Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker"

Transkript

1 Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE Entreprenør og landbrugsuddannelsen Værdigrundlag Retningslinier for gruppearbejde Skole Praktik Eksamen HVAD LAVER MAN? UNDERVISNINGSPLANER Første Hovedforløb Motor Svejsning Andet hovedforløb Elektronik Lade- og starteranlæg Eftersyn Tredje hovedforløb Elektronik Transmission Hydraulik I Fjerde hovedforløb Diesel Landbrugsmaskiner Femte hovedforløb januar

2 3.5.1 Landbrugsmaskiner II Hydraulik II Sjette hovedforløb Landbrugsmaskiner II Transmission II Syvende hovedforløb Landbrugsmaskiner III Traktor Fagprøve Bedømmelsesplan H7 - traktor Bedømmelsesplan svendeprøve 32 PRAKTIKMÅL Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb januar

3 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen I afdelingen er vi 26 lærere med en solid faglig erfaring fra branchen og mange års undervisningserfaring. Mange af lærerne underviser i vores efteruddannelsesafdeling, og her får de deres viden opdateret ved at deltage på fabrikskurser i hele Europa. Vores udstyr opdateres løbende med de nyeste maskiner og traktorer, desuden har vi en PC ved alle vore arbejdsstationer. Som en hjælp til alle elever har vi lavet en intern hjemmeside hvorfra alle kompendier og andet skriftligt materiale kan læses op. Desuden findes der her mange animationer af vanskelige tekniske emner. 1.2 Værdigrundlag Vi vil som afdeling være garant for en undervisning, der lever op til de krav som undervisningsministeriet og det faglige udvalg har sat for din uddannelse. Vi underviser efter de nyeste pædagogiske principper, hvor den enkelte elev sættes i centrum, dvs. vi differentierer undervisningen således at den enkelte elev vil opleve at hans behov for undervisning og læring imødekommes. Det meste af læringen på vore værksteder foregår som gruppearbejde. Derfor har vi formuleret et værdisæt for gruppearbejde. 1.3 Retningslinier for gruppearbejde Begrundelse for gruppearbejde Læring sker bedst i en social sammenhæng med erfarings - og vidensudveksling. Et mål for uddannelsen er at eleven kan samarbejde. Uddannelsen skal fremme faglig og social problemløsning og udvikle initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans Indledningsfase Eleven skal være bekendt med de faglige mål for den foreliggende opgave. Alle i gruppen skal kunne redegøre for og indestå for produktet. Alle i gruppen er ansvarlige for at der sker en læring for den enkelte Konstruktive meninger og holdninger er nødvendige og skal respekteres af alle. Gruppedannelse kan ske demokratisk, men det tilstræbes at sammensætningen ændres fra gang til gang Procesvejledning Læreren skal: Sikre at eleven kender formålet og målene for opgaven. Sikre at ingen meninger/holdninger undertrykkes. 23. januar

4 Vejlede i arbejdsmetoder, evt. udlevere hjælpemateriale. Observere gruppens arbejdsprocesser Støtte eller presse gruppen ved stilstand. Analysere og evaluere samarbejdet Produktevaluering Overhøre den enkelte elev. Gennemlæse dokumentationer. (er kun en del af bedømmelsesgrundlaget). 1.4 Skole Skoleundervisning er delt i grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet varer uger, mens hovedforløbet varer 35 uger. Skoleundervisning er kendetegnet ved at du selv vælger mellem projekter og andre undervisningsformer som skolen udbyder for, at du kan nå de faglige mål. Undervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Grundfagene er brede og ret almene (f.eks. dansk og informationsteknologi), områdefagene mere teknisk-faglige (f.eks. benzin- og dieselmotor, elektriske systemer og transmissionssystemer). Specialiseringen finder sted gennem specialefagene (f.eks. arbejde på landbrugsmaskiner eller transmissionssystemer på entreprenørmaskiner). Valgfag er støttefag for område og specialefag. I hovedforløbet er der mulighed for at vælge 2 ugers specialefag som efteruddannelseskurser. Der er desuden mulighed for at vælge påbygning i grundfagene, dvs. gennemføre dem på et højere niveau. Yderligere er der mulighed for at vælge faglig påbygning, dvs. op til 4 ugers efteruddannelseskurser som er beskrevet i elevens uddannelsesbog. Der laves en personlig uddannelsesplan for de valg, der foretages gennem hele uddannelsen. Planen skrives ind i en uddannelsesbog, der følger eleven gennem uddannelsen. 1.5 Praktik I praktiktiden oplæres du i de arbejdsområder og funktioner, som er almindelige inden for det valgte speciale. Oplæringen foregår efter praktikregler udformet af det faglige udvalg 1.6 Eksamen Grundforløbet afsluttes med eksamen i engelsk og informationsteknologi, andre grundfag afsluttes med en prøve. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve (svendeprøve), der aflægges på skolen. 2.0 HVAD LAVER MAN? Landbrugsmaskinmekanikeren reparerer og vedligeholder alle dele af landbrugsmaskinerne. Det vil sige motorer, brændstofanlæg, hydraulik, el-udstyr, kølesystemer, elektroniske systemer, osv. Indimellem fremstiller landbrugsmaskinmekanikeren også selv dele til maskinerne. Som landbrugsmaskinmekaniker skal du altid være klar til at 23. januar

5 rykke ud med kort varsel. Især i landbrugets højsæson, kan reparationer ikke udskydes. Vinteren hører normalt til de mere rolige perioder, hvor landbrugsmaskinmekanikerne har tid til at efterse maskinerne på værkstedet og udføre de almindelige reparations og vedligeholdelsesopgaver. 3.0 UNDERVISNINGSPLANER 3.1 Første Hovedforløb Motor Forløb med benzin og dieselmotor. Du skal arbejde med de 4 takter, fødesystem, motorsynkronisering, af og påmontering af fordeler- og rækkepumper. Desuden justeringer på små benzinmotorer Undervisningsplan motor 1.H Læringsaktivitet: Benzin og dieselmotor UVM-fag Motor og dieselmotor Materialeforståelse LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Miljø LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Læringselementer Motor Olie Støj Motor Du skal kunne udføre eftersyn, justering samt reparation af mindre 2- og 4-takts motorer fra køretøjer, maskiner eller motoriserede arbejdsredskaber. Læringselement: Benzin og dieselmotorer. Eleven skal kunne foretage et eftersyn af motorens dele og systemer, herunder motorens mekaniske tilstand, brændstofanlægget, køle- og smøresystemet samt udstødningsanlægget. Endvidere skal eleven kunne foretage de nødvendige justeringer på brændstofanlæg og ventiler. Eleven skal kunne reparere mindre motorer fra køretøjer, maskiner 23. januar

6 eller motoriserede arbejdsredskaber. Eleven skal under vejledning kunne udmåle motorens enkeltdele, for kontrol af afvigelser, herunder udskifte eller reparere defekte eller slidte dele. Eleven skal under vejledning kunne afmontere, time og montere en brændstofpumpe. Du skal kunne: Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium. Redegøre for motorens arbejdsprincip ved 4 takts og 2 takts motorer. Afmontere, time og montere en brændstofpumpe. (Motor er kundeklar) Redegøre for smøresystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af smøresystemet, herunder udmåling og vurdering af smørepumpen funktion Redegøre for kølesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte monponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af kølesystemet og de enkelte komponenter. Redegøre for indsugnings- og udstødningssystemets opbygning og funktion, herunder ventildiagrammet (Ventiljustering) Redegøre for fødesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion. Efterse, udmåle og vurdere fødesystemet. Redegøre for forstøveres (dysers) opbygning og funktion. Kontrollere og justere forstøvere. Redegøre for karburatorers opbygning, funktion og justeringer. Efterse og justere karbureringssystemer på en 2 takts benzinmotor. Foretage alle vurderinger og justeringer efter den enkelte motors data. Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse. Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt. Vælge hensigtsmæssigt værktøj til de enkelte opgaver. Opbygge et respektfuld samvær med kollegaer. Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt. Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder. Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar. Materialeforståelse Anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge. Læringselement: Olie 23. januar

7 Du skal: Kunne redegøre for antifrostvæskers egenskaber, anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Være orienteret om oliefremstilling. kunne redegøre for smøremidlers viskositet- og kvalitetsbetegnelser. Du har kendskab til smøremidlers anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Miljø Eleven opnår indsigt i samspillet mellem samfund og miljø. Læringselement: Støj og affaldshåndtering. Du skal: Kunne redegøre for støj og dets betydning for arbejdsmiljøet. Have kendskab til støjgrænser og grænseværdier. Kunne foretage støjmåling. Du kan redegøre for håndtering og bortskaffelse af gængse materialer fra et motorværksted Svejsning 2 ugers forløb med sammenføjningsteknik, dvs. du skal lære at opmærke, flammeskære og CO2 svejse. Desuden er der informationsteknologi Undervisningsplan sammenføjning 1.H UVM-fag Sammenføjningsteknik Produktudvikling, produktion og service Materialeforståelse Miljø Læringselementer Konstruktion Reparationssvejsning Hårdlodning Slibning og vedligeholdelse af værktøj Driftsikkerhed og økonomi 23. januar

8 Beskrivelse af læringselementer Eleven udfører reparationssvejsning, hårdlodning og flammeskæring på defekte maskindele og konstruktioner, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes, og kundens ønsker og forventninger til driftsikkerhed og økonomi tilgodeses. Konstruktion Eleven skal fremstille et mindre emne hvori der indgår, flammeskæring, boring af huller samt mag-svejsning. Eleven skal fremstille emne efter tegning, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes Opmærkning og flammeskæring af de enkelte dele til emnet, så det udleverede materiale udnyttes. De flammeskårende flader må ikke efter bearbejdes Spåntagende bearbejdninger foretages Delene mag-svejses til den komplette konstruktion efter de anviste svejsesymboler og tolerancer på tegning Reparationssvejsning Eleven skal foretage opsvejsning af slidflade på aksel så opgivende mål og tolerancer overholdes. Eleven skal foretage reparationssvejsning af maskindel Opmærkning og klargøring til påsvejsning Svejsning i anvist rækkefølge Overholdelse af mål for svejsesømme så tolerancer for viderebearbejdning kan overholdes Hårdlodning Eleven skal tilpasse og foretage lodning af mindre hydraulikkomponeter. Eleven skal foretage hårdlodning af mindre hydraulik emne Lodningen skal fremstå uden synlige fejl og overholde gældende mål og tolerancer Slibning og vedligeholdelse af værktøj Eleven skal foretage kontrol og vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøjer. Eleven skal foretage vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøj, herunder slibning af kørner, mejsel og bor Driftsikkerhed af økonomi Eleven skal under arbejdet være bevist om at der vælges en driftsikker og økonomisk arbejdsform. Eleven skal være bevist om materialeforbrug, bearbejdningsmetode og arbejdsform, med henblik på sikkerhed og økonomi Produktudvikling, produktion og service Eleven kan selvstændig planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter. Eleven skal fremstille arbejdstegning og planlægge en hensigtsmæssig operations rækkefølge og dokumentere arbejdsplanen. 23. januar

9 Materialeforståelse Eleven skal overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Eleven skal redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven skal opnå kendskab til materialers kvalitetsmærkning og anvendelsesområder. Eleven skal have kendskab til metallers struktur, egenskaber og tilblivelse. Miljø Eleven opnår forståelse for den betydning de miljømæssige tankegange, begreber og metoder, har for erhverv eller dagligdag. Eleven skal dokumentere og have forståelse for affaldssortering, fjernelse af svejserøg og brugen af personlige værnemidler. 3.2 Andet hovedforløb Elektronik 1 uges valgfag med elektronik, hvor du lærer om grundbegreberne strøm, spænding og modstand. Desuden er der engelsk og engelskeksamen samt informationsteknologi Lokal undervisningsplan elektronik 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet: Elektronik Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. 23. januar

10 Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTC- modstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Lade- og starteranlæg 2 ugers forløb med lade og starteranlæg. Du skal arbejde med Ohms lov og udmåle ladestrøm og spænding samt spændingsfald på lade og starteranlæg Lokal undervisningsplan elektriske anlæg 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som en kombination mellem teori og praktik, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet forberedes og planlægges gennem teoriarbejde, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning. Du vil under forløbet komme til at arbejde med 23. januar

11 læringselementet Lade- og starteranlæg Eleven kan foretage eftersyn og fejlfinding på lade- og starteranlæg på en benzin- eller dieselmotor. Arbejdet omfatter anlæggets mekaniske og elektriske Eftersyn og reparation af et lade- og starteranlæg Eleven skal kunne foretage et eftersyn samt reparation på et lade- og starteranlæg, herunder kontrollere anlæggets mekaniske og elektriske tilstand. Endvidere skal eleven kunne kontrollere ydelse og forbrug samt spændingsfald i anlægget. Elektriske anlæg Du vil komme til at arbejde med el- anlæg generelt. Det betyder at du kommer til at arbejde med komponenters opbygning, hvordan de fungerer og hvorledes i indgår i et samlet system. Opstille og fremstille dokumentation for et el system. Du skal foretage målinger og vurdere på disse. Du vil også komme til at arbejde med fejlfinding. Lys- og tegngivningsanlæg Eleven skal kunne foretage eftersyn, fejlfinding, reparation af lys og tegngivningsanlæg, ved hjælp af reparationshåndbøger og andre tilgængelige data. Eleven skal kunne vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering. Du skal kunne: Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt Vælge hensigtsmæssig værktøj til de enkelte opgaver Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar Bevise forståelse for begreberne strøm, spænding, modstand, effekt og deres indbyrdes afhængighed Anvende almindelig forekommende symboler og diagrammer efter gældende standarder Bevise forståelse for komponenters funktion, data og anvendelsesmuligheder Anvende diagrammer til at fastlægge systemfunktion på kredsløb Opbygge et system (styring) efter diagram og redegøre for funktionerne Udmåle strøm, spænding og modstand på håndværksmæssig korrekt måde, (styret udførelse) Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Planlægge en opgave og vælge ressourcer i forhold til. tid, penge og kvalitet 23. januar

12 Efterse, udmåle og justere forvarmer-, lade- og starteranlæg systemer Bevise en begyndende analytisk evne til måling. Dvs. vælge måling og sammenligne denne med forventet resultat Fejlfinde og reparere forvarmer-, lade- starteranlæg, lys og tegngivning på håndværksmæssig korrekt måde Eftersyn Du skal arbejde med lys, tegngivningsanlæg samt forskellige regler for tilkobling m.m. Desuden justering af kron spidshjul og arbejde med styretøj og bremser. Teknisk engelsk 3.3 Tredje hovedforløb Elektronik 1 uge med elektronik hvor du skal arbejde med opstillinger på fumlebræt og et pc-program til opbygning af elektriske diagrammer Desuden er der salg og service Lokal undervisningsplan elektronik 3.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet. Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt 23. januar

13 Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTC- modstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Transmission 2 ugers forløb med transmissionssystemer og overvågningssystemer. Du adskiller en gearkasse, bestemmer virkemåden for derefter at samle og justere den. Desuden skal du arbejde med elektronisk transmissionsovervågning Lokal undervisningsplan transmission 3.H UVM-fag Transmission Styre/overvågning Beskrivelse af læringselementer 23. januar

14 Transmission Du skal kunne foretage eftersyn, adskillelse, udmåling, justering og vedligehold på et transmissionssystem. Eleven kan under vejledning gennemføre et rationelt fejlfindings-, justerings- og reparationsforløb på mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer på landbrugs- og entreprenørmateriel. Fejlfinding og reparation på køretøjers eller maskiners mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer. Eleven skal under vejledning kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionssystemer som helhed, samt på de enkelte dele og fastslå reparationens omfang. Endvidere foretager eleven udmåling, reparation, udskiftning og indstilling af de enkelte delelementer i transmissionssystemet. Justering af koblinger og gearforbindelser. Eleven skal kunne kontrollere og justere kobling og koblingens aktiveringssystem samt gearforbindelser. Du skal kunne: Opnå systemkendskab til den samlede mekaniske transmission Afprøve og justere fremdriftskoblinger, såvel mekanisk som hydraulisk aktiverede Afprøve, vurdere, reparere og justerer reduktionsgear og gearkasser, såvel mekanisk som el-hydrauliske aktiverede Vejlede kunden ud fra tekniske og økonomiske vurderinger med udgangspunkt i kundens specificerede behov Styre- og overvågningssystemer Overvågningssystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation af motor og transmissions overvågningssystemer, med og uden egendiagnose med anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Elektroniske styresystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation på traktorers og entreprenørmaskiners elektroniske styresystemer, under anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Tekniske og personlige kvalifikationer og kompetencer der skal implementeres i de tekniske mål Kunne planlægge en opgave og allokere ressourcer i forhold til tid penge samt tilgodese kvalitetsaspektet Kunne betjene og servicere kunder med forskellige social og kulturel baggrund Kunne vælge værktøj og metoder under hensyn til miljø og sikkerhedsmæssig forhold Kunne samarbejde og bidrage til problemløsninger i forhold til helheden i en arbejdsproces Kunne anvende fysiske begreber i relation til faget og dets sprog, (dokumenter dette i opgaveløsninger) Udvikle lyst til at lære nyt lære at lære og tage ansvar Udvise begyndende analytiske evner til at løse uforudsete opgaver og problemstillinger 23. januar

15 Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Kunne problemløse i forhold til faglige problemstillinger Hydraulik I 2 ugers forløb med grundlæggende hydraulik. Du skal arbejde med opbygning af hydrauliske anlæg, pumpetest og forskellige udmålinger af hydrauliske ventiler Lokal undervisningsplan hydrauliske anlæg 3.H UVM-fag Eftersyn og justering af hydrauliske anlæg Materialeforståelse Miljø Læringselementer a. Hydraulik b. Materialelære c. Håndtering af affald Beskrivelse af læringselementer a. Hydraulik Du skal under vejledning kunne opbygge hydrauliske systemer efter diagram med standardsymboler og foretage de nødvendige justeringer. Funktionsafprøvning og sikkerhedseftersyn: Du skal kunne funktionsafprøve, og foretage et sikkerhedseftersyn på simple hydrauliske system Redegør for funktionen og forklar oliens vej i forskellige pumpetyper. Endvidere afprøvning, og udmåling af en pumpes kapacitet, så det giver dig mulighed for at kunne vurdere pumpens tilstand. Du skal kunne redegøre for virkemåden i de to typer trykbegrænsningsventiler, samt forklare forskellen på trykbegrænsningsventilerne ved hjælp af udmålinger. Du skal redegøre for formål og forskelle på de to ventiltyper der anvendes til strømregulering, på anlæg med behov for tovejs-strømregulering til forbrugere. Du skal kunne vælge og redegøre for retningsventiler til forskellige formål. Du skal kunne redegøre for cylindres opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af cylinderhastighed. 23. januar

16 Du skal kunne redegøre for hydraulikmotorers opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af omdrejningstal. Du skal teoretisk kunne beregne cylinderkraft og cylinderhastighed, samt motorers omdrejningstal. Du skal kunne udvælge og tegne relevante hydrauliksymboler efter DS samt sammensætte symbolerne til komplette simple hydraulikdiagrammer. b. Materialelære Du skal kunne vælge rør og slanger under hensyntagen til data for strømningshastighed og tryk. Endvidere skal du fremstille rør og slanger på mål Du skal kunne foretage valg af olie samt materiale til fremstilling af rør og slanger efter anvist opgave, ud fra hensynet til teknologiske, miljømæssige og økonomiske faktorer. c. Håndtering af affald. Du kender de miljømæssige regler vedrørende håndtering og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald fra hydrauliksystemer. Eleven skal kunne redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen. 3.4 Fjerde hovedforløb Diesel Forløb med dieselmotorer. Du skal arbejde med elektronisk motorstyring og commonrail teknologi samt lave en traktortest, med effektmåling og måling af brændstofforbrug Lokal undervisningsplan diesel 4.H UVM-fag Dieselmotor Læringselementer Dieselmotor Beskrivelse af læringselementer Motor Du skal selvstændigt kunne foretage afprøvning, eftersyn, fejlfinding og reparation på en motors brændstofsystem. 23. januar

17 Du skal have kendskab til commonrail-systemer samt love og regler om emissioner fra dieselmotorer på ikke vejgående køretøjer. Målet med undervisningen er at: Eleven kan udføre systematisk eftersyn eller fejlfinding på motorens elektronisk styrede systemer ved hjælp af et udarbejdet fejlfindingsskema, værkstedshåndbogens anvisninger og softwarebaserede diagnosesystemer. Eleven kan foretage et eftersyn, fejlfinding og reparation på dieselsystemets øvrige mekaniske dele herunder motorens eventuelle elektronisk styrede brændstof- og forvarmningsanlæg. Eleven har kendskab til gældende love og regler for indgreb i brændstofsystemer samt emissioner fra dieselmotorer. Eleven kan foretage effektmåling og måle brændstofforbrug på dieselmotorer Eleven har kendskab til commonrail og 4 ventilteknologi o tilrettelægge og gennemføre systematisk eftersyn og fejlfinding på en dieselmotors forskellige dele og systemer. o foretage kompressions- og lækagemåling. o efterse og udmåle fødesystemet. o kontrol af turbolader. o afprøve motorens ydeevne og brændstofforbrug. o udskifte og indstille brændstofpumper, (række- og fordeler pumper) o anvende softwarebaserede diagnosesystemer. o vurdere målinger i forhold til data og aflevere kundeklar. o anvende, vedligeholde og kalibrere relevante måleinstrumenter. o opnå forståelse for komponenternes opbygning og funktion i de enkelte systemer, herunder commonrail. o opnå kendskab til gældende love og regler for indgreb i brændstofsystemer med henblik på forøgelse at motorens effekt. o opnå kendskab til gældende regler for emissioner fra dieselmotorer, herunder Euro og Tier-normer. o opnå kendskab til krav til brændstofkvalitet, herunder kvalitetsnormen EN 590. selvstændigt opsøge og anvende relevante informationer Landbrugsmaskiner 1 Høstmaskiner Forløb med mejetærskere og pressere, deres opbygning og mekaniske funktion Lokal undervisningplan LM1 Spåntagende bearbejdning og reperationssvejsning 23. januar

18 Målbeskrivelse for drejning Eleven kan udføre opgaver vedrørende spåntagende bearbejdning på defekte maskindele og konstruktioner, så gældende lovkrav samt tolerancer overholdes, og kundens ønsker og forventninger til driftssikkerhed og økonomi tilgodeses. Eleven kan udføre plan og længdedrejning på maskindele, så mål og tolerancerangivelser på arbejdstegninger overholdes Målbeskrivelse for svejsning Eleven udfører flammeskærings og svejseopgaver for at opnå praktiske færdigheder til reparation af entreprenør - og landbrugsmaskiner. Svejseopgaverne vil fortrinsvis omhandle stående kantsøm, udført i varierende godstykkelser og svejsestillinger. Opgaverne udføres således, at tolerancer og gældende lovkrav overholdes. 3.5 Femte hovedforløb Landbrugsmaskiner II 2 ugers forløb med arbejde på landbrugsmaskiner. Du skal arbejde med sprøjte, finsnitter, såmaskine, plov, slamsuger m.m Undervisningsplan LM 2 UVM-fag Arbejde på landbrugsmaskiner Læringselementer Såmaskine Sprøjtestand Finsnitter Plov Kraftoverføringsaksel med kobling Marksprøjte Slamsuger med væskeringspumpe Såmaskine og Sprøjtestand med LH 5000 udstyr Gennem læringsforløbet kommer du til delvist selvstændigt at planlægge og udføre et klargørings- og reparationsforløb på ovenstående læringselementer. 23. januar

19 Du skal vha. en teoretisk og skriftlig dokumentation kunne redegøre for korrekt klargøring af maskine herunder foretage maskinindstilling og indkodning af data, således at korrekt dosering / ha. kan overholdes. Du skal delvist selvstændigt og sammen med gruppen kunne forklare og vurdere betydningen af fejlagtige justeringer. I forbindelse med øvelsesforløbet skal du udvise evne til samarbejde. Eleven skal delvist selvstændigt tilrettelægge og udføre et rationelt arbejdsforløb der kombinerer et fejlfindings- og reparationsforløb på landbrugsudstyr. Arbejdet omfatter endvidere eftersyn af maskinernes og udstyrets mekaniske tilstand samt elektriske og hydrauliske anlæg. I forbindelse med læringsforløbet skal eleven: Generelt til læringsforløbene: Udføre sikkerhedseftersyn Forklare opbygning og funktion Udføre et kontrol-/afprøvningseftersyn på elektrisk udstyr Udføre eftersyn, reparation og justeringer på en komplet maskine Tilpasse, programmér og reparer maskine til konkret kundeopgave Foretage skriftlig afrapportering af arbejdsforløbets hovedpunkter der tydeligt viser evnen til at kombinere og sammenholde data i forhold til faktiske målinger Kunne redegøre for gruppens og egne præstationer ved opgaven i forhold til de skrevne mål Såmaskine: Du skal kunne efterse og klargøre såmaskine til konkret opgave Kunne redegøre for justering af skærtryk og sådybde Vælge og forklare nødvendige data og begreber for indkodning Vælge udsåningsmængde Vælge og demonstrere nødvendig indkodning af data til konkret udsåningsmængde Udføre korrekt indsåning af maskine med LH 5000 Udføre og forklare udsåningstest Sprøjtestand: Vælge og forklare nødvendige data og begreber for indkodning Udføre nødvendig kalibrering Udføre korrekt indkodning til konkret opgave Udføre og demonstrere doseringstest Forklare og demonstrere ændringer i flowtallet vha. LH 5000 Ved opgavens afslutning mundtligt kunne forklare anviste deles funktion og justering samt årsager til eventuelle afvigelser fra anviste dosering 23. januar

20 Finsnitter Foretage udskiftning af knive Fortage slibning af knive og nødvendige justeringer på snittecylinder Vælge og indstille korrekt snittelængde Plov Forklare aktuelle kategorimål Kunne udføre udmåling af plov Kunne udføre tilkobling, indstilling af traktor og plov til konkret opgave Kraftoverføringsaksel med kobling Vælge og forklare akseltype og størrelse Beregne max. effektoverførsel ved konstant belastning Vælge og anvende korrekt hjælpeværktøj til demontage og montage Foretage udskiftning af kryds, profil- og beskyttelsesrør Udføre indstilling af kobling til beregnet effektbehov Udføre korrekt tilkobling og tilpasning af anvist KOA. Ved opgavens afslutning bedømme og forklare skitserede fejl og fejlmuligheder samt forklare de generelle de gældende AT.- bestemmelser Kunne redegør for gruppens og egne præstationer ved opgaven i forehold til de skrevne mål Marksprøjte Foretage afprøvning og reparation af pumpe Vælge kemikalie og dosering Vælge og demonstrere nødvendig indregulering af væskemængde Udføre og forklare doseringstest Slamsuger Fastlægge eludstyrets og hydraulikanlæggets overordnede funktioner Foretage reparation på væskeringspumpe. Mundtligt kunne redegøre for pumpens opbygning og funktion, herunder forklare fremgangs måde for udskiftning af akseltætning Foretage udskiftning af akseltætning Foretage klargøring og afprøvning af komplet enhed. Foretage beregning af max. kraft tryktankens endedæksel 23. januar

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere