Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj Velkomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj 2009. 1. Velkomst"

Transkript

1 Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj Velkomst Landsrådets formand, Mette Bækgaard Jørgensen, bød velkommen til landsrådets første ordinære møde og fortsatte som mødeleder. Efter et mindeord for FDB s tidligere formand, Ebbe Lundgaard, der døde i marts, konstaterede hun, at forsamlingen var beslutningsdygtig med mindst 2/3 til stede, idet 110 af de 120 landsrådsmedlemmer var mødt frem. Blandt gæsterne ved mødets begyndelse var 6 bestyrelseskandidater uden sæde i landsrådet. Der var afbud fra 10 landsrådsmedlemmer: Flemming Jørgensen (distrikt 5), Heidi Tegnstedt Hansen (5), Steen Nielsen (5), Erling Nissen (7), Ole Tolstrup (8), Nete Dalsgaard (10), Brian Petersen (medarbejderrepræsentant for Coop Faglig), Leif Pedersen (Coop Faglig), Karsten Rømer (DLO) og Kristian Herlufsen (FDB, Severin og Republica). 2. Orientering om FDB's årsberetning for 2008 FDB s formand, Lasse Bolander, supplerede den skriftlige årsberetning. Det tætte parløb mellem FDB og Coop om strategier og handlingsplaner, vedtagelsen af en ny foreningsstruktur for FDB samt en ny kommunikationsstrategi er de forhold, der har præget det forgangne år. Det har dannet en god baggrund for, at FDB i 2009 kan fokusere på en strategi for ansvarlighed med et budget på 15 mio. kr. til nye projekter, så FDB kan komme til at spille den væsentlige rolle på nationalt plan, som bestyrelsen ønsker. Lasse Bolander nævnte, at FDB skal være parat til at vurdere sine forretningsområder. På trods af erfaringerne med mindre vellykkede ejerskaber skal vi ikke afskære os fra mulighederne for at søge nye veje på længere sigt, men der er ingen aktuelle planer. FDB s administrerende direktør, Thomas Bagge Olesen, besvarede fire på forhånd indsendte spørgsmål fra landsrådsmedlem Ane Riise-Knudsen: 1) Medlemtal Thomas Bagge Olesen bekræftede, at medlemstallet reelt er så højt, som vi bryster os af. Der er tæt på 1,7 mio. registrerede medlemsnumre, hvoraf det kun skønnes at være et meget lille antal personer, som har medlemskab flere steder, dvs. både som personligt medlem af FDB og medlemskab af en brugsforening. 2) Nye lokalformænd og problemer med at vælge butiksråd Oplysningerne om skift af formand i butiksråd og brugsforeningsbestyrelser skal findes på Forum for Medlemsvalgte under de enkelte butikker. I tilfælde, hvor der er problemer med at vælge butiksråd, vil FDB s administration gøre butikscheferne opmærksom på deres forpligtelse til at rekruttere medlemsvalgte og afholde medlemsmøder for at afhjælpe problemet. Det er således ikke en opgave for landsrådsmedlemmerne. 3) Foreningsstof og aktivitetskalender i Samvirke Der er fortsat fokus på at udvikle foreningsstoffet i Samvirke med både særlige foreningssider og artikler, som direkte beskriver FDB s aktiviteter. Med det store antal lokale aktiviteter spredt ud over landet vil det ikke være hensigtsmæssigt at bringe en aktivitetskalender i Samvirke i stedet vil man i fremtiden via CoopPlus kunne blive orienteret om arrangementer i sin tilhørsbutik. 4) Aktivitetsstøtte Der skal løbende opfordres til at gøre brug af mulighederne for at søge støtte til nye lokale eller regionale aktiviteter, netværksdannelse mv., som også distriktsmøderne har forsøgt at animere til. Der findes idéer og vejledning til at ansøge FDB s centrale aktivitetspulje på Forum for Medlemsvalgte, og FDB s administration er også gerne behjælpelig med at sikre en nem og hurtig sagsbehandling. Sluttelig svarede Thomas Bagge Olesen på spørgsmålet om ansøgninger til FDB s aktivitetspulje, at FDB i henhold til det indsendte budget for aktiviteten gerne bevilger en underskudsgaranti. 1

2 Landsrådsmedlem Jean Thierry havde ligeledes indsendt spørgsmål. Spørgsmålene havde med Coop Danmark at gøre og blev derfor besvaret om eftermiddagen under orienteringen fra Coop. Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 3. Godkendelse af FDB s årsrapport for 2008 FDB s økonomidirektør, Tom Stengade, uddybede en række regnskabsmæssige forhold med betydning for forståelsen af årsrapporten. Der er i koncernregnskabet for 2008 foretaget en regulering af den omvurdering af værdien af Coops ejendomme, som blev foretaget i 2007 i forbindelse med tilbagekøbet. Omvurderingen blev foretaget for at efterleve de gældende regnskabsregler på området. Der er endvidere foretaget ændringer i ejerstrukturen, som resulterer i en årlig rentebesparelse på 7-8 mio. kr. Det betyder blandt andet, at FDB nu ejer Coop Danmark gennem et holdingselskab. I forhold til det foregående års regnskab fremstår aktiviteten i Severin Kursuscenter nu i et særskilt selskab. Ved sammenligning med foregående år skal det desuden bemærkes, at der er sket organisatoriske ændringer i FDB's administration med en ny afdeling for ansvarlighed, en ny kommunikationsafdeling med både Samvirkeredaktion, kommunikation og pressekontakt, samt en ny afdeling for forening og medlemskab. Reklamebureauet Republica har i 2008 givet et overskud på ca. 10 mio. kr. før skat og lige så væsentligt er det, at andelen af kontrakter med firmaer uden for Coops regi er støt stigende. FDB s ejendomme er mestendels beliggende i Viby-kvarteret Sønderhøj og udlejet til stabile lejere, heriblandt Arla. Tom Stengade fortalte, at FDB er i færd med at opføre et nyt hovedkontor til Arla. Forlaget Libris figurerer på almindelig vis i regnskabet for 2008, idet salget af Libris er sket med virkning pr. 1. januar Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Valg af revisor Mikkel Sthyr fra revisionsfirmaet Grant Thornton blev enstemmigt genvalgt. 5. Valg af bestyrelse Fra FDB s medlemsskare skulle vælges 8 bestyrelsesmedlemmer, hvortil der var opstillet 25 kandidater. Til denne afstemning godkendte forsamlingen fire stemmetællere fra FDB s administration: Jeanne Blyme, Martin Højgaard, Tage Lund og Tine Ørnebjerg Pedersen. Ved afstemningen var der 104 stemmeberettigede. Til valget af 1 medarbejderrepræsentant til bestyrelsen var der opstillet 2 kandidater. Som stemmetællere valgtes landsrådets formand, Mette Bækgaard Jørgensen, og 2.næstformand, Anne Sandemand Schrøder. Der var 6 stemmeberettigede. Hver kandidat supplerede sin skriftlige præsentation med en mundtlig af højst 3 minutters varighed. Heidi Tengstedt Hansen var forhindret i at være til stede på grund af alvorlig sygdom i nærmeste familie, og i hendes sted oplæste landsrådsmedlem Gitte Piil Eriksen en præsentationstekst. Ved afstemningen om de 8 bestyrelsespladser skulle hver stemmeberettiget sætte kryds ved præcis 5 kandidater, som hver ville modtage 1 stemme. Hvert kryds havde altså samme gyldighed. Ved afstemningen om posten som medarbejderrepræsentant skulle hver stemmeberettiget sætte kryds ved 1 kandidat. 2

3 Afstemningen gav følgende resultat: Kandidat Stemmetal Valgperiode Stig Kjærgaard Jakobsen 53 stemmer 2009 til 2013 Ole Juel Jakobsen 52 stemmer 2009 til 2013 Torben Larsen 48 stemmer 2009 til 2013 Bjarne Dybdahl Andersen 40 stemmer 2009 til 2012 Anders Kaare Frederiksen 36 stemmer 2009 til 2012 Thorkild Fink 35 stemmer 2009 til 2011 Tage Rosenmeier 33 stemmer 2009 til 2011 Hanne Grethe Johnsen 30 stemmer 2009 til 2011 Jens Jacob Sørensen 24 stemmer Ikke valgt Hanne Lund Madsen 23 stemmer Ikke valgt Kurt Brunk Hansen 23 stemmer Ikke valgt Martin Helle 22 stemmer Ikke valgt Søren Rasmussen 19 stemmer Ikke valgt Jens Peter Schytte 13 stemmer Ikke valgt Sigrid Andersen 13 stemmer Ikke valgt Mariane Andreasen 11 stemmer Ikke valgt Maj-Lie Eskesen 10 stemmer Ikke valgt Torben Reimer Nielsen 7 stemmer Ikke valgt Jens Christian Sørensen 6 stemmer Ikke valgt Kai Lund 6 stemmer Ikke valgt Tatiana Bülow Christiansen 6 stemmer Ikke valgt Jens Erik Dalgaard Jensen 5 stemmer Ikke valgt Kristine Lytje 4 stemmer Ikke valgt Jean Thierry 1 stemme Ikke valgt Heidi Tengstedt Hansen 0 stemmer Ikke valgt Medarbejderrepræsentant: Birgitte Hesselbjerg 6 stemmer 2009 til 2012 Brian Sønderby Sundstrup 0 stemmer Ikke valgt Alle de tilstedeværende stemmeberettigede deltog i afstemningen, og der var ingen ugyldige stemmesedler. Efter bekendtgørelsen af afstemningsresultatet forlod de gæstende bestyrelseskandidater mødet. Med Tage Rosenmeiers valg til bestyrelsen fratræder han som landsrådets 1. næstformand. Landsrådets forretningsudvalg bliver fuldtalligt ved valg på næste landsrådsmøde den 24. oktober Orientering om FDB s nuværende og fremtidige aktiviteter samt beslutning om temaer for butiksaktiviteter i 2010 FDB s administrerende direktør, Thomas Bagge Olesen, fortalte, at FDB-koncernen som helhed i første kvartal ligger foran budget. Coop s, Republica s og Severin s resultater ligger pænt foran budget, resultatet af FDB s ejendomsdrift ligger på budget, og driften af foreningen FDB s administration er bedre end budget. Kvartalet har budt på en perlerække af positive pressehistorier med omtale af blandt andet det økologiske Danmarkskort fra FDB Analyse, Nøglehulskampagnen, årsmøder og generalforsamlinger samt Coop Danmarks gode resultater. Desuden bliver hvert nummer af Samvirke citeret i andre medier. Samvirke ligger foran budget på annonceindtægter, og antallet af modtagere af bladet er steget til over

4 Forårets distriktsmøder har haft 619 deltagere fra 255 butikker. FDB har fået evalueringsskemaer fra 522 deltagere fordelt med 426 medlemsvalgte, 30 butikschefer, 12 øvrige butiksansatte og 54 almindelige medlemmer. 75 % af deltagerne fandt mødet relevant eller meget relevant, og 89 % vil gerne komme igen. Thomas Bagge Olesen gav ordet til chef for ansvarlighedsafdelingen, Thomas Roland, som fortalte om afdelingen og opfordrede forsamlingen til at bestorme den med gode idéer. Der arbejdes projektorienteret og effektorienteret, dvs. der gives ressourcer til de projekter, der vurderes at have en effekt: Det skal gøre en forskel for dem, vi gør det for, og det skal gøre en forskel for FDB og Coop. Herefter fulgte en kort gennemgang af aktiviteter indenfor FDB s mærkesager. Sundhed Sundhedschef Ida Husby fortalte, at FDB's sundhedskampagne var begyndt ugen forinden med dagbladsannoncer med en gulerod i en stor isterning. Illustrationen går igen i quizzen på FDB s hjemmeside. Indsatserne på sundhedsområdet i 2009 omfatter blandt andet opsamling af viden og erfaring om sammenhængen mellem sundhed og dagligvarehandel, udformning af en sundhedsstrategi, det grove og det grønne, fokus på sunde mellemmåltider samt et projekt for udskåret frugt og grønt ved idrætsstævner ( stævnesnacks ). Udviklingskonsulent Tine Ørnebjerg Pedersen orienterede om FDB's indsats i Ebeltoft, hvor mere end borgere deltager i en storstilet slankekampagne, som DR til efteråret sender 10 tv-programmer om. Titlen er By på Skrump, og der findes megen information om det på DR s hjemmeside. FDB er den eneste aktør, der beskæftiger sig med kosten. Det gøres ved madlavningskurser med titlen Groft og grønt køkken samt med madpakkesmøring med Sebastian Klein, som i forvejen står bag FDB-udgivelsen Sebastians hemmelige madder. I Ebeltoft var han vært for 72 engagerede børn i indskolingsalderen (0.-2. klasse) og deres forældre. Der blev vist flotte billeder fra arrangementerne. Det er interessant for FDB at være på banen, når det giver mulighed for tv-dækning, og det hører med til indsatsen, at begge dele er udviklet som koncepter, der vil blive brugt i andre sammenhænge. Se beskrivelserne på Forum for Medlemsvalgte og udnyt muligheden for at gennemføre lignende aktiviteter ved at ansøge om tilskud fra FDB s centrale aktivitetspulje! Analysechef Lars Aarup fra FDB Analyse fremviste salgstal for fødevarer i Kvickly Ebeltoft på det tidspunkt, hvor By på Skrump blev igangsat og gav derved en smagsprøve på analyseværktøjet. Analyserne har fået sit eget afsnit på forsiden af fdb.dk, hvor der kan læses mere. By på Skrump gav et knæk opad i kurven for gulerødder og knækbrød, men salget af Nutella og peanutbutter steg også. Et forsøg med nedsættelse af prisen på frugt og grønt med 20 % i Kvickly Ebeltoft (svarende til at fratrække momsen) resulterede i en eksplosion i salget. Miljø Thomas Roland fortalte, at FDB har været med til at etablere partnerskabet Hold Danmark Rent, og at der er samarbejde med Økologisk Landsforening om butiksrettede events. Klima FDB udgiver en klimakogebog i samarbejde med Gyldendal. Den vil indeholde 7 kapitler med hver sit tema samt 7 ugeplaner og vil koste 75 kr. i boghandlere og i alle tre medlemskæder. Prisen er langt under det almindelige for en illustreret kogebog på næsten 200 sider. Til gengæld er oplaget på stk. også langt over det almindelige for de populæreste af slagsen. Bogen udkommer den 1. september FDB samarbejder med den grønne tænketank Concito, Danmarks Naturfredningsforening, DR Multimedier og Experimentariet om udformningen af et ambitiøst undervisningsmateriale, der skal lægge sig op ad en særlig klimaversion af DR 1 s NØRD-programmer. Madlavningskurserne, som blev nævnt under Ebeltoft-indsatsen, udvides til at være kurser i Groft, grønt og klimavenligt køkken og udbydes over hele landet i samarbejde med Liberalt Oplysnings Forbund, LOF. Etisk handel FDB s projekt i samarbejde med Nepenthes om at sikre bæredygtig produktion af FSC-certificeret regnskovstræ fra Honduras er gået ind i en ny fase med et 3-årigt program, hvor der certificeres større områder. Det giver nye typer træ og ikke mindst FSC-certificeret mahogni, som Coop kan aftage. Et andet projekt yder mikrolån fra FDB og FDB s medlemmer til afrikanske farmere, som sælger grøntsager til Coop. 4

5 Projektet er et testprojekt, som skal danne model for en større Afrika-indsats i 2010 med arbejdstitlen: "Out of Africa - Fairtrade på en FDB-måde". Næste skridt på vejen til det er et nært samarbejde med Coop om at identificere egnede varer. Bestyrelsens indstilling om, at temaerne for FDB s og Coops butiksaktiviter skal være sundhed i første halvdel af 2010 og økologi i anden halvdel af 2010, blev enstemmigt godkendt. 7. Orientering om Coop samt særligt indlæg om Fakta Coop Danmarks administrerende direktør, Jesper Lien, berettede om resultatet for 2008, som er Coop Danmarks bedste resultat nogensinde og for første gang udtryk for større vækst end den primære konkurrent, Dansk Supermarked. Herefter orienterede han om 2009, og hvordan markedet er blevet sværere. Resultaterne er fortsat bedre end budgetteret, men der er igangsat en plan B, hvor hver kæde gør sig særlige anstrengelser for at holde budgettet for resten af 2009 i det vigende marked. Der er en plan C klar til at blive igangsat, hvis markedsudviklingen nødvendiggør det. Coop fortsætter moderniseringer og etableringer af nye butikker og har i 2009 foreløbigt åbnet 7 nye butikker og gennemført en lang række butiksmoderniseringer. På salgssiden er både Änglamark og X-tra egne varemærker med succes. Antallet af Änglamark-varer og X-tra varer øges løbende i Jesper Lien sagde, at Änglamark er et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes at få ansvarlighed til at gå op i en højere enhed sammen med kommerciel gennemslagskraft og godt købmandskab. Der foretages en ændring af medlemslotteriet, idet medlemsmillionæren ændres fra juni måned, så der med udtrækning den 6. juli fordeles 40 præmier på hver kr. i stedet for den ene månedspræmie på 1 mio. kr. Formålet med ændringen er at få mere lokal presse. Fremtiden for CoopPlus skal besluttes i Jesper Lien vil undersøge forslaget fra et landsrådsmedlem om ved indførelsen af CoopPlus i 2010 at bruge kassebonen til at lokke med, hvor stort et beløb, der mangler i månedens indkøb for at rykke et bonustrin op. Der ligger omfattende IT-systemer bag CoopPlus, og sådanne funktioner kan derfor vise sig at være mere omkostningskrævende, end man umiddelbart antager. Et andet forslag fra et landsrådsmedlem var inspireret af, at DSB-billetter nu kan købes via mobilen. Det er ingen aktuelle planer om at indføre mobilbetaling i butikkerne. Der blev fremsat et ønske fra et landsrådsmedlem om, at der i alle forretninger skal være en computer til brug for kundemeter. Det kunne Jesper Lien ikke garantere, men han vil være opmærksom på ønsket i forbindelse med kommende kundemeteranalyser. Jesper Lien besvarede desuden skriftligt indsendte spørgsmål fra landsrådsmedlem Jean Thierry: 1) Global Compact og retten til fagforeningsdannelse og kollektive overenskomster FDB og Coop har med tilslutning til FN s Global Compact forpligtet sig til at arbejde for menneskerettigheder og vil sætte nye standarder for ansvarlighed i dagligvarebranchen. Det sker ved at følge leverandørerne nøje og gennem krav om, at de underskriver en særlig aftale, en Code of Conduct, som blandt andet skal sikre medarbejdernes rettigheder. Chiquita er et godt eksempel, fordi de for at leve op til aftalen har indgået aftale med en international bananarbejderforening. 2) Klima og varekøb i Asien Der er en transportbyrde og dermed en øget CO2-belastning ved at få produceret en vare i eksempelvis Kina, men transporten er kun en begrænset del af CO2-belastningen. Det er dog ikke en hemmelighed, at det primært er af konkurrencemæssige årsager, at en stor del af produktionen af nonfood varer sker i Fjernøsten - det er en forudsætning for Coops konkurrenceevne. Coop har naturligvis et ønske om at begrænse miljøbelastningen fra de varer, der sælges i butikkerne, og det sker primært gennem varekrav, hvor Coop stiller specifikke krav til varernes indhold af forskellige stoffer. Et eksempel på det er, at Coop ikke vil forhandle tekstiler med print af PVC. 5

6 3) Standarder for kvalitet og miljø for egne varemærker Jean Thierry havde bemærket, at produktionen af X-tra husholdningspapir var flyttet fra Sverige til Ungarn og var bekymret for kvalitet og miljø. Jesper Lien forsikrede, at der er øje for både kvalitet og miljø, og fortalte, at den nævnte flytning havde betydet en stor økonomisk gevinst. 4) 100 % økologisk butik? Coops butikker har det bredeste sortiment indenfor økologi sammenlignet med tilsvarende butikskoncepter. En dagligvarebutik er netop karakteriseret ved, at man kan få alle dagligvarer ét sted i modsætning til specialvarehandlen. Derfor har Coop valgt ikke at have en butik kun med fødevarer, der er økologiske. Coop prioriterer at placere de økologiske varer på synlige steder i butikkerne og via skiltning og markedsføring tydeligt og ofte at gøre opmærksom på disse varer. Der er indført kvartalsmøder mellem FDB's og Coops direktion, som skal være med til at sikre, at medlemsaktiviteterne er nøje koordineret. Afslutningsvis sagde Jesper Lien, at der er et godt hold i butikkerne og i baglandet, og at han er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden, selv om finanskrisen aktuelt kan mærkes overalt i samfundet. Jesper Lien gav derefter ordet til Faktas administrerende direktør, Michael Christiansen, som var indkaldt som særlig gæstetaler. Han orienterede om Faktakæden, som består af 363 butikker med medarbejdere. Omsætningen var i 2008 på 9,3 mia. kr., og resultatet var et overskud på 129 mio. kr. Discountsegmentet er i vækst, og der er der hård konkurrence mellem discountkæderne for at sikre sig den største del af væksten. Michael Christiansen gennemgik Faktas strategi for butiksnet, pris, sortiment, servicegrad samt uddannelse og udvikling af medarbejderne. Faktas indsats for ansvarlighed giver sig blandt andet udslag i et større økologisk sortiment i butikkerne, kampagner med fairtrade-produkter, pantknappen i flaskemodtagelsen samt leverandørkrav i form af Coops Code of Conduct. Faktas energiforbrug på køl/frost ligger % lavere end sammenlignelige konkurrenter, og i alle nye butikker er der låg på kølemontrerne. 8. Eventuelt Inden der blev åbnet for indlæg til punktet, blev ordet givet til Lasse Bolander, som takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet og bød den nye bestyrelse velkommen. Blandt udfordringerne for den nye bestyrelse er store beslutninger om fordelsprogrammet og andelskapital. Lasse Bolander fortalte, at bestyrelsesreferater fremover vil blive udsendt til landsrådsmedlemmerne, som også vil modtage et månedsbrev. På spørgsmål om erfaringerne med den nye struktur og med den brede information om landsrådsvalg og bestyrelsesvalg udtrykte Lasse Bolander, at han synes, det har været den rigtige vej at gå, og at det endnu er for tidligt at overveje ændringer. Ane Riise-Knudsen ønskede, at demokrati og integration bliver nye indsatsområder for FDB, og at der sættes fokus på medlemmerne og på kommunikation. Hun opfordrede til at kigge frem og komme med idéer til 5-årsplaner. Næste landsrådsmøde er lørdag den 24. oktober 2009 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Mette Bækgaard Jørgensen Tage Rosenmeier Anne Sandemand Schrøder Landsrådsformand 1. næstformand 2. næstformand 6

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation I disse opgavebeskrivelser kaldes Coop amba for Coop. Opgavebeskrivelserne fastlægger regler for de opgaver, en butiksbestyrelse, en brugsforeningsbestyrelse,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Det er stort at være medlem af FDB FDB ejer Coop, Danmarks største dagligvarevirksomhed, og det er vores medlemmer, som ejer os. I hver dagen møder du os som Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende:

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere