SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice"

Transkript

1 SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige Udvalgs vurdering af virksomhedens egnethed som praktikuddannelsessted for ejendomsserviceteknikerelever. Kontakt venligst sekretariatet på tlf , hvis der opstår tvivl eller spørgsmål i forbindelse med besvarelsen af skemaet. Ved koncerngodkendelse skal "Tillæg til oplysningsskema" også udfyldes. Praktikuddannelsesstedets navn og adresse: SE-nr/cvr.nr: (Boligafdeling/boligorganisation/virksomhed) EAN Nr.: Praktikuddannelsesstedets kontakt/ administration Telefon (hoved nr.): Ansvarlig leder: Telefon nr. : Ansvarlig for faglig oplæring: E- mail: Telefon nr: Virksomheden ønsker godkendelse til uddannelse af antal elev(er) Hvor mange medarbejdere er ansat som ejendomsfunktionærer/tekniske servicemedarbejdere i virksomheden herunder på praktikuddannelsesstedet: Ønsker virksomheden at dele elevens praktik med en anden virksomhed - ved udstationering? - ved kombinationsaftale? Kan virksomheden ikke varetage uddannelse af eleven inden for de gældende fagområder, skal virksomheden samarbejde med en anden virksomhed om uddannelsen. Dette kan ske enten ved at udstationere eleven i en nærmere defineret periode eller ved at indgå en kombinationsaftale, hvor eleven gennemfører sin uddannelse i samarbejde med to eller flere virksomheder. Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Vesterbrogade 6D, København V. - tlf

2 Obligatoriske fagområder. Der sættes X i de fagområder praktikuddannelsesstedet kan oplære elever i Yderligere supplerende oplysninger af betydning for Det Faglige Udvalg kan vedlægges. Fagområder: Sæt X Evt. bemærkninger Udearealer, bl.a.: Udarbejde plejeprogram afhængigt af årstiden Udføre pleje af udearealer jf. plejeprogram Ren- og vedligeholde befæstede arealer inkl. opretning af flisebelægninger Anvende redskaber, værktøjer, traktorer og mindre gartnerimaskiner Fejlfinde og vedligeholde relevant maskinpark Bygninger, bl.a.: Foretage daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt Identificere evt. skadedyrs angreb på bygninger og materialer Anvende stiger og stilladser jf. gældende lovgivning Anvende almindeligt forekommende bygningstegninger og -beskrivelser Anvende bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner samt beklædning og isolering mv. Vejlede brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Udskifte defekte enkeltkomponenter både elektriske og sanitære jf. gældende lovgivning Vejlede om bygningens ud- og indvendige vedligeholdelse Identificere mulige fejl på antenne- og døranlæg Angive anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr Ventilation og indeklima, bl.a.: Varetage drift af ventilationsanlæg herunder fejlfinding og mindre vedligeholdelse Afdække evt. indeklimatiske problemer Planlægge periodisk eftersyn på ventilationsanlæg Varmeanlæg, bl.a.: Anvende vvs-diagrammer jf. Dansk Standard Klargøre, idriftsætte og fejlfinde på varmeanlæg Sikre miljørigtig og sikker drift Regulere og fejlsøge den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO)

3 Miljø, bl.a.: Arbejde ressourcebesparende og miljøbevidst Vejlede beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Anvende og vejlede kolleger i brug af personlige værnemidler Rengøre affaldsskakter, -containere og -rum samt renholde arealer ved storskraldscontainere Brugerforhold bl.a.: Vejlede brugere om bygningens indvendige brug, fx regulering af varme og ventilation, om overfladebehandling af gulve og vægge samt ren- og vedligeholdelse af div. overflader, sanitet mv. Foretage tilstandsvurdering ved ud- og indflytning Administration, bl.a.: Foretage indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Rekvirere teknisk bistand og håndværkere Forestå planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for arbejdsgrupper eller teams og sig selv Varetage daglig drift af bygningens driftskontor, herunder daglige regnskabsrutiner også for evt. vaskeri Udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplan og budget for mindst 10 år Foretage opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Forestå kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Foretage tilstandsvurdering af bygningsskader Opstille og nedtage løst inventar og relevant teknisk udstyr i lokaler til arrangementer fx møder, konferencer, undervisning og fester Instruere oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr samt være til rådighed for udbedring af evt. fejl og mangler ved tekniske udstyr

4 Praktikvirksomheden skal som minimum varetage praktikuddannelse i et af nedenstående valgfrie specialefagsområder: Valgfrie specialefagsområder Sæt x Evt. bemærkninger Boligsyn, bl.a.: Foretage syn ved ud- og indflytning Udfylde flytterapporter Foretage prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde Foretage opmåling af vægge og gulve i lejemål Skelne mellem slid, ælde og misligeholdelse Beboerdemokrati, bl.a.: Vejlede lejere og brugere om rettigheder og pligter i boligorganisationen Vejlede om love og regler om råderet, vedligeholdelse, husorden Vejlede om budgetter, samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administration og myndigheder Idrætsfaciliteter, bl.a.: Udføre pleje, vedligeholdelse og lettere reparationer af boldbaner og løbebaner med tilhørende udstyr samt i svømmebade Foretage lovbestemte vandprøver, vurderer resultatet og justerer badevandet Udføre dagligt arbejde jf. gældende lovgivning både på det sikkerhedsmæssige og det tekniske område Vejlede brugere om hygiejne og personlig sikkerhed ved færdsel i vådområder Eftersyn, bl.a.: Foretage administrativ systematisering og dokumentation af lovpligtigt eftersyn samt planlægge generel indvendig bygningsvedligeholdelse Klarlægge behov for lovpligtige eftersyn af brandslukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarm- og branddørlukningsanlæg, nødbelysning og flugtveje Foretage lovpligtigt eftersyn af ventilationsfiltre og el-håndværktøj Foretage tilsyn med alarmsystemer Foretage tyverimærkning af div. udstyr Varetage administrative rutiner ved energimærkning

5 For at sikre at eleven får det bedst mulige indblik i uddannelsens omfang og den praktiske uddannelse i virksomheden, er det vigtigt, at der ved praktikuddannelsens begyndelse gives en introduktion, der indeholder: - Orientering om virksomhedens opgaver, organisation samt ledelsesforhold - Orientering om sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø - Præsentation af den uddannelsesansvarlige samt ledelse og medarbejdere i øvrigt - Orientering om elevens ansættelsesforhold m.v. - Orientering om elevens eget uddannelsesforløb Undertegnede erklærer hermed, at de afgivne oplysninger er korrekte. Sted: Dato: Underskrift: Skemaet udfyldes og fremsendes til Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice, med henblik på godkendelse af virksomheden som praktikuddannelsessted. SUS Vesterbrogade 6D, København V, Mail: Bekendtgørelse om uddannelsen kan findes på hjemmesiden for Ministeriet for Børn og Undervisnings

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen 2014 Byggeri og håndværk Efteruddannelse Målrettet i dag muligheder i morgen Vores mål er at imødekomme behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Finder du ikke det du

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere