Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013"

Transkript

1 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d (a) Ordstyrer: Trine (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte fra pkt. 5, Kim fra pkt. 5, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat fra : Udskydes til alle har læst det. 2. Beskeder (a) Camilla: Jeg har haft en masse at se til med min 3 ugers hvor jeg var uge på Risø i sidste uge. Deltog i et møde med den nye dirtektør fra Ballerup som gik virkelig godt. Virker til at virkelig gerne vil have de studerendes input og er klar på at der skal ske nogle nye ting darude. Så var vi hjemme hos Nanna og spise som var mega hyggeligt. Derudover fik socialudvalget organiseret en super lækker fodboldturnering som gik rigtige godt og jeg er glad for at i alle deltog. Så blev der også holdt et stort socialudvalgs møde sammen med UPG som gik rigtige godt. Vidensby var forbi og holde et oplæg som var rigtige fint. (b) Ditte: Jeg har fået aftalt rammerne for videodagbøgerne til rusturene med Jørgen Jensen og lavet budget for det. Jeg har inviteret Verners Baggaard til FFU møde, lavet FR drejebog og været til FR møde. Så har jeg været forbi KABS, vi har fået lov til at sove hos Norge sidste dag på rustursbesøg, og der er nu kommet styr på tilmeldingen til MedTek rusturen. Medico rådet har nedstemt, at PF skal administrere tilmeldingen, på baggrund af en økonomisk bekymring. Så var der en fantastisk middag hos Nanna og en endnu federe PF fodboldturnering. Jeg har skrevet en artikel til Krydsfelt, men ville lige høre om der er andre, der regner med at lave en PF artikel til september nummeret? Jeg er blevet kontaktet af en underviser fra Ballerup, som Monika og jeg har mødt gennem Yngrelisten i IDA. Hun vil meget gerne hjælpe os, hvis vi vil have fat i Ballerup underviserne. Jeg har lavet guide til valget til de faglige råd og er startet på en guide til økonomiansvarlige i rådene. Så har jeg haft et ekstraordinært FRFU møde, været bartender til aktivfest og arbejdet med Grøn dyst med Caroline. Jeg har skaffet jord til vores bed fra CAS og har snakket med en fra Sensible DTU, der gerne vil lave et projekt med at give nystartende smartphones. Der er desuden igen opstået forvirring om, om diplomernes introdag skal være på Lyngby eller i Ballerup, det har jeg også hygget mig lidt med. (c) Kim: Har lavet bachelor, bachelor og lidt mere bachelor. Har deltaget i aktivfest, Socialudvalgsmøde samt FAKU møde. Har været til PF fodboldturnering og til middag hos Nanna. Det var så hyggeligt. Forsøger at holde min mail box på et nogenlunde niveau, men laver ikke meget PF udover dette. Deltog i mødet med Ballerups nye Direktør, hvilket var meget positivt. Deltog i fys/nan møde, som som altid var mega hyggeligt. Fællesrådsmødet var øhm inetressant og ikke særlig hyggeligt, men ikke desto mindre deltog jeg selvfølgelig. Har skrevet brev til Ballerup og sendt bolig notat afsted til DTU og kommunen. (d) Mikkel: Jeg har været til FR møde. Jeg har sammen med resten af B13 være til møde med Lars Christoffersen, den nye direktør for Ballerup Campus. Har været til en lækker middag hos Nanna med efterfølgende Hygge i Hullet. Jeg har været til PF fodboldturnering. Jeg har fået skrevet Diplom Tværråds papiret færdig og sendt det til AUS. De svarede og vil gerne have det som oplæg ved næste DUU møde i september, hvor også alle diplom studielederne er inviteret. Så er jeg blevet inviteret til at deltage i et oplæg til Martin Vigild om hvordan twin-campus strategien skal se ud. Så har jeg været til et tværrådsmøde efterfulgt af PF Aktivfest. Været til Vidensby møde og S14-gruppe møde. (e) Monika: Har været til møde med ELKO-rådet. {Møde lukkes} {Møde åbnes} Har været til møde med akkrediteringsudvalget, konstituerende møde i IDA s hovedbestyrelse og FAKU-møde. Har sendt mails frem og tilbage i forbindelse med en klagesag, som en studerende gerne ville have 1

2 hjælp til. Har i den forbindelse planer om at forbedre mappen lidt om klager, så mine efterfølgere nemmere vil kunne hjælpe folk, der henvender sig. Har desuden foreslået den ansvarlige i AUS at ansætte og uddanne nogle studerende til at vejlede i klagesager, da man nok hellere vil henvende sig til en medstuderende end til de voksne i AUS (og så kan det være, at PF slipper for at bekymre sig om det). Og så var der selvfølgelig 6 sekretariatsvagter, et FR-møde, et møde med direktøren fra Ballerup, til middag hos Nanna med efterfølgende sommerfest i Etheren, PF-fodboldturnering, en aktivfest og en hel masse fagprojekt. (f) Nanna: Jeg har har lavet rusjoint flyer både til de nye internationale samt nye danske studerende. Været til fællesrådsmøde. Snakket med John om det nye nøglesystem, der nu er sat i gang. Holdt til middag hos, det var rigtig hyggeligt. Været til PF fodboldturnering. Haft møde med Royal omkring tilbud til rusjoint, det er blevet rigtig billigt. Så har jeg skiftet koderne på sekretariat og i Kaffestuen. (g) Natashia: Har været til diplom kemi og biotek rådsmøde i stedet for Monika. Har været til FR møde hvor budget for 13/14 blev godkendt. Har været til møde med Lars, direktør for Ballerup campus. Har snakket en del med Lasse og Stefan om boghandlens bestyrelse. Har været til ekstraoridnært FRFU møde, fremover foregår kontakten mellem PF og PF s repræsentanter i boghandlens bestyrelse gennem mig. Har spillet mega awesome fodboldturnering og været til mega lækker og hyggelig middag hos Nanna :) Har med hjælp fra jer andre fået afholdt en vellykket aktivfest! Har haft sekretariatsvagt hvor jeg fik ordnet en masse småting. Har været til social/upr møde. Har holdt frokost møde med de interne FRR medlemmer for lige at have styr på vores møde i næste uge. Har underskrevet kontakten for studiemessen sammen med Kim, så det bliver hermed afholdt de næste 3 år. (h) Trine: Har læst og lavet en masse statistik. Været til FR møde og ISN møde. Været til møde med direktøren fra Ballerup. Det var et virkelig godt møde. Været til en mega hyggelig middag hos Nanna. Har tabt alt til PFs fodboldturnering, men det var mega sjovt. Hjulpet Natashia med maden til Aktiv Festen, har hørt en masse positiv respons på festen. Besøger stadig hospitalet en del - men det ser lysere ud. Har sendt mail til alle klubberne i kælderen omkring brandeftersyn. {Møde lukkes} {Møde åbnes} 3. Opfølgning (a) Igangværende projekter - Kælderbarsudvidelse. Intet nyt. - Hjemmeside (Trine): Skal huske at lægge nye standardvedtægter for klubber op. Afventer den redigerede version fra FRFU. Åbningen bliver først, når Swiatecki er færdig med fagprojekt. - Rundellen (Kolding): Intet nyt. Camilla snakker med John om farve på opslagstavle. Blåt er godt. - Nøglesystem (Kolding): Det er vigtigt, at Erik og John bliver inddraget, når der skal gives nøgler til fælleskontoret til folk. - Husorden (Kolding og Natashia): Natashia har givet det til Kolding, som ikke har set på det endnu. - Kampagne for noget-for-noget fonden (Kim): Intet nyt. - Evalueringskampagne (Monika): Da der ikke kom brok fra udvalgene, sendes udkastet med de sproglige rettelser tilbage til grafikeren, og så kan det gå i trykken. Skal vi få det lavet ude i byen eller her? Ude i byen, hvis DTU vil betale for det. Når vi har en ca. pris, sriver Monika en mail til Trylle og beder om at få støtte til det. Ellers må det gå fra politik-kampagne-budgettet. - Aktivfest for superaktive (Nanna): Det forudses, at idéen måske dør. - PF sommer arrangement (Nanna): Vi mødes i Rundellen kl. 15. Efter kanalrundfarten kan det være, at vi går på Ofelia Beach. - Rusjoint (Nanna): Det bliver udendørs. Økonomien løber rundt, hvis der kommer 2000 mennesker. Der bliver Royal øl. 2

3 - Splitflag (Natashia): Intet nyt. - Skabe til Krydsfelt: Intet nyt. - Brugsretsaftale til Ballerup: Intet nyt. - PF året (Kim/Lisbeth): Intet nyt. - Vedtægtsændringer for PF pokerklub (Trine): De har ikke svaret. - DSE hygge: Nanna giver opgaven til Kolding. Det sker først i efteråret. - {Møde lukkes} {Møde åbnes} (b) Internt regnskab: {Møde lukkes} {Møde åbnes} (c) Krydsfelt: Vi havde ikke inviteret dem til aktivfest. Birgit har fået datoen for næste gang, så hun kan minde os om det. Natashia skriver dem på listen til en anden gang. Hvilke artikler vil vi gerne skrive til hvilke numre af bladet? September: Nanna vil gerne have både en rusjoint-artikel og en semesterplakat på midterste side (skriver det til Birgit, så der ikke kommer to. Desuden ville det være fedt med et par linjer om hvert event). Der skal nok ikke være tema-nummer i september. Trine snakker med Birgit om, hvor meget plads der er. Oktober: Oktoberfest. Jule-joint (som er 1. November). Velkommen til de nye centerråd i Ballerup - og i det hele taget hvad vi laver på Ballerup (vi kan skrive den på forberedelsestur). PF-aktivrum. November: Hvad-har-B13-lavet -artikel. Plus måske BEU s kontaktoplysninger ( er det dig til næste år? ) IDA-artiklen. PF-aktivrum, hvis der ikke var plads i oktober. December: Camilla vil gerne lave pas på hinanden og på jeres ting -kampagne samt skrive noget om respons på studiemiljøundersøgelse. Trine sender ovenstående overvejelser til Birgit. (d) Andet? Der skal være en adresse på, hvor plakater skal leveres i Ballerup. Kolding beder plakatmanden om at finde ud af det. 4. Overlevering (a) SU debat (Camilla): Intet nyt. (b) IDA-valg til B16: Intet nyt. (c) {Møde lukkes} {Møde åbnes} (d) Åbent hus: Intet nyt. (e) OPtursoplæg: Intet nyt. (f) N5T (Kim): Færdig, men der kommer nok nogle flere ting på senere. (g) Fusion: Intet nyt. (h) Kø-fest til årsfest (Nanna): Intet nyt. (i) Årsfest: Intet nyt. (j) Hjemmeside: Intet nyt. (k) Samarbejde med IDA: Intet nyt. (l) Studiecafé: Intet nyt. (m) Aktivfest i juni: Intet nyt. (n) Studiemiljøundersøgelse: Intet nyt. (o) Oplæg til AUS: Intet nyt. 5. Jubilæumsfonden Kim har snakket med Sven, som vil komme med flere informationer i morgen og umiddelbart er positiv overfor idéen om at søge den til projekter på Ballerup Campus. 3

4 6. Kampagner til efteråret Monika tjekker datoer. Maria fra DSF har tilbudt at hjælpe os med planlægningen :) Studiestartskampagne = Ballerup. Alle er ansvarlige. Vi gør opmærksom på vores tilstedeværelse derude og hverver medlemmer. Kommunalvalg = Bolig, Vidensby og at få politikerne til at sætte de studerende på dagsordenen. Vi laver en paneldebat. Monika, Camilla og Kim er ansvarlige. Universitetsvalg = Hvervning af folk til PF-lister samt opmærksomhed om, at vi laver studenterpolitik. Monika og Trine er ansvarlige. 7. Møde med Vigild Vi vil gerne snakke om Ballerup! Brugsretsaftale vil vi gerne have et møde om på et tidspunkt. Bede om afklaring og om at processen går hurtigt. Vi får nok ikke noget klar til 1. september - projektlisten skal godkendes først. Hvis vi skal være i de centrale lokaler, som der er blevet foreslået fra Ballerup (i stedet for glaskantinen), skal der være noget glas, så det bliver mere åbent. Vi kan lave en ønskeliste 2.0 med vores tanker om, hvordan vi ville få det til at fungere at ligge mere centralt. Vi kan nævne, at det er noget, direktøren har inspireret os til. Måske skal vi også prøve at påvirke Vigilds beslutning om studiestart 14. Vi støtter op om indholdet KABS notat. Ditte finder ud af, hvad der står i det. Vi skal tage medico-situationen op med Vigild. Opfølgning fra sidste kvartalsmøde: Nu har vi haft det med tyverier osv. oppe i socialudvalget. Vi inviterer direktionen til rusjoint. 8. Åbent hus i Ballerup d. 26/6 kl. 15 Kolding har skrevet til Vigild, som siger, at vi selvfølgelig skal være med. Ann fra Ballerup har skrevet undskyld over, at vi var blevet glemt. Vi har stort set alt materialet i forvejen. Monika kan godt. Det kan Mutti også. Kolding finder ud af, hvor meget plads vi har. 9. PF priser til Rådscup {Møde lukkes} {Møde åbnes} 10. {Møde lukkes} {Møde åbnes} 11. Hvordan vil vi inddrages i bolig-situationen? Kolding snakkede med Borgmesteren, som spurgte, hvordan vi kan inddrages i boligsituationen. Muligheder: Specialkursus om byggeprojektet. Baggrundsgruppe, som står til rådighed for spørgsmål er også en rigtig god idé. Det kan tilføjes til Kims bolig-notat. 12. Arrangementer for nystartende danske kandidater fra andre baggrunde end DTU (a) 5/8: Monika og Kolding. (b) 3/9: Natashia er hovedansvarlig. Kolding skriver det til Seneca. 13. Vedtægtsændringer for Polymus Vi læser det til næste uge. 14. Læsesalens åbningstider Folk kommer og skriver speciale hen over sommeren. I DTU 24/7-ånden er det en god idé, at vi går forrest, især når vi nu presser DTU for at tilbyde det. Dog er det et sikkerhedsmæssigt problem og giver en del rod. Vi kan eventuelt hænge en seddel op på døren med henvisning til de steder, hvor det er godt at læse i ferien. Kolding ønsker, at vi tager det op igen i september. 15. Polering af gulve Skal vi finde en uge i sommerferien, hvor folk ikke er her, så der kan blive poleret gulve i lokalerne på gangen bag S-huset? Kim snakker med Erik om det. 16. Lån af kunst Fulde mennesker og lånt kunst er måske en dårlig kombi og kan blive ret dyrt, hvis det går i stykker. 4

5 Camilla tjekker i studiemiljøundersøgelsen, om folk savner kunst. Nanna har tænkt sig selv at lave noget ud af nogle billeder fra joints. Hun kan lave et event ud af det Sekretariatsvagter og bestyrelsesmøder i september Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Formiddag Kim Trine Nanna Kolding Bestyrelsesmøde Eftermiddag Ditte Monika Camilla Natashia Fordeles Natashia foreslår, at vi starter med at spise sammen før bestyrelsesmødet og får snakket af om andre ting, dels fordi det er hyggeligt, og dels for at vi kan have mere effektive møder bagefter. Det synes Monika også er en rigtig god idé. 18. Sekretariatsvagter Inge er også på arbejde juli, så der skal vi lige finde nogen til at tage vagter: 1. Monika 2. Trine 3. Natashia 19. Næste møde (a) Punkter til næste møde: - Polymus - Polering af gulve - Evaluering af møde med Vigild - Forberedelsestur - Twin campus strategien - Hvor går grænsen mellem fagligt og socialt skel mellem civil og diplom? - Læsesalens åbningstider (tages op efter ferien) (b) Tid/sted: Tirsdag d. 25/6 kl Starter 17 sharp. (c) Kokke: Nanna køber ind på forhånd, så spiser vi efter mødet. 20. Eventuelt (a) Vi flytter Dittes til middag hos. (b) KABS er okay med at lave videodagbog på rusture. De kommer også til os i stedet for direkte til AUS, hvis der kommer mere op om det. (c) Natashia meddeler, at Nanna godt kan bestille et musikanlæg, for vi har fået nogle fondsmidler til det. (d) Kim må gerne tage en ven med til workshop om innovatoriet. Det vil Trine gerne. (e) Vi er inviteret til officiel ekstern åbning af innvatoriet på mandag. Det vil vi gerne. Dem der kan mødes kl. 11 på kontoret. (f) Arkiv-weekend har fået lokket mange til f.eks. fra B10 og B11. Vi sørger for at invitere folk. Kim skriver til brutto-listen. Ditte fortæller om sjove idéer til, hvordan det kan gøres hyggeligt. (g) Vi har fået rulllegræs i S-hus gården og tomatplanterne er kommet udenfor. Vi holder fernisering nu. 5

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 7 d. 02.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Monika, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

KABS13 møde 28/2-2013

KABS13 møde 28/2-2013 KABS13 møde 28/2-2013 1. Formalia a. referent: Sissel b. ordstyrer: Christina c. tilstedeliste: i. Hammerbak ii. Gearstang iii. Vinge iv. Spritbrit v. Christina vi. Maag vii. Mike viii. Gugli ix. Boyshower

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals)

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals) KABS13 møde 10/10 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Legenden c. Tilstedeliste: i. Ciabatta ii. Susanne iii. Gugliotta iv. kanna v. Christina vi. Jeppe vii. Maag viii. Bals (Gået kl

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

UNG DOM O S SKO K LEN

UNG DOM O S SKO K LEN UNG DOMS SKOLEN Kom nu Det er jo ikke fedt at sidde alene med mobilen eller computeren, og på Ungdomsskolen kan du møde 2.500 andre unge. De er der ikke på samme tid, men nogen af dem kender du garanteret.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Program for antropologis rusforløb fra mandag den 24. august og frem:

Program for antropologis rusforløb fra mandag den 24. august og frem: Antropologi 2015 Program for antropologis rusforløb fra mandag den 24. august og frem: Rustur (som du ikke må gå glip af!) Mandag d. 24. August til torsdag d. 27. August. Rusturen er de fire dage, som

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere