Medlemsbrev 10 oktober 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsbrev 10 oktober 2019"

Transkript

1 Medlemsbrev 10 oktober 2019 Hvad er det nu vores logo betyder? Da Midtvendsyssel Lærerkreds opstod efter kommunesammenlægningen blev der udskrevet en konkurrence om, hvem der kunne tegne et logo, der kunne illustrere kredsen. Konkurrencen blev dengang vundet af Uffe Lerbjerg, der nu er TR på UU Brønderslev. Men hvad symboliserer logoet egentligt? Ifølge Uffe er det egentlig ikke så indviklet: Logoet er tredelt: arbejdsopgaver, kommuner, kredskontoret. Det var meget magtpåliggende for mig at illustrere kompleksiteten i enkeltheden. Det er grunden til, at der er forskel på størrelsen. De peger alle sammen ind mod midten som symbolik for kredskontoret. De røde illustrerer de to kommuner Jammerbugt og Brønderslev, mens de hvide illustrerer, at nogle udfordringer er store og andre små. Samtidig illustrerer det samlede logo ansigtet som symbol for dialog. Rød er som farve valgt, fordi det er en levende og varm farve, som har symbolik i blodet med energi og styrke, og som kan række fra kærlighed til vrede. Rød tiltrækker opmærksomhed. Rød indikerer sikkerhed. Farven hvid symboliserer åbenhed og vækst. Det hvide beskytter, trøster og skaber håb. Holder orden og effektivitet. Kommissionen. Kommissionen, der blev nedsat til at komme med anbefalinger og forslag til løsninger i forhold til en ny arbejdstidsaftale, er i fuld gang med at afdække og analysere udfordringer og muligheder med arbejdstidsregler. De har selvfølgelig fået et godt indtryk af, hvilke aftaler der allerede ligger, og hvad de indeholder, men nu er de kommet ind i den fase, hvor de dykker lidt længere ned i aftalerne. Derfor taler kommissionsformanden, Per B, i øjeblikket med parterne, og umiddelbart efter efterårsferien skal jeg, sammen med skolechef Carsten Otte, tale med ham om indholdet i Brønderslevs aftale. Vi ved, at der pt er lavet 84 aftaler i kommunerne, der dækker alt fra administrationsgrundlag til egentlige aftaler. De viser, at vi er kommet rigtig langt, og at kredsene har været udfarende og vedholdende med at nå i mål. Forhåbentlig kan tendenserne i aftalerne bruges som inspiration, når forhandlingerne kommer i gang. Anbefalingerne fremlægges den 16. december, og allerede den 17. december bliver tillidsrepræsentanterne præsenteret for anbefalingerne på et stormøde i Odense. Periodeforhandlingen går i gang til marts og er planlagt til at spænde over en forholdsvis kort periode. I øjeblikket venter vi spændt på, om finanslovforhandlingen kaster 1 mia. af til folkeskolen, og gør den det, er det bedre end ingenting. Men vi kan godt begynde at skrue forventningerne ned, for selv med 1800 flere lærere, løses alle skolens problemer ikke.

2 Efterårsferie i Jammerbugt Efterårsferien vinker lige om hjørnet. For lærerne i Brønderslev Kommune er der ikke tale om ferie, men om elevfrie dage. Som lærer arbejder du i 40 timer i 42 uger, og derfor må der nødvendigvis være uger, hvor du ikke er planlagt med timer. Det er blandt andet efterårsferien. For lærerne i Jammerbugt Kommune er der tale om ferie, og som nyansat i Jammerbugt skal du derfor være opmærksom på de særlige regler, der gælder for dig. Kontakt kredsen, hvis du er i tvivl. Møder for nyansatte Den 26. september mødtes skolechef, Diana Lübbert Pedersen, kredsformand Kirsten Tranekær og FTR Charlotte Bogø Rasmussen med en lille flok nyansatte lærere i Jammerbugt. Mødet havde til hensigt, at orientere fælles om kommunens skolevæsen og alle de ting, som man som ny i skolen skal være opmærksom på men også at give de nyansatte en mulighed for at fortælle lidt om, hvad der fylder som ny lærer i Jammerbugt. På mødet deltog også kredsens konsulent, som gennemgik ansættelsesbreve og lønsedler. Alle havde følt sig godt modtaget derude, men fortalte om behovet for at blive bedre klædt på i forhold til det man plejer ude på skolerne. Eksempelvis havde nogle stødt på ikke at kunne betjene kopimaskinen, have udfordringer med kendskabet mellem elevernes chromebooks og egen lærercomputer og vide, hvor køleskabet til madpakken var. Alt dette skulle være løst, men det vidner om, at der er behov for fokus, hver gang en ny starter på skolen. I den forbindelse snakkede vi også mentorordning. En mentorordning, som alle havde, men som måske har behov for en klar opgavefordeling. Dette er skolechef og vi på kredsen opmærksomme på og den opgave tager vi på os. Kredsstyrelsen har i år besluttet, at vi vil tilbyde de nyuddannede et lille start-kursus, hvor nye lærere kan mødes og udveksle erfaringer, men også hvor vi i fællesskab kan få belyst noget af det, som er nyt fx hvordan håndteres skole-hjemsamarbejdet? Hvad kan jeg bruge min leder til? (her har skolelederforeningen budt ind med hjælp) Hvad er ret og pligt i mit nye job? Kurset foregår over 3-4 gange hen over skoleåret på kredskontoret. Første gang den 24. oktober 2019 kl 16. Skulle der være enkelte lærere, som blev ansat i løbet af sidste skoleår, som gerne vil være med, så er der mulighed for det. Send blot tilmelding til Ny skolepolitik Den nye skolepolitik er klar til at blive sendt i høring. En politik, som er blevet til gennem stormøder om Folkeskolen i Top 20 og elevrådstopmøde.

3 Har du, som lærer kommentarer til politikken, som du mener, bør indgå, skal du sikre at klæde medarbejderrepræsentanterne fra skolebestyrelsen på, idet de lokale MED-udvalg ikke er høringsberettiget. Medarbejderne har kvalificeret i FagMED og skal ind igen i forbindelse med udmøntningen af politikken. Mandag d. 16. september var de nyansatte i Brønderslev Kommune inviteret til møde på kredskontoret. Efter en let frokost præsenterede skolechef Carsten Otte sig og fortalte kort om skolevæsnet, inden han spurgte ind til hvilke oplevelser og erfaringer, man havde gjort sig som nyansat på kommunens skoler. Her havde mange lyst til at byde ind, og de kunne fortælle, at de var blevet taget godt imod af deres nye kolleger. Som nyansat og især hvis man også er nyuddannet, er der mange ting, der er helt nye for en, når man lander på en skole. Derfor var der et ønske om, at man fra kommunens side havde et mere formaliseret forløb for nye kolleger, da det kan være svært at få stillet de nødvendige spørgsmål, da man ikke altid ved, hvad det er, man skal spørge til. Efter en god og uformel snak med skolechefen tog kredsens konsulent Johnny Hydén over og gennemgik ansættelsesbreve og lønsedler for at sikre, at alle var blevet indplaceret på det rette løntrin og fik den korrekte løn. Den sidste del af mødet stod Kredsens formand og Kommunens fællestillidsrepræsentant for. Her blev opgaveoversigterne gennemgået, hvorefter kommunens MED-system og personalepolitik kort blev præsenteret. Afslutningsvis præsenterede formanden et planlagt forløb for nyuddannede, hvor kredsen 4 gange i løbet af året, første gang d. 24/10, vil invitere til møde, hvor emner som ret og pligt, udarbejdelse af årsplan og den svære forældresamtale vil være på dagsordenen. Kongres 2019 Traditionen tro indledtes også denne kongres med foreningssangen Der går gennem tiden en strømning I år var der lagt op til en 3-dages kongres med flere vigtige emner. Første store område var formandens mundtlige beretning. Anders Bondo talte bl.a. om emner som: demokrati, lærerens vigtige rolle, målet med folkeskolen, nyt samarbejde med KL og politikerne, lærernes udfordringer, trivsel i skolen med den velkendte præstationskultur, Ny Start, økonomi i

4 folkeskolen, samarbejdet i det nye FH, arbejdsmiljø og de kommende periodeforhandlinger. Flere af emmerne var også selvstændige punkter på kongressens dagsorden. Efter formandens beretning var der en række gæstetalere. Jacob Bundsgaard fra KL ser frem til kommissionens udmeldinger og sagde, at der skal nås en aftale. En aftale, som alle kan se sig selv i. Lizette Risgaard fra FH fortsatte ved at sige til os, at: I gør en forskel. Folkeskolen former, hvad eleverne bliver til, men også hvem, de bliver til. Der er dog nødvendigt, at ressourcerne følger med. Dernæst var der en international hilsen, hvor generalsekretæren i Education International, David Edwards fortalte, at der ude i den store verden bliver holdt øje med kampen for en ny overenskomst til de danske lærere. Behandling af formandens beretning er traditionelt et omfangsrigt punkt med mange spændende diskussioner, men i år var debatten knap så omfangsrig. Der er generelt enighed om medlemmernes mangfoldige udfordringer, og der ventes spændt på kommissionens udmeldinger i december. Enkelte indlæg handlede om, hvorvidt kommissionen blot kan være en syltekrukke. Ingen kender dens anbefalinger før 16. december, men tonerne fra både Kl, undervisningsministeren og generelt fra politikerne er mildere, og vi har FH i ryggen. Vi skal tage positivt imod kommissionens anbefalinger, og så skal der forhandles i foråret. Ny Start har vist sin berettigelse. Rundt omkring i landet har flere og flere kredse fået lokalpolitikerne i tale og pt. er der indgået aftaler i 84 af landets 98 kommuner. Ikke alle aftaler er lige gode, men der er åbnet for dialog i langt de fleste kommuner. På kongressens 2-dag var vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på talerstolen. Hun lagde ud med at understrege, at lærerne er skolens DNA. Det er lærerne, der bærer eleverne igennem såvel fagligt som dannelsesmæssigt. Hun ser 3 store sten i folkeskolen: inklusion uden at økonomien har fulgt med, de nationale test og det at for mange vælger folkeskolen fra. Ministeren gav virkelig udtryk for, at hun er klar til både at lytte til og samarbejde med Danmarks Lærerforening om at løse udfordringerne og gentog, at ord ikke er nok, der skal handling til. Et særdeles vigtigt punkt var vedtagelse af Folkeskoleidealet, som har været flere år undervejs. Ideen med foreningens folkeskoleideal er, at det skal styrke lærernes argumentation for, hvilken vej den danske folkeskole skal gå, og foreningen har faktisk allerede brugt det i flere sammenhænge. Nu skal det ud at leve blandt medlemmerne og kommer forhåbentlig også til at blive brugt flittigt på læreruddannelsen. Punktet Er vi gearet til fremtiden handlede om hele organisationen. Er vi økonomisk gearet? Er der brug for justeringer i organisationen? Har alle medlemmer lige mulighed for tilbud og hjælp? Hvordan skal den fremtidige kongresstruktur være? Hvordan er samarbejdskulturen? Hvordan er de enkelte kredses mulighed for kontakt til et hovedstyrelsesmedlem osv. Punktet var omfangsrigt og en masse ideer blev luftet. Arbejdet med at være gearet til fremtiden pågår i hele organisationen og vil helt sikkert også blive drøftet på kommende generalforsamlinger og kongresser landet over. På dette års kongres var der valg af formand og næstformand. Valgene gælder for de næste 4 år. Som formand blev Ander Bondo Christensen genvalgt uden modkandidat. Til næstformandsposten var der opstillet 2 kandidater, foreningens nuværende næstformand Dorte Lange og formand for Ballerup Lærerforening Morten Refskov. Vi, i kredsstyrelsen, havde som bekendt, efter møde med begge kandidater, besluttet os for at stemme på Morten bl.a. med den begrundelse, at vi ser ham som det helt rigtige valg for mærkbare forandringer i foreningens indre liv og for inspiration til periodeforhandlingerne. Desværre måtte vi se Morten blive slået af Dorte med stemmerne 130 mod

5 163. Morten tog nederlaget til efterretning og erklærede heldigvis, at han kommer igen, så vi ser ham forhåbentlig opstille igen om 4 år. Kredsstyrelsen ønsker Anders og Dorte tillykke med valget og glæder os naturligvis til det fortsatte samarbejde. Kredsstyrelsen ønsker alle en god efterårsferie Kredskontoret holder lukket hele uge 42 Har du uopsættelige spørgsmål kan du sende en mail til eller indtal en besked på

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 15. september 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 16. marts 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 25. oktober 2018 Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 12. december 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud GG.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 12. december 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Afbud GG. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 14. december 2018 Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat:

Øhavets Lærerkreds. Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015. Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: Referat fra styrelsesmødet mandag d. 07.09.2015 og mandag d. 14/9 2015 Fraværende d. 7/9: Ingen. 14/9: Thomas Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra 24. Godkendt.

Læs mere

Skriftlig beretning 2019 Ved formand Ulla Erlandsen

Skriftlig beretning 2019 Ved formand Ulla Erlandsen Skriftlig beretning 2019 Ved formand Ulla Erlandsen Sket i år 2018 et tilbageblik med punktnedslag på de væsentlige begivenheder, der har haft eller får betydning for lærernes arbejdsvilkår. OK 18 Efter

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 7. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 7. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 7. september 2017 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Tønder Lærerkreds. Til medlemmer af Tønder Lærerkreds. Marts 2017

Tønder Lærerkreds. Til medlemmer af Tønder Lærerkreds. Marts 2017 Tønder Lærerkreds 95 Kogade 4, 1.tv. 6270 Tønder Tlf. 74 72 59 92 E-mail: 095@dlf.org Web: kreds95.dk Formand: Ulrik Nielsen Provst Petersensvej 5 6270 Tønder Tlf. 30 33 02 89 Marts 2017 Til medlemmer

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 28 marts 2017 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 2. november 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

FORÆLDRE- SAMARBEJDE. En del af den gode undervisning

FORÆLDRE- SAMARBEJDE. En del af den gode undervisning FORÆLDRE- SAMARBEJDE En del af den gode undervisning I pjecen kan du læse om Nye platforme for samarbejdet Ugeplan og nyhedsbrev På mail med forældre Forældremødet Skole-hjem-samtaler Ændringer i den normale

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2010

NYHEDSBREV MARTS 2010 NYHEDSBREV MARTS 2010 MIDTVENDSYSSELS LÆRERKREDS Udfordringer for den nye kredsstyrelse i den kommende periode. Af formand Inge Haaber Pedersen Det næste år i en ny kredsstyrelsesperiode vil byde på mange

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 13. marts 2019 kl på kredskontoret, Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 13. marts 2019 kl på kredskontoret, Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 15. marts 2019 Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Sommerhilsen fra RLF Introduktion for nye medlemmer Ferie og sygdom Husk datoer Info om Kredskontoret

Sommerhilsen fra RLF Introduktion for nye medlemmer Ferie og sygdom Husk datoer Info om Kredskontoret Nr. 2, juni 2019 Sommerhilsen fra RLF Introduktion for nye medlemmer Ferie og sygdom Husk datoer Info om Kredskontoret Nr. 2, Juni 2019 Sommerhilsen fra RLF Så kom varmen skyllende hen over Rødovre, og

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Referat af KS-møde tirsdag den 16. januar 2018 kl på kredskontoret Til stede: Fraværende: Line, Kristoffer

Referat af KS-møde tirsdag den 16. januar 2018 kl på kredskontoret Til stede: Fraværende: Line, Kristoffer Referat af KS-møde tirsdag den 16. januar 2018 kl. 12.15 på kredskontoret Til stede: Fraværende: Line, Kristoffer 16. januar 2018 Pkt. Emne DLF InSite (David) DLF InSite tilgås via stien: dlfinsite.dlf.org

Læs mere

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning.

Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2017 og underskrevet en blank påtegning. 1 Lærerkreds Nord udarbejder hvert år en årsrapport indeholdende påtegninger, årsregnskab m. balance og noter, samt regnskab for Særlig Fond. Årsrapporten er tilgængelig på kredsens hjemmeside. Derfor

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Nyhedsbrev nr Særnummer om Generalforsamling

Nyhedsbrev nr Særnummer om Generalforsamling Nyhedsbrev nr. 2 2016 Særnummer om Generalforsamling Holbæk Lærerkreds afholder generalforsamling med valg til ny kredsstyrelse torsdag den 31. marts 2016 kl. 17 på Isefjordskolen, Holbæk Du kan stille

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Informationsbrev nr. 3/13

Informationsbrev nr. 3/13 Udsendt december 2013 Kære medlem Lige om lidt er det jul, hvor familierne samles og hygger sig i juledagene. Det er for alle en god tid, hvor arbejdet træder i baggrunden, og familien og venner bliver

Læs mere

Kandidater Kirsten Tranekær. Stiller op som Kredsformand

Kandidater Kirsten Tranekær. Stiller op som Kredsformand Kandidater 2018 Kirsten Tranekær Stiller op som Kredsformand Gennem de sidste to år har jeg haft det ansvarsfulde, men udfordrende og spændende job som kredsformand. Jeg har gennem utallige møder med medlemmer,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 2. marts Af formand Peter Lund Andersen

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 2. marts Af formand Peter Lund Andersen Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Mundtlig beretning Generalforsamling den 2. marts Af formand Peter Lund Andersen 2017 1 Indledning: Fagbladet Folkeskolen bragte d.9. februar en leder

Læs mere

4/2018. Lillebælt-Fyn ARLA KORSVEJENS MEJERI HAR DU FÅET NYT JOB? Succes med klubarbejdet. Opdater dine oplysninger

4/2018. Lillebælt-Fyn ARLA KORSVEJENS MEJERI HAR DU FÅET NYT JOB? Succes med klubarbejdet. Opdater dine oplysninger 4/2018 Lillebælt-Fyn ARLA KORSVEJENS MEJERI Succes med klubarbejdet HAR DU FÅET NYT JOB? Opdater dine oplysninger Pauls leder Arbejdsgivernes fake news Igen har de borgerlige politikere stillet forslag

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2018

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2018 GENERALFORSAMLING Torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00 på Absalon, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

En stærk krydret ret! Af Lene H. Nielsen

En stærk krydret ret! Af Lene H. Nielsen KREDS 60 NYT En stærk krydret ret! Af Lene H. Nielsen Så blev det virkelighed. Her, to måneder inde i skoleåret, må jeg konstatere, at folkeskolereformen, krydret med Lov 409, er en stærk ret med en til

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Fordeling af tidsforbruget på kredskontoret... 4 Servicering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamling Tønder Lærerkreds 95. Tirsdag d. 14. marts 2017

Formandens beretning. Generalforsamling Tønder Lærerkreds 95. Tirsdag d. 14. marts 2017 Formandens beretning Generalforsamling Tønder Lærerkreds 95 Tirsdag d. 14. marts 2017 Der er første gang jeg som næstformand står her på talerstolen og skal aflægge formandens beretning. Det vidner om

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

generalforsamling 2018 valg til kredsstyrelsen

generalforsamling 2018 valg til kredsstyrelsen generalforsamling 2018 valg til kredsstyrelsen I samme periode har vi arbejdet med at styrke medlemsengagementet på arbejdspladserne. Vi arbejder med den involverende fagforening. Det arbejde skal vi fortsætte.

Læs mere

Der er fire stadier i en mands liv: 1) Han tror på julemanden. 2) Han tror ikke på julemanden. 3) Han er julemanden. 4) Han ligner julemanden.

Der er fire stadier i en mands liv: 1) Han tror på julemanden. 2) Han tror ikke på julemanden. 3) Han er julemanden. 4) Han ligner julemanden. NTe NT DLF KREDS 54 y December 2015 Der er fire stadier i en mands liv: 1) Han tror på julemanden. 2) Han tror ikke på julemanden. 3) Han er julemanden. 4) Han ligner julemanden. SLAGELSE LÆRERKREDS Udgiver:

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev december 2011 2011 Hvorfor arbejde med social kapital? Kredsformand Inge Haaber Pedersen I disse nedskæringstider med bl.a. reduktion i medarbejderstaben, flere børn

Læs mere

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 Generalforsamling 2019 Dialog med kredsstyrelsen - medlemmernes input fra de 6 cafeborde-drøftelser Er vi gearet til fremtiden? Hvad er medlemmernes forventninger til foreningen/kredsen hvad skal foreningen

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet af Overenskomst for lærere med flere

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Formand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Formand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 72 48 65 00 Fax 72 48 65 10 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 25.3.2019 Venlig hilsen Lisbeth Schou Formand Dagsorden

Læs mere

EN PIXI OM 2018 HK STAT SJÆLLAND

EN PIXI OM 2018 HK STAT SJÆLLAND EN PIXI OM 2018 HK STAT SJÆLLAND Nye ansigter i 2018 Vi har krammet en hel del i HK Stat Sjælland i 2018 også lidt mere, end vi plejer. Det har vi, fordi 2018 har været et år, hvor flere nye kræfter har

Læs mere

Danmarks Lærerforening Kreds 34 Gribskov - Halsnæs Lærerkreds Nr. 3 maj årgang

Danmarks Lærerforening Kreds 34 Gribskov - Halsnæs Lærerkreds Nr. 3 maj årgang Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! I ønskes alle en god og velfortjent sommerferie! Der har som sædvanligt været travlt i forbindelse med planlægningen af kommende skoleår

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 4. april 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 2. marts 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

TR rolle og forventninger

TR rolle og forventninger TR rolle og forventninger Din rolle som TR Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant på skolen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 10.3.2017 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. juni 2018 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. juni 2018 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Årsrapport Tillæg til den mundtlige beretning

Årsrapport Tillæg til den mundtlige beretning Årsrapport 2019 Tillæg til den mundtlige beretning Indledning: Det er første gang, at vi udsender denne årsrapport. Vi har valgt at lave et sådant tillæg til formandens mundtlige beretning, da vi godt

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev oktober 2010 2 Overenskomst 2011 010 Kredsformand Inge Haaber Pedersen hed, kan man tage fat på at forhandle de andre krav, herunder bl.a. lønforhøjelser og forhøjelse

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev 31 august 2011 Kredsens strategi for budgetarbejde vedr. budget 2012. Kredsformand Inge Haaber Pedersen Kredsstyrelsen har i juni måned evalueret strategien fra 2010

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

Jeg genopstiller som kredsformand

Jeg genopstiller som kredsformand Heidi Yoma Rasmussen 47 år og uddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2002. Lærer på Torstorp Skole 2002 11 og på Selsmoseskolen fra 2011 16. TR 2006-08 FU og arbejdsmiljøansvarlig siden 2008 Kasserer

Læs mere

ValgNyt. Valg. d. 12. marts kl Marievangsskolen. Fra Slagelse Lærerkreds - kreds 54. Kandidaterne. Marts 2018

ValgNyt. Valg. d. 12. marts kl Marievangsskolen. Fra Slagelse Lærerkreds - kreds 54. Kandidaterne. Marts 2018 ValgNyt Valg d. 12. marts kl. 17 - Marievangsskolen Kandidaterne Side 1 af 7 Per Toft Haugaard Jeg stiller op som formand Jeg vil arbejde for, at den kommende overenskomst bliver udmøntet på en måde, så

Læs mere

Er reformen et hit? Af formand Lene Høiriis Nielsen

Er reformen et hit? Af formand Lene Høiriis Nielsen KREDS 60 NYT Er reformen et hit? Af formand Lene Høiriis Nielsen Folkeskolereformen er en udskældt størrelse. Mange har en mening om den lige fra brugerne til eksperterne. Forældrene er utilfredse med

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Grete Christensens oplæg til Sundhedskartellets stormøde om OK11 d. 11. marts 2011 i Tivoli Kongrescenter

Grete Christensens oplæg til Sundhedskartellets stormøde om OK11 d. 11. marts 2011 i Tivoli Kongrescenter Grete Christensens oplæg til Sundhedskartellets stormøde om OK11 d. 11. marts 2011 i Tivoli Kongrescenter Velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK11. Det er snart et år siden, vi mødtes til vores

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 8. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 8. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 8. september.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening. 1. Godkendelse af referat fra d. 17. august 2016 Bilag: Referat fra d. 17. august 2016.

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening. 1. Godkendelse af referat fra d. 17. august 2016 Bilag: Referat fra d. 17. august 2016. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 7. september 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Tønder Lærerkreds. Til medlemmer af Tønder Lærerkreds. Marts Indhold:

Tønder Lærerkreds. Til medlemmer af Tønder Lærerkreds. Marts Indhold: Tønder Lærerkreds 95 Kogade 4, 1.tv. 6270 Tønder Tlf. 74 72 59 92 E-mail: 095@dlf.org Web: www.kreds95.dk Formand: Henrik Jakobsen Østervang 16 6520 Toftlund Tlf. 30 27 55 23 Marts 2019 Til medlemmer af

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Referat. Emne: Ordinært bestyrelsesmøde. Deltagere: Rikke, Susanne, Carsten, Lone, Jeanne, Anders, Benny og Tanja Afbud: Lotte og Bitten

Referat. Emne: Ordinært bestyrelsesmøde. Deltagere: Rikke, Susanne, Carsten, Lone, Jeanne, Anders, Benny og Tanja Afbud: Lotte og Bitten Referat Emne: Ordinært bestyrelsesmøde Deltagere: Rikke, Susanne, Carsten, Lone, Jeanne, Anders, Benny og Tanja Afbud: Lotte og Bitten Data om mødet Dato: 22.03.2017 Tid: kl.19.00-21.00 Sted: Kassebølle

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Februar 2019 Kære medlemmer & Kolleger

Februar 2019 Kære medlemmer & Kolleger Februar 2019 Kære medlemmer & Kolleger Så er vi kommet godt ind i det nye år, vi passeret den magiske dato 3/2 samt afholdt vores årlige lokalgruppemøde, så her vil følge lidt nyhedsinfo fra jeres lokale

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2019 kl BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg

GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2019 kl BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17.00 BDO-Loungen, Tingvej 7, 8800 Viborg Kl. 16.00 Dørene åbnes Kl. 17.00 Mød Viborg Kommunes nye skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang Kl. 17.30 Spisning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Nr. 12 september 2008

Nr. 12 september 2008 Fremtidens skole Fremtidens skole blev skudt i gang med en startkonference i slutningen af august i Nationalmuseets festsal. Her blev der givet bud på, hvordan vi udvikler den folkeskole, som vi har i

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

MEDLEMSNYT juni Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT juni Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT juni 2018. Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. God sommer. Kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds vil ønske alle en god sommer, efter endnu et begivenhedsrigt skoleår - med bl.a. skolestruktur

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere