Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12"

Transkript

1 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter

2 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt og personlig udvikling. Uddannelsen består af fem dele, hvor to dele afholdes i kredsen og tre dele på Hornstrup Kursuscenter ved Vejle. Alle uddannelsesdelene gennemføres i samme skoleår med kursusstart i september. Indhold Tilmelding. side 3 Uddannelsesdelene TR 1 til TR 5 side 4-11 Principper for planlægning og undervisning side 12 Uddannelsens formål. side 13 Oversigt... side 14 2

3 Tilmelding For at deltage i foreningens grunduddannelse skal valget af tillidsrepræsentanten være anmeldt på foreningens anmeldelsesskema. Skemaet findes på Grunduddannelsen er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, men tillidsrepræsentanter, der ikke har gennemført grunduddannelsen optages, hvis der er plads. Tilmeldingsblanket til uddannelsen udfyldes på foreningens hjemmeside Vælger du et hold, der er overtegnet, vil du blive kontaktet pr. telefon eller . TR 1 er en forudsætning for deltagelse i TR 2, og TR 2 er en forudsætning for deltagelse i TR 3 og så videre. Alle uddannelsesdelene gennemføres i samme skoleår. Tilmeldingsfrist torsdag d. 18. august

4 TR 1 Introduktion Kursusdeltagerne introduceres for hinanden. TR uddannelsen Uddannelsens grundlag og indhold gennemgås. Den danske model og overenskomstsystemet Formanden eller næstformanden beskriver foreningens placering i forhold til det øvrige danske arbejdsmarked med en historisk og nutidig vinkel. Der gives en oversigt over overenskomsters tilblivelse og opbygning. Det fagretslige system Tillidsrepræsentanten får kendskab til de forskellige former for sagsbehandling i FSL. Det drejer sig primært om: opsigelsessager, løntvister samt sager om forståelse af overenskomsten. Arbejdstidsregler 1 En grundig indføring i arbejdstidsaftalernes generelle regelsæt. Skolekom Introduktion til Skolekom for begyndere og anvendelse af denne. Der bliver oprettet en Skolekom Café (frivillig). 4

5 Løn og lønaftaler En præsentation af lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere med særligt fokus på de lokale lønforhandlinger. Forberedelse af forhandlinger om ny løn herunder lønsammenligning i forhold til folkeskolen samt skolens budget og regnskab. TR s virksomhed Et overblik over tillidsrepræsentantens opgaver og roller. Erfaringsudveksling med en erfaren tillidsrepræsentant. Samarbejde TR-uddannelsen tager udgangspunkt i overenskomsten og dens afledte forhold, men det skal også vægtes, at skolerne overordnet er underlagt Samarbejdsaftalen med deraf større fokus på samarbejde, arbejdsmiljø og samarbejde mellem TR og AMR. Evaluering Deltagerne evaluerer løbende undervisningen og uddannelsen via bakspejls-metoden. Evalueringerne opsamler idéer til undervisningen og uddannelsen undervejs. Tidspunkt og sted Afholdes på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle. Kurset starter første dag kl og slutter sidste dag kl Hold A 7. september - 9. september 2011 Hold B 21. september september 2011 Hold C 5. oktober - 7. oktober 2011 (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) 5

6 TR 2 - afholdes af kredsen Gensidige forventninger Kredsen byder velkommen til arbejdet som TR. Skolen, kollegerne, kredsen og foreningen har forskellige forventninger til tillidsrepræsentanten, og tillidsrepræsentanten kan også stille forventninger til sin skole samt kredsens/foreningens arbejde. Kredsens struktur og arbejde På TR 2 giver kredsen et indblik i FSL s struktur, kredsens struktur, arbejds- og repræsentationsområder, økonomiske regler og aktivitetskalender. Introduktion til planlægningsværkstøjet i lærerkalenderen. Erfaringsudveksling om lokale aftaler om løn og arbejdstid. Lønpolitik. Medlemshvervning Foreningens størrelse har betydning for den fagpolitiske indflydelse, og medlemmerne er en forudsætning for foreningens eksistens. Tidspunkt og sted Sted og tidspunkt se på 6

7 TR 3 Erfaringsudveksling Kursisterne får mulighed for at udveksle erfaringer om tillidsrepræsentantens opgaver. Pension Indblik i de forskellige ydelsesmønstre, der ligger i overenskomstpensionen og tjenestemandspensionen. Psykisk arbejdsmiljø Den forebyggende arbejdsmiljøindsats er en fælles opgave for arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten, kollegerne og ledelsen. Forskellige forebyggende emner nævnes og drøftes. Arbejdstidsregler 2 - lokalaftaler Med udgangspunkt i de generelle arbejdstidsregler, der blev gennemgået på TR1, sættes fokus på mulighederne for at indgå lokalaftaler. Emner fra overenskomsten Konsulenter fra foreningen gennemgår emner fra overenskomsten, f.eks. omsorgsdage, ferie, særlige feriedage m.m. Ansættelsesvilkår fokus på loyalitetspligten Undervisningen tager udgangspunkt i en gruppeopgave med problemstillinger fra tillidsrepræsentantens dagligdag. Opgaven har fokus på behandlingen af sager i relation til særlige pligter og rettigheder for lærerne. 7

8 Fagpolitisk debat Aktuelle fagpolitiske emner drøftes med foreningens formand eller næstformand. Lærernes a-kasse Kort orientering om arbejdsløshedskassen for lærere og tillidsrepræsentantens rolle i forbindelse med kollegernes medlemsskab. Dilemmaspil om TR rollen Spørgsmål fra tillidsrepræsentanternes daglige arbejde drøftes og besvares. Evaluering Deltagerne evaluerer undervisningen og uddannelsen via bakspejls-metoden. Evalueringerne opsamler idéer til undervisningen og uddannelsen undervejs. Tidspunkt og sted Afholdes på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle Kurset starter første dag kl og slutter sidste dag kl Hold A 7. december - 9. december 2011 Hold B 9. november november 2011 Hold C 30. november - 2. december 2011 (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) 8

9 TR 4 - afholdes af kredsen Modulet er opdelt i to dele, en kredsdel, der består af: Erfaringsudveksling Etablering af rum til erfaringsudveksling og kollegial vejledning. Udvikling og fastholdelse af netværk Netværk er særdeles vigtige for TR s virke.tr er under uddannelsen i netværk med de øvrige TR på holdet, men hører også hjemme i kredsens netværk. Og en del, hvor en konsulent fra FSL vil forestå undervisningen i: Samarbejdsudvalg / MIO Samarbejdsudvalget (SU) præsenteres som en arbejdsform, der giver samarbejdet på skolen nogle rammer at virke indenfor. Fordele og ulemper ved formelt og uformelt samarbejde drøftes. SU s opgaver, forpligtelser, kompetencer m.v. gennemgås. Mulighederne for at fremme samarbejdet på skolen og forskelle mellem fx pædagogisk råd og SU drøftes. Samarbejde mellem SU og sikkerhedsorganisationen i et Medindflydelsesorgan (MIO) gennemgås. Lokale elementer forsøges inddraget i emnet. Personalepolitik En væsentlig arbejdsopgave i SU er udarbejdelsen og vedligeholdelsen af skolens personalepolitik. Hvad er egnet som personalepolitiske temaer, og hvad er egnet til fx retningslinjer, besluttet i SU? Betydningen af en formaliseret personalepolitik for skolens dagligdag, kultur, samarbejde m.v. drøftes. Muligt indhold i personalepolitikken drøftes med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Tidspunkt og sted Sted og tidspunkt se på 9

10 TR 5 Erfaringsudveksling Kursisterne får mulighed for at udveksle erfaringer om tillidsrepræsentantens opgaver. Arbejdsfastholdelse Det rummelige arbejdsmarked skal forhindre, at helbredet skubber medarbejdere ud af skolen. I dag findes en række muligheder for at ansætte medarbejdere med nedsat erhvervsevne/fastholde medarbejdere på arbejdspladsen. Forhandling Forhandlingsprocessen består af en række elementer: uformelle kontakter, informationsudveksling, formøder og forhandlingsmøder mv. Deltagerne trænes i forhandling med udgangspunkt i egne oplevelser på skolen. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er en dynamisk opgave for hele skolen og for den enkelte medarbejder. Samarbejdet, planerne og økonomien omkring kompetenceudvikling gennemgås og drøftes. Medarbejderudviklingssamtalen er et redskab til en større kompetenceudvikling. Evaluering Deltagerne evaluerer undervisningen og uddannelsen via bakspejls-metoden. Evalueringerne opsamler idéer til undervisningen og uddannelsen undervejs. 10

11 Tidspunkt og sted Afholdes på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle. Kurset starter første dag kl og slutter sidste dag kl Hold A 8. februar februar 2012 Hold B 29. februar - 2. marts 2012 Hold C 25. januar januar 2012 (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) 11

12 Principper for planlægning og undervisning Undervisningen i FSL s grunduddannelse tager udgangspunkt i nedenstående principper: Undervisningen er deltagerinvolverende. Undervisningen er problemorienteret. Der arbejdes med virkelighedsnære problemstillinger og cases. Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer. Undervisningen er differentieret. Arbejdsformerne er varierede. Der veksles mellem individuelle, gruppebaserede og plenumbaserede arbejdsformer. Principperne danner baggrund for instruktørernes og kredsenes undervisning i TR-uddannelsen. 12

13 Uddannelsens formål At udvikle tillidsrepræsentantens faglige, personlige og sociale kompetencer. At give tillidsrepræsentanten en sådan viden og indsigt, at han/hun vil være i stand til at yde grundlæggende rådgivning om medlemmernes ansættelsesforhold, løn og arbejdstid. At give tillidsrepræsentanten en grundlæggende viden om skolernes virksomhed økonomisk og administrativt og at give tillidsrepræsentanten en bevidsthed om de muligheder og det ansvar, som en ligeværdig forhandlingspart i forhold til ledelsen medfører. At give tillidsrepræsentanten baggrund for at skabe aktiv interesse om foreningen og dens arbejde, og indsigt i beslutningsprocessen i foreningen og foreningens holdning til væsentlige aktuelle problemer. 13

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion:

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere