Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014"

Transkript

1 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard), Kristoffer, Louise, Randi (d) Godkendelse af referat fra : Godkendt (e) Godkendelse af referat fra : Godkendt (f) Godkendelse af referat fra : Trine mangler meddelelser. Udskydes til næste møde. (g) Godkendelse af dagsorden: 2. Meddelelser (a) Anne-Marie: Har været på Ballerup med en del af vektorerne. Haft en del sekretariatsvagter og været til en fed årsfest. Ryddet op efter årsfest, Ben og Jerrys is var en rigtig god ide! Lige så god en idé som sushi og Frozen! Så har jeg haft mine sidste forelæsninger og afsluttet mit ene kursus. Jeg har eksamen næste torsdag (d. 22) og går derfor på eksamensferie fra PF i næste uge. (b) Engstrøm: Været på Ballerup med vektorerne. Gjort klar til Årsfest på PF gangen. Været til Årsfest. Ryddet op på PF gangen efter Årsfest. Afleveret glemt tøj fra Årsfesten ovre i receptionen. Tømt mødelokalet Omega efter vores receptioner. Været til tak-for-hjælpen hygge. Deltaget i Maskinrådsmøde. Lavet brunch til i dag. (c) Nygaard: Været til en lækker årsfest - det gik meget godt. Afholdt poker aften hos en veninde og derefter været til PFIU møde {Møde lukkes} {Møde åbnes}. Været til tak-for-hjælpen arrangement og havde derefter KB vagt med Randi - hvilket blev lidt sent. Sekretariatsvagt tirsdag. Har fået ryddet ud i Aktivrummet. (d) Kristoffer: Fantastisk årsfest. Ryddet op på PF gangen efter årsfest. Møde med den sorte diamant omkring arrangementer mere rettet mod DTU studerende. (e) Louise: Været til en lækker årsfest + kort til fustagefest. Været til møde med SPS (Socialpædagogisk Støtte) omkring at lave et arrangement på 2 dage inden rusturerne for nystartende med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse - dagene skal give et indblik i, hvad det vil sige at være studerende på DTU, samt hvilke muligheder der er. Været til møde sammen med Kristoffer og den sorte diamant, omkring arrangementer for DTU studerende. Holdt et kort opfølgningsmøde med PF hytteturs styregruppen, I må gerne opfordre udvalgene til at deltage. (f) Randi: Har været på Ballerup sammen med ca 40 vektorer og et par KABS, hvor de blev vist rundt af studievejledningen. Har løbende været i kontakt og holdt møder med diverse Ballerup S-hus folk: Igår var der møde med Møbelmanden, Jan. I fredags var der møde med CAS-manden Finn. Jeg har haft en fantastisk årsfest! Havde en kælderbarvagt der primært gik ud på at vaske kander fra årsfesten op. Igår havde jeg møde med det helt nye event-udvalg på Ballerup (de kalder sig indtil videre: Ballerup Bosserne) Jeg er begyndt at se på breve til de nystartende. {Møde lukkes} {Møde åbnes} (g) Trine: Årsfest planlægning og klargøring. Færdiggjort posterprojekt. Afholdt selve årsfesten (efterfuldt af en fantastisk fustage fest. {Møde lukkes} {Møde åbnes} ) Kommet mig efter 20 timers arbejde :-) altså jeg har sovet! Været til tak-for-hjælpen event. Planlagt forårsfest på Ballerup. 3. Opfølgning 1

2 (a) Igangværende projekter - Aktivrum (Nygaard): Ryddet op og ud. Nu står bordene som de skal. Lotte har fået et af skabene fra rummet, som hun har sat ude foran hendes the-køkken. Kortlæser er nu sat til og B14 og Fokus gruppen har adgang. - Ballerup sek. (Randi): Kolding kan ikke tage de næste to onsdags vagter, så dem tager Randi. Hvordan gør vi i treugers? Randi hører om Marc kan. - Ballerup S-hus (Randi): Kontakten med møbelmand er genoptaget og der er en ivrig Ballerup er på sagen. Malerarbejdet er færdigt i S-huset, nu går de igang med PF-gangen. CAS går i gang med at lave VVS (prisestimat: ) og EL, fra nu af. Tilbud på 2xglasdøre til De udvendige persienner har Randi også bedt dem om at fjerne. S-hus-udvalgsmøde igen på fredag. {Møde lukkes} {Møde åbnes} - Budgetværktøjer (AM): Sat i bero. - Fremdriftsreform (Engstrøm): Sidste planlagte møde imorgen. Der skal tages endelig stilling til hvornår reeksamen skal udbydes. Der lægges op til, at DTU kan følge den nuværende model eller holde reeksamen i februar og/eller august, hvis nødvendigt. Ift. nye ECTS skal det besluttes om der skal være registrering af tidligere tilmeldinger, fra før loven træder i kraft, så de også vil tælle med i nye ECTS eller ej. - Forårsfesten (Randi): Det bliver i kantinen. Nygaard og Engstrøm er bartendere. Randi har byg-bilen i dag fra kl og i morgen fra Der skal transporteres ALT: Bar, drikkelse, musik etc. - Halvmarathon (Kristoffer): Møde næste mandag. - Internationalt kontor (Nygaard): Det bliver pt. ikke lavet om til et mødelokale. Det bruges som opbevaringsrum for møbler indtil, at der er styr på mødelokale Gamma (gamle Politikrum) og Aktivrummet. - Kontorstole (AM): Intet nyt. Regner med at sætte penge af i det nye budget. - Kvalitetskampagne (Engstrøm): Der er blevet skrevet ud til institutsekretærene for at høre om hvor mange det vil være relevant at spørge på de enkelte institutter. Indkøb af postkort er blevet undersøgt og vil blive bestilt, når det vides, hvor mange der skal bruges. - Lyngby Tennisklub (Nygaard): Vi kan ikke se noget grundlag for at starte en rabataftale, da der bliver lagt op til at vi skal stå for administrationen og det kun er som pilotforsøg indtil april Vi vil dog gerne melde tilbage, at vi har studerende, der har vist interesse i at starte en tennisklub. - Mad med IDA (Kristoffer): i aften. Vi skal hygge og snakke om vores samarbejde. {Møde lukkes} {Møde åbnes} - Nordic5Tech (Kristoffer): Afsluttet. - PF International (Nygaard): KABS snakker omkring vennegrupper på torsdag. Der er kontakt til Louise Godt (AUS) omkring samarbejde. - Politikrum (Engstrøm): Der er låste skuffer, reoler, borde og stole. Intet, som er nødvendigt, at gemme. Inge mfl. spørges om nøgler til skufferne. Ellers skal skufferne brydes op, tømmes og smides ud. Resten gemmes til nyt mødelokale. - Rækværk (Louise): Intet nyt. - Student Ambassadors Program (Nygaard): Sat i bero. - Tyverier i KB (Trine): Intet nyt. - Tøj til B14 (Nygaard): Bestilles efter mødet. - Vidensby - Byliv Netværk (Louise): Er blevet uddelegeret til KABS. Der kommer noget omkring cykelaktion senere. - Vision (AM): Intet nyt. - Årets Underviser (Engstrøm): Breve er sendt ud til alle de nominerede undervisere og infomails er sendt til institutdirektørerne. Gave + diplom blev overrakt i fredags. Afsluttet. - KABS (AM/Randi): {Møde lukkes} {Møde åbnes} - Scenelys (AM/Randi): {Møde lukkes} {Møde åbnes} 2

3 (b) Ansatte: {Møde lukkes} {Møde åbnes} (c) Intern økonomi: {Møde lukkes} {Møde åbnes} (d) Krydsfelt: Kunne være godt med noget mere aktivitet i Krydsfelt fra B14 s side af. (e) Andet: 4. Overlevering (a) Ansatte julefrokost (Trine): Intet nyt. (b) Ballerup årsfestgruppe (Kristoffer/Trine): Intet nyt. (c) Køkkenrengøring (Nygaard): Intet nyt. (d) Nordic5Tech (Kristoffer): Intet nyt. (e) OPtur - oplæg (Louise): Intet nyt. (f) Til-/aftrædelsesreception (AM): Intet nyt. (g) Politikkonference (Engstrøm): Intet nyt. (h) Vektorkontrakter (AM): Intet nyt. (i) Årets underviser (Engstørm): Skrevet og ligger på drevet. Afsluttet. (j) Årsfest - afvikler (Trine): Intet nyt. (k) Årsfest - PF reception (Louise): Intet nyt. (l) {Møde lukkes} {Møde åbnes} 5. Psykisk førstehjælp Erik har foreslået at vi spørger DTU om PF s ansatte kan gøre brug af det tilbud om psykisk førstehjælp DTU s ansatte har. Kristoffer har fået snakket med Erik og fået en kontakt i administrationen. 6. DTU s strategi Bygn. 308 aud. 11 kl Kræver ikke tilmelding. Man møder bare op ugers (a) Hvem har 3-ugers? Louise afleverer bachelor d. 13. og Nygaard d. 20. Trine har ikke 3-ugers og aflever først bachelor sent. Resten har 3-ugers. (b) Møder i 3-ugers: Tirsdag d. 3. juni. Mandag d. 9. juni - her besluttes hvordan resterende møder lægges. (c) Sek. vagter: Der skal være afklaring 9. juni. 8. Sommerferie Folk har indtil næste møde, til at få styr på deres sommerferie og skrive det ind i oversigten. 9. Danscatt Arrangement omkring partikelfysik. Starter torsdag d. 22. maj. Randi er back-up torsdag d. 22., hvis nødvendigt. 10. IDA-arrangement i Oticon IDA- studenterkontakter vil gerne holde et arrangement d. 17. juni i Oticon. Louise går forbi CAS servicecenter og får det booket hvis det er ledigt. 3

4 11. Udvalg på Ballerup De studerende på Ballerup vil gerne have nogle udvalg op og stå. De vil gerne ind under PF, men har ikke helt styr på hvordan det fungerer. Umiddelbart vil de gerne lave events hver anden uge. Det foreslås, at de kan komme under Socialudvalget, så de har nogle at trække erfaring fra og sparre med. Halvmarathon kunne også promoveres den vej igennem. Og der kunne på den måde stables noget på benene på Ballerup den dag. Eventudvalget vil gerne arrangere noget ifm. SenSommerFest med noget spisning før og så nogle busser ud til festen kl. 21. CEP-rådet består på nuværende tidspunkt af fire retninger. Da de har et godt samarbejde vil de gerne fortsætte som udvalg, selvom centrene er nedlagt på DTU Diplom. De vil gerne bare være med til at facilitere opstart for de faglige råd, for retninger med primær tilknytning til Ballerup. CEP vil til sommer ikke have indstillingsret til FR, da de ikke har nogen tilknytning til en specifik retning, da de nye retninger til dels vil falde ind under de nuværende faglige råd i der eksisterer på Lyngby. Der gøres ikke noget ved det på nuværende tidspunkt, men der ses på det igen efter næste FAKU møde og når vi kommer tættere på studiestart. 12. Faglige råd og Fællesrådet (a) Meddelelser til FR: Deadline lørdag 7. juni kl. 24. (b) Meddelelser til faglige råd: Løbende opfølgning. (c) Bytning af møder: 13. Sekretariatsvagter (a) Lyngby: - Fredag 23/5: Nygaard tager den. (b) Ballerup: - Fredag 23/5: Randi tager den. 14. Næste møde (a) Punkter: (b) Tid/sted: 03/06-14 kl Eventuelt (a) Årsfest: Glas fra årsfest der står på køkkenet skal køres ned til kantinen (b) S/M rådsmøde: Er der en der kan give dem meddelelser (de er i læsesalen). (c) Hjemmeside: Der skal findes en til at lave ny hjemmeside. Det skal ses på i løbet af efteråret. Måske lave nye faner allerede nu til events, rabatter mm. Louise laver liste over ting-der-skalordnes-på-hjemmesiden efter hun har afleveret bachelor. (d) Synlighed: Kunne døren for enden af gangen ikke være åben hele tiden? Muligvis med plakat på, for at skabe bedre synlighed. B14 synes det er en glimrende idé. (e) Mail: Husk at sætte autosvar til i eksamensperiode, men stadig gerne kigge engang imellem for at holde styr på hvad der sker. (f) Kontoret: Vi skal have ny oprydningsdag på kontoret, da det roder en del efter OPtur og Årsfest. Vi ser på det til et møde i 3-ugers. (g) {Møde lukkes} {Møde åbnes} 4

5 (h) {Møde lukkes} {Møde åbnes} (i) {Møde lukkes} {Møde åbnes} 16. Mødeevaluering Tages udenfor referat. 5

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

KABS13 møde 28/2-2013

KABS13 møde 28/2-2013 KABS13 møde 28/2-2013 1. Formalia a. referent: Sissel b. ordstyrer: Christina c. tilstedeliste: i. Hammerbak ii. Gearstang iii. Vinge iv. Spritbrit v. Christina vi. Maag vii. Mike viii. Gugli ix. Boyshower

Læs mere

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals)

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals) KABS13 møde 10/10 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Legenden c. Tilstedeliste: i. Ciabatta ii. Susanne iii. Gugliotta iv. kanna v. Christina vi. Jeppe vii. Maag viii. Bals (Gået kl

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Carsten Rune Jensen,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere