SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice"

Transkript

1 Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne danne grundlag for, at eleven opnår uddannelsens samlede mål. Målene for de enkelte områdefag og specialefag, der indgår i uddannelsen, skal opnås på forskellige niveauer. Begynder niveau defineres som: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. Rutineret niveau defineres som: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser -alene og i samarbejde med andre. Avanceret niveau defineres som: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer alene og i samarbejde med andre - under hensyntagen til opgavens art Der sættes initialer i skemaerne, når eleven har arbejdet med de pågældende opgaver. Gråtoning af felter under niveauer angiver, på hvilket niveau eleven skal afslutte faget. 1 I kraft 15. juli 2012

2 Udearealer Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har udarbejdet plejeprogram i forhold til forskellige årstider Eleven har udført pleje af udearealer jf. plejeprogram Eleven har vedligeholdt befæstede arealer Eleven har renholdt befæstede arealer Eleven har oprettet flisebelægninger Eleven har anvendt håndredskaber og værktøjer Eleven har anvendt traktor Eleven har anvendt mindre gartnerimaskiner Eleven har foretaget vedligeholdelse af forskellige mindre maskiner til ren- og vedligeholdelse af udearealer Varmeanlæg Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har anvendt vvs-diagrammer Eleven har klargjort og idriftsat varmeanlæg Eleven har foretager fejlfinding på varmeanlæg Eleven har reguleret og fejlsøgt fjernbetjent automatik via Internettet Miljø Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har vejledt beboere og brugere om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald Eleven har arbejdet ressourcebesparende og miljøbevidst Eleven har anvendt personlige værnemidler Eleven har vejledt kollegaer i brug af værnemidler Eleven har rengjort affaldsskakter og -rum Eleven har renholdt affaldscontainere og arealer ved storskraldscontainere 2

3 Bygninger Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har foretaget daglig bygningsvedligeholdelse Eleven har anvendt stiger til forskellige arbejdsopgaver Eleven har opstillet og nedtaget rulle- og bukkestilladser Eleven har anvendt almindeligt forekommende bygningstegninger Eleven har anvendt bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner Eleven har anvendt beklædnings- og isoleringsmaterialer Eleven har udskiftet defekte elektriske enkeltkomponenter Eleven har udskiftet sanitære enkeltkomponenter Eleven har vejledt om bygningens ud- og indvendige vedligeholdelse Eleven har vejledt brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger Eleven har identificeret forskellige skadedyr i og ved bygninger Eleven har foretaget bekæmpelse ikkekemisk som kemisk inden for gældende regler samt foretaget relevant forebyggelse mod (nye) skadedyrsangreb Eleven har identificeret mulige fejl på antenne- og døranlæg Eleven har angivet anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr Ventilation Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har varetaget drift af ventilationsanlæg Eleven har foretaget fejlfinding og mindre vedligeholdelse af ventilationsanlæg Eleven har afdækket evt. indeklimatiske problemer Eleven har planlagt periodisk eftersyn på ventilationsanlæg 3

4 Brugerforhold Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har vejledt brugere om bygningens brug herunder regulering af varme og ventilation Eleven har vejledt brugere om bygningens brug fx om overfladebehandling af gulve og vægge Eleven har foretaget vurdering af forskellige lokalers tilstand ved ind- og udflytning Administration Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har foretaget indkøb af forbrugsvarer, redskaber, maskiner mv. til daglig ejendomsdrift Eleven har rekvireret teknisk bistand og håndværkere Eleven har forestået planlægning af arbejdsopgaver, bemanding og ferie for henholdsvis arbejdsgrupper og sig selv Eleven har varetaget daglig drift af bygningens driftskontor bl.a. regnskabsrutiner inkl. vaskeri Eleven har udarbejdet 10-årigt drifts- og vedligeholdelsesplan og -budget Eleven har foretaget opmåling, prisindhentning og budgetlægning for mindre byggeopgaver Eleven har forestået kvalitetssikring af mindre byggeopgaver Eleven har foretaget tilstandsvurdering af byggeskader Eleven har opstillet og nedtaget løst inventar og teknisk udstyr i lokaler til møder, konferencer, undervisning og fester Eleven har instrueret oplægsholdere, undervisere m.fl. i brug af teknisk udstyr 4

5 Eleven skal som minimum gennemføre praktik inden for et af nedenstående valgfrie specialefagsområder: Idrætsfaciliteter Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har udført pleje, vedligeholdelse og lettere reparationer af boldbaner og løbebaner med tilhørende udstyr Eleven har udført vedligeholdelse og lettere reparationer i svømmebade Eleven har foretaget lovbestemte vandprøver og justeret badevand Eleven har vejledt bruger omhygiejne og personlig sikkerhed ved færdsel i vådområder Beboerdemokrati Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har vejledt lejere og brugere om rettigheder i leje- og brugerforhold fx råderet, vedligeholdelse, husorden og budgetter Eleven har vejledt lejere og brugere om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administration og myndigheder Boligsyn Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har gennemført syn af boliger ved udog indflytning Eleven har foretaget opmåling, prissætning og kontrol af istandsættelses-arbejde og fastslået evt. misholdelse Eleven har udarbejdet flytterapporter 5

6 Eftersyn Begynder Rutine Avanceret Slet ikke Eleven har foretaget administrativ systematisering og dokumentation af lovpligtige eftersyn Eleven har planlagt generel indvendig bygningsvedligeholdelse Eleven har klarlagt behov for lovpligtige eftersyn af brandslukningsudstyr, nødbelysning og flugtveje Eleven har klarlagt behov for lovpligtige eftersyn af tekniske anlæg: sprinkleranlæg, automatiske brandalarmanlæg (ABA-nalæg), automatisk branddørlukningsanlæg (ABDLanlæg) Eleven har foretaget lovpligtigt eftersyn af ventilationsfiltre Eleven har foretaget lovpligtigt eftersyn af el-håndværktøj Eleven har foretaget tilsyn med alarmsystemer Eleven har foretaget tyverimærkning af div. udstyr Eleven har varetaget administrative rutiner ved energimærkning (energibesparelse) 6

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Vejledende liste. over lokaler, udstyr og materialer. til. ejendomsserviceteknikeruddannelsen Side1 SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Maj 2012 Vejledende liste over lokaler, udstyr og materialer til ejendomsserviceteknikeruddannelsen Side2 2991 Pleje og vedligeholdelse af udearealer udarbejde

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012

Jobprofiler i ejendomsservice. November 2012 Jobprofiler i ejendomsservice November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Analysens grundlag... 3 2. Tendenser inden for ejendomsservice... 5 3. Hvad er en jobprofil?... 9 3.1 Tværgående variationer

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken. 2. udgave, 2010 Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 2. udgave, 2010 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen 2014 Byggeri og håndværk Efteruddannelse Målrettet i dag muligheder i morgen Vores mål er at imødekomme behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Finder du ikke det du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere