Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg"

Transkript

1 Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive Project Manager Tomas Keszler Hansen (TKH) Direktør Thorkil Jørgensen (TJ) Direktør Karsten Kronborg (KK) Direktionen: Niels Søgaard, DanFiber A/S / DanBørs A/S (NS) - referent Øvrige deltagere: Konsulent Henning Jørgensen, RenoSam Administrerende Direktør Christian Møller, Marius Pedersen (CM) Afbud fra: Ingen Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, samt årsberetning 4. Beslutning og anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Godkendelse af mulighed for tilbagekøb af egne aktier 8. Eventuelt.

2 Ad 1 Valg af dirigent. Formanden bød velkommen og indstillede Tomas Keszler Hansen til dirigent. Tomas Keszler Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at alle formaliteter var i orden for at afholde en lovlig generalforsamling. Dette værende indkaldelse til tiden samt at sted for afholdelse er korrekt. Desuden konkluderedes at generalforsamlingen var beslutningsdygtig idet hele aktiekapitalen var repræsenteret Ad 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Formanden aflagde en fyldig beretning og konstaterede, at DF har været gennem et vanskeligt år, men trods alt har klaret sig godt. Der synes fortsat at være tale om en generel nedgang i markedet, men her ud over har DanFiber set en reduktion i mængder i forhold til såvel budget som aktuel Honoraret er i året steget fra ca. 29 kr./ton til ca. 33 kr./ton, grundet fald i mængder. Resultat for DanFiber er på indeks 59 i forhold til budget, men betegnes som tilfredsstillendeset i lyset af, at der har været en del ekstraordinære udgifter i løbet af året. Det blev fremhævet at markedet har været særdeles konkurrencepræget i 2010, og priserne har udvist en næsten fordobling hen over året, hvilket stiller aftagerne i en speciel udfordring. Men også på leverandørsiden giver dette en del udfordringer, da prisovervågningen bliver meget betydningsfuld. Markedet har været præget af stor aktivitet i industrien, og fyldte ordrebøger og den fortsatte store vækst i Asien har stor indflydelse på udbud og efterspørgsel og dermed pris. Samtidig har valutamarkedet bevæget sig meget op og ned, med store forskelle mellem euro og US$, som er de typiske handelsvalutaer. Mål for reklamationer blev ikke helt indfriet, idet niveauet ligger væsentligt over målet og det normale. Dog skal nævnes at dels er niveauet fortsat godt og dels skyldes mere end 35% af reklamationerne leverancer til en enkelt modtager, som kompenserede sine høje priser ved at kvittere med overdreven brug af fugtreklamationer. Auditering lå pænt over budget med 10 styk (4 styk i budget), hvor 8 er foretaget i Asien, spredt på pap, papir, plastic og jern&metal. Budget gælder for DanFiber og DanBørs tilsammen. Formanden henviste til videreførelse af CSR, ISO9001 og ISO14000 samt fokus på prishåndtering gennem året. DanFiber anvender sin hjemmeside aktivt, og arbejder konstant på en forbedring af logistikken og de administrative opgaver, til fordel for leverandører og kunder. Hertil kommer et større arbejde i direktion og bestyrelse omkring den fremtidige struktur i selskabet. Det forventes, at der kan præsenteres en endelig løsning i løbet af 2011.

3 Afslutningsvis kom formanden ind på vigtigheden af det arbejde som DanFiber udfører med at sikre andet end bare en god pris. Miljø, kvalitet, etik og moral er vigtige forhold at forholde sig til, ligesom der fortsat er mange leverandører som prioriterer afsætningssikkerhed højt i dagligdagen sammen med en enkel og problemløs håndtering. DanFiber er et velfungerende selskab med en betydningsfuld placering i markedet. Beretningen blev godkendt. Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, samt årsberetning Regnskaberne blev gennemgået. Resultatet før ekstraordinære poster er ca kr. mod et budget på ca kr., og ca kr. i Resultatet betragtes som tilfredsstilende i en periode hvor der har været skarp konkurrence i markedet, ligesom der er afholdt ekstraordinære omkostninger i året på ca kr. Mængder i året endte med et resultat der er tons, eller ca. 18% under budget, og ca. 13% under 2009 niveau. Reduktion i mængder skyldes primært en generel reduktion i indsamlingen over hele året samt at enkelte leverandører har besluttet at udbyde mængder på månedsbasis, således at mængder er on/off. Resultatet på mængder betragtes som utilfredsstillende, men vanskelig at gøre noget ved. Resultatet for 2010, ser ud som følger: DanFiber resultat ( kr) 2010 akkumuleret Aktuel 2010 Budget 2010 Indeks Aktuel 2009 Afregning fabrikker % Specialhonorar % Omsætning i alt % Afregning leverandører ( ) ( ) 144% ( ) DB 1 (honorar) % Udvikling - nye projekter ( ) ( ) 83% ( ) Personaleomk. (løn, pension mv.) ( ) ( ) 95% ( ) Øvrige eksterne omkostninger ( ) ( ) 114% ( ) Afskrivninger af materielle anlægsaktiver (73.289) ( ) 58% (85.359) Resultat før renter % Renter mv. netto % Resultat før ekstraordinære poster % Andel DanBørs A/S efter skat % Resultat før skat % Skat af DanFiber andel 25 % ( ) ( ) 149% - Årets Resultat % Årsrapport blev godkendt. Årsrapporten blev underskrevet af dirigenten. Ad 4 Beslutning og anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Resultatet efter skat udviser et overskud på kr Bestyrelsen foreslog beløbet fordelt efter følgende model: Nettoopskrivning efter indre værdi Udbytte Overført til næste regnskabsår kr kr kr. Udbytte fordeles efter aktieandel som følger:

4 DanFiber A/S aktionærer: Andel Aktiebrev Udbytte Hartmann 33,40% RenoSam 16,70% Marius Pedersen A/S 16,60% Renhold A/S 16,70% I/S Vestforbrænding 16,60% Total 100% Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. Ad 5 Valg af bestyrelse. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Ingen indkommende forslag om bestyrelsesmedlemmer udefra, og sammensætning af den nye bestyrelse følger indstilling fra bestyrelsen, som her efter ser ud som følger: Bestyrelsesmedlem Birger Johansson Tomas Keszler Hansen Peter Thorup Hovgaard Karsten Kronborg Thorkil Jørgensen Virksomhed I/S Vestforbrænding Hartmann A/S Hartmann A/S RenHold A/S RenoSam En velkomst til de valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig selv efterfølgende med valg af Peter Thorup Hovgaard som formand. Posten som næstformand blev besluttet at være ubesat. Ad 6 Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog at fortsætte med nuværende revisor Revisionsfirmaet Bayer ApS. Dette blev vedtaget. Ad 7 Godkendelse af mulighed for tilbagekøb af egne aktier Bestyrelsen foreslog at der kunne gives bemyndigelse til et eventuelt tilbagekøb af egne aktier. Dette blev enstemmigt vedtaget i henhold til oplæg i indkaldelse til generalforsamling. Dette betyder muligheden for at købe op til aktier frem til 30. april 2016, og værdien pr aktie skal ligge mellem kr./1.000 stk. og kr./1.000 stk. Ad 8 Eventuelt. Direktionen henledte afslutningsvis opmærksomheden på den nye hjemmeside, som fortsat ser et stigende besøgstal. Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere, og takkede afslutningsvis for en god generalforsamling.

5 Formanden takkede for god ro og orden, og den støtte som leverandører havde givet i Desuden takkede formanden direktion og medarbejdere i selskabet for en god og solid indsats i en vanskelig periode. Mødet blev hævet Som dirigent Tomas Keszler Hansen

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2008 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden til den ordinære

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere