Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst"

Transkript

1 Den Europæiske Socialfond Mål 3 _ Viden til vækst

2 _ Viden til vækst

3

4 Hvis Den Europæiske Socialfond var en dansk opfindelse, ville den have heddet Beskæftigelsesfonden. Fonden er nemlig med til at sikre, at Europas erhvervsaktive befolkning har mulighed for at bidrage til landenes stadige vækst og til at alle europæere får et gedigent grundlag for et godt liv. I fremtiden findes der ikke jobs til folk, der er uden nogen form for kvalifikationer. Og kravet til kvalifikationer ændrer sig hele tiden. Alle får brug for at uddanne sig gennem hele livet, både gennem undervisning og ved at indhøste praktiske erfaringer i samarbejde med kolleger. Med de små generationer er der brug for, at de erfarne folk i virksomhederne venter endnu længere med at gå på pension eller efterløn, at de handicappede revalideres og støttes, så de kan yde deres bidrag, at vi får nyttiggjort den ressource af uddannelse og erfaringer, som findes hos vores flygtninge og indvandrere, at vi får skabt nye arbejdspladser via iværksætteri. Socialfonden støtter udviklingen frem mod at tilbyde dem, der er på arbejdsmarkedet og dem, der burde være der i at deltage i en række projekter, hvor der på mange forskellige måder eksperimenteres med at give folk et kompetenceløft. Et kompetenceløft i arbejdskraften sikrer samfundets fortsatte vækst og giver samtidig den enkeltes liv bedre kvalitet og større indhold. I denne brochure har vi samlet en buket af de projekter, der har været gennemført i perioden Det er mit håb, at brochuren må inspirere til, at der bliver formuleret endnu en række spændende og nyskabende projekter i tiden der kommer. Anders Kretzschmar direktør, Erhvervs- og Boligstyrelsen

5 Viden til Vækst Alle kan være med til styrke væksten på det danske arbejdsmarked. Har du en god idé til, hvordan vi kan tilføre arbejdskraften viden og kvalifikationer, kan du få støtte til din projektidé fra Socialfonden I denne brochure giver vi 18 gode eksempler på, hvordan Socialfondsmidler er med til at tilføre hundredvis af projektdeltagere ny viden og bedre kvalifikationer for at sikre deres beskæftigelsesmuligheder. Men læg mærke til, at disse 18 projekter kun er et lille udsnit af, hvad der sker på Socialfondsområdet: Hvert år bliver ca. 500 projekter med deltagere gennemført med tilskud fra Socialfondens Mål 3 midler. Projekternes formål er tostrenget: At øge deltagernes personlige kvalifikationer så de gennem arbejde er med til at tilføre det danske samfund den ønskede vækst. Kendetegnende for alle projekter er, at der er fokus på de personlige kvalifikationer eller mangel på samme med det ene mål, at gøre de enkelte deltagere i stand til at blive selvforsørgende og dermed bidragsydere til landets fremdrift. EN MIA. KR. TIL GODE IDÉER Alle medlemslandene i EU modtager Socialfondsmidler. Socialfonden i Danmark bliver hvert år tildelt ca. en halv mia. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Hertil kan man lægge yderligere en halv mia. kr. i nationale tilskud. Et simpelt regnestykke viser, at Socialfonden i Danmark hvert år råder over en mia. kr. til forsøgsog udviklingsarbejde på det danske arbejdsmarked. Her har vi valgt at fokusere på Socialfondens Mål 3-midler, der er langt den største post på Socialfondens samlede budget med sine næsten 400 mio. kr. årligt. Men Socialfonden yder også støtte til projekter i partnerskab med andre EU-lande (EQUAL: 30 mio. kr.) og til "Regional udvikling og omstilling" (Mål 2: 50 mio. kr.). Midlerne tilføres projekter, der:.forebygger og bekæmper arbejdsløshed via kvalificering og efteruddannelse af bl.a. ledige og ansatte..sikrer at alle får lige adgang til og på arbejdsmarkedet..bidrager til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og private virksomheder..skaber nye arbejdspladser gennem iværksætteri. MÅL 3 PLADS TIL FLERE GODE IDÉER Titlen på dette katalog om Socialfondens Mål 3-midler Viden til Vækst fortæller i tre ord det essentielle i Socialfondens formål: At viden og kvalifikationer skal skabe vækst på det danske arbejdsmarked. Ikke kun nationaløkonomisk men også på det personlige plan for de enkelte deltagere i socialfondsprojekterne. De 18 omtalte projekter er alle eksempler på, hvordan det på vidt forskellig måde er muligt at tilføre deltagerne ny viden og bedre kvalifikationer for at bevare dem på arbejdsmarkedet, få dem ind på arbejdsmarkedet eller få dem til selv at skabe nye arbejdspladser som iværksættere. Mål 3-programmet dækker hele landet og giver støtte til projekter, der mindsker ledigheden ved at:.tilføre ledige de nye eller bedre kompetencer..udvikle kompetencer hos dem, der er i arbejde..fremme integrationen af flygtninge og indvandrere samt andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet..fremme iværksætterkulturen..bidrage med arbejdsmarkedsanalyser og udvikling af metoder til nye initiativer på arbejdsmarkedet. Fælles for alle støttemulighederne er, at de skal bidrage til at styrke beskæftigelsen i Danmark.

6 Indhold KVALITETEN ER AFGØRENDE Socialfonden ser hvert år frem til at modtage ansøgninger fra hele landet. Det altafgørende for at modtage støtte til en projektidé er, at den skal være god og leve op til Socialfondens mål om at forebygge og bekæmpe arbejdsløshed. Derfor skal projektansøgningen også være af høj kvalitet, der kan dokumentere, at målene kan nås. Det en god idé, at benytte sig af Socialfondens hjemmeside: inden du går i gang med din ansøgning. Her kan du finde nyttig viden og god vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet. Størstedelen af Socialfondsmidlerne bliver administreret regionalt i amterne mens ca. en tredjedel bliver administreret i Erhvervs- og Boligstyrelsen. Det betyder, at hvis man har en projektidé, der tager udgangspunkt regionalt, søges midlerne regionalt. Søger man derimod midler til tværregionale, landsdækkende projekter eller til projekter med særlig arbejdsmarkedspolitisk fokus eller til projekter på over tre mio. kr. så behandles ansøgningen centralt i Erhvervs- og Boligstyrelsen. Mangler du sparring på, om projektidéen lever op til forventningerne, eller om idéen kan udbygges i partnerskab med andre projektmagere, kan du kontakte den regionale socialfondskoordinator i dit amt eller kontakte socialfondsområdet i Erhvervs- og Boligstyrelsen. Viden til vækst 4 Loyalitet gennem uddannelse 6 Fjernundervisning et hit i små virksomheder 8 Columbusæg i landdistrikterne 10 Nydanskere tolker sig ud af ledigheden 12 Kompetenceløft med fleksibilitet 14 Klikstart computeren rykker ud 16 En region får et uddannelsesløft 18 Fra kontanthjælp til arbejdsmarkedet 20 Nydanskere er klar til sygeplejeskolen 22 Studerende skal udvikle iværksætterånd 24 Faggrænserne brydes ned 26 A-kasserne skal klædes på til at rådgive og formidle jobs 28 Fra offentlig forsørgelse til job i velfærdsstaten 30 Flere end 500 specialarbejdere har set lyset 32 Kulturforskelle en ressource 34 Håndværkere skal til tasterne 36 Tænk at hedde Iværksætter som mellemnavn 38 Skræddersyet kursus var vejen frem for speditørfirma 40 Yderligere oplysninger på

7 Loyalitet gennem uddannelse Loyale medarbejdere, der bidrager aktivt til virksomhedens udvikling, er et vigtigt aktiv for enhver virksomhed. Men det kræver en række kompetencer for at kunne yde loyaliteten I Roskilde Amt har man på seks arbejdspladser skabt denne loyalitet blandt 568 medarbejdere gennem en række uddannelsesforløb af ufaglærte medarbejdere, korttidsuddannede eller ansatte med forældet uddannelse. Samtidig har det givet medarbejderne en større tryghed i ansættelsen, eller i værste fald bedre kompetencer i en jobsøgningssituation. Initiativet til kompetenceudviklingen kommer fra TIC i Roskilde Amt. Sammen med de enkelte virksomheders ledelse gennemfører de dels en kompetenceanalyse af personalet for at afklare virksomhedens nuværende kompetenceniveau dels afdækker de forventningerne til de fremtidige kompetencer, som virksomheden skal besidde for at kunne overleve måske endda vækste. Selvom de involverede virksomheder deler kursuspladser inden for f.eks. edb-kurser, sprog og regnskab, er uddannelsesprojektet i stand til at tilpasse efteruddannelsen efter den enkelte virksomheds aktuelle behov. Alle får sammensat et individuelt kursus- og uddannelsestilbud, hvilket er unikt sammenlignet med de mange standardiserede kursustilbud. Den unikke fleksibilitet er bl.a. opnået ved at gennemføre undervisningen ved hjælp af private konsulenter med speciel undervisningskompetence samt håndplukkede moduler fra erhvervsskolerne. SYNLIG EFFEKT Effekten af indsatsen har flere steder vist sig med al ønskelig tydelighed. F.eks. i en virksomhed, som midt i uddannelsesforløbet var nødsaget til at fyre 30 medarbejdere. Uddannelsesplanen blev hurtigt tilpasset den nye situation med tilbud om at deltage i en specialklasse i edb for at styrke de afskedigede medarbejdere i deres videre færd ud på arbejdsmarkedet. Med baggrund i disse vurderinger og virksomhedens overordnede strategiske planer bliver der sammensat et uddannelsesforløb, som især koncentrerer sig om virksomhedsforståelse, kvalitetsforbedringer, selvadministrerende produktionsgrupper og teamforståelse. Et andet eksempel på tilpasset kursus er blandt tre virksomheder i transportsektoren, som ud over kvalitetsforståelse, køreteknisk miljøkørsel også gennemførte et forløb i "Sund livsstil" for deres chauffører ud fra en erkendelse om, at netop denne gruppe medarbejdere figurerer i statistikken med høj dødelighed. Det primære mål er at opbygge ny kompetence hos medarbejderne, så de kan bidrage til deres nuværende virksomheds udvikling og derigennem også være med til at sikre deres egen arbejdsplads. Sekundært er målet, at medarbejderne står bedre rustet med en tidssvarende kompetence, såfremt de kommer ud i ledighed. STØRRE HELHEDSFORSTÅLSE Gennem de planlagte uddannelsesforløb får medarbejderne en større forståelse af helhederne i virksomheden, hvor de ofte er beskæftiget med rutinepræget arbejde i en begrænset del af virksomheden. Virksomhedsforståelse gennem uddannelse har vist sig at være afgørende for medarbejdernes loyalitet 06 Projektnavn: KURA Kompetenceudvikling i Roskilde Amt Samarbejdspartnere: Holstein Booking Roskilde Handelsskole Køge Handelsskole Slagteriskolen i Roskilde Amt: Roskilde Amt VUC Roskilde Projektholder: TIC Roskilde Amt Projektperiode:

8 Bevilget beløb fra Socialfonden: kr. Medfinansiering: kr.

9 Fjernundervisning et hit i små virksomheder Et nyt forsøg med fjernundervisning via computere er et hit hos små virksomheder i Frederiksborg Amt. Over 100 virksomheder og 300 medarbejdere har benyttet sig af tilbuddet siden efteråret 2002, hvor e-kompetenceprojektet startede Når der kun er to til fem ansatte i virksomheden, er der hverken tid eller råd til at tage på kurser i flere dage heller ikke, når det gælder om at være opdateret på de edb-programmer og it-systemer, som virksomheden bruger i hverdagen. Det problem har over 100 små virksomheder og 300 medarbejdere i Frederiksborg Amt løst ved at tage fjernundervisning via computeren. I efteråret 2002 startede TIC i Frederiksborg Amt de første undervisningsforløb for at forbedre it-kompetencerne blandt medarbejderne i områdets små virksomheder f.eks. håndværks- og smedemestre, hoteller, maskinvirksomheder, butikker og engros virksomheder. Tilbuddet omfatter individuel videreuddannelse i brug af pcprogrammer for at forbedre den enkelte medarbejders kvalifikationer til at løse de daglige opgaver både bedre og mere effektivt. Erfaringer viste meget tidligt, at deltagerne med det samme kan udnytte deres nye færdigheder i det daglige arbejde. De korte og praktiske undervisningsforløb på omkring seks timer gør lynhurtigt medarbejderne bedre til at bruge programmerne. Konklusionen er nærliggende: Den individuelle fjernundervisning er for denne målgruppe væsentlig mere fleksibel og resultatgivende end traditionelle kurser. NY VIDEN SAMMENSÆTTES INDIVIDUELT Da virksomhedernes behov for videreuddannelse er meget forskellig, er de enkelte uddannelsesmoduler udviklet og sammensat efter en forudgående dialog mellem e-kompetenceprojektet og ejerne. Emnerne, der bliver lagt vægt på, er eksempelvis tilbudsskrivning, oprettelse og vedligeholdelse af en hjemmeside, brevfletning og salgsbreve knyttet op på de Microsoft-programmer, som de fleste medarbejdere benytter i forvejen. Virksomhedernes største investering er en gennemgang og klaring af, hvad det reelle uddannelsesbehov er for den enkelte medarbejder. Ud fra denne viden sammensættes et modul af kurser, der helt specifikt opfylder ønskerne. Til hvert modul er tilknyttet en underviser, som besvarer alle henvendelser via . Der er f. eks. mulighed for at sende opgaver 08 Projektnavn: Amt: Projektholder: Virksomheds- og medarbejderudvikling i e-kompetence Frederiksborg Amt IC Frederiksborg/Erhvervsakademiet Nordsjælland Samarbejdspartnere: Hillerød Handelsskole Erhvervsskolen Hamlet EUC Nord Erhvervsakademiet Nordsjælland Projektperiode:

10 ind til rettelse og en afsluttende opgave, så man kan teste sig selv. Medarbejderen kan vælge hvilke kurser, vedkommende har brug for ud fra den modulliste, virksomheden har sammensat og kan koble sig op i fjernundervisningssystemet med adgang til sine egne moduler. Der er adgang til alle de valgte moduler samtidigt og de kan gennemføres fuldstændigt, som det passer ind i deltagerens kalender. Hvis der senere bliver behov for flere moduler kan deltageren vælge ekstra moduler. De fleste kursister tager mellem fem og seks moduler. Kunderne forventer de samme it-kundskaber af en lille virksomhed, som af en stor Bevilget beløb fra Socialfonden: Medfinansiering: kr kr

11 Columbusæg i landdistrikterne De små og mellemstore virksomheder rummer nøglen til udvikling af landdistrikterne. Et uddannelsesprojekt, hvor træningen foregår ude i virksomhederne, har vakt begejstring og iværksætterånd i Tørring-Uldum og Egtved kommuner Landdistrikterne har det svært med butiksdød, skolelukninger, nedskæringer på sygehuse og mangel på arbejdspladser. Men i Egtved og Tørring-Uldum kommuner puster man liv og energi i lokalområdet ved at uddanne og coache ledere og medarbejdere i de mindre virksomheder. 23 virksomheder i området har gennem et år deltaget i et projekt, som skal styrke ledernes iværksætterlyst. Projektet "Kvalifikation mod fremtiden den lille virksomhed som jobskaber" er kort fortalt et uddannelsessystem, som sigter på at uddanne såvel ledere som medarbejdere og geare dem til fremtidens opgaver. Det særlige ved projektet er, at der konstrueres et uddannelsesforløb, som er arkitekttegnet til de krav og udfordringer, som den enkelte virksomhed står overfor. Målet er at bygge en virksomhed, hvor alle har den ekspertise, som efterspørges i fremtiden. Uddannelserne foregår primært ude i virksomhederne og matcher det daglige arbejde, så det, man lærer, kan bruges dagen efter. Uddannelsen flettes ind i virksomhedernes dagligdag: F.eks. møder projektkonsulenten op hos entreprenørvirksomheden, når arbejdsdagen begynder kl. 6.30, hvor medarbejderne er samlede. om fælles problemstillinger for de små og mellemstore virksomheder. Møderne foregår i forsamlingshuse og sognegårde og har typisk samlet omkring 80 deltagere hver gang. Endelig har projektet sin egen hjemmeside. Der er fokus på virksomhedernes brug af it. Og der tilbydes danskundervisning til alle, som har behov. LEDELSE OG NØGLEPERSONER Mange af virksomhederne er historien om håndværkeren, der er startet ene mand. Gradvis er virksomheden vokset, og håndværkeren skal pludselig agere som leder en rolle, som han oftest slet ikke er gearet til. I projektet gennemgår virksomhedsejerne en lederuddannelse, som bl.a. omfatter jævnlige besøg af en sparringspartner. Derudover deltager de i netværk med lederne fra andre virksomheder, hvor de diskuterer fælles problemstillinger og besøger hinanden. Et par ledere, som har gennemført ledertræningsprogrammet, har oplevet, at de er blevet bedre til at styre deres tid, uddelegere arbejdsopgaver og har fået øget selvtilliden. Virksomhederne tæller tilsammen ca. 220 medarbejdere, som hver især har været med til at klarlægge deres egne uddannelsesbehov og fået lagt en uddannelsesplan. Herudfra skræddersys nye kurser. F.eks. tilbydes mellemledere som formænd og værkførere et kursusforløb, som ruster dem til rollen som nøgleperson i virksomhederne. MØDER I FORSAMLINGSHUSENE Projektet omfatter en række forskellige aktiviteter. Alle virksomheder får udarbejdet en udviklingsplan med fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, og lederne uddannes i ledelse og indgår i grupper med andre ledere. Hertil kommer en række inspirationsmøder, hvor ikke bare projektdeltagerne, men også andre i lokalområdet samles til debatter Det kan være svært for små erhvervsdrivende at overskue alle sider af det at drive forretning. Løsningen i Vejle er uddannelse, arkitekttegnet til ledere og medarbejdere 10 Projektnavn: Kvalifikation mod fremtiden den lille virksomhed som jobskaber Samarbejdspartnere: Erhvervsforeningen i Egtved Kommune Amt: Vejle Amt Projektperiode: Projektholder: Tørring-Uldum Erhvervsråd

12 Bevilget beløb fra Socialfonden: Medfinansiering: kr kr.

13 Nydanskere tolker sig ud af ledigheden Man skulle tro, det var oplagt at lade flygtninge og indvandrere uddanne sig som tolke. Men i realiteten har der kun været begrænsede muligheder det forsøger Tolkekursus for Udlændinge at rette op på Tolkning er et vigtigt led i integrationen af flygtninge og indvandrere, men det er vanskeligt at få tilknyttet tilstrækkeligt kvalificerede tolke. Centrale initiativer til uddannelse af denne nødvendige medarbejdergruppe begrænser sig til et udbud under åben uddannelse med deltagerbetaling. Uddannelsen har kun været udbudt uregelmæssigt og udelukkende ved Handelshøjskolen i København. Projektet "Tolkekursus for Udlændinge" i Odense skal rette op på dette ved at tilbyde en opkvalificering af udlændinge på tolkeområdet. Og der er ingen tvivl om, at efterspørgslen er stor inden for bl.a. sundheds-, social- og kriminalområdet. Den nye uddannelse vil dække et hidtil uopfyldt behov og samtidig give tolkeområdet et løft. Ikke blot for de professionelle brugeres skyld men i høj grad også for at forbedre kvaliteten af samtalerne med tolk for de fremmedsprogede borgere. Der findes i øjeblikket ingen klare regler for tolkenes niveau, deres uddannelse og kvalifikationer. Ofte er tolkenes sproglige niveau for ringe, både når det gælder dansk og modersmål, og ofte mangler de basal viden om tolketeknik og -etik. Det kan få alvorlige konsekvenser, når der skal oversættes til og fra arabisk, tyrkisk, somalisk og andre indvandrersprog. Det gælder for eksempel inden for sundhedssektoren, socialvæsenet, ved politiet og på skoleområdet. Baggrunden for projektet er med andre ord et stigende behov i kommuner og amter for at kunne trække på kvalificeret tolkebistand. VELUDDANNEDE LEDIGE Målgruppen for "Tolkekursus for Udlændinge" er ledige flygtninge og indvandrere over 25 år fra forskellige sprogområder. Der vil typisk være tale om relativt veluddannede personer, som mangler 12 Projektnavn: Amt: Projektholder: Tolkekursus for Udlændinge Fyns Amt Dansk Flygtningehjælps Sprogcenter, Odense Samarbejdspartnere: TietgenSkolen, Odense Handelshøjskolen i Århus Projektperiode:

14 reelle kompetencer til at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked, også selvom de sidder inde med gode ressourcer. Deltagerne visiteres gennem en skriftlig adgangsprøve og efterfølgende en personlig samtale, hvor der blandt andet tages højde for ansøgerens sprogområde, sproglige kompetencer, samt den personlige profil herunder motivation, ansvarsbevidsthed, modenhed og religiøs, politisk og kulturel tolerance. Omdrejningspunktet for undervisningen er tolkeetik og tolketeknik med fokus på neutralitet, tavshedspligt og habilitet, og med udgangspunkt i loyalitet overfor kommunikationen mellem samtalens parter, frem for loyalitet overfor en af parterne. Såvel de sproglige som de tolketekniske og -etiske kompetencer får deltagerne rig lejlighed til at træne dels i forbindelse med praktikforløbene på 250 timer og dels i forbindelse med undervisningen, hvor rollespil danner grundlaget for konstruktiv debat om den rette indstilling fra tolken. Kurset afsluttes med en mundtlig prøve, udviklet i samarbejde med Fakultetscenter for Tolkning på Handelshøjskolen i Århus. OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE SUCCES Det nuværende uddannelseskoncept er en videreudvikling af et tidligere Tolkekursus fra Ved opfølgning i december 2002, hvor de tidligere 29 kursisters arbejds- og uddannelsesforhold blev undersøgt, viste det sig, at over to tredjedele var blevet selvforsørgende. Halvdelen arbejdede udelukkende med tolkearbejde og såkaldte tokulturelle funktioner. Af den resterende tredjedel var knap halvdelen delvist selvforsørgende med tolkearbejde på freelance-basis. Denne positive statistik kan naturligvis tilskrives mange faktorer, men såvel fremmøde- som gennemførelsesprocenten ligger på 90 i gennemsnit. De fleste deltagere fra det første kursus har enten fundet fuldtidsarbejde eller arbejder som tolke på freelance-basis Bevilget beløb fra Socialfonden: Medfinansiering: kr kr.

15 Kompetenceløft med fleksibilitet Muligheden for at tage pc-kørekort eller få forøget ordforrådet på tysk kan gøre forskellen på, om man kommer ud af ledigheden eller ej, når man bor på Bornholm Arbejdsløsheden er meget høj på Bornholm, så konkurrencen om at få et arbejde er hård. Jo bedre og jo nyere kvalifikationer man har, desto nemmere er det at holde optimismen oppe, når man skal overbevise en arbejdsgiver om, at man er den allerbedste i bunken af ansøgere. Det er grundtanken bag projektet "Netværket for fleksibel Undervisning", i daglig tale bare Netværket. Idé og koncept er blevet til i et fællesskab mellem de lokaler afdelinger af FOA, HK, KAD og SID sammen med VUC Bornholm og en tværkommunal enhed, der før kommunesammenlægningen arbejdede med aktivering. Konceptet er kompetenceløft både på det faglige og det personlige plan. Det handler om kurser i en fleksibel ramme, i så høj kvalitet som mulig, i individuelle forløb og med indhold, som giver såvel formel som uformel kompetence. Det faglige indhold er kombineret med en tæt vejledning såvel fra projektvejlederen som fra underviserne. VUC Bornholm leverer undervisning i fag på AVU- eller HF-niveau. NÆRHED OG FLEKSIBILITET Der er langt i bus fra Nexø til Rønne, hvor VUC Bornholm holder til, så en del kursister er glade for at kunne læse dansk eller matematik og få det nødvendige prøvebevis uden den bustur, som ellers har holdt dem tilbage. Netværket holder nemlig til i Nexø på øens østkyst. 14 Projektnavn: Netværket for fleksibel undervisning Samarbejdspartnere: FOA Bornholm HK Bornholm KAD Nexø SiD Bornholm VUC Bornholm Virksomhed Bornholm Amt: Bornholms Regionskommune Projektholder: Virksomhed Bornholm under Bornholms Regionskommune Projektperiode:

16 På Netværket er VUC undervisningen lagt til rette med vægt på mere individuelt og fleksibelt arbejde end på klasseundervisning, og der er afsat tid til at arbejde selvstændigt eller i grupper uden lærer. Edb-undervisning og pc-kørekort trækker mange kursister. Undervisningen er individuel, så hver kursist arbejder med det, som han eller hun ønsker og ud fra de forudsætninger, kursisten kommer med. TYSK TIL HVERDAGSBRUG Intensivt kursus i at tale tysk, også kaldet "Hverdagstysk for frontpersonale", er et eksempel på kurser, som ikke giver formel kompetence i form af en autoriseret prøve. Målet med sådan et kursus er, at kursisterne får oparbejdet det ordforråd, som de har behov for, når de ønsker at arbejde i turistsektoren. Vi udsteder vores egne kursusbeviser, så kursisten har noget at fremlægge for en arbejdsgiver. Kursustilbuddene sigter mod, at kursisten får arbejde måske inden for et nyt område. For nogle kursister er målet at gå i gang med en uddannelse måske den, de aldrig fik eller den nye, som nu er nødvendig. AFGØRENDE FORSKEL Netværket har fra starten været forskellig fra alle andre bornholmske tilbud på to punkter:.den brede målgruppe. Nemlig dem, som er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder, de der har været arbejdsløse i længere tid, og de som modtager sygedagpenge..fleksibiliteten til gavn for de sæsonledige fra f.eks. turistsektoren eller fiskeindustrien. Idéen med den fleksible undervisning er, at man kan starte på et kursus, stoppe igen for at tage det arbejde, som sæsonen tilbyder, og så starte på kursus igen, der hvor man slap, når sæsonen er ovre. Det har vist sig, at også andre end de sæsonledige er glade for fleksibiliteten. En kursist på sygedagpenge har ikke så mange kræfter, men kan godt følge et kursus, hvor der er mulighed for at bruge længere tid end normalt eller holde pause, når man ikke har det så godt. Bevilget beløb fra Socialfonden: kr. Medfinansiering: kr.

17 Klikstart computeren rykker ud Internettet spiller en stadig større rolle i vores liv både i arbejdshenseende og privat. Men hver fjerde voksne dansker har ikke taget teknologien til sig endnu og er i fare for at blive en marginaliseret samfundsgruppe det skal projektet "Klikstart" lave om på It-projektet "Klikstart" er en oplysningskampagne, der skal motivere internet-begyndere til at bruge nettets muligheder mere aktivt og dermed forbedre deres sociale, demokratiske, forbrugermæssige muligheder. Målet er helt konkret at give danskere et fagligt løft, således at de både privat og arbejdsmæssigt kan benytte de services, som nettet tilbyder. Klikstartprojektet består af en række elementer, som tilsammen kan inspirere og uddanne folk til at blive fortrolige med nettet:.for det første sørger en storstilet tv-kampagne for at inspirere og motivere de mennesker, der hidtil ikke har gjort brug af internettet til at komme til tasterne..for det andet kører en kampagnebus landet rundt og skaber opmærksomhed og debat om internettet..endelig tilbydes danskere undervisning i internetbrug. ET DIGITALT LØFT Den primære målgruppe er de danskere, som i dag benytter computeren og internettet mindre end en gang om ugen. Projektets mål er at give denne gruppe borgere det nødvendigt kompetenceløft, så de får samme digitale muligheder som resten af befolkningen. På længere sigt bliver it integreret i stort set alle gøremål, hvilket i praksis betyder, at den enkelte borger må tage den nye teknologi til sig. Dette understøttes af det faktum, at kommunernes borgerservice digitaliseres, og at der i højere og højere grad er tale om selvbetjening af alle offentlige og private systemer. Selvbetjeningen er en væsentlig økonomisk besparelse, idet brugerne kan udnytte den service, der ligger på nettet i stedet for at opsøge de offentlige instanser telefonisk eller personligt. Klikstart-kampagnen tog for alvor fart gennem blandt andet tvudsendelser med skuespiller Lars Bom som vært. De 20 programmer handler om mennesker, som via internettet har fået et sjovere, nemmere eller rigere liv. Man besøger bl.a. den travle børnefamilie, der med internettet får hverdagen til at hænge sammen. Vi møder det modne par, der har fundet hinanden og kærligheden på nettet. Og vi taler med parret, der har mistet deres spædbarn, som fortæller, hvordan de har brugt nettet i deres sorgbearbejdelse. Kursusdelen fungerer som en rullende turné, som skal nå ud til danskere i det ganske land. Deltagerne får mulighed for at tage de første skridt ud i den digitale verden under kyndig vejledning og i en atmosfære, hvor ingen spørgsmål er dumme, og ingen problemer for små. Konceptet for turnéen er at fylde to minibusser med 15 undervisere, 120 bærbare computere, et par scener og et lydanlæg. Så kører turnéen landet rundt og holder to kurser om ugen. Kurserne forløber over to dage. På førstedagen lærer kursisterne de grundlæggende ting om computeren og internettet de lærer at søge informationer, sende e- mails og modtage svar. Andendagen er tilegnet den enkeltes behov. Kursisterne kan enten arbejde videre med søgning på internettet ud fra egne interesser, eller de kan deltage i nogle af de seks korte foredrag, som bliver afholdt i løbet af dagen. Tredje og sidste del af projektet er en kampagnebus, der kører landet rundt og skaber debat om internettets brug i fremtiden. 16 Projektnavn: Klikstart Samarbejdspartnere: Københavns Kommunes Kursuscenter Danmarks Radio Amt: Landsdækkende projekt, Erhvervs- og Boligstyrelsen Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Projektholder: Københavns Kommunes Kursuscenter Projektperiode:

18 Klikstart skal have de sidste 40% med på internettet Bevilget beløb fra Socialfonden: Medfinansiering: kr kr.

19 En region får et uddannelsesløft Virksomheder kan få hjælp til strategisk uddannelsesplanlægning, og et nyt Kompetenceråd skal give Ribe Amt et uddannelsesløft Opgørelser viser, at Ribe Amt er et af de amter i Danmark, der har det laveste uddannelsesniveau. Samtidig har en stor del af arbejdsstyrken i amtet, hele 44 pct., ingen kompetencegivende uddannelse. Så hvis regionen skal sikre og øge evnen til at konkurrere både nationalt og internationalt, er det nødvendigt at satse mere på at højne det samlede videns-, uddannelses- og kompetenceniveau. Mere uddannet arbejdskraft og mere viden og kompetence i regionen er samlet set af vital betydning for den fremtidige udvikling af regionens vækst og velfærd. PRAKTIK OG POLITIK Det aktuelle projekt er todelt i en praktisk og en politisk del. I den praktiske del tilbydes mindre og mellemstore virksomheder hjælp til at lægge en strategisk uddannelsesplan, og i den politiske del nedsættes Ribe Amts Kompetenceråd. Det nye ved projektet består i forsøget på at koble den praktiske gennemførelse i virksomhederne med et overordnet mål via Ribe Amts Kompetenceråd, nemlig at påvirke uddannelsespolitiske beslutninger regionalt. OPSØGENDE ARBEJDE Ribe Amts Kompetenceråd består af 17 personer, der repræsenterer uddannelsesinstitutionerne, de politiske organisationer, samt service- og fremstillingsvirksomheder. Rådet arbejder frem mod at skabe nye initiativer til at få mere uddannet arbejdskraft, samt øge videns- og kompetenceniveauet for alle medarbejdergrupper i regionens virksomheder. Kompetencerådet har en vision om at være med til at påvirke den politiske dagsorden, så uddannelsespolitikken for fremtiden ses i naturlig sammenhæng med erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik i regionen. Den rent praktiske del af Kompetencerådets arbejde består i via opsøgende arbejde i mindre og mellemstore virksomheder at hjælpe virksomhedslederen med at sætte fokus på, hvilke krav 18 Projektnavn: Amt: Fokus på uddannelsespolitik og kompetenceudvikling i Ribe Amt Ribe Amt Projektholder: EU Vest TIC Samarbejdspartnere: LO DA SDU VSUP-gruppen Projektperiode:

20 virksomheden i fremtiden vil stå overfor, og hvilke kompetencer medarbejderne derfor bør besidde. Som inspiration til den praktiske del afholdes der møder i samarbejde med bl.a. arbejdsgiverorganisationer og koordinationsudvalg. Desuden holdes der i dette efterår et temamøde for ledere med titlen "Lederens rolle under forvandling?" Desuden er det tanken, at Ribe Amts Kompetenceråd skal være med til at påvirke den politiske dagsorden, så uddannelsespolitikken for fremtiden ses i naturlig sammenhæng med erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik i Ribe Amt. Kompetencerådet har i første omgang konkret udvalgt tre indsatsområder: TÆNKETANK MED INDFLYDELSE Med afsæt i disse tre indsatsområder holder Kompetencerådet et såkaldt "tænketankmøde" i efteråret. Tænketankmødet hen-vender sig primært til virksomhedsledere, politikere, uddannelsesledere, repræsentanter for arbejdsmarkedsorganisationer. Kort sagt: Alle aktører som har viden, interesse og indflydelse på, hvordan regionens videns-, kompetence- og uddannelsesniveau kan højnes. Målet med tænketanken er overordnet set at kunne høste af den viden og erfaring, deltagerne kommer med, og i fællesskab at kunne opstille løsninger og handlingsplaner for at opnå målet om mere viden og højere kompetence i Ribe Amt..Uddannelse af unge i regionen med fokus på koblingen mellem uddannelse og fremtidige kompetencebehov i virksomhederne..kompetenceudvikling blandt medarbejdere i regionens virksomheder..vidensoverførsel mellem universiteterne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne, GTS-institutterne osv. i regionen. Med et generelt meget lavt uddannelsesniveau og 44 procent ufaglærte, er det afgørende for Ribe Amts fremtid at få hævet medarbejdernes kvalifikationer Bevilget beløb fra Socialfonden: kr. Medfinansiering: kr.

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund Indhold Indledning

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Kommunikation IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Privatøkonomi Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. bankens 6 ugers undervisningsforløb undervisningsforløb. Deltag i job-bankens

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. bankens 6 ugers undervisningsforløb undervisningsforløb. Deltag i job-bankens Direktør og daglig leder Vejledere Undervisere Daglig leder på kontoret og Idrætsansvarlig Hvem står bag Job-banken Job-banken er en selvejende institution med egen direktør og bestyrelse. Birgit Jeppesen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer Stande 34 A KLAP & STAFF B CF SOLUTIONS 1. Workindenmark 2. EN AF OS 3. Integrationsnet 4. Borgeren ved Roret 5. DropUd 6. JOBINPLACE 7. Castberggård Job- og Udviklingscenter 8. Granhøjen 9. Netværkslokomotivet

Læs mere