Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta"

Transkript

1 Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele produktionsprocessen lige fra råvarerne bliver leveret til de færdige varer kan leveres til kunderne. Fordele Enkel oversigt over materialeflowet i produktionsprocessen. Effektivisering af lagerstyringen. Centralisering af oplysninger om produktioner. Løbende tilpasning af produktionsplaner. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Produktion l omfatter grundlæggende produktionsfunktionalitet til styring af materialeflowet fra leverandører via produktionen og til kunderne. Produktion ll gør det muligt at kapacitetsplanlægge og gennemføre produktioner Funktioner Onlineovervågning af varer i arbejde (VIA). Grundlæggende produktionsstyring med herunder ruter og operationer. Produktion lll omfatter jobstyring og detaljeret kapacitetsplanlægning. mulighed for bl.a. forkalkulation af vareforbrug, igangsætning, færdigmelding og efterkalkulation af vareforbruget. Del af en integreret virksomhedsløsning Når de tre områder i produktionsserien kombineres med ressourcefunktionaliteten kan du udnytte alle fordelene ved en omfattende produktionsstyringsløsning. Desuden kan du drage fordel af, at grundlaget for produktionsserien udspringer fra funktionaliteten i serierne Økonomi, Handel, Logistik og Varedisponering. Ressourcefunktionaliteten understøtter Produktion l og ll samt modulet Projekt. Det betyder, at ressourcer deles mellem serierne Produktion og Projekt, hvilket forhindrer dobbeltreservation under planlægning. Produktfakta, oktober 2002, v.3.0 1

2 Overblik Med produktionsserien kan du trække data ud, uanset hvor i produktionssystemet, du befinder dig. Det giver hurtig adgang til vigtige oplysninger, som har betydning for beslutningsprocessen, hvilket er en stor fordel i produktionsbranchen, hvor spildt tid er spildte penge. Du kan f.eks. identificere en potentiel manko på forhånd og udarbejde en alternativ handlingsplan. Ordreproducerende produktionsvirksomheder Produktionsserien giver også ordreproducerende produktionsvirksomheder mulighed for effektivt at styre ordreindtastning, materialeindkøb og produktion i henhold til kundernes behov. Så snart en ordre er modtaget, kan du fastsætte en leveringsdato, da systemet automatisk tager tilgængeligt materiale i betragtning. Desuden kan du få en enkel oversigt over selv de mest komplekse produktionsprocesser, hvilket giver dig detaljerede oplysninger, som er lette at gå til. Med konfigurationsværktøjet kan du opfylde specielle produktkrav og beregne kostpriser øjeblikkeligt. Med alle disse realtidsoplysninger og hurtige beregninger Effektivisering af lagerstyring Da lagring udgør en høj ikke-værdiforøgende kan du give dine kunder de mest præcise pris- og leveringsoplysninger som muligt. omkostning, giver modulerne Produktion og Varedisponering Produktionstabellen lagerproducerende produktionsvirksomheder en betydelig konkurrencemæssig fordel mht. deres evne til at håndtere lagervarer. Produktionstabellen indeholder oplysninger om planlagte produktioner, produktionsantal, starttider for produktioner, leveringsdatoer for færdige varer m.m. Funktionerne i modulet Varedisponering gør det muligt at optimere lagerbeholdningen og den planlagte levering. Desuden kan du hurtigt finde ud af, om en bestemt vare (til en kunde eller til en Produktioner kan opdeles i grupper eller puljer, og mængder kan splittes ud på løbende produktioner, så dele af ordren produceres i en anden periode. produktion) er på lager, eller hvornår den vil være det. Det resulterer i kortere gennemløbstider og større kundetilfredshed. Produktionstabellen er det centrale element i produktionsserien i Microsoft Navision Axapta og giver dig 2 Produktfakta, oktober 2002, v.3.0

3 Sammenligning af de estimerede og de realiserede omkostning for en produktion. alle de oplysninger, du skal bruge til at styre dine produktioner. Forkalkulation og grovplanlægning af en produktion Med Microsoft Navision Axapta kan materialeforbrug Produktionsstyklister Produktioner kan oprettes på baggrund af individuelle styklisteversioner. Produktion l-løsningen håndterer al standard-styklistefunktionalitet som f.eks. fantomudfoldning af understyklister, forkalkuleres, og der kan foretages en grovplanlægning vha. leveringstiderne på råvarer i varetabellen. Du har også fleksibiliteten til at planlægge produktioner fremad eller bagud fra en hvilken som helst dato. forbrugsberegning i forbindelse med målvariant samt konstant og variabelt spild. Løsningen håndterer også negative varebehov, hvilket betyder, at du kan have mere end én færdigvare i produktion (biprodukt). Med Produktion l kan du tilpasse din planlægningsopsætning, så du advares, hvis der opstår situationer, som vil forstyrre din produktion, og du får forslag til fremtidige datoer for, hvornår Du kan opsætte Produktion l-løsningen således, at systemet automatisk opretter afledte produktionen kan være færdig inden for de givne begrænsninger. underproduktioner og indkøbsordrer, hvilket reducerer manuelt arbejde drastisk. Disse advarsler og forslag til mulige datoer afledes fra modulet Varedisponering under fastlæggelsen af start- og slutdatoer for produktion og hjælper dig hen imod en mere præcis og effektiv planlægningsproces. Produktfakta, oktober 2002, v.3.0 3

4 Igangsætning af en produktion Igangsætning giver dig mulighed for at starte en Resultatet er bedre forkalkulationer i fremtiden og strammere kontrol med regnskaber. produktion eller dele af den som en standardproduktion (f.eks. med et antal på 100), eller at annullere en forkert igangsætning (f.eks. med et negativt antal på 100). Leverandører Med Microsoft Navision Axapta-løsningen kan du overvåge underleverandøren på samme måde, som du ville overvåge en ressource. Du kan styre udgifter, Materialeforbruget kan trækkes automatisk eller angives manuelt afhængigt af din opsætning. Dokumenter som f.eks. pluklisten kan udskrives inkl. reserverede serienumre. som er associeret med underleverandører i indkøbsmodulet og bruge planlægningsfunktionaliteten til let at overvåge underleverandørernes arbejde. Færdigmelding af en produktion Produktioner kan færdigmeldes med oplysninger om individuelle batchnumre, hvis ønsket. Materialeforbruget kan ligeledes trækkes automatisk i henhold til det færdigrapporterede antal. I både Kontakt din partner Hvis du vil vide mere om Microsoft Navision Axapta, skal du kontakte dit lokale Navision Solution Center. De har den nødvendige ekspertise til at imødekomme dine forretningsbehov. igangsætnings- og færdigmeldingsfunktionerne kan VIA-omkostninger (omkostninger, der associeres med en produktion, som er startet, men som endnu ikke er færdig) bogføres automatisk i finansmodulet. Om Microsoft Business Solutions Microsoft Business Solutions omfatter Great Plains, Microsoft bcentral og Navision a/s og udbyder en bred vifte af virksomhedsløsninger, som kan hjælpe Efterkalkulation af en produktion Afhængigt af dine regnskabsmæssige behov kan du også automatisk opdatere og bogføre efterkalkulationsoplysninger for produktioner i finansregnskabet. For- og efterkalkulationer kan sammenlignes. Derved kan du ændre standardstyklister med opdaterede forbrugsoplysninger fra konkrete produktioner. små og mellemstore virksomheder til at opnå bedre samarbejde med kunder, medarbejdere, partnere og leverandører. Microsoft Business Solutions applikationer automatiserer end-to-endforretningsprocesser inden for finans, distribution, projektregnskab, elektronisk handel, personale og lønadministration, produktion, supply chain management, business intelligence, salg og marketing samt kundeservice og -support. 4 Produktfakta, oktober 2002, v.3.0

5 Yderligere oplysninger om Microsoft Business Solutions finder du på: Copyright 2002 Microsoft Business Solutions ApS, Danmark. Microsoft, Great Plains, bcentral og Microsoft Windows 2000 er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc. i USA og/eller andre lande. Great Plains Software, Inc. og Microsoft Business Solutions ApS er af Microsoft Corporation helejede datterselskaber. Navision er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller andre lande. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver reproduktion eller overlevering af dette materiale, helt som delvist, i enhver form eller på enhver måde, er ikke tilladt uden Microsoft Business Solutions ApS' forudgående skriftlige tilladelse. Der tages forbehold om ændring af nærværende materiale uden forudgående varsel. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er meddelt i dette materiale, forbeholdes. Nærværende materiale er baseret på Microsoft Navision Axapta version 3.0. Adresse: Microsoft Business Solutions Danmark Bregnerødvej Birkerød Danmark Tlf Fax Produktfakta, oktober 2002, v.3.0 5

6 Resumé Funktioner Beskrivelse Nemt at bruge Intuitivt layout og struktur. Menuer, forms og rapporter kan tilpasses af brugeren. Layout af hovedtabeller og kladder kan tilpasses af brugeren. Windows-kommandoer, inkl. Kopier og Sæt ind fra og til Microsoft Navision Axapta. Direkte adgang til hovedtabeller og kladder. Avancerede indstillinger til sortering og filtrering. Indbygget hjælp, herunder en integreret manual. Mulighed for at sende s og faxer direkte fra Microsoft Navision Axapta. Applikationen kan køres på forskellige sprog. Produktionsopstart Manuel oprettelse af produktionsordrer. Oprettelse af produktionsordrer via produktionsforslag i Varedisponering. Oprettelse af produktionsordrer direkte fra en salgsordrelinje. Produktionsordrer Produktionsgrupper. Produktionspuljer. Hurtig oversigt over produktionens status. Efterkalkulationssporing. Underleverandør Køb af serviceydelser fra underleverandører. Overvågning af indkøb fra underleverandører til produktionsordrer. Standardstyklisten kopieres til produktionsordren, hvorfra den kan ændres. Understøttelse af målvariantformler til beregning af forbrug. Understøttelse af negative antal på styklistelinjer og derved forøgelse af beholdningen. Styklistetype En styklistevares natur kontrolleres af linjetypen. En given vare kan behandles som: Underproduktion. Fantomstykliste. Leverandør. Normal vare. Produktionsstyklister Produktionsopdeling Opdeling af en produktionsordre i to eller flere produktioner. 6 Produktfakta, oktober 2002, v.3.0

7 Planlægning Produktionsplanlægning kan udføres forud eller bagud med forskellige datoer som startpunkter baseret på råvarernes leveringstid. Brug af begrænset eller ubegrænset materiale. Baglæns eller forlæns træk. Produktionsstatus En produktion i Microsoft Navision Axapta går gennem følgende trin: Forkalkulation Planlægning Frigivelse Igangsætning Færdigmelding Efterkalkulation Kontrol af produktionsstatus Produktionsordren kan tilbageføres og slettes om nødvendigt indtil efterkalkulation. Spildforbrug Spild kan behandles som konstant eller variabelt eller en kombination af begge. Finansintegration Onlineopdatering af VIA og faktiske omkostninger ved opdatering i Produktion. Produktionsforbrug Alt forbrug rapporteres via kladder. Kladder kan genereres og/eller bogføres automatisk. Axapta understøtter baglænstræk. Systemkrav For at få adgang til alle ovenstående funktioner kræves følgende moduler og teknologier: Microsoft Navision Axapta 3.0 Microsoft Navision Axapta Handel Microsoft Navision Axapta Samhandelsaftaler Microsoft Navision Axapta Logistik Microsoft Navision Axapta Varedisponering Microsoft Navision Axapta Produktion I Produktfakta, oktober 2002, v.3.0 7

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

Engrosvirksomhed. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til engrosvirksomheder. Øg lager- og driftsrentabiliteten

Engrosvirksomhed. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til engrosvirksomheder. Øg lager- og driftsrentabiliteten Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service

Reager. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til offentlig administration. Øg driftseffektiviteten og yd en mere effektiv service Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Dektop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder i

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse

// Mamut Business Software. Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Kasse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ny version... 3 Om opdatering til ny version... 4 Nyheder

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4 generelt MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Har du styr på regnskabet?... side 3 Effektiv økonomistyring... side 3 Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3 Startpakken til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier

PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier PrintVis er en omfattende standard ERP/MIS løsning til trykkerier PrintVis bygger på og er certificeret til Microsoft Dynamics NAV (Microsoft Navision). PrintVis vil opfylde selv de mest avancerede opgaver

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Øg lønsomheden med en komplet it-løsning

Øg lønsomheden med en komplet it-løsning Øg lønsomheden med en komplet it-løsning Flere kunder Fleksibel arbejdsdag Bedre planlægning Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut One Til små og mellemstore virksomheder:

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint er en enkelt, integreret og overkommelig ERP-software løsning for virksomheder, hvis kerneværdi

Læs mere