uddannelse2001 Det Nye FIU 2001 Guide til kurser i det nye FIU 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "uddannelse2001 Det Nye FIU 2001 Guide til kurser i det nye FIU 2001"

Transkript

1 uddannelse2001 Det Nye FIU 2001 Guide til kurser i det nye FIU 2001

2 Guide til kurser i FIU 2001 Guiden er udgivet af TR-uddannelse. Redaktion: TR-uddannelse Layout: Hanne Bredsgaard Lund Omslags-layout: Pilo Tryk: FOA Oplag: 500 eksemplarer Redaktionen er sluttet i marts 2001

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel 1: Ordinære kurser, supplerende kurser og specielle kurser på Gren Kapitel 2: Ordinære kurser og supplerende kurser På Gren Kapitel 3: Ordinære kurser, supplerende kurser og specielle kurser på Gren Kapitel 4: Ordinære kurser, supplerende kurser og specielle kurser på Gren

4 Grenkurserne i Det nye FIU Kapitel 1 - Ordinære kurser og supplerende kurser på Gren 1 Gren 1 - Tillids- og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen Vejledning: Gren 1 - Tillids- og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen (kollegaerne/demokrati) I denne kursusgren udbydes der forskellige kurser af 3 dages varighed, samt kurser af 5 dages varighed. I kalenderen kan du se, hvilke kurser af 3 dages varighed den tillidsvalgte kan tilmeldes enkeltvis, og hvilke kurser der er en kursuspakke (2 kurser samlet) af 5 dages varighed og skal tilmeldes samlet. Kurserne er anført som 3 dages kurser, 5 dages kurser eller kursuspakker. Det er vigtigt, at der i planlægning af de individuelle uddannelsesforløb for den tillidsvalgte er opmærksomhed på beskrivelsen af kursusindhold, og hvilken viden og læring kurset vil give den valgte. Kursus nr Visioner på arbejdspladsen Du frigør dig fra dagligdagens snævre rammer, udvikler og præciserer dine visioner og tanker om den gode arbejdsplads. Vi arbejder med visionen om såvel udviklingen for hele arbejdspladsen som for arbejdsmiljøet. Det betyder at trivsel og opstilling af mål og visioner for din egen arbejdsplads - her og nu og på lang sigt bliver sat i fokus. Du lærer at formulere og opstille sådanne mål - og frem for alt får du nøglen til, hvordan du i samarbejde med dine kollegaer - får indfriet målene. Derfor opnås størst udbytte hvis både sikkerheds- og tillidsrepræsentanten deltager - men det er ingen betingelse. 17* 24/04 kl /04 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /12 kl /12 kl LO-Skolen dages kursus. Kurserne starter kl eller på 1. dagen og slutter kl på 3. dagen. * Kurset i uge 17 starter kl på 1. dagen og slutter kl på 3. dagen. 2

5 Kursus nr Fremtidens tillids- og sikkerhedsrepræsentant Fremover skal den tillidsvalgte kunne håndtere flere roller, ikke alene repræsentere kollegaerne over for ledelsen, men også kunne aktivere og inddrage kollegaerne i arbejdsmiljøarbejdet og udviklingen på arbejdspladsen. Deltagerne vil blive udstyret med værktøjer og metoder som er nødvendige for at inddrage kollegaer i beslutningsprocesserne. Størst udbytte opnås, hvis både tillids- og sikkerhedsrepræsentanter fra arbejdspladsen deltager - men det er ingen betingelse /04 kl /04 kl Esbjerg Højskole /05 kl /05 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl Esbjerg Højskole /09 kl /09 kl LO-Skolen /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen dages kursus. Obs. Du skal være opmærksom på kursets start- og sluttidspunkt. Kursus nr Visioner og fremtidens tillids- og sikkerhedsrepræsentant Tillids- og sikkerhedsrepræsentanternes fremtidige rolle bliver mere omfattende - du skal som tillidsmand i fremtiden både kunne arbejde med at udvikle din egen rolle og arbejde med at skabe nye mål og visioner for din arbejdsplads. Det er det, der er kernen i dette kursus. Du får bl.a. indblik og forståelse for de nye roller og normer for fremtidens tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt nye værktøjer og metoder til "aktivering " af dine kollegaer. Du skal være opmærksom på, at der er tale om en kursuspakke /04 kl /04 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl Roskilde Højskole /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /09 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl Roskilde Højskole Der tale om en kursuspakke, som består af Visioner på arbejdspladsen og Fremtidens tillidsog sikkerhedsrepræsentant. Du skal være opmærksom på de enkelte kursers start- og sluttidspunkter. 3

6 Kursus nr Løsning af konflikter - vejen til sammenhold Udvikling kræver samarbejde og forståelse. Men undervejs vil der opstå konflikter, som kan være ødelæggende for fællesskabet og sammenholdet på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at konflikter løses og håndteres rigtigt. Efter kurset vil du være bedre i stand til at forstå de mulige konfliktsituationer og finde konstruktive løsninger. Der arbejdes med konfliktforståelse, håndtering og konfliktløsning /04 kl /04 kl LO-Skolen /09 kl /08 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /12 kl /12 kl LO-Skolen dages kursus. Obs. Du skal være opmærksom på de enkelte kursers start- og sluttidspunkter. Kursus nr Dynamisk samarbejde mellem sikkerheds- og tillidsrepræsentanter Samarbejde er kernen omkring enhver udvikling, derfor er et godt samarbejde mellem tillids- og sikkerhedsrepræsentanter af vital betydning, når der skal opstilles mål og visioner for arbejdspladsen. Du får mulighed for at styrke samarbejdet ved at inddrage dine kolleger aktivt. Du får afklaret brugen af sikkerheds- og samarbejdsudvalg - samt rollefordelingen mellem disse. Hvordan ser tillids- og sikkerhedsrepræsentanten på hinandens roller? Hvilke opgaver er vigtige for arbejdspladsen og kollegerne? Hvilke netværk kan du opbygge på arbejdspladsen? 19 06/05 kl /05 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /12 kl /12 kl LO-Skolen dages kursus. Obs. Du skal være opmærksom på de enkelte kursers start- og sluttidspunkter. 4

7 Kursus nr Konfliktløsning og dynamisk samarbejde mellem sikkerheds- og tillidsrepræsentanter Der er her tale om en kursuspakke, som består af kurserne, Løsning af konflikter - vejen til sammenhold og Dynamisk samarbejde mellem sikkerheds- og tillidsrepræsentanter (kursus nr og 4005) /03 kl /03 kl LO-Skolen /04 kl /05 kl LO-Skolen /05 kl /05 kl Esbjerg Højskole /06 kl /06 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl LO-Skolen /09 kl /10 kl Roskilde Højskole /10 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen Kursuspakken består af kurserne, Løsning af konflikter vejen til sammenhold og Dynamisk samarbejde mellem sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Kursus nr Et godt arbejdsmiljø Du får nye handlemuligheder i forhold til arbejdsmiljøet. Du bliver introduceret til det brede arbejdsmiljøbegreb, arbejdets og arbejdspladsens miljø. Du bliver i stand til at modtage dine kollegers signaler om det gode arbejdsmiljø. Vi sætter fokus på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, når vi diskuterer: Hvordan arbejder du i praksis med arbejdsmiljøet i virksomheden? Hvad er vigtigt for dine kolleger, og hvordan inddrager du dem? Hvilken rolle har sikkerhedsorganisationen? Hvilke muligheder er der ellers? Hvordan og hvornår kan du bruge love og regler? Hvordan udvikler du sammenhængen mellem arbejdsmiljø og trivsel? 18 29/04 kl /05 kl LO-Skolen /05 kl /06 kl Esbjerg Højskole /09 kl /09 kl LO-Skolen /09 kl /10 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen Obs. Du skal være opmærksom på start af kurset kl

8 Kursus nr Igangsætning af selvstyrende grupper (nyt kursustilbud) De tillidsvalgtes rolle ændres radikalt fremover. Du forventes fremover også at være den, der fremmer dialogen og diskussionerne på arbejdspladsen. På kurset sættes fokus på forudsætningerne for teorierne bag selvstyrende grupper og tilsvarende ændringer i arbejdsorganiseringen. Der gives gode råd og viden om at sætte selvstyrende grupper ind i større sammenhæng og teoretisk gennemgang af tankegangen bagved indførelsen af selvstyrende grupper /04 kl /04 kl LO-Skolen /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen dages kursus. Obs. Du skal være opmærksom på tidspunkt for start af kurset. Kursus nr Arbejdspladsen forandrer sig Modstand mod forandringer! Du lærer at forstå forandringerne og kunne formidle dem til dine kollegaer - samt at udarbejde handlingsstrategier sammen med kollegerne. Vi behandler de forandringer, der foregår lige præcis på din arbejdsplads og får en forståelse af de handlemuligheder, du har som tillids- og sikkerhedsrepræsentant i samarbejde med dine kolleger. Vi diskuterer arbejdsorganisering, forandringer, og hvordan du inddrager kollegerne? En overordnet analyse af arbejdspladsen, herunder ydre forhold, arbejdsmiljø og ledelse. Kommunikation med kollegaerne om forandringer og udarbejdelse af faglige strategier /04 kl /05 kl LO-Skolen /05 kl /05 kl Esbjerg Højskole /06 kl /06 kl Roskilde Højskole /08 kl /08 kl Lo-Skolen /08 kl /08 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl LO-Skolen /10 kl /10 kl Roskilde Højskole /10 kl /11 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /12 kl /12 kl LO-Skolen Obs. Forskellige sluttidspunkter på kurserne. 6

9 Kursus nr Det fagretlige system Du opnår handlekompetence i forhold til de fagretlige muligheder og begrænsninger. Du lærer, hvornår du skal bruge din ret, og hvornår du skal gøre noget andet. Du får overblik over og indsigt i de arbejdsretlige elementer, når vi gennemgår: Hovedaftalen, tillids- og sikkerhedsrepræsentantens rettigheder og pligter, arbejdsretten og normen, herunder faglig voldgift /03 kl /03 kl LO-Skolen /05 kl /06 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /10 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl LO-Skolen Kursus nr Personalepolitik på offentlige arbejdspladser Personalepolitikken skal ikke kun være smukke ord, den skal medvirke til at skabe gode forhold på arbejdspladsen. På kurset arbejdes der med, hvordan vi opbygger og løbende opdaterer en personalepolitik. Hvordan personalepolitikken kan være en del af den strategiske ledelse på arbejdspladsen, samt hvordan vi i fremtiden kan sikre den rigtige arbejdskraft. Hvordan behovet for arbejdskraft sammenholdt med de små årgange af unge har betydning, og hvilken central position tillidsrepræsentanten har ved udformningen af personalepolitikken. Der vil blive arbejdet med eksempler på personalepolitik, værktøj til fortsat udvikling af denne samt personalepolitikken som en del af strategisk ledelse /03 kl /03 kl Esbjerg Højskole /09 kl /09 kl LO-Skolen dages kursus. Kursus nr Uddannelsesplanlægning på offentlige arbejdspladser Medarbejderens kompetence er på samme tid den enkelte medarbejders garanti for varig beskæftigelse, og arbejdspladsens vigtigste forudsætning for at bestå. Klare uddannelsesplaner holder både medarbejdere og ledelse fast på udviklingen. En systematisk brug af analyse af arbejdspladsens behov for kompetence og udarbejdelse af planer gør dig som tillidsvalgt i stand til 7

10 at deltage i uddannelsesplanlægningen. På kurset arbejdes der med systematisk tilgang til uddannelsesplanlægning ud fra kendte koncepter, hvilken betydning det har for uddannelsesplanlægningen, at det er en åben proces med inddragelse af alle kollegaerne, at uddannelsesplanlægning er en central opgave for alle tillidsvalgte /04 kl /04 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl LO-Skolen dages kursus.obs.vær opmærksom på forskellige start- og sluttidspunkter. Kursus nr Personalepolitik og uddannelsesplanlægning på arbejdspladsen (Nyt kursus) Dette kursus er sammensat af 2 korte kurser, Personalepolitik (4038) og uddannelsesplanlægning (4040). Kurset er tilrettelagt, så der er en mulighed for at arbejde sammenhængende og mere indgående med de enkelte temaer. Kurset vil give mere tid til diskussioner og eftertanke. Der vil blive arbejdet med følgende indholdselementer: Eksempler på personalepolitik, værktøj til fortsat udvikling af personalepolitikken, strategisk ledelse som en del af personalepolitikken, viden om uddannelse som en strategisk faktor, værktøjer til uddannelsesplanlægning og brugen af dem og viden om systematisk brug af uddannelsesinstitutioner /05 kl /06 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole

11 Specielle kurser i forhold til særlige tillidshverv og funktioner på arbejdspladsen Disse kurser er for dig som har et særligt tillidshverv eller funktion i fagforeningen/afdelingen eller organisationen. Kursus nr Overenskomst, voldgift og fortolkning Der kræves mere end almindelige læsekundskaber for at kunne læse, tolke og forstå overenskomsternes bogstaver korrekt. Mulighederne for fejlfortolkninger er mange, men efter dette kursus vil du vide hvad der er rigtigt og forkert. Du vil tilegne dig evnen til at forstå og fortolke overenskomsterne korrekt. Du får mulighed for at kunne identificere arbejdsretlige problemstillinger og håndtere dem. Desuden får du indblik i aftalesystemet og de gældende spilleregler omkring konflikter /03 kl /03 kl LO-Skolen /06 kl /06 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl LO-Skolen Kursus nr Udvidet arbejdsretligt kursus På dette kursus får du først og fremmest indsigt i den lovgivning og de overenskomstbestemmelser, som hører til Danmarks internationale forpligtelser. Du vil få overblik over og indblik i de arbejdsretlige regler, der gælder herhjemme. Desuden vil du tilegne dig værktøjer til informationssøgning f. eks. via juridiske databaser /05 kl /05 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen

12 Kursus nr Skade på arbejdet - arbejdsskade? Arbejdsskader, arbejdsulykker og arbejdsskadelige påvirkninger efterfølges altid af spørgsmål om lovgivning, regler og erstatningsansvar. For at svare på det kræves viden og insigt i såvel lovgivning som gældende praksis for arbejdsskader. Du skal ikke være ekspert på området, men det vil altid være gavnligt for dig at have viden og indsigt i arbejdsskadesområdet. (Husk at du som tillidsvalgt altid kan få rådgivning i din afdeling) /04 kl /04 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl LO-Skolen Kursus nr Syg og færdig - eller i gang igen? Mange kender naturligvis sygedagpengeloven og reglerne for at modtage dagpenge, men de færreste aner ikke noget om, hvordan sygedagpenge kan bruges aktivt. Det handler kurset først og fremmest om - men deltagerne får også indblik i de krav, der skal opfyldes for at få revalideringshjælp /05 kl /05 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen dages kursus. Kursus nr Ydre miljø Dagligt hører vi om miljøskader, bilernes forurening, kræftfremkaldende stoffer, forgiftede fødevarer, grundvandsforurening og lignende miljøskadelige påvirkninger. Men hvad har det egentlig med din arbejdsplads og arbejdsmiljøet at gøre? Kurset vil give dig viden om sammenhængen mellem de mange forureningskilder på virksomhederne og i lokalsamfundet samt viden om indsatsen mod den negative miljøudvikling /10 kl /10 kl LO-Skolen

13 Kursus nr Psykisk arbejdsmiljø Et grundlæggende kursus i psykisk arbejdsmiljø, hvor du stifter bekendtskab med de mange forskellige aspekter, der indgår i begrebet. Dette indebærer, at du med udgangspunkt i egen arbejdssituation lærer at blive fortrolig med de belastninger i arbejdet, som påvirker den menneskelige psyke og reaktioner. Desuden lærer du, hvordan man analyserer og kortlægger - samt med hjælp fra sikkerhedsorganisationen, BST osv. forbedrer det psykiske arbejdsmiljø /05 kl /05 kl Esbjerg Højskole /05 kl /05 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl Esbjerg Højskole Kursus nr. 112 Funktionærret Deltagerne bliver vejledt og undervist i funktionærloven og især i de elementære juridiske færdigheder vedrørende funktionærers ansættelses- og afskedigelsesforhold, herunder funktionærens særlige rettigheder og pligter /10 kl /10 kl LO-Skolen dages kursus. 11

14 Kapitel 2 Ordinære kurser og supplerende kurser på Gren 2 Gren 2 - Tillidsrepræsentanten og virksomheden Vejledning: Gren 2 - Tillidsrepræsentanten og virksomheden (tillids- og sikkerhedsrepræsentant og produktet). HOVEDPARTEN AF KURSERNE PÅ DENNE GREN ER MÅLRETTET DET PRIVATE ARBEJDSMARKED. VI HAR UDVALGT DE KURSER SOM FOA`S TILLIDSVALGTE KUNNE FÅ GAVN AF. I kursusgrenen udbydes der 2 forskellige kursusemner indeholdende 1. og 2. del ( 2 x 3 dage. Hvert kursusforløb har en varighed af 3 dage). Der skal ske samlet tilmelding til begge kursusdele. Derudover anbefales kurset for Statsansatte SU-medlemmer og kurset om privatisering og udlicitering. Kursus nr Medbestemmelse og medindflydelse i amt og kommune del Øget medbestemmelse og medindflydelse er naturlige mål for enhver tillidsvalgt i amter og kommuner. Men hvad kan du gøre for at fremme målene? Det handler kurset om. Udgangspunktet er den aftale, der gælder i netop din kommune/amt, målet er at du får værktøjer til, hvordan du omsætter aftalens bogstaver til handling. På kurset vil du få kendskab til, hvordan du anvender aftalens intentioner i det faglige arbejde, hvordan du bruger aftalen til øget medbestemmelse og medindflydelse, for dig og dine kollegaer. Der vil også blive arbejdet med visioner og principper for det udviklende arbejde. EDB vil være et gennemgående redskab på kurset /04 kl /04 kl Esbjerg Højskole /05 kl /05 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /12 kl Esbjerg Højskole x 3 dage - husk samlet tilmelding til 1. og 2. del af kurset. 12

15 Kursus nr Budgetforståelse og indflydelse i amt og kommune del Enhver der er fagligt engageret i kommunalt/amtskommunalt regi, har brug for at kunne læse og forstå et budget og regnskab, hvis man vil have indflydelse på arbejdspladsens udvikling. På kurset lærer du kunsten at læse et kommunalt budget rigtigt, du får indblik i de budgetprocedurer og regler der gælder og skal følges i din kommune eller amt /04 kl /04 kl Esbjerg Højskole /05 kl /05 kl Esbjerg Højskole /04 kl /05 kl Esbjerg Højskole /06 kl /06 kl Esbjerg Højskole /08 kl /08 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole x 4 dage - husk samlet tilmelding til 1. og 2. del af kurset. Kursus nr Nyvalgt SU- medlem - stat Emner som rammer og vilkår for samarbejdet på arbejdspladsen er af afgørende betydning for SU-medlemmet på statslige arbejdspladser. Disse og mange andre emner kommer du til at arbejde med på kurset, hvor omdrejningspunktet er det udviklende arbejde (DUA). På kurset vil du få kendskab til SU-aftalen, dens muligheder og praktiske anvendelse. Hvor og Hvornår? 23 06/06 kl /06 kl Roskilde Højskole dages kursus. 13

16 Kursus nr Privatisering og udlicitering Flere og flere offentlige opgaver overtages af de private virksomheder. Men hvad betyder det egentligt for løn- og arbejdsvilkår, når det offentlige sælger ud af traditionelle opgaver? Hvordan ligger landet med hensyn til licitationsregler, og er der i det hele taget nogle grænser? På kurset vil du få indblik i regler, fordele og ulemper ved udlicitering samt viden om de gældende arbejdsvilkår, herunder lønforhold og arbejdsmiljø m.v /03 kl /03 kl LO-Skolen

17 Kapitel 3 Ordinære kurser og supplerende kurser på Gren 3 Gren 3 - Tillidsrepræsentanten og organisationen Vejledning: Gren 3 - Tillidsrepræsentanten og organisationen. (Tillidsrepræsentanten og organisationsarbejde). Kursusgrenen udbyder 5 kurser af 1 uges varighed samt kurset Projektstyring 1., 2. og 3. del hvor de 3 kurser af 20 timers (3 x 3 dage) varighed er et sammenhængende forløb og derfor ikke kan tilmeldes enkeltvis. Kursus nr Organisationen i forandring Du bliver i stand til at analysere og gennemskue forandringsprocesser og se dem som en del af hverdagen. Du får kompetence, mod og evne til at arbejde visionært og anvende forandringsprocesserne til gavn for fællesskabet. Den verden, de faglige organisationer skal arbejde i, forandrer sig konstant og hurtigt, hvorfor fagbevægelsen også er under stadig udvikling. Vilkårene for dit faglige arbejde som tillidsrepræsentant ændrer sig. Det er nødvendigt at kunne tænke visionært og strategisk. På kurset behandler vi forandringer som et livsvilkår. Vi ser på forandringens psykologi. Hvad sker der, når en organisation forandrer sig? Hvad sker der, når et menneske bliver en del af en forandring og skal lære nyt? Hvilke modstande og barrierer skal man bearbejde i en forandringsproces - både i organisationen og hos det enkelte menneske? Endelig ser vi på de udfordringer og perspektiver for organisationerne, der ligger i Det Udviklende Arbejde og Den Lærende Organisation /08 kl /08 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl Roskilde Højskole /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen Kursus nr Organisationens formål og muligheder Kurset giver dig redskaber til at analysere brydningstendenser i en større sammenhæng (nationalt og internationalt), at se organisationerne som kulturbærere samt at forstå og formidle en dialog mellem forskellige organisationers kulturforskelle. Kurset vil behandle fagbevægelsens historiske udgangspunkt, for at forstå 15

18 de politiske vilkår i forskellige tider. Herunder medlemsgruppernes udvikling - i forhold til køn, uddannelse, etniske tilhørsforhold og erhvervsfrekvens. Hvor og hvornår? 20 13/05 kl /05 kl LO-Skolen /10 kl /11 kl LO-Skolen /10 kl /11 kl Esbjerg Højskole Kursus nr Projektstyring del Kurset giver en introduktion til begrebet projektarbejde og gennemgår de tanker, der ligger for denne arbejdsform. Kurset gennemgår projektarbejdets faser fra A til Z: Projektgrundlag, ideudvikling, interessentanalyser, styregrupper, succes/fiaskokriterier, milepæle, team-sammensætning, roller, samarbejdsproblemer samt afslutning og opfølgning på projekter. Kurset giver viden om projektgrupper og styring af faglige projekter fra ide til virkelighed, samt indblik i begreber som gruppedynamik, arbejdsgruppepsykologi og motivationsteorier. Samlet tilmelding til alle 3 dele af kurset /05 kl /05 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /04 kl /04 kl Esbjerg Højskole /06 kl /06 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole x 3 dage. Obs. Samlet tilmelding til de 3 dele af kursusforløbet. Kursus nr Den organisatoriske hverdag At deltage i det faglige arbejde i en organisation er både spændende og til tider en hektisk udfordring. På kurset får du indblik i den organisatoriske hverdag, herunder de politiske beslutninger, der træffes - bl.a. set i forhold til organisationens sociale, etniske og juridiske ansvar. 16

19 14 01/04 kl /04 kl LO-Skolen /04 kl /05 kl Esbjerg Højskole /09 kl /09 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen Kursus nr Organisationens slagkraft dit ansvar På kurset gennemgås lederroller- og lederstile set i lyset af arbejdsvilkårene for ledere i det arbejde. Der arbejdes med personlig fremtræden, styrker, svagheder, grænser og muligheder. Kurset behandler samarbejdets udviklingstrin, herunder problem- og konfliktløsning, tillid, strategi, drivkræfter og indlevelsesevne. Hvor og hvornår? 14 01/04 kl /04 kl LO-Skolen /05 kl /06 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl LO-Skolen /10 kl /11 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl Esbjerg Højskole /12 kl /12 kl LO-Skolen Kursus nr Tillidsrepræsentanten som formidler Du får kendskab til elementære problemstillinger inden for kommunikation. Du lærer at beherske mundtlige og skriftlige formidlingsteknikker. Du bliver bevidst om dine styrker og begrænsninger inden for kommunikation, så du bl.a. kan gøre organisationen tydelig i lokalsamfundet. På kurset gennemgås mediepsykologi og målgruppeanalyse, journalistiske arbejdsmetoder og en række praktiske og konkrete arbejdsredskaber ved skriftlig og mundtlig formidling og præsentation samt hurtiglæsning. 17

20 18 29/04 kl /05 kl Roskilde Højskole /05 kl /06 kl LO-Skolen /06 kl /06 kl Esbjerg Højskole /08 kl /08 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl Roskilde Højskole /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /12 kl /12 kl LO-Skolen Specielle kurser i forhold til særlige tillidshverv og funktioner Disse kurser er for dig der har et særligt tillidshverv eller funktion i fagforeningen eller organisationen. Kursus nr Kassererkursus 1 Er du nyvalgt kasserer eller revisor i en forening eller faglig organisation? Har du behov for viden, indsigt og forståelse for det økonomiske og juridiske ansvar, der følger med hvervet? Du vil tilegne dig viden om de grundlæggende redskaber, der anvendes i det dobbelte bogholderi, herunder kontering, afstemning og afslutning af regnskab samt kendskab til bogføring via EDB samt regnskabsfremlæggelse og økonomiske beretninger ved hjælp af AV- midler /05 kl /05 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen

21 Kursus nr Kassererkursus 2 Kassererkursus 2 er en fortsættelse af kassererkursus 1. På 2. del genopfriskes de forskellige begreber og metoder, der suppleres med en gennemgang af lånetyper, værdipapirer, nøgletal, regnskabsanalyser m.m. Du arbejder med praktisk anvendelse af de regnskabstekniske dicipliner samt viden om A-skatteregler, foreningsbeskatning, moms, regler for diæter og kørselsudgifter /05 kl /06 kl LO-Skolen /10 kl /10 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen Kursus nr Forstå regnskab Som bestyrelsesmedlem i en fagforening har du det juridiske og økonomiske ansvar. Det er derfor nødvendigt at forstå regnskabet, så du kan stille relevante spørgsmål og deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Økonomien er den nødvendige basis for tanker, ideer og beslutninger. Der arbejdes med regnskabstekniske begreber og principper, opstilling og analyse af regnskab /04 kl /04 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl LO-Skolen dages kursus. Kursus nr Skolen og fagbevægelsen del Der er altid behov for inspirerende og kompetente gæstelærere rundt omkring i folkeskolerne, på landets gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Hvis du overvejer at prøve kræfter med skolen og dens elever, kan disse kurser være begyndelsen til en ny spændende karriere. På kurset vil du få kendskab til de pædagogiske principper og metoder, som anvendes i dagens undervisning samt viden om hvordan man gennemfører et undervisningsforløb i praksis. Du får kendskab til LO`s gæstelærermaterialer og skolekontaktarbejdet samt informationssøgning på internettet, Net-dialog og andre elektroniske medier. 19

22 35 26/08 kl /08 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole dage + 3 dage. Samlet tilmelding til 1. og 2. del af kurset. Kursus nr Flere synlige kvinder del (Synlig og succesfuld) På kurset behandles kønsperspektiver i forhold til politik, kultur og medier. Forskellen på de to køn, når der skal træffes beslutninger - du får konkrete værktøjer, du kan bruge når du vil have indflydelse /08 kl /08 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole dage + 3 dage. Samlet tilmelding til 1. og 2. del af kurset. Kursus nr Slå dig igennem elektronisk - på Internettet og på Dialog Demokrati er at ytre sig frit - også i den elektroniske verden. Derfor er det vigtigt at kunne anvende de elektroniske værktøjer i det faglige og politiske arbejde. På kurset lærer du at navigere på Internettet og at benytte Net- dialog på sikker vis. Hvor og Hvornår? 37 12/09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole dages kursus. 20

23 Kapitel 4 - Ordinære kurser og supplerende kurser på Gren 4 Gren 4 - Tillidsrepræsentanten og det omgivende samfund Vejledning: Gren 4 - Tillidsrepræsentanten og det omgivende samfund (tillidsrepræsentanten som faglig aktiv) Alle kurser der udbydes på denne kursusgren er af 1 uges varighed. Kursusemnerne er målrettet det arbejdsmarkedspolitiske, uddannelsespolitiske og økonomiske område som den tillidsvalgte konfronteres med i dagligdagen på arbejdspladsen. Kursus nr Mennesker og borgere i samfundet Du får øget selvtillid og større forståelse for din rolle og rettigheder som tillidsrepræsentant - i relation til kollegerne, virksomheden og samfundet. Hvilken betydning har kultur, politiske ideologier, traditioner, værdier og demokratiske rettigheder for vores personlige udvikling, engagement, holdninger, arbejds- og familieliv? Vi diskuterer individuelle og kollektive rettigheder, social tryghed, solidarisk finansiering, ændrede værdinormer, social arv og lige muligheder for alle. Vi belyser mediernes og uddannelsernes indflydelse på vores egne holdninger og engagement - og dermed samfundets værdinormer. Vi ser på, hvad globaliseringen betyder for virksomhederne, det internationale faglige samarbejde og samfundets udvikling /04 kl /04 kl LO-Skolen /04 kl /05 kl Esbjerg Højskole /06 kl /06 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl Roskilde Højskole /09 kl /09 kl LO-Skolen /09 kl /09 kl Esbjerg Højskole /10 kl /11 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole /12 kl /12 kl Roskilde Højskole /12 kl /12 kl LO-Skolen

24 Kursus nr Regulering af din og samfundets økonomi - sådan bliver din løn styret Du får indsigt i hvilke markedsmekanismer der råder, hvad der bestemmer løn- og forbrugsmuligheder, virksomhedernes konkurrenceevne og den samfundsmæssige husholdning. Hvilke markedskræfter styrer og påvirker udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, varer og tjenesteydelser? Endelig får du indsigt i, hvordan EU og globaliseringen påvirker vores løndannelser, arbejdsmarked og samfundsøkonomi /04 kl /04 kl Roskilde Højskole /05 kl /06 kl LO-Skolen /05 kl /06 kl Esbjerg Højskole /09 kl /10 kl LO-Skolen /11 kl /11 kl Roskilde Højskole /11 kl /11 kl Esbjerg Højskole Kursus nr Arbejdsmarked, uddannelse og beskæftigelse - få styr på dine muligheder og indflydelse Du får indsigt i, hvordan det danske arbejdsmarked hænger sammen - og hvordan samspillet mellem lønmodtagerne, virksomhederne og samfundet fungerer i forhold til aftalesystemet og lovgivningssystemet. Kurset ser på, hvordan arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik påvirker den enkelte virksomhed til konkrete initiativer, fx. sociale klausuler og aftaler. Derudover får du indsigt i, hvad uddannelse betyder for beskæftigelse, løn, livsindkomst, livskvalitet og muligheder på arbejdsmarkedet /04 kl /05 kl LO-Skolen /10 kl /10 kl LO-Skolen Kursus nr Arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet - hjælp med til at sikre din og dine kollegaers velfærd Kurset fokuserer på de samfundsmæssige, økonomiske og socialpolitiske ordninger, der findes hvis du eller dine kollegaer bliver truet af udstødning fra arbejdsmarkedet - eller helt vil forlade arbejdsmarkedet. Den historiske baggrund for udvikling af vores velfærdsmodeller og hvad velfærdsmodellen betyder for kollektiv 22

25 og individuel tryghed, ansvar og pligter ridses op. Endelig behandles, hvilke sociale ordninger andre EU-lande har, samt hvilke konsekvenser harmoniseringen og liberaliseringen får for den enkelte dansker, familierne, virksomhederne og velfærdssamfundet /05 kl /05 kl LO-Skolen /05 kl /06 kl Roskilde Højskole /06 kl /06 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl Esbjerg Højskole Kursus nr Danske og international økonomi - få styr på samfundsøkonomien Du får overblik over de overordnede økonomiske sammenhænge og de seneste års økonomiske udvikling samt samspillet mellem løn, virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsøkonomien. Kurset vil bl.a. give dig viden og værktøjer som kan gøre dig til en mere aktiv medspiller i samfundsdebatten. Hvad betyder danske lønninger, omkostninger og produktivitet for vores eksport af arbejdspladser og udenlandske investeringer i danske arbejdspladser? Og hvordan kan vi bruge denne problematik i forbindelse med lokale lønforhandlinger og samarbejdsmuligheder? Du får forståelse for sammenhængen mellem dansk og international økonomi og de faktorer, som påvirker din økonomiske hverdag /05 kl /05 kl Esbjerg Højskole /05 kl /05 kl Roskilde Højskole /10 kl /12 kl LO-Skolen /10 kl /11 kl Esbjerg Højskole Kursus nr Den offentlige sektor og pengepolitik - rust dig til debat om samfundets opgaver Du får en fornyet indsigt i den offentlige sektors opgaver, styring, økonomi og finansiering, herunder diskussionen om privatisering og/ eller udlicitering af traditionelle samfundsopgaver. Hvad skaber inflation, samt hvilke konsekvenser har inflation på beskæftigelse, forbrug og samfundsøkonomi. Endelig vil kurset fokusere på globalisering og dens betydning for den enkelte lønmodtager, forbruger og for virksomheden. 23

26 19 06/05 kl /05 kl Roskilde Højskole /06 kl /06 kl LO-Skolen /08 kl /08 kl Roskilde Højskole /10 kl /10 kl Esbjerg Højskole /11 kl /11 kl LO-Skolen Specielle kurser i forhold til særlige tillidshverv og funktioner Disse kurser er for dig som har et særligt tillidshverv eller funktion i fagforeningen eller organisationen. Kursus nr Tryghed under arbejdsløshed - retten til dagpenge Deltagerne får en grundlæggende viden om de almindelige forekommende problemstillinger og fortolkninger i arbejdsløshedsforsikringsloven, tilstødende lovgivning og aktuelle bekendtgørelser. Der arbejdes med betingelser for at opnå dagpengeret, herunder fastholde dagpengeretten, dagpengerettens forskellige længder, perioder og forløb, arbejdsløshedsdagpengenes størrelse og beregning og særligt regelsæt for medlemmer over 60 år og under 25 år. Hvor og hvornår? 38 19/09 kl /09 kl LO-Skolen dages kursus. Kursus nr Den lediges rettigheder og pligter Kurset handler først og fremmest om de rettigheder og pligter den ledige har i følge loven. Men sideløbende får du en gennemgang af de forskellige instanser som skal underrettes. Desuden vil du på kurset få en opdatering af problemstillinger og fortolkninger i arbejdsforsikringsloven, tilstødende lovgivning og aktuelle bekendtgørelser vedrørende lediges rettigheder og pligter. Du vil ydermere få viden om og forståelse for rådighedskravet og øvrige pligter, som er en forudsætning for retten til dagpenge. 24

27 Hvor og hvornår? 40 03/10 kl /10 kl LO-Skolen dages kursus. Kursus nr Rettigheder og pligter i den aktive arbejdsmarkedspolitk Deltagerne får en grundlæggende viden om de almindeligt forekommende problemstillinger og fortolkninger i arbejdsløshedsforsikringsloven, tilstødende lovgivning, aktuelle bekendtgørelser på følgende dele af den samlede A- kasselovgivning: Økonomiske og politiske sammenhænge på arbejdsmarkedet, redskaber i den aktive arbejdsmarkedspolitik, børnepasnings- og uddannelsesorlov, arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Hvor og hvornår? 18 02/05 kl /05 kl LO-Skolen /12 kl /12 kl LO-Skolen dages kursus. 25

28 uddannelse2001 Denne Guide til kurser i FIU 2001 er ment som et værktøj for den uddannelsesansvarliges arbejde med uddannelsesplanlægning i afdelingerne. Vi har udvalgt de kurser i FIUs omfattende kursuskalender for 2000/2001, som vi mener er relevante for de tillidsvalgte i FOA at deltage i. Guide til kurser i FIU 2001 er delt op i fire kapitler: 1. Ordinære kurser, supplerende kurser og specielle kurser til særlige tillidshverv og funktioner på gren 1. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen. 2. Ordinære kurser, supplerende kurser på gren 2. Tillidsrepræsentanten og virksomheden. 3. Ordinære kurser, supplerende kurser og specielle kurser til særlige tillidshverv og funktioner på gren 3. Tillidsrepræsentanten og organisationen. 4. Ordinære kurser, supplerende kurser og specielle kurser til særlige tillidshverv og funktioner på Gren 4. Tillidsrepræsentanten og det omgivende samfund. I de enkelte kapitler gennemgår vi de fire kursusgrene som FIU har udviklet. Vi har i slutningen af hvert kapitel placeret de supplerende kurser og specielle kurser og sidst i Guiden beskrevet specielle kurser i forhold til særlige tillidshverv og funktioner. I forlængelse af Guide til kurser i FIU 2001 vil der blive udgivet fire pjecer med anbefalinger af bestemte uddannelsesveje i FOA og i FIU-systemet. Disse pjecer bliver målrettet henholdsvis: Fællestillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter på små arbejdspladser Tillidsrepræsentanter på store arbejdspladser Sikkerhedsrepræsentanteer Forbundet af Offentligt Ansatte

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG JUNI 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag 2 FOA FAG OG ARBEJDE BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Forord Den forkortede

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Avanceret teknisk fotografering

Avanceret teknisk fotografering Avanceret teknisk fotografering Deltageren får indsigt i basiskameraindstillinger, men lærer herefter at arbejde med de fototeknikker, der bruges til de enkelte programmer, herunder panorama-, 360 - og

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016

Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 Pædagogiske AMU-kurser forår 2016 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse og til at tackle dagligdagens jobmæssige udfordringer. Uanset om du har

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk.

Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk. TEMAKURSUS Kom og deltag i tre raske dage i Svendborg med mange spændende faglige emner og få udvidet dit faglige og sociale netværk. Det er med stor fornøjelse, at Uddannelsesforbundet udbyder: TEMAKURSUS

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORNING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere