SKRIFTLIG BERETNING 11 / 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRIFTLIG BERETNING 11 / 12"

Transkript

1 SKRIFTLIG BERETNING 11 / 12 1

2 Indledning Selv om vi befinder os i en periode mellem aftaleforhandlinger, har perioden været hektisk og spændende og hvor Udfordringerne står i kø for at citere FSL s formand. Her er et par stykker af dem: 6.dec dukkede der et brev op fra samtlige skoleforeninger. Brevet fortalte kort, at ministerierne havde sagt god for brugen af skoleassistenter på de frie skoler. En stillingsbetegnelse som på området før var ukendt. Det er vigtigt at pointere at vi som lærerforening overhovedet ikke har været inddraget i snakken/forhandlinger om dette. Det er kredsbestyrelsens holdning, at med indførelsen af skoleassistenter, vil det blive meget vanskeligt at se, hvor lærerens arbejde starter, og hvornår skoleassistenten tager over. For os virker det ikke som en pædagogisk landvinding som nogle påstår. Mange af de opgaver som i dag ifølge overenskomsten er lærerarbejde er nu ude af overenskomsten og kan varetages af andre. For os ses skoleassistenternes arbejde stort set som noget der altid har været lærerarbejde,(to-lærer ordninger) og som nu kan udføres til en lavere løn. Få dage inde i det nye år, fyrede Børne og ungdomsborgmester i København Anne Vang et kanonslag af dimensioner af, da hun udtalte at: Støtten til privatskolerne skal skæres markant. Det blev starten til det der senere er blevet døbt Københavnerdebatten. Hovedbudskabet fra Anne Vang var, at omfanget og fordelingen af de offentlige midler til de private skoler er skæv i forhold til de store udfordringer folkeskolen står over for. Beskyldninger om at de frie skoler ikke påtager sig et socialt ansvar, og at de frie skoler omkostningsfrit kan fravælge de ressourcesvage elever fra føg i luften. De samme beskyldninger blev senere taget op 2

3 af andre medlemmer af Borgerrepræsentationen og endte også i den landsdækkende presse. Mange af argumenterne og påstandene vidnede om manglende indsigt i de frie skolers forhold og historie, men også om fejlagtige oplysninger. Dette blev bl.a. underbygget i en TV/radioduel med FSL s formand Uffe Rostrup. Her sammenlignede Anne Vang de private skoler med private hospitaler. Vi har fra kredsen og hovedforeningens side prøvet at svare på de beskyldninger og læserindlæg der har været både i den landsdækkende presse og i lokalbladene. Her har I som medlemmer i kredsen været meget behjælpelige med at orientere os om indlæg, og det er vi meget glade for. Vi når ikke at læse alle lokalblade. Det er ikke altid lykkedes at komme til i medierne, men som noget nyt har vi i kredsen lagt FLS s svar ud, så I som medlemmer har kunnet se, at vi har svaret. Det skal også siges, at skoleforeningerne også har været ude at svare, og også skoleledere fra de frie skoler har svaret på de beskyldninger der har været rettet mod vores skoleverden. OK 2011 Aftaleresultatet i 2011 blev det magreste der er set i mange år. Vi befinder os i en økonomisk krise som har bidt sig fast, og som har lagt op til omfattende økonomiske reformer, - også i de kommende år. Vi har været vidne til bl.a. diskriminerende besparelser på de frie skolers område, tilbagetrækningsreformen, forkortelse af dagpengeperioden osv. Netop på grund af de (kommende) økonomiske reformer, har regeringen inviteret til drøftelser med arbejdsmarkeds parter. I disse drøftelser vil FSL være repræsenteret ved vores hovedorganisation, FTF. Det er vores håb at trepartsforhandlingerne kan skabe løsninger på nogle af de sociale, strukturelle og demografiske problemer, som også er en del af krisen. I forbindelse med aftalerne i 2011 blev det aftalt med Personalestyrelsen, at vi her i foråret og sommeren 2012 nedsætter en arbejdsgruppe, som skal prøve at udtænke en ny måde at fordele lønnen på de frie skoler på. Det er meget positivt, at 3

4 Personalestyrelsen endelig også er nået frem til at vi skal have lønsystemet udskiftet. Forarbejdet er allerede i gang på vores sekretariat, men der er ingen tvivl om, at det at lave et nyt lønsystem er en meget kompliceret proces, og vi slipper nok heller ikke af med decentral løn i en eller anden form. MEN Vi skal væk fra den New Public Manegement- tanke, der tror at de frie markedskræfter er alles ting løsning. Tanken går på, at lønnen kan bruges som et ledelsesværktøj og dermed en motivationsfaktor, der kan være med til at udvikle pædagogikken. I stedet har vi et lønsystem der er bureaukratisk, ugennemsigtigt og ikke giver den løn vi forventer. Og hverken skoler eller ansatte har oplevet lønsystemet som en positiv motivationsfaktor. Kravene fra os til et nyt lønsystem er derfor: Alle skal kunne forstå den løn de får, og hvilke elementer den består af. Man skal kunne gennemskue om man rent faktisk får den løn man har krav på. Lønsystemet skal sikre at vi får udmøntet den løn som vi er stillet i udsigt. Kredsen Ved årsskiftet var vi i kredsen ca. 800 medlemmer fordelt på 63 skoler. Kreds 5 er kendetegnet ved, at kredsen repræsenterer næsten alle skoleformer. Vi har friskoler, realskoler, lilleskoler, og forskellige religiøse skoler. Geografisk dækker kredsen ansatte ved frie grundskoler i København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Brøndby, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Bornholms kommuner. Efter generalforsamlingen 2011 konstituerede kredsbestyrelsen sig således : Formand: Søren Vogth Hansen, Chistianshavns Døttreskole Næstformand: Annika Larsen, Byens Skole 4

5 Kasserer: Arb.miljø: Sekretær: Jens Erik Bjørklund, Det Kgl. Vajsenhus Torben Falkenberg, Landsbyskolen Kristine Meldal, Den lille skole i København KB- Suppleanter: Kirsten Egholm Hansen, Det Kgl Vajsenhus Søren Birn Henriksen, Institut Skt. Joseph Revisorer: Kim Christian Larsen, Kaptajn Johnsens Skole Steen Bjørn Bjørnsen, Christianshavns Døttreskole Revisorsuppleant: Søren Birn Henriksen, Institut Skt. Joseph Som kredsformand sidder man også automatisk i FSL s Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen holder møder en gang om måneden af et døgns varighed. Derudover er der også forskellige udvalgsmøder, og Søren er formand for Kursusudvalget og har samtidig været kursusleder for det ene af de tre ny TR-hold samt TR-E kurset. Søren sidder også i bestyrelsen for Lærernes A-Kasse. Kredsen har sin egen hjemmeside som løbende bliver opdateret. Svend Erik Nathan er webmaster. Du kan finde hjemmesiden via FSL s hjemmeside: Derudover har du som tillidsrepræsentant og TR- suppleant også mulighed for at være koblet på TR kreds 5 konferencen på Skolekom. Hvis du endnu ikke er meldt til på denne konference så kontakt Søren. 5

6 Tillidsrepræsentanterne Arbejdet som tillidsrepræsentant er et meget krævende arbejde. Der ligger en stor byrde og et stort ansvar på TR s skuldre. Der er fra medlemmernes side store forventninger til, at TR sørger for ordnede arbejds- og lønvilkår på den enkelte skole. Den måde, vores forening er bygget op på, gør TR til et meget vigtigt element i hele det faglige arbejde, og TR skal have al den hjælp, der er behov for. Både fra kolleger, kredsbestyrelsen og sekretariatet. Vi håber, at et nyt lønsystem vil kunne lette noget af dette pres, og gøre det mindre. Der er i år uddannet 3 nye TR i kredsen. Det er meget vigtigt, at alle nye TR sørger for at få meldt sig til grunduddannelsen. Uddannelsen er vigtig, og giver en indsigt i arbejdet, som man ikke kan regne med umiddelbart bare at have. Uddannelsen er traditionelt lavet som en vekselvirkning mellem internatophold i Hornstrup af 2½ dags varighed og kurser i kredsregi. Hvert år tager FSL`s Kursusudvalg TR-uddannelsen op til revision. Vi får løbende evalueringer fra de deltagende tillidsrepræsentanter og undervisere. Vores holdning er, at vi hele tiden skal sørge for at have en TRuddannelse / efter/videreuddannelse på et højt niveau. Det mener vi også at vi har, ikke mindst at dømme ud fra de tilbagemeldinger vi får, - men derfor at det alligevel vigtigt at have fingeren på pulsen. Der er altid plads til forbedringer. I de sidste år har vi forsøgt at professionalisere noget af den uddannelse, der lå i kredsregi, nemlig orienteringen om SU/MIO arbejdet. Det er ikke længere kredsbestyrelsen, der står for disse punkter, men derimod en konsulent fra FSL. I år gennemførte vi det sammen med kreds 6 som et fællesarrangement hos IDA, hvor erfaringsudvekslingen indgik som en del af konsulentens oplæg. Der er her i kredsen stadig flere ældre tillidsrepræsentanter, der endnu ikke har gennemgået uddannelsen. Der er også en del tillidsrepræsentanter i kredsen, som kredsbestyrelsen ikke har kontakt med. Det er i alles interesse - og specielt medlem- 6

7 merne på den enkelte skole, - at den valgte TR dels har gennemgået uddannelsen, og sørger for at holde sig ajour, bl.a. ved at møde op til diverse møder og arrangementer. Børnehaveklasselederne Mange af vores børnehaveklasseledere har flere ansættelsesforhold med meget forskellige vilkår på vores skoler. Det skyldes, at de ofte ikke kan oppebære en fuldtidsansættelse som børnehaveklasseleder, og ofte har lærertimer i skolen eller i skolefritidsordningen. Heldigvis bliver det løst på mange af vores skoler, men det ændrer ikke ved, at deres vilkår ikke altid er rimelige. Det, at have flere forskellige ansættelsesforhold med temmelig forskellige vilkår, kan give forskellige komplikationer, selv om det er på samme arbejdsplads. Bl.a. forskellige pensionsopsparinger i forskellige pensionskasser, at skifte ansættelsesgrader år for år osv. BUPL og skoleforeningerne har ønsket, at der kan oprettes kombinationsstillinger, hvor de forskellige jobfunktioner kan variere fra år til år, og FSL har set positivt på sådan en ordning. Forudsætningen for os har imidlertid været, at en sådan ordning kan løses via aftalesystemet, og det har desværre ikke være muligt indtil nu. FSL har i indeværende år, sammen med børnehaveklasseledernes udvalg, undersøgt deres arbejdsforhold med henblik på at få afdækket, hvor mange og hvilke kombinationer der findes, og hvilke problemer dette giver. Resultatet af undersøgelsen skal være med til at afgøre, hvordan FSL bedst kan forbedre vilkårene for børnehaveklasselederne. I kredsbestyrelsen har vi i rigtig mange år været opmærksomme på disse udfordringer som børnehaveklasselederne har/har haft. Vi synes selv, det er lykkedes os,- ikke mindst på grund af Kirsten E Hansen fra Det Kgl. Vajsenhus, og et samarbejde med kreds 6, - at skabe et netværk, hvor børnehaveklasselederne kan udveksle erfaringer, samt også få nye input via forskellige oplægsholdere. Foruden 7

8 årsmødet der foregik på Hornstrup Kursuscenter, afholdt vi den 17. marts på Det Kgl. Vajsenhus et møde med følgende emner: Hvordan tager jeres skole mod de nye bhv.kl.elever? Hvordan er strukturen i jeres bhv.kl.? Torsdag den 29. september var vi så på Frederikssund private Realskole, og emnerne her var: Indretning af klasselokaler og Den svære samtale. Vi kan også allerede nu løfte sløret for et kommende arrangement på Taastrup Realskole den 18. april, hvor emnet er : Natur og teknik på skolen Arbejdsmiljø I de senere år, har der fra FSL s side været sat fokus på arbejdsmiljøet på vores skoler. Antallet af langtidssygemeldinger og antallet af pensionssager på grund af psykiske nedslidninger, indikerer at der er problemer med arbejdsmiljøet på nogle skoler. Foreningen har sammen med skoleorganisationerne udarbejdet materiale, der kan bruges til at søge midler i Forebyggelsesfonden, hvis formål er at komme med initiativer der kan forebygge arbejdsmiljøproblemer. Det er imidlertid ikke så let at få bevilliget midler fra fonden, idet antallet af ansøgninger langt overstiger fondens midler. Samarbejdet med skoleorganisationerne indbefatter også planlægningen og afholdelsen af arbejdsmiljøtemadagene. Igen i år var der stor interesse om disse dage. Temaet i år handlede om de skjulte stressfaktorer der kan være på en skole. Skjulte, fordi det ofte kommer bag på skolen, når en kollega bliver ramt af stress. Det, at lærerarbejdet er grænseløst, er i sig selv en stressfaktor. Arbejdet kommer let til at foregå døgnet rundt og året rundt, så derfor er det vigtigt at der på den enkelte skole skabes rammer for lærerarbejdet, der giver rimelige arbejdsvilkår. Ansvaret for dette ligger både hos den enkelte, - kolleger og ledelsen. 8

9 Det var derfor med glæde, at kredsen d.26. september 2011 kunne indbyde til et møde for TR, TR-suppleanter og AMR på Vartov hvor emnet netop var Det Grænseløse Arbejdsliv ved Arne Raastrup Kristensen. Med udgangspunkt i sin bog Det Grænseløse Arbejdsliv beskrev Arne Raastrup Kristensen nogle af de faldgrupper, der eksisterer for selvledende mennesker som lærere. Hvem kender ikke til de mange arbejdsmæssige problemstillinger, som man vender i tankerne, mens man står under bruseren eller mens man spiser aftensmad og burde være nærværende hos familien. I stedet kredser tankerne om 9. b og en uafsluttet konflikt, eller den vanskelige forældresamtale med Brians mor, eller Hvorfor oplever vi alt for ofte kolleger, der brænder ud og kommer ud i langtidssygemeldinger? Har vi for store ambitioner på egne vegne? Er vi klædt på til at tackle de problemer, der opstår i selvledende teams? Eller er vi simpelthen blevet så afhængige af vores arbejde, at vi skal være på hele døgnet? Arne Raastrup Kristensen fik rejst rigtig mange spørgsmål, som gav stof til eftertanke, både under mødet men så sandelig også efterfølgende. De 38 fremmødte gik fra mødet med en større bevidsthed om de faldgrupper, der eksisterer i bl.a. lærerlivet og måske lige så vigtigt, større fokus på hvordan man undgår nogle af faldgrupperne og der blev udtrykt stor tilfredshed med arrangementet. Andre arrangementer Mindfulness-workshop Torsdag d. 28/ afholdt vi en mindfulness-workshop for medlemmerne i Kreds 5. Her introducerede yoga-lærer og filosof Simon Krohn de 33 tilmeldte deltagere for nogle mindfulness-teknikker. Mindfulness er en form for meditation og en samlebetegnelse for en række teknikker, der er designet til at skabe ro i krop og sind gennem koncentration og nærvær. Workshoppen var meget praksis-baseret, hvilket gav 9

10 deltagerne mulighed for at mærke virkningerne på egen krop og gav lejlighed til at erfare at mindfulness kan praktiseres hvor som helst og når som helst.det blev en rigtig god eftermiddag takket være smukke rammer i IDAs (Ingeniørforeningens) konferencelokaler og ikke mindst en yderst kompetent og nærværende formidler, der i den grad stod som et godt eksempel. Simon Krohn strålede med sin indlevelse, ro og varme og samtlige deltager strålede, da workshoppen var forbi og vi gik ned og nød en dejlig middag i IDAs restaurant sammen. Tænk at det kan gøre så meget at gøre så lidt Fremtidens Skole Mandag d. 23/ afholdt vi en workshop om Fremtidens Skole. Det var erhvervskvinde, mønsterbryder og forfatter Soulaima Gourani, der gav en karakteristik af nutidens unge og af de generationer, der følger før og efter. Soulaima havde masser på hjertet og fik med sin lidt provokerende stil og sit erhvervsprægede syn og sprog folk op af stolene. Det var forfriskende at få en kvinde fra erhvervslivet på besøg og levere sit bud på hvad Fremtidens Skole bør byde på for at passe til fremtidens unge og fremtidens samfund. Arrangementet, der dels blev afviklet i København hos IDA og dels blev afholdt i Næstved tre dage senere, var arrangeret i samarbejde med Kreds 1, 6 og 7. Der var i alt 113 tilmeldte til de to arrangementer heraf 38 fra Kreds 5. Erfaringen viser at der er rigtig god fornuft og ikke mindst økonomi i at lave arrangementer og mødes på tværs af kredsene. Erfaringen viser også, at der desværre er rigtig mange afbud (42 ud af 57 tilmeldte deltog i København). Vi minder om, at det er vigtigt at melde afbud i så god tid som muligt til kredsens arrangementer, da vi så måske kan nå at afbestille eller give pladsen til en anden. DR-byen I november var Kreds 5 vært for en rundvisning i DR-byen, hvor vi desværre måtte sige nej til en del medlemmer, da deltagerantallet max må være 25. Vi vil senere i 2012 prøve med et nyt arrangement i DR-byen. 10

11 På rundvisningen så vi produktionsfaciliteterne i Studie 5, hvor Talent 2010, X factor og Hva så Danmark er produceret samt Studie 6 hvor Debatten sendes direkte om torsdagen. Vi kom også forbi Radio Dramas hørespilsstudier, hvor vi fik indblik i, hvordan de laver alle baggrundslydene. Så den store monterings hal, hvor alle rekvisitter bliver lavet (så bl.a. kulisser fra Borgen ) Så kom vi ind i nyhedsrummet, hvor redaktionerne til Radioavisen, TV-Avisen, DR Update, Deadline, DR2 Udland m.m. sidder og arbejder. Med på turen havde vi en veloplagt guide, som fortalte levende om den store arbejdsplads. Og til sidst sluttede vi arrangementet af med Tapas på Dab In, som er en restaurant, man kan få åbnet i forbindelser med rundvisninger. Kredsens økonomi. For fire år siden sagde kredsbestyrelsen ja tak til tilbuddet fra sekretariatet om at de mod betaling overtog en del af kassererens rolle i kredsen. Det vil sige, betaling af regninger, refundering af udlæg, og bogholderi. Den ordning har vi været meget glade for, og yderst tilfredse med og den fortsætter. I praksis foregår det således, at alle regninger går via kredskassereren der påtegner bilag, scanner, sammentæller og underskriver disse til videre ekspedition i Århus. En ordning der er nem og hurtig at administrere. Det fordrer selvfølgelig også, at de regninger og bilag der indsendes, er korrekte. Vi har bedt sekretariatet om at udarbejde et notat, der vil vise, hvad et korrekt bilag er, hvilket de også har gjort. Hvis man skal have noget refunderet af kredsen, er det derfor vigtigt, at det er en udspecificeret regning man sender til kassereren, og ikke eksempelvis en bon eller dankortkvittering. Dette gælder også ved medlemsmøder på egen skole, hvor kredsen jo giver 25 kr. pr medlem om året. 11

12 Kredsens resultat viser et overskud på ,03 kr. hvor vi ellers havde budgetteret med et underskud på ,- kr. Vi havde budgetteret med det store underskud for at nedbringe vores formue, som de fleste kredse er blevet bedt om af Hovedbestyrelsen. Men det er ikke lykkedes os at opfylde, da bl.a. udgiften til frikøb er kr. mindre end antaget og vores medlems- og TR-møder og kurser har kostet kr. mindre end antaget. Generalforsamlingen i 2011 var ikke så velbesøgt som året før og vi har haft et pædagogisk arrangement, som vi blev nødt til at aflyse pga. manglende tilslutning. Derfor har kredsbestyrelsen stillet forslag om, at kredskontingentet nedsættes fra nuværende 40kr om måneden til 35 kr. Dvs en nedsættelse på 5kr om måneden fra 1/ Afslutning På repræsentantskabsmødet blev hovedbestyrelsen pålagt, at udarbejde et oplæg til repræsentantskabsmødet 2012 omhandlende strukturen i foreningen, set på alle niveauer. Efter et seminar afholdt for hovedbestyrelsen, har projektet nu ændret karakter fra at være en strukturdebat til at blive et serviceeftersyn. På nuværende tidspunkt er det ikke til at sige, hvad oplægget munder ud i, men en del af det vil givetvis komme til at handle om den måde, vi har lavet vores kredsinddeling på. Skal vi have færre og større kredse, skal vi sammenlægge grundskole- og efterskolekredse, skal vi tillægge kredsbestyrelserne mere reel politisk magt, skal vi have flere professionelle politikere, skal kredsbestyrelserne fortsat have et frikøb eller skal medlemmerne gøre arbejdet som frivilligt, ulønnet arbejde?? Alle disse spørgsmål- og alle mulige andre- forsøger vi fra hovedbestyrelsen at få belyst ved et antal medlemsmøder rundt om i landet i maj måned, hvor det er ønsket at mange 12

13 menige medlemmer vil komme og tilkendegive og give bud på: Hvad er det en forening vi ønsker i fremtiden? Hvilke forventninger har vi til fremtiden således at Frie Skolers Lærerforening forsat vil være en god og vedkommende fagforening med højt serviceniveau for lærere og børnehaveklasseledere ved de frie skoler. Det bliver en spændende periode vi går i møde. Vi skal have kravopstilling til de kommende aftaleforhandlinger. Vi skal i gang med serviceeftersynet og meget, meget mere. Kredsbestyrelsen ser frem til, at det gode samarbejde med jer tillidsrepræsentanter og medlemmer fortsætter og udbygges yderligere, og takker jer for fremmøde, samarbejdet og inspiration i det forgangne år. Kredsbestyrelsen, kreds 5. 13

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat af generalforsamling i Frie Skolers Lærerforenings Kreds

Referat af generalforsamling i Frie Skolers Lærerforenings Kreds Referat af generalforsamling i Frie Skolers Lærerforenings Kreds 5 2012 Torsdag d. 29 / 3-2012 kl. 17.00 IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31-33, 1790 Kbh. V, 1. Valg af dirigent og stemmetællere Jes Lemming,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Frie Skolers Lærerforenings Kreds 5 2013

Referat af generalforsamling i Frie Skolers Lærerforenings Kreds 5 2013 Referat af generalforsamling i Frie Skolers Lærerforenings Kreds 5 2013 Tirsdag d. 30 / 4-2013 kl. 16.30 IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh. V, 1. Valg af dirigent og stemmetællere FSL s formand,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant

Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Navn: Casper Nellemann Alder: 39 år Skole: Try Efterskole Stilling: Jeg er ud over de tilsynsmæssige ting på en efterskole, ansat som musiklærer, skolevejleder og tillidsrepræsentant Baggrund: Uddannet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Aarhus, den 8. juni 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 28. maj 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00 Referent: DRF Fraværende: MH og JWS. RGA kom kl. 10.30 Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 04. APRIL 2016 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Linda Nørgaard

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Referat af DSØ-møde oktober 16

Referat af DSØ-møde oktober 16 Referat af DSØ-møde oktober 16 0: Streeetfodbold Jesper Dam Skriver, tidligere foreningsudvikler hos DGI, har henvendt sig til Rikke for at efterspørge vores interesse i at være med til at udvikle et Streetfodboldkoncept.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011

Evalueringsresultat. Årsmøde 2011 SLA SAMMENSLUTNINGEN AF LOKALARKIVER Evalueringsresultat Årsmøde 2011 Quality Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 - Middelfart Tel.: 6343 6363 e-mail: park@millinghotels.dk Jeg er: Alder: 40 år > 2 40-40

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver.

2015 er et år, hvor der har været mange vandværksopgaver. Bestyrelsens årsberetning. Velkomst Velkommen til den årlige generalforsamling her i Foreningen af vandværker i Danmark, region Nord. Vi er igen en del, der har fundet vej til Rebild. Der skal lyde en

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 16.11.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 27. oktober 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud JT.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2016 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud JT. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. oktober 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere