Microsoft Dynamics NAV 4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics NAV 4.0"

Transkript

1 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem dig og dine kunder og leverandører. Med Microsoft Dynamics NAV får du fuldstændig kontrol over dine penge ved hjælp af detaljeret registrering af hvert enkelt køb og salg. Du kan vedligeholde omfattende transaktionsposter i modulerne Køb og Salg samt i modulerne Finans og Lager. Den integrerede struktur i Microsoft Dynamics NAV omdanner almindeligt køb og salg til kontostyring, som er skræddersyet til at skabe den bedst mulige effektivitet.. Modulerne Køb og Salg består af debitor- og kreditor-tabeller med alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne håndtere forholdet til kunder og leverandører, herunder kontaktoplysninger og rabat-betingelser samt historik for hver enkelt konto. Det fleksible Microsoft Dynamics NAV-miljø giver dig mulighed for at tilpasse disse tabeller, så du kan forøge effektiviteten i din virksomhed. Modulerne Køb og Salg er fuldt integrerede med resten af Microsoft Dynamics NAV. Systemet registrerer automatisk alle debitor- og kreditortransaktioner på den relevante debitor- eller kreditorkonto samt på en række angivne konti i modulet Finans. For et salg kunne det f.eks. være: Salgskonti Købskonti Vareforbrugskonti Momskonti Rabatter (f.eks. kontant-, vare- eller mængde-rabat) Få vist alle debitor- eller kreditortransaktioner for alle konti eller bestemte konti fra kontoplanen, kladder, kontokort osv. Brug funktionen Naviger til at finde alle poster, som er bogført med det samme bilagsnummer og den samme bogføringsdato. I vinduet Naviger kan du se typen og nummeret på opret-tede poster, og du kan få dem vist direkte fra vinduet, så du kan finde frem til alle relaterede dokumenter i én søgning. Dette er muligt i forbindelse med både interne og eksterne bilagsnumre, f.eks. en kundekøbsordre og leverandørfakturanumre. FÅ MERE AT VIDE OM Microsoft Dynamics NAV:

2 Kontakt din partner Hvis du vil vide mere om Microsoft Dynamics NAV, skal du kontakte din lokale Microsoft Certified Business Solutions Partner. De har ekspertisen til at designe en løsning, der passer til netop din virksomheds behov. Du kan også besøge: Om Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics, der inkluderer Great Plains, Microsoft bcentral og det tidligere Navision a/s, tilbyder en lang række virksomhedsapplikationer, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at blive tættere forbundet til kunder, medarbejdere, partne-re og leverandører. Microsoft Dynamics applikationer optimerer strategiske forretningsprocesser inden for finansstyring, analyse, human resources, projektstyring, CRM, field service, supply chain management, e-handel, produktion og detailstyring. Applikationerne er udviklet til at give indsigt, så kunder kan gøre deres virksomhed til en succes. Yderligere oplysninger om Microsoft Dynamics finder du på:

3 FLEKSIBEL FORRETNINGSLOGIK TIL KØB OG SALG Udnyt Navisions fleksibilitet og virksomhedsspecifikke opsætningsmuligheder til effektiv styring af debitor- og kreditorkonti ved at gøre følgende: Hver kunde og leverandør har sit eget kort med betalingsoplysninger og adresser, oplysninger om valuta og moms samt betalingsbetingelser. Du kan f.eks. bruge formler til at fastsætte forfalds-datoer og rabatperioder og til at tildele disse til kunder og leverandører. Du kan tilføje et ube-grænset antal brugerdefinerede felter, som passer til dine behov, og disse kan også bruges til hurtigsøgning og filtrering. Du kan også tildele en bogføringsgruppe til en konto samt et ubegrænset antal standarddimensioner, f.eks. ansvarlig indkøber, salgsregion, vareklassificering osv. Få øjeblikkelig adgang til kontostatistik, finansposter, bankkonti og bilag, som er relateret til en konto fra det tilhørende kontokort. Adskil leveringsadresse og faktureringsadresse, så du altid sender regninger, opgørelser og rykkere det rigtige sted hen. Behandl kontant- og kreditsalg og -køb, så du imødekommer behovet hos den enkelte kunde eller leverandør. Tilføj bemærkninger til en konto eller transaktion. Brug gentagelseskladder til de hyppigst benyttede transaktioner, herunder månedlige leje-betalinger, regninger for internetadgang osv. Fleksibilitet og gennemskuelighed ved brug af indbetalingskladder og betalinger. Anvend en betaling til så mange fakturaer og kreditnotaer, som du ønsker. Du kan vælge, hvordan debitor- og kreditortransaktioner skal udlignes ved at specificere beløbene, der skal udlignes på separate dokumenter. Dette kan være meget nyttigt, når kunder foretager delvise betalinger på flere fakturaer. Hvis du vælger metoden Saldo, anvendes modtagne betalinger automatisk til de ældste fakturaer for en bestemt kunde. Få vist detaljerede oplysninger om de beløb, som vil blive bogført i finansmodulet, før bog-føringen finder sted, f.eks. kontantrabatter og afrundingsbeløb. Kontantrabattolerance - Angiv et toleranceniveau på flere dage for at kunne udligne og lukke en faktura og betaling, selvom du modtager betalingen senere end angivet i betalingsbetingelserne. Rabattolerance kan tillades automatisk eller for hver enkelt betaling. Betalingstolerance - Angiv et toleranceniveau (i lokal eller anden valuta) på en faktura for at kunne udligne og fuldstændig lukke faktura- og betalingsposterne, selvom beløbet er mindre eller større end beløbet på fakturaen. Rabattolerance kan tillades automatisk eller for hver enkelt betaling. Dette kan spare meget tid, fordi købsmedarbejdere ikke længere vil skulle håndtere mindre beløb, som resterer på debitorkonti, som kan lukkes automatisk baseret på den angivne tolerancegrænse. Annuller udligning - Tilbagefør alle bogføringer og ændringer, som er relateret til en udligning af debitor og kreditortransaktioner, så de kan udlignes på den korrekte måde. Systemet gemmer detaljerede oplysninger om hver enkelt transaktion for bogførte, ikkebogførte, betalte og gamle transaktioner. Overvåg din likviditet via debitor/kreditorstatistik, noter, forfaldsrapporter eller via online-forespørgsler. Udførlige debitor- og kreditorstatistikker med opdaterede saldi, samlede salgs- og købstal, samlet avance, betalinger samt rabatter fordelt på forskellige perioder. I vinduet Udvikling, som er specielt for Navision, kan du øjeblikkeligt hente vigtige oplysninger på daglig, ugentlig, månedlig, kvartals- eller årlig basis. Debitor- og kreditorstatistik efter valuta. Debitor- og kreditorforfald samt detaljerede balancerapporter med skæringsdato og forfald efter fakturadato eller forfaldsdato, når du har angivet en grænse for det beløb, som skal betales.

4 INTERNATIONAL HANDEL Definer et ubegrænset antal valutaer, og angiv, hvordan beløb i fremmed valuta skal afrundes og bogføres. Automatisk beregning af valutakursgevinster og -tab. Angiv en standardvaluta til kunder og leverandører, og foretag nemt ændringer i denne i kladder og dokumenter. Fakturer en kunde eller betal en leverandør i et ubegrænset antal valutaer. Håndter kunde- og leverandørkonti i en fremmed valuta. SALES TAX OG MOMS Navision understøtter brugen af Sales Tax. Du kan angive separate skatteområder for hver enkelt kunde og leverandør. Beregningen vil omfatte muligheden for at beregne Use Tax og Tax on Tax. Beregning af sales tax kan også foretages fra finanskladdelinjer. Brug Sales Tax-bogføringsgrupper til automatisk beregning af Sales Tax i forbindelse med kunder og leverandører. Brug Navision til indrapportering af Sales Tax til de relevante myndigheder. Beregn Use Tax i forbindelse med køb fra leverandører. Sales taxes kan kapitaliseres (eller udgiftsføres), når du betaler sales taxes til leverandører for anlægsaktiver eller interne udgifter. Beregn og indberet Sales tax periodevist eller kontant for at overholde myndighedernes krav. Brug momsbogføringsgrupper til automatisk at beregne moms for debitorer og kreditorer. Angiv, om salgspriser på salgs- og købslinjer skal være med eller uden moms. Kontroller, at SE-/CVR-numre stemmer overens med landestandarder og ikke er indtastet forkert for en anden debitor eller kreditor i databasen. Tillad manuel indtastning af moms for at sikre konsistens mellem eksterne bilag og intern bogføring. Hvis momsen på et eksternt dokument f.eks. er forskellig fra den moms, som er beregnet i programmet, kan det være relevant at indtaste det momsbeløb, som kreditoren har beregnet. Brug Navision til indrapportering af moms til de relevante myndigheder. SALGSFAKTURERING OG KØB Salgsfakturering Salgsfakturering er fuldt integreret med modulerne Finans og Lager, så du kan bogføre og udskrive fakturaer til kunder samt salgskreditnotaer. Modtag besked, når en debitor overskrider kreditmaksimum, er spærret for yderligere transaktioner på grund af uoverensstemmelser eller har forfaldne beløb. Standardsalg - Angiv standardsalgsdokumentlinjer for en kunde, herunder antal, for at minimere den nødvendige indtastning af oplysninger for kunder med tilbagevendende standardsalg, -ordrer, -fakturaer osv. Disse standardlinjer kan indsættes automatisk i en ny ordre eller faktura og derefter redigeres efter behov. Oplysningspanel - salgsfaktura Øjeblikkelig adgang til en godt overblik over kundens salgshistorik samt kredit-, leverings- og kontaktoplysninger. Oplysninger om varebeholdning, erstatningsvarer, priser og rabatter findes i én visning, hvilket gør det nemt at finde hurtige svar på kundernes spørgsmål. Fakturaposter håndteres f.eks. vha. funktionen kopier til dokument, som findes direkte i vinduet Salgsoversigt.

5 Salgsfakturarabatter Du kan angive et hvilket som helst antal fakturarabatbetingelser, hvortil du skal definere et bestemt minimumsbeløb, rabatprocent og/eller et gebyr afhængig af fakturaens størrelse. Dette kan gøres i både lokal og fremmed valuta. Rabatten beregnes på de enkelte salgsdokumentlinjer og bliver en del af nettobeløbet på fakturaen. Købsstyring Send kontoudtog eller rykkere til debitorer med forfaldne beløb. Du kan angive en række kriterier, f.eks. hvornår der skal sendes rykkere til kunder, hvor mange rykkere der skal sendes, og om de skal være forskellige hvad angår indhold, rente og ekstragebyr samt hvilken valuta der skal bruges. Rykkere kan oprettes manuelt eller automatisk. Angiv et ubegrænset antal rentebetingelser, f.eks. rentesatser, respitperioder, mindstebeløb, valuta osv. Rentenotaer kan oprettes manuelt eller automatisk. KØBSFAKTURERING OG SALG Købsfakturering Bogfør og udskriv kreditorfakturaer og købskreditnotaer med Købsfakturering, som er fuldt integreret med modulerne Finans og Lager. Standardkøb - Angiv standardkøbsdokumentlinjer for en leverandør, herunder antal, for at minimere den nødvendige indtastning af oplysninger for leverandører med tilbagevendende standardkøb, -ordrer, -fakturaer osv. Disse standardlinjer kan indsættes automatisk i en ny ordre eller faktura og derefter redigeres efter behov. Købsfakturarabatter Du kan angive et hvilket som helst antal fakturarabatbetingelser, hvortil du skal definere et bestemt minimunsbeløb, rabatprocent og/eller et gebyr afhængig af fakturaens størrelse. Dette kan gøres i både lokal og fremmed valuta. Rabatten beregnes på de enkelte salgsdokumentlinjer og bliver en del af nettobeløbet på fakturaen. Salgsstyring Sæt bestemte fakturaer på hold for at stoppe betaling, indtil købsfakturaen er godkendt. Som alternativ kan du spærre for bestemte transaktioner for en kreditor, hvis der er uoverensstemmelser med denne kreditor. Prioriter kreditorer, så du kan angive, hvilke kreditorer der skal have betaling og i hvilken rækkefølge. Automatiske forslag til kreditorbetaling ud fra forfaldsdatoer, kreditorprioritet og rabatter. Systemkrav FOR AT FÅ ADGANG TIL ALLE OVEN STÅENDE FUNKTIONER KRÆVES FØLGENDE MODULER OG TEKNOLOGIER: Salg (basis) Salgsfakturering Salgsfakturarabatter Køb (basis) Købsfakturering Købsfakturarabatter Sales Tax Flere valutaer Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation og Microsoft Business Solutions ApS er datterselskaber af Microsoft Corporation. Produkt- og firmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, adresser, logoer, personnavne og begivenheder beskrevet heri er alle fiktive. Det har ikke i sådanne situationer været hensigten at hentyde til eller antyde en sammenhæng med faktiske selskaber, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personnavne og begivenheder.

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang Hvorfor netop FagFinans? fordi vi ved, hvad vi snakker om SSV har arbejdet med økonomiprogrammer i mere end 20 år. Vore udviklere har alle relevant erfaring med branchen og kender til bogholderens daglige

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere