NYHEDSBREV C5 Factory

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV C5 Factory"

Transkript

1 NYHEDSBREV C5 Factory Oktober 2012 C5 Factory version 6110 Mange nyheder, og massive forbedringer igennem hele systemet At C5 Factory er blandt de mest seriøse ERP systemer til fremstillingsvirksomheder, understreges med C5 Factory version Vi har de sidste 5 måneder investeret over halvdelen af vores ressourcer i dels at udvikle ny funktionalitet, som vores kunder har efterspurgt, dels at renovere C5 Factory, d.v.s. gennemgå systemet for fejl, og rette dem, teste, fejlrette, og teste igen. I alt en investering på over kr. 3 mill. C5 Factory er i dag så rig på funktionalitet, at Factory overbygningen til C5 reelt er lige så stor som selve C5 fra Microsoft. En medvirkende årsag til dette er, at vi årligt bruger 15% af vores omsætning alene på videreudvikling af C5 Factory. Det er selvfølgelig også årsagen til, at C5 Factory i dag langt har overhalet Dynamics Nav i faciliteter indenfor logistik og produktion, og ofte konkurrerer lige op med Dynamics Ax. Læs mere om nyhederne på de næste sider. Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

2 Større forbedringer i C5 Factory version 6110 Nedenfor har vi beskrevet nogle af de større forbedringer i version På de efterfølgende kan du læse om Kernen fra C5 version 2012 er lagt ind. Betyder bl.a., at man ved klik på en kolonneoverskrift nu får sorteret data i kolonnen stigende/faldende (som i andre Windows programmer). Den ny kerne giver også, at man nu kan højreklikke i C5 på menupunkter, og få en højrekliks-menu frem. Den kan bl.a. bruges til copy/paste og til spring til hovedkartotek. Der er udviklet et nyt skærmbillede til kontrol og redigering af indstemplede jobtider. Mulighed for at fravælge jobstempling af opstilingsid i jobregistreringsmodulet, men der kalkuleres stadig med opstilling i forkalkulationerne. Kan slås til og fra, så man i perioder kan lave prøvemåling på fremfinding af varer og opstilling, mens man i andre perioder kun stempler egentlig produktion. Produktionsstatistikkerne er udvidet med en statistik over brokkede emner Komme/gå modulet har fået tilføjet en fraværsstatistik Mulighed for låsning af ordre i TT-Plan og bedre styring af udearbejder Der er også kommet et helt nyt modul, Indgangsbog, som er beregnet på modtagelse, scanning, arkivering og godkendelse af kreditor/leverandørfakturaer, med prokurastyring o.l. Det bliver beskrevet i et separat nyhedsbrev senere, men modulet er klar til levering nu. Med venlig hilsen Dansk Produktions IT / M.S. Teknik ApS Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

3 Nyheder i C5 Factory version 6110: Indhold Version 2012 kerne...4 Lager, styklister og ruter/processer:...4 Ordremodul...5 Projektmodul...5 Produktionsordremodul...6 Indkøbsmodul...6 Lager/disponering/materialeforslag/superdisponering...7 CRM/Tilbudsmodul...7 Papirløs Produktion / Jobindrapportering...7 TT-Plan grafisk planlægning...8 Komme/gå modul...9 Servicemodul:...9 Pakke-system...9 Generel funktionalitet... 9 Nyt modul indgangsbog (Kreditorbilag)...9 Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

4 Version 2012 kerne Vi har taget kernen (teknikken) fra C5 version 2012, og lagt ind i C5 Factory version Det giver en række brugsmæssige fordele. Bl.a. kan man nu få sorteret data i et skærmbillede, bare ved at klikke med musen i kolonneoverskriften. Og man kan nu højreklikke på felter, og via højrekliksmenuen kopiere og indsætte data, og springe til hovedkartotek, hvis man står i et kartoteksfelt. Med den nye kerne følger også en række tekniske rettelser, primært rettelser, der gør det nemmere for programmørerne at udvikle ny funktionalitet. Lager, styklister og ruter/processer: Stykliste - Tilføjelse af menupunkterne Skip all og Un-Skip all. Skip bruges til at vælge, om C5 skal se bort fra udvalgte styklistelinier ved oprettelse af produktionsordrer, men beholde dem som dokumentation i lagerkartoteket. Det er relevant for virksomheder, der får lavet en del af deres produkter hos underleverandører. Lager posteringer: Der er indført farve på posteringer, så økonomiske transaktioner vises med blå skrift, fysiske med sort skrift letter overblikket, når man skimmer igennem posteringer og vil holde fokus på de økonomiske posteringer. Filter indført i Lager Kartotek Oversigt, så man kan afgrænse på livscykluskode. Det bevirker, at man nemt kan finde de varer, som f.eks. skal tjekkes m.h.t. indhold af stykliste, pris m.v. Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

5 Variantstyring: Ny udskrift af solgte varianter, kaldes inde fra varekortet. Fra ordreliniearkiv kan man se, hvilke varianter der er solgt. Styklisterevision: Hvis en stykliste er revisionsstyret, og man forsøger at ændre i styklisten uden først at oprette ny revision, bliver man forhindret heri. Reducerer risikoen for fejl. Der er nu tilføjet et symbol for vedhæftede dokumenter, så man ligesom med et notat tydeligt kan se, at der er vedhæftet filer. Ordremodul Der er nu indført to notatfelter på ordrelinier. Det ene bruges til notater til kunderne, det andet som internt notat. Det interne notat kopieres automatisk til produktionsordrer. Projektmodul Der er nu indført to notatfelter på projektlinier. Det ene bruges til notater til kunderne, det andet som internt notat. Det interne notat kopieres automatisk til produktionsordrer. Ny parameter indført, så begrænsningen på, hvem der må ændre leveringsdatoen på projektlinjer, gøres parameterstyret. Ansvarlig-feltet på projekt er nu med opslag til medarbejderkartotek. Hvis der indsættes ansvarlig på projekt, kopieres denne til Produktionsordre også. Dermed får projektledere nemmere ved at overskue, hvilke produktionsordrer, de skal holde øje med. Under Projekt Kartotek Projekt med ændret leveringsdato har vi nu færdigudviklet funktionen der gør, at når man ordreanerkender et projekt, så husker C5 brugeren på, at projektet skal bekræftes overfor kunden senere. Og hvis den produktion, der er oprettet fra projektlinien rykkes ud forbi den sidst bekræftede leverings-dato, dukker projektlinien igen op med besked om, at nu skal kunden have en ny bekræftelse. Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

6 Produktionsordremodul Ved frigivning af en produktionsordre, kan man nu automatisk få udskrevet produktionspapirer for både hovedordren og alle afledte underproduktioner, hvis man under systemparametre har vinget af i en ny parameter Automatisk udskrivning af underproduktioner. Man slipper dermed for en dialogboks for hver underproduktion, hvor man bliver spurgt om man vil udskrive. Ved oprettelse af produktionsordre med afledte produktioner, hvor produktionsordren blev oprettet fra en salgs- eller projektordre, blev prisgruppen fra kunden kun kopieret ind på hovedproduktionen, ikke også de afledte det kunne give en forkert forkalkuleret salgspris. Vi har programmeret en ny systemparameter: Skal afledte produktioner arve prisgruppe fra overprod. eller fra standard (nyt JaNej felt: "Ved afledt produktion, hent prisgruppe fra hovedproduktion?"). Ønske, at man kan "nedarve" ønsket leveringsdato fra hovedproduktion til underproduktioner - men TT-Plan må ikke gøre brug af dem. Nyt virtuelt felt, der viser hovedproduktions leveringsdato, er tilføjet. Skærmbilledet, hvor man kan redigere indrapporteret tid overført fra jobregistreringsmodulet Papirløs til C5, er blevet forbedret. I skærmbilledet vises nu også IPO koder, som er oprettet i Papirløs, dvs man kan få vist tiderne og ændre disse. Man kan nu også afgrænse pr. medarbejder, hvilke jobtider man vil se. Der er oprettet en ny knap i produktionskladden med teksten "Vis registreringer" som kalder rapporten MST_RegJob. Denne rapport viser stemplinger på produktionen foretaget i Papirløs på både maskiner og medarbejdere. Samme rapport er derfor redigeret, så den kan afgrænses på produktionsnummer, samt sortere i en anden rækkefølge (procestrin, medarbejder) Nyt skærmbillede under Produktion Periodisk, hvor man kan se og rette medarbejdernes jobstemplinger i Papirløs Produktion jobmodulet. Retter man her, rettes data også i produktionskladderne. Der er tilføjet en ny statistik, der viser brok på produktionerne. Produktionskladde: Man kan nu helt slette materialelinier i stedet for at angive 0 i forbrug slet med Alt+F9. Der er blevet ændret i rapport MST_RegMedarbejderHuman som ligger under Produktion/Rapporter- /Registreringer på medarbejder. Pausetid er blevet tilføjet til rapporten. Desuden for kolonnen forbrug rettet så den viser forbrug minus pausetid. Indkøbsmodul Der er nu indført farvemarkering i rykkersystem for indkøb, der har overskredet Bekræftet levering. (Levering burde være sket). Dermed kan man tydeligere holde fokus på, hvor der virkelig er problemer. Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

7 Funktionaliteten under Indkøbsenheder er forbedret. Hvis man nu angiver omregning mellem købs- og lagerenhed, men ikke angiver nogen leverandør, så virker denne omregning for alle leverandører, man fra gang til gang vælger at købe ind hos, og altså ikke kun hos de leverandører, omregningen var defineret for. Lager/disponering/materialeforslag/superdisponering Der er tilføjet et nyt felt PurchNeeddate i materialeforslag, som viser hvornår man senest skal bestille varen, for at få den hjem til behovsdatoen. PurchNeeddate beregnes som behovsdato minus transporttid og minus leverandørens leveringstid. Superdisponeringen er udvidet, sådan at den nu kan overføre behovsreferencer til materialeforslaget i C5. Derved kan man nu vælge helt at bruge superdisponeringen til at danne materialeforslag, frem for at bruge knappen til disponering på hver produktionsordre i C5. Eller man kan gøre både og, for de to metoder understøtter hinanden. Fordelen ved at anvende superdisponeringen er især, at denne kan danne helt friske/opdaterede materialeforslag når som helst. Superdisponeringen kan også advare om, hvor I evt. er ved at overdisponere. Kører i kun med C5 s disponering, er det nødvendigt, at I meget ofte (helst dagligt) behandler de forslag, der ligger i materialeforslaget. Tidligere var det kun C5 s disponering, der overførte behovsreferencer til materialeforslaget. Men dette kan superdisponeringen altså også gøre nu. Mere superdisponering: Antal over max. tager nu højde for indkøbskvanti Antal gode fratrækkes forventet antal ved produktion tilgange, da de allerede tæller med på beholdning. Superdisponering kan nu vise, hvor det er nødvendigt med en hurtigere transportform end standard transportform (consignments). I C5 Materialeforslag kan man nu vælge/ændre hovedlokation, så der oprettes flytteforslag på varen mellem andre lokationer, end dem behovene er til. Relevant, hvis I vælger at købe varerne ind til en anden lokation end oprindelig forventet. CRM/Tilbudsmodul Der er nu indført et ekstra faneblad i CRM Kartotek, så man kan holde åbne og afsluttede aktiviteter adskilt. Der kommer nu advarsel, hvis man i CRM Kartotek trykker Alt+F9 "vil du slette emnet?" Papirløs Produktion / Jobindrapportering Det store ønske om at kunne vælge, om start/opstillingstider skal stemples eller ej i papirløs, er indfriet. Via en systemparameter kan du vælge, om start-tider skal stemples eller ikke, og hvordan den stemplede tid så skal fordeles på start og drift: 1. Brug standard-starttiden på operationen, uanset tidsforbrug Den stemplede tid er kun drifttid. 2. Fordel den stemplede tid på start og drift, sådan at først tilgodeses den forventede starttid, dernæst puttes resten på drifttid. 3. Stempl både Start og Drift som hidtil. Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

8 Der er lavet decimal styring alle steder i Papirløs. Hvis man har fat i et varenummer, tjekker den antallet af decimaler på det varenummer og skriver værdien ned med det antal decimaler. Det samme gør sig gældende med gode/defekte - hvis der på produktet er angivet decimaler, skrives gode/defekte tilbage med max det antal decimaler, der er angivet på produktet. Der er indført, at uproduktiv tid nu kan skannes fra det skærmbillede, hvor man vælger hvilket job til uproduktiv tid, man vil køre på. Dette kunne man ikke før. Jobbet går i gang med det samme, når det er skannet ind. Desuden trak systemet ikke pauser fra ved job af typen uproduktiv tid. Dette er rettet Tilføjet parameter "Stop andre job til uproduktiv tid, hvis et nyt igangsættes". Hvis markeret, så vil den stoppe andre job af typen uproduktiv tid, hvis et nyt job tilføjes (og igangsættes) eller et eksisterende igangsættes. Feltet ønsket leveringsdato kan nu indsættes i joboversigten, så personalet kan se, hvornår ordren skal leveres. De kan i forvejen se, hvornår hvert job er planlagt til at starte. TT-Plan grafisk planlægning Mulighed for, at planlægning med "ubegrænset kapacitet" bibeholder den originale kalender på ressourcen, i stedet for at bruge "Altid" kalenderen. CSV export tilføjet, og alle eksport formater er nu sat til kun at gemme data - kræver licensen Udvidet rapportering i TTPlan. Option: Ressourcer der er sat til "planlægges IKKE" indlæses ikke - bl.a. nødvendigt ved brug af Visual Production - eller hvis man ønsker at køre som i tidligere tiders "planlægges IKKE". Kundenavn vises nu i "Tips" dialogboksen og "Vis Produktion" dialogboksen. Ny bruger rolle - PlanC5Only. Med denne funktion kan man tilkøbe en begrænset TT-Plan bruger, der KUN kan planlægge produktionsordrer inde fra C5, og kun én ad gangen. Denne bruger kan altså ikke gå ind i TT- Plan, kun aktivere planlægning af en konkret ordre fra produktionsordren i C5. Pris kr Ændret font i gantt-diagrammet - og viser nu "grafiske" symboler ved overskredet lev., multijob og kommende låsninger. Trin kan låses på ressourcer i ganttplanen, så jobbet fastholdes på denne ressource uanset masseplanlægning. Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

9 På samme måde kan hele produktionsordrer nu låses, så de ikke bliver planlagt om ved masseplanlægning. Der er indført Leveringsdato på "Landscape" version af Oversigts print. Ny parameter, så man kan tillade, at TT-Planlægger baglæns fra leveringsdato og FØR NU. Kan bruges til at fortælle, hvornår produktionsordrerne burde være startet. Kræver man har modulet Planlæg med ubegrænset kapacitet. Ny funktion/parameter, så (kun) produktioner med udearbejder, der er igangsat, kan få lov at gå før nu i planen. Dette fordi man jo typisk ikke får løbende færdigmelding på udearbejder, der dermed optager for meget tid i planen, fra de starter, til de er færdigmeldt. Komme/gå modul Ny statistik over medarbejdernes forskellige former for fravær. Servicemodul: Ændring, så dokumentreferencer på service ordrelinier gemmes i arkiv efter udskrivning af proformafaktura i Service Sag. Ændring, så standard tekster virker i Service event linjer. Servicemodul - Ændret så dokument referencer overføres til arkiv og gemmes her, så når man genfinder en gammel servicesag, vises også vedhæftede dokumenter/filer. Pakke-system Pakkesystem - Hvis pakkebeskrivelser ændres under fragt information overføres denne ændring til pakkerne. Generel funktionalitet Mulighed for at sætte op, om en skabelon til e-docprinter (PDF-/mail) indeholder salgsbetingelse eller lign. på sidste side. Ændring af elementer til integration, så det er muligt at lave udskrifterne sprogstyret. Nyt modul indgangsbog (Kreditorbilag) 4 år var det undervejs, nu er det der endelig: Indgangsbog-modulet. Med Indgangsbog kan man ankomstregistrere og scanne/journalisere kreditorbilag/regninger. Med tilhørende godkendelsessystem, hvor bilaget sendes via jeres normale mailsystem til godkender, og hvor godkendelse kan føre til automatisk slutbogføring. Vi fremsender snarest en brochure på modulet. Dansk Produktions IT, nyhedsbrev oktober 2012, C5 Factory version

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

C5 Sælger / Indkøber

C5 Sælger / Indkøber Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Sælger / Indkøber Kursus med fokus på de opgaver der varetages af sælgere og indkøbere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere