Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker"

Transkript

1 Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE Entreprenør og landbrugsuddannelsen Værdigrundlag Retningslinier for gruppearbejde Skole Praktik Eksamen HVAD LAVER MAN? UNDERVISNINGSPLANER Første Hovedforløb Motor Svejsning Andet hovedforløb Elektronik Lade- og starteranlæg Eftersyn Tredje hovedforløb Elektronik Transmission Hydraulik I Fjerde hovedforløb Diesel Landbrugsmaskiner Femte hovedforløb januar

2 3.5.1 Landbrugsmaskiner II Hydraulik II Sjette hovedforløb Landbrugsmaskiner II Transmission II Syvende hovedforløb Landbrugsmaskiner III Traktor Fagprøve Bedømmelsesplan H7 - traktor Bedømmelsesplan svendeprøve 32 PRAKTIKMÅL Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb januar

3 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen I afdelingen er vi 26 lærere med en solid faglig erfaring fra branchen og mange års undervisningserfaring. Mange af lærerne underviser i vores efteruddannelsesafdeling, og her får de deres viden opdateret ved at deltage på fabrikskurser i hele Europa. Vores udstyr opdateres løbende med de nyeste maskiner og traktorer, desuden har vi en PC ved alle vore arbejdsstationer. Som en hjælp til alle elever har vi lavet en intern hjemmeside hvorfra alle kompendier og andet skriftligt materiale kan læses op. Desuden findes der her mange animationer af vanskelige tekniske emner. 1.2 Værdigrundlag Vi vil som afdeling være garant for en undervisning, der lever op til de krav som undervisningsministeriet og det faglige udvalg har sat for din uddannelse. Vi underviser efter de nyeste pædagogiske principper, hvor den enkelte elev sættes i centrum, dvs. vi differentierer undervisningen således at den enkelte elev vil opleve at hans behov for undervisning og læring imødekommes. Det meste af læringen på vore værksteder foregår som gruppearbejde. Derfor har vi formuleret et værdisæt for gruppearbejde. 1.3 Retningslinier for gruppearbejde Begrundelse for gruppearbejde Læring sker bedst i en social sammenhæng med erfarings - og vidensudveksling. Et mål for uddannelsen er at eleven kan samarbejde. Uddannelsen skal fremme faglig og social problemløsning og udvikle initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans Indledningsfase Eleven skal være bekendt med de faglige mål for den foreliggende opgave. Alle i gruppen skal kunne redegøre for og indestå for produktet. Alle i gruppen er ansvarlige for at der sker en læring for den enkelte Konstruktive meninger og holdninger er nødvendige og skal respekteres af alle. Gruppedannelse kan ske demokratisk, men det tilstræbes at sammensætningen ændres fra gang til gang Procesvejledning Læreren skal: Sikre at eleven kender formålet og målene for opgaven. Sikre at ingen meninger/holdninger undertrykkes. 23. januar

4 Vejlede i arbejdsmetoder, evt. udlevere hjælpemateriale. Observere gruppens arbejdsprocesser Støtte eller presse gruppen ved stilstand. Analysere og evaluere samarbejdet Produktevaluering Overhøre den enkelte elev. Gennemlæse dokumentationer. (er kun en del af bedømmelsesgrundlaget). 1.4 Skole Skoleundervisning er delt i grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet varer uger, mens hovedforløbet varer 35 uger. Skoleundervisning er kendetegnet ved at du selv vælger mellem projekter og andre undervisningsformer som skolen udbyder for, at du kan nå de faglige mål. Undervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Grundfagene er brede og ret almene (f.eks. dansk og informationsteknologi), områdefagene mere teknisk-faglige (f.eks. benzin- og dieselmotor, elektriske systemer og transmissionssystemer). Specialiseringen finder sted gennem specialefagene (f.eks. arbejde på landbrugsmaskiner eller transmissionssystemer på entreprenørmaskiner). Valgfag er støttefag for område og specialefag. I hovedforløbet er der mulighed for at vælge 2 ugers specialefag som efteruddannelseskurser. Der er desuden mulighed for at vælge påbygning i grundfagene, dvs. gennemføre dem på et højere niveau. Yderligere er der mulighed for at vælge faglig påbygning, dvs. op til 4 ugers efteruddannelseskurser som er beskrevet i elevens uddannelsesbog. Der laves en personlig uddannelsesplan for de valg, der foretages gennem hele uddannelsen. Planen skrives ind i en uddannelsesbog, der følger eleven gennem uddannelsen. 1.5 Praktik I praktiktiden oplæres du i de arbejdsområder og funktioner, som er almindelige inden for det valgte speciale. Oplæringen foregår efter praktikregler udformet af det faglige udvalg 1.6 Eksamen Grundforløbet afsluttes med eksamen i engelsk og informationsteknologi, andre grundfag afsluttes med en prøve. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve (svendeprøve), der aflægges på skolen. 2.0 HVAD LAVER MAN? Landbrugsmaskinmekanikeren reparerer og vedligeholder alle dele af landbrugsmaskinerne. Det vil sige motorer, brændstofanlæg, hydraulik, el-udstyr, kølesystemer, elektroniske systemer, osv. Indimellem fremstiller landbrugsmaskinmekanikeren også selv dele til maskinerne. Som landbrugsmaskinmekaniker skal du altid være klar til at 23. januar

5 rykke ud med kort varsel. Især i landbrugets højsæson, kan reparationer ikke udskydes. Vinteren hører normalt til de mere rolige perioder, hvor landbrugsmaskinmekanikerne har tid til at efterse maskinerne på værkstedet og udføre de almindelige reparations og vedligeholdelsesopgaver. 3.0 UNDERVISNINGSPLANER 3.1 Første Hovedforløb Motor Forløb med benzin og dieselmotor. Du skal arbejde med de 4 takter, fødesystem, motorsynkronisering, af og påmontering af fordeler- og rækkepumper. Desuden justeringer på små benzinmotorer Undervisningsplan motor 1.H Læringsaktivitet: Benzin og dieselmotor UVM-fag Motor og dieselmotor Materialeforståelse LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Miljø LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Læringselementer Motor Olie Støj Motor Du skal kunne udføre eftersyn, justering samt reparation af mindre 2- og 4-takts motorer fra køretøjer, maskiner eller motoriserede arbejdsredskaber. Læringselement: Benzin og dieselmotorer. Eleven skal kunne foretage et eftersyn af motorens dele og systemer, herunder motorens mekaniske tilstand, brændstofanlægget, køle- og smøresystemet samt udstødningsanlægget. Endvidere skal eleven kunne foretage de nødvendige justeringer på brændstofanlæg og ventiler. Eleven skal kunne reparere mindre motorer fra køretøjer, maskiner 23. januar

6 eller motoriserede arbejdsredskaber. Eleven skal under vejledning kunne udmåle motorens enkeltdele, for kontrol af afvigelser, herunder udskifte eller reparere defekte eller slidte dele. Eleven skal under vejledning kunne afmontere, time og montere en brændstofpumpe. Du skal kunne: Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium. Redegøre for motorens arbejdsprincip ved 4 takts og 2 takts motorer. Afmontere, time og montere en brændstofpumpe. (Motor er kundeklar) Redegøre for smøresystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af smøresystemet, herunder udmåling og vurdering af smørepumpen funktion Redegøre for kølesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte monponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af kølesystemet og de enkelte komponenter. Redegøre for indsugnings- og udstødningssystemets opbygning og funktion, herunder ventildiagrammet (Ventiljustering) Redegøre for fødesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion. Efterse, udmåle og vurdere fødesystemet. Redegøre for forstøveres (dysers) opbygning og funktion. Kontrollere og justere forstøvere. Redegøre for karburatorers opbygning, funktion og justeringer. Efterse og justere karbureringssystemer på en 2 takts benzinmotor. Foretage alle vurderinger og justeringer efter den enkelte motors data. Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse. Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt. Vælge hensigtsmæssigt værktøj til de enkelte opgaver. Opbygge et respektfuld samvær med kollegaer. Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt. Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder. Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar. Materialeforståelse Anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge. Læringselement: Olie 23. januar

7 Du skal: Kunne redegøre for antifrostvæskers egenskaber, anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Være orienteret om oliefremstilling. kunne redegøre for smøremidlers viskositet- og kvalitetsbetegnelser. Du har kendskab til smøremidlers anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Miljø Eleven opnår indsigt i samspillet mellem samfund og miljø. Læringselement: Støj og affaldshåndtering. Du skal: Kunne redegøre for støj og dets betydning for arbejdsmiljøet. Have kendskab til støjgrænser og grænseværdier. Kunne foretage støjmåling. Du kan redegøre for håndtering og bortskaffelse af gængse materialer fra et motorværksted Svejsning 2 ugers forløb med sammenføjningsteknik, dvs. du skal lære at opmærke, flammeskære og CO2 svejse. Desuden er der informationsteknologi Undervisningsplan sammenføjning 1.H UVM-fag Sammenføjningsteknik Produktudvikling, produktion og service Materialeforståelse Miljø Læringselementer Konstruktion Reparationssvejsning Hårdlodning Slibning og vedligeholdelse af værktøj Driftsikkerhed og økonomi 23. januar

8 Beskrivelse af læringselementer Eleven udfører reparationssvejsning, hårdlodning og flammeskæring på defekte maskindele og konstruktioner, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes, og kundens ønsker og forventninger til driftsikkerhed og økonomi tilgodeses. Konstruktion Eleven skal fremstille et mindre emne hvori der indgår, flammeskæring, boring af huller samt mag-svejsning. Eleven skal fremstille emne efter tegning, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes Opmærkning og flammeskæring af de enkelte dele til emnet, så det udleverede materiale udnyttes. De flammeskårende flader må ikke efter bearbejdes Spåntagende bearbejdninger foretages Delene mag-svejses til den komplette konstruktion efter de anviste svejsesymboler og tolerancer på tegning Reparationssvejsning Eleven skal foretage opsvejsning af slidflade på aksel så opgivende mål og tolerancer overholdes. Eleven skal foretage reparationssvejsning af maskindel Opmærkning og klargøring til påsvejsning Svejsning i anvist rækkefølge Overholdelse af mål for svejsesømme så tolerancer for viderebearbejdning kan overholdes Hårdlodning Eleven skal tilpasse og foretage lodning af mindre hydraulikkomponeter. Eleven skal foretage hårdlodning af mindre hydraulik emne Lodningen skal fremstå uden synlige fejl og overholde gældende mål og tolerancer Slibning og vedligeholdelse af værktøj Eleven skal foretage kontrol og vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøjer. Eleven skal foretage vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøj, herunder slibning af kørner, mejsel og bor Driftsikkerhed af økonomi Eleven skal under arbejdet være bevist om at der vælges en driftsikker og økonomisk arbejdsform. Eleven skal være bevist om materialeforbrug, bearbejdningsmetode og arbejdsform, med henblik på sikkerhed og økonomi Produktudvikling, produktion og service Eleven kan selvstændig planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter. Eleven skal fremstille arbejdstegning og planlægge en hensigtsmæssig operations rækkefølge og dokumentere arbejdsplanen. 23. januar

9 Materialeforståelse Eleven skal overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Eleven skal redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven skal opnå kendskab til materialers kvalitetsmærkning og anvendelsesområder. Eleven skal have kendskab til metallers struktur, egenskaber og tilblivelse. Miljø Eleven opnår forståelse for den betydning de miljømæssige tankegange, begreber og metoder, har for erhverv eller dagligdag. Eleven skal dokumentere og have forståelse for affaldssortering, fjernelse af svejserøg og brugen af personlige værnemidler. 3.2 Andet hovedforløb Elektronik 1 uges valgfag med elektronik, hvor du lærer om grundbegreberne strøm, spænding og modstand. Desuden er der engelsk og engelskeksamen samt informationsteknologi Lokal undervisningsplan elektronik 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet: Elektronik Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. 23. januar

10 Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTC- modstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Lade- og starteranlæg 2 ugers forløb med lade og starteranlæg. Du skal arbejde med Ohms lov og udmåle ladestrøm og spænding samt spændingsfald på lade og starteranlæg Lokal undervisningsplan elektriske anlæg 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som en kombination mellem teori og praktik, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet forberedes og planlægges gennem teoriarbejde, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning. Du vil under forløbet komme til at arbejde med 23. januar

11 læringselementet Lade- og starteranlæg Eleven kan foretage eftersyn og fejlfinding på lade- og starteranlæg på en benzin- eller dieselmotor. Arbejdet omfatter anlæggets mekaniske og elektriske Eftersyn og reparation af et lade- og starteranlæg Eleven skal kunne foretage et eftersyn samt reparation på et lade- og starteranlæg, herunder kontrollere anlæggets mekaniske og elektriske tilstand. Endvidere skal eleven kunne kontrollere ydelse og forbrug samt spændingsfald i anlægget. Elektriske anlæg Du vil komme til at arbejde med el- anlæg generelt. Det betyder at du kommer til at arbejde med komponenters opbygning, hvordan de fungerer og hvorledes i indgår i et samlet system. Opstille og fremstille dokumentation for et el system. Du skal foretage målinger og vurdere på disse. Du vil også komme til at arbejde med fejlfinding. Lys- og tegngivningsanlæg Eleven skal kunne foretage eftersyn, fejlfinding, reparation af lys og tegngivningsanlæg, ved hjælp af reparationshåndbøger og andre tilgængelige data. Eleven skal kunne vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering. Du skal kunne: Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt Vælge hensigtsmæssig værktøj til de enkelte opgaver Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar Bevise forståelse for begreberne strøm, spænding, modstand, effekt og deres indbyrdes afhængighed Anvende almindelig forekommende symboler og diagrammer efter gældende standarder Bevise forståelse for komponenters funktion, data og anvendelsesmuligheder Anvende diagrammer til at fastlægge systemfunktion på kredsløb Opbygge et system (styring) efter diagram og redegøre for funktionerne Udmåle strøm, spænding og modstand på håndværksmæssig korrekt måde, (styret udførelse) Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Planlægge en opgave og vælge ressourcer i forhold til. tid, penge og kvalitet 23. januar

12 Efterse, udmåle og justere forvarmer-, lade- og starteranlæg systemer Bevise en begyndende analytisk evne til måling. Dvs. vælge måling og sammenligne denne med forventet resultat Fejlfinde og reparere forvarmer-, lade- starteranlæg, lys og tegngivning på håndværksmæssig korrekt måde Eftersyn Du skal arbejde med lys, tegngivningsanlæg samt forskellige regler for tilkobling m.m. Desuden justering af kron spidshjul og arbejde med styretøj og bremser. Teknisk engelsk 3.3 Tredje hovedforløb Elektronik 1 uge med elektronik hvor du skal arbejde med opstillinger på fumlebræt og et pc-program til opbygning af elektriske diagrammer Desuden er der salg og service Lokal undervisningsplan elektronik 3.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet. Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt 23. januar

13 Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTC- modstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Transmission 2 ugers forløb med transmissionssystemer og overvågningssystemer. Du adskiller en gearkasse, bestemmer virkemåden for derefter at samle og justere den. Desuden skal du arbejde med elektronisk transmissionsovervågning Lokal undervisningsplan transmission 3.H UVM-fag Transmission Styre/overvågning Beskrivelse af læringselementer 23. januar

14 Transmission Du skal kunne foretage eftersyn, adskillelse, udmåling, justering og vedligehold på et transmissionssystem. Eleven kan under vejledning gennemføre et rationelt fejlfindings-, justerings- og reparationsforløb på mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer på landbrugs- og entreprenørmateriel. Fejlfinding og reparation på køretøjers eller maskiners mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer. Eleven skal under vejledning kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionssystemer som helhed, samt på de enkelte dele og fastslå reparationens omfang. Endvidere foretager eleven udmåling, reparation, udskiftning og indstilling af de enkelte delelementer i transmissionssystemet. Justering af koblinger og gearforbindelser. Eleven skal kunne kontrollere og justere kobling og koblingens aktiveringssystem samt gearforbindelser. Du skal kunne: Opnå systemkendskab til den samlede mekaniske transmission Afprøve og justere fremdriftskoblinger, såvel mekanisk som hydraulisk aktiverede Afprøve, vurdere, reparere og justerer reduktionsgear og gearkasser, såvel mekanisk som el-hydrauliske aktiverede Vejlede kunden ud fra tekniske og økonomiske vurderinger med udgangspunkt i kundens specificerede behov Styre- og overvågningssystemer Overvågningssystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation af motor og transmissions overvågningssystemer, med og uden egendiagnose med anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Elektroniske styresystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation på traktorers og entreprenørmaskiners elektroniske styresystemer, under anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Tekniske og personlige kvalifikationer og kompetencer der skal implementeres i de tekniske mål Kunne planlægge en opgave og allokere ressourcer i forhold til tid penge samt tilgodese kvalitetsaspektet Kunne betjene og servicere kunder med forskellige social og kulturel baggrund Kunne vælge værktøj og metoder under hensyn til miljø og sikkerhedsmæssig forhold Kunne samarbejde og bidrage til problemløsninger i forhold til helheden i en arbejdsproces Kunne anvende fysiske begreber i relation til faget og dets sprog, (dokumenter dette i opgaveløsninger) Udvikle lyst til at lære nyt lære at lære og tage ansvar Udvise begyndende analytiske evner til at løse uforudsete opgaver og problemstillinger 23. januar

15 Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Kunne problemløse i forhold til faglige problemstillinger Hydraulik I 2 ugers forløb med grundlæggende hydraulik. Du skal arbejde med opbygning af hydrauliske anlæg, pumpetest og forskellige udmålinger af hydrauliske ventiler Lokal undervisningsplan hydrauliske anlæg 3.H UVM-fag Eftersyn og justering af hydrauliske anlæg Materialeforståelse Miljø Læringselementer a. Hydraulik b. Materialelære c. Håndtering af affald Beskrivelse af læringselementer a. Hydraulik Du skal under vejledning kunne opbygge hydrauliske systemer efter diagram med standardsymboler og foretage de nødvendige justeringer. Funktionsafprøvning og sikkerhedseftersyn: Du skal kunne funktionsafprøve, og foretage et sikkerhedseftersyn på simple hydrauliske system Redegør for funktionen og forklar oliens vej i forskellige pumpetyper. Endvidere afprøvning, og udmåling af en pumpes kapacitet, så det giver dig mulighed for at kunne vurdere pumpens tilstand. Du skal kunne redegøre for virkemåden i de to typer trykbegrænsningsventiler, samt forklare forskellen på trykbegrænsningsventilerne ved hjælp af udmålinger. Du skal redegøre for formål og forskelle på de to ventiltyper der anvendes til strømregulering, på anlæg med behov for tovejs-strømregulering til forbrugere. Du skal kunne vælge og redegøre for retningsventiler til forskellige formål. Du skal kunne redegøre for cylindres opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af cylinderhastighed. 23. januar

16 Du skal kunne redegøre for hydraulikmotorers opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af omdrejningstal. Du skal teoretisk kunne beregne cylinderkraft og cylinderhastighed, samt motorers omdrejningstal. Du skal kunne udvælge og tegne relevante hydrauliksymboler efter DS samt sammensætte symbolerne til komplette simple hydraulikdiagrammer. b. Materialelære Du skal kunne vælge rør og slanger under hensyntagen til data for strømningshastighed og tryk. Endvidere skal du fremstille rør og slanger på mål Du skal kunne foretage valg af olie samt materiale til fremstilling af rør og slanger efter anvist opgave, ud fra hensynet til teknologiske, miljømæssige og økonomiske faktorer. c. Håndtering af affald. Du kender de miljømæssige regler vedrørende håndtering og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald fra hydrauliksystemer. Eleven skal kunne redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen. 3.4 Fjerde hovedforløb Diesel Forløb med dieselmotorer. Du skal arbejde med elektronisk motorstyring og commonrail teknologi samt lave en traktortest, med effektmåling og måling af brændstofforbrug Lokal undervisningsplan diesel 4.H UVM-fag Dieselmotor Læringselementer Dieselmotor Beskrivelse af læringselementer Motor Du skal selvstændigt kunne foretage afprøvning, eftersyn, fejlfinding og reparation på en motors brændstofsystem. 23. januar

17 Du skal have kendskab til commonrail-systemer samt love og regler om emissioner fra dieselmotorer på ikke vejgående køretøjer. Målet med undervisningen er at: Eleven kan udføre systematisk eftersyn eller fejlfinding på motorens elektronisk styrede systemer ved hjælp af et udarbejdet fejlfindingsskema, værkstedshåndbogens anvisninger og softwarebaserede diagnosesystemer. Eleven kan foretage et eftersyn, fejlfinding og reparation på dieselsystemets øvrige mekaniske dele herunder motorens eventuelle elektronisk styrede brændstof- og forvarmningsanlæg. Eleven har kendskab til gældende love og regler for indgreb i brændstofsystemer samt emissioner fra dieselmotorer. Eleven kan foretage effektmåling og måle brændstofforbrug på dieselmotorer Eleven har kendskab til commonrail og 4 ventilteknologi o tilrettelægge og gennemføre systematisk eftersyn og fejlfinding på en dieselmotors forskellige dele og systemer. o foretage kompressions- og lækagemåling. o efterse og udmåle fødesystemet. o kontrol af turbolader. o afprøve motorens ydeevne og brændstofforbrug. o udskifte og indstille brændstofpumper, (række- og fordeler pumper) o anvende softwarebaserede diagnosesystemer. o vurdere målinger i forhold til data og aflevere kundeklar. o anvende, vedligeholde og kalibrere relevante måleinstrumenter. o opnå forståelse for komponenternes opbygning og funktion i de enkelte systemer, herunder commonrail. o opnå kendskab til gældende love og regler for indgreb i brændstofsystemer med henblik på forøgelse at motorens effekt. o opnå kendskab til gældende regler for emissioner fra dieselmotorer, herunder Euro og Tier-normer. o opnå kendskab til krav til brændstofkvalitet, herunder kvalitetsnormen EN 590. selvstændigt opsøge og anvende relevante informationer Landbrugsmaskiner 1 Høstmaskiner Forløb med mejetærskere og pressere, deres opbygning og mekaniske funktion Lokal undervisningplan LM1 Spåntagende bearbejdning og reperationssvejsning 23. januar

18 Målbeskrivelse for drejning Eleven kan udføre opgaver vedrørende spåntagende bearbejdning på defekte maskindele og konstruktioner, så gældende lovkrav samt tolerancer overholdes, og kundens ønsker og forventninger til driftssikkerhed og økonomi tilgodeses. Eleven kan udføre plan og længdedrejning på maskindele, så mål og tolerancerangivelser på arbejdstegninger overholdes Målbeskrivelse for svejsning Eleven udfører flammeskærings og svejseopgaver for at opnå praktiske færdigheder til reparation af entreprenør - og landbrugsmaskiner. Svejseopgaverne vil fortrinsvis omhandle stående kantsøm, udført i varierende godstykkelser og svejsestillinger. Opgaverne udføres således, at tolerancer og gældende lovkrav overholdes. 3.5 Femte hovedforløb Landbrugsmaskiner II 2 ugers forløb med arbejde på landbrugsmaskiner. Du skal arbejde med sprøjte, finsnitter, såmaskine, plov, slamsuger m.m Undervisningsplan LM 2 UVM-fag Arbejde på landbrugsmaskiner Læringselementer Såmaskine Sprøjtestand Finsnitter Plov Kraftoverføringsaksel med kobling Marksprøjte Slamsuger med væskeringspumpe Såmaskine og Sprøjtestand med LH 5000 udstyr Gennem læringsforløbet kommer du til delvist selvstændigt at planlægge og udføre et klargørings- og reparationsforløb på ovenstående læringselementer. 23. januar

19 Du skal vha. en teoretisk og skriftlig dokumentation kunne redegøre for korrekt klargøring af maskine herunder foretage maskinindstilling og indkodning af data, således at korrekt dosering / ha. kan overholdes. Du skal delvist selvstændigt og sammen med gruppen kunne forklare og vurdere betydningen af fejlagtige justeringer. I forbindelse med øvelsesforløbet skal du udvise evne til samarbejde. Eleven skal delvist selvstændigt tilrettelægge og udføre et rationelt arbejdsforløb der kombinerer et fejlfindings- og reparationsforløb på landbrugsudstyr. Arbejdet omfatter endvidere eftersyn af maskinernes og udstyrets mekaniske tilstand samt elektriske og hydrauliske anlæg. I forbindelse med læringsforløbet skal eleven: Generelt til læringsforløbene: Udføre sikkerhedseftersyn Forklare opbygning og funktion Udføre et kontrol-/afprøvningseftersyn på elektrisk udstyr Udføre eftersyn, reparation og justeringer på en komplet maskine Tilpasse, programmér og reparer maskine til konkret kundeopgave Foretage skriftlig afrapportering af arbejdsforløbets hovedpunkter der tydeligt viser evnen til at kombinere og sammenholde data i forhold til faktiske målinger Kunne redegøre for gruppens og egne præstationer ved opgaven i forhold til de skrevne mål Såmaskine: Du skal kunne efterse og klargøre såmaskine til konkret opgave Kunne redegøre for justering af skærtryk og sådybde Vælge og forklare nødvendige data og begreber for indkodning Vælge udsåningsmængde Vælge og demonstrere nødvendig indkodning af data til konkret udsåningsmængde Udføre korrekt indsåning af maskine med LH 5000 Udføre og forklare udsåningstest Sprøjtestand: Vælge og forklare nødvendige data og begreber for indkodning Udføre nødvendig kalibrering Udføre korrekt indkodning til konkret opgave Udføre og demonstrere doseringstest Forklare og demonstrere ændringer i flowtallet vha. LH 5000 Ved opgavens afslutning mundtligt kunne forklare anviste deles funktion og justering samt årsager til eventuelle afvigelser fra anviste dosering 23. januar

20 Finsnitter Foretage udskiftning af knive Fortage slibning af knive og nødvendige justeringer på snittecylinder Vælge og indstille korrekt snittelængde Plov Forklare aktuelle kategorimål Kunne udføre udmåling af plov Kunne udføre tilkobling, indstilling af traktor og plov til konkret opgave Kraftoverføringsaksel med kobling Vælge og forklare akseltype og størrelse Beregne max. effektoverførsel ved konstant belastning Vælge og anvende korrekt hjælpeværktøj til demontage og montage Foretage udskiftning af kryds, profil- og beskyttelsesrør Udføre indstilling af kobling til beregnet effektbehov Udføre korrekt tilkobling og tilpasning af anvist KOA. Ved opgavens afslutning bedømme og forklare skitserede fejl og fejlmuligheder samt forklare de generelle de gældende AT.- bestemmelser Kunne redegør for gruppens og egne præstationer ved opgaven i forehold til de skrevne mål Marksprøjte Foretage afprøvning og reparation af pumpe Vælge kemikalie og dosering Vælge og demonstrere nødvendig indregulering af væskemængde Udføre og forklare doseringstest Slamsuger Fastlægge eludstyrets og hydraulikanlæggets overordnede funktioner Foretage reparation på væskeringspumpe. Mundtligt kunne redegøre for pumpens opbygning og funktion, herunder forklare fremgangs måde for udskiftning af akseltætning Foretage udskiftning af akseltætning Foretage klargøring og afprøvning af komplet enhed. Foretage beregning af max. kraft tryktankens endedæksel 23. januar

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed 24. januar 2012 1 Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Materielmekaniker

Introduktion til hovedforløb Materielmekaniker 24. januar 2012 1 Introduktion til hovedforløb Materielmekaniker Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde...

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes EUD ERHVERVSUDDANNELSER Landbrugssmed - kompetencer til en fremtid med succes Indhold Indledning.... 3 Uddannelsesforløb... 3 Optagelse... 4 Opbygning og indhold.... 5 Hvad laver man?.... 6 Indhold i skoleperioder

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 3. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner. 45877 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Marts 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Firma Adresse By CVR-nr. E-mail Praktikansvarlig Elev Adresse By CPR-nr. E-mail Telefon Uddannelsens overordnede formål: At opnå kompetencer bredt set i en

Læs mere

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker

Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Individuel uddannelsesplan Have-Park mekaniker Firma Adr. By Cvr nr. Email Praktik ansvarlig Elev Adr. By Cpr. Email tlf Uddannelsens overordnede formål: - At opnå kompetencer bredt set i en have- park

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07.2011 Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om uddannelserne

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1

Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1 Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1 Indhold Kompetencemål Talentspor Personvognsmekaniker... 2 Anvendt taksonomi... 3 Viden... 3 Færdigheder... 3 Kompetencer... 3 Elektriske og elektroniske

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 383 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.38L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 567 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.11S.391 Senere ændringer til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Uddannelsesplan Ny mesterlære

Uddannelsesplan Ny mesterlære Uddannelsesplan Ny mesterlære 1. Virksomhedens navn: Indehaver/direktør: Adresse: Post nr.: Tlf. nr.: By: CVR. nr.: 2. Virksomhedens kontaktperson: Direkte tlf. nr.: E-mail: 3. Lærlingens navn: Adresse:

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 440 af 04/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Konventionel bearbejdning 1 Varighed (timer, dage eller uger samt

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Konventionel bearbejdning 1 Varighed (timer, dage eller uger samt Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere