Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj Velkomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj 2009. 1. Velkomst"

Transkript

1 Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj Velkomst Landsrådets formand, Mette Bækgaard Jørgensen, bød velkommen til landsrådets første ordinære møde og fortsatte som mødeleder. Efter et mindeord for FDB s tidligere formand, Ebbe Lundgaard, der døde i marts, konstaterede hun, at forsamlingen var beslutningsdygtig med mindst 2/3 til stede, idet 110 af de 120 landsrådsmedlemmer var mødt frem. Blandt gæsterne ved mødets begyndelse var 6 bestyrelseskandidater uden sæde i landsrådet. Der var afbud fra 10 landsrådsmedlemmer: Flemming Jørgensen (distrikt 5), Heidi Tegnstedt Hansen (5), Steen Nielsen (5), Erling Nissen (7), Ole Tolstrup (8), Nete Dalsgaard (10), Brian Petersen (medarbejderrepræsentant for Coop Faglig), Leif Pedersen (Coop Faglig), Karsten Rømer (DLO) og Kristian Herlufsen (FDB, Severin og Republica). 2. Orientering om FDB's årsberetning for 2008 FDB s formand, Lasse Bolander, supplerede den skriftlige årsberetning. Det tætte parløb mellem FDB og Coop om strategier og handlingsplaner, vedtagelsen af en ny foreningsstruktur for FDB samt en ny kommunikationsstrategi er de forhold, der har præget det forgangne år. Det har dannet en god baggrund for, at FDB i 2009 kan fokusere på en strategi for ansvarlighed med et budget på 15 mio. kr. til nye projekter, så FDB kan komme til at spille den væsentlige rolle på nationalt plan, som bestyrelsen ønsker. Lasse Bolander nævnte, at FDB skal være parat til at vurdere sine forretningsområder. På trods af erfaringerne med mindre vellykkede ejerskaber skal vi ikke afskære os fra mulighederne for at søge nye veje på længere sigt, men der er ingen aktuelle planer. FDB s administrerende direktør, Thomas Bagge Olesen, besvarede fire på forhånd indsendte spørgsmål fra landsrådsmedlem Ane Riise-Knudsen: 1) Medlemtal Thomas Bagge Olesen bekræftede, at medlemstallet reelt er så højt, som vi bryster os af. Der er tæt på 1,7 mio. registrerede medlemsnumre, hvoraf det kun skønnes at være et meget lille antal personer, som har medlemskab flere steder, dvs. både som personligt medlem af FDB og medlemskab af en brugsforening. 2) Nye lokalformænd og problemer med at vælge butiksråd Oplysningerne om skift af formand i butiksråd og brugsforeningsbestyrelser skal findes på Forum for Medlemsvalgte under de enkelte butikker. I tilfælde, hvor der er problemer med at vælge butiksråd, vil FDB s administration gøre butikscheferne opmærksom på deres forpligtelse til at rekruttere medlemsvalgte og afholde medlemsmøder for at afhjælpe problemet. Det er således ikke en opgave for landsrådsmedlemmerne. 3) Foreningsstof og aktivitetskalender i Samvirke Der er fortsat fokus på at udvikle foreningsstoffet i Samvirke med både særlige foreningssider og artikler, som direkte beskriver FDB s aktiviteter. Med det store antal lokale aktiviteter spredt ud over landet vil det ikke være hensigtsmæssigt at bringe en aktivitetskalender i Samvirke i stedet vil man i fremtiden via CoopPlus kunne blive orienteret om arrangementer i sin tilhørsbutik. 4) Aktivitetsstøtte Der skal løbende opfordres til at gøre brug af mulighederne for at søge støtte til nye lokale eller regionale aktiviteter, netværksdannelse mv., som også distriktsmøderne har forsøgt at animere til. Der findes idéer og vejledning til at ansøge FDB s centrale aktivitetspulje på Forum for Medlemsvalgte, og FDB s administration er også gerne behjælpelig med at sikre en nem og hurtig sagsbehandling. Sluttelig svarede Thomas Bagge Olesen på spørgsmålet om ansøgninger til FDB s aktivitetspulje, at FDB i henhold til det indsendte budget for aktiviteten gerne bevilger en underskudsgaranti. 1

2 Landsrådsmedlem Jean Thierry havde ligeledes indsendt spørgsmål. Spørgsmålene havde med Coop Danmark at gøre og blev derfor besvaret om eftermiddagen under orienteringen fra Coop. Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 3. Godkendelse af FDB s årsrapport for 2008 FDB s økonomidirektør, Tom Stengade, uddybede en række regnskabsmæssige forhold med betydning for forståelsen af årsrapporten. Der er i koncernregnskabet for 2008 foretaget en regulering af den omvurdering af værdien af Coops ejendomme, som blev foretaget i 2007 i forbindelse med tilbagekøbet. Omvurderingen blev foretaget for at efterleve de gældende regnskabsregler på området. Der er endvidere foretaget ændringer i ejerstrukturen, som resulterer i en årlig rentebesparelse på 7-8 mio. kr. Det betyder blandt andet, at FDB nu ejer Coop Danmark gennem et holdingselskab. I forhold til det foregående års regnskab fremstår aktiviteten i Severin Kursuscenter nu i et særskilt selskab. Ved sammenligning med foregående år skal det desuden bemærkes, at der er sket organisatoriske ændringer i FDB's administration med en ny afdeling for ansvarlighed, en ny kommunikationsafdeling med både Samvirkeredaktion, kommunikation og pressekontakt, samt en ny afdeling for forening og medlemskab. Reklamebureauet Republica har i 2008 givet et overskud på ca. 10 mio. kr. før skat og lige så væsentligt er det, at andelen af kontrakter med firmaer uden for Coops regi er støt stigende. FDB s ejendomme er mestendels beliggende i Viby-kvarteret Sønderhøj og udlejet til stabile lejere, heriblandt Arla. Tom Stengade fortalte, at FDB er i færd med at opføre et nyt hovedkontor til Arla. Forlaget Libris figurerer på almindelig vis i regnskabet for 2008, idet salget af Libris er sket med virkning pr. 1. januar Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Valg af revisor Mikkel Sthyr fra revisionsfirmaet Grant Thornton blev enstemmigt genvalgt. 5. Valg af bestyrelse Fra FDB s medlemsskare skulle vælges 8 bestyrelsesmedlemmer, hvortil der var opstillet 25 kandidater. Til denne afstemning godkendte forsamlingen fire stemmetællere fra FDB s administration: Jeanne Blyme, Martin Højgaard, Tage Lund og Tine Ørnebjerg Pedersen. Ved afstemningen var der 104 stemmeberettigede. Til valget af 1 medarbejderrepræsentant til bestyrelsen var der opstillet 2 kandidater. Som stemmetællere valgtes landsrådets formand, Mette Bækgaard Jørgensen, og 2.næstformand, Anne Sandemand Schrøder. Der var 6 stemmeberettigede. Hver kandidat supplerede sin skriftlige præsentation med en mundtlig af højst 3 minutters varighed. Heidi Tengstedt Hansen var forhindret i at være til stede på grund af alvorlig sygdom i nærmeste familie, og i hendes sted oplæste landsrådsmedlem Gitte Piil Eriksen en præsentationstekst. Ved afstemningen om de 8 bestyrelsespladser skulle hver stemmeberettiget sætte kryds ved præcis 5 kandidater, som hver ville modtage 1 stemme. Hvert kryds havde altså samme gyldighed. Ved afstemningen om posten som medarbejderrepræsentant skulle hver stemmeberettiget sætte kryds ved 1 kandidat. 2

3 Afstemningen gav følgende resultat: Kandidat Stemmetal Valgperiode Stig Kjærgaard Jakobsen 53 stemmer 2009 til 2013 Ole Juel Jakobsen 52 stemmer 2009 til 2013 Torben Larsen 48 stemmer 2009 til 2013 Bjarne Dybdahl Andersen 40 stemmer 2009 til 2012 Anders Kaare Frederiksen 36 stemmer 2009 til 2012 Thorkild Fink 35 stemmer 2009 til 2011 Tage Rosenmeier 33 stemmer 2009 til 2011 Hanne Grethe Johnsen 30 stemmer 2009 til 2011 Jens Jacob Sørensen 24 stemmer Ikke valgt Hanne Lund Madsen 23 stemmer Ikke valgt Kurt Brunk Hansen 23 stemmer Ikke valgt Martin Helle 22 stemmer Ikke valgt Søren Rasmussen 19 stemmer Ikke valgt Jens Peter Schytte 13 stemmer Ikke valgt Sigrid Andersen 13 stemmer Ikke valgt Mariane Andreasen 11 stemmer Ikke valgt Maj-Lie Eskesen 10 stemmer Ikke valgt Torben Reimer Nielsen 7 stemmer Ikke valgt Jens Christian Sørensen 6 stemmer Ikke valgt Kai Lund 6 stemmer Ikke valgt Tatiana Bülow Christiansen 6 stemmer Ikke valgt Jens Erik Dalgaard Jensen 5 stemmer Ikke valgt Kristine Lytje 4 stemmer Ikke valgt Jean Thierry 1 stemme Ikke valgt Heidi Tengstedt Hansen 0 stemmer Ikke valgt Medarbejderrepræsentant: Birgitte Hesselbjerg 6 stemmer 2009 til 2012 Brian Sønderby Sundstrup 0 stemmer Ikke valgt Alle de tilstedeværende stemmeberettigede deltog i afstemningen, og der var ingen ugyldige stemmesedler. Efter bekendtgørelsen af afstemningsresultatet forlod de gæstende bestyrelseskandidater mødet. Med Tage Rosenmeiers valg til bestyrelsen fratræder han som landsrådets 1. næstformand. Landsrådets forretningsudvalg bliver fuldtalligt ved valg på næste landsrådsmøde den 24. oktober Orientering om FDB s nuværende og fremtidige aktiviteter samt beslutning om temaer for butiksaktiviteter i 2010 FDB s administrerende direktør, Thomas Bagge Olesen, fortalte, at FDB-koncernen som helhed i første kvartal ligger foran budget. Coop s, Republica s og Severin s resultater ligger pænt foran budget, resultatet af FDB s ejendomsdrift ligger på budget, og driften af foreningen FDB s administration er bedre end budget. Kvartalet har budt på en perlerække af positive pressehistorier med omtale af blandt andet det økologiske Danmarkskort fra FDB Analyse, Nøglehulskampagnen, årsmøder og generalforsamlinger samt Coop Danmarks gode resultater. Desuden bliver hvert nummer af Samvirke citeret i andre medier. Samvirke ligger foran budget på annonceindtægter, og antallet af modtagere af bladet er steget til over

4 Forårets distriktsmøder har haft 619 deltagere fra 255 butikker. FDB har fået evalueringsskemaer fra 522 deltagere fordelt med 426 medlemsvalgte, 30 butikschefer, 12 øvrige butiksansatte og 54 almindelige medlemmer. 75 % af deltagerne fandt mødet relevant eller meget relevant, og 89 % vil gerne komme igen. Thomas Bagge Olesen gav ordet til chef for ansvarlighedsafdelingen, Thomas Roland, som fortalte om afdelingen og opfordrede forsamlingen til at bestorme den med gode idéer. Der arbejdes projektorienteret og effektorienteret, dvs. der gives ressourcer til de projekter, der vurderes at have en effekt: Det skal gøre en forskel for dem, vi gør det for, og det skal gøre en forskel for FDB og Coop. Herefter fulgte en kort gennemgang af aktiviteter indenfor FDB s mærkesager. Sundhed Sundhedschef Ida Husby fortalte, at FDB's sundhedskampagne var begyndt ugen forinden med dagbladsannoncer med en gulerod i en stor isterning. Illustrationen går igen i quizzen på FDB s hjemmeside. Indsatserne på sundhedsområdet i 2009 omfatter blandt andet opsamling af viden og erfaring om sammenhængen mellem sundhed og dagligvarehandel, udformning af en sundhedsstrategi, det grove og det grønne, fokus på sunde mellemmåltider samt et projekt for udskåret frugt og grønt ved idrætsstævner ( stævnesnacks ). Udviklingskonsulent Tine Ørnebjerg Pedersen orienterede om FDB's indsats i Ebeltoft, hvor mere end borgere deltager i en storstilet slankekampagne, som DR til efteråret sender 10 tv-programmer om. Titlen er By på Skrump, og der findes megen information om det på DR s hjemmeside. FDB er den eneste aktør, der beskæftiger sig med kosten. Det gøres ved madlavningskurser med titlen Groft og grønt køkken samt med madpakkesmøring med Sebastian Klein, som i forvejen står bag FDB-udgivelsen Sebastians hemmelige madder. I Ebeltoft var han vært for 72 engagerede børn i indskolingsalderen (0.-2. klasse) og deres forældre. Der blev vist flotte billeder fra arrangementerne. Det er interessant for FDB at være på banen, når det giver mulighed for tv-dækning, og det hører med til indsatsen, at begge dele er udviklet som koncepter, der vil blive brugt i andre sammenhænge. Se beskrivelserne på Forum for Medlemsvalgte og udnyt muligheden for at gennemføre lignende aktiviteter ved at ansøge om tilskud fra FDB s centrale aktivitetspulje! Analysechef Lars Aarup fra FDB Analyse fremviste salgstal for fødevarer i Kvickly Ebeltoft på det tidspunkt, hvor By på Skrump blev igangsat og gav derved en smagsprøve på analyseværktøjet. Analyserne har fået sit eget afsnit på forsiden af fdb.dk, hvor der kan læses mere. By på Skrump gav et knæk opad i kurven for gulerødder og knækbrød, men salget af Nutella og peanutbutter steg også. Et forsøg med nedsættelse af prisen på frugt og grønt med 20 % i Kvickly Ebeltoft (svarende til at fratrække momsen) resulterede i en eksplosion i salget. Miljø Thomas Roland fortalte, at FDB har været med til at etablere partnerskabet Hold Danmark Rent, og at der er samarbejde med Økologisk Landsforening om butiksrettede events. Klima FDB udgiver en klimakogebog i samarbejde med Gyldendal. Den vil indeholde 7 kapitler med hver sit tema samt 7 ugeplaner og vil koste 75 kr. i boghandlere og i alle tre medlemskæder. Prisen er langt under det almindelige for en illustreret kogebog på næsten 200 sider. Til gengæld er oplaget på stk. også langt over det almindelige for de populæreste af slagsen. Bogen udkommer den 1. september FDB samarbejder med den grønne tænketank Concito, Danmarks Naturfredningsforening, DR Multimedier og Experimentariet om udformningen af et ambitiøst undervisningsmateriale, der skal lægge sig op ad en særlig klimaversion af DR 1 s NØRD-programmer. Madlavningskurserne, som blev nævnt under Ebeltoft-indsatsen, udvides til at være kurser i Groft, grønt og klimavenligt køkken og udbydes over hele landet i samarbejde med Liberalt Oplysnings Forbund, LOF. Etisk handel FDB s projekt i samarbejde med Nepenthes om at sikre bæredygtig produktion af FSC-certificeret regnskovstræ fra Honduras er gået ind i en ny fase med et 3-årigt program, hvor der certificeres større områder. Det giver nye typer træ og ikke mindst FSC-certificeret mahogni, som Coop kan aftage. Et andet projekt yder mikrolån fra FDB og FDB s medlemmer til afrikanske farmere, som sælger grøntsager til Coop. 4

5 Projektet er et testprojekt, som skal danne model for en større Afrika-indsats i 2010 med arbejdstitlen: "Out of Africa - Fairtrade på en FDB-måde". Næste skridt på vejen til det er et nært samarbejde med Coop om at identificere egnede varer. Bestyrelsens indstilling om, at temaerne for FDB s og Coops butiksaktiviter skal være sundhed i første halvdel af 2010 og økologi i anden halvdel af 2010, blev enstemmigt godkendt. 7. Orientering om Coop samt særligt indlæg om Fakta Coop Danmarks administrerende direktør, Jesper Lien, berettede om resultatet for 2008, som er Coop Danmarks bedste resultat nogensinde og for første gang udtryk for større vækst end den primære konkurrent, Dansk Supermarked. Herefter orienterede han om 2009, og hvordan markedet er blevet sværere. Resultaterne er fortsat bedre end budgetteret, men der er igangsat en plan B, hvor hver kæde gør sig særlige anstrengelser for at holde budgettet for resten af 2009 i det vigende marked. Der er en plan C klar til at blive igangsat, hvis markedsudviklingen nødvendiggør det. Coop fortsætter moderniseringer og etableringer af nye butikker og har i 2009 foreløbigt åbnet 7 nye butikker og gennemført en lang række butiksmoderniseringer. På salgssiden er både Änglamark og X-tra egne varemærker med succes. Antallet af Änglamark-varer og X-tra varer øges løbende i Jesper Lien sagde, at Änglamark er et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes at få ansvarlighed til at gå op i en højere enhed sammen med kommerciel gennemslagskraft og godt købmandskab. Der foretages en ændring af medlemslotteriet, idet medlemsmillionæren ændres fra juni måned, så der med udtrækning den 6. juli fordeles 40 præmier på hver kr. i stedet for den ene månedspræmie på 1 mio. kr. Formålet med ændringen er at få mere lokal presse. Fremtiden for CoopPlus skal besluttes i Jesper Lien vil undersøge forslaget fra et landsrådsmedlem om ved indførelsen af CoopPlus i 2010 at bruge kassebonen til at lokke med, hvor stort et beløb, der mangler i månedens indkøb for at rykke et bonustrin op. Der ligger omfattende IT-systemer bag CoopPlus, og sådanne funktioner kan derfor vise sig at være mere omkostningskrævende, end man umiddelbart antager. Et andet forslag fra et landsrådsmedlem var inspireret af, at DSB-billetter nu kan købes via mobilen. Det er ingen aktuelle planer om at indføre mobilbetaling i butikkerne. Der blev fremsat et ønske fra et landsrådsmedlem om, at der i alle forretninger skal være en computer til brug for kundemeter. Det kunne Jesper Lien ikke garantere, men han vil være opmærksom på ønsket i forbindelse med kommende kundemeteranalyser. Jesper Lien besvarede desuden skriftligt indsendte spørgsmål fra landsrådsmedlem Jean Thierry: 1) Global Compact og retten til fagforeningsdannelse og kollektive overenskomster FDB og Coop har med tilslutning til FN s Global Compact forpligtet sig til at arbejde for menneskerettigheder og vil sætte nye standarder for ansvarlighed i dagligvarebranchen. Det sker ved at følge leverandørerne nøje og gennem krav om, at de underskriver en særlig aftale, en Code of Conduct, som blandt andet skal sikre medarbejdernes rettigheder. Chiquita er et godt eksempel, fordi de for at leve op til aftalen har indgået aftale med en international bananarbejderforening. 2) Klima og varekøb i Asien Der er en transportbyrde og dermed en øget CO2-belastning ved at få produceret en vare i eksempelvis Kina, men transporten er kun en begrænset del af CO2-belastningen. Det er dog ikke en hemmelighed, at det primært er af konkurrencemæssige årsager, at en stor del af produktionen af nonfood varer sker i Fjernøsten - det er en forudsætning for Coops konkurrenceevne. Coop har naturligvis et ønske om at begrænse miljøbelastningen fra de varer, der sælges i butikkerne, og det sker primært gennem varekrav, hvor Coop stiller specifikke krav til varernes indhold af forskellige stoffer. Et eksempel på det er, at Coop ikke vil forhandle tekstiler med print af PVC. 5

6 3) Standarder for kvalitet og miljø for egne varemærker Jean Thierry havde bemærket, at produktionen af X-tra husholdningspapir var flyttet fra Sverige til Ungarn og var bekymret for kvalitet og miljø. Jesper Lien forsikrede, at der er øje for både kvalitet og miljø, og fortalte, at den nævnte flytning havde betydet en stor økonomisk gevinst. 4) 100 % økologisk butik? Coops butikker har det bredeste sortiment indenfor økologi sammenlignet med tilsvarende butikskoncepter. En dagligvarebutik er netop karakteriseret ved, at man kan få alle dagligvarer ét sted i modsætning til specialvarehandlen. Derfor har Coop valgt ikke at have en butik kun med fødevarer, der er økologiske. Coop prioriterer at placere de økologiske varer på synlige steder i butikkerne og via skiltning og markedsføring tydeligt og ofte at gøre opmærksom på disse varer. Der er indført kvartalsmøder mellem FDB's og Coops direktion, som skal være med til at sikre, at medlemsaktiviteterne er nøje koordineret. Afslutningsvis sagde Jesper Lien, at der er et godt hold i butikkerne og i baglandet, og at han er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden, selv om finanskrisen aktuelt kan mærkes overalt i samfundet. Jesper Lien gav derefter ordet til Faktas administrerende direktør, Michael Christiansen, som var indkaldt som særlig gæstetaler. Han orienterede om Faktakæden, som består af 363 butikker med medarbejdere. Omsætningen var i 2008 på 9,3 mia. kr., og resultatet var et overskud på 129 mio. kr. Discountsegmentet er i vækst, og der er der hård konkurrence mellem discountkæderne for at sikre sig den største del af væksten. Michael Christiansen gennemgik Faktas strategi for butiksnet, pris, sortiment, servicegrad samt uddannelse og udvikling af medarbejderne. Faktas indsats for ansvarlighed giver sig blandt andet udslag i et større økologisk sortiment i butikkerne, kampagner med fairtrade-produkter, pantknappen i flaskemodtagelsen samt leverandørkrav i form af Coops Code of Conduct. Faktas energiforbrug på køl/frost ligger % lavere end sammenlignelige konkurrenter, og i alle nye butikker er der låg på kølemontrerne. 8. Eventuelt Inden der blev åbnet for indlæg til punktet, blev ordet givet til Lasse Bolander, som takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet og bød den nye bestyrelse velkommen. Blandt udfordringerne for den nye bestyrelse er store beslutninger om fordelsprogrammet og andelskapital. Lasse Bolander fortalte, at bestyrelsesreferater fremover vil blive udsendt til landsrådsmedlemmerne, som også vil modtage et månedsbrev. På spørgsmål om erfaringerne med den nye struktur og med den brede information om landsrådsvalg og bestyrelsesvalg udtrykte Lasse Bolander, at han synes, det har været den rigtige vej at gå, og at det endnu er for tidligt at overveje ændringer. Ane Riise-Knudsen ønskede, at demokrati og integration bliver nye indsatsområder for FDB, og at der sættes fokus på medlemmerne og på kommunikation. Hun opfordrede til at kigge frem og komme med idéer til 5-årsplaner. Næste landsrådsmøde er lørdag den 24. oktober 2009 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Mette Bækgaard Jørgensen Tage Rosenmeier Anne Sandemand Schrøder Landsrådsformand 1. næstformand 2. næstformand 6

Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Årsrapport Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens landsrådsmøde Årsrapport Vallensbæk Torvevej 9 2620 Albertslund Telefon: 39 47 00 00 Hjemmeside:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

CSR - hvor svært kan det være?

CSR - hvor svært kan det være? copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk CSR - hvor svært kan det være? CSR - hvor svært kan det være? Kulturanalytisk casestudie om udfordringer

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere