mulighed for at sætte sit eget præg på det frem for masseproduceret materiale. Hvis alle medlemmer gør en indsats vil kendskabet til Green Key som afledt effekt højnes. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 3

4 Sammenfatning Grøn turisme og ønsket om at brande Danmark, som en grøn nation er blevet et af de vigtigste fokusområder for markedsføringen af Danmark. Folketingets handlingsplan Folketinget har besluttet at markedsføre Danmark, som en grøn nation i forbindelse med vedtagelsen af folketingets handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i Der er øremærket en stor del af markedsføringsbudgettet til grøn turisme, udveksling af klima- og energi-knowhow og ansvarlighed. Dette sker bl.a. på baggrund af anbefalinger fra et markedsføringspanel nedsat af Økonomi- og Erhvervsministeren bestående af repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer. Også EU har fokus på grøn turisme i deres kommende turismepolitik og handleplan. Ferieturister Forskellige undersøgelser viser, at ferieturister værdsætter og nærmeste forudsætter at turistvirksomhederne agere grønt og ansvarsfuldt. Men ofte har de svært ved at vælge de grønne produkter og overnatningssteder eller synes ikke det er synligt om de bor på et grønt overnatningssted eller ej. Anbefaling: Mange af de miljømærkede overnatningssteder kan blive endnu bedre til at vise og være stolt af deres grønne profil. Det kan være med til at fremme gæsternes loyalitet, da gæsterne i højere grad lægger mærke til indsatsen og værdsætter deres valg af overnatningssted. Erhvervsturister Undersøgelse for erhvervsturisterne stritter lidt i forskellige retninger, men generelt kan der spores en klar tendens om at flere og flere virksomheder agerer ansvarsfuldt og miljørigtigt og i stigende grad også stiller miljøkrav til fx hotel- og konferencesteder. Det gælder både internationale og større danske virksomheder. Anbefaling: Turistbranchen kan blive bedre til at markedsføre den grønne vinkel overfor erhvervslivet i forbindelse med overnatning, møder, kurser og konferencer. Offentlige møder Det offentlige er en stor forbruger også på overnatnings- og konferencesiden - og ønsker eller er på baggrund af pres fra EU, regeringen og organisationer tvunget til i højere grad at prioritere grønne indkøb og ansvarlighed. I forbindelse med større udbudsrunder for hotel og konferencer, trækker det op, hvis stederne lever op til en række miljøkrav fx at de har et miljømærke. Det er dog fortsat prisen som tæller tungest i udbudsrunderne. Anbefaling: HORESTA og Green Key sekretariatet kan fortsat påvirke processen og rådgive i forbindelse med hotel- og konferenceudbud, så der stilles relevante og realistiske miljøkrav, og at miljøet i fremtiden vægtes højere. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 4

5 Konferenceaktører De største aktører på møde-, kursus- og konferenceområdet har generelt haft mindre fokus på miljøområdet. Anbefaling: De forskellige konference-, kursus- og mødeaktørers hjemmesider kan tilføje Miljømærke eller Grøn Overnatning, herunder hoteller og konferencesteder som søgekriterium, og eller tilsvarende kan oversættes til engelsk, udbygges og markedsføres. Miljømærkede steder Antallet af miljømærkede hoteller er steget en hel del i de senere år. Især Green Key har oplevet en kolossal vækst med en stigning på knap 200 % i antallet af hoteller med certificeringen på 2½ år. Stigningen har været størst i Københavnsområdet bl.a. i forbindelse med COP15 i december Svanen har også udvidet med flere Scandic og 5 Radisson Blu hoteller, mens Blomsten på hotelsiden ikke har fået fodfæste. Anbefaling: Det bør blive nemmere at søge miljømærkede overnatningssteder på turisthjemmesider og på udbydernes sider, og informationerne bør også målrettes internationale gæster. Kommunikativt udtryk Det kommunikative udtryk og prioriteringen af at informere om det grønne både blandt de miljømærkede steder samt andre turismeaktører er meget forskelligt og har varierende kvalitet. Anbefaling: Turistbranchen bør arbejde sammen, så det grønne område fremstår mere synligt og ensartet i markedsføringen. Samfundsansvar Tendensen er at mange miljøtiltag samles og kommunikeres under en samlet overlægger, som hedder samfundsansvar, hvilket også understøttes af forskellige initiativer fra folketinget og regeringen. Anbefaling: Virksomhederne og branchen kan med fordel inddrage ansvarlighed og CSR, som en ekstra streng at spille på. Danske turisthjemmesider og -materiale Både VisitDenmark og mange af de større danske byer har i mere eller mindre grad fokus på det grønne, hvor både VisitDenmark, Århus og København har selvstændige grønne initiativer, materiale og hjemmesider, som er målrettet turister med fokus på det grønne område. Information om grøn turisme i brochurer og på hjemmesider bliver mere sparsomt, når vi kommer udenfor de større byer. Anbefaling: Turistbranchen kan blive endnu bedre til at integrere grøn turisme på hjemmesider, i brochure og markedsføringsmateriale. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 5

6 Danske booking- og søgesider På den største danske bookingside Hotel.dk, som servicerer de nationale, regionale og destinations turismesider kan der ikke søges på grønne hoteller, men under de enkelte hotel- og konferencesteder, kan det ses om stedet er miljømærket med Green Key, Svanen eller Blomsten. Anbefaling: Det kan gøres muligt at søge og booke grønne hoteller og konferencesteder på hotel.dk, hvilket også vil slå igennem på alle regionale og lokale undersider. Stederne er allerede registeret på VisitDenmark.com under de enkelte hoteller og konferencesteder. Internationale booking- søgesider Nogle af de største internationale bookingsider Hotels.com og TripAdvisor har ikke nogen grøn -søgefunktion, men beskrivelse af miljømærket under hotellet, mens man på Expedia.com godt kan søge på grønne/bæredygtige hoteller. For alle tre gælder det, at ikke alle de miljømærkede hoteller fremgår eller er beskrevet, da siderne ikke er opdateret. Anbefaling: Turistbranchen bør gøre en indsats for at opdatere de eksisterende internationale booking- og søgemaskiner og arbejde for, at de vigtigste af siderne giver mulighed for at søge på grønne overnatningssteder. På nogle sider har de allerede oplysningerne. Forbrugerombudsmandens vejledning I januar 2011 udgav Forbrugerombudsmanden en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Den indeholder nye regler for grøn markedsføring, som skal sikre korrekt information og markedsføring af virksomheders miljøindsats. Reglerne får også betydning for miljømærkede og andre medlemsvirksomheder, som ønsker at kommunikere deres miljømæssige- og etiske indsats. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 6

7 Kapitel 1 Folketingets og EU s fokus på grøn turisme Der er mange aktører i turistbranchen, som har øget fokus på grøn turisme og foreslår at brande Danmark, som en bæredygtig og grøn nation. Nogle væsentlige aktører for at støtte dette arbejde er EU og Folketinget samt virksomheder og organisationer i branchen. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 7

8 1.1 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark Baggrund Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre i november 2010 indgået aftale om at videreføre Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i I handlingsplanen er der en lang grøn tråd og opgradering af grøn turismeområdet samt tiltag for markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst(csr). Handlingsplanen er et led i globaliseringsstrategien fra 2006 og har til formål at skabe et klart og positivt billede af Danmark i udlandet, så vi står stærkt i den globale konkurrence om talenter, turister, investeringer og markedsandele. Handlingsplanen er i foråret 2010 blevet midtvejsevalueret og revideret i forhold til anbefalingerne fra det såkaldte Markedsføringspanel (se under punkt 1.2) og de udførende aktørers egne erfaringer med henblik på at optimere effekten af indsatsen. Markedsføring af Danmark Kommunikationsplatformen og dermed den samlede markedsføringsindsats baseres på de af Markedsføringspanelet anbefalede temaer liv i balance, innovation og grøn nation. Under overskriften liv i balance skal Danmark markedsføres som et attraktivt velfærdssamfund, hvor det er trygt og sikkert at bo og opholde sig. Derudover skal Danmarks innovative og kreative kompetencer markedsføres, bl.a. inden for klima- og miljøområdet og inden for området for velfærdsteknologi. Endelig skal Danmarks image som grøn nation fortsat styrkes, bl.a. med fokus på energivenlige teknologier, grønne naturområder i hele Danmark og den spirende interesse for ny nordisk mad og fødevarer. Et stærkere kendskab til Danmark som grønt velfærdsland skal samlet set medvirke til at øge hhv. afsætningen af produkter og serviceydelser og tiltrækningen af investeringer inden for velfærdsteknologi og grønne løsninger samt til at tiltrække talenter og turister. Grøn Turisme Ud af 210,6 mio. kroner er der afsat i alt 31 mio. kr. i 2011 og 2012 til at styrke VisitDenmarks markedsføringsindsats inden for grøn turisme. Udover Fonden til Markedsføring af Danmark, som også indbefatter klimakonsortiet, er grøn turisme dermed det enkeltområde, hvor der er afsat flest penge. Der skal gennemføres en række slagkraftige branding- og produktmarkedsføringskampagner, som bl.a. formidler Danmarks værdier som et grønt og bæredygtigt rejsemål. Endvidere vil markedsføringen fokusere på bæredygtige turismeprodukter som f.eks. hoteller, kroer, vandrehjem, campingpladser, feriehuse mv. med Green Key/Grøn Nøgle-mærkeordning. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 8

9 Andre grønne initiativer i handlingsplanen: Klimakonsortiet: Konsortiet videreføres for at fastholde og styrke kendskabet til danske kompetencer og løsninger inden for energi, klimatilpasning og miljø samt for at udnytte den opmærksomhed Danmark fik som følge af værtskabet for COP15 FN s klimakonference i Det er Klimakonsortiets mål at tiltrække 200 journalister samt 600 beslutningstagere og investorer til Danmark i perioden Der er afsat 8 mio. kr. til videreførelse af Klimakonsortiet. Eksport og investering: Der afsættes i alt 64,8 mio. kr. til indsatsområdet for eksport- og investeringsfremme i Der fokuseres på eksport- og investeringsfremmeindsatsen, hvor det anbefales, at der bygges videre på at understøtte aktiviteter, der promoverer danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for det grønne område, innovation og velfærd. Ansvarlig vækst (CSR): Der igangsættes et nyt initiativ til styrkelse af Danmarks omdømme som en nation, der tager ansvar for samfund og miljø. Initiativet består af en ny web-platform Danishresponsibility.dk og etablering af et fysisk Danish Responsibility Showroom, som kan benyttes til markedsføringsfremstød nationalt og internationalt. 5 mio. kr. fra eksport og investeringsfremme går til ansvarlig vækst (CSR), som forankres i Økonomi og Erhvervsministeriet. Hold Danmark Rent: Danmarks fremtoning som grøn og ren nation understøttes yderligere med at styrke initiativet Hold Danmark Rent og hertil er afsat 1 mio. kr. 1.2 Markedsføringspanelets anbefalinger Danmark i verden verden i Danmark Det tidligere nævnte markedsføringspanel består af repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer. Panelet har haft til formål at rådgive regeringen og styrke samarbejdet om markedsføringen af Danmark og kom i maj 2010 med deres anbefalinger. En af hovedkonklusionerne i anbefalingerne fra markedsføringspanelet er, at vi alle skal blive bedre til at markedsføre Danmark som et land med stor sammenhængskraft og som et innovativt, grønt foregangsland. Grøn nation En af de særlige danske styrkepositioner, som er væsentlige bestanddele i den danske styrkeposition og som panelet har valgt at fremhæve er: Danmark som grøn nation. Danmark er på mange måder et foregangsland inden for energi- og miljøteknologier; vi er ikke blot først med mange ideer, men også med implementeringen af disse ideer (vindenergi, fjernvarme mv.). Det giver os en styrkeposition på området. En styrkeposition, der blandt andet kom til udtryk under værtskabet for FN s klimakonference COP15 i Vi har i Danmark som et af få lande formået at kombinere ansvarlighed over for klimaet (nulvækst i energiforbruget) med høj økonomisk vækst. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 9

10 Et opdateret og stærkt kendskab til Danmark som grønt foregangsland vil understøtte den i forvejen store danske eksport af miljø- og energivenlige teknologier og produkter til udlandet. Det vil endvidere medvirke til at tiltrække eksperter og andre ressourcepersoner (forskere, erhvervsdelegationer, politikere, journalister, investorer mv.) inden for det grønne område med øget samarbejde, vidensdeling og investeringer til følge. Det grønne image har også stor betydning for tiltrækningen af turister, der i stigende grad efterspørger bæredygtige rejsemål med lettilgængelig natur, udfordrende friluftsoplevelser og sunde lokale fødevarer. 1.3 EU og bæredygtig turisme i en ny turismepolitik for Europa Også EU arbejder med grøn og bæredygtig turisme. I juni 2010 har Europa-Kommissionen sendt en meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Det sker i forbindelse med arbejdet med en ny turismepolitik og fastlæggelsen af ny handlingsplan, der skal styrke turismens konkurrenceevne og evne til bæredygtig vækst. I den nye handlingsplan ønsker Kommissionen at fremme en bæredygtig, ansvarlig og kvalitetspræget turisme som et af fire mål. Kommissionen har på EU-plan indført en række redskaber og tiltag, der skal hjælpe virksomhederne med at forvalte miljøet på forsvarlig vis. Samtidig skal der gøres en indsats for at gøre sektoren mere modstandsdygtig over for virkningerne af klimaændringerne og sætte den i stand til at afhjælpe de strukturændringer, som turismen kan medføre. Danish Sustainable Meetings Initiative - EU2012 I forbindelse med Danmarks EU formandskab i 1. halvår 2012 er det planen at afvikle det som det mest bæredygtige EU formandskab nogensinde på samme måde som klimatopmødet COP15 i december 2009 blev afviklet og certificeret som det mest bæredygtige klimatopmøde og det mest bæredygtige politiske topmøde nogensinde. Udenrigsministeriet, MCI, Wonderful Copenhagen samt VisitDenmark er initiativtager til et projekt, som skal sikre ovenstående og har indbudt en række relevante aktører til at deltage i arbejdet. Projektet bygger på den succesfulde fremgangsmåde i forbindelse med Copenhagen Sustainable Meeting Protocol, som blev udviklet i forbindelse med COP15 og har til formål at udnytte den fulde promoveringsmulighed for Danmark i forbindelse med EU formandskabet. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 10

11 Kapitel 2 Om gæsterne Der er begrænsede undersøgelser at turisterne adfærd og efterspørgsel af miljøvenlige overnatningssteder, services og oplevelser i Danmark. Her er nogle undersøgelser eller indspil i forhold af de relevante målgrupper fordelt på: 1. Ferieturister 2. Erhvervsturister 3. Offentlige indkøbere HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 11

12 2.1 Ferieturister Hovedkonklusioner fra Woco s undersøgelse: Wonderful Copenhagens(Woco) undersøgelse i forbindelse med Green City Tourism i 2010 er en af de nyeste og mest brugbare. Her er nogle af hovedkonklusionerne: Turisterne har en forventning om, at turistbranchen agerer grønt, men mange ønsker ikke at gøre en nævneværdig indsats for det. 84,2 % af turisterne er enig og helt enig i, at hoteller skal tilbyde miljøvenlige produkter og services samt at hotellerne skal tage miljøhensyn i betragtning. De fleste er enig eller helt enig i, at de vælger miljøløsninger, når de kan spare penge, og de fleste foretrækker at bo på et grønt og miljøvenligt hotel og mange er også villige til at betale mere for miljøvenlige produkter. For valg af overnatning er pris (80 %) og beliggenhed (69 %) ikke overraskende de vigtigste parametre, mens anbefalinger fra andre (33 %) og generelle faciliteter (30 %) kommer på de næste pladser. På 5. pladsen kommer den miljøvenlige parameter (24 %), mens antallet af stjerner (12 %) kommer på 6. pladsen. Herefter kommer i nævnt rækkefølge: værelses størrelse (11 %), badekar på værelset (6 %), faciliteter for børn (4 %), welnesscenter (3 %) og minibar (2 %). Omkring 20 % overvejede at booke et grønt hotel på deres rejse, mens 24 % enten havde bestilt eller boet på et grønt hotel. Turisterne vil i højere grad vælge mere miljøvenligt, hvis udbuddet var større. 52 % efterlyser øget tilgængelighed af miljøvenlige rejsemuligheder, 48 % flere oplysninger om hvad miljøvenlige rejser er og 33 % en forbedre tilgang af miljøvenlige standarder, klassifikationer eller certificeringer. Der er pt. begrænset kendskab til branchens miljømærker, hvor kun 6 % allerede kendte til Green Key og ofte forstår de ikke certifikaterne, eller ved ikke at de bor på et grønt hotel pga. manglende synlighed på hotellet eller hjemmesiden. Green city tourism Woco s undersøgelse blev understøttet af rapport fra Center for Kultur Analyse på Københavns Universitet, som havde følgende konklusioner: Turisterne er ikke ens, og det grønne betyder noget forskelligt for turisterne. I nogle lande er det grønne ikke direkte henledt til miljøet. Mange opfatter også grønt som noget naturligt, og at et grønt hotel ligger i naturen. De fleste vil gerne være grønnere i deres valg, hvis det kan forenes med hensyn til pris og bekvemmelighed. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 12

13 Det grønne må præsenteres på måder, så det er let at komme i tanke om, at man gerne vil vælge grønt. Budskaberne skal være nemme at forstå også for turister med ikke-skandinavisk baggrund. En international standardisering af symboler og certifikater ville gøre det nemmere at træffe de grønne valg. Det grønne, der allerede gøres på hotellerne, er ofte usynligt for mange turister, der ikke får øje på den måde det grønne kommunikeres. De ved ofte ikke, at de bor på et grønt hotel, og de forstår ikke de lokale symboler og certifikater. De grønne tiltag skal helst være umiddelbart til at forstå og synlige, ja ligefrem iøjnefaldende fx med regnvandsopsamling, vindmøller, solceller etc. Det skal være nemt at foretage det grønne valg. Det grønne underkommunikeres på hjemmesider, så man ikke automatisk får henledt opmærksomheden på dette ved bestilling af hotel. Det er ligeledes ikke nemt at forstå princippet om køb af CO2-kvoter. Det grønne står aldrig alene i købs- og valgsituationer. Selvom undersøgelsen ikke gælder erhvervskunder, møde- og konference deltagere etc. er det sandsynligt, at de samme udfordringer vil gøre sig gældende for dem. Forbrugerrådets undersøgelse om forbrugernes valg af hotel FBR analyse har gennemført en undersøgelse i januar 2011 på vegne af Forbrugerrådet og har spurgt 989 danske forbrugere i alderen år om, hvad de lægger vægt på, når de vælger hotel især med fokus på miljø- og samfundsansvarsforhold. Her er et udpluk af resultaterne: Blandt de godt 90 % af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt fire ud af ti (39 %) typisk direkte hos hotellerne, mens godt halvdelen (48 %) typisk bruger bookingsider (hotels.com, travelmarket.com, expedia.dk, m.fl.) og en tredjedel (33 %) bestiller pakkerejser. Hotelbrugerne er blevet spurgt, hvilke tre parametre, som de lægger mest vægt på, når de vælger hotel, og ikke overraskende er det pris og beliggenhed, som spiller den største rolle, mens morgenmad inkluderet ryger ind på en 3. plads lige efterfulgt af hotellets stjerner. Samfunds- og klimaansvarlige parametre som om hotellet har en grøn profil, og om hotellets ansattes har ordentlige arbejdsforhold, er de vigtigste parametre for cirka hver tiende respondent (9 %). Blandt respondenter som vægter at hotellet har en grøn profil, er der en lille overvægt af kvinder, respondenter over 50 år, respondenter bosat i hovedstadsområdet og med en husstandsindkomst på over kr. For cirka halvdelen (48 %) er det lidt vigtigt at hotellerne oplyser om, hvad de gør i forhold til de miljø og samfundsansvarlige områder og for en femtedel (19 %) er det meget vigtigt, mens en anden femtedel (22 %) mener, at det slet ikke er vigtigt. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 13

14 Hver tredje respondent (33 %) er villig til at betale op mod 10 % mere for at bo på et hotel, hvor det er garanteret, at der tages disse samfundsansvarlige foranstaltninger, mens 5 % godt vil betale mellem 11 og 50 % ekstra. Næsten hver anden (46 %) er ikke villige til at betale ekstra for at bo på et hotel, der kan garantere, at de overholder et eller flere samfundsansvarlige krav. Kommentarer til undersøgelsen viser, at mange forudsætter, at dette er i orden. 71 % finder, at det er meget eller lidt vigtigt, at hotellerne forsøger at mindske sit vand- og elforbrug og 64 % synes at det er meget eller lidt vigtigt, at de har en politik om at genbruge så meget som muligt. I omegnen af fire ud af fem (85 %) finder det slet ikke generende at skulle bo på et hotel, hvor aircondition kun tændes, når de selv er på værelset, hvor sengetøj og håndklæder ikke nødvendigvis skiftes hver dag, hvor der er monteret sparebrusere og -haner, og hvor der ikke er badekar på badeværelserne. Fx mener 85 % at det slet ikke er generende, at der er monteret sparebruser og -haner på badeværelserne, mens 9 % mener at det vil genere lidt og 6 % at det vil genere meget. Hver anden (50 %) forventer, at hotelformidlere hvorigennem flertallet bestiller hotel, udelukkende formidler overnatning på hoteller, som har en samfundsansvarlig profil. En femtedel (19 %) mener, at det er meget vigtigt, at hotellet har gode forhold for handicappede gæster, mens 37 % mener, at det er lidt vigtigt og 34 % at det slet ikke er vigtigt. I forhold til den fremtidige efterspørgsel efter hoteller der lever op til et eller flere samfundsansvarlige krav, angiver knap halvdelen (ca. 46 %) af dem som tidligere har bestilt hoteller, at de fremover vil vælge hoteller som overholder alle eller nogle samfundsmæssige krav. (Kilde: Forbrugerrådet) Udvalgte uopfordrede kommentarer: Jeg vil altid foretrække at miljømæssige ting er i orden. Det burde være en selvfølge, at der tages hensyn til de angivne ting. Det er en god oplevelse at virksomheder begynder at interessere sig for samfunds- og miljømæssige forhold. I Europa forventer vi, at der er ordentlige arbejdsforhold og at man beskytter miljøet. En energibesparende service skulle ikke give større omkostning for hotellerne, snarer tværtimod. Såfremt man kan konstatere en sikkerhed for at hotellerne overholder det der beskrives, så er det sandsynligt, at jeg vil tage større hensyn til disse forhold. HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 14

15 Bor videst muligt på Scandic hotel, da jeg ved at de opfylder mine krav til økologiske vare samt andre forhold vedr. personale mm. Går faktisk ud fra anerkendte rejseselskaber tænker over hvilke hoteller de bruger. Er kun stødt på det med ikke at få skiftet håndklæde hver dag. Vidste ikke at det var en valgmulighed. Men det vil ligge i baghovedet fra nu af. Når jeg booker både arbejdsmæssigt og privat, er det væsentligste for mig, at hotellet er rent, morgenmaden er ok etc. Alt det andet I spørger om, er i min verden en selvfølge. I øvrigt går jeg som hovedregel ud fra, at de ansatte har ordnede forhold. Hvis et hotel eks. skriver de genbruger, at vask er miljørigtigt osv. har det vist sig, at man ikke kan regne med det. I spørgsmålet om hvorvidt jeg er villig til at betale ekstra for hotelopholdet, som overholder samtlige krav, mangler jeg en svarmulighed: betragter det som givet, at alle overholder kravene. Jeg forventer, at hotellet behandler deres ansatte ordentligt med den pris, jeg betaler for hotellet, og opfører sig miljømæssigt forsvarligt. Jeg har slet ikke været opmærksom på, at jeg evt. kunne se hotellets grønne profil på nettet. Jeg har kun været glad, når jeg på hotelværelset har set, at de tænker på miljøet. Jeg vil holde øje med hotellernes grønne profil ved kommende bestillinger. Man kan selv gøre noget også, fx at sætte do not disturb skilt på døren de dage, hvor man ikke vil have skiftet håndklæder, sengetøj osv det plejer vi at gøre... Det er kun når hotellet reklamerer med fx miljøbevidsthed mm at jeg bliver obs på at stedet gør en ekstra indsats. Men klart noget jeg vil tænke over. Mht. hoteller har det aldrig faldet mig ind at kigge efter disse ting der nævnes... Har aldrig oplevet at et hostel/hotel skilter med deres miljø- og personaleprofil. Hvis ét gjorde, ville jeg nok tænke mere over det og vælge ud fra det. Jeg vil ikke betale ekstra for det. (Samfundsvenlig profil red.) Sorry, men jeg vælger mest efter pengene. Jeg betaler gerne for at miljøkrav og krav om ordnede forhold for personalet er opfyldte. Ved en pakkeløsning kan det være svært at se om hotellerne overholder kravene. Vi vælger vort hotel ud fra beliggenhed og stjerner og ikke om de er økologiske. (Kilde: Forbrugerrådet) HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 15

16 Undersøgelse fra VisitDenmark, herunder På ferie i Danmark I hele 2008 gennemførte VisitDenmark en repræsentativ undersøgelse blandt ca ferieturister om deres ophold i Danmark. Undersøgelsen fortæller ikke så meget om grøn turisme, men mere om hvem turisterne er: Halvdelen af turisterne kommer fra Danmark, men Tyskland tegner sig for 30 % af gæsterne, Norge 5 % og Sverige og Holland for 3 %. Nordmænd og svenskere har flest overnatninger på hotel, mens 80 % af tyskerne foretrækker feriehuse. Det er primært nabolande, som besøger Danmark og langt de fleste turister kommer i bil. Turister i Danmark er meget loyale. Hele 78 % af danske og 46 % af de udenlandske turister har været på besøg i Danmark fire gange eller derover inden for de seneste 5 år Udenlandske motiveres af befolkningen, rene omgivelser, shopping, aktiviteter og attraktioner. Beslutningsprocessen er meget kompleks, men anbefalinger fra venner og familie har haft stor indflydelse på deres beslutning. Internettet er turisternes primære informationskilde. Størstedelen af turisterne booker indkvartering (75 %), hhv. 41 % via internettet, og 34 % telefonisk eller via rejsebureau. 55 % af de udenlandske og 27 % af de danske turister booker via internettet. Turisterne tilkendegiver stor tilfredshed med deres ophold i Danmark. En analyse fra Visitdenmark s analyseafdeling har gennemgået en række markedsundersøgelser blandt potentielle turister på de europæiske markeder. De viser, at der er et gab mellem forbrugernes holdninger og så deres handlinger, når det gælder bæredygtighed og miljøvenlig adfærd. Der er en udbredt bevidsthed om miljøet, men det underprioriteres, når ferieproduktet skal vælges. På forbrugersiden er der en klar og stigende interesse for bæredygtige turismeprodukter, blot er der endnu lav betalingsvillighed herfor og barrierer i forhold til at både finde og gennemskue de miljømærkede produkter. Udenlandske undersøgelser Ifølge Deloitte forventer % af amerikanerne, at hoteller engagerer sig i grønne løsninger Ifølge Boston Business Consulting finder 73 % af forbrugerne det vigtigt, at virksomheder har en klar miljøprofil Ifølge Boston Business Consulting søger og køber 34 % af forbrugerne systematisk grønne produkter HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg tlf Side 16

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Tilbagevendende kunder

Tilbagevendende kunder Tilbagevendende kunder LOF Idétræf 4. februar 2012 Præsentation v. Lotte Fløe Marschall Brand Loyalitet Definition Graden af trofasthed blandt forbrugere til et specifikt brand, udtrykt ved deres gentagende

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere