Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker"

Transkript

1 Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE Entreprenør og landbrugsuddannelsen Værdigrundlag Retningslinier for gruppearbejde Skole Praktik Eksamen HVAD LAVER MAN? UNDERVISNINGSPLANER Første Hovedforløb Motor Svejsning Andet hovedforløb Elektronik Lade- og starteranlæg Eftersyn Tredje hovedforløb Elektronik Transmission Hydraulik I Fjerde hovedforløb Diesel Landbrugsmaskiner Femte hovedforløb januar

2 3.5.1 Landbrugsmaskiner II Hydraulik II Sjette hovedforløb Landbrugsmaskiner II Transmission II Syvende hovedforløb Landbrugsmaskiner III Traktor Fagprøve Bedømmelsesplan H7 - traktor Bedømmelsesplan svendeprøve 32 PRAKTIKMÅL Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb Hovedforløb januar

3 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen I afdelingen er vi 26 lærere med en solid faglig erfaring fra branchen og mange års undervisningserfaring. Mange af lærerne underviser i vores efteruddannelsesafdeling, og her får de deres viden opdateret ved at deltage på fabrikskurser i hele Europa. Vores udstyr opdateres løbende med de nyeste maskiner og traktorer, desuden har vi en PC ved alle vore arbejdsstationer. Som en hjælp til alle elever har vi lavet en intern hjemmeside hvorfra alle kompendier og andet skriftligt materiale kan læses op. Desuden findes der her mange animationer af vanskelige tekniske emner. 1.2 Værdigrundlag Vi vil som afdeling være garant for en undervisning, der lever op til de krav som undervisningsministeriet og det faglige udvalg har sat for din uddannelse. Vi underviser efter de nyeste pædagogiske principper, hvor den enkelte elev sættes i centrum, dvs. vi differentierer undervisningen således at den enkelte elev vil opleve at hans behov for undervisning og læring imødekommes. Det meste af læringen på vore værksteder foregår som gruppearbejde. Derfor har vi formuleret et værdisæt for gruppearbejde. 1.3 Retningslinier for gruppearbejde Begrundelse for gruppearbejde Læring sker bedst i en social sammenhæng med erfarings - og vidensudveksling. Et mål for uddannelsen er at eleven kan samarbejde. Uddannelsen skal fremme faglig og social problemløsning og udvikle initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans Indledningsfase Eleven skal være bekendt med de faglige mål for den foreliggende opgave. Alle i gruppen skal kunne redegøre for og indestå for produktet. Alle i gruppen er ansvarlige for at der sker en læring for den enkelte Konstruktive meninger og holdninger er nødvendige og skal respekteres af alle. Gruppedannelse kan ske demokratisk, men det tilstræbes at sammensætningen ændres fra gang til gang Procesvejledning Læreren skal: Sikre at eleven kender formålet og målene for opgaven. Sikre at ingen meninger/holdninger undertrykkes. 23. januar

4 Vejlede i arbejdsmetoder, evt. udlevere hjælpemateriale. Observere gruppens arbejdsprocesser Støtte eller presse gruppen ved stilstand. Analysere og evaluere samarbejdet Produktevaluering Overhøre den enkelte elev. Gennemlæse dokumentationer. (er kun en del af bedømmelsesgrundlaget). 1.4 Skole Skoleundervisning er delt i grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet varer uger, mens hovedforløbet varer 35 uger. Skoleundervisning er kendetegnet ved at du selv vælger mellem projekter og andre undervisningsformer som skolen udbyder for, at du kan nå de faglige mål. Undervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag. Grundfagene er brede og ret almene (f.eks. dansk og informationsteknologi), områdefagene mere teknisk-faglige (f.eks. benzin- og dieselmotor, elektriske systemer og transmissionssystemer). Specialiseringen finder sted gennem specialefagene (f.eks. arbejde på landbrugsmaskiner eller transmissionssystemer på entreprenørmaskiner). Valgfag er støttefag for område og specialefag. I hovedforløbet er der mulighed for at vælge 2 ugers specialefag som efteruddannelseskurser. Der er desuden mulighed for at vælge påbygning i grundfagene, dvs. gennemføre dem på et højere niveau. Yderligere er der mulighed for at vælge faglig påbygning, dvs. op til 4 ugers efteruddannelseskurser som er beskrevet i elevens uddannelsesbog. Der laves en personlig uddannelsesplan for de valg, der foretages gennem hele uddannelsen. Planen skrives ind i en uddannelsesbog, der følger eleven gennem uddannelsen. 1.5 Praktik I praktiktiden oplæres du i de arbejdsområder og funktioner, som er almindelige inden for det valgte speciale. Oplæringen foregår efter praktikregler udformet af det faglige udvalg 1.6 Eksamen Grundforløbet afsluttes med eksamen i engelsk og informationsteknologi, andre grundfag afsluttes med en prøve. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og praktisk prøve (svendeprøve), der aflægges på skolen. 2.0 HVAD LAVER MAN? Landbrugsmaskinmekanikeren reparerer og vedligeholder alle dele af landbrugsmaskinerne. Det vil sige motorer, brændstofanlæg, hydraulik, el-udstyr, kølesystemer, elektroniske systemer, osv. Indimellem fremstiller landbrugsmaskinmekanikeren også selv dele til maskinerne. Som landbrugsmaskinmekaniker skal du altid være klar til at 23. januar

5 rykke ud med kort varsel. Især i landbrugets højsæson, kan reparationer ikke udskydes. Vinteren hører normalt til de mere rolige perioder, hvor landbrugsmaskinmekanikerne har tid til at efterse maskinerne på værkstedet og udføre de almindelige reparations og vedligeholdelsesopgaver. 3.0 UNDERVISNINGSPLANER 3.1 Første Hovedforløb Motor Forløb med benzin og dieselmotor. Du skal arbejde med de 4 takter, fødesystem, motorsynkronisering, af og påmontering af fordeler- og rækkepumper. Desuden justeringer på små benzinmotorer Undervisningsplan motor 1.H Læringsaktivitet: Benzin og dieselmotor UVM-fag Motor og dieselmotor Materialeforståelse LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Miljø LE 2 = målpind 2 i målbeskrivelsen for dette fag Læringselementer Motor Olie Støj Motor Du skal kunne udføre eftersyn, justering samt reparation af mindre 2- og 4-takts motorer fra køretøjer, maskiner eller motoriserede arbejdsredskaber. Læringselement: Benzin og dieselmotorer. Eleven skal kunne foretage et eftersyn af motorens dele og systemer, herunder motorens mekaniske tilstand, brændstofanlægget, køle- og smøresystemet samt udstødningsanlægget. Endvidere skal eleven kunne foretage de nødvendige justeringer på brændstofanlæg og ventiler. Eleven skal kunne reparere mindre motorer fra køretøjer, maskiner 23. januar

6 eller motoriserede arbejdsredskaber. Eleven skal under vejledning kunne udmåle motorens enkeltdele, for kontrol af afvigelser, herunder udskifte eller reparere defekte eller slidte dele. Eleven skal under vejledning kunne afmontere, time og montere en brændstofpumpe. Du skal kunne: Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium. Redegøre for motorens arbejdsprincip ved 4 takts og 2 takts motorer. Afmontere, time og montere en brændstofpumpe. (Motor er kundeklar) Redegøre for smøresystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af smøresystemet, herunder udmåling og vurdering af smørepumpen funktion Redegøre for kølesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte monponenters funktion Foretage kontrol og eftersyn af kølesystemet og de enkelte komponenter. Redegøre for indsugnings- og udstødningssystemets opbygning og funktion, herunder ventildiagrammet (Ventiljustering) Redegøre for fødesystemets opbygning og funktion, herunder de enkelte komponenters funktion. Efterse, udmåle og vurdere fødesystemet. Redegøre for forstøveres (dysers) opbygning og funktion. Kontrollere og justere forstøvere. Redegøre for karburatorers opbygning, funktion og justeringer. Efterse og justere karbureringssystemer på en 2 takts benzinmotor. Foretage alle vurderinger og justeringer efter den enkelte motors data. Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse. Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt. Vælge hensigtsmæssigt værktøj til de enkelte opgaver. Opbygge et respektfuld samvær med kollegaer. Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt. Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder. Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar. Materialeforståelse Anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge. Læringselement: Olie 23. januar

7 Du skal: Kunne redegøre for antifrostvæskers egenskaber, anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Være orienteret om oliefremstilling. kunne redegøre for smøremidlers viskositet- og kvalitetsbetegnelser. Du har kendskab til smøremidlers anvendelse og bortskaffelse i henhold til miljøkrav. Miljø Eleven opnår indsigt i samspillet mellem samfund og miljø. Læringselement: Støj og affaldshåndtering. Du skal: Kunne redegøre for støj og dets betydning for arbejdsmiljøet. Have kendskab til støjgrænser og grænseværdier. Kunne foretage støjmåling. Du kan redegøre for håndtering og bortskaffelse af gængse materialer fra et motorværksted Svejsning 2 ugers forløb med sammenføjningsteknik, dvs. du skal lære at opmærke, flammeskære og CO2 svejse. Desuden er der informationsteknologi Undervisningsplan sammenføjning 1.H UVM-fag Sammenføjningsteknik Produktudvikling, produktion og service Materialeforståelse Miljø Læringselementer Konstruktion Reparationssvejsning Hårdlodning Slibning og vedligeholdelse af værktøj Driftsikkerhed og økonomi 23. januar

8 Beskrivelse af læringselementer Eleven udfører reparationssvejsning, hårdlodning og flammeskæring på defekte maskindele og konstruktioner, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes, og kundens ønsker og forventninger til driftsikkerhed og økonomi tilgodeses. Konstruktion Eleven skal fremstille et mindre emne hvori der indgår, flammeskæring, boring af huller samt mag-svejsning. Eleven skal fremstille emne efter tegning, så gældende lovkrav og tolerancer overholdes Opmærkning og flammeskæring af de enkelte dele til emnet, så det udleverede materiale udnyttes. De flammeskårende flader må ikke efter bearbejdes Spåntagende bearbejdninger foretages Delene mag-svejses til den komplette konstruktion efter de anviste svejsesymboler og tolerancer på tegning Reparationssvejsning Eleven skal foretage opsvejsning af slidflade på aksel så opgivende mål og tolerancer overholdes. Eleven skal foretage reparationssvejsning af maskindel Opmærkning og klargøring til påsvejsning Svejsning i anvist rækkefølge Overholdelse af mål for svejsesømme så tolerancer for viderebearbejdning kan overholdes Hårdlodning Eleven skal tilpasse og foretage lodning af mindre hydraulikkomponeter. Eleven skal foretage hårdlodning af mindre hydraulik emne Lodningen skal fremstå uden synlige fejl og overholde gældende mål og tolerancer Slibning og vedligeholdelse af værktøj Eleven skal foretage kontrol og vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøjer. Eleven skal foretage vedligeholdelse af måle- og opmærkningsværktøj, herunder slibning af kørner, mejsel og bor Driftsikkerhed af økonomi Eleven skal under arbejdet være bevist om at der vælges en driftsikker og økonomisk arbejdsform. Eleven skal være bevist om materialeforbrug, bearbejdningsmetode og arbejdsform, med henblik på sikkerhed og økonomi Produktudvikling, produktion og service Eleven kan selvstændig planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter. Eleven skal fremstille arbejdstegning og planlægge en hensigtsmæssig operations rækkefølge og dokumentere arbejdsplanen. 23. januar

9 Materialeforståelse Eleven skal overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Eleven skal redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven skal opnå kendskab til materialers kvalitetsmærkning og anvendelsesområder. Eleven skal have kendskab til metallers struktur, egenskaber og tilblivelse. Miljø Eleven opnår forståelse for den betydning de miljømæssige tankegange, begreber og metoder, har for erhverv eller dagligdag. Eleven skal dokumentere og have forståelse for affaldssortering, fjernelse af svejserøg og brugen af personlige værnemidler. 3.2 Andet hovedforløb Elektronik 1 uges valgfag med elektronik, hvor du lærer om grundbegreberne strøm, spænding og modstand. Desuden er der engelsk og engelskeksamen samt informationsteknologi Lokal undervisningsplan elektronik 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet: Elektronik Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. 23. januar

10 Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTC- modstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Lade- og starteranlæg 2 ugers forløb med lade og starteranlæg. Du skal arbejde med Ohms lov og udmåle ladestrøm og spænding samt spændingsfald på lade og starteranlæg Lokal undervisningsplan elektriske anlæg 2.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som en kombination mellem teori og praktik, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet forberedes og planlægges gennem teoriarbejde, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning. Du vil under forløbet komme til at arbejde med 23. januar

11 læringselementet Lade- og starteranlæg Eleven kan foretage eftersyn og fejlfinding på lade- og starteranlæg på en benzin- eller dieselmotor. Arbejdet omfatter anlæggets mekaniske og elektriske Eftersyn og reparation af et lade- og starteranlæg Eleven skal kunne foretage et eftersyn samt reparation på et lade- og starteranlæg, herunder kontrollere anlæggets mekaniske og elektriske tilstand. Endvidere skal eleven kunne kontrollere ydelse og forbrug samt spændingsfald i anlægget. Elektriske anlæg Du vil komme til at arbejde med el- anlæg generelt. Det betyder at du kommer til at arbejde med komponenters opbygning, hvordan de fungerer og hvorledes i indgår i et samlet system. Opstille og fremstille dokumentation for et el system. Du skal foretage målinger og vurdere på disse. Du vil også komme til at arbejde med fejlfinding. Lys- og tegngivningsanlæg Eleven skal kunne foretage eftersyn, fejlfinding, reparation af lys og tegngivningsanlæg, ved hjælp af reparationshåndbøger og andre tilgængelige data. Eleven skal kunne vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering. Du skal kunne: Finde relevante informationer, eks. data, instruktioner og grundviden, i værkstedshåndbøger og andet kompendium Opnå kendskab til relevant måleværktøj og dets anvendelse Anvende relevant håndværktøj og gængs måleudstyr korrekt Vælge hensigtsmæssig værktøj til de enkelte opgaver Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter og kan aflevere motoren/ opgaver kundeklar Bevise forståelse for begreberne strøm, spænding, modstand, effekt og deres indbyrdes afhængighed Anvende almindelig forekommende symboler og diagrammer efter gældende standarder Bevise forståelse for komponenters funktion, data og anvendelsesmuligheder Anvende diagrammer til at fastlægge systemfunktion på kredsløb Opbygge et system (styring) efter diagram og redegøre for funktionerne Udmåle strøm, spænding og modstand på håndværksmæssig korrekt måde, (styret udførelse) Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Planlægge en opgave og vælge ressourcer i forhold til. tid, penge og kvalitet 23. januar

12 Efterse, udmåle og justere forvarmer-, lade- og starteranlæg systemer Bevise en begyndende analytisk evne til måling. Dvs. vælge måling og sammenligne denne med forventet resultat Fejlfinde og reparere forvarmer-, lade- starteranlæg, lys og tegngivning på håndværksmæssig korrekt måde Eftersyn Du skal arbejde med lys, tegngivningsanlæg samt forskellige regler for tilkobling m.m. Desuden justering af kron spidshjul og arbejde med styretøj og bremser. Teknisk engelsk 3.3 Tredje hovedforløb Elektronik 1 uge med elektronik hvor du skal arbejde med opstillinger på fumlebræt og et pc-program til opbygning af elektriske diagrammer Desuden er der salg og service Lokal undervisningsplan elektronik 3.H Beskrivelse af læringselementer Læringsforløbet afvikles som klasseundervisning hvor der vil være veksling mellem teori og praktiske øvelser, hvor det personlige engagement og evne til samarbejde er en forudsætning ved såvel enkeltmands- som gruppearbejde. For løbet vil fortrinsvis være samarbejde i to mands gruppe, hvor der bl.a. arbejdes med informations og datasøgning, opstilling på fumlebræt, målinger og vurdering. Der vil så være fællesoplæg og opsamling. Du vil under forløbet komme til at arbejde med læringselementet. Du skal opnå kendskab til elektronikkens terminologi (fagudtryk).således at du kan vælge komponenter og lave en opstilling af simple elektriske kredsløb efter diagram. Du skal foretage målinger og vurdere disse i forhold til forventninger (data, beregninger). Eleven skal opnå kendskab til elektronikkens grundbegreber, elektronikkomponenter og deres anvendelse. Eleven skal have kendskab til el symboler og begyndende diagramforståelse. Eleven skal opnå begyndende færdigheder i elektriske målinger. Eleven skal orienteres om håndværksmæssig korrekt lodning. Du skal kunne: Opnå kendskab til atomteorien om strøm, spænding, modstand og effekt 23. januar

13 Opnå kendskab til ledere, halvledere, isolatorer og specifik modstand, samt aflæsning af nomogram over ledningsdimensioner Opnå kendskab til faste modstande, deres diagramsymbol og mærkning af modstandsværdier Opnå kendskab til hvordan strøm, spænding og modstand forholder sig i serie- og parallelforbindelser Opnå kendskab til variable modstande, deres diagramsymbol og anvendelse, herunder NTC- og PTC- modstande Opnå kendskab til dioder og lysdioder, deres diagramsymbol og anvendelse Opnå kendskab til elektromagnetisme, induktion og selvinduktion Opnå kendskab til relætyper, terminalnummerering og anvendelse, samt beskyttelse af relækontakter Opnå kendskab til vekselstrøm og spænding Opnå kendskab til enkelt og dobbelt ensretning Beregne sikringsstørrelser Anvende ohm s lov og effektloven Anvende præfikser efter SI-norm og opnår forståelse for betydningen af rigtig sammensætning af enheder Anvende universalinstrument til måling af strøm, spænding og modstand Opnå kendskab til relevant måleudstyr og dets anvendelse Forholde sig til de målte værdier Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Anvende relevant og gængs måleudstyr korrekt Opbygge en respektfuld holdning til samvær med kollegaer Opbygge en respektfuld holdning i omgang og anvendelse af værktøj, måleudstyr og materiel i øvrigt Opnå viden om personlig vejledning overfor kunder Udføre arbejdet efter sikkerhedsmæssige forskrifter Transmission 2 ugers forløb med transmissionssystemer og overvågningssystemer. Du adskiller en gearkasse, bestemmer virkemåden for derefter at samle og justere den. Desuden skal du arbejde med elektronisk transmissionsovervågning Lokal undervisningsplan transmission 3.H UVM-fag Transmission Styre/overvågning Beskrivelse af læringselementer 23. januar

14 Transmission Du skal kunne foretage eftersyn, adskillelse, udmåling, justering og vedligehold på et transmissionssystem. Eleven kan under vejledning gennemføre et rationelt fejlfindings-, justerings- og reparationsforløb på mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer på landbrugs- og entreprenørmateriel. Fejlfinding og reparation på køretøjers eller maskiners mekaniske og el- hydrauliske transmissionssystemer. Eleven skal under vejledning kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på transmissionssystemer som helhed, samt på de enkelte dele og fastslå reparationens omfang. Endvidere foretager eleven udmåling, reparation, udskiftning og indstilling af de enkelte delelementer i transmissionssystemet. Justering af koblinger og gearforbindelser. Eleven skal kunne kontrollere og justere kobling og koblingens aktiveringssystem samt gearforbindelser. Du skal kunne: Opnå systemkendskab til den samlede mekaniske transmission Afprøve og justere fremdriftskoblinger, såvel mekanisk som hydraulisk aktiverede Afprøve, vurdere, reparere og justerer reduktionsgear og gearkasser, såvel mekanisk som el-hydrauliske aktiverede Vejlede kunden ud fra tekniske og økonomiske vurderinger med udgangspunkt i kundens specificerede behov Styre- og overvågningssystemer Overvågningssystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation af motor og transmissions overvågningssystemer, med og uden egendiagnose med anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Elektroniske styresystemer Eleven skal under vejledning kunne foretage eftersyn, fejlfinding og reparation på traktorers og entreprenørmaskiners elektroniske styresystemer, under anvendelse af værkstedshåndbøger og andre tilgængelige data. Arbejdet skal udføres under hensyntagen til gældende sikkerheds- og miljøregler. Tekniske og personlige kvalifikationer og kompetencer der skal implementeres i de tekniske mål Kunne planlægge en opgave og allokere ressourcer i forhold til tid penge samt tilgodese kvalitetsaspektet Kunne betjene og servicere kunder med forskellige social og kulturel baggrund Kunne vælge værktøj og metoder under hensyn til miljø og sikkerhedsmæssig forhold Kunne samarbejde og bidrage til problemløsninger i forhold til helheden i en arbejdsproces Kunne anvende fysiske begreber i relation til faget og dets sprog, (dokumenter dette i opgaveløsninger) Udvikle lyst til at lære nyt lære at lære og tage ansvar Udvise begyndende analytiske evner til at løse uforudsete opgaver og problemstillinger 23. januar

15 Vurdere informationer, fortolke data i forhold til en given opgave/ problem Kunne problemløse i forhold til faglige problemstillinger Hydraulik I 2 ugers forløb med grundlæggende hydraulik. Du skal arbejde med opbygning af hydrauliske anlæg, pumpetest og forskellige udmålinger af hydrauliske ventiler Lokal undervisningsplan hydrauliske anlæg 3.H UVM-fag Eftersyn og justering af hydrauliske anlæg Materialeforståelse Miljø Læringselementer a. Hydraulik b. Materialelære c. Håndtering af affald Beskrivelse af læringselementer a. Hydraulik Du skal under vejledning kunne opbygge hydrauliske systemer efter diagram med standardsymboler og foretage de nødvendige justeringer. Funktionsafprøvning og sikkerhedseftersyn: Du skal kunne funktionsafprøve, og foretage et sikkerhedseftersyn på simple hydrauliske system Redegør for funktionen og forklar oliens vej i forskellige pumpetyper. Endvidere afprøvning, og udmåling af en pumpes kapacitet, så det giver dig mulighed for at kunne vurdere pumpens tilstand. Du skal kunne redegøre for virkemåden i de to typer trykbegrænsningsventiler, samt forklare forskellen på trykbegrænsningsventilerne ved hjælp af udmålinger. Du skal redegøre for formål og forskelle på de to ventiltyper der anvendes til strømregulering, på anlæg med behov for tovejs-strømregulering til forbrugere. Du skal kunne vælge og redegøre for retningsventiler til forskellige formål. Du skal kunne redegøre for cylindres opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af cylinderhastighed. 23. januar

16 Du skal kunne redegøre for hydraulikmotorers opbygning og funktion, og have indsigt i regulering af omdrejningstal. Du skal teoretisk kunne beregne cylinderkraft og cylinderhastighed, samt motorers omdrejningstal. Du skal kunne udvælge og tegne relevante hydrauliksymboler efter DS samt sammensætte symbolerne til komplette simple hydraulikdiagrammer. b. Materialelære Du skal kunne vælge rør og slanger under hensyntagen til data for strømningshastighed og tryk. Endvidere skal du fremstille rør og slanger på mål Du skal kunne foretage valg af olie samt materiale til fremstilling af rør og slanger efter anvist opgave, ud fra hensynet til teknologiske, miljømæssige og økonomiske faktorer. c. Håndtering af affald. Du kender de miljømæssige regler vedrørende håndtering og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald fra hydrauliksystemer. Eleven skal kunne redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen. 3.4 Fjerde hovedforløb Diesel Forløb med dieselmotorer. Du skal arbejde med elektronisk motorstyring og commonrail teknologi samt lave en traktortest, med effektmåling og måling af brændstofforbrug Lokal undervisningsplan diesel 4.H UVM-fag Dieselmotor Læringselementer Dieselmotor Beskrivelse af læringselementer Motor Du skal selvstændigt kunne foretage afprøvning, eftersyn, fejlfinding og reparation på en motors brændstofsystem. 23. januar

17 Du skal have kendskab til commonrail-systemer samt love og regler om emissioner fra dieselmotorer på ikke vejgående køretøjer. Målet med undervisningen er at: Eleven kan udføre systematisk eftersyn eller fejlfinding på motorens elektronisk styrede systemer ved hjælp af et udarbejdet fejlfindingsskema, værkstedshåndbogens anvisninger og softwarebaserede diagnosesystemer. Eleven kan foretage et eftersyn, fejlfinding og reparation på dieselsystemets øvrige mekaniske dele herunder motorens eventuelle elektronisk styrede brændstof- og forvarmningsanlæg. Eleven har kendskab til gældende love og regler for indgreb i brændstofsystemer samt emissioner fra dieselmotorer. Eleven kan foretage effektmåling og måle brændstofforbrug på dieselmotorer Eleven har kendskab til commonrail og 4 ventilteknologi o tilrettelægge og gennemføre systematisk eftersyn og fejlfinding på en dieselmotors forskellige dele og systemer. o foretage kompressions- og lækagemåling. o efterse og udmåle fødesystemet. o kontrol af turbolader. o afprøve motorens ydeevne og brændstofforbrug. o udskifte og indstille brændstofpumper, (række- og fordeler pumper) o anvende softwarebaserede diagnosesystemer. o vurdere målinger i forhold til data og aflevere kundeklar. o anvende, vedligeholde og kalibrere relevante måleinstrumenter. o opnå forståelse for komponenternes opbygning og funktion i de enkelte systemer, herunder commonrail. o opnå kendskab til gældende love og regler for indgreb i brændstofsystemer med henblik på forøgelse at motorens effekt. o opnå kendskab til gældende regler for emissioner fra dieselmotorer, herunder Euro og Tier-normer. o opnå kendskab til krav til brændstofkvalitet, herunder kvalitetsnormen EN 590. selvstændigt opsøge og anvende relevante informationer Landbrugsmaskiner 1 Høstmaskiner Forløb med mejetærskere og pressere, deres opbygning og mekaniske funktion Lokal undervisningplan LM1 Spåntagende bearbejdning og reperationssvejsning 23. januar

18 Målbeskrivelse for drejning Eleven kan udføre opgaver vedrørende spåntagende bearbejdning på defekte maskindele og konstruktioner, så gældende lovkrav samt tolerancer overholdes, og kundens ønsker og forventninger til driftssikkerhed og økonomi tilgodeses. Eleven kan udføre plan og længdedrejning på maskindele, så mål og tolerancerangivelser på arbejdstegninger overholdes Målbeskrivelse for svejsning Eleven udfører flammeskærings og svejseopgaver for at opnå praktiske færdigheder til reparation af entreprenør - og landbrugsmaskiner. Svejseopgaverne vil fortrinsvis omhandle stående kantsøm, udført i varierende godstykkelser og svejsestillinger. Opgaverne udføres således, at tolerancer og gældende lovkrav overholdes. 3.5 Femte hovedforløb Landbrugsmaskiner II 2 ugers forløb med arbejde på landbrugsmaskiner. Du skal arbejde med sprøjte, finsnitter, såmaskine, plov, slamsuger m.m Undervisningsplan LM 2 UVM-fag Arbejde på landbrugsmaskiner Læringselementer Såmaskine Sprøjtestand Finsnitter Plov Kraftoverføringsaksel med kobling Marksprøjte Slamsuger med væskeringspumpe Såmaskine og Sprøjtestand med LH 5000 udstyr Gennem læringsforløbet kommer du til delvist selvstændigt at planlægge og udføre et klargørings- og reparationsforløb på ovenstående læringselementer. 23. januar

19 Du skal vha. en teoretisk og skriftlig dokumentation kunne redegøre for korrekt klargøring af maskine herunder foretage maskinindstilling og indkodning af data, således at korrekt dosering / ha. kan overholdes. Du skal delvist selvstændigt og sammen med gruppen kunne forklare og vurdere betydningen af fejlagtige justeringer. I forbindelse med øvelsesforløbet skal du udvise evne til samarbejde. Eleven skal delvist selvstændigt tilrettelægge og udføre et rationelt arbejdsforløb der kombinerer et fejlfindings- og reparationsforløb på landbrugsudstyr. Arbejdet omfatter endvidere eftersyn af maskinernes og udstyrets mekaniske tilstand samt elektriske og hydrauliske anlæg. I forbindelse med læringsforløbet skal eleven: Generelt til læringsforløbene: Udføre sikkerhedseftersyn Forklare opbygning og funktion Udføre et kontrol-/afprøvningseftersyn på elektrisk udstyr Udføre eftersyn, reparation og justeringer på en komplet maskine Tilpasse, programmér og reparer maskine til konkret kundeopgave Foretage skriftlig afrapportering af arbejdsforløbets hovedpunkter der tydeligt viser evnen til at kombinere og sammenholde data i forhold til faktiske målinger Kunne redegøre for gruppens og egne præstationer ved opgaven i forhold til de skrevne mål Såmaskine: Du skal kunne efterse og klargøre såmaskine til konkret opgave Kunne redegøre for justering af skærtryk og sådybde Vælge og forklare nødvendige data og begreber for indkodning Vælge udsåningsmængde Vælge og demonstrere nødvendig indkodning af data til konkret udsåningsmængde Udføre korrekt indsåning af maskine med LH 5000 Udføre og forklare udsåningstest Sprøjtestand: Vælge og forklare nødvendige data og begreber for indkodning Udføre nødvendig kalibrering Udføre korrekt indkodning til konkret opgave Udføre og demonstrere doseringstest Forklare og demonstrere ændringer i flowtallet vha. LH 5000 Ved opgavens afslutning mundtligt kunne forklare anviste deles funktion og justering samt årsager til eventuelle afvigelser fra anviste dosering 23. januar

20 Finsnitter Foretage udskiftning af knive Fortage slibning af knive og nødvendige justeringer på snittecylinder Vælge og indstille korrekt snittelængde Plov Forklare aktuelle kategorimål Kunne udføre udmåling af plov Kunne udføre tilkobling, indstilling af traktor og plov til konkret opgave Kraftoverføringsaksel med kobling Vælge og forklare akseltype og størrelse Beregne max. effektoverførsel ved konstant belastning Vælge og anvende korrekt hjælpeværktøj til demontage og montage Foretage udskiftning af kryds, profil- og beskyttelsesrør Udføre indstilling af kobling til beregnet effektbehov Udføre korrekt tilkobling og tilpasning af anvist KOA. Ved opgavens afslutning bedømme og forklare skitserede fejl og fejlmuligheder samt forklare de generelle de gældende AT.- bestemmelser Kunne redegør for gruppens og egne præstationer ved opgaven i forehold til de skrevne mål Marksprøjte Foretage afprøvning og reparation af pumpe Vælge kemikalie og dosering Vælge og demonstrere nødvendig indregulering af væskemængde Udføre og forklare doseringstest Slamsuger Fastlægge eludstyrets og hydraulikanlæggets overordnede funktioner Foretage reparation på væskeringspumpe. Mundtligt kunne redegøre for pumpens opbygning og funktion, herunder forklare fremgangs måde for udskiftning af akseltætning Foretage udskiftning af akseltætning Foretage klargøring og afprøvning af komplet enhed. Foretage beregning af max. kraft tryktankens endedæksel 23. januar

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker

Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Individuel uddannelsesplan have/park-mekaniker Firma Adresse By CVR-nr. E-mail Praktikansvarlig Elev Adresse By CPR-nr. E-mail Telefon Uddannelsens overordnede formål: At opnå kompetencer bredt set i en

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Oversigt over praktikforløb for plastmagere.

Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigten er baseret på uddrag af vejledningen til bekendtgørelsen om uddannelse til plastmager. I tabellerne er der beskrevet praktikregler for hvert af de

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE 1. FORMÅL At deltagerne erhverver sig en faglig skole- og værkstedsuddannelse, som giver den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at gennemgå en

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it (Ændring af uddannelserne til elektronikoperatør og teater-, udstillings-

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 42 2009 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

Personvognsmekanikeruddannelsen

Personvognsmekanikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for Personvognsmekanikeruddannelsen ved Campus Bornholm Bekendtgørelse nr. 383 af 26/04/12 Januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt for skolen... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Uddannelsesordning for Cykel og motorcykeluddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb)

Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Lokal undervisningsplan for Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Gældende fra den 15. JULI 2005 UDGAVE NR. 1 1 HOVEDFORLØB INDUSTRISLAGTERUDDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB trin

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker BEK nr 380 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.41T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker. Sagsnr.: 060.09S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.201 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere