Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj Velkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj 2009. 1. Velkomst"

Transkript

1 Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj Velkomst Landsrådets formand, Mette Bækgaard Jørgensen, bød velkommen til landsrådets første ordinære møde og fortsatte som mødeleder. Efter et mindeord for FDB s tidligere formand, Ebbe Lundgaard, der døde i marts, konstaterede hun, at forsamlingen var beslutningsdygtig med mindst 2/3 til stede, idet 110 af de 120 landsrådsmedlemmer var mødt frem. Blandt gæsterne ved mødets begyndelse var 6 bestyrelseskandidater uden sæde i landsrådet. Der var afbud fra 10 landsrådsmedlemmer: Flemming Jørgensen (distrikt 5), Heidi Tegnstedt Hansen (5), Steen Nielsen (5), Erling Nissen (7), Ole Tolstrup (8), Nete Dalsgaard (10), Brian Petersen (medarbejderrepræsentant for Coop Faglig), Leif Pedersen (Coop Faglig), Karsten Rømer (DLO) og Kristian Herlufsen (FDB, Severin og Republica). 2. Orientering om FDB's årsberetning for 2008 FDB s formand, Lasse Bolander, supplerede den skriftlige årsberetning. Det tætte parløb mellem FDB og Coop om strategier og handlingsplaner, vedtagelsen af en ny foreningsstruktur for FDB samt en ny kommunikationsstrategi er de forhold, der har præget det forgangne år. Det har dannet en god baggrund for, at FDB i 2009 kan fokusere på en strategi for ansvarlighed med et budget på 15 mio. kr. til nye projekter, så FDB kan komme til at spille den væsentlige rolle på nationalt plan, som bestyrelsen ønsker. Lasse Bolander nævnte, at FDB skal være parat til at vurdere sine forretningsområder. På trods af erfaringerne med mindre vellykkede ejerskaber skal vi ikke afskære os fra mulighederne for at søge nye veje på længere sigt, men der er ingen aktuelle planer. FDB s administrerende direktør, Thomas Bagge Olesen, besvarede fire på forhånd indsendte spørgsmål fra landsrådsmedlem Ane Riise-Knudsen: 1) Medlemtal Thomas Bagge Olesen bekræftede, at medlemstallet reelt er så højt, som vi bryster os af. Der er tæt på 1,7 mio. registrerede medlemsnumre, hvoraf det kun skønnes at være et meget lille antal personer, som har medlemskab flere steder, dvs. både som personligt medlem af FDB og medlemskab af en brugsforening. 2) Nye lokalformænd og problemer med at vælge butiksråd Oplysningerne om skift af formand i butiksråd og brugsforeningsbestyrelser skal findes på Forum for Medlemsvalgte under de enkelte butikker. I tilfælde, hvor der er problemer med at vælge butiksråd, vil FDB s administration gøre butikscheferne opmærksom på deres forpligtelse til at rekruttere medlemsvalgte og afholde medlemsmøder for at afhjælpe problemet. Det er således ikke en opgave for landsrådsmedlemmerne. 3) Foreningsstof og aktivitetskalender i Samvirke Der er fortsat fokus på at udvikle foreningsstoffet i Samvirke med både særlige foreningssider og artikler, som direkte beskriver FDB s aktiviteter. Med det store antal lokale aktiviteter spredt ud over landet vil det ikke være hensigtsmæssigt at bringe en aktivitetskalender i Samvirke i stedet vil man i fremtiden via CoopPlus kunne blive orienteret om arrangementer i sin tilhørsbutik. 4) Aktivitetsstøtte Der skal løbende opfordres til at gøre brug af mulighederne for at søge støtte til nye lokale eller regionale aktiviteter, netværksdannelse mv., som også distriktsmøderne har forsøgt at animere til. Der findes idéer og vejledning til at ansøge FDB s centrale aktivitetspulje på Forum for Medlemsvalgte, og FDB s administration er også gerne behjælpelig med at sikre en nem og hurtig sagsbehandling. Sluttelig svarede Thomas Bagge Olesen på spørgsmålet om ansøgninger til FDB s aktivitetspulje, at FDB i henhold til det indsendte budget for aktiviteten gerne bevilger en underskudsgaranti. 1

2 Landsrådsmedlem Jean Thierry havde ligeledes indsendt spørgsmål. Spørgsmålene havde med Coop Danmark at gøre og blev derfor besvaret om eftermiddagen under orienteringen fra Coop. Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 3. Godkendelse af FDB s årsrapport for 2008 FDB s økonomidirektør, Tom Stengade, uddybede en række regnskabsmæssige forhold med betydning for forståelsen af årsrapporten. Der er i koncernregnskabet for 2008 foretaget en regulering af den omvurdering af værdien af Coops ejendomme, som blev foretaget i 2007 i forbindelse med tilbagekøbet. Omvurderingen blev foretaget for at efterleve de gældende regnskabsregler på området. Der er endvidere foretaget ændringer i ejerstrukturen, som resulterer i en årlig rentebesparelse på 7-8 mio. kr. Det betyder blandt andet, at FDB nu ejer Coop Danmark gennem et holdingselskab. I forhold til det foregående års regnskab fremstår aktiviteten i Severin Kursuscenter nu i et særskilt selskab. Ved sammenligning med foregående år skal det desuden bemærkes, at der er sket organisatoriske ændringer i FDB's administration med en ny afdeling for ansvarlighed, en ny kommunikationsafdeling med både Samvirkeredaktion, kommunikation og pressekontakt, samt en ny afdeling for forening og medlemskab. Reklamebureauet Republica har i 2008 givet et overskud på ca. 10 mio. kr. før skat og lige så væsentligt er det, at andelen af kontrakter med firmaer uden for Coops regi er støt stigende. FDB s ejendomme er mestendels beliggende i Viby-kvarteret Sønderhøj og udlejet til stabile lejere, heriblandt Arla. Tom Stengade fortalte, at FDB er i færd med at opføre et nyt hovedkontor til Arla. Forlaget Libris figurerer på almindelig vis i regnskabet for 2008, idet salget af Libris er sket med virkning pr. 1. januar Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Valg af revisor Mikkel Sthyr fra revisionsfirmaet Grant Thornton blev enstemmigt genvalgt. 5. Valg af bestyrelse Fra FDB s medlemsskare skulle vælges 8 bestyrelsesmedlemmer, hvortil der var opstillet 25 kandidater. Til denne afstemning godkendte forsamlingen fire stemmetællere fra FDB s administration: Jeanne Blyme, Martin Højgaard, Tage Lund og Tine Ørnebjerg Pedersen. Ved afstemningen var der 104 stemmeberettigede. Til valget af 1 medarbejderrepræsentant til bestyrelsen var der opstillet 2 kandidater. Som stemmetællere valgtes landsrådets formand, Mette Bækgaard Jørgensen, og 2.næstformand, Anne Sandemand Schrøder. Der var 6 stemmeberettigede. Hver kandidat supplerede sin skriftlige præsentation med en mundtlig af højst 3 minutters varighed. Heidi Tengstedt Hansen var forhindret i at være til stede på grund af alvorlig sygdom i nærmeste familie, og i hendes sted oplæste landsrådsmedlem Gitte Piil Eriksen en præsentationstekst. Ved afstemningen om de 8 bestyrelsespladser skulle hver stemmeberettiget sætte kryds ved præcis 5 kandidater, som hver ville modtage 1 stemme. Hvert kryds havde altså samme gyldighed. Ved afstemningen om posten som medarbejderrepræsentant skulle hver stemmeberettiget sætte kryds ved 1 kandidat. 2

3 Afstemningen gav følgende resultat: Kandidat Stemmetal Valgperiode Stig Kjærgaard Jakobsen 53 stemmer 2009 til 2013 Ole Juel Jakobsen 52 stemmer 2009 til 2013 Torben Larsen 48 stemmer 2009 til 2013 Bjarne Dybdahl Andersen 40 stemmer 2009 til 2012 Anders Kaare Frederiksen 36 stemmer 2009 til 2012 Thorkild Fink 35 stemmer 2009 til 2011 Tage Rosenmeier 33 stemmer 2009 til 2011 Hanne Grethe Johnsen 30 stemmer 2009 til 2011 Jens Jacob Sørensen 24 stemmer Ikke valgt Hanne Lund Madsen 23 stemmer Ikke valgt Kurt Brunk Hansen 23 stemmer Ikke valgt Martin Helle 22 stemmer Ikke valgt Søren Rasmussen 19 stemmer Ikke valgt Jens Peter Schytte 13 stemmer Ikke valgt Sigrid Andersen 13 stemmer Ikke valgt Mariane Andreasen 11 stemmer Ikke valgt Maj-Lie Eskesen 10 stemmer Ikke valgt Torben Reimer Nielsen 7 stemmer Ikke valgt Jens Christian Sørensen 6 stemmer Ikke valgt Kai Lund 6 stemmer Ikke valgt Tatiana Bülow Christiansen 6 stemmer Ikke valgt Jens Erik Dalgaard Jensen 5 stemmer Ikke valgt Kristine Lytje 4 stemmer Ikke valgt Jean Thierry 1 stemme Ikke valgt Heidi Tengstedt Hansen 0 stemmer Ikke valgt Medarbejderrepræsentant: Birgitte Hesselbjerg 6 stemmer 2009 til 2012 Brian Sønderby Sundstrup 0 stemmer Ikke valgt Alle de tilstedeværende stemmeberettigede deltog i afstemningen, og der var ingen ugyldige stemmesedler. Efter bekendtgørelsen af afstemningsresultatet forlod de gæstende bestyrelseskandidater mødet. Med Tage Rosenmeiers valg til bestyrelsen fratræder han som landsrådets 1. næstformand. Landsrådets forretningsudvalg bliver fuldtalligt ved valg på næste landsrådsmøde den 24. oktober Orientering om FDB s nuværende og fremtidige aktiviteter samt beslutning om temaer for butiksaktiviteter i 2010 FDB s administrerende direktør, Thomas Bagge Olesen, fortalte, at FDB-koncernen som helhed i første kvartal ligger foran budget. Coop s, Republica s og Severin s resultater ligger pænt foran budget, resultatet af FDB s ejendomsdrift ligger på budget, og driften af foreningen FDB s administration er bedre end budget. Kvartalet har budt på en perlerække af positive pressehistorier med omtale af blandt andet det økologiske Danmarkskort fra FDB Analyse, Nøglehulskampagnen, årsmøder og generalforsamlinger samt Coop Danmarks gode resultater. Desuden bliver hvert nummer af Samvirke citeret i andre medier. Samvirke ligger foran budget på annonceindtægter, og antallet af modtagere af bladet er steget til over

4 Forårets distriktsmøder har haft 619 deltagere fra 255 butikker. FDB har fået evalueringsskemaer fra 522 deltagere fordelt med 426 medlemsvalgte, 30 butikschefer, 12 øvrige butiksansatte og 54 almindelige medlemmer. 75 % af deltagerne fandt mødet relevant eller meget relevant, og 89 % vil gerne komme igen. Thomas Bagge Olesen gav ordet til chef for ansvarlighedsafdelingen, Thomas Roland, som fortalte om afdelingen og opfordrede forsamlingen til at bestorme den med gode idéer. Der arbejdes projektorienteret og effektorienteret, dvs. der gives ressourcer til de projekter, der vurderes at have en effekt: Det skal gøre en forskel for dem, vi gør det for, og det skal gøre en forskel for FDB og Coop. Herefter fulgte en kort gennemgang af aktiviteter indenfor FDB s mærkesager. Sundhed Sundhedschef Ida Husby fortalte, at FDB's sundhedskampagne var begyndt ugen forinden med dagbladsannoncer med en gulerod i en stor isterning. Illustrationen går igen i quizzen på FDB s hjemmeside. Indsatserne på sundhedsområdet i 2009 omfatter blandt andet opsamling af viden og erfaring om sammenhængen mellem sundhed og dagligvarehandel, udformning af en sundhedsstrategi, det grove og det grønne, fokus på sunde mellemmåltider samt et projekt for udskåret frugt og grønt ved idrætsstævner ( stævnesnacks ). Udviklingskonsulent Tine Ørnebjerg Pedersen orienterede om FDB's indsats i Ebeltoft, hvor mere end borgere deltager i en storstilet slankekampagne, som DR til efteråret sender 10 tv-programmer om. Titlen er By på Skrump, og der findes megen information om det på DR s hjemmeside. FDB er den eneste aktør, der beskæftiger sig med kosten. Det gøres ved madlavningskurser med titlen Groft og grønt køkken samt med madpakkesmøring med Sebastian Klein, som i forvejen står bag FDB-udgivelsen Sebastians hemmelige madder. I Ebeltoft var han vært for 72 engagerede børn i indskolingsalderen (0.-2. klasse) og deres forældre. Der blev vist flotte billeder fra arrangementerne. Det er interessant for FDB at være på banen, når det giver mulighed for tv-dækning, og det hører med til indsatsen, at begge dele er udviklet som koncepter, der vil blive brugt i andre sammenhænge. Se beskrivelserne på Forum for Medlemsvalgte og udnyt muligheden for at gennemføre lignende aktiviteter ved at ansøge om tilskud fra FDB s centrale aktivitetspulje! Analysechef Lars Aarup fra FDB Analyse fremviste salgstal for fødevarer i Kvickly Ebeltoft på det tidspunkt, hvor By på Skrump blev igangsat og gav derved en smagsprøve på analyseværktøjet. Analyserne har fået sit eget afsnit på forsiden af fdb.dk, hvor der kan læses mere. By på Skrump gav et knæk opad i kurven for gulerødder og knækbrød, men salget af Nutella og peanutbutter steg også. Et forsøg med nedsættelse af prisen på frugt og grønt med 20 % i Kvickly Ebeltoft (svarende til at fratrække momsen) resulterede i en eksplosion i salget. Miljø Thomas Roland fortalte, at FDB har været med til at etablere partnerskabet Hold Danmark Rent, og at der er samarbejde med Økologisk Landsforening om butiksrettede events. Klima FDB udgiver en klimakogebog i samarbejde med Gyldendal. Den vil indeholde 7 kapitler med hver sit tema samt 7 ugeplaner og vil koste 75 kr. i boghandlere og i alle tre medlemskæder. Prisen er langt under det almindelige for en illustreret kogebog på næsten 200 sider. Til gengæld er oplaget på stk. også langt over det almindelige for de populæreste af slagsen. Bogen udkommer den 1. september FDB samarbejder med den grønne tænketank Concito, Danmarks Naturfredningsforening, DR Multimedier og Experimentariet om udformningen af et ambitiøst undervisningsmateriale, der skal lægge sig op ad en særlig klimaversion af DR 1 s NØRD-programmer. Madlavningskurserne, som blev nævnt under Ebeltoft-indsatsen, udvides til at være kurser i Groft, grønt og klimavenligt køkken og udbydes over hele landet i samarbejde med Liberalt Oplysnings Forbund, LOF. Etisk handel FDB s projekt i samarbejde med Nepenthes om at sikre bæredygtig produktion af FSC-certificeret regnskovstræ fra Honduras er gået ind i en ny fase med et 3-årigt program, hvor der certificeres større områder. Det giver nye typer træ og ikke mindst FSC-certificeret mahogni, som Coop kan aftage. Et andet projekt yder mikrolån fra FDB og FDB s medlemmer til afrikanske farmere, som sælger grøntsager til Coop. 4

5 Projektet er et testprojekt, som skal danne model for en større Afrika-indsats i 2010 med arbejdstitlen: "Out of Africa - Fairtrade på en FDB-måde". Næste skridt på vejen til det er et nært samarbejde med Coop om at identificere egnede varer. Bestyrelsens indstilling om, at temaerne for FDB s og Coops butiksaktiviter skal være sundhed i første halvdel af 2010 og økologi i anden halvdel af 2010, blev enstemmigt godkendt. 7. Orientering om Coop samt særligt indlæg om Fakta Coop Danmarks administrerende direktør, Jesper Lien, berettede om resultatet for 2008, som er Coop Danmarks bedste resultat nogensinde og for første gang udtryk for større vækst end den primære konkurrent, Dansk Supermarked. Herefter orienterede han om 2009, og hvordan markedet er blevet sværere. Resultaterne er fortsat bedre end budgetteret, men der er igangsat en plan B, hvor hver kæde gør sig særlige anstrengelser for at holde budgettet for resten af 2009 i det vigende marked. Der er en plan C klar til at blive igangsat, hvis markedsudviklingen nødvendiggør det. Coop fortsætter moderniseringer og etableringer af nye butikker og har i 2009 foreløbigt åbnet 7 nye butikker og gennemført en lang række butiksmoderniseringer. På salgssiden er både Änglamark og X-tra egne varemærker med succes. Antallet af Änglamark-varer og X-tra varer øges løbende i Jesper Lien sagde, at Änglamark er et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes at få ansvarlighed til at gå op i en højere enhed sammen med kommerciel gennemslagskraft og godt købmandskab. Der foretages en ændring af medlemslotteriet, idet medlemsmillionæren ændres fra juni måned, så der med udtrækning den 6. juli fordeles 40 præmier på hver kr. i stedet for den ene månedspræmie på 1 mio. kr. Formålet med ændringen er at få mere lokal presse. Fremtiden for CoopPlus skal besluttes i Jesper Lien vil undersøge forslaget fra et landsrådsmedlem om ved indførelsen af CoopPlus i 2010 at bruge kassebonen til at lokke med, hvor stort et beløb, der mangler i månedens indkøb for at rykke et bonustrin op. Der ligger omfattende IT-systemer bag CoopPlus, og sådanne funktioner kan derfor vise sig at være mere omkostningskrævende, end man umiddelbart antager. Et andet forslag fra et landsrådsmedlem var inspireret af, at DSB-billetter nu kan købes via mobilen. Det er ingen aktuelle planer om at indføre mobilbetaling i butikkerne. Der blev fremsat et ønske fra et landsrådsmedlem om, at der i alle forretninger skal være en computer til brug for kundemeter. Det kunne Jesper Lien ikke garantere, men han vil være opmærksom på ønsket i forbindelse med kommende kundemeteranalyser. Jesper Lien besvarede desuden skriftligt indsendte spørgsmål fra landsrådsmedlem Jean Thierry: 1) Global Compact og retten til fagforeningsdannelse og kollektive overenskomster FDB og Coop har med tilslutning til FN s Global Compact forpligtet sig til at arbejde for menneskerettigheder og vil sætte nye standarder for ansvarlighed i dagligvarebranchen. Det sker ved at følge leverandørerne nøje og gennem krav om, at de underskriver en særlig aftale, en Code of Conduct, som blandt andet skal sikre medarbejdernes rettigheder. Chiquita er et godt eksempel, fordi de for at leve op til aftalen har indgået aftale med en international bananarbejderforening. 2) Klima og varekøb i Asien Der er en transportbyrde og dermed en øget CO2-belastning ved at få produceret en vare i eksempelvis Kina, men transporten er kun en begrænset del af CO2-belastningen. Det er dog ikke en hemmelighed, at det primært er af konkurrencemæssige årsager, at en stor del af produktionen af nonfood varer sker i Fjernøsten - det er en forudsætning for Coops konkurrenceevne. Coop har naturligvis et ønske om at begrænse miljøbelastningen fra de varer, der sælges i butikkerne, og det sker primært gennem varekrav, hvor Coop stiller specifikke krav til varernes indhold af forskellige stoffer. Et eksempel på det er, at Coop ikke vil forhandle tekstiler med print af PVC. 5

6 3) Standarder for kvalitet og miljø for egne varemærker Jean Thierry havde bemærket, at produktionen af X-tra husholdningspapir var flyttet fra Sverige til Ungarn og var bekymret for kvalitet og miljø. Jesper Lien forsikrede, at der er øje for både kvalitet og miljø, og fortalte, at den nævnte flytning havde betydet en stor økonomisk gevinst. 4) 100 % økologisk butik? Coops butikker har det bredeste sortiment indenfor økologi sammenlignet med tilsvarende butikskoncepter. En dagligvarebutik er netop karakteriseret ved, at man kan få alle dagligvarer ét sted i modsætning til specialvarehandlen. Derfor har Coop valgt ikke at have en butik kun med fødevarer, der er økologiske. Coop prioriterer at placere de økologiske varer på synlige steder i butikkerne og via skiltning og markedsføring tydeligt og ofte at gøre opmærksom på disse varer. Der er indført kvartalsmøder mellem FDB's og Coops direktion, som skal være med til at sikre, at medlemsaktiviteterne er nøje koordineret. Afslutningsvis sagde Jesper Lien, at der er et godt hold i butikkerne og i baglandet, og at han er fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden, selv om finanskrisen aktuelt kan mærkes overalt i samfundet. Jesper Lien gav derefter ordet til Faktas administrerende direktør, Michael Christiansen, som var indkaldt som særlig gæstetaler. Han orienterede om Faktakæden, som består af 363 butikker med medarbejdere. Omsætningen var i 2008 på 9,3 mia. kr., og resultatet var et overskud på 129 mio. kr. Discountsegmentet er i vækst, og der er der hård konkurrence mellem discountkæderne for at sikre sig den største del af væksten. Michael Christiansen gennemgik Faktas strategi for butiksnet, pris, sortiment, servicegrad samt uddannelse og udvikling af medarbejderne. Faktas indsats for ansvarlighed giver sig blandt andet udslag i et større økologisk sortiment i butikkerne, kampagner med fairtrade-produkter, pantknappen i flaskemodtagelsen samt leverandørkrav i form af Coops Code of Conduct. Faktas energiforbrug på køl/frost ligger % lavere end sammenlignelige konkurrenter, og i alle nye butikker er der låg på kølemontrerne. 8. Eventuelt Inden der blev åbnet for indlæg til punktet, blev ordet givet til Lasse Bolander, som takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet og bød den nye bestyrelse velkommen. Blandt udfordringerne for den nye bestyrelse er store beslutninger om fordelsprogrammet og andelskapital. Lasse Bolander fortalte, at bestyrelsesreferater fremover vil blive udsendt til landsrådsmedlemmerne, som også vil modtage et månedsbrev. På spørgsmål om erfaringerne med den nye struktur og med den brede information om landsrådsvalg og bestyrelsesvalg udtrykte Lasse Bolander, at han synes, det har været den rigtige vej at gå, og at det endnu er for tidligt at overveje ændringer. Ane Riise-Knudsen ønskede, at demokrati og integration bliver nye indsatsområder for FDB, og at der sættes fokus på medlemmerne og på kommunikation. Hun opfordrede til at kigge frem og komme med idéer til 5-årsplaner. Næste landsrådsmøde er lørdag den 24. oktober 2009 på Severin Kursuscenter i Middelfart. Mette Bækgaard Jørgensen Tage Rosenmeier Anne Sandemand Schrøder Landsrådsformand 1. næstformand 2. næstformand 6

Velkommen. Mærkesager

Velkommen. Mærkesager Velkommen Mærkesager 17.30 Velkomst og præsentation 18.00 Middag 18.30 21.30 Sammen om en god start viden, dialog, spørgsmål og svar Velkommen i Coop Hvad er Coop? Medlemsdemokrati og opgaver Værd at vide

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Kort referat fra Repræsentantskabsmøde 20.11.2014 1 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt torsdag den 20.11.2014, kl. 18.00 på Quality Airport Hotel Dan. Til stede var fra - Organisationsbestyrelsen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). Foreningen har

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 29. november 2016. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 7. maj 2013 LEGO System A/S Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede dagordenen for generalforsamlingen som følgende:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Referat. 31. marts Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36. Velkomst. Formanden bød velkommen.

Referat. 31. marts Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36. Velkomst. Formanden bød velkommen. Referat 31. marts 2014 Fremmødte: 40 Stemmeberettigede: 36 Velkomst Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Andreas Isager blev valgt til dirigent. Andreas Isager konstaterede, at generalforsamling

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Stk. 2 FDB skal til opnåelse af formålet gennem en medlemsdemokratisk organisation:

Stk. 2 FDB skal til opnåelse af formålet gennem en medlemsdemokratisk organisation: Vedtægter for FDB 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger eller - forkortet - FDB. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn. Stk.

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede medarbejderne i sekretariatet.

Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen og præsenterede medarbejderne i sekretariatet. Referat af s generalforsamling 12. maj 2011 Trapholt, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra bød velkommen og præsenterede medarbejderne i sekretariatet. Morten Brodde fra blev valgt som referant.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2008 1 Repræsenterede feriehuse 54 af ejerforeningens 83 feriehuse var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigent Som

Læs mere